Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul/a..............................................................................................................
medic
specialist
n......................................................,confirmat/
prin
Ordinul MS
nr..........................................nscut/ la data de ......................................n localitatea
........................................, sectorul/judeul .........................., domiciliat n ............................., str.
............................ nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj .................., apt. ...........,
sectorul/judeul ................................................., posesorul/posesoarea buletinului/crii de
identitate seria ......................... nr. ................... eliberat/ de ..................................................... la
data de ............................, cod numeric personal ..............................
Avnd n vedere:
1. c am optat pentru efectuarea stagiului de pregtire n vederea obinerii celei de-a doua
specialiti.., n centrul universitar.....................................
2. cunoscnd cuantumul taxei anuale n lei n sum de .........................lei, aferent efecturii
stagiului de pregtire n vederea obinerii celei de-a doua specialiti, prevzut n Anexa
la Ordinul nr. 973/28.06.2010 al ministrului sntii i ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 552/05.08.2010,
mi asum prezentul:
ANGAJAMENT DE PLAT
prin care sunt de acord i m oblig, n termenele i condiiile stabilite de art.1 alin. (2) din
Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sntii i al ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului s pltesc suma de ......................... lei n contul Beneficiarului Ministerul
Sntii, cu sediul n Bucuresti, str. Cristian Popiteanu, nr. 1-3, sect. 1, CUI 4266456 i cont
deschis
la
Direcia
de
Trezorerie
a
Municipiului
Bucureti
-IBAN
RO36TREZ70020E365000XXXX, astfel:
a) Prima tran semestrial n sum de ............................ lei n termen de maxim 60 de zile
calendaristice de la data nceperii semestrului 1, al fiecrui an de pregtire
b) A doua tran semestrial n sum de ............................lei n termen de maxim 60 de zile
calendaristice de la data nceperii semestrului 2, al fiecrui an de pregtire
Neplata taxei n condiiile prezentului angajament de plat, atrage excluderea
definitiv din programul de pregtire, n conformitate cu prevederile art.1, alin.(3) din
actul normativ mai sus menionat.
Totodat m angajez ca n termen de 15 zile s informez n scris Ministerul Sntii
asupra oricrei modificri n statul meu ( schimbare nume, domiciliu, act de identitate, unitate
angajatoare, etc.)
Data: ......../......../........
NUME SI PRENUME N CLAR CU LITERE DE TIPAR...............................................
Semntura celui ce se angajeaz la plat .............................