Sunteți pe pagina 1din 230

1

Managementul proiectelor
Introducere UPB A&C

Domeniul proiectului
Management de proiect
Anca Ionita
2

UPB A&C
Management de proiect
Anca Ionita

Ce inseamna un proiect?
Proiect: presupune efectuarea unui efort si a unor
activitati pentru a realiza un produs sau un serviciu
unic, intr-o perioada de timp bine determinata
Restrictii ale managerului de proiect
Domeniu
Timp
Cost
Resurse umane
3

UPB A&C
Management de proiect
Anca Ionita

In ce consta ocupatia de manager de


proiect?
Clasificarea Ocupatiilor din Romania
(COR)

Standard ocupational pentru manager


proiect :
http://www.provocatie.ro/pdf/standarde/Manager-de-proiect.pdf

Activitati importante:
estimare
planificare
urmarire
raportare
Exemple de proiecte
INSEED Program Strategic pentru
promovarea Inovrii n Servicii prin
Educaie deschis, continu

CyberWater Sistem pilot bazat pe


infrastructura cibernetica pentru asistarea
luarii deciziilor in managementul
resurselor de apa

ARTIST Advanced software-based seRvice


provisioning and migraTIon of legacy
SofTware
INSEED Program Strategic pentru promovarea
Inovrii n Servicii prin Educaie deschis, continu
WP1. Elaborarea modelului de educatie deschisa, continua in domeniul stiintei, proiectarii si
managementului serviciilor (SPMS)

WP2. Definirea, dezvoltarea si pregatirea unui program multi-regional interdisciplinar nou de studii
universitare continue in stiinta, proiectarea si managementul sistemelor pentru servicii, bazate pe
TI, in corelatie cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamintul Superior

WP3. Dezvoltarea unei platforme colaborative de e-learning deschise, transnationale, cu resurse


virtualizate accesate ca servicii pentru partajarea resurselor de invatamint si de cercetare si
promovarea inovarii in CPIOMS pentru servicii

WP4. Promovarea inovarii in servicii prin diseminarea si facilitarea transferului rezultatelor


cercetarii de excelenta in spatiul colaborativ deschis, interactiv INSER@SPACE

WP5. Achizitii

WP6. Comunicare

WP7. Managementul proiectului http://www.inseed.cimr.pub.ro/


PNII - Parteneriate n domeniile prioritare - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa

CyberWater Sistem pilot bazat pe


infrastructura cibernetica pentru asistarea luarii deciziilor
in managementul resurselor de apa

Phase 1 Development of conceptual models Phase 3 Implementation of CyberWater


for decision support systems in water pilot
resources management Tasks:
Tasks: T.3.1 Integration of CyberWater
T.1.1 Identification and classification of phenomena T.3.2 Development of e-services
related to water pollution and data model T.3.3 Compatibility of the developed services with
architecture European and international regulations
T.1.2 Identification of e-services suited for T.3.4 Disemination of phase results
monitoring polluted water resources and decision
support in critical situations
T.1.3 Dissemination of phase results Phase 4 Validation of CyberWater
Tasks:
T.4.1 Integration of existing and newly created
Phase 2 Design of CyberWater e-Platform observation points and real data acquisition
Tasks: T.4.2 Test of integrated platform using real data
T.2.1 CyberWater platform architecture design T.4.3 Performance analysis of the
T.2.2 Design of service oriented system for cyberinfrastructure
monitoring polluted waters and decision support in T.4.4 Dissemination of project results
critical situations
T.2.3 Dissemination of phase results
http://cyberwater.cs.pub.ro
ARTIST Advanced software-based seRvice
provisioning and migraTIon of legacy SofTware
Analiza aplicatiilor existente din punctul de vedere al
migrarii catre platforme Coud: aspecte tehnice si de
business
Aborbare bazata pe modele pentru a reprezenta aplicatia
sursa si cea dorita, precum si infrastructurile /
platformele acestora
O platforma de modelare unificata
Elemente reutilizabile produse in timpul procesului de
migrare
Un model integrat de certificare pentru furnizorii de
aplicatii Cloud http://www.artist-project.eu
8

UPB A&C
Management de proiect

Domeniul proiectului
Anca Ionita

dezvoltarea unui produs sau serviciu


nou

efectuarea unei schimbari in


structura unei organizatii

proiectarea unui vehicul nou

proiectarea unui sistem informatic

modernizarea unui sistem de


programe

construirea unei cladiri

implementarea unui nou proces de


afaceri
Cum se specifica domeniul proiectului?

Structura de decompozitie a lucrului


work breakdown structure (WBS)

Metoda de identificare a sarcinilor pentru a produce


livrabile
Se estimeaza efortul pentru fiecare sarcina si se
deduce estimatia pentru fiecare livrabil

UPB A&C Management de proiect Anca Ionita

9
Exemplu de WBS generic

http://creately.com/blog/examples/work-breakdown-structure-templates
UPB A&C Management de proiect Anca Ionita

10
Exemplu de WBS pentru
un proiect de dezvoltare Analiza Proiectare

de software
Testare Implementare
12

UPB A&C
Management de proiect
Anca Ionita

Cum putem afla despre apelurile de


proiecte?
Exemplu http://uefiscdi.gov.ro
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
x subordonata Ministerului Educatiei Nationale (MEN)

TIPURI DE PROIECTE - RESURSE UMANE


x Proiecte de cercetare postdoctorala - tip PD
x Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de
cercetare independente - TE
x Proiecte de cercetare pentru stimularea revenirii in tara a cercetatorilor - tip
RP
x Proiecte complexe de reintegrare a cercetatorilor- tip RC
x Proiecte de cercetare pentru tineri doctoranzi - tip T
x Proiecte de mobilitate a doctorazilor - tip MD
x Proiecte de mobilitate a cercetatorilor - tip M
x Premierea rezultatelor cercetarii
x Premierea obtinerii atestatului de abilitar
x Premierea inovarii tehnico stiintifice si a creativitatii artistice
x Burse de cercetare "Stefan Odobleja"
13

UPB A&C
Management de proiect

Finantare de nivel european


Anca Ionita
Sistem de notare pentru MP
Punctaj pe parcurs: 50 puncte
Delatii la laborator
Examen: 50 puncte
Test probleme: 25 puncte
x Testul de probleme se poate da in timpul
semestrului sau in sesiune.
x Se poate reface in sesiune.
Examen teorie: 25 puncte
x Teorie, din toata materia
x Se da in sesiune.
1

Managementul timpului
Estimare si planificare UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect
- Anca Ionita
2

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Recapitulare
Proiect: presupune efectuarea unui efort si unor activitati pentru
a realiza un produs sau un serviciu unic, intr-o perioada de
timp bine determinata

Restrictii ale managerului de proiect:


domeniu acoperit, timp, cost
finantare, timp, resurse umane

3 activitati importante:
estimare
planificare
urmarire
3

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Ce invatam azi?
4

UPB Facultatea

Planificare
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Proces iterativ I) Definire restrictii,


Plan de presupuneri initiale,
dezvoltare a definire etape
software-ului II)
Planificare Etapele proiectului cu termene
initiala + iteratii de predare
Analiza optiunilor definire
Separarea in obiective/ dezv. pe termen
sarcini / lung sau training
paralelism Plan de lucru
5

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Definirea si secventierea activitatilor


Definire activitati Reprezentarea
Definire dependente: secventierii prin
intre activitati reteaua de activitati
dependente externe Metoda diagramelor
Lista de activitati de precedenta - PDM
(Precedence
tabel
Diagramming Method)
WBS detaliata
Metoda diagramelor
cu sageti - ADM (Arrow
Diagramming Method)
6

Diagrame de precedenta

Tipuri start - start


de dependente
si de precedente: start - finish

finish start

finish finish

start start si finish - finish


UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
7

Diagrame cu sageti
Exercitiu:
Reprezentati reteaua de
activitati

Activitate Dependente
Exercitiu: A1
Reprezenati reteaua A2
de activitati A3
- precedenta A4 A3
A5 A1, A2
A6 A4, A5
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
8

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Estimarea duratei activitatilor


1. Judecata expertilor
2. Estimarea prin analogie in functie de o
activitate precedenta similara
3. Simularea calcularea duratei pentru diferite
presupuneri
analiza Monte Carlo

Durata estimata in functie de riscuri,


exemplu:
2 saptamani 2 zile
15 % risc sa fie o depasire cu 3 saptamani
9

Continuare exercitiu
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

S-a completat tabelul:

Activitate Durata Dependente


(nr. zile)
A1 4
A2 10
A3 5
A4 4 A3
A5 10 A1, A2
A6 15 A4, A5
10

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Metoda caii critice


in planificarea proiectelor

CPM (Critical Path Method)


Se determina ce activitati au cea mai mica flexibilitate de
planificare.

Exercitiu: Sa se determine si sa se hasureze calea critica


pentru exemplul anterior.
11

Completarea diagramei de activitati cu


datele de inceput si de sfarsit

Exercitiu : Se completeza diagrama din exemplul


anterior, marcand separat si termenele de
predare UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
12

Reprezentarea diagramei de bare


diagrama Gantt
Henry Gantt parintele tehnicilor de planificare / control

Exercitiu: Sa se reprezinte harta de bare pentru exemplul


anterior, marcand cu linie intrerupta care sunt
rezervele de timp pentru diferite activitati. UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
13

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -

Alocarea resurselor
Anca Ionita

Tipuri de resurse:
umane Exercitiu :
software
materiale Se reprezinta pentru
exemplul anterior :
Caracteristicile unei resurse: Tabel alocare sarcini
Harta de bare a
Descriere (tip, nume) alocarii
Disponibilitate (full time / part
time)
Se tine cont de zile libere, implicare in
alte proiecte
Incarcare
Durata
14

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Exemplificare in proiecte

Exemple activitati pentru proiecte cadru


europene
Exemplu elaborare propunere de proiect
formular pentru un program de cercetare national
15

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cum planificam activitatile proiectului?


