Sunteți pe pagina 1din 16
Anul V Nr. 156 10.02-16.02 2017 16 pagini GRATUIT
Anul V
Nr. 156
10.02-16.02
2017
16 pagini
GRATUIT
2 Spitalul din Orăștie are un nou director medical Începând cu data de 3 februarie 2017,
2
Spitalul din Orăștie are un
nou director medical
Începând cu data de 3 februarie 2017, medicul pri-
mar de laborator Maria Alionescu este directorul medi-
ere a zidurilor cetăţii, să res-
pecte orarul de vizitare şi să nu
pătrundă în incinta zonei ad-
ministrate, din nici o direcţie,
în afara programului de vizita-
re, să parcheze autovehiculele
numai în zonele special amena-
cal interimar al spitalul orăștian.
„Am demarat în extremă urgență, dat fiind faptul că,
la spital, am avut evenimente neplăcute, procedura de
asigurare a interimatului pentru această perioadă pen-
tru funcția de director medical, prin persoana doamnei
doctor Maria Alionescu. Sunt astfel asigurate principa-
lele activități și atribuții ale directorului medical, este
vorba de colaborarea cu întreaga echipă medicală a spi-
talului, asigurarea întregii activități desfășurate de Co-
mitetul director, și bineînțeles, indicatorii principali ai
jate, să nu pătrundă şi să nu
întregii activități medicale din cadrul Spitalului munici-
circule pe drumul pietonal pa-
Tribunalul Hunedoara s-a
vizitare a cetății dacice Sarmi-
pal Orăștie.”, a precizat pentru Vorba, Graziela Achim,
manager al Spitalului municipal Orăștie.
pronunțat zilele trecute asupra
cererii depuse de un cercetător
din judeţul Hunedoara, împo-
triva Consiliului Judeţean (CJ)
zegetusa Regia a stat în dezba-
tere publică mai mult de 30 de
zile.”, a declarat pentru Vorba,
Sorin Vasilescu, vicepreședinte
vat şi în sit cu maşini, motoci-
clete sau mopede, să nu înde-
părteze, să nu rănească ori să
nu distrugã vegetaţia, plantele,
al CJ Hunedoara.
animalele, rocile sau orice alte
elemente ale cadrului natural
Primă de relocare pentru șo-
merii din județul Hunedoara
Hunedoara şi a Serviciului Pu-
blic de Administrare a Monu-
mentelor Istorice.
Hunedoreanul a solicitat
şi/sau construit din zona admi-
Şomerii din judeţul Hunedoara pot beneficia de o
Potrivit regulamentului de
vizitare al Sarmizegetusei Re-
nistrată, sã nu profaneze mo-
numentul istoric prin postarea
gia, turiştii care vizitează situl
desfiinţarea, în totalitate, a
UNESCO au mai multe obli-
Regulamentului de vizitare a
sitului arheologic Sarmizegetu-
sa Regia.
sau înscripţionarea unor sem-
ne sau mesaje în interiorul zo-
primă de relocare, dacă își găsesc de lucru la o distanță
mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu.
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017,
unul dintre actele normative la care s-au adus comple-
gaţii, dintre care amintim: să
achite taxele aferente vizitării
zonei administrate, să nu mo-
nei administrate, să păstreze
tări este Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurări-
liniştea şi sã nu deranjeze alţi
vizitatori, să nu arunce ţigări,
lor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Astfel, s-a stabilit acordarea unei prime de relocare ce
„A fost dreptul dumnealui
să facă acest lucru. Regulamen-
difice ori să nu degradeze pa-
chibrituri sau orice alte obiecte
nourile informative, marcajele,
în alte locuri decât în cele spe-
constă în 75 la sută din suma destinată asigurării chel-
tuielilor de chirie şi utilităţi, aceasta fiind plafonată la
tul a fost elaborat în mai multe
etape de către reprezentanți ai
Ministerului Culturii, jurişti
indicatoarele, construcţiile,
împrejmuirile sau orice alte
amenajări aflate în perimetrul
cial amenajate, să nu campeze,
să nu desfăşoare activităţi de
900 de lei. Suma este neimpozabilă şi se acordă din bu-
getul asigurărilor pentru şomaj.
picnic sau plajă şi să poarte o
din cadrul CJ Hunedoara, ai
zonei administrate, să arunce
„Pentru a beneficia de acești bani, persoanele intere-
Serviciului Public de Adminis-
trare a Monumentelor Istorice
ţinută decentă pe parcursul
vizitării Sarmizegetusei Regia,
şi de la Jandarmerie, ajungân-
du-se la această formă finală.
deşeurile doar în locurile speci-
al amenajate, să nu aprindă
focul, torţe, lumânări, candele
sau orice alt obiect cu flacară
deschisă în incinta zonei admi-
nistrate ori în imediata apropi-
să nu introducă şi să nu consu-
me băuturi alcoolice în sit, să
nu escaladeze şi să nu se aşeze
sate trebuie să facă o cerere și să îndeplinească, în mod
cumulativ, mai multe condiții, și anume: să fie înregis-
trate ca șomeri la AJOFM, să se angajeze în baza unui
contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin
Înainte de a fi aprobat de CJ
pe monumente.
Hunedoara, regulamentul de
Nicoleta Andreșoiu
În perioada 6 - 24 februarie,
la Centrul de Formare Iniţială şi
Continuă (CFIC) al M.A.I. din
Orăştie, se desfăşoară cursul de
12 luni, localitatea unde trebuie prestată munca să fie
situată la mai mult de 50 de km față de localitatea de
domiciliu sau de reședință, să își schimbe domiciliul sau
să își stabilească reședința în localitatea (sau în localită-
țile învecinate) unde va lucra, să aibă venituri nete lu-
nare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant
în situația în care este persoană singură sau împreună
cu familia acestuia, să nu aibă locuință de serviciu (sau
suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de
angajator sau de stat. Această decizie este foarte impor-
tantă pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă. Important de știut este că beneficiarii primei de
relocare sunt obligați să restituie banii primiți, dacă
într-o perioadă de 12 luni de la angajare revin la vechiul
domiciliu (sau la vechea reședință).”, a declarat pentru
Vorba, Nicolae Fara, director al AJOFM Hunedoara.
perfecţionare, „inspector în do-
meniul securităţii şi sănătăţii în
muncă”, autorizat de Agenţia
Naţională a Calificărilor - Comi-
sia de autorizare a furnizorilor
Poliția Locală Orăștie
de formare profesională din
judeţul Hunedoara.
serviciului intern de prevenire şi
protecţie. Activităţile didactice
vor fi asigurate de instructori de
Poliția Locală Orăștie a amplasat luni, 6 februarie, la
sediul din Piața Victoriei nr 20, parter, o căsuță poștală
pentru sugestii, propuneri și reclamații.
„În conformitate cu Legea 155/2010, Poliția Locală
își desfășoară activitatea în interesul comunității. În
Având în vedere numărul
mare de solicitări pentru acest
curs, au fost selecţionaţi, în ve-
derea participării, un număr de
23 ofiţeri, subofiţeri, agenţi de
poliţie şi personal din comparti-
Poliţie, Jandarmeriei, Poliţiei
de Frontieră, Inspectoratelor
Judeţene pentru Situaţii de Ur-
genţă, Centrului de Psihosocio-
logie al M.A.I., precum şi cadrul
Spitalului M.A.I., prof.dr. Dimi-
trie Gerota.
„Cursul se adresează perso-
nalului Ministerului Afacerilor
mentele responsabile cu activi-
tatea de securitate şi sănătate în
muncă din cadrul Direcţiei Ge-
nerale de Protecţie Internă, Di-
Interne. în vederea specializării
în domeniul securităţii şi sănă-
tăţii în muncă, pentru des-
făşurarea activităţilor de lucră-
acest sens pentru a întreține mai strâns relația cu cetă-
țenii municipiului și pentru sesizarea unor situații de
încălcare a normelor de conviețuire socială, am instalat,
la sediul Poliției Locale, o căsuță poștală. Sper ca, prin
aceasta, să venim în sprijinul rezolvării, în timp, scurt a
problematicii specifice la care Polița Locală este abilita-
tă prin lege. De asemenea, cetățenii municipiului ne pot
scrie pe adresa de mail politialocalaorastie@yahoo.com
sau ne pot contacta la numărul de telefon
0730596779.”, a declarat pentru Vorba, jurist Marius
recţiei Generale Logistice, In-
tor desemnat sau membru al
specialitate din cadrul Direcţiei
Inspecţia Muncii a M.A.I. şi
ofiţerii specialişti din cadrul
centrului. Ca urmare a finalizări
acesui curs, participanţii vor
obţine certificate de absolvire,
acreditate de Agenţia Naţională
a Calificărilor,” a precizat pen-
tru Vorba, comisar de poliție
Ioan Ciolan. ofițer relații publi-
ce din cadrul CFIC Orăștie.
Moș, șeful Poliției Locale Orăștie.
spectoratelor Judeţene de
Nicoleta Andreșoiu
Florin Danciu
3 Editorial, comentarii, știri Sigur pe el şi zâmbitor, preşedintele Româ- niei, Klaus Iohannis, mustrat Guvernul
3
Editorial, comentarii, știri
Sigur pe el şi zâmbitor, preşedintele Româ-
niei, Klaus Iohannis, mustrat Guvernul PSD-ALDE
şi majoritatea PSD-ALDE din Parlament şi a lău-
dat Strada, în aplauzele parlamentarilor.
Discursul prezidențial a fost corect ca viziune
asupra a ceea ce s-a întâmplat în stradă, asupra
atitudinii d-lor Dragnea și Grindeanu față de Justi-
ție și cetățenii revoltați de ordonanța 13, conside-
rată de protestatarii ca arogantă și hoață.
Sigur şi el şi zâmbitor, preşedintele României,
Klaus Iohannis, a spus că există un studiu sociolog
de dată recentă, care arată că 80% dintre români
cred că ţara merge într-o direcţie greşită, şi a
anunţat convocarea unui referendum având ca
nifestează la Cotroceni împotriva sa și în susține-
rea Guvernului, pentru că sunt mult mai puțini
decât cei din Piața Victoriei – dar, astfel, nu face
decât să copieze atitudinea arogantă, încă greu de
uitat, a d-lor Dragnea și Grindeanu: „Noi avem în
spate 2-3 milioane de voturi, în stradă sunt câteva
sute de mii de manifestanți, mergem înainte cu
ordonanța″.
temă Justiţia. Un Klaus Iohannis atât de sigur pe el
şi zâmbitor, probabil că ştie mai mult decât atât.
Ştie, conform unui sondaj, că poporul este atât de
nemulţumit, încât va ieşi la urne, iar referendumul
Zâmbetul afişat de Klaus Iohannis, pe tot par-
cursul discursului din Parlament, a fost zâmbetul
dinaintea furtunii care se va abate peste Guvern şi
peste majoritatea PSD-ALDE, imediat după refe-
rendumul privind Justiţia.
va fi validat.
Convocarea referendumului privind continua-
„Ne apropiem de momentul în care vom marca
împlinirea, în 2018, a 100 de ani de stat român
România să fie pregătită atât pentru sărbătorirea
Centenarului, cât și pentru Președinția Consiliului
modern și, apoi, de preluarea Președinției Consili-
UE.
rea, cu intensitate, a luptei anticorupție este bine-
venită. Nu aș avea de înlăturat din ce-a spus dl
Iohannis decât glumițele gen „Guvernul nu e aici, e
ocupat, nu-i bai, acolo am fost deja“ sau
„Președinții Camerelor mai sunt în sală?“.
Acestea sunt temele majore pe care le avem pe
agendă. Avem provocări mari, dar și oportunități
mari. Și mai ales, nu avem timp de pierdut. Nu
avem timp de pierdut cu discuții sterile sau de dra-
gul imaginii. Avem o responsabilitate, iar cei care
Dar de adăugat, da. Președintele nu a avut ni-
ciun cuvânt pentru membrii și simpatizanții PSD,
pentru votanții acestui partid în alegerile din de-
cembrie. Nu i-a luat în seamă pe cetățenii care ma-
ului Uniunii Europene, în a doua jumătate a anului
2019. Trebuie să ne asumăm clar, încă de acum,
unde ne vor găsi aceste două evenimente, cum se
va prezenta România în fața lumii și cum se vor
prezenta instituțiile noastre în fața propriilor cetă-
țeni.
Voi discuta serios cu Guvernul și voi veni în fața
Parlamentului cu o serie de propuneri, pentru ca
vor veni după noi ne vor judeca si evalua după de-
ciziile pe care le luam astăzi.”, declara în încheie-
rea discursului său Președintele.
Dan Orghici
Susținerea
precizat Bogdan Nițu, purtător
de cuvânt al Inspectoratului
Județean de Politie Hunedoa-
ra.
producției de
Tentativă de suicid la
Orăştie
roșii autohtone
Zilele trecute, pompierii din
cadrul Detașamentului de
Pompieri Orăștie au fost che-
mați, prin numărul unic de
urgență 112, să intervină la un
caz de tentativă de suicid în
municipal Orăștie, în zona Gă-
Poliţiştii hunedoreni
au identificat doi băr-
baţi suspecţi de comi-
terea infracţiunii de
furt calificat
care conducea un autoturism
rii.
pe D.N. 66, pe raza localităţii
Băcia, înainte de sensul girato-
„Am fost solicitați să inter-
venim la o tentativă de suicid,
riu de la intrarea pe autostra-
printr-un apel prin care ni se
da, din cauza faptului că nu a
spunea că un băiat intențio-
Poliţiştii din cadrul Poliţiei
Staţiunii Geoagiu au identifi-
adaptat viteza la condiţiile de
carosabil umed, a pierdut con-
trolul asupra autoturismului şi
s-a răsturnat în afara părţii
carosabile.
aibă o producţie de două
Direcţia pentru Agricul-
cat şi efectuează cercetări faţă
de doi bărbaţi de 29, respectiv
kilograme de tomate pe
tură a judeţului Hunedoara
a organizat, marți, la sediul
36 de ani, ambii din localitatea
metrul pătrat cultivat şi să
În urma accidentului rutier,
a rezultat rănirea uşoară a
conducătorului auto, precum
valorifice o cantitate de
din Deva, o întâlnire de
Geoagiu, care, în noaptea de
02/03.02.2017, au intrat într-
şi a unui tânăr în vârstă de 21
tomate de 2.000 kg, dove-
informare cu privire la no-
de ani, din Orăştie, pasager în
nează să se arunce de pe podul
din zona Gării. Ne-am depla-
sat la fața locului, am interac-
ționat cu băiatul respectiv, de
loc din județul Argeș, care avea
probleme de sănătate. L-am
convins, în aproximativ cinci
minute, să coboare, i-am acor-
dat primul ajutor și l-am tran-
sportat la Spitalul municipal
ua schemă de „Ajutor de
dită cu documente justifi-
cative, până în 31 mai sau
un restaurant, din staţiunea
Geoagiu, prin forţarea şi esca-
ladarea unui geam, şi au sus-
autoturism.
minimis pentru aplicarea
de la 1 noiembrie până în
programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii
protejate”, în baza căreia
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale oferă
subvenţii de 3.000 de euro
tras mai multe bunuri, preju-
31 decembrie.
„La această întâlnire, au
participat mai mulți hune-
doreni interesaţi de acest
subiect. Este prima dată
când se acordă un astfel de
ajutor, totul făcându-se în
baza unei hotărâri guver-
diciul iniţial estimat de admi-
nistratorul societăţii fiind de
„În cauză, s-a întocmit do-
sar de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de vătă-
mare corporală din culpă,” a
din Orăștie pentru continuarea
procedurilor legale,” a relatat
pentru Vorba, căpitan Răzvan
Stancu, comandantul Detașa-
mentului de Pompieri din
Orăștie.
aproximativ 300 lei.
R.V.
pentru fiecare beneficiar.
Pentru a fi declarati eli-
În cauză, s-a întocmit dosar
de cercetare penală pentru
săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, iar Parchetul de pe
lângă Judecătoria Orăştie a
gibili pentru acest ajutor de
minimis, hunedorenii tre-
buie să îndeplinească trei
namentale, HG 39, emisă
în 27 ianuarie 2017.”, a de-
clarat pentru Vorba, Călin
dispus cercetarea celor doi
bărbaţi sub măsura controlului
judiciar.
criterii catalogate obligato-
Marian, director al Di-
rii: în primul rând, trebuie
să deţină un minimum de
Accident rutier
recţiei Județene pentru
Agricultură Hunedoara.
În data de 03.02.2017, în
1.000 de metri pătraţi de
jurul orei 16.00, un tânăr de 21
solarii sau sere, trebuie să
Nicoleta Andreș oiu
de ani, din comuna Mărtineşti,
Atitudinea unui om simplu 4 Membrii Guvernului au ajuns la Parlament, un- de a fost votat

