Sunteți pe pagina 1din 211

Anex la ordinul

Ministrului Finanelor
nr.209 din 24.12.2015

Setul metodologic
privind elaborarea, aprobarea i modificarea bugetului

Abrevieri
APC Autoriti publice centrale
APL Autoriti publice locale
BASS Bugetul asigurrilor sociale de stat
BNM Banca Naional a Moldovei
BPN Bugetul public naional
BS Bugetul de stat
BL Bugetele locale
CBTM Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
CNAM Compania Naional de Asigurri n Medicin
CNAS Casa Naional de Asigurri Sociale
ECO (k1-k6) Clasificaia economic de nivelul 1-6
F1, F2, F3 Clasificaia funcional de nivelul 1-3
FAOAM Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical
Org1/Org2 Clasificaia organizaional de nivelul 1sau 2
MEc Ministerul Economiei
MF Ministerul Finanelor
MMPSF Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei
MS Ministerul Sntii
PIB Produsul Intern Brut
UAT Uniti administrativ-teritoriale
S1-S6 Clasificaia surselor de nivelul 1-6
SIMF Sistemul informaional de management financiar

1
I. Prevederi generale
Acest capitol prezint determin obiectul de reglementare i scopul prezentului document,
indic lista actelor normative n baza crora este elaborat, definete noiunile principale i
descrie structura Setului.

1.1 Obiectul i scopul Setului

1. Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea i modificarea bugetului


(n continuare Setul) are drept scop reglementarea metodologic a procesului de
planificare bugetar i are menirea de a susine implementarea legislaiei bugetare. n
special, Setul determin etapele, datele-limit principale i responsabilitile n
procesul de elaborare a bugetului, stabilete procedurile, cerinele i formatele de
prezentare a informaiei necesare pentru elaborarea i aprobarea cadrului bugetar pe
termen mediu i a bugetelor anuale. Setul reglementeaz, de asemenea, modul de
repartizare a bugetelor aprobate, precum i de modificare a bugetelor pe parcursul
anului bugetar.
2. Ca domeniu de aplicare, Setul are un caracter cuprinztor i stabilete
reglementri metodologice generale pentru elaborarea, aprobarea i modificarea
tuturor bugetelor componente ale bugetului public naional: BS, BASS, FAOAM i
BL. Suplimentar, Setul cuprinde prevederi specifice fiecrui buget aparte, dar care
sunt conforme principiilor, regulilor i procedurilor bugetare generale.
3. Setul este elaborat n contextul unei reforme complexe n domeniul
managementului finanelor publice, iar normele i procedurile sunt ajustate la bunele
practici internaionale.

1.2 Cadrul normativ

4. Setul este elaborat n baza urmtoarelor acte normative:


a) Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie
2014;
b) Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurri
sociale, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asisten medical, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mrimea, modul i
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical, cu
modificrile i completrile ulterioare;
f) Legea nr.419-XIII din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria public,
garaniile de stat i recreditarea de stat, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Hotrrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 Cu privire la
reglementarea activitii Ministerului Finanelor;
h) alte acte normtative.
5. Procedurile i reglementrile stabilite n Set se aplic concomitent cu
Clasificaia bugetar n cadrul sistemului informaional de management financiar,
care asigur un cadru unic i integrat de planificare bugetar. Respectiv, prevederile
3
Setului se aplic concomitent cu Clasificaia bugetar i instruciunile de aplicare a
acesteia, precum i Manualul utilizatorului privind aplicarea SIMF.

1.3 Noiuni principale

6. n sensul prezentului Set se definesc urmtoarele noiuni:


Administrator de buget - autoritate/instituie bugetar, mputernicit cu dreptul de
gestionare a unuia din componentele bugetului public naional, n conformitate cu
competenele i responsabilitile prevzute de legislaie;
Alocaie bugetar - sum a mijloacelor bneti aprobat n bugete pentru
onorarea angajamentelor bugetare;
Amendament la buget - oricare modificare sau completare la bugetul aprobat
iniial operat pe parcursul anului bugetar;
An bugetar - echivalentul anului calendaristic cu ncepere de la 1 ianuarie pn la
31 decembrie;
Angajament - obligaiune de plat, asumat de ctre administratorul de buget
i/sau autoritatea/instituia bugetar, n conformitate cu legislaia;
Autoritate bugetar organ al administraiei publice centrale sau locale,
autoritate public autonom, alte autoriti publice, care se finaneaz de la unul din
componentele bugetului public naional i care poate avea n subordine instituii
bugetare (beneficiar direct de alocaii bugetare);
Instituie bugetar - entitate de drept public, care conform actelor de constituire,
se finaneaz de la unul din componentele bugetului public naional (beneficiar
secundar/final de alocaii bugetare);
Autoritate public central de specialitate - organ al administraiei publice
centrale, care este responsabil de elaborarea i promovarea politicilor ntr-un anumit
sector;
Buget totalitate a veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare, destinate
pentru realizarea funciilor autoritilor publice centrale i locale;
Bugetul de stat totalitate a veniturilor, cheltuielilor i surselor de finanare,
destinate pentru realizarea funciilor autoritilor publice centrale, cu excepia funciilor
proprii sistemului public de asigurri sociale i sistemului de asigurri obligatorii de
asisten medical, precum i pentru stabilirea relaiilor cu alte bugete;
Bugetul asigurrilor sociale de stat totalitate a veniturilor, cheltuielilor i a
surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor i gestionarea sistemului
public de asigurri sociale;
Bugetele locale totalitate a veniturilor, cheltuielilor i a surselor de finanare,
destinate pentru realizarea funciilor autoritilor administraiei publice locale;
Buget public naional sintez a bugetelor constituite n cadrul sistemului
bugetar, cu excluderea transferurilor interbugetare;
Buget consolidat central sintez a bugetului de stat, bugetului asigurrilor
sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical, cu excluderea
transferurilor interbugetare;
Buget consolidat local sintez consolidat la nivel naional a bugetelor locale de
nivelul nti i de nivelul al doilea, cu excluderea transferurilor interbugetare;
Buget aprobat - buget aprobat prin legea/decizia bugetar anual i/sau legea /
decizia privind modificarea bugetului;
Buget precizat - buget ajustat la modificrile operate ca urmare a redistribuirii
alocaiilor i/sau prin legile/deciziile privind modificarea bugetului;

4
Bugetare pe programe - metod de prezentare i fundamentare a bugetelor, avnd
la baz programe cu scopuri, obiective i indicatori de evaluare a performanei acestora
la toate etapele procesului bugetar;
Buget provizoriu buget aplicabil n cazul neadoptrii legii / deciziei bugetare
anuale cu cel puin trei zile nainte de expirarea anului bugetar;
Cadru bugetar pe termen mediu - document, prin care se stabilesc obiectivele
politicii bugetar-fiscale i se determin cadrul de resurse i cheltuieli ale bugetului
public naional i a componentelor acestuia n perspectiva de trei ani (pe anul bugetar
urmtor i estimrile pentru doi ani ulteriori);
Cadru macrobugetar sintez a principalilor indicatori ai bugetului public
naional i a componentelor acestuia;
Calendar bugetar - plan de activiti aferente procesului bugetar cu stabilirea
termenelor limit de realizare i a autoritilor publice responsabile;
Cheltuieli bugetare totalitate a plilor aprobate n buget/ efectuate de la buget,
cu excepia celor aferente operaiunilor cu activele financiare i cu datoriile bugetului;
Cheltuieli recurente - totalitate a cheltuielilor bugetare, cu excepia cheltuielilor
pentru investiii capitale;
Cheltuieli discreionare totalitate a cheltuielilor bugetare, cu excepia
cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat i a altor cheltuieli pentru angajamente
condiionate;
Clasificaie bugetar - sistem unificat de coduri ce grupeaz i sistematizeaz
indicatorii bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea comparabilitii,
precum i normele metodologice de aplicare a acestora;
Decizie bugetar anual - act juridic al consiliului local prin care se aprob
bugetul local i se stabilesc reglementri specifice bugetului local pentru anul bugetar
respectiv;
Fonduri ale asigurrii obligatorii de asisten medical totalitate a veniturilor,
cheltuielilor i a surselor de finanare, destinate pentru realizarea funciilor i
gestionarea sistemului de asigurri obligatorii de asisten medical;
Fonduri de urgen - mijloace aprobate distinct n cadrul legii/deciziei bugetare
anuale pentru finanarea cheltuielilor urgente i neprevzute, care survin pe parcursul
anului bugetar, precum i pentru cheltuieli legate de nlturarea consecinelor
calamitilor naturale, n caz de epidemii, precum i n alte situaii excepionale;
Indicatori de performan - indicatori cu ajutorul crora se evalueaz progresul n
realizarea obiectivelor programelor/subprogramelor;
Investiii capitale - cheltuieli bugetare destinate pentru formarea activelor fixe
(construcia i/sau renovarea, reconstruirea sau extinderea activelor fixe existente);
Lege bugetar anual - act legislativ prin care se aprob, dup caz, bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrii obligatorii de asisten
medical i care stabilete reglementri specifice acestor bugete pentru anul bugetar
respective;
Limite de cheltuieli - estimri ale alocrilor maxime de resurse pe termen mediu,
n baza crora se elaboreaz i sunt prioritizate politicile sectoriale de cheltuieli i
propunerile de buget;
Linie bugetar - combinaie de elemente ale clasificaiei bugetare, exprimat prin
combinaie de coduri, care exprim indicatorii bugetari n prisma diferitor aspecte
(volume de venituri, resurse, limite de cheltuieli, etc.);
Linie de baz - costul programelor de cheltuieli estimat pe termen mediu n baza
politicilor existente;

5
Performan rezultat al activitii autoritilor/ instituiilor bugetare ca urmare
a implementrii programelor, exprimat ca impact social-economic sau de alt natur, ca
volum de servicii prestate sau ca eficien a utilizrii resurselor bugetare;
Proces bugetar consecutivitate a activitilor de elaborare, examinare, aprobare,
executare i raportare a bugetelor;
Program - ansamblu coerent i agregat de activiti implementate de ctre una
sau mai multe autoriti/instituii bugetare pentru atingerea unui scop i realizarea
anumitor obiective strategice pe termen mediu i lung;
Propunere de buget - estimare de resurse i cheltuieli ale autoritii/instituiei
bugetare prezentate administratorului de buget ntr-un format stabilit;
Proiect de buget sintez a estimrilor de venituri i cheltuieli, a soldului bugetar
i a surselor de finanare a unui buget, ntocmit de ctre administratorul de buget i
prezentat spre aprobare Parlamentului/autoritilor reprezentative i deliberative
locale;
Proiect de investiii capitale - un obiectiv sau un grup de obiective care au un
scop comun i rezultate clar definite, implementarea crora conduc la formarea
activelor fixe;
Proiect finanat din surse externe - ansamblu de activiti, finanate din granturi
i/sau mprumuturi acordate Guvernului i/sau autoritilor publice centrale i/sau
locale de ctre organizaiile internaionale i de ctre ali donatori externi, pentru
atingerea unui obiectiv general i/sau mai multor obiective specifice;
Relaii interbugetare raporturi financiare stabilite ntre componentele bugetului
public naional prin alocarea de mijloace financiare n sum absolut cu titlu definitiv
sau condiionat;
Resurse bugetare totalitate a veniturilor i surselor de finanare ale bugetului;
Resurse colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare ncasri n contul
autoritilor/instituiilor bugetare de la efectuarea lucrrilor i prestarea serviciilor
contra plat, din granturi i mprumuturi pentru proiectele finanate din surse externe,
precum i din donaii, sponsorizri i alte mijloace bneti, intrate legal n contul
instituiei bugetare.
Resurse generale ale bugetului totalitate a ncasrilor obinute din impozite,
taxe, contribuii obligatorii de asigurri sociale de stat i prime de asigurare obligatorie
de asisten medical, mprumuturi i granturi pentru susinerea bugetului i alte
ncasri cu caracter general, care se nregistreaz direct n contul bugetului;
Sector domeniu public pentru care se elaboreaz strategie sectorial de
cheltuieli i se stabilesc limitele de cheltuieli pe termen mediu;
Sistem bugetar - sistem de bugete, reglementate prin lege, format din bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, fondurile asigurrii obligatorii de asisten
medical i bugetele locale;
Strategie sectorial de cheltuieli - document care stabilete obiectivele i
prioritile de politic sectorial corelate cu volumul resurselor bugetare
prognozate/planificate pe termen mediu i care prevede distribuirea resurselor pe
programe n cadrul sectorului;
Sold bugetar - diferena dintre veniturile i cheltuielile bugetului. Soldul negativ
al bugetului reprezint deficit, soldul pozitiv - excedent, iar soldul zero reprezint
echilibrul bugetar.
Subprogram grupuri de activiti interconexe, grupate logic, care au obiective
specifice i sprijin implementarea programului;
Surse de finanare totalitate a mijloacelor financiare aferente operaiunilor cu
activele financiare i cu datoriile bugetului;

6
1.4 Structura Setului

7. Ca structur, Setul cuprinde 14 capitole, care se divizeaz n sub-capitole i


seciuni (a se vedea cuprinsul).
8. La nceputul fiecrui capitol n box se prezint succint o descriere a
structurii capitolului i a aspectelor ce le reglementeaz.
9. Tabelele, figurile i boxele cuprinse n cadrul capitolelor sunt numerotate
astfel, nct primul numr reflect numrul capitolului, iar al doilea numrul de
ordine.

7
II. Principiile i regulile bugetar-fiscale
Acest capitol determin componentele bugetului public naional i responsabilitile pentru
administrarea acestora, precum i descrie principiile i regulile bugetar-fiscale, care sunt
pilonii de baz n procesul bugetar i, n fond, ghideaz att procesul de elaborare i
aprobare a bugetelor de toate nivelurile, ct i procesul de executare i raportare bugetar.

2.1. Componentele BPN

10. n conformitate cu Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-


fiscale (art.26) bugetul public naional cuprinde urmtoarele componente:
a) bugetul de stat;
b) bugetul asigurrilor sociale de stat;
c) fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical i
d) bugetele locale.
11. Bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i fondurile asigurrii
obligatorii de asisten medical formeaz bugetul consolidat central.
12. Bugetele locale cuprind bugetele locale de nivelul nti (bugetele
satelor/comunelor, oraelor/municipiilor, cu excepia municipiilor Chiinu i Bli)
i bugetele locale de nivelul al doilea (bugetele raionale, municipale Chiinu i
Bli i bugetul central al unitii teritoriale autonome Gguzia), care n ansamblu
formeaz bugetul consolidat local.
13. Componentele BPN sunt angajate n relaii interbugetare, care se iau n
considerare la consolidarea BPN. Informaia cu privire la BPN este parte a
documentaiei bugetare la proiectul legii bugetului de stat.
14. La baza elaborrii i aprobrii bugetelor componente ale BPN stau
principiile i regulile bugetar-fiscale, prevzute de Legea finanelor publice i
responsabilitii bugetar-fiscale (cap.II).

2.2. Principiile bugetare

15. Modul de elaborare, aprobare i administrare a bugetelor de toate nivelurile


este ghidat de urmtoarele principii.

Principiul anualitii
16. Bugetele se aprob pentru perioada unui an bugetar.

Principiul unitii monetare


17. Toate operaiunile bugetare se exprim n moned naional.

Principiul unitii
18. Toate resursele i toate cheltuielile autoritilor /instituiilor bugetare se
reflect i se efectueaz exclusiv n/din bugetul de la care se finan eaz.
19. Resursele i cheltuielile bugetelor, formate n cadrul sistemului bugetar, se
consolideaz pentru a forma BPN.

Principiul universalitii
20. Resursele i cheltuielile bugetare se reflect n buget n sume brute.

8
21. Resursele bugetare sunt destinate finanrii tuturor cheltuielilor prevzute
n bugetele corespunztoare fr a stabili relaii ntre anumite tipuri de resurse i
cheltuieli.

Principiul balanrii
22. Orice buget trebuie s fie balanat. Cheltuielile bugetare trebuie s fie egale
cu veniturile plus sursele de finanare.

Principiul previzibilitii i sustenabilitii


23. Politica bugetar-fiscal i prognozele macrobugetare pe termen mediu, pe
baza crora se fundamenteaz bugetele anuale, se elaboreaz n conformitate cu
regulile bugetar-fiscale stabilite de Legea finanelor publice i responsabilitii
bugetar-fiscale i se actualizeaz periodic pentru a asigura stabilitate
macroeconomic i sustenabilitate finanelor publice pe termen mediu i lung.

Principiul performanei
24. Resursele bugetare se aloc i se utilizeaz n mod econom, eficient i eficace,
n concordan cu principiile bunei guvernri.
25. Bugetele se elaboreaz i se raporteaz pe programe fundamentate n baz de
performan.

Principiul transparenei
26. Proiectele de acte normative n domeniul finanelor publice se supun
consultrii publice n conformitate cu legislaia privind transparena n procesul
decizional.
27. Bugetele se elaboreaz, se aprob i se administreaz n mod transparent,
avnd la baz:
a) proces bugetar, bazat pe un calendar bugetar i proceduri transparente;
b) roluri i responsabiliti bine definite n procesul bugetar;
c) informaie bugetar cuprinztoare, elaborat i prezentat publicului ntr-
o manier clar i accesibil.
28. ugetele aprobate i rapoartele privind executarea lor se fac publice.

Principiul specializrii
29. Bugetele se elaboreaz, se execut i se raporteaz n baza unui sistem unic
de clasificaie bugetar.

2.3. Regulile bugetarfiscale

30. Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale prevede un set


de reguli bugetar-fiscale, care au drept scop asigurarea disciplinei bugetar-fiscale
generale i durabilitii sistemului finanelor publice pe termen mediu i lung. ,
31. Regulile bugetar-fiscale, n special regulile privind politica bugetar-fiscal,
se aplic preponderent la nivelul indicatorilor agregai ai BPN.

Reguli privind politica bugetar-fiscal


32. Obiectivele generale ale politicii bugetar-fiscale sunt:
a) asigurarea disciplinei bugetar-fiscale generale i a stabilitii bugetului
public naional pe termen mediu i lung;

9
b) asigurarea unui management eficient al datoriei de stat cu meninerea
acesteia la un nivel sustenabil pe termen mediu i lung;
c) dezvoltarea unui cadru bugetar-fiscal previzibil i transparent;
d) optimizarea presiunii fiscale i eficientizarea sistemului de administrare
fiscal.
33. Politica bugetar-fiscal se elaboreaz n concordan cu alte politici
convergente i asigur ca nivelul-limit anual al deficitului bugetului public naional,
excluznd granturile, ctre anul 2018, s nu depeasc 2,5% din produsul intern
brut. Depirea nivelului-limit anual al deficitului bugetului public naional se
permite n condiiile existenei surselor reale de finanare a proiectelor de investiii
capitale finanate din surse externe i a capacitilor de valorificare a acestora.
34. Derogarea de la regulile politicii bugetar-fiscale poate fi admis doar pentru
o perioad fix de cel mult trei ani i doar n urmtoarele situaii:
a) n caz de catastrofe naturale i alte situaii excepionale, care pun n pericol
securitatea naional;
b) n caz de declin al activitii economice i/sau dac nivelul inflaiei
depete cu 10 puncte procentuale nivelul prognozat/planificat;
c) n legtur cu apariia necesitii de acoperire a soldului debitar al fondului
general de rezerv al Bncii Naionale a Moldovei, precum i n caz de criz financiar
sistemic, pentru capitalizarea bncilor i pentru garantarea creditelor de urgen
acordate bncilor de ctre Banca Naional a Moldovei.

35. n cazul situaiilor specificate, Guvernul informeaz Parlamentul despre:


a) motivele care au condiionat derogarea de la regulile stabilite;
b) msurile pe care Guvernul intenioneaz s le ntreprind pentru a se
conforma din nou regulilor politicii bugetar-fiscale;
c) termenul n care se planific s se renceap respectarea regulilor politicii
bugetar-fiscale.
36. n perioada aplicrii derogrii, Guvernul raporteaz semestrial
Parlamentului despre evoluia indicatorilor macrobugetari, msurile ntreprinse i pe
care le planific s le ntreprind pentru a se conforma regulilor politicii bugetar-
fiscale.
37. Nivelul-limit al soldului bugetar se stabilete prin legea/decizia bugetar
anual, care prevede, dup caz, sursele de finanare a deficitului bugetar sau
direcionarea excedentului bugetar.
38. Orice modificare a soldului bugetar poate fi efectuat doar prin lege/decizie
privind modificarea bugetului.

Reguli privind evaluarea impactului financiar


39. Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor se supun
expertizei financiare n conformitate cu legislaia ce reglementeaz modul de
elaborare a actelor normative.
40. Pe parcursul anului bugetar n curs nu pot fi puse n aplicare decizii, care
conduc la reducerea veniturilor i/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dac impactul
financiar al acestora nu este prevzut n buget.
41. Stabilirea prin acte normative, altele dect legea/decizia bugetar anual, a
unor sume sau cote procentuale din buget sau din PIB, destinate anumitor domenii,
sectoare sau programe, nu se admite.

10
Clasificaia bugetar
42. Clasificaia bugetar cuprinde urmtoarele componente:
a) clasificaia organizaional;
b) clasificaia funcional;
c) clasificaia programelor;
d) clasificaia economic;
e) clasificaia surselor.
43. Structura componentelor clasificaiei bugetare i metodologia de aplicare a
acestora se aprob de ctre Ministerul Finanelor i se public.

11
III. Procesul de elaborare a bugetului
Acest capitol prezint etapele principale i termenele de realizare a activitilor n procesul de
elaborare i aprobare a bugetului. Deasemenea n acest capitol se conin calendarele pentru
elaborarea i aprobarea bugetelor pentru fiecare component a BPN.

3.1. Etapele i termenele principale ale procesului de elaborare a


bugetului

44. Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale (art.47)


stabilete activitile principale i termenele de realizare a acestora n procesul
bugetar. Boxa 3.1 prezint un extras din lege, care stabilete termenele de realizare a
activitilor principale n procesul de planificare i aprobare a bugetelor.
Boxa 3.1. Activitile principale i termenele de realizare n procesul de elaborare i aprobare a bugetului

Articolul 47. Calendarul bugetar (extras)


1) La nivel central, principalele activiti i termene limit n procesul de elaborare i aprobare
a bugetelor sunt urmtoarele:
a) Guvernul aprob cadrul bugetar pe termen mediu i prezint Parlamentului proiectul
legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, proiectul legii
pentru modificarea sau completarea unor acte legislative, pn la 1 iunie.
b) Parlamentul adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz
de necesitate, legea pentru modificarea sau completarea unor acte legislative - pn la 15 iulie.
d) Guvernul aprob i prezint Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, pn la
15 octombrie.
e) Parlamentul adopt legile bugetare anuale, pn la 1 decembrie.
2) La nivel local, principalele activiti i termene limit n procesul de elaborare i aprobare a
bugetelor sunt urmtoarele:
a) Autoritile executive locale elaboreaz i prezint autorit ilor reprezentative i
deliberative locale proiectele bugetelor locale respective, pn la 20 noiembrie.
b) Autoritile reprezentative i deliberative locale aprob bugetele locale respective,
pn la 10 decembrie.

3) Activitile intermediare ale calendarului bugetar i termenele de realizare ale acestora se


stabilesc de ctre Ministerul Finanelor.

45. n figura 3.1 se prezint schematic etapele principale n procesul de


elaborare a bugetului.
46. Anul bugetar este echivalent anului calendaristic cu ncepere de la 1
ianuarie pn la 31 decembrie.

12
Figura 3.1. Etapele principale n procesul de elaborare a bugetului

8. Adoptarea
legilor/deciziilor 1. Aprobarea
bugetare anuale de documentului
ctre Parlament
/autoritile CBTM
reprezentative i 2. Emiterea
deliberative localeri circularelor
anuale privind
specifice
elaborarea
bugetului local bugetelor
pentru anul
bugetar
respectiv;
Elaborare
7. Aprobarea a 3. Elaborarea i
proiectelor legilor prezentarea
bugetare anuale
bugetului propunerilor
de ctre Guvern anual /proiectelor de
bugete

4. Aprobarea
limitelor
6. ntocmirea macrobugetare pe
proiectelor termen mediu i a
legilor/deciziilor modificrilor la
legislaie ce rezult
bugetare anuale
5. Organizarea din politica bugetar-
consultrilor fiscal
privind propunerile/
proiectele de
bugete

3.2. Calendarul pentru elaborarea i aprobarea CBTM


47. Etapele principale i responsabilitile pentru elaborarea i aprobarea
CBTM, aciunile i termenele de realizare a acestora, se conin n tabelul 3.1.
48. Procedurile i metodologia de elaborare a CBTM, de consultare i aprobare
a acestuia se prezint n capitolul IV al Setului.
49. Pentru a asigura transparena i caracterul participativ n elaborarea CBTM,
precum i pentru facilitarea conlucrrii ntre autoritile publice n cadrul
Guvernului, se instituie o serie de grupuri de lucru, cu implicarea mai multor pri
interesate. Modul de formare i aprobare a grupurilor de lucru pentru elaborarea
CBTM, a componenei i sarcinilor acestora se descrie n sub-capitolul 4.1.
50. Pentru realizarea aciunilor i respectarea termenelor calendarului pentru
elaborarea i aprobarea CBTM, precum i n scopul organizrii interne a activitilor
legate de elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, APC de specialitate
elaboreaz i aprob calendare proprii de activiti, n conformitate cu recomandrile
privind organizarea intern a procesului de elaborare a CBTM i a bugetului anual n
cadrul APC, cuprinse la capitolul XIII al Setului.

13
Tabelul 3.1. Calendarul aciunilor pentru elaborarea i aprobarea CBTM

14
Aciunile Autoritatea Termenul de Autoritatea beneficiar
responsabil realizare

I. Lansarea procesului CBTM


1.1. Evaluarea procesului CBTM Ministerul Finanelor 15 ianuarie Grupul Coordonator
precedent APC de specialitate CBTM

1.2. Actualizarea componenei Ministerul Finanelor 15 ianuarie Grupul Coordonator


grupurilor de lucru pentru APC de specialitate CBTM
elaborarea CBTM
II. Elaborarea Cadrului macrobugetar
2.1. Prezentarea prognozelor Ministerul Economiei 10 ianuarie Ministerul Finanelor
macroeconomice preliminare
2.2. Prezentarea prognozei Cancelaria de Stat 25 ianuarie Ministerul Finanelor
resurselor externe pentru
susinerea bugetului i pentru
proiecte finanate din surse
externe
2.3. Elaborarea pronosticului Ministerul Finanelor 31 ianuarie Banca Naional a
preliminar al fluxurilor de resurse Moldovei
externe i interne, precum i al
soldului datoriei de stat externe i
interne i elaborarea obiectivelor
preliminare ale politicii n
domeniul datoriei de stat
2.4. Elaborarea obiectivelor Ministerul Finanelor 31 ianuarie x
preliminare ale politicii fiscale i n consultare cu
vamale i a politicii de prile interesate
administrare fiscal i vamal
2.5. Estimarea resurselor din Ministerul Economiei 5 februarie Ministerul Finanelor
vnzarea i privatizarea bunurilor
din proprietatea public
2.6. Elaborarea prognozei Ministerul Economiei 18 februarie Ministerul Finanelor
macroeconomice actualizate n comun cu
pentru elaborarea CBTM MMPSF

Biroul Naional de
Statistic Ministerul Sntii

Banca Naional a Alte autoriti publice

Moldovei interesate

2.7. Examinarea i aprobarea de Ministerul Finanelor 25 februarie Grupul Coordonator


ctre Grupul coordonator CBTM Ministerul Economiei CBTM
a:
obiectivelor politicii fiscale i
vamale i a politicii de
administrare fiscal i
vamal,
prognozei macroeconomice

15
Aciunile Autoritatea Termenul de Autoritatea beneficiar
responsabil realizare

2.8. Prezentarea prognozei MMPSF 28 februarie Ministerul Finanelor


resurselor BASS

2.9. Prezentarea prognozei Ministerul Sntii 28 februarie Ministerul Finanelor


resurselor FAOAM

2.10. Evaluarea cadrului general Ministerul Finanelor 5 martie Grupul Coordonator


de resurse i prezentarea CBTM
acestuia n cadrul edinei
Grupului Coordonator CBTM
III. Analiza prioritilor de politici i determinarea limitelor de cheltuieli
3.1. Actualizarea liniei de baz i Ministerul Finanelor 5 februarie APC
emiterea limitelor preliminare de
cheltuieli
3.2. Stabilirea obiectivelor politicii MMPSF 10 februarie Ministerul Finanelor
n domeniul salarizrii i
angajrilor n sectorul bugetar i Ministerul Economiei
analiza implicaiilor asupra
cheltuielilor de personal Alte autoriti publice
3.3. Stabilirea obiectivelor politicii Ministerul Economiei 10 februarie Ministerul Finanelor
n domeniul investiiilor capitale i
dezvoltrii regionale i analiza Ministerul Dezvoltrii
implicaiilor asupra cheltuielilor Regionale i
pentru investiii Construciilor

Alte autoriti
3.4. Prezentarea propunerilor APC 25 februarie Ministerul Finanelor
pentru ajustarea liniei de baz (n
caz de necesitate) i pentru
politici noi
3.5. Analiza propunerilor i Ministerul Finanelor 15 martie Grupul coordonator
determinarea prioritilor de APC CBTM
cheltuieli pentru alocarea
resurselor
3.6. Emiterea limitelor actualizate Ministerul Finanelor 20 martie APC de specialitate
de cheltuieli

3.7. Repartizarea limitelor


APC de specialitate 23 martie APC
sectoriale de cheltuieli pe tipuri de
Ministerul Finanelor
bugete i limitele de la bugetul de
stat - pe APC
3.8. Prezentarea limitelor de
APC de specialitate 25 martie Ministerul Finanelor
cheltuieli repartizate pe tipuri de
bugete i pe APC
IV. Analiza sectorial i elaborarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli

16
Aciunile Autoritatea Termenul de Autoritatea beneficiar
responsabil realizare

4.1. Emiterea circularei privind Ministerul Finanelor 5 februarie APC de specialitate


elaborarea strategiilor sectoriale
de cheltuieli (n caz de
necesitate)
4.2. ntocmirea rapoartelor privind APC de specialitate 5 februarie Ministerul Finanelor
analiza implementrii strategiilor Cancelaria de Stat*
sectoriale de cheltuieli i
identificarea prioritilor de
cheltuieli pentru ciclul bugetar
viitor
4.3. Elaborarea i prezentarea APC de specialitate 25 februarie Ministerul Finanelor
proiectelor strategiilor sectoriale Cancelaria de Stat*
de cheltuieli
4.4. Examinarea proiectelor Ministerul 10 martie APC de specialitate
strategiilor sectoriale de cheltuieli Finanelor
Cancelaria de Stat*
4.5. Definitivarea strategiilor APC de specialitate 31 martie Ministerul Finanelor
sectoriale de cheltuieli Cancelaria de Stat*
V. Aprobarea CBTM i adoptarea legilor privind limitele macrobugetare pe termen mediu si, n caz de
necesitate, a proiectului legii privind modificarea si completarea unor acte legislative **
5.1 Elaborarea documentului cu Ministerul Finanelor 15 aprilie Grupul coordonator
privire la CBTM i consultarea CBTM
acestuia cu Grupul coordonator
CBTM
5.2. Elaborarea propunerilor Ministerul Finanelor 15 aprilie x
privind modificarea si completarea n consultare cu
unor acte legislative, reieind din prile interesate
obiectivele politicii bugetar-
fiscale**
5.3. Prezentarea documentului cu Ministerul Finanelor 15 mai Guvernul
privire la CBTM la Guvern spre
aprobare
5.4. Prezentarea la Guvern spre Ministerul Finanelor 15 mai Guvernul
aprobare a proiectelor de legi
privind limitele macrobugetare pe
termen mediu i privind
modificarea si completarea unor
acte legislative **
5.5. Aprobarea CBTM Guvernul 1 iunie x
5.6. Aprobarea i prezentarea la Guvernul 1 iunie Parlamentul
Parlament a proiectelor de legi
privind limitele macrobugetare pe
termen mediu i privind
modificarea i completarea unor
acte legislative **

17
Aciunile Autoritatea Termenul de Autoritatea beneficiar
responsabil realizare

5.7. Adoptarea proiectelor de legi Parlamentul 15 iulie x


privind limitele macrobugetare pe
termen mediu i privind
modificarea i completarea unor
acte legislative**
*) Participarea Cancelariei de Stat la activitile legate de analiza sectorial i elaborarea strategiilor sectoriale de
cheltuieli (p.4.2, 4.3, 4.4 i 4.6) se realizeaz prin intermediul reprezentanilor inclui n grupurile de lucru sectoriale.
**) Propunerile i, respectiv, proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte legislative, se elaboreaz
i se prezint doar n cazul dac modificrile sau completrile respective rezult din obiectivele politicii bugetar-fiscale.

3.3. Calendarul pentru elaborarea i aprobarea bugetului de stat

51. Etapele principale i responsabilitile pentru elaborarea i adoptarea legii


anuale a bugetului de stat, aciunile i termenele de realizare a acestora, se conin n
tabelul 3.2.
52. Procedurile i metodologia de elaborare, examinare i aprobare a bugetului
de stat anual se prezint n capitolul VII al Setului.
53. Pentru realizarea planului de aciuni i respectarea termenelor pentru
elaborarea i prezentarea proiectului legii bugetului de stat, precum i n scopul
organizrii interne a activitilor legate de elaborarea propunerilor/proiectelor de
buget, APC i elaboreaz i aprob calendare proprii de activiti, n conformitate cu
recomandrile privind organizarea intern a procesului de elaborare a bugetelor
anuale, cuprinse la capitolul XIII al Setului.

18
Tabelul 3.2. Calendarul aciunilor pentru elaborarea i aprobarea bugetului de stat pe anul urmtor

Aciunile Autoritatea Termenul de Autoritatea beneficiar


responsabil realizare

I. Elaborarea proiectului bugetului de stat


1.1. Emiterea circularelor cu privire Ministerul Finanelor 1 iunie APC i APL
la elaborarea i prezentarea
propunerilor / proiectelor de buget
1.2. Prezentarea propunerilor de Autoritile/instituiile 1 iulie Ministerul Finanelor
buget bugetare
1.3. Prezentarea proiectelor BASS MMPSF 10 iulie Ministerul Finanelor
i FAOAM spre examinare Ministerul Sntii
Ministerului Finanelor
1.4. Prezentarea sintezei APL 15-25 iulie Ministerul Finanelor
consolidate a proiectelor bugetelor (conform unui
locale spre consultare Ministerului grafic stabilit)
Finanelor
1.5. Prezentarea prognozei Ministerul Economiei 20 iulie MF, MMMPS, MS
macroeconomice actualizate BNM
1.6. Analiza implicaiilor evoluiilor Ministerul Finanelor 1 august x
macroeconomice recente asupra
cadrului general de resurse i, n
caz de necesitate, actualizarea
estimrilor pe componentele
bugetului public naional
1.7. Examinarea i organizarea Ministerul Finanelor 1-15 august x
consultrilor privind propunerile de
buget ale APC, proiectele BASS,
FAOAM, sinteza consolidat a
proiectelor bugetelor locale i
raporturile interbugetare
1.8. Elaborarea i consultarea Ministerul Finanelor 1 septembrie APC
proiectului de lege anual a
bugetului de stat cu APC, precum
i cu partenerii sociali
1.9. Prezentarea la Guvern a Ministerul Finanelor 15 septembrie Guvernul
proiectului de lege anual a
bugetului de stat

II. Examinarea i adoptarea Legii bugetului de stat

2.1. Examinarea i aprobarea Guvernul 15 octombrie Parlamentul


proiectului de lege anual a
bugetului de stat de ctre Guvern i
prezentarea acestuia spre adoptare
Parlamentului

2.2. Adoptarea Legii anuale a Parlamentul 1 decembrie x


bugetului de stat

19
3.4. Calendarul pentru elaborarea i aprobarea BASS

54. Responsabilitile n procesul de elaborare i aprobare a legii anuale a


BASS, aciunile i termenele de realizare ale acestora, se cuprind n tabelul 3.3.
Procedurile i metodologia de elaborare, examinare i aprobare a BASS se prezint
n capitolul VII al Setului.
55. Pentru organizarea intern a activitilor legate de elaborarea BASS, n baza
calendarului stabilit n prezentul Set, APC de specialitate n domeniul proteciei
sociale n colaborare cu CNAS elaboreaz i aprob un calendar propriu de activiti
mai detaliate cu determinarea termenelor de realizare i a persoanelor responsabile.
Tabelul 3.3. Calendarul aciunilor pentru elaborarea i aprobarea BASS pe anul urmtor

Aciunea Autoritatea Termenul de Autoritatea


responsabil realizare beneficiar

1. Emiterea circularei cu privire la


elaborarea i prezentarea proiectului MMPSF 5 iunie CNAS
BASS

2. Elaborarea proiectului BASS i CNAS 25 iunie MMPSF


prezentarea acestuia spre coordonare
MMPSF

3. Prezentarea proiectului BASS spre MMPSF 10 iulie Ministerul Finanelor


examinare Ministerului Finanelor

4. Examinarea i organizarea Ministerul Finanelor 1-5 august MMPSF


consultrilor privind proiectul BASS CNAS

5. Definitivarea proiectului BASS ca 15 august MMPSF


urmare a consultrilor cu Ministerul CNAS
Finanelor MMPSF 20 august Ministerul Finanelor

7. Consultarea proiectului de lege 1 septembrie Ministerul Finanelor


anual a BASS cu autoritile publice MMPSF
interesate, precum i cu partenerii sociali

8. Prezentarea la Guvern a proiectului MMPSF 15 septembrie Guvernul


legii anuale a BASS

9. Aprobarea proiectului legii anuale a Guvernul 15 octombrie Parlamentul


BASS i prezentarea spre adoptare
Parlamentului

10. Adoptarea Legii anuale a BASS Parlamentul 1 decembrie x

20
3.5. Calendarul pentru elaborarea i aprobarea FAOAM

56. Responsabilitile n procesul de elaborare i aprobare a legii anuale a


FAOAM, aciunile principale i termenele de realizare ale acestora, se cuprind n
tabelul 3.4. Procedurile i metodologia de elaborare, examinare i aprobare a
FAOAM se prezint n capitolul VII al Setului.
57. Pentru organizarea intern a activitilor legate de elaborarea FAOAM, n
baza calendarului stabilit n prezentul Set, APC de specialitate n domeniul ocrotirii
sntii n colaborare cu CNAM elaboreaz i aprob un calendar propriu de
activiti mai detaliate cu indicarea termenelor de realizare i a persoanelor
responsabile.
Tabelul 3.4. Calendarul aciunilor pentru elaborarea i aprobarea FAOAM pe anul urmtor

Aciunea Autoritatea Termenul de Autoritatea beneficiar


responsabil realizare
1. Emiterea circularei cu privire la Ministerul Sntii 5 iunie CNAM
elaborarea i prezentarea proiectului
FAOAM

2. Elaborarea proiectului FAOAM i CNAM 25 iunie Ministerul Sntii


prezentarea acestuia spre coordonarea
Ministerului Sntii

3. Prezentarea proiectului FAOAM Ministerul Sntii 10 iulie Ministerul Finanelor


spre examinare Ministerului Finanelor

4. Examinarea i organizarea Ministerul Finanelor 1-5 august Ministerul Sntii


consultrilor privind proiectul FAOAM CNAM

5. Definitivarea proiectului FAOAM ca CNAM 15 august Ministerul Sntii


urmare a consultrilor cu Ministerul
Finanelor
Ministerul Sntii 20 august Ministerul Finanelor

7. Consultarea proiectului de lege Ministerul Sntii 1 septembrie Ministerul Finanelor


anual a FAOAM cu autoritile publice
interesate, precum i cu partenerii
sociali
8. Prezentarea la Guvern a proiectului Ministerul Sntii 15 septembrie Guvernul
legii anuale a FAOAM

9. Examinarea i aprobarea Guvernul 15 octombrie Parlamentul


proiectului de lege anaul a FAOAM i
prezentarea spre adoptare
Parlamentului
10. Adoptarea Legii anuale a FAOAM Parlamentul 1 decembrie x

21
3.6. Calendarul pentru elaborarea i aprobarea bugetelor locale

58. Responsabilitile n procesul de elaborare i aprobare a bugetului local pe


anul urmtor, aciunile principale i termenele de realizare ale acestora, se cuprind n
tabelul 3.5. n baza calendarului n cauz, autoritile executive ale UAT elaboreaz
i aprob propriul calendar de activiti, cu stabilirea termenelor de realizare i a
persoanelor responsabile.
59. Procedurile i metodologia de elaborare, examinare i aprobare a bugetelor
locale se prezint n capitolul VII al Setului.

22
Tabelul 3.5. Calendarul aciunilor pentru elaborarea i aprobarea bugetelor locale pe anul urmtor

23
Aciunea Autoritate Termenul de Autoritatea
responsabil realizare beneficiar
1. Emiterea dispoziiei cu privire la Autoritatea executiv 1 martie Autoritile/instituiile
calendarul de activiti pentru elaborarea bugetare
proiectului bugetului local i, crearea,
dup caz, a grupului de lucru
responsabil de proiectul bugetului
2. Evaluarea rezultatelor 20 aprilie Autoritatea executiv
implementrii politicilor la nivelul UAT, Subdiviziunile
inclusiv analiza performanei structurale ale APL1
programelor/ subprogramelor existente
Subdiviziunea / 20 aprilie Autoritatea executiv
3. Analiza tendinelor veniturilor i
unitatea financiar a
cheltuielilor bugetului local reieind din
APL
executarea bugetului pe anii precedeni
i elaborarea prognozei preliminare de
resurse i cheltuieli a bugetului local

4. Elaborarea / actualizarea Autoritatea executiv 1 mai Autoritatea


Programului strategic de dezvoltare a de comun cu reprezentativ i
UAT pe termen mediu (dup caz) subdiviziunile deliberativ
structurale ale APL
5. Emiterea circularei privind Ministerul Finanelor 1 iunie
elaborarea bugetelor locale anuale Direcia finane 2

6. Emiterea circularei privind Direcia finane 5 iunie Autoritile executive


elaborarea bugetelor locale anuale i de nivelul I i II
prezentarea propunerilor/proiectelor
bugetelor locale
7. Estimarea cadrului general de Autoritatea executiv 15 iunie Subdiviziunile
resurse a bugetului local i Subdiviziunea / structurale ale APL
determinarea limitelor de cheltuieli unitatea financiar a Autoritile/instituiile
APL bugetare
8. Revizuirea, dup caz, i Autoritatea executiv 15 iunie Autoritile/instituiile
determinarea structurii programelor/ n comun cu bugetare
subprogramelor bugetare, desemnarea subdiviziunile
responsabililor, precum i formularea structurale ale APL
scopului, obiectivelor i indicatorilor de
performan a programelor
/subprogramelor
Autoritatea executiv
9. Elaborarea i prezentarea Subdiviziunile 30 iunie
propunerilor de buget, inclusiv structurale ale APL
Subdiviziunea/unitate
fundamentate pe programe i Autoritile
a financiar a APL
performan /Instituiile bugetare

Subdiviziunea/unitat
10. Consultarea propunerilor de buget 5 iulie Autoritatea executiv
ea financiar a APL
i prioritizarea cheltuielilor
Grupul de lucru

1
Subdiviziuni structurale ale APL reprezint direciile/seciile sau, dup caz, speciali tii reponsabilide anumite domenii (de ex.educa ia,
asistena social, gospodria comunal, etc.)
2
Direcia finane reprezint subdiviziunea structural a APL de nivelul II responsabil att de elaborarea bugetului local de nivelul II, ct
i de elaborarea sintezei consolidate a bugetelor locale de nivelul I i II din cadrului raionului/municipiului/ UTA autonom cu statut
juridic special.
24
Aciunea Autoritate Termenul de Autoritatea
responsabil realizare beneficiar
(dup caz)

25
Aciunea Autoritate Termenul de Autoritatea
responsabil realizare beneficiar
11. ntocmirea proiectului bugetului Autoritatea executiv 10 iulie Direcia finane
local i prezentarea acestuia spre de comun cu
consultare subdiviziunea/unitate
a financiar
12. Examinarea proiectelor bugetelor Direcia finane 25 iulie Ministerul Finanelor
locale de nivelul I i II i ntocmirea
sintezei consolidate a proiectului
bugetului local
13. Organizarea consultrilor pe Ministerul Finanelor 1-15 august Direcia finane
marginea proiectelor bugetelor locale i Autoritatea executiv
asupra relaiilor interbugetare ntre (dup caz)
bugetul de stat i bugetele locale
14. Ajustarea, n caz de necesitate, a Ministerul Finanelor 25 august Autoritatea executiv
relaiilor ntre bugetul de stat i bugetele
locale ca urmare a consultrilor cu APL
15. Comunicarea eventualelor Ministerul n termen de 5 Autoritatea executiv
modificri n relaiile interbugetare ca Finanelor / Direcia zile de la
urmare a examinrii i aprobrii finane aprobarea
proiectului legii bugetului de stat de proiectului
ctre Guvern bugetului de
stat
16. Ajustarea, n caz de necesitate, a
Autoritatea executiv n termen de 5 x
relaiilor interbugetare, innd cont de
de comun cu zile de la data
modificrile intervenite ca urmare a
subdiviziunea/unitate comunicrii
examinrii i aprobrii proiectului
a financiar modificrilor
bugetului de stat la Guvern
17. Actualizarea politicilor sectoriale ale Autoritatea executiv 1 noiembrie Autoritatea
UAT i reprioritizarea programelor n n comun cu reprezentativ i
corespundere cu politicile sectoriale subdiviziunile deliberativ
naionale i reiind din cadrul de structurale ale APL
resurse disponibil
18. Definitivarea proiectului bugetului Autoritatea executiv 20 noiembrie Autoritatea
local i prezentarea spre examinare i de comun cu reprezentativ i
aprobare subdiviziunea/unitate deliberativ
a financiar
19. Examinarea i aprobarea bugetului Autoritatea 10 decembrie x
local reprezentativ i
deliberativ
Autoritatea executiv
20. Prezentarea copiei deciziei privind n termen de 5 Direcia finane
aprobarea bugetului local ( inclusiv zile dup
anexele i nota informativ) aprobarea
bugetelor locale
Autoritile/instituiile Autoritatea executiv
21. Repartizarea bugetului local n termen de 15
bugetare
aprobat zile de la data
Subdiviziunea/unitate publicrii
a financiar a APL deciziei
bugetare
anuale
22. Efectuarea ajustrilor de rigoare n Autoritatea executiv n termen de 30 Autoritatea

26
Aciunea Autoritate Termenul de Autoritatea
responsabil realizare beneficiar
bugetele locale pentru a le aduce n zile de la data reprezentativ i
conformitate cu prevederile legii anuale publicrii Legii deliberativ
a bugetului de stat, inclusiv ajustarea bugetului de
limitelor de cheltuieli, dup caz stat
23. Prezentarea sintezei consolidate a Direcia finane n termenul Ministerul Finanelor
bugetelor locale aprobate stabilit de MF

27
IV. Elaborarea CBTM
Elaborarea CBTM constituie prima faz - faza strategic n procesul de planificare a
bugetului. Acest capitol reglementeaz procesul de elaborare a CBTM, prezint etapele i
elementele principale, precum i descrie procedurile tehnice de analiz i elaborare a
prognozelor CBTM.
Cerinele specifice, precum i formatul prezentrii informaiilor pentru CBTM se
actualizeaz anual n funcie de necesitatea consolidrii i dezvoltrii procesului de
analiz i planificare a anumitor elemente ale CBTM, precum i reieind din exigenele
reformelor n domeniul finanelor publice.

4.1. Prevederi generale

4.1.1. Rolul CBTM n planificarea bugetar

60. Anual, n temeiul Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale


i n conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprob CBTM, care conine
obiectivele politicii bugetar-fiscale, prognoza resurselor i cheltuielilor BPN i a
componentelor acestuia pe termen mediu, precum i limitele de cheltuieli de la
bugetul de stat pe autoriti publice centrale.
61. Prognozele CBTM se actualizeaz anual, meninnd perspectiva de trei ani
n planificarea bugetului. Primul an din CBTM reprezint anul bugetar viitor, pentru
care se elaboreaz proiectul de buget.
62. Prioritile de politici i limitele de cheltuieli cuprinse n CBTM servesc
drept baz autoritilor publice pentru elaborarea propunerilor/proiectelor de buget
pe anul bugetar viitor.
63. Obiectivele specifice ale CBTM sunt:
a) consolidarea disciplinei bugetar-fiscale generale prin stabilirea unui cadru
macrobugetar realist pentru fundamentarea bugetelor anuale;
b) sporirea eficacitii cheltuielilor bugetare prin asigurarea unei legturi mai
bune ntre prioritile strategice de politici i alocarea resurselor;
c) asigurarea previzibilitii politicii bugetar-fiscale i a cadrului de resurse
disponibile pentru planificarea i implementarea programelor multianuale de cheltuieli;
d) ridicarea nivelului de transparen i responsabilitate n procesul de luare a
deciziilor cu privire la buget.
64. CBTM reprezint instrumentul care asigur corelarea alocrii resurselor cu
prioritile de politici. n procesul de elaborare a CBTM, se asigur estimarea de sus
n jos a cadrului general de resurse disponibile pentru finanarea cheltuielilor
publice, n combinare cu estimrile de jos n sus a costurilor politicilor
asumate/planificate.
65. Politicile sectoriale se actualizeaz anual odat cu elaborarea strategiilor
sectoriale de cheltuieli, care asigur corelarea alocrii resurselor bugetare cu
prioritile de politici la nivel de sector.
66. Interaciunea ntre procesul de elaborare/actualizare a politicilor i procesul
bugetar anual se prezint schematic n figura 4.1.

