Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Nume/Prenume:
Titlul proiectului:

Fia proiectului
1. Contextul i justificarea proiectului (descriei situaia grupului int nainte de implemenatarea
proiectului, mentionati problema identificat,descriei cauzele i efectele problemei identificate, mentionati
solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tint )

2. Beneficiarii proiectului (menionai beneficiarii direci i indireci ai proiectului)

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

3. Analiza SWOT a capacitii organizatiei de a rezolva problema identificat


- Mediul intern -

PUNCTE TARI
- actiuni si calitati pozitive -

PUNCTE SLABE
- actiuni si calitati negative -

- Mediul extern -

OPORTUNITATI

AMENINTARI

- posibile situatii favorabile -

- posibile situatii nefavorabile -

Deciziile luate n urma analizei SWOT (v rugm mentionati decizia sau deciziile luate n urma
analizei SWOT a problemei si a capacittii organizatiei Dvs de a rezolva problema identificat)

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

4.. Scopul proiectului

5. Obiectivele proiectului (cile de urmat pentru atingerea scopului. V rugm s formulati obiective
SMART)

6. Rezultatele proiectului (ce veti obtine la finalul proiectului)

7.Analiza riscurilor proiectului

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Cod
wbs

Activitati

Cod
wbs

Subactivitati

Resurse necesare
(materiale, umane)

durata

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

8. Graficul de indeplinire a activittilor

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

9. Bugetul (realizai bugetul pentru activitile identificate pentru cele dou obiective,grupnd costurile pe
categorii de cheltuieli.)
Categorie de cheltuieli

Achizitii

Subcontractari
Resurse Umane

Administrativ 7%
Diverse si neprevazute
5%

Unitate

Numr de
uniti

Cost/unitate

Costuri totale /
linie bugetara