Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

CAPITOLUL I Reguli generale


1. Proba si mijloacele de proba
2. Obiectul probatiunii
3. Sarcina probei
4. Administrarea probelor
5. Principiul loialitatii administrarii probelor
6. Excluderea probelor obtinute nelegal
7. Aprecierea probelor

CAPITOLUL II Audierea persoanelor


1. Reguli generale in materia audierii persoanelor
1.1 Persoanele audiate in cursul procesului penal
1.2 Audierea prin interpret
1.3 Reguli special privind ascultarea
2. Audierea suspectului sau a inculpatului
2.1 Intrebarile privind persoana suspectului sau a inculpatului
2.2 Comunicarea drepturilor si a obligatiilor
2.3 Modul de ascultare
2.4 Consemnarea declaratiilor
3. Audierea persoanei vatamate, a partii civile, a partii responsabile civilmente
3.1 Modul de audiere a persoanei vatamate
3.2 Modul de audiere a partii civile si a partii responsabile civilmente
3.3 Protectia persoanei vatamate si a partii civile
4. Audierea martorilor
4.1 Persoanele audiate ca martori
4.2 Capacitatea de a fi martor
4.3 Obiectul si limitele declaratiei martorului
4.4 Persoanele care au dreptul de a refuza sa declare in calitate de martori
4.5 Dreptul martorului de a nu se acuza
4.6 Intrebari privind persoana martorului
4.7 Comunicarea drepturilor si obligatiilor
4.8 Juramantul si declaratia solemna a martorului
4.9 Modul de audiere a martorului
4.10 Consemnarea declaratiilor martorilor
4.11 Cazuri special de audiere a martorului
5. Protectia martorilor
5.1 Protectia martorilor amenintati
5.1.1 Martorul amenintat
5.1.2 Masuri de protectie dispusa in cursul urmaririi penale
5.1.3 Masuri de protectie dispuse in cursul judecatii
5.1.4 Dispunerea masurii de protective a martorului in cursul judecatii
5.1.5 Audierea martorului protejat
5.2 Protectia martorilor vulnerabili
6. Confruntarea
CAPITOLUL III Identificarea persoanelor si a obiectelor
1. Scopul si obiectul masurii
2. Audierea prealabila a persoanei care face identificarea
3. Identificarea persoanelor
4. Identificarea obiectelor
5. Alte identificari
6. Pluralitatea de identificari

CAPITOLUL IV Metode speciale de supraveghere sau cercetare


1. Dispozitii generale
2. Supravegherea tehnica
3. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere
4. Autorizarea unor masuri de supraveghere tehnica de catre procuror
5. Punerea in executare a mandatului de supraveghere tehnica
6. Consemnarea activitatilor de supraveghere tehnica
7. Prelungirea mandatului de supraveghere tehnica
8. Informarea persoanei supravegheate
9. Consemnarea materialelor rezultate din supravegherea tehnica
10. Retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale
11. Utilizarea investigatiilor sub acoperire sau cu identitate reala si a colaboratorilor
12. Masurile de protective a investigatorilor sub acoperire si a colaboratorilor
13. Participarea autorizata la anumite activitati
14. Livrarea supravegheata
15. Obtinerea datelor de traffic si de localizare prelucrate de catre furnizorii de retele
pubice de comunicatii electonice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice
destinate publicului
16. Obtinerea de date prinvid situatia financiara a unei persoane

CAPITOLUL V Conservarea datelor informatice

CAPITOLUL VI Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri


1. Perchezitia domiciliara
1.1 Cazurile si conditiile in care se poate dispune perchezitia domiciliara
1.2 Procedura de emitere a mandatului de perchezitie domiciliara
1.3 Efectuarea perchezitiei domiciliare
1.4 Identificarea si pastrarea obiectelor
1.5 Procesul verbal de perchezitie
1.6 Masuri privind obiectele ori inscrisurile ridicate
1.7 Conservarea sau valorificarea obiectelor ridicate
1.8 Dispozitii speciale privind perchezitiile efectuate la o autoritate publica, institutie
publica sau la alte persoane juridice de drept
2. Alte forme de perchezitie
2.1 Cazurile si conditiile in care se efectueaza perchezitia corporala
2.2 Efectuarea perchezitiei corporale
2.3 Perchezitia unui vehicul
2.4 Perchezitia informatica
3. Ridicarea de obiecte si inscrisuri
3.1 Ridicarea de obiecte si inscrisuri
3.2 Predarea obiectelor, inscrisurilor sau a datelor
3.3 Ridicarea silita de obiecte si inscrisuri

CAPITOLUL VII Expertiza si constatarea


1. Dispunerea efectuarii expertizei sau a constatarii
2. Numirea expertului
3. Incompatibilitatea expertului
4. Inlocuirea expertului
5. Procedura efectuarii expertizei
6. Raportul de expertiza
7. Audierea expertului
8. Suplimentul de expertiza
9. Efectuarea unei noi expertize
10. Lamuririle cerute la institutul de emisiune
11. Prezentarea scriptelor de comparative
12. Expertiza medico-legala psihiatrica
13. Autopsia medico-legala
14. Exhumarea
15. Autopsia medico-legala a fetusului sau a nou-nascultului
16. Expertiza toxicologica
17. Examinarea medico-legala a persoanei
18. Examinarea fizica
19. Expertiza genetica judiciara

CAPITOLUL VIII Cercetarea locului faptei si reconstituirea


1. Cercetarea la fata locului
2. Reconstituirea
3. Prezenta altor persoane la cercetarea la fata locului si la reconstituire
4. Procesul verbal de cercetare la fata locului sau de reconstituire

CAPITOLUL IX Fotografierea si luarea amprentelor suspectului,


inculpatului sau altor persoane

CAPITOLUL X Mijloacele materiale de proba


1. Obiectele ca mijloace de proba

CAPITOLUL XI Inscrisurile
1. Mijloacele de proba scrise
2. Cuprinsul si forma procesului verbal
3. Comisia rogatorie
4. Delegarea