Sunteți pe pagina 1din 7

Asociaia Tinerilor Medici Geriatri Atelier de formare: GerontoASSIST ASISTENA MULTIDIMENSIONAL A !

"STNI#ULUI $N %AMILIE SI #OMUNITATE&


Bucureti, 21 Octombrie 20 Noiembrie 2013

're(entarea atelier)l)i Un obiectiv important al asistentei persoanelor varstnice dependente il reprezinta mentinerea lor cat mai mult timp in comunitate, conceptul de ageing in place ! "mbatranirea acasa se poate #ace doar prin e$istenta unor servicii de suport diversi#icate si integrate si prin implicarea activa a comunitatii! %entru atingerea acestor deziderate este necesara o intelegere apro#undata a nevoilor medicale, sociale, psi&ologice si spirituale ale persoanelor varstnice, precum si ale #amiilor si ingri'itorilor! %atologia comple$a si statutul social speci#ic presupun colaborarea intre pro#esionistii din di#erite domenii implicati in asistenta varstnicilor! "ntegrarea in comunitate, respectarea pre#erintelor personale si promovarea autonomiei si independentei sunt principii care g&ideaza organizarea serviciilor de suport! (cest atelier de #ormare isi propune sa o#ere principii si in#ormatii practice privind asistenta persoanelor varstnice dependente in comunitate, in spiritul abordarii interdisciplinare! O*iecti+e ed)cationale) cunoasterea importantei mentinerii in comunitate a persoanelor varstnice dependente* evidentierea pro#ilului bio+psi&o+socio+spiritual al persoanelor varstnice si a nevoilor speci#ice acestei categorii de persoane* descrierea impactului problemelor speci#ice ale varstnicilor asupra #amiliei si a ingri'itorilor* evidentierea importantei solidaritatii comunitare in spri'inul persoanelor varstnice* cunoasterea sistemelor de asistenta pentru varstnici si a modalitatilor de accesare a lor* stabilirea unei structuri de colaborare interdisciplinara intre di#eritele tipuri de asistenta destinate varstnicilor! ')*lic tinta: (telierul de #ormare ,eronto(--"-. se distinge prin orientarea sa interdisciplinara si prin urmare se adreseaza unei palete largi de pro#esionisti din zona serviciilor de suport pentru varstnici)

asistenti sociali, sociologi, pro#esionisti din sanatate /medici, asistenti medicali, 0inetoterapeuti, #armacisti1, ingri'itori, psi&ologi, ar&itecti, teologi, coordonatori de servicii pentru varstnici, reprezentanti ai organizatiilor pentru varstnici etc! LO#ATIE: -ediul 2entral al "nstitutului Na3ional de ,erontologie i ,eriatrie (na (slan /Bucuresti, -os! 2aldarusani, Nr! 4, -ect!11 -pitalul de Boli 2ronice -#! 5uca /Bucuresti, -os! Berceni Nr! 12, -ect!6

#oordonatori ai atelier)l)i: 'rof, #onstantin -o.dan, 7acultatea de -ociologie i (sisten38 -ocial8, Universitatea Babe+Bol9ai, 2lu'+Napoca, %reedinte 2omitetul Na3ional de Bioetic8 UN:-2O + ;om<nia #onf, Deni(ia Gal, 7acultatea de -ociologie i (sisten38 -ocial8, Universitatea Babe+Bol9ai, 2lu'+Napoca Dr, "ad) ra/ti, medic 0rimar 0si1iatr)2 0si1otera0e)t tera0ie co.niti+3 com0ortamentala LE#TO"I: 'rof, #onstantin -o.dan, Universitatea Babe+Bol9ai, 2lu'+Napoca, %reedinte 2omitetul Na3ional de Bioetic8 UN:-2O, ;om<nia #onf, Dr, Ioana Ale4a, -pitalul 2linic =>r! 2!"!%ar&on "ai, U?7 ,r! .! %opa, "ai #onf, Deni(ia Gal, 7acultatea de -ociologie i (sisten38 -ocial8, Universitatea Babe+Bol9ai, 2lu'+Napoca #ristina Antoc1i, -ecretar ,eneral 2omunitatea -ant@:gidio, Bucureti 'si1olo. #ristina -a.oli, 2entrul de ;esurse i "n#ormare pentru %ro#esiuni -ociale, Bucureti In.iner Dimitris -altas, Blue%oint ". -olutions, Bucureti Dr, Andreea #a(ac), ps9c&iatr9 registrar + 2ount9 >ur&am and >arlington NA- 7oundation .rust, :ngland Dr, Mi1aela #e)c5, -pitalul de Boli 2ronice -#! 5uca Bucureti, 7unda3ia %8p8dia "ai 'aola #ottatell)cci, 2omunitatea -ant@:gidio, "talia+;om<nia Dr, "ad) Do0, (socia3ia de .elemedicin8 i (plica3ii -pa3iale pentru -8n8tate /(.(--1, ;om<nia 'reot Mi1ai Go6.ar, Biserica -#! >umitru %ot8, Bucureti

