Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BLI

CATEDRA DE LIMB ROMN I FILOLOGIE ROMANIC

Angela COCIUG,
confereniar universitar, doctor n filologie

ARTA ORATORIC
(curriculum)

BLI
2015

Curriculumul a fost discutat i aprobat n edina Catedrei de limb romn i filologie


romanic din 27 mai 2015, proces-verbal nr. 10 i edina Consiliului Facultii de Litere din 28
mai 2015.

Recenzent: conf.univ., dr. Lilia Rciul

Informaii de identificare a cursului


Facultatea: Litere
Catedra: Catedra de limb romn i filologie romanic
Domeniul general de studiu: 14 tiine ale educaiei
Domeniul de formare profesional la ciclul I: 141 Educaie i formarea profesorilor
Denumirea specialitii/specializrii: 141.09 Limbi moderne
Administrarea unitii de curs:
Codul unitii
de curs
U.05.A.044

Credit
e
ECTS

Total
ore
30

Repartizarea
orelor
Prel.

Sem.

15

Lab.

l.ind
.

15

30

Forma de
evaluare

Limba de predare

Examen
oral

francez

Statutul: disciplin obligatorie


Integrarea cursului n programul de studii:
Cursul de Art oratoric se nscrie n lista disciplinelor de profil ale specialitii ciclului I Limba i
literatura francez i limba englez. Cursul n cauz vine n acord cu un ir de discipline care snt
studiate n prealabil, i anume lexicologia, stilistica, gramatica limbii franceze. Cursul are drept obiectiv
de baz formarea sau dezvoltarea, la studenii anului III, a unui ir de competene gnoseologice,
praxiologice, de creare care permit efectuarea diferitelor comparaii, generalizri teoretice, aplicri ale
unei reguli, selectri de aseriuni etc.
Competene prealabile:
Pentru a se nscrie la cursul dat, studenii trebuie s aib competene ce in de lexicologia, stilistica,
gramatica limbii franceze, semantica limbii, gramatica textului etc.
Competene dezvoltate n cadrul cursului:
Cursul are drept obiectiv de baz formarea sau dezvoltarea, la studenii anului III, a unui ir de
competene de diferit ordin: gnoseologice s opereze cu aparatul epistemologic al cursului, s
recunoasc corect diferite fenomene de ordin oratoric, s deosebeasc diferite adevruri tiinifice cu
referire la ele; s determine natura acestor fenomene; s reproduc corect diferite aseriuni cu privire la
ele; s interpreteze adecvat diferite fenomene oratorice; s explice diferene, asemnri n abordarea
problemelor date; s defineasc corect diferii termeni din domeniu; s identifice anumite fenomene de
ordin oratoric; s combine cunotinele obinute la cursul dat cu cele obinute la alte cursuri; s
generalizeze unele aseriuni etc.; praxiologice s utilizeze corect cunotinele de ordin teoretic la
fenomene concrete de comunicare; s se serveasc adecvat de o teorie asupra oratoriei pentru a
demonstra ceva, s restructureze o teorie pentru a o simplifica; s generalizeze anumite poziii cu privire
la arta oratoric; s analizeze fapte ce in de cursul dat; s sintetizeze fenomene; s le compare, s
stabileasc deosebirile i asemnrile dintre ele; s comunice corect o informaie n cadrul unui act
oratoric; s demonstreze o teorie ce ine de tiina dat; s argumenteze o ideie; s tie a consulta surse
bibliografice etc.; de creare s cerceteze de sine stttor anumite subiecte ce in de disciplina dat; s
modifice o prere; s inventeze o schem ce red un fenomen ce ine de tiina dat; s dezvolte o teorie;
s selecteze exemple care confirm o teorie asupra artei oratorice.

Finalitile cursului:
Studentul care a audiat cursul dat trebuie: s tie a opera cu aparatul epistemologic al cursului, s
recunoasc corect diferite fenomene ce in de discursul public, s deosebeasc diferite adevruri
tiinifice cu referire la el; s determine natura acestor fenomene; s reproduc corect diferite aseriuni
cu privire la ele; s descrie corect diferite mecanisme ce stau la baza discursului menionat; s
interpreteze adecvat diferite fenomene de comunicare n public; s explice diferene, asemnri n
abordarea problemelor ce in de discursul public i luarea de cuvnt n public; s defineasc corect
diferii termeni; s tie a combina cunotinele obinute la cursul dat cu cele obinute la alte cursuri; s
utilizeze corect cunotinele de ordin teoretic la fenomene concrete de discurs; s se serveasc adecvat
de o teorie pentru a demonstra ceva, s restructureze o teorie pentru a o simplifica; s generalizeze
anumite poziii cu privire la comunicarea n public; s analizeze fapte oratorice; s sintetizeze fenomene;
s le compare, s stabileasc deosebirile i asemnrile dintre ele; s comunice corect o informaie cu
caracter discursiv, raportat la arta oratoric; s demonstreze o teorie; s argumenteze o ideie; s tie a
consulta surse bibliografice; s cerceteze de sine stttor acele subiecte care sunt indicate de profesor; s
tie a modifica o prere; s tie a inventa o schem ce red un fenomen legat de comunicarea n public;
s poat dezvolta o teorie; s poat selecta exemple care confirm o teorie.
Coninuturi:
Nr.
d/
o
1.
2.
3.
4.
5.

