Sunteți pe pagina 1din 8

Anul 174 (XVIII) Nr.

37

PARTEA

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Luni, 16 ianuarie 2006

SUMAR

Nr.

Pagina
LEGI I DECRETE

11.

14.

Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen


a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui
sprijin direct al statului productorilor agricoli care
dein i/sau exploateaz plantaii viticole cu soiuri
nobile ........................................................................
Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct
al statului productorilor agricoli care dein i/sau
exploateaz plantaii viticole cu soiuri nobile ........

23

13.

16.

Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen


a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea n
siguran a acumulrilor cu folosin piscicol, de
agrement sau local, din categoriile de importan
C i D ......................................................................
Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 138/2005 privind exploatarea n siguran a
acumulrilor cu folosin piscicol, de agrement
sau local, din categoriile de importan C i D ...

34

14.

Lege privind aprobarea Ordonanei Guvernului


nr. 32/2005 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitii
asistenei medicale primare prin centrele de
permanen ..............................................................

Nr.

Pagina
17. Decret pentru promulgarea Legii privind
aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 32/2005
pentru modificarea i completarea Legii
nr. 263/2004 privind asigurarea continuitii
asistenei medicale primare prin centrele de
permanen ..............................................................

25. Decret pentru eliberarea din funcie a unui


judector ...................................................................
26. Decret pentru numirea unui procuror ...............
27. Decret privind supunerea spre ratificare
Parlamentului a Conveniei europene pentru
protecia animalelor n timpul transportului
internaional (revizuit), semnat la Chiinu la
6 noiembrie 2003 ....................................................

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


1.744/2005. Hotrre privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru activiti specifice ale Institutului
Naional de Statistic ..............................................
1.866/2005. Hotrre pentru modificarea i
completarea Hotrrii Guvernului nr. 546/2005
privind aprobarea Strategiei de privatizare a
Societii Comerciale Filiala de Distribuie i
Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia
Sud S.A., a unor msuri pentru punerea n
aplicare a strategiei, precum i privind constituirea
Comisiei pentru coordonarea privatizrii acestei
societi ....................................................................

6
6

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006

LEGI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea
unui sprijin direct al statului productorilor agricoli care dein i/sau exploateaz plantaii
viticole cu soiuri nobile
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui
sprijin direct al statului productorilor agricoli care dein
i/sau exploateaz plantaii viticole cu soiuri nobile,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 848
din 20 septembrie 2005, cu urmtoarele modificri i
completri:
1. La articolul 1, alineatul (1), literele a), c), d) i e) ale
alineatului (3), precum i alineatul (4) vor avea urmtorul
cuprins:
Art. 1. (1) Pentru protejarea i maturarea
elementelor anuale de cretere a butucilor de vi-de-vie
din soiuri nobile n toamna anului 2005, statul sprijin
productorii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei
(RON)/ha pentru suprafeele cultivate cu vi-de-vie din
soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, nscrise n
Registrul plantaiilor viticole, pentru achiziionarea de
substane anticriptogamice pe baz de cupru.
.............................................................................................
a) productorii agricoli, persoane fizice, care au n
proprietate suprafee de teren cultivate cu vi-de-vie din
soiuri nobile pe care le exploateaz;
.............................................................................................
c) societile comerciale nfiinate n conformitate cu
Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care
exploatez direct terenuri cultivate cu vi-de-vie din soiuri
nobile;
d) arendaii care exploateaz teren cultivat cu vi-devie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arendrii
nr. 16/1994, cu modificrile i completrile ulterioare, care
au prevzut n contract o clauz prin care pot prelua
subvenia acordat de stat sub diferite forme; n lipsa
clauzei menionate anterior, subvenia se poate acorda
arendailor cu acordul scris al proprietarului;
e) unitile de cercetare i dezvoltare, din nvmntul
agricol i ali beneficiari care dein i exploateaz suprafee
viticole.
(4) Beneficiarii sprijinului prevzui la alin. (3) primesc
bonuri valorice gratuite pentru suprafeele cultivate cu vide-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv,
declarate i nscrise n Registrul plantaiilor viticole.
2. La articolul 2, alineatele (1), (3), (7), (8) i (9) vor avea
urmtorul cuprins:
Art. 2. (1) Sprijinul direct al statului n valoare de
150 lei (RON)/ha pentru suprafeele de teren cultivate cu
vi-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se
acord beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza
cererii scrise al crei model este prevzut n anexele nr. 2a)
i 2b).
.............................................................................................
(3) Cererile solicitanilor sprijinului, nsoite de acte ce
fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de
contractul de arendare ori concesionare a suprafeelor