28
Figura 4.1. Legtura dintre politici i procesul bugetar

Cadrul de politici

Cadrul de resurse
Strategiile i prioritile
i cheltuieli a
de program
bugetului

CBTM

Strategiile
Sectoriale de
Cheltuieli

Limitele de
Analiza executrii cheltuieli pe
bugetelor i a sectoare i APC i
performanei prioritile de
cheltuieli

Bugetele anuale

4.1.2. Responsabilitile n procesul de elaborare a CBTM

67. Elaborarea CBTM reprezint un proces complex, care implic contribuia


diferitor autoriti/instituii publice i necesit un mecanism adecvat de coordonare i
luare a deciziilor.

Cancelaria de Stat

68. Cancelaria de Stat este responsabil de coordonarea i monitorizarea


procesului de elaborare i implementare a politicilor statului. n procesul de
elaborare a CBTM, Cancelaria de Stat are urmtoarele competene i
responsabiliti:
a) participarea n grupurile de lucru i prezentarea propunerilor de consolidare a
legturii ntre procesul de elaborare a politicilor cu procesul de alocare a resurselor n
contextul CBTM,
b) monitorizarea stabilirii i implementrii prioritilor politicilor sectoriale n
corespundere cu prioritile prevzute n documentele de planificare strategic de nivel
naional;
c) coordonarea i monitorizarea suportului oferit de ctre partenerii de dezvoltare
pentru implementarea politicilor naionale i sectoriale i prezentarea informaiei
privind prognoza granturilor i mprumuturilor externe pe termen mediu.

Ministerul Finanelor

69. Responsabilitile de baz ale Ministerului Finanelor n procesul de


elaborare a CBTM sunt:

29
a) organizarea i coordonarea general a procesului de elaborare a CBTM,
precum i acordarea asistenei metodologice n elaborarea CBTM;
b) analiza problemelor legate de managementul bugetului, n special de
administrarea veniturilor i a datoriei publice, stabilirea relaiilor interbugetare,
eficiena i eficacitatea cheltuielilor bugetare;
c) identificarea i formularea, n consultare cu prile interesate, a obiectivelor
politicii fiscale i vamale pe termen mediu;
d) estimarea cadrului general de resurse a BPN i elaborarea prognozelor
macrobugetare pe termen mediu;
e) actualizarea liniei de baz i determinarea limitelor de cheltuieli pe sectoare;
f) examinarea strategiilor sectoriale de cheltuieli i analiza propunerilor APC de
ajustare a limitelor de cheltuieli;
g) coordonarea procesului de repartizare a limitelor sectoriale de cheltuieli pe
componentele BPN i pe APC;
h) elaborarea documentului CBTM, consultarea i prezentarea acestuia spre
aprobare Guvernului;
i) elaborarea i prezentarea spre aprobare Guvernului a proiectului legii privind
limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, a proiectului legii
privind modificarea i completarea actelor legislative ce rezult din politica bugetar-
fiscal.

70. n procesul de consultare a CBTM, Ministerul Finanelor asigur


conducerea Grupului coordonator CBTM i a grupurilor intersectoriale de lucru
pentru elaborarea CBTM, oferind suportul necesar pentru organizarea activitii
acestora. De asemenea, reprezentani ai Ministerului Finanelor particip n cadrul
grupurilor sectoriale de lucru.

Ministerul Economiei

71. n procesul de elaborare a CBTM, Ministerul Economiei este responsabil


pentru:
a) elaborarea, n comun cu BNM i MF, a prognozei macroeconomice pentru
perioada CBTM;
b) participarea n grupul de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica
fiscal i vamal, cadrul de resurse, precum i n alte grupuri de lucru, n special la
domeniile economice.

Autoritile publice centrale de specialitate

72. n procesul de elaborare a CBTM, APC de specialitate sunt responsabile


pentru elaborarea i prezentarea strategiilor sectoriale de cheltuieli i a altor
informaii necesare cu privire la programele sectoriale de cheltuieli. n special, APC
de specialitate sunt responsabile pentru:
a) analiza implementrii programelor existente de cheltuieli sectoriale i
identificarea msurilor de eficientizare a acestora;
b) stabilirea prioritilor de politic sectorial n conformitate cu documentele de
planificare strategic i cu limitele de cheltuieli prognozate;
c) estimarea costurilor politicilor sectoriale i distribuirea resurselor pe programe
n cadrul sectorului;
d) repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale BPN i
pe APC, n cadrul sectorului de care este responsabil;

30
e) definitivarea, aprobarea i publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pe
termen mediu.
73. n procesul pregtirii strategiilor sectoriale de cheltuieli, APC de
specialitate conlucreaz cu alte autoriti publice centrale i locale, care gestioneaz
resurse bugetare n cadrul sectorului respectiv. n scopul facilitrii conlucrrii i
consultrii cu alte autoriti sau instituii relevante, APC de specialitate instituie i
coordoneaz activitatea grupurilor sectoriale de lucru.
74. Pe lng responsabilitatea pentru elaborarea strategiilor sectoriale de
cheltuieli, APC de specialitate n domeniul proteciei sociale i n domeniul ocrotirii
sntii, n colaborare cu CNAS i CNAM, sunt responsabile de elaborarea i
prezentarea prognozelor pe termen mediu pentru bugetele respective.

4.1.3. Structurile de coordonare a CBTM

75. Elaborarea CBTM este un proces participativ i necesit instrumente i


mecanisme adecvate de luare a deciziilor, precum i de conlucrare eficient ntre
autoritile publice n cadrul Guvernului. Structurile de coordonare a procesului de
elaborare a CBTM sunt prezentate n figura 4.2.
Figura 4.2. Structurile de coordonare n procesul de elaborare a CBTM

Comitetul interministerial pentru planificarea strategic

76. Comitetul interministerial pentru planificarea strategic este un organ


funcional de competen general, instituit n scopul coordonrii procesului de
planificare strategic, desfurat de Guvern.

31
77.Comitetul este condus de Prim-ministru i include membri ai Guvernului i
reprezentani ai Cancelariei de Stat. Componena nominal i regulamentul
comitetului se aprob de ctre Guvern.
78. Funcia de baz a comitetului n procesul CBTM este de a stabili prioritile
de politic pentru ciclul bugetar respectiv i de a monitoriza activitatea Grupului
coordonator pentru elaborarea CBTM.

Grupul Coordonator pentru elaborarea CBTM

79. Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM (n continuare Grupul


coordonator CBTM) este un organ consultativ al Guvernului, fr statut de persoan
juridic, instituit n scopul elaborrii CBTM ntr-un cadru transparent i participativ,
precum i pentru asigurarea coordonrii i consultrii obiectivelor politicii bugetar-
fiscale i a altor elemente ale CBTM.
80. Grupul coordonator CBTM este condus de ctre ministrul finanelor i
include conductori i reprezentani ai diferitor autoriti publice, precum i ai
partenerilor sociali. Componena nominal i regulamentul privind modul de
organizare i funcionare a Grupului coordonator CBTM se aprob de Guvern.
81. n procesul CBTM, Grupul coordonator CBTMexercit urmtoarele funcii
de baz:
a) coordoneaz i monitorizeaz implementarea activitilor pentru elaborarea
CBTM;
b) asigur examinarea politicii bugetar-fiscale i a prognozelor CBTM prin
prisma respectrii principiilor i regulilor bugetar-fiscale;
c) determin prioritile de cheltuieli n contextul CBTM n conformitate cu
documentele de planificare strategic de nivel naional i sectorial i asigur
corelarea acestora cu cadrul disponibil de resurse;
d) asigur conlucrarea i dialogul permanent cu Comitetul interministerial
pentru planificarea strategic.

82. Pentru realizarea funciilor, Grupul coordonator CBTM instituie grupuri de


lucru pentru elaborarea CBTM i stabilete sarcinile acestora, precum i
monitorizeaz activitatea grupurilor de lucru.

Grupurile de lucru

83. Pentru a facilita colaborarea i conlucrarea ntre diferite autoriti publice n


procesul de elaborare a CBTM, precum i pentru a asigura consultarea analizelor i
prognozelor CBTM cu alte pri interesate, inclusiv cu partenerii sociali, se instituie
grupuri de lucru responsabile de anumite elemente ale CBTM. Activitatea eficace a
grupurilor de lucru contribuie la o coordonare mai bun a propunerilor pentru CBTM
i sporete calitatea materialelor prezentate.
84. Grupurile de lucru joac un rol important nu numai n procesul de elaborare
a CBTM, ci i n procesul de planificare a politicilor n contextul documentelor de
planificare strategic la nivel naional. Includerea n grupurile de lucru a persoanelor
responsabile de elaborarea politicilor i a celor responsabile de planificarea bugetului
contribuie la mbuntirea corelrii politicilor cu resursele disponibile.
85. Pentru elaborarea CBTM se instituie urmtoarele grupuri de lucru:
A. Grupul de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscal i
vamal, cadrul de resurse;
B. Grupul de lucru responsabil de politica i prioritile cheltuielilor;
32
C. Grupul de lucru responsabil de politica remunerrii i angajrilor n
sectorul bugetar;
D. Grupul de lucru responsabil de investiiile capitale publice;
E. Grupuri sectoriale de lucru (ocrotirea sntii, nvmntul, protecia
social, agricultura, etc.)

86. n funcie de complexitatea i aria de acoperire a analizei CBTM, numrul


grupurilor poate varia de la an la an. n caz de necesitate, pentru efectuarea unor
analize specifice mai detaliate, Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM poate
decide asupra crerii unor sub-grupuri de lucru cu sarcini concrete bine determinate.
87. n componena grupurilor de lucru se includ reprezentani ai APC
responsabile i interesate de domeniul dat (reprezentanii trebuie s fie la nivel nu
mai jos de ef de secie care se ocupa nemijlocit de domeniul respectiv). De
asemenea pot fi inclui i reprezentani ai organizaiilor asociative ale APL,
partenerilor sociali (patronatul i sindicatele) i ai altor organizaii non-
guvernamentale. Structura i componena nominala a grupurilor de lucru se
revizuiete i se actualizeaz anual la nceputul procesului de elaborare a CBTM.
88. Grupurile de lucru sunt conduse de ctre un membru al Grupului
coordonator CBTM (sau alt persoan la nivel nu mai jos de viceministru),
responsabil de domeniul respectiv i asigur realizarea sarcinilor aferente elaborrii
diferitor elemente ale CBTM. Preedintele grupului de lucru delimiteaz
responsabilitile ntre membrii grupului corespunztor domeniului de competen,
stabilete sarcini concrete i termene intermediare de realizare a acestora pentru a se
ncadra n termenele stabilite n calendarul de elaborare i aprobare a CBTM.
89. Grupurile de lucru se convoac n edine de cte ori este necesar, iar
chestiunile discutate i deciziile luate se nscriu n procese verbale, care se prezint
n copie Ministerului Finanelor pentru informare.
90. Obiectivele i sarcinile principale, produsele i cerinele privind
componena grupurilor de lucru sus-menionate se prezint n continuare.

A. GRUPUL DE LUCRU RESPONSABIL DE CADRUL MACROECONOMIC, POLITICA


FISCAL I VAMAL I CADRUL DE RESURSE

Obiective i sarcini:
91. Activitatea acestui grup are drept scop consultarea analizelor i asumrilor
macroeconomice i de politic fiscal i vamal, care stau la baza estimrilor
cadrului de resurse a BPN pe termen mediu, precum i a riscurilor asociate
domeniilor examinate. Sarcinile principale se rezum la:
a) analiza tendinelor macroeconomice recente att pe plan intern, ct i extern,
examinarea prognozei principalilor indicatori macroeconomici, precum i a scenariilor
alternative de prognoz macroeconomic;
b) analiza tendinelor i performanelor recente n domeniul veniturilor
bugetare i evaluarea presiunii fiscale;
c) analiza fluxurilor de resurse externe i interne pentru suport bugetar i
proiecte finanate din surse externe;
d) formularea obiectivelor politicii fiscale i vamale i a politicii de
administrare fiscal i vamal i evaluarea impactului fiscal, economic i social al
acestora;
e) estimarea veniturilor bugetare pe tipuri principale de impozite (impozitul
pe venit, taxa pe valoarea adugat, accizele, etc.), precum i pe componentele BPN;

33
f) elaborarea obiectivelor politicii n domeniul datoriei de stat i a
estimrilor privind sursele de finanare interne i externe.

Produse:
92. Ca urmare a activitii grupului de lucru se produc:
prognoza indicatorilor macroeconomici pe termen mediu;
obiectivele politicii fiscale i vamale i a politicii de administrare fiscal
i vamal;
obiectivele politicii n domeniul datoriei de stat;
cadrul general de resurse i cheltuieli.

Componena grupului de lucru:

93. Componena nominala a grupului de lucru se actualizeaz anual la


nceputul procesului de elaborare a CBTM de ctre Ministerul Finanelor n baza
propunerilor autoritilor publice interesate i se aprob de ctre Grupul coordonator
CBTM.
94. n componena grupului de lucru se includ:
Preedinte (conductor de rang superior)
Ministerul Finanelor

Membri (conductori ai subdiviziunilor relevante din cadrul APC i altor instituii


relevante):
Ministerul Finanelor:
- direcia prognoza i analiza macrofinanciar;
- direcia general politic i legislaie fiscal i vamal;
- direcia general datorii publice.
Ministerul Economiei:
- direcia analiz i prognozare macroeconomic;
- direcia dezvoltarea mediului de afaceri i investiii.
Instituii responsabile de colectarea veniturilor:
- Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
- Serviciul Vamal.
Banca Naional a Moldovei:
- direcia respnsabil de analiza i prognozele macroeconomice.
Biroul Naional de Statistic:
- direcia conturile naionale i sintezele macroeconomice.
Autoriti/instituii publice responsabile de BASS i FAOAM;
Confederaia Naional a Sindicatelor din Moldova;
Confederaia Naional a Patronatului din Moldova.

B. GRUPUL DE LUCRU RESPONSABIL DE POLITICA I PRIORITILE


CHELTUIELILOR PUBLICE

Obiective i sarcini:

95. Activitatea acestui grup are drept scop consultarea analizelor i a


propunerilor de politici sectoriale i intersectoriale, care stau la baza determinrii
limitelor de cheltuieli n contextul CBTM. n special, sarcinile principale ale
grupului sunt:
34
a) analiza tendinelor cheltuielilor bugetare conform categoriilor economice
majore i pe sectoare, avnd la baz rezultatele nregistrate n ultimii doi ani;
b) revizuirea angajamentelor i examinarea prioritilor politice asumate n
cadrul documentelor de planificare strategic;
c) identificarea problemelor privind gestionarea cheltuielilor publice i
formularea obiectivelor politicii cheltuielilor pentru ciclul bugetar urmtor;
d) examinarea propunerilor APC privind actualizarea liniei de baz i a
iniiativelor de politici noi i selectarea prioritilor de cheltuieli pentru alocarea
resurselor pentru perioada CBTM;
e) revizuirea angajamentelor de deservire a datoriei de stat i analiza
impactului asupra cheltuielilor recurente i a investiiilor capitale.
f) naintarea propunerilor privind eficientizarea utilizrii resurselor existente
i redistribuirea resurselor ntre sectoare i n cadrul acestora, precum i estimarea
limitelor de cheltuieli pe sectoare.

Produse:
96. Ca urmare a activitii grupului de lucru se produc:
obiectivele politicii n domeniul cheltuielilor publice;
prioritile pentru alocarea resurselor;
limitele de cheltuieli pe sectoare.

Componena grupului de lucru:


97. Componena nominala a grupului de lucru se actualizeaz anual la
nceputul procesului de elaborare a CBTM de ctre Ministerul Finanelor n baza
propunerilor autoritilor publice interesate i se aprob de ctre Grupul coordonator
CBTM.
98. n componena grupului de lucru se includ:
Preedintele (conductor de rang superior)
Ministerul Finanelor

Membri (conductori ai subdiviziunilor relevante):


Ministerul Finanelor:
- direcia general sintez bugetar;
- direciile finanelor de ramur;
- direcia general datorii publice.
Cancelaria de Stat:
- direcia politici, planificarea strategic i coordonarea asistenei externe;
Ministerul Economiei:
- direcia dezvoltarea mediului de afaceri i investiii;
Alte autoriti/ instituii publice relevante (n caz de necesitate);
Reprezentani ai organizaiilor asociative ale APL (de ex. Congresul autoritilor
locale din Moldova);
Confederaia Naional a Sindicatelor din Moldova;
Confederaia Naional a Patronatului din Moldova.

35
C. GRUPUL DE LUCRU RESPONSABIL DE POLITICA REMUNERRII I
ANGAJRILOR N SECTORUL BUGETAR

99. Activitatea acestui grup are drept scop consultarea analizei i a obiectivelor
politicii n domeniul remunerrii i angajrilor n sectorului bugetar, care servesc
drept baz la estimarea cheltuielilor de personal n contextul CBTM. n special,
sarcinile principale ale grupului sunt:
a) analiza cheltuielilor de personal i a efectivului de personal n sectorul bugetar
n ultimii doi - trei ani i a factorilor care au influenat evoluia acestora (ponderea n
totalul cheltuielilor bugetare /recurente i n PIB);
b) identificarea problemelor de management i a recomandrilor privind
raionalizarea i optimizarea angajrilor i a cheltuielilor de personal n sectorul
bugetar;
c) revizuirea deciziilor existente i formularea obiectivelor politicii pe termen
mediu n domeniul remunerrii i angajrilor n sectorul bugetar;
d) analiza costurilor politicii existente (linia de baz) i a implicaiilor financiare
ale obiectivelor politicii noi n domeniul remunerrii pentru perioada CBTM i msura
n care acestea se coreleaz cu cadrul disponibil de resurse;
e) elaborarea prognozelor privind efectivul de personal i cheltuielile de personal
pe perioada CBTM.

Produse:
100. Ca urmare a activitii grupului de lucru se produc:
obiectivele politicii de cheltuielin domeniul remunerrii i a angajrilor
n sectorul bugetar;
prognozele privind efectivul de personal i limitele cheltuielilor de
personal pe sectoare.

Componena grupului de lucru:


101. Componena nominala a grupului de lucru se actualizeaz anual la
nceputul procesului de elaborare a CBTM de ctre Ministerul Finanelor n baza
propunerilor autoritilor publice interesate i se aprob de ctre Grupul coordonator
CBTM.
102. n componena grupului de lucru se includ:
Preedintele (conductor de rang superior)
APC responsabil de politica remunerrii muncii

Membri (conductori ai subdiviziunilor relevante):


APC responsabil de politica remunerrii muncii:
- direcia responsabil de elaborarea i monitorizarea politicii remunerrii
muncii;
Ministerul Finanelor:
- direcia analiza i monitorizarea cheltuielilor de personal i a angajrilor n
sectorul bugetar;
- direcia general sintez bugetar;
- direciile finanelor de ramur (n caz de necesitate).
Cancelaria de Stat:
- direcia politica de cadre.
Biroul Naional de Statistic:
- subdiviziunea responsabil de statistica pieii muncii i demografiei.
Alte autoriti/ instituii publice relevante (n caz de necesitate);
36
Reprezentani ai organizaiilor asociative ale APL (de ex. Congresul autoritilor
locale din Moldova);
Confederaia Naional a Sindicatelor din Moldova;
Confederaia Naional a Patronatului din Moldova.

D. GRUPUL DE LUCRU RESPONSABIL DE INVESTIIILE CAPITALE PUBLICE

Obiective i sarcini:

103. Activitatea acestui grup are drept scop consultarea analizei i obiectivelor
politicii i prioritilor n domeniul investiiilor capitale, care servesc drept baz
pentru stabilirea limitelor de cheltuieli pentru investiii capitale n contextul CBTM.
n special, sarcinile principale ale grupului sunt:
a) analiza tendinelor cheltuielilor pentru investiii capitale n totalul
cheltuielilor BPN i/sau BS i ca pondere n PIB;
b) analiza portofoliului existent al proiectelor de investiii capitale, inclusiv cele
finanate din surse externe, sub aspectul performanelor i estimarea costurilor viitoare
(linia de baz);
c) formularea obiectivelor politicii n domeniul investiiilor capitale i
identificarea msurilor de perfecionare a gestionrii investiiilor capitale;
d) identificarea prioritilor pentru investiii capitale n contextul CBTM;
e) estimarea limitelor de cheltuieli pentru investiii capitale pe sectoare i
proiecte pentru a fi incluse n CBTM i bugetul anual;
f) examinarea propunerilor de proiecte noi de investiii capitale prezentate de
autoritile publice i a impactului acestora asupra bugetului;
g) confirmarea eligibilitatii proiectelor de investiii capitale pentru a fi incluse
n buget.

Produse:
104. Ca urmare a activitii grupului de lucru se produc:
obiectivele politicii de cheltuieli n domeniul investiiilor publice i
prioritile n contextul CBTM;
limitele de cheltuieli pentru investiii capitale pe sectoare i proiecte.

Componena grupului de lucru:


105. Componena nominala a grupului de lucru se actualizeaz anual la
nceputul procesului de elaborare a CBTM de ctre Ministerul Finanelor n baza
propunerilor autoritilor publice interesate i se aprob de ctre Grupul coordonator
CBTM.
106. n componena grupului de lucru se includ:
Preedintele (conductor de rang superior)
Ministerul Finanelor

Membri (conductori ai subdiviziunilor relevante din cadrul APC i altor instituii


relevante):
Ministerul Finanelor:
- direcia finanele economiei naionale i cheltuieli capitale;
- direcia general sintez bugetar;
- direcia general datorii publice;
- direciile finanelor de ramur (n caz de necesitate);
37
Ministerul Economiei:
- direcia dezvoltarea mediului de afaceri i investiii;
Cancelaria de Stat:
- direcia politici, planificarea strategic i coordonarea asistenei externe;
Alte autoriti/instituii relevante:
Reprezentani ai organizaiilor asociative ale APL (de ex. Congresul autoritilor
locale din Moldova);
Confederaia Naional a Sindicatelor din Moldova;
Confederaia Naional a Patronatului din Moldova.

E. GRUPURILE SECTORIALE DE LUCRU

Obiective i sarcini:

107. Activitatea grupurilor sectoriale de lucru are drept scop consultarea


analizelor sectoriale i a prioritilor de cheltuieli la nivel de sector ntre diferii
participani la proces. n special, sarcinile principale ale acestor grupuri rezult din
activitile aferente elaborrii strategiilor sectoriale de cheltuieli i sunt urmtoarele:
a) examinarea rolului sectorului pentru dezvoltarea social-economic a rii
i a modului n care statul se implic n sectorul respectiv cu funcii de
reglementare sau prestator direct de servicii;
b) analiza tendinelor cheltuielilor sectorului respectiv ca pondere n
volumul total al cheltuielilor BPN i/sau a componentelor acestuia, structura
cheltuielilor pe programe n cadrul sectorului;
c) analiza cadrului instituional n ramur i delimitarea competenelor APC
i APL privind gestionarea resurselor n cadrul sectorului respectiv;
d) analiza situaiei curente n sector sub aspectul eficienei i eficacitii
programelor existente de cheltuieli i identificarea rezervelor de eficientizare a
utilizrii resurselor i a posibilitilor de redistribuire a alocaiilor ntre programele de
cheltuieli;
e) revizuirea listei proiectelor finanate din surse externe i a performanei
acestora;
f) stabilirea obiectivelor i a prioritilor de politici sectoriale pentru ciclul
bugetar urmtor i determinarea indicatorilor pentru monitorizarea performanei
programelor de cheltuieli;
g) estimarea i analiza costurilor viitoare ale politicii existente (linia de baz)
i a implicaiilor financiare ale prioritilor de politici noi pe termen mediu i naintarea
propunerilor pentru stabilirea limitelor sectoriale de cheltuieli;
h) repatizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe programe, pe bugete i pe
APC n cadrul sectorului respectiv.

Produse:
108. Ca urmare a activitii grupului de lucru se produc:
srategiile sectoriale de cheltuieli pe termen mediu;
limitele sectoriale de cheltuieli dezagregate pe programe, pe bugete i pe
APC.

Componena grupului sectorial de lucru


109.APC de specialitate solicit propuneri din partea altor autoriti/instituii
publice interesate i aprob anual componena nominal a grupului sectorial de lucru.
38
Copia deciziei privind aprobarea componenei nominale a grupului sectorial de lucru
se prezint spre informare Grupului coordonator CBTM.
110.n componena grupului sectorial de lucru se includ:
Preedintele (conductor de rang superior)
APC de specialitate n sectorul respectiv.
Membri (conductori ai subdiviziunilor relevante):
APC de specialitate:
- subdiviziunea responsabil de planificarea bugetului;
- subdiviziunea responsabil de analiza, evaluarea i monitorizarea politicilor
sectoriale;
- subdiviziunile responsabile de programele de cheltuieli n cadrul sectorului.
- ali efi de subdiviziuni sau specialiti implicai n gestionarea programelor de
cheltuieli.
Alte APC care gestioneaz resurse n sectorul respectiv:
- subdiviziunea responsabil de programele de cheltuieli din sectorul respectiv.
Ministerul Finanelor:
- direcia finanelor de ramur.
Cancelaria de Stat:
- direcia politici, planificarea strategic i coordonarea asistenei externe.
Ministerul Economiei:
- subdiviziunea responsabil de politicile sectoriale.
Autoritile publice locale:
- reprezentani ai organizaiilor asociative ale APL (de ex. Congresul autoritilor
locale din Moldova).
Confederaia Naional a Sindicatelor din Moldova;
Confederaia Naional a Patronatului din Moldova.

4.2. Elaborarea CBTM etapele i elementele principale

4.2.1. Etapele procesului CBTM

111.n procesul de elaborare a CBTM se disting urmtoarele etape principale:


a) lansarea procesului CBTM i elaborarea prognozelor preliminare
(ianuarie-februarie). La aceast etap are loc evaluarea procesului CBTM din ciclul
bugetar precedent i aprobarea componenei grupurilor de lucru, se elaboreaz
prognozele macrobugetare preliminare i obiectivele preliminare ale politicii fiscale i
vamale pe termen mediu, se actualizeaz linia de baz pe sectoare i se stabilesc
limitele preliminare de cheltuieli, se emit, n caz de necesitate, circularele privind
particularitile specifice de elaborare a CBTM urmtor. Produsele obinute la aceast
etap sunt:
- raportul de evaluare a procesului CBTM precedent,
- componena actualizat a grupurilor de lucru;
- prognoza macrobugetar preliminar;
- proiectul obiectivelor politicii fiscale i vamale i a politicii de
administrare fiscal i vamal, i
- limitele preliminare de cheltuieli pe sectoare.
b) elaborarea i aprobarea CBTM (februarie-mai). Aceasta reprezint etapa de
baz n procesul CBTM, care implic elaborarea prognozelor i analizelor detaliate
privind cadrul de resurse i cheltuieli, finalizarea consultrilor cu prile interesate a
39
politicii fiscale i vamale i a politicii de administrare fiscal i vamal, determinarea
obiectivelor politicii bugetare i identificarea prioritilor de cheltuieli, stabilirea
limitelor actualizate de cheltuieli pe sectoare i repartizarea acestora pe componente ale
BPN i pe APC. n caz de necesitate, se elaboreaz proiectul legii pentru modificarea
sau completarea unor acte legislative ce rezult din politica bugetar-fiscal. Produsele
obinute la aceast etap sunt:
- CBTM aprobat de Guvern,
- Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative ce rezult din
politica bugetar-fiscal.
c) prezentarea i aprobarea limitelor macrobugetare pe termen mediu i a
modificrilor sau completrilor la actele legislative, care rezult din politica
bugetar-fiscal (iunie-iulie). La aceast etap Guvernul prezint Parlamentului spre
aprobare proiectul de lege privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de
necesitate, proiectul legii privind modificarea i completarea unor acte legislative,
reieind din obiectivele politicii bugetar-fiscale. Produsele obinute la aceast etap
sunt:
- Legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu
- Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative.
d) analiza implicaiilor evoluiilor macroeconomice recente asupra cadrului
general de resurse i, n caz de necesitate, actualizarea estimrilor pe
componentele BPN (iulie-septembrie). Aceast etap are loc odat cu elaborarea
proiectului bugetului pe anul viitor i implic analiza evoluiilor macroeconomice
recente i a implicaiilor asupra prognozelor macrobugetare i, n caz de necesitate,
actualizarea estimrilor pe componentele BPN, precum i ajustarea estimrilor pe
termen mediu ca urmare a examinrii propunerilor de buget i consultrii acestora cu
APC. Produsul obinut la aceast etap este:
- Proiectul legii bugetare anuale
- Nota informativ la proiectul legii bugetare anuale.

4.2.2. Elemente principale ale CBTM

112.n conformitate cu Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-


fiscale, CBTM cuprinde patru elemente principale:
a) cadrul macroeconomic, care conine analiza evoluiilor macroeconomice i
prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu, care stau la baza
prognozelor bugetare. Sub-capitolul 4.3 descrie detaliat structura, procedurile i
metodologia de elaborare a cadrului macroeconomic.
b) politica bugetar-fiscal, care determin obiectivele politicilor n domeniul
veniturilor i cheltuielilor, datoriei de stat, precum i prioritile de politici sectoriale i
intersectoriale, care stau la baza alocrii resurselor att ntre sectoare, ct i n cadrul
sectoarelor. Sub-capitolul 4.4 stabilete bazele elaborrii politicii bugetar-fiscale.
c) cadrul macrobugetar, care prezint prognoza cadrului general de resurse la
nivel agregat, incluznd principalii indicatori bugetari la nivelul BPN i pe
componentele acestuia. Sub-capitolul 4.5 descrie mai detaliat structura i formatul de
prezentare a cadrului macrobugetar.
d) cadrul de cheltuieli, care cuprinde limitele sectoriale de cheltuieli, repartizate
pe tipuri de bugete i pe APC. Structura limitelor de cheltuieli i metodologia de
elaborare, actualizare i repartizare a acestora se reglementeaz la sub-capitolul 4.6.
40
113.Figura 4.3 reflect fluxul de activiti pentru elaborarea CBTM ca parte a
ciclului anual de planificare bugetar.

41
Figura 4.3. Fluxul de activiti pentru elaborarea CBTM i a bugetului anual

Decembrie - Februarie - Martie Aprilie - Mai Iunie - Iulie August - Noiembrie


Ianuarie Aprobarea limitelor Octombrie Decembrie
Adoptarea legii bugetare
macrobugetare pe termen
Parlament mediu i a politicii anuale la Parlament
ul bugetar-fiscale
Aprobarea CBTM i a proiectelor de legi Prezentarea proiectelor legilor
privind limitele macrobugetare pe termen
Guvernu mediu i politica bugetar-fiscal bugetare anuale la Parlament
l

Elaborarea CBTM i a proiectelor


Ministerul de legi privind limitele Elaborarea proiectului legii
Finanelor macrobugetare i
politica bugetar-fiscal bugetare anuale
Grupul
coordonator
CBTM Actualizarea limitelor de
Evaluarea procesului cheltuieli pe sectoare
CBTM precedent Examinarea i
Minister i lansarea consultarea
ul noului ciclu CBTM Analiza politicilor i propunerilor/
stabilirea prioritilor de proiectelor
Finanel
Elaborarea obiectivelor politicii fiscale/vamale cheltuieli de buget
or i de administrare fiscal i vamal, i
aprognozei macrobugetare preliminare
Stabilirea limitelor preliminare Elaborarea cadrului
de cheltuieli macrobugetar

Aprobarea i publicarea
strategiilor sectoriale de
APC de specialitate n cheltuieli
Elaborarea proiectelor Ajustarea strategiilor
comun cu Grupurile de strategiilor sectoriale de cheltuieli i
lucru sectoriale de cheltuieli repartizarea limitelor
actualizate Propuneri de buget ale
autoritilor publice
APC
MMPSF/CNAS
MS/CNAM Elaborarea proiectului BASS Definitivarea proiectului BASS

Elaborarea proiectului FAOAM Definitivarea proiectului BASS

43
4.3. Cadrul macroeconomic

4.3.1. Structura cadrului macroeconomic

114.Cadrul macroeconomic cuprinde:


a) analiza evoluiilor macroeconomice la nivel mondial i evaluarea impactului
posibil asupra economiei naionale;
b) analiza performanei macroeconomice pentru anul precedent i anul curent i
obiectivele macroeconomice i tendinele de dezvoltare economic la nivel naional
pe termen mediu;
c) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru anul bugetar n curs
i pentru urmtorii trei ani.

115.Principalii indicatori macroeconomici utilizai n elaborarea CBTM, sunt:


a) produsul intern brut influeneaz volumul total al veniturilor i
cheltuielilor;
b) indicele preurilor de consum are un impact semnificativ asupra
veniturilor indirecte, cheltuielilor pentru mrfuri i servicii, cheltuielilor pentru
programele de protecie social;
c) cursul de schimb al monedei naionale are o influen direct asupra
veniturilor din comerul extern i indicatorilor de finanare extern, precum i
asupra cheltuielilor legate de deservirea datoriei de stat externe i altor
angajamente de pli externe.
d) balana comercial - influeneaz preponderent veniturile din impozitele
indirecte;
e) rata omajului influeneaz cheltuielile pentru programele de protecie
social;
f) ctigul salarial mediu lunar al unui salariat i fondul de remunerare a
muncii servete ca baz pentru calcularea contribuiilor de asigurri sociale de stat
i primelor de asigurri obligatorii de asisten medical, precum i la estimarea
impozitului pe venitul din salariul persoanelor fizice i la calcularea unor prestaii
sociale.
116.n scopuri analitice, pot fi prezentate cteva scenarii de prognoz
macroeconomic cu explicarea asumrilor respective.
117.Prognoza indicatorilor macroeconomici se elaboreaz cu ajutorul
instrumentelor de modelare i prognozare macroeconomic, avnd la baz datele
statistice nregistrate n dinamic i lund n considerare asumrile de politici cu
impact asupra variabilelor macroeconomice.

4.3.2. Formatul de prezentare

118.Formatul de prezentare a prognozei indicatorilor macroeconomici se


prezint n tabelul 4.1. n caz de necesitate, lista indicatorilor utilizai la elaborarea
prognozelor bugetare poate fi extins (de ex. prognoza PIB pe componente de
resurse i de utilizri .a).

44
Tabelul 4.1. Indicatorii macroeconomici principali pe termen mediu

Denumirea Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

de msur Efectiv Efectiv Scontat Proiect Estimat Estimat

Produsul Intern Brut


nominal mlrd. lei
creterea real %
Indicele preurilor de consum
mediu anual %
la sfirsitul anului %
Cursul de schimb
mediu anual lei/dol.SUA
la sfirsitul anului lei/dol.SUA
Comerul exterior

Export mil.dol.SUA
ritmurile de cretere %
Import mil.dol.SUA
ritmurile de cretere %
Soldul balanei comerciale mil.dol.SUA
Producia industrial n preuri
mlrd. lei
curente
fa de anul precedent n preuri
%
comparabile
Producia agricol n preuri
mlrd. lei
curente
fa de anul precedent n preuri
%
comparabile
Investiiile n capital fix mlrd. lei
fa de anul precedent n preuri
%
comparabile
mii
Ocuparea forei de munc
persoane
Rata omajului %
Ctigul salarial mediu lunar al
lei
unui salariat
ritmurile de cretere nominale %
ritmurile de cretere reale %
Fondul de remunerare a muncii mlrd. lei
ritmurile de cretere nominal %
ritmurile de cretere real %
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz; AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

4.3.3. Termene i responsabiliti

119.n cadrul procesului bugetar anual indicatorii macroeconomici se


estimeaz / se actualizeaz, dup cum urmeaz:

45
a) n ianuarie se elaboreaz prognoza macroeconomic preliminar, care
implic o revizuire parial a prognozelor din CBTM precedent i se folosete la
elaborarea limitelor preliminare de cheltuieli.
b) n februarie se elaboreaz prognoza macroeconomic, care st la baza
prognozelor CBTM i implic efectuarea analizei macroeconomice detaliate. Aceast
prognoz ia n considerare datele preliminare privind rezultatele macroeconomice din
anul precedent.
c) n iulie se prezint prognoza macroeconomic actualizat, lund n
considerare datele privind rezultatele macroeconomice din anul precedent, precum i
datele preliminare privind rezultatele macroeconomice n primul semestru al anului
bugetar n curs. Aceast prognoz se utilizeaz n scopul analizei i evalurii
riscurilor bugetar-fiscale aferente proiectului legii bugetare anuale.
120. Cadrul macroeconomic se elaboreaz i se prezint de ctre Ministerul
Economiei n conlucrare cu alte autoriti publice competente i institu ii
neguvernamentale specializate, n special:
a) Biroul Naional de Statistic - ofer rapoarte cu date statistice privind
principalele variabile macroeconomice i sociale;
b) Banca Naional a Moldovei - este responsabil pentru elaborarea prognozei
indicelui preurilor de consum i a cursului de schimb al monedei naionale;
c) Ministerul Finanelor - prezint BNM prognoza preliminar a fluxurilor de
resurse externe i interne, precum i a soldului datoriei de stat interne i externe;
d) APC de specialitate - furnizeaz informaia relevant pentru sectoarele
respective conform cerinelor stabilite de ctre Ministerul Economiei;
e) Instituii neguvernamentale specializate particip la consultri asupra
scenariilor alternative de prognoz macroeconomic.
121. Analizele i prognozele cadrului macroeconomic se supun consultrii cu
autoritile publice interesate i alte instituii independente, n formatul grupului de
lucru, responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscal i vamal, cadrul de
resurse.
122. Dup consultri prognoza macroeconomic se prezint spre coordonare
i aprobare Grupului coordonator CBTM.
123. Termenele limit i responsabilitile pentru elaborarea i prezentarea
cadrului macroeconomic sunt stabilite n calendarul privind elaborarea i aprobarea
CBTM, cuprins n capitolul III al prezentului Set.

4.4. Politica bugetar-fiscal

124. Politica bugetar-fiscal cuprinde:


a) obiectivele politicii n domeniul veniturilor;
b) obiectivele politicii n domeniul cheltuielilor;
c) obiectivele politicii n domeniul datoriei de stat;
d) analiza riscurilor bugetar-fiscale.
125. Politica bugetar-fiscal se elaboreaz avnd la baz:
a) regulile privind politica bugetar-fiscal prevzute de Legea finanelor
publice i responsabilitii bugetar-fiscale i cuprinse n capitolul II al Setului;
b) obiectivele de politici n domeniul bugetar-fiscal, asumate n cadrul
documentelor de planificare strategic de nivel naional, precum i propunerile
naintate de prile interesate;

46
c) analiza performanelor privind executarea bugetului (la venituri,
cheltuieli, surse de finanare) n ultimii doi ani (n caz de necesitate irul dinamic
poate fi extins);
d) analiza unor aspecte specifice viznd managementul bugetului i
propunerile de mbuntire.
126. Aria de cuprindere i domeniile concrete supuse analizei n contextul
CBTM poate varia de la an la an i se determin anual la etapa iniial a procesului
CBTM. Analizele se elaboreaz i se prezint n forma unor note tehnice, lund n
consideraie cerinele generale i structura-cadru cuprinse n boxa 4.1.
Boxa 4.1. Formatul i structura notei tehnice

(1) Responsabilitatea pentru elaborarea notei tehnice, inclusiv pentru prezentarea informaiilor necesare
(2) Domeniul i aria de cuprindere
(3) Coninutul:
- analiza tendinelor recente n totalul veniturilor sau a cheltuielilor bugetului i factorii care influeneaz
aceste tendine;
- analiza structurii veniturilor sau cheltuielilor pe domeniul respectiv;
- revizuirea deciziilor i politicilor care se refer la domeniul respectiv, analiza implicaiilor acestora asupra
bugetului n perspectiva pe termen mediu i msura n care acestea se coreleaz cu cadrul de resurse
disponibile;
- analiza unor aspecte relevante i naintarea recomandrilor pentru eventuale schimbri, precum i
identificarea, dac e cazul, a msurilor pentru a susine realizarea performanei planificate;
- elaborarea estimrilor pentru urmtorii trei ani i identificarea tendinelor pe termen mediu.
(4) Forme i tabele ce urmeaz a fi completate.

4.4.1. Politica n domeniul veniturilor

127. Politica n domeniul veniturilor, de rnd cu prognoza indicatorilor


macroeconomici, st la baza estimrii cadrului general de resurse ale BPN.
128. Politica n domeniul veniturilor se elaboreaz avnd la baz analiza
tendinelor i performanelor recente ca urmare a implementrii politicii fiscale i
vamale i a politicii de administrare fiscal i vamal pentru ultimii doi ani (n caz
de necesitate irul poate fi extins) i cuprinde:
a) obiectivele politicii fiscale i vamale i obiectivele politicii de administrare
fiscal i vamal pe termen mediu, inclusiv modificrile preconizate ale impozitelor i
taxelor, a contribuiilor obligatorii de asigurri sociale de stat i a primelor de
asigurri obligatorii de asisten medical, precum i impactul bugetar, economic i
social al acestora;
b) modificrile cadrului normativ ce reglementeaz veniturile colectate de
autoritile/instituiile bugetare.

4.4.2. Politica n domeniul cheltuielilor

129. Politica n domeniul cheltuielilor determin modul de gestionare i de


repartizare a resurselor bugetare disponibile pentru programele de cheltuieli publice
i stabilete prioritile de politici pentru alocarea resurselor pe termen mediu.
130. La elaborarea politicii n domeniul cheltuielilor Ministerul Finanelor se
bazeaz pe:

47
a) obiectivele i prioritile de politici prevzute n Programul de activitate a
Guvernului i alte documente de planificare strategic de nivel naional;
b) obiectivele i prioritile de politici sectoriale, cuprinse n strategiile
sectoriale de cheltuieli prezentate de ctre APC de specialitate;
c) analizele i studiile privind eficiena i eficacitatea programelor existente
de cheltuieli i msurile preconizate privind restructurarea programelor de
cheltuieli;
d) obiective i msuri pentru consolidarea managementului cheltuielilor
publice.
131. Politica n domeniul cheltuielilor abordeaz aspecte sectoriale i
intersectoriale de cheltuieli, cuprinznd att cheltuielile recurente, ct i cele de
investiii capitale.

Strategiile sectoriale de cheltuieli

132. Strategiile sectoriale de cheltuieli stabilesc obiectivele i prioritile de


politic sectorial i analizeaz implicaiile acestora asupra alocrii resurselor pe
programe de cheltuieli n cadrul sectorului n perspectiva pe termen mediu. Prin
strategiile sectoriale de cheltuieli se asigur corelarea prioritilor de politici cu
volumul resurselor bugetare prognozate/planificate la nivel de sector.
133. Strategiile sectoriale de cheltuieli se elaboreaz/se actualizeaz anual n
contextul elaborrii CBTM i servesc drept suport la determinarea limitelor de
cheltuieli cuprinse n CBTM, iar ulterior la fundamentarea i argumentarea
propunerilor bugetare anuale.
134. Metodologia privind modul de elaborare a strategiilor sectoriale de
cheltuieli se cuprinde n capitolul VI al Setului.

4.4.3. Politica n domeniul datoriei de stat

135. Obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat pe termen


mediu constituie asigurarea necesitilor de finanare ale bugetului de stat la nivel
acceptabil de cheltuieli pe termen mediu i lung n condi iile limitrii riscurilor
implicate.
136. La elaborarea politicii n domeniul datoriei de stat Ministerul Finanelor
se bazeaz pe:
a) analiza contextului macroeconomic curent i a evoluiilor pe termen mediu a
indicatorilor macroeconomici i a indicatorilor bugetului de stat;
b) structura portofoliului datoriei de stat curente i prognozele pe termen
mediu;
c) analiza instrumentelor datoriei de stat;
d) evaluarea i gestionarea prudent a riscurilor asociate portofoliului datoriei
de stat.
137. Concomitent cu actualizarea prognozelor CBTM, Ministerul Finanelor, n
consultare cu BNM i alte instituii interesate, elaboreaz/actualizeaz anual
programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu, care se aprob prin
hotrre de Guvern. Programul dat cuprinde descrierea structurii portofoliului datoriei
de stat, strategiile alternative de asigurare a necesitilor de finanare ale bugetului de
stat pe termen mediu, cu identificarea factorilor de cost i de risc afereni.

48
4.4.4. Analiza riscurilor bugetar-fiscale

138. Politica bugetar-fiscal cuprinde analiza riscurilor bugetar-fiscale, care


prezint evaluarea sensibilitii estimrilor macrobugetare n raport cu asumrile
macroeconomice i angajamentele condiionate. Analiza trebuie s fie ct mai
posibil de cuprinztoare, iar riscurile, n msura posibilitilor, trebuie cuantificate.
n caz c dac anumite riscuri sunt prevzute i acoperite de fondurile de urgen,
aprobate n buget, aceasta trebuie s fie menionat.
139. Analiza riscurilor bugetar fiscale, de regul, include:
a) eventualele variaii n asumrile macroeconomice i bugetare (de ex.
impactul asupra soldului bugetar a unui punct procentual de majorare sau de
reducere a nivelului prognozat de cretere a PIB sau a ratei inflaiei, a cursului de
schimb, etc.)
b) eventualele variaii n asumrile bugetare (de ex. modificri ale mrimii
cotelor impozitelor i taxelor, creterii salariilor n sectorul bugetar, sau a
numrului de solicitani la programele de asisten social);
c) analiza angajamentelor i a eventualelor datorii se estimeaz volumul
garaniilor i a altor pli obligatorii condiionate (de ex. cotizaiile n instituiile
internaionale, pli n baza documentelor executorii);
d) incertitudinea privind volumul i costul unor msuri specifice, n cazul
costurilor agregate, precum i incertitudinilor legate de timpul implementrii i
amploarea acestora.

4.4.5. Termene i responsabiliti

140. Politica bugetar-fiscal se elaboreaz de ctre Ministerul Finanelor ntr-


un cadru transparent i participativ.
141. Obiectivele politicii n domeniul veniturilor, n special obiectivele
politicii fiscale i vamale i ale politicii de administrare fiscal i vamal, i
implicaiile acestora asupra bugetului, se supun consultrii n cadrul grupului de
lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscal i vamal, cadrul de
resurse. Suplimentar, acestea se plaseaz pe pagina web a MF.
142. Obiectivele politicii n domeniul cheltuielilor i prioritile de cheltuieli
se stabilesc n consultare cu grupul de lucru responsabil pentru politica i
prioritile de cheltuieli.
143. Strategiile sectoriale de cheltuieli se elaboreaz de ctre APC de
specialitate i se supun consultrii n cadrul grupurilor sectoriale de lucru.
Versiunea final a strategiei sectoriale de cheltuieli, coordonat cu toate APC
implicate i actualizat n corespundere cu limita de cheltuieli prevzut n CBTM,
se aprob de APC de specialitate i se public pe pagina web a acesteia.
144. Dup consultare n cadrul grupurilor de lucru corespunztoare,
obiectivele politicii fiscale i vamale, obiectivele politicii de administrare fiscal i
vamal, obiectivele politicii n domeniul cheltuielilor, inclusiv prioritile de
cheltuieli pe termen mediu, se prezint spre examinare i aprobare Grupului
coordonator pentru elaborarea CBTM.
145. Termenele limit i responsabilitile pentru elaborarea i prezentarea
politicii bugetar-fiscale sunt stabilite n calendarul pentru elaborarea i aprobarea
CBTM, cuprins n capitolul III al prezentului Set.

49
4.5. Cadrul macrobugetar

4.5.1. Structura cadrului macrobugetar

146. Cadrul macrobugetar reflect balana financiar general a BPN i


prezint prognoza cadrului general de resurse a BPN pe termen mediu pentru
planificarea i implementarea programelor de cheltuieli publice.
147. Modul de formare a cadrului general de resurse i cheltuieli se reflect
schematic n figura 4.4.
Figura 4.4. Formarea cadrului general de resurse i cheltuieli

Prognoza Obiectivele politicii fiscale i Obiectivele politicii n domeniul


macroeconomic vamale i ale politicii de datoriei de stat
administrare fiscal i vamal A
Regulile politicii bugetar-fiscale

Prognoza Prognoza veniturilor Soldul bugetar


veniturilor colectate de (deficit/excedent) i prognoza
generale autoritile/instituiile surselor de finanare
bugetare

Cadrul general de resurse

Prognoza cheltuielilor publice Serviciul


discreionare datoriei de stat

Limite de cheltuieli pe sectoare, pe bugete, pe APC

148. Ca structur, cadrul macrobugetar cuprinde urmtoarele elemente


principale:
a) prognoza veniturilor BPN i a componentelor acestuia;
b) prognoza cheltuielilor BPN i a componentelor acestuia,
inclusiv prognoza cheltuielilor de personal;
c) soldul BPN i al componentelor acestuia i prognoza surselor de
finanare.

50
4.5.2. Prognoza veniturilor

149. Veniturile bugetare se formeaz din:


a) impozite i taxe;
b) contribuii de asigurri sociale de stat i prime de asigurri obligatorii
de asisten medical;
c) granturi pentru susinerea bugetului i pentru proiectele finanate din
surse externe;
d) venituri colectate de autoritile/instituiile bugetare i alte venituri
prevzute de legislaie.
150. Tipurile i cotele impozitelor, taxelor i altor venituri bugetare, modul de
administrare a acestora, precum i delimitarea veniturilor ntre componentele
bugetului public naional, se stabilesc i se reglementeaz de Codul Fiscal i de alte
acte legislative.
151. Prognoza veniturilor BPN i a componentelor acestuia se elaboreaz
avnd la baz:
a) prognoza indicatorilor macroeconomici;
b) analiza tendinelor recente a ncasrilor de venituri (cel puin pentru ultimii
doi ani) i a principalilor factori care le influeneaz;
c) volumul aprobat de venituri pe anul bugetar n curs i analiza executrii
scontate a bugetului pn la finele anului;
d) obiectivele politicii fiscale i vamale, precum i obiectivele politicii de
administrare fiscal i vamal;
e) estimrile privind granturile pentru susinerea bugetului i pentru proiectele
finanate din surse externe.

