Sunteți pe pagina 1din 12

Departamentul Contabilitate, Informatic Economic i Statistic

Master: Politici Publice i Management Institu ional , anul I zi


An universitar 2016/2017, sem. I

PROIECT DE ECHIP
<Titlul proiectului se completeaz>
<Localizarea proiectului se completeaz >

Echipa:

Ponderea contribuiei la
proiect:

1.

____ %

2.

____ %

3.

____ %

4.

____ %

Regula general este de 3-4 membri n echip. Ordinea membrilor este cea
alfabetic, fiind obligatorie nregistrarea contribuiei reale la elaborarea
proiectului.

CopyrightGabriela Mesnita
IAI 2016

OBSERVAII IMPORTANTE

U Se va citi i completa cu atenie formularul, fr a terge nici o component a


U
U
U
U
U

acestuia, nici mcar comentariile.


n cazul n care una dintre informaiile sau anexele solicitate lipsesc, nota va fi
diminuat cu punctajul alocat seciunii respective, conform Grilei de evaluare.
Omisiunile nu vor putea fi rectificate dup predarea proiectului.
Proiectul se va realiza conform cerinelor specificate n cadrul orelor alocate
disciplinei i va avea obligatoriu pagin de cuprins.
Proiectele vor aborda probleme i idei strict din domeniul specializrii de
Master, discutate la orele de seminar.
Versiunea electronic a formularului va fi pus la dispoziie pe portalul FEAA.
Tuturor elementelor din prezentul formular le corespund explicaii detaliate n
Suportul de lucrri practice, disponibil, de asemenea, pe portal.

CUPRINS
I.

IDEEA PROPUNERII DE PROIECT I POTENIALUL FINANATOR...............................................................3


1.1 Identificarea unei probleme/oportuniti .................................................................................................................3
1.2 Prezentarea solicitantului/promotorului/beneficiarului finan rii ..........................................................................3
1.3 Sursa de finanare adecvat ideii i descrierea condi iilor pentru ob inerea acceptului de finan are ....................3
II. RELEVANA PROPUNERII DE PROIECT N RAPORT CU CERINELE FINANATORULUI.........................4
2.1 Argumentarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)..........................................................................................4
2.2 Realizarea analizei SWOT a proiectului.................................................................................................................4
2.3 Stabilirea i descrierea beneficiarilor direci, grupurilor-int, beneficiarilor indireci .........................................5
2.4 Delimitarea scopului proiectului.............................................................................................................................5
2.5 Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)..............................................................................................5
III. PLANIFICAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI..................................................................................................6
3.1 Identificarea jaloanelor proiectului i stabilirea elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagin).......................6
3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, n format rezumat (maxim 8 pagini).................................6
3.3 Stabilirea structurii echipei proiectului i a responsabilitil or pe activiti (maxim 3 pagini , fr graficul
responsabilitilor )................................................................................................................................................................6
3.4 Planificarea calendaristic a proiectului cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, n anex)......................6
IV. ESTIMAREA COSTURILOR PROIECTULUI..............................................................................................................7
4.1 Stabilirea resurselor necesare proiectului................................................................................................................7
4.2 Elaborarea bugetului................................................................................................................................................7
V. STABILIREA INDICATORILOR DE EVALUARE I IDENTIFICAREA POTENIALELOR RISCURI..................8
5.1 Stabilirea indicatorilor de evaluare a proiectului (maxim 1 pagin)......................................................................8
5.2 Identificarea potenialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagin)......................................................................8
5.3 Completarea matricei cadru logic a proiectului......................................................................................................8
Vi. BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................................................................9
List de verificare..................................................................................................................................................................9
Gril de evaluare....................................................................................................................................................................9
Graficul responsabilitilor pentru proiect.....................................................................................................................10
Buget agregat i bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel) ...................................................11
Matricea cadru logic.......................................................................................................................................................12

