Sunteți pe pagina 1din 22

S.C. CONS DRUM S.R.L.

Strada Gib Mihaescu, nr. 2, Rm. Vlcea, Jud. Vlcea


R.C. J38/249/2003
C.U.I RO15329967
Tel. 0250.739.663 / 0755.091.301
E-mail: consdrumsrl@yahoo.com

MEMORIU DE PREZENTARE
PENTRU OBINEREA ACORDULUI DE MEDIU

OBIECTIV: LUCRARI APARARE SI CONSOLIDARE MALURI PE PARAUL VOINESITA SI


RAUL LOTRU IN COMUNA VOINEASA, JUDETUL VALCEA

BENEFICIAR: COMUNA VOINEASA, JUDEUL VLCEA

PROIECTANT: S.C. CONS DRUM S.R.L., RMNICU VLCEA

- 2015 -

1
BORDEROU DE PIESE
A. PIESE SCRISE

Foaie de capt.
Borderou de piese.
Memoriu tehnic:
1. Denumirea proiectului......................................................................................................................
2. Titular...............................................................................................................................................
3. Descrierea proiectului......................................................................................................................
3.1. Justificarea necesitii proiectului.............................................................................................
3.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus................................................................
3.3. Localizarea proiectului............................................................................................................
3.4. Caracteristicile impactului potenial. O scurt descriere a impactului potenial......................
4. Surse de poluani i protecia factorilor de mediu..........................................................................
4.1. Protecia calitii apei..............................................................................................................
4.2. Protecia aerului......................................................................................................................
4.3. Protecia mpotriva vibraiilor i zgomotului............................................................................
4.4. Protecia mpotriva radiaiilor..................................................................................................
4.5. Protecia solului i subsolului..................................................................................................
4.6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice...........................................................................
4.7. Protecia aezrilor umane.....................................................................................................
4.8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament..............................................................
4.9. Gospodrirea substanelor toxice i periculoase....................................................................
5. Prevederi pentru monitorizarea mediului.......................................................................................
6. Justificarea ncadrrii proiectului, dup caz, n prevederile altor acte normative naionale care
transpun legislaia comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru ap, Directiva-cadru
aer, Directiva-cadru a deeurilor etc.)................................................................................................
7. Lucrri necesare organizrii de antier..........................................................................................
8. Lucrri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiiei, n caz de accidente i/sau la
ncetarea activitii, n msura n care aceste informaii sunt disponibile...........................................

B. PIESE DESENATE
Plan de ncadrare n zon scara 1:10.000 (plana 01).
Planuri de situaie scara 1:500 (planele nr. 02).

C. ANEXE
Certificat de Urbanism, eliberat de ctre Primria Voineasa

- 2015 -
2
MEMORIU DE PREZENTARE
ntocmit conform anexei nr. 5 a O.M.M.P. nr. 135/2010, necesar emiterii acordului de mediu

1. Denumirea proiectului.

LUCRARI APARARE SI CONSOLIDARE MALURI PE PARAUL VOINESITA SI RAUL LOTRU IN


COMUNA VOINEASA, JUDETUL VALCEA

2. Titular.

Nume titular: Comuna Voineasa


Adresa potal: Comuna Voineasa, Str. I. G. Duca, Nr.. 98, jud. Valcea, ROMANIA
Telefon, fax, adres e-mail: 0250-754.309, 0250-754.310, prvoineasa@yahoo.com
Numele persoanelor de contact: primar Voineasa, Stanciu Gheorghe
Director/manager/administrator: primar Voineasa, Stanciu Gheorghe
Responsabil pentru protecia mediului: primar Voineasa, Stanciu Gheorghe

Elaboratorul proiectului:

S.C. CONS DRUM S.R.L., str. Gib Mihescu, nr. 2, bl. S4, sc. B, ap. 10.
Cod unic de identificare: RO 15329967; Nr. Registrul Comerului: J 38/249/2003.
Tel/Fax: 0250.739.663.
Cod CAEN: 7112 Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea.

3. Descrierea proiectului.

In conformitate cu prevederile STAS 4068/2/87 lucrarile preconizate se incadreaza in clasa a


- IV a de importanta.
Lucrarile de aparare se vor trasa fara a afecta constructiile si utilitatile din zona si fara a
obstructiona sectiunea celor doua rauri.
Traseul drumurilor proiectate se suprapun n totalitate pe cele existente inclusiv lucrarile de
aparare, amenajarile pentru scurgerea apelor de suprafata (santuri si podete), care se vor situa la
limitele de proprietate ale domeniului public.
3
Prin executia lucrarilor nu sunt afectati stlpii LEA amplasati pe marginea acestuia. Viteza de
proiectare prevazuta este de 25 km/h.
Drumurile se nscriu n clasa tehnica V, conform Ordonantei 43/1997, clasa de importanta IV
pentru constructii hidrotehnice, conform STAS 4273/83 si categoria de importanta C normala,
conform Legii 10/1995.
La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor
nationale n vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.
Aceste materiale trebuie sa fie n concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si Legii nr. 10/1995
privind utilizarea de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Lucrarile preconizate nu vor afecta negativ regimul scurgerii apelor.


Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice si geotehnice ale
amplasamentului, precum si cu posibilitatile de executie ale principalilor constructori de profil
organizati in zona.

Descrierea lucrrilor de baz propuse

Pe baza analizelor si masuratorilor in teren, s-a stabilit urmatoarea solutie pentru:

1. Aparare si consolidare mal stanga paraul Voinesita in punct ,,Herascu Lucian

Terasamente
Umpluturi in spatele lucrarilor de aparare
Zid de aparare din gabioane L= 80.00 m, h = 4.00 m mal stang paraul Voinesita
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G1 (5.00m x 2.00m x 1.00m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Gabioanele vor fi protejate la fata vazuta cu beton C12/15
Refacere drum la nivel de beton asfaltic rutier L = 90,00 m
- zestre existenta
- preluari denivelari, completari si reprofilare cu piatra sparta in grosime de 10 - 15 cm -
conform SR 667/2001
4
- strat de baza din ABPC 25 6 cm, conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605/2013
- strat de uzura din BAPC 16 4 cm, conf. SREN 13108/1, Normativ AND 605/2013
Scurgerea apelor
a) santuri amenajare sant pe L = 90 m (sectiune protejata cu beton C12/15, dala de 10 cm
grosime)
b) amenajare torent - canal betonat amonte podet L = 10,00 m (beton C12/15) armat cu plasa
10x100x100
c) podet tubular 1000 existent se largeste cu L = 2.50 m, Ltotal = 7.50 m inclusiv camera de
linistire si timpane
Siguranta circulatiei
- parapet metalic directional pe L = 84,00 m
- fundatie parapet metalic
Lucrari calibrarea albie

2. Aparare si consolidare mal stanga paraul Voinesita in punct ,,Ciubea Constantin,


Pensiunea Bella Venere

Terasamente
Umpluturi in spatele lucrarilor de aparare
Zid de aparare din gabioane L= 15.00 m, h = 4.00 m mal stang paraul Voinesita
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G1 (5.00m x 2.00m x 1.00m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Zid de aparare din gabioane L= 25.00 m, h = 3.00 m mal dreapta paraul Voinesita
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Gabioanele vor fi protejate la fata vazuta cu beton C12/15
Refacere drum la nivel de beton asfaltic rutier L = 15,00 m
- zestre existenta

5
- preluari denivelari, completari si reprofilare cu piatra sparta in grosime de 10 - 15 cm -
conform SR 667/2001
Scurgerea apelor
d) santuri amenajare si curatire sant pe L = 15 m
Siguranta circulatiei
- parapet metalic directional pe L = 18,00 m
- fundatie parapet metalic
Lucrari calibrarea albie
a Voinesita in punct ,,Herascu Lucia
3. Aparare si consolidare mal stanga paraul Voinesita in punct ,,Ianos Vergil

Terasamente
Umpluturi in spatele lucrarilor de aparare
Zid de aparare din gabioane L= 45.00 m, h = 4.00 m mal stang paraul Voinesita
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G1 (5.00m x 2.00m x 1.00m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Gabioanele vor fi protejate la fata vazuta cu beton C12/15
Executie fundatie imprejmuire din beton armat C12/15 si gard din plasa sau panouri de sarma
ra Lucrari calibrarea albie

4. Aparare si consolidare mal dreapta raul Lotru, Valea Macesului in punct ,,pensiunea
Denisa

Terasamente
Umpluturi in spatele lucrarilor de aparare
Zid de aparare din gabioane L= 85.00 m, h = 4.00 m mal dreapta raul Lotru
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G1 (5.00m x 2.00m x 1.00m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
6
Zid de aparare din gabioane L= 60.00 m, h = 3.00 m mal dreapta raul Lotru
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Gabioanele vor fi protejate la fata vazuta cu beton C12/15
Lucrari calibrarea albie

5. Aparare si consolidare mal stanga raul Lotru, strada Dosu lui Bute in punct ,,Sarbu
Gheorghe

Terasamente
Umpluturi in spatele lucrarilor de aparare
Zid de aparare din gabioane L= 85.00 m, h = 3.00 m mal dreapta raul Lotru
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Gabioanele vor fi protejate la fata vazuta cu beton C12/15
Lucrari calibrarea albie

