Sunteți pe pagina 1din 1
 

Prof. dr. Ioan MĂRCULEȚ Prof. înv. primar Dorina BIRIȘ

 
 

T

E

M

A

5

 

VALEA LUNGĂ – ORIZONTUL LOCAL: VEGETAȚIA ȘI FAUNA (De la biodiversitatea localității Valea Lungă la biodiversitatea României)

Exercițiul I

 

Altitudinea la care se află localitatea Valea Lungă se înscrie în etajul pădurilor de stejari. Speciile prezente în pădurile

I. Citește textul din coloana din dreapta şi scrie în caiet:

 

rămase în urma defrișărilor (Valea Oancii, Valea Podului, Pădurea Berii, Groapa lui Tudor, Viile Multe, Cenoaica, Hoitz, La Monea, Podurile Glogoveţului, Cetatea Glogoveţului, Tufele dese de la Glogoveţ) sunt: stejarul pedunculat, gorunul, cerul,

a)

cinci specii de plante din păduri;

 

b)

cinci specii de plante de pe pajişti;

 

stejarul pufos, cireşul sălbatic, mărul pădureț, teiul, frasinul, alunul, păducelul, măceșul și socul.

c)

cinci specii plante din zăvoaie.

 

Pajiștile secundare rezultate în urma despăduririlor sunt

II. Alege răspunsul corect pentru afirmația de mai jos:

 

populate cu pir crestat, colilie, trifoi, sunătoare, cimbrișor, sânziană, saschiu etc. În lunca Târnavei Mari s-au dezvoltat zăvoaie, cu: sălcii,

Pădurile din regiunea localităţii Valea Lungă fac parte din etajul de:

plopi, răchită, trestie, papură, rogoz, pipirig, izma broaștei. În pădurile din regiunea satului Valea Lungă trăiesc:

 

a. conifere

b. fagi

c. stejari

 

mistrețul, căprioara, iepurele, ariciul, vulpea, pisica sălbatică,

III. Completează propozițiile de mai jos:

 

jderul de piatră (beica), dihorul, mai rar lupul, turturica, pițigoiul, privighetoarea, ciocănitoarea, cucul, şoimul

a)

Zăvoaiele s-au dezvoltat în ….

 

rândunelelor, uliul şoricar, uliul porumbar, cioara grivă, cioara

b)

În apele râului Târnava Mare înoată

 

de semănătură, stăncuţa, coţofana, gaiţa, sturzul negru, iar în

….

apele râului Târnava Mare înoată: mreana, cleanul, somnul,

c)

În

pădurile

din

regiunea satului

 

plătica, roșioara, porcușorul comun, știuca etc.

trăiesc ….

 
 

Exercițiul II

 
Exercițiul II

I. Colorează harta alăturată (România – harta vegetației) utilizând următoarele culori:

portocaliu pentru stepă, galben pentru silvostepă, verde deschis pentru pădurile de stejari și verde închis pentru pădurile de fag.

II. Precizează tipul de pădure prezent în regiunea localității Valea Lungă.

III. Explică importanța pădurii pentru om.

 

Exercițiul III

 
Exercițiul III
 

Înlocuiește

cifrele

cu

litere

și

veți

obține

pe

orizontale numele unor specii de animale. Scrie în

caiet:

 

a. numele speciei care trăiește pe teritoriul localității Valea Lungă; b. numele speciei care trăiește în Munții Carpați; c. numele speciei care nu trăiește pe teritoriul României.