'si1otera0e)t Dr, Ga*riela Gri.ore, #ormare in psi&oterapie #amiliala, medic specialist psi&iatrie, 2abinet %si&oterapie + %si&iatrie >r! ,abriela ,rigore, Bucureti Dr, iorica Ian5), 7unda3ia -olidaritate i -peran38, ?itropolia ?oldovei i Bucovinei, "ai 'rofesor de N)rsin. M5ri)ca I+an, %reedinte 7unda3ia 2rucea (lb+,alben8, Bucureti Asistent Social An.elica 7)raco0sc1i , >irector :$ecutiv 2omple$ul ?ulti#unc3ional 2araiman + %rim8ria -ectorului 1 Bucureti Antro0olo. Adrian Ma6)r)2 %reedinte (socia3ia pentru (ntropologie Urban8 'si1olo. #armen Marc), >irector de 2omunicare (socia3a %roBobis, ;omania Alina Matei, Ce# Birou =(nalize i studii 3 &2onsiliul Na3ional al %ersoanelor B<rstnice Dr, #5t5lina 'anaitesc), 2?" >r! 28t8lina %anaitescu, Bucureti Asist, Uni+, In.iner Elena 'oenar), >isciplina "n#ormatic8 ?edical8 i Biostatistic8, U?7 2arol >avila, Bucureti Dr, In., Sorin ')/coci, "nstitutul Na3ional de -tudii i 2ercet8ri pentru 2omunica3ii, Bucureti Asistent Social Elena Stoiano+ici , -pitalul de Boli 2ronice -#! 5uca, Bucureti Dr, "ad) ra/ti, medic primar psi&iatru, terapie cognitiv+comportamentala 2 practica privata de psi&oterapie si counselling on+line DDD!vrasti!org Asist, Uni+, Ar1itect Mi1aela 8Gri.oresc)9 :amfir, >epartament -inteza %roiect8rii, Universitatea de (r&itectur8 i Urbanism "on ?incu , ??, + Birou "ndividual de (r&itectur8, Bucuresti

SINO'SIS TEMATI#A: (specte biologice ale imbatranirii! -peci#icul a#ectiunilor la varstnici! 3 ;1 %robleme psi&ologice ale varstnicilor +6& %roblematica #amiliei si a ingri'itorilor +1&30min %roblematica sociala in asistenta persoanelor varstnice +3& -uportul comunitar pentru persoanele varstnice +2&30min %robleme de etica si spiritualitate in asistenta persoanelor varstnice +6& ?odele de asistenta a varstnicilor +61 Telemedicina si te1nolo.ii am*ient assisted li+in. 3<1 %rezentari de modele de asistenta in com)nitate 3=1

TEMATI#A DETALIAT: ;, AS'E#TE -IOLOGI#E ALE IM-AT"ANI"II, S'E#I%I#UL A"STNI#I 3 ;1 'ers0ecti+e as)0ra im*atranirii, Dimensi)nile +arstei, S0ecific)l afecti)nilor la +arstnici, Sindroame .eriatrice 2on#! >r! ,abriel "oan %rada <, '"O-LEME 'SI>OLOGI#E ALE A"STNI#ILO" 3?1 'ro*leme 0si1olo.ice ale 0ersoanelor +arstnice @ =2A1 >r! ;adu Brati %roblemele psi&ologice ale varstnicului) declin cognitiv sau izolare sociala, batranetea este o dizabilitateE -tigma legata de batranete si de problemele medico+psi&olgice ale batranetii, este batranul un om singurE ?etoda 2amberDell de determinare a nevoilor varstnicului >e#inirea si metode de evaluare a capacitatii mentale a varstnicului, evaluarea discernamantului ?etode de interventie si metode psi&oterapice adresate persoanelor in varsta cu nevoi de sanatate mentala #om)nicarea c) 0acient)l +arstnic @ =Bmin %ro#! 2onstantin Bogdan =, '"O-LEMATI#A %AMILIEI SI A ING"I7ITO"ILO" 3;1=Bmin 'ro*leme familiale ale 0ersoanelor +arstnice %si&oterapeut >r! ,abriela Gri.ore 'ro*lemele in.ri6itorilor 0ersoanelor c) afecti)ni cronice, Sindrom)l de e0)i(are 8*)rno)t9 la in.ri6itori, %si&oterapeut >r! ,abriela ,rigore ?, '"O-LEMATI#A SO#IALA IN ASISTENTA 'E"SOANELO" A"STNI#E 3=1 A%E#TIUNILO" LA