I. IDEEA PROPUNERII DE PROIECT I POTENIALUL


FINANATOR
1.1
Identificarea unei probleme/oportunit i : prezentarea unei probleme care se dorete a fi rezolvat
sau a unei oportuniti care poate fi exploatat, n 2-3 fraze (vezi suportul de lucrri practice)
1.2

Prezentarea solicitantului/promotorului/beneficiarului finan rii 1:

Denumire
Date de contact
Tip (instituie public,
organizaie nonguvernamental, firm
privat)
Obiect de activitate
Misiune
Proiecte similare
implementate anterior

Denumire proiect

Surs de finanare

Scop

1.3
Sursa de finanare adecvat ideii i descrierea condi iilor pentru ob inerea acceptului de finan are (se
va alege doar una din cele 2 variante 2)
a. Dac proiectul este conceput pentru a ob ine o finanare extern, de tip nerambursabil, se vor
specifica programul de finanare, obiectivele i prioritile n care se ncadreaz ideea, solicitanii,
activitile i cheltuielile eligibile. Se vor include informaiile necesare pentru a realiza evaluarea
eligibilitii proiectului propus, att din punct de vedere al ideii, ct i al solicitantului, cu trimiterile
bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaiile gsite la finanator. Se vor selecta
doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, n max. o jumtate de pagin.
SAU
b. Dac proiectul este conceput pentru a fi aprobat de conducerea unei organizaii s fie finanat din
venituri proprii, atunci este necesar s se prezinte strategia, obiectivele pe termen lung i scurt ale
organizaiei, regulile economice de finan are, restric iile privind cheltuielile etc.
ATENIE! Prezentarea contextului se evalueaz prin comparaie cu detaliile incluse n proiect, din care
trebuie s reias relevana proiectului propus i eligibilitatea solicitantului n raport cu cerin ele liniei de
finanare.

A nu se confunda beneficiarul finanrii cu beneficiarii proiectului (direc i, grup int, indirec i).
Beneficiarul/solicitantul finanrii este o organiza ie cu personalitate juridic care propune i urmeaz s implementeze
proiectul.
Atunci cnd se urmre te obinerea unei finan ri externe, propunerea de proiect se adreseaz strict acelui finan ator,
chiar dac pentru implementarea proiectului se apeleaz i la fonduri proprii sau mprumutate, drept contribu ie
proprie a organizaiei. Ca urmare, n acest punct nu trebuie s apar detalii dect despre sursa de finan are extern. Un
proiect se scrie doar pentru un singur finan ator.

II. RELEVANA PROPUNERII DE PROIECT N RAPORT CU


CERINELE FINANATORULUI
2.1

Argumentarea propunerii de proiect (maxim 4 pagini)

Rspundei detaliat la urmtoarele ntrebri:


a) Care este problema de rezolvat sau oportunitatea aprut? (se va relua problema/oportunitatea
enunat deja la punctul 1.1, fiind prima fraz cu care ncepe prezentarea) .
b) Care sunt cauzele care au generat problema sau elementele declan atoare ale oportunit ii?
c) Ce efecte cuantificabile se nregistreaz ca urmare a nerezolvrii problemei sau neexploatrii
oportunitii? (evidenierea nrutirii unei situaii, cre terea unor riscuri, generarea unor nevoi i
trebuine, dificulti cu care se confrunt un grup de persoane sau o comunitate etc.)
d) n ce context urmeaz s fie implementat proiectul? (influena factorilor externi, ce exist i ce
poate fi folosit pentru susinerea proiectului, tendin ele din domeniu, experien a n legtura cu ideea,
resursele pe care se bazeaz la momentul actual i cele care ar putea fi atrase)
e) Care sunt avantajele generate de proiect pentru organiza ie, comunitate, oameni etc.?
f)