152. La estimarea cadrului macro-financiar Ministerul Finanelor utilizeaz un


model sub forma de fiier n Excel, care utilizeaz datele istorice pentru
prognozarea diferitor variabile fiscale i economice. n model se introduc
presupunerile privind dezvoltarea economic i politica fiscal pe termen mediu,
care mpreun cu seria de ecua ii snt utilizate pentru a calcula estimrile
principalelor tipuri de venituri pentru urmtorii patru ani dup ultimul an, pentru
care snt disponibile datele statistice. Presupunerile privind sursele de finan are, de
asemenea, sunt introduse n model. Astfel, volumul total al resurselor disponibile
(volumul total de cheltuieli) este calculat prin nsumarea veniturilor estimate i a
surselor de finanare, posibil a fi atrase, innd cont de nivelul soldului bugetar
admisibil.
153. Modelul poate fi utilizat pentru urmtoarele scopuri:

a) Estimarea veniturilor pe tipuri. Veniturile depind de presupunerile introduse


n model i snt calculate automat n baza ecuaiilor, care stau la baza funcionrii
modelului.
b) Elaborarea scenariilor. De regul, n procesul de elaborare a CBTM se
examineaz cteva scenarii alternative de prognoz macrofinanciar (cel puin dou),
cu asumri diferite pentru a analiza sensibilitatea acestora i a evalua riscurile
aferente. Primul scenariu trebuie s reflecte presupunerile de baz despre performana
economic i financiar, n baza crora se fundamenteaz estimrile CBTM. Alte
scenarii trebuie s reflecte presupuneri mai optimiste sau mai pesimiste privind
evoluia parametrilor cheie - creterea economic (PIB), inflaia i ali indicatori
macroeconomici. Elaborarea scenariilor alternative de prognoz este crucial n
51
procesul de elaborare a CBTM, deoarece prognozele de cheltuieli bazate pe
presupuneri prea optimiste pot afecta grav sustenabilitatea bugetului pe termen
mediu, de exemplu, pot provoca necesitatea de a reduce finanarea cheltuielilor
planificate pentru programele existente (linia de baz). De aceea, este necesar ca
planurile de cheltuieli n CBTM s fie bazate pe un scenariu mai puin optimist.
c) Divizarea veniturilor ntre componentele bugetului public naional. Odat ce
sunt estimate veniturile bugetului public naional, acestea sunt divizate pe
componentele sale: bugetul de stat, bugetele UAT, BASS i FAOAM.
d) Producerea tabelelor, graficelor i diagramelor pentru documentul CBTM,
acestea fiind automat generate de model.

154. La estimarea veniturilor bugetare, inclusiv n cadrul modelului, pot fi


aplicate diferite metode, n funcie de specificul veniturilor i relaia acestora cu
diferite variabile macroeconomice. Boxa 4.2 cuprinde cele mai frecvent utilizate
metode de prognozare a veniturilor bugetare.

Boxa 4.2. Metodele utilizate la prognozarea veniturilor

Metodele, utilizate la prognozarea veniturilor sunt urmtoarele:


1) Metoda cotei efective de impozitare. Cota efectiv de impozitare reprezint raportul ntre
ncasrile efective ale unui impozit i baza de impozitare. Cota efectiv poate devia mult de cota
stabilit la impozitul dat, dat fiind acordarea unor scutiri, nlesniri, nivelul de ncasare a
impozitului, etc.
2) Metoda elasticitii. Aceasta determin o relaie stabil ntre creterea colectrilor pentru
fiecare impozit i creterea bazei de impozitare corespunztoare. Acest raport este numit drept
elasticitate. Astfel, creterea veniturilor de la impozitul respectiv este prognozat prin nmulirea
creterii prognozate a bazei de impozitare cu elasticitatea.
3) Metoda bazat pe modele econometrice. Unele ri folosesc modele complexe pentru
prognozarea veniturilor bazate pe dependena sistemului fiscal de economie. Altele, folosesc
modele mai simple bazate pe micro-simulare a anumitor impozite, care apoi sunt agregate.
Metodele ratei efective i elasticitii sunt folosite pentru a produce o prognoz n condi iile
politicii fiscale existente, n timp ce modelele bazate pe micro-simulare pot produce prognoza, lund
n calcul i schimbrile politicii fiscale asupra veniturilor.
4) Metoda trendurilor i metoda opiniei de expert. Unele taxe sunt stabilite n cote fixe pentru o
perioad de timp (impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, plata pentru patentele de
ntreprinztor etc.), iar ncasrile nefiscale nu depind de careva indicatori macroeconomici. n
astfel de cazuri, se utilizeaz informaia istoric, suplimentat de careva informa ie specific
taxelor planificate.
Sursa: Manualul FMI Transparena fiscal, 2007

Impozitul pe venitul persoanelor juridice

155. Prognoza acestui impozit poate fi bazat pe oricare din metodele descrise
mai sus, cu excepia metodei trendurilor, deoarece ncasrile nu sunt stabile, ca
urmare a mai multor schimbri n sistemul de impozitare aferent acestui impozit, ce
au avut loc n ultimii ani. Metoda opiniei de expert, de asemenea, poate fi acceptat
numai n combinaie cu alte metode de prognozare.

52
156. Ca baz economic 3 pentru estimarea impozitului pe venitul persoanelor
juridice servete creterea prognozat a PIB nominal, deoarece exist o legtur
direct dintre veniturile agenilor economici i creterea PIB nominal.
157. Schimbarea cotelor de impozitare (dac exist) i impactul corespunztor
asupra veniturilor respective este calculat separat pentru a include impactul acestor
schimbri n estimarea final a veniturilor bugetare. Acest impact se estimeaz prin
nmulirea veniturilor din acest impozit cu modificarea procentual a cotei
impozitului.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice, primele de asigurri obligatorii de


asisten medical i contribu iile de asigurri sociale de stat

158. Impozitul pe venitul persoanelor fizice se prognozeaz n mod similar


celui pe venitul persoanelor juridice. Diferena const n baza de calcul pentru
impozitul pe venitul persoanelor fizice, care este creterea fondului de remunerare a
muncii.
159. La prognoza primelor de asigurri obligatorii de asisten medical i a
contribuiilor la bugetul asigurrilor sociale de stat de asemenea ca baz economic
este utilizat creterea fondului de remunerare a muncii.
160. Schimbarea cotelor de impozitare (dac exist) i impactul corespunztor
asupra veniturile respective este calculat separat pentru a include impactul acestor
schimbri n estimarea veniturilor.

Taxa pe valoare adugat

161. Prognoza pentru aceast tax poate fi bazat pe oricare din metodele
descrise mai sus sau o combinaie a acestora.
162. Prognoza veniturilor din TVA se estimeaz separat pentru TVA colectat
pe teritoriul republicii, TVA colectat la vam i restituirea TVA.
163. Ca baz economic pentru estimarea veniturilor de la TVA ncasat pe
teritoriul republicii servete consumul 4. Se presupune c exist o relaie
proporional ntre cre terea ncasrilor TVA, ca urmare a creterii consumului.
164. Veniturile din TVA colectate la mrfurile importate se estimeaz n
funciede creterea volumului importurilor de mrfuri exprimate n dolari SUA i
impactul aprecierii/deprecierii monedei naionale.
165. Impactul de la schimbarea cotei de impozitare (dac exist) este calculat
separat pentru a fi inclus n estimarea final a veniturilor.
166. Pentru prognoza restituirii TVA este utilizat metoda trendurilor sau
metoda cotei efective, baza economic fiind PIB nominal.

Accizele

167. Accizele se calculeaz separat: pentru produsele importate i mrfurile


produse pe teritoriu Republicii Moldova. Ca i n cazul TVA, pentru accizele la
produsele importate baz economic servete importul de mrfuri, exprimat n
dolari SUA, i aprecierea/ deprecierea monedei naionale. Pentru prognoza

3
Baza economic reprezint un indicator macroeconomic (variabil independent), n baza prognozei cruia se estimeaz un alt
indicator (variabil dependent) utiliznd metodele de prognozare descrise mai sus.
4
Consumul este o variabil macroeconomic din conturile naionale prezentat n structura PIB pe utilizri.

53
accizelor, ncasate de la mrfurile produse pe teritoriul republicii, baz economic
servete creterea consumului.
168. Pentru prognoza restituirii accizelor este utilizat metoda trendurilor sau
metoda cotei efective, baza economic fiind PIB nominal.

Impozitele asupra comerului exterior

169. Venitul de la operaiunile n domeniul comerului exterior se


prognozeaz avnd ca baz economic creterea importurilor i exporturilor de
mrfuri, exprimat n dolari SUA, i impactul aprecierii/deprecierii monedei
naionale. Schimbarea n mrimea tarifului mediu este calculat separat pentru a
include impactul asupra veniturilor n estimarea final.
Impozitul funciar i impozitul pe bunurile imobiliare

170. La prognozarea impozitului funciar i impozitului pe bunurile imobiliare


se utilizeaz metoda trendurilor, innd cont de impactul schimbrilor planificate n
cotele de impozitare.

Taxele locale

171. Autoritile reprezentative i deliberative locale pot s aplice toate sau


numai o parte din taxele locale, prevzute de legislaie, n funcie de posibilitile i
necesitile unitii administrativ-teritoriale. La estimarea taxelor locale se ia n
considerare completrile la legislaie i cotele concrete aprobate de ctre
autoritile reprezentative i deliberative locale.

Veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare

172. n temeiul Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale,


veniturile colectate de autoritile/instituiile bugetare se formeaz din:
a) venituri de la efectuarea lucrrilor sau prestarea serviciilor contra plat;
b) chiria sau darea n arend a patrimoniului public;
c) venituri cu destinaie, instituite prin acte legislative cu caracter special;
d) donaii, sponsorizri i alte mijloace bneti intrate legal n posesia
autoritilor/instituiilor bugetare.
173. Nomenclatorul lucrrilor i serviciilor contra plat efectuate i/sau
prestate de ctre autoritile/instituiile bugetare i mrimea tarifelor la servicii se
stabilesc de ctre Guvern sau, dup caz, de ctre autoritile administraiei publice
locale.
174. Prognoza veniturilor colectate de autoritile/instituiile bugetare se
elaboreaz cu aplicarea metodei trendurilor sau a metodei opiniei de expert, n baza
evoluiei indicatorilor din anii precedeni i a modificrilor n cadrul normativ ce
reglementeaz aceste venituri.
175. Veniturile cu destinaie, instituite prin acte legislative cu caracter special,
se direcioneaz ctre programele corespunztoare de cheltuieli. La estimarea
veniturilor cu destinaie special se va ine cont de eventualele modificri n cadrul
legal, precum i de tendin ele ncasrii acestor venituri n anii preceden i.

54
Alte venituri

176. Alte impozite i taxe se prognozeaz n baza metodei trendurilor n


combinare cu metoda opiniei de expert.
177. Granturile externe pentru sus inerea bugetului, ct i pentru proiecte
finanate din surse externe, se estimeaz n conformitate cu acordurile ncheiate sau
care se afl la etapa de negociere cu donatorii, innd cont de termenele de
debursare ale acestora.
178. Prognoza veniturilor BPN i a componentelor acestuia se prezint n
termeni nominali, ca % din PIB i ca % din veniturile totale n formatul tabelului
4.4.
Tabelul 4.4. Prognoza veniturilor BPN i a componentelor acestuia (n milioane lei, % din PIB, % din suma total)

Denumirea Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


Eco
(k4/k6) Executat Executat Aprobat Scontat Proiect Estimat Estimat
ECO

Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz; AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

4.5.3. Prognoza cheltuielilor

179. Volumul prognozat al cheltuielilor totale se stabilete n funcie de


volumul cadrului general de resurse, care include volumul estimat al veniturilor i
al surselor de finanare.
180. Modul de elaborare a limitelor de cheltuieli pe sectoare i de repartizare
a acestora pe componentele BPN i pe APC se reglementeaz n sub-capitolul 4.6.

Cheltuielile de personal5

181. Cheltuielile de personal constituie o categorie economic principal de


cheltuieli recurente cu impact major asupra structurii economice a bugetului i
necesit a fi supus unui control riguros din partea autoritilor publice centrale i
locale. Volumul cheltuielilor de personal, n condiiile cadrului limitat de resurse,
influeneaz structura i volumul altor categorii de cheltuieli ale bugetului.
182. Estimarea cheltuielilor de personal se efectueaz avnd la baz:
a) analiza tendinelor recente privind cheltuielile de personal, inclusiv n
raport cu PIB, cheltuielile totale i cele recurente ale bugetului;
b) analiza privind efectivul de personal i recomandrile privind raionalizarea
i optimizarea numrului de angajai n sectorul bugetar;

5
Cheltuielile de personal includ cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului din sistemul
bugetar, precum i contribuiile de asigurri sociale de stat i primele de asigurri obligatorii de asisten
medical.

55
c) obiectivele politicii n domeniul remunerrii i angajrilor n sectorul
bugetar pe termen mediu.
183. Formatul de prezentare a informaiei de baz pentru analiza i prognoza
cheltuielilor de personal se cuprinde n tabelul 4.5.

Tabelul 4.5. Prognoza cheltuielilor de personal i angajrilor n sectorul bugetar

Denumirea Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


de Executat Executat Aprobat Scontat Proiect Estimat Estimat
msur
Sectorul A
Remunerarea muncii mii lei
Contribuii i prime de
asigurri obligatorii mii lei
Uniti de personal uniti
Salariul mediu lunar lei
Sectorul B
Remunerarea muncii mii lei
Contribuii i prime de
asigurri obligatorii mii lei
Uniti de personal uniti
Salariul mediu lunar lei

Total pe sistemul bugetar
Remunerarea muncii mii lei
Contribuii i prime de
asigurri obligatorii mii lei
Uniti de personal uniti
Salariul mediu lunar lei
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz; AB+1 anul viitor pentru care se
elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

4.5.4. Soldul bugetar i prognoza surselor de finanare

184. Soldul bugetar se stabilete n funcie de necesitile i posibilitile de


finanare a bugetului public naional, cu respectarea principiilor bugetare i a
regulilor politicii bugetar-fiscale, prevzute de Legea finanelor publice i
responsabilitii bugetar-fiscale.
185. Soldul bugetar se determin ca diferen ntre veniturile bugetului i
cheltuielile** acestuia, iar exprimate n categorii economice se calculeaz prin
formula:
Sold bugetar = 1 (2+3) = 4+5, unde
1 venituri;
2 cheltuieli;
3 active nefinanciare;
4 active financiare;
5 datoriile.
*Resursele bugetului reprezint suma veniturilor (1) cu activele financiare i datoriile (4+5).
** Cheltuielile reprezint cheltuielile propriu-zise (2) nsumate cu activele nefinanciare(3).

56
186. Soldul bugetar poate fi pozitiv sau negativ. Soldul pozitiv reflect
excedent bugetar, iar cel negativ deficit bugetar.
187. Finanarea disponibil pentru acoperirea deficitului bugetar reprezint
volumul total al activelor financiare i intrrilor din mprumuturi i emisiuni de
valori mobiliare interne i externe, din care se deduc resursele necesare pentru
rambursarea sumei principale a datoriei.
188. Prognoza surselor de finanare se elaboreaz avnd la baz analiza
tendinelor recente privind executarea bugetului n raport cu obiectivele stabilite (n
termeni nominali i ca pondere n PIB), precum i obiectivele pe termen mediu n
domeniul datoriei de stat. n special, volumul surselor de finanare este influenat
de urmtorii factori:
a) finanarea extern sub form de mprumuturi pentru proiecte finanate din
surse externe sau pentru sus inerea bugetului;
b) finanarea sub form de mprumuturi contractate pe piaa intern prin
emiterea valorilor mobiliare de stat (VMS);
c) mijloacele obinute din vnzarea i privatizarea patrimoniului public;
d) modificarea soldului mijloacelor bneti la conturile bugetului, acumulate
pe parcursul anilor precedeni.
189. Estimrile privind datoria de stat i garaniile de stat, precum i
prognoza surselor de finanare se prezint n termeni nominali i ca % din PIB n
formatul tabelului 4.6.
Tabelul 4.6. Datoria de stat i prognoza surselor de finanare (n milioane lei, % din PIB)

Denumirea Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


Executat Executat Aprobat Scontat Proiect Estimat Estimat
A. Soldul datoriei
de stat
A1. Datoria de stat
intern
A2. Datoria de stat
extern*
B. Soldul garaniilor
de stat
A1.Garanii de stat
interne
A2.Garanii de stat
externe*
C. Sursele de
finanare
C1. Sursele de
finanare interne
Valori mobiliare
de stat emise pe
piaa primar
Valori mobiliare
de stat convertite

57
Denumirea Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Executat Executat Aprobat Scontat Proiect Estimat Estimat
Alte mprumuturi
de stat interne sub
forma valorilor
mobiliare de stat
C2. Sursele de
finanare externe*
Emiterea
valorilor mobiliare de
stat
Primirea
mprumuturilor de
stat
a.mprumuturi
pentru proiecte
finanate din surse
externe
b.mprumuturi
pentru susinerea
bugetului
D. Deservirea
datoriei de stat
D1. Deservirea
datoriei de stat
interne
Suma principal
Valori mobiliare
de stat emise pe
piaa primar
Valori mobiliare
de stat convertite
Alte mprumuturi
de stat interne sub
forma valorilor
mobiliare de stat
Dobnzi aferente
datoriei de stat
interne
Valori mobiliare
de stat emise pe
piaa primar
Valori mobiliare
de stat convertite
Alte mprumuturi
de stat interne sub
forma valorilor
mobiliare de stat
D2. Deservirea
datoriei de stat
extern*
Suma principal

58
Denumirea Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Executat Executat Aprobat Scontat Proiect Estimat Estimat
Rscumprarea
valori lor mobiliare de
stat
Rambursarea
mprumuturilor de
stat
Dobnzi aferente
datoriei de stat
externe
Valori mobiliare
de stat
mprumuturi de
stat
Alte dobnzi
achitate la datoria de
stat
*) Indicatorii ce se refer la datoria de stat extern se prezint n moned naional i n dolari SUA.
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz; AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

4.5.5. Formatul de prezentare al cadrului macrobugetar

190. Cadrul macrobgetar reprezint o sintez a indicatorilor principali ai


componentelor BPN. Sinteza indicatorilor BPN i prognoza pe componentele
acestuia se prezint n formatul tabelului 4.7.
Tabelul 4.7. Prognoza BPN i a componentelor acestuia (in milioane lei, % din PIB, % in total)

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
% din total

% din total

% din total
% din total

% din total

% din total
% n PIB

% n PIB
% n PIB

% n PIB

% n PIB

% n PIB

Eco

I. Venituri, total 1
Inclusiv conform
clasificaiei
economice (k4)

II. Cheltuieli ,
2+3
total
Inclusiv conform
clasificaiei
economice (k2)

III. Sold bugetar 1-(2+3)


IV. Surse de
4+5+9
finanare, total
Inclusiv conform

59
AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
% din total

% din total

% din total
% din total

% din total

% din total
% n PIB

% n PIB
% n PIB

% n PIB

% n PIB

% n PIB
Eco

clasificaiei
economice (k3)

191. Indicatorii cadrului macrobugetar al BPN se exprim n valoare nominal i


ca pondere n PIB i reflect: (a) datele realizate pentru doi ani precedeni, (b)
volumul aprobat pe anul curent, (c) executarea scontat pn la finele anului n curs
i (d) prognozele pentru urmtorii trei ani.
192. Formatul de prezentare a cadrului macrobugetar al BPN pe termen mediu
se prezint n tabelul 4.8.
Tabelul 4.8. Cadrul macrobugetar al BPN (in milioane lei, % din PIB)
Codul AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

aprobat
executat

executat

scontat

proiect

estimat

estimat
S2
Denumirea

A. VENITURI, n total

inclusiv
Granturi

B. CHELTUIELI, n total
inclusiv

Cheltuielile de personal

Servicuil datoriei de stat


C. SOLDUL TOTAL (deficit (-) /
excedent (+))
D. SOLDUL FARA GRANTURI
(deficit (-) / excedent (+))
E. SOLDUL PRIMAR (deficit (-) /
excedent (+))

F. SOLDUL DATORIEI DE STAT


intern
extern

G. SOLDUL GARANIILOR DE
STAT

193. Formatul de prezentare a cadrului macrobugetar pe bugete componente ale


BPN se prezint n tabelul 4.9.

60
Tabelul 4.9. Cadrul macrobugetar pe bugete (in milioane lei, % din PIB)

Codul AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

aprobat
executat

executat

scontat

proiect

estimat

estimat
S2
Denumirea

A. VENITURI, n total
Bugetul de stat
inclusiv transferuri
Bugetele locale
inclusiv transferuri
BASS

inclusiv transferuri

FAOAM

inclusiv transferuri

B. CHELTUIELI, n total
Bugetul de stat
inclusiv transferuri
Bugetele locale

inclusiv transferuri

BASS

inclusiv transferuri

FAOAM

inclusiv transferuri

C. Cheltuielile de personal, total


Bugetul de stat
Bugetele locale
BASS
FAOAM
D. SOLDUL TOTAL (deficit (-) /
excedent (+))
Bugetul de stat
Bugetele locale

BASS

FAOAM

Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz; AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

4.5.6. Termene i responsabiliti

194. Responsabilitatea general pentru elaborarea cadrului macrobugetar i


revine Ministerului Finanelor. n special, Ministerul Finanelor este responsabil
pentru:
a) elaborarea obiectivelor politicii fiscale i vamale i a obiectivelor politicii
de administrare fiscal i vamal pe termen mediu;

61
b) analiza implicaiilor bugetare, fiscale, economice i sociale, precum i a
riscurilor posibile;
c) elaborarea prognozei veniturilor;
d) elaborarea prognozei surselor de finanare i a soldului datoriei de stat.
195.La elaborarea cadrului macrobugetar Ministerul Finanelor conlucreaz cu
alte autoriti publice interesate:
a) Ministerul Economiei, care este responsabil de prezentarea analizei i
prognozei macroeconomice;
b) APC de specialitate n domeniul proteciei sociale i, respectiv, domeniul
ocrotirii sntii, care de comun cu administratorii bugetelor respective, prezint
estimrile privind resursele generale i cheltuielile bugetelor corespunztoare.
196. Conlucrarea i consultarea estimrilor cadrului macrobugetar se
efectueaz n formatul grupului de lucru responsabil de cadrul macroeconomic,
politica fiscal i vamal, i cadrul de resurse, cu implicarea diferitor pr i
interesate.
197. Prognoza definitivat a cadrului macrobugetar se prezint spre
coordonare i aprobare Grupului coordonator CBTM.
198. Termenele limit i responsabilitile pentru elaborarea cadrului
macrobugetar, se conin n calendarul pentru elaborarea i aprobarea CBTM,
cuprins la capitolul III al prezentului Set.

4.6. Cadrul de cheltuieli

4.6.1. Rolul i structura limitelor de cheltuieli

199. Limitele de cheltuieli reprezint estimri ale volumului maxim de


resurse, pentru diferite nivele de repartizare. Ca structur, limitele de cheltuieli
sectoriale includ dou elemente constitutive:
a) linia de baz, care cuprinde costurile pe termen mediu ale politicilor
existente i reflect volumul resurselor necesare pentru meninerea performanei
actuale a programelor de cheltuieli n curs de desfurare; i
b) costurile iniiativelor de politici noi, care reflect resursele disponibile
pentru implementarea iniiativelor de politici noi.
200.Limitele de cheltuieli se elaboreaz pentru trei ani consecutivi limita
pentru primul an servete ca baz pentru elaborarea bugetelor anuale pe anul
bugetar viitor, iar limitele pentru urmtorii doi ani bugetari au caracter indicativ i
servesc drept baz pentru urmtorul ciclu de planificare bugetar.
201.n dependen de etapa procesului bugetar, limitele de cheltuieli sectoriale
se disting n:
a) limite preliminare se elaboreaz la etapa iniial a ciclului bugetar
anual (ianuarie-februarie) doar la nivel de sector i servesc drept baz pentru
elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli.
b) limite actualizate se elaboreaz la etapa de definitivare a CBTM
(martie-aprilie) ca urmare a actualizrii cadrului macrobugetar i a cadrului de
politici.
202. Procesul de elaborare a limitelor n procesul de elaborare a bugetului este
orientat de sus - n - jos prin repartizare.

62
203. Repartizarea limitelor de cheltuieli, n dependen de etapa procesului
bugetar, se produce: (a) pe sectoare, (b) pe bugetele componente ale BPN, inclusiv
transferurile interbugetare; i (c) pentru bugetul de stat - pe APC, incluznd, n caz
de necesitate, limite pe anumite categorii economice de cheltuieli, dac acestea sunt
de interes strategic i necesit a fi asigurat controlul lor.
204. Din punct de vedere economic, att limitele preliminare de cheltuieli, ct
i cele actualizate reflect distinct cheltuielile recurente i investiiile capitale.
205. Categoriile limitelor de cheltuieli i schema dezagregrii acestora se
prezint n figura 4.5.

Figura 4.5. Repartizarea limitelor de cheltuieli

Limite de
cheltuieli

Pe sectoare
A. Preliminare
- Linia de baz De la bugetul de
Pe componente ale
B.Actualizate stat
BPN
1.Linia de baz (pe APC , transferuri
(BS, BASS, FAOAM,
-recurente pentru BL, BASS,
BL)
-investiii capitale FAOAM )
-recurente
2.Politici noi -recurente
-investiii capitale
-recurente -investiii capitale
-investiii capitale

4.6.2. Etapele de elaborare a limitelor de cheltuieli

206. Procesul de determinare a limitelor de cheltuieli se efectueaz n


urmtoarele etape:
1) determinarea liniei de baz pentru fiecare sector;
2) determinarea volumului de resurse pentru politici noi;
3) identificarea prioritilor de cheltuieli;
4) stabilirea limitelor de cheltuieli pe sectoare;
5) repartizarea limitelor sectoriale de cheltuieli pe tipuri de bugete i stabilirea
transferurilor interbugetare;
6) distribuirea limitelor de resurse i de cheltuieli de la bugetul de stat pe APC; i
7) aprobarea limitelor de ctre Guvern.

207. O precondiie pentru determinarea limitelor de cheltuieli este estimarea


cadrului general de resurse pe termen mediu, n conformitate cu procedura descris
n sub-capitolul 4.5 al Setului.
63
Etapa 1: Estimarea liniei de baz
208.Linia de baz reflect volumul resurselor necesare pentru implementarea
politicilor deja asumate n cadrul programelor de cheltuieli recurente, precum i a
proiectelor de investiii capitale n curs de desfurare. Linia de baz se estimeaz
pe fiecare sector n parte. Volumul total al liniei de baz a bugetului este egal cu
suma liniilor de baz determinate pentru fiecare sector n parte.
209. Metodologia de estimare a liniei de baz se reglementeaz n seciunea
4.6.3 i n capitolul V al Setului.

Etapa 2: Determinarea volumului de resurse pentru politici noi


210.La aceast etap are loc coordonarea cadrului general de resurse cu linia de
baz. Volumul total de resurse disponibile pentru implementarea noilor politici i a
noilor proiecte de investiii capitale se determin prin deducerea din cadrul general
de resurse a volumului total al liniei de baz pentru toate sectoarele, determinat la
etapa 1..
211.n rezultatul coordonrii cadrului de resurse cu linia de baz, pot fi
distinse urmtoarele situaii:
a) linia de baz este mai mic dect cadrul general de resurse, ceea ce nseamn
c toate programele existente au acoperire financiar integral i exist un volum de
resurse suplimentare pentru prioriti de politici noi.
b) linia de baz este mai mare dect cadrul general de resurse aceasta
nseamn c resursele disponibile nu pot acoperi integral toate programele i
angajamentele existente i implic reducerea sau suspendarea unor cheltuieli mai
puin prioritare pentru perioada de prognoz. Procedura de reducere a liniei de baz se
reglementeaz la seciunea 4.6.3.

Etapa 3: Identificarea prioritilor de cheltuieli


212.La aceast etap se analizeaz costurile programelor existente i a
iniiativelor de politici noi pentru fiecare sector i se identific prioritile de
cheltuieli pentru distribuirea resurselor suplimentare disponibile pe sectoare.
213. Drept baz pentru analiza i selectarea prioritilor servesc proiectele
strategiilor sectoriale de cheltuieli, analizele cheltuielilor intersectoriale
(salarizarea n sistemul bugetar, investiiile capitale) i alte analize i informaii
relevante.

Etapa 4: Determinarea limitelor de cheltuieli pe sectoare


214.Limitele de cheltuieli pe sectoare se determin prin nsumarea liniei de
baz pentru fiecare sector cu volumul resurselor suplimentare distribuite ntre
sectoare conform prioritilor identificate la etapa 3. n cazul n care linia de baz
depete cadrul disponibil de resurse, la stabilirea limitelor actualizate de
cheltuieli se va aplica procedura de reducere a liniei de baz.
215. Limitele actualizate de cheltuieli pe sectoare se divizeaz pe resurse
generale i resurse colectate.

64
Etapa 5: Repartizarea limitelor de cheltuieli pe componentele BPN i estimarea
relaiilor interbugetare
216.Aceast etap se aplic doar n cazul limitelor actualizate de cheltuieli i
const n repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe componentele BPN. Pentru
aceast se analizeaz implicaiile asupra componentelor BPN i se estimeaz
relaiile interbugetare.

Etapa 6: Repartizarea limitelor de resurse i cheltuieli de la bugetul de stat pe APC


217.La aceast etap, limitele sectoriale actualizate de resurse i cheltuieli de
la bugetul de stat se repartizeaz pe autoriti publice centrale, incluznd i
volumele de resurse colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare.

Etapa 7: Aprobarea limitelor de cheltuieli


218.Limitele actualizate de cheltuieli, dezagregate conform procedurilor
descrise la etapa 6 se aprob de ctre Guvern ca parte a CBTM. Dup aprobarea
CBTM, aceste limite reprezint volume de resurse i cheltuieli bugetare maxime, n
baza crora APC i APL i elaboreaz propunerile bugetare detaliate.

4.6.3. Limitele preliminare de cheltuieli

219. n conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanelor elaboreaz


i emite ctre APC de specialitate limitele preliminare de cheltuieli, corelate cu
cadrul preliminar de resurse.
220. La etapa stabilirii limitelor preliminare de cheltuieli se estimeaz doar
linia de baz pentru fiecare sector n parte, cuprinznd linia de baz pentru
cheltuieli recurente i pentru investiii capitale.
221. Formatul de estimare a limitei de cheltuieli (preliminare i actualizate) pe
sectoare se prezint n tabelul 4.10.
Tabelul 4.10. Format pentru estimarea limitelor de cheltuieli pe sectoare , mii lei

Denumirea Cod AB AB+1 AB+2 AB+3


aprobat proiect estimat estimat

Sectorul A
1 Bugetul aprobat pe anul curent
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
2 Angajamente aprobate n CBTM din
anii precedeni
2.1 Factorul 1 / Politica 1
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
2.2 Factor 2 / Politica 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
3 Factorii de estimare / actualizare a
liniei de baz
3.1 Factorul 1
Cheltuieli recurente

65
Denumirea Cod AB AB+1 AB+2 AB+3
aprobat proiect estimat estimat

Investiii capitale
3.2 Factorul 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
4 Linia de baz estimat / actualizat
(limita preliminar de cheltuieli)
(1+2+3)
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
5 Economii din eficientizare
5.1 Factorul 1
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
5.2 Factorul 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
6 Prioriti noi de politic
6.1 Politica 1
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
6.2 Politica 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
7.a Limita de cheltuieli actualizat
(4+5+6)
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
7.b Limita de cheltuieli actualizat
(4+5+6)
Finanat din:
Resurse generale
Resurse colectate
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget; AB+2
i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

222. Drept baz pentru estimarea liniei de baz reprezint bugetul adoptat
pentru anul curent (indicatorul 1), care se completeaz cu angajamentele aprobate
n cadrul CBTM din anii precedeni (indicatorul 2), precum i innd cont de
influena unor factori de natur tehnic, cum snt inflaia, evoluiile demografice,
etc. (indicatorul 3).
223. Linia de baz (indicatorul 4) se estimeaz iniial de ctre Ministerul
Finanelor dup care, se solicit confirmarea sau ajustarea acesteia de ctre APC de
specialitate, cu prezentarea argumentrilor i justificrilor necesare.
224. Linia de baz pentru BASS i FAOAM se estimeaz de ctre Ministerul
Finanelor n colaborare cu CNAS i CNAM.

66
225. Dac volumul total estimat al liniei de baz depete cadrul disponibil
de resurse, se aplic urmtoarele proceduri:
a) Ministerul Finanelor analizeaz i ajusteaz linia de baz prin reduceri
proporionale sau, dup caz, identific anumite programe (domenii) de cheltuieli
publice pentru poteniale reduceri.
b) Ministerul Finanelor informeaz APC de specialitate despre reducerea
liniilor de baz sectoriale i solicit implicarea acestora la validarea liniei de baz pe
sectoare.
c) APC de specialitate sunt obligate, n comun cu alte autoriti publice, care
fac parte din sectorul respectiv, n procesul elaborrii strategiilor sectoriale de
cheltuieli, s analizeze programele sectoriale i angajamentele existente de cheltuieli
i s aleag una din dou opiuni:
- confirm ajustrile la linia de baz propuse de Ministerul Finanelor sau
- identific alte domenii pasibile pentru optimizarea cheltuielilor i
nainteaz propuneri concrete de diminuare a liniei de baz sectoriale.
226.Propunerile de ajustare, dup caz, a liniei de baz (indicatorul 4), precum
i propunerile viznd economiile din eficientizare (indicatorul 5) i prioritile de
politici noi (indicatorul 6), prezentate de ctre APC de specialitate n cadrul
proiectelor strategiilor sectoriale de cheltuieli se examineaz de ctre Ministerul
Finanelor n procesul actualizrii limitelor de cheltuieli, conform procedurilor
descrise la seciunea 4.6.4.

4.6.4. Limitele actualizate de cheltuieli

227. Limitele preliminare de cheltuieli se supun actualizrii de ctre


Ministerul Finanelor avnd la baz:
a) prognoza actualizat a cadrului macrobugetar;
b) propunerile de ajustare a liniei de baz (indicatorii 2-4);
c) propunerile privind msurile de eficientizare a utilizrii resurselor
existente i de formare a economiilor (indicatorul 5); i
d) prioritile de politici noi la nivel de sector i propunerile de cheltuieli
(indicatorul 6).
228. Pentru determinarea limitelor actualizate de cheltuieli, Ministerul
Finanelor examineaz propunerile APC de specialitate i analizeaz implicaiile
financiare ale acestora n raport cu cadrul disponibil de resurse, lund n considerare
i estimrile de venituri colectate.
229. Msurile de politici noi nu neaprat implic alocarea resurselor
suplimentare. De aceea, la elaborarea propunerilor de cheltuieli n contextul
CBTM, autoritile publice sunt obligate s propun opiuni de redistribuire a
resurselor existente ntre programe/sub-programe n corespundere cu prioritile
stabilite, precum i de acoperire a costurilor politicilor noi din contul resurselor
eliberate ca urmare a msurilor de eficientizare i de mbuntire a
managementului programelor existente i doar dup aceasta se abordeaz alocarea
resurselor insuficiente. Conceptul abordrii msurilor de eficientizare se conine n
boxa 4.4.

67
Boxa 4.4. Economiile de la utilizarea mai eficient a resurselor
Economiile n urma eficientizrii utilizrii resurselor reflect conceptul potrivit cruia acelai volum de servicii
publice ar putea fi prestat la un cost mai redus datorit progresului tehnologic i al unui management mbuntit
al resurselor existente.

Conceptul economiilor n urma eficientizrii sunt relevante doar pentru prestarea serviciilor publice i nu poate fi
aplicat n cazul unor cheltuieli cu caracter obligatoriu, cum snt cheltueilile pentru serviciul datoriei de stat,
prestaiile de protecie social i alte transferuri. Cheltuielile pentru investiii capitale de asemenea ar putea fi
protejate de reducere.

Dup ce aceste costuri se deduc din volumul total al cheltuielilor, se asum un anumit nivel de economii (de
regul ntre 2% i 5% pe an) ce poate fi aplicat la cheltuielile reziduale. Nivelul asumat al economiilor poate varia
de la un sector la altul, astfel reflectnd diferena n eficiena relativ a serviciilor publice.

230. Politicile noi propuse n contextul CBTM necesit a fi supuse n prealabil


analizei impactului acestora dup mai multe dimensiuni. n acest scop, att APC,
ct i Ministerul Finanelor, consult Ghidul metodologic pentru evaluarea ex-ante a
impactului politicilor publice, elaborat de Cancelaria de Stat.
231. Propunerile de cheltuieli prezentate n contextul CBTM se supun unui
proces de prioritizare n baza unor criterii determinate n boxa 4.5.
Boxa 4.5. Criterii de prioritizare
Procesul de prioritizare are loc prin prisma a dou activiti majore:
Analiza constrngerilor bugetare, evaluarea costurilor propunerilor i posibilitilor de a realoca resursele
existente spre domenii mai prioritare;
Limitarea i plasarea programelor de cheltuieli i activitilor n ordinea importanei, avnd la baz analiza
acestora potrivit urmtoarelor criterii:
Angajamentele obligatorii existente: cum sunt, deservirea datoriei, indexarea salariilor, plilor
sociale, pensiilor, transferurile la alte componente ale BPN,, etc.;
Impactul asupra prioritilor de politici: se consider mai prioritare acele programe de cheltuieli i
activiti care contribuie n modul cel mai direct la realizarea prioritilor de politici i obiectivelor
strategice ale APC. Se analizeaz dac propunerea nu dubleaz alte iniiative sau activiti la nivel de
sector sau dac sunt identificate legturile cu alte iniiative sau activiti;
Perioada de timp: acele programe de cheltuieli i activiti care pot soluiona o problem n cel mai
scurt timp i care vor avea cel mai de durat impact trebuie s fie cele mai prioritare;
Cost eficien: acele programe de cheltuieli i activiti ce pot soluiona o problem n termenul cel
mai scurt i cu cele mai reduse cheltuieli trebuie s aib cea mai mare prioritate;
Capacitatea de implementare: capacitatea APC i a instituiilor subordonate de a implementa
propunerile de reform trebuie s reprezinte un factor important n procesul de prioritizare;
Cerinele de finanare: se analizeaz sursele de finanare, inclusiv dac unele activiti ar putea fi
finanate din surse alternative celor bugetare. Unele activiti pot avea nite cerine de finanare mai
mari, dei reprezint o prioritate mai mic. De exemplu, construcia drumurilor noi poate avea o
prioritate mai mic dect reabilitarea drumurilor existente.

232. Dup generalizarea propunerilor cu privire la prioritile de cheltuieli,


Ministerul Finanelor organizeaz consultri asupra acestora n cadrul grupului de
lucru responsabil de politica i prioritile de cheltuieli, iar ulterior se prezint spre
examinare Grupului coordonator CBTM.
233. n urma consultrilor n cadrul grupului de lucru responsabil de politicile
i prioritile cheltuielilor publice i lurii deciziilor privind propunerile acceptate,
Ministerul Finanelor, n comun cu APC de specialitate, actualizeaz limitele de
cheltuieli pe sectoare.

68
4.6.5. Repartizarea limitelor actualizate de cheltuieli

234. Limitele actualizate de cheltuieli pe sectoare se comunic APC de


specialitate, responsabile de elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, care
asigur repartizarea limitelor pe componentele BPN i, ulterior, repartizeaz
limitele bugetului de stat pe APC, care gestioneaz resurse n cadrul sectorului
respectiv.
235. Pentru repartizarea limitelor de cheltuieli pe componentele BPN, APC de
specialitate conlucreaz cu alte autoriti publice, care gestioneaz resurse n
sectorul respectiv, analiznd propunerile de politici i estimrile de cheltuieli
sectoriale sub aspectul competenelor n prestarea serviciilor publice, delimitate
prin lege pe nivele ale administraiei publice: central i local, iar n cadrul nivelului
central n funcie de delimitarea prin lege a competenelor ntre BS, BASS i
FAOAM.
236. n cadrul acestui exerciiu, de asemenea, se identific i se estimeaz
toate categoriile de transferuri ntre bugetele componente ale BPN i se agreaz cu
prile interesate n contextul cadrului macrobugetar.
237. Particularitile specifice privind estimarea relaiilor interbugetare se
reglementeaz la sub-capitolul 4.8.
238. Formatul de prezentare a limitelor sectoriale de cheltuieli repartizate pe
componentele BPN se conine n tabelul 4.11.

Tabelul 4.11. Repartizarea limitelor de cheltuieli pe bugete, mii lei

AB AB+1 AB+2 AB+3


Denumirea Cod
aprobat proiect estimat estimat
Sectorul A
Limita de cheltuieli, total
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
1.1. Bugetul de stat
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
1.2. Bugetele locale
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
1.3. BASS
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
1.4. FAOAM
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
Sectorul B
.......
.......
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget; AB+2
i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.
*) In caz c limita include transferuri pentru alte bugete, acestea se vor indica distinct n cadrul categoriei economice
corespunztoare. n cazul bugetelor locale se vor indica doar transferurile cu destina ie special.

69
239. Dup repartizarea pe componentele BPN, limitele sectoriale ale bugetului
de stat se detaliaz pe APC, care gestioneaz resurse n cadrul sectorului respectiv.
De rnd cu repartizarea cheltuielilor, se distribuie pe APC i resursele: resurse
generale i resursele colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare, inclusiv
resursele aferente proiectelor finanate din surse externe.
240. Formatul de prezentare a limitelor de resurse i cheltuieli repartizate pe
APC se prezint n tabelul 4.12.

Tabelul 4.12. Limitele de resurse i cheltuieli ale bugetului de stat pe autoriti publice centrale, mii lei

AB aprobat AB+1 proiect AB+2 estimat AB+3 estimat

Denumirea Cod Total Inclusiv Total Inclusiv Total Inclusiv Total Inclusiv

generaleResurse

generaleResurse
generaleResurse

generaleResurse
colectateResurse

colectateResurse

colectateResurse

colectateResurse
APC 1...n

Cheltuieli x x x x x x x x
recurente
Investiii x x x x x x x X
capitale
Sectorul 1...n

Cheltuieli x x x x x x x x
recurente
Investiii x x x x x x x X
capitale
Cheltuieli,
total
Cheltuieli x x x x x x x x
recurente
Investiii x x x x x x x X
capitale
Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget, AB+2 i AB+3
anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

241. Pentru a asigura repartizarea limitelor, APC de specialitate este n drept


s decid asupra formei i modului de conlucrare cu alte autoriti publice
interesate, inclusiv cu autoritile publice locale. n cazul n care exist necesitatea
n informaie care depete aria sa de competen, APC de specialitate solicit
furnizarea informaiei respective de ctre alte autoriti.
242. Pentru sectoarele sau APC, care nu fac parte a strategiilor sectoriale de
cheltuieli, estimarea i repartizarea limitelor de resurse i cheltuieli se efectueaz
de ctre Ministerul Finanelor.

4.6.6. Termene i responsabiliti

243. n procesul de estimare a cadrului de cheltuieli, Ministerul Finanelor


este responsabil pentru:
a) estimarea i actualizarea liniei de baz;

70
b) emiterea limitelor preliminare de cheltuieli;
c) examinarea propunerilor APC cu privire la ajustarea liniei de baz sau
iniiativele de politici noi;
d) organizarea consultrilor n cadrul grupului de lucru responsabil de politica
i prioritile de cheltuieli publice;
e) actualizarea cadrului general de resurse i a limitelor sectoriale de
cheltuieli;
f) coordonarea i acordarea asistenei metodologice necesare APC de
specialitate n procesul de repartizare a limitelor de cheltuieli pe componentele BPN
i pe APC.

244. APC de specialitate, n consultare cu grupurile sectoriale de lucru, sunt


responsabile pentru elaborarea i prezentarea proiectelor strategiilor sectoriale de
cheltuieli. n special APC de specialitate sunt responsabile pentru:
a) examinarea i confirmarea sau naintarea propunerilor de ajustare, dup caz,
a liniei de baz;
b) identificarea rezervelor i prezentarea propunerilor de eficientizare a
costului programelor existente i justificarea costurilor politicilor noi;
c) naintarea propunerilor i organizarea consultrilor n cadrul grupului
sectorial de lucru i ntocmirea proceselor verbale;
d) ajustarea strategiei sectoriale de cheltuieli n corespundere cu limita
actualizat de cheltuieli cu aplicarea criteriilor de prioritizare a propunerilor de
cheltuieli;
e) repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe programe, pe componentele
BPN i pe APC, finanate de la bugetul de stat, n cadrul sectorului respectiv.

245. Cancelaria de Stat este implicat n acest exerciiu prin intermediul


reprezentanilor n cadrul grupurilor de lucru, avnd rolul de a asigura corelarea
prioritilor sectoriale de cheltuieli cu prioritile de politici stabilite la nivel
naional.
246. Guvernul aprob limitele actualizate de cheltuieli ca parte a CBTM.
247. Termenele limit i responsabilitile n procesul de determinare a
limitelor de cheltuieli se conin n calendarul pentru elaborarea i aprobarea CBTM,
cuprins la capitolul III al prezentului Set.

4.7. Particulariti specifice planificrii investiiilor capitale

248. Planificarea bugetar pe termen mediu implic o abordare integrat a


cheltuielilor, incluznd att cheltuielile recurente, ct i investiiile capitale.
Investiiile capitale finanate de la buget se planific, se execut i se raporteaz ca
parte integrant a bugetului respectiv, cu respectarea procedurilor bugetare stabilite
de Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale.
249. Etapele ciclului proiectului de investiii capitale se prezint n figura 4.6.
Primele patru etape reprezint faza de pregtire i aprobare a proiectului, iar
ultimele dou etape constituie faza de implementare a proiectului.

71
Figura 4.6. Ciclul proiectului de investiii capitale

250. Particularitile specifice ale ciclului proiectului de investiii capitale


(pregtirea, aprobarea i implementarea) necesit proceduri speciale pentru
planificarea i managementul proiectelor investiionale. Principiile i procedurile
privind formarea i administrarea proiectelor de investiii capitale, precum i
responsabilitile de gestionare a acestora se reglementeaz de ctre Guvern (HG
1029 din 19.12.2013).

Proceduri de prognozare/planificare a cheltuielilor de investiii capitale

251. Planificarea investiiilor capitale n contextul CBTM implic un set de


activiti.
252. Stabilirea limitei generale pentru cheltuielile de investiii capitale. n
baza cadrului general estimat de resurse, analizei coraportului ntre cheltuielile
recurente i investiii capitale i obiectivele politicii de cheltuieli pe termen mediu,
Ministerul Finanelor determin nivelul potenial al cheltuielilor bugetare ce
urmeaz a fi direcionate pentru investiiile capitale. Aceast limit, de regul, se
bazeaz pe decizii asumate cu privire la intele viitoare ale cheltuielilor de investiii
capitale ca pondere n PIB.
253. Analiza i evaluarea portofoliului existent al proiectelor de investiii
capitale. La aceast etap, Ministerul Finanelor n conlucrare cu APC i APL, care
gestioneaz proiecte de investiii capitale, efectueaz analiza portofoliului existent al
proiectelor de investiii capitale i estimeaz necesarul de resurse pentru finalizarea
acestora (linia de baz). Analiza cuprinde:
a) tendinele recente ale cheltuielilor pentru investiii capitale (ponderea n PIB,
n BPN i n BS, structura pe sectoare);
72
b) numrul total al proiectelor existente i gruparea acestora n dependen de
gradul de finalizare;
c) costul total al proiectelor n curs de desfurare i volumul resurselor
necesare pentru finalizarea lor (linia de baz);
d) problemele existente n domeniul managementului investiiilor capitale i
recomandri de mbuntire;
e) anexe i tabele analitice, care s ofere informaia numeric i s reflecte
concluziile expuse n partea textual. Informaia generalizat privind portofoliul
proiectelor de investiii capitale i propunerile de cheltuieli pe termen mediu se
prezint n formatul tabelului 4.13.
Tabelul 4.13. Analiza portofoliului proiectelor de investiii capitale (mil. lei)

AB AB+1 AB+2 AB+3

Denumirea Cod Anul Costul total Soldul Executare Soldul Proiect Estimat Estimat
lansrii al costului de scontata costului de
Org1 F3 Proi proiectului proiectului deviz la deviz la
ect 1.01 31.12

1 2 3 4 5(3-4) 6 7 8

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget, AB+2 i AB+3
anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

254. Identificarea prioritilor pentru investiii capitale. La aceast etap,


Ministerul Finanelor n consultare cu grupul de lucru responsabil de politica
investiiilor capitale i dezvoltrii regionale, examineaz propunerile APC pentru
cheltuielile de investi ii capitale i identific sectoarele i/sau proiectele prioritare
de investiii capitale pentru alocarea resurselor.
255. Propunerile APC pentru cheltuielile de investiii capitale trebuie s
rezulte din strategiile sectoriale de cheltuieli i se supun evalurii i analizei de
ctre Ministerul Finanelor. n cazul naintrii noilor propuneri, autoritile publice
prezint nota de argumentare, care faciliteaz procesul de luare a deciziilor.
256. Determinarea limitelor de cheltuieli pentru investiii capitale. La
aceast etap, Ministerul Finanelor propune distribuirea resurselor suplimentare
estimate ntre sectoare / proiecte n baza analizei portofoliului existent al proiectelor
de investiii capitale i n conformitate cu prioritile stabilite.
257. n procesul de alocare a resurselor pentru investiii capitale se aplic
urmtoarele principii de baz:
a) alocarea resurselor preponderent pentru finalizarea proiectelor n curs de
desfurare i concentrarea resurselor ctre obiectele cu un grad nalt de finalizare;
b) noile propuneri de investiii trebuie s fie prioritizate i s corespund
prioritilor Guvernului/autoritilor administraiei publice locale, prevzute n
documentele de planificare strategic;
c) cheltuielile pentru pregtirea noilor proiecte de investiii capitale se includ
n CBTM/bugetul anual, numai dac au fost supuse analizei n cadrul etapei de
evaluare preliminar a proiectelor de investiii capitale;

73
d) cheltuielile pentru implementarea proiectelor de investiii capitale se
includ n CBTM/bugetul anual numai dac au parcurs toate etapele de pregtire a
proiectului, conform Hotrrii Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013.
258. Att n CBTM, ct i n bugetul anual, cheltuielile pentru investiii
capitale se reflect separat:
a) cheltuieli pentru pregtirea proiectelor de investiii capitale, pn la aprobare;
b) cheltuieli pentru implementarea proiectelor de investiii capitale.