Tematica orientativ a modulurilor cursului


Consideraii de ordin general asupra lurilor de cuvnt n public.
Identificarea rolului strategiilor retorice i teatrale i al
determinrilor psi n acest proces.
Pregtirea unui discurs public: alegerea temei, determinarea
obiectivelor, documentarea n subiect, notiele.
Rolul strategiilor teatrale n lurile de cuvnt n public: inuta
oratorului, limbajul corpului lui etc.
Discursul public: structura lui, planul lui informativ i persuasiv,
caracteristicile vocii oratorului, modalitile de articulare a
acestuia.
Limbajul discursului public.
Total

La
bor
ato
r
1

Lucru
l
indivi
dual
2

4
15

4
15

8
30

Prele
geri

Activiti de lucru individual: activitile de lucru individual, propuse n cadrul cursului, se reduc la
consultarea surselor bibliografice propuse de profesor, vizionarea unor discursuri publice, analiza lor etc.
Aceste activiti au drept scop consolidarea cunotinelor obinute la curs, formarea treptat a
competenelor i deprinderilor de compunere i rostire a discursurilor publice tematice. Activitile n
cauz snt de natur individual sau n grup. Evaluarea produselor nvrii se face prin metodele
enumerate mai jos.
Evaluare:
Sistemul de evaluare a studentului la curs include:
I) forme:
1) p a r i a l e: a) de verificare teoretic: fie cu nsrcinri, exerciii teoretice de aplicare,
consolidare, verificare i creativitate, axate pe submodulurile unui modul; discuii ghidate de profesor
pe marginea subiectelor cursului; b) de verificare practic: exerciii practice, pregtirea de discursuri
publice pe o tem oarecare;
4

2) s u m a t i v e: bilete care nglobeaz prezentarea unui subiect teoretic, explicarea unor termeni i
pregtirea unui discurs public succint pe o tem oarecare;
II) o apreciere continu i una final cu note de la 1 la 10.
Chestionar pentru evaluarea final
Noiune de luare de cuvnt n public.
Consideraii de ordin general asupra strategiilor retorice n lurile cuvnt n public.
Consideraii de ordin general asupra strategiilor teatrale n lurile cuvnt n public.
Rolul determinrilor psi n lurile de cuvnt n public.
Pregtirea unui discurs public: alegerea temei.
Determinarea obiectivelor unui discurs public.
Documentarea n subiectul discursului public.
Pregtirea notielor care ar facilita articularea unui discurs public.
Consideraii generale asupra strategiilor teatrale n lurile de cuvnt n public.
Rolul inutei oratorului n discursurile publice.
Rolul limbajului corpului oratorului n discursul public.
Structura discursului public.
Planul informativ i cel persuasiv ale discursului public.
Caracteristicile vocii oratorului.
Modalitile de articulare a discursului public.
Mijloacele lexicale ntrebuinate n discursurile publice franceze.
Mijloace de punere n eviden a unor idei ntr-un discurs public francez.
Model de bilet
BILLET 1
Discipline Lart oratoire
1. Abordez le sujet Le choix du thme dun discours public.
2. Dfinissez les termes suivants: discours, notification, mise en scne.
3. Faites une annonce publique selon les rgles tudies.

Resurse informaionale ale cursului:


Aristote. La Rhtorique. http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/rheto1.htm
Duteil-Mougel
Carine
Introduction

texto.net/Reperes/Themes/Duteil/Duteil_Rhetorique.html

la

rhtorique.

http://www.revue-

Elslande Jean-Pierre van. La mise en scne du discours, 2003.


https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/srhetorique/rdintegr.html
Meyer M. Comment repenser le rapport de la rhtorique et de largumentation ? In : Argumentation
&Analyse du discours, 2, 2009. http://aad.revues.org/211
. . . http://krotov.info/lib_sec/18_s/sop/er_00.htm

S-ar putea să vă placă și