Sunteți pe pagina 1din 3

Tez la matematic pe semestrul I

clasa a -VI-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acord 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Pe foaia de tezscriei numai rezultatele (30 de puncte)


4
5 pct. 1.Fracia 5 scris ca numr zecimal este .
5 pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numrului 20 este .
a
b
c
5 pct. 3. Dac 7500 2 3 5 , atunci b =.......
5 pct. 4.Numerele de forma 7 x6 divizibile cu 3 sunt .
5 pct. 5. Suplementul unghiului de 680 este
5 pct. 6. Diagrama de mai jos reprezint notele obinute de elevii unei clase la testarea
iniial la matematic . Numrul de elevi care au obinut cel puin nota 7 este
6
5
4
elevi

5 pct. c)
Calculai
msura
unghiulu
i EOF ,
unde
[OF i
[OE sunt
bisectoar
ele
unghiuril
or AOB,
respectiv
BOC.
2.
Fie A =

xN /
x

i B =

xN/

0
nota 3nota 4nota 5nota 6nota 7nota 8nota 9nota10

SUBIECTUL II. Pe foaia de tez scriei rezultatele complete (30 de puncte)

5 pct. 1.Desenai bisectoarea unui unghi cu msura de 840 .


3n 5
5 pct. 2. S se arate c fracia 7 n 12 este ireductibil , pentru orice valoare n N .
5 pct. 3. Se consider patru puncte coliniare A, B, C, D(n aceast ordine) astfel nct
AB = 8cm, BC = 7cm i CD = 3cm.
Determinai lungimile segmentelor [AC], [AD] i [BD].
4. Calculai :
1 5 7
2
( ):3
9
5 pct. a) 3 6 18
0
'
5 pct. b) 26 47 58 7 =
5 pct. 5. Determinai numerele de forma 4 x7 y divizibile cu 36.
SUBIECTUL III. Pe foaia de tez scriei rezultatele complete (30 de puncte)
0
0
0
1. Fie, p ( AOB) 2 x 30 , p ( BOC ) 4 x, p (COD) 3 x 20 , p ( DOA) x 40 ,
unghiuri n jurul unui punct .
5 pct. a)Calculai msura unghiului AOD.
5 pct. b) Calculai msura unghiului DOC.

5 pct. a)
Determi
nai
elemente
le
mulimii
A
5 pct.
b)
Determi
nai
elemente
le
mulimii
B
5 pct. c)
A B = ,
B=,
B

Tez la matematic pe semestrul I


clasa a -VI-a
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acord 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I. Pe foaia de tez scriei numai rezultatele (30 de puncte)


7
5 pct. 1. Fracia 5 scris ca numr zecimal este .
5 pct. 2. Suma divizorilor naturali ai numrului 18 este .
a
b
5c , atunci c =.......
5 pct. 3. Dac 1620 2 3
5 pct. 4. Numerele de forma 34x divizibile cu 4 sunt .
5 pct. 5.Complementul unghiului de 460 este
5 pct. 6. . Diagrama de mai jos reprezint notele obinute de elevii unei clase la testarea
iniial la matematic . Numrul de elevi care au obinut cel mult nota7 este

7
6
5
4
elevi 3
2
1
0
nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota10

SUBIECTUL II. Pe foaia de tez scriei rezultatele complete (30 de puncte)

5 pct. 1. Desenai bisectoarea unui unghi cu msura de 1260 .


4n 7
5 pct. 2. S se arate c fracia 5n 9 este ireductibil , pentru orice valoare n N .
5 pct. 3. Se consider patru puncte coliniare A, B, C, D (n aceast ordine) astfel nct AB = 9cm,
BC = 5cm i CD = 8cm. Determinai lungimile segmentelor [AC], [AD] i[BD].
4. Calculai :
1 4 5
3
( ):2
2 7 14
7
5 pct. a)
0
'
26 4818 6 =
5 pct. b)
5 pct. 5. Determinai numerele de forma 8 x3 y divizibile cu 45.
SUBIECTUL III. Pe foaia de tez scriei rezultatele complete (30 de puncte)
0
0
0
1.Fie, p ( AOB ) 3 x 10 , p ( BOC ) 2 x 20 , p (COD) 4 x, p ( DOA) x 40 ,
unghiuri n jurul unui punct .
5 pct. a)Calculai msura unghiului AOB.
5 pct. b) Calculai msura unghiului AOD.
5 pct. c) Calculai msura unghiului EOF , unde [OF i [OE sunt bisectoarele
unghiurilor COD , respectiv BOC .
5
15

N
N
xN /
xN /
x 1 i C =
2x 1
2. Fie B =
5 pct. a)Determinai elementele mulimii B
5 pct. b) Determinai elementele mulimii C

5 pct.

c) Calculai B C = , C B ,

B\ C = ,

C\ B=.