6. Aparare si consolidare mal dreaspta raul Lotru in punct ,,Grigore Eftimiu ,,La Colonel,,

Terasamente
Umpluturi in spatele lucrarilor de aparare
Zid de aparare din gabioane L= 105.00 m, h = 3.00 m mal dreapta raul Lotru
- Saltea gabioane SG1 (5.00m x 4.00m x 0.50m)
- Gabion G2 (5.00m x 1.50m x 1.50m)
- Gabion G3 (5.00m x 1.00m x 1.00m)
Gabioanele vor fi protejate la fata vazuta cu beton C12/15
Lucrari calibrarea albie

7
Albia va fi curatata si calibrata in amonte si aval pe toata lungimea apararilor, prin
impingerea cu buldozerul a blocurilor de piatra catre maluri, asigurand scurgerea apelor pe
drumul cel mai scurt prin desfintarea meandrelor existente.
Se va acorda o importanta deosebita atat racordarii apararilor de mal, cat si incastrarii
acestora in mal pentru a evita situatiile in care la debite mari apa patrunde in spatele
apararilor spaland umpluturile.

3.1. Justificarea necesitii proiectului.


Descrierea situaiei existente.

Ploile abundente din iulie august 2014, au produs pagube insemnate in comuna Voineasa,
s-au produs alunecari de teren, cresteri ale debitelor apelor pe rauri si parauri , baltiri, inundatii de
gospodarii, drumuri si terenuri agricole.
Pe strazile adiacente paraului Voinesita si raului Lotru in ultimii ani s-au construit multe
pensiuni si case de vacanta, aceste strazi deserveste atat locuitorii din zon, dar asigur si accesul
ctre obiective de interes turistic si economic.
Urmare ploilor, in punctele situate pe strada Voinesita: ,,Punct Herascu Lucian mal
stanga paraul Voinesita; ,,Punct Ciubea Constantin mal stanga paraul Voinesita , amonte
Pensiunea Bella Venere; ,,Punct Ianos Virgil mal stanga paraul Voinesita; cat si in zona raului
Lotru in punctele ,,Punct Pensiunea Denisa mal dreapta raul Lotru, Valea Macesului; ,,Punct
Sarbu Gheorghe mal stanga raul Lotru, strada Dosul lui Buta, (punand in pericol conducta de apa
potabila din zona) ,,Punct Grigore Eftimiu mal dreapta raul Lotru ,,La Colonel,, au avut loc alunecari
de maluri, partea carosabila a fost afectata de ape punand in pericol atat circulatia auto cat si cea
pietonala.
Eventuale viituri sau ape mari rezultate in urma topirii zapezilor vor duce la intreruperea
circulatiei si punerea in pericol a constructiilor si a strazilor din zona, daca nu se iau masuri de
protejare a malurilor cu lucrari de aparare si consolidare mal cat si refacerea partiii carosabile
afectate.
In aceste conditii se impun urmatoarele:
- Proiectarea unor lucrari de aparare mal care sa protejeze obiectivele si sa asigure circulatia
auto si pietonala in conditii de siguranta.
- Protejarea malurilor cu ziduri de sprijin din gabioane
- Refacerea partii carosabile a straziilor afectate la nivel de imbracaminte asfaltica
8
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale in zona drumurilor

Plane reprezentnd limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafa de


teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situaie i amplasamente).

Planul de ncadrare n zon i planul de situaie anexate prezentului memoriu.

Formele fizice ale proiectului (planuri, cldiri, alte structuri etc.).

Formele fizice ale proiectului vor consta n:

Zid de aparare din gabioane pentru protectia strazilor (drumurilor locale), a conductei pentru
alimentare cu apa potabila, a caselor locuitorilor;
Refacere drumuri si parte carosabila la nivel de beton asfaltic rutier
Asigurarea scurgerii santuri, podete)
Siguranta circulatiei parapet metalic directional
Lucrari calibrare si curatire albie
Suprafaa total afectat de lucrri este Stotal = 3.000 m.

3.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus.


Profilul i capacitile de producie.

Profilul lucrrilor: Este necesar refacerea si asfaltarea drumurilor, prin solutionarea


scurgerii apelor, corectarea traseului pentru ca traficul sa se desfasoare in conditii bune, asigurarea
acceselor si a semnalizarii rutiere si marcajelor.

Descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului n zona afectat de execuia


investiiei.

Investiia propus este o lucrare definitiv care nu presupune lucrri de refacere a


amplasamentului n cazul accidentelor sau a ncetrii activitii.

Ci noi de acces sau schimbri ale celor existente.


Accesul la amplasamentul lucrarii se va face pe actualul traseu al drumului. Constructorul
are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale beneficiarului sau ale
altor proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca intentioneaza sa utilizeze
9
alte cai de acces, daca vor fi folosite pentru transportul materialelor grele (agregate, prefabricate,
etc).
Resursele naturale folosite n construcie i funcionare.

Resursele naturale utilizate pentru modernizarea drumurilor comunale sunt: agregatele


minerale (balast, nisip), piatr spart, mixturi asfaltice, beton etc.