259. Rezultatele analizei, prioritile de investiii publice i propunerile de


cheltuieli pentru investiii capitale, se consult n cadrul grupului de lucru,
responsabil de politica investiiilor capitale i dezvoltrii regionale. Ulterior acestea
se prezint spre consultare i aprobare Grupului coordonator CBTM.
260. APC de specialitate sunt responsabile pentru actualizarea portofoliului
proiectelor de investiii capitale la nivel de sector, lund n considerare prioritile
selectate i limitele de cheltuieli stabilite pentru investiii capitale. Portofoliul
actualizat al proiectelor de investiii capitale propuse spre finanare de la bugetul de
stat este parte component a notei informative la proiectul legii anuale a bugetului
de stat.
261. Lista proiectelor de investi ii capitale, finan ate de la buget se aprob ca
parte a legii bugetare anuale.
262. Fluxul de activiti pentru planificarea investiiilor capitale se prezint
schematic n figura 4.7.
16. Dup
Figura 4.7. Fluxul de activiti pentru planificarea investiiilor capitale adoptarea Legii
BS de ctre
Parlament

74
4.8. Particulariti privind estimarea relaiilor interbugetare

263. Relaiile ntre componentele BPN se realizeaz prin transferuri de la un


buget la altul, volumul crora se estimeaz n procesul de repartizare a limitelor
sectoriale de cheltuieli pe tipuri de bugete, n conformitate cu competenele
prevzute de legislaie pentru diferite nivele ale administraiei publice.
264. Suma transferurilor de la BS la alte bugete componente ale BPN se
aprob prin legea bugetar anual.

4.8.1. Relaiile interbugetare ntre bugetul de stat i bugetele locale

265. Legislaia privind finanele publice locale stabilete dou categorii de


transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale:
a) transferuri cu destinaie general mijloace financiare alocate n sum
absolut, cu titlu defintiv, pentru echilibrarea bugetelor locale, n vederea finanrii
domeniilor proprii de activitate ale APL;
b) transferuri cu destinaie special mijloace financiare alocate n sum
absolut, cu titlu condiionat, n vederea asigurrii exercitrii anumitor funcii
publice de ctre APL.
266. Transferurile cu destinaie general se estimeaz de ctre Ministerul
Finanelor n conformitate cu Legea privind finanele publice locale.
267. Transferurile cu destinaie special se estimeaz de ctre APC de
specialitate i se prezint spre examinare MF n cadrul procesului de repartizare a
limitelor sectoriale de cheltuieli pe bugete.
268. MF i APC de specialitate pot solicita de la alte autoriti/instituii
publice de resort orice informaii relevante necesare pentru estimarea transferurilor
interbugetare.

Transferurile cu destinaie general

269. Transferurile cu destinaie general se efectueaz din fondul de susinere


financiar a bugetelor locale (FSF), constituit n cadrul bugetului de stat i destinat
exclusiv pentru transferurile cu destinaie general bugetelor locale. Stabilirea
prioritilor i modul de utilizare a mijloacelor financiare obinute din transferurile
cu destinaie general sunt exclusiv decizii ale APL.
270. Fondul de susinere financiar a bugetelor locale (FSF) se formeaz din
impozitul pe venitul persoanelor fizice nealocat sub form de defalcri la bugetele
locale i se divizeaz n:
a) fondul de echilibrare a bugetelor locale de nivelul nti (FEB1);
b) fondul de echilibrare a bugetelor locale de nivelul al doilea (FEB2).
Divizarea n cele dou fonduri sus-menionate se face conform parametrului de
divizare (Pd), dup cum urmeaz:
FEB1 = FSFx(100%-Pd)
FEB2 = FSFxPd,
unde Pd = 55%.
271. Sistemul de alocare din FEB1 i FEB2 se bazeaz, n principiu, pe un set
de indicatori de baz care aproximeaz bine att capacitatea local de a genera
mijloace financiare, ct i nevoile de servicii publice la nivel local: capacitatea
fiscal pe locuitor (CFL), respectiv, populaia i suprafaa UAT. Repartizarea FEB1
75
se face n funcie de capacitatea fiscal pe locuitor, de populaia i suprafaa UAT
de nivelul nti, iar repartizarea FEB2 se face n funcie de populaia i suprafaa
UAT de nivelul al doilea.
272. Calculul transferurilor cu destinaie general pentru bugetele locale de
nivelul nti, cu excepia bugetelor locale de nivelul nti din componena unitii
teritoriale autonome cu statut juridic special, se face invers proporional cu
capacitatea fiscal pe locuitor numai pentru bugetele locale de nivelul nti care au
o capacitate fiscal pe locuitor mai mic dect pragul calculat pe baza capacitii
fiscale naionale medii pe locuitor, multiplicat cu un parametru supraunitar
Pe=1,3, i direct proporional cu populaia i suprafaa UAT respective, conform
formulei:

unde:
TEi transferul de echilibrare pentru UAT de nivelul nti;
FEB1 fondul de echilibrare a bugetelor locale de nivelul nti;
CFLi capacitatea fiscal pe locuitor a UAT de nivelul nti, calculat ca raport
ntre veniturile colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice pe teritoriul
UAT respective i numrul de locuitori ai acesteia;
CFLn capacitatea fiscal naional medie pe locuitor, calculat ca raport ntre
veniturile colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice, cumulate din toate
UAT de nivelul nti, i numrul de locuitori cumulat al acestor uniti;
Pi populaia UAT de nivelul nti;
Pn populaia total a UAT de nivelul nti;
Si suprafaa UAT de nivelul nti;
Sn suprafaa total a UAT de nivelul nti;
ponderea specific a indicatorului capacitate fiscal pe locuitor. =
60%;
ponderea specific a indicatorului populaiei. = 30%;
ponderea specific a indicatorului suprafeei. = 10%;
+ + = 100%;
Pe parametrul supraunitar. Pe = 1,3.
273. Calculul transferurilor cu destinaie general pentru bugetele locale de
nivelul al doilea (cu excepia bugetului central al unitii teritoriale autonome cu
statut juridic special, a bugetelor municipale Bli i Chiinu, care nu se calific
pentru echilibrare) se face direct proporional cu populaia i suprafaa unitilor
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea calificate pentru echilibrare, conform
formulei:

,
unde:
TEj transferul de echilibrare pentru UAT de nivelul al doilea;
FEB2 fondul de echilibrare a bugetelor locale de nivelul al doilea;
Pj populaia UAT de nivelul al doilea;
Pn populaia total a UAT de nivelul al doilea calificate pentru echilibrare;
Sj suprafaa UAT de nivelul al doilea;
Sn suprafaa total a UAT de nivelul al doilea calificate pentru echilibrare;
ponderea specific a indicatorului populaiei. = 60%;
76
ponderea specific a indicatorului suprafeei. = 40%;
+ =100%.

274. Repartizarea FEB1 i FEB2, precum i calculul transferurilor cu


destinaie general pentru echilibrarea acestora se fac pe baza datelor din ultimul
an pentru care exist execuie bugetar definitiv i a datelor oficiale privind
populaia i suprafaa.
275. Ministerul Finanelor aduce la cunotina APL datele oficiale ale
Biroului Naional de Statistic privind numrul de locuitori, utilizate la calcularea
transferurilor cu destinaie general, plasnd datele respective pe pagina oficial a
ministerului i informnd despre accesibilitatea datelor n circulara privind
elaborarea bugetelor anuale remise APL.
276. Informaia privind transferurile cu destinaie general de la bugetul de
stat la bugetele locale pe anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget,
precum i estimrile volumelor transferurilor cu destinaie general pentru
urmtorii doi ani, ulteriori anului pentru care se elaboreaz bugetul, este pus la
dispoziia APL odat cu emiterea circularei privind elaborarea bugetelor anuale.
277. Pentru determinarea fondului de susinere financiar a bugetelor locale:
a) pentru anul urmtor anului pentru care se elaboreaz proiectul de buget, se
ia ca baz estimrile scontate ale contingentului impozitului pe venitul persoanelor
fizice ale anului de baz (curent);
b) pentru al doilea an dup anul pentru care se elaboreaz proiectul de buget,
se ia ca baz estimrile contingentului impozitului pe venitul persoanelor fizice ale
anului pentru care se elaboreaz proiectul de buget.

Transferurile cu destinaie special

278. Transferurile cu destinaie special sunt condiionate pentru anumite


scopuri i se aloc bugetelor locale pentru:
a) finanarea nvmntului precolar, primar, secundar general, special i
complementar (extracolar);
b) finanarea competenelor delegate APL prin lege.
279. Transferurile pentru finanarea nvmntului precolar, primar,
secundar general, special i extracolar (inclusiv colile sportive) se estimeaz de
ctre APC de specialitate responsabil de domeniul educaiei i se aloc bugetelor
locale de nivelul respectiv, n corespundere cu competenele stabilite autoritilor
APL prin legislaia privind descentralizarea administrativ. Transferurile cu
destinaie special pentru nvmntul primar i secundar general se estimeaz
conform metodologiei de finanare n baz de cost standard per elev, aprobat de
Ministerul Educaiei i Ministerul Finanelor.
280. n ce privete transferurile cu destinaie special pentru finanarea
competenelor delegate APL, acestea se estimeaz de ctre APC responsabile de
sectorul respectiv n funcie de contingentul de beneficiari, mrimea plilor i alte
condiii specifice stabilite de cadrul normativ.

4.8.2. Relaiile interbugetare ntre bugetul de stat i bugetul asigurrilor


sociale de stat

281. Relaiile ntre bugetul de stat i BASS se realizeaz prin:

77
a) transferuri cu destinaie special pentru acordarea prestaiilor sociale i
pentru alte cheltuieli, care potrivit legislaiei n vigoare, se suport de la bugetul de
stat prin intermediul BASS;
b) transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienei veniturilor
bugetului asigurrilor sociale de stat, n cazul n care resursele BASS nu acoper
cheltuielile acestuia.
282. Volumul transferurilor cu destinaie special se estimeaz de ctre APC de
specialitate (MMPSF) n baza propunerilor administratorului BASS n conformitate
cu legislaia n vigoare pe tipuri de prestaii sociale, reieind din mrimea stabilit a
prestaiilor sociale i numrul beneficiarilor estimat pentru perioada respectiv.
283. Volumul transferurilor pentru acoperirea insuficienei veniturilor BASS
se calculeaz ca diferen ntre resursele i cheltuielile proprii ale BASS estimate
pentru perioada respectiv. Resursele proprii ale BASS cuprind veniturile ob inute
din contribuiile obligatorii de asigurri sociale de stat, soldul de mijloace bne ti
n contul BASS la finele anului precedent, precum i transferurile de la bugetul de
stat pentru compensarea diferen ei de tarif a contribu iilor de asigurri sociale de
stat n sectorul agrar i compensarea sumelor anulate ale contribu iilor de asigurri
sociale de stat obligatorii. Cheltuielile proprii ale BASS sunt cheltuielile BASS, cu
excepia transferurilor cu destina ie special de la bugetul de stat. Formula de
calcul a insuficienei de venituri a BASS este:
Insuficiena de venituri a BASS = Venituri proprii ale BASS + soldul de
mijloace n contul BASS la finele anului precedent + Transferuri de la BS
pentru diferena de tarif a contribu iilor de asigurri sociale de stat
cheltuieli proprii ale BASS.

4.8.3. Relaiile interbugetare ntre bugetul de stat i fondurile asigurrii


obligatorii de asisten medical

284. Relaiile ntre bugetul de stat i FAOAM se realizeaz prin transferuri de


la bugetul de stat pentru asigurarea obligatorie de asisten medical a anumitor
categorii de persoane, pentru care, conform legislaiei, Guvernul are calitatea de
asigurat, precum i prin alte transferuri cu destinaie special pentru implementarea
anumitor programe de sntate.
285. Volumul transferurilor menionate se stabilete n conformitate cu
legislaia ce reglementeaz sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical,
precum i cu alte acte normative n domeniul ocrotirii sntii.

4.9. Aprobarea CBTM

286. n baza analizelor i estimrilor efectuate Ministerul Finanelor


definitiveaz documentul CBTM. Ca coninut, CBTM cuprinde urmtoarea
informaie de baz:
a) cadrul macroeconomic, care descrie contextul macroeconomic i conine
informaii privind evoluia principalilor indicatori macroeconomici pe termen
mediu, care au implicaii asupra bugetului.
b) politica bugetar-fiscal, care include:
- politica de venituri, inclusiv obiectivele politicii fiscale i vamale i
politicii de administrare fiscal i vamal;

78
- politica de cheltuieli, inclusiv prioritile stabilite n baza documentelor de
planificare strategic;
- politica n domeniul datoriei de stat;
- analiza riscurilor bugetar-fiscale, ce pot avea efect substanial asupra
situaiei bugetar-fiscale.
c) cadrul macrobugetar, care exprimat n valoare nominal i ca pondere n
PIB cuprinde:
- veniturile i cheltuielile totale ale BPN i pe componentele acestuia;
- cheltuielile de personal ale BPN i pe componentele acestuia;
- soldul primar al BPN;
- soldul BPN i al componentelor acestuia, inclusiv soldul fr granturi;
- soldul datoriei de stat, inclusiv intern i extern;
- soldul garaniilor de stat.
d) cadrul de cheltuieli, care conine:
- limitele sectoriale de cheltuieli ale BPN i pe componentele acestuia,
inclusiv transferurile interbugetare;
- limitele de resurse i cheltuieli ale bugetului de stat, repartizate pe APC.
287. Coninutul i formatul de prezentare a CBTM poate varia de la an la an
n dependen de volumul i coninutul informaiei ce se dorete a fi integrat n
document.
288. Dup consultarea cu Grupul coordonator CBTM, proiectul CBTM se
prezint spre aprobare Guvernului n termenul prevzut de calendarul bugetar.
289. Guvernul aprob CBTM n termenul prevzut de calendarul bugetar i l
prezint Parlamentului spre informare.

4.10. Aprobarea limitelor macrobugetare i a politicii bugetar-


fiscale pe termen mediu

290. n baza CBTM Ministerul Finan elor anual elaboreaz i prezint


Guvernului i ulterior Parlamentului spre aprobare proiectul legii privind limitele
macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, proiectul legii privind
modificarea sau completarea unor acte legislative reieind din obiectivele politicii
bugetare, fiscale i vamale.
291. Limitele macrobugetare pe termen mediu, exprimate n valoare nominal
i ca pondere n PIB, cuprind urmtorii indicatori:
a) veniturile totale ale bugetului public naional;
b) cheltuielile totale ale bugetului public naional;
c) cheltuielile de personal ale bugetului public naional;
d) soldul bugetului public naional, inclusiv fr granturi.

292. Proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i


proiectul legii privind modificarea sau completarea unor acte legislative reieind
din obiectivele politicii bugetare, fiscale i vamale se adopt de Parlament anterior
prezentrii proiectelor legilor bugetare anuale - n termenul stabilit de calendarul
bugetar.
293.Dup aprobare de ctre Parlament, limitele specificate la lit.b) - d) n
valoare nominal i ca pondere n PIB nu pot fi depite pentru anul bugetar
urmtor, iar cele exprimate ca pondere n PIB nu pot fi depite pentru urmtorii

79
doi ani bugetari. Aceasta are drept scop sporirea disciplinei i previzibilitii n
procesul bugetar, precum i asigurarea consistenei ntre prognozele CBTM i
legile bugetare anuale.
294. Termenele pentru prezentarea i adoptarea proiectelor de legi privind
limitele macrobugetare i privind modificarea i completarea unor acte legislative
sunt stabilite n calendarul bugetar, aprobat prin Legea finanelor publice i
responsabilitii bugetar-fiscale, precum i n calendarul pentru elaborarea i
aprobarea CBTM, cuprins la capitolul III al prezentului Set.

80
V. Metodologia pentru determinarea liniei de
baz
Acest capitol reglementeaz modul de elaborare i actualizare a liniei de baz. Se prezint
conceptul liniei de baz i structura acesteia, modul de elaborare/actualizare a liniei de baz, factorii
utilizai la calcularea acesteia i formatul utilizat n estimarea liniei de baz cu instruciuni detaliate
de completare. De asemenea, se ofer un exemplu de estimare/actualizare a liniei de baz pentru
sectorul nvmnt n cteva cicluri consecutive de elaborare a CBTM, cu explicaii detaliate.

5.1. Prevederi generale

295. Linia de baz reflect costul nivelului curent de servicii prestate i este
egal cu volumul total de resurse necesare pentru a presta pe termen mediu acelai
volum de servicii de aceeai calitate. La estimarea liniei de baz se presupune c
politicile curente vor rmne neschimbate pe parcursul anilor viitori. Linia de baz
se ajusteaz anual doar cu scopul de a asigura prestarea constant a serviciilor sau
de a pstra valoarea real a prestaiilor. Oricare alte majorri provocate de
extinderea volumului sau mbuntirea calitii prestrii serviciilor trebuie s fie
prezentate ca propuneri de politici noi, care se supun regulilor de examinare i de
prioritizare a propunerilor noi de cheltuieli.
296. Conceptul liniei de baz i modul de aplicare a acesteia variaz n
diferite ri i nu exist ntotdeauna o delimitare clar n privina la ceea ce trebuie
i ce nu trebuie s includ linia de baz. Totui, principiul general este ca linia de
baz s reprezinte numai costurile pentru implementarea politicilor i programelor
deja aprobate.
297. n toate cazurile, Ministerul Finanelor este autoritatea care determin
structura liniei de baz i stabilete reguli cu privire la estimarea sau actualizarea
acesteia.
298. Linia de baz constituie un element a limitelor de cheltuieli, stabilite n
CBTM i reprezint costul programelor de cheltuieli pe termen mediu n baza
politicilor existente i actelor normative n vigoare. Astfel, linia de baz este un
jalon eficient i un factor de control pentru procesul de elaborare a bugetului, care
permite separarea costurilor viitoare necesare pentru implementarea politicilor
existente de costurile politicilor noi.
299. La nivel macrobugetar, liniile de baz pot identifica posibile discordane
cu politica bugetar-fiscal. De exemplu, costul programelor existente de cheltuieli
poate fi n cretere cu o rat incompatibil cu obiectivele stabilite pentru deficitul
bugetar.

5.2. Determinarea liniei de baz

Activiti de baz

300. Linia de baz se estimeaz anual la etapa stabilirii limitelor de cheltuieli


n contextul CBTM.

81
301. n procesul de elaborare a CBTM se disting dou etape n determinarea
liniei de baz:
a) linia de baz preliminar se estimeaz de Ministerul Finanelor i
constituie limita preliminar, care servete drept baz pentru elaborarea strategiilor
sectoriale de cheltuieli pe termen mediu;
b) linia de baz actualizat se stabilete ca urmare a examinrii propunerilor
de ajustare a liniei de baz, prezentate de ctre APC de specialitate n cadrul
strategiilor sectoriale de cheltuieli. APC snt obligate s justifice i s explice oricare
propunere de majorare sau reducere fa de linia de baz preliminar, anunat de
ctre Ministerul Finanelor.
302. Iniial, Ministerul Finanelor este responsabil de elaborarea sau
actualizarea liniei de baz pe sectoare. Aceast activitate implic uneori necesitatea
solicitrii de date i alte informaii relevante de la autoritile/instituiile bugetare
(de ex. date statistice, date privind numrul beneficiarilor, etc.).
303. Odat cu dezvoltarea capacitilor APC, responsabilitatea privind
estimarea liniei de baz, ar putea fi deplasat asupra acestora. Oricum, acestea
trebuie s discute propunerile de actualizare a liniei de baz cu Ministerul
Finanelor, iar procesul de actualizare se finalizeaz numai dup ce Ministerul
Finanelor accept volumul i structura acesteia.
304. Estimarea liniei de baz implic urmtoarele activiti de baz:
a) revizuirea activitilor curente pentru fiecare sector/program de cheltuieli i
identificarea programelor sau activitilor ce se finalizeaz sau a cheltuielilor cu
caracter unic specifice doar unui an (de ex. cheltuielile legate de desfurarea
alegerilor parlamentare);
b) analiza utilizrii resurselor existente i identificarea rezervelor de
eficientizare a programelor existente de cheltuieli;
c) estimarea costurilor programelor existente n perspectiva pe termen mediu.
305. Linia de baz se estimeaz pe fiecare sector separat i cuprinde dou
componente distincte: a) linia de baz a cheltuielilor recurente i b) linia de baz a
investiiilor capitale.
306. Estimarea liniei de baz a cheltuielilor recurente presupune efectuarea
analizei pe fiecare categorie major de cheltuieli recurente (cheltuieli de personal,
bunuri i servicii, subvenii, prestaii sociale, alte cheltuieli operaionale i de
funcionare) i estimarea costurilor acestora pe termen mediu.
307. Estimarea liniei de baz pentru investiiile capitale implic urmtoarele
activiti de baz:
a) estimarea volumului total de cheltuieli pentru finanarea proiectelor n curs
de implementare;
b) estimarea volumului total de cheltuieli planificate pentru proiectele
implementarea crora nc nu a demarat, dar care sunt deja aprobate n CBTM
precedent.
308. Linia de baz cuprinde cheltuielile pe toate componentele BPN, att din
resurse generale, ct i din resurse colectate de autoritile/instituiile bugetare.

Factorii de cost

309. Linia de baz se estimeaz avnd la baz tendinele recente privind


volumul i structura cheltuielilor bugetare, indicatorii macroeconomici principali
(indicele preurilor de consum, salariul mediu, etc.), precum i ali factori de natur
tehnic ce influeneaz costurile.

82
310. Modificrile parametrilor privind salariile i preurile pot fi incluse n
linia de baz sau pot fi analizate n mod separat la o etap mai trzie n procesul de
elaborare a bugetului. Decizia se ia de ctre Ministerul Finanelor i se comunic
APC odat cu comunicarea limitelor preliminare de cheltuieli.
311.Ministerul Finanelor poate determina reguli specifice privind valoarea
factorilor i modul aplicrii acestora.
312. Linia de baz se stabilete innd cont de:
a) costul angajamentelor curente: bazat pe decizii de politici incluse n
bugetul aprobat pe anul curent, precum i decizii de politici asumate n cadrul
CBTM precedent.
b) prognoza schimbrilor de natur tehnic: de exemplu, revizuirea
prognozelor numrului beneficiarilor programelor de asisten social i a studenilor
nmatriculai poate avea efecte directe asupra cheltuielilor. Dac survin astfel de
circumstane, este necesar de identificat cadrul legal implicat. Revizuirea prognozelor
din cauza modificrii ariei de acoperire cu astfel de beneficii sau a mrimii
beneficiilor, nu este parte a liniei de baz deoarece n acest caz este necesar luarea
unei decizii politice.
313. Adiional, linia de baz poate fi ajustat innt cont de ali factori neutri
din punct de vedere al politicilor, cum ar fi:
a) modificarea perioadei de implementare a programelor deja aprobate;
b) modificarea etapelor de implementare a proiectelor de investiii capitale din
motive tehnice (de ex. tergiversarea implementrii proiectului drumurilor din cauza
condiiilor climaterice nefavorabile), volumul total al cheltuielilor prognozate pentru
proiect rmnnd neschimbat;
c) modificarea estimrilor costurilor curente viitoare pentru proiectele de
investiii capitale ce urmeaz a fi finalizate;
d) adoptarea actelor normative cu implicaii bugetare dup aprobarea bugetului
anual.
314. Boxa 5.1. prezint principalii factori de cost, care influeneaz linia de
baz i care se aplic la analiza categoriilor economice de cheltuieli.
Boxa 5.1. Factorii de cost pe categorii de cheltuieli
Categoria de cheltuieli Factorii de cost i aplicarea acestora
Cheltuielile de personal Estimrile se bazeaz pe prognoza numrului angajailor n sectorul
bugetar, mrimea salariilor n baza cadrului legal i politicii existente n
domeniul salarizrii i cotele curente ale contribuiilor de asigurri
sociale de stat obligatorii i primelor de asigurri obligatorii de asisten
medical (sau cotele revizuite dac acestea au fost aprobate).
Bunuri i servicii Se estimeaz costurile necesare pentru meninerea cantitii i calitii
serviciilor publice pe parcursul urmtorului an bugetar, avnd la baz
analiza dinamicii cheltuielilor pentru activitatea curent i de ntreinere
pe ultimii ani i lund n consideraie nivelul prognozat (asumat) al
inflaiei. De asemenea pot fi luai n calcul normativele costului pe
unitate i un anumit nivel de eficientizare a cheltuielilor n cauz.

83
Categoria de cheltuieli Factorii de cost i aplicarea acestora
Prestaii sociale Se estimeaz costurile aferente categoriilor existente de prestaii
sociale, avnd la baz informaii actualizate privind numrul
beneficiarilor de prestaii, categoriile de beneficiari i mrimea acestora
conform legislaiei n vigoare. Deciziile privind extinderea categoriilor de
beneficiari sau majorarea mrimii acestora nu fac parte a liniei de baz,
ci reflect politici noi, costul crora se va lua n consideraie la stabilirea
limitei de cheltuieli pentru anul bugetar urmtor.

Subvenii Se estimeaz reieind din numrul beneficiarilor de subvenii i


mrimea acestora n baza politicii existente de subvenionare a
sectorului privat (ntreprinderilor sau persoanelor fizice)
Deservirea datoriei Linia de baz pentru cheltuielile aferente deservirii datoriei de stat se
estimeaz reieind din volumul angajamentelor i condiiilor asumate n
cadrul acordurilor de finanare existente.
Investiiile capitale Linia de baz pentru investiiile capitale se estimeaz, lund n
consideraie soldul costului de deviz la finele anului al proiectelor de
investiii capitale n curs de implementare i termenele de implementare
i/sau de finalizare a acestora, precum i costul proiectelor noi care nc
nu au demarat, dar pentru care deja s-au asumat angajamente i sunt
aprobate n CBTM precedent.

315. n conformitate cu practicile unor state din cadrul OECD, Ministerul


Finanelor poate solicita ca autoritile bugetare corespunztoare s aplice la etapa
de actualizare a liniei de baz la nivel de sector un factor de economisire a
costurilor (de ex. % din volumul cheltuielilor recurente aprobate n anul curent).
Economisirea cheltuielilor va fi realizat din contul majorrii eficienei n prestarea
aceluiai nivel de servicii n cadrul programului.
316. Aceeai abordare poate fi utilizat i n cazul dezechilibrelor bugetare -
cnd cadrul de resurse nu acoper integral linia de baz estimat. Dac linia de baz
actualizat depete nivelul cadrului de resurse estimat, atunci linia de baz se
stabilete la nivelul cadrului de resurse estimat. n aceast situaie, Ministerul
Finanelor va ajusta linia de baz pentru a se ncadra n limitele cadrului disponibil
de resurse. Ajustarea liniilor de baz pe sectoare se va efectua n baza propunerilor
APC privind reducerea, anularea sau suspendarea programelor existente de
cheltuieli.
317. Resursele rezultate din reducerea liniei de baz ca urmare a revizuirii n
descretere a factorilor de cost nu pot fi lsate la discreia autoritilor bugetare. La
discreia autoritilor bugetare pot fi lsate doar economisirile obinute ca urmare a
eficientizrii utilizrii resurselor i pot fi direc ionate pentru fortificarea sau
mbuntirea calitii prestrii serviciilor n sector.

5.3. Formatul pentru estimarea/actualizarea liniei de baz

318. Procesul de estimare/actualizare a liniei de baz este susinut de SIMF.


Rezultatele analizelor i estimrilor privind linia de baz se prezint prin
completarea tabelului 5.1. Informaia se completeaz pentru fiecare sector. ns,
acelai format poate fi utilizat pentru estimarea liniei de baz i la nivel de
program/subprogram.

84
Tabelul 5.1. Estimarea /actualizarea liniei de baz (mii lei)
Denumirea Cod AB AB+1 AB+2 AB+3
aprobat estimat estimat estimat
Sectorul A
1 Bugetul aprobat pe anul curent AB
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
2 Angajamente aprobate n CBTM din
anul precedent
2.1 Factorul 1 / Politica 1
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
2.2 Factorul 2 / Politica 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
3 Factorii de estimare / actualizare a
liniei de baz
3.1 Factorul 1
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
3.2 Factorul 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
4 Linia de baz estimat (limita
preliminar de cheltuieli) (1+2+3)
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
5 Economii din eficientizare
5.1 Factorul 1
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
5.2 Factorul 2
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
7 Linia de baz actualizat (4+5)
Cheltuieli recurente
Investiii capitale
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget; AB+2
i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

319. La baza estimrii/actualizrii liniei de baz este bugetul aprobat al anului


curent (indicatorul 1), ajustat la implicaiile financiare ale politicilor tranzitorii
aprobate n CBTM din anul precedent (indicatorul 2), precum i lund n
consideraie ali factori ce influeneaz volumul cheltuielilor. Aceti factori pot
reflecta schimbri, care rezult din evoluia unor indicatori macroeconomici
(inflaia, salariile), demografici (contingentul beneficiarilor) sau alte schimbri n
legislaia n vigoare neutre din punct de vedere a politicilor (indicatorul 3), precum
i msuri de eficientizare a utilizrii resurselor care conduc la formarea economiilor
(indicatorul 5).
85
5.4. Exemplu de estimare a liniei de baz

320. n continuare se prezint un exemplu ipoteticde aplicare a metodologiei


privind determinarea liniei de baz pentru a permite o nelegere a relaiilor ntre
bugetul anual deja aprobat, CBTM n vigoare i CBTM n curs de elaborare.
Exemplul se refer la nvmntul superior, aflat n responsabilitatea Ministerului
Educaiei.
321. Formatul utilizat pentru exemplificarea modului de elaborare/ actualizare
a liniei de baz, conine i prioritile de politici noi, deoarece acestea odat fiind
aprobate n unul din CBTM, constituie parte a liniei de baz stabilite n urmtorul
CBTM. Astfel, utilizarea acestui format va facilita nelegerea corect a structurii
liniei de baz, precum i a legturii dintre CBTM aprobat i cel care urmeaz a fi
elaborat.

Ciclul Bugetar 1: Elaborarea CBTM pe 2012-2014 i a bugetului pe anul 2012

322. Tabelul 5.2 prezint formatul necesar pentru estimarea liniei de baz
pentru CBTM 2012-2014.
Tabelul 5.2. Estimarea liniei de baz pentru nvmntul superior n cadrul CBTM 2012-2014, (in mil. lei)

Denumirea 2011 2012 2013 2014

Aprobat

1 Bugetul aprobat 2011 100 100 100 100*

2 Angajamentele trectoare din 5 10 10


CBTM-ul anului anterior pentru anii
ce urmeaz

3 Total cumulativ (=1+2) 105 110 110

4 Modificri reale cunoscute ale 3 3 3


cheltuielilor (graie modificrilor de
ordin demografic i altor factori de
cost prevzui n legislaie sau
regulamente)

5 Total cumulativ Linia de 108 113 113


baz elaborat/ actualizat
(=3+4)

6 Noi iniiative de politici

Propunere de politici 1

7 1.1 Impactul financiar asupra 5


bugetului pe anul urmtor

8 1.2 Impactul financiar asupra 6 7


bugetului pe anii 2013-2014

9 Total propunerea de politici 1 5 6 7


(=7+8)

86
Denumirea 2011 2012 2013 2014

Aprobat

Propunerea de politici 2

10 2.1 Impactul financiar asupra


bugetului pe anul urmtor

11 2.2 Impactul financiar asupra 10 12


bugetului pe anii 2013-2014

12 Total propunerea de politici 2 0 10 12


(=10+11)

13 Sub total noile propuneride 5 16 19


politici (=9 + 12)

14 TOTAL (=5+13) 100 113 129 132

Se presupune c Angajamentele din CBTM-ul anului anterior sunt avansate spre noul an al CBTM (=
sgeata din rndul 1). Aceasta depinde de tipul programelor ce rezult n angajamente.

Limita nou (solicitat i aprobat


ulterior n CBTM / Bugetul anual)

Rndul 1: Punctul iniial pentru actualizarea liniei de baz pentru programul


nvmntul superior este bugetul aprobat pe anul 2011 (rndul 1 n tabelul
5.2);
Rndul 2: La acesta se reflect angajamentele luate n cadrul CBTM din anul
anterior (CBTM 2011-2013);
Rndul 4: La acesta se reflect modificrile reale cunoscute ale cheltuielilor
cauzate de modificrile n prognoza datelor demografice relevante i/sau
modificrile prognozate ale factorilor de cost ce influeneaz nivelele de cheltuieli
ce sunt prevzute n legislaie i regulamente. n acest exemplu se presupune c
responsabilii de prognoze nvmntului superior din cadrul Ministerului
Educaiei majoreaz prognozele privind nmatriculrile n baza noilor factori cu
privire la nivelul de nmatriculare n instituiile de nvmnt superior;
Rndul 5: mpreun acestea vor rezulta n linia de baz actualizat. Aceasta cifr
va reprezenta limita preliminar care va servi drept baz pentru elaborarea
strategiilor sectoriale de cheltuieli.

323. Pe parcursul procesului CBTM, pot fi propuse noi iniiative de politici


(rndul 6). Factorul determinant pentru o nou iniiativ de politic este anul n care
propunerea a fost convenit, cu toate c consecinele financiare ar putea s nu fie
resimite imediat. Pe parcursul procesului CBTM, Ministerul Educaiei propune
dou iniiative de politici noi.
Rndurile 7 i 8: Prima propunere de politici conine o majorare a bursei achitate
unui student. Costurile totale ale propunerii vor fi de 5 milioane lei n 2012
(rndul 7) i 6 i 7 milioane lei n 2013 i respectiv 2014 (rndul 8);

87
Rndurile 10 i 11: A doua propunere de politici se refer la sprijinul financiar
acordat Universitii de Stat din Moldova pentru crearea unei noi faculti de
studii europene. Ministerul Educaiei justific propunerea prin faptul c crearea
acestei noi faculti este n conformitate cu prioritile Guvernului cu privire la
fortificarea relaiilor cu Uniunea European i promovarea cunotinelor i
cercetrii n domeniul studiilor europene. Crearea noii faculti i a cursurilor ce
urmeaz a fi oferite nc urmeaz a fi stabilite de ctre rectorul i profesorii de la
Universitatea de Stat din Moldova, iar planificarea va fi realizat n 2012. Se
planific de a ncepe noile cursuri n 2013 i respectiv 2014. Costurile vor fi de 10
milioane lei n 2013 i respectiv 12 milioane lei n 2014, incluznd costurile de
salarizare pentru lectorii adiionali i alte costuri aferente. Nu vor fi necesare sli
de lectur, dei cldirea bibliotecii va fi gata n doi ani;
Rndul 13: Costurile totale ale celor dou propuneri de politici noi sunt prevzute
n acest rnd prin nsumarea rndului 9 cu rndul 12;
Rndul 14: Ministerul Educaiei solicit cheltuieli pentru finanarea noilor
propuneri de politici. Ministerul Educaiei nu comenteaz cu privire la
actualizarea liniei de baz, oferit de Ministerul Finanelor (care servete n
calitate de limit preliminar), deoarece se asigur o conlucrare strns (att
formal, ct i neformal) cu direcia finanelor de ramur din cadrul Ministerului
Finanelor. n acest exemplu, se presupune c Ministerul Finanelor este de acord
cu aceste dou politici noi, care ulterior au fost susinute de ctre Guvern i
Parlament n procesul de elaborare a bugetului anual. n cele din urm, limita
aprobat n CBTM, innd cont de modificrile operate n bugetul aprobat, va
servi n calitate de punct de reper n estimarea liniei de baz pentru urmtorul
ciclu bugetar.

Ciclul bugetar 2: Elaborarea CBTM 2013-2015 i a bugetului pe anul 2013.

324. Tabelul 5.3 seutilizeaz pentru a explica actualizarea liniei de baz


pentru nvmntul superior, n cadrul ciclului urmtor de elaborare a bugetului.
Tabelul 5.3. Estimarea liniei de baz pentru nvmntul superior n cadrul CBTM 2013-2015, (n mil.lei)

Denumirea 2011 2012 2013 2014 2015

Aprobat

1 Bugetul aprobat 2012 100 113 113 113 113

2 Angajamentele trectoare din 16 19 19


CBTM-ul anilor anteriori pentru
anii ce urmeaz (Aici: se
reprezint angajamentele CBTM
2011 - 2013 i CBTM 2012 -
2014.

3 Total cumulativ (=1+2) 129 132 132

4 Modificri reale cunoscute ale 1 1 1


cheltuielilor (graie modificrilor de
ordin demografic i altor factori de
cost prevzute n legislaie sau
regulamente)

88
Denumirea 2011 2012 2013 2014 2015

Aprobat

5 Total cumulativ Linia de baz 130 133 133


actualizat (=3+4)

6 Noi iniiative de politici

Propunerea de politici 1...n

7 Impactul financiar asupra 5


bugetului pe anul urmtor

8 Impactul financiar asupra 6


bugetului pe anii viitori (2014-
2015)

9 Total propunerea de politici 1 5 6


(=7+8)

10 Sub total iniiative de politici noi 5 6 0


(=9 )

11 TOTAL (=5+10) 100 113 135 139 133

Limita nou (solicitat i aprobat


ulterior n CBTM / Bugetul anual)

Rndul 1: Punctul iniial pentru actualizarea liniei de baz pentru nvmntul


superior este bugetul aprobat pe anul 2012 (rndul 14, coloana 2012 din tabelul
5.1);
Rndul 2: La acesta se adaug angajamentele trectoare din CBTM din anii
precedeni i deciziile luate n cadrul ciclurilor anterioare de elaborare a bugetului
anual. n acest exemplu se face referire la cele dou cicluri anterioare ale CBTM:
o Ciclcul CBTM 2011 - 2013. Angajamentele pentru 2013 sunt 10 mil.lei, dup
cum se vede n tabelul 5.2 (rndul 2). n bugetul aprobat pe anul 2012 au fost
incluse 5 milioane lei. Astfel, doar 5 milioane lei vor fi calculai pentru
bugetul pe 2013. Pentru anul 2014, urmeaz a fi planificat aceeai sum;
o Ciclul CBTM 2012 - 2014. Angajamentele pe 2012 sunt reflectate n noile
iniiative de politici aprobate n CBTM pe anii 2012-2014. n bugetul aprobat
pentru anul 2012 au fost incluse 5 milioane lei. Astfel, doar 5 milioane lei vor
fi calculate pentru bugetul pe 2013. Pentru anul 2014 se planific 14 milioane
lei (= 19 - 5 milioane lei).
o Totalul angajamentelor trectoare din CBTM 2011-2013 i CBTM 2012-
2014 reprezint suma angajamentelor din ciclurile anterioare, 16 milioane
lei (= 5+11) pentru 2013 i 19 milioane lei pentru 2014 (= 5 + 14).
o Se presupune c Angajamentele ultimului an al CBTM 2012-2014 vor fi
avansate spre noul an al CBTM, adic 2015.

89
Rndul 4: La acesta se adaug modificrile reale cunoscute ale cheltuielilor
cauzate de modificrile n prognoza datelor demografice relevante i/sau
modificrile prognozate ale factorilor de cost ce influeneaz nivelele de cheltuieli
ce sunt prevzute n legislaie i regulamente. n acest exemplu, se presupune c
responsabilii de prognoze de la Direcia nvmnt superior a Ministerului
Educaiei majoreaz prognozele privind nmatriculrile n baza noilor factori cu
privire la nivelele de nmatriculare n instituiile de nvmnt superior. Direcia
finanelor de ramur din cadrul MF accept propunerile Ministerului Educaiei;
Rndul 5: Aceast cifr reprezint linia de baz, care constituie limit preliminar
n procesul de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli i linia de baz
actualizat odat cu finalizarea CBTM.

325. Pe parcursul procesului CBTM 2013-2015 pot fi propuse noi iniiative de


politici (rndul 6). n acest exemplu se presupune, c va fi susinut doar o singur
propunere de politic, care va avea consecine financiare pentru urmtorii doi ani.
Rndurile 7 i 8: Ministerul Educaiei decide s propun construcia unui nou
cmin studenesc pentru a satisface cerinele insistente din partea Universitii
Pedagogice de Stat Ion Creang, de a oferi cazare studenilor. Investiiile
capitale au trecut de etapa de analiz cu doi ani n urm. Anul trecut universitatea
a efectuat analiza cost-beneficiu din sursele proprii, demonstrnd avantaje enorme
(de ex. mrirea diversitii n rndurile studenilor, rezultate posibil mai bune la
nvtur datorit unor mai bune condiii de trai). Costurile estimative pentru
construcia cminului studenesc sunt de circa 5 milioane lei n 2013 i 6 milioane
lei n 2014. Se presupune c construcia va fi finalizat n 2014;
Rndul 9: Costurile totale ale acestei noi propuneri de politici sunt indicate prin
nsumarea rndurilor 7 i 8;
Rndul 11: Ministerul Educaiei solicit cheltuieli pentru finanarea doar a unei
propuneri de politici prezentate. Ministerul Educaiei nu are comentarii privitor la
linia de baz oferit de MF (care servete n calitate de limit preliminar),
deoarece se asigur o conlucrare strns (att formal, ct i neformal) cu direcia
finanelor de ramur din cadrul Ministerului Finanelor. n acest exemplu, se
presupune c MF este de acord cu aceast iniiativ de politic, care a fost
susinut ulterior de ctre Guvern i Parlament n procesul de elaborare a
bugetului anual. n cele din urm, limita aprobat n CBTM, innd cont de
modificrile operate n bugetul aprobat, va servi n calitate de punct de reper n
estimarea liniei de baz pentru urmtorul ciclu bugetar.

Ciclul bugetar 3: Elaborarea CBTM pe 2014-2016 i a bugetului pe anul 2014.

326. Tabelul 5.4 va fi de asemenea utilizat pentru a explica actualizarea liniei


de baz pentru nvmntul superior, n cadrul ciclului urmtor de elaborare a
bugetului.

Tabelul 5.4. Estimarea liniei de baz pentru nvmntul superior pentru CBTM 2014-2016, (n mil.lei)

Denumirea 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aprobat

1 Buget aprobat 2013 100 113 135 135 135 135

90
Denumirea 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aprobat

2 Angajamentele din 4 -2 -2
CBTM-ul anului anterior
pentru anii ce urmeaz
(Aici: se reprezint
angajamentele din
CBTM 2011 - 2013,
CBTM 2012 - 2014 i
CBTM 2013 -2015)

3 Total cumulativ (=1+2) 139 133 133

4 Modificri reale 0 0 0
cunoscute ale
cheltuielilor (graie
modificrilor de ordni
demografic i altor
factori de cost
prevzute n legislaie
sau regulamente)

5 Total cumulativ Linia 139 133 133


de baz actualizat
(=3+4)

6 Noi iniiative de politici

Propunerea de politici
1...n

7 Impactul financiar 5
asupra bugetului pe
anul urmtor

8 Impactul financiar 0 0
asupra bugetului pe anii
viitori (2015-2016)

9 Total propunerea de 5 0 0
politici 1 (=7+8)

10 Sub total noile iniiative 5 0 0


de politici (=9)

11 TOTAL (=5+10) 100 113 135 144 133 133

Limita nou (solicitat i aprobat


ulterior n CBTM / Bugetul anual )

91
Rndul 1: Punctul iniial pentru actualizarea liniei de baz pentru nvmntul
superior este bugetul anual aprobat pe 2013 (rndul 11, coloana 2013 din tabelul
5.3);
Rndul 2: La acesta se adaug angajamentele trectoare din CBTM din anii
precedeni i deciziile luate n cadrul ciclurilor anterioare de elaborare a bugetului
anual. n acest exemplu, se face referire la cele trei cicluri anterioare ale CBTM:
o Ciclul CBTM 2011 - 2013. Angajamentele pentru 2013 sunt 10 milioane lei,
dup cum se vede n tabelul 5.2 (rndul 2). n bugetul anual aprobat pentru
2012 au fost incluse 5 milioane lei. Adiional, 5 milioane lei sunt incluse n
bugetul pe anul 2013. Pentru 2014 s-a planificat aceeai sum. Aceasta
nseamn c nu vor fi planificate mijloace adiionale pentru noul ciclu CBTM;
o Ciclul CBTM 2012 - 2014: Dup cum a fost menionat angajamentele pe 2012
sunt reflectate n noile iniiative de politici aprobate n ciclul CBTM 2012-
2014. n bugetul anual aprobat pentru 2012 deja au fost incluse 5 milioane lei.
Aceasta nseamn c doar 11 milioane lei vor fi calculai pentru bugetul pe
2013. Estimrile acestor angajamente pentru 2014 vor fi de 14 milioane lei (=
19 - 5 milioane lei) n comparaie cu bugetul aprobat pe 2012. Cu toate
acestea, n comparaie cu bugetul aprobat pe 2013 doar 3 milioane lei (= 19
mil.-/- 16 milioane lei) trebuie planificate adiional. Se presupune, c costurile
salariale i cele pentru bibliotec pentru 2015 vor fi aceleai ca i costurile
estimate pentru 2014;
o Ciclul CBTM 2013 - 2015: Angajamentele pe 2013 ce rezult din politica de a
construi un nou cmin studenesc se cifreaz la 5 milioane lei i au fost incluse
n bugetul 2013 cu consecine financiare (rndul 7 anterior tabelul 5.3). Pentru
2014 cheltuielile au fost estimate la 6 milioane lei, doar cu 1 milion de lei mai
mult dect n 2013. Construcia va fi finalizat n 2015 i, respectiv, va avea
loc o corecie n vederea micorrii cheltuielilor cu - 5 milioane lei, deoarece
aceast sum a fost inclus n bugetul 2013 i nu mai necesit a fi planificat.
o Totalul angajamentelor trectoare din CBTM 2012-2014 i CBTM 2013-
2015 reprezint suma angajamentelor ciclurilor anterioare n valoare de 4
milioane lei (= 3 +1) pentru 2014 i o corecie de -/- 5 milioane lei pentru
2015.

Rndul 4: La aceasta se adaug modificrile reale cunoscute ale cheltuielilor


cauzate de modificarea prognozelor datelor demografice relevante i/sau
modificrile prognozate ale factorilor de cost ce influeneaz nivelull de
cheltuieli, ce sunt prevzute n legislaie i regulamente. n acest exemplu, se
presupune c responsabilii de prognozele nvmntului superior din cadrul
Ministerului Educaiei, a doua oar doresc s modifice prognozele privind
nmatriculrile n baza noilor factori cu privire la nivelul de nmatriculare n
instituiile de nvmnt superior. Direcia finanelor de ramur din cadrul MF nu
accept propunerea n pofida justificrilor parvenite de la Ministerul Educaiei;
Rndul 5: Aceast cifr reprezent linia de baz, care constituie limit preliminar
n procesul de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli i linia de baz
actualizat odat cu finalizarea CBTM.

327. Pe parcursul CBTM 2014-2016 pot fi propuse noi iniiative de politici


(rndul 6).
Rndul 7: De aseast dat, Ministerul Educaiei prezint o propunere de un
proiect investiional, avnd drept scop elaborarea unui nou model de pognoz a
92
numrului de studeni ce urmeaz a fi nmatriculai, nsoit de un soft pentru a
evita modificrile constante ale numrului de studeni nmatriculai anual. Se
presupune c aceast propunere de politici va avea consecine financiare doar
pentru urmtorul an bugetar;
Rndul 9: Costurile totale ale acestei noi propuneri de politici sunt estimate prin
nsumarea rndurilor 7 i 8;
Rndul 11: Ministerul Educaiei solicit cheltuieli pentru finanarea propunerii de
politici, convenit cu MF. Ministerul Educaiei nu are comentarii privitor la linia
de baz anunat de MF (care servete n calitate de limit preliminar), deoarece
se asigur o conlucrare strns cu direcia finanelor de ramur din cadrul MF. n
acest exemplu, se presupune c MF accept noua propunere de politic, care
ulterior a fost susinut de Guvern i Parlament n procesul de elaborare a
bugetului anual. n cele din urm, limita aprobat n CBTM, innd cont de
modificrile operate n bugetul aprobat, va servi n calitate de punct de reper n
estimarea liniei de baz pentru urmtorul ciclu bugetar.