Ce reprezentari exista?
Cum repartizam responsabilitatile pentru aceste activitati?
Unde apar aceste elemente intr-o propunere de proiect?
16

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Verificarea cunostintelor
1. Paralelismul sarcinilor se 2. Care dintre urmatoarele
poate stabili in urmatoarea afirmatii este falsa:
activitate de management: 1. O activitate de pe calea
1. control; critica este urmarita mai
2. executare; atent de catre manager
3. planificare. 2. Pentru a reprezenta reteaua
de activitati e necesara
alocarea sarcinilor catre
persoane
3. Durata initiala a unei activ.
se poate schimba
1

Managementul resurselor umane


si al comunicarii
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect
- Anca Ionita
2

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Structuri organizatorice

Managementul resurselor umane

Managementul comunicarii
3

Implicarea managerului de proiect in


activitati de gestiune a resurselor umane
recrutarea si selectia
formarea grupurilor de lucru
comunicarea manageriala
implicarea echipei in procesul decizional
evaluarea performantelor angajatilor
administrarea remunerarii
analiza potentialului de inlocuire
formarea si specializarea personalului UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
4

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Componente ale structurii organizatorice


Post
obiective, sarcini, competente, responsabilitati curente
Functie
totalitatea posturilor definite prin aceleasi caracteristici
clasificare
functie manageriala
functie de executie
Compartiment
unitate organizatorica cuprinzand persoane subordonate unui
manager
clasificare
compartimente operationale (sectii de productie, ateliere service,
depozite, servicii comerciale)
compartimente functionale (divizii, cercetare-dezvoltare,
financiar, contabil)
5

Relatii organizatorice
Sa se incadreze urmatoarele
relatii:
Relatii de autoritate
ierarhice - intre compartimentul de control
functionale al calitatii si sectiile de productie
de stat major - intre titularul unui post de
conducere si cel al unui post de
executie
Relatii de control - intre reprezentantul sindicatului
si minister
Relatii de reprezentare - intre angajati de la atelierul
service si de la depozit
- intre un functionar de la
Relatii de cooperare contabilitate si un angajat al
sectiei de productie

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
6

Pozitia managerului de proiect in diferite


sisteme de organizare
Matriceal
Functional ex. proiect
multifunctional

Orientat pe proiecte

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
7

Nivelul de autoritate al managerului de


proiect
1. Organizare functionala
manager de proiect part-time
autoritate limitata
2. Organizare matriceala
autoritatea si implicarea pot varia
3. Organizare orientata pe proiecte
manager de proiect full-time
autoritate mare

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
8

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Structuri organizatorice

Managementul resurselor umane

Managementul comunicarii
9

Managementul resurselor umane ale


proiectului
Dezvoltarea planului de resurse umane
Identificare si documentare roluri, responsabilitati si
abilitati
Recrutarea echipei proiectului
Confirmarea disponibilitatii resurselor umane
Dezvoltarea echipei proiectului
Imbunatatirea competentelor si interactiunii echipei
Managementul echipei proiectului
Urmarirea performantelor, rezolvarea problemelor,
efectuarea schimbarilor UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
10

Tehnici folosite pentru dezvoltarea


planului de resurse umane
Reprezentari ale structurii
organizationale si descrierea pozitiilor:
Ierarhice
Matriceale
In format text
Networking
Corespondenta, conversatii informale, Rol .
Responsabilitati
mese, conferinte .
..
In special la inceputul proiectului Autoritate
..
Teorie organizationala
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
11

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Ierarhia proiectului: exemplificare


12

Matricea de asignare a responsabilitatilor

Membru Ioan Maria Silviu Ana Geo


echipa
Activitate
Specificare A asignat
R A R responsabil
cerinte
I Informare
Proiectare R A A I I C - Consultant
Definire teste A
Implementare C R A A
Verificare si
R A
validare
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
13

Face parte din planul de management de proiect.

Planul resurselor umane


Roluri si responsabilitati
Reprezentarea grafica a organizarii echipei
Planul de management al recrutarii
Obtinerea personalului
Calendarul resurselor (harti de bare)
Necesitati de training
Recompensare
Criterii clare
Determinare perioade de recompensare
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
14

Recrutarea echipei proiectului

Confirmarea disponibilitatii resurselor umane

DE CE?
Managerul de proiect ar putea sa nu aiba
control total in alegerea membrilor echipei.

Rezultate:
Factori:
-Asignarea personalului
Resurse existente
-Calendar de resurse
Structura organizationala
Locatie unica sau multipla UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
15

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Tehnici de alcatuire a echipei


Pre-asignare
Negociere (cu manageri functionali, cu alti PM)
Recrutare
Gestiunea documentelor
Echipe virtuale
Gestiunea versiunilor
Sedii diferite
Lucru cooperativ
Lucru de acasa Computer-Supported Cooperative
Work (CSCW)
Ture diferite
Invatare colaborativa
Computer-Supported Collaborative
Learning (CSCL)
16

Dezvoltarea echipei proiectului


Dezvoltare abilitati interpersonale
Training formal sau informal
cursuri, mentori, conversatii
Activitati de team-building
Incredere, comunicare deschisa, identitatea
echipei
Stabilirea regulilor
Co-localizarea
Recunoasterea si recompensele
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
17

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Evaluarea performantei echipei


Indici de imbunatatire a abilitatilor tehnice
Indici de imbunatatire a abilitatilor de lucru in
echipa
Reducerea ratei de fluctuatie de personal
nr. plecari / nr. mediu de persoane [%]
Ex. peste 10% - mare
Cresterea coeziunii echipei
18

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Din perspectiva resurselor umane,


responsabilitatea managerului de proiect include:
a) Angajarea echipei
b) Pregtirea diagramelor organizationale
c) Dezvoltarea planului de management de
personal
d) Sesiuni de feedback
e) Att b i c
19

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Managerul de proiect ar trebui s ndeplineasc


un rol de:
a) integrator
b) manager funcional
c) sponsor
20

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Managerul de proiect are cea mai mare autoritate


ntr-o organizatie de tipul:

a) Matriceal
b) Orientat pe proiecte
c) Functional
21

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Structuri organizatorice

Managementul resurselor umane

Managementul comunicarii
22

Managementul comunicarii
Interna (echipa) Oficiala (rapoarte anuale)
Externa (client, mass-media) Neoficiala

Formala (procese verbale) Scrisa


Informala (e-mail, discutie) Orala

Verticala (ierarhic) Verbala


Orizontala Nonverbala (gesturi, ton)

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
23

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Bibliografie
Viorica Ana Chisu, Florin Rotaru, Manualul
specialistului in resurse umane, Casa de Editura
IRECSON, Bucuresti 2002
W. Duncan, A Guide to Project Management. Body
of Knowledge, Project Management Institute, 2008
PMP Exams Preparation, PMBOK-5,
https://www.tutorialspoint.com/pmp-
exams/index.htm, 2016
P. Newton, Managing a Project Team. Project Skills,
http://www.free-management-ebooks.com, 2015
Managementul costului
proiectului
Estimarea costurilor, Anca Ionita - Curs -

determinarea bugetului si control Management de proiect


Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Cuprins
Estimarea costului
Definitii
Metode de estimare
Cheltuieli de personal
Determinarea bugetului si controlul costurilor
Exemple
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Procese pentru managementul costului


proiectului
Estimare costuri
aproximarea costurilor pe activitati sau pachete de
lucru
Determinare buget
agregarea costurilor partiale, stabilirea unei baze
de costuri
Controlul costurilor
monitorizarea starii proiectului
actualizari ale bugetului si ale bazei de cost
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Estimarea costurilor
Componente
munca, materiale, echipamente, servicii, facilitati
alocatie pentru inflatie
costuri neprevazute
Precizie creste odata cu derularea proiectului
initial estimare 50 %
mai tarziu estimare 10 %
Evaluare alternative, compromisuri, riscuri
fabricare vs. cumparare
cumparare vs. inchiriere
partajare resurse
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Lista resurse necesare unui proiect


resurse umane hardware
echipamente de birotica
materiale consumabile si (calculator, imprimanta,
mici obiecte de inventar copiator)
rechizite echipamente specializate
(dispozitive de masurare,
componente electronice
statii grafice, servere)
informare / documentare
software
carti
de uz general
abonamente reviste
specializat (ex. programe
abonamente biblioteci
CAD)
electronice
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Elemente utile pentru estimarea costului


Work Breakdown Restrictii
Structure (WBS) costuri directe / indirecte
planificare proiect limita de timp
plan de resurse umane limita de buget
diponibilitatea resurselor
analiza riscurilor umane
conditiile pietii Elemente
informatii comerciale organizationale
publicate politici de estimare
costuri standard, liste de sabloane de estimare
preturi informatii istorice
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Cheltuieli eligibile
In faza de propunere La contractare
Vezi cheltuieli eligibile in Dispozitii privind cheltuielile
pachetul de informatii al din contractual proiectului
apelului Exemplu
Exemplu
Cand se verifica ?
La fiecare predare
La audit
Metode de estimare a costurilor
Judecata expertilor
ghidata de informatii istorice
se stabileste daca se vor combina mai multe metode

Estimarea prin analogie


bazata pe costurile reale ale unor proiecte similare
parametri folositi: anvergura, cost, buget, durata, marime, complexitate
Avantaje: - nu e costisitoare
- nu consuma timp
utilizata
Dezavantaje: - nu e precisa
frecvent

Modelarea algoritmica / estimarea parametrica


calculeaza estimatii ale unor parametri (cost, buget, durata)
foloseste relatii statistice intre datele istorice
Avantaj: nivel mare de precizie
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect
Cheltuieli de personal ale proiectului
Cheltuieli Personal =
Cheltuieli de personal (CP) Cheltuieli Salariale +
Contributii Angajator

Cheltuieli salariale (CS) Contributii angajator (CA)


% CS

Repartizare in echipa

Salariul Brut (SB)

Manager de proiect

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Contributii angajator
Contributii Valori Ex. pt.
CAS (Contributii angajator
importante
actuale Chelt. Salariale
pentru asigurarile
sociale de stat ) =10000 [RON]
PENSII
CAS 20,8 % 2080 RON
CASS 5,2 % 520 RON

CASS (Contributia de Contributii 0,5 % 50 RON


asigurari sociale de somaj
sanatate)
..... ....