Metode folosite n construcie.

n stabilirea soluiei tehnice s-a inut cont de:


- Studiu topografic a fost intocmit de S.C. GEOMETRIA LINE S.R.L., ridicarea topo s-a facut in
sistem de proiectie Stereografic 1970 iar sistemul de cote folosit este Marea Neagra 1975.
- Studiu geotehnic inmtocmit de S.C. BEFAC S.R.L. Rm. Valcea - studiu geotehnic cuprinznd
planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator,
analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari.
Studiul s-a intocmit in conformitate cu prevederile normativelor si STAS-urilor specifice activitatii de
cercetare geotehnica, valabile pe teritoriul Romaniei.
Studiul s-a intocmit in conformitate cu prevederile normativelor si STAS-urilor specifice
activitatii de cercetare geotehnica, valabile pe teritoriul Romaniei.
In conformitate cu HG 766/1997 lucrarea se incadreaza in urmatoarele date tehnice:
- categoria de importanta C normala
Prezenta documentatie va fi verificata pentru urmatoarele exigente:
- rezistenta si stabilitate A4.
- siguranta in exploatare B2;
- protectia mediului D.

Planul de execuie, cuprinznd faza de construcie, punerea n funciune, exploatare,


refacere i folosire ulterioar.

Planul de execuie al lucrrilor cuprinde faza de construcie, punerea n funciune,


exploatare a acestora. n vederea executrii acestora a fost emis Certificat de
Urbanism, eliberat de ctre Primria Voineasa (anexat prezentului memoriu thenic).

Relaia cu alte proiecte existente sau planificate.

10
Prin executarea acestor lucrri se vor mbuntii substanial condiiile pentru o circulaie
auto i pietonal n siguran i confort. Prin asiguarea unei infrastructuri corespunztoare se va
ameliora i starea economic a locuitorilor - exist gospodrii care ndeplinesc condiiile impuse de
dezvoltarea turismului, putnd produce efecte pozitive att n viaa economico-social, ct i n
reorientarea profesional a locuitorilor.
Acest proiect nu afecteaz negativ proiectele existente sau cele viitoare.

Detalii privind alternativele care au fost luate n considerare.

Nu au fost considerate alte alternative.

Alte activiti care pot aprea ca urmare a proiectului.

Implementarea proiectului impune activarea unor activiti colaterale i anume:


exploatarea produselor de balastier; sursa va fi asigurat din rezervele existente n
albiile rurilor.
asigurarea mixturilor asfaltice, aprovizionarea realizndu-se de la staiile de asfalt
existente n zon.
asigurarea betoanelor, aprovizionarea realizndu-se de la staiile de beton din zon.
asigurarea prefabricatelor se va face de la firme specializate.

Alte avize i autorizaii cerute pentru proiect.

Sunt cele solicitate prin Certificat de Urbanism, eliberat de ctre Primria Voineasa.

