Sunteți pe pagina 1din 2

REZOLVARE PROBLEME

BILET NR. 10
1)
La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de
societatea ALFA SA este urmatoarea: venituri totale = 500 000 lei, din care dividentele
incasate de la o alta societate comerciala = 60 000 lei, cheltuieli totale = 390 000, din care
amenzi si penalitati platite = 20 000 lei si cheltuieli aferente exercitiului urmator = 30 000
lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota16%) datorat de firma bugetului
statului:
A.
16 000 lei
B.
25 000 lei
C.
37 500 lei
D.
11 200 lei
Impozitul pe profit = [(Venituri totale Cheltuieli totale) Venituri neimpozabile +
Cheltuieli nedeductibile]*16%
Impozitul pe profit =[(500 000 - 390 000) 60 000 + 20 000]*16% = 70 000 * 16% =
11200 lei
2)

Formula contabila:
658
=
471
1 000
Se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:
A. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;
B. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli,
conform scadentelor;
C. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;
D. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si
varsamintelor asimilate.
3)
O societate comerciala pe actiuni are un capital social in suma de 75 000 lei,
divizat intr-un numar de 7 500 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune care sunt
tranzactionate la bursa la un curs de 13 lei/actiune.
Societatea are inregistrat in evidenta contabila un fond de rezerva in suma de
20000 lei cu care doreste sa majoreze capitalul social prin emisiunea de noi actiuni.
Se cere:
a)
sa se efectueze operatiunile de majorare a capitalului social prin emisiunea
de noi actiuni;
b)
sa se calculeze dreptul de atribuire pe care il dobandesc actionarii.
a)

7 500 actiuni cu VN = 10 lei/actiune..= capital social 75 000 lei


Fond rezerva..20 000 lei
Total...95 000 lei
Valoarea busiera a unei actiuni = 13 lei/actiune
Capitalizarea bursiera = 7 500 * 13 = 97 500 lei
Cresterea capitalului social prin incorporarea fondului de rezerva emitand 2 000 actiuni
noi cu VN = 10 lei = 20 000 lei.

Dupa emisiune situatia contabila este urmatoarea:


Capital social..95 000 lei
1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat

20 000 lei

b)
Valoarea bursiera a unei actiuni dupa emisiune este:
97 500 / 7 500 + 2 000 = 10,26 lei/actiune
Se pare ca actionarul pierde pentru fiecare actiune 2,74 lei, adica 13 lei valoarea bursiera
veche 10,26 lei valoarea bursiera noua.
In realitate actionarul nu pierde nimic in urma operatiuni de emisiune intrucat
beneficieaza de dreptul de a i se atribui noi actiuni in mod gratuit care compenseaza
pierderea bursiera.
Da =( Nr. act. Noi/ NR.0 + Nr. act. Noi) * P0 = (2 000/7 500 + 2 000) * 13 = 2,74 lei