Sunteți pe pagina 1din 5

Grila 1

1. Scopul unui proiect reprezinta:


a) Problema actuala a organizatiei;
b) O idee;
c) Inversul ( rezolvarea) problemei actuale a organizatiei.
2.
a)
b)
c)

Orice proiect se adreseaza:


Unui grup tinta;
Atat unui grup tinta, cat si unor beneficiari directi si indirecti;
Unor beneficiari directi si indirecti.

3.
a)
b)
c)

Un proiect consuma:
Doar resurse financiare si de timp;
Fonduri puse la dispozitie de un finantator;
Resurse umane, financiare, materiale, informationale si de timp.

4. Prima etapa din ciclul de viata al unui proiect este reprezentata de:
a) Definirea proiectului;
b) Planificarea proiectului;
c) Organizarea proiectului.
5. In etapa de planificare a unui proiect stabilim:
a) Scopul si obiectivele;
b) Timpul si costurile pentru fiecare activitate;
c) Sarcinile pentru fiecare membru al echipei.
6. Functiile unui manager de proiect sunt:
a) Conducerea, planificarea, organizarea, motivarea, implementarea si controlul;
b) Conducerea, planificarea, antrenarea, evaluarea;
c) Conducerea, planificarea, organizarea, previziunea.
7. SWOT reprezinta:
a) Un mod de structurarea a activitatilor unui proiect;
b) Analiza oportunitatilor si amenintarilor;
c) Un instrument de analiza strategica folosit pentru identificarea celei mai potrivite
directii de actiune.
8. Un obiectiv trebuie sa fie:
a) Specific, Mare, Aplicabil, Rentabil, incadrat in Timp;
b) Specific, Masurabil, Abordabil, Realist, incadrat in Timp;
c) Specific, Masurabil, Unic, incadrat in Timp.
9. Gragicul GANTT ajuta la:
a) Luarea deciziilor de catre managerul de proiect si la organizarea echipei;
b) Planificarea in timp a fiecarei activitati si responsabilul acestora;
c) Analiza punctelor tari si punctelor slabe ale organizatiei in vederea demararii unui proiect.
10. Fluxul de numerar (Cash-flow) reprezinta:
a) Incasarile si platile efectuate de organizatie intr-o perioada determinata;
b) Bugetul proiectului;
c) Estimarea costurilor pentru fiecare activitate in parte.

Grila 2
1. Nu reprezinta caracteristica a unui proiect:
a) Obiective precise, clar formulate;
b) Timp nelimitat;
c) Rezultate concrete, masurabile, unice.
2. Capacitatea comerciala a unei organizatii reprezinta:
a) Un criteriu de analiza a punctelor tari si punctelor slabe;
b) Un criteriu de analiza a oportunitatilor si a amenintarilor;
c) Un criteriu de analiza pentru identificarea componentelor analizei SWOT.
3. Cand formulam scopul unui proiect nu trebuie sa folosim:
a) Un verb la forma conjunctiva (ex. sa realizeze);
b) Conjunctia si;
c) Un enunt scurt si concis.
4. Obiectivul general al proiectului:
a) Se refera la cauzele problemei;
b) Este substituit atat scopului, cat si obiectivelor specific;
c) Se refera la obiective pe scara mai larga, de interes general.
5. Cand stabilim activitatile proiectului trebuie sa ne asiguram de:
a) Metode eficiente de motivare a echipei;
b) Posibilitatea de a accesa fonduri cu finantare externa;
c) Cine este responsabilul fiecarei activitati in parte si de ce resurse avem nevoie.
6. Work Breakdown Structure reprezinta:
a) Aranjarea activitatilor intr-o structura ierarhica;
b) Planificarea in timp a activitatilor;
c) Informatii cu privire la utilizarea bugetului.
7. 5% din totalul costurilor unui proiect reprezinta:
a) Costurile de transport;
b) Costuri indirecte legate de proiect;
c) Costuri neprevazute.
8. Nu prezinta o etapa prin care trece o echipa:
a) Formare;
b) Socializare;
c) Furtuna.
9. Fisa postului reprezinta:
a) Enumerarea principalelor sarcini, responsabilitati, relatii si conditii de lucru;
b) Procesul prin care se determina sarcinile si abilitatile necesare pentru un post;
c) Enumerarea cerintelor pentru ocuparea postului.
10. Evaluarea nu se concretizeaza asupra:
a) Resurselor investite;
b) Comunicarii in echipa;
c) Activitatilor desfasurate.