cultivate cu vi-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha


inclusiv, i de nscrisurile din Registrul plantaiilor viticole,
se depun, n termen de 15 zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgen, la primriile
comunelor, oraelor, municipiilor i sectoarelor municipiului
Bucureti, pe raza crora se afl amplasat terenul.
.............................................................................................
(7) n situaia n care un beneficiar al sprijinului prevzut
la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu vi-de-vie din soiuri
nobile, n suprafa de peste 0,1 ha inclusiv, aflat n mai
multe localiti, acesta formuleaz cerere i primete
sprijinul direct al statului de la primria din localitatea n
care este situat terenul.
(8) Lista productorilor agricoli care solicit sprijinul
direct al statului n valoare de 150 lei (RON)/ha pentru
suprafeele de teren cultivate cu vi-de-vie din soiuri nobile
se afieaz la sediul primriilor comunelor, oraelor,
municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureti, n termen
de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea
sprijinului financiar.
(9) Productorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct,
care au fost omii n lista productorilor care au solicitat
sprijinul direct al statului n valoare de 150 lei (RON)/ha
pentru suprafeele de teren cultivate cu vi-de-vie din
soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, crora li s-a
stabilit o sum n lei mai mic dect cea cuvenit, pot
depune contestaii la sediul primriilor n termen de 5 zile
de la data afirii listei.
3. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins:
Art. 3. n termen de 5 zile de la data afirii, listele
productorilor agricoli care solicit sprijinul direct al statului
n valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeele de teren
cultivat cu vi-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha
inclusiv, se nainteaz direciilor pentru agricultur i
dezvoltare rural judeene i a municipiului Bucureti,
pentru validare, centralizare i decontare a cererilor
aprobate n vederea acordrii sprijinului.
4. La articolul 4, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul
cuprins:
Art. 4. (1) Sprijinul n valoare de 150 lei (RON)/ha
pentru suprafeele de teren cultivate cu vi-de-vie din
soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se acord
productorilor agricoli pe msura depunerii cererilor,
aprobrii acestora i ntocmirii listelor.
(2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singur
dat, sub form de bonuri valorice a cror valoare
nsumat nu poate depi 150 lei (RON)/ha pentru
suprafeele de teren cultivate cu vi-de-vie din soiuri
nobile.
5. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
Art. 7. (1) Reprezentanii sucursalelor judeene i a
municipiului Bucureti ale Ageniei de Pli i Intervenie
pentru Agricultur, Industrie Alimentar i Dezvoltare
Rural, ai direciei pentru agricultur i dezvoltare rural

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006


sau ai centrului comunitar pentru cadastru i agricultur
verific suprafeele cultivate cu vi-de-vie din soiuri nobile
pentru care s-a acordat productorilor agricoli sprijinul
direct al statului n valoare de 150 lei (RON), conform
celor declarate n cererea ntocmit de beneficiarul
sprijinului, i ntocmesc procesele-verbale de recepie,
regularizare i restituire, pn la data de 15 decembrie
2005, conform modelului prevzut n anexa nr. 4.
6. La articolul 8, litera a) a alineatului (5) va avea
urmtorul cuprins:
a) beneficiarilor prevzui la art. 1 alin. (3) lit. a),
precum i celor prevzui la art. 1 alin. (3) lit. d), pe baza
actului de identitate i a contractului de arendare;.
7. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmtorul
cuprins:

Art. 9. (1) nstrinarea, deteriorarea sau pierderea


registrului de nregistrare a cererilor pentru acordarea
sprijinului direct al statului productorilor agricoli n valoare
de 150 lei (RON)/ha pentru suprafeele de teren cultivate
cu vi-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv,
i/sau a proceselor-verbale de recepie, regularizare i
restituire constituie contravenie i se sancioneaz cu
amend de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).
Art. II. Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului
productorilor agricoli care dein i/sau exploateaz plantaii
viticole cu soiuri nobile, cu modificrile aduse prin prezenta
lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

PREEDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE VCROIU

Bucureti, 11 ianuarie 2006.