Total 22,537 % 2253,7


Cheltuieli personal = 12253,7 RON

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Calcularea salariului net
Salariu brut = Venit net +
Salariu brut (SB) / Venit Brut Contributii Angajat

Venit net (Vn) Contributii angajat (Ca)


% SB

Scaderea deducerilor Venit baza de calcul = Venit


net - deduceri
Venit baza de calcul (Vbaza)

Salariu net (Snet) Impozit (%Vbaza)

Salariu net = Venit baza de angajat de la departamentul


calcul - Impozit resurse umane (personal)
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect
Contributii angajat
Contributii Valori Ex. pt. Salariu brut =
angajat
actuale 1000 [RON]
CAS 10,5 % 105 RON
CASS 5,5 % 55 RON
Somaj 0,5 % 5 RON
Venit net SB16,5% SB 835 RON
Deducere 250 RON (fara persoane in intretinere)
Baza calcul Vnet-Deducere 585
Impozit 16 % 94
Salariu net Venit net - 741
impozit
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Cuprins
Estimarea costului
Definitii
Metode de estimare
Cheltuieli de personal
Determinarea bugetului si controlul costurilor
Exemple
Determinarea bugetului. Elemente utile
Work Breakdown Structure (WBS)
Planificare proiect
Calendar resurse - plan de resurse Estimare
umane costuri

Estimari ale costurilor activitatilor


Baza estimatiilor
Informatii despre contracte
Elemente de politici si proceduri
organizationale Anca Ionita - Curs -
Management de proiect
Alocarea resurselor
Tipuri de resurse:
umane Rememorare :
software
materiale
Harta de bare a
alocarii sarcinilor
Caracteristicile unei resurse:
Descriere (tip, nume)
Disponibilitate (full time / part
time)
Se tine cont de zile libere, implicare in
alte proiecte
Incarcare
Durata

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Metode de determinare a bugetului

Agregarea costului Relationari istorice


pe pachete de lucru, estimare pe baza de
conform WBS analogie
pe proiect estimare parametrica
modele simple (ex. lei/m2)
Analiza rezervelor modele complexe (ex.
rezerve de risc COCOMO)
rezerve de management scalabilitatea modelelor
Judecata expertilor Reconcilierea cu limita de
alte unitati din organizatie finantare
consultanti replanificarea
clienti lucrului
asociatii tehnice si
profesionale
grupuri industriale
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Controlul costurilor
monitorizarea starii proiectului
asigurarea faptului ca cheltuielile nu depasesc
finantarea aprobata
monitorizarea performatei lucrului in raport cu
fondurile cheltuite
Orice crestere a bugetului autorizat trebuie
aprobata.
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Cuprins
Estimarea costului
Definitii
Metode de estimare
Cheltuieli de personal
Determinarea bugetului si controlul costurilor
Exemple
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Exemplu: bugetul din propunerea de


proiect
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Exemplu: estimarea costurilor pe


activitati
Exemplu: justificarea cheltuielilor in
faza de propunere

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Exemplu: contractare

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Exemplu: predarea anuala a proiectului

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Exemplu: raport final


Anca Ionita - Curs -
Management de proiect

Bibliografie
W. Duncan, A Guide to Project Management.
Body of Knowledge, 4th Edition, Project
Management Institute, 2008
J. OBrian, G. Marakas, Management
Information Systems, 8th Edition, McGraw-Hill,
2008
1

Managementul riscurilor
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect
- Anca Ionita
2

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Definitii si exemple
Managementul riscurilor proiectului
Identificarea riscurilor
Planificarea raspunsurilor la risc
Monitorizarea si controlul riscurilor
3

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Definitii
Incertitudine
lipsa unei sigurante complete
existenta mai multor posibilitati
Risc
o stare de incertitudine ce poate implica pierderi,
catastrofe, efecte nedorite
componente:
eveniment ce se poate intampla
probabilitatea de aparitie a evenimentului
severitatea efectelor acestuia
o incertitudine masurabile
4

Exemple de riscuri 1/2


Exemplul 1: NU
Eveniment: sponsorul proiectului
are un accident de masina mortal
Probabilitate: 1/ 75(intr-o viata) 0,02 %
(intr-un an)
Impact: intreruperea proiectului ?
Exemplul 2:
Eveniment: restructurarea organizatiei
Probabilitate: medie
Impact: mediu

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
5

Exemple de riscuri 2/2


UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

de tip recurent de tip nerecurent

schimarea conditiilor dezastre naturale:


pietii accidente, foc, inundatii,
schimbari ale inflatiei cutremure
schimbari ale cursului de indisponibilitatea
schimb resurselor, transportului,
schimbari ale taxelor serviciilor
conditii meteo falimentul furnizorului de
neobisnuite / extreme servicii
6

Riscuri ale proiectelor. Exemple.


Risc 1: plecarea sau imbolnavirea unor
membri ai echipei
Risc 2: un membru cheie al echipei
devine indisponibil
Risc 3: solutia nu corespunde nevoilor
business
Risc 4: participare insuficienta a
unitatii business sau a utilizatorilor potentiali
Risc 5 : schimbari semnificative in
firma (restructurari, fuzionari)

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
7

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Definitii si exemple
Managementul riscurilor proiectului
Identificarea riscurilor
Planificarea raspunsurilor la risc
Monitorizarea si controlul riscurilor
8

Managementul riscurilor proiectului

Participanti Planul de mangement


manager de proiect al riscurilor
membri ai echipei metodologie
specialisti in riscuri roluri si responsabilitati
alti actori implicati buget de risc
planificare in timp
(rezerve de risc)
categorii de risc (Risk
Breakdown Structure)
Probabilitati si impact
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare Urmarire a riscurilor
Management de proiect -
Anca Ionita
9

Structura de decompozitie a riscurilor


Risk Breakdown Sructure (RBS)
organizare ierarhica a surselor potentiale de risc,
pe categorii de risc
Proiect

Tehnic Extern Organizatie Management

Cerinte Furnizori Dependente Estimare


RBS
Tehnologie Reglementari Resurse Planificare pentru
Complexitate Piata Finantare Control proiectu
l de
Performanta Client Prioritati Comunicare
licenta
Calitate Vreme
dupa @ 2008 Project Management Institute, USA

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
10

Impactul si probabilitatea riscurilor


Interpretare probabilitati (exemplu)
http://www.dhsspsni.gov.uk/guidance_on_analysis.doc Se definesc pentru
fiecare proiect si fiecare
aproape sigur 10% obiectiv al acestuia.
probabil 1%
posibil 0,1% Un impact de 100.000
improbabil 0,01% RON poate fi mic pentru un
proiect si mare pentru altul.
foarte rar 0,001%
Exemple de obiective:
Scara de impact pe obiectivul cost (exemplu)
cost
foarte scazut crestere cost < 1%
scazut crestere cost <10% timp

moderat crestere cost 10 - 20% anvergura


calitate
mare crestere cost 20 - 40%
UPB Facultatea
foarte mare crestere cost > 40% Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
11

Dependenta probabilitate / impact


Probabilitatea
de aparitie

Lista riscuri: risc1, risc2, risc3,


risc4, risc5, risc6

Matricea probabilitate / impact


Probabilitate
mare risc3 risc6 risc1 Impactul riscului

medie risc2 http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

risc5 risc4
mica

mic mediu mare Exemplu:


Impact Risk Plan for City of Philadelphia
Pole Geodatabase Project
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
12

Identificarea riscurilor
Analiza documentatiei Reprezentare
proiectului diagrame
Colectarea informatiilor cauza-efect
despre riscuri organigrame
Analiza presupunerilor de influenta
(cauzala, temporala,
Analiza expertilor alte variabile)
Liste de verificare Analiza SWOT
pe baza proiectelor anterioare (Strengths,
Weaknesses,
Opportunities,
UPB Facultatea
Automatica si
Threats)
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
13

Diagrame cauz-efect
n "os de pete" (fishbone) / Ishikawa

Template Excel
Metode Tehnica
Cauza Cauza
Cauza

Efect
Cauza Cauza Cauza (problema)
Cauza
Cauza Cauza
Cauza

Management Materiale Mana de


lucru

dupa http://www.envisionsoftware.com UPB Facultatea


Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
14

Exemplu: proiecte IT cu dispersare geografica

Tehnologia de Cultura
comunicare echipelor
lipsa lipsa training
videoconferintelor cultural
lipsa liniilor Stil de
telefonice comunicare
Probleme de
Plan ineficient de
lipsa training
comunicare
Lipsa note comunicare Engleza
accent
intalniri scrisa

Planurile Limbajul
proiectului
UPB Facultatea
Automatica si
dupa R. Sharma, Fishbone Diagrams Examples for IT ,
Calculatoare http://www.brighthub.com
Management de proiect -
Anca Ionita
15

Analiza SWOT: puncte tari, puncte slabe,


oportunitti, riscuri
Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats
Ex: proiect dezvoltare produs software

Puncte tari Puncte slabe


produs adaptat pietii locale termene de predare
elemente de inovare stranse
lipsa unor capacitati
Oportunitati Riscuri
piata in dezvoltare folosire tehnologii noi
identificare nisa plecarea unei persoane
cheie

template analiza SWOT -


http://www.businessballs.com
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
16

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Definitii si exemple
Managementul riscurilor proiectului
Identificarea riscurilor
Planificarea raspunsurilor la risc
Monitorizarea si controlul riscurilor
17