3.3. Localizarea proiectului.

Comuna Voineasa este situat n partea de nord-vest a judeului Vlcea, de-a lungul drumului
naional DN 7A i se nvecineaz la nord cu jud.Sibiu i Alba, la vest cu jud.Hunedoara iar la sud-est
cu comuna Malaia.
Din punct de vedere al siturii fa de zonele i centrele industriale, Comuna Voineasa este
situat la 40 km de oraul Brezoi i la 76 km de oraul Rm.Vlcea, neexistnd un centru polarizator
al localitii.
Zonele de teren analizate sunt amplasate in judetul Valcea, comuna Voineasa in zona paraului
Voinesita si raul Lotru in punctele : ,,Punct Herascu Lucian mal stanga paraul Voinesita; ,,Punct
11
Ciubea Constantin mal stanga paraul Voinesita , amonte Pensiunea Bella Venere; ,,Punct Ianos
Virgil mal stanga paraul Voinesita; ,,Punct Pensiunea Denisa mal dreapta raul Lotru, Valea
Macesului; ,,Punct Sarbu Gheorghe mal stanga raul Lotru, strada Dosul lui Buta; ,,Punct Grigore
Eftimiu mal dreapta raul Lotru ,,La colonel,,
Comuna Voineasa este n curs de dezvoltare ca staiune turistic, fiind format din 3 sate :
- Voineasa cu 1085 locuitori ;
- Voineia cu 840 locuitori ;
- Valea Mceului cu 165 locuitori ;
Circulatia rutiera
Comuna este strbtut de urmtoarele drumuri :
- Drum naional DN 7A ;
- Drum comunal DC 105G Voineasa Sadu ;
- Drumuri comunale ;
Circulatia rutiera este satisfacuta actual si de perspectiva de drumurile existente din punct de
vedere al densitatii lor, dar nu si al starii tehnice.Transportul satenilor este incomod si in conditii
necorespunzatoare.
Pe teritoriu comunei situaia tramei stradale este relativ dezvoltat existnd relaii stradale
ntre toate componentele sistemului, n sensul c exist suportul pe care acestea s se dezvolte.
Topografia
Comuna Voineasa este situat ntr-o zon de deal munte i este strbtut de rul Lotru i
prul Voineia.
Celelalte ape se alimenteaz din ploi i topirea zpezilor, au un regim temporar i torenial i
produc frecvent eroziunea drumurilor.
Geologie, seismicitate
In vederea determinarii stratificatiei terenului au fost executate foraje geologice. In foraje au
fost executate penetrari dinamice in vederea determinarii rezistentei terenului pe verticala, diagrama
indica intervalul slab al terenului si planul de alunecare.
In conformitate cu normativele privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare NP074/2014, amplasamentul studiat se afla pe un teren mediu, categoria
geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.
Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Voineasa se afla in zona muntoasa, Carpatii
Meridionali terasa raului Lotru si versantul de nord al vaii. Relieful localitatii este : dealuri si munti, in
12
partea de Nord a depresiunii Lovistea. Raul Olt desparte Masivul Fagaras la est de Muntii Lotrului la
Vest. Altitudinea medie a comunei Voineasa este de 450 m avand altitudinea minima de 340 m (raul
Olt in defileul Turnu Rosu Cozia).
Conform STAS 11100/93 Comuna Voineasa jud. Valcea zona gradului 71 macroseismic
dupa scara Richter. Normativul P100 1 /06, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile
coeficientilor seismici Tc si ag, include localitatea Voineasa , jud. Valcea in zona B cu Tc = 0.75
sec. si ag = 0.16g, IMR = 100 ani. STAS ul 6054/77 indica adancimea de inghet pentru Voineasa,
jud. Valcea 0.80 0.90 cm.
Reteaua hidrografica:
Intreaga retea de ape curgatoare existent ape teritoriul comunei Voineasa apartine bazinului
hidrografic al raului Lotru.
Clima:
Climatul localitatii este tipic depresiunilor intramontane, cu veri racoroase (temperatura medie a
lunii iulie este de 14 C), ierni reci (temperatura medie a lunii ianuarie este de -7 C) si precipitatii
anuale de aproximativ 800 mm.

Distana fa de granie pentru proiectele care cad sub incidena Conveniei privind
evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier.
Nu este cazul.

Hri, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaii privind caracteristicile
fizice ale mediului, att naturale, ct i artificiale.
Planurile de ncadrare n zon i planurile de situaie anexate.

Folosinele actuale i planificate ale terenului att pe amplasament, ct i pe zone


adiacente acestuia.

Situatia juridica al terenului care urmeaza sa fie ocupat


Regimul juridic
Suprafetele de teren care urmeaza sa fie ocupate definitiv de lucrarile proiectate sunt situate n
intravilanul comunei Voineasa i aparin domeniului public
Pentru lucrarile proiectate nu este necesar sa se ocupe suprafete de teren noi, temporare sau
definitive, nu sunt necesare exproprieri de terenuri.
Regimul economic
Folosinta actuala Zona pentru cai de comunicatii
Destinatie conform P.U.G. aprobat Zona pentru cai de comunicatii
13
Regimul tehnic
Terenul pe care sunt amplasate obiectivele de studiu nu se afla in zona protejata sau
interzisa.

Politici de zonare i de folosire a terenului.

Nu este cazul.

Arealele sensibile.

Lucrrile propuse nu se afl ntr-o zon cu areale sensibile.

. Detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat n considerare.

Nu este cazul.

3.4. Caracteristicile impactului potenial. O scurt descriere a impactului potenial.


Impactul asupra populaiei i sntii umane - impact pozitiv.

Obiectivul general al proiectului de modernizare drum, vizeaz dezvoltarea i mbuntirea


infrastructurii si a calitatii vietii locuitorilor din comuna Voineasa.
Impactul asupra faunei, florei i solului.

Impact semnificativ asupra florei i faunei nu se apreciaz a fi deoarece terenurile pe care


vor fi executate lucrrile propuse nu sunt n zone protejate sau interzise.
n timpul execuiei este afectat suprafaa de teren pe care urmeaz s se realizeze lucrrile
de refacere, S= 3.000 mp, iar traseul refacerii strazii se suprapune n totalitate peste cel existent. n
aceste condiii se apreciaz c nu va fi afectat solul i subsolul zonei.
Alimentarea cu combustibil a utilajelor ct i repararea acestora n caz de defectare se va
face numai n locuri special amenajate.
Prin acordarea unei atenii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele
poluri accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili i uleiuri de la acestea.
Pe durata exploatrii lucrrilor propuse, factorul sol nu va fi afectat n mod negativ.

Impactul asupra folosinelor, calitii i regimului cantitativ al apei.

14
n timpul execuiei lucrrilor, factorul de mediu ap nu va fi afectat de refacerea strazii, i cu
att mai puin n perioada de exploatare a acesteia.

