Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE DE ORIGINALITATE

Subsemnatul (a)_____________________________________identificat
prin CNP______________________________, absolvent (a) al Universitatii de
Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara, Facultatea de MEDICINA,
programul de studii de LICENTA, promotia 2016, declar pe proprie raspundere,
cunoscand prevederile legale cu privire la falsul in declaratii si dispozitiile Legii
Educatiei Nationale cu nr. 1/2011, art. 143 al.4 si 5 referitoare la plagiat, ca
lucrarea mea de licenta cu titlul:

elaborata sub coordonarea d-lui/d-nei_________________________________


lucrare pe care urmeaza sa o sustina in fata comisiei este originala, imi apartine
si imi asum continutul sau in intregime.
De asemenea, declar ca sunt de accord ca lucrarea mea de licenta sa fie
verificata prin orice modalitate legala pentru confirmarea originalitatii, consimtind
inclusiv la introducerea continutului sau in baza de date electronice a Universitatii
in acest scop.
Am luat la cunostinta ca este interzisa comercializarea de lucrari
stiintifice, fapt ce ar duce la falsificarea de catre cumparator a calitatii de autor al
unei lucrari de licenta, de diploma sau dizertatie si in acest sens, declar pe
proprie raspundere ca lucrarea de fata nu a fost copiata, ci reprezinta rodul
cercetarii pe care am intreprins-o.

DATA,
_____________________

Semnatura coordonator,
____________________________
Semnatura candidat,
----------------------------------------------