93
VI. Metodologia pentru elaborarea strategiilor
sectoriale de cheltuieli
Acest capitol ofer metodologia cu privire la elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli n contextul
CBTM. Reglementrile acestui capitol sunt n corelare cu metodologia de stabilire a limitelor de cheltuieli pe
termen mediu. Anual, Ministerul Finanelor poate emite o circular, care cuprinde particulariti specifice
exerciiului bugetar respectiv.

6.1. Prevederi generale

328. Strategiile sectoriale de cheltuieli reprezint un instrument, prin care se


asigur corelarea prioritilor de politici cu alocrile de resurse la nivel de sector 6. Prin
SSC se stabilesc obiectivele i prioritile de politic sectorial corelate cu volumul resurselor
bugetare prognozate/planificate pe termen mediu, precum i se analizeaz implicaiile acestora
pentru alocrile de resurse pe termen mediu. Anual, strategiile de cheltuieli se
revizuiesc, se actualizeaz i se extind cu un an pentru a menine perspectiva de trei ani
n planificarea bugetului.
329. Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli n contextul CBTM are drept
obiective de baza:
a) asigurarea legturii ntre prioritile de politica i cheltuielile bugetare alocate
sectorului;
b) identificarea masurilor de mbuntire a eficientei i eficacitii programelor
existente de cheltuieli i redirecionarea resurselor spre programele mai prioritare;
c) evaluarea impactului financiar al propunerilor de politici noi i prioritizarea
acestora n limita resurselor disponibile.
330. Proiectul strategiilor sectoriale de cheltuieli stau la baza determinrii limitelor
actualizate de cheltuieli pe sectoare i pe APC n contextul CBTM. Ulterior, acestea
servesc autoritilor publice n calitate de suport n procesul de elaborare i justificare a
propunerilor detaliate de buget.
331. Strategiile sectoriale de cheltuieli se elaboreaz de ctre APC de specialitate
responsabile de politica n sector, n conlucrare cu alte autoriti publice care
gestioneaz resurse bugetare n sector. Capitolul XIII cuprinde regulamentul-cadru
privind organizarea intern a activitilor de elaborare a strategiilor sectoriale de
cheltuieli i a proiectului de buget anual.
332. Pentru a facilita conlucrarea i a asigura consultarea strategiilor de cheltuieli
cu alte autoriti i pri interesate, APC de specialitate instituie grupuri sectoriale de
lucru. Componena i modul de organizare i activitate a grupurilor sectoriale de lucru
se reglementeaz la capitolul IV al Setului.

Caracteristici de baz

333. Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli implica o analiz complex i o


abordare integrat n planificarea cheltuielilor. n special, strategiile sectoriale de
cheltuieli trebuie s respecte urmtoarele cerine i reguli generale:

6
Sectorul reprezint un ansamblu de instituii, programe sau activiti specifice, care au scopuri comune i n mare parte corespund
grupurilor n cadrul clasificaiei funcionale. Registrul sectoarelor se menine n SIMF.

94
a) s fie cuprinztoare - s reflecte ntreg sectorul cu implicarea tuturor
autoritilor care gestioneaz resurse n sector fr a se limita doar la o parte a ramurii
gestionat de autoritatea public de specialitate, s cuprind toate resursele BPN pentru
sectorul respectiv, att sub aspectul cheltuielilor recurente, ct i a investiiilor capitale.
b) s fie consistente cu prioritile de politic de nivel naional - obiectivele
sectoriale i prioritile de politici pe termen mediu trebuie s rezulte din Programul de
activitate a Guvernului i din alte documente de planificare strategic;
c) s reflecte prioritile de politic sectorial aciunile planificate n strategia
de cheltuieli trebuie s fie prioritizate n baza analizei ex-ante a impactului propunerilor de
politici i analizei cost - beneficiu, precum i lund n considerare posibilitile de
redirecionare a resurselor de la programele mai puin prioritare ctre cele cu un nivel mai
nalt de prioritate;
d) s fie realiste s tin cont de cadrul disponibil de resurse i s fie elaborate n
corespundere cu limitele de cheltuieli stabilite. De asemenea realismul propunerilor trebuie
analizat prin prisma timpului necesar pentru implementarea politicilor.

6.2. Etapele de baz n elaborarea strategiilor sectoriale de


cheltuieli

334. n procesul de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli se identific


urmtoarele etape:
a) Etapa I: Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru urmtorul ciclu
CBTM;
b) Etapa II: Examinarea i consultarea strategiilor sectoriale de cheltuieli;
c) Etapa III: Ajustarea i aprobarea strategiilor sectoriale de cheltuieli;
d) Etapa IV: Raportarea implementrii strategiilor sectoriale de cheltuieli.
Etapa I: Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli

335. La aceast etap APC de specialitate, n consultare cu grupul sectorial de


lucru, elaboreaz proiectele strategiilor sectoriale de cheltuieli, avnd la baz:
a) analiza implementrii strategiei sectoriale de cheltuieli din ciclul bugetar
precedent;
b) documentele de planificare strategic att de nivel naional (Programul de
activitate al Guvernului, strategii i programe naionale de dezvoltare), ct i cele
sectoriale;
c) limitele preliminare de cheltuieli pe sectoare i alte particulariti specifice
privind elaborarea i prezentarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, stabilite de ctre
Ministerul Finanelor.
336. La elaborarea strategiilor de cheltuieli i alocarea resurselor n cadrul
sectorului, se iau n consideraie urmtoarele principii:
a) eficiena i eficacitatea utilizrii resurselor n cadrul programelor existente;
b) aranjamentele instituionale ale sectorului i capacitile de implementare a
reformelor;

95
c) asigurarea prioritar cu resurse a politicilor existente, cuprinse n linia de
baz;
d) prioritizarea msurilor dup impactul lor asupra obiectivelor de politici
naionale i sectoriale, precum i n baza analizei cost-beneficiu;
e) redirecionarea resurselor de la programele mai puin prioritare ctre cele cu
un nivel mai nalt de prioritate.
337. Ca structur, strategiile sectoriale de cheltuieli cuprind:
a) analiza tendinelor principale din sector sub aspectul performanei i al
cheltuielilor bugetare, cu identificarea problemelor majore n sector i a obiectivelor de
politic pe termen mediu;
b) structura instituional a sectorului i schimbrile recente sau preconizate
aferente cadrului organizaional i de management;
c) analiza programelor sectoriale de cheltuieli cu identificarea aciunilor
prioritare de politic pe termen mediu i a implicaiilor financiare a acestora asupra alocrii
resurselor n cadrul sectorului - tabelul 6.1;
d) repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe programe/sub-programe n
cadrul sectorului i pe tipuri de bugete tabelul 6.2;
e) analiza asistenei financiare externe n cadrul sectorului i identificarea
posibilitilor de atragere a resurselor adiionale pentru realizarea prioritilor sectoriale de
politic (proiectele finanate din surse externe, aflate n curs de implementare sau la etapa
de negociere cu donatorii pentru perioada de planificare) tabelul 6.3;
f) aciunile fr acoperire financiar, costurile crora nu sunt acoperite n
cadrul limitei de cheltuieli (aceast informaie se cuprinde doar n versiunea preliminar
a strategiei de cheltuieli i servete drept suport n cadrul negocierii resurselor adiionale)
tabelul 6.4.
338. Formatul de prezentare a strategiei sectoriale de cheltuieli se cuprinde n sub-
capitolul 6.4.

Etapa II: Examinarea strategiilor sectoriale de cheltuieli


339.La aceasta etap proiectele strategiilor sectoriale de cheltuieli prezentate de
APC de specialitate se supun examinrii de ctre autoritile publice responsabile de
cadrul de politici Cancelaria de Stat i de cadrul de resurse Ministerul Finanelor.
340. Cancelaria de Stat examineaz i avizeaz propunerile naintate pentru a
verifica legtura cu prioritile de politica stabilite n alte documente strategice la nivel
naional, precum i implicarea donatorilor n realizarea acestor prioriti.
341. Ministerul Finanelor examineaz propunerile naintate din perspectiva: (i)
eficienei i eficacitii propunerilor, (ii) structurii actuale a cheltuielilor i rezervelor de
mbuntire a utilizrii resurselor existente, (iii) costurilor adiionale n raport cu limita
preliminar de cheltuieli. De asemenea se vor lua n considerare comentariile
Cancelariei de Stat n ce privete legtura cu prioritile naionale.
342. Dup examinarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, acestea servesc drept
baz pentru definitivarea limitelor de cheltuieli pentru fiecare sector. Ministerul
Finanelor aduce la cunotina autoritilor publice limitele actualizate de cheltuieli pe
sectoare, n conformitate cu care se ajusteaz strategiile sectoriale de cheltuieli.

96
Etapa III: Ajustarea i aprobarea strategiilor de cheltuieli
343. La aceast etap APC de specialitate, n consultare cu grupul de lucru,
ajusteaz strategiile sectoriale de cheltuieli n corespundere cu limitele actualizate de
cheltuieli. Strategiile sectoriale de cheltuieli definitivate se prezint Ministerului
Finanelor n termenii stabilii n calendarul bugetar.
344. Strategiile sectoriale de cheltuieli definitivate, dup coordonarea cu MF, se
aprob de ctre APC de specialitate i se plaseaz pe paginile web ale acestora. Pentru
etapele ulterioare ale procesului bugetar ele servesc ca baz la elaborarea propunerilor
detaliate de buget i suport n procesul promovrii bugetului anual la Guvern i
Parlament.
Etapa IV. Raportarea implementrii strategiilor sectoriale de cheltuieli din
CBTM precedent
345. APC de specialitate, n colaborare cu alte instituii relevante, care gestioneaz
resurse n sectorul respectiv, efectueaz analiza implementrii aciunilor de politica,
preconizate n strategiile sectoriale de cheltuieli din anii precedeni. Analiza respectiv
servete drept baz pentru elaborarea strategiei de cheltuieli pentru ciclul bugetar
urmtor i se prezint Ministerului Finanelor n formatul tabelului 6.5. Concomitent
raportul respectiv se prezint i Cancelariei de Stat n adresa membrilor grupurilor
sectoriale de lucru.
346. Raportul cuprinde aciunile ntreprinse n vederea realizrii prioritilor de
politica asumate n CBTM din anul precedent i cheltuielile efectuate, precum i
impactul acestora asupra indicatorilor de performan. De asemenea, raportul ofer
explicaii privind motivele devierilor de la indicatorii asumai. Analiza efectuata la
aceast etap servete drept baz pentru propunerile de revizuire a politicilor existente i
de politici noi n contextul strategiei de cheltuieli pentru urmtorul ciclu bugetar.
347. Fluxul de activiti privind elaborarea SSC se prezint schematic n figura 6.1.

97
Figura 6.1. Fluxul de activiti privind elaborarea SSC

98
6.3. Activiti de baz pentru elaborarea strategiei sectoriale de
cheltuieli

348. Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli implic urmtoarele activiti


de baz:
1) Analiza general i tendinele principale ale sectorului
2) Determinarea programelor de cheltuieli n cadrul sectorului
3) Analiza strategica pentru fiecare program n parte
4) Elaborarea propunerilor de cheltuieli n contextul CBTM.
1) Analiza general i tendinele principale ale sectorului

349. Aceast activitate const n pregtirea informaiei de baz i descrierea


narativ a principalelor rezultate i tendine ale sectorului, care va elucida n special:
a) dimensiunea i rolul sectorului respectiv n economie, precum i definirea
rolului statului n gestionarea sectorului ca prestator direct de servicii publice
sau ca organ de reglementare;
b) aria de acoperire i rolul sectorului n sistemul public naional, ponderea
sectorului n bugetul public naional, sursele de finanare i dinamica
alocaiilor bugetare n ultimii ani;
c) structura instituional a sectorului (numrul total de instituii din sector,
numrul de personal din sector, autoritile publice care gestioneaz resurse n
sector i numrul instituiilor din subordinea acestora) i, dup caz, un sumar al
schimbrilor instituionale recente i a celor planificate (de ex. crearea,
contopirea, reorganizarea, lichidarea instituiilor sau a posturilor de funcie);
d) lista programelor existente n sector i ponderea acestora n totalul cheltuielilor
sectorului, precum i indicatorii principali de performan n sector supui
monitorizrii;
e) problemele critice n sector i provocrile de politici ce trebuie s fie abordate
pe termen mediu;
f) obiectivele pe termen mediu trasate n conformitate cu scopurile din alte
documente strategice la nivel naional, precum i la nivel de sector, deja
existente. Acestea trebuie s reflecte obiectivele incluse n analiza strategic a
programelor de cheltuieli.
350. Descrierea trebuie s fie nsoit de diagrame, grafice, tabele, pentru a
sensibiliza factorii de decizie i societatea asupra problemelor i realizrilor sectorului
analizat.
2) Determinarea programelor de cheltuieli
351. Aceasta activitate const n revizuirea listei programelor i sub-programelor,
care fac parte component a sectorului. Drept suport n aceast activitate servete
clasificaia programelor n cadrul clasificaiei bugetare. n cazul n care apare
necesitatea de a reformula programele existente sau de a crea un program/sub-program
nou, propunerile respective se coordoneaz cu Ministerul Finanelor n modul stabilit.
352. Strategia de cheltuieli cuprinde nu doar programele finanate de la BS, ci i
programele finanate din BL, BASS i FAOAM.
353. Cerinele i caracteristicile de baza ale unui program se reglementeaz n
metodologia bugetului pe programe, care se cuprinde n capitolul XI al Setului.

99
3) Analiza strategic a programelor
354. La aceast activitate se efectueaz analiza fiecrui program/ sub-program
identificat la activitatea anterioar. Analiza cuprinde o descriere succint a situaiei
existente n cadrul programului/sub-programului, a constrngerilor ce in de
implementarea acestuia, precum i prioritile de politic pe termen mediu. Pentru a
reflecta legtura logic dintre elementele analizei, aceasta se prezint ntr-un format
special, prezentat n tabelul 6.1, iar coninutul va fi descris concis sub form de teze
principale.

I. Situaia curent i obiective pe termen mediu


355. Aceast seciune cuprinde:
a) concluziile principale ale analizei situaiei curente pe program/sub-program.
n special, analiza trebuie s identifice problemele stringente din sector, inclusiv cele
legate de utilizarea ineficient a resurselor cu prezentarea indicatorilor msurabili, privind
indicii de reea, state, contingent, etc.
b) obiectivele de politici pe termen mediu ale programului/sub-programului.
Obiectivele trebuie sa fie consistente i s derive din obiectivele stabilite n documentele
de planificare strategic de nivel naional, ct i cele sectoriale. Obiectivele trebuie s fie
cuantificate, cu accent pe anul bugetar urmtor.

II. Prioritile de politic


356. n aceast seciune se identific aciuni specifice, care s contribuie la
ndeplinirea obiectivelor de politic prevzute n prima seciune. Aciunile se grupeaz
n trei categorii:
A. Politici curente - se reflect aciunile cuprinse n linia de baz i includ
politicile deja adoptate n sector, care sunt meninute n perioada de prognoz. De regul,
se prezint ntr-o formulare general. Dac se consider necesar, aciunile pot fi repartizate
dup structura instituional, dac n linia de baz se includ sume pentru diferite instituii
sau dup scopuri specifice care necesit a fi monitorizate separat.
B. Aciuni care vizeaz utilizarea mai eficace i eficient a resurselor - se
includ aciuni de eficientizare, care se refer la: reforme structurale, raionalizarea
structurii i a modului de prestare a serviciilor, economii n rezultatul modificrii normelor
operaionale la serviciile comunale i energetice, implementarea sistemelor informaionale,
nlocuirea echipamentului, etc. Economiile formate ca urmare a acestor aciuni vor genera
un suport adiional pentru finanarea altor angajamente asumate sau a iniiativelor
(aciunilor) noi de politica identificate pentru perioada CBTM.
C. Politici noi - reprezint iniiativele prioritare de politic, menite s
contribuie la dezvoltarea sectorului prin extinderea volumului serviciilor prestate sau
mbuntirea calitii acestora, cum ar fi majorarea cuantumului anumitor prestaii sociale
sau introducerea unor prestaii noi, crearea infrastructurii pentru dezvoltarea produciei
agricole, formarea unor instituii sau subdiviziuni structurale, etc.
357. Prioritile de politici sectoriale propuse n contextul CBTM trebuie s fie
supuse n prealabil analizei impactului dup mai multe criterii (bugetar, economic,
social, administrativ, de mediu, etc.). n acest scop, APC consult Ghidul metodologic
pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor publice, elaborat de Cancelaria de Stat.
n special, aciunile de politic trebuie s ntruneasc urmtoarele condiii principale:

100
a) s fie prioritizate i s reflecte aciunile cele mai importante, cu impact major
asupra obiectivelor de politic;
b) s fie consistente i s derive din prioritile stabilite n documentele de
planificare strategic de nivel naional, ct i cele sectoriale, precum i n acordurile
negociate cu partenerii de dezvoltare (a se face referin la acestea).
c) s fie monitorizabile i s prevad perioada sau termenii de implementare a
aciunilor, accentul fiind pus pe primul an din CBTM;
d) s fie realizabile i realiste din punctul de vedere al acoperirii financiare.

III. Implicaiile financiare pe termen mediu


358. n seciunea a treia se includ rezultatele analizei implicaiilor financiare ale
propunerilor identificate la seciunea a doua. Drept suport n procesul de evaluare a
implicaiilor financiare servete ndrumarul privind estimarea costurilor, cuprins n
capitolul XII al Setului, precum i Ghidul metodologic pentru evaluarea ex-ante a
impactului politicilor publice.
359. Costurile politicilor curente (linia de baz) - se vor reflecta ca sum total.
Punctul de reper n procesul de evaluare a costului politicilor curente ale sectorului
constituie linia de baz estimat de ctre Ministerul Finanelor. APC de specialitate n
comun cu alte autoriti implicate n implementarea politicilor sectoriale, vor nainta
propuneri de ajustare a liniei de baz, determinate exclusiv de influena factorilor tehnici
(inflaia, modificarea numrului de beneficiari, finalizarea unor aciuni n perioada de
prognoz). La aceast poziie nu se admite includerea i estimarea unor aciuni noi de
politic n sector.
360. Costul aciunilor ce conduc la utilizarea mai eficient a resurselor i costurile
politicilor noi vor fi incluse sub form de majorri (+) sau economisiri de resurse (-),
inclusiv a urmare a redistribuirilor ntre programe pentru fiecare an de prognoz.
361. n versiunea preliminar, strategia de cheltuieli poate cuprinde costuri de politici
care nu se ncadreaz n limita preliminar de cheltuieli. Costurile neacoperite pot reflecta
att angajamente n vigoare care nu au acoperire financiar, precum i iniiativele de
politici noi. Acestea se prezint separat n formatul tabelului 6.4, i se examineaz ulterior
n procesul definitivrii limitelor de cheltuieli.
362. Analiza implicaiilor financiare ale msurilor de politici propuse trebuie s
reflecte implicaiile asupra tuturor bugetelor componente ale BPN, precum i sub aspectul
surselor de acoperire - din resurse colectate de autoritile publice sau din resurse generale
ale bugetului.

IV. Indicatorii de performan


363. La aceast seciune, se identific indicatorii de performan, cu ajutorul crora
se va monitoriza performana programului. Pentru fiecare program/subprogram este
necesar de stabilit cel puin cte un indicator de fiecare categorie de eficien, de produs,
de rezultat.
364. Modul de stabilire a indicatorilor de performan se reglementeaz prin
metodologia bugetrii pe programe, cuprins la capitolul XI al Setului.
365. Pentru a asigura consecvena, indicatorii identificai n contextul strategiilor de
cheltuieli trebuie s fie formulai n corespundere cu indicatorii de performan prevzui n
documentele de planificare strategic i cu bugetul pe programe.

101
4) Elaborarea propunerilor de cheltuieli
366. La aceast etap, n baza analizelor efectuate la etapele anterioare, se ntocmete
sinteza propunerilor de cheltuieli sectoriale pe termen mediu, care include:
a) propunerile pentru ajustarea, n caz de necesitate, a liniei de baza, precum i
costurile politicilor noi (tabelul 4.8). Aceast informaie nsoit de justificri servete
drept baz pentru definitivarea limitelor de cheltuieli de ctre Ministerul Finanelor;
b) propunerile cu privire la repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe
programe/sub-programe n cadrul sectorului i pe componentele bugetului public naional
(tabelul 6.2);
c) lista proiectelor finanate din surse externe i prognozele de asisten extern
pentru urmtorii ani (tabelul 6.3);
d) sinteza costurilor neacoperite n cadrul limitei de cheltuieli (tabelul 6.4). Acest
tabel se cuprinde doar n versiunea preliminar prezentat MF.

6.4. Formatul de prezentare

367. Strategiile sectoriale de cheltuieli se prezint Ministerului Finanelor n termenii


stabilii de calendarul bugetar, n:
a) versiune preliminar a strategiilor de cheltuieli, care servete ca baz la
stabilirea limitelor actualizate de cheltuieli;
b) versiune definitivat ajustat la limita actualizat de cheltuieli.
368. Coninutul informaiei i formatul de prezentare a strategiei de cheltuieli difer
n dependen de etapa la care se prezint.
369. Formatul de prezentare a strategiei sectoriale de cheltuieli n versiune
preliminar cuprinde:
a) un rezumat al analizei i tendinelor principale ale sectorului
b) analiza strategic a programelor de cheltuieli i prioritile politicii sectoriale
pe termen mediu - tabelul 6.1;
c) proiectele finanate din surse externe n sector tabelul 6.3;
d) aciunile de politic cu costuri neacoperite n cadrul limitei sectoriale de
cheltuieli tabelul 6.4.
370. n versiunea final, strategia sectorial de cheltuieli cuprinde:
a) un rezumat al analizei i tendinelor principale ale sectorului
b) analiza strategic a programelor de cheltuieli i prioritile politicii
sectoriale pe termen mediu - tabelul 6.1;
c) repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe programe i pe bugete -
tabelul 6.2;
d) proiectele finanate din surse externe n sector tabelul 6.3.

102
Tabelul 6.1: Formatul de prezentare a analizei programelor de cheltuieli pentru fiecare sector
Sectorul <<denumirea sectorului>
Situaia curent/ obiective de Prioriti de politic pe termen mediu Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Indicatorii de monitorizare
politici pe termen mediu AB+1 AB+2 AB+3

Programul / Subprogramul 1.n: <denumirea i descrierea succinta >(scopul, activitile principale, sursele de finanare, etc.)
Aceast seciune va fi separat n n aceast seciune trebuie de identificat aciunile n aceast seciune se prezint implicaiile La aceast seciune, se identific
doua pari: de politici care vor contribui la realizarea financiare (costurile) ale propunerilor indicatorii de performan, cu
A. un rezumat al analizei situaiei obiectivelor enumerate n partea B, colonia 1. identificate n col.2. ajutorul crora se va monitoriza
curente in program/ Aciunile din aceast coloana vor fi separate in: performana programului. Pentru
Pentru aciunile curente (categoria A) se va fiecare program/subprogram
subprogram,formulat pe teze. n A . Aciuni curente - se cuprind (ntr-o singur reflecta suma total, valoarea aciunilor care
special, analiza trebuie s este necesar de stabilit cel puin
poziie) toate aciunile care rezult din politicile rezult din politicile curente ale sectorului. cte un indicator de fiecare
cuprind problemele stringente, deja adoptate n sector i care necesit a fi Punctul de reper constituie linia de baz
inclusiv i care in de utilizarea categorie de eficien, de
meninute n perioada de prognoz. estimat de ctre Ministerul Finanelor, care produs, de rezultat.
ineficient a resurselor. Unde este B. Aciuni ce duc la o utilizare mai eficace i poate fi ajustat ulterior n baza propunerilor
posibil, se vor prezenta indicatori eficient a resurselor - se includ aciuni de APC de specialitate. De regul, aici se vor Pentru a asigura consecvena n
msurabili, ( indici de reea, state eficientizare, care se refer la: implementarea reflecta implicaiile determinate exclusiv de planificarea strategic, aceti
i contingent). sistemelor informaionale, reforme structurale i influena factorilor tehnici (inflaia, modificarea indicatori trebuie s corespund
B. obiectivele de politici pe reduceri de personal, raionalizarea structurii numrului de beneficiari, finalizarea unor indicatorilor de performan
termen mediu. Obiectivele trebuie serviciilor sociale, economii din serviciile aciuni n perioada de prognoz). prevzui n documentele
s derive din obiectivele stabilite n comunale i energetice n rezultatul modificrii naionale de planificare
documentele naionale i normelor operaionale, nlocuirea echipamentului Pentru aciunile ce conduc la utilizarea mai strategic.
sectoriale de planificare strategic. etc. eficient i cele noi identificate (categoria B i
C. Aciuni noi de politic - reprezint prioriti C) vor fi incluse sub form de majorri (+)
Acolo unde este posibil, sau economisiri de resurse (-), inclusiv
obiectivele trebuie s fie de politici, menite s contribuie la dezvoltarea
sectorului prin extinderea volumului serviciilor redistribuirile ntre programe pentru fiecare an
cuantificate, cu un accent pe anul al CBTM.
imediat urmtor. prestate sau mbuntirea calitii acestora. .
n varianta preliminar se specific aciunile
Aciunile specificate trebuie s rezulte din n limita plafonului i cele neacoperite ce
documentele naionale i sectoriale de planificare urmeaz a fi incluse separat in n tabelul 6.4.
strategic i s fie consistente cu cele din CBTM
precedent, pentru a asigura continuitate. Unde e
posibil trebuie de indicat costul aciunilor i termeni
limit de realizare, accentul punndu-se pe
activitile planificate pe anul pentru care se
planific bugetul.

Abrevieri: AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz bugetul, AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

103
Tabelul 6.2 : Repartizarea limitei de cheltuieli pe programe/sub-programe i pe bugete pe sectorul ______________

mii lei
Indicatorii Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
1 2 3 4 5 6 7 8
Programul 1/Sub-programul 1...n
Programul 2/Sub-programul 1...n
Programul 3/Sub-programul 1...n

Programul N/Sub-programul 1...n


Total pe sector
Finanat de la:
Bugetul de stat
Inclusiv proiecte finanate din
surse externe
Bugetele locale
inclusiv transferuri
BASS
inclusiv transferuri
FAOAM
inclusiv transferuri
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3
anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.
Note:
1. Anul AB-1 i AB-2 se vor reflecta cheltuielile de cas conform rapoartelor financiare pe
doi ani precedeni anului n curs.
2. Anul AB - se vor reflecta alocaiile aprobate pe anul bugetar curent.
3. Anii AB+1, AB+2, AB+3 se vor reflecta estimrile de cheltuieli pentru urmtorii trei ani
ulteriori anului de baz. Suma total pe sector pe anii de prognoz va corespunde limitei stabilite n CBTM pentru sectorul
respectiv.

Tabelul 6.3. Proiectele finanate din surse externe n sectorul_______________

inclusiv pe ani
Valoarea
Denumirea Descrierea Donatorul i Durata Impactul
total a
proiectului proiectului tipul asistenei implementrii asupra BPN
proiectului AB+1 AB+2 AB+3

Programul/Subprogramul

Se indic Se descrie Se indic Se indic data Se indic Se indic


denumirea succint denumirea lansrii i costul dac este
oficial a scopul i oficial a perioada de proiectului cofinanare
proiectului obiectivele donatorului i implementare a pentru din partea
proiectului tipul proiectului acest Guvernului
asistenei program/s
(grant/credit, ub-
asisten program
tehnic)
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3
anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

104
Not: Datele din tabel pot fi completate n cooperare cu subdiviziunea responsabil de monitorizarea asistenei
xterne din cadrul Cancelariei de Stat.

Tabelul 6.4. Aciuni cu costuri neacoperite n cadrul limitei de cheltuieli pe sectorul_____________

Denumirea AB+1 AB+2 AB+3 Indicatori de performan


Programul /subprogramul 1 n
Activitatea 1n
(Pentru fiecare activitate separat se indic actul
normativ, n baza cruia se propune)

Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz proiectul de buget; AB+2 i AB+3
anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Not: n acest tabel se includ aciunile de politica (curente i noi) care nu au acoperire financiar n cadrul
limitei sectoriale de cheltuieli.

105
Tabelul 6.5: Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe anii ______

pe sectorul ____________

Obiective de Cheltuieli bugetare n


Aciuni CBTM din anul Rezultate/ indicatori de monitorizare pentru anul
politic pe termen anul precedent (AB-1),
precedent (AB-1 ) precedent (AB-1)
mediu mii lei

Planificat 1 Executat2 Planificat Realizat Devieri


Planificat Realizat
(explicaii)
3
Programul / sub-programul 1....n

n aceast coloan Se vor indica Se vor Se indic alocaiile Se indic Se va indica Se vor explica
se vor include toate aciunile specifica bugetare din toate rezultatele/ cum real au fost motivele
obiectivele de din CBTM n aciunile sursele de finanare indicatorii de ndeplinii neexecutrii/
politic pe termen vigoare, concrete care au fost utilizate la monitorizare indicatorii nendeplinirii
mediu din CBTM specificate ntreprinse aciunile indicate in col. planificai preconizai in rezultatelor/
precedent pentru pentru pe 2. Este necesar de a pentru fiecare coloana 5 , iar n indicatorilor de
fiecare program/ soluionarea parcursul indica costul pentru program/ cazul cnd au monitorizare
subprogram n problemelor anului fiecare aciune n parte subprogram fost obinute i preconizai.
parte (se vor identificate in precedent. i costul total al din CBTM din alte De asemenea,
transpune din col 1. (se vor programului. anul rezultate/indicat n cazul cnd
documentul CBTM transpune din precedent (se orii importani unele aciuni
precedent) documentul vor transpune pentru preconizate n
CBTM n din programul/subpr CBTM
vigoare) documentul ogramul dat precedent nu
CBTM urmeaz de au fost
precedent) asemenea a fi ndeplinite vor
inclui. n primul fi explicate
rnd, este motivele i
necesar de a relevana
explica includerii/
ndeplinirea excluderii
indicatorilor de acestora in/
monitorizare ce din Strategia
au fost sectoriala de
specificai n cheltuieli pe
documentul urmtoarea
CBTM din anul perioad.
precedent.
Total pe program/sub-program, mii lei1
Note:
1. Se va indica bugetul precizat pe anul precedent pentru programul dat sau pentru activiti specifice, incluznd toate
bugetele componente ale BPN .
2. Se va indica executarea de cas a cheltuielilor BPN pe anul precedent.
3 . Vor fi incluse toate programele i sub-programele specificate n CBTM precedent.

106
VII. Elaborarea i aprobarea bugetelor anuale
Acest capitol reglementeaz procesul i procedurile privind elaborarea i aprobarea proiectelor
bugetelor anuale pentru toate componentele BPN BS, BASS, FAOAM i BL. n special,
stabilete cerinele privind coninutul circularelor bugetare anuale, procedurile de elaborare,
examinare i consultare a propunerilor/proiectelor de bugete, precum i stabilete coninutul
documentaiei bugetare i formatele de aprobare a bugetelor.

7.1. Prevederi generale

371. Elaborarea i aprobarea proiectelor bugetelor anuale reprezint a doua


faz a ciclului anual de planificare bugetar.
372. Proiectele de buget cuprind inidcatorii pentru anul bugetar viitor, care se
supun aprobrii de ctre Parlament / autorit ile reprezentative i deliberative
locale, precum i estimri pentru urmtorii doi ani, care poart un caracter indicativ.
373. Procesul de elaborare a proiectelor de bugete cuprinde urmtoarele etape:
a) emiterea circularelor privind elaborarea bugetelor anuale;
b) elaborarea i prezentarea propunerilor/proiectelor de buget la MF7;
c) examinarea propunerilor/proiectelor de buget i organizarea consultrilor
asupra acestora;
d) prezentarea proiectelor legilor/deciziilor bugetare anuale spre aprobare
Guvernului/ autoritilor reprezentative i deliberative locale ale UAT;
e) examinarea i aprobarea proiectelor legilor bugetare anuale de ctre
Guvern;
f) examinarea i aprobarea legilor/deciziilor bugetare anuale de ctre
Parlament / autoritile reprezentative i deliberative locale .

7.2. Circularele privind elaborarea bugetelor anuale

7.2.1. Bugetul de stat

374. Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, MF emite circulara cu


privire la elaborarea i prezentarea propunerilor la proiectul BS pe anul bugetar
urmtor (n continuare Circulara bugetar). Circulara bugetar se remite n adresa
APC cu scopul de a le ndruma n procesul de elaborare a propunerilor la proiectul
BS.
375. La elaborarea acestui document MF se ghideaz de prevederile CBTM i
de metodologia prevzut n prezentul Set.
376. Ca structur i coninut, circulara anual privind elaborarea proiectului
bugetului de stat include:
a) dispoziii generale, care ofer referine la cadrul legal i normativ n ce
privete procesul de elaborare a BS, precum i termenele limit pentru prezentarea
informaiei;
b) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu (ex.
rata inflaiei, rata de schimb a monedei naionale etc.);
c) sumarul prioritilor de politici pentru urmtorul an bugetar i pe termen
mediu;
7
n cazul bugetelor locale propunerile/proiectele bugetelor locale de nivelul I i II se prezint Direciei finane, care ulterior
elaboreaz sinteza consolidat a proiectului bugetului local i o prezint MF.

107
d) limitele de resurse i cheltuieli de la BS pe APC;
e) particulariti specifice de estimare a relaiilor interbugetare, n special
privind transferurile de la bugetul de stat ctre BASS i FAOAM, precum i privind
transferurile cu destinaie special de la bugetul de stat ctre bugetele locale;
f) particulariti specifice i cerine adiionale cu privire la elaborarea i
prezentarea propunerilor de buget.

377. Concomitent cu emiterea circularei, n caz de necesitate, Ministerul


Finanelor organizeaz seminare n cadrul crora APC primesc consultaiile
necesare.
378. n baza circularei MF, APC emit instituiilor din subordine circulare
proprii, prin care stabilescte cerine specifice i procedurile interne pentru
elaborarea propunerilor de buget, precum i limitele de cheltuieli pe instituiile
subordonate, conform ierarhiei structurii organizaionale.
379. APC organizeaz i asigur elaborarea i prezentarea propunerilor de
buget, conform planului de aciuni intern i recomandrilor privind organizarea
procesului de planificare bugetar n cadrul APC, cuprinse la capitolul XIII.

7.2.2. Bugetul asigurrilor sociale de stat

380. Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, APC de specialitate n


domeniul proteciei sociale, elaboreaz circulara privind elaborarea proiectului
BASS pe anul bugetar urmtor i o remite CNAS i altor autoriti/instituii publice
interesate.
381. La elaborarea acestui document APC de specialitate n domeniul
proteciei sociale se ghideaz de prevederile CBTM, circularei Ministerului
Finanelor privind elaborarea propunerilor la proiectul bugetului de stat i de
metodologia prevzut n prezentul Set.
382. Ca coninut, circulara privind elaborarea proiectului BASS include:
a) dispoziii generale, care ofer referina la cadrul legal i normativ n ce
privete procesul de elaborare a BASS, precum i termenele limit pentru luarea
deciziilor i realizarea schimbului de informaii dintre APC de specialitate n
domeniul proteciei sociale i alte autoriti/instituii publice interesate;
b) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu;
c) obiectivele politicii fiscale privind contribuiile de asigurri sociale de stat
obligatorii;
d) sumarul prioritilor de politici n domeniul proteciei sociale cu impact
asupra BASS, n baza strategiei de cheltuieli n domeniul proteciei sociale;
e) particulariti specifice i cerine adiionale cu privire la elaborarea i
prezentarea proiectului BASS.

383. APC de specialitate n domeniul proteciei sociale, n baza planului de


aciuni intern, organizeaz i asigur elaborarea i prezentarea proiectului BASS n
termenii stabilii.
7.2.3. Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical

384. Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, APC de specialitate n


domeniul ocrotirii sntii, elaboreaz circulara cu privire la elaborarea proiectului
FAOAM pe anul bugetar urmtor i o remite CNAM i altor autoriti/instituii
publice interesate.

108
385. La elaborarea acestui document APC de specialitate n domeniul ocrotirii
sntii se ghideaz de prevederile CBTM, circularei Ministerului Finanelor
privind elaborarea propunerilor la proiectul bugetului de stat i de metodologia
prevzut n prezentul Set.
386. Ca coninut, circulara privind elaborarea proiectului FAOAM include:
a) dispoziii generale, care ofer referina la cadrul legal i normativ n ce
privete procesul de elaborare a FAOAM, precum i termenele limit pentru luarea
deciziilor i realizarea schimbului de informaii dintre APC de specialitate n
domeniul ocrotirii sntii i alte autoriti/instituii publice interesate;
b) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu;
c) obiectivele politicii fiscale privind primele obligatorii de asigurare
medical;
d) sumarul prioritilor de politici n domeniul ocrotirii sntii cu impact
asupra FAOAM n baza strategiei de cheltuieli n domeniul ocrotirii sntii;
e) particulariti specifice i cerine adiionale cu privire la elaborarea i
prezentare proiectului FAOAM.

387. APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii, n baza planului de


aciuni intern, organizeaz i asigur elaborarea i prezentarea proiectului FAOAM
n termenii stabilii.

7.2.4. Bugetele locale

388. Anual, n conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanelor emite


circulara cu privire la elaborarea proiectelor bugetelor locale pe anul bugetar
urmtor.
389. La elaborarea acestui document Ministerul Finanelor se ghideaz de
prevederile CBTM i de metodologia expus n prezentul Set. Ca coninut, circulara
privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pe anul bugetar urmtor cuprinde
urmtoarele:
a) dispoziii generale, care ofer referina la cadrul legal i normativ n ce
privete procesul de elaborare a bugetelor locale, precum i ter menele limit pentru
prezentarea informaiei;
b) prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu;
c) cerine privind limitele pentru soldul bugetar, cheltuielile totale i
cheltuielile de personal ale bugetelor locale, precum i anumite restricii privind
contractarea datoriei de ctre APL;
d) obiectivele politicii n domeniul veniturilor pe termen mediu i
particularitile specifice de estimare a anumitor venituri i a surselor de finanare;
e) sumarul politicilor i prioritilor n domeniul cheltuielilor publice, pentru
urmtorul an bugetar i pe termen mediu;
f) particulariti specifice de stabilire a relaiilor interbugetare i limitele de
transferuri de la bugetul de stat ctre bugetele locale;
g) alte particulariti specifice i cerine adiionale cu privire la elaborarea i
prezentarea proiectelor bugetelor locale.

390. Circulara se remite n adresa APL prin intermediul Direciei finane, care
ndrum autoritile executive locale de toate nivelurile n procesul de elaborare i
prezentare a proiectelor bugetelor locale pentru urmtorul an bugetar i a
estimrilor pe termen mediu. Direciile finane ale UAT remit circulara n adresa

109
autoritilor executive locale de nivelul I i II, prin care pot stabili cerine i
particulariti specifice pentru elaborarea i prezentarea proiectelor de buget.
391. Pentru a asigura realizarea calitativ i n termen a aciunilor necesare
pentru elaborarea proiectelor bugetelor locale, autoritile executive locale, cu
suportul subdiviziunilor/unitilor financiare, emit dispoziia cu privire la lansarea
procesului de elaborare a proiectului bugetului local i aprob calendarul
activitilor, lund ca baz calendarul pentru elaborarea bugetului local, cuprins n
sub-capitolul 3.5 al Setului, i innd cont de termenii stabilii n circulara privind
elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul bugetar urmtor.
392. Direcia finane i, dup caz, subdiviziunea/unitatea financiar a APL,
ofer suport metodologic cu privire la elaborarea propunerilor de buget de ctre
autoritile/instituiile bugetare, inclusiv a propunerilor fundamentate pe programe,
iar n caz de necesitate, emite instruciuni detaliate privind modul de elaborare i
prezentare a propunerilor la proiectul bugetului local de ctre
autoritile/instituiile bugetare.
393. Concomitent cu emiterea circularei, n caz de necesitate, MF i ulterior
Direciile finane organizeaz seminare, n cadrul crora autoritile/instituiile
bugetare primesc consultaiile necesare.

7.3. Elaborarea propunerilor/proiectelor de buget

7.3.1. Bugetul de stat

394. Dup emiterea circularei anuale cu privire la elaborarea proiectului


bugetului de stat, Ministerul Finanelor, n calitate de administrator de buget,
lanseaz procedura de elaborare a proiectului bugetului de stat i asigur elaborarea
propunerii de buget pentru veniturile generale ale bugetului de stat, sursele de
finanare i ali indicatori bugetari afereni poziiei Org1 - Aciuni generale din
clasificaia organizaional (de exemplu, veniturile generale, transferurile
interbugetare). Estimarea resurselor generale ale bugetului de stat se efectueaz n
conformitate metodologia de estimare a veniturilor i a surselor de finanare,
reglementat la sub-capitolul 4.5 al Setului.
395. n conformitate cu circulara emis de MF, APC asigur organizarea
intern a procesului de elaborare a propunerilor de buget n cadrul autoritilor
publice i n relaie cu instituiile subordonate, lund n consideraie recomandrile
cuprinse n capitolul XIII al Setului. Propunerile de buget includ att estimrile de
cheltuieli, ct i de resursele colectate i se ntocmesc de ctre APC.
396. Fluxul de informaie privind stabilirea limitelor, scopurilor, obiectivelor
i indicatorilor de performan n cadrul programelor este direcionat de sus n jos,
iar propunerile detaliate de buget - de jos n sus.
397. Procesul propriu-zis de elaborare a propunerilor de buget n cadrul APC
implic urmtoarele activiti:
a) APC analizeaz i formuleaz setul de programe n corespundere cu
prioritile politicii sectoriale i limita de cheltuieli, completeaz informaia general a
programelor/subprogramelor (scopul, obiectivele, descrierea, identific setul de
indicatori de performan).
b) APC elaboreaz i emite instituiilor subordonate circulara anual privind
elaborarea propunerilor de buget, care cuprinde:
- particulariti specifice i cerine relevante privind modul de elaborare i
prezentare a propunerilor de buget pe anul respectiv;

110
- limite de resurse i cheltuieli pentru fiecare instituie la nivel de
subprogram, activitate, inclusiv cheltuieli de personal i alte limite relevante pentru
ciclul bugetar respectiv;
- propunerile pentru investiii capitale.
c) Instituiile bugetare subordonate elaboreaz i prezint propunerile de buget
i justificrile corespunztoare. La partea de cheltuieli instituiile vor respecta limita
stabilit de autoritatea ierarhic superioar i vor completa valoarea indicatorilor de
produs i de eficien a programelor;
d) APC organizeaz i desfoar procesul de examinare, comunicare i
consultare a propunerilor de buget cu instituiile subordonate;
e) APC aprob propunerile de buget ale instituiilor, le agregheaz, estimeaz
indicatorii de rezultat i ntocmete propunerea de buget, pe care o remite Ministerului
Finanelor.

Formatul de prezentare a propunerilor de buget

398. Propunerea de buget se ntocmete i se prezint n format unic pentru


toate nivelele de bugete, care este parametrizat n SIMF i nu poate fi modificat.
399. Propunerea de buget prezint informaia n dinamic i include:
a) indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari (AB-2; AB-1);
b)indicatorii aprobai pentru anul bugetar curent (AB);
c) indicatorii estimai pentru anul bugetar viitor pentru care se elaboreaz
proiectul de buget (AB+1);
d)indicatorii estimai pentru doi ani ulteriori anului pentru care se elaboreaz
proiectul bugetului (AB+2; AB+3).
400. Formatul de prezentare a propunerii de buget se conine n tabelul 7.1 i
const din urmtoarele pri:
A. Sinteza propunerii de buget;
B. Sinteza limitelor de cheltuieli;
C. Estimarea resurselor colectate de autoritile/instituiile bugetare;
D. Estimarea cheltuielilor i a indicatorilor de performan;
E. Estimarea investiiilor capitale pe proiecte.

Tabelul 7.1. Formatul propunerii de buget a autoritii/instituiei bugetare

Cod
Sursa S2
Autoritatea bugetar Org1
Instituia Org2

A. Sinteza propunerii de buget (se completeaz automat n SIMF), mii lei

Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


Denumirea Eco
F1 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(k2)
A.1. CHELTUIELI, total

111
Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea Eco
S3 S5 F1 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(k2)
A.2. RESURSE, total
(A2=A2.1+A2.2+A2.3)
A.2.1. Resurse 112
colectate interne, total

A.2.2. Resurse 112


colectate externe,
total

A.2.3. Resurse 111


generale, total
A.2.3=A.1-
(A.2.1+A.2.2)

B. Sinteza limitelor de cheltuieli (se completeaz automat n SIMF), mii lei


Cod AB+1 proiect AB+2 estimat AB+3 estimat
Deviere +/-

Deviere +/-

Deviere +/-
Cheltuieli
Propus

Propus
Propus
Stabilit

Stabilit

Denumirea
F1
(r/c), Stabilit
resurse
(S3)

TOTAL
r
Cheltuieli recurente

Investiii capitale c

TOTAL
Resurse colectate
Resurse generale

C. Estimarea resurselor colectate de autoritile/instituiile bugetare, mii lei


Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Executat

Denumirea Originea Descriere


Executat

Aprobat

Estimat

Estimat
Proiect

Sursa Donator P3 Eco


sursei F3
(S3S4) (S6) (7xx) k6
(S5)

TOTAL

112
D. Estimarea cheltuielilor i a indicatorilor de performan
Cod
Subgrupa F3
Program P1
Subprogram P2

DI. Informaie general (se completeaz de ctre autoritatea superioar nainte de a remite formularul pentru
completare instituiilor din subordine)
Scop

Obiective (pe termen mediu,


cu accent pe anul pentru care
se aprob programul)
Descriere succint

DII. Indicatorii de performan


Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Categoria
Cod Denumirea de
msur Executat Executat Aprobat Estimat Estimat Estimat
De produs De rezultat

1.
...
n.
1.
...
n.
1.
De eficien

....
n.

DIII. Cheltuieli, mii lei


Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea P3 Eco Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(k6)

E. Estimarea investiiilor capitale pe proiecte, mii lei


Sol
Co

Sol
An

dul

Denumirea Cod AB AB+1 AB+2 AB+3

113
stul total al proiectului

costului de deviz la 1.01.a AB+1


Proiect

ABdul costului de deviz la 1.01.a


Executare Proiect Estimat Estimat

ul de lansare a proiectului
scontat

P1 Eco
P3
P2 (k6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8-9) 11 12 13

Conductor /________________________/ _________________________/


eful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/
eful subdiviziunii responsabile de politici /___________________/_________________/
Data prezentrii _______________________

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

401. Informaia la compartimentele A i B se produce automat de SIMF n


baza informaiilor detaliate introduse n SIMF de ctre autoritatea/instituia
bugetar, prin completarea informaiei la compartimentele C-E.
402. La compartimentul A se prezint sumarul propunerii de buget, care
cuprinde sinteza cheltuielilor i resurselor la nivel de APC. Volumul resurselor
generale se stabilete ca diferena ntre volumul estimat de cheltuieli (rndul A.1) i
volumul estimat al resurselor colectate de autoritile/instituiile bugetare (rndul
A.2.1 + A.2.2).
403. n cadrul compartimentului B sinteza propunerilor de buget a autoritii
publice (rubrica Propus) se compar cu limitele de resurse i cheltuieli stabilite n
CBTM sau cele stabilite de organul ierarhic superior (rubrica Stabilit).
404. La compartimentul C se analizeaz i se estimeaz posibilitile de
colectare a resurselor interne i externe de ctre autoritile/instituiile bugetare
(ncasri de la servicii contra plat, granturi sau mprumuturi pentru proiecte
finanate din surse externe, etc.). La rubrica Descriere se include informa ia
referitor la baza legal i normativ de stabilire a acestor venituri, precum i
informaia privind acordurile de mprumut/grant n cazul proiectelor finan ate din
surse externe. Dup caz, poate fi reflectat i alt informa ie care justific estimarea
resurselor vizate.
405. Veniturile colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare se estimeaz,
avnd la baz cadrul normativ care reglementeaz nomenclatorul i mrimea
tarifelor la lucrrile i serviciile prestate contra plat, precum i tendinele ncasrii
acestor venituri n anii precedeni.
406. Veniturile cu destinaie, instituite prin acte legislative cu caracter special,
se direcioneaz ctre programele corespunztoare de cheltuieli. La estimarea
veniturilor cu destinaie se va ine cont de eventuale modificri n cadrul legal,
precum i de tendinele ncasrii acestor venituri n anii precedeni.
407. APC care implementeaz proiecte finanate din surse externe vor
prezenta volumul estimat al granturilor i/sau mprumuturilor destinate proiectelor,
n conformitate cu prevederile acordurilor ncheiate cu donatorii i cu planurile de
114
implementare a proiectelor respective. Concomitent APC va prezenta propuneri
privind contribuia Guvernului la implementarea proiectului.
408. La compartimentul D se propunerile de cheltuieli n formatul bugetului
pe programe. Autoritile/instituiile bugetare nainteaz propunerile de cheltuieli pe
programe, astfel nct s fie asigurate:
a) formularea adecvat a atributelor programului;
b) estimarea costurilor tuturor componentelor programelor;
c) ncadrarea n limitele de cheltuieli stabilite;
d) justificarea, n conformitate cu actele normative, a programelor, sub-
programelor, scopurilor i obiectivelor acestora, precum i explicarea criteriilor de
stabilire a prioritilor i de evaluare ale performanei propuse.
409. La elaborarea propunerilor de buget, n special la formularea scopurilor,
obiectivelor i indicatorilor de performan ai programelor, autoritile/instituiile
bugetare aplic metodologia bugetului pe programe, cuprins la capitolul XI al
Setului, iar pentru estimarea propunerilor de venituri i cheltuieli,
autoritile/institu iile bugetare se vor conduce de prevederile specifice cuprinse n
circulara anual cu privire la elaborarea propunerilor de buget, precum i vor
consulta ndrumarul pentru estimarea costurilor, prezentat n capitolul XII al
prezentului Set.
410. Nivelul de detaliere a indicatorilor pe clasificaia economic, poate fi
modificat de ctre MF i se comunic autoritilor publice prin circulara bugetar
anual. Informaia completat la acest compartiment servete surs de informaie
pentru compartimentele A i B din formatul propunerii de buget.
411.Propunerile detaliate pe obiecte i estimarea cheltuielilor pentru investiii
capitale se prezint n cadrul compartimentului E. Informaia conine date n
evoluie pe proiecte/obiecte de investiii capitale n baza analizei costurilor
portofoliului existent de proiecte/obiective i a celor noi n limita cheltuielilor
pentru investiii capitale aprobate n CBTM.
412. Formatul de prezentare a propunerii de buget se utilizeaz att de ctre
APC, ct i de instituiile din subordinea acestora, conform ierarhiei de
subordonare. Pentru completarea formatului dat autoritile/instituiile bugetare
consult manualul utilizatorului privind aplicarea SIMF, precum i circulara
bugetar anual.

