Sunteți pe pagina 1din 6

Management de proiect

-Test de verificare a cunostintelor


Varinata 1

Subiectul 1
Gnditi-va la afirmatiile de mai jos despre proiecte si alegeti-le pe cele 3 care sunt adevarate:
a) Obiectivele unui proiect pot include si aspecte sociale si de mediu, pe lnga obiectivele
financiare.
b) Succesul unui proiect nu poate fi masurat.
c) Toate proiectele au un inceput si un sfarsit clar definite.
d) In majoritatea proiectelor, exista, de regula, un anumit grad de incertitudine cu privire la datele
calitative sau cantitative pe care se bazeaza.
e) Activitatea de proiect nu presupune si implementarea unor schimbari n activitatile curente ale
organizatiei.
Subiectul 2
Ce metode poate utiliza un factor de decizie pentru identificarea unor propuneri de proiecte:
Analiza Pareto (regula 80:20), diagrama Cauza-efect, Analiza SWOT
Subiectul 3
Cele 3 constrangeri principale din orice proiect sunt:
a) cost, timp, echipa de proiect
b) obiective, cost, timp
c) Cost, timp, performanta (calitate)
d) conducerea, managerul de proiect, sponsorul
e) promotorul, sponsorul, clientul
Subiectul 4
Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata:
a) un proiect este un plan de afaceri mai putin elaborat
b) un proiect reprezinta activitatea sistematica desfasurata de o institutie
c) un proiect se desfoara ntr-un mediu caracterizat de risc i incertitudine.
d) un proiect se mai numeste si studiu de fezabilitate
Subiectul 5
Succesul (dupa Norris,1993) unui proiect este obtinut atunci cand:
a. -produsul e livrat
b. -cerintele percepute de client sunt satisfacatoare
c. -furnizorul isi poate continua activitatea
d. -clientul doreste sa continue colaborarea
e. profitul obtinut este mai mare de 15%
f. s-a incheiat cu cel putin 2 saptamani in avns fata de termenul planificat

Subiectul 6

Acronimul STEEP provine de la :
a. sponsor, tehnicieni, economistii, ecologi i profesionisti
b. sociali, tehnologici, economici, ecologici i politici
c. sociali, tehnologici, economici, estimativi i personali
Subiectul 7
Pentru implementarea proiectului Retehnologizare Sectie Pesticide, managerul de proiect decide
sa adopte o noua metoda de lucru (proiectare), cu care nsa mai multi membri ai echipei nu sunt
familiarizati. De aceea, apare riscul unor greseli si ntrzieri. Ca sa depaseasca acest lucru,
managerul se gndeste sa angajeze, de la o agentie, un expert n aplicarea metodei respective, care
sa-i instruiasca oamenii si sa le ofere asistenta de specialitate. Ce tip de strategie de management al
riscului a folosit managerul de proiect? Alegeti raspunsul corect:
a) evitarea riscului;
b) reducerea probabilitatii de materializare a riscului;
c) reducerea impactului riscului;
d) transferarea riscului catre altii;
e) ntocmirea unui plan pentru situatii neprevazute;
f) acceptarea riscului;
g) nici una dintre acestea.
Subiectul 8
Gnditi-va la urmatoarele afirmatii privind structura de alocare a activitatii (WBS sau Work
breakdown structures) si alegeti-le pe cele 2 pe care le considerati adevarate.
a) Structura de alocare a activitatilor (WBS) asigura un cadru esential pentru organizarea si
controlul activitatilor proiectului.
b) Structura de alocare a activitatilor (WBS) se foloseste pentru a identifica riscurile proiectului.
c) Structura de alocare a activitatilor (WBS) defineste materialele care trebuie utilizate n cadrul
proiectului.
d) Structura de alocare a activitatilor (WBS) indica ordinea de executie a sarcinilor, modul in care
sunt executate, durata executiei si numarul de persoane alocate.
Subiectul 9
Pentru derularea unui proiect cu finantare nerambursabila (grant), proiect care trebuie sa se
incheie pana la sosirea sezonului rece (luna noiembrie), managerul de proiect a luat in calcul
posibilitatea intarzierii sosirii banilor de finantare (situatie frecvent intalnita in proiectele
anterioare). Pentru a putea derula proiectul cu incadrarea in termene, a solicitat (si a obtinut!)
conducerii alocarea unui fond de rezerva pe care sa-l utilizeze in caz de necesitate Ce tip de strategie
de management al riscului a folosit managerul de proiect? Alegeti raspunsul corect:
a) evitarea riscului;
b) reducerea probabilitatii de materializare a riscului;
c) reducerea impactului riscului;
d) transferarea riscului catre altii;
e) ntocmirea unui plan pentru situatii neprevazute (plan de contingenta);
f) acceptarea riscului;
g) nici una dintre acestea.
Subiectul 10
Cea mai importanta structura utilizata in managementul de proiecte este:
a. WBS
b. PBS
c. CBS
d. SOW

Subiectul 11
Enumerati minim 3 metode ce sunt utilizate la intocmirea estimarilor:
Metoda componentelor (defalcarii), Metoda proiectelor similare (istorica), Metoda estimarii
standardizate


Subiectul 12
Structura de alocare a activitatii (WBS) se reprezinta ca o:
a. lista de activitati
b. lista a categoriilor de cheltuieli
c. structura arborescenta (diagrama)
d. diagrama Gantt

Subiectul 13
Pentru a prezenta directorului general al institutiei programul lucrarilor dintr-un proiect, managerul
de proiect a ales reprezentarea sub forma de:
e) diagrama Gantt
f) retele cu activitati pe sageti
g) retele cu activitati in noduri
h) retele temporale
Subiectul 14
Obiectivul primar al fazei de planificare const n realizarea proiectului
a. la standardele de calitate prevzute n contract, n cadrul bugetului i termenelor stabilite
calcularea resurselor astfel incat sa fie disponibile la momentul potrivit
b. prin reducerea numarului de personal utilizat
c. prin programarea activitatilor astfel incat nivelul resurselor folosite sa fie cat mai constant
d. prin reducerea resurselor nefolosite
Subiectul 15
Cel mai necesar atribut al unui bun moment de referin este acela de
a. a putea identifica precis costurile
b. a se situa inaintea unei sarbatori legale
c. a nu permite ndoiala dac a fost sau nu atins
d. a putea masura exact timpul scurs de la demararea proiectului
Subiectul 16
Planificarea nseamn:
a decide ce anume trebuie fcut astfel nct s se ajung acolo unde se dorete (obiectivele
proiectului)


Subiectul 17
In relatiile cu cei de sus (managerii firmei, sponsor, furnizori de resurse) principala aptitudine
interpersonala pe care trebuie sa o utilizeze managerul de proiect este:
a) Comunicarea
b) Delegarea
c) Negocierea
d) Implicarea
e) Formator de echipa
Subiectul 18
Pentru cresterea eficientei procesului de prelucrare a documentelor primite de la populatie s-a lansat
un proiect de reorganizare a sistemului. Ce tip de organizare a echipei de proiect este cea mai
potrivita pentru abordarea acestui proiect:
echipa pe contract (externa) si/sau structura dedicata de proiect (echipa unica) si/sau structura
functionala si/sau structura matriciala


Subiectul 19
Alegeti, dintre afirmatiile urmatoare, doua care se aplica cel mai bine teoriei lui Herzberg asupra
factorilor de igiena si de motivare.
a) Factorii de igiena creeaza motivare.
b) Un post ncepe sa dea satisfactie daca sunt nlaturate toate elementele care produc insatisfactie.
c) Neindeplinirea factorilor de igiena produce insatisfactie.
d) Actiunea factorilor de motivare are efect numai daca sunt indepliniti factorii de igiena.
e) Recunoasterea profesionala este un factor de igiena.
Subiectul 20
Alegeti afirmatia care este falsa referitoare la echipa in structura matriciala:
a) Un salariat se poate subordona mai multor manageri
b) Managerul de proiect conduce numai activitatea din cadrul proiectului
c) Managerul de proiect conduce intreaga activitate a membrilor echipei
d) Managerul de linie (operational) raspunde de evaluarea performantei, instruirea, promovarea
membrilor echipei
Subiectul 21
Care dintre metodele urmatoare sunt utilizate pentru monitorizarea costurilor:
a) Metoda defalcarii
b) Metoda istorica
c) Metoda estimarii standardizate
d) Metoda valorii dobandite
e) Metoda prototipului
Subiectul 22
Care este documentul utilizat de managerul de proiect pentru controlul costurilor?
a) fluxul de numerar
b) planul de proiect
c) bugetul de proiect
d) raportul financiar
Subiectul 23
Controlul costurilor are ca obiect:
a) plati deja efectuate
b) banii alocati irevocabil pentru o cheltuiala
c) angajamentele viitoare de plata
d) nu avem suficiente date ca sa raspundem.

Subiectul 24
Alegeti afirmatia care este falsa referitoare la faza de EXECUTIE a proiectelor:
e) Activitatile de baza sunt monitorizarea si controlul.
f) Instrumentele de masurare a starii proiectului sunt rapoartele si sedintele de progres.
g) In aceasta faza nu se mai face planificare.
h) Este necesara o anticipare a efectelor unor perturbatii asupra proiectului.

Subiectul 25
Valoarea dobndit este definit ca:
suma de bani care ar fi trebuit cheltuit (n baza bugetului) pentru cantitatea de munc efectuat
Subiectul 26
Factorii care trebuie luati in considerare pentru a elimina pericolul opririi proiectului sunt:
1. identificarea supraangajarii
2. cercuri de decizie (includ persoane din afara proiectului)
3. schimbarea modului de organizare
4. deciziile din fazele finale luate de altii dect in fazele initiale
5. reducerea penalizarilor
6. sinceritate in raportare
7. reevaluari periodice
8. toti cei de mai sus

Subiectul 27
Intre cauzele care produc intarzieri in programul de activitate sunt:
a. niciuna din cele enumerate
b. toate cele de mai jos
c. -obiectivele proiectului si cele sectoriale neclare
d. -implicare insuficienta a membrilor echipei
e. -echipa considera obiectivele nerealiste
f. -echipa crede ca munca nu ii este apreciata
g. -standardele tehnice nu sunt stabilite la nivelul corespunzator
h. -oamenii se ocupa si de alte lucrari
i. -modificarile sunt prea dese
Subiectul 28
Monitorizarea calitatii se face prin (alegeti una pe care o considerati adevarata):
a) analizarea si testarea a ceea ce s-a produs
b) testarea profesionala a echipei de proiect
c) analizarea materialelor utilizate
d) verificarea incadrarii in costurile bugetate
e) verificarea incadrarii in programul de lucru stabilit
f) Nici una dintre afirmatiile de mai sus nu este adevarata.
Subiectul 29
Scopul principal al auditarii este:
i) Cunoasterea opiniei tuturor membrilor echipei
j) Reducerea incertitudinii
k) Examinarea informala a aspectelor deficitare din proiect
Subiectul 30
Analiza calitii este:
a. procesul de stabilire a valorii produsului proiectului
b. o metod de verificare a calitii unei anumite pri din activitatea depus in proiect
c. activitatea de validare a rezultatelor obtinute in proiect

S-ar putea să vă placă și