Sunteți pe pagina 1din 2
Anckane 8 ‘a Regulamentul privind finanfarea ativitii partidelor politic, aprokat prin hotirirea Comisiei Elestorale Centrale ‘e, 4401 din 23 decembrie 2015 Raportul privind gestiunea financiari 1. Compartiment PARTIDUL COMUNISTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. ane CRM ‘Genie perp Adresa sediului central mun.ChiSiniu, str.N.Jorga 11 Codul fiscal 1016620007548, Telefon, fax, e-mail Conducatorul (noo se) ‘cient ‘Trezorier BOICO Maria (eonal eum) (sonia) Perioada de raportaro jianuarie-docombrie 2016, Membri de partid ae Gani Personal incadrat A Gamay Filiale a] coo) ‘Organizatii intemationale din care partidul face pare "3 ‘came Sedii proprii a] cay Sedii luate in locatiune El Taam U1 Compartiment Executat Nr. d/o] Derumirea indicatorilor Tout Tnclusire ot dela bugetuldestat | dinaltesurse T 4 3 T._|Soldul mifloacelor binesti la ineeputul perionde de gestion Buse Bois Th [Sursele de fnantare, total 813 379.88 3755 8388 1057 46-00 T._|Subventit de la bugetul desta S75 3.88 S755 433.88 ™ 2 [Donati Beni, total 870950-00 x '870950-00 Gin pert membrilor de partid TAS 400-00 xX 745 400-00 paren altorpersoune fizise 125 550-00 = 123550-00 [cn parte persoanelor Juriice x 3,_[Donatii sub alte forme, total: x sub forma de propria x [bun x servi gratuite sau in condi mal evantajoase dock valoarca x comerciala [achitarea unor bunari seu servieituilizate de pari x [Covizait de membra de partid Ti 548-00, x TH 648-00. 3 | Venitur obfinute de etre partid tn urma activiiilor economize 15 312-00 x 15 312-00 destisuate total ein ativitaoa editorial x Gin activites legart nemilosit de administrarea propre sale SF x 153200 Gin alte activitifi economics co rezuld direct din Soopal proviaut fe ¥ satut Vale venitur 36-00 a 36-00 TIL _[PIati pentru urmitoardle datinati tals 29337339 152371924 1059 656-75 | Cheltuilt pentru intreinerea sedilor SB OB 73 799.37 455 818-66 2, [Cheltuicl de personal TS 930-48 378 2-5 376 895-00 1 3 4 3 3.__ [Chetatei pentra presi materiale promotional 0519-57 787 568-00 95-7 4 |eheltaielt de deplasere tn jaa gin srainanate 15 194-88 6855-00, 3 ae-88 S__[Cheltuiel pentru telecomunicati T4356 T3538 970508 6 [Cheltuel pentru primiea delegailor din srtinatwe 7, [Pletacotizatillor de membru Tn organizaivle internationale din care partidul fave porte 'B_ Jinvesiit i» bunust mobile qi mobile nevesare tiv paride ‘9. |Cheltuielide bowed, comision bancar TO [Chelle de aude (exterwobligatoriu) TI. cheTinielrpentry organccarex de Tatunir, ane PUB, 25625500 156 195-00 3004-00 serninae si alte cursuri de instruire pentru membrit de pani, desfgurate pe tertoril fai Tz,_JAle chetuiet, cowl 122 006-52, 3642406 602-16 ay Impozit mobil 104 096-00 31 838-00 52258-00, [pylmpozit funciaramenajare 4311-52 380.00 3931-52 [Servicii bancare 4932-56 3 156.06 1476.50 [daxe de sta executor judes, State Beet 750-00 T9364 T3.__|[Cheluiel tn campania clectoralé TV, [Soldut mijloacelor banat la sfirgitul periondei de gestiune 268 018-45, e231 et 3630351 Conducdtorul Voronin V Ls Trezorieral Boico M none. pena) ori)