Atitudinea unui om simplu

4

Membrii Guvernului au ajuns la Parlament, un- de a fost votat bugetul pe 2017. Despre acesta
Membrii Guvernului au ajuns la Parlament, un- de a fost votat bugetul pe 2017. Despre acesta

Membrii Guvernului au ajuns la Parlament, un- de a fost votat bugetul pe 2017. Despre acesta am cerut domnului De- putat Lucian Heiuș, membru în comisia de Buget-Finanțe din Par- lamentul României, te-

lefonic, câteva date.

Dan Orghici: Bugetul de stat pe 2017 a fost adoptat

cu 208 voturi pentru și 105 împotrivă, iar cel al asigu- rărilor sociale, cu 208 de

voturi pentru și 107 împo-

trivă. Ce date ne puteți da

despre acest buget?

Lucian Heiuș: Astăzi, 07 februarie, s-a votat Buge- tul General Consolidat pen- tru 2017. Parlamentarii Par-

tidului Național Liberal au

votat împotrivă, din urmă-

toarele motive: Acest buget

se bazează pe o creștere eco-

nomică foarte optimistă, eu aș spune chiar fantezistă, de

5,2% din PIB, care nu are

nici o bază reală. Pot spune

că creșterea economică me-

die la nivelul Uniunii Euro- pene este de 1,6%, iar Banca

Mondială a previzionat, pen- tru România, o creștere de 3,7%. Veniturile bugetare în

PIB sunt stabilite la 31,2%,

în condițiile în care în anul

2016 au fost de 29,7% - deci,

iarăși este o creștere, și astea

sunt de fapt impozite și taxe pe care le colectează ANAF- ul. Cunosc foarte bine siste-

mul, este o creștere iarăși, care nu poate fi atinsă și nu este reală.

Ce

spun,

ca

finanțist,

acestea?

 

L.H.: Spre marea mea surprindere, cred că și spre nemulțumirea populației, PSD-ul, - la începutul anului cât și în campania electorală

în mod special - a creat o mare așteptare, mai ales în

rândul bugetarilor. Din pă-

cate, plafonul stabilit al chel- tuielilor de personal este de

7,8% din PIB. După calculele făcute de mine, acest plafon, ținând cont de creșterile sa- lariale date în prezent, de

promisiunile ulterioare care

ar trebui să se realizeze în cursul anului, nu acoperă

decât pentru maximum 10

luni salariile bugetarilor din România. Și-aici avem două variante: Ori PSD-ul nu va

mai face creșterile de salarii

promise bugetarilor, nu va

mai face „Legea salarizării

unitare”, și nu va mai acorda

tichetele de vacanță, fie va

trece la disponibilizări, sub masca unor restructurări de diverși ordonatori de credite.

Cât a durat dezbaterea pro- priu zisă a bugetului?

L.H.: Eu, ca membru al Comisiei de Buget-Finanțe, am participat 5 zile, de dimi-

neața până seara, la dezbate- rile ce au avut loc atât în Co-

misia de Buget-Finanțe, cât și în plen - în amănunțit, la

toate anexele Bugetului Ge-

neral Consolidat, și vă pot spune, cu nemulțumire, că

este total nerealist, și va fi o mare dezamăgire până la sfârșitul anului, pentru că nu

se vor putea respecta foarte, foarte multe lucruri, dintre cele care au fost stabilite prin Programul de Guverna- re.

Din partea liberalilor hune- doreni au fost aduse amen- damente?

L.H.: Împreună cu d-na senator Hărău, am depus

cinci amendamente la Buge-

tul de Stat, care se referă la sprijinirea unor localități din județul Hunedoara. Din ne- fericire, și așa cum era de așteptat, toate cele cinci

amendamente au fost res-

pinse, dar dezamăgirea mea

cea mai mare este că parla-

mentarii PSD de Hunedoara

nu au votat aceste amenda- mente – adică ei au votat împotrivă, ca banii să fie aduși în localități din județul

Hunedoara.

Ați avut „surprize”?

L.H.: Maximum de dez-

amăgire și de neînțeles pen-

tru mine, a fost dl. senator

Viorel Sălan, care a votat împotrivă la două amenda-

mente depuse de mine, care doreau suplimentarea buge-

tului cu niște sume care să

fie direcționate spre comuna Orăștioara de Sus. Și a votat împotrivă la cele două amen-

damente. Sunt curios cum le va explica celor care l-au

votat, din zona Orăștiei, că

nu

a

vrut

să voteze aceste

amendamente.

Au existat și „bile albe”?

L.H.: Da, pentru județul Hunedoara au fost alocați 30

de miliarde de lei, pentru

Stațiunea Straja, pentru ca să continue investițiile în

domeniul schiabil, care este

un lucru foarte bun. Și tot

noi, printr-un amendament

semnat și de mine, în cadrul Comisiei de Buget-Finanțe, am suplimentat cu 10% su-

mele alocate pentru reparații

pe drumurile județene în toată țara. Aici a fost un con- sens (și al PSD-ului și al PNL -ului), și am votat împreună, în Comisia de Buget-Finanțe și în plen, ca aceste sume,

defalcate din TVA pentru

drumuri județene, să fie su-

plimentate cu 10%.

Iarăși un lucru, despre care pot să spun că este în

favoarea locuitorilor județu-

lui Hunedoara, este alocarea unei sume de 804 milioane lei, pentru finalizarea loturi-

lor 2, 3 și 4 pe Autostrada

A1, care face legătura între Deva și Lugoj.

Chiar l-am interpelat (în Comisia de Buget-Finanțe) pe Ministrul Transporturi-

lor, care mi-a dat garanții ferme că până la sfârșitul

anului 2017 vom putea mer-

ge pe autostradă între Deva și Timișoara, mai rămânând

un mic lot, de 5 km, undeva

în județul Timiș, care nu va

fi finalizat. Acest lucru va

duce, indiscutabil, la o legă-

Membrii Guvernului au ajuns la Parlament, un- de a fost votat bugetul pe 2017. Despre acesta

tură mult mai bună a județu- lui Hunedoara cu țările din Uniunea Europeană, cu ves-

tul țării, care este mult mai

dezvoltat, și investitorii vor putea să vină să construiască

(fabrici, puncte de lucru) în județul nostru; deja, pe au- tostradă, între Deva și Timi- șoara, se fac maximum 75- 80 de minute.

Și, iarăși un lucru bun pentru județul Hunedoara,

pe care am reușit să-l obți- nem în Comisia de Buget- Finanțe, este alocarea unei

sume de bani pentru efectu- area studiului de fezabilitate

pentru un punct de descăr- care de pe Autostrada A1, în

zona Sântuhalm - știindu-se astăzi, că după ce se va fina-

liza Deva-Lugoj, practic, De- va și Hunedoara nu vor avea puncte de descărcare. Și s-a

aprobat o sumă de bani pen-

tru efectuarea studiului de

fezabilitate, pentru ca în zo- nă la Sântuhalm să se reali- zeze un punct de descărcare de pe autostradă, care să deservească practic munici- piile Deva și Hunedoara.

Dan Orghici

Prețul energiei ne va curenta Energia electrică pentru populaţie se va scumpi cu peste 50%. Preţul

Prețul energiei ne

va curenta

Energia electrică pentru populaţie se va scumpi cu peste

50%. Preţul final al energiei electri- ce plătite de consumatorii casnici din România va creşte cu circa 53% în deceniul următor, potrivit datelor

din forma finală a strategiei energe-

tice, publicate pe site-ul Ministerului

Energiei. Populaţia va ajunge să plă- tească circa 200 de euro/MWh.

Important pentru consumatorii

casnici! La prețul angro al energiei electrice se adaugă tarifele de rețea, taxele și accizele, în funcție de tipul de consumator și tipul de consum.

Astfel, în proiecţia din Scenariul Op- tim din strategie, și din analiza de

senzitivitate fără dublarea energiei

nucleare, preţul final al energiei electrice, pentru gospodării, va fi de 154 de euro MWh în 2020, 175 de euro MWh în 2025 şi de 195 de euro MWh în 20130.

Prețul la gaze explodează

Populația și micii consumatori

vor plăti mai mult pentru gaze până la sfârșitul anului. Calendarul scum- pirilor a fost bătut în cuie, explică reprezentanții autorităților de regle- mentare din domeniu, se anticipează majorări mari de tarife. La gaze mia de metri cubi din producția interna ar trebui sa crească de la aproxima-

tiv 143 de dolari (echivalentul a

397,5 lei, preț valabil pana la sfârși-

tul lunii martie) - la 155 de dolari, în cel de-al doilea trimestru al acestui an, potrivit programului de aliniere a

prețurilor, propus de către Autorita- tea Națională de Reglementare in

Domeniul Gaz elor Naturale (ANRGN) .

În timp ce România a ajuns să importe 40% din consumul naţio- nal, vom plăti un preţ mai mare pe gazul importat din Rusia, după ce

Alexei Miller, directorul general al

gigantului Gazprom, a anunţat ma- jorarea preţului exportat în Uniunea Europeană.

În prezent, susţine preşedintele ANRE, sunt semnate contracte de import gaze pe trimestrul al patrulea la o valoare de 68-70 de lei Mwh, în timp ce piaţa internă este "blocată"

Prețul energiei ne va curenta Energia electrică pentru populaţie se va scumpi cu peste 50%. Preţul

de un preţ de referinţă de 72 de lei/

Mwh, impus prin introducerea im-

pozitului de 60% pe veniturile reali-

zate din dereglementarea pieţei ga- zelor, potrivit Profit.ro, deci un preț

că 30% mai mare.

Ghe Cordici

5
5

5

arată în comunicatul procurori- lor de la Parchetul de pe lângă Jandarmi, polițiști și În perioada

arată în comunicatul procurori- lor de la Parchetul de pe lângă

 

Jandarmi, polițiști și

În perioada 1- 5 februarie, Inspectoratul de

organizate în 8 municipii și orașe din județul Hu-

doara. La misiunile de asigurare a ordinii publice

la manifestațiile de protest din această perioadă

au participat aproximativ 300 de jandarmi.