Ce proiecte similare s-au mai desf urat n legtur cu ideea proiectului, indiferent de
localizarea geografic? Ce rezultate au nregistrat? Ce a func ionat i ce nu? (raportat la
organizaie, zona geografic, comunitate etc., n func ie de tipul proiectului)

g) Exist mai multe posibile soluii pentru ideea proiectului? Care este cea mai fezabil la acest
moment i de ce? Ce livrabile (rezultate principale) se urmresc?
h) Prin ce se individualizeaz soluia aleas raportat la gradul de originalitate i inovare?
i)
2.2

De ce soluia propus este relevant pentru finan ator (obiective, priorit i)?
Realizarea analizei SWOT a proiectului

Analiza SWOT va fi redat sub form de tabel, cu patru ecrane, i se urmri evidenierea punctelor tari (ce
exist acum i poate fi exploatat n favoarea proiectului), a nevoilor/punctelor slabe percepute (ce se
ncearc a fi rezolvate prin proiect), a oportunitilor i ameninrilor (constrngerile). Analiza SWOT trebuie
s fie sinteza justificrii i NU prezentarea avantajelor/dezavantajelor pe care le aduce proiectul. Toate
elementele din analiza SWOT trebuie s se regseasc, direct sau indirect, n rspunsurile de la punctul
anterior.
Factori interni
sau externi
Factori interni, din
organizaia/ comunitatea pe
care organizaia o
reprezint)
Factori externi, din afara
organizaiei/ comunitii pe
care organizaia o reprezint

Benefici n rezolvarea
problemei/valorificarea
oportunitii
Puncte tari:

Oportuniti :

Riscani pentru rezolvarea


problemei/valorificarea
oportunitii
Puncte slabe:

Ameninri:

2.3

Stabilirea i descrierea beneficiarilor direci, grupurilor-int, beneficiarilor indireci

Din argumentarea propunerii de proiect trebuie s rezulte categoriile de persoane afectate de problem/
oportunitate i asupra crora se vor concentra eforturile prin implementarea proiectului (beneficiarii direc i,
din care se vor selecta grupurile int, dac este cazul). Se vor completa urmtoarele 3 tabele.
Tabelul nr. 1 Beneficiari direci
Nr.
crt.

Categorii de
beneficiari direci
(dac este cazul pt.
descompunere)

Cuantificare
numeric pe
categorii

Descriere, caracteristici,
particulariti demografice,
sociale, profesionale etc.

Nevoi percepute

1
2
....
N

Tabelul nr. 2 Grupuri int


(se completeaz numai dac nr. beneficiarilor direci este foarte mare i se impune selec ia grupului int )
Nr.
crt.

Grupuri int pe
categorii de
beneficiari direci

Cuantificare
numeric

Criterii de selecie i motivarea


alegerii criteriilor i grupurilor

Modul de
acoperire a
nevoilor

1
2
....
n
Tabelul nr. 3 Beneficiari indireci
Nr.
crt.
1
2
....
n
2.4

Categorii de
beneficiari indireci

Legtura cu beneficiarii direci

Impactul proiectului asupra lor

Delimitarea scopului proiectului

Se va defini scopul proiectului, avnd n vedere c el trebuie s fie clar formulat, s rezulte ce se poate rezolva
din problema identificat i ce nu poate fi rezolvat, cui se adreseaz proiectul.
2.5

Stabilirea obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

a) Se vor identifica obiectivele pe termen mediu i lung (generale) (trebuie s existe coresponden cu
argumentarea de la 2.1).
b) Se vor prezenta obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaionale) ale proiectului (trebuie s
existe coresponden cu argumentarea de la 2.1 i cu analiza SWOT, 2.2).

III. PLANIFICAREA ACTIVITILOR PROIECTULUI


3.1

Identificarea jaloanelor proiectului i stabilirea elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagin)


Pe baza scopului i/sau a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula jaloanele/reperele proiectului,
vzute ca momente/evenimente importante de msurare a progresului acestuia. Jaloanele vor sta la baza
descompunerii proiectului n activiti i subactiviti, precum i la stabilirea indicatorilor de evaluare.
Pentru fiecare jalon se vor enumera elementele livrabile asociate.

