Sunteți pe pagina 1din 2

* coeficientul de corelatie

r=0.935
interpretare: coeficientul de corelatie este pozitiv si are o valoare foarte apropiata
de 1, ceea ce ne arata ca exista legatura directa si stransa intre productia de
fructe su numarul pomilor plantati.
Testarea coeficientului de corelatie
1. formularea ipotezelor
H0: =0
H1:0
2. alegerea pragului de semnificatie
=0.05
t/2;n-2= t0.025;39=1.96
3. alegerea si calcularea statisticii test
tcalc=r/

1r 2
n2 = 0.935/

(10.874/39)

=0.935/0.056=16.69

4 regula de decizie

Daca |tcalc|>tth cu o probabilitate de 1- se respinge ipoteza H 0 si se


accepta ipoteza H1.
Daca |tcalc|tth se accepta ipoteza H0.

5. decizia statistica
Deoarece |tcalc=16.69|>(tth=1.96) cu o probabilitate de 0.95 se respinge ipoteza
H0 si se accepta ipoteza H1.
Interpretare: coeficientul de corelatie este semnificativ statistic, prin urmare
exista legatura intre productia de fructe si numarul pomilor plantati.

Raportul de corelatie
|r|=R
R=0.935
Interpretare: raportul de corelatie ne indica o legatura stransa intre
productia de fructe si numarul pomilor plantati deoarece are o valoare
apropiata de 1.
testarea lui raportului de corelatie
1. formularea ipotezelor

H0: =0
H1:>0
2. alegerea pragului de semnificatie
=0.05
F;k-1;n-k= F0.05;1;39=4.085
3. alegerea si calcularea statisticii test
Fcalc=ESS/RSS*n-k/k-1= 6610174.202/ 947232.822*3= 272.157
4 regula de decizie

Daca Fcalc>Fth cu o probabilitate de 1- se respinge ipoteza H 0 si se accepta


ipoteza H1.
Daca FcalcFth se accepta ipoteza H0.

5. decizia statistica
Deoarece (Fcalc=272.157)> (Fth=4.085) cu o probabilitate de 0.95 se respinge
ipoteza H0 si se accepta ipoteza H1.
Interpretare: Raportul de corelatie este semnificativ statistic, prin urmare exista
legatura intre productia de fructe si numarul pomilor plantati.

Raportul de determinatie

R2=ESS/TSS= 6610174.202/7557407.024 =0.874


Interpretare: 87.4 % din variatia productiei de fructe este explicate pri variatia
numarului de pomi plantati, iar restul pana la 100% datorandu-se factorilor
aleatori sau neinclusi in model.