Tribunalul Hunedoara.

pompieri au fost la datorie

Procurorii Parchetului de pe

Procurorii Parchetului de pe

Potrivit procurorului șef al Secției Judiciare al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hune- doara, Ioanela Draia, în cursul

zilei de ieri, femeia a fost prezen-

tată magistraților cu propunere de arestare preventivă, solicitare care a fost admisă de judecători, astfel că tânăra își va petrece

următoarele 30 de zile în spatele gratiilor. Decizia nu este însă definitivă, ci poate fi atacată cu

apel.

Copilul i-a fost luat de autorități

pe timpul desfășurării manifestațiilor de protest

Jandarmi Județean Decebal Hunedoara a asigurat ordinea publică la 30 de manifestații de protest

nedoara. În misiunea lor, jandarmii hunedoreni au fost sprijiniți de efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara, I.P.J. și I.S.U. Hune-

Despre scandalurile şi bătăile din casa unde locuiau cele două

femei ştiau şi cei de la Primăria

comunei Beriu. Ana Maria Bobo-

ra, mamă a unui copil de patru

ani, era văzută mereu beată de

În municipiul Orăștie, pe timpul desfășurării

manifestațiilor de protest, au acționat, în fiecare zi, patru jandarmi, doi polițiști și doi pompieri,

nefiind înregistrate niciun fel de evenimente. Toa-

te efctivele prezente au dat dovadă de înțelegere și un comportament exemplar față de protestanți.

fost acela de a asigura exercitarea drepturilor con-

lângă Tribunalul Hunedoara susțin că totul ar fi pornit de la

Victima a fost înjunghiată și mușcată

Tânăra a fost reținută în data

oamenii din sat, care susţin că bea câte patru litri de bere pe zi.

Scopul misiunilor îndeplinite de jandarmi a

mai multe conflicte care existau

de 6 februarie, iar procurorii au

După ce au fost sesizate de at-

stituționale de către toți cetățenii, de a preveni

test, a existat un dialog permanent între forțele de

zat.

între victimă și inculpată, care,

cerut magistraților Tribunalului

mosfera anormală din casa în

producerea unor fapte de natură să tulbure ordi-

pe fondul consumului de alcool,

Hunedoara arestarea sa pentru

care locuiau femeile, cei de la

nea publică, precum și de a asigura protecția per-

au degenerat duminică seara. „În jurul orei 22:19, în timp ce se

aflau în locuința comună, în sa-

Maria – relație care s-a manifes-

turilor alcoolice, a aplicat victi-

mei multiple lovituri cu un corp

30 de zile. Constatările medicilor legiști au fost absolut șocante,

după efectuarea autopsiei cada-

lui stâng, iar leziunile traumatice

constatate au putut fi produse

strument tăietor înțepător, a

Compartimentul de Asistenţă Socială din Primăria comunei

Beriu au demarat o anchetă. Po-

soanelor, proprietății publice și private. Pe timpul desfășurării manifestațiilor de pro-

tul Sibișel, de pe raza comunei

vrului. „Din actele medico-

trivit primarului comunei Beriu,

ordine și manifestanți, care au dat dovadă de re-

Beriu, pe fondul unei relații con- flictuale existente între victima R.F. și inculpata Bobora Ana-

legale, rezultă că moartea victi- mei R.F. este violentă și a fost cauzată de o hemoragie externă,

Emil Moise Bîc, autorităţile au decis să o ia pe fetiţa de patru

de 10 ianuarie a acestui an, fapt

pentru care, tatăl ei, fiul femeii

omorâte, a venit din Marea Bri-

ceptivitate la recomandările jandarmilor, astfel încât protestele au avut un caracter pașnic și civili-

ca urmare a multiplelor plăgi

ani din casa celor două femei agresive şi să o dea în plasament

Nicoleta Andreșoiu

tat, de-a lungul timpului, prin acte de violență reciproce – in- culpata, aflată sub influența bău-

înțepate-tăiate ale hemitoracelui stâng și membrului superior stâng, cu secționare a plămânu-

la o familie din Toteşti. Fetiţa a fost dată în plasament din data

tat, de-a lungul timpului, prin acte de violență reciproce – in- culpata, aflată sub influența bău-

tăietor înțepător (cuțit) în zona hemitoracelui stâng, ce a cauzat hemoragia externă și, în mod

prin lovituri repetate cu un in-

cărui lamă are un singur tăiș și

tanie, unde se afla de mai mult timp, pentru a-şi da acordul. Primarul comunei Beriu a mai

direct, decesul acesteia, precum

lățimea de 2,2 cm, prin loviri

spus că situaţia financiară a fe-

și alte lovituri repetate cu un

repetate cu un corp dur și muș-

meii de 52 de ani era una dificilă,

corp dur (posibil corp confecțio- nat din lemn) în zona feței”, se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă

care cu dinții; între plăgile înțe- pate-tăiate ale hemitoracelui stâng și membrului superior stâng cu secționarea plămânului

drept pentru care autorităţile locale îi vor acorda o sumă de bani pentru cheltuielile de în- mormântare.

Tribunalul Hunedoara.

stâng și deces există o legătură

Recenzie din media

de cauzalitate directă”, se mai

județeană

Dascălii sunt scoși din nou la tablă

S-a modificat modul de des-

fășurare a examenului na- țional de definitivare în în- vățământ

Ministerul Educației a publicat

Ordinul nr. 3114/19.01.2017, privind

modificarea și completarea metodo- logiei de organizare și desfășurare a

Dascălii sunt scoși din nou la tablă S-a modificat modul de des- fășurare a examenului na

examenului național de definitivare în învățământ.

Actul normativ aduce o serie de

noutăți mai ales pentru cadrele di- dactice din județul Hunedoara, care au susținut deja trei sesiuni de exa- men fără să promoveze.

Candidații care depășesc vechi-

mea de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, precum și candidații care au susținut examenul național de defi- nitivare în trei sesiuni fără să promo-

veze, dar care au finalizat, de fiecare

dată, reluarea stagiului de practică cu durata de un an școlar, se pot în- scrie pentru susținerea acestui exa-

men în sesiunea 2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea

ordinului în Monitorul Oficial.

Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de finalizarea relu-

ării, de fiecare dată, a stagiului de practică cu durata de un an școlar și de achitarea, la unitatea de învăță- mânt la care se depune dosarul de înscriere, a unei taxe în cuantum de

300 lei.

Înscrierile pentru sesiunea 2017 a

examenului de definitivare s-au rea-

lizat până în data de 9 februarie.

Probele examenului național de de finiti v a r e în înv ă ț ământ (inspecțiile de specialitate, evaluarea portofoliului profesional și proba scrisă) se vor desfășura conform ter- menelor prevăzute în Calendarul de organizare și desfășurare a examenu- lui național de definitivare în învăță- mânt în anul școlar 2016-2017.

Florin Danciu

6
6

6

velesc cetatea Devei, sunt elementele forte ale poveștii noastre, care se alătură elemen- tului principal, muzica

velesc cetatea Devei,

sunt elementele forte

ale poveștii noastre,

care se alătură elemen-

tului principal, muzica

de calitate”, au precizat

Femeie dată în urmă-

rire națională prinsă

de polițiștii simerieni

Festivalul „Măgura Wave Fest 2016”, orga- nizat în luna august 2016 la Măgura Uroiu-

Deși aflat doar la prima

Festivalul „Măgura Wave Fest 2016”, orga- nizat în luna august 2016 la Măgura Uroiu- Deși aflat

Fest” este un proiect

cărcat de energii, emoții

organizatorii, la mo- mentul de debut al aces- tui eveniment. Organizat de Cen-

trul Cultural şi de Creaţie al oraşului Si-

meria, cu sprijinul auto-

rităţilor, după ideea lui

grup de prieteni volun-

de calitate, „Măgura

O femeie de 44 de ani din municipiul Timi-

șoara, dată în urmărire națională, a fost prinsă de polițiștii simerieni. Timișoreanca a fost identificată de agenții Postului de Poliție Transporturi Feroviare Si- meria, în data de 5 februarie 2017, fiind inter-

Centru nou de recol-

lui, lângă Simeria, a fost

nată imediat la spital, pentru îngrijiri medicale.

premiat în cadrul galei „Metal Head Awards”.

ediție, festivalul sime- rian a primit la eveni- mentul organizat la Bu-

Cătălin Strinu şi a unui

tari, iubitori ai muzicii

Wave Fest” a adunat la

Menționăm că femeia este căutată de autorități din data de 3 februarie 2017, dată când a și dis- părut de la domiciliu.

curești în 28 ianuarie

creat din dorința de a

promova muzica de ca-

litate și libertatea pe

și viață. Ne-am hotărât

un loc, în cele trei zile

de festival, 22 de forma-

ții rock, care au încântat

tare sânge la Simeria

2017, trofeul „Best Ro-

-i dăm un impuls

manian Emerging Festi-

acestei oaze de tăcere,

La Simeria, se deschide astăzi un punct pe-

La Simeria, se deschide astăzi un punct pe-

val” (cel mai bun festi-

care ne-o oferă natura.

în care timpul parcă stă

publicului venit din toa-

te colțurile țării.

re pentru toate spiritele

libere care simt și vor să

celebreze vibrațiile pozi-

care ne aflăm, simţim

val nou-apărut), ceea ce reprezintă pentru orga- nizatori o încununare a eforturilor depuse și o

Locația a fost aleasă cu scopul de a schița un peisaj perfect de întâlni-

în loc și să scriem o po- veste reală. Cursul tăcut al Mureșului de la poa- lele Măgurii Uroiului,

„Astăzi, dorim să mulțumim publicului pentru susținere şi să-i

încurajare de a merge

platoul întins, înghiţit

transmitem că, dincolo

mai departe.

„Măgura Wave

de imaginea copleşitoa-

de poziţia onorantă în

tive, într-un mediu în-

re a apusurilor care în-

 

responsabilitatea conti-

nuării demersului de a organiza acest eveni- ment cultural la o şi mai înaltă ţinută. Dorim

nuării demersului de a

organiza acest eveni-

ment cultural la o şi mai

înaltă ţinută. Dorim ca

totodată, judeţul Hune-

doara”, a declarat Emil

Larisa Matei

Măgura Uroiului să de- vină o destinaţie cultu- rală anuală şi, astfel, prin pasiune, să promo-

riodic de recoltare de sânge, în incinta Crucii

văm oraşul Simeria şi,

Rî ş t e iu, pr imarul oraşului Simeria

Roșii din localitate. Acesta este cel de-al patru- lea punct deschis în județ, după cel de la Orăș-

tie, Hațeg și Brad. Astfel, cei care locuiesc în zonă și vor să doneze sânge nu vor mai fi nevo- iți să meargă până la Deva sau Hunedoara.

 

Crina Andrei

6 velesc cetatea Devei, sunt elementele forte ale poveștii noastre, care se alătură elemen- tului principal,
6 velesc cetatea Devei, sunt elementele forte ale poveștii noastre, care se alătură elemen- tului principal,
6 velesc cetatea Devei, sunt elementele forte ale poveștii noastre, care se alătură elemen- tului principal,

Zeci de simerieni s-au solidarizat cu protestatarii

municipiului reședință de județ. Cei prezenți la protest

au solicitat politicienilor de

la guvernare să abroge ordo-

nanța de urgență referitoare

la modificarea Codului Penal

și a proiectului de lege pri-

vind grațierea.

aproximativ opt kilometri. Punctul de plecare a fost Pia-

ța Victoriei, urmând Bulevar-

dul Decebal ,Bulevardul Ni-

colae Bălcescu, Strada Mihai

Bulevardul Decebal și Strada

a parcurs zilnic un traseu de

din toată țara, participând

zilele trecute la marșurile de

protest organizate în Deva.

Cu mic, cu mare, tineri, bă-

Eminescu, Strada Carpați,

trâni, copii, singuri sau în

grupuri, sute de oameni ne-

Avram Iancu. Mulțimea de

mulțumiți au mărșăluit pe

Coloana manifestanților

protestatari cu steaguri în

principalele bulevarde ale

 
mână și pancarte s -a oprit în fața Prefecturii, apoi la sediul PSD, exprimându - și

mână și pancarte s-a oprit în fața Prefecturii, apoi la sediul PSD, exprimându-și

„Abrogați și ple-

Refuz! Refuz acest

abuz!”, „Dragnea nu ui-

ta, România nu-i a ta!”,

te pe străzile devene. „Am

nu vom ceda”, spune o sime-

ieșit în stradă pentru a apăra valorile democrației. Suntem

riancă prezentă la marș.

Protestele au luat am-

ploare, numărul celor ieșiți

ajuns la putere asta nu în-

nemulțumirea.

cați!”, „PSD, ciuma ro- șie!”, „DNA să vină să vă ia!” „Abrogare! Abroga- re! Abrogare!”, „Refuz!

hotărâți să nu cedăm și vom protesta până când ne vor fi ascultate solicitările”, mărtu- risește unul dintre protesta- tarii din Simeria. „Dacă au

-și exprime nemulțumirea crescând de la o zi la alta. De asemenea, oamenii au ieșit în stradă și în Hunedoara, Orăștie, Brad si Valea Jiului.

seamnă că se pot folosi de ea

Guvernul a aprobat du-

minică, proiectul ordonanței

de urgență prin care este

dul de Procedură Penală.

cum vor. Au întrecut orice

„Până dimineață, radem o mustață” sunt doar câte- va dintre sloganurile scanda-

măsură cu ordonanța de ur- gență care modifică Codul Penal și Codul de Procedură Penală, dar, de data asta, noi

abrogată OUG 13/2017, care modifica Codul Penal și Co-

 

Larisa Matei

7
7
 

7

 

Cu siguranță, acest episod

zat și onest. Sper ca cei de la

va rămâne mult timp în isto-

calculați, educați, cu un de- rele nesătule ale celor din conducere, deci de ce avem spitale

calculați, educați, cu un de-

rele nesătule ale celor din

conducere, deci de ce avem

spitale în paragină și ne

tru același scop. Condamna-

putere să fi învățat măcar

ria românilor. Analiștii poli-

ceva din asta. Sper să termi-

acesta de România «lasă să

tici au declarat că este cel mai mare protest din ultimii

ile pe care guvernul le-a luat

nifestanților.

năm odată cu conceptul

27 de ani. Jumătate de mi-

trăiască fiecare și daca ne

lion din populația României a ieșit în stradă, în diferite

dau și nouă un pic, să fure si ei». E total eronat și din pă-

orașe ale țării, cei mai mulți

cate unanim acceptat

...

