Sunteți pe pagina 1din 15

mm p

C O L A B O R E A Z :

Alex. B r b a t
V. B e n e
Stefan Bezdechi
Olimpiu B o i t o
Alex. Borza
D. Braharu
I. C r c i u n
I. Chelcea
V. C o p i l u - C h e a t r
Al. C o b o i
Ion Gherghel
V. Motogna
Mihail Macrea
Tiberiu Morariu
tefan Mete
Pr. Octavian Popa
Sept. Popa
George S b r c e a
etc. etc.

ORCTOR:
PETRU BORTE P R E U L : 2 0 LEI
LITERAR E C O N O M I C ~.~ SOCIAL
R e d a c i a si a d m i n i s t r a i a : Cluj, S t r a d a R u g u l u i No. 4 4 / a - : - T e l e f o n : 30-60
G a z e t a Ilustrat -:- Apare lunar -:- Director-editor: Petru Borte -:-
-l- nscris sub No- 49 In Registrul Publicaiunilor Periodice al Tribunalului din Clu -:-
Aprobat de Primria Munlcip. Cluj, sub Nr. 18304/932 i de Corpul VI Armat sub Nr. 24325/938
Abonamente de ncurajare . . Lei 2000
Fotocolaboratori:
Manuscrisele si fotografiile primite la reoist nu
Autoriti, instituii 1000 se napoiaz
Fotolilni, Cluj, Strada Regina Mria Nr. 6
Particulari 200 Crile, reoistele, ziarele efc, primite la redacie,
Florescu, Cluj, Strada Regina Mria Nr. 33
se oor nota n bibliografia reoistei
Un exemplar 20 Splendid, (Mircea Juga) Poiana Sibiului
Secia reclame: Primete anunuri, nse*
In strintate dublu. A b o n a m e n t e l e se pltesc nainte rate etc pe lng preturile cele mai moderate.
Kovcs, Oraoita

PUBLICAIILE REVISTEI GAZETA ILUSTRATA"


VOLUME APRUTE: 1939 broat lei 200, n pnz Iosif E. Naghiu: Bio-Bibliografia
lei 250. lui Vasile Prvan 18821927",
Dr. Emanuil Anca: Slnicul Mol Alex. Borza: Grdina Botanic" cu fotografia, lei 20.
dovei i apele sale" cu 11 ilustra- din Cluj. Muzeul Eparhiei ortodoxe Ro
iuni, planul turistic al mpreju Ion Chelcea: Muzeul Etnografic al mne a Clujului", cu ilustraiuni,
rimilor, 20 pagini, lei 5. Ardealului Cluj", cu ocazia reor 16 pagini, lei 20.
AI. Brbat: Aspecte din ara Ol ganizrii i inaugurrii din Iunie
tului". 1937 cu ilustraiuni. Rezumat VOLUME IN CURS DE APARIIE:
V. Bene: Bouquet, Raffet, Lan- f rancez-german.
celot". Desene privitoare la prin Literatur popular romn con tefan Mete: Trecutul Romnilor
cipatele Romne din Colecia G. tra dominaiunii maghiare n Ar din oraul Cluj".
Sion" cu 56 reproduceri, 32 pa deal", cu 7 cliee n text, 30 pa V. Bene: Colegiul Academic din
gini mari, hrtie velin, lei 100. gini, lei 20. Cluj".
Pinacoteca V. Cioflec" din Cluj. I. Crciun: Baba Novac, Genera Valeriu Seredan: Garda Naionala
Prezentare critic cu 25 repro lul lui Mihaiu Viteazul", 30 pa Romn a Marinarilor din Pola".
duceri, 18 pagini, lei 30. gini, 12 cliee, dintre care unul Petru Borte: Voluntarii Romni
colorat; hrtie velina, lei 20. din Ardeal n Italia".
tefan Bezdechi: V. Prvani in Dicionarul Istoric-Geografic-
Memoriam", 8 pagini. Alexandru Doboi: Abisinia". Con
flictul Italo-Abisinian, 8 pegini. Administrativ al localitilor din
Olimpiu Boito: Periodice Arde Una hart n colori, ilustraiuni, Romnia".
lene n rstimp de o sut de ani". format mare, lei 20. Nicolae Filip: Desz'oltarea tehnicei
Dumitru Braharu: M. S. Regele Roma Aeterna" (articole), cu n industria grafic".
Carol al II-lea i Cercetaii din 19 ilustraiuni, format mic, iei 20. Ion Gherghel: Viaa Muzical n
Rzboiul pentru ntregirea nea Ion Gherghel: Viaa muzical n Ardealul de dup unire". Par
mului". Ardealul de dup unire". Partea tea II.
Petru Borte: Cluza oraului I Activitatea Operei Romne Concertele i activitatea Acade
Cluj". Partea I. Ediia IlI-a cu din Cluj, 19191939". miei de Muzic din Cluj".
un plan al oraului, format mic, Dr. Mihail Macrea: ,,Institutul de Viaa Teatral n Ardealul de
32 pagini, lei 40. studii clasice". O scurt prezen dup unire". Activitatea Teatru
Cluza oraului Cluj i a m tare a activitii i a coleciilor lui Naional din Cluj.
prejurimilor, 342 pagini, 38 ilu- sale. 22 pagini, 30 ilustraiuni, Petre Petrinca: Romnii din Gre
straiuni, 3 hri, format de bu rezumat francez, lei 40. cia".
zunar, lei 70. Nistor Mete ing.: Uzinele Elec Titu Vale: La Romnii din Pind".
Indicatorul alfabetic al locali trice Cluj, S. A. n Regie Mixt I. Stanciu: Institutul de Minera
tilor din judeul Cluj", romn- 19061936 cu numeroase ilustra logie-geologie".
maghiar, maghiar-romn, cu har iuni". Planul Clujului, schie, Tib. Morariu: Situaia Geografic
ta jud., lei 40. etc, 64 pag., lei 20." a oraului Cluj".
Harta general a municipiului Tiberiu Morariu: Profesorul Ema- Ion Breazu: Clujul literar".
Cluj", format mare, n 8 culori, nuel de Matonne la Cluj i n I. Moga: Institutul de Istorie Na
Ed. IV-a, lei 100; necolorat, lei Munii Apuseni", cu 11 ilustra ional".
60, cu indicator alfabetic al str iuni i o hart n text, lei 10. G. Predescu: Clima Clujului".
zilor romn-maghiar, format ara Maramureului n lumina I. Iencica: nvmntul primar al
mic, necolorat, lei 20. literaturii tiinifice". Municipiului Cluj".
Gazeta Ilustrat" anii 1932/1933, Morabito Iosephus: Epigramatum Olimpiu Boito: Clujul pitoresc".
1934, 1935, 1936, 1937, 1938 i Liber", 28 pag. Zaharia Brsan (Diverse art.)

COMENZILE SE FAC LA GAZETA ILUSTRAT" CLUJ, STRADA RUGULUI 44/a, TELEFON Nr. 30-60
A N U L IX No. 5 - 6 Gazeta Ilustrat M A I - I U N I E 1940

L i t e r a r - E c o n o m i c -: S o c i a l
R e d a c i a i a d m i n i s t r a i a : Cluj, S t r a d a Rugului Nr. 44 a -: T e l e f o n : 3060
n s c r i s s u b No. 4 9 n r e g i s t r u l P u b i i c a i u n i l o r p e r i o d i c e al T r i b u n a l u l u i Cluj
Aprobat de Primria Municipiuiu C l u j s u b No. 1 8 3 0 4 / 1 9 3 2 i d e C o r p u l V I A r m a t sub No. 2 4 3 2 5 / 1 9 3 8

