Sunteți pe pagina 1din 3

GRILA 1 1. Scopul unui proiect reprezinta: a) Problema actuala a organizatiei; b) O idee; c) Problema actuala a organizatiei inversata. 2.

Orice proiect se adreseaza: a) Unui grup tinta; b) Atat unui grup tinta, cat si unor benificiari directi si indirecti; c) Unor benificiari directi si indirecti. 3. Un proiect consuma: a) Doar resurse financiare si de timp; b) Fonduri puse la dispozitie de un finantator; c) Resurse umane, financiare, materiale, informationale si de timp. 4. Prima etapa din ciclul de viata al unui proiect este reprezentata de: a) Definirea proiectului; b) Palnificarea proiectului; c) Organizarea proiectului. 5. In etapa de planificare a unui proiect stabilim: a) Scopul si obiectivele; b) Timpul si costurile pentru fiecare activitate; c) Sarcinile pentru fiecare membru al echipei. 6. Functiile unui manager de proiect sunt: a) Conducerea, planificarea, organizarea, motivarea, implementarea si controlul; b) Conducerea, planificarea, antrenarea, evaluarea; c) Conducerea, planificarea, organizarea, previziunea. 7. SWOT reprezinta: a) Un mod de structurarea a activitatilor unui proiect; b) Analiza oportunitatilor si amenintarilor; c) Un instrument de analiza strategica folosit pentru identificarea celei mai potrivite directii de actiune. 8. Un obiectiv trebuie sa fie: a) Specific, Mare, Aplicabil, Rentabil, incadrat in Timp; b) Specific, Masurabil, Abordabil, Realist, incadrat in Timp; c) Specific, Masurabil, Unic, incadrat in Timp. 9. Gragicul GANTT ajuta la: a) Luarea deciziilor de catre managerul de proiect si la organizarea echipei; b) Planificarea in timp a fiecarei activitati si responsabilul acestora; c) Analiza punctelor tari si punctelor slabe ale organizatiei in vederea demararii unui proiect. 10. Fluxul de numerar (Cash-flow) reprezinta: a) Incasarile si platile efectuate de organizatie intr-o perioada determinata; b) Bugetul proiectului; c) Estimarea costurilor pentru fiecare activitate in parte.

GRILA 2 1. Nu reprezinta caracteristica a unui proiect: a) Obiective precise, clar formulate; b) Timp nelimitat; c) Rezultate concrete, masurabile, unice. 2. Capacitatea comerciala a unei organizatii reprezinta: a) Un criteriu de analiza a punctelor tari si punctelor slabe; b) Un criteriu de analiza a oportunitatilor si a amenintarilor; c) Un criteriu de analiza pentru identificarea componentelor analizei SWOT. 3. Cand formulam scopul unui proiect nu trebuie sa folosim: a) Un verb la forma conjunctiva (ex. sa realizeze); b) Conjunctiva si; c) Un enunt scurt si concis. 4. Obiectivul general al proiectului: a) Se refera la cauzele problemei; b) Este substituit atat scopului, cat si obiectivelor specific; c) Se refera la obiective pe scara mai larga, de interes general. 5. Cand stabilim activitatile proiectului trebuie sa ne asiguram de: a) Metode eficiente de motivare a echipei; b) Posibilitatea de a accesa fonduri cu finantare externa; c) Cine este responsabilul fiecarei activitati in parte si de ce resurse avem nevoie. 6. Work Breakdown Structure reprezinta: a) Aranjarea activitatilor intr-o structura ierarhica; b) Planificarea in timp a activitatilor; c) Informatii cu privire la utilizarea bugetului. 7. 5% din totalul costurilor unui proiect reprezinta: a) Costurile de transport; b) Costuri indirecte legate de proiect; c) Costuri neprevazute. 8. Nu prezinta o etapa prin care trece o echipa: a) Formare; b) Socializare; c) Furtuna. 9. Fisa postului reprezinta: a) Enumerarea principalelor sarcini, responsabilitati, relatii si conditii de lucru; b) Procesul prin care se determina sarcinile si abilitatile necesare pentru un post; c) Enumerarea cerintelor pentru ocuparea postului. 10. Evaluarea nu se concretizeaza asupra: a) Resurselor investite; b) Comunicarii in echipa; c) Activitatilor desfasurate.

GRILA 3 1. n managementul proiectelor prin resurse se nelege : a) Fondurile proprii ale celui care implementeaz proiectul b) Fondurile puse la dispoziie de finanator c) Resursele umane, financiare, materiale, informaionale. 2. Atributele unui proiect sunt : a) Resurse, activiti, rezultate b) Obiective clare, bugetul propriu, termen de start i de ncheiere precis definite, colaboratori motivai cu cunotine i abiliti diferite c) Finanatorul, autoritatea de management, aplicantul. 3. Etapele din ciclul de viata al unui proiect sunt: a) Definire, Planificare, Organizare, Implementare, Incheiere; b) Definire, Organizare, Implementare; c) Planificare, Organizare, Implementare, Audit. 4. Ce functie a managerului de proiect raspunde la intrebarea cine, ce decide sic and?: a) functia de planificare; b) functia de conducere; c) functia de motivare. 5. In etapa de definire stabilim: a) scopul proiectului; b) activitatile proiectului; c) echipa proiectului. 6. Un obiectiv trebuie sa fie SMART, adica sa intruneasca caracteristicile: a) Selectiv, Mare, Adaptabil, Referitor la proiect, Transferabil; b) Specific, Masurabil, Abordabil, Realist, incadrat in Timp; c) niciuna din afirmatiile de mai sus. 7. 7% din totalul costurilor unui proiect reprezinta: a) Costurile de transport; b) Costuri indirecte legate de proiect; c) Costuri neprevazute. 8. Un exemplu de risc intern poate fi: a) schimbari ale legislatiei; b) crize economice nationale; c) personal necalificat. 9. In varful piramidei lui Maslow se afla: a) nevoia de siguranata; b) nevoia de recunoastere; c) nevoia de implinire profesionala. 10. Procesul de masurare al gradului de atingere a obiectivelor propuse este reprezentate de: a) evaluarea; b) auditul; c) incheierea proiectului.

S-ar putea să vă placă și