Impactul asupra calitii aerului, climei.

Afectri ale aerului se pot produce n timpul execuiei ca urmare a antrenrii prafului de pe
sol i a gazelor rezultate din evacurile de la eapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenei
negative, se va avea n vedere ca utilajele folosite s aib verificrile tehnice i de noxe, prevzute
de legislaia n vigoare, la zi, precum i caiete tehnice ale acestora.
Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuiei lucrrilor, pot fi grupate dup cum
urmeaz:
Activitatea utilajelor de construcie;
Poluarea specific activitii utilajelor se apreciaz dup consumul de carburani (substane
poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanilor etc.) i aria pe care se
desfoar aceste activiti.
Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;
Circulaia mijloacelor de transport reprezint o surs important de poluare a mediului pe
antierele de construcii. Poluarea specific circulaiei vehiculelor se apreciaz dup consumul de
carburani (substane poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburanilor etc.)
i distanele parcurse (substane poluante, particule materiale antrenate n aer de pe suprafaa
drumurilor).
Indiferent de tipul utilajelor folosite n procesul de execuie rezult gaze de eapament care
sunt evacuate n atmosfer coninnd ntregul complex de poluani specific arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NO x), compui organici volatili nonmetanici (COV nm), metan (CH4), oxizi de
carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi
aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).
Se va evita pe ct posibil mersul n gol i staionarea cu motoarele n funciune.
Autobasculantele de transport mixturi asfaltice vor fi prevzute cu prelate care vor limita
emanaiile de vapori i mirosuri.
Se apreciaz c efectele acestor fenomene, n perioada de execuie, sunt nesemnificative
deoarece numrul de utilaje din antier este redus, 3-4 utilaje care vor funciona asincron. Zona de

15
lucru beneficiaz de o bun ventilaie natural. n perioada de exploatare a investiiei factorul de
mediu aer nu este afectat.
n urma executrii lucrrii propuse impactul asupra aerului va fi redus semnificativ prin
reducerea cantitiilor de noxe emise i praf ce este antrenat o dat cu circulaia vehiculelor.
Impactul provocat prin intermediul zgomotelor i vibraiilor.

Zgomotele i vibraiile apar doar n timpul execuiei lucrrilor ca urmare a funcionrii


utilajelor i mijloacelor de transport. Pentru reducerea efectului se va evita funcionarea utilajelor n
perioada de odihn a populaiei i n zilele de srbtoare legal i religioas. Pentru personalul
deservent care funcioneaz n vecintatea utilajelor vor fi prevzute msuri de protecie adecvate
(cti de protecie mpotriva zgomotului).
Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de
vibraii care s afecteze cldirile adiacente drumului, iar n cazul utilajelor de gabarit mare se vor
impune viteze de deplasare mai reduse.

Impactul asupra peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural i


asupra interaciunilor dintre aceste elemente.

Prin realizarea investiiilor se va mbuntii accesul locuitorilor la punctele principale


administrative, economice, sanitare, de patrimoniu etc.
Se va realiza:
creterea atractivitii zonei pentru investiii i turism.
mbuntirea accesibilitii n zon.
creterea calitii vieii.
circulaie auto i pietonal n condiii de confort i siguran.
Din punct de vedere cantitativ se va realiza:
creterea capacitii de transport (evoluia numeric i compoziia traficului).
mbuntirea performanei drumurilor prin creterea vitezei de transport, reducerea
costurilor de exploatare i a ratei accidentelor.
reducerea costurilor de operare a transportului.
creterea investiiilor dezvoltate n regiune.
exploatarea potenialului turistic al zonei.
16
mbuntirea condiiilor de circulaie i asigurarea scurgerii apelor prin modernizarea
drumurilor s-a propus fr s se ocupe terenuri suplimentare din domeniul privat, fr s se afecteze
traseele liniilor electrice sau alte lucrri deja existente.
Natura impactului (impact direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu
i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ).
Impactul direct, generat de realizarea investiiei, pe termen lung este pozitiv, iar pe termen scurt, n
perioada de execuie a lucrrilor, poate fi controlat prin msuri organizatorice care s mpiedice
poluarea solului, aerului i apei.
Extinderea impactului (zona geografic, nr. populaiei/habitatelor/speciilor afectate).
Nu este cazul.
Magnitudinea i complexitatea impactului.
Magnitudinea impactului pe termen scurt este nesemnificativ, iar pe termen lung impactul este
pozitiv.
Probabilitatea impactului.
Mic.
Durata i frecvena impactului.
n timpul execuiei lucrrilor - 4 luni.
Msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ.
n timpul execuiei se vor utiliza materiale cu structur mineral inert fa de factorii de
mediu (nisip, balast, beton, asfalt, metal).
Lucrarea va fi executat cu utilaje adecvate (scarificator, buldoexcavator, autobasculant /
autocamioane, auto betonier CIFA, utilaj de turnat asfalt, compactoare cilindrice, instalaii de
marcaje) care n perioada de execuie pot introduce anumite modificri asupra factorilor de mediu
sol, ap i aer.
Dup punerea n funciune a obiectivelor propuse nu vor fi create situaii de afectare a
factorilor de mediu i a zonelor limitrofe drumului i parcrilor.
Avnd n vedere durata de execuie, circa 4 luni, suprafaa de teren afectat i caracterul
temporar al afectrii, apreciem c impactul produs asupra factorilor de mediu este nesemnificativ.
Natura tranfrontier a impactului.
Nu este cazul.