Este

fiind în București, toți mani-

un prim lucru care aș dori

festanții fiind focusați pe un singur țel: demnitatea româ-

să se schimbe în mentalita- tea românilor.”

nilor, libertatea au obținut-o

M.I., 35 de ani

la Revoluția din 89, le-a mai rămas obținerea demnității. Nemulțumirea față de decizi-

i-a făcut să se mobilizeze și să-și manifeste dezacordul. ”Noaptea ca hoții”, era un

”Faptele incontestabile materializate în urma acor- dării încrederii românilor în actualul guvern, arată un

dispreț îngrozitor la adresa tuturor cetățenilor, și o tră- dare a încrederii acestora.

mesaj de pe pancardele ma-

Legitimitatea votului nu dă

dreptul nici unui guvern să

Zeci de instituții media

sfideze justiția și statul de

din afara granițelor au vorbit despre lupta împotriva co-

drept și să legifereze che- stiuni atât de sensibile, cum

rupției, pe care românii o

sunt cele care privesc justi-

duc. Ne-am bucurat de o

ția. Acest guvern și-a asu-

direct responsabili pentru

bunăstarea ei și armonia

mobilizare impresionantă a poporului român, de solida- ritate, de devotament și iubi-

rea față de țară. Este un vis împlinit ca poporul român să

votament acerb și o educație

rea legilor. La Târgu Mureș

mat anumite obligații fată de cetățeni și de țară, și sunt

legislației cu și în favoarea

fie solidar, să empatizeze, să

aparte, pe care mulți o con- testau până acum câteva zile

demnitatea, cer transparen-

mor bătrânii de foame ?”

am fost în stradă atât ro- mâni cât și unguri și sași.

cetățenilor. În schimb. sfi-

lupte pentru țara lor, pentru apărarea statului de drept. Mulți dintre români credeau, până acum, că acest ideal este departe de adevăr. Cine

și credeau că este cvasi- imposibil ca poporul român să dețină o conduită irepro- șabilă. Astăzi, românii își cer

B.M., 27 de ani

”Am ieșit în stradă pen-

tru că îmi pasă de ce se în- tâmplă în țara în care tră-

Toți pentru același scop. Cred că involuntar, cei de la conducere au trezit națiu- nea. Scârba față de arogan- ța și nonșalanța arătată de

dează și se deleagă de aceste obligații în dorința de a face scăpați de efectele legii pe- nale pe câțiva indivizi. Nu

a ieșit în stradă a simțit o

ță, egalitate și dreptate.

cei aleși încă se resimte și nu

efervescență nemaipomeni-

tă, un cumul de trăiri, de la iubirea și mândria față de țară, până la ura și dezgustul

de pe geam în semn de soli-

Acum, putem spune sincer

că ne mândrim că suntem români. Dacă a fost numită Tineriadă, această manifes- tație, din stradă, am întrebat

iesc și am vrut să dau un exemplu orașului meu. Eu,

personal, am fost indignat

de acțiunile făcute de cei de

la conducerea țării și am vrut să arăt comunității că

cred că locul lor mai este în

Parlament. Acei oameni nu

reprezintă România! Acei oameni nu reprezintă sutele de mii de oameni frumoși

D.B., 22 de ani

numai că nu și-au asumat responsabilitatea de admi-

nistrare eficientă și corectă

a statului, dar prin politica

nimicitoare promovată, au adus România într-un haos

față de guvern. O mobilizare

vreau o schimbare de la cla-

incontestabil, iar grație

investitorii vor avea rezerve

impresionantă, asta au dove- dit românii în aceste zile.

câțiva tineri de ce au fost o parte din vocea străzii:

sa politică și că nu mai pot

accepta abuzurile pe care

din strada.”

acesteia, țara este pe cale să devină impredictibilă, ne-

Bătrâni care fluturau steagul

”În primul, rând sunt mândru pentru că începe să

străzii și sunt de părere că

aceștia le fac. Sper că vocea ne-a fost auzită și că am dat

”De ce protestez? Pentru că sunt sătul ca în țara mea

frecventabilă, o țară în care

daritate față de cei din stra-

se vadă o scânteie de pasiu-

un exemplu bun.”

să fiu condus de un guvern

să mai investească, practic

dă, mii de copii alături de

ne și bunătate în oameni, a

F.T., 33 de ani

plin de infractorii cu dosare

lăsată în voia sorții. Sfida-

gerea statutului European,

părinții lor, cântece, rugă- ciuni și o multitudine de me-

început lumea să facă ceva pentru dorințele care de obi-

pe rol care, dându-și ordo- nanțe în miez de noapte,

rea integrității țării, distru-

saje originale.

Zilele trecute, cineva îmi argumenta că tot ce se în- tâmplă acum în stradă este ceva ”soft”, față de Revoluția

cei le exprimă doar la un pahar de bere sau la colțul

nu ar trebui să ne oprim aici, după ce dăm jos hoția

”În primul rând, am sim- țit furie și dezgust. Mi se

pare absolut penibil modul

în care au adoptat ordonan- ța de urgență. Noaptea, ca hoții. Nu mi se pare normal ca într-o țară civilizată din

În zilele următoare m-am

de a fi cetățean român. Îmi

cred că pot scapă basma curată. Am ieșit în stradă și în Orăștie pentru că vreau normalitate în România. Nu vreau o țară plină de hoți.

a stabilității economice, pro-

movarea abuzului de putere

și manipularea legislației pentru evitarea răspunderii în fața legii sunt fapte care

de la ’89, atunci zburau

și corupția din guvern, să

Europa anului 2017 să fie

Ne-am săturat de atâta ho-

tă sa plece la muncă în stră-

inătate pentru a avea un

aduc o jignire nemăsurabilă

gloanțe prin mulțumie, că-

deau victime. Mi-a spus că ce este în țară este o ”Tine- riadă”, nu se va compara

dat cel mai frumos exemplu.

începem cu spitalele, școlile,

toate instituțiile unde se pro- movează nepotismul și lu- mea intră doar cu dorința

aprobată o asemenea lege.

confruntat cu un amalgam de sentimente. Mișcarea

ție. Mama mea a fost nevoi-

trai decent. Nu mai vreau

pentru cetățenii corecți, care

respectă legea. Am ieșit la protestul din stradă, pentru că și eu fac parte din aceas-

niciodată cu ”Mineriada” de la ’89. I-am dat dreptate.

de a profita de pe urma alto- ra. Primarul unei comune

civica mi s-a părut fantasti- că. Pentru prima dată am

să se protejeze hoții. Mai protestez pentru că vreau o

sa nu mai fie corupție, să

punct un plan de guvernare

tă comunitate, pentru că sunt un om drept și corect și

Atunci românii și-au cerut libertatea, astăzi, după 27 de ani de libertate, românii au

aparent amărâte din Con- stanța, numită Peștera, ne-a demonstrat că se poate și sunt bani pentru orice, atâta

simțit cu adevărat mândria

creștea inima în mine când

viață normală în țara mea,

dispară hoția, să se pună la

nu pot accepta ca aceste lu-

cruri să se materializeze și să ia amploare.”

A.T.,24 de ani

Manifestanții au fost pașnici,

timp cât nu intră în buzuna-

vedeam cum sute de mii de oameni s-au mobilizat pen-

așa cum e în alte țări, unde toată lumea trăiește civili-

Diana-Alexandra Opra

7 Cu siguranță, acest episod zat și onest. Sper ca cei de la va rămâne mult
7 Cu siguranță, acest episod zat și onest. Sper ca cei de la va rămâne mult
7 Cu siguranță, acest episod zat și onest. Sper ca cei de la va rămâne mult
Deși există Decizia Comisi- acum suntem în 2017, iar be- ei Europene nr. C (2016) 8679/
Deși există Decizia Comisi- acum suntem în 2017, iar be- ei Europene nr. C (2016) 8679/
Deși există Decizia Comisi-
acum suntem în 2017, iar be-
ei Europene nr. C (2016)
8679/ 4 ianuarie 2017, care
neficiarii sunt persoanele fizi-
reglementează situația discri-
minatorie a românilor cu pă-
duri în ariile şi siturile natura-
ce şi juridice de drept privat -
simpli cetățeni, obști, compo-
sesorate.
Locuitorii zonei noastre,
le protejate, care, din această
cauză, nu puteau dispune de
aceste bunuri şi nici nu pri-
meau nimic în schimbul deți-
nerii materialului lemnos res-
cât şi cei din celelalte zone ale
județului în care se află rezer-
vaţii naturale protejate, de
interes naţional sau regional,
pentru a intra în posesia su-
pectiv. Nimeni nu o ia în sea-
melor dispuse pentru com-
mă, de parcă nici nu ar exista.
Ce zice Decizia forului eu-
ropean?
pensarea netăierii pădurilor
lor, în conformitate cu Decizia
Comisiei Europene, trebuie să
Păi, face dreptate oameni-
lor care nu îşi puteau exploata
depună o cerere în acest sens
către autoritățile abilitate din
masa lemnoasă, deoarece sunt
cadrul Ministerului Apelor şi
proprietari de păduri supuse
unor restricții de exploatare
(păduri incluse în tipurile T1
şi T2). Astfel, în schimbul ne-
recoltării lemnelor situate în
ariile protejate, cetăţenii ro-
mâni, inclusiv cei din judeţul
Hunedoara, urmează să pri-
mească compensaţii băneşti în
Pădurilor.
În consecință, cerem impe-
rios primului-ministru pre-
cum şi reprezentanților guver-
namentali cu atribuții în acest
domeniu să pună de urgență
în aplicare Decizia CE! De ase-
menea, solicităm Guvernului
să informeze potențialii bene-
cuantum de maxim 500 euro/
ficiari despre prevederea
hectar. Această decizie va fi
aplicată până în anul 2020,
amintită, printr-o campanie
de informare la nivel național!
Au trecut peste 26 de ani
de la căderea regimului comu-
nist, dar nici până acum nu au
fost îndreptate fărădelegile
comise în acea perioadă. Legi-
condamnată la închisoare
pentru că a tăiat lemne din
pădurea sa.
le funciare, dar, mai ales, apli-
carea lor după ureche şi abu-
zurile comise de funcţionarii
Nu este timp de o amărâtă
de babă, Guvernul Grindeanu
are treabă cu nelegiuiți în ade-
văratul sens al cuvântului, se
statului au pus oamenii pe
tot fierbe-n suc propriu cum
să-i scoată pe corupți afară
drumuri, i-au învrăjbit unul
împotriva altuia. Au fost si-
din pușcării și să scape de ur-
mările faptelor lor. Solicităm
tuaţii, şi nu puţine, în care
pentru premierul Grindeanu
oamenii au ucis pentru o pal-
mă de pământ, deoarece au
considerat că este mai bine să-
şi facă dreptate de unii sin-
guri. O situaţie incredibilă s-a
petrecut cu o bătrână de 75 de
ani, a fost condamnată la un
an de închisoare cu suspenda-
rea executării pedepsei, pe un
termen de încercare de 3 ani.
Nu a dat în cap la nimeni, nu a
furat, nu a înșelat. Această
femeie a fost, pur şi simplu,
(cu voia lu’ domnu’ Dragnea)
să „Opriți măcelul!” nu omo-
râți bătrânii și copii! Deoarece
crimă voită se numește faptul
de ai lăsa în miez de iarnă ge-
roasă fără lemne de foc în ca-
să, tăindu-și gardurile!
Guvernanților! Ați uitat să
fiți oameni sub infecția funcți-
ei? Ce vină au cei ce v-au vo-
tat, ce vină au cei ce nu au cu
ce cumpăra lemne, dar au pă-
durea lor? „Opriți măcelul!”

Despre criza lemnului de foc am vorbit cu inginerul Nicolae Oproiu, șeful Ocolului Silvic Grădiște

Care este situația, la ora actuală, la Ocolului Sil-

vic Gradiște?

Nicolae Oproiu: Ocolul Silvic Grădiște are în admi-

nistrare 10.487 ha. Lemnul de foc oferit spre vânzare populației, de la finele anu- lui 2016, s-a manifestat și în cadrul resursei puse în vân-

zare, care a provenit din fon- dul forestier proprietate pu-

blică a statului, administrat de Regia Națională a Păduri-

lor, prin ocoalele silvice de

stat. Acest sortiment se pu-

nea la dispoziția cumpărăto- rilor, în urma exploatării

unei cantități relativ con-

stante anual, în cadrul Oco- lului Silvic Grădiște, aproxi-

mativ 4500 mc, până în anul 2016, când acest volum s-a diminuat drastic, ca urmare

a intrării în vigoarea a HG

924/2015, Regulamentul de

vânzare a masei lemnoase

din fondul forestier proprie-

tate publică a statului, prin

care s-a constrâns această modalitate de valorificare și

s-a orientat oferirea spre

vânzare a unei cantități mai mari către agenții econo-

mici, de unde, teoretic, tre-

buia să ajungă spre vânzare și către populație. Aici s-a manifestat regula economiei

de piață, întrucât, pentru acest sortiment, există o ce- rere foarte mare și pentru prelucrare industrială. Acest sector oferă prețuri mult mai

mari decât poate oferi popu- lația pentru încălzire

(aproximativ 250lei/mc), ca urmare, lemnul de foc ajuns

în depozitele agenților eco-

nomici după exploatarea parchetelor, fiind vândut, în special, către operatorii care

fac prelucrare industrială.

