Sunteți pe pagina 1din 2

Fi de lucru

Prelucrarea irurilor de caractere


1. Se d un text. S se calculeze numrul vocalelor din text.
Program Vocale;
uses crt;
const
vocalele=[`A`, `a`, `E`, `e`, `I`, `i`, `O`, `o`, `U`, `u`];
var
st: string;
i, count: integer;
begin
clrscr;
write(`Scrie textul: `);
readln(st);
for i:=1 to length (st) do
if st[i] in vocalele then inc(count);
writeln(count);
readkey;
end.
2. Se d un text. S se substituie literele a cu litera o i invers. De exemplu,
pentru textul program se va afia pragrom.
Program Schimb;
uses crt;
var
s: string;
i, n: byte;
begin
clrscr;
write(`Inlocuiti `);
readln(s);
n:=length(s);
writeln(n);
for i:=1 to n do
if s[i]=a then s[i]:=o else
if s[i]=o then s[i]:=a;
writeln(Inlocuirea);
write(s);
readln
end.

3. S d un text. S se substituie n acest text litera a prin silaba oa. De exemplu,


pentru textul capac se va afia coapoac.
Program Schimb_silaba;
uses crt;
var
s: string;
i :byte;
begin
clrscr;
writeln(Introduceti:);
readln(s);
for i:=length(s) downto 1 do
if s[i]=a then
begin
insert(oa, s, i);
delete(s, i+1, 1);
end;
write(s);
readln;
end.
4. Se d un text. S se calculeze numrul literelor m (mari i mici) din acest text.
Program litere;
uses crt;
var s: string;
i, n: byte;
begin
clrscr;
write(`Scrie textul: `);
readln(s);
n:=0;
for i:=1 to length(s) do
if UpCase(s[i]=M then inc(n);
write(`n= `, n);
readkey;
end.