Sunteți pe pagina 1din 1

Autorizarea de funcionare a podurilor rulante

Pentru darea in exploatare a macaralelor si mec. de ridicat, noi sau montate din nou,
intreprinderile detinatoare trebuie sa obtina autorizatia de functionare din partea unitatii
teritoriale- ISCIR in a carei raza de activitate se afla istalatia ce urmeaza a fi supusa
verificarii.
Eliberarea autorizatiei de functionare poate fi facuta si de personalul responsabil cu
supravegherea tehnica, autorizat de ISCIR din intreprinderea detinatoare pentru instalatiile
mentionate precum si a altor instalatii stabilite de iSCIR in acest scop.
Verificarea si incercarea instalatiei de ridicat in vederea autorizarii functionarii se face la
cererea detinatorului. In acest scop detinatorul are obligatia sa solicite in scris verificarea
tehnica oficiala la unitatea teritoriala ISCIR cu cel putin sapte zile inainte de darea in
exploatare a instalatiei.
Odata cu solicitarea de verificare va depune documentatie tehnica de garantie intocmita in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice colectia ISCIR pentru macarale astfel:
- Cartea macaralei partea de constructie intocmita de constructorul macaralei
- Cartea macaralei partea de montaj intocmite de ntreprinderea montatoare pentru
instalatii care necesita lucrari de montaj la locul de functionare
In baza solicitarii scrise si in cazul in care documentatia tehnica de garantie este
completa, unitatatea teritoriala ISCIR face cunoscut intreprinderii data pentru verificare, cand
instalatia trebuie sa fie pregatita in acest scop.
Detinatorul este obligat sa aiba pregatite sarcinile necesare pentru incercarile macaralei,
personalul de manevra instruit si autorizat in conformitate cu prescriptiile tehnice.
Verificarea si incercarile macaralei au drept scop sa se constate daca instalatia prezenta
corespunde cu documentatia tehnica de garantie, daca au fost respectate in timpul executiei si
montajului prevederile din proiect, a prescriptiilor tehnice si a celorlalte normative in vigoare
de care depinde functionarea in conditii de siguranta
Etapele verificarii in vederea acordarii autorizatiei de functionare:
Verificarea documentatiei tehnice de garantie
Verificarea accesului pe macara pentru personalul de manevra, revizie, intretinere,
reparatie si verificare, precum si locul de amplasare a acestora
Verificarea tehnica propriuzisa a macaralei care consta in:
Verificarea principalelor elemente componente ale macaralei
Incercarile in gol ( fara sarcina ) a macaralei
Incercarile in sarcina ( satatice si dinamice )
Alte incercari necesare in functie de modul de actionare si tipul macaralei