Exemplu: evaluarea riscurilor la


inceputul proiectului
dupa curs Risk Management, LING Zon
IBM Software Group, San Jose, Califor

Risc Prob. Impact Raspuns


Probleme majore mica mare Oranizarea de teste
cu solutia Plan de rezerva pentru revenirea la sistemul

tehnica anterior

Dimensionare mediu mediu Verificarea scalarii sistemului


inadecvata sistem, Folosirea altor platforme

retea sau
hardware
Utilizatorii nu mediu mediu Analiza detaliata a nevoilor utilizatorilor
folosesc noul Program de training

sistem
Rezistenta mare mare Program de management al schimbarilor
utilizatorilor la Activitati de comunicare

schimbare

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
18

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Definitii si exemple
Managementul riscurilor proiectului
Identificarea riscurilor
Planificarea raspunsurilor la risc
Monitorizarea si controlul riscurilor
19

Monitorizarea si controlul riscurilor


reevaluarea riscurilor
auditul riscurilor regularitate
analiza tendintelor
masurarea performantelor tehnice
analiza rezervelor
intalniri de proiect

Managementul riscului inclus in planul


UPB Facultatea de management al proiectului.
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
20

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Standardizare, documentatii
ISO 31000:2009 Risk management -- Principles
and guidelines
UK - A Risk Management Standard IRM:
2002
http://www.theirm.org/publications/documents/ARMS_2002_IRM.pdf
Project Management Institute A Guide to Project
Management. Body of Knowledge, 2008
21

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Bibliografie
W. Duncan, A Guide to Project Management.
Body of Knowledge, Project Management
Institute, 2008
J. OBrian, G. Marakas, Management
Information Systems, 8th Edition, McGraw-Hill,
2008
1

Managementul schimbarilor
Mentenanta, UPB Facultatea

managementul configuratiei
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect
- Anca Ionita
2

UPB Facultatea
Automatica si

Cuprins
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Intretinerea sistemelor de programe


Natura activitatii de intretinere
Repartizare efort intretinere
Factori ce influenteaza costurile intretinerii
Dinamica evolutiei programelor
Managementul configuratiei
Planificare
Controlul schimbarilor
Construirea sistemului
Managementul versiunilor si lansarilor
3

De ce sunt necesare schimbarile?


Cauze tehnologice Cauze legate de
Arhitectura intreprinderii
Parteneriatele cu furnizorii
proces
Proprietatea
Integratorii de sisteme

Proiectarea
Externalizarea (outsoursing)
Procese la nivel de
Selectarea tehnologiilor
intreprindere
Cerintele de instalare Procese intre intreprinderi
Controlul schimbarilor
Cauze umane Procese de suport

Schimbarea liderilor
Sponsorizare si suport
Alinierea la conditii standard
Recrutarea
Training UPB Facultatea
Automatica si
Transfer de cunostinte Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
4

UPB Facultatea
Automatica si

Dinamica evolutiei programelor


Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Lehman si Belady (studiu incepand din 1985)


Legea schimbarii continue
adaptarea la schimbarea mediului real
Legea cresterii complexitatii
restructurare / proiectare initiala buna
Legea evolutiei programelor mari
dinamica proprie (invariante si tendinte statistice ale
atributelor)
Legea stabilitatii organizationale
viteza de dezvoltare constanta si independenta de resursele
dedicate
Legea conservarii familiaritatii
Gradul de schimbare de la o versiune la alta aproximativ
constant
5

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Intretinerea sistemelor de programe


intretinere mentenanta suport

Faza de mentenanta dureaza atata timp cat este


utilizat sistemul.
Activitati:
Monitorizarea sistemului
Planificarea unui nou ciclu de dezvoltare, pentru
modificarea sistemului
Perfectionare
Adaptare la alte platforme
Corectarea erorilor sistemului
6

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Monitorizarea sistemului
Sisteme pentru raportarea erorilor
Erorile stocate intr-un sistem de control al
versiunilor, impreuna cu software-ul care le are
Exemple:
DITrack Distributed Issue Tracker
Bugzilla
7

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Controlul schimbarilor
Procedura de efectuare Formularul de cerere a
schimbarii exemplu
a schimbarii
Descrierea schimbarii
propuse
Comisia pt. controlul Solicitant
schimbarilor Motiv
Schimbarile Evaluarea schimbarii
inregistrate printr-un Analiza impactului
prolog de comentarii Costul
standardizate Recomandari
Exemplu
8

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Scopul intretinerii programelor


perfectionarea prin adaugarea sau modificarea
functionalitatii pentru a satisface noi cerinte -
65 %
adaptarea pentru a lucra pe calculatoare sau cu
sisteme de operare diferite 18 %
corectarea greselilor ascunse, care nu au fost
descoperite la validarea programului - 17%
9

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Repartizare efort intretinere

17

Perfectionare
18 Adaptare
Corectare
65
10

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Efort intretinere (mentenanta) in raport


cu dezvoltarea programului
Mentenanta 67%
Specificarea
cerintelor 2%
Analiza 5%
Proiectarea 6%
Implementarea
modulelor 5%
Testarea modulelor
7%
Integrarea 8%
11

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Natura activitatii de intretinere


Tehnici similare cu cele de la dezvoltare
E necesara predictarea / masurarea efortului de
intretinere
E necesara masurarea complexitatii programului
Restructurarea programului
pt. a imbunatati structura globala
12

Factori ce influenteaza costurile


UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

intretinerii

Tehnici Netehnici

independenta modulelor stabilitatea echipei si a


calitatea si cantitatea hardware-ului
documentatiei vechimea programului
modul in care s-au responsabilitatea
efectuat validarea si contractuala
testarea programului (pt. dependenta
a descoperi rapid erorile) programului de mediul
limbajul si stilul de sau extern
programare
13

Exemplu de strategie de mentenanta


Notificare activa si achizitie
administratorii afla ce
software nou exista si il
achizitioneaza
Controlul versiunilor
inainte de a instala un update,
administratorii determina
daca e aplicabil in mediul dat
Distributie si instalare
instalarea software-ului la 2001, 2002, 2003 Hewlett-Packard

client, pe sistemul dorit


Development Company, L.P.

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
14

UPB Facultatea
Automatica si

Cuprins
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Intretinerea sistemelor de programe


Natura activitatii de intretinere
Repartizare efort intretinere
Factori ce influenteaza costurile intretinerii
Dinamica evolutiei programelor
Managementul configuratiei
Planificare
Controlul schimbarilor
Construirea sistemului
Managementul versiunilor si lansarilor
15

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Managementul configuratiei
Dezvoltarea si aplicarea unor proceduri si
standarde pentru a gestiona evolutia
programelor
critic pt. intretinerea sistemelor de programe mari
legat de procesul de asigurare a calitatii
minimizarea costurilor globale si a gradului de
schimbare perceput de vechii utilizatori
16

UPB Facultatea
Automatica si

Panificarea MC
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Inainte si in decursul dezvoltarii / in paralel cu alte planificari

Alegerea documentelor necesare pt.


intretinere

a) Schema de numire a documentelor ierarhica, nume unice


Exemplu

b) Relatii dintre documentele formale ierarhia documentelor

c) Responsabil cu verificarea calitatii unui document formal

d) Responsabil cu livrarea documentului formal


17

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Pastrarea informatiilor
Informatii pastrate intr-o baza de date

Exemple de interogari:

Cine detine o anumita versiune a sistemului?

Ce platforma e necesara pentru o anumita versiune?

Ce versiuni sunt afectate de o schimbare intr-o anumita


componenta?

Cate erori au fost raportate pentru o anumita versiune?


18

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Construirea sistemului

Verificari:
Toate componentele incluse

Versiuni corespunzatoare ale componentelor

Disponibile toate fisierele de date cerute

Concordanta intre numele de referire si cel de instalare

Versiunea corespunzatoare de compilator


19

Etape ale construirii sistemului


UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Specificare componente si mod de construire


Alegerea versiunilor potrivite
Compilare
Editare legaturi
@ Jan Sommervile, Software Engineering 8th Edition
20

Managementul versiunilor si lansarilor.


Cazuri de utilizare
recuperarea unei stari precedente a unui program
(ex. revenirea inapoi dupa introducerea unui bug) ;

gasirea locului unde s-a introdus un anumit bug ;

recuperarea ultimei versiuni certificate, livrate sau


testate

sprijin pentru programatori multipli care lucreaza la


acelasi program ;

mentinerea unor versiuni diferite ale aceluiasi


program (ex. Windows)

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
21

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Controlul versiunilor
Controlul versiunilor este centralizat.
Intercalare versiuni pentru corectare erori cu
versiuni pentru schimbare functionalitate.

