Sunteți pe pagina 1din 1

Atributiile unui diriginte de santier (inspector de santier) sunt urmatoarele:

- verifica proiectele si calitatea acestora; constata eventualele lipsuri si solicita nelamuriri sau
completari de la proiectant;
- verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii;
- verifica existenta autorizatiei de construire;
- urmareste executia constructiei in coformitate cu prevederile inscrise in proiectul tehnic, planse,
memorii, prospecte, caiet de sarcini, clause contractuale, etc.;
- participa la selectarea executantilor si a materialeleor de constructii;
- ofera asistenta si consultanta beneficiarului si executantului;
- organizeaza intrunirile realizate cu ocazia fazelor determinante;
- intocmeste procesele verbale de faze si are grija ca si celelalte persoane sa le semneze in deplina
cunostinta de cauza;
- urmareste executatia lucrarilor in conformitate cu programul prezentat la contract si isi da acceotul
la plata lucrarilor doar in cazul in care aceste sunt corespunzatoare;
- poate cere intreruperea lucrarilor, demolarea unor lucrari realizate necorespunzator,
- solicita in cazul in care este nevoie dispozitii de santier din partea proiectantului;
- verifica calitatea dispozitiilor de santier;
- sesizeaza evetualele probleme care pot aparea pe parcursul executiei;
- participa la receptia partiala sau totala a lucrarilor de constructie;
- stabileste responsabilii si urmareste rezolvarea obiectiunilor de la receptia lucrarilor;
- convoaca persoanele responsabile la fazele determinante ale lucrarilor;
- trebuie sa aibe grija sa se realizeze lucrari de calitate in conformitate cu prevederile din proiect, din
caietul de sarcini, din prospecte, conform normelor in vigoare, conform Legii 10 / 1995 privind
calitatea lucrarilor de constructii.
- raspunde solidar cu proiectantul, executantul, beneficiarul, investitorul, furnizorul de
materiale de executarea unor lucrari de calitatea.
- urmareste respectarea tehnologiei de executie