Nr. 11.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea
unui sprijin direct al statului productorilor agricoli care dein
i/sau exploateaz plantaii viticole cu soiuri nobile
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului productorilor agricoli care dein i/sau exploateaz plantaii viticole
cu soiuri nobile i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 14.

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea n siguran
a acumulrilor cu folosin piscicol, de agrement sau local, din categoriile de importan C i D
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind

exploatarea n siguran a acumulrilor cu folosin


piscicol, de agrement sau local, din categoriile de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006


b) barajele care realizeaz acumulrile de interes local,
cele de folosin piscicol sau de agrement cu folosin
piscicol, de agrement ori local de la lit. a) sunt cele ncadrate
n categoriile de importan C i D, conform legii.
4. La articolul 4, alineatele (1) i (3) vor avea urmtorul
cuprins:
Art. 4. (1) Prin personal de exploatare calificat i
atestat se nelege personalul care are pregtire tehnic la
nivel de studii medii.
(3) n cazul n care deintorul nu are personal de
exploatare calificat, exploatarea micilor acumulri se face
cu asisten tehnic din partea personalului desemnat de
Administraia Naional Apele Romne, n baza unui
contract.
5. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Termenele maxime de obinere a autorizaiilor de
funcionare n condiii de siguran i a autorizaiilor de
gospodrire a apelor nu vor depi un an de la data
intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane
de urgen.
6. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
Art. 9. (1) Exploatarea micilor acumulri, n situaiile
de avertizare meteohidrologic, se face pe baza
regulamentelor de exploatare ntocmite prin grija
deintorului, aprobate de direciile de ape i comunicate
autoritilor locale implicate.
7. Articolul 11 se abrog.

importan C i D, publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 916 din 13 octombrie 2005, cu
urmtoarele modificri i completri:
1. Titlul ordonanei de urgen va avea urmtorul
cuprins:
ORDONAN DE URGEN
privind exploatarea n siguran a acumulrilor cu
folosin piscicol, de agrement sau de interes local, din
categoriile C i D
2. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins:
Art. 1. Prezenta ordonan de urgen are ca scop
stabilirea competenelor i a cadrului juridic privind
exploatarea n condiii de siguran a acumulrilor cu
folosin piscicol, de agrement sau de interes local, n
vederea evitrii efectelor negative cauzate asupra populaiei
i bunurilor materiale din aval, prin eliberarea necontrolat
a volumelor de ap acumulate.
3. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins:
Art. 2. n sensul prezentei ordonane de urgen,
termenul i expresia de mai jos, denumite n continuare
mici acumulri, au urmtoarea semnificaie:
a) acumulrile de interes local, cele de folosin piscicol
sau de agrement sunt acumulri de ap nmagazinate prin
bararea unui curs de ap natural sau artificial, cu volume
mai mari de 5.000 m 3 ori nlimea coloanei de ap
reinut n seciunea barajului mai mare de 2 m;

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

PREEDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE VCROIU

Bucureti, 11 ianuarie 2006.


Nr. 13.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea
n siguran a acumulrilor cu folosin piscicol, de agrement
sau local, din categoriile de importan C i D
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,
Preedintele Romniei

d e c r e t e a z :

Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei de


urgen a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea n siguran a
acumulrilor cu folosin piscicol, de agrement sau local, din categoriile de
importan C i D i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 16.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006


PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitii asistenei medicale primare prin centrele
de permanen
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana Guvernului nr. 32
din 14 iulie 2005 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 263/2004 privind asigurarea continuitii asistenei
medicale primare prin centrele de permanen, adoptat n
temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonane i publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 641 din 20 iulie
2005, cu urmtoarea modificare:

La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 9 va


avea urmtorul cuprins:
(2) Plata personalului mediu sanitar prevzut la alin. (1)
se face prin negociere, n conformitate cu reglementrile
legale n vigoare, sau, dup caz, n conformitate cu
reglementrile specifice ale ministerelor i instituiilor cu
reea sanitar proprie, pentru personalul mediu sanitar al
centrelor de permanen organizate n cadrul acestora.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

PREEDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE VCROIU

Bucureti, 11 ianuarie 2006.