Grila 3
1. n managementul proiectelor prin resurse se nelege :
a) Fondurile proprii ale celui care implementeaz proiectul ;
b) Fondurile puse la dispoziie de finanator ;
c) Resursele umane, financiare, materiale, informaionale.
2. Atributele unui proiect sunt :
a) Resurse, activiti, rezultate ;
b) Obiective clare, bugetul propriu, termen de start i de ncheiere precis definite,
colaboratori motivai cu cunotine i abiliti diferite ;
c) Finanatorul, autoritatea de management, aplicantul.
3. Etapele din ciclul de viata al unui proiect sunt:
a) Definire, Planificare, Organizare, Implementare, Incheiere;
b) Definire, Organizare, Implementare;
c) Planificare, Organizare, Implementare, Audit.
4. Ce functie a managerului de proiect raspunde la intrebarea cine, ce decide si cand?:
a) functia de planificare;
b) functia de conducere;
c) functia de motivare.
5. In etapa de definire stabilim:
a) scopul proiectului;
b) activitatile proiectului;
c) echipa proiectului.
6. Un obiectiv trebuie sa fie SMART, adica sa intruneasca caracteristicile:
a) Selectiv, Mare, Adaptabil, Referitor la proiect, Transferabil;
b) Specific, Masurabil, Abordabil, Realist, incadrat in Timp;
c) Niciuna din afirmatiile de mai sus.
7. 7% din totalul costurilor unui proiect reprezinta:
a) Costurile de transport;
b) Costuri indirecte legate de proiect;
c) Costuri neprevazute.
8. Un exemplu de risc intern poate fi:
a) schimbari ale legislatiei;
b) crize economice nationale;
c) personal necalificat.
9. In varful piramidei lui Maslow se afla:
a) nevoia de siguranata;
b) nevoia de recunoastere;
c) nevoia de implinire profesionala si personala.
10. Procesul de masurare al gradului de atingere a obiectivelor propuse este reprezentate de:
a) evaluarea;
b) auditul;
c) incheierea proiectului.

Grila 4

1.Scopul unui proiect reprezinta:


a)
Problema actuala a organizatiei;
b)
O idee;
c)
Inversul ( rezolvarea) problemei actuale a organizatiei
2. Obiectivul general al proiectului:
a)
Se refera la cauzele problemei;
b)
Este substituit atat scopului, cat si obiectivelor specific;
c)
Se refera la obiective pe scara mai larga, de interes general
3. In etapa de definire stabilim:
a)
scopul proiectului;
b)
activitatile proiectului;
c)
echipa proiectului.
4. Cand formulam scopul unui proiect nu trebuie sa folosim:
a)
Un verb la forma conjunctiva (ex. sa realizeze);
b)
Conjunctia si;
c)
Un enunt scurt si concis.
5) Work Breakdown Structure reprezinta:
a)
Aranjarea activitatilor intr-o structura ierarhica;
b)
Planificarea in timp a activitatilor;
c)
Informatii cu privire la utilizarea bugetului.
6) Un exemplu de risc intern poate fi:
a)
schimbari ale legislatiei;
b)
crize economice nationale;
c)
personal necalificat
7. SWOT reprezinta:
a)
Un mod de structurarea a activitatilor unui proiect;
b)
Analiza oportunitatilor si amenintarilor;
c)
Un instrument de analiza strategica folosit pentru identificarea celei mai potrivite
directii de actiune
8. Nu prezinta o etapa prin care trece o echipa:
a)
Formare;
b)
Socializare;
c)
Furtuna.
9. Gragicul GANTT ajuta la:
a)
Luarea deciziilor de catre managerul de proiect si la organizarea echipei;
b)
Planificarea in timp a fiecarei activitati si responsabilul acestora;
c)
Analiza punctelor tari si punctelor slabe ale organizatiei in vederea demararii unui proiect.
10. Evaluarea nu se concretizeaza asupra:
a)
Resurselor investite;
b)
Comunicarii in echipa;
c)
Activitatilor desfasurate.

Grila 5

1. Scopul unui proiect reprezinta:


a)
Problema actuala a organizatiei;
b)
O idee;
c)
Inversul ( rezolvarea) problemei actuale a organizatiei
2. Nu reprezinta caracteristica a unui proiect:
a)
Obiective precise, clar formulate;
b)
Timp nelimitat;
c)
Rezultate concrete, masurabile, unice.
3. Etapele din ciclul de viata al unui proiect sunt:
a)
Definire, Planificare, Organizare, Implementare, Incheiere;
b)
Definire, Organizare, Implementare;
c)
Planificare, Organizare, Implementare, Audit
4. Functiile unui manager de proiect sunt:
a)
Conducerea, planificarea, organizarea, motivarea, implementarea si controlul;
b)
Conducerea, planificarea, antrenarea, evaluarea;
c)
Conducerea, planificarea, organizarea, previziunea
5. Cand stabilim activitatile proiectului trebuie sa ne asiguram de:
a)
Metode eficiente de motivare a echipei;
b)
Posibilitatea de a accesa fonduri cu finantare externa;
c)
Cine este responsabilul fiecarei activitati in parte si de ce resurse avem nevoie.
6. Gragicul GANTT ajuta la:
a)
Luarea deciziilor de catre managerul de proiect si la organizarea echipei;
b)
Planificarea in timp a fiecarei activitati si responsabilul acestora;
c)
Analiza punctelor tari si punctelor slabe ale organizatiei in vederea demararii unui proiect.
7. Un exemplu de risc intern poate fi:
a)
schimbari ale legislatiei;
b)
crize economice nationale;
c)
personal necalificat
8. 7% din totalul costurilor unui proiect reprezinta:
a)
Costurile de transport;
b)
Costuri indirecte legate de proiect;
c)
Costuri neprevazute.
9. In varful piramidei lui Maslow se afla:
a)
nevoia de siguranata;
b)
nevoia de recunoastere;
c)
nevoia de implinire profesionala si personala
10. Procesul de masurare al gradului de atingere a obiectivelor propuse este reprezentate de:
a)
evaluarea;
b)
auditul;
c)
incheierea proiectului.