Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Un proiect are resurse:


a. umane
b. materiale
c. timp
d. nedefinite

2. Un proiect are :
a. limitat in timp
b. nelimitat in timp
c. resurse umane limitate
d. resurse umane nelimitate

3. Structura unui proiect cuprinde:


a. scopul
b. obiectivele
c. activitatile
d. mediul extern al proiectului

4,Primul pas in pregatirea unui proiect este:


a. identificarea unei probleme
b. formularea unei idei
c. nominalizarea echipei de proiect
d. nominalizarea unui manager de proiect

5. Un proiect este:
a. Solutia unei probleme
b. limitat in timp
c. nelimitat in timp
d. dispune de resurse uname nelimitate

6. In perioada 2007-2013 Romania


a. a avut un excedent in raport cu bugetul UE
b. a avut un deficit in raport cu bugetul UE
c. a avut un sold …… in raport cu bugetul UE
d. nu a beneficiat de finantari din buugetul UE

7. Bazele UE au fost puse prin tratatul de la :


a. Lisabona 2007
b. Mastricht 1993
c. Roma 1955
d. Amsterdam 1997

8. Bugetul UE se constituie prin :


a. 5% bugetul national
b. 10% bugetul national
c. 1% bugetul national
d. 20% bugetul national
9. Activitatile eligibile sunt:
a. activitati care sunt alese de solicitant in afara celor din ghidul solicitantului
b. activitati pentru a se asigura finantare nerambursabila conform ghidului
c. activitati pe care beneficiarul le alegepentru a le finanta din resurse proprii
d. activitati ce pot fi alese dupa aprobarea proiectului

10. Solicitantul unui proiect este:


a. persoana ce finanteaza proiectul
b. institutia sau organizatia ce implementeaza
c. Institutia sau organizatia ce depunde proiectul
d. Institutia sau organizatia partenera in proiect

11, Beneficiarul este:


a. persoana ce finanteaza
b. institutia sau organizatia ce implementeaza proiectul
c. institutia sau organizatia ce depune proiectul pentru finantare

12, Etapa de conceptie a proiectului se refera la :


a. implementarea proiectului
b. stabilirea resurselor
c. initierea scrieii proiectului
d. evaluarea proiectelor

13. Etapa de planificare a proiectului se refera la:


a. implementarea proiectului
b. aprobarea proiectului
c. evaluarea proiectului de finantator
d. simularea modalitatii de punere in practica

14. Managerul de proiect are printre atributii


a. coordonarea activitatii proiectului
b. planificarea resurselor proiectelor
c. conbtrolul proiectului
d. aptobarea finantarii proiectelor

15. Orice proiect incepe cu:


a. completarea cererii de finantare
b. stabilirea bugetului
c. stabilirea echipei de proiect
d. analiza contextului

16. Scopul este:


a. identificarea sursei de finantare
b. analiza obiectivelor
c. informarea problemei pozitivarea sa
d. respectarea cererilor finantatorului

17. Un proiect poate sa aiba:


a. 2 sau mai multe scopuri
b. scopuri bine definite
c. un singur scop
d. nici un scop

18. Obiectivele sunt :


a. pasii pentru realizarea
b. pasii pentru identificarea problemei proiectului
c. pasii pentru atingerea scopului proiectului
d. pasii pentru stabilirea echipei de proiect

19. Planificarea poate fi considerata:


a. o activitate optionala
b. o etapa a evaluarii proiectului
c. o previziune a implementarii unui proiect
d. o descriere a scopului proiectului

20. Planificarea unui proiect cuprinde:


a. o activitate optionala
b. o etapa a evaluarii proiectului
c. o previziune a implementarii unui proiect
d. o descriere a scopului proiectului

21. Fezabilitatea este:


a. o faza a etapei de implementare a unui proiect
b. o faza a etapei de incheiere a unui proiect
c. o faza a etapei de monitorizare a unui proiect
d. un indicator de realizare a unui proiect

22. Obiectivul general al unui proiect:


a. este unul la care acesta are doar o contributie
b. poate fi atins in cadrul proiectului
c. poate fi atins impreuna cu alte proiecte
d. necesita o perioada lunga pentru a fi atins

23. Obiectivele specifice sunt:


a. obiective care nu pot fi atinse pe perioada de dezvoltare
b. obiective care trebuie atinse pe perioada de dezvoltare a proiectului
c. obiective ce pot fi definite in perioada de implementare a proiectului
d. obiective care pot fi schimbate pe perioada dezvoltarii proiectului

24. Un obiectiv specific trebuie sa fie:


a. clar
b. de atins
c. realizabil si dupa perioada de implementare a proiectului
d. realist