Argumentarea propunerilor de buget

413. Propunerile de buget ale autoritilor/instituiilor bugetare trebuie s fie


nsoite de nota informativ, care cuprinde explicaiile i justificrile necesare n
conformitate cu cerinele prevzute n boxa 7.1.
Boxa 7.1. Format pentru explicaii i justificri aferente propunerii de buget a APC

1. Obiectivele de baz ale APC:


Descrierea misiunii generale, a obiectivelor pe termen mediu i a legturii cu strategiile naionale i sectoriale.

2. Sinteza programelor i prioritile de cheltuieli:


Descriere succint a programelor i legturile acestora cu obiectivele generale ale APC, relaiile dintre programe,
legturile posibile cu programele altor APC, corespunderea cu CBTM i strategia sectorial de cheltuieli, descriere
succint a fiecrui program.

Explicaiile vor fi mai detaliate n cazul unor programe/politici noi, fiind descris performana care se ateapt a fi
obinut ca urmare a implementrii programului sau msurilor noi de politici.

3. Implicaii asupra bugetului:


Descrierea n notele explicative va fi prezentat succint i clar, accentul fiind pus pe explicarea modificrilor
proiectului de buget fa de bugetul anului curent, sau prin ce se deosebete proiectul bugetului pe anul viitor de

115
bugetul anului curent, Explicaiile vor identifica att factorii tehnici reducerea cheltuielilor de o singur dat,
alocrile pentru programe tranzitorii din anii precedeni), ct i programe/politici noi pentru care se aloc mijloace
sau din contul economisirilor ca urmare a msurilor de eficientizare a utilizrii resurselor existente.

Presupunerile ce stau la baza calculelor cheltuielilor urmeaz a fi incluse n justificare.

4. Indicatorii de performan:
Cheltuielile urmeaz a fi justificate i explicate utiliznd indicatori privind performana asumat, precum i alte
informaii non-financiare, menite s justifice propunerile de buget. Drept baz pentru aceasta servete registrul
indicatorilor de performan ai programelor i informaia privind indicii de reea, state i contingent, susinui n SIMF.

5. Capacitate:
Justificarea propunerilor va include deasemenea explicaii privind faptul dac APC i a instituiile subordonate
dispun de capaciti pentru utilizarea resurselor n mod eficient i eficace. Astfel, se va ine cont de capacitatea de
valorificare a alocaiilor n anii precedeni i n anul curent.

6. Factori externi:
Descrierea factorilor externi posibili care ar putea influena realizarea obiectivelor de program.

7. Calitatea datelor :
Informaii privind sursele de colectare a datelor: de exemplu, (i) dac exist definiii convenite pentru fiecare
indicator, (ii) modul n care sunt colectate datele; (iii) dac este cunoscut modul i responsabilitile pentru
colectarea, nregistrarea , procesarea i agregarea datelor privind performana.

7.3.2. Bugetul asigurrilor sociale de stat

414. n conformitate cu circulara anual cu privire la elaborarea proiectului


BASS, Casa Naional de Asigurri Sociale elaboreaz i prezint APC de
specialitate n domeniul proteciei sociale proiectul preliminar al BASS pe anul
urmtor. Concomitent cu proiectul BASS, Casa Naional de Asigurri Sociale
prezint i proiectul notei informative, precum i alte informaii de fundamentare a
proiectului de buget.
415. Proiectul BASS se ntocmete avnd la baz:
a) prognoza indicatorilor macroeconomici;
b) limitele de transferuri interbugetare;
c) prioritile de politic stipulate n strategia sectorial de cheltuieli;
d) tendinele indicatorilor demografici i a altor indicatori cu privire la
numrul de beneficiari de prestaii sociale;
e) alte particulariti specifice cuprinse n circulara cu privire la elaborarea
BASS.
416. Procesul propriu-zis de elaborare a proiectului BASS implic urmtoarele
activiti:
a) APC de specialitate n domeniul proteciei sociale analizeaz evoluia
indicatorilor generali ai BASS i performana programelor de cheltuieli, determin n
comun cu CNAS structura programelor i completeaz informaia general despre
acestea (scopul, obiectivele, identific lista indicatorilor de performan);
b) CNAS estimeaz resursele BASS i repartizeaz cheltuielile BASS pe
programe, n corespundere cu prioritile politicii sectoriale i innd cont de limita de
transferuri intebugetare. De asemenea va completa valoarea indicatorilor de produs i
de eficien a programelor;
c) CNAS ntocmete proiectul BASS, pe care l prezint spre coordonare APC
de specialitate n domeniul proteciei sociale;
d) APC de specialitate n domeniul proteciei sociale examineaz proiectul
BASS din punctul de vedere al consecvenei cu prioritile strategiei sectoriale de

116
cheltuieli, inclusiv performana programelor, i l prezint spre examinare
Ministerului Finanelor n conformitate cu cerinele stabilite i cu respectarea
termenelor limit prevzute n calendarul bugetar;
e) CNAS asigur definitivarea proiectului BASS, lund n considerare
rezultatele consultrilor cu APC de specialitate i cu MF;

f) APC de specialitate n domeniul proteciei sociale asigur consultarea


proiectului BASS cu alte autoriti publice interesate i cu partenerii sociali, dup care
prezint proiectul legii anuale a BASS la Guvern.
417. Ministerul Finanelor asigur integrarea proiectului BASS n SIMF n
vederea consolidrii bugetului public na ional.
418. La elaborarea proiectului BASS, se consult metodologia bugetrii pe
programe i ndrumarul cu privire la estimarea costurilor, cuprinse n capitolul XI i
XII ale Setului, precum i alte instruciuni relevante.
419. Formatul de prezentare a proiectului BASS pe anul viitor i a notei
informative se conine la seciunea 7.5.3.

7.3.3. Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical

420. n conformitate cu circulara anual cu privire la elaborarea proiectului


FAOAM, Compania Naional de Asigurri n Medicin elaboreaz i prezint APC
de specialitate n domeniul ocrotirii sntii proiectul FAOAM pe anul urmtor.
Concomitent cu proiectul FAOAM, Compania Naional de Asigurri n Medicin
prezint i proiectul notei informative, precum i alte informaii de fundamentare a
proiectului de buget.
421. Proiectul FAOAM se ntocmete avnd la baz:
a) prognoza indicatorilor macroeconomici;
b) limitele de transferuri interbugetare;
c) prioritile de politic stipulate n strategia sectorial de cheltuieli;
d) tendinele indicatorilor demografici i a altor indicatori care caracterizeaz
sistemul de ocrotire a snti;
e) particularitile specifice cuprinse n circulara cu privire la elaborarea
FAOAM.
422. Procesul propriu-zis de elaborare a proiectului FAOAM implic
urmtoarele activiti:
a)APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii analizeaz evoluia
indicatorilor generali ai FAOAM i performana programelor de cheltuieli, determin
n comun cu CNAM structura programelor i completeaz informaia general despre
acestea (scopul, obiectivele, identific lista indicatorilor de performan);
b)CNAM estimeaz resursele FAOAM, costurile i repartizeaz cheltuielile
FAOAM pe programe, n corespundere cu prioritile politicii sectoriale i innd cont
de limita de transferuri de la bugetul de stat, comunicat de ctre Ministerul
Finanelor. De asemenea va completa valoarea indicatorilor de produs i de eficien a
programelor;
c) CNAM ntocmete proiectul FAOAM, pe care l prezint spre coordonare
APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii;
d)APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii examineaz proiectul
FAOAM din punctul de vedere al consecvenei cu prioritile strategiei sectoriale de
cheltuieli, inclusiv performana programelor, i l prezint spre examinare
Ministerului Finanelor n conformitate cu cerinele stabilite i cu respectarea
termenelor limit prevzute n calendarul bugetar;

117
e) CNAM asigur definitivarea proiectului FAOAM, lund n considerare
rezultatele consultrilor cu APC de specialitate i cu MF.
f) APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii asigur consultarea
proiectului FAOAM cu alte autoriti publice interesate i cu partenerii sociali, dup
care prezint proiectul legii anuale a FAOAM la Guvern.
423. Ministerul Finan elor asigur integrarea proiectului BASS n SIMF n
vederea consolidrii bugetului public na ional.
424. La elaborarea proiectului FAOAM, se consult metodologia bugetului pe
programe i ndrumarul cu privire la estimarea costurilor, cuprinse n capitolul XI i
XII ale Setului, precum i alte instruciuni relevante.
425. Formatul de prezentare a proiectului FAOAM pe anul viitor i a notei
informative se descrie la seciunea 7.5.4.

7.3.4. Bugetele locale

426. n baza circularei privind elaborarea proiectelor bugetelor locale anuale,


autoritile executive, cu aportul subdiviziunilor/unit ilor financiare, elaboreaz i
emit autoritilor/instituiilor bugetare subordonate circulare (dispoziii) cu privire la
elaborarea propunerilor de buget8. Pentru a facilita procesul de elaborare a bugetului,
autoritatea executiv poate comunica autoritilor/instituiilor bugetare subordonate
limitele de resurse i cheltuieli pentru fiecare autoritate/instituie bugetar la nivel de
subgrup funcional i subprogram, inclusiv cheltuieli de personal, investiii capitale i
alte limite relevante pentru ciclul bugetar respectiv.
427. De asemenea, odat cu implementarea bugetrii pe programe, autoritatea
executiv, dup caz, cu suportul subdiviziunilor structurale de specialitate, determin
lista programelor de cheltuieli i persoanele responsabile de elaborareaacestora,
formuleaz scopul, obiectivele i indicatorii de performan pentru fiecare
subprogram.
428. Autoritile/instituiile bugetare elaboreaz i prezint
subdiviziunilor/unitilor financiare respective propunerile de buget n conformitate cu
cerinele stabilite n circulara privind elaborarea propunerilor de buget i cu
respectarea termenelor limit prevzute de calendarul bugetar. n propunerea de buget
instituiile bugetare completeaz valoarea indicatorilor de produs i de eficien a
programelor. Indicatorii de rezultat se stabilesc de ctre autoritatea executiv, dup
caz, cu suportul subdiviziunilor structurale de specialitate.
429. Propunerile de buget cuprind att estimarea cheltuielilor, fundametate pe
programe, ct i, dup caz, estimri privind resursele colectate. Cheltuielile se
estimeaz innd cont de particularitile specifice de estimare a cheltuielilor,
comunicate prin circular anual cu privire la elaborarea propunerilor de buget.
Formatul de prezentare a propunerii de buget pentru elaborarea proiectului bugetului
local este similar propunerii de buget pentru bugetul de stat (a se vedea tabelul 7.1).
430. Propunerile de buget se nsoesc de note informative, explicaii i calcule
justificative. Cerinele cu privire la volumul i calitatea informaiilor de fundamentare
a propunerii de buget sunt analogice cerinelor pentru prezentarea propunerilor pentru
elaborarea bugetului de stat, expuse n seciunea 7.3.1.
431. La elaborarea propunerilor/proiectelor de buget, autoritile/ instituiile
bugetare consult metodologia bugetului pe programe i ndrumarul cu privire la
estimarea costurilor, cuprinse n capitolul XI i XII ale Setului, precum i alte
instruciuni relevante.

8
n cazul UAT de nivelul I autoritile executive pot elabora independent proiectul bugetului fr solicitarea propunerilor de la
instituii.

118
432. Subdiviziunea/unitatea financiar a APL, examineaz i generalizeaz
propunerile de buget ale autoritilor/instituiilor bugetare, estimeaz cadrul de
resurse i ntocmete proiectul bugetului local respectiv i estimrile pe termen
mediu, pe care le prezint spre examinare i consultare autoritii executive.
433. La elaborarea proiectelor bugetelor locale se va ine cont de:
a) cadrul normativ n vigoare, n special Legea privind finanele publice locale,
Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale, Legea privind
administraia public local, Legea privind descentralizarea administrativ i alte acte
normative;
b) analiza bazei fiscale a UAT i a tendinelor recente n domeniul veniturilor
bugetului local respectiv;
c) obiectivele politicii fiscale pe termen mediu i impactul acestora asupra
veniturilor, inclusiv politica autoritilor publice locale n domeniul taxelor locale i a
tarifelor pentru serviciile prestate de autoritile/instituiile bugetare;
d) activitile preconizate pentru mbuntirea administrrii fiscale;
e) analiza tendinelor aferente cheltuielilor bugetului local;
f)politica i prioritile n domeniul cheltuielilor, inclusiv politicile sectoriale de
cheltuieli asumate la nivel naional;
g) plafonul datoriei UAT i plafonul garaniilor acordate;
h) volumul transferurilor cu destinaie general i special, comunicat de
Ministerul Finanelor.
434. Pentru estimarea bazei fiscale a UAT, se vor utiliza formularele emise de
ctre Ministerul Finanelor prin circulara privind elaborarea proiectelor bugetelor
locale, care servesc drept suport metodologic pentru estimarea veniturilor.
435. Pentru efectuarea analizelor necesare i estimarea propunerilor de buget,
autoritile executive, precum i autoritile/instituiile bugetare, pot solicita
informaii relevante de la serviciile desconcentrate n teritoriu ale autoritilor
publice centrale (de exemplu, date statistice, fiscale, politici sectoriale, etc.).
436. Autoritile executive, cu suportul subdiviziunilor/unitilor financiare,
definitiveaz proiectele de buget, respectind principiul balanrii acestuia, i le
prezint spre consultare Direciei finane, cu respectarea termenului limit prevzut de
calendarul bugetar.
437. Rezultatele calculelor privind estimarea bazei fiscale a UAT pe fiecare
impozit n parte i sinteza acestora, (n baza formularelor anexate la circulara
privind elaborarea proiectelor bugetelor locale), precum i propunerile/proiectele de
buget ale autoritilor/instituiilor bugetare, se introduc n SIMF.
438. Direcia finane examineaz proiectele de buget sub aspectul
corectitudinii estimrilor, respectrii cerinelor i procedurilor stabilite i
ntocmete sinteza consolidat a proiectelor bugetelor locale al
raionului/municipiului/ UTA cu statut juridic special.
439. Direciile finane prezint la Ministerul Finanelor spre consultare,
sinteza consolidat a proiectelot bugetelor locale al raionului/municipiului/UTA cu
statut juridic special, conform unui grafic stabilit.

7.4. Examinarea propunerilor/proiectelor de buget i consultrile


bugetare

7.4.1. Bugetul de stat

440. Propunerile de buget prezentate de ctre APC se examineaz de ctre


direciile finanelor de ramur din cadrul MF, lund n consideraie:
119
a) respectarea cerinelor stipulate n circulara anual cu privire la elaborarea
proiectului bugetului de stat;
b) analiza executrii bugetului APC n anii precedeni att la venituri, ct i la
cheltuieli, inclusiv performana realizat n raport cu obiectivele asumate;
c) asumrile puse n baza estimrilor de venituri i cheltuieli pentru anul viitor
i doi ani ulteriori;
d) corelarea cu prioritile cuprinse n CBTM i strategia sectorial de
cheltuieli.
441. Ca punct de reper n analiza propunerilor de buget, direciile finantelor de
ramur din cadrul MF pot utiliza dimensiunile, cuprinse n boxa 7.2.
Boxa 7.2. Dimensiunile pentru analiza propunerilor de buget
Dimensiune ntrebri cheie
Identificarea problemei Care problem/obiectiv este adresat de ctre propunere?
Conformarea cu procesul de Cum se potrivete iniiativa cu prioritile i obiectivele Guvernului?
planificare strategic i cu Propunerea de buget dubleaz alte iniiative sau activiti existente?
obiectivele politice ale Sunt identificate conexiuni cu alte iniiative sau activiti?
Guvernului
Prioritatea Ct de important este aceast propunere comparativ cu alte propuneri?
Aceast propunere a fost naintat la etapele anterioare ale ciclului bugetar i a
fost respins sau a fost aprobat parial? Daca da, atunci de ce s-a ntmplat
astfel, i a suportat oare propunerea respectiv modificri de atunci?
Cum se ncadreaz propunerea n activitatea curent a instituiei bugetare?
Existena probelor Care sunt probele ce sugereaz c propunerea va soluiona problema identificat
i va realiza obiectivul dorit?
S-a determinat oare logica clar de implementare?
Exist cerere suficient pentru propunerea dat sau pentru activitate?
Propunerea naintat reprezint cel mai bun mod de realizare a obiectivelor
enunate?
Ce opiuni alternative au fost analizate i de ce acestea din urm au fost respinse
n favoarea propunerii respective?
Re-prioritizarea Este posibil finanarea propunerii n totalitate sau parial prin modificarea
prioritilor de finanare existente la moment?
Dac s-au identificat economii pentru compensarea cheltuielilor, acestea se refer
n mod direct la propunere (i anume, acestea nu se vor realiza dac propunerea
nu va fi implementat)? Exist anumite riscuri c acestea nu se vor realiza (de ex.,
acestea sunt generate de cerere)?
Propunerea poate fi finanat n totalitate sau parial din prestarea serviciilor cu
plat sau din alte surse?
Costurile ateptate Care sunt consecinele financiare pe termen mediu i lung , innd cont de factorii
(fiscale, sociale i economice) care determin costurile? Cum au fost determinate costurile (de ex., utilizarea
jaloanelor externe/interne, analiza factorilor de cost)?
Dac iniiativa implic costuri (sau economii) pentru alte programe, au fost
consultate toate instituiile bugetare relevante i s-a convenit de comun acord
asupra costurilor?
Propunerea va afecta situaia existent n economie? n ce msur i cum?
Propunerea va avea drept rezultat reducerea costurilor sau ncasarea veniturilor
suplimentare n anii urmtori?

120
Dimensiune ntrebri cheie
Performana sau beneficiile Care sunt beneficiile ateptate n rezultatul implementrii propunerii?
ateptate (fiscale, sociale i Ct timp va dura pn la realizarea beneficiilor ateptate?
economice) S-a efectuat analiza cost-beneficiu?
Exist anumite beneficii economice sau de alt natur cu caracter mai general
care sunt greu de cuantificat?

Analiza riscurilor Ce riscuri au fost identificate dac propunerea va fi sau nu va fi implementat?


Ce strategii de gestiune a riscurilor vor fi implementate pentru a tempera riscurile
identificate?

Mecanisme de implementare Exist mecanisme de implementare a propunerii? Dac nu, care vor fi acestea?
Exist necesitatea de a pilota propunerea nainte de implementarea deplin a
acesteia?
Poate implementarea parial genera riscuri pentru viitoarele bugete?

Revizuire, evaluare i Cum va fi informat Guvernul c propunerea i-a atins obiectivele? Care sunt
monitorizare criteriile de monitorizare i care vor fi indicatorii de msurare a performanei?
Ce aranjamente vor fi asigurate pentru monitorizarea i/sau evaluarea eficienei i
eficacitii iniiativei?

Consultaie (discuii cu alte Au fost oare consultate alte APC, instituii bugetare, agenii i grupuri de
APC sau instituii relevante) beneficiari, i-au manifestat acetia acordul pentru propunerea naintat?

Abilitate Exist oare abiliti suficiente n instituiile din sector pentru a furniza rezultatul? n
ce mod abilitile influeneaz reuita propunerii?

442. Ministerul Finanelor este n drept s returneze propunerile de buget care


nu respect cerinele circularei privind elaborarea proiectului bugetului de stat
i/sau poate s solicite informaii adiionale referitor la propunerile care sunt
justificate insuficient i necesit argumentri suplimentare din partea autoritilor
publice vizate. Autoritile/instituiile bugetare respective trebuie s asigure
prezentarea informaiei solicitate n termenul limit stabilit de Ministerul
Finanelor. Dac autoritile publice centrale nu aliniaz propunerea de buget la
cerinele necesare n termenul stabilit de Ministerul Finanelor, acesta este n drept s
ajusteze unilateral propunerea de buget cu includerea ulterioar n proiectul legii
bugetare anuale.

Consultrile bugetare

443. Unele aspecte specifice ce in de propunerile de buget parvenite din


partea APC, n special cele legate de alocarea resurselor suplimentare, se
soluioneaz n cadrul consultrilor bugetare, organizate de ctre Ministerul
Finanelor n conformitate cu calendarul bugetar.
444. nainte de lansarea consultrilor bugetare, Ministerul Finanelor
organizeaz discuii interne vis-a-vi de propunerile de buget ale autoritilor publice
i ntocmete sinteza rezultatelor examinrii acestora, care servete drept baz
pentru discuii n cadrul consultrilor bugetare. Ministerul Finanelor examineaz
propunerile de buget prin prisma justificrilor acestora i sugereaz opinii privind
acoperirea cererilor suplimentare fie din contul economiilor ce ar putea fi
identificate n bugetul autoritii/instituiei bugetare solicitante, fie propune

121
reevaluarea prioritilor n cadrul sectoarelor/autoritilor n contextul prioritilor
stabilite n documentul CBTM.
445. Consultrile pe marginea propunerilor / proiectelor de bugete se
organizeaz n baza unui grafic stabilit de ctre Ministerul Finanelor, cu
respectarea urmtoarelor proceduri:
a) baza pentru consultri o constituie agenda, care cuprinde o list a
problemelor sau ntrebrilor nesoluionate cu referin la propunerile de buget.
Agenda se elaboreaz de ctre direciile finanelor de ramur a Ministerului Finanelor
i se comunic n prealabil autoritilor publice respective.
b)pentru evitarea nelegerii incorecte, reprezentanii Ministerului Finanelor i
APC comunic i discut neformal asupra problemelor din agend;
c) edina de consultri este moderat de ctre conducerea Ministerului
Finanelor (ministru sau viceministru responsabil de buget). Prezena la edin a
persoanelor de conducere a Ministerului Finanelor i a conducerii APC este
obligatorie. De asemenea, la edin particip din partea Ministerului Finanelor -
efi ai direciilor finanelor de ramur, eful direciei generale sintez bugetar i,
dup caz, ali colaboratori ai direciei respective, iar din partea APC eful direciei
responsabile de planificarea bugetului din cadrul APC i eful direciei analiza,
monitorizarea i evaluarea politicilor i, n caz de necesitate, alte persoane relevante.
d)edina de consultri bugetare ncepe cu agrearea agendei. Dac se consider
necesar, APC sau Ministerul Finanelor poate propune modificri la agenda
preliminar;
e) direciile finanelor de ramur pregtesc materialele pentru consultrile
bugetare i nainteaz propuneri conducerii Ministerului Finanelor. Materialele pot
conine informaii sub form de tabele analitice i analize elaborate n vederea
justificrii poziiei Ministerului Finanelor;
f) la nceputul edinei eful direciei finanelor de ramur a Ministerului
Finanelor, prezint o informaie general despre rezultatele examinrii propunerii de
buget pentru fiecare APC n parte. n special, Direcia finanelor de ramur
informeaz despre:
- msura n care propunerea de buget este prezentat n corespundere cu
cerinele circularei bugetare;
- eventualele abateri de la limitele stabilite i probleme identificate n
procesul examinrii propunerii de buget;
- n cazul n care se solicit cheltuieli suplimentare se expune opinia dac
propunerile naintate sunt justificate ise ncadreaz n prioritile de politici,
prevzute n strategiile sectoriale de cheltuieli din CBTM;
- modul de gestionare a programelor existente, performana
realizat/asumat i eventuale rezerve de eficientizare a resurselor sau de redistribuire
a limitei de cheltuieli.
g)n timpul consultrilor bugetare, conducerea APC argumenteaz i prezint
viziunea proprie privind soluionarea problemelor. Explicaiile i clarificrile sunt
susinute pe ct de posibil prin informaii i analize, att de natur financiar, ct i
nefinanciar;
h)n cadrul consultrilor bugetare discuiile se axeaz pe aspecte strategice, pe
performana ateptat, capacitile instituiilor pentru atingerea obiectivelor i nu se
refer la articolele detaliate de cheltuieli;
i) solicitrile de resurse suplimentare pentru iniiative de politici noi care nu au
fost propuse anterior la elaborarea CBTM, nu se discut n timpul consultrilor;
j) rezultatele consultrilor bugetare care implic modificri (majorri sau
reduceri) n limitele bugetare se reflect n proiectul legii bugetare anuale propus spre
examinare Guvernului;

122
k) divergenele nesoluionate n cadrul consultrilor bugetare la MF se
soluioneaz n cadrul examinrii proiectului de buget la Guvern.
446. Rezultatele discuiilor n cadrul edinelor de consultri bugetare se
documenteaz ntr-un proces-verbal, care cuprinde participanii i problemele
abordate, acordurile sau deciziile luate, precum i divergenele rmase cu
Ministerul Finanelor. Procesul-verbal se ntocmete de ctre direcia finanelor de
ramur din cadrul Ministerului Finanelor i se semneaz de ctre conductorii
ambelor pri. Ulterior acestea se prezint Direciei generale sintez bugetar, care
ntocmete un registru al edinelor de consultare bugetar.
447. Formularul procesului - verbal se conine n boxa 7.3.
Boxa 7.3. Formatul procesului verbal privind consultrile bugetare

Data:
Denumirea APC
Moderatorul edinei:
Participani din partea APC 1.
(se indic numele i funcia 2.
persoanelor) 3.
Participani din partea Ministerului 1.
Finanelor 2.
(se indic numele i funcia 3.
persoanelor)
Probleme abordate de MF 1.
2.
3.
Probleme abordate de APC 1.
2.
3.
Acorduri convenite (decizii luate): 1.
2.
3.
Anex: Agenda edinei

Semnturi:
Din partea MF:
numele/funcia
Din partea APC:
numele/funcia

448. De rnd cu APC, Ministerul Finanelor organizeaz consultri asupra


proiectului bugetului de stat cu partenerii sociali i cu alte pri interesate, n
conformitate cu legislaia privind transparena n procesul decizional.

7.4.2. Bugetul asigurrilor sociale de stat

449. Ministerul Finanelor examineaz proiectul BASS pe anul urmtor, lund


n consideraie :
a) analiza indicatorilor generali ai BASS sub aspectul implicaiilor asupra
limitelor macrobugetare pe termen mediu i durabilitii financiare a sistemului public
de asigurri sociale;

123
b) estimrile de venituri i cheltuieli ale BASS i corelarea cu prioritile
stabilite n CBTM i strategia sectorial de cheltuieli;
c) performana programelor de cheltuieli finanate de la BASS, inclusiv din
contul transferurilor de la bugetul de stat.
450. Divergenele legate de proiectul BASS, inclusiv n ce privete stabilirea
relaiilor interbugetare cu bugetul de stat, se soluioneaz n cadrul consultrii
speciale organizate cu participarea conducerii Ministerului Finanelor, APC de
specialitate n domeniul proteciei sociale i CNAS. n cadrul edinei de consultare,
reprezentanii APC de specialitate n domeniul proteciei sociale, asistai de
reprezentanii CNAS, nainteaz argumentele proprii Ministerului Finanelor.
Ministerul Finanelor analizeaz propunerile prin prisma justificrilor acestora, face
sugestii sau poate solicita reevaluarea proiectului de buget, cu ntocmirea avizului
respectiv la proiectul de lege a BASS.
451. Consultrile pe marginea proiectului BASS au loc n conformitate cu
procedurile descrise la seciunea 7.4.1.

7.4.3. Fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical

452. Ministerul Finanelor examineaz proiectul FAOAM pe anul urmtor, lund


n consideraie :
a) analiza indicatorilor generali ale FAOAM sub aspectul implicaiilor asupra
limitelor macrobugetare pe termen mediu;
b) relaiile cu bugetul de stat i respectarea limitei de transferuri de la bugetul
de stat;
c) estimrile de venituri i cheltuieli ale FAOAM i corelarea acestora cu
prioritile stabilite n CBTM i strategia sectorial de cheltuieli;
d) performana programelor de cheltuieli finanate de la FAOAM, inclusiv din
contul transferurilor de la bugetul de stat.
453. Divergenele legate de proiectul FAOAM, inclusiv n ce privete stabilirea
raporturilor interbugetare cu bugetul de stat, se soluioneaz n cadrul consultrii
speciale organizate cu participarea conducerii Ministerului Finanelor, APC de
specialitate n domeniul ocrotirii sntii i CNAM. n cadrul edinei de consultare,
reprezentanii APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii, asistai de
reprezentanii de la CNAM, nainteaz argumentele proprii Ministerului Finanelor.
Ministerul Finanelor analizeaz propunerile prin prisma justificrilor acestora, face
sugestii sau poate solicita reevaluarea proiectului de buget, cu ntocmirea avizului
respectiv la proiectul de lege a FAOAM.
454. Consultrile pe marginea proiectului FAOAM au loc n conformitate cu
procedurile descrise la seciunea 7.4.1.

7.4.4. Bugetele locale

455. Avnd n vedere principiul autonomiei financiare al UAT, examinarea


proiectelor bugetelor locale la Ministerul Finanelor poart un caracter consultativ i
are ca scop consolidarea i integrarea informaiei cu privire la bugetele locale n
estimrile privind prognoza BPN.
456. n cadrul examinrii proiectelor bugetelor locale, Ministerul Finanelor
analizeaz:

124
a) estimrile de venituri, cheltuieli, soldul bugetar i finanarea bugetelor
locale, i implicaiile acestora asupra indicatorilor macrobugetari pe termen mediu, n
vederea respectrii principiilor i regulilor politicii bugetar-fiscale;
b) respectarea limitei de transferuri cu destinaie general de la bugetul de stat
i cu destinaie special alocate de la bugetul de stat;
c) plafonul datoriei unitii administrativ-teritoriale i plafonul garaniilor
acordate de autoritile administraiei publice locale.
457. Prognoza veniturilor i surselor de finanare ale bugetelor locale, nsoit de
calculele respective, se prezint i se consult cu direcia responsabil de prognoza i
analiza macrofinanciar din cadrul Ministerului Finanelor i, dup caz, direcia
general datorii publice. Se examineaz corectitudinea evalurii bazei fiscale a UAT i
a estimrilor de venituri n corespundere cu obiectivele politicii fiscale i se compar
cu estimrile proprii ale Ministerului Finanelor, elaborate n contextul CBTM.
Suplimentar, se examineaz soldul bugetului local, sursele de finanare i analiza
implicaiilor asupra indicatorilor de baz a BPN i relaiile cu bugetul de stat.
458. Sinteza consolidat a proiectelor bugetelor locale la partea de cheltuieli se
examineaz de ctre direciile finanelor de ramur din cadrul Ministerului Finanelor,
lund n consideraie:
a) respectarea cerinelor stipulate n circulara privind elaborarea bugetelor
anuale;
b) analiza executrii bugetului n anii precedeni, inclusiv performana
realizat n cadrul programelor;
c) asumrile puse n baza estimrilor de cheltuieli;
d) corelarea cu prioritile cuprinse n CBTM i strategia sectorial de
cheltuieli.
459. Direcia bugetelor UAT din cadrul Ministerului Finanelor examineaz att
proiectele individuale ale bugetelor locale, ct i sintezele proiectelor bugetelor locale
n ntregime, inclusiv sub aspectul respectrii normelor metodologice i cerinei de
balanare a bugetelor locale.
460. Cerinele generale pentru examinarea proiectelor bugetelor locale sunt
analogice celor de la bugetul de stat, care sunt descrise n seciunea 7.4.1. Formatul
tabelelor pentru prezentarea calculelor la proiectul bugetului local se actualizeaz
anual i se cuprind n circulara privind elaborarea bugetelor anuale, emis de
Ministerul Finanelor.
461. Ca urmare a examinrii proiectelor de buget Ministerul Finanelor
organizeaz consultri cu Direciile finane ale UAT pe marginea proiectelor bugetelor
locale n termenele prevzute de calendarul bugetar. Dup caz, la consultri pot
participa conductori ai anumitor APL i/sau conductori ai subdiviziunii/unitii
financiare ale UAT respective.
462. Consultrile au loc n conformitate cu procedurile similare pentru bugetul
de stat, descrise la seciunea 7.4.1. Organizarea consultrilor bugetare cu APL,
inclusiv ntocmirea proceselor verbale, se asigur de ctre Direcia bugetelor UAT din
cadrul Ministerului Finanelor cu implicarea, dup caz, a direciilor finanelor de
ramur.
463. Ca urmare a consultrilor, Ministerul Finanelor i APL ajusteaz cadrul de
resurse i de cheltuieli a bugetelor locale, innd cont de rezultatele examinrii i
nregistreaz versiunile respective ale proiectelor bugetelor locale n SIMF.
464. Volumul actualizat al transferurilor cu destinaie special de la bugetul de
stat ctre bugetele locale, se include n proiectul legii anuale a bugetului de stat.
465. Ulterior, APL aplic aceeai procedur de ajustare a sintezei proiectului
bugetelor locale ca urmare a examinrii proiectului legii bugetului de stat la Guvern i

125
ulterior la Parlament. Ajustrile respective n proiectele bugetelor locale se efectueaz
n termenii stabilii n calendarul bugetar.

7.5. Formatul proiectelor legilor/deciziilor bugetare anuale

7.5.1. Proiectul de lege a bugetului de stat

466. n baza prognozelor macrobugetare, propunerilor de buget ale APC i ca


urmare a consultrilor bugetare, Ministerul Finanelor definitiveaz proiectul
bugetului de stat, asigurnd balan area acestuia, i elaboreaz proiectul de lege a
bugetului de stat pe anul urmtor, care prevede reglementri specifice anului
bugetar respectiv. n special, proiectul legii cuprinde:
a) reglementri privind aprobarea indicatorilor principali ai bugetului de stat
- veniturile, cheltuielile, soldul bugetului i, dup caz, sursele de finanare;
b) reglementri specifice aferente veniturilor bugetului;
c) limitele de alocaii bugetare i de resurse ale APC i reglementri
specifice privind gestionarea cheltuielilor bugetului de stat;
d) reglementri privind aprobarea limitelor soldului datoriei de stat i a
garaniilor de stat;
e) reglementri privind relaiile interbugetare i transferurile de la bugetul de
stat ctre alte bugete;
f) alte reglementri specifice de gestionare a bugetului de stat pentru anul
bugetar respectiv;
g) anexe la lege, care ofer detalii cu privire la structura veniturilor i
cheltuielilor bugetului de stat, programelor de cheltuieli ale autoritilor publice
centrale i alte informaii relevante. n anexe poate fi prezentat att informaie
financiar, ct i non-financiar, care necesit aprobarea prin legea anual a bugetului
de stat.
467. Proiectul de lege a bugetului de stat se prezint spre aprobare nsoit de
nota informativ, care descrie particularitile n ce privete evoluia i structura
bugetului pe anul urmtor. n special, nota informativ cuprinde urmtoarele
informaii de baz:
a) contextul macroeconomic, care prezint sumarul evoluiilor recente i
prognoza principalilor indicatori macroeconomici, care stau la baza estimrilor
bugetului de stat;
b) evoluia principalilor indicatori ai BS(nominal, % n PIB i % n BPN) i
corelarea cu limitele macrobugetare pe termen mediu;
c) analiza executrii scontate a bugetului n anul curent att la venituri, ct i la
cheltuieli;
d) evoluia veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat i asumrile cu privire
la estimrile de venituri i cheltuieli pe anul pentru care se planific bugetul (nominal,
% n total);
e) descrierea modificrilor proiectului de buget comparativ cu bugetul aprobat
pe anul curent (creterea absolut +/- i relativ - %) i fa de CBTM i a factorilor
care le-au influenat. Explicaiile vor identifica att factorii tehnici excluderea
cheltuielilor de o singur dat, alocrile pentru programe tranzitorii din anii
precedeni, ct i programele/politicile noi pentru care se aloc mijloace sau care
conduc la formarea economiilor ca urmare a msurilor de eficientizare a utilizrii
resurselor existente. n cazul politicilor noi se va evidenia impactul financiar pe
termen mediu, precum i legtura cu prioritile stabilite n CBTM, strategiile
naionale i sectoriale;

126
f) relaiile ntre bugetul de stat i alte componente ale BPN, n special volumul
i structura transferurilor de la bugetul de stat;
g) descrierea programelor de cheltuieli ale APC, finanate de la bugetul de stat,
incluznd performana financiar i nefinanciar a acestora n perspectiva pe termen
mediu;
h) tabele i anexe cu informaii adiionale relevante pentru argumentarea
proiectului legii bugetului de stat.
468. Spre deosebire de anexele la proiectul legii bugetare, care prezint
indicatorii pe anul pentru care se aprob bugetul, informaia prezentat n tabelele
la nota informativ reflect evoluia indicatorilor n dinamic i include:
a) indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari (AB-2; AB-1);
b) indicatorii aprobai pentru anul bugetar curent (AB);
c) indicatorii estimai pentru anul bugetar viitor pentru care se elaboreaz
proiectul de buget (AB+1);
d) indicatorii estimai pentru doi ani ulteriori anului pentru care se
elaboreaz proiectul bugetului (AB+2; AB+3).
469. Lista anexelor principale la legea anual a bugetului de stat i a tabelelor
explicative relevante, precum i formatul acestora se prezint n continuare. Aceast
list poate fi completat cu alte anexe relevante.
470. Nivelul de detaliere a informaiei poate fi modificat n funcie de
cerinele specifice ale Guvernului sau Parlamentului.
Anexe la proiectul legii bugetului de stat

Anexa 1 Indicatorii generali i sursele de finanare ale bugetului de stat


Anexa 2 Componena veniturilor bugetului de stat
Anexa 3 Bugetele autoritilor publice centrale

Anexa 4 Transferurile ctre bugetele locale

Anexa 1. Indicatorii generali i sursele de finanare ale bugetului de stat


Cod
Denumirea Suma, mii lei
Eco
I. VENITURI, total 1
II. CHELTUIELI, total 2+3
Inclusiv: cheltuieli de personal
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSE DE FINANARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificaiei economice (k3)
..
..

Anexa 2. Componena veniturilor bugetului de stat


Cod
Denumirea Suma, mii lei
Eco

Anexa 3. Bugetele autoritilor publice centrale


Denumirea Cod Suma, mii lei

APC 1...n Org1

127
Cheltuieli recurente (2+3)-3192
cheltuieli de personal 21
Investiii capitale 3192
Grupa principal 1 ....N F1
Resurse, total
Resurse generale S3
Resurse colectate S3
Cheltuieli, total
Programul/subprogramul 1, P2
Programul/subprogramul 2n P2

Anexa 4. Transferurile ctre bugetele locale


inclusiv
transferuri cu transferuri cu din care:
Cod Total,
Denumirea
destinaie destinaie
Org1 mii lei recurente* investiii capitale
general special
UAT 1

UAT 2

UAT 3

*n caz de necesitate, transferurile cu destinaie special se vor indica distinct pe tipuri.

Tabele la nota informativ la proiectul legii bugetului de stat


Tabelul 1 Evoluia BPN conform clasificaiei economice (mil.lei, % n PIB, % n total)
Tabelul 2 Evoluia BPN conform clasificaiei funcionale (mil.lei, % n PIB, % n total)
Tabelul 3 Structura bugetului de stat conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)
Tabelul 4 Structura veniturilor bugetului de stat (% n total, devieri +/-)
Tabelul 5 Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)
Tabelul 6 Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaiei funcionale (% n total, devieri +/-)
Tabelul 7 Sinteza programelor incluse n bugetul de stat
Tabelul 8 Informaie privind efectivul de personal pe APC
Tabelul 9 Sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n bugetul de stat
Tabelul 10 Investiiile capitale finanate din bugetul de stat pe APC i pe proiecte
Tabelul 11 Investiiile capitale finanate din bugetul de stat pe APL i proiecte

Tabelul 1. Evoluia BPN conform clasificaiei economice (mil.lei, %n PIB, % n total)

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
% din total

% din total

% din total
% din total

% din total

% din total
% n PIB

% n PIB
% n PIB

% n PIB

% n PIB

% n PIB

Eco

I. Venituri, total 1
Inclusiv conform clasificaiei
economice (k4)

II. Cheltuieli , total 2+3


Inclusiv conform clasificaiei

128
economice (k2)

III. Sold bugetar 1-(2+3)


IV. Surse de finanare, total 4+5+9
Inclusiv conform clasificaiei
economice (k3)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 2. Evoluia BPN conform clasificaiei funcionale (mil.lei, %n PIB, % n total)


AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3

Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat


Denumirea Cod
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
% din total

% din total

% din total

% din total
% din total

% din total
% n PIB

% n PIB

% n PIB

% n PIB

% n PIB
% n PIB
F1

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 3. Structura bugetului de stat conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


% din total

% din total

% din total

% din total
% din total

% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
Eco
%

I. Venituri, total 1
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k4)

II. Cheltuieli , total 2+3


Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k2)

III. Sold bugetar 1-


(2+3)
IV. Surse de finanare,
4+5+9
total
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k3)

129
Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 4. Structura veniturilor bugetului de stat conform clasificaiei economice


AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total

% din total
Eco

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
(k1-

%
k6)

Venituri, total

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 5. Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaiei funcionale

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


% din total

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
F1-F3

%
Cheltuieli,
total

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 6. Structura cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaiei economice

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

Eco
%

(k4)

Cheltuieli,
total 2+3
Cheltuieli 2
......
.....
Active
nefinanciar 3
e
.....

130
Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 7. Sinteza programelor incluse n buget


Cod

Autoritatea publica Org1


Programul P1
Subprogramul P2

I. Informaie general (se completeaz de ctre autoritatea public superioar nainte de a remite formularul pentru
completare instituiilor din subordine)
Scop

Obiective (pe termen mediu,


cu accent sporit pe anul pentru
care se aprob bugetul)
Descriere succint

II. Indicatorii de performan


Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Categoria Cod Denumirea de
msur Executat Executat Aprobat Estimat Estimat Estimat
De produs De rezultat

1.
......
n.
1.
......
n.
1.
De eficien

......
n.

III. Cheltuieli, mii lei


Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea P3 Eco Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(k2)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

131
Tabelul 8. Informaie privind efectivul de personal pe APC, uniti
Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Denumirea Org1 F1

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 9. Sinteza proiectelor finanate din surse externe, incluse n bugetul de stat, mii lei

Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


Denumirea Eco Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Org1 F3 P2 P3
(k2)
I. Cheltuieli,
total 2+3
......
II. Resurse, 1+4+
total 5+9
....
Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.
Tabelul 10. Investiiile capitale de la bugetul de stat pe APC i proiecte, mii lei
Cod AB aprobat AB+1proiect AB+2 estimat AB+3 estimat

proiectuluiInclusiv pentru pregtirea

Inclusiv pt pregtirea proiectului

Inclusiv pt pregtirea proiectului


Soldul costului de deviz la 1.01

Soldul costului de deviz la 1.01


Soldul costului de deviz la 1.01
Soldul costului de deviz la 1.01

Total limita de cheltuieli

Total limita de cheltuieli

Total limita de cheltuieli


Costul total de deviz

Prevzut n buget

Denumirea
P1 Proi
Org1 F3
P2 ect

9 12 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17
(7-8) (9-10) (12-13)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii
urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 11. Investiiile capitale de la bugetul de stat pe APL i proiecte, mii lei
AB aprobat AB+1proiect AB+2 estimat AB+3 estimat
Denumirea Cod

132
proiectuluiInclusiv pentru pregtirea

Inclusiv pt pregtirea proiectului

Inclusiv pt pregtirea proiectului


Soldul costului de deviz la 1.01

Soldul costului de deviz la 1.01


Soldul costului de deviz la 1.01

Soldul costului de deviz la 1.01


Total limita de cheltuieli

Total limita de cheltuieli

Total limita de cheltuieli


Costul total de deviz

Prevzut n buget
P1 Proi
Org1 F3
P2 ect

9 12 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17
(7-8) (9-10) (12-13)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB+1 anul viitor pentru care se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii
urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

7.5.2. Proiectul de lege a BASS

471. Proiectul de lege a BASS pe anul viitor include reglementri specifice


privind gestionarea BASS n anul bugetar respectiv i, n special, cuprinde:
a) reglementari cu privire la aprobarea principalilor indicatori ai BASS -
veniturile, cheltuielile i soldul bugetar;
b)reglementri specifice cu privire la calcularea i plata contribuiilor de
asigurri sociale de ctre diferite categorii de contribuabili;
c) reglementri specifice cu privire la mrimea i tipurile unor prestaii
sociale;
d)anexe la lege, care ofer detalii cu privire la structura veniturilor i
programelor de cheltuieli, condiiile de calculare i de transferare a contribuiilor de
asigurare social, etc. n anexe poate fi prezentat att informaie financiar, ct i
non-financiar, care necesit aprobarea prin legea anual a BASS;
472. Proiectul legii BASS se prezint nsoit de nota informativ, care descrie
particularitile privind evoluia i structura BASS pe anul bugetar urmtor. n special,
nota informativ cuprinde urmtoarele informaii de baz:
a) descrierea succint a asumrilor macroeconomice i fiscale, pe care se
fundamenteaz proiectul de buget;
b)evoluia indicatorilor principali ai BASS i corelarea cu limitele
macrobugetare pe termen mediu (nominal, % n PIB, % n BPN i% n cheltuielile
totale pentru protecia social);
c) analiza executrii scontate n anul curent att la venituri, ct i la cheltuieli;
d) evoluia veniturilor i cheltuielilor BASS i asumrile cu privire la
estimrile de venituri i cheltuieli pe anul pentru care se planific bugetul (n valoare
nominal i ca % n total);
e) descrierea modificrilor proiectului de buget comparativ cu bugetul
aprobat pe anul curent (creterea absolut +/- i relativ - %) i fa de CBTM i a
factorilor care le-au influenat. Explicaiile vor identifica att factorii tehnici
excluderea cheltuielilor de o singur dat, alocrile pentru programe tranzitorii din
anii precedeni, ct i programele/politicile noi pentru care se aloc mijloace sau care
conduc la formarea economiilor ca urmare a msurilor de eficientizare a utilizrii
resurselor existente. n cazul politicilor noi se va evidenia impactul financiar pe
termen mediu, precum i legtura cu prioritile stabilite n CBTM, strategiile
naionale i sectoriale;

133
f) relaiile ntre BASS i alte componente ale BPN, n special volumul i
structura transferurilor de la bugetul de stat;
g)descrierea programelor de cheltuieli ale BASS (sau modificri n lista
acestora) cu accent pe performana ateptat i cu utilizarea informaiilor nefinanciare;
h)tabele i anexe cu informaii adiionale relevante pentru argumentarea
proiectului BASS.
473. Spre deosebire de anexele la proiectul legii bugetare, care prezint
indicatorii pe anul pentru care se aprob bugetul, informaia prezentat n tabelele
la nota informativ reflect evoluia indicatorilor n dinamic i include:
e) indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari (AB-2; AB-1);
f) indicatorii aprobai pentru anul bugetar curent (AB);
g) indicatorii estimai pentru anul bugetar viitor pentru care se elaboreaz
proiectul de buget (AB+1);
h) indicatorii estimai pentru doi ani ulteriori anului pentru care se
elaboreaz proiectul bugetului (Ab+2; AB+3).
474. Lista anexelor principale la legea anual a BASS, precum i a tabelelor
explicative relevante se prezint n continuare. Aceast list poate fi completat cu
alte anexe relevante la discreia APC de specialitate n domeniul proteciei sociale.
475. Nivelul de detaliere a informaiei poate fi modificat n funcie de
cerinele specifice ale Guvernului sau Parlamentului.

Anexe la proiectul legii bugetului asigurrilor sociale de stat


Anexa 1 Indicatorii generali i sursele de finanare ale BASS
Anexa 2 Programele de cheltuieli ale BASS
Anexa 3 Categoriile de pltitori i tarifele contribuiilor de asigurri sociale de stat, termenele de plat i
tipurile de prestaii asigurate

Anexa 1. Indicatorii generali i sursele de finanare ale BASS


Cod Suma,
Denumirea
Eco mii lei
I. VENITURI, total 1
inclusiv transferuri de la BS

II. CHELTUIELI, total 2+3


inclusiv cheltuieli de personal
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSE DE FINANARE, total 4+5+9
Inclusiv conform clasificaiei economice (k3)
.....

134
Anexa 2. Programele de cheltuieli ale BASS
Suma, mii lei
Denumirea Cod n Inclusiv din:

total BASS BS*


Cheltuieli, total
PROGRAMUL 1
Subprogramul 1

Subprogramul 2....n
PROGRAMUL 2
Subprogramul 1

Subprogramul 2....n
..
..
PROGRAMUL N
Subprogramul 1
Subprogramul 2....n
*) se indic doar transferurile pentru prestaii de asisten social.