17
4. Surse de poluani i protecia factorilor de mediu.

4.1. Protecia calitii apei.


n ceea ce privete calitatea apelor de suprafa sau subterane, acestea nu vor fi afectate n
timpul execuiei lucrrilor.
Prin acordarea unei atenii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele
poluri accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili i uleiuri de la acestea.
Se va evita alimentarea utilajelor cu combustibili n proximitatea albiilor cursurilor de ap din
zon, iar repararea acestora se va efectua numai n locuri special amenajate.
Un factor esenial este pregtirea personalului deservent privind modul de acionare n caz
de apariie a unor poluri accidentale.
Asigurarea cu ap potabil, necesar antierului, se va realiza din sursele de ap existente
n comuna.
Implementarea proiectului nu implic utilizarea apei n procesul tehnologic. Nu se vor evacua
ape uzate.
Materiile prime utilizate (balast, piatr, betoane, asfalt) sunt aduse n antier de la staii de
producie specializate.
Dup terminarea lucrrilor de execuie, riscul polurii apelor dispare deoarece nu exist
surse poluatoare.

4.2. Protecia aerului.


Afectri ale aerului se pot produce n timpul execuiei ca urmare a antrenrii prafului de pe
sol i a gazelor rezultate din evacurile de la eapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenei
negative, se va avea n vedere ca utilajele folosite s aib verificrile tehnice i de noxe, prevzute
de legislaia n vigoare, la zi precum i caiete tehnice ale acestora.
Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuiei lucrrilor, pot fi grupate dup cum
urmeaz:
Activitatea utilajelor de construcie.
Poluarea specific activitii utilajelor se apreciaz dup consumul de carburani (substane
poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanilor etc.) i aria pe care se
desfoar aceste activiti.
Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului.

18
Circulaia mijloacelor de transport reprezint o surs important de poluare a mediului pe
antierele de construcii. Poluarea specific circulaiei vehiculelor se apreciaz dup consumul de
carburani (substane poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanilor etc.) i
distanele parcurse (substane poluante, particule materiale ridicate n aer de pe suprafaa
drumurilor).
Indiferent de tipul utilajelor folosite n procesul de execuie rezult gaze de eapament care
sunt evacuate n atmosfer coninnd ntregul complex de poluani specifici arderii interne a
motorinei: oxizi de azot (NO x), compui organici volatili nonmetanici (COV nm), metan (CH4), oxizi de
carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi
aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).
Se va evita pe ct posibil mersul n gol i staionarea cu motoarele n funciune.
Autobasculantele de transport mixturi asfaltice vor fi prevzute cu prelate care vor limita
emanaiile de vapori i mirosuri.
Se apreciaz c efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numrul de
utilaje din antier este redus, 3-4 utilaje care vor funciona asincron. Zona de lucru beneficiaz de o
bun ventilaie natural. n perioada de exploatare a investiiei factorul de mediu aer nu este afectat
n mod semnificativ.
n urma executrii lucrrii propuse impactul asupra aerului va fi redus semnificativ prin
reducerea cantitiilor de noxe emise i praf antrenat odat cu circulaia vehiculelor.

4.3. Protecia mpotriva vibraiilor i zgomotului.


Fenomenul apare numai n timpul execuiei ca urmare a funcionrii utilajelor i mijloacelor
de transport.
Pentru reducerea efectului se va evita funcionarea utilajelor n perioada de odihn a
populaiei i n zilele de srbtoare legal i religioas.
Pentru personalul deservent care funcioneaz n vecintatea utilajelor vor fi prevzute
msuri de protecie adecvate (cti de protecie mpotriva zgomotului).
Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de
vibraii care s afecteze cldirile adiacente drumului, iar n cazul utilajelor de gabarit mare se vor
impune viteze de deplasare mai reduse.

19
4.4. Protecia mpotriva radiaiilor.
Nu este cazul.