Ca urmare a conștientiză-

rii acestui aspect, HG

924/2015, a fost modificată la finele anului 2016, în Noul Regulament de vânzare, pri- oritizându-se asigurarea lemnului de foc pentru încăl- zirea populației. În vederea

aplicării acestei prevederi, s- a dispus, ca un anumit vo- lum (de aproximativ 15% din

volumul total de masă lem-

noasă exploatabilă în cursul unui an) să se exploateze și să se gestioneze de ocoalele silvice de stat, urmând ca,

din acest volum, lemnul de

foc care rezultă să fie dat populației.

Domnule inginer Opro-

iu, dacă ar fi să facem o comparație între anul 2015 și anul 2016 pri-

vind cantitatea de lemn

de foc vândut, care este situația?

NO: La nivelul ocolului silvic, dacă până în anul 2015, inclusiv, vindeam că- tre populație 600mc lemn de foc anual, în anul 2016 am vândut numai 270mc, dar estimăm ca, în anul 2017, să oferim spre vânzare, înce- pând cu luna iunie, 700mc

de lemn de foc. În anul 2015,

am exploatat 24.200 mc, în

anul 2016 am exploatat 25.700 mc, iar pentru anul

2017 ne propunem să ex- ploatăm 26.000 mc. Trebuie să menționez faptul că noi,

ca ocol, am mai avea nevoie

să angajăm personal, în spe-

cial pentru procesul de elibe- rare a documentelor de re-

gim special în proprietăți.

Care este prețul pentru

lemnul de foc?

NO: Prețul lemnului de foc este cuprins între 140

lei/mc cu TVA și 180 lei/mc

cu TVA, iar pentru lemnul de

lucru prețul ajunge la 300- 350 lei/mc cu TVA. Ocolul

Silvic Grădiște vinde lemn

de lucru pentru nevoile de

construcție în baza unei au- torizații de construcție, eli- berată de primăria pe raza căreia își are persoana domi-

ciliul.

Care este destinația lem-

nului de foc din fondul

Ocolului Silvic Grădiște?

NO: Destinația lemnului de foc din fondul forestier

administrat de noi va fi prio-

ritară pentru comunele

Orăștioara de Sus și Boșo-

rod, comune arondate con- form principiului teritoriali-

tății, întrucât fondul foresti- er proprietate publică de stat, pe care îl administrăm, se află pe razele administra-

tiv teritoriale ale acestor co- mune. Pentru comuna Tur-

daș, la fel ca și în cursul anu-

lui 2016, se vor pune la dis-

poziție 800mc lemn de foc

din pădurea proprietate pu- blică a comunei administrat

de ocolul silvic, iar pentru

comuna Mărtinești 100mc, tot din pădurea proprietate publică a comunei, aici ur-

mând ca diferența de nece- sar să fie asigurată și din

resursa aferentă Composeso-

ratului Mărtinești și a pro- prietăților private ale per-

soanelor fizice, care au con-

tract de pază cu ocolul silvic.

Cum ați încheiat anul

2016 din punct de vede- re financiar?

NO: Avem o cifră de afa- ceri de 4,3 mil lei și un profit

de 1,8 mil lei.

Care ar fi rezolvarea problemei lemnelor de foc, din punctul dum-

neavoastră de vedere,

pentru ca să nu se mai

confrunte populația cu o

nouă criză de acest fel?

NO: O soluție alternativă ar fi și recoltarea vegetației

forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier na-

țional (fânațe, terenuri agri- cole împădurite, grădini,

etc), caz pentru care nu tre-

buie încheiat un contract de pază cu ocolul silvic, pune-

rea în valoare efectuându-se ca urmare a unei cereri, vali-

dată de primărie, în care se

confirmă existența proprie- tății. Ulterior, se constituie

acte de punere în valoare,

care vor fi autorizate în siste-

mul unic SUMAL (Sistemul

de Urmărire a Masei Lem-

noase), iar transportul masei

lemnoase de la locul recoltă- rii se va efectua pe bază de avize de însoțire, eliberate de personalul silvic, și coduri unice, generate de același

sistem. Ar trebui realizat un

regulament, care să conțină

prevederi exprese privind necesitatea lemnului de foc

pentru populație, să fie un

procent mai mare destinat

populației ca lemn de foc, să

se prioritizeze astfel vânza-

rea lemnului de foc pentru persoanele fizice.

Deci soluții ar fi, voința lipsește, și nu voința cetă- țeanului român, ci voința Guvernului României. Aș vrea să cred, totuși, că ro- mânii se vor trezi, iar area- lele, în care arborii au fost măcelăriți fără scrupule, vor fi reîmpădurite.

Nicoleta Andreșoiu și Dan Orghici

9 Bătălia de la Simeria - 9 februarie 1849 nați de austrieci cu foc de pușcă
9
Bătălia de la Simeria -
9 februarie 1849
nați de austrieci cu foc de
pușcă ucigător. Lupta a con-
tinuat cu atacuri și contraa-
tacuri repetate asupra podu-
lui, iar la finalul zilei, ambele
tabere s-au retras, datorită
pierderilor mari pe care le
suferiseră.
Bătălia de la Simeria a
fost importantă nu prin lupta
Reproducerea după lupta de pe Podul de peste Strei
în sine, cât prin victoria stra-
tegică câștigată de maghiari,
Ziua de 9 februarie este o
batanți de fiecare parte. To-
tuși, dintre cel 7000 de ostași
împinși de pe pod. Posesia
zi marcantă în istoria orașu-
lui Simeria. La acea dată, în
podului era foarte importan-
atunci doar un sătuc, se afla
amplasată pe malul drept al
care au luptat de partea aus-
tă, deoarece cei care îl deți-
Streiului.
anul 1849, Simeria Veche a
fost teatrul luptelor dintre
trupele maghiare și cele aus-
triece. La bătălia de la podul
triacă, un grup important a
fost constituit de milițiile
românești, care nu erau al-
tceva decât țărani înarmați
neau controlau și deplasarea
Austriecii au primit întă-
trupelor într-o direcție sau
alta. Spre interiorul Transil-
care, ulterior, au reușit să
contraatace în Transilvania și
să respingă în Țara Româ-
nească trupele austro-ruse,
punând stăpânire pe tot Ar-
dealul, cu excepția cetății
Alba Iulia și a centrului Mun-
ților Apuseni, controlat de
vaniei sau invers, și mai de-
riri (un număr mare de in-
fanteriști și vânători li s-au
alăturat). Deoarece situația
peste râul Strei au participat
peste 12.000 de combatanți,
conduși de generalii Josef
Bem și Anton Freiherr von
cu coase, topoare și alte unel-
te agricole. Comandatul tru-
parte spre Ungaria. Podul de
la Simeria avea o lungime de
trupelor maghiare a devenit
pelor austro-române a fost
Anton Puchner, comandan-
tul suprem al trupelor impe-
riale austriece din Transilva-
aproximativ 35 de metri și
era construit integral din
lemn. Localitatea Simeria, pe
schimbătoare, baronul
Kemeny a decis să intervină,
prin arucarea în luptă a hu-
sarilor, care au fost întâmpi-
Avram Iancu și trupele sale
de moți, care nu au putut fi
înfrânți niciodată cu forța
armelor în timpul revoluției
din 1848-1849.
Puchner, victoria revenindu-
Larisa Matei
le, în cele din urmă, maghia-
rilor. Această luptă a fost
practic un punct de cotitură
în cursul bătăliilor dintre
nia. În fruntea trupelor ma-
ghiare a fost generalul Bem
Breidwieser
(de origine poloneză), care a
A Piski csata (1849 február 9)
austrieci și unguri, pornind
spus în timpul bătăliei: „Ori
evenimentele în urma cărora,
forțele austriece au fost alun-
gate din Transilvania, până
la sfârșitul lunii martie 1849.
cuceresc podul, ori mor ....
Dacă pierdem podul,
pierdem Ardealul”, aceste
cuvinte arătând importanța
strategică a podului de peste
Atacul austriecilor a înce-
put încă din ziua de 7 februa-
rie, scopul acestuia fiind pă-
Strei, de la Simeria.
Scena bătăliei
trunderea trupelor imperiale
pe Valea Mureșului spre Ti-
mișoara, eliminând prezența
militară maghiară din Ar-
Cea mai mare parte a bă-
tăliei a avut loc chiar pe po-
dul de peste Strei, de la Si-
deal. Trupele maghiare, la
meria. După bombardamen-
tul inițial de artilerie, infan-
rândul lor, aveau scopul de a
bloca trecerea austriecilor
spre Arad și Timișoara și de
a-și menține trupele în Tran-
silvania.
teria generalului austriac
Kalliany a pornit atacul asu-
pra podului, au ocupat capă-
tul acestuia și i-au împins
înapoi pe soldații unguri.
Podul
peste
Strei
-
Aceștia din urmă s-au apărat
însă foarte bine, evitând,
punct strategic
astfel, capturarea tunurilor
La lupta de la Simeria au
participat câte 20 de tunuri
și aproximativ 7000 de com-
lor de către austrieci, însă, în
cele din urmă, au fost, totuși,
BV DASLER SRL ROMÂNIA Crișcior, Str. Zarandului nr. 26, jud. Hunedoara

BV DASLER SRL ROMÂNIA

Crișcior, Str. Zarandului nr. 26, jud. Hunedoara

SC COMPACT SILVER SECURITY

Organizează cursuri de calificare

„Agent de securitate”

Organizează cursuri de calificare „Agent de securitate”

Relații și înscrieri la sediul firmei: Deva, str. Piața Gării, F.N, în incinta Autogării BV DASLER, et. 1, cam. 1-3.

www.bvdasler.ro

www.bvdasler.ro

E-mail: contact@bvdasler.ro

Taxa de școlarizare se poate achita și în rate

10 La aproximativ o lună de la instaurare Guvernul Gridea- moțiune. Totuși rămâne în Moţiunea de
10 La aproximativ o lună de la instaurare Guvernul Gridea- moțiune. Totuși rămâne în Moţiunea de

10

La aproximativ o lună de la instaurare Guvernul Gridea- moțiune. Totuși rămâne în Moţiunea de cenzură

La aproximativ o lună de la

instaurare Guvernul Gridea-

moțiune. Totuși rămâne în

Moţiunea de cenzură contra

Guvernului Grindeanu a fost res-

pinsă, după o serie de dezbateri

tumultuoase, în cadrul cărora Ra-

Sute de militari ameri-

nu s-a confrunta cu prima

cani cu tancuri, în drum spre România

cani cu tancuri, în drum spre România

continuare la putere după ce 161 de deputați au votat pen- tru moțiunea de cenzură. Aleșii PSD, ALDE şi UDMR s-au abținut de la vot, scutin- du-i pe Dragnea, Tăriceanu şi Grindeanu de palpitații.

 

luca Turcan a reamintit

că „Noaptea ca hoţii a devenit slo- ganul guvernării Dragnea- Grindeanu-Tăriceanu", iar Nicuşor

parlamentarilor Puterii să se pla-

penală prin OUG.

„Astăzi, deputaţii şi senatorii UDMR se vor abţine la vot. ( ) ...

De partea sa, premierul Grin-

să se agațe de proteste pentru a pune mai repede guvernul lui, deşi

ieri, Iohannis a recunoscut clar

Militari din Forţele terestre ale SUA dis- locate în Europa au plecat luni, împreună cu tehnica militară din dotare, din Polonia către Baza Aeriană “Mihail Kogălniceanu” din ju-

Cei aproximativ 500 de militari americani

fac parte din Batalionul 1 „Vulturii luptă-

Dan le-a cerut (se pare zadarnic)

seze de partea corectă a Istoriei.

Astăzi, după toate greşelile Guver- nului, dar necunoscând ce ar dori să facă iniţiatorii acestei moţiuni

dreptul PSD de a guverna, cerând însă ca guvernarea să se facă tran- sparent şi corect.

deţul Constanţa, ca parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii în asigurarea secu- rității flancului estic al NATO, în cadrul Ope-

Nici să fi vrut aleşii PSD nu s- ar fi putut însă poziţiona în favoa- rea moţiunii, pe motiv că astăzi nu

au votat. Potrivit presei, acest drept le-a fost refuzat, lui Liviu Dragnea fiindu-i teamă (în lumina demisiei ministrului Jianu, a

de cenzură (PNL şi USR — n.r.) dacă Guvernul ar cădea, nu se poa- te vota cu conştiinţa împăcată nici împotriva moţiunii, dar nici în fa- voarea ei”, a declarat Kelemen Hu- nor în Parlament.

„Aţi simulat destul ataşamen- tul faţă de valorile democratice. Singura soluţie corectă pentru dvs.

Dragnea, Tăriceanu şi Grindeanu este demisia de urgenţă a dvs. şi a întregului Cabinet complice. Dom-

nule prim-ministru Grindeanu,

raţiunii Atlantic Resolve, anunță Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

tori” („Fighting Eagles”) şi au în dotare tan- curi M1 Abrams, vehicule de luptă M2 Bra- dley şi mortiere autopropulsate calibrul 155

"disidenţei" lui Chirică etc.) să nu fie trădat de o parte dintre colegi,

votul fiind unul secret, cu bile.

deanu a susţinut că a înţeles revol- ta sutelor de mii de români care au

abrogarea OUG nu vă şterge păca- tele. Nu vă absolvă de responsabi-

mm M109A6 Paladin. Aceştia vor efectua exerciții de tragere întrunite cu muniție de

De la vot s-a abţinut, previzi- bil, şi ALDE. Nici UDMR-ul nu a votat, deşi anterior zilei de azi, Hunor recunoscuse faptul că aliaţii săi de la guvernare au comis o eroare, reglementând legislația

ieşit în stradă şi a promis „că, de azi înainte, acest Guvern va fi ex-

clusiv unul al dialogului şi al con- sultării publice pe marile subiec-

te”. Paradoxal sau nu, același Grindeanu, care vorbea de dialog, l-a acuzat pe Iohannis că încearcă

litate. Culpa politică şi morală ră- mâne şi pentru ea trebuie să plătiţi

cu funcţiile. Ar fi un gest de mini-

mă reparaţie pentru răul făcut Ro- mâniei", a spus Președintele interi- mar al PNL, Raluca Turcan potri- vit News.ro.

Scrie .wall-street.ro

luptă la nivel de pluton şi companie în Cen- trul secundar de instruire pentru luptă Smâr-

dan şi vor participa la exerciţiile multinaţio- nale planificate să aibă loc în cursul acestui

an, alături de militari din subunităţi de tan- curi şi infanterie mecanizată din Forţele Te- restre Române aparţinând Batalionului 284

 

Tancuri "Cuza Vodă" şi Batalionului 300 In-

 

fanterie Mecanizată "Sfântul Andrei", con-

   

form MApN.

Unitatea de luptă americană ce va sosi în România face parte din Brigada 3 Blindate, care
Unitatea de luptă americană ce va sosi în România face parte din Brigada 3 Blindate, care

Unitatea de luptă americană ce va sosi în România face parte din Brigada 3 Blindate, care a dislocat în jur de 3.500 de soldaţi şi 2.800 de piese de tehnică militară de la Fort Carson, statul Colorado, în Bremerhaven,

instituţii majore ale statului şi, ca Potrivit comunicatului, pentru Germania, la începutul lunii ianuarie. Aceasta unitate

instituţii majore ale statului şi, ca

Potrivit comunicatului, pentru

Germania, la începutul lunii ianuarie. Aceasta unitate va staţiona în România pentru o peri-

atare, o polarizare în rândurile

a depăşi conflictele între persoane,

oadă de nouă luni, după care va fi înlocuită de

populaţiei. Deşi neutră din punct

instituţii şi orientări sociale diver-

o altă unitate de luptă, astfel asigurându-se o prezenţă consistentă, bazată pe rotaţie conti-

de vedere politic, Biserica nu este

gente este nevoie de dialog. De

indiferentă în plan social, ci recep-

asemenea, „deoarece transferul de

nuă, în Europa, mai arată ministerul.

tează orientările sau dorinţele ma-

responsabilitate totală asupra ad-

„Dislocarea în România dezvoltă coopera-

jore ale poporului: dreptatea soci-

versarului nu rezolvă problemele

voie de soluţii concrete elaborate

De asemenea, Patriarhia Ro-

rea româno-americană în domeniul securi-

ală, diminuarea sărăciei şi creşte- rea nivelului de trai”, se precizează în același comunicat.

Patriarhia Română mai atrage atenţia că lupta împotriva co-

narea, deoarece scopul acestora

comune ale societăţii, care au ne-

în comun”, este nevoie de respon- sabilitatea socială.

tăţii, asigurând oportunităţi de antrenament comun, care vor spori capacităţile aliaţilor şi partenerilor NATO, vor îmbunătăţi interope- rabilitatea şi capacitatea generală a forţelor americane de a răspunde la o potenţială criză.

Trebuie continuată lupta antico- rupție, iar cei vinovați trebuie

„Trebuie continuată lupta an-

hia Română.

rupţiei nu trebuie folosită în sco-

mână mai îndeamnă la „înnoirea

mână mai îndeamnă la „înnoirea

Dezvoltarea parteneriatului strategic ro-

sancționați

ticorupţie, iar cei vinovaţi trebuie

puri politice partinice, iar sancţio- narea şi folosirea penitenciarelor nu trebuie confundată cu extermi-

vieţii morale şi spirituale a socie- tăţii româneşti”.

mâno-american reprezintă un obiectiv major asumat la nivel naţional, atât pe palierul poli- tic, cât şi militar. În acest context, prezenţa rotațională a forţelor americane pe teritoriul

sancţionaţi, deoarece hoţia şi fur- tul degradează societatea în plan

este îndreptarea şi reintegrarea socială a celor care recunosc şi

naţional şi în regiunea Mării Negre, precum şi sprijinul asigurat de SUA în procesul de mo-

moral şi material”, se arată într-un comunicat remis vineri de Patriar-

„Societatea românească este

regreta faptele rele pe care le-au

săvârşit. În acest context „social polari- zat şi fracturat”, Biserica îndeam-

cială.

dernizare a capabilităţilor naţionale de apăra- re au un rol esenţial în actualul context de securitate din regiunea țării noastre", se mai

nu.ro.

foarte tulburată în aceste zile,

deoarece există un conflict între

nă la dialog şi responsabilitate so-

menționează în comunicat, notează cotodia-

 

Grupaj de știri: Dan Orghici

11 tului „North Stream”, care presu- pune aprovizionarea Europei Cen- trale cu gaz din Marea Nordului.
11 tului „North Stream”, care presu- pune aprovizionarea Europei Cen- trale cu gaz din Marea Nordului.

11

tului „North Stream”, care presu- pune aprovizionarea Europei Cen- trale cu gaz din Marea Nordului. ban

tului „North Stream”, care presu-

pune aprovizionarea Europei Cen-

trale cu gaz din Marea Nordului.

ban preferă să mențină la aceiași

Rusia.

mai puțin cordială decât pare.

Printre disensiunile dintre Mosco-

va și Budapesta se numără situația

din domeniul aviatic, în care o

bancă din Rusia are de recuperat

urma falimentului companiei avia-

tice naționale Malev. Acest dife-

rend nu-și găsește rezolvarea de

Budapesta participă activ la politi-

ca de aprovizionare a Ucrainei cu

Presa internațională, cu

De aceea, guvernul lui Viktor Or-

parametri relația comercială cu

ochii pe România:

Guvernul se predă sau se retrage strategic?

Imaginile cu zecile de mii de lumini care

Relația ruso-maghiară,

 

au inundat Piaţa Victoriei i-au impresionat pe jurnaliştii din toată lumea şi au făcut înconju-

rul globului. Aceste fotografii au devenit re-

prezentative pentru cea de-a şasea zi de pro-

de la partea maghiară prejudicii în

teste de la Bucureşti. Publicaţiile străine au relatat că, deşi ordonanţa a fost retrasă, de-

monstranţii nu par să renunţe la proteste,

deoarece nu mai au încredere în guvern.

cinci ani, iar vizita lui Putin la Bu- dapesta nu a adus vreun progres notabil. Mai grav (pentru Rusia),

Agenția rusească Ruptly a transmis în direct uriașul de protest din București, chiar la ora 21.00, când Piața Victoriei a fost lumi- nată de zeci de mii de protestatarii.

gazul destinat Ungariei, prin așa-

Din mijlocul evenimentelor petrecute la Bucureşti a transmis şi agenţia Associated Press. Imaginea cu luminile din Piaţa Victoriei i-

Președintele Federației Ruse,

treimi din consumul total al țării.

zisa tehnică a fluxului invers, care presupune schimbarea în sens

a impresionat şi pe jurnaliştii de la New

Vladimir Putin, a făcut o vizită

pala temă abordată a fost cea a

În prezent, gazul rusesc ajunge în

tățile maghiare își fac griji în legă-

opus a direcției fluxului de gaz din

conductele de tranzitare. Recent,

din estul Ucrainei, problema Cri-

meii și tensiunile din relația cu

Rusia. În plus, Budapesta nu este

Dan Orghici

York Times. Publicaţia americană a notat că

oficială la Budapesta. În cadrul discuțiilor cu prim-ministrul maghiar, Viktor Orban, princi-

Rusia tranzitând Ucraina. Autori-

tură cu stabilitatea transportului

Ungaria s-a alăturat campaniei europene de învinuire a Rusiei de

demonstranţii au rămas în stradă, în ciuda abrogării ordonanţei, pentru că nu mai au încredere că guvernul nu va mai încerca ceva

relațiilor economice dintre cele

de combustibil prin această țară,

susținerea partidelor și chiar a for-

asemănător şi în viitor.

două țări, în special în privința

energiei.

având în vedere conflictul militar

mațiunilor paramilitare de extre- mă dreapta din Europa. De altfel,

CNN a ales o fotografie cu Piaţa Victoriei luminată de demonstranţi drept imaginea-

Ungaria este dependentă

zionarea ei cu gaz, cota impor-

Viktor Orban pare conștient de

cheie a celei de-a şasea zile de proteste. De

de partea rusă pentru aprovi-

turilor din Rusia atingând două

prea mulțumită nici de colabora- rea cu Germania în cadrul proiec-

aceste aspecte ale relației ruso- maghiare.

asemenea, televiziunea americană a amintit că mulţimea a cântat imnul şi a ţinut un mo- ment de reculegere în memoria eroilor Revo- luţiei din 1989.

Război la granița României?

Aceeaşi imagine, cu piaţa ca un furnicar de luminiţe a fost folosită ca ilustraţie şi de jur- naliştii de la Der Spiegel. Revista germană, pe pagina sa electronică, a scris că jumătate de milion de români au fost în stradă, deşi guvernul a retras ordonanţa 13.

Conflictul din estul

Biroul vicepremieru-

lui Klympush-Tsintsadze

bardamente şi a precizat

luri urgente pentru lan-

sarea de negocieri şi a se

flictul separatist din estul

reiterat angajamentul

menţinerea sancţiunilor

BBC a pus pe site o imagine cu zecile de

Ucrainei se amplifică.

a citat 114 cazuri de bom-

evita o catastrofă în con-

Washingtonului pentru

occidentale aplicate îm-

mii de telefoane mobile care au luminat piaţa din faţa Guvernului. Jurnaliştii britanici se întreabă dacă retragerea ordonanţei este o

Kievul raportează noi victime

Ucrainei, soldat cu peste

potriva Moscovei.

capitulare sau doar o retragere strategică,

Biroul vicepremieru-

declarat că patru soldaţi

ucraineni au murit, iar

alţii 17

au

fost răniţi în

bombardamente.

că forţele separatiste susţinute de Rusia au

lansat atacuri de-a lun-

gul liniei de contact şi în

Oficialii ONU, UE şi

  • 9.750 de morţi de la iz-

bucnirea sa în aprilie

Rusia, care neagă

  • 2014. implicarea sa militară în conflictul separatist

Joi,

02 februarie,

ucrainean, a învinuit Ki-

noul ambasador SUA la

ONU, Nikki Haley, a în-

vinuit Rusia pentru

evul pentru cele mai re-

cente lupte din Ucraina.

Scrie http://

având în vedere că Executivul vrea să trimită

lui ucrainean Ivanna Klympush-Tsintsadze a

zone învecinate cu oraşele Doneţk, Lugansk şi Mariupol.

un proiect de lege în Parlament cu aceleaşi prevederi. De asemenea, Nick Thorpe scrie, într-o analiză privind situația din România, că l-a întrebat pe liderul ALDE, Călin Popescu Tări- ceanu, dacă Guvernul României capitulează sau se retrage strategic. Tăriceanu spune că

Un civil şi un angajat al serviciului de urgenţă

ai altor organisme inter-

acţiunile agresive recente din estul Ucrainei şi a

epochtimes-

acţiunile Guvernului şi modul în care au fost

au fost, de asemenea

ucişi, în timp ce alţi doi

civili au fost răniţi. Bom-

bardamentele au afectat

şi o şcoală folosită pentru

civilii din oraşul contro-

lat de guvern, Avdiivka.

Kievul a avertizat că

ruse de ocupaţie – unde

bardamentele continue,

în noaptea de joi spre

vineri, au fost cele mai

dure în ultimele câteva

zile de intensificare a

naţionale au făcut ape-

romania.com

au fost, de asemenea ucişi, în timp ce alţi doi civili au fost răniţi. Bom- bardamentele

comunicate au fost „stângace”, dar a insistat că au fost bine intenţionate.

El a respins percepţia largă în România şi

în străinătate potrivit căreia acest conflict

a furniza încălzire pentru

este o bătălie între oficiali corupţi şi o societa- te care luptă împotriva corupţiei.

Românii trebuie să rămână vigilenți, pen-

tru a se asigura că ordonanțele nu vor fi rein-

se amplifică luptele în estul Ucrainei pentru care a învinuit forţele

troduse în legislație într-o formă sau alta, iar guvernul nu erodează standardele democrati- ce. Prietenii și aliații Bucureștiului, inclusiv SUA, trebuie să mențină încurajarea reforme- lor, pe de o parte, și presiunea, pe de altă par-

rezidenţii susţin că bom-

te, pentru a evita să fie făcuți pași înapoi. În acest fel, România ar putea evita să o ia pe

urmele unora dintre vecinii săi, se arată într-

un editorial postat pe site-ul cotidianu-

lui Financial Times.

„După ce guvernul a capitulat, protestata-

rii cer demisii", titrează site-ul Deutsche

ostilităţilor.

 

Welle.

Revista presei: Dan Orghici

12 Taraful „Leliță de tentic românesc. un lucru foarte mare să la Căstău” (foto) a Au
12
Taraful „Leliță de
tentic românesc.
un lucru foarte mare să
la Căstău” (foto) a
Au participat Ioan
fii ales din țara întrea-
participat dumini-
că, 5 februarie
2017, la București,
(Neluțu) Urs cu vioara,
fiind și maestrul dirijor
gă, sunt sute de tara-
la un spectacol or-
al tarafului, Ioan Urs
junior cu vioara, Adri-
furi și să cânți la un
eveniment de acestă
ganizat cu ocazia
an Zselnyan cu braciul-
viola, Marius Stoica la
amploare, a fost o
onoare pentru noi, o
„Zilelor Muzeului
Țăranului Român”
din București.
încununare a muncii
contrabas și două pe-
noastre. Doamna Spe-
rechi de dansatori, Eu-
Etnologul Speranța
Rădulescu, împreună
cu Emilia Comișel au
reînființat tradiția ca,
începând cu anul 1990
gen Bruzan și Ion Ge-
orgescu, având ca par-
tener de joc soțiile.
„ Am cântat cântece
ranța Rădulescu a fost
foarte încântată și plă-
cut surprinsă că, de
autentice din zona
data asta, am cântat
niște melodii atât de
vechi încât dânsa nu le
auzise nici la nenea
în fiecare an pe data de
5 februarie, la Muzeul
noastră, cântece apar-
ținând lui Relu Sibișan
de la Căstău, și nu nu-
Țăranului Român, să
aibă loc o manifestare
culturală.
mai. Am avut un mare
succes, am fost plăcut
Relu. Am cântat niște
învârtite care au adus
lacrimi în ochii doam-
nei Speranța,” a decla-
impresionat atunci
rat pentru Vorba, Ioan
Anul acesta a fost
când cei prezenți au
(Neluțu) Urs, dirijor al
ales să participe Tara-
ful Leliță de la Căstău,
pentru a susține un
aplaudat și chiar au
intrat cu noi în joc,
fiind sala arhiplină. E
Tarafului Leliță de la
Căstău.
spectacol folcloric au-
Nicoleta Andreșoiu
Muzeul Civilizaţiei Da-
cice şi Romane Deva
propune vizitatorilor,
începând cu data de 1
februarie 2017, o nouă
piesă în categoria
ră piesa uniform), cu o înăl-
țime păstrată de 27 cm. Sta-
tueta redă un personaj femi-
Importanța piesei a de-
terminat clasarea ei în cate-
nin, în poziţie aşezată şi cu
goria „Tezaur” a patrimoni-
torsul întors spre stânga,
având brațul stâng sprijinit
ului cultural naţional, motiv
pentru care a fost selecţio-
de suportul pe care era apli-
„Exponatul lunii”, piesă
ce poate fi admirată în
spaţiul special amena-
jat la intrarea în Pala-
cată, iar cel drept fiind adus
spre piept. Personajul este o
menadă (nimfă posedată de
o furie mistică) care făcea
nată în expoziţia „Comorile
României”, vernisată la Mu-
zeul Naţional al Chinei din
Beijing şi itinerată la Muzeul
tul Magna Curia.
„Exponatul lunii februa-
parte din cortegiul lui Bac-
chus/Dionysos.
Provinciei Sichuan din
Chengdu.
Dan Orghici
rie 2017 face parte din colec-
ția secției de la Sarmizegetu-
sa (Ulpia Traiana) a Muzeu-
lui Civilizației Dacice și Ro-
mane, fiind descoperită în
primăvara anului 1995, cu
ocazia unei cercetări de te-
ren desfășurate în zona capi-
talei Daciei romane, Colonia
Ulpia Traiana Augusta Daci-
ca Sarmizegetusa. Este vor-
ba despre o statuetă de
bronz aurit, fragmentară
(lipseşte capul statuetei, iar
stratul de aur nu mai acope-
12 Taraful „Leliță de tentic românesc. un lucru foarte mare să la Căstău” (foto) a Au
12 Taraful „Leliță de tentic românesc. un lucru foarte mare să la Căstău” (foto) a Au
13 C.S. CFR Simeria Sfârșit de săptămână cu mult fotbal premiat la Gala Laureații Sportului și
13
C.S. CFR Simeria
Sfârșit de săptămână
cu mult fotbal
premiat la Gala
Laureații Sportului și
Tineretului Hunedorean
Sâmbătă, 4 februarie,
Sala Sporturilor din Simeria
a găzduit cel de-al doilea
turneu de fotbal al „Cupei
de iarnă 2017”, ediția a V-a.
Această competiție a adus la
meria II, CSO Retezatul Ha-
2017” continuă cu juniorii
țeg, CSM Dacia Orăștie, Au-
rul Brad. De asemenea, du-
din 2008 și 2009. Cel de-al
treilea weekend sportiv va
pă cum este obiceiul, în ca-
aduce la Simeria un număr
drul competiției s-au acor-
de zece echipe din județele
un loc opt echipe de juniori
din județ și nu numai, năs-
dat și câteva premii indivi-
duale. Astfel, Rareș Tomșa
(C.S. Hunedoara) a obținut
Hunedoara, Arad, Timiș și
Alba. Echipele participante
vor fi împărțite în două gru-
cuți în anii 2006 și 2007,
care s-au întrecut pe teren
pentru a obține cât mai mul-
trofeul pentru cel mai bun
pe după cum urmează:
jucător al turneului, Marius
Crișan (ACS Doria Alba Iu-
Grupa 2008:
C.S. CFR Simeria, Elec-
La Gala „ LAUREAȚII
SPORTULUI ȘI TINERETU-
LUI HUNEDOREAN” 2016,
Gala „LAUREAȚII SPOR-
TULUI ȘI TINERETULUI
HUNEDOREAN”, eveniment
organizat anual de Direcția
te victorii.
lia) a fost desemnat golghe-
terul competiției, iar Ianis
Clasamentul juniorilor
Basa (C.S. CFR Simeria) a
Clubul Sportiv CFR Simeria a
primit premiul special pen-
2006-2007
trica Timișoara I, Electrica
Timișoara II, Viitorul Arad
și C.S. Hunedoara.
primit premiul pentru cel
tru activitatea desfășurată în
După ce au dat tot ce au
putut pe suprafața de joc,
micii fotbaliști de la C.S.
Hunedoara au obținut cele
mai multe puncte, clasându-
se astfel pe primul loc. Locul
al doilea a fost ocupat de
ACS Doria Alba Iulia, iar
Grupa 2009:
mai bun portar.
Premiile puse în joc cu
sprijinul DJTS au fost înmâ-
nate de către președintele
C.S. CFR Simeria, ACS
Sebeș, Viitorul Arad I, Viito-
rul Arad II și VH Pădureni.
C.S. CFR Simeria, Vasile
Hrițac, Seful Centrului de
Meciurile
din grupa
Copii și Juniori, Dan Arde-
lean, Marius Opric, antrenor
2008 se vor desfășura în
două reprize de câte 15 mi-
nute fiecare, iar cele ale ju-
anul 2016, la nivel de copii și
juniori. „Dedic acest premiu
tuturor celor care au crezut și
cred în proiectul «Să creș-
tem copiii în mod sănă-
tos prin sport», proiect
lansat în anul 2014″, a decla-
Județeană pentru Sport și
Tineret , s-a desfășurat anul
acesta în sala de conferințe a
Teatrului de Artă din Deva.
Scopul acestei frumoase
acțiuni a fost de a premia cei
mai buni sportivi hunedoreni
din anul 2016. La festivitate
au fost prezente oficialități
din diferite instituții, direc-
ultimul loc pe podium a re-
venit echipei gazde C.S. CFR
cu portarii și adminstratorul
niorilor 2009 vor avea o sin-
rat Vasile Hrițac, președinte-
tori de școli și cluburi sporti-
clubului, Adrian Costea.
gură repriză cu o durată de
Simeria. Următoarele locuri
au fost ocupate, în ordine,
de ACS Sebeș, C.S. CFR Si-
Competiția de fotbal
continuă
20 de minute.
le C.S. CFR Simeria, la festi-
vitatea de premiere.
ve, profesori, antrenori și
sportivi din județ.
Larisa Matei
Crina Andrei
Mâine, „Cupa de iarnă

Cincizeci de umbre

întunecate

Regia: James Foley.

Cincizeci de umbre întunecate Regia: James Foley. Cu: Tyler Hoechlin, Luke Gri- mes, Jamie Dornan,Dakota Johnson.

Cu: Tyler Hoechlin, Luke Gri- mes, Jamie Dornan,Dakota Johnson.

În timp ce Christian (Jamie Dor-

nan) se luptă cu demonii interiori,

Gen film; Dramă, romantic. Premiera în România

Anastasia (Dakota Johnson) trebuie

să se confrunte cu furia și invidia fe-

  • 10.02.2017 meilor care au fost înaintea ei.

Cincizeci de umbre întunecate Regia: James Foley. Cu: Tyler Hoechlin, Luke Gri- mes, Jamie Dornan,Dakota Johnson.

„Darker" prezintă povestea Anastasiei care, la insistențele lui Christian, acceptă să se împace cu acesta. În încercarea de a-și reclădi relația cu bărbatul iubit, Anastasia este prinsă într-un vârtej de intrigi și

întâmplări care o pun în cele din ur- mă în fața celei mai importante deci-

zii.

După despărțirea de Christian, Anastasia începe să lucreze la S.I.P.

(Seattle Independent Publishing),

unde îl are ca șef pe Jack Hyde (Eric

Johnson), care nu este cine pare a fi.

Ana se simte inconfortabil în prezen- ța lui, deoarece devine mult prea fa- miliar față de ea. Între timp, aceasta se împacă cu Christian, neștiind că el

a cumparat S.I.P. pentru a o putea avea aproape. Christian devine gelos

pe Jack și caută motive să îl concedie-

ze. Când Jack o șantajează pe Ana în

legătură cu schimbul de e-mail-uri dintre ea și Christian și îi face propu- neri indecente, Ana îl lovește și fuge din clădirea S.I.P., unde se întâlnește

cu Christian. Jack este concediat, lu-

cru care îl determină să își arate ade- vărata față și care dezvăluie trecutul

comun pe care îl are cu Christian

Grey.

În

scenă

intră

Leila

Williams

(Bella Heathcote) și Elena Lincoln

(Kim Basinger), foste partenere

B.D.S.M. ale lui Christian care caută

să revină în viața lui și să o înlăture

pe Anastasia din peisaj.

Lego Batman:

Filmul

Regia: Chris McKay.

Cu: Zach Galifianakis, Jenny Sla- te, Will Arnett,Ralph Fiennes, Mariah Carey, Billy Dee Williams.

Gen film: Acţiune, animaţie, aven-

turi, comedie.

Cincizeci de umbre întunecate Regia: James Foley. Cu: Tyler Hoechlin, Luke Gri- mes, Jamie Dornan,Dakota Johnson.

Premiera în România

10.02.2017

În comedia animată „The LEGO Batman Movie" Bruce Wayne trebuie să facă față nu doar criminalilor care împânzesc Gotham City, ci și respon- sabilităților pe care le are față de bă- iețelul pe care l-a adoptat.

Date preluate: http://cinemacity.ro/Deva

14 1 2 3 4 5 6 7 8 10 VERTICAL:1) Echipa favorită a suporterilor de
14 1 2 3 4 5 6 7 8 10 VERTICAL:1) Echipa favorită a suporterilor de

14

1 2 3 4 5 6 7 8 10 VERTICAL:1) Echipa favorită a suporterilor de Rapid
1
2 3
4 5
6
7 8
10
VERTICAL:1) Echipa favorită a suporterilor de
Rapid București
pe Grant - Divizia întâi, unde participă și Rapidul
2
(pl.). 2)
Iencsi, transferat de la Piatra Neamț, ca-
3
ORIZONTAL: 1) Portar de legendă al Rapidului. 2)
Cum este echipa Rapid față de suporteri - Pasa˘ la
4
final! 3) Rapid 3-1-4! - Vipușcă pe tricourile vișinii
ale Rapidului. 4) Luate la horă - Puși pe umerii ju-
5
cătorilor la antrenamentele lui Titi Teașcă - La ieși-
re din Grant! 5)
Lupu, jucător al Rapidului în
perioada 1997-2000 - Marcator al golului prin care
Gloria Buzău a învins Rapidul cu 1-0 în sezonul
7
2007-2008 (Alin). 6) Trage sforile. 7) În deschide-
re
...
Rapid! - Faze fără cap! 8) Nu dă în boală - Un
sport cu joc de mingi
rapid. 9) Începe gala! - Pe
8
...
jumătate Ozon! - Schimbat de suporterii Rapidului.
10) International român la Cupa Mondială din Me-
9
xic, în 1970, care a jucat la juniorii Rapidului (2
cuv.).
10
o în deplasare cu 5-0 ˆın 2005 - O apariție zilnică la
știri. 10) Fotbalist al Rapidului născut la Giurgiu în
1940 căruia i se mai spunea și Bebică.
Dicționar: PRI, AZE, MAO, SUV, ECI.
Florin Lucian MANOLESCU
BERBEC 21.03-20.04: Abia în we-
ekend vă veţi relaxa, deoarece, în res-
tul săptămânii, veţi fi ocupaţi cu sar-
cinile de la serviciu şi cele de acasă.
Aveţi multe treburi de terminat şi cei
din familie vă acordă sprijin, fără de
care nu veţi reuşi.
Horoscop
rul cu ochi îndoielnici. În rest, zilele
săptămânii sunt mulţumitor de bene-
fice şi vă veţi încărca cu optimism.
Realizat de Casandra
TAUR 21.04-21.05: S-ar putea să
începeţi săptămâna cu un câştig fi-
nanciar ce vă va ridica moralul. Păs-
traţi-vă calmul şi nu iscaţi certuri la
locul de muncă sau acasă. Un pic de
diplomaţie în plus nu strică. Nu arun-
caţi vina pe cine nu trebuie. Puteţi
jigni foarte uşor!
cu munca şi nu vă mai gândiţi şi la
sufletul dumneavoastră. Lăsaţi măcar
pe cei dragi să se ocupe de acest as-
pect.
CAPRICORN 22.12-19.01: Căutaţi
sfaturile unor prieteni sau a unor cu-
noştinţe mai experimentate pentru a
rezolva o problemă ce vă frământă de
câteva zile. Stresul îşi pune amprenta
asupra temperamentului dumnea-
voastră iar găsirea unei soluţii vă poa-
te reduce din tensiunea acumulată.
LEU 22.07-22.08: Comunicarea este
punctul forte al acestei săptămâni.
Sunteţi mult prea preocupaţi să
vorbiţi despre dumneavoastră decât
BALANŢA 23.09-22.10: Preocupările
legate de casă, familie şi de persoana
iubită vă domină gândurile. Aveţi
proiecte serioase în ceea ce priveşte
renovarea locuinţei şi îmbunătăţirea
stilului de viaţă. Calculaţi bine buge-
tul existent şi orientaţi-vă spre o refi-
nanţare dacă nu vă ajunge.
VĂRSĂTOR 20.01-18.02: Veţi fi în
formă maximă şi treceţi cu brio toate
provocările. S-ar putea să descoperiţi
GEMENI 22.05-21.06: Îi eclipsaţi pe
toţi în ceea ce priveşte emotivitatea şi
să-i mai şi ascultaţi pe cei din jur.
Amintiţi-vă că aveţi două urechi şi o
gură şi puteţi asculta mai mult decât
SCORPION 23.10-21.11: O dispută
vă pune în gardă şi deveniţi suspicioşi
cu cine nu trebuie. Cercul de prieteni
şi un nou domeniu de studiu, pe care
veţi dori să-l aprofundaţi cu mult in-
teres. La sfârşitul săptămânii, petre-
realizările. Forţa intelectului vine du-
să vă văicăriţi.
se strânge uşor şi, dacă nu luaţi mă-
pă o perioadă cu mult stres şi cu pro-
ceţi alături de partener, căruia trebuie
să-i dezvăluiţi cât de mult îl iubiţi.
bleme, în general, de organizare. Prie-
tenii vă fac o invitaţie într-o călătorie.
Dacă răspundeţi favorabil, nu uitaţi să
luaţi în bagaje doar strictul necesar.
RAC 22.06-21.07: Primiţi o invitaţie
la o întâlnire romantică de la o per-
soană cunoscută şi acest lucru vă ia
prin surprindere. Sunteţi prea ocupaţi
FECIOARA 23.08-22.09: Săptămâna
ce urmează este foarte importantă
pentru dumneavoastră. S-ar putea să
vă schimbaţi tacticile de afaceri sau
chiar să vă orientaţi spre o altă ocu-
paţie. Ar putea fi o provocare ce o să
vă acapareze toate forţele şi concen-
trarea.
suri, vă veţi trezi singuri într-un timp
record. Vreţi un sfat? Gândiţi pozitiv,
încercaţi să simţiţi intangibilul şi să
atingeţi imposibilul.
SĂGETĂTOR 22.11-21.12: Cei care
nu şi-au găsit încă sufletul pereche
vor traversa o perioadă propice iden-
tificării unei relaţii echilibrate chiar
dacă, la început, îşi vor privi partene-
PEŞTI 19.02-20.03: Din punct de
vedere profesional, mintea dumnea-
voastră se situează la cote extrem de
active şi veţi avea nevoie de o anumi-
tă stare pentru a vă hrăni gândirea. În
weekend, s-ar putea să mergeţi într-o
excursie, poate chiar pentru promo-
varea afacerilor.
HAM
HAM
Un tip firav stătea într-un bar cu
Sursa: http://
www.integrameonline.ro/
o bere în față. Apare un șmecher, îi
dă două palme, îi ia berea și o dă pe
gât. Asta firav începe să plângă, să se
tăvălească pe jos.
- Ce ai, mă? Plângi pentru o bere,
așa bărbat ești tu?
- Cum să nu plâng?
De dimineață m-a părăsit nevas-
ta, mi-a golit contul din bancă și mi-a
luat tot din casă.
După-amiază îmi pierd slujba,
încerc să mă arunc în fața trenului,
dar o ia pe altă linie, încerc să mă
spânzur și se rupe funia, încerc să mă
împușc și se blochează pistolul.
Cu ultimii bani, îmi cumpăr o
bere, torn otravă în ea și vii tu și o
bei ...
Bancuri bune

Date de la: www.accuweather.com

Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02

Luni 13.02

Joi 16.02

Miercuri 15.02

Marți 14.02

Duminică 12.02

Sâmbătă 11.02

Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02
Date de la: www.accuweather.com Luni 13.02 Joi 16.02 Miercuri 15.02 Marți 14.02 Duminică 12.02 Sâmbătă 11.02

ment din care se vede clar că pre-

ment din care se vede clar că pre- un mic, în spatele lui Dragnea Spre deosebire
ment din care se vede clar că pre- un mic, în spatele lui Dragnea Spre deosebire

un

mic, în spatele lui Dragnea

Spre deosebire de alte dăți, azi

nu doar România TV și Antena 3

au manipulat, ci absolut toată pre- sa din România. Pentru că absolut toate entitățile media și toți influ- encerii de pe Facebook au susținut azi, la unison, că premierul Sorin

Grindeanu n-a participat la dis-

cursul ținut de președintele Iohannis în fața camerelor reunite

ale Parlamentului.

Toate, mai puțin Times New Roman, care publică în exclusivi-

era

Dar

mierul Grindeanu a participat la

discursul președintelui. Ce-i drept, pe un scaun extrem de mic

și undeva mult în spatele lui Liviu Dragnea, dar important e că a fost și el acolo.

„N-avem încotro și trebuie să recunoaștem că Times New Ro- man a arătat, încă o dată, că e sin- gura publicație care spune întot- deauna adevărul”, a reacționat

reputatul analist Decebal Popescu.

„Practic, TNR a rămas ultimul bastion al onestității și al deonto- logiei din această țară. Chapeau bas!”

Sursa: http:// www.timesnewroman

tate o imagine de azi din Parla-

pe

scaun

foarte

Se taie bucata de piept

de pui în bacon cu ciuperci

Ingrediente:

Piept de pui 2 buc. potrivire, 500g. ciuperci,

300 g. bacon, brânză cu

mucegai 200g, smântâna

pentru gătit, sare și pi-

per.

Mod de preparare

de pui în 4, apoi fiecare

Se taie bucata de piept de pui în bacon cu ciuperci Ingrediente: Piept de pui 2
Se taie bucata de piept de pui în bacon cu ciuperci Ingrediente: Piept de pui 2
Se taie bucata de piept de pui în bacon cu ciuperci Ingrediente: Piept de pui 2

ie. Se lasă să mai dea un clocot şi se trage de pe

Rulouri

bucată se taie şi se bate ca de șnițel. Se pudrează

cu sare şi piper.

Se pun deasupra fie-

pentru friptură. Se pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt şi unsă

bine cu ulei, apoi se dau

foc mic, până se formea-

ză un sos. Se pun şi ciu- percile feliate şi se mai

adauga sare dacă e nevo-

foc. Sosul astfel format se

adaugă peste rulouri! Poftă bună!

Hai să ne ...

15

la cuptor, până se rume- nesc frumos. Se întorc de câte ori e nevoie. Brânza cu mucegai se taie bucățele, care se pun cu smântâna de gătit la

cărei ciuperci tocate, apoi se rulează şi se înfășoară în bacon. Rulourile se prind cu scobitori şi se presară cu condimente

Șef Mircea
Șef Mircea
Mâncați doar din farfurii mici! Studiile științifice arată că veți mânca mult mai puțin și veți
Mâncați doar din farfurii mici! Studiile științifice arată că veți mânca mult mai puțin și veți
Mâncați doar din
farfurii mici!
Studiile științifice arată că veți mânca mult mai
puțin și veți avea senzația de sațietate mult mai
repede. Părinții ne obligau să mâncăm tot din
farfurie. E timpul să renunțăm la acest obicei
dacă vrem să slăbim!
Tipărit:
TIPOGRAFIA PROD COM SRL ,
Târgu-Jiu
Redactor șef
Dan Orghici
Colectivul redacțional
Nicoleta Andreșoiu
Diana Opra
Adriana Chira
Larisa Matei
Fotoreporter
Alexandru Cazan
Călin Jorza
Layout
Danielor
ISSN 2286 – 0339
Editat de
Asociația de Presă
„VORBA din ARDEAL”
vorba.orastie@gmail.com

Ilinca Vandici a primit inelul de logodnă, dar l-a ţinut ascuns

În timp ce prezenta emisi- unea „Bravo, ai stil”, Ilinca și-a pus o pernă pe sub
În timp ce prezenta emisi-
unea „Bravo, ai stil”, Ilinca
și-a pus o pernă pe sub hai-
ne, pentru a vedea cum i-ar
sta cu burtă. Aceasta spunea
la acel moment că nu se gră-
bește să devină mamă, iar
atunci când va fi să fie, va fi o
veste extraordinară în viața
sa. „Ce drăguță aș fi însărci-
nată!”, a exclamat ea.
„Nu pot spune că sunt
„Aș vrea să fi remarcat
ceva mai devreme inelul de
pe degetul meu, pentru că e
de ceva vreme. Dar pentru că
eu știu întotdeauna să as-
cund lucrurile și să le scot la
iveală. Era și vineri, și ieri, și
alaltăieri… Era, era… Nu l-ai
văzut tu. Bine, l-am ținut
invers, recunosc”, a dezvăluit
pregătită pentru apariția
unui copil în viața mea, știu
că nu este ușor să fii mamă,
însă știu că aș fi capabilă să
am și un copil, și o carieră, în
același timp. Foarte multe
femei demonstrează acest
lucru. Nu grăbesc lucrurile,
toate se întâmplă cu un scop
și când va veni momentul să
devin mamă, știu că mă va
împlini întru totul!”, a spus
Ilinca Vandici în octombrie,
potrivit sursei citate. Băieţe-
lul cuplului va purta numele
Ioan, în memoria tatălui Ilin-
Ilinca la o emisiune de televi-
căi Vandici, care, din neferi-
cire, s-a stins din viaţă în
urmă cu câţiva ani, din prici-
ziune, la întrebarea designe-
rului Răzvan Ciobanu, referi-
na unui cancer. Andrei Nea-

În cadrul unei emisiuni de

toare la inel. Ilinca Vandici a

intrat, însă, în rolul de ma- mă, în glumă, în octombrie, când nici nu știa că dorința

sa va deveni realitate.

cşu este un tânăr chipeş cu o situaţie financiară bună, care îi permite să-şi răsfețe partenera ducând-o prin va- canțe exotice. La 25 de ani, este un adevărat „aspirator” de femei, un adevărat spor-

tiv, practicând kickboxing și

MMA.

Puţini

ştiu

Andrei

Neacșu a suferit şi el din dra-

goste. Fiul edilului din Tu-

nari a fost chiar căsătorit, dar mariajul lui nu a durat prea mult. Sperăm că, de data aceasta, relaţia cu Ilinca şi bebeluşul care e pe drum să-i asigure liniştea pe care şi -o dorea. Ilinca declară:

„Sunt atât de fericită, încât îmi vine să urlu în gura mare vestea minunată pe care mi-a adus-o Dumnezeu. Îmi do- resc de foarte multa vreme

un copil și, iată, în sfârșit, visul mi s-a împlinit. Andrei,

iubitul meu este si el in cul-

mea fericirii, mai ales ca își

dorea enorm un copil. De

abia așteptăm să devenim părinți”.

Ilinca Vandici este născu- tă pe 17 iunie 1986, la Ora- dea iar, în prezent, este o

prezentatoare de emisiuni TV, lucrând la Kanal D, fiind prezentatoarea emisiunii de stil ,,Bravo, ai stil!".

Adriana Chira

Ilinca Vandici a primit inelul de logodnă, dar l - a ţinut ascuns În timp ce

Dacă până nu demult po-

za în fata fără noroc în dra-

goste, Ilinca Vandici e mai

fericită ca niciodată, de când

l-a cunoscut pe actualul ei

iubit, Andrei Neacşu.

televiziune, Ilinca Vandici a

mărturisit că a fost cerută în

căsătorie şi a primit inelul de logodnă de la partenerul ei de viaţă. Prezentatoarea de televiziune trăieşte o frumoa- să poveste de dragoste. De asemenea, ea a dezvăluit şi la

ce truc a recurs pentru a as-

cunde bijuteria. A ţinut ine-

lul invers pe deget, astfel

încât să nu se observe că este

de logodnă.

Ilinca Vandici a primit inelul de logodnă, dar l - a ţinut ascuns În timp ce