3.2

Realizarea structurii de descompunere a proiectului, n format rezumat (maxim 8 pagini)

Descompunerea proiectului pe activiti/subactivit i (plecnd de la jaloane i livrabile) i descrierea


detaliat a activitilor
Se vor descrie detaliat doar activitile care vor conduce la atingerea jaloanelor. Descrierea va include
i posibile soluii tehnice, eventuale justificri economice pentru soluia selectat, ipoteze i contextul n
care se vor derula. Activitile se vor descompune n subactiviti, respectnd regulile din suportul de
curs. Se va pune accent pe ipotezele n care urmeaz s se desf oare activit ile, n func ie de care se
selecteaz i modalitatea de desf urare a lor. De asemenea, trebuie acordat o aten ie sporit
activitilor de monitorizare i control, prin care se asigur c proiectul i atinge scopul. Se va stabili
durata fiecrei subactiviti sau a activit ilor ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea structurii de
descompunere va fi n format rezumat.
3.3

Stabilirea structurii echipei proiectului i a responsabilitil or pe activiti (maxim 3 pagini, fr


graficul responsabilitilor )

a) Se va construi o organigram a echipei proiectului. Pentru fiecare poziie se vor descrie abilitile i
cunotinele necesare, precum i modul de comunicare i de adoptare a deciziilor n cadrul proiectului, n
funcie de responsabilitile alocate. Se vor delimita clar cele dou niveluri ale echipei: de management i
operaional.
La final, se va construi Graficul responsabilitilor (cine, ce face), n care vor fi incluse i responsabilitile
eventualilor parteneri i ale firmelor contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrri sau servicii, prezentat n
Anexa 1.
b) Stabilirea responsabilit ilor partenerilor proiectului (dac este cazul): o scurt prezentare a lor, a
echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecrui partener (tot din punct de vedere al rolurilor i pozi iilor n
cadrul proiectului), specificarea responsabilitilor pe activitile n care vor fi implicai (n Graficul
responsabilitilor). Atenie, partenerii NU sunt furnizorii proiectului. Partenerii au aceleai drepturi i
obligaii ca i solicitantul/beneficiarul proiectului.
3.4

Planificarea calendaristic a proiectului cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, n anex)

Durata proiectului va fi de __ luni.3


Planificarea calendaristic a proiectului se va realiza cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se secvena
de derulare a activitilor/subactivitilor prin intermediul dependenelor FS, SS, FF, SF. Fiecrui jalon i se vor
asocia activitile corespunztoare, urmnd a se stabili dependen a de activitatea care confirm ob inerea lui.
Diagrama Gantt va fi ataat ca anex, folosind o trimitere n cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. x).
Planificarea calendaristic nu trebuie s conin descrieri ale activitilor/subactivitilor, ci doar denumirea lor
i a jaloanelor (v rugm s verificai dac denumirea jaloanelor i activit ilor lor sunt aceleai cu cele
menionate n seciunile 3.1 i 3.2).

U Not: Planul proiectului va fi prezentat ntr-o diagram Gantt generat cu un produs software specific
domeniului (de exemplu, Microsoft Project, Open project) sau cu alte aplicaii. NU se va apela la
modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanate prin unele fonduri
europene!!!

IV. ESTIMAREA COSTURILOR PROIECTULUI


4.1

Stabilirea resurselor necesare proiectului

n funcie de durata i complexitatea activitilor se vor estima resursele necesare. Pentru fiecare tip de
resurs, se vor preciza numrul de uniti (buc i, nr. de ore de lucru, mp de spa iu etc.) i pre ul pe unitate,
calculndu-se valoarea total. Trebuie luate n calcul i resursele umane (echipa proiectului) n funcie de
graficul responsabilitilor, stabilind de data aceasta i timpul de lucru pentru fiecare resurs. n tabelul 4 se
introduc, pentru fiecare activitate, resursele necesare i vor fi fcute estimrile de cantit i, pre i valoare.
3

Se va ine cont de restriciile de timp impuse prin linia de finanare.