4.5. Protecia solului i subsolului.


n timpul execuiei sunt afectate suprafeele de teren pe care urmeaz s se execute
lucrrile de asfaltare a strazii. Suprafaa afectat de lucrri este S= 3.000 mp.
Alimentarea cu combustibil a utilajelor ct i repararea acestora n caz de defectare se va
face numai n locuri special amenajate.
Pin acordarea unei atenii speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele
poluri accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili i uleiuri de la acestea.
n aceste condiii se apreciaz c nu va fi afectat solul i subsolul zonei.
Pe durata exploatrii lucrrilor propuse, factorul sol i subsol nu va fi afectat n mod negativ.

4.6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice.


Nu sunt afectate ecosistemele naturale.

4.7. Protecia aezrilor umane.


Prin lucrrile ce se vor executa, aezrile umane nu vor fi afectate, din contr, se creeaz
posibiliti de mbuntire substanial a condiiilor de via a populaiei din zonele adiacente.

4.8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament.


Lucrrile propuse nu sunt generatoare de deeuri. Se va avea n vedere ca n timpul
execuiei, deeurile menajere rezultate din activitatea angajailor s fie colectate n containere
adecvate i transportate periodic la depozite specializate din zon.
La terminarea lucrrilor de construcie, deeurile industriale rezultate vor fi colectate i
transportate la rampe de gunoi autorizate.

4.9. Gospodrirea substanelor toxice i periculoase.


Nu se opereaz cu substane toxice i periculoase.

20
5. Prevederi pentru monitorizarea mediului.
Nu sunt necesare prevederi speciale ntruct proiectul nu implic riscuri semnificative n
execuie i nici n exploatare.

6. Justificarea ncadrrii proiectului, dup caz, n prevederile altor acte normative


naionale care transpun legislaia comunitar (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru ap,
Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deeurilor etc.)
Nu este cazul.

7. Lucrri necesare organizrii de antier.


Descrierea lucrrilor necesare organizrii de antier.
innd cont de caracterul lucrriilor propuse Zid de aparare din gabioane pentru protectia strazilor
(drumurilor locale), a conductei pentru alimentare cu apa potabila, a caselor locuitorilor; refacere
drumuri si parte carosabila la nivel de beton asfaltic rutier, asigurarea scurgerii apei ( santuri,
podete), siguranta circulatiei (parapet metalic directional), lucrari calibrare si curatire albie - ct i de
amplasamentul acestuia nu va fi necesar nfiinarea unei organizri de antier propriu-zise.
Organizarea de antier va fi realizat de constructor n funcie de nevoile impuse de executarea
lucrriilor de baz propuse, descrise n capitolul 3.
n vederea colectrii deeurilor menajere sau industriale rezultate din activitatea angajaiilor
i execuia lucrriilor propuse vor fi amplasate pubele i containere adecvate.
Ocuparea cu lucrrile necesare organizrii de antier va fi temporar, pe durata execuiei
modernizrii drumurilor steti.
Dup terminarea lucrrilor se va aduce terenul la forma iniial, inclusiv calea de acces la
organizarea de antier.
n organizarea de antier se va ine seama i de urmtoarele aspecte:
se vor evita pe ct posibil zonele populate.
se va acorda o atenie sporit manevrrii utilajelor n apropierea zonelor locuite.

Localizarea organizrii de antier.


Primria Comunei Voineasa va pune la dispoziie pentru organizarea antierului suprafaa
necesar.
Descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor organizrii de antier.
21
Apreciem c impactul produs asupra factorilor de mediu pe durata execuiei lucrrilor
propuse este nesemnificativ, i poate fi controlat prin msuri organizatorice care s mpiedice
poluarea solului, aerului i apei sau afectarea florei i faunei din zon.
Surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor n
mediu n timpul organizrii antierului.
Principalele surse de poluani sunt reprezentate de utilajele specifice utilizate pentru
execuia lucrrilor propuse.

Din activitatea desfurat vor fi emisii reprezentate de:


gazele de eapament ale utilajelor.
pulberi n suspensie de la operaiile de excavare, manipulare materiale de construcie.
sau
zgomot i vibraii

8. Lucrri de refacere a amplasamentului la finalizarea investiiei, n caz de accidente


i/sau la ncetarea activitii, n msura n care aceste informaii sunt disponibile.
Investiia propus este o lucrare definitiv care nu presupune lucrri de refacere a
amplasamentului n cazul accidentelor sau a ncetrii activitii. Restabilirea calitii iniiale a
factorilor de mediu se asigur prin msurile de refacere a zonelor afectate din timpul execuiei.
n urma finalizrii investiiei se vor realiza lucrri de ntreinere i reparaii ori de cte ori va fi
nevoie. Acestea sunt:
decolmatarea/curirea anurilor, rigolelor sau a podeelor.
badijonri.
ntreinerea semnelor de circulaie i a indicatoarelor.
defriarea vegetaiei spontane.
toaletarea copacilor i nlturarea vegetaiei spontane.

ntocmit,
S.C. CONS DRUM S.R.L.
Ing. Flamanzeanu Sorin
22