P R E S A SI S CI R I I T O R I I A R D E A L U L U I
N P R I M A D E C A D A A U N I R I I * )
Poate c modesta nfiare de astzi, s'ar cu stre, ndejdile noastre, chiar erorile noastre ale
veni a fi ntitulat: Dup douzeci de ani". scriitorilor i gazetarilor ce ne-am aflat n Ardeal, n
Cel puin aa se ddea cu prerea un sftos i anii 1920 i urmtorii.
prietenos confrate ardelean, alturi de care m'am Anii aceia, 1920, cu tot ce-a urmat, alctuiau
aflat lucrnd cot la cot, la o improvizat mas de re ciclul optimismului, al iluziilor, al energiilor cu gene
dacie din Clujul de acum dou decenii. rozitate dar i cu impruden risipite.
Mrturisesc c m ispitise gndul. Anul de fa, cu tot ce va urma, dup toate sem
Mrturisesc c eram gata a urma sentimentala, nele, va s inaugureze ciclul reculegerilor aspre, ciclul
nduioat pova a confratelui. mobilizrilor de fore i de contiine. Altfel ciclul
Dar mai mrturisesc c tocmai acest element sen ar amenina s se transforme n ciclul expierilor.
timental melancolic, m'a mpiedecat de a da rostirii S ne ntoarcem aa dar cu douzeci de ani n
de fa o coloratur de romantic pelerinagiu. urm. i s ncercm a reconstitui climatul istoric al
Anii au trecut. Au ngropat multe in noi i n Europei de atunci, cci strile noastre i iluziile noa
afar de noi, Au rcit entuziasme. Au risipit oameni. stre i scrisul nostru zilnic, se aflau n funcie de acest
Au nstrinat prietenii. Au presrat scrum n coamele climat european. Mai ales c aproape toi eram bn
leonine de odinioar. tuii de fascinaia Europei. Ne voiam europeni ct mai
La ce bun s le amintim toate i s evocm un grabnic, ct mai desvrii, ntr'o juvenil aspiraie
cortegiu al umbrelor la un banchet al umbrelor? de ar nou ntregit, proaspt chemat c joace un
Totui ceva din aceast msurtoare cronologic rol i s-i afirme valorile sale n universalitate.
la care m ndemna confratele cluj an de acum i de Ne voiam europeni n scris, n art, n ziaristic,
odinioar; ceva a rmas. La douzeci de ani distan, n politic, n sociologie, n idei i ideologii chiar
ne este ngduit o paralel, n rtciri.
Numai aa, situndu-ne n atmosfera i preocu Srmana Europ de-atunci, care-i pregtea de
prile timpului; n strile de atunci i de acum; n pe atunci, cu o stranie perseveren, ispirea de-
strile Romniei i ale Europei de atunci i de acum: acum!
numai asa s'ar lmuri n adevrata lumin actele noa- Pacea se prea etern pecetluit de tratate i pen-
* ) Conferin rostit la Cluj, la invitaia Sindicatului d-sale putini de a crea figuri vii in fabulaia r o m n e a s c i
p r e s e i R o m n e din A r d e a l " i a S o c i e t i i scriitorilor romni de a nota cu nerv, a u t e n t i c i t a t e i vigoare strile sociale, fie cele
din A r d e a l " . din trecute vremi, fie contemporane. F i c i u n e a n c a r e ne invit
c r i l e lui, e populat de o via dens i necontrafcut, ceea c e
SCRIITORUL CEZAR PETRESCU L A CLUJ t l m c e t e larga c i r c u l a i e a numelui i literaturii d-lui Cezar
Pentru romanul rom Petrescu.
nesc, d. Cezar Petrescu va Dar dincolo de vena literar, d. Cezar Petrescu mai este
nsemna alturi de Li- unul dintre puinii notri gazetari, c a r e asemenea lui E m i
viu Rebreanu o mpli nescu, Caragiale, B l c e s c u , i alii duce sub robotul zilnic
nire sub semnul celor mai al rotativei o superioar inut estetic, s e c o n d a t de tempera
preioase c a l i t i literare mentul combativ, ndrsne, flmnd de adevr i dreptate.
i psihologice. Muli din A r t i c o l e l e d-sale din ziarul Romnia" sunt adeseori a d e v r a t e
tre eroii c r i l o r lui s'au ndreptare de gnd i fapt romneasc, dup cum ndreptarea
integrat demult n con au fost strdaniile desfurate de d-sa la Cluj i n ntreg Ar
tiina l i t e r a r a cetitoru dealul, n anii c e au urmat imediat Unirii.
lui, cu a c e e a i vigoare i Cobort la Cluj, ca s vorbeasc gazetari i gazete r o m
n a c e e a i msur ca at- neti din Ardealul de dinaintea U n i r i i d. Cezar Petrescu t n'a
cea din figurile literaturii intenionat s fac numai un istoric al unor momente t r e c u t e
europene. Dela ntuneca din sbuciumatul i superbul trecut al gazetriei transilvane, ci
re", a c e a a p o c a l i p t i c i mai ales s ridice un memento pentru cei de azi i s a t r a g
totui o m e n e a s c viziune luarea aminte asupra ceea ce a nsemnat odat nobila profe
a rzboiului nostru, ori siune g a z e t r e a s c . D. Cezar Petrescu, cu viziunea sa miracu
mruntele nuvele din n
D. C E Z A R P E T R E S C U loas de literat, cu e x p e r i e n a i - m i e z o a s de ziarist, a tiut s
semnrile unui rze", p
descifreze din trecut, tot ceea ce poate fi mai arztor n a c t u a
n la Romanul lui Eminescu", Aurul negru" sau Baletul
litatea sa, mai pilduitor pentru noi, cei c a r e robotim astzi sub
mecanic", d. Cezar Petrescu a dovedit n primul rnd marile
ameninarea Molochului tiparniei,
tru eternitate garantat de acel prunc al ideologiilor teorii, fiindc explodaser n mprejurri nc necu
fumegos wilsoniene care abia nscut ncepuse a muri noscute istoriei de pn atunci.
de paralizie infantil n leagnul su de pe rmul Acesta era aspectul Europei de acum douzeci
lacului Lman. Societatea naiunilor" i inaugura de ani. Sufletul su bolnav, pentru care nu s'a gsit
inoperanta-i carier de sesiuni i conferine, care str tmduire n douzeci de ani.
mutau metodele, moravurile i oamenii parlamentelor Iar n aceast atmosfer care era mai mult cre
naionale, ntr'un suprem parlament al ginilor. i c puscular, dect o auror a unor timpuri noui, un tai
n orice parlament, de oriunde, totul ncepea cu un nic ndemn ne-a mnat s lum drumul Clujului.
discurs, pentru a sfri cu un discurs. Faptele rm Nu eram singuri. i nu ne aducea cine tie ce
neau undeva pe drum, n intenii. ispit de fructuoase perspective n cariera scrisului
Fiindc amintirea rzboiului era nc proaspt, zilnic sau literar.
fiindc nu se cicatrizaser nc rnile, fiindc um Eram numeroi: gazetari, scriitori, poei, critici;
brele morilor mai cereau nc o reparaie n remuca- aproape toi tineri i aproape toi rmai de atunci,
rea supravieuitorilor: se ncercau pretutindeni re chiar dup ce ne-am risipit, aproape toi rmai cre
forme sociale, se vnturau ideologii generoase, isbuc- dincioi scrisului.
neau pe alocuri revolte, rsturnri i nlocuiri de re Eram numeroi i eram chemai de prestigiul Ar
gim, dar tot cu precderea discursurilor. Cel care vor dealului cultural i gazetresc dinainte de rzboiul
bea mai bine i mai frumos, lua locul celui tcut, care trecut; de acei scriitori care au cunoscut martirajul
n rezervat discreie, se nveruna s ncerce o adap scrisului i au ispit inimoasa lor cutezan n tem
tare a societii i a individului la efervescena de nie.
dup rzboiu. Pentru noi, cei de departe, formai n colile Ro
Crize de guvern, crize economice i financiare, mniei mici, la Universitile din Iai i din Bucu
probleme de refacere, planuri de plata reparaiilor i reti, n somnoroasele licee de trguri provinciale;
a datoriilor; arogana mbogiilor de rzboiu i fan pentru noi Ardealul pstra o aureol romantic de
tasticele afaceri mpmntenite n moravurile epocii lupt i de eroism, de nverunat rezisten naio
de cutezana acestor mbogii de rzboiu cam nal, de aprig instinct al conservrii autohtone.
acestea inundau cronica vremii. Europa se america Vom regsi ne spuneam vechii lupttori
niza n sensul slut al cuvntului; pe cnd America clii n patetice experiene. Vom nva alturi de
din plin chiftuit de banii Europei, se izolase ca s-i dnii, curajul viril al convingerilor care nu dau n
numere n tihn aurul bncilor, i s se lase legnat drt, dect atunci cnd poruncete un interes naio
de iluzia unei fabuloase prosperiti ce avea s se nal, o tactic de btlie, o ateptare strategic.
lichideze n cumplita criz din 1929. Cci pentru muli crturari din fosta Romnie
Fr ndoial c erau i acestea semne, indicaii; mic, se punea atunci aceast problem de contiin.
acel fatidic Mane, Teckel, Fares, pe care l scrisese Se mplinise o suprem nzuin naional. Stlpii
o mn nevzut cu slove de foc, n sala banchetu hotarelor erau prbuii. Dar unirea nu nsemna un ~j
lui din cetatea Babilonului, vestind o apropiat jude sfrit. O ncheiere. Era abia un nceput. Cerea des- !
cat a vremurilor. vrirea, pecetluirea definitiv printr'o unire sufle
teasc, mult mai ncet, mult mai subtil de realizat,
Dar cine s descifreze amenintoarele semne?
dect unirea politic i geografic.
Cine s presimt nfricoata lor osnd?
Romnia mic, devenit nsfrit mare, nu r
Literatura, arta, presa european, aveau alte spundea ntru totul ateptrilor noastre, ndejdilor
griji i alte idealuri. noastre. Urma calea Europei dup chipul i asem
O lume anemiat de hemoptizia rzboiului, cerea narea Europei. Se nscunau la crm acelai oameni,
artei i literaturii amgirea curajului viril, a formu cu aceleai metode, sau cu oameni noi care-i nsu
lelor ndrznee, o rupere cu trecutul, o anticipare a eau ntr'un uluitor mimetism metodele i nravurile
viitorului. Manifestele nu erau lipsite de idei inge oamenilor vechi. Nu strbtea nici o presimire a
nioase. Dar realizrile, creaiile, dovedeau toate o problemelor acute cte se puneau pentru a nfiripa
jalnic lips de elan creator, de vlag, de geniu. Din o via nou, purificat, ntr'o ar nou, mrit.
attea coli literare i artistice cte npdiser pus- Asistam la un fel de mprire a przii de rzboiu i
derie n Europa, del Paris pn la Zagreb, din Ber la o stranie regrupare a beneficiarilor.
lin pn la Geneva, din attea expresionisme, futu Pentru a reconstitui chipul i asemnarea Rom
risme, suprarealisme, dadaisme, cubisme i alte isme niei din acea epoc, fie-mi ngduit s citez un pasa
i tr^nisme, ce a mai rmas oare adnc i durabil giu dintr'un articol al subsemnatului, aprut nu prea
pentru a supravieui modelor? Nimic! Aproape nimic. mult vreme dup sosre, n revista Gndirea pe care
E adevrat ns c toate aceste sgomotoase ma m ncumetasem s'o ntemeiez, aci, n Cluj, cu att
nifeste cu mult mai prejoase realizri, au o netg de prietenoasa colaborare a tuturor. E un document
duit valoare documentar. Exprim epoca. Sterilita ca oricare altul i nu e singurul.
tea epocii. Anarhia moral a epocii. E o nsemnare pe marginea unei recente aniver
Incapacitatea de a gsi un reazm solid n trecut sri a rzboiului nostru de unire, care punea din ne
sau de a construi o armtur solid viitorului. fericire zadarnic, o zadarnic problem de contiin.
Incapacitate care s'a dovedit tot att de fatal, Scriam atunci, dup ce-am recapitulat manifesta
ns mai trziu, val! prea trziu i n rndurile iile i articolele de pres:
celor mai muli crmuitori de ri i popoare euro O singur publicaie, ldeia European, a scu
pene; incapacitate de adaptare politic, economic i turat o clip indiferen lectorului dnd tiparului tex
social; incapacitate de a gsi formule viabile, so tul inedit al jurnalului fcut de ostatecii din Sveni.
luii viabile, unor probleme de convieuire naional Au fost nchii acolo, la Sveni, oameni de cul
i internaional care nu se mai potriveau nici unor tur, de gndire, profesori universitari, oameni poli-
Gazeta Ilustrata - 1940. No. 56 33