Nr. 14.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei
Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitii asistenei
medicale primare prin centrele de permanen
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat,
Preedintele Romniei

d e c r e t e a z :

Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei


Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 263/2004
privind asigurarea continuitii asistenei medicale primare prin centrele de
permanen i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 17.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcie a unui judector
n temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) i
ale art. 134 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i
procurorilor, republicat, precum i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat,
avnd n vedere Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 572
din 7 decembrie 2005,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Domnul Maftei Viorel, preedinte al Judectoriei
Trgu-Neam, se elibereaz din funcie ca urmare a pensionrii.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 25.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
n temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
i ale art. 134 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat, ale art. 33
alin. (5) i (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i
procurorilor, republicat, precum i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat,
avnd n vedere Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 450
din 12 octombrie 2005,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Domnul Velea Gheorghe se numete n funcia de
procuror la Parchetul de pe lng Judectoria Brila.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 26.
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Conveniei europene pentru protecia animalelor n timpul
transportului internaional (revizuit), semnat la Chiinu
la 6 noiembrie 2003
n temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) i ale art. 100 din Constituia
Romniei, republicat, precum i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotrrii nr. E 428 din 14 decembrie 2005,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se supune spre ratificare Parlamentului Convenia
european pentru protecia animalelor n timpul transportului internaional
(revizuit), semnat la Chiinu la 6 noiembrie 2003, i se dispune
publicarea prezentului decret n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 27.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006

HOTRRI

ALE

GUVERNULUI

ROMNIEI

HOTRRE
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activiti specifice
ale Institutului Naional de Statistic
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 7 alin. (11) din Ordonana Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Nivelul cheltuielilor privind convorbirile
telefonice, necesare pentru organizarea i desfurarea
activitilor specifice ale Institutului Naional de Statistic,
stabilit potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli

pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice,


aprobat cu modificri prin Legea nr. 247/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, se majoreaz cu 40%,
cu obligaia ncadrrii n cheltuielile bugetare aprobate.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Preedintele Institutului Naional de Statistic,
Vergil Voineagu
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.744.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea
Strategiei de privatizare a Societii Comerciale Filiala de Distribuie i Furnizare a Energiei
Electrice Electrica Muntenia Sud S.A., a unor msuri pentru punerea n aplicare a strategiei,
precum i privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizrii acestei societi
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 51 alin. (2) i al art. 51 lit. b) din Legea
nr. 137/2002 privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 41
alin. (2) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societilor comerciale, aprobat
prin Legea nr. 44/1998, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Hotrrea Guvernului nr. 546/2005
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societii
Comerciale Filiala de Distribuie i Furnizare a Energiei
Electrice Electrica Muntenia Sud S.A., a unor msuri
pentru punerea n aplicare a strategiei, precum i privind
constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizrii acestei
societi, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 587 din 7 iulie 2005, se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
1. Articolul 8 va avea urmtorul cuprins:
Art. 8. (1) Dup primirea ofertelor angajante, comisia
de negociere verific ofertele din punct de vedere al
respectrii instruciunilor comunicate potenialilor investitori i
ntocmete lista ofertanilor care au depus oferte angajante
conforme cu instruciunile i nsoite de toate documentele

prevzute la art. 35 din normele metodologice, aprobate


prin Hotrrea Guvernului nr. 577/2002, cu completrile
ulterioare, inclusiv garania de participare. Valoarea
garaniei de participare va fi de 8.000.000 euro.
(2) Comisia de negociere evalueaz, prin aplicarea grilei
de punctaj, toate ofertele angajante depuse de ofertanii
menionai n lista ntocmit potrivit alin. (1) i ncheie un
proces-verbal n care menioneaz rezultatul evalurii
ofertelor angajante.
(3) Comisia de negociere comunic rezultatul evalurii
tuturor ofertanilor ale cror oferte angajante au fost
evaluate conform alin. (2) i definitiveaz cu ofertantul a
crui ofert angajant a ntrunit cel mai mare numr de
puncte cadrul contractual de privatizare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006