Tabelul nr. 4 Cuantificarea resurselor pe activit i


Cod
activitate

Denumire activitate

Denumire
resurs

Cantitate
estimat
necesar

Pre pe
unitate de
resurs

Valoare (cantitate
estimat x pre)

1000
2000
....
N000
4.2

Elaborarea bugetului

Pe baza tabelului 4, se va planifica bugetul proiectului, prin completarea formularului din Anexa 2. Formularul
se completeaz n Excel sau alt program de calcul tabelar.

U Not: Tipurile de cheltuieli din anex sunt orientative, ns din proiect trebuie s rezulte

suficiente detalii
pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziie bugetar (vezi suportul de curs i de lucrri practice).

V. STABILIREA INDICATORILOR DE EVALUARE I IDENTIFICAREA


POTENIALELOR RISCURI
5.1

Stabilirea indicatorilor de evaluare a proiectului (maxim 1 pagin)

Indicatorii de evaluare se stabilesc pentru fiecare jalon (cel pu in cte 2 indicatori) , completnd tabelul
urmtor, innd cont i de activitile de monitorizare prevzute n descompunerea proiectului (3.2).
Atenie! Indicatorii se vor ataa jaloanelor, nu activitilor planificate.
Tabelul nr. 6 Indicatori de evaluare
Momentul evalurii
Estimare
(dup obinerea jalonului, dup
Denumirea jalonului
Denumirea indicatorilor
numeric
desfurarea unei activit i sau a
unei etape)
Jalon 1
Indicator 11
5
La finalul activitii
Indicator 12
3
Dup obinerea unui livrabil
Indicator 1n
n
etc.
....
Jalon n
Indicator n1
6
La raportul final de monitorizare
Indicator n2
1
La atingerea jalonului
5.2

Identificarea potenialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagin)

Principalele riscuri se vor estima plecnd de la ameninrile identificate n analiza SWOT a proiectului. Se
selecteaz doar acele riscuri care pot afecta decisiv atingerea obiectivelor i/sau a jaloanelor. Se va completa
Tabelul 6, unde se stabile te impactul (efectele) asupra proiectului, precum i modalitile de contracarare a
riscurilor sau de diminuare a efectelor lor..
Tabelul nr. 5 Riscurile proiectului

Cod
risc
F11

Riscul dup categoria n


care se ncadreaz
Creterea tarifelor de
salarizare

Impact asupra proiectului


Depirea costului cu resursele
umane

Aciuni de efectuat pentru


contracararea riscului sau
reducerea efectelor
n situaii excepionale se pot
folosi rezervele aflate la
dispoziia managerului de
proiect

Explicaii:
U Categoriile mari de riscuri, plecnd de la factorii ce ar putea influen a proiectul, sunt:

economic
tehnic

financiar
social si cultural

legislativ
natural

politic
managerial
U Impactul asupra proiectului poate fi reprezentat de:
anularea unei activiti;
ntrzierea proiectului;
alocarea de sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate de risc;
depirea costurilor la o poziie bugetar;
solicitarea ntreruperii proiectului;
nchiderea proiectului.
U Codul pentru fiecare risc se va forma dup urmtorul ablon: prima liter a tipului de factor care
determin riscul (de exemplu, E pentru categoria economic, S pentru social etc.) + 1-2 cifre prin care
s se indice ordinea riscului n cadrul categoriei de care apar ine. Se va explica modul n care s-a
stabilit secvena caracterelor n cod.
5.3

Completarea matricei cadru logic a proiectului

Se va realiza fia de sintez a proiectului, prin matricea cadru logic, completnd Anexa 3.