tici, ziariti, avocai. Sub apsarea moral a eveni mac cu roul nchegat. Prin gardul de srm rupt,
mentelor aceti ostateci au simit nevoia unei profe strbtuser civa viei fumurii care rumegau iarba
siuni de credin care s fie mai trziu un ndreptar gras, cu neturburata mulumire de sine bovin.
de via. Cu ct, cu ce, ne simim noi oare mai presus de
i spunea acel jurmnt, fcut n ziua nlrii absenta lor contiin?"
Domnului din 1917: Aceast ntrebare mi-o puneam mie i o puneam
Aceti ostateci au avut prilejul s-i fac un altora, acum douzeci de ani, ntr'o publicaie a Clu
serios examen de contiin i s cumpneasc par jului.
tea de rspundere care revine fiecruia romn n E de neles mcar din umbra unor asemenea n
soarta nenorocit a rii. Pltind cu privaiuni i trebri, c nu m aducea, c nu ne aducea aci, o sim
umiline vina altora, ei s'au mngiat totui cu gn pl i accidental experien profesional. Ne aducea
dul c suferinele lor vor putea fi cndva de un folos dorina nsufleit, de a conotribui cu mijloacele noa
neamului ntreg. De aceia, subsemnatul ostatec n stre, n ndeletnicirile noastre, la acea contopire sufle
anii 1916 i 1917, internat n satul Sveni, judeul teasc att de grabnic cerut dup unirea geografic
Ialomia,mi-am luat cu jurmnt i pe onoare nda i politic.
torirea ca de aci nainte, n viaa mea public i pri Doream s ne cunoatem mai bine, ca s ne iubim
vat, s nu execut nici un act i s nu particip mai mult.
la nici un act al altora, dect dup ce mi voiu Doream s trudim alturi, nfrindu-ne prin
recapitula n contiina mea faptele pe care am avut munc, pentru a continua mpreun o scump tradi
durerea s le constat n zilele de rstrite naional... ie gazetreasc i scriitoriceasc a Ardealului, o
nainte de a face credit promisiunilor vreunui politi mndrie bine-meritat a Ardealului.
cian, din ori i ce partid ar fi el, eu, ostatec, nu voiu Sufletul gsit aci, nu-1 pot uita. Nici oamenii de
uita procedrile neruinate de mbogire ale politi- aci. Nici fraii mei ntru scris, din care muli s'au ri
cianilor care au traficat cu influena lor n Stat, sipit, muli au trecut n marea tcere, sub crucea in-
nainte de rzboiu, pn ntr'att, c muli oameni tirimelor.
cinstii doreau n urm rzboiul ca un botez de snge E adevrat, c pentru noi oaspeii trectori, ne
pentru iertarea pcatelor . . . " ateptase totui o mhnit surpriz.
Acesta era jurmntul ostatecilor din Svenii Legiunea vechilor lupttori ai scrisului din ve
Ialomiei, la care adogeam n revista din Cluj ur chiul Ardeal, se mpuinase printr'un straniu schimb.
mtoarele amare dar nu singuratice reflecii: Muli se ndeprtaser de Ardeal, spre capitala
Nu tim scriam nu tim, cu ce strngere rii, i mpreau viaa ntre Ardeal i Capital,
de inim, vor fi recitind acum fotii ostateci dela S- absorbii de tumultul politic.
veni, textul jurmntului fcut n ziua nlrii Dom Mergeau s-i macine ntru aceasta, viaa, vii
nului, care demult va fi rmas o hrtie indiferent i torul, trecutul. S le nimiceasc i s le piard.
mrturia unei naive copilrii. Cci schimbul n'a fost din cele mai fericite. Pe
Dar tim c ntr'acele ceasuri negre, aceleai ci nu i-am auzit mai apoi, cnd era prea trziu, sus
ndatoriri s'au luat cu jurmnt i pe cuvnt de onoa pinnd dup trecutul lor de lupte i de suferine, care
re i n alt parte, i de ali sguduii oameni din cu ddea vieii o noblee, o mndrie, pe cnd politica le
prinsul rii. In serile de bombardament slab de ar punea de pe atunci pe buze recea cenue a morii?
tilerie", cum suna Comunicatul Marelui Cartier, os Se spune c ziaristica duce departe, cu singura
taii depe liniile de front, ofierii rezervelor care i condiie: s'o prseti!
dnii, ca i ostatecii dela Sveni erau oameni de cul Intru ct privete confraii mei ardeleni care au
tur i gndire, profesori universitari,oameni politici, abandonat posturile de onoare, mcar o singur dat,
ziariti i avocai; i dnii, sub foile de cort sau n dictonul a fost desminit. I-a dus valul departe! Dar
bordeele de adpost, cutremurai de asprul purgato unde?...
riu pe care ni-1 trimetea rzboiul au simit nevoia Cetialali confrai de aci, gsii locului si rmai
aceluia examen de contiin care s le fie un viitor locului, nu se simeau vitregii de soart. Prelund
ndreptar n via. In Iaii, unde mulimea tixit i de srg vechile lor unelte ale scrisului, la mesele re
mucat de mizerie tria sub apsarea tragic a eve daciilor strine i srccioase se ndrtniceau s
nimentelor, s'au legat solemn ori discret ntre pereii pstreze vie glorioasa tradiie a Ardealului gazet
unei friguroase camere, aceleai jurminte, vai! prea resc i scriitoricesc din epoca eroic.
curnd clcate. Nu voiu pomeni nume. Nici titluri de ziare. Ele
Dup cinci ani ntrebam atunci eu, fost rmn consemnate n istoria presei i a literaturii ar
ostatec; eu, fost osta; eu, fost captiv ori eu, fost nu delene din prima decad a unirii.
mai biat vietate sdrobit de atmosfera moral a eve M voiu mrgini s evoc atmosfera. S reconsti
nimentelor, ce pot rspunde contiinei? Valul ne-a tui un strlucit nceput, care prea repede i ingrat a
nvluit iari. Botezul de snge" mult ateptat, fost zdrnicit.
ne-a dat civa milionari mai mult, cteva sinistre Partidele politice vedeau n presa Ardealului nu
celebriti n plus i o slbatec sete de ajungere, pe mai un instrument de propagand a programelor, de
care n'am cunoscut-o niciodat att de nesioas, n distrugere a unor personaliti i de supravalorificare
Romnia cea mic i mizer. a altora. Vedeau ndeosebi un instrument de agitare
Cunosc undeva, dincolo de Adj ud, ntre Trgul- electoral i desbin luntric.
Ocna i nu tiu ce gar cu nume nensemnat un ci Gazetarii Ardealului la care ne alturasem i
mitir de rzboi, unde dorm muli dintre cei cu care noi, oaspeii din fosta Romnie mic, ntr'un unanim
legasem odinioar jurmntul naiv. Moartea lor le a consens, opuneam o unanim rezisten struind asu
dat deslegare. Din mersul trenului, am vzut crucile pra valorilor creatoare i pstrnd caracterul cultu
strmbe, cununile de stejar uscate, florile trzii de ral al foilor ardeleneti de altdat; cu dri de seam
binte i vie, nu cu ago
nica Europ i cu btr
nele sale sulemenite mi
turi constituionale. Poa
te c eram prea puin
europeni! Fie s apese
asupra noastr numai
aceast mustrare de cu
get!
La regionalismul po
litic, nveninat de soco
teli i strategii electora
le, presa i scriitorul ar
delean, opunea, a pre-
t'nde subccntient, in
stinctiv, regionalismul
creator al specificului
local, al particularismu
lui conservativ, al pro
blemelor cu rdcini n
via, nu n urnele elec
torale, i n textele m-
blsmatelor constituii.
Mi s'a prut adnc
semnificativ faptul, c
niciri mai struitor ca
n Ardeal, n'am ntlnit
atunci attea expoziii,
muzee i colecii parti
culare etnografice.
R e d a c i a d u p a p a r i i a c o t i d i a n a G a z e t e i " ( G a z e t a T r a n s i l v a n i e i ) (1885) Dovedeau un cult al
I a c o b M u r e i a n u ; A u r e l M u r e i a n u cu s o r a sa, d o a r a S e v a s t i a ; S t . B o b a n c u . ^ r e d a c t o r ; specificului local, mai
C o n s t F l u s t u r e a n , administrator i biatul impritor de g a z e t e . profund dect vntura-
rea asmurilor regiona
t discuii asupra crilor; cu foileton literar; cu ru liste i mi amintesc un episod semnificativ i acela:
brici enciclopedice; cu slvirea momentelor i oame Un modest nvtor de coal primar, Orosz
nilor mari din trecutul Ardealului; cu o propagand Endre, ungur de origin i cetean romn, deschi
pentru pstrarea datinilor i virtuilor locale. sese o asemenea expoziie de obiecte etnografice, n
localul muzeului industrial de aci, din Cluj. Era o
A fost o lupt curioas. i ntr'adevr epic. Nu colecie preioas i era o fapt impresionant.
se rsboiau diferitele gazete, ale diferitelor partide,
intre ele. Noi, scriitorii, duceam ntre noi casa cea nvtorul de coal primar, de douzeci de
mai bun; legasem prieteniile cele mai neuitate. Lupta ani i tiase drbul de pit dela gur, cltorise
o duceam cu patronii reali sau fantomatici ai gazete cu desaga n b, cutreernd satele pentru a culege
lor, fiecare nluntrul casei noastre, sub nvinuirea de aci un lemn putred, dincolo o piatr sfrmat.
c suntem lipsii de ..pasiunea politic" i c nu lo un hrb de ceramic, o putred estur veche, sub
vim adversarul ndestul de tare cu moaca la cap: sub btaia de joc tcut a ranilor si n sublima nep
nvinuirea c pstrm gazetelor caracterul sftos, sare a autoritilor, pe rnd, maghiare i romneti,
blajin, molcu. de prea cumini i desuete fni culturale. pe rnd i identic nepstoare.
Iat crima! i iat de ce n puini ani mijloacele Nu merita fapta ncurajat? Osteneala rspl
care ntreineau gazetele s'au restrns treptat, desco tit cu o vorb? Ideia ridicat la nelesul ei mai
perind c nu rspund inteniilor, c nu-i ndeplinesc nalt?
rostul deplin, c nu sao prpstii ndestul de adnci Rndurile care s'au scris atunci, le regsesc acum.
ntre oamenii Ardealului divizai ntre diferite par Cine le-ar renega? Iat-le:
tide i intre Ardealul de atunci i fosta mic Rom .,In hrburi zace o poveste cea mai sfnt pa
nie. Dar vina i rspunderile, dece s le mai rsco gin de istorie, lupta dintre om i materie, lupt pe
lim? Vor fi i ele consemnate n Istoria nu numai a care o d ideia. Vechiturile se ilumineaz magic,
presei i scrisului literar ardelenesc; n Istoria ntre- atunci cnd n ele urmreti gndul prin care s'a pre
gei Romnii care a pierdut cei ma preioi ani de or schimbat forma. Ba mai mult, poi urmri naionalis
ganizare, dezorganizndu-se. mul n aceste forme. O ras a purtat un fel de opinc;
Mie-mi rmn pe veci neuitate ceasurile dela alta, altul. Comparaia cu sandala roman i cu escar-
masa redaciilor din acest Cluj, unde nu cu ochii la pinul modern, arat pentru gnd drumul prefaceri
telegramele Capitalei i la gazetele Capitalei, ci cu lor. In lemnul unui ciomag, ca pe o grot preistoric,
ochii la modestele foi provinciale, la rvaele citito i scrijelete naiv pstorul turma de capre negre
rilor simpli din deprtate comune ardeleneti, ne cu sau florile oglindind astfel pentru veacuri simi
tm de acolo subiectul zilei, isvorul de inspiraie al rea lui de o clip. Pe o furc rmne o dantel de
articolului, contactul cu realitatea romneasc fier spturi n lemn dela flcul care a vrut nfrumuse-
tarea din iubire. Buciumul ne amintete timpul n scriitorii i gazetarii Ardealului n serviciul micii lor
care pstorii acestor inuturi erau risipii prin muni patrii i al patriei celei mari; limpezind odat pentru
i nu se puteau vesti unii pe alii dect ntr'acest fel totdeauna rostul creator, nobil, netgduit al valorilor
sau cu focuri, noaptea; ei, care nu se rentlneau regionale; opunndu-le regionalismul negativ. Sunt si
ca trib dect n acele zile de primvar n care i gur c aa, chiar din primul deceniu, am fi isbutit s
cumprau soiile! Filologia, din frnturi de cuvinte, ne cunoatem mai bine, s ne preuim mai mult, s
scoate o preistorie. Acela merit l poate avea i et conlucrm nmnunchindu-ne puterile, n loc s ni le
nografia pentru marile inteligene care s'ar devota. risipim.
O comparaie adncit i cu un spirit de observaie Gazetarii i scriitorii Ardealului din acea prim
din nefericire tot mai rar ntlnit azi, ar aduce ade decad a Unirii au fcut totul pentru aceasta. La cei
vruri menite s revoluioneze istoria, meditnd tot puini i singuratici, rmai din vechea gard, se
mai mult asupra acestor urme". adogiau tinerii proaspt ieii depe bncile facult
Cam in asemenea spirit erau preocuprile noa ilor unii nc pe bncile facultilor. Primindu-ne
stre, trudindu-ne dintr'un episod divers, dintr'un n mijlocul lor, n'am cunoscut nici o rezerv, nici o
aspect cotidian s extragem o substan de mai nalt bnuitoare privire piezi. Attea prau de fcut! i
i durabil for educativ. att suflet se mai afla nc viu i fierbine n fiecare
Reacia patronilor de gazet, dintre care unii se gata a se drui!
ntmplau a fi fost tocmai gazetari cu trecut glorios Dar atmosfera politic a rii, care era i at
de lupt, dar acum cu alte pasiuni, pentru altfel de mosfera politic a Ardealului, n'a ngduit aceast
lupte; reacia aceasta a fost de o comic de obtuz generoas minune. N'a tiut s acorde primat valori
indignare: lor culturale ardeleneti, s in scriitorul i gazeta
De etnografie ne arde nou? i mai ales de rul la misiunea lor constructiv, la discutarea obiec
hrburile adunate de un ungur? Lsai prostiile i tiv a problemelor locale ncadrate n marile pro
frecai-i ridichea lui X! . . . bleme generale. Entuziasmele au ostenit. Oamenii s'au
risipit. Treptat a pogort o cea, s'a cuibrit o ln
Dup cum v imaginai, X, nemblnzitul adver cezeal. Numrul paginilor de ziare au sczut. Pe
sar cruia ni se cerea s-i frecm neaprat i radical urm au nceput a dispare i ziarele. S'au rrit pu
ridichea, fusese un bun prieten al celui indignat; to blicaiile periodice. Izolai, parc ascunzndu-se pen
var de lupte naionale n trecut, mprtind aceiai tru a svri o fapt rea, civa din scriitorii btr
mas de scris i aceleai soroace de temni politic. nului Ardeal i alii tineri, se ncpnau a mai mi
Dar oamenii se schimbaser! i preteniile! i gli o carte n care puneau sufletul robust al Ardea
ideile! Att de adevrat este c ziaristica te duce de lului, rscoleau o problem mai permanent de destin
parte, cnd o prseti. Poate prea departe! omenesc i romnesc, ncercau s-i nscrie trecerea
Noi cetialali, rmai la post unde ne aflm i prin via msurndu-se cu eternitatea. Cine gndea
astzi, ardeleni de batin i oaspei trectori fcn- la dnii? Cine a plecat urechea s le asculte oapta
du-ne a uita rolul nostru de a freca ridichea adver lor, psul lor? Fiecare zi, punea ntr'o fil de carte
sarilor cu care n'aveam nimic a mpri, nici noi, nici nc o iluzie ofilit, ca o floare strivit i moart
naia, ne socoteam chemai pentru o mai nobil mi ntr'un herbar. Fiecare zi, tergea depe aripile de flu
siune. tur ale inspiraiilor, nc un dram din pulberea de
Aa au luat atunci fiin publicaiile sptm aur i de sclipire dup care tii prea bine c din
nale sau lunare, pe marea linie a tradiiilor ardelene. orice fluture rmne numai o omid urt i vscoas.
Aa s'au ncercat i s'au isbutit
apropieri cu unii scriitori arde
leni de origin maghiar, pen
tru a pipi soluii de convieui
re, anlicipnd astfel politica a-
cestui ceas de fa. Aa ne-am
nfiripat in prima ntocmire
profesional a gazetarilor ro
mni din Ardeal, menit s
poarte n egal msur grija in
tereselor materiale i a ndato
ririlor spirituale. Aa a fost spri
jinit printr'o ntreinere de at
mosfer: arta dramatic, opera,
artele plastice, aezmintele cul
turale, ntreprinderile editoriale;
tot ce val-vrtejul politicei par-
tidiste mtura, nruia, prefcea
; ;
n ru ni de glorios trecut sau de
ludabile intenii.
A fost atunci prilejul unic,
de a statornici Clujului mai n-
tiu, celorlalte centre ardelene R e d a c i a T r i b u n e i " din S i b i u n 1894.
mai apoi, o armtur puternic In picioare dela s t n g a s p r e dreapta : loan Dordea, Ioan Moa, I. R u s s u i r i a n u
de pres, de publicaii culturale, i G M o l d o v a n ; e z n d : I. Dolean, L i v i u Albini, S e p t i m i u Albini, G . B o g d a n
de asociaii editoriale, strngnd D u i c i G u s t a v A u g u s t i n i . ( A z i t r a e s c ; P r . Ioan Moa i G . Moldovan).
Cu ochii la Europa i la controversele sterpe care n numele libertii farnice, ne rpea libertatea de
au ucis instinctul de conservare i de grandoare al a gndi prin cugetul nostru i de a simi prin inima
Europei, conductorii Romniei de atutnci, indiferent noastr, pentru realitile noastre. Acest capitol e
de inutul de origin, uitau c isbvirea rii i con ncheiat.
solidarea unirii, nu ne putea veni de acolo, din hao Ne mpresoar aspre ameninri. Stau ochi n
sul discursurilor i al dibciilor diplomatice. Ci din ncordat ateptare. Va veni mine o aezare nou a
afirmarea valorilor i energiilor noastre; din armoni lumii, n care fietece ar i neam vor rmne ncre
zarea i disciplinarea lor; din pregtirea unor con menite pe mult vreme, dup cum le va fi prins ceasul.
diii prielnice pentru elementele creatoare care s-i Dar fiindc primejdia deteapt instinctul de
poat desvri creaia, s ne afirme n universali aprare i de paz, n loc s ne lsm paralizai de
tate, prin tot ce avem mai adnc i pur naional, aa fascinaia Europei i de superstiia unor principii,
cum avea s sune mai trziu lozinca M. S. Regelui unor metode, unor regimuri, care i acolo, n ^Europa
Carol II. se nruie i sfresc; ne ntoarcem la grijile noastre
Scriitorii i gazetarii Ardealului nu s'au bucurat i la puterile noastre.
ns la timp, acum dou decenii, de aceste gnduri Taina viitorului se afl n noi, nu n afar.
ocrotitoare; la timp i aci, unde era nevoie mai vrtos Iar n acest viitor, care se pregtete, rostul scrii
dect oriunde. torului i gazetarului i va recuceri drepturile sale.
Au DAT totul, ntr'o lume si ntr'o vreme n care Aci ndeosebi, n Ardeal, unde scriitorul nu s'a nde
toi LUAU. prtat de pmnt; unde gazetarul nu s'a ndeprtat
In rndurile care vesteau aceast modest a mea de poruncile instinctului naional.
expunere, un ziar cluj an, cu o discret mustrare, Acest ceas trebuia s vin. Trziu, e adevrat.
amintea c am btut tot mai rar, prea rar, drumul Dar nc nu e prea trziu.
Clujului. Mustrarea e ndreptit. O singur tristee mai ncearc. Gndul la cei
Dar ocolind aceast cetate a amintirilor, a ela care au ndjduit alturi cu noi, acum douzeci de
nurilor i a ncrederilor tinereti de odinioar o f ani; au luptat alturi cu noi, acum douzeci de ani.
ceam tocmai dintr'un dureros simimnt. Era dure i astzi nu mai sunt, pentru a ne mprti n
ros s ntlneti tot mai mpuinai i tot mai descu dejdile renscute. Le-am simit umbra alturi, pind
rajai confrai, fraii mei ntru scrisul zilnic i lite nevzut, pind tcut, pe strzile acestui Cluj unde
rar. S-i afli cu privirile mpclite, ca supravieuitorii ne-au fost drumurile de odinioar.
unor mari sperane i generoase plnuiri, pe care tim Nu ntrebau nimic. Nu le a^eam pasul. Dar tiam
pul i oamenii le-au mpotmolit, mprejurrile le-au c merg alturi, nsoindu-ne din lumea lor, a um
sdrobit, viaa le-au rcit. Pe lng dnii treceau glo brelor, printre mulumea Clujului de azi, care nu b
riile de-o zi, atotputernicii de-o zi, acea trufa faun nuia ce tovari nevzui, ce tovari neuitai ai Clu
a politicii partidiste care pn mai deunzi acapara jului de eri in pasul cu noi.
totul, devora totul, ca s nu lase n urm nimic. Nu ntrebau nimic.
Dac am rspuns de ast-dat chemrilor prie Dar le ghiceam ntrebarea:
teneti de aci, e fiindc am deplina convingere c Voi ce-ai fcut? Voi ce facei? Voi ce vei
aceste stri au luat acum sfrit. face?
Vremea nu mai este a optimismului, a iluziilor Rspunsul nu-mi aparine.
i a energiilor pgubos risipite. Nici a glgioilor Rspund fiecare pentru sine, dup ce-i va fi
cruciai constituionali.i Nici a tiranei de partid, care cercetat cugetul su.

