Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Subsemnatul reprezentat princu sediul inprin


prezenta, in temeiul art. 591 din Legea fondului funciar nr.18/1991, va
solicit modificarea titlului de proprietate nr. in sensul rectificarii
numelui antecesoarei mele al carei nume este . si nu
asa dupa cum a fost trecut in titlul mentionat mai sus.
Va depunem atasat urmatoarele documente cu rugamintea de a ne
comunica daca mai este necesar a depune si alte acte in dovedirea celor
indicate de noi mai sus:
-titlul de proprietate nr
-copia buletinului de identitate ..

Cu stima,

Data,
Semnatura,