2. Dup alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou


alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
(11) n cazul n care ofertantul selectat pe baza grilei
de punctaj pentru oferta angajant sau oferta angajant
mbuntit revoc oferta sau dac, n urma negocierilor
purtate cu Electrica S.A., ofertantul selectat refuz
semnarea contractului de privatizare n condiiile stabilite n
ofert, Electrica S.A. va putea ncepe negocieri cu
ofertantul care a ntrunit numrul de puncte imediat
urmtor punctajului ofertantului declarat iniial ctigtor, n
msura n care att oferta/anunul de vnzare, ct i oferta
de cumprare sunt n termenul de valabilitate.
3. Articolul 10 va avea urmtorul cuprins:
Art. 10. (1) Dup ntocmirea listei potrivit art. 8
alin. (1) i realizarea evalurii potrivit art. 8 alin. (2)
Electrica S.A., cu aprobarea prealabil a Ministerului
Economiei i Comerului, prin Oficiul Participaiilor Statului
i Privatizrii n Industrie, poate stabili ca selecia
competitiv a potenialilor investitori s se desfoare pe
baza ofertelor angajante mbuntite. n acest caz
Electrica S.A. va solicita oferte angajante mbuntite
numai investitorilor calificai.
(2) Vor fi considerai investitori calificai, conform
prevederilor alin. (1), investitorii care, n urma evalurii
prevzute la art. 8 alin. (2), au obinut un punctaj minim
de 75 de procente din punctajul primului clasat, numrul
maxim al investitorilor calificai neputnd fi mai mare de 5,
cu excepia situaiei n care mai muli investitori obin un
punctaj egal cu punctajul celui de-al cincilea investitor
calificat, situaie n care i aceti investitori vor fi
considerai investitori calificai. n cazul n care prin
ncadrarea n pragul de 75 de procente numrul
investitorilor este mai mic de 5 investitori, Electrica
S.A. are dreptul s reduc pragul de punctaj de la 75 de
procente la 67,5 procente. n cazul n care mai muli
investitori obin un punctaj egal cu punctajul celui de-al
cincilea investitor calificat i aceti investitori vor fi
considerai investitori calificai.
(3) Comisia de negociere va negocia cu ofertanii
calificai potrivit alin. (2) n vederea mbuntirii ofertelor
acestora i ntocmirii proiectului final al cadrului contractual
de privatizare.

(4) Dup ncheierea negocierilor, comisia de negociere


ntocmete proiectul final al cadrului contractual de
privatizare, pe care l comunic tuturor ofertanilor cu care
a avut loc negocierea, mpreun cu instruciunile privind
ntocmirea ofertelor angajante mbuntite i cu criteriile
care stau la baza ntocmirii grilei de punctaj pentru
evaluarea ofertelor angajante mbuntite, fr a fi
obligatorie menionarea ponderii fiecrui criteriu, cu cel
puin 10 zile nainte de data depunerii acestora.
(5) Dup primirea ofertelor angajante mbuntite,
comisia de negociere evalueaz, prin aplicarea grilei de
punctaj, ofertele angajante mbuntite i ncheie un
proces-verbal n care menioneaz rezultatul evalurii
ofertelor angajante mbuntite. Preul pe aciune oferit de
un ofertant calificat prin oferta sa angajant mbuntit
nu va fi mai mic dect preul pe aciune pe care
respectivul ofertant calificat l-a oferit prin oferta sa
angajant.
(6) Comisia de negociere comunic rezultatul evalurii
tuturor ofertanilor ale cror oferte angajante mbuntite
au fost evaluate i definitiveaz cu ofertantul a crui ofert
angajant mbuntit a ntrunit cel mai mare numr de
puncte cadrul contractual de privatizare.
(7) n cazul n care nu este depus nici o ofert
angajant mbuntit, Electrica S.A., cu aprobarea
prealabil a Ministerului Economiei i Comerului, prin
Oficiul Participaiilor Statului i Privatizrii n Industrie, va
putea definitiva cadrul contractual de privatizare cu
ofertantul a crui ofert angajant a ntrunit cel mai mare
numr de puncte sau va putea revoca oferta sa n
condiiile legii.
(8) Prevederile art. 9 se aplic n mod corespunztor.
4. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu urmtorul cuprins:
(2) Ministerul Economiei i Comerului, prin Oficiul
Participaiilor Statului i Privatizrii n Industrie, va aproba
regulile i procedurile de ofertare i selecie a ofertelor
angajante sau a ofertelor angajante mbuntite, inclusiv
criteriile care stau la baza ntocmirii grilei de punctaj pentru
evaluarea ofertelor angajante sau a ofertelor angajante
mbuntite, dup caz.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul economiei i comerului,
Codru Ioan ere
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.866.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Regia Autonom Monitorul Oficial, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 37/16.I.2006 conine 8 pagini.

Preul: 0,60 lei noi/6.000 lei vechi

&JUYDGY|071414]
ISSN 14534495