I
Frumos te-a mai mpodobit i 'ncptor mi te-a croit, De grea robie veacuri lungi
Printele ceresc, De neamuri primitor, S 'ndure le-a fost scris,
Ardealul nostru mult iubit, S dai sla i adpost i rare ori un cer mai blnd
Scump leagn printesc! i hran tuturor. 0 clip le-a suris.
Mnoase cmpuri, mndre vi S fii n lume a voit Dar ori-i-ct au suferit,
In snu-i a ntins, Un cuib de fericiri, Ei nu te-au blstmat,
C'un falnic bru de muni stncoi Dovad vie pe pmnt Ci zi de zi i an de an
Mre mi te-a ncins. De-a lui cereti iubiri. Mai cald te-a 'mbriat.
i dac soarta 'n viitor
In miezul tu, de pre nespus, Dar, ah, prea sfnt vrerea lui Tot chin ne-a rndui,
Ascuns-a mii comori, Cum soartea o-a schimbat, O clip nu vom nceta
Cu codri munii i-a 'mbrcat, i ct amar i ct ncaz Ca ei a te iubi.
i-a tale vi cu flori. Mereu te-a cercetat!
i 'ntemniri i schingiuiri
Si ruri limpezi, viu cristal, Ah, cte veacuri pe-al tu plai i noi vom ndura,
Din snu-i a pornit, Mereu am suferit, Dar nicicnd nu ne-om deslipi
i 'ntr'ale lumii patru pri i ct ai notri biei strmoi De sfnt glia ta!
Ca dar le a mprit. La snu-i au jelit!
i cel din urm-al nostru gnd
i ctr ceruri te-a 'nlat, De cte ori al tu pmnt Spre tine-a fi intit,
Stpn pe deprtri, Cu snge am udat, Ardealul nostru, leagn scump,
Cu fal 'n juru-i s priveti, Seninu-i cer de cte ori Dar mult nenorocit!
Tu ar ntre ri! De lacrmi s'a'norat! Andreiu Brseanu
Gazeta Ilustrat 1940. No. 56 37

