Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA

TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.___ Data: ____/____/_______

Investitor: .

Privind lucrarea: .............


....
executata in cadrul contractului nr. din data de ..
ncheiat intre executant: .
si investitor: .
pentru lucrrile de: .
.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ...................................... eliberata
de: ......................................................................................................... la data .................................
cu valabilitate pana la data de .......................................................................
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de...................................................
fiind formata din:
1. Numele ________________ Prenumele ______________________
Calitatea ......................................................................................................................
Unitatea din care apartine: ..........................................................................................
Denumirea: .................................................................................................................
2. Numele ________________ Prenumele ______________________
Calitatea ......................................................................................................................
Unitatea din care apartine: ..........................................................................................
Denumirea: .................................................................................................................
3. Numele ________________ Prenumele ______________________
Calitatea ......................................................................................................................
Unitatea din care apartine: ..........................................................................................
Denumirea: .................................................................................................................
4. Numele ________________ Prenumele ______________________
Calitatea ......................................................................................................................
Unitatea din care apartine: ..........................................................................................
Denumirea: .................................................................................................................
1

5. Numele ________________ Prenumele ______________________


Calitatea ......................................................................................................................
Unitatea din care apartine: ..........................................................................................
Denumirea: .................................................................................................................

.
.

3. Au mai participat la recepie:


1. Numele ________________ Prenumele ______________
Calitatea .............................................................................
2. Numele ________________ Prenumele ______________
Calitatea .............................................................................
3. Numele ________________ Prenumele ______________
Calitatea ..............................................................................
4. Constatarile comisiei.

4.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete
urmatoarele piese :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________
4.2. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________
4.3. Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________
5. In urma constatarilor facute,comisia propune:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________
6. Comisia motiveaza propunerea facuta prin:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2

_____________________________________________________________________________________
_____________________
7. Comisia recomanda urmatoarele:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
8. Prezentul proces verbal coninnd .................pagini , a fost ncheiat
astzi .................................. la ............................................................ in ...................................................
exemplare.

COMISIA
PPRESEDINTE
Nume

Prenume

___________

Specialist

____________

_________

Semnatura

_____________

MEMBRI
Nume

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Prenume

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Specialist

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Semnatura

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________