VI. BIBLIOGRAFIE
Lista bibliografic se va ntocmi pe categorii cri, reviste, resurse web etc.

LIST DE VERIFICARE
nainte de a depune proiectul, va rugm s verificai dac formularul este complet (revezi i Nota de la
nceputul formularului) i, n special dac:
Dosarul proiectului este complet i corespunde cu cerinele din formularul propus i din descrierea
programului de finanare sau a strategiei organizaiei.
Au fost completate toate rubricile.
Durata activitilor i planificarea calendaristic a proiectului (seciunea 3.2b) sunt incluse n cadrul
formularului.
Bugetul este complet i prezentat n formatul solicitat.
Matricea cadru logic aferent proiectului a fost completat n concordan cu formatul furnizat.

GRIL DE EVALUARE
Prezentarea cadrului general asigur o imagine clar asupra problemei/oportunit ii, a
solicitantului i a sursei de finanare
Motivarea necesitii proiectului corespunde cerinelor formulate i au fost surprinse toate
componentele seciunilor 2.1i 2.2
Grupurile int, beneficiarii direci i indireci au fost identificai corect (localizare, cuantificare,
segmentare etc.)
Scopul i obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt surprinse att obiectivele pe termen

0,5 puncte
1 punct
1 punct
1 punct

lung (generale), ct i obiectivele pe termen scurt (specifice) i au fost argumente din punct de
vedere al ncadrrii n obiectivele sursei de finan are
Jaloanele i elementele livrabile sunt relevante pentru proiect, asigur identificarea clar a
pailor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului
Activitile/subactivitile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin
structura descompunerii pe lucrri n format rezumat. Au fost realizate planificarea
calendaristic i Matricea cadru logic a proiectului
Pentru echipa de management i cea opera ional sunt stabilite clar responsabilitile, abilitile
i cunotinele necesare. Au fost elaborate organigrama proiectului i graficul responsabilit ilor
Resursele au fost stabilite corespunztor pe fiecare activitate. Bugetul a fost estimat n funcie
de resursele alocate pe activiti, s-a utilizat anexa indicat
S-au stabilit indicatorii de evaluare i riscurile
Punct din oficiu
TOTAL

1 punct
1.5 puncte
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
10 puncte

10

ANEXA 1

Graficul responsabilitilor pentru proiect


Cod
activitate
1000

Denumire
activitate
Organizare
licitaie

Manager de
proiect
RD

Persoana 1*

Persoana 2*

Persoana 3*

Firma 1*

Firma 2

Persoana n/
Firma n*

Tipuri de responsabiliti
R = Responsabil cu efectuarea activitii
C = Consultan
D = Deruleaz activitatea
Not: Se completeaz la intersecia liniei cu coloana, n funcie de responsabilitile descrise la 3.3.a Nu la toate intersec iile trebuie s se identifice un anumit tip de
responsabilitate.
* Se vor nlocui Persoana 1, 2 .. n i Firma 1, 2 ... n cu func iile/rolurile identificate la punctul 3.3.a (Responsabil logistic, Administrator re ea etc.), respectiv
furnizorii necesari pentru derularea unor activiti identificate prin descrierea activit ilor (3.2a) , cum ar fi firma software, firma echipamente productie, firma
publicitate etc.

11

ANEXA 2

Buget agregat i bugetul estimat pe perioade calendaristice (se va realiza in Excel)

12

Anexa 3

Matricea cadru logic


Scopul proiectului: .......
Obiective pe termen lung:
...
...
Obiective pe termen scurt
...
...
Jaloane
...
...
...
Activitile pentru atingerea jaloanelor
...
...
...
...

Indicatori de evaluare
...
...
...

Surse de verificare

Riscuri (codul de la 4.1a) i


ipoteze (plecnd de la
oportunitile din 2.1d)
...
...
...
...
...
...
Resursele necesare desfurrii activitilor (doar pe categorii de
resurse, fr specificarea lor detaliat)
...
...
...
...