Anexa 3. Categoriile de pltitori i tarifele contribuiilor de asigurri


sociale de stat, termenele de plat i tipurile de prestaii asigurate

Categoria pltitorilor i asigurailor Tariful Termenul de plata Tipurile prestaiilor


contribuiei i sociale asigurate
baza de calcul

Tabele la nota informativ la proiectul legii BASS


Tabel 1 BASS conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)
Tabel 2 Structura BASS pe programe de cheltuieli (% n total, devieri +/-)
Tabel 3 Sinteza programelor de cheltuieli ale BASS
Tabel 4 Informaie privind numrul beneficiarilor i prestaia medie
Tabel 5 Cheltuielile adminsitrative i efectivul de personal pe BASS

Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

Eco
%

I. Venituri, total 1
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k4)

II. Cheltuieli , total 2+3


Inclusiv conform
clasificaiei economice

135
Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
Eco

%
(k2)

III. Sold bugetar 1-


(2+3)
IV. Sursele de finanare,
4+5+9
total
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k3)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 2. Structura BASS pe programe de cheltuieli (% n total, devieri +-)


AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3
Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat
mil. Lei

% din total

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

% din total

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
Cod
Denumirea
P1 -P3

Cheltuieli, total
Inclusiv din contul:
Resurse
generale ale
BASS
Transferuri de la
bugetul de stat*
Program
/Subprogram/
Activitate 1 N
Inclusiv din contul:
Resurse
generale ale
BASS
Transferuri de la
bugetul de stat*
..
Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.
*) se indic doar transferurile pentru prestaii de asisten social.

Tabelul 3. Sinteza programelor BASS

Cod
Subgrupa F3
Programul P1
Subprogramul P2

136
I. Informaie general (se completeaz de ctre APC de specialitate)
Scop

Obiective
(pe termen mediu, cu accent
sporit pe anul pentru care se
aprob programul)

Descriere succint

II. Indicatorii de performan


Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Categoria Cod Denumirea de
msur Executat Executat Aprobat Estimat Estimat Estimat
De produs De rezultat

1.
.....
n.
1.
....
n.
1.
De eficien

.....
n.

III. Cheltuieli, mii lei


Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea P3 Eco Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
k6

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 4. Informaie privind numrul beneficiarilor de prestaii solciale de la BASS i mrimea medie

Denumirea AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


executat aprobat proiect estimat estimat

137
persoaneNumrul beneficiarilor,

Mrimea medie a prestaiei, lei

Mrimea medie a prestaiei, lei


Mrimea medie a prestaiei, lei

Mrimea medie a prestaiei, lei

Mrimea medie a prestaiei, lei


Cod
P1-

Numrul beneficiarilor,

Numrul beneficiarilor,

Numrul beneficiarilor,

Numrul beneficiarilor,
P3

persoane

persoane

persoane

persoane
A. Prestaii finanate din resursele generale ale BASS
Program/subprogram/
activitate 1
Program/subprogram/
activitate 2

B. Prestaii finanate din contul transferurilor de la bugetul de stat*


Program/subprogram/
activitate 1
Program/subprogram/
activitate 2

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-1 anul precedent anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care se
elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.
*) se indic doar transferurile pentru prestaii sociale.

Tabelul 5. Cheltuielile administrative i efectivul de personal pe BASS

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


Denumirea Cod
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

1. Cheltuieli n total, mii lei


Inclusiv conform clasificaiei
economice (k4)
....
.....

2. Efectivul de personal, uniti

3. Salariul mediu lunar, lei


Abrevieri: AB anul de baz (sau curent); AB-2 i AB-1 - anii precedeni anului de baz; AB+1 - anul viitor pentru
care se elaboreaz bugetul, AB+2 i AB+3 - anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

7.5.3. Proiectul de lege a FAOAM

476. Proiectul de lege a FAOAM pe anul viitor include reglementri specifice


de gestionare a FAOAM n anul bugetar respectiv i, n special, cuprinde:
a) reglementari cu privire la aprobarea principalilor indicatori ai FAOAM,
cum sunt: veniturile, cheltuielile i soldul bugetar;
b) reglementri cu privire la mrimea primelor de asigurare obligatorie de
asisten medical pentru diferite categorii de persoane;
c) anexe la lege, care ofer detalii cu privire la structura veniturilor i
programelor de cheltuieli, etc. n anexe poate fi prezentat att informaie financiar,
ct i non-financiar, care necesit aprobare prin legea anual a FAOAM;

138
477. Proiectul legii anuale a FAOAM se prezint spre aprobare nsoit de nota
informativ, care prezint o descriere succint a particularitilor FAOAM pe anul
bugetar urmtor. n special, nota informativ cuprinde urmtoarele informaii de baz:
a) descrierea succint a asumrilor macroeconomice i fiscale, pe care se
fundamenteaz proiectul de buget;
b) evoluia indicatorilor principali ai FAOAM i corelarea cu limitele
macrobugetare pe termen mediu (nominal, % n PIB, % n BPN i % n cheltuielile
totale pentru ocrotirea sntii);
c) analiza executrii scontate n anul curent att la venituri, ct i la cheltuieli;
d) evoluia veniturilor i cheltuielilor FAOAM i asumrile cu privire la
estimrile de venituri i cheltuieli pe anul pentru care se planific bugetul (n valoare
nominal ca % n total);
e) descrierea modificrilor proiectului de buget comparativ cu bugetul
aprobat pe anul curent (creterea absolut +/- i relativ - %) i fa de CBTM i a
factorilor care le-au influenat. Explicaiile vor identifica att factorii tehnici
excluderea cheltuielilor de o singur dat, alocrile pentru programe tranzitorii din
anii precedeni, ct i programele/politicile noi pentru care se aloc mijloace sau care
conduc la formarea economiilor ca urmare a msurilor de eficientizare a utilizrii
resurselor existente. n cazul politicilor noi se va evidenia impactul financiar pe
termen mediu, precum i legtura cu prioritile stabilite n CBTM, strategiile
naionale i sectoriale;
f) relaiile ntre FAOAM i alte componente ale BPN, n special cu bugetul
de stat (% transferurilor n totalul veniturilor);
g) descrierea programelor de cheltuieli ale FAOAM (sau modificri n lista
acestora) cu accent pe performana ateptat i cu utilizarea informaiilor
nefinanciare;
h) tabele i anexe cu informaii adiionale relevante pentru argumentarea
proiectului FAOAM.
478. Spre deosebire de anexele la proiectul legii bugetare, care prezint
indicatorii pe anul pentru care se aprob bugetul, informaia prezentat n tabelele
la nota informativ reflect evoluia indicatorilor n dinamic i include:
i) indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari (AB-2; AB-1);
j) indicatorii aprobai pentru anul bugetar curent (AB);
k) indicatorii estimai pentru anul bugetar viitor pentru care se elaboreaz
proiectul de buget (AB+1);
l) indicatorii estimai pentru doi ani ulteriori anului pentru care se
elaboreaz proiectul bugetului (Ab+2; AB+3).
479. Lista anexelor principale la legea anual a FAOAM, precum i a tabelelor
explicative relevante se prezint n continuare. Aceast list poate fi completat cu
alte anexe relevante la discreia APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii.
480. Nivelul de detaliere a informaiei poate fi modificat n funcie de
cerinele specifice ale Guvernului sau Parlamentului.

Anexe la legea anual a FAOAM


Anexa 1 Indicatorii generali ai FAOAM
Anexa 2 Programele de cheltuieli ale FAOAM

Anexa 1. Indicatorii generali i sursele de finanare ale FAOAM


Denumirea Codul Suma,
Eco mii lei
I. VENITURI, total 1
inclusiv transferuri de la bugetul de stat

139
Anexa 1. Indicatorii generali i sursele de finanare ale FAOAM
Denumirea Codul Suma,
Eco mii lei
I. VENITURI, total 1

II. CHELTUIELI , total 2+3


inclusiv cheltuieli de personal
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSE DE FINANARE , total 4+5+9
Inclusiv conform clasificaiei economice (k3)
.....
.....

Anexa 2. Programele de cheltuieli ale FAOAM


Denumirea Cod Suma,

P2 mii lei

CHELTUIELI, total
Inclusiv:
PROGRAMUL 1
Subprogramul 1
Subprogramul 2....n

PROGRAMUL 2
Subprogramul 1
Subprogramul 2....n
..
..
PROGRAMUL N
Subprogramul 1
Subprogramul 2....n

Tabele la nota informativ la legea anual a FAOAM


Tabel 1 FAOAM conform clasificaiei economice (% in total, devieri +/-)
Tabel 2 Structura FAOAM pe programe de cheltuieli (% n total, devieri+/-)
Tabel 3 Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM
Tabel 4 Cheltuielile administrative i efectivul de personal pe FAOAM

Tabelul 1. Structura FAOAM conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


% din total

% din total

% din total

% din total
% din total

% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

Eco
%

I. Venituri, total 1
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k4)

140
AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total

% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
Eco

%
II. Cheltuieli , total 2+3
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k2)

III. Sold bugetar 1-


(2+3)
IV. Sursele de finanare,
4+5+9
total
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k3)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 2. Structura FAOAM pe programe de cheltuieli (% n total, devieri +/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3


Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

% din total

mil. Lei

% din total

mil. Lei

% din total
% din total

% din total

% din total

% din total

Cod
Denumirea P1-
P3

CHELTUIELI, total
Inclusiv:
PROGRAM 1/
Subprogram 1n /
Activitatea 1n

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabel 3. Sinteza programelor de cheltuieli ale FAOAM

Cod

Subgrupa F3
Programul P1
Subprogramul P2

I. Descriere narativ (se completeaz de ctre APC de specialitate)


Scop

141
Obiective
(pe termen mediu, cu accent
sporit pe anul pentru care se
aprob programul)
Descriere succint

II. Indicatorii de performan


Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Categoria Cod Denumirea de
msur Executat Executat Aprobat Estimat Estimat Estimat
De produs De rezultat

1.
.....
n
1.
.....
n
1.
De eficien

.....
n

III. Cheltuieli, mii lei


Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea P3 Eco Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(k6)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 4. Cheltuielile administrative i efectivul de personal pe FAOAM

AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3


Denumirea Cod
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat

1. Cheltuieli n total, mii lei


Inclusiv conform clasificaiei
economice (k4)
....
.....

2. Efectivul de personal, uniti

3. Salariul mediu lunar, lei


Abrevieri: AB anul de baz (sau curent); AB-2 i AB-1 - anii precedeni anului de baz; AB+1 - anul viitor pentru
care se elaboreaz bugetul, AB+2 i AB+3 - anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

142
7.5.4. Proiectul deciziei bugetare anuale a UAT

481. Autoritatea executiv a UAT definitiveaz i prezint, printr-o dispoziie,


proiectul bugetului local pe anul urmtor spre examinare i aprobare autorit ilor
reprezentative i deliberative locale respective, n termenul stabilit n calendarul
privind elaborarea i aprobarea bugetelor locale.
482. Proiectul deciziei bugetare anuale a UAT include prevederi generale
privind aprobarea indicatorilor principali ai bugetului local (venituri, cheltuieli,
sold bugetar), reglementri specifice anului bugetar respectiv, precum i anexe. Prin
decizia bugetar anual se stabile te i plafonul datoriei UAT la finele anului i
plafonul garaniilor acordate de APL. La aprobarea indicatorilor principali ai
bugetului local, a plafonului datoriei UAT i a garan iilor APL, se va ine cont de
principiile i regulile bugetar-fiscale prevzute de Legea finan elor publice i
responsabilitii bugetar-fiscale, precum i de restric iile prevzute de legisla ia
privind finanele publice locale i legisla ia care reglementeaz datoria public.
483. Anexele la decizia bugetar anual cuprind urmtoarele informa ii de
baz:
a) sinteza indicatorilor principali ai bugetului local veniturile, cheltuielile,
inclusiv cheltuielile de personal i transferurile ctre alte bugete, soldul bugetului i
sursele de finanare;
b) sinteza veniturilor bugetelor locale, inclusiv transferurile de la alte bugete;
c) resursele i cheltuielile bugetului local conform clasificaiei funcionale i
pe programe;
d) tipurile i cotele impozitelor i taxelor locale (doar n cazul UAT de nivelul
I i municipiilor Chiinu i Bli);
e) nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plat de ctre
instituiile bugetare, finanate din bugetul local;
f) sinteza veniturilor colectate de ctre autoritile/instituiile bugetare,
finanate din bugetul local;
g) lista proiectelor de investiii capitale, finanate de la bugetul local, inclusiv
din contul transferurilor de la alte bugete, precum i lista proiectelor finanate din
surse externe;
h) plafonul datoriei UAT la finele anului i plafonul garaniilor acordate de
APL;
i) programul anual al mprumuturilor;
j) obiectivele politicii de administrare a datoriei UAT;
k) efectivul-limit de personal pentru autoritile/ instituiile bugetare,
finanate de la bugetul respectiv;
l) cuantumul fondului de rezerv al APL i alte informaii ce necesit
aprobarea autoritilor reprezentative i deliberative locale;
484. Proiectul deciziei bugetare anuale a UAT se prezint spre aprobare nsoit
de nota informativ, care ofer detalii cu privire la structura bugetelor locale i
cuprinde urmtoarele informaii de baz:
a) descrierea succint a asumrilor macroeconomice i fiscale, pe care se
fundamenteaz proiectul de buget;
b) evoluia indicatorilor bugetului local i explicaii cu privire la estimrile de
venituri i cheltuieli pe anul pentru care se planific bugetul (n valoare nominal ca
% n total);
c) analiza executrii scontate n anul curent att la venituri, ct i la cheltuieli;
d) descrierea modificrilor proiectului de buget comparativ cu bugetul aprobat
pe anul curent (creterea absolut +/- i relativ - %) i a factorilor care le-au
influenat. Explicaiile identific att factorii tehnici excluderea cheltuielilor de o

143
singur dat, alocrile pentru programe tranzitorii din anii precedeni, ct i
programele/politicile noi pentru care se aloc mijloace sau care conduc la formarea
economiilor ca urmare a msurilor de eficientizare a utilizrii resurselor existente.
e) msuri de politici noi incluse n proiectul bugetului i legtura cu
prioritile stabilite n CBTM, strategiile naionale i locale;
f) descrierea sumar a relaiilor ntre bugetul local respectiv cu alte bugete;
g) sinteza programelor de cheltuieli cuprinse n bugetele locale, cu scopuri,
obiective i indicatori de performan;
h) tabele i anexe cu informaii adiionale relevante pentru argumentarea
proiectului bugetului local.
485. Spre deosebire de anexele la proiectul deciziei bugetare anuale, care
prezint indicatorii pe anul pentru care se aprob bugetul, informaia prezentat n
tabelele la nota informativ reflect evoluia indicatorilor bugetului local n
dinamic i include:
a) indicatorii realizai n ultimii doi ani bugetari (AB-2; AB-1);
b) indicatorii aprobai pentru anul bugetar curent (AB);
c) indicatorii estimai pentru anul bugetar viitor pentru care se elaboreaz
proiectul de buget (AB+1);
d) indicatorii estimai pentru doi ani ulteriori anului pentru care se
elaboreaz proiectul bugetului (AB+2; AB+3).
486. Lista anexelor principale la decizia bugetar anual, precum i a tabelelor
explicative relevante se prezint n continuare. Aceast list poate fi completat cu
alte anexe relevante la discreia APL.
487. Nivelul de detaliere a informaiei poate fi modificat n funcie de
cerinele specifice ale autorit ilor reprezentative i deliberative locale.

Anexe la decizia bugetar anual a UAT


Anexa 1 Indicatorii generali i sursele de finanare ale bugetul local
Anexa 2 Veniturile bugetului local conform clasificaiei economice
Anexa 3 Resursele i cheltuielile bugetului local conform clasifica iei finc ionale i pe programe
Anexa 4 Sinteza proiectelor de investiii capitale ale bugetului local
Anexa 5 Lista proiectelor finanate din surse externe ale bugetului local
Anexa 6 Efectivul-limit de personal pe autoriotile/instituiile bugetare, finanate din bugetul local

Anexa 1. Indicatorii generali i sursele de finanare ale bugetului local


Cod
Denumirea Suma, mii lei
Eco
I. VENITURI, total 1
inclusiv transferuri de la bugetul de stat
II. CHELTUIELI, total 2+3
II.1. Cheltuieli 2
II.2. Active nefinanciare 3
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3)
IV. SURSELE DE FINANARE, total 4+5+9
inclusiv conform clasificaiei economice (k3)
..
..

Anexa 2. Componena veniturilor bugetului local


Cod
Denumirea Suma, mii lei
Eco

144
Anexa 3. Resursele i cheltuielile bugetului local conform clasificaiei funcionale i pe programe

Denumirea Cod Suma, mii lei


Cheltuieli recurente , n total (2+3)-3192
cheltuieli de personal, n total 21
Investiii capitale, n total 3192
Grupa principal 1 F1
Resurse , total
Resurse generale S3
Resurse colectate de autoriti/instituii bugetare S3
Cheltuieli, total 2+3
Programul/subprogramul 1 P2
Programul/subprogramul 2n P2
Grupa principal 2...n F1
Resurse , total
Resurse generale S3
Resurse colectate de autoriti/instituii bugetare S3
Cheltuieli, total 2+3
Programul/subprogramul 1 P2
Programul/subprogramul 2n P2

Anexa 4. Sinteza proiectelor de investiii capitale ale bugetului local


Suma, mii lei
Denumirea Cod inclusiv:
Total din contul transferurilor cu
Org1 F1-F3 P1P2 P3 destinaie special de la
bugete de alt nivel

Anexa 5. Lista proiectelor finanate din surse externe ale bugetului local

Cod
Resurse, total
Denumirea Cheltuieli, total (mii lei)
(mii lei)
Org1 F1-F3 P1P2 P3

Anexa 6. Efectivul-limit de personal pe autoritile/instituiile bugetare, finanate din bugetul local

Cod Efectivul de
Denumirea
Org1/Org2 personal, uniti

145
Tabele la Nota informativ
Tabel 1 Structura bugetului local conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)
Tabel 2 Veniturile bugetului local conform clasificaiei economice (% n total, devieri +/-)
Tabel 3 Cheltuielile bugetului local conform clasificaiei funcionale (% n total, devieri +/-)
Tabel 4 Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local
Tabel 5 Informaie privind efectivul de personal pe autoritile/instituiile bugetare, finanate din bugetele
locale

Tabelul 1. Structura bugetului local conform clasificaiei economice (% din total, devieri +/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+2 AB+3

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


% din total

% din total

% din total
% din total

% din total

% din total
mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei

mil. Lei
%
I. Venituri, total 1
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k4)

II. Cheltuieli , total 2+3


Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k2)

III. Sold bugetar 1-


(2+3)
IV. Surse de finanare,
4+5+9
total
Inclusiv conform
clasificaiei economice
(k3)

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 2. Veniturile bugetului local conform clasificaiei economice (% din total, devieri+/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+1 AB+2

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


Eco
% din total

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total

(k6)
mil.lei

mil.lei

mil.lei

mil.lei

mil.lei
mil.lei

mil.lei

Venituri, total

146
Tabelul 2. Veniturile bugetului local conform clasificaiei economice (% din total, devieri+/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+1 AB+2

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


Eco

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total
(k6)

mil.lei

mil.lei

mil.lei

mil.lei

mil.lei
mil.lei

mil.lei
Tabelul 3. Cheltuielile bugetului local conform clasificaiei funcionale (% din total, devieri+/-)

AB-2 AB-1 AB AB+1 Devieri AB+1 AB+2

Denumirea Cod Executat Executat Aprobat Proiect AB+1/AB Estimat Estimat


F1-F3

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total

% din total
% din total
mil.lei

mil.lei

mil.lei

mil.lei

mil.lei
mil.lei

mil.lei
Cheltuieli, total

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabel 4. Sinteza programelor de cheltuieli ale bugetului local

Cod
Subgrupa F3
Programul P1
Subprogramul P2

I. Informaie general (se completeaz de ctre autoritatea public Org1)


Scop

Obiective
(pe termen mediu, cu accent
sporit pe anul pentru care se
aprob programul)

Descriere succint

II. Indicatorii de performan


Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Categoria Cod Denumirea de
msur Executat Executat Aprobat Estimat Estimat Estimat
De rezultat

1.
....
n

147
De eficien De produs
1.
....
n.
1.
....
n.

III. Cheltuieli, mii lei


Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea P3 Eco Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
k6

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

Tabelul 5. Informaie privind efectivul de personal pe autoriti/instituii bugetare, finanate din bugetele
locale, uniti
Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Denumirea Org1 F1

Abrevieri: AB anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz, AB+1 anul viitor pentru care
se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

7.6. Examinarea i adoptarea legilor/deciziilor bugetare anuale

7.6.1. Examinarea i aprobarea proiectelor legilor bugetare anuale de


ctre Guvern

488. Ministerul Finanelor i, respectiv, APC de specialitate n domeniul


proteciei sociale i n domeniul ocrotirii sntii, prezint proiectele de legi ale
bugetului de stat, BASS i FAOAM spre examinare i aprobare Guvernului n
termenii stabilii de calendarul bugetar.
489. Guvernul supune examinrii proiectele de legi bugetare anuale n mod
concomitent. n procesul examinrii proiectelor de buget n cadrul Guvernului se
iau decizii asupra divergenelor nesoluionate n cadrul etapei de consultare
bugetar la Ministerul Finanelor.
490. n cadrul examinrii proiectelor de buget la Guvern, att administratorii
bugetelor respective, ct i alte APC prezint informaii sau explicaii adiionale de
fundamentare a proiectului de buget, inclusiv privind performana programelor.
491. Ca urmare a examinrii proiectelor legilor bugetare anuale n cadrul
edinei Guvernului, Ministerul Finanelor i, respectiv, APC responsabile de
elaborarea BASS i FAOAM, ajusteaz proiectele de legi, dup ce Guvernul emite

148
hotrrile de aprobare a proiectelor legilor bugetare anuale i de prezentare a
acestora Parlamentului.

7.6.2. Examinarea i adoptarea legilor bugetare anuale de ctre Parlament

492. Guvernul, n termenii stabilii de calendarul bugetar, prezint


Parlamentului proiectele de legi anuale a bugetului de stat, a BASS i a FAOAM,
nsoite de notele informative respective.
493. Proiectele legilor bugetare anuale se examineaz iniial n comisiile
parlamentare i ulterior n cadrul edinelor plenare ale Parlamentului.
494. Comisiile permanente ale Parlamentului examineaz proiectele legilor
bugetare anuale i prezint avizele Comisiei pentru buget i finane, care este
desemnat responsabil pentru examinarea i promovarea legilor bugetare n cadrul
edinelor plenare ale Parlamentului. n baza avizelor comisiilor permanente i a
propriei sale examinri, Comisia pentru buget i finane ntocmete raportul i lista
de recomandri asupra proiectelor de legi bugetare anuale i le prezint
Parlamentului la datele stabilite de acesta.
495. Proiectele legilor bugetare anuale se examineaz i se adopt n cadrul
edinelor plenare n dou lecturi:
a) n prima lectur se audiaz raportul Guvernului i coraportul Comisiei
pentru buget i finane asupra proiectului legii bugetare anuale respective i se aprob
indicatorii generali ai bugetului veniturile, cheltuielile i soldul bugetar, precum i
structura acestora;
b) n a doua lectur proiectul legii bugetare anuale se examineaz i se
voteaz pe articole sau, dup caz, n ansamblu.
496. Parlamentul asigur adoptarea legilor bugetare anuale n termenul
prevzut de calendarul bugetar.
497. Dup adoptarea de ctre Parlament, Comisia pentru buget i finane, cu
suportul Ministerului Finanelor i, respectiv, a APC de specialitate n domeniul
proteciei sociale i APC de specialitate n domeniul ocrotirii sntii, asigur
definitivarea legilor bugetare respective.

7.6.3. Examinarea i aprobarea bugetelor locale

498. Proiectele bugetelor locale se supun examinrii iniial de ctre comisiile


de specialitate ale autorit ilor reprezentative i deliberative locale, iar ulterior n
cadrul edinelor acestor autorit i.
499. Autoritatea reprezentativ i deliberativ examineaz i aprob proiectul
bugetului local n dou lecturi:
a) n prima lectur, se audiaz raportul autoritii executive privind
proiectul bugetului, se aprob indicatorii generali ai bugetului veniturile,
cheltuielile, soldul bugetar i sursele de finanare, precum i plafonul datoriei UAT la
finele anului bugetar i plafonul garaniilor acordate de APL.
b) n lectura a doua, se examineaz cotele taxelor locale, transferurile
interbugetare (de la/ctre alte bugete), cuantumul fondului de rezerv, structura
datoriei UAT i structura garaniilor acordate de APL, nomenclatorul i tarifele
aferente serviciilor prestate de autoritile/instituiile bugetare finanate de la bugetul
local, determinarea prioritii n finanarea cheltuielilor, efectivul-limit de personal
pentru autoritile/instituiile bugetare finanate de la bugetul local, alocaiile bugetare
detaliate, precum i alte prevederi ce necesit aprobarea autoritilor reprezentative i
deliberative locale i se voteaz proiectul bugetului local n ansamblu.

149
500. Autoritile reprezentative i deliberative asigur aprobarea bugetelor
locale respective n termenul prevzut de calendarul bugetar. Bugetele locale
aprobate se fac publice.
501. n termen de cel mult 5 zile dup aprobarea bugetelor locale autoritile
executive prezint Direciei finane o copie a deciziei privind aprobarea bugetului
local respectiv (inclusiv anexele, nota informativ i calculele justificative),
legalizat de secretarul consiliului local.
502. n termenul stabilit de MF, Direcia finane ntocmete sinteza
consolidat a bugetelor locale aprobate de nivelul I i II i o prezint Ministerului
Finanelor pentru consolidarea BPN. La solicitarea MF, Direc iile finan e vor
prezenta i copiile deciziilor bugetare anuale, notele informative i alte materiale de
fundamentare.
503. n termen de 30 de zile de la data publicrii legii anuale a bugetului de
stat autoritile reprezentative i deliberative locale, n caz de necesitate, aduc
bugetele locale aprobate n conformitate cu prevederile legii anuale a bugetului de
stat.

150
VIII. Bugetul provizoriu
Acest capitol reglementeaz modul de elaborare, aprobare i repartizare a bugetului provizoriu.
Deasemenea stabilete regulile de punere n aplicare, procedurile generale i fluxul de activiti
pentru pregtirea i repartizarea bugetului provizoriu, precum i pentru substituirea acestuia cu
bugetul aprobat. Regulile i procedurile aferente bugetului provizoriu sunt aplicabile pentru toate
componentele bugetului public naional.

8.1. Prevederi generale

504. Potrivit Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale, dac


legea/decizia bugetar anual nu este adoptat cu cel puin trei zile nainte de
expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispozi ia privind aplicarea
bugetului provizoriu.
505. Bugetul provizoriu se formeaz de ctre administratorul de buget n baza
bugetului aprobat pentru anul precedent, cu ajustarea la modificrile adoptate pe
parcursul anului i cu reducerea sau excluderea aloca iilor pentru programele,
activitile, obiectivele finalizate n anul precedent.
506. Bugetul provizoriu se autorizeaz printr-un act emis de administratorul de
buget i se supune repartizrii conform procedurilor generale de repartizare a
bugetului aprobat.
507. Bugetul provizoriu se execut cu respectarea procedurilor generale
privind executarea bugetului.
508. Valabilitatea bugetului provizoriu nceteaz odat cu punerea n aplicare
a legii/deciziei bugetare anuale, iar operaiunile efectuate n contul bugetului
provizoriu se transfer n contul bugetului aprobat pe anul curent.

8.2. Elaborarea i aprobarea bugetului provizoriu

509. Dac pe parcursul gestionrii i monitorizrii procedurilor de elaborare a


bugetului, administratorul de buget identific riscul, c bugetul nu va putea fi
adoptat i publicat pn la finele anului bugetar, acesta este obligat s lanseze
procedura bugetului provizoriu. Lansarea procedurilor bugetului provizoriu se face
printr-o dispoziie, prin care se aduce la cunotin autoritilor implicate n
procesul bugetar despre situaia existent i particularitile specifice pentru bugetul
provizoriu respectiv.
510. Dup lansarea procedurilor bugetului provizoriu, administratorul de
buget formeaz bugetul provizoriu prin ajustarea bugetului anului precedent.
Ajustarea se face att la partea de cheltuieli, ct i la partea de resurse, astfel nct
bugetul provizoriu s fie echilibrat, cu condiia ca limita de deficit s nu
depeasc nivelul anului precedent.
511.Ajustarea cheltuielilor se face n consultare cu autoritile care se
finaneaz din bugetul respectiv, prin meninerea volumului alocaiilor pentru
programele n curs de realizare i excluderea alocaiilor pentru programele care s-au
finalizat. n bugetul provizoriu nu se admite includerea alocaiilor pentru aciuni
sau msuri noi. La fel, nu se permite redistribuirea alocaiilor programelor finalizate
pentru programe noi.
512. n bugetul provizoriu, administratorul de buget analizeaz i ajusteaz
volumul de investiii capitale pentru obiective trectoare din anul precedent, n

151
sume ce nu depesc limitele pe aceste obiective, prevzute n proiectul de buget,
prezentat spre aprobare.
513. Volumul transferurilor interbugetare n bugetul provizoriu nu poate
depi nivelul anului precedent. n anumite situaii argumentate, administratorul de
buget poate decide ajustarea att a volumului de transferuri generale, ct i a celor
cu destinaie special la condiiile noului an bugetar. Aceste ajustri i factorii care
le influeneaz vor fi comunicate i trebuie s nu afecteze implementarea n condiii
normale a programelor bugetelor beneficiare de transferuri.
514. Ajustarea cadrului de resurse n cadrul bugetului provizoriu se face cu
participarea administratorilor de venituri i, dupa caz, n consultare cu autoritile
publice care gestioneaz resurse colectate. Veniturile n bugetul provizoriu se
estimeaz fr aplicarea modificrilor ce se refer la politica fiscal i vamal,
aprobate pn la adoptarea legii bugetare anuale, ci se iau n considerare n
proiectul bugetului, care dup aprobare va substitui bugetul provizoriu. Totodat,
veniturile colectate de autorit ile/institu iile bugetare se includ n bugetul
provizoriu n volum ce nu va dep i sumele incluse n proiectul bugetului prezentat
spre aprobare. n ce prive te, ntrrile de granturi i mprumuturi externe, precum i
rambursrile de mprumuturi n bugetul provizoriu se planific reie ind din
graficele de debursri/rambursri prevzute n acordurile ncheiate pentru anul
bugetar respectiv. Sursele de finan are a deficitului se ajusteaz n func ie de nivelul
deficitului prevzut n bugetul provizoriu.
515. Bugetul provizoriu, elaborat conform procedurilor descrise mai sus,
nsoit de o not informativ privind ajustrile principale i motivul acestora, se
aprob de ctre administratorul de buget n formatul bugetului aprobat i se aduce
la cunotina autoritilor bugetare.

8.3. Repartizarea i implementarea bugetului provizoriu

516. Bugetul provizoriu aprobat este supus procedurii generale de repartizare,


descrise n capitolul IX al prezentului Set.
517. Executarea bugetului provizoriu se supune procedurilor i regulilor
generale de executare prevzute n metodologia privind executarea de cas a
bugetelor componente ale bugetului public naional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanelor. Executarea bugetului provizoriu i toate procedurile
asociate acestui buget se ncheie n momentul n care administratorul de buget
substituie bugetul provizoriu cu bugetul anual aprobat i repartizat conform
procedurilor generale stabilite.
518. Fluxul de activiti pentru pregtirea i repartizarea bugetului provizoriu
este prezentat n figura 8.1.

152
Figura 8.1. Fluxul de activiti pentru pregtirea i repartizarea bugetului provizoriu

Precondiie. ntrunirea condiiilor privind aplicarea


bugetului provizoriu, conform art.57 alin.(1) al Legii
finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale

Ajusteaz bugetul ales la condiiile


Selecteaz datele bugetare care vor urmtorului an. Aprob bugetul
servi baz pentru elaborarea bugetului Ajustarea se produce n structura limitei provizoriu
Administratorul provizoriu: agregate.
de buget (Aprobat/Precizat/Executat)

- excluderea programelor/subprogramelor
definitivate;
- revizuirea investiiilor capitale;
- revizuirea proiectelor finanate din surse
externe;
- alte ajustri specifice.

Autoritile
bugetare - ORG1
Repartizeaz limitele alocaiilor
Aprob limitele agregate pe
bugetare pe instituii subordonate
fiecare instituie subordonat

Instituiile
bugetart - ORG2 Repartizeaz limitele conform Lansarea executrii
clasificaiei bugetare bugetului

153
8.4. Substituirea bugetului provizoriu cu bugetul aprobat

519. La aprobarea bugetului provizoriu administratorii de buget trebuie s


asigure ca bugetul provizoriu s fie corelat cu proiectul bugetului anual , astfel,
nct volumul cheltuielilor executate din bugetul provizoriu s nu depeasc
volumul prevzut n proiectul bugetului anual sau s nu fie n afara acestuia.
520. Suplimentar la procedurile generale de repartizare, descrise n
capitolul IX al Setului, n cazul repartizrii bugetului aprobat, care substituie
bugetul provizoriu, exist unele particulariti specifice:
a) n procesul de repartizare a bugetului care substituie bugetul
provizoriu, limitele se verific att cu bugetul aprobat, ct i cu volumul executat
din bugetul provizoriu. Limitele de alocaii repartizate la anumite nivele ale
clasificaiei bugetare trebuie s ntruneasc concomitent urmtoarele condiii:
- s se ncadreze n volumul bugetului aprobat sau a limitei comunicate
de autoritatea/instituia ierarhic superioar, i
- s fie egale sau mai mari dect volumul executat n bugetul provizoriu
pe linia bugetar respectiv.
b) dup finalizarea repartizrii bugetului aprobat, are loc substituirea
limitelor repartizate ale bugetului provizoriu cu limitele repartizate ale bugetului
aprobat. La substituirea limitelor, se recalculeaz soldul liber de alocaii pentru
fiecare linie bugetar i se verific cu volumul angajamentelor asumate n baza
limitelor bugetului provizoriu. Dac soldul liber de alocaii este negativ, ceea ce
nseamn c volumul angajamentelor depete limita aprobat, atunci
autoritatea/instituia bugetar este obligat s-i revizuiasc angajamentele
contractuale pentru a le aduce n concordan cu limita i are dou opiuni: a) prin
redistribuirea limitelor sau b) prin rezilierea angajamentelor.
c) autoritile/instituiile bugetare care au repartizat limitele cu respectarea
condiiei ca volumul angajamentelor s nu fie mai mare dect soldul liber de
alocaii, pot ncepe executarea. Autoritile/instituiile, care nu satisfac aceast
condiie, nu pot ncepe executarea pn cnd nu aduc n concordan limitele cu
angajamentele asumate.
521. Fluxul de activiti pentru substituirea bugetului provizoriu cu
bugetul aprobat este prezentat schematic n figura 8.2. n caz de necesitate,
administratorul de buget poate stabili anumite proceduri suplimentare pentru
procedura de substituire a bugetului provizoriu cu bugetul aprobat, care vor fi
comunicate autorit ilor bugetare printr-o circular.

154
Figura 8.2. Fluxul de activiti pentru substituirea bugetului provizoriu cu bugetul aprobat

155
Precondiie. Bugetul este aprobat i
administratorul a lansat procedura de
repartizare
Administratorul
de buget

Stoparea procedurilor de executare a


bugetului provizoriu

Repartizeaz limita agregat pe instituii


Autoritile subordonate cu respectarea condiiilor:
bugetare - ) ncadrarea n limita bugetului aprobat; Aprob limitele agregate pe
ORG1
b) integrarea executrii din bugetul provizoriu fiecare instituie subordonat
n bugetul aprobat

Instituiile Repartizeaz limita din


bugetare - bugetul aprobat cu Substituirea limitelor Ajusteaz Lanseaz
ORG2 ncadrarea volumelor bugetului provizoriu cu angajamentele asumate executarea
anterior cu limitele bugetului
executate n conformitate cu limitele bugetului
bugetului aprobat
bugetul provizoriu aprobat

156
IX. Repartizarea bugetului aprobat

Acest capitol reglementeaz procesul i procedurile de repartizare a bugetelor adoptate, stabilete regulile
i formatele pentru repartizarea bugetului, ofer fluxul de activiti n procesul de repartizare a bugetelor i
determin rolurile i responsabilitile n acest proces.
Reglementrile acestui capitol sunt aplicabile n mod corespunztor pentru toate componentele BPN.

10.1. Prevederi generale

522. Procedura de repartizare se iniiaz imediat dup publicarea legii/deciziei


bugetare anuale i implic detalierea alocaiilor i resurselor pn la cel mai detaliat nivel
al clasificaiei bugetare.
523. Repartizarea se produce de sus n jos, conform structurii ierarhice
organizaionale n cadrul bugetului supus acestei proceduri i, respectiv, n ordine
descrescnd a ierarhiei clasificaiei bugetare. Principiul repartizrii este superiorul
stabilete limite i reguli pentru inferior.
524. Autoritile publice pot stabili reguli specifice pentru instituiile subordonate n
procedura de repartizare, cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) s nu contravin cerinelor generale stabilite de Ministerul Finantelor;
b) s respecte limitele stabilite;
c) s fie susinute n SIMF.
525. Concomitent cu repartizarea resurselor i cheltuielilor aprobate, se produce
ajustarea indicatorilor de performan la volumul aprobat al alocaiilor i repartizarea lor
n cadrul programelor de cheltuieli.
526. Bugetul repartizat al autoritii/instituiei bugetare conine resurse, cheltuieli i
indicatori de performan.
527. Ca urmare a procedurii de repartizare, bugetele autoritilor/instituiilor
bugetare sunt valide pentru executare.

10.2. Activitile de baz pentru repartizarea bugetului

528. Fluxul de activiti i rolul participanilor la procedura de repartizare a


bugetului se reflect schematic n figura 9.1.

157
Figura 9.1. Fluxul de activiti pentru repartizarea bugetului
Instituia bugetar _ ORG 2 Autoritatea bugetar -ORG1 bugetAdministratorul de

Aprobat:
Bugetul AP
(K4)

Aprobat:
Bugetul
instituiei (K6)

158
529. Procedura de repartizare implic urmtoarele activiti principale:
Activitatea 1: Lansarea procedurii de repartizare a bugetului de ctre administratorul de
buget
530. Dup publicarea bugetului, administratorii de buget lanseaz procedura de
repartizare i informeaz autoritile publice despre limitele de alocaii aprobate.
531. Suplimentar cerinelor generale, stabilite de prezentul capitol, administratorul
de buget poate stabili particulariti specifice pentru un anumit an, dac legea bugetar
anual sau alt act normativ cu aceeai valoare juridic implic stabilirea n anumite
domenii ale managementului finanelor publice, a altor reguli dect cele generale, pe care
le comunic autoritilor publice respective printr-o circular.

Activitatea 2: Stabilirea limitelor i a indicatorilor de performan de ctre autoritile


publice
532. Dup lansarea procedurii de repartizare de ctre administratorul de buget,
autoritile publice sunt obligate:
a) s stabileasc limite de resurse i cheltuieli pentru autoritile/instituiile
bugetare subordonate, la nivel de sub-programe,
b) s completeze partea nefinanciar a programelor/sub-programelor: scopul,
obiectivele, descrierea narativ,
c) s ajusteze, dac este necesar, indicatorii de performan la nivel de
program/sub-program n corespundere cu limitele de alocaii bugetare aprobate.
533. Autoritile/instituiile bugetare intermediare, la rndul lor, stabilesc limitele
pentru instituiile subordonate, analogic autoritilor publice superioare. Procedura dat
continu pn cnd fiecare instituie din veriga inferioar a subordonrii financiare a
autoritii publice respective primete limitele de resurse i cheltuieli, precum i sarcina
privind indicatorii de performan.
534. Fiecare autoritate public este n drept s decid asupra procedurilor de
consultare intern a limitelor financiare i a performanei cu instituiile subordonate n
conformitate cu prevederile regulamentului-cadru, cuprins n capitolul XIII al Setului.
535. La repartizarea limitelor pe instituii subordonate, autoritatea public trebuie s
in cont de urmtoarele aspecte:
a) capacitile instituiilor de prestare a serviciilor contra plat i de colectare a
veniturilor aferente, precum i capacitile de implementare a proiectelor finanate din
surse externe;
b) capacitile instituionale de prestare a serviciilor pentru care li se stabilesc limite
de alocaii i indicatori de performan, pentru a evita modificrile pe parcursul anului;
c) respectarea cadrului normativ, care stabilete reguli i/sau metode de prestare a
serviciilor publice, de distribuire a alocaiilor bugetare pe instituii bugetare similare,
formule de finanare sau alte reguli i metode n acest sens;
d) volumul alocaiilor se repartizeaz astfel, nct suma limitelor repartizate pentru
toate instituiile subordonate s fie egal cu volumul alocaiilor totale aprobate n bugetul
autoritii publice.
536. n procesul de comunicare i argumentare a limitelor stabilite instituiilor
subordonate, autoritile publice pot utiliza formatul tabelului 9.1.

Tabelul 9.1 Format de prezentare a limitelor stabilite instituiilor din subordine


Propunerea de buget Limitele de buget Explicaii cu privire la devieri
Se indic volumul bugetului Se indic limitele stabilite dup Explicaii vor fi oferite n cazul n care limitele
convenit la etapa elaborrii aprobarea legii bugetului de stat aprobate difer de nivelele de finanare
propunerilor de buget convenite n procesul elaborrii bugetului.

159
Activitatea 3: Repartizarea limitelor i asumarea performanei n cadrul instituiilor bugetare

537. Limitele comunicate de autoritatea public ierarhic superioar i, dup caz,


agreate ntre pri, sunt obligatorii i se supun repartizrii ulterioare de ctre instituia
bugetar subordonat pn la cel mai detaliat nivel al clasificaiei bugetare.

10.3. Formatul pentru repartizarea bugetului

538. Formatul bugetului repartizat al autoritii/instituiei bugetare se prezint n


tabelul 9.2 i cuprinde:
a) Partea A prezint sinteza limitelor de resurse i cheltuieli pe funcii;
b) Partea B stabilete limitele de resurse colectate de autoriti/instituii bugetare,
inclusiv resursele aferente proiectelor finanate din surse externe pe donatori i
clasificaie economic;
c) Partea C cuprinde programele de cheltuieli i indicatorii de performan;
d) Partea D limita pe investiiile capitale, repartizat pe proiecte.

Tabelul 9.2 Formatul bugetului autoritii/instituiei bugetare


Cod
APC/APL Org1
Instituia Org2
Sursa S2

A. Sinteza resurselor i cheltuielilor, mii lei

Cod
Cheltuieli
Denumirea (r/c), Suma
F3
Resurse
(S3)
I. RESURSE, total
Resurse generale
Resurse colectate
II. CHELTUIELI, total

Recurente
Investiii capitale

B. Resurse colectate de autoriti/instituii bugetare, mii lei


Cod

Denumirea Suma
S6 F3 P3 Eco
(7xx) (k6)
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL
Resurse interne 1 x

Resurse externe 2

C. Programele pe cheltuieli

160
Cod
Subgrupa F3
Program P1
Subprogram P2
I. Informaie general (se completeaz de autoritatea public)
Scop

Obiective (pe termen mediu,


inclusiv pe anul care se
aprob)
Descriere succint

II. Indicatori de performan

Unitate de
Categoria Cod Denumirea Valoare
msur

1 2 3 4 5

De rezultat
(se completeaz de
autoritatea public)

De produs

De eficien

III. Cheltuieli, mii lei

Cod
Eco Suma
Denumirea
P3 (k4 -(Org1/
k6 -(Org2)
1 2 3 4

D. Limitele pe investiii capitale, mii lei


Cod
Eco Suma
Denumirea P1
P3 proiect k4 (Org1)/
P2
k6 (Org2)
1 2 3 4 5 9

Conductor /________________________/ _________________________/

eful serviciului economico-financiar /___________________/_________________/

eful subdiviziunii de politici /___________________/_________________/

161
Data: _______________________

10.4. Termene i responsabiliti

539. Procesul de repartizare a bugetului se desfoar, conform legii, n termen de


15 zile dup publicarea legii/deciziei bugetare anuale.
540. Autoritatea public poate stabili un calendar intern pentru procedura de
repartizare pentru a optimiza procedurile interne din cadrul autoritii publice, dar care
respect ntocmai termenul limit stabilit de Ministerul Finantelor. Calendarul intern i
procedurile specifice, de regul, se stabilesc n Regulamentul-cadru privind elaborarea
bugetului la nivelul autoritii publice.
541. n cazul n care instituia bugetar nu efectueaz repartizarea bugetului n
termenii stabilii, autoritatea ierarhic superioar este obligat s ntreprind aciuni
imediate pentru soluionarea problemei.
542. Instituia bugetar se consider pregtit pentru procesul de executare a
bugetului dac a finalizat procesul de repartizare a limitelor i a indicatorilor de
performan.
543. Dat fiind c autorizarea limitelor se face de sus n jos, ntrzierea admis de
unele instituii n efectuarea repartizrii nu este impediment pentru nceperea executrii
bugetelor de ctre instituiile care au ncheiat aceast procedur.

162
X. Modificarea bugetului
Acest capitol stabilete tipurile de modificri bugetare, reglementeaz procedurile i responsabilitile n
procesul de elaborare, examinare i aprobare a modificrilor la bugete, precum i stabilete cerinele i regulile
pentru prezentarea modificrilor, inclusiv specificul redistribuirii alocaiilor din fondul de urgen ale
Guvernului/autoritilor executive locale. Deasemenea, reglementeaz procedura de blocare a alocaiilor
bugetare.
Reglementrile acestui capitol sunt aplicabile pentru toate componentele BPN.

10.1. Prevederi generale

544. n dependen de autoritatea care autorizeaz modificrile de buget i procedura


de adoptare a acestora, se disting dou categorii de modificri operate pe parcursul anului
bugetar, care afecteaz bugetele sau limitele n cadrul bugetelor aprobate la diferite nivele
a ierarhiei organizaionale:
a) modificarea legii/deciziei bugetare anuale - orice modificri a indicatorilor
bugetului (venituri, cheltuieli, sold bugetr, surse de finanare), aprobai prin legea/decizia
bugetar anual, autorizate de ctre Parlament/autoritile reprezentative i deliberative
locale;
b) redistribuirea alocaiilor bugetare - modificri echilibrate de reduceri i
majorri ntre diferite nivele ale clasificaiei bugetare, autorizate de ctre Guvern,
administratorul de buget, autoritile/ instituiile bugetare.
545.Administratorul de buget stabilete anual n SIMF:
a) regulile de control a limitelor de resurse i de alocaii i procedurile de
autorizare/validare a modificrilor pentru a monitoriza schimbrile i a evita
suprafinanrile;
b) rolurile administratorilor de buget i a conductorilor autoritilor/instituiilor
bugetare, responsabile de utilizarea resurselor publice i atingerea performanei.

10.2. Modificarea legii/deciziei bugetare anuale

546. n caz c pe parcursul anului bugetar se atest tendin e de nrutire a soldului


bugetar i/sau apare necesitatea revizuirii cheltuielilor bugetare, administratorul de buget
lanseaz procedura de modificare a legii/deciziei bugetare anuale.
547. Modificarea legii/deciziei bugetare anuale are la baz analiza executrii
bugetului pe parcursul anului curent i poate reflecta oricare din urmtoarele situaii:
a) estimri revizuite de venituri i cheltuieli ale bugetului;
b) estimri revizuite ale surselor de finanare i respectiv modificri ale soldului
bugetar.
548. n dependen de natura modificrilor, administratorul de buget decide dac
este necesar implicarea autoritilor /instituiilor bugetare sau elaboreaz de sinestttor
proiectul de lege/decizie privind modifcarea legii/deciziei bugetare anuale, cu informarea
i coordonarea ulterioar a propunerilor n modul stabilit. n cazul implicrii
autoritilor/instituiilor bugetare, administratorul de buget emite o circular, prin care
informeaz despre motivele care au determinat modificarea bugetului, particularitile
specifice, modul i termenele limit de prezentare a propunerilor.

163
549. Propunerile de modificare a bugetului nu trebuie s fie determinate de iniiative
de politici noi, care nu se ncadreaz n prioritile de alocare a resurselor, determinate n
cadrul bugetar pe termen mediu. Modificrile care rezult din modificarea politicilor se
examineaz la etapa de elaborare a CBTM n cadrul urmtorului ciclu bugetar.
550. Formatul propunerilor de modificare a legii/deciziei bugetare anuale parvenite
de la autoritile/institu iile bugetare este similar formatului propunerilor de buget,
prezentat n capitolul VII al Setului. La elaborarea propunerilor de modificare, datele
financiare se completeaz n valori relative (+/-) fa de valorile aprobate.
551. Orice propunere de modificare a legilor/deciziilor bugetare anuale trebuie s fie
nsoit de o not informativ, care va cuprinde concluziile privind executarea bugetului
respectiv n perioada precedent i estimrile privind executarea scontat a bugetului pn la
finele anului bugetar n curs, precum i impactul financiar al modificrilor pentru urmtorii
trei ani.
552. Procedura de examinare a propunerilor de modificare a legilor/deciziilor
bugetare anuale parvenite de la autorit ile/institu iile bugetare este similar procedurii de
examinare a propunerilor de buget, descris detaliat n sub-capitolul 7.4 al Setului. Pentru
a facilita examinarea propunerilor, nota informativ include propunerile de modificri la
buget n raport cu indicatorii aprobai, dup cum este prezentat n tabelul 10.1.

Tabelul 10.1. Analiza propunerilor de modificare a legilor/deciziilor bugetare anuale

Denumirea Codul Aprobat* Modificri propuse (+/-) Rectificat Argumentare


AB AB AB+1 AB+2 AB+3 AB

*) Bugetul aprobat indicat la coloana respectiv va cuprinde bugetul aprobat iniial ajustat cu suma modificrilor
ulterioare.

