Sunteți pe pagina 1din 4

NUME ELEV :

TEMATICA PREGATIRE EXAMEN DE BACALAUREAT


SUBIECTUL I
NR. CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Partea 1. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Partea 2. 1
2
Partea 1. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Partea 2. 1
2
3
4
5
6

DENUMIRE TEMA
OPERATII CU NUMERE INTREGI
ECUATIA DE GRADUL I
ECUATIA DE GRADUL II
PROPRIETATILE LOGARITMULUI. PUTEREA UNUI NUMAR REAL. PROP. FUNCT. RADICAL
ECUATII LOGARITMICE , EXPONENTIALE , IRATIONALE
INECUATII DE GR. I SI II
FUNCTII. TIPURI DE PROBLEME . FCT. DE GR I SI II
RELATIILE LUI VIETTE
NUMERE COMPLEXE
ELEMENTE DE COMBINATORICA
PROBABILITATE
MATEMATICA FINANCIARA
GEOMETRIE ANALITICA
GEOMETRIE VECTORIALA
GEOMETRIE
TRIGONOMETRIE
PROGRESII ARITMETICE.PROG. GEOMETRICE+ ALTE TIPURI DE ECUATII (LOG, EXP, IRAT)
SUBIECTUL II
MATRICE . ADUNARE, SCADERE, INMULTIRE
CALCULAREA UNUI DETERMINANT DE ORD 2 SI 3
APLICATII ALE DETERMINATILOR IN GEOMETRIE
ECUATII CU DETERMINANTI
EGALITATEA MATRICELOR
DEMONSTRATREA UNOR EGALITATI MATRICIALE
MATRICE INVESABILA . INVERSA
ECUATII MATRICIALE
SISTEME DE ECUATII
..//..//
LEGI DE COMPOZITIE
POLINOAME
SUBIECTUL III
CALCUL DERIVATE. CALCUL DERIVATE IN XO=
DEMONSTRAREA UNOR EGALITATI CU DERIVATE
LIMITA DERIVATEI
ECUATIA TANGENTEI IN PCT. XO=
FUNCTII CONTINUE
LIMITE DE FUNCTII
ASIMPTOTE
INTERVALE DE MONOTONIE
PUNCTE DE EXTREM
INEGALITATI
PROBLEME CU PANTA UNEI DREPTE SI ECUATIA TANGENTEI
ALTE TIPURI DE PROBLEME
..//..//
CALCUL INTEGRALE DE BAZA. PRIMITIVE UZUALE
Sa se arate ca ca functia f admite primitive pe I(R sau alt interval)-(V1,3 36, 53)
Sa se arate ca functia F este o primitiva a functie f ( V 2, 10, 26, 34, 35)
Sa se determine o primitiva F a functiei f care verifica relatia F(a)=b (V58, 74, 75)
Sa se arate ca orice primitiva (F) a functiei f este crescatoare, descrescatoare, convexa sau concava( V 6, 7,
17 19, 22)
Probleme de tipul

f '( x)dx (V 7, 31, 37)

PREDATA

7
8
9
10

METODA INTEGRARII PRIN PARTI


METODA SCHMB. DE VARIABILA
INTEGRAREA FCT, RATIONAL

11
12
13

ECUATII CU INTEGRALE (V 4, 7, 12)


ARIE SI VOLUM ( V 1, 2, 3, 5, 7, 15, 21)

Probleme de tipul

f ( x) F ( x)dx (V 23, 26, 34, 35, 40)


b

PROBLEME DE TIPUL
14
15
16
17

lim
uuurb

f (t )dt
a

(V 25, 58)

g ( x)

INEGALITATI CU INTEGRALE (V 5,8,9,13, 14)


INTEGRALE CU RAMURI
PROP. INTEGRALEI DEFINITE
TEOREMA DE MEDIE

NUME ELEV :

NR. CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TEMATICA PREGATIRE EXAMEN EVALUARE NATIONALA


SUBIECTUL I
DENUMIRE TEMA
OPERATII CU NUMERE INTREGI
ECUATIA DE GRADUL I
ECUATIA DE GRADUL II
PROPORTII. TEOREMA FUNDAMENTALA A PROPOR.
MARIMI DRECT PROPORTIONALE
MARIMI INVERS PROPORTIONALE
ADUNAREA. INMULTIREA. IMPARTIREA. SCADEREA. CU FRACT. ORDINARE SI ZECIMALE.
NR. RATIONALE
PROBABILITATI
PROCENTE . RADICALI
PROBLEME DE MAXIM SI DE MINIM
MULTIMI . REUNIUNE. INTERSECTIE. DIFERENTA
DIVIZIBILITATE
MEDIA(ARITMETICA, GEOMETRICA (PROPORTIONALA), PATRATICA, PONDERATA,
ARMONICA
INECUATII DE GRADUL I

SUBIECTUL II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESEN
PROCENTE
PROBLEME CU NR. RATIONALE
RADICALI
FUNCTII
EXPRESII
SISTEME DE ECUATII
MODUL . PROBLEME. ECUATII

Partea 2. 1
2
Partea 1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Partea 2. 1
2
3
4
5

SUBIECTUL III
PATRATUL
DREPTUNGHIUL
ROMBUL
PARALELOGRAMUL
TRAPEZUL. ISOSCEL
TRIUNGHIUL (OARECARE, ECHILATERAL, ISOSCEL, DREPTUNGHIC)
TH. PITAGORA
ARIA UNUI TR. OARECARE
TRIGONOMETRIE( TR. DREPTUNGHIC)
CERCUL
LINIA MIJLOCIE(TRIUN. TRAPEZ)
CUBUL
PARALELIPIPEDUL DREPT (CUBOIDUL)
PRISMA REGULATA ( PATRULATERA, TRIUNGHIULARA, HEXAGONALA)
PIRAMIDA REGULATA( PATRULATERA, TRIUNGHIULARA, HEXAGONALA)
TETRAEDRUL REGULAT

PREDATA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CONUL CIRCULAR DREPT


CILINDRUL
SFERA
TRUNCHIUL DE PIRAMIDA
TRUNCHIUL DE CON
ALTE TIPURI DE PROB. (H APA, H- DISTANTA, UNGHIUL A 2 FETE LATERALE)
ARIA (DIFERENTA)