T E A T R U L N A I O N A L DIN CLUJ
BILANUL STATISTIC gere: 8 comedii, 10 piese cu caracter mixt (comic i
dramatic), 1 dram propriuzis i 3 tragedii.
Douzeciidou de piese teatrale, n 19 specta-* Dintre aceste 22 de piese teatrale numai 5 sunt
cole de premier, au vzut lumina rampei n cursul originale, romneti, iar celelalte aparin literaturi
trecutei stagiuni, atingnd cifra de 84 reprezentaii lor strine. La 5 din cele 17 piese strine nu ni se
Acestora li se mai adaug dousprezece reluri, n 55 indic, n program, numele traductorilor. i e p
spectacole. Totalul reprezentaiilor pe scena teatru cat, fiindc o traducere, dac e fcut cu rvn i
lui cluj an, fcnd abstracie de turneele bucuretene, cu pricepere, trebue s lase urmailor i numele ace
se cifreaz astfel la 139. innd cont i de turneele luia sau aceleia care a svrit-o.
dela grania de Vest i de pe zonele militare nre Pe lng premierele amintite mai sus s'au mai
gistrm totalul general de 259 reprezentaii, date de reluat urmtoarele piese teatrale:
harnicele echipe, aparintoare trupei teatrului nostru 1. Ginerele d-lui" prefect, comedie n 3 acte, lo
naional, n cursul stagiunei din 1939/40. calizare de Paul Guti.
Iat lista premierelor: 2. Romana, pies n 3 acte, prolog i epilog de
1. a) Baba Hrca, feerie n 2 acte (3 tablouri) R. de Flers i Fr. de Croisset. Trad. de Claudia D.
de Mateiu Millo; muzica de Flechtenmacher. b) Zaharia.
Cinel-Cinel, comedie ntr'un act, cu cntece, de Vasile 3. Cinematograful, comedie n 3 acte. Localizare
Alecsandri; muzica de Flechtenmacher. (1 Oct. 1939). de P. Guti.
2. Timpul i Familia Conway, comedie n 3 acte 4. Nsdrvniile divorului, comedie n 3 acte de
de I. Priestley. Trad. de dna Victoria Iuga. (10 Oct.). A. Bissone.
3. Casa Hervey, pies n 4 acte (17 tablouri de 5. Doi sergeni, pies n 3 acte de Rotti (proba
C. R. Avery. Trad. de Soare Z. Soare. (17 Oct.). bil un pseudonim). Trad. de Titus Dunca.
4. Mama, pies n 3 acte de Karel Capek. (24 6. Nora, dram n 3 acte de H. Ibsen. Trad. de
Oct.). B. Marian.
5. Zile senine, comedie n 3 acte (4 tablouri) de 7. Hocus-Pocus, comedie n 3 acte, prolog i epi
Claude Andr Puget. (7 Nov.). log de Curt Gtz. Trad. de I. Vanciu.
6. Magda, dram n 4 acte de H. Sudermann. 8. Bieaul tatii, comedie n 3 acte de A. N.
(16 Nov.). Hennequin.
7. a) Aria, pies ntr'un act de Rosso di San 9. Noi nu jucm s ne amuzm, comedie n 5
Secondo. Trad. de Giuseppe Cifarelli. b) Luna Vi acte de Sacha Guitry. Trad. de t. Musc.
novat, pies n 7 tablouri de Massimo Bentempelli. 10. Omul de zpad, comedie n 3 acte de A.
Trad. de G. Cifarelli. c) Al patrulea perete, co de Herz.
medie ntr'un act de Luigi Bonelli. Trad. de Aristia 11. M-selle Nitouche, comedie muzical n 4 acte
Bench. (30 Nov.). de Her v.
8. Horaiu, tragedie n 5 acte de Pierre Corneille. 12. Poemul Unirei de Zaharia Brsan (cu prile
Trad. de H. Lecca. (7 Dec). jul srbtoririi a 20 de ani dela nfiinarea Teatrului
9. Medalionul, comedie n 3 acte de Gherardo Naional din Cluj).
Gherardi. (14 Dec). Contopind premierele cu relur'le se deseneaz
10. Academicianul (L'habit vert), comedie n 4 urmtorul raport: 16 comedie fa de 15 piese (cu
acte de R. de Flers i G. A. de Caillavet. (16 Ian. caracter mai mult sau mai puin dramatic) i 3 tra
1940). gedii.
11. Atrizii, tragedie n versuri n 5 acte de Victor Faptul c 8 dintre cele 12 reluri aparin genu
Eftimiu. (13 Febr.). lui comic ne duce la concluzia c direciunea teatru
12. Scrisoarea, pies n 3 acte (5 tablouri) de W. lui a inut cont, ntr'o msur considerabil, i de
Somerset Maugham. Trad. de tefan Constantinescu, gustul marelui public, amator de comedii uoare.
(22 Febr.). La direcia de scen au activat n cursul stagiu
13. Cuibul, comedie n 3 acte de Andr Birabeau. nei 1939/40 urmtoarele persoane:
Trad. de Lili Bulandra. (19 Martie). 1. Directorul V i c t o r P a p i l i a n fDincolo de
14. O familie de soi, comedie n 3 acte de Jerome zare). 2. E m i l B o b e s c u tCinel-Cinel, Baba
K. Jerome. Trad. de Ilarion Albu. (30 Martie). Hrca, Mama. O familie de soi, Doi sergeni, Omul
15. Dincolo de zare, pies n 3 acte (6 tablouri) de zpad i M-zelle Nitouche). 3. N. N e a m t z u-
de Eugen O'Neill. Trad. de C. Popa. (18 Aprilie). O 11 o n e 1 (Timpul i Familia Conway, Scrisoarea,
16. Strunga Dracului, pies n 4 acte de Iulian Verde cu dou stele i Cinematograful). 4. F e r
Popa. (22 Aprilie). n a n d o de C r u c c i a t i (Aria, Luna Vinovat,
17. Mirra, tragedie n 5 acte de Vittorio Alfieri. Al patrulea perete, Mirra i Femeia nimnui). 5.
Trad. de Alex. Marcu. (4 Mai). I o n T l v a n (Casa Hervey, Zile senine, Horaiu,
18. Verde cu dou stele, pies n 4 acte de Iosif Academicianul, Atrizii, Romana i Noi nu jucm s
Vanciu (14 Mai). ne amuzm). 6. I o s i f V a n c i u (Cuibul i Ho
19. Femeia nimnui, pies n 3 acte de Cesare cus-Pocus). 7, L i l i B u l a n d r a (Magda i No
Vico Ludovici. Trad. de Ovid Densusianu-Fiul. (28 ra). 8. C. T o n e a n u (Medalionul). 9. T i t u s
Mai). L a p t e (Strunga Dracului). 10. V i n t i l
Direciunea teatrului a fcut deci urmtoarea ale R d u l e s c u (Ginerele d-lui" prefect i Biea-
de frunte, cultivnd dintre strini n deosebi pe Mo-
liere. Dac n primele dou stagiuni se fac concesii
publicului, jucndu-se 20 de comedii din 31 de pre
miere, in urmtoarele dou proporia se corecteaz,
dndu-se 16 piese cu caracter de dram alturi, de
21 de comedii. Vrednic de reinut e faptul c tragedii
se reprezint numai 3 n primii patru ani de via
teatral i c abia n stagiunea a patra dup ce
publicul fusese pregtit, consider dl Brsan c
a sosit momentul s-1 nale pn la Hamlet-\x\ lui
Shakespeare. De atunci ns, trei ani de-a-rndul, ma
rele dramaturg englez nu mai lipsete din reperto
riu, reprezentndu-i-se 6 piese, printre care i Mac-
beth, o adevrat srbtoare artistic, nentrecut
dect doar de reprezentaia tragediei lui Sofocle:
Oedip-Rege.
Se caut apoi s se deschid i alte perspective
prin ptrunderea n alte lumi, puin cunoscute la noi:
Masivii dramaturgi ai Nordului, n special Ibsen intr,
cu trei din piesele sale in. scena dela Cluj. Publicul,
neobinuit cu teatrul de idei, nu se arat dispus s-i
deie ascultare prea mult vreme i astfel piesele ib-
seniene abia ajung s fie reprezentate de 3 sau ma
ximum de 4 ori. Tot comedia uoar stpnete i
prin 1924 scena noastr prin Morcovel sau Biatul
de via. Dar directorul nu se d btut. ncet, pe ne
simite, i atrage pe spectatori spre culmi. Dramaturgi
clasici i moderni, att de-ai notri ct i strini, co
D. ZAHARIA BRSAN laboreaz la formarea i adncirea gustului estetic
al marelui public. In afar de cei amintii: Delavran-
ui tatiiJ. 11. N. V o i c u (Nsdrvniile divoru cea i Sorbul. Hugo, Shaw, Grillparzer, Schiller, iar
lui). 12. N. D i m i t r i u (Poemul Unirei). dintre Rui: Gorki, Cehov, Dostoievsky i Tolstoi.
Dintre cele 34 de piese montate in stagiunea tre Astfel strbate publicul cluj an n curs de 8 ani, con
cut cele mai numeroase sunt traducerile din limba dus cu pricepere, de ctre un director destoinic, dela
francez (10); urmeaz originalele i localizrile ro Alecsandri i Haj3eu pn la Demonul expresionistu
mneti, 9 la numr. Literatura italian e reprezen lui Schonherr, pn la Doara Iulia a lui Strindberg,
tat prin 6, cea englez prin 5, cea german prin 2, pn la piesele modernului Pirandello.
piese. Cte o singur bucat s'a ales din repertoriul
norvegian i cel ceh.
* Trecnd la a doua etap a activitii teatrale,
vom constata, din capul locului, o criz de conducere.
Alte preocupri, (n deosebi ncheierea lucrrii Patru directori se vor schimba n curs de 4 ani. Pa
despre Opera Romn din Cluj in decursul primelor ralel cu aceast criz de conducere mai rodea i criza
dou decenii de activitate) ne-au mpiedecat s ela economic i financiar la temelia teatrului.
borm cronicele noastre teatrale dup metoda apli In toamna anului 1927 i ncepe activitatea, n
cat n stagiunile precedente. Dac mprejurrile ne calitate de director general dl Victor Eftimiu. Ctva
vor permite, vom continua, ncepnd cu noua sta timp amestec teatrul cu opera, organiznd faimoa
giune, publicarea periodic, regulat, a meniunilor sele festivaluri, compuse din simfonii, comedii, exhi
noastre critice in legtur cu viaa teatral din ca biii coreografice. coruri, declamri i tragedii,
pitala Ardealului. toate de-a-valma! De 18 ori a trebuit s se repete
De data aceasta inem s aruncm mcar o pri aceast experien artistic", pn cnd a ajuns s
vire general asupra activitii teatrului nostru, schi se conving i directorul general c-i mult mai bine
nd, n mod succint, ce s'a realizat la Cluj in primii ca teatrul s rmn teatru, iar muzica : se cultive
douzeci de ani (19191939). la Oper i la concerte. Am fi nedrepi ins dac
Pentru a dobndi o perspectiv mai clar vom nu i-am recunoate dlui Victor Eftimiu i pri bune.
distinge patru faze in desfurarea vieii teatrale clu- In timpul directoratului dsale publicul clujan a avut
iane: I. ntiul directorat al dlui Zaharia Brsan. prilejul s vad montri interesante, fcute n stil
II. Criza de conducere. III. Al doilea directorat al modern i s asiste la reprezentarea unor piese mai
dlui Zaharia Brsan. IV. Actuala conducere. ndrsnee decum vzuse pn atunci. Dsa nutrea un
ntiul director al T. N. din Cluj ncercatul plan mre cu privire la realizarea, n condiii gran
actor Zaharia Brsan avnd o ndelungat expe dioase a Teatrului de Vest. Dar pentru toate acestea
rien teatral, a dat dovad de mult pricepere inclusiv aducerea unor protagoniti dela Bucureti
i de alese caliti de conductor. innd seama de n vederea interpretrii rolurilor de mare anvergur
realiti, directorul Z. B. a nceput s atrag publi trebuiau parale, multe-multe parale.
cul prin uoare comedii de situaii, localizri, melo i-atunci a trebuit s vie un om n fruntea insti
drame, presrnd ns repertoriul an de an i cu tuiei, care s tie s fac isprav i fr de attea
piese clasice, dnd lui Alecsandri i Caragiale locul parale. Acest director vrednic a fost dl prof. Nicolae
Bnescu. mprejurri de ordin politic nu i-au permis marc iari poetul Lucian Blaga prin inclinarea sa
s steie n fruntea Teatrului i a Operei dect un an, spre simbol i legend, nvluit n misticism.
mai precis 2 jumti de stagiuni. Cu spiritul dsale Un repertoriu prea variat, prea pestri s'ar
de dreptate, cu simul dsale pentru economii, cu tac putea obiecta. Intr'un anumit stadiu de cultur, ace-
tul dsale de adevrat conductor ar fi putut s fac sta-i poate repertoriul cel mai indicat. E c l e c t i c ,
i mai mult bine dac directoratul dsale ar fi fost de ca fiecare s-i gseasc, n vreo pies sau ntr'alta,
o mai lung durat. hrana sufleteasc cea mai potrivit construciei sale
In orice caz urmaul dsale a gsit un buget echi psihice.
librat i un repertoriu care ar fi putut s fac cinste #

