Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN Nr.

3160/2017 din 1 februarie 2017


pentru modificarea i completarea Metodologiei-cadru de organizare i funcionare a consiliului de administraie
din unitile de nvmnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 4.619/2014
EMITENT: MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 9 februarie 2017

n conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a^1), b^1), c^1), art. 96^1, 96^2, art. 254 alin.
(3^1) i (19^2) i art. 257 alin. (2^1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei
Naionale,

ministrul educaiei naionale emite prezentul ordin.

ART. I
Metodologia-cadru de organizare i funcionare a consiliului de administraie din unitile de nvmnt
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale nr. 4.619/2014, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz i va avea urmtorul cuprins:
1. La articolul 4 alineatul (1), dup litera a) se introduce o nou liter, litera a^1), cu urmtorul cuprins:
"a^1) n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul profesional i tehnic, inclusiv n
nvmntul postliceal, i al cror consiliu de administraie este format din 7 membri, 3 dintre acetia sunt cadre
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al
prinilor i un reprezentant al operatorilor economici parteneri; n situaia n care sunt mai muli operatori
economici parteneri, acetia i desemneaz reprezentantul n consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care
s desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unitii de nvmnt este membru de drept al
consiliului de administraie din cota aferent cadrelor didactice din unitate;".
2. La articolul 4 alineatul (1), dup litera b) se introduce o nou liter, litera b^1), cu urmtorul cuprins:
"b^1) n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul profesional i tehnic, inclusiv n
nvmntul postliceal, i al cror consiliu de administraie este format din 9 membri, 4 dintre acetia sunt cadre
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al
prinilor i 2 reprezentani ai operatorilor economici parteneri; n situaia n care sunt mai muli operatori
economici parteneri, acetia i desemneaz reprezentanii n consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care
s desemneze reprezentanii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unitii de nvmnt este
membru de drept al consiliului de administraie din cota aferent cadrelor didactice din unitate;".
3. La articolul 4 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter, litera d), cu urmtorul cuprins:
"d) n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul profesional i tehnic, inclusiv n
nvmntul postliceal, i al cror consiliu de administraie este format din 13 membri, 6 dintre acetia sunt cadre
didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentani ai consiliului local, un reprezentant al
prinilor i 3 reprezentani ai operatorilor economici parteneri; n situaia n care sunt mai muli operatori
economici, acetia i desemneaz reprezentanii n consiliul de administraie al unitii de nvmnt sau pot
forma un consiliu reprezentativ care s desemneze reprezentanii pe locurile alocate operatorilor economici.
Directorul unitii de nvmnt este membru de drept al consiliului de administraie din cota aferent cadrelor
didactice din unitate."
4. La articolul 4, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n unitile de nvmnt particular i confesional, consiliul de administraie se constituie conform
prevederilor art. 96 alin. (5) i al art. 96^1 alin. (3) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare."
5. La articolul 4, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt preuniversitar, constituite potrivit prevederilor alin.
(1) lit. a), b) i c), respectiv alin. (2) lit. a), b) i c), din cota rezervat prinilor un loc este repartizat, cu drept de
vot, unui reprezentant al elevilor, care a mplinit vrsta de 18 ani."
6. La articolul 4, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alineatele (5) i (6), cu urmtorul
cuprins:
"(5) n unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt
profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului dual, consiliul de administraie este constituit din 7,
9 sau 13 membri cu drept de vot, din care minimum 2 i maximum 5 membri din partea cadrelor didactice,
minimum 2 i maximum 5 membri reprezentani ai operatorilor economici, la paritate cu numrul de membri din
partea cadrelor didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local i un
reprezentant al prinilor. n cazul n care sunt mai muli operatori economici, acetia vor desemna reprezentanii n
consiliul de administraie al unitii de nvmnt sau pot forma un consiliu reprezentativ care s desemneze
reprezentanii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unitii de nvmnt este membru de drept al
consiliului de administraie din cota aferent cadrelor didactice din unitatea de nvmnt respectiv.
(6) n cazul unitilor de nvmnt preuniversitar n a cror organigram exist funcia de director adjunct, se
recomand ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjunci, dup caz, s fie membru al consiliului de
administraie din cota aferent cadrelor didactice din unitate."
7. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) solicit, n scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeean/Consiliului General al
Municipiului Bucureti, preedintelui consiliului judeean/Consiliului General al Municipiului Bucureti, n cazul
nvmntului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor
economici, n cazul unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul profesional i tehnic i al unitilor
de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic
cu o pondere majoritar a nvmntului dual, consiliului reprezentativ al prinilor, precum i consiliului elevilor
desemnarea reprezentanilor, n termen de 10 zile lucrtoare de la data solicitrii. n cazul unitilor de nvmnt
n care exist clase cu nvmnt n limba matern, directorul va solicita consiliului reprezentativ al prinilor s
desemneze i un reprezentant al prinilor elevilor care nva la clasele cu nvmnt n limba matern. n mod
similar se procedeaz i n unitile de nvmnt cu predare n limbile minoritilor naionale n cadrul crora
funcioneaz i clase cu predare n limba romn;".
8. La articolul 7 alineatul (1), dup litera e) se introduce o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
"f) reprezentantul/reprezentanii operatorului economic/operatorilor economici sunt desemnai de ctre
operatorul economic partener/operatorii economici parteneri sau de ctre consiliul reprezentativ al operatorilor
economici parteneri."
9. La articolul 10, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Pentru unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n
nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului dual, preedintele consiliului de
administraie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simpl a voturilor."
10. La articolul 10, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmtorul cuprins:
"(5^1) Pentru unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care colarizeaz exclusiv n
nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului dual hotrrile consiliului de
administraie cu privire la numirea/revocarea directorului se iau prin vot secret de ctre 2/3 din membrii consiliului
de administraie."
11. La articolul 10, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(7) Hotrrile privind bugetul i patrimoniul unitii de nvmnt se adopt cu votul a jumtate plus unu din
numrul total al membrilor consiliului de administraie."
12. La articolul 10, dup alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmtorul cuprins:
"(11^1) Preedintele consiliului de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic
care colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului dual are
obligaia de a convoca reprezentanii organizaiilor sindicale afiliate federaiilor sindicale reprezentative la nivel de
sector de activitate nvmnt preuniversitar care au membrii n unitatea de nvmnt sau reprezentanii alei ai
salariailor, atunci cnd nu exist o asemenea organizaie sindical la nivel de unitate, s participe cu statut de
observator la edinele consiliului de administraie n care se dezbat probleme privind relaiile de munc, condiiile
de munc i salarizarea."
13. La articolul 10, alineatul (12) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(12) La toate edinele consiliului de administraie constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b) i c),
respectiv art. 4 alin. (2) lit. a), b) i c), reprezentantul elevilor, care a mplinit vrsta de 18 ani, particip cu drept de
vot. n situaiile n care la nivelul unitii de nvmnt nu exist elevi care au mplinit vrsta de 18 ani,
reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor i particip cu statut de observator la edinele consiliului
de administraie, fiind convocat obligatoriu de preedintele consiliului de administraie la edinele n care se
dezbat problematici privind elevii."
14. La articolul 10, dup alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmtorul
cuprins:
"(12^1) La edinele consiliului de administraie al unitilor de nvmnt preuniversitar cu personalitate
juridic care colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic cu o pondere majoritar a nvmntului
dual i al unitilor de nvmnt care colarizeaz n nvmntul profesional i tehnic n care se dezbat aspecte
privind elevii, preedintele consiliului de administraie are obligaia de a convoca reprezentantul elevilor care
particip la edin cu statut de observator."
15. La articolul 15, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Consiliul de administraie al unitilor de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic care
colarizeaz exclusiv n nvmnt profesional i tehnic, cu o pondere majoritar a nvmntului dual, exercit,
pe lng atribuiile prevzute la alin. (1), i urmtoarele atribuii:
a) numete i revoc directorul;
b) exercit controlul asupra directorului;
c) aprob planificarea strategic a unitii de nvmnt elaborat de directorul unitii de nvmnt;
d) avizeaz candidaturile pentru ocuparea posturilor didactice i a funciilor de director i director adjunct;
e) adopt criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice."
ART. II
Direcia general management i resurse umane din cadrul Ministerului Educaiei Naionale, inspectoratele
colare i unitile de nvmnt preuniversitar duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul educaiei naionale,


Pavel Nstase

Bucureti, 1 februarie 2017.


Nr. 3.160.

---------------