553. Relaia ntre bugetul aprobat i modificarea bugetului este prezentat n figura
10.1.
Figura10.1. Relaia ntre bugetul aprobat i bugetul modificat

1)Redistribuiri
Buget 1)Redistribuiri Buget Buget
autorizate de
autorizate de
aprobat modificat 1 Guvern/autoritate modificat 2
Guvern/auoritate
a executiv local
iniial a executiv
(+/-)
local (+/-)
2)Propuneri de
2)Propuneri de
modificare
modificare

554. Procedurile de elaborare, prezentare, examinare i adoptare a legilor/deciziilor


privind modificarea bugetelor sunt similare celor pentru legile/deciziile bugetare anuale,
stabilite la capitolul VII al prezentului Set.
555. Propunerile de modificare a legilor/decizilor bugetare anuale trebuie s fie
conforme principiilor bugetare i regulilor bugetar-fiscale stabilite prin lege, precum i s
se ncadreze n limitele macrobugetare pe termen mediu, aprobate de Parlament.
556. Proiectul de lege/decizie privind modificarea bugetului servete
administratorului de buget ca temei pentru blocarea plilor n cadrul programelor
afectate de modificri n vederea reducerii limitelor de alocaii (cu semnul -).
164
557. Dup adoptarea legii/deciziei privind modificarea bugetului, administratorul de
buget lanseaz etapa de repartizare a indicatorilor bugetului care au suportat modificri,
conform procedurii descrise n capitolul IX al Setului. Se repartizeaz doar indicatorii
modificai prin legea/decizia privind modificarea bugetului, innd cont de modificrile
aprobate anterior de Guvern/autoritatea executiv, acestea fiind deja repartizate.
558. n procesul de repartizare, bugetul modificat al autoritilor/instituiilor
bugetare se verific, att cu limita stabilit de autoritatea superioar, ct i cu volumul
alocaiilor deja finanate i cele contractate. Dac volumul alocaiilor bugetare stabilite n
conformitate cu bugetul modificat este mai mic dect volumul angajamentelor asumate,
atunci instituia bugetar respectiv este obligat s revad angajamentele pentru a le
aduce n conformitate cu limitele prevzute n bugetul modificat. Numai dup finalizarea
repartizrii bugetului modificat i ajustarea angajamentelor poate rencepe finanarea
programelor stopat anterior i poate ncepe finanarea celor din bugetul modificat.
559. Administratorii de buget asigur monitorizarea bugetelor i desfoar
procedurile de modificare a legilor/deciziilor bugetare anuale, nu mai mult de dou ori pe
an - nu mai degrab de 15 iulie i nu mai trziu de 15 noiembrie a anului bugetar.
560. Fluxul de activiti pentru procedura de modificare a legilor/deciziilor bugetare
anuale se prezint n figura 10.2.

165
Figura 10.2. Fluxul de activiti pentru modificarea legii/deciziei bugetare anuale
Guvern/ Parlament/Consiliul

Adopt legea/decizia pentru


modificarea bugetului
Executiv local

Examineaz i aprob proiectul de


lege/decizie pentru modificarea
local

bugetului bugetului
Administratorul de
buget
ORG1 ile bugetare

Repartizeaz
Autorit

modificrile de
limite pe
instituii

166
ORG 2Instituiile bugetare
Repartizeaz modificrile
de limite conform
clasificaiei bugetare

167
10.3. Blocarea alocaiilor bugetare

561. n temeiul Legii finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale,


administratorul de buget este autorizat s blocheze temporar anumite categorii de aloca ii
de la buget, cu excepia pl ilor pentru deservirea datoriei de stat/unit ilor administrativ-
teritoriale, n urmtoarele cazuri:
a) dac analiza executrii scontate a bugetului atest nrutirea nivelului soldului
bugetar, aprobat prin legea/decizia bugetar anual i stabilit ca prognoze trimestriale;
b) dac limitele de alocaii n proiectul bugetului care urmeaz a fi aprobat snt mai
mici dect cele din bugetul provizoriu care se execut;
c) dac snt iniiate propuneri de modificare a bugetului.
562. Administratorul de buget efectueaz blocarea, cu informarea autoritilor/
instituiilor bugetare i a Guvernului/autoritilor reprezentative i deliberative locae despre
circumstanele care au determinat aceast aciune.
563. Decizia de blocare a alocaiilor bugetare se emite pe o perioad ce nu depete 60
de zile, n formatul tabelului 10.2.

Tabelul 10.2. Formatul deciziei de blocare a alocaiilor

Bugetul (S1S2) _________________

Decizie de blocare a alocatiilor nr.____

Perioada de blocare, de la ___________ pina la _____________

Circumstantele blocarii

Cod
Suma
Denumirea Org pentru
Eco
Org1 F1-F3 S3S4 P1P2 P3 Proiect cores-
(k2/k4) blocare
pondent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total:

Semnat:
Conducator
Seful subdiviziunii responsabile de buget

564. Pn la expirarea perioadei de blocare, administratorul de buget poate anula


decizia sau modifica termenul indicat n decizia de blocare a alocaiilor bugetare.
565. Blocarea alocaiilor poate fi aplicat n valoare nominal sau relativ n raport cu
soldul de alocaii disponibile (neutilizate) la momentul blocrii. Suma pentru blocare
indicat n decizie nu poate depi volumul acestui sold.
566. n perioada de blocare a alocaiilor, instituiile bugetare sunt obligate s nu-i
asume angajamente pentru finanarea programelor de cheltuieli blocate.
168
567. n cazul n care aciunile aferente deciziilor de blocare a alocaiilor nu asigur
meninerea soldului bugetar n limitele stabilite de legea/decizia bugetar anual,
administratorul de buget lanseaz procedura de modificare a bugetului corespunztor.

10.4. Redistribuirea alocaiilor bugetare

568. n temeiul Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale pe


parcursul anului bugetar n bugetul de stat pot fi efectuate urmtoarele redistribuiri de
alocaii:
a) cu autorizarea Guvernului - ntre autoriti publice centrale, cu excepia celor
responsabile exclusiv Parlamentului, i ntre programele unei autoriti, pn la 10 la sut din
volumul alocaiilor bugetare aprobate;
b) cu autorizarea administratorului de buget - ntre categoriile economice la
nivelul doi (k2) de agregare n cadrul unei APC, fr majorarea cheltuielilor de personal i
fr modificarea cheltuielilor pentru investiii capitale i a transferurilor interbugetare,
precum i oricare altele autorizate prin legea bugetar anual;
c) cu autorizarea APC - ntre instituiile subordonate, la nivelele 3 i 4 de
agregare a clasificaiei economice n cadrul subprogramelor i a activitilor; i
d) instituia bugetar - oricare redistribuiri, care nu sunt indicate la lit. a), b) i c).
569. Limita stabilit pentru redistribuirea alocaiilor cu autoritzarea Guvernului nu se
aplic n cazul repartizrii alocaiilor fondurilor de urgen i altor alocaii centralizate
aprobate n buget.
570. Bugetele autoritilor bugetare, responsabile exclusiv fa de Parlament, nu pot fi
modificate altfel dect prin lege.
571. Pentru obinerea autorizrii Guvernului de redistribuire a alocaiilor, APC
nainteaz propuneri la Ministerul Finanelor, nsoite de not informativ n care se aduc
motivele, analizele i impactul asupra realizrii performanei asumate n cadrul
programelor de cheltuieli pe anul curent i pe termen mediu, justificarea costurilor,
acordul de redistribuire a limitelor ntre autoriti publice, etc. Ministerul Finanelor
examineaz propunerile n sensul legalitii acestora, impactului asupra soldului bugetar.
Ca urmare a examinrii, Ministerul Finanelor ntocmete proiectul de decizie a
Guvernului de redistribuire a alocaiilor i nota informativ, pe care le remite Guvernului
pentru examinare i aprobare.
572. Propunerile de redistribuire cu autorizarea Guvernului se prezint n valori
relative (+/-) n raport cu bugetul aprobat de Parlament, inclusiv dup modificarea
bugetului.
573. Dup adoptarea de ctre Guvern a deciziei de redistribuire, Ministerul
Finanelor modific limitele de alocaii pentru APC, iar acestea autorizeaz i/sau
modific limitele de alocaii pentru instituiile subordonate respective i asigur, n caz de
necesitate, ajustarea de ctre instituiile subordonate a contractelor la limitele modificate.
574. Oricare autorizaie de modificare a bugetului trebuie s satisfac urmtoarele
reguli:
a) s fie respectat formula de redistribuire, care reprezint echilibrul ntre suma
reducerilor i suma majorrilor de alocaii;
b) s conin liniile bugetare la nivelul de agregare pe clasificaia bugetar,
solicitate de administratorul de buget i s fie balanat cu resurse;
c) s nu se produc majorarea volumului total al cheltuielilor de personal;
d) s nu se produc reducerea volumului total de alocaii pentru investiii capitale;
e) reducerea alocaiilor bugetare poate fi efectuat numai n limita soldului de
alocaii nevalorificate. n cazul n care volumul angajamentelor asumate la momentul
169
reducerii alocaiilor depete soldul alocaiilor nevalorificate, relaiile contractuale cu
furnizorii de mrfuri i servicii urmeaz a fi revizuite;
f) limitele de alocaii aferente programelor/subprogramelor sau activitilor
finanate din contul proiectelor finanate din surse externe nu pot fi redistribuite altor
autoriti/instituii bugetare, altfel dect prin lege;
g) propunerile de redistribuire s fie prezentate n termen suficient pentru a fi
validate pn la 30 noiembrie a anului bugetar;
h) modificrile se supun procedurii ulterioare de repartizare similar procedurilor
aferente bugetului aprobat i bugetului modificat;
i) concomitent cu autorizarea propunerii de redistribuire, administratorul de buget
stopeaz orice aciuni de executare (finanare i autorizare de angajamente) pentru
instituiile afectate de reducerea alocaiilor la linia bugetar respectiv;
j) procesul de executare a bugetului la instituiile bugetare, finanarea crora a fost
stopat n legtur cu redistribuirea alocaiilor bugetare, rencepe dup finalizarea i
validarea repartizrii alocaiilor modificate.
575. Redistribuirea ntre programe a alocaiilor BASS i FAOAM n cadrul legilor
bugetare anuale se efectueaz cu autorizarea Guvernului, cu condiia c suma total a
modificrilor propuse la un program pe parcursul anului bugetar s nu depeasc 10%
din volumul alocaiilor aprobate pentru programul respectiv. n acest caz, APC de
specialitate va ntocmi proiectul hotrrii Guvernului i va nainta propunerile respective
Guvernului cu justificrile de rigoare.
576. Autorizarea redistribuirii alocaiilor bugetare se efectueaz pn la 30 noiembrie a
anului bugetar.
577. Competenele privind redistribuirea alocaiilor bugetelor locale n cadrul
deciziei bugetare anuale se stabilesc prin legea privind finanele publice locale.

Performana n condiiile redistribuirii alocaiilor

578. Indicatorii de performan n cadrul programelor/subprogramelor nu sunt supui


modificrilor pe parcursul anului bugetar, indiferent dac se modific limitele de alocaii.
Devierile privind performana realizat fa de cea planificat se explic la etapa de
raportare.
579. n caz c limitele de alocaii ntre programe sau ntre autoritile/instituiile
bugetare au fost modificate, autoritile/instituiile bugetare explic n rapoartele despre
executarea bugetului implicaiile modificrior asupra indicatorilor de performan.
580. Autoritile/instituiile bugetare, care n decursul anului bugetar beneficiaz de
alocaii suplimentare prin redistribuire de la alte autoriti/instituii bugetare, concomitent
cu limitele financiare i asum setul de indicatori de performan, pe care i agreeaz cu
autoritatea bugetar, care i-a transmis limita de alocaii i sunt obligate s raporteze
acestuia realizarea performanei.
581. Autoritatea bugetar care a transmis limitele de alocaii analizeaz i utilizeaz
informaia despre performana, raportat de ctre autoritile/instituiile bugetare, crora
le-au fost redistribuite limite i ntocmete raportul de performan fa de asumrile
iniiale aprobate n buget.

10.5. Formatul de operare a modificrilor la buget

582. Propunerile pentru toate categoriile de modificri, se prezint n formatul


tabelului 10.3. Formatul n cauz este parametrizat n SIMF i ofer posibilitatea de
selectare a categoriei de modificare.

170
Tabelul 10.3. Formatul autorizaiei de modificare a bugetului

Autorizaie de modificare a bugetului____________


A. Informaie general
Data
Numrul
Sursa (S2) (se indic nivelul de buget)
Modificarea legii/deciziei
Categoria modificrii bugetare anuale (rectificare) R
Redistribuire autorizata de
Guvern G
Redistribuiri autorizate de MF AB
Redistribuiri cu destinaie
speciala S
Redistribuire autorizata de Org1 M
Redistribuire autorizata de Org2 I
Cod

Nivelul modificrii / autorul modificrii Administratorul de buget


Org1
Org1i (intermediar)
Org2

Autoritile/instituiile bugetare participante la


modificri 1.
2.
3.

B. Liniile bugetare (se indic modificrile +/-)

Denumirea Cod Autoriti/instituii bugetare (coduri)


A B C
1. Resurse +/- +/- +/- +/- +/-
+/ +/- +/- +/- +/-
2.Cheltuieli +/ +/- +/- +/- +/-
.... +/ +/- +/- +/- +/-

Semnat:

Conductor /________________________/ _________________________/

eful subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului /___________________/_________________/

10.6. Gestionarea alocaiilor din fondurile de urgen

583. n temeiul Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale, prin


legile/deciziile bugetare anuale pot fi create:
a) n cadrul bugetului de stat:

171
- fondul de rezerv, pentru finanarea cheltuielilor urgente, care survin pe parcursul
anului bugetar, dar care nu au fost posibil de anticipat i, respectiv, de prevzut n bugetele
aprobate;
- fondul de intervenie, pentru finanarea cheltuielilor urgente, legate de nlturarea
consecinelor calamitilor naturale, n caz de epidemii, precum i n alte situaii
excepionale.
b) n cadrul bugetelor locale:
- fondul de rezerv, pentru finanarea cheltuielilor urgente, care survin pe parcursul
anului bugetar, dar care nu au fost posibil de anticipat i, respectiv, de prevzut n bugetele
aprobate.
584. Gestionarea i utilizarea fondurilor de urgen nominalizate se efectueaz n
baza regulamentelor aprobate de Guvern/autorit ile reprezentative i deliberative locale.
585. Pe parcursul anului bugetar, volumul aprobat al fondului de intervenie al
Guvernului poate fi suplimentat cu donaii din partea persoanelor fizice i juridice. n
acest caz, Ministerul Finanelor opereaz modificrile respective n buget att la partea de
venituri, ct i de cheltuieli.
586. Deciziile Guvernului sau autoritilor executive locale privind alocarea
mijloacelor din fondurile de urgen implic procedura de modificare a limitelor de
alocaii ale autoritilor/ instituiilor bugetare beneficiare i, respectiv, a fondurilor de
urgen.
587. Dup adoptarea deciziilor despre alocarea mijloacelor, administratorul de buget
majoreaz limitele de alocaii ale autoritilor publice beneficiare i ajusteaz respectiv
limita prevzut fondurilor de urgen. Modificarea limitelor din contul fondurilor de
urgen se produce n formatul tabelului 10.3 cu indicarea codului sursei respective.
588. Sumele alocate din fondurile de urgen se supun procedurii ulterioare de
repartizare a limitei autoritii/instituiei bugetare de sus n jos n ordine general.
589. Dac beneficiarul mijloacelor din fondurile de urgen ale Guvernului se
finaneaz din alt buget, alocaiile respective se distribuie prin intermediul transferurilor
interbugetare.
590. Redistribuirea ulterioar a alocaiilor repartizate din fondurile de urgen n
sensul schimbrii autoritii/instituiei beneficiare sau destinaiei mijloacelor alocate, nu
se admite.

172
XI. Metodologia bugetrii pe programe
Acest capitol descrie structura i elementele programelor i relaia dintre acestea, stabilete regulile
i principiile pentru formularea scopurilor i obiectivelor, indicatorilor de performan i cuprinde
reglementri metodologice privind modul de elaborare, aprobare, monitorizare i raportare a
programelor.

11.1. Prevederi generale

591. Bugetarea pe programe reprezint o metod de prezentare i fundamentare a


bugetelor, avnd la baz programe cu scopuri, obiective i indicatori de evaluare a
performanei acestora la toate etapele procesului bugetar. Bugetarea pe programe este de
asemenea un instrument eficient de management bugetar, care faciliteaz stabilirea
prioritilor i luarea deciziilor privind alocarea resurselor bugetare.
592. n cadrul bugetrii pe programe accentul se pune pe rezultatele ce trebuie atinse
n urma activitilor preconizate/realizate de ctre autoritile/instituiile bugetare, astfel
fiind asigurat legtura cheltuielilor bugetare cu programele i activitile, care pun n
aplicare msurile de politic.
593. Caracteristicele principale ale bugetului pe programe sunt:
a) legtura cu cadrul de politici: bugetul este structurat pe programe, care reflect
obiectivele de politici asumate n documentele de planificare strategic pe termen mediu i
lung;
b) focusat pe performan: pe lng informaia financiar, bugetul pe programe cuprinde
informaia nefinanciar, fiind stabilite scopul, obiectivele i indicatorii de performan;
c) responsabilitate sporit n procesul bugetar: bugetul pe programe implic
responsabilitatea autoritilor/instituiilor bugetare pentru realizarea performanei asumate n
procesul bugetar;
d) perspectiva multianual: formatul de prezentare a bugetului pe programe cuprinde
informaia n dinamic, incluznd rezultatele nregistrate pentru ultimii doi ani, indicatorii
aprobai pentru anul n curs i estimrile pentru urmtorii trei ani.

11.2. Structura programului

594. Bugetul pe programe are la baz clasificaia bugetar a programelor, care


determin structura programelor i cuprinde urmtoarele nivele ierarhice:
programul (P1)
o subprograme (P2)
activiti (P3).
595. Programul (P1) reprezint un ansamblu coerent i agregat de activiti
implementate de ctre autoritile publice pentru atingerea unui scop i/sau realizarea
anumitor obiective strategice pe termen mediu sau lung. Programul reflect, de regul, un
domeniu public sau o funcie a statului.
596. Orice program se divizeaz n subprograme (P2), ce conin grupuri de activiti
interconexe, grupate logic, care au obiective specifice i sprijin implementarea
programului.
597. La formularea programelor/subprogramelor, trebuie s fie respectate
urmtoarele reguli:
a) trebuie s reprezinte un domeniu de politic;
b) trebuie s reflecte un singur scop;

173
c) trebuie sa s ia n considerare structura organizaional a autoritilor publice ca s
existe posibilitatea identificrii i verificrii cheltuielilor subprogramului att la elaborarea,
ct i n procesul implementrii acestuia;
d) n dependen de complexitate i mrime, programul/subprogramul poate fi atribuit
unei sau mai multor autoriti/instituii bugetare.
598. n cadrul subprogramelor se definesc activitile (P3), care reflect serviciile
prestate de ctre o autoritate/instituie bugetar pentru atingerea obiectivelor
programului/subprogramului pe care l implementeaz. Activitile reprezint elementul de
cost al programului/subprogramului i anume la acest nivel se estimeaz costurile cu
detalierea acestora conform clasificaiei economice.
599. n structura bugetului, programele i subprogramele sunt integrate,
interdependente i legate ntre ele, pe cnd activitile sunt o component independent i
pot fi aplicate oricrui program/subprogram.
600. Boxa 11.1 cuprinde cteva exemple de programe, subprograme i activiti.

Boxa 11.1. Exemple de programe, subprograme i activiti

Program Subprograme Activiti


Managementul Administrarea veniturilor publice Executarea i raportarea bugetului
Finanelor Publice Inspecia financiar public naional
Administrarea achiziiilor publice, etc Raporturi interbugetare
Gestiunea datoriei de stat
Auditul extern, etc
Dezvoltarea Dezvoltarea drumurilor Implementarea programelor de
transporturilor Dezvoltarea transportului auto, etc construcie, reparaie i ntreinere
a drumurilor publice
Susinerea de stat a transportului
auto, etc
nvmntul public Educaie timpurie Educaie gimnazial
i serviciile de nvmnt gimnazial ntreinerea cminelor
educaie nvmnt vocaional-tehnic secundar Activitate metodic
Perfecionarea cadrelor, etc Educaie precolar, primar, gimnazial,
liceal
Asigurarea cu manuale
Cursuri de perfecionare, etc
Protecia social Protecie a persoanelor n etate Pensii pentru limita de vrst
Protecie a familiei i copilului ntreinerea azilurilor pentru invalizi
Protecie a omerilor i pensionari
Protecie n domeniul asigurrii Servicii de deservire social la domiciliu
cu locuine, etc Indemnizaii pentru creterea copilului
ntreinerea centrelor de asisten
social de zi sau de plasament
pentru copii
Msuri de protecie social a omerilor, etc

601. Orice program/subprogram trebuie s cuprind o descriere succint care s


ofere o informaie general i explicaii suficiente despre scopul, obiectivele i structura
programului, cadrul instituional i beneficiarii acestuia. Descrierea narativ a
programului trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri: ce se realizeaz prin programul
dat?, ce instituii sunt implicate n gestionarea programului? sau care sunt

174
beneficiarii serviciilor oferite de programul respectiv? Boxa 11.2 cuprinde un exemplu
de descriere a unui program/subprogram.

Boxa 11.2. Exemplu de descriere narativ

Programul Dezvoltarea transporturilor, Subprogramul Dezvoltarea drumurilor.

Subprogramul cuprinde activitile de ntreinere, reparaie i reabilitare a drumurilor publice naionale i locale, de
monitorizare a strii drumurilor, ct i aciuni menite s creasc sigurana rutier. Obiectivele sub-programului sunt
implementate de ctre Administraia de Stat a Drumurilor din subordinea Ministerului Transportului i a Infrastructurii
Drumurilor. Lungimea total a drumurilor naionale este de 3336 km, iar a drumurilor locale 5475 km.

11.3. Cadrul logic i elementele programului

602. Fiecare program/subprogram cuprinde urmtoarele elemente: (1) scop, (2)


obiective, (3) indicatori de performan. Elementele se stabilesc la nivelul
subprogramelor.
603. n structura unui program/subprogram trebuie s existe o legtur logic ntre
elementele acestuia att la etapa de planificare, ct i la etapa de implementare i
monitorizare. Cadrul logic este o modalitate de a structura elementele astfel nct
legturile logice directe dintre ele s fie evidente. Legtura logic ntre elementele
programului reflect abordarea de sus n jos la etapa de elaborare a programului i
abordarea de jos n sus - la etapa de implementare i monitorizare i se prezint n figura
11.1.
Figura 11.1. Cadrul logic al programului

Impact Scop

Indicator de rezultat
Rezultat
Obiectiv Indicator de eficien
e
Produse Indicatori de produs

Implementarea programului /
Activiti
Intrri (resurse)
-umane
-materiale

604. Pentru a verifica corectitudinea stabilirii structurii programului pot fi aplicate


urmtoarele ntrebri de control:
a) dac activitile vor fi implementate, vor fi obinute produsele?
b) dac vor fi obinute produsele, vor fi realizate obiectivele?
c) dac vor fi realizate obiectivele, vor contribui acetia la atingerea scopului?
n cazul n care cel puin la o ntrebare rspunsul este negativ urmeaz de remediat greelile,
identificnd soluii alternative.

175
605. Aplicarea periodic a cadrului logic n analiza structurii i a relaiilor ntre
elementele programului/subprogramului ofer informaii utile pentru procesul de
monitorizare i evaluare i faciliteaz procesul decizional privind alocarea resurselor.

11.3.1. Scopul

606. Scopul este un deziderat cu caracter general i reflect efectele pozitive


ateptate sau rezultatele finale scontate de la realizarea programului. Scopul indic starea
mbuntit de lucruri sau efectele cu impact general asupra societii, schimbrile de
ordin economic i social, care se ateapt de la implementarea unei politici publice i
rspunde la ntrebarea: ce se dorete de realizat?.
607. La formularea scopului se iau n considerare urmtoarele reguli:
a) scopul rezult din misiunea autoritii publice i trebuie s fie corelat cu
obiectivele strategice cuprinse n documentele de planificare strategic de nivel naional i
sectorial;
b) scopul nu trebuie s reflecte activiti specifice i s nu conin referine la acte
legislative i normative;
c) scopul se definete n mod succint, clar i concis. Trebuie s fie limitat utilizarea
virgulelor, conjunciilor, precum i s nu conin descrieri i informaii excesive;
d) scopul se exprim n termeni generali fr a indica termene sau date concrete;
e) scopul este relativ permanent i trebuie s rmn valid i neschimbat pe parcursul
ntregii perioade de implementare a programului/subprogramului.
608. Boxa 11.3 prezint unele exemple de formulare a scopurilor.

Boxa 11.3. Exemple de scopuri


Program Subprogram Scop
Programul 05 05.01. Politici i management Politica n domeniul finanelor publice dezvoltat i
Managementul finanelor n domeniul bugetar-fiscal fortificat
publice

05.02. Administrarea veniturilor Stabilitatea, previzibilitatea i transparena


publice politicilor de administrare fiscal i vamal
asigurat
Programul 64 Dezvoltarea 64.02. Dezvoltarea drumurilor Infrastructura drumurilor publice dezvoltat i
transporturilor meninut n condiii de maxim siguran
Programul 88 nvmntul 88.04. nvmnt gimnazial Studii gimnaziale de calitate necesare
public i serviciile de formrii culturii generale i orientrii spre
educaie nivelul superior de nvmnt

88.10 nvmnt superior Cadre calificate, formate de ctre instituiile


de nvmnt superior
Programul 90 Protecia 90.08. Protecie a omerilor Gradul inalt de implicare a persoanelor n
social msuri active de angajare n cmpul muncii

176
11.3.2. Obiectivele

609. Obiectivele reprezint o form mai concret de exprimare a scopurilor definite


i determin rezultatele finale sau intermediare care se propun a fi realizate ntr-o anumit
perioad de timp. Obiectivele trebuie corelate cu strategiile sectoriale de cheltuieli i
planurile de dezvoltare pe termen mediu i rspund la ntrebarea: cum se va atinge
scopul propus?.
610. Obiectivele reflect direcia de schimbare i progresul ateptat ntr-o perioad
concret de timp. Obiectivele au un caracter operaional i trebuie s reprezinte ct mai
concret posibil aciunile ce se planific a fi ntreprinse i termenul de realizare ale
acestora, pentru a atinge scopul subprogramului.
611.n funcie de inta stabilit i perioada de timp n care se ateapt realizarea
obiectivele pot fi grupate n:
a) obiective focusate pe rezultat se refer la anumite efecte pozitive
planificate a fi atinse pe termen mediu (2-3 ani);
b) obiective focusate pe produse se refer nemijlocit la produsele planificate
i se stabilesc pe termen scurt (de regul pentru 1 an).
612. n cazul n care obiectivul reflect o int pe termen mediu, este necesar de
indicat valorile intermediare ale obiectivelor pentru fiecare an bugetar.
613. Obiectivul se consider bine formulat, dac acesta ntrunete cerinele indicate
n boxa 11.4.
Boxa 11.4. Cerinele pentru stabilirea obiectivelor
Cerine Explicaii
Racordat la scop Trebuie s fie legat de scopul definit i s contribuie la atingerea scopului /
soluionarea problemei identificate
Specific n timp Trebuie s fie indicat termenul concret sau perioada pe parcursul creia rezultatul/
problema urmeaz a fi realizat/soluionat. Pot fi stabilite pe termen mediu, cu
stabilirea obiectivelor intermediare pe fiecare an
Msurabil/verificabil Trebuie s ofere posibilitatea de monitorizare a progresului n realizarea
obiectivului i de verificare a informaiei
Concis (clar) Trebuie formulat succint, clar i concret, din care s fie clar esena obiectivului
propus
Gestionabil S fie clar cine rspunde pentru rezultatul asumat.
n cazul n care realizarea obiectivului depinde de mai multe autoriti, trebuie s fie
clar delimitate responsabilitile.
Realizabil De analizat dac exist resurse disponibile i capaciti pentru realizarea
obiectivului
De identificat riscurile ce pot aprea n atingerea obiectivului i masurile de
atenuare

614. Boxa 11.5 conine cteva exemple de obiective.


Boxa 11.5. Exemple de obiective
Program/subprogram Scop i obiective
Programul Managementul Scop: Politica n domeniul finanelor publice dezvoltat i fortificat
finanelor publice Obiective:
Implementarea treptat a metodologiei de bugetare pe programe, cu
Subprogramul Politici i
management n domeniul aplicarea integral din anul X

bugetar-fiscal Consolidarea procesului de planificare strategic multianual a


bugetului cu asigurarea consistenei maxime ntre CBTM i legile
bugetare anuale

177
Program/subprogram Scop i obiective
Scop: Infrastructura drumurilor publice dezvoltat i meninut n condiii
Programul Dezvoltarea
de maxim siguran
transporturilor
Subprogramul Dezvoltarea Obiective:
drumurilor Reabilitarea drumurilor publice naionale la nivel de x% i a
drumurilor locale la nivel de y% ctre anul X
Diminuarea numrului de accidente rutiere cu x% ctre anul X

Scop: Abiliti i competene profesionale formate, specifice instruirii


Programul nvmntul public
i serviciile de educaie cadrelor de muncitori calificai pentru ramurile economiei naionale
Subprogramul nvmnt
Obiective:
vocaional-tehnic secundar
Creterea accesului la studii de calitate prin crearea ctre anul X a y
centre de excelen profesional
Sporirea calitii instruirii prin elaborarea a Y standarde ocupaionale
ctre anul X
Scop: Gradul majorat de implicare a persoanelor n msuri active i de
Programul Protecia social
angajare n cmpul muncii
Subprogramul Protecie a
Obiective:
omerilor
Sporirea gradului de angajare cu x% din omerii nregistrai fa de
anul precedent
Angajarea anual a cel puin x% din absolvenii cursurilor de
calificare, recalificare i perfecionare

11.3.3. Indicatorii de performan

615. Performana programelor/subprogramelor se exprim prin indicatori, scopul


crora este de a msura progresul n realizarea obiectivelor programului/subprogramului.
Indicatorii de performan reprezint o valoare concret sau o trstur specific utilizat
pentru a msura activitile, produsele i rezultatele obinute n raport cu obiectivele.
616. La formularea programelor/subprogramelor se utilizeaz trei categorii de
indicatori:
a) indicatorii de produs indic cantitatea sau volumul bunurilor publice produse sau a
serviciilor prestate n cadrul programului/subprogramului pentru atingerea obiectivelor.
Indicatorii de produs rezult direct din activitile instituiei n procesul de realizare a
programului. Produsele sunt msurabile att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ.
Indicatorii de produs sunt utilizai la evaluarea necesitilor de finanare i pentru
determinarea resurselor necesare pentru un program/subprogram.
b) indicatorii de eficien caracterizeaz eficiena programului/subprogramului i
exprim relaia dintre bunurile produse, serviciile prestate i resursele utilizate pentru
producerea sau prestarea lor. De regul, indicatorii de eficien exprim cantitatea medie a
resurselor consumate (timp, cost) pentru obinerea unei uniti de produs sau rezultat.
c) indicatorii de rezultat reflect gradul de atingere a scopului i obiectivelor
programului/subprogramului i caracterizeaz calitatea implementrii acestuia. Indicatorii de
rezultat prezint o importan deosebit pentru analiza politicilor publice, deoarece
evalueaz impactul i evideniaz schimbrile economice i sociale realizate prin intermediul
programului/subprogramului. Rezultatele, ns, uneori sunt greu de msurat i depind n
mare parte de influena factorilor externi. La stabilirea indicatorilor de rezultat pot fi utilizate
anumite criterii de evaluare sau gradul de corespundere la diverse standarde de calitate naionale i
internaionale sau rezultatele anumitor studii, sondaje, etc.

178
617. Pentru fiecare subprogram se stabilete cel puin cte un indicator de fiecare
categorie. Boxa 11.6 prezint cteva exemple de indicatori de performan.
Boxa 11.6. Exemple de indicatori de performan
Program/subprogram Indicatori de performan
Programul Dezvoltarea transporturilor Indicatori de produs:
Subprogramul Dezvoltarea drumurilor Kilometri de drum construit;
Scop: Indicatori de eficien:
Infrastructura drumurilor publice dezvoltat i Costul mediu de ntreinere i reparaie pentru 1 km de drum;
meninut n condiii de maxim siguran Indicatori de rezultat:
Obiectiv: Ponderea drumurilor reabilitate n raport cu lungimea total a
- Reabilitarea drumurilor publice naionale la drumurilor;
nivel de x% i a drumurilor locale la nivel de y Gradul de satisfacie a populaiei privind calitatea drumurilor (%);
%, ctre anul X
- Diminuarea numrului de accidente rutiere cu
x% ctre anul X
Programul nvmntul public i Indicatori de produs:
serviciile de educaie
Subprogramul nvmnt liceal Numrul de elevi ncadrai;
Scop: Indicatori de eficien:
nvmnt liceal de calitate Cheltuieli medii pentru pregtirea unui elev;
Obiectiv: Indicatori de rezultat:
- Majorarea ratei de promovare a examenului de Rata de promovare a examenului de bacalaureat,
bacalaureat cu x% ctre anul Y

618. Setul indicatorilor de performan, prioritizat corespunztor scopurilor i


obiectivelor, trebuie s ofere o viziune complet i s acopere toate activitile majore ale
programului/subprogramului.
619. La formularea indicatorilor de performan trebuie luate n considerare
urmtoarele cerine:
a) s fie relevant pentru activitatea instituiei i s ofere informaie util pentru
factorii de decizie i pentru public;
b) s rezulte din obiectivele stabilite, fiind focusai pe produse sau rezultate;
c) s fie clari i verificabili, fiind cunoscute modul de calcul i sursa de colectare a
informaiei;
d) s fie oportuni i comparabili n timp;
e) s fie corelai cu costurile i resursele disponibile.
620. La stabilirea indicatorilor de performan se va ine cont de posibilitile i
riscurile legate de colectarea datelor.
621. Dac n procesul implementrii programelor apare necesitatea n modificarea
sau completarea listei indicatorilor de performan, este necesar de a estima impactul
modificrilor date asupra indicatorilor existeni, astfel nct s poat fi asigurat
comparabilitatea n timp a indicatorului. Aceasta, ns, nu trebuie s stopeze selectarea
indicatorilor noi.
622. Indicatorii de performan furnizeaz informaia privind eficiena i eficacitatea
programelor/subprogramelor. Legtura ntre obiective, resurse, produse, rezultate i
interaciunea ntre ele se prezint schematic n figura 11.2.

179
Figura 11.2. Relaiile ntre indicatorii de performan

Factori
externi
Necesiti

Eficacitate
Obiective Rezultate

Intrri Eficiena Ieiri (produse)


(resurse)

Cost-eficacitate

11.4. Elaborarea i aprobarea programelor

623. Programele se elaboreaz de ctre autoritile/instituiile bugetare, ca parte a


propunerii de buget, n conformitate cu metodologia privind elaborarea i prezentarea
propunerilor de buget, descrise n capitolul VII al Setului. Tabelul 11.1 ofer formatul de
prezentare i aprobare a unui program.
Tabelul 11.1. Format de prezentare a unui program
Aprobat:
(Conductorul autoritii bugetare (Org1))

_________________
(Semntura)

L.. ____ __________

Program pe anul _____

Cod
Autoritatea bugetar Org1

Instituia bugetar Org2


Grupa principal, F1-F3
grupa i subgrupa
funciei
Program P1

Subprogram P2

I. Informaie general (Se completeaz de ctre autoritatea bugetar de nivel superior Org1)
Scop

Obiective (Dac se stabilesc obiective pe termen mediu se va indica i valoarea intermediar a acestora pe ani)

Descriere (Se ofer o descriere general a structurii programului/sub-programului, cuprinde activitile principale
narativa i indic responsabilii de gestionarea subprogramului)

180
II. Indicatorii de performan (Indicatorii de produs i eficien se completeaz de ctre toate instituiile bugetare - Org2,
iar indicatorii de rezultat se stabilesc de ctre autoritile bugetare - Org 1)
Unitatea AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Categoria Cod Denumirea de
msur Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
De eficien De produs De rezultat
1.
.....
n
1.
.....
n
1.
....
n

III. Cheltuieli, mii lei (Se completeaz de ctre fiecare instituie bugetar (Org2) n conformitate cu limita stabilit de ctre
autoritatea public de nivel superior Org1)
Cod AB-2 AB-1 AB AB+1 AB+2 AB+3
Denumirea P3 ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
k4/k6

Semnat:
Conductorul instituiei ______________/_____________/ (numele, prenumele)
eful subdiviziunii responsabile de buget _____________/_____________ / (numele, prenumele)
eful subdiviziunii responsabile de politici1 _____________/_____________ / (numele, prenumele)
Data: _________________
1
Se semneaz doar programele generalizate ale autoritii bugetare la nivel de subprogram.
Abrevieri: AB anul de baz (curent); AB-2 i AB-1 anii precedeni anului de baz; AB+1 anul pentru care se elaboreaz
bugetul; AB+2 i AB+3 anii urmtori anului pentru care se elaboreaz bugetul.

624. La etapa elaborrii propunerilor de buget autoritile bugetare pot propune


reformularea sau completarea clasificaiei bugetare cu (denumiri) noi de
programe/subprograme, dac consider c acele existente nu reflect corect misiunea pe
care acestea o realizeaz. Propunerile respective se nainteaz Ministerului
Finanelor/Direciei finane, care le examineaz i le proceseaz n conformitate cu
procedurile de inere a clasificaiei bugetare.
625. Conductorii autoritilor/instituiilor bugetare asigur organizarea intern a
activitilor legate de elaborarea programelor i desemneaz persoanele responsabile. n
procesul de elaborare a bugetului pe programe se utilizeaz abordarea de sus n jos.
Astfel, autoritile bugetare (Org1) formuleaz scopurile, obiectivele subprogramelor,
identific lista indicatorilor de performan afereni acestora i solicit instituiilor
bugetare subordonate (Org2) s completeze informaia privind indicatorii de produs i de
eficien afereni activitii instituiei, precum i partea financiar. Ulterior, autoritile
bugetare (Org1) sistematizeaz, analizeaz i, dup procedura de consultri interne,
definitiveaz i prezint propunerile de buget administratorului de buget. n acest scop, n
cadrul autoritilor/instituiilor bugetare se formeaz baze de date cu informaii financiare
i nefinanciare aferente programelor/subprogramelor din domeniul de competen.

181
Conductorii autoritilor/instituiilor bugetare desemneaz persoanele responsabile de
crearea i administrarea bazei de date, informaia fiind periodic actualizat.
626. La estimarea costurilor activitilor (P3), autoritile/instituiile bugetare vor
consulta Ghidul metodologic privind evaluarea ex-ante a propunerilor de politici, elaborat
de ctre Cancelaria de Stat, precum i vor ine cont de particularitile specifice stabilite
prin circulara bugetar anual privind elaborarea propunerilor de buget, emise de
Ministerul Finanelor.
627. Autoritile/instituiile bugetare prezint propunerile de buget pe programe,
nsoite de note informative care trebuie s conin:
a) argumentri cu referin la acte normative, a scopurilor i obiectivelor
programelor/subprogramelor, precum i explicaii privind prioritizarea i dimensionarea
acestora;
b) calcule i justificri privind estimarea costurilor tuturor activitilor programelor;
c) alte informaii relevante menite s faciliteze examinarea acestora.
628. n funcie de etapele de examinare a proiectului bugetului, autoritile bugetare
ajusteaz propunerile de programe, astfel nct s fie asigurate: (i) ncadrarea n limitele de
cheltuieli stabilite; (ii) formularea adecvat a elementelor programului; (iii) justificarea
obiectivelor i a indicatorilor de performan.
629. Dup aprobarea legii/deciziei bugetare anuale, autoritile bugetare (Org1) asigur
detalierea bugetului i aprob limitele de alocaii bugetare anuale i indicatorii de
performan instituiilor subordonate, care realizeaz activiti n cadrul subprogramului
dat. La rndul lor, instituiile bugetare (Org2) asigur detalierea bugetelor conform
clasificaiei bugetare, n conformitate cu procedurile stabilite la capitolul IX al prezentului
Set.
630. Indicatorii de performan aprobai n cadrul bugetului pe programe, nu se
revizuiesc pe parcursul anului bugetar ca urmare a modificrii bugetului sau ca urmare a
redistribuirii alocaiilor, iar devierile dintre indicatorii real executai i cei asumai se
explic n cadrul rapoartelor privind implementarea programelor.
631. Fluxul de activiti aferente procesului de elaborare i aprobare a bugetelor pe
programe se prezint n figura 11.3.

182
Figura 11.3. Fluxul de activiti pentru elaborarea i aprobarea bugetului pe programe

183
11.5. Monitorizarea i raportarea performanei programelor

632. Sistemul de monitorizare a performanei programelor se utilizeaz pentru a


msura cantitatea i calitatea serviciilor prestate de ctre instituiile bugetare, precum i
pentru a msura rezultatele i impactul lor.
633. Monitorizarea este un proces continuu care se realizeaz pe parcursul executrii
bugetului i ofer informaii privind progresul realizat n implementarea programului. n
procesul de monitorizare a performanei se compar valorile indicatorilor de performan
i a obiectivelor realizate cu cele planificate, precum i cheltuielile efectuate n perioada
implementrii programului cu cheltuielile aprobate.
634. Monitorizarea implic colectarea sistematic i analiza datelor privind
indicatorii de performan, pentru a furniza informaii despre progresul n realizarea
obiectivelor programului i valorificarea resurselor alocate acestuia. Datele sunt colectate
din surse interne i externe, lund n considerare accesibilitatea i veridicitatea surselor de
colectare a datelor i costurile optimale pentru colectarea i procesarea lor.
635. Rapoartele privind performana realizat pe programe/subprograme (n
continuare rapoarte de performan) se ntocmesc semianual i anual i se prezint
concomitent cu rapoartele financiare n termenii stabilii pentru prezentarea acestora.
Coninutul i formatul de prezentare a raportului de performan se cuprinde n tabelul
11.2.
Tabelul 11.2. Formatul de prezentare a raportului de performan

Aprobat:

(Conductorul autoritii bugetare)


_________________
(Semntura)

L.. ____ __________


Raport de performan la situaia din __________

184
Cod

Autoritatea bugetar Org1

Instituia bugetar Org2


Grupa principal, grupa,
F1-F3
subgrupa
Program P1

Subprogram P2

I. Informaie general (se completeaz doar de ctre autoritatea bugetar - Org1)


Scop

(Se indic valoarea planificat i realizat a obiectivului pentru anul bugetar de


Obiective gestiune)

(Se ofer o descriere general a structurii programului/subprogramului i


Descriere narativa cuprinde activitile principale i responsabilii de gestionarea programului)

II. Indicatori de performan (Indicatorii de produs i eficien se completeaz de ctre toate instituiile bugetare - Org2,
iar indicatorii de rezultat se stabilesc de ctre autoritile bugetare - Org 1)
Anul de gestiune
Unitatea
Categoria Cod Denumirea de devieri3
msur aprobat executat1
(+/-)

1 2 3 4 5 6 7(6-5)

1.
De rezultat

....

1.
De produs

....

n
De eficien

1.

....

III. Cheltuieli, mii lei (Se completeaz de ctre fiecare instituie bugetar (Org2) i ulterior se generalizeaz de ctre
autoritatea bugetar de nivel superior Org1 sau Org1i)
Cod Anul de gestiune
Denumirea Eco Devieri3
P3 aprobat executat2
(k6) (+/-)

1 2 3 4 5 6(5-4)

Semnat:
Conductorul instituiei ______________/_____________/ (numele, prenumele)
eful subdiviziunii responsabile de buget _____________/_____________ / (numele, prenumele)
4
eful subdiviziunii responsabile de politici _____________/_____________ / (numele, prenumele)

185
Data: _________________

Note:

1
) Dac indicatorul nu poate fi evaluat semestrial, realizarea acestuia se completeaz doar n raportul anual.

2
) n capitolul III n rubrica "Executat" se indic executarea de cas.

3
) Devierile vor fi explicate printr-o not informativ la raport.

4
) Se semneaz doar rapoartele generalizate ale autoritii bugetare la nivel de subprogram.

636. Rapoartele de performan semianuale conin preponderent indicatorii de


produs, n timp ce rapoartele anuale sunt focusate i asupra gradului de realizare a
obiectivelor asumate, a indicatorilor de eficien i de rezultat.
637. Conductorii autoritilor bugetare, asigur organizarea intern a activitilor
aferente procesului de monitorizare a performanei programului i desemneaz persoanele
responsabile pentru colectarea datelor, precum i pentru generalizarea i analiza datelor i
elaborarea rapoartelor de performan. Spre deosebire de etapa de planificare, procesul de
monitorizare se desfoar de jos n sus. Instituiile bugetare (Org2) de rnd cu
informaia financiar completeaz datele privind indicatorii de produs i eficien i le
prezint autoritii bugetare ierarhic superioare (Org1). Subdiviziunile structurale din
cadrul autoritii bugetare analizeaz rapoartele de performan prezentate de instituiile
subordonate i ntocmesc rapoarte generalizate la nivel de subprogram, evalund
indicatorii de rezultat i msura n care au fost atinse scopul i obiectivele stabilite. Dup
procedura de consultri interne i coordonare n cadrul autoritii publice, rapoartele de
performan se semneaz de ctre persoanele responsabile, se aprob de ctre
conductorul autoritii bugetare i se prezint administratorului de buget.
638. Raportul trebuie s fie nsoit de o not informativ, care s cuprind:
a) analiza performanei realizate n raport cu obiectivele asumate i cheltuielile
efectuate n perioada de gestiune,
b) explicaii privind devierile majore i factorii care le-au influenat, inclusiv
dac acestea au fost influenate de modificrile limitei de alocaii,
c) identificarea eventualelor probleme n implementarea
programului/subprogramului i s conin unele propuneri de soluionare a acestora.
639. Rapoartele de performan ale autoritilor bugetare se fac publice, fiind plasate
pe pagina web a acestora.
640. Informaiile obinute n procesul monitorizrii permite de a interveni prompt la
corectarea devierilor n implementarea programului. n baza rapoartelor de performan
i, dup caz, a auditului intern, conductorii autoritilor/instituiilor bugetare ntreprind
msuri pentru soluionarea deficienelor identificate n implementarea
programelor/subprogramelor. De asemenea, informaiile obinute se iau n considerare n
procesul de analiz i luare a deciziilor la diferite nivele de administrare n vederea
mbuntirii eficacitii politicilor publice.
641. Figura 11.4 reflect fluxul de activiti aferente procesului de raportare a
performanei.

186
187
Figura 11.4. Fluxul de activiti pentru raportarea performanei

188
XII. ndrumar pentru estimarea costurilor
Prezentul capitol ofer unele ndrumri metodologice pentru evaluarea impactului financiar i estimarea
costurilor aferente propunerilor de politici, pentru luarea deciziilor n contextul planificrii bugetare. n
special, capitolul stabilete principiile, etapele de baz i abordrile practice n estimarea costurilor
politicilor. De asemenea, descrie conceptele principale privind natura i comportamentul costurilor,
cerinele privind informaia de suport i abordarea incertitudinilor.
Cu toate c prevederile acestui capitol se refer la implicaiile asupra cheltuielilor, aceleai principii,
abordri i metode pot fi aplicate i pentru estimarea implicaiilor asupra veniturilor.

12.1. Prevederi generale

642. Un rol important n cadrul procesului de planificare bugetar revine evalurii


impactului financiar al propunerilor de politici. nainte ca propunerile de politici ale
autoritilor/instituiilor bugetare s fie incluse n buget, acestea se supun unei analize ex-ante
a impactului, inclusiv din punctul de vedere financiar. Cerinele metodologice privind
evaluarea impactului financiar al propunerilor de politici sunt stabilite n Ghidul metodologic
privind evaluarea ex-ante a propunerilor de politici, elaborat de ctre Cancelaria de Stat.
643. Obiectivele evalurii impactului financiar al politicilor sunt:
a) asigurarea adoptrii politicilor i aciunilor cu acoperire financiar att pe termen
mediu, ct i lung;
b) analiza beneficiilor politicilor propuse n raport cu costurile aferente pentru
implementarea lor;
c) identificarea autoritilor/instituiilor bugetare afectate n rezultatul adoptrii politicii.

644. Estimarea costurilor este un element indispensabil al procedurii de evaluare a


impactului financiar al propunerilor de politici. Cerinele pentru estimarea costurilor variaz n
dependen de trsturile specifice ale propunerii sau de sarcinile concrete atribuite
autoritilor/instituiilor bugetare.
645. Responsabilitatea pentru estimarea costurilor revine autoritii/instituiei bugetare,
care nainteaz propunerea de cheltuieli n cadrul planificrii bugetului.

12.2. Principii de baz privind estimarea costurilor

646. Avnd n vedere caracterul complex al propunerilor, n practic nu exist reguli


unice, care ar putea fi aplicate uniform pentru estimarea costurilor n toate cazurile. Dar
exist un set de principii i abordri structurale ce pot fi utilizate. Astfel, estimarea costurilor
trebuie efectuat cu respectarea urmtoarelor principii de baz:

189
a) implitate - autoritile/instituiile bugetare trebuie s utilizeze cele mai simple metode
posibile.
b) oportunitate i corectitudine - autoritile/instituiile bugetare trebuie s asigure estimarea
costurilor pentru propunerile noi la momentul oportun, iar informaia furