Sunteți pe pagina 1din 3

AN III AMG EVALUARE INTERMEDIARA

NUME __________________________ PRENUME _________________________ GRUPA ______

CHESTIONAR 1

1. Un proiect este:
a) Un ansamblu de activităţi de concepţie şi execuţie, programate într-un timp dat, cu
resurse bine determinate, pentru obţinerea unor rezultate, care conduc la atingerea
scopului şi obiectivelor ce rezolvă o problemă concretă.
b) O lucrare tehnica prin care se creaza un ansamblu de elemente functionale conform
necesitatilor proiectantului.
c) Un complex economico-financiar de urmarire a rezultatelor unei echipe manageriale
care isi propunea realizarea unor obiective intr-un timp cat mai scurt cu putinta.

2. Managementul proiectelor este:


a) Cadrul organizatoric la nivel universitar prin care se realizeaza proiecte de interes
national cu finantari europene prin fonduri special create in acest scop.
b) Un ansamblu de intervenţii manageriale inovatoare, corespunzătoare exercitării
funcţiilor conducerii, în măsură să asigure, într-un cadru normativ specific, modalităţile în
care sunt concepute, demarate, desfăşurate şi finalizate activităţile proiectului, pentru
obţinerea rezultatelor propuse şi atingerea obiectivelor.
c) Un complex de metode stiintifice prin care, pe baza unor proiecte elaborate de specialisti, se
gestioneaza rezursele umane din anumite zone teritoariale fara nici un fel de discriminare.

3. Bugetul este:
a) Planificarea proiectului din punct de vedere financiar.
b) Suma maxima de lichiditati care poate fi cheltuita.
c) Suma minima de bani pentru realizarea obiectivelor proiectului.

4. Fondurile Structurale sunt?


a) Resursele materiale si financiare puse le dispozitia statelor lumii pentru dezvoltarea
regiunilor mai sarace.
b) Instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea
disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si
sociale.
c) Alocari de fonduri de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru dezvoltarea economico-
sociala a statelor din lumea a treia.

5. Ce semnifica FEDR?
a) Fondul economic de dezvoltare a regiunilor.
b) Fondul european pentru dezvoltare regionala.
c) Forumul european departamental pentru restructurare.

6. O axă prioritară are în componenţa ei ca structură :


a) Domenii majore de intervenţie şi operaţiuni indicative relevante
b) Proiecte
c) Programe

7. În managementul proiectelor prin resurse se înţelege :


a) Fondurile proprii ale celui care implementează proiectul ;
b) Fondurile puse la dispoziţie de finanţator ;
c) Resursele umane, financiare, materiale, informaţionale .

1|Page
AN III AMG EVALUARE INTERMEDIARA

8. În managementul proiectului distincţia dintre „proiect” şi „program”


este : a) Nu este nici o distincţie ;
b) Programul este derulat la nivel naţional iar proiectul este derulat la nivel local ;
c) Programul este reprezentat de o serie de proiecte intercorelate, ale căror obiective
contribuie la îndeplinirea unui obiectiv comun relelvant.
9. Managementul unui program operational este asigurat de :
a) Autoritatea de management ;
b) Autoritatea de certificare ;
c) Autoritatea de audit ;
d) Toate cele de mai sus mentionate .

10. Proiectele se clasifică după urmatoarele criterii:


a) Durata de executie si numarul de participanti in echipa de proiect.
b) Finantarea, domeniul de activitate, aria de referinta.
c) Bugetul aprobat, valoarea nou creata, numarul de persoane in echipa de management.

11. Care sunt cele 5 livrabile (obiective) SMART ? a)


Special, Multilateral, Avantajos, Real, Temeinic.
b) Specific, Masurabil, Accesibil, Realist, incadrat in Timp. c)
Superior, Multifunctional, Acceptabil, Rapid, Trainic

12. Diagrama GANTT este:


a) Reprezentarea grafica a activitatilor desfasurate de catre fiecare membru al echipei de
proiect, pe structura ierarhica.
b) Reprezentarea grafica a activitatilor si subactivitatilor proiectului (pe verticala)
referitor la perioada de implementare a proiectului (pe orizontala) divizata pe perioade bine
definite de timp.
c) Reprezentarea grafica a activitatilor din cadrul unui proiect pentru care au fost depasite
termenele de executie.

13. Asigurarea rezervelor financiare reprezintă:


a) Contractarea unui credit bancar care sa asigure necesarul de cash flow pe toata durata
proiectului cu rezerve de cel putin 20%.
b) Funcţia prin care managerul proiectului organizează alocarea bugetului proiectului pe
parcursul implementării astfel încât să asigure disponibilitatea şi operativitatea plaţilor şi
evitarea unui blocaj financiar.
c) Strangerea de fonduri de la partenerii implicati in derularea proiectului astfel incat la
terminarea proiectului, cu sumele ramase necheltuite, sa se poata incepe un nou proiect.

14. Care sunt fazele in ciclul de viata al unui proiect?


a) Faza de inceput, de implementare, de finantare, de executie si de predare catre
beneficiar.
b) Faza de initiere, proiectare, de alocare de fonduri, de realizare a echipei de proiect si de
inchidere a lucrarilor.
c) Faza conceptuala, de dezvoltare, de executie, de finalizare.

2|Page
AN III AMG EVALUARE INTERMEDIARA

15. Ce reprezinta WBS (WORK BREACKDOWN STRUCTURE) – Diagrama Activitatilor


Proiectului ?
a) Diagrama activitatilor si a personalui implicat in realizarea unui proiect.
b) Histograma tuturor livrabilelor din cadrul proiectului in ordine descrescatoare a
bugetului per activitate.
c) WBS este livrabilul principal al proiectului prin care este detaliata compozitia ierarhica a
activitatilor ce vor fi executate de catre echipa de proiect.

16. Cum definiti conceptul de risc in cazul unui proiect.


a) Riscul este acel eveniment nedorit si neasteptat care poate periclita realizarea unui proiect.
b) Riscul este un eveniment incert care, daca se produce are efecte pozitive sau negative
asupra obiectivelor proiectului.
c) Riscul este o urmare a unui caz de forta majora care daca se produce poate genera
pierderi foarte mari.

17. Parametrii unui proiect


sunt : a) Oameni, idei, resurse
b) Timp, resurse, rezultate c)
Nevoi, fonduri, obiective

18. Următoarele activităţi aparţin managementului proiectelor :


a) Iniţializarea proiectului, planificare în detaliu, punerea la dispoziţie a resurselor ;
b) Finanţarea , auditarea .

BAREM DE CORECTARE:

PUNCTAJUL ACORDAT DIN OFICIU: 1 punct


PUNCTAJUL ACORDAT PENTRU FIECARE RASPUNS CORECT: 0,5 puncte

PUNCTAJ MAXIM ACORDAT: 1 punct din oficiu + (18 intrebari*0,5 puncte) = 10 puncte
reprezentand echivalentul notei 10

3|Page

S-ar putea să vă placă și