Arbore / graf (retea) de versionare

Caracterizarea versiunilor prin atribute


Data
Creator
Limbaj de programare
22

Schema de identificare a versiunilor


Numerotare

Identificator pt. client

Identificator platforma

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
23

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Versiuni, variante, lansari


Versiune
O instanta a sistemului care se deosebeste din
punct de vedere functional de altele
Varianta
O instanta a sistemului identica functional, dar
distincta din punct de vedere nefunctional
Lansare
O instanta a sistemului distribuita catre utilizatori
din afara echipei de dezvoltare
24

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Verificarea cunostintelor
1. Alegeti cele 3 activitati 2. O versiune a unui
care fac parte din faza program se lanseaza
de mentenanta: pe piata daca:
a) Monitorizarea sistemului a) este stabila;
b) Corectarea erorilor sistemului b) introduce modificari ale
c) Dezvoltarea specificatiilor functionalitatii;
d) Stabilirea bugetului c) indeplineste toate criteriile
e) Modificarea sistemului stabilite pentru
managementul configuratiei.
f) Proiectarea structurii de date
25

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Bibliografie
A. Stellman, J. Greene, Applied Software
Project Management, OReilly 2006

Jan Sommerville, Software Engineering,


8th Edition, Pearson Education, 2006
1

Specificitati ale managementului


sistemelor informatice
Probleme, istoric, exemple UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect
- Anca Ionita
2

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Cuprins
Probleme de management in proiectele de
dezvoltare a sistemelor de programe
Statistici pentru anii 60, 70, 80, 90, 2000
Exemple de esecuri celebre
Recomandari
Metode de estimare a efortului in proiecte de
software
3

Probleme de management in proiectele


de dezvoltare a sistemelor de programe
Incadrarea in timp si buget
Software-ul este intangibil
ex. comparatie constructii

exempificare probleme
Abstractizare ex. Procese business
Probleme de planificare ex. estimare dificila
Maleabilitate
Atitudinea comunitatii -
UPB Facultatea
ex. Servicii web administratie; plata impozitelor on-line Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
4

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Criza software-ului
identificata in 1968
evolutie puternica a hardware-ului, dar dificil de
produs programe care sa satisfaca bugetul , fara
intarzieri, care sa multumeasca clientii
Ex.
bug-ul anului 2000
in domenii critice
calcul intervale de timp
5

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Probleme legate de proiecte de software


Estimatii incorecte ale costului, timpului, calitatii ce
se poate obtine
Lipsa unui ajutor ierarhic
Lipsa de experienta a sefului de proiect
Lipsa de comunicare
probleme umane
lipsa mediilor de comunicare
Cerintele identificate prost
Lipsa dialogului cu utilizatorii
Lipsa specificatiilor
Testare insuficienta
6

Tipuri de actori
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Coordonarea unor persoane care nu au aceleasi


obiective.
mentenanta
dezvoltatori
manager

utilizatori
arhitect
analist

client
7

Caracterizare proiecte pentru sisteme


informatice
Natura programelor
programe comerciale
legatura cu clientul
programe de cercetare
exploratorie
flexibilitate
Buget
programe mari si
complexe Durata
specificatii stabile
Calitate !

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
8

Calitati ale programelor


Utilizator
Corectitudine, robustete
Performanta
Disponibilitate
Utilizabilitate
Securitate
Inginer
Posibilitate de modificare
Testabilitate
Reutilizabilitate
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
9

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Tipuri de programe
Comercializate de o Incorporate in diferite
societate produse / dispozitive
Dirijate de marketing, Programul e doar o parte a
vanzari, directori produsului
Relatii adesea informale Cerintele sunt determinate la
Legaturi si caiete de sarcini nu nivelul intregului produs
foarte formale Relatii destul de formale
Reactivitate Colaborare cu seful lotului
Dezvoltate la cerere de produse
Specificate si platite de client
Realizate de o firma de
software
Relatii foarte formale, conform
legii
Importanta contractului (cu
specificatii, penalitati)
10

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Caracterizarea anilor 60
Evolueaza hardware-ul
Apar primele limbaje de programare mai
evoluate
Apar proiecte mari
In organizatii stiintifice (MIT, IBM)
Realizate de mici grupuri de experti
11

Sfarsitul anilor 60 / anii 70


Evolutie puternica a hardware-ului si aparitia proiectelor foarte
mari

Exemplu : OS OS360 de la IBM pentru familia IBM360

Majoritatea proiectelor depasesc termenele si bugetele


Calitatea este slaba
Nu se raspunde cerintelor utilizatorilor

Tehnicile existente nu fac fata scalarii


Probleme noi
UPB Facultatea

Criza software-ului Automatica si


Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
12

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Caracterizarea anilor 80, 90


Ameliorare puternica

Organizatii mai bine adaptate


Urmarirea proceselor
Separare clara intre specificare si modelare
Limbaje mai structurate
Implicare mai mare a utilizatorilor

Rolul informaticii in societate creste cerinte crescute

Marimea proiectelor creste substantial (durata, efort, marime


cod)
13

Reusita proiectelor. Statistici pentru anii


70, 80
Anii 70 (studiu american pe 100 proiecte)
termen depasit - 52%
buget pentru dezvoltare depasit - 72%
buget pentru materiale depasit - 15%
calitate insuficienta : 30 pana la 85 erori pe K instructiuni

Anii 80 (ancheta a guvernului american)


47% livrate si neutilizate niciodata
29% platite, dar nefurnizate
19% utilizate, apoi modificate si abandonate
3% utilizate dupa cateva modificari UPB Facultatea
Automatica si

2% utilizate ca atare
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
14

Reusita proiectelor. Statistici pentru anii


90
Raport CHAOS, Standish Group

31% proiecte abandonate


53% proiecte depasesc resursele alocate

depasiri ale costului de 189%


depasiri ale timpului de 222%

16% proiecte se deruleaza conform prevederilor initiale


61% din proiectele finalizate raspund specificatiilor originale
9% din proiecte se finalizeaza in marile intreprinderi
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
15

Reusita proiectelor. Statistici pentru anii


2000

Raport CHAOS, Standish Group


23% proiecte abandonate
49% proiecte ce depasesc resursele alocate
depasiri de costuri de 43%
depasiri de timp de 63%

28% proiecte derulate conform prevederilor initiale


67% din proiectele finalizate raspund prevederilor
initiale
16

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare

Esecuri celebre
Management de proiect -
Anca Ionita

Pierderea sondei Mariner 1 catre Venus pentru o


problema de virgula (1962)
Abandonarea unui proiect de gestiune a carnetelor
de conducere in California dupa 6 ani si 45
milioane $ cheltuiti (1993)
Abandonarea unui proiect de rezervare de masini si
de hoteluri (American Airline, Budget, Hilton) dupa
cheltuirea a 165 milioane $ (1994)
Explozia rachetei Ariane 5 (1996)
la primul zbor de incercare a explodat
dupa 40 sec., la 3700 m altitudine
pierderi 288 milioane
17

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Impact
18

UPB Facultatea
Automatica si

Complexitate
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
19

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Alte exemple
20

Factori de succes
Suport din partea management-ului
Implicarea utilizatorilor
Sef de proiect experimentat
Obiective clare
Domeniu restrans
Infrastructura software standard
Definirea precisa a cerintelor
Metodologii formale
Estimatii initiale fondate UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
21

Metode de estimare a efortului in


proiecte de software
stabilirea ariei proiectului
productivitatea
estimarea costului si timpului
modele statice simple
studiul Walston & Felix
modelul Putman
modelul CoCoMo
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
22

WBS pentru proiecte software


Determinarea specificare program
domeniului proiectului, documentatie utilizator
e.g. materiale training
Management de proiect
planificare
sedinte
administratie
Cerintele produsului
Proiectare detaliata
Implementare
Integrare si testare
23

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Productivitatea
Productivitatea Factori care influenteaza
programatorilor,unitati de productivitatea
masura: natura proiectelor
numarul de linii de cod - (dezvoltare noua,
LOC (lines of code) mentenanta,
numarul de instructiuni nationalizare) ;
modificate in codul sursa - amploarea (model, modul
CSI (changed source
reutilizabil, componenta,
instructions)
prototip, lansare);
Estimare timp dezvoltare pe
etape si in functie de clasa (uz privat, academic,
limbajul de implementare utilizatori multipli,
distribuit, embedded,
militar)
24

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Metode statice
1) Efort, durata, marime Estimare efort (E) si
echipa = functie de o marime program (M)
variabila (e.g. LOC E = 5,2 x M 0,91
numarul de linii de cod) (E: MM, M: KLOC)
2) Studiul Walston Estimare durata (D)
&Felix (1977) 60 proiecte D = 4,1 x M 0,36 (D: luni)
de 4000 400.000 LOC ,
D = 2,47 x E 0,35
12 12.000 MM (men
month oameni luna)
(Software Engineering, R. Pressman)
25

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare

Modelul Putman
Management de proiect -
Anca Ionita

model de estimare dedus empiric


dezvoltat printre primele si aproape cel mai utilizat
model dinamic, cu mai multe variabile
Pentru a estima efortul in practica:
Marime
Efort1/ 3 Timp 4 / 3 3
Pr oductivitate Marime 1
Efort
Pr oductivitate Timp
4

Marime folosita de Putman: ESLOC (Effective Source Lines of Code)


= termen de scalare, care depinde de marimea proiectului
Productivitatea procesului abilitatea unei firme de a produce cod de
o anumita marime, cu un anumit grad de defecte NU Marime / Efort
Efort efortul total depus in proiect (oameni-an)
Timpul total al proiectului in ani
26

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Versiune simplificata
Din studiul unor proiecte mari

L = C x E 1/3 D4/3

C : constanta tehnologica (2000-11000)


D : durata (ani)
L : linii de cod
E : efort (oameni - an)

E = L3 /(C3 x D4)
Marirea duratei mai putin costisitoare decat marirea
efectivului.
27

Curba timp / efort din modelul Putman


Efort (oameni luna) in functie de Timp (luni)

din Wikipedia Putman model


UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
28

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Modelul CoCoMo
Constructive Cost Model
dezvoltat de Barry Boehm in 1981 pentru proiecte
dezvoltate dupa modelul cascada
versiune II in 2001 pentru alte modele de dezvoltare
3 niveluri de complexitate / precizie
de baza: Efort = functie (Marime) model static 1
variabila
intermediar: parametri de cost model static mai
multe variabile
sofisticat: parametri de cost model dinamic
pentru fiecare etapa
de dezvoltare
29

Modelul CoCoMo de baza


Efort (persoane luna)
E ab ( KLOC )bb
Mod de dezvoltare Durata (luni)
determina D cb ( E )db
complexitatea Numar persoane
proiectului: P E/D
organic Tip proiect ab bb cb db
semi-detasat
Organic 2.4 1.05 2.5 0.38
incorporat
Semi-detasat 3.0 1.12 2.5 0.35

Incorporat 3.6 1.20 2.5 0.32


30

Estimarea marimii proiectului prin


puncte functionale
masoara functionalitatea evidentieaza cerintele
oferita de sistemele orientate pe utilizator
informatice catre ascund funtionalitatea
utilizatori
interna
5 grupuri de puncte
functionale:
intrari
iesiri
interogari UPB Facultatea
Automatica si

fisiere Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

interfete
31

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Planificare. Exemplu de retea de


activitati pentru un proiect software
Management
de proiect

Analiza
cerintelor Selectia Implementare
tehnologiilor si prototip
Stabilirea proiectarea
cadrului de sistemului
cooperare Configurare
preliminara
a
prototipului
Integrare si
testare
prototip
Validare
prototip

Diseminare rezultate
32

Planificare. Lista de activitati.


UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Nr. Nume activitate Persoan Luna Luna Livrabile


e -luna inceput sfarsit

1 Management de proiect 15 L0 L0+24 L1.1,


L1.2
2 Analiza cerintelor 40 L0 L0+6 L2.1

3 Stabilirea cadrului de 20 L0 L0+6 L3.1


cooperare

4 Selectia tehnologiilor si 25 L0+6 L0+9 L4.1


proiectarea sistemului
L4.2
5
33

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Planificare. Lista livrabile


L1.1 Plan de management
L1.2 Plan de calitate
L2.1 Document de specificare a cerintelor
L3.1 Metodologia cadrului de cooperare
L4.1 Arhitectura sistemului si analiza
tehnologiilor
L4.2 Proiectarea detaliata a prototipului
34

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Verificarea cunostintelor
In ce perioada se Numiti metoda care a
amelioreaza proiectele introdus urmatoarea
dupa asa-numita criza a formula de estimare
software-ului?
Ce unitate de masura a
D c (E)b
db

productivitatii Explicati ce reprezinta


programatorilor este fiecare element si dati
recomandata in unitatile de masura. )
mentenanta?
35

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Bibliografie
IT failure rates
Robert Glass
IEEE software engineering, 2005
Jan Somerville, Software Engineering, 8th
Edition, Addison-Wesley, 2006
Andrew Stellman, Jennifer Greene, "Applied
Software Project Management", ISBN:
0596009488, Oreilly & Associates Inc
Notiuni aplicate de management
Timp, cost, resurse umane
Activitate Durata (nr. zile) Dependente
A1 8
A2 15

Planificare A3
A4
15
10
A1

A5 10 A2,A4
A6 5 A1,A2
A7 20 A1
A8 25 A4
A9 15 A3,A6
A10 15 A5,A7
A11 7 A9
A12 10 A11

Sa se reprezinte reteaua de activitati, marcand


separat termenele de predare.
Sa se determine si sa se hasureze calea critica.
Sa se reprezinte harta de bare (diagrama Gantt),
marcand cu linie intrerupta rezervele de timp.
Alocarea resurselor
Sa se propuna un tabel de alocare a sarcinilor.
Sa se reprezinte harta de bare pentru alocarea
sarcinilor.
Sa se precizeze care e numarul minim de
persoane care poate fi implicat in proiect si sa se
argumenteze.
Cheltuieli de personal ale proiectului
Cheltuieli Personal =
Cheltuieli de personal (CP) Cheltuieli Salariale +
Contributii Angajator

Cheltuieli salariale (CS) Contributii angajator (CA)


22,537 % CS

Repartizare in echipa

Salariul Brut (SB)

Manager de proiect

Anca Ionita - Curs -


Management de proiect
Calcularea salariului net
Salariu brut = Venit net +
Salariu brut (SB) / Venit Brut Contributii Angajat

Venit net (Vn) Contributii angajat (Ca)


16,5 % SB

Scaderea deducerilor (250 RON) Venit baza de calcul = Venit


net - deduceri
Venit baza de calcul (Vbaza)

Salariu net (Snet) Impozit ( 16 %Vbaza)

Salariu net = Venit net - angajat de la departamentul


Impozit resurse umane (personal)
Anca Ionita - Curs -
Management de proiect
Anca Ionita - Curs -

Exercitii
Management de proiect

1. Calculati cat trebuie sa treceti la cheltuieli de


personal in propunerea de proiect daca doriti ca
un angajat sa primeasca 1000 RON brut.

2. Care va fi salariul net al persoanei?

3. Ce procent din cheltuielile de personal reprezinta


salariul net al persoanei?

4. Cat trebuie alocat la buget pentru a se putea


acorda acest salariu? Se tine cont si de cheltuielile
indirecte, 25 % din cheltuielile de personal.

Contributiile se aplica la salariul brut !


Enunt
Pentru etapa de implementare a unui sistem de gestiune si
contabilitate necesar desfasurarii activitatii unei companii de
telefonie mobile, managerul de proiect a estimat un necesar de
7 PM (person month). Se considera ca o luna are 20 de zile lucratoare
si programul e de 8 ore/zi. Cheltuielile de personal insumeaza
100.000 RON.

5. Sa se determine ce salariu brut primeste un


programator pe ora.

6. Estimati cand poate termina etapa cel mai


devreme daca aceasta incepe luni, pe 9
ianuarie 2017, si se folosesc 3 programatori.
Exemplu deviz
Buget
Cheltuielile indirecte reprezinta 25% din cheltuielile de
personal.

7. Adaugati si alte 2 componente de cost si


propuneti un buget pentru etapa de
implementare. Motivati estimarea costului
pentru aceste componente.

8. Elaborati devizul conform modelului anterior.


Restrictii conform contractului
Se va verifica indeplinirea urmatoarelor restrictii prevazute in
contractual de finantare.

9. Cheltuielile de capital nu trebuie sa depaseasca 30% din valoarea


finantarii.

10. Cheltuielile cu servicii executate de terti nu pot depasi 15 % din


valoarea finantarii.

11. Cheltuielile de deplasare nu vor depasi 15 % din valoarea


finantarii.

12. Cheltuielile indirecte nu vor depasi 25 % din valoarea cheltuielilor


directe.
Predarea proiectului

Deviz postcalcul

Acord de realocare

Fisa de evidenta a cheltuielilor


Deviz postcalcul
Presupun ca am realizat etapa de implementare cu 6 PM in loc de 7.
Finantarea etapei a ramas aceeasi si se pot efectua alte cheltuieli din
suma ramasa.

13. Sa se calculeze suma care poate fi repartizata


pe alte categorii de cheltuieli, tinand cont si de
regie.
14. Sa se propuna ce se poate realiza cu suma
ramasa.
15. Sa se alcatuiasca devizul postcalcul.
Restrictie realocare

16. Sa se verifice daca se respecta restrictia de


realocare prevazuta in contract.
Acord de realocare

17. Sa se alcatuiasca acordul de realocare pentru exemplul


dat.

18. Suma realocata este de .. lei si reprezinta .. %


din valoarea contractului.
Alte restrictii din contract

19. Sa se verifice daca este indeplinita si restrictia


prevazuta la Articolul 48 din contractual de
finantare.
Urmatorul curs: 12 decembrie

Test probleme
1

Managementul calitatii
Asigurarea, planificarea si UPB Facultatea

controlul calitatii
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect
- Anca Ionita
2

UPB Facultatea

Cuprins
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Activitati ale managementului calitatii


Asigurarea calitatii

Planificarea calitatii

Controlul calitatii
3

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare

Managementul calitatii
Management de proiect -
Anca Ionita

Scop: asigurarea nivelului de calitate dorit


Ce este calitatea: masura in care produsul corespunde
cerintelor
Cum se apreciaza calitatea:
dificil de specificat cerintele de calitate in mod precis, fara
ambiguitati
specificatiile programelor adesea incomplete, inconsistente
contradictie intre cerintele de calitate ale clientului (eficienta,
fiabilitate) si cele ale dezvoltatorilor (mentenabilitate,
reutilizabilitate)
Cum se rezolva problemele:
prin definirea unor standarde de calitate si a unor proceduri
care trebuie urmate
4

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Domeniul de aplicare al managementului


calitatii
Pentru sisteme mari, complexe
Documentarea legata de managementul calitatii foarte
importanta
Asigura o continuitate a dezvoltarii si se diminueaza
riscurile implicate de schimbarile din echipa.
Pentru sisteme mici
documentarea mai putin importanta
dezvoltarea unei culturi a calitatii (dupa Sommerville)
calitatea este responsabilitatea tuturor

Recomandare: separare fata de managementul de proiect


5

Activitati ale managementului calitatii

Asigurarea calitatii: stabilirea unor proceduri si


standarde organizationale
Planificarea calitatii: selectarea procedurilor si
standardelor aplicabile pentru un proiect si
adaptarea acestora
planul de calitate Manager proiect
efectuat inainte de inceperea dezvoltarii
specific proiectului
Controlul calitatii: verificarea faptului ca
procedurile si standardele sunt urmate de catre
echipa de dezvoltare
pe parcursul dezvoltarii (derularii proiectului)
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
6

UPB Facultatea

Cuprins
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Activitati ale managementului calitatii


Asigurarea calitatii

Planificarea calitatii

Controlul calitatii
7

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Asigurarea calitatii
DEF. - stabilirea unor Probleme
proceduri si standarde Se poate considera ca nu
Standarde sunt la zi sau ca nu sunt
definesc un cadru pentru relevante.
managementul calitatii Implica o latura birocratica.
incapsuleaza cele mai bune Dificil de aplicat manual,
practici fara suportul unui
Arie de aplicabilitate instrument software
internationala Presupn actualizarea
nationala permanenta a unei
organizationala documentatii asociate.
de proiect
8

Tipuri de standarde Calitatea procesului de


productie influenteaza
Standarde calitatea produsului
de produs
formularul de evaluare a
proiectarii Standarde de proces
structura specificatiei de modul de evaluare a
cerinte proiectarii
formatul antetului trimiterea documentelor
metodelor - exemplu catre managementul
stilul de programare Java configuratiei
formatul planului procesul de lansare a
proiectului - exemplu versiunilor
formularul cererii de procesul de aprobare
schimbare - exemplu planului proiectului
procesul de control al
schimbarilor
UPB Facultatea
procesul de inregistrare a
Automatica si
Calculatoare testelor
Management de proiect -
Anca Ionita
9

Exemplu: structura specificatiei de


cerinte
Descriere context
Diagrama de context
Lista de functionalitati
Decrierea functionalitatilor
Calitatile programului
Interfata cu utilizatorul
Restrictii de implementare
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
10

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Adoptarea standardelor software


Organizatii ce dezvolta standarde
ISO - International Organization for Standardization 1947,
140 tari isos
IEEE SA The Institute of Electrical and Electronical
Engineering Standards Association
IEC - International Electrotechnical Comission
OMG Object Management Group- 1989 11 membri ->
800 membri
11

Exemplu: Adoptarea standardului UML


(Unified Modeling Language)

1.1 -> 1.2. -> 1.3 -> 1.4 -> 1.5 -> 2.0

Trimitere UML 1.0 la OMG Industrializare


pentru adoptare (ianuarie 1997).
Standardizare
public feedback

UML 1.0

(iunie 96 - oct. 96) UML 0.9 & 0.91 Unificare


UML
expertiza parteneri
OOPSLA95 Unified Method O.8 Fragmentare

Booch 93 OMT-2

Alte metode Booch 91 OMT-1 OOSE


( 50) Jean Bzivin, Univ. De Nantes
12

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Certificarea ISO 9000


ISO 9000 Manual de calitate al
set de standarde organizatiei, ce
international pentru cuprinde standarde si
managementul proceduri - certificat de
calitatii un organism extern
domeniu larg de
aplicabilitate: Unii clienti solicita
sisteme de fabricatie certificarea ISO 9000.
industria serviciilor
13

ISO 9001 UPB Facultatea


Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

aplicabil pentru organizatii de proiectare, dezvoltare si intretinere


a produselor
model generic a procesului de calitate, care trebuie instantiat
pentru fiecare organizatie

Ex.
Responsabilitati de Calitatea sistemului:
management: controlul proiectarii
controlul procesului inspectii si testare
controlul documentelor inregistrarea calitatii
auditul intern al calitatii training
tehnici statistice
14

Exemplu de standard de proces pentru


predarea unui document al proiectului

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
15

UPB Facultatea

Cuprins
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Activitati ale managementului calitatii


Asigurarea calitatii

Planificarea calitatii

Controlul calitatii
16

Planificarea calitatii
DEF. selectarea procedurilor si standardelor aplicabile
pentru un proiect si adaptarea acestora
succint
Structura planului de
calitate
se aleg atributele calitatii
care au prioritate Prezentare produs;
se defineste procesul de Prezentare planificare;
evaluare a calitatii
Descrierea procesului;
se aleg standardele ce vor fi
aplicate Obiectivele calitatii;
se definesc standarde noi Riscuri si managementul
riscurilor
poate contine procesul
UPB Facultatea
Automatica si de masurare a
Calculatoare
Management de proiect - atributelor calitatii
Anca Ionita
17

UPB Facultatea

Cuprins
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Activitati ale managementului calitatii


Asigurarea calitatii

Planificarea calitatii

Controlul calitatii
18

Controlul calitatii
DEF. verificarea faptului ca procedurile si standardele sunt urmate
de catre echipa de dezvoltare

1. Revizii ale calitatii 2. Masurare si


determinare defecte si inconsistente evaluare automata
referitoare la:
cod
a calitatii
proiectare derivarea unei valori numerice
specificatii pentru un atribut al
planificarea testelor produsului software sau
standarde pentru proces (Sommerville)

Metrici
statice colectate din
reprezentarile sistemului
dinamice colectate la
executia programului
UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
19

Metrici ale software-ului


Metrici de proces
maturitatea procesului
management al proiectului
management al calitatii
management al configuratiei
ciclul de viata
Metrici de produs -
dimensiune, arhitectura, structura, calitate,
complexitate
Metrici ale resurselor
hardware, software, personal

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita
20

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Atributele unor programe de calitate


Program de calitate furnizeaza functionalitatea si
performanta dorite de utilizator.
Mentenabilitate: posibilitatea de a evolua pentru
a face fata noilor cerinte
Fiabilitate: incredere
Eficienta: sa nu foloseasca resurse inutil
Acceptabilitate: sa fie acceptat de catre
utilizatorii pentru care a fost proiectat
usor de inteles
usor de folosit
compatibil cu alte sisteme
21

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Multitudinea de atribute ale calitatii


Fiabilitate Intelegere usoara
Corectitudine Validitate
Claritate Generalitate
Flexibilitate Posibilitate de testare
Interoperabilitate Refolosire
Modularitate Utilizare usoara
Integritate Intretinerea posibila
Buna documentare Portabilitate
Eficienta
22

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Exemple metrici de produs


Fan-in Lungimea
nr. de functii care identificatorilor
apeleaza o alta functie lungi mai usor de
Fan-out inteles
nr. de functii apelate de o Adancimea imbricarii
alta functie conditionale
Lungimea codului niveluri de if statements
Complexitatea Indexul Fog
ciclomatica lungimea medie a
cuvintelor si propozitiilor
dintr-un document
23

Evaluarea procesului in modelul CMMI


procesul
organizational
Capability Maturity Model training
introdus de SEI (Software Engineering Institute) inovare
performanta
Componente

Arii ale procesului: planificare


monitorizare si control
Managementul procesului integrarea echipei cerinte
managementul
Managementul proiectelor riscurilor solutii
tehnice
Inginerie verificare
validare
Suport

Obiective ex. managementul configuratiei


monitorizarea progresului proiectului in raport cu managementul calitatii
planificarea analiza deciziilor
definirea unui proces la nivel de institutie

Practici UPB Facultatea


asignarea responsabilittailor so autoritatii pentru implementarea procesului Automatica si
Calculatoare
validarea faptului ca cerintele sunt cele dorite de utilizatori Management de proiect -
Anca Ionita
24

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -

Niveluri CMMI
Anca Ionita

Nivelul 1 - Initial
necontrolat
Nivelul 2 - Repetabil
sunt definite si se utilizeaza proceduri de management al
produsului
Nivelul 3 - Definit
sunt definite si se utilizeaza proceduri de management al
procesului
Nivelul 4 - Controlat (Managed)
sunt definite si se utilizeaza proceduri de management al calitatii
Nivelul 5 - Optimizat
sunt definite si se utilizeaza strategii de imbunatatire a procesului
25

UPB Facultatea
Automatica si
Calculatoare
Management de proiect -
Anca Ionita

Referinte
Jan Sommerville, Software Engineering,
8th Edition, Pearson Education, 2006
A. Stellman, J. Greene, Applied Software
Project Management, OReilly 2006
Managementul sistemelor
informatice

Modele, roluri, clasificari, exemple

Curs "Managementul proiectelor" 1


Cuprins

Sisteme informatice
Resurse
Activitati
Rol
Sisteme informatice pentru intreprinderi
Gestiunea relatiei cu clientul
Planificarea resurselor intreprinderii
Managementul lantului de furnizori

Curs "Managementul proiectelor" 2


Sisteme informatice (SI)

stocheaza, regasesc, transforma si


disemineaza informatii intr-o organizatie
Sisteme informatice clasice
comunicare prin semnale bazate pe fum
fisierele din biblioteci Exemplificati
corespondentele
agende, carnete, calendare computerizate
registrul de incasari al unui restaurant ale acestora !

Sisteme informatice computerizate


folosesc tehnologia informatiei
Curs "Managementul proiectelor" 3
Exemplu proiect pentru informatizarea
inregistrarii nasterilor in Banglades
Probleme
saracie, implicand coruptie suport financiar UNICEF
personal IT insuficient Rezultate
calificat cost proiect
(vezi criterii angajare) 20.000 $
fonduri limitate cost operational / luna
Solutii 200 $
angajare personal tanar functionare LAN
imbunatatire structuri si Planuri viitoare
procese manuale extindere Web
debut cu un mic proiect pilot

Curs "Managementul proiectelor" 4


Resursele sistemelor informatice
Oameni
analiza pentru SI al unei biblioteci
Resurse
Resurse umane sisteme
utilizatori finali informatice
specialisti (analisti, dezvoltatori )

Resurse hardware
masini (calculatoare, monitoare, imprimante )

media (CD-uri, DVD-uri, formulare de hartie)

Resurse software
programme (SO, foi de calcul, editoare de text, salarizare)

proceduri (pentru introducere date, corectare erori)

Date
descrieri produse, inregistrari consumatori, fise angajati, inventar

Retele
medii de comunicatie, retele de acces, software de control

Curs "Managementul proiectelor" 5


Activitatile sistemelor informatice
analiza pentru SI al unei biblioteci

Controlul performantelor sistemului


(ex. semnale sonore la introducerea corecta a datelor, verificarea subtotalurilor)

Livrarea
Introducerea Prelucrarea
produselor
datelor datelor
informatice
(ex. calcul salarii,
(ex. scanarea optica taxe, deduceri) (ex. rapoarte/ afisare
a codului de bare) performante vanzari)

Stocarea resurselor de date


(mentinere inregistrari despre clienti, angajati, produse)

Curs "Managementul proiectelor" 6


Rolurile majore ale SI Strategii

Decizii

Suport pentru procese business Procese

si operatiuni
cumparare produse, gestiune angajati
analiza pentru un supermagazin
Suport decizional
pt. directori de magazine, cumparatori, etc.

Suport pentru avantaje strategice asupra


competitorilor
ex. instalare touchscreens
Curs "Managementul proiectelor" 7
Exemple SI bazate pe produse si servicii
inteligente discutie avantaje

Servicii de mentenanta inteligente bazate pe


senzori
Ex. Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania
Optimizarea proceselor intr-o rafinarie si
monitorizarea echipamentelor la distanta
- mai putine alarme false
Ex. Honeywell International - anticiparea caderilor
- reducerea costurilor de
Monitorizarea starii sistemelor mentenanta

casnice, cu alertarea proprietarului


Ex. Easton Corp.

Curs "Managementul proiectelor" 8


Cuprins

Sisteme informationale
Resurse
Activitati
Rol
Sisteme informatice pentru intreprinderi
Gestiunea relatiei cu clientul
Planificarea resurselor intreprinderii
Managementul lantului de furnizori

Curs "Managementul proiectelor" 9


Sisteme informatice pentru intreprinderi

Contabilitate si
management financiar

Gestiunea Managementul
relatiei cu clientul Suport lantului de
decizional furnizori

Managementul Planificarea
Resurselor resurselor
Umane intreprinderii

Curs "Managementul proiectelor" 10


Customer Relationship Management
(CRM) - Gestiunea relatiei cu clientul
gestiunea punctelor de contact si a conturilor
telefon, fax, e-mail, Web, magazine,
vanzari
acces in timp real la starea si istoricul clientului
alerte Ex. banca
-cost vanzare client nou x 6
marketing -client nemultumit 8
-70% continua daca problema
trimitere directa de mailuri se rezolva

suport si service pentru clienti


call center, help desk, self service bazat pe Web
mentinere clienti si programe de loialitate

Curs "Managementul proiectelor" 11


Instrumente software folosite
foi de calcul (ex. Excel spreadsheets )
software baze de date (ex. Access)

solutii CRM specifice ex. Sales Cloud


Salesforce CRM
ex.
Coca-Cola Germania http://www.salesforce.com/customers/stories/coca-cola.jsp
Western Union http://www.salesforce.com/customers/stories/western-union.jsp
Siebel systems
AlliedSignal puncte unice de contact pentru cumparare si service
fuzionare cu Honeywell
http://www.computerworld.com/article/2587719/crm/crm-case-study--cleared-for-
takeoff.html

riscuri ale adoptarii software CRM


schimbari BP, acceptare de catre angajati, performante scazute

Curs "Managementul proiectelor" 12


Enterprise Resource Planning (ERP)
Planificarea resurselor intreprinderii
integreaza si automatizeaza procesele business si sistemele
informationale ale intreprinderii
planificarea productiei
vanzari, distributie, gestiunea comenzilor
finante si contabilitate
resurse umane
logistica
Ex. Colgate-Palmolive SAP R/3
http://fm.sap.com/pdf/Colgate-PalmoliveSolutionManagerStorySAPAGS(USLetter).pdf

Infor ERP TRANS4M (IBM)


ftp://public.dhe.ibm.com/software/data/information-agenda/A-Infor_Global_InfoERP_TRANS4M_BMILLER.pdf
Curs "Managementul proiectelor" 13
Beneficii ERP

calitate si eficienta
scaderea costurilor
suport decizional
agilitatea intreprinderii
Ex. Colgate-Palmolive
primire comanda 5 zile 4 ore
prelucrare comanda 1-2 zile
planificare si distributie - 4 zile 14 ore

Curs "Managementul proiectelor" 14


Costuri ERP

Costuri tipice pentru ERP


hardware (12%)
software (15%)
training si managementul schimbarilor (15%)
conversii de date (15%)
de la sistemele legacy (mostenite) la noul sistem ERP inter-functional
reinginerie (43%)
dezvoltarea de noi procese business

Riscuri

Ex. SAP R/3


Whirlpool Corporation http://schirtzinger.com/pdf/Whirlpool's_ERP_Rush.pdf
Hershey Foods Corp. http://www.pemeco.com/a-case-study-on-hersheys-erp-
implementation-failure-the-importance-of-testing-and-scheduling/

Curs "Managementul proiectelor" 15


Supply Chain Management (SCM)
Managementul lantului de furnizori
get the right products to the right place at the
right time, in the proper quantity and at an
acceptabe cost
Ex. o cutie de cereale: 104 zile intre
fabrica si supermarket

se integreaza informatii de la
furnizori
producatori
vanzatori cu amanuntul (retailers)
clienti

Curs "Managementul proiectelor" 16


Procese functionale ale SCM

achizitii
predictii si planificarea
cererii EX.
indeplinirea comenzilor optimizari in lantul de
clientilor furnizare pentru
reteaua de distributie si supermarketurile
operatiile de depozitare Tesco, din Marea
Britanie
logistica productiei http://www.ccsenet.org/journal/index.php/j
ms/article/viewFile/42713/23378
managementul
transportului si al livrarii

Curs "Managementul proiectelor" 17


Bibliografie

J.A. OBrian,G.M. Marakas, Management


Information Systems, McGraw-Hill, 2008

Curs "Managementul proiectelor" 18


Portofolii si apeluri de
proiecte

Curs "Managementul proiectelor" 1


Cuprins

Portofoliul proiectelor
Project Portofolio Management (PPM)
Modalitati de alegere a proiectelor

Apeluri de proiecte

Curs "Managementul proiectelor" 2


Portofoliu de proiecte

poate grupa proiectele dupa diferite criterii


un segment business
un produs / o linie de productie
o regiune geografica
un segment de piata
un obiectiv strategic
ajuta la luarea deciziilor privind alegerea
proiectelor

Curs "Managementul proiectelor" 3


Project Portfolio Management (PPM)

metode pentru analiza si gestionarea colectiva a


unui grup de proiecte in derulare si propuse, tinand
cont de resursele si de bunurile detinute
managementul continuu al proiectelor, de la
propunere pana la finalizare
SCOP
determinarea combinatiei optimale de proiecte propuse si a
secventierii acestora pentru indeplinirea scopurilor
organizatiei
maximizarea beneficiilor

Curs "Managementul proiectelor" 4


Atribute ale proiectelor analizate

costul total estimat


consumul de resurse (umane si altele)
planificarea investitiilor in timp
natura proiectului
marimea beneficiilor si termenul de obtinere
al acestora
relatii si interdependente cu alte proiecte din
portofoliu

Curs "Managementul proiectelor" 5


Alegerea proiectelor din considerente
strategice. Exemplu

Curs "Managementul proiectelor" 6


Cuprins

Portofoliul proiectelor
Project Portofolio Management (PPM)
Modalitati de alegere a proiectelor

Apeluri de proiecte

Curs "Managementul proiectelor" 7


Apeluri de proiecte

Pachet de informatii
Cererea de finantare in limba romana
Cererea de finantare in limba engleza
Liste de domenii stiintifice
Calendar
Fisa de evaluare
Declaratii pe propria raspundere

Curs "Managementul proiectelor" 8


Pachet de informatii
(dupa exemplu UEFISCDI)
1. Scop
2. Obiective
3. Rezultate estimate
4. Criterii de eligibilitate
5. Durata
6. Buget
7. Structura echipei de proiect
8. Prezentarea propunerilor de proiecte
9. Evaluarea proiectelor
10. Principalele obligaii ale prilor
11. Portabilitatea proiectului de cercetare
12. Calendarul competiiei

ANEXA 1 - Cerere de finanare


ANEXA 2 - Fi de evaluare (Evaluation Sheet)
ANEXA 3 - Domenii tiinifice
ANEXA 4 - Legislaie

Curs "Managementul proiectelor" 9


Apel UEFISCDI PN II: Exemplu de
cerere de finantare
REZUMATUL PROPUNERII DE PROIECT 3. DESCRIEREA CONSORIULUI
3.1 Directorul de proiect
1. DESCRIEREA TEHNIC I TIINIFIC A 3.2 Structura consoriului
PROPUNERII DE PROIECT 3.3 Responsabil partener
1.1. Aria tematic a propunerii de proiect i 3.4 Structura echipei de cercetare a fiecrui
relevana partener
1.2. Contribuia proiectului raportat la stadiul actual 3.5 Complementariti i sinergii n cadrul
consoriului
1.3. Obiectivele i rezultatele proiectului
1.4. Originalitatea i contribuia inovativ a 4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
proiectului
4.1 Plan de lucru, livrabile i ncrcarea per
1.5. Caracterul inter-, multi-, sau trans- disciplinar al partener
proiectului
4.2 Coordonarea i programul de lucru
4.3 Infrastructura de cercetare disponibil i
2. IMPACTUL I DISEMINAREA REZULTATELOR dezvoltarea ulterioar
PROIECTULUI
4.4 Alocarea resursei umane
2.1 Diseminarea i exploatarea rezultatelor
proiectului 4.5 Bugetul proiectului i alocarea pe parteneri
2.2 Aplicaii posibile cu potenial de pia
2.3 Estimarea mbuntirii calitii vieii, raportat 5 REFERINE
la performaa actual a Produselor,
tehnologiilor i/sau serviciilor
2.4 Integrarea proiectului cu strategia de dezvoltare
a ntreprinderilor partenere
2.5 Proprietate intelectual

Curs "Managementul proiectelor" 10


Studiu de caz

Curs "Managementul proiectelor" 11


Exemplu de intrebari pentru examen
Se considera un proiect care are ca obiectiv principal realizarea unui sistem de gestiune
integrata a masuratorilor efectuate de studenti in cadrul unor lucrari practice de laborator.
Sistemul este implementat la nivelul intregii universitati.

1) Realizati un Work Breakdown Structure pentru acest proiect.

2) Alegeti 3 metode de estimare a costurilor (studiate la curs) si explicati cum le-ati aplica
pentru proiectul dat.

3) Identificati un risc important al proiectului si reprezentati o diagrama fishbone pentru a


identifica posibile cauze.

4) Cat ar trebui sa fie disponibilitatea garantata pentru acest sistem? Argumentati.

5) Reprezentati un exemplu de schema de identificare a versiunilor pentru sistemul integrat de


gestiune a masuratorilor, furnizat atat pentru desktop, cat si pe platforme mobile.

(5 puncte pentru fiecare intrebare)

Curs "Managementul proiectelor" 12