'ro*lematica sociala 3 com0lementaritate o*li.atorie in a*ordarea 0acient)l)i +arstnic %ro#! 2onstantin Bogdan 'rinci0iile asistentei sociale a +arstnic)l)i 2on#! >enizia ,al "ol)l asistent)l)i social in f)rni(area de ser+icii de s)0ort 0entr) +arstnici (sistent -ocial :lena -toianovici St)dii de mana.ement de ca( in asistenta 0acientilor +arstnici (sistent -ocial (ngelica Furacopsc&i A)tone.li6area la +arstnici 2on#! >r! "oana (le$a A, SU'O"TUL #OMUNITA" 'ENT"U 'E"SOANELE A"STNI#E 3<1=Bmin CO"DS>O': #)m im0licam +ol)ntarii in s0ri6in)l +arstnicilor %si&olog 2armen ?arcu CO"DS>O': "etele com)nitare de +ol)ntariat in fa+oarea 0ersoanelor +arstnice %si&olog 2ristina Bagoli 're(entare de 0roiecte com)nitare: #om)nitatea SantEE.idio %aola 2ottatellucci, 2ristina (ntoc&i F, '"O-LEME DE ETI#A SI S'I"ITUALITATE IN ASISTENTA 'E"SOANELO" A"STNI#E 3?1 'ro*leme de etica in asistenta 0ersoanelor +arstnice de0endente, A*)()l as)0ra +arstnic)l)i, Discriminarea fata de +arstnici, %ro#! 2onstantin Bogdan Atit)dinea fa5 de moarte a +arstnicilor2 familiei 0ersoanelor +arstnice /i a societ5ii %ro#! 2onstantin Bogdan -atraneea din 0ers0ecti+5 antro0olo.ic5 (drian ?a'uru O conce0tie triontica des0re *atranete: cor0)l2 creier)l si mintea +a()te ca rece0tacole se0arate si im0re)na si e0istemolo.ic e.ale ale *atranetii >r! ;adu Brati Gerotranscendena >r! ;adu Brati In ce mas)ra *atran)l nede0lasa*il mai este semen)l nostr)G 'at)l *olna+)l)i 3 intalnire de 0ers0ecti+e, %reot ?i&ai ,o'gar H, MODELE DE ASISTEN A !"STNI#ILO" 3?1 Sisteme de asistenta a 0acientilor +arstnici 2on#! >r! ,abriel "oan %rada "ol)l medic)l)i de familie in asistenta la domicili) a 0acient)l)i +arstnic >r! 28t8lina %anaitescu Im*atranirea acasa3im*atranirea in com)nitate, Modele contem0orane de asistenta a +arstnic)l)i2 0ers0ecti+a ar1itect)l)i (sist! >rd! (r&! ?i&aela Gam#ir Or.ani(area )nei ec1i0e interdisci0linare de asistenta la domicili) 0entr) 0ersoane +arstnice >r! ?i&aela 2euc8

Mediati(area 0roiectelor com)nitare Furnalist "oana Aau "e.lementarea2 or.ani(area si f)nctionarea sistem)l)i national de in.ri6ire la domicili) a 0ersoanelor +arstnice (lina ?atei Le.islatia 0entr) asistenta 0ersoanelor +arstnice >r! Biorica "an8u I, TELEMEDI#INA SI TE>NOLOGII AM-IENT ASSISTED LI ING 3<1 Din c)lisele com)nicarii medicale >r! ;adu >op A0licatii ale telemedicinii in asistenta +arstnic)l)i (sist Univ! "nginer :lena %oenaru Sisteme inte.rate de teleasistenta >r! "ng! -orin %ucoci 're(entari de 0roiect: TELEASIS si TELMES >r! "ng! -orin %ucoci 're(entare de 0roiect: "EMOTE 3 "emote 1ealt1 and social care for inde0endent li+in. of isolated elderlJ Kit1 c1ronic conditions2 AAL 0ro6ect "nginer >imitris Baltas CO"DS>O': Demonstratii ale a0licatiilor din cadr)l 0roiect)l)i "EMOTE "nginer >imitris Baltas L, '"E:ENTA"I DE MODELE DE ASISTENTA IN #OMUNITATE 3<1 #entr)l Medical de Dia.nostic /i Tratament 'roMemoria2 -)c)re/ti >r! 7lorina 2ristescu #om)nitatea SantEE.idio2 Italia3"omania %aola 2ottatellucci, 2ristina (ntoc&i #om0le4)l M)ltif)ncional #araiman2 'rim5ria Sector)l)i ; -)c)re/ti (sistent -ocial (ngelica Furacopsc&i 2 Director E4ec)ti+ 2omple$ul ?ulti#unc3ional 2araiman %)ndaia #r)cea Al*3Gal*en52 -)c)re/ti %ro#esor de Nursing ?8riuca "van, %reedinte 7unda3ia 2rucea (lb+,alben8 %)ndaia '505dia2 Ia/i >r! ?i&aela 2euc8 %)ndaia Solidaritate si S0eranta2 Mitro0olia Moldo+ei /i -)co+inei2 Iasi >r! Biorica "an8u "einte.rarea in com)nitate a 0acient)l)i +arstnic c) afecti)ni 0si1iatrice >r! (ndreea 2azacu

Informatii s)0limentare des0re c)rs: KKK,tineri.eriatri,ro Asociatia Tinerilor Medici Geriatri