i unui specialist n materie de teatru i de oper.


Pe lng Pirandello i Ibsen, mai ntlnim odat pe Trecnd la ultimele stagiuni teatrale, dirijate
Sofocle, iar cu un prilej de comemorare pe marele ncepnd cu anul 1936 de ctre dl prof. Papilian,
Tolstoi. constatm un ritm nou i o nou atmosfer n viaa
Dl Constantin Pavel, noul director general, se teatral. Mai nti cu privire la deschiderea stagiu
prezint cu montri fastuoase att la Oper ct i la nilor. Se caut acum de fiecare dat un prilej de
Teatru. Dar ori ct rvn ar depune, i vine greu s comemorare: Scriitorul Gib Mihescu, vechii scriitori
conduc ambele instituii. Nutrete frumoase intenii dramatici ardeleni, reprezentai prin Ion Al. Lape-
cu privire la organizarea spectacolelor de Luni seara datu, poetul Octavian Goga, iar mai nou un mare ac
pentru muncitorime, la matineele de Duminec dimi tor, un vrednic compozitor i un autor dramatic con
neaa pentru stenii din jurul Clujului, pentru-tea sacrat, care a tras intiele brazde pe ogorul teatrului
trul colar, care ar trebui s se inspire din programa romnesc.
analitic a nvmntului. Muncitorimea a rmas Cu prilejul comemorrii lui Gib. Mihescu, dl
ns nencreztoare fa de teatrul burghez; teatrul director Papilian a cutat s scoat n relief nouta
pentru steni a rmas o simpl dorin; iar teatrul tea i frumuseea literaturii de dup rsboiu, iar
pentru colari, n majoritatea cazurilor, nu s'a inspi despre teatru i-a exprimat convingerea c trebue s
rat i nu se inspir din programa analitic a nv fie via n toat plenitudinea". Aceast idee a fost
mntului. In aceste trei domenii aproape totul a r i este pentru Domnia S a cluza principal n alc
mas nc de fcut. tuirea repertoriului. Marile probleme ale vieii i ale
morii n'au fost reliefate niciodat n trecut cu atta
Trebue ns s recunoatem i datori suntem s
pasionat struin ca n ultimii trei ani.
subliniem c, pe lng faptul c n'a dat cu totul
uitrii pe marii dramaturgi, creatori de valori lite Aducei-v aminte o clip de captivanta pies
rare i teatrale universale, dl C. Pavel a inut s fac In larg corabia misterioas ce transport cteva
loc n repertoriu i poetului nostru Lucian Blaga, suflete spre locul judecii supreme, apoi de le
pentru dou din dramele sale. genda dramatic a lui Ortner: Tobias Wunderlich i
In timpul concesionrii, dl Pavel mparte grijile de Servitoarea din Evolena, o alt legend cu carac
conducerii cu dl Sorbul. Nu-s multe de spus despre ter de mister, n care triumf puterea credinei i a
aceast anemic stagiune din 1930/31. Crizele de tot iubirii, zdrobind lanurile morii, i n sfrit mai
felul ameninau nsi existena T. N. i a O. R. din reamintii-v de un triptic al morii care ncepe cu
Cluj. Dup interegnul de scurt durat a dlui
Ion Marin Sadoveanu, frnele teatrului se ncredin
eaz din nou artistului i omidui de specialitate, Za-
haria Brsan.

i astfel intrm n a treia etap de munc ar


tistic, desfurat la teatrul nostru naional.
Dup declinul din timpul concesionrii, crma
ciul destoinic al nceputurilor ajunge s conduc din
nou corabia Teatrului Naional. S e nsceneaz n curs
de 5 stagiuni peste 80 de piese, inndu-se un echi
libru riguros ntre genurile teatrale. Iat ce ne arat
cifrele statistice: Alturi de 40 de comedii se repre
zint 39 de drame i 3 tragedii. Din nou i pleac
directorul urechea spre glasul publicului i, inelegn-
du-i dorina, caut s-1 cucereasc prin numeroase
comedii. Dar nu numai prin comedii, cci dac'ar fi
vorba numai de ele, cei doi directori din timpul con
cesionrii, ar ctiga premiul I, deoarece n 1930/31
din 15 premiere 12 au fost comedii! Dl Zaharia Br
san a tiut s in echilibrul just: Ne-a nlat din
nou spre Shakespeare, iar cu un prilej comemorativ
ne-a desvluit i frumuseile adnci ale Faust-u\ui
lui Goethe, ne-a dat ceva i din Calderon dela Barca,
nu 1-a uitat nici pe Ibsen i pe Shaw, ne-a demon
strat talentul lui Maeterlinck, a fcut, n sfrit, apel
la numeroi autori de naionaliti diferite, neuitnd
ns nici de dramaturgii notri, printre care se re D. VICTOR PAPILIAN
zguduitoarea dram original a lui Sulescu i vei ionalul, Birlic, Brezeanu, Mrculescu, Comedia, lan-
nelege predilecia actualului director de a descifra covescu; apoi Titanic-Vals, M-me Sans Gene i
tainele firii, de a ptrunde n sensul intim al vieii. Taifun; Teatrul Ligii culturale i Teatrul religios;
C nu e pe placul fiecruia un astfel de teatru, o i, n sfrit, s nu uitm cumva pe Moritz al 11-lea
tim prea bine. Cere mult gndire, cere s ptrunzi i, Doamne ferete! nici Capul de roi!
n miezul problemelor, cere s nu priveti lumea nu Nu este oare, din capul locului, prea mare nu
mai pe din afar, s nu-i fie singurul i ultimul scop mrul acestor turnee? Intr'o singura stagiune trei
distracia, ci, plecnd dela spectacol s nu te jeneze sprezece! i oare cte din aceste numere au fost
c pori n suflet ghimpele unei probleme de via, cu adevrat ctigtoare? N'a plecat oare publicul
nerezolvat pe deplin. Dl director Papilian nu a n nostru, n majoritatea cazurilor, decepionat dela
eles s fac, dect arareori, concesii pentru publicul spectacol? I s'a dat oare ntotdeauna echivalentul
amator de distracii uoare. Cifrele sunt gritoare. banilor grei, cheltuii cu prilejul acestor reprezentaii
Ele ne arat pentru ultimele 3 stagiuni o complet extraordinare?" S fim cinstii i s mrturisim
rsturnare a raporturilor din trecut. Avem abia vreo adevrul! Nu ni s'a dat totdeauna ceeace eram n
20 de comedii fa de 49 de piese cu caracter dra drept s ateptm dela trupele din capitala rii.
matic, melodramatic sau tragic. Dac s'a exagerat n Dac aa stau lucrurile, ne mai exprimm, ca
vreo privin, s'a creat n schimb o atmosfer teatral ncheiere, o singur dorin: Cronicarii notri teatrali
nou, prin care se urmrete ridicarea publicului spre au datoria moral s remarce aceste fapte fr pa
o sesizare mai subtil a unor probleme mai complexe, tim, dar i fr false menajamente. In acela timp
mai pline de mister. Acela scop s'a urmrit i prin s nu scape din vedere mprejurrile grele n care e
crearea studio-ului care, din pcate, n'a dinuit de nevoit s lucreze trupa teatral dela Teatrul Naio
ct scurt vreme. nal din Cluj i s'o ncurajeze n ascensiunea ci ar
S'a muncit aa dar, cu mult rvn, n acest tistic, n mod demn i obiectiv, printr'o critic vigi
teatru, i n rstimpul ultimelor stagiuni. Tragedia lui lent, dar constructiv,
Euripid: Bacantele, comedia istoric a lu Shaw: Ce ION GHERGHEL
zar i Cleopatra, tragedia pastoral a lui d'Annun-
zio: Fata lui Iorio, piesa Pata de ntunerec a lui Da
rio Nicodemi pentru ca s nu amintim dect c MIRRA" de VITTORIO ALFIERI
teva vor rmnea un titlu de glorie artistic n
analele Teatrului Naional din Cluj. E drept c din
Shakespeare, Moliere ,Schiller, Ibsen i ali drama Piesa prezentat pe scena Teatrului Naional din
turgi consacrai nu ni s'a dat dect foarte puin. In Cluj, sub ngrijirea regisorului italian Fernando de
schimb s'au cultivat, ntr'un ritm mai accentuat, pro Crucciati, cuprinde toate marile virtui literare i psi
duciile originale. Peste 20 de autori romni figureaz hologice ale unui autor, chiar astzi, de universal
pn la sfritul anului 1939 pe afie, n timpul di circulaie. Pentruc Vittorio Alfieri, dei ntrebuineaz
rectoratului dlui prof. V. Papilian. formula teatrului clasic, reuete s pstreze n dia
log i caracterele dramatice utilizate, o not de arz
toare i permanent actualitate. Contrar ntregei tra
diii locale a scenei italiene dintre 17501800, Vitto
Repartiznd piesele teatrale dup repertoriile na rio Alfieri prsete cadrul strmt i tematica uni
ionale, situaia jrn^n prezent (Iunie 1940) e urm lateral a teatrului de pn atunci, coborndu-se n
toarea: 127 de piese teatrale romneti, inclusiv lo tainiele nc prea puin exploatate ale sufletului,
calizrile. 127 de piese franceze. 40 englezeti, acolo unde mocnesc pasiunile ascunse i obscure, ela-
30 germane, 25 italiene, 16 ruseti, 9 norvegiene, 6 borndu-se ntreaga spiritualitate a individului.
ungureti, 5 spaniole, 3 clasice greceti i 2 piese din In dou lucrri de proz: Principe o delle lef
literatura ceh. tere" i Della tirannide", Vittorio Alfieri concreti
In total aproape 400 de piese n circa 3000 de zeaz preocuprile sale, ce nu se mrginesc nici la
spectacole! simpla notaie de istoriograf, nici la cea de scriitor,
Asupra interpreilor vom reveni cu alt prilej. Acum ci mbrieaz toate fenomenele sociale i sufleteti
ne mrginim s subliniem c meritul prncipal ai actori dintr'o perspectiv mult alrgit. Cutnd legturile
lor notri consist n munca istovitoare ce sunt nevoii tainice dintre fenomenele sufleteti i cele sociale, sau
s'o depun din cauza prea deselor roluri ce li se im repercusiunea societii asupra eului, Vittorio Alfieri
pun. Cu ct sunt mai avantajai cei dela centru, care se dovedete un adevrat meter n mnuirea bistu-
au rgazul s ptrund n toate ascunziurile rolu riului psihologic. El nsui, fiind o fire chinuit de
rilor! Dar i n ceeace privete priceperea i talentul tendine antagoniste, caut s se analizeze, mode
majoritatea personalului nostru artistic st la un ni lnd nu arareori lupta dintre personagii dup chipul
vel care-i face i care ne face cinste. Comparaia cu i asemnarea proprie.
ansamblurile bucuretene nu e deloc n defavorul ar Vittorio Alfieri aduce pentru prima oar pe scena
titilor notri. Vor fi protagonitii lor mai mari, an italian teza cretin a mntuirii prin suferin i
samblurile noastre ns sunt mult mai omogene, jocul moarte. Vom ntlni pretutindeni n lucrrile lui o
artitilor notri mai sobru, mai distins. Avem deci rezolvare a conoflictului prin moartea idealizatoare,
toate motivele s fim mndri de artitii teatrului ce deschide porile spre fericirea transcendent, sin
nostru. Publicul cluj an este dator s le acorde m gura de esen autentic i divin. Desigur c Alfieri
car jumtate din sprijinul i ncurajarea ce ine s nu uit s accentueze efectul moralizant al martiri
o acorde, cu atta febril generozitate, trupelor zrii la care sunt supui eroii si, ci atrage luarea
strine. S ne gndim numai o clip la cele 13 turnee aminte asupra smburelui pilduitor cuprins n el.
ale trupelor bucuretene din stagiunea trecut: Na In Mirra", Vittorio Alfieri utilizeaz motivul an-
Gazeta Ilustrata 1940. No. 56 41

tic al iubirii incestuoase, care gsete n clasicismul din Mirra" un spectacol excepional din toate punc
francez un larg ecou. Spre deosebire ns de autorii tele de vedere. Plasnd ntr'un decor sobru i expre
francezi, clasicismul italian condenseaz aciunea n siv tragedia lui Alfieri, regisorul neles s simplifice
conflicte interioare de mare tensiune, neglijnd deta totul pn la o interpetare linear, att de proprie
liile narative att de subliniate la francezi. concepiei teatrale alfieriene. Pentru a sublinia mo
Mirra, fiica regelui Ciniro, nutrete n sufletul ei mentele de nnalt tensiune sufleteasc, dsa a ntre
o pasiune pctoas pentru printele ei. Cast, pur buinat corul Erinnilor, care plasticizeaz evoluia
conflictelor interioare.
Rolurile au fost susinute de: dna Magda Tluan,
care n personagiul central a avut un joc dinamic,
simplu, interpretnd cu sugestivitate amnuntele su
fleteti ale Mirrei; de dna Virginia Cronwald (Mama),
d. Nae Bulandra (Ciniro), d. Leonard Divarius (Pe-
reo) i dra Marcela Bora.
Interesant i expresiv a fost muzica de scen
a compozitorului italian Gino Gorini, directorul Con
servatorului din Venea.
Premiera Mirrei' de Vittorio Alfieri, n direc
ia de scen a dlui Fernando de Crucciati, a fost nu
numai un eveniment artistic, ci mai ales o verig din
lanul ce se vrea tot mai strns al prieteniei culturale
dintre Italia i ara noastr.
#
*

FEMEIA NIMNUI" de CESARE VICO LODOVICI

Cesare Vico Lodovici, acest dramaturg italian de


profunde subtiliti psihologice, este alturi de Mas-
VITTORIO ALFIERI simo Bontempelli, Ugo Betti i ali civa, unul din
tre cei mai autentici reprezentani ai dramei italiene
i onest, Mirra este mcinat pe ncetul de acest contemporane. Piesele lui conin mai mult dialoguri
sentiment monstruos, pe care nu se ncumet s i-1 dect ntmplri i marile fore pasionale care anim
mrturiseasc nici mcar sie-i. Din aceast lupt figurile dramei romantice sunt filtrate i reduse la
mocnit cu propriul suflet a eroinei, Alfieri a creat infinite aspecte miniaturale, din a cror descifrare
o pies strbtut dela un capt la altul de asprele apoi i urzete Cesare Vico Lodovici teatrul su. O
vnturi ale tragediilor antice, care se rezolv prin atmosfer minor, de tristee indistinct, dialectica
sinuciderea eroinei. Moartea n concepia, alfie- suferinii i bruma de poezie care d textului o nnal
rian este chemat s mntuiasc i rscumpere t inut literar, alctuesc cele mai de pre caliti
un suflet pierdut n vltorile pasiunii incestuoase. ale piesei Femeia nimnui" (La donna di nessuno),
Prezentarea piesei lui Vittorio Alfieri pe scena ultima premier a Teatrului Naional din Cluj, n
Teatrului Naional din Cluj, a nsemnat o lecie de stagiunea 193940.
spre ceeace trebue s fie un director de scen, intuind In Femeia nimnui" Cesare Vico Lodovici ur
esenele teatrului i cunoscndu-i toate secretele teh mrete destinul Annei, pn la mplinirea lui. O
nice. face cu atta nelegere a problemelor pe care perso-
D. Fernando de Crucciati, care n patria dsale nagiile le tresc nluntrul lor, nct spectatorul este
se bucur nu numai de o foarte bun reputaie ar transpus pe nesimite n viaa chinuit a Annei, n
tistic, dar dispune de ncrederea neprecupeit a nedumeririle ei, n ahtiata-i dorin de fericire, n
cercurilor oficiale, s'a dovedit nc din trecuta sta ciudeniile sufletului ei de femeie neneleas i a
giune a fi un director de scen n accepia total a nimnui.
cuvntului. Fata lui lorio" de D'Annunzio i tripti Trind alturi de fratele ei, arhitectul Dino,
cul italian modern, prezentate pe scena Naionalului Anna sufer dela nceput de neputina adaptrii la
ardelean, cu elementele obicinuite ale instituiei, au via, de evitarea realitii. Poate c mediul boem
atins un nivel estetic pe care nu-1 credeam realizabil in care se complace fratele ei o influeneaz, ubre-
cu mijloacele actoriceti i tehnice de care dispune zindu-i optica, poate ns c e predestinat la aceast
Teatrul Naional din Cluj. inadaptabilitate, aductoare de mari chinuri lun
Ori, d. Fernando de Crucciati a artat n primul trice. Anna este asemenea tinerelor femei netiu
rnd c fr coordonarea forelor creatoare puse la toare de via, care ar vrea s fie fericite, dei n
dispoziia unui spectacol, nu se poate nfptui nimic. fond sunt mediocre i deci incapabile de marile ela
Dsa a atras atenia celor care vreau s nvee ceva nuri vitale. E capricioas i arbitrar, jucndu-i viaa
din scurta dsale activitate la noi, c pentru teatru n hotrri pripite, dictate de moment, asupra crora
pe lng o cultur special i bine format, cunotine influeneaz mai ales prezena lui Alberto Cusano,
tehnice, discernmnt, entuziasm i bun voin singurul om iubit de Anna i alturi de care ea ar
se cere mai ales munc. Fr de strduine ndelun putea fi fericit, dar pe care-1 alung totui pentru a
gate nu se pot extrage efectele dramatice maxime se mrita cu un oarecare Giampiero, om superficial,
dintr'o pies, nu se poate realiza mcar frumuseea lipsit de personalitate. Desigur c Anna pare la n
literar a textului. D. Fernando de Crucciati a fcut ceput o enigm, ns numai pn cnd ne dm seama
c ea poart o masc glacial. Sub aceast masc se de firul lucitor al poeziei, cu personagii frumos con
ascunde adevrata fa a eroniei. Fa rvit de turate, veridice n luntricele lor svrcoliri. O dialec
dorina mplinirii unui destin pe care i-1 vrea feri tic de adnci frumusei, nentlnit dect la Massimo
cit, destin ce se rateaz ns, simbolizat de autor prin Bontempelli, nsoete mersul aciunii interiorizate.
acea csu la mare" ce va rmne doar un nostal Totul e nvluit n umbr, pasiunile ca i visele, gestu
gic vis al Annei. rile i ipetele, atenuat, modest, verosimil.
nelepciunea e dumana destinului" spune n- De aceea piesa lui Vico Lodovici se urmrete
tr'un loc Anna, i se pare c n virtutea acestei n cu ncntarea pricinuit numai de cele mai alese
elepciuni, pe care ea i-o crede infalibil i contra lecturi.
zice viaa, siluind-o. Dup ce se mrit cu Giampiero, Pentru a fi tlmcit n bogata frumusee a texte
de care n'o leag absolut nimic, devine mam, pentru lor sale, Cesare Vico Lodovici, nu reclam dect un
a se descoperi neputincioas de maternitatea sufle mnunchiu de actori detepi i maleabili n mna
teasc, strin de propriul copil. Totul trebue s fie unui director de scen familiarizat cu substana in
drept" spune mai departe Anna i, simindu-se vino tim a teatrului lodovician. Datorit gustului, nervu
vat de faptul c nu i-a dorit copilul, devenind mam lui i nelegerii dlui Fernando de Crucciati, Fe
incidental, fr a participa cu ntreaga fiin la acea meia nimnui" a nsemnat pe scena Naionalului clu-
st creaie i druire, va cuta s se pedepseasc. jan o adevrat srbtoare artistic, apreciat la
De aceea nu va accepta propunerea lui Cusano de justa ei valoare de spectatorii inteligeni. Dna Violeta
a-1 urma, de aceea i alung fratele, de aceea l re- Pescariu-Boito (cu rar intuiie i intensitate dra
chiam pe Giampiero, de care ntre timp se matic) d. losif Vanciu, d. N. Sireteanu (calm, im
desprise. i, ca o adevrat femeie a nimnui", presionant) i dnii Dodu Bjenaru i Liviu Doctor au
Anna i va tri viaa alturi de un brbat nensem susinut cu talent rolurile.
nat, nchiznd n suflet toat desndejdea de care e
capabil o femeie mediocr, dar lucid, urmrind dru Pentru trecuta stagiune a Teatrului nostru, acti
mul sterp al moralei curente. vitatea dlui Fernando de Crucciati nseamn o dat
capital, prin rodnicia i nalta ei inut artistic.
Cesare Vico Ludovici a tiut s fac din Fe
meia nimnui" o dram subtil, intimist, strbtut GEORGE SBRCEA

C R I , R E V I S T E l Z I A R E P R I M I T E L A R E D A C I E

AJbina, Bucureti. IN EDITURA NAIONAL" \ulturul albastru (nuvele) de Coca


A Hirnok, Cluj. CIORNEI: Farago.
Bravo, Arad. lancu Jianu de Paul Costant.
Buletinul Demografic al Romniei, Doamna Elena Cuza, (ed, IlI-a re Istoria literaturii romne (ed. IV-a)
Bucureti. vzut), de Lucia Bor, de Lucian Predescu.
Cuvntul Nou, Cluj. Northwest Passage (roman) de Caragiale de B. Iordan i Lucian
Pruncea, Timioara. Kenneth Roberts, Predescu.
Gazeta Proprietarilor Urbani, Cluj. Delavrancea de Emilia t. Mili-
Glasul Bucovinei, Cernui. cescu.
Nord-Vestul, C'iuj. IN EDITURA CUGETAREA"
Trilogii (tiincoalvia cu
Plaiuri Scelene, Satulung-Scele.
GE0RGESCU DELAFRAS: aplicri a poporul romn) de S.
Romnia Medical, Bucureti,
Mehedini.
Romnia Eroic, Cluj.
Trgul Mausului (roman) de C. Nostalgii Paradisului de Nichifor
Satul, Bucureti.
Manolache. Crainic.
Transilvania, Bulet. Astrei, Sibiu.
Streina (roman) de Marta D. R- Livingston de Gavard i Perier.
Tribuna, Cluj.
Tinerimea Romn, Bucureti. dulescu. Cum am cucerit viaa de P. Geor-
ara Nou, Cluj. Cstorie de prob (roman, ed. gescu Delafras.
Unirea, Blaj, Ill-a) de Damian Stanciu. Tari i slabi de P. Georgescu Dela
Vestitorul, Oradea. Diamant verde (roman) de Mihail fras.
Viaa Ilustrat, Cluj. Celarianu. ntrirea i ridicarea neamului de
Viaa Cretin, Cluj. Nunta de argint (nuvele) de Mihail P, Georgescu Delafras.
Aciunea Economic, erban.
LOTERIA ) DE STAT

N O U L P L A N DE T R A G E R E
PENTRU LUNA IUNIE 1940
Trana maroc ca tragerea Trana mov cu tragerea
la 15 Iunie 1940 la 18 Iunie 1940
Ctiguri Lei Ctiguri Lei

2 80O.OOO 1 6 Milioane
4 4oo.ooo 10 1 Milion
8 2oo.ooo 10 200.000
28 loo.ooo 80 100.000
4o 4o.ooo
loo 2o.ooo 180 10.000
5oo 6.000 4800 2.000
2oo 5.000 4000 400
looo 3.2oo
4ooo I.600
loooo 800
4ooo 4oo
16ooo 2oo

Preul unui sfert de loz Lei 200. Lozul este valabil


numai pentru trana nscris pe loz. Ctigurile se
pltesc juctorilor fr nici o r e i n e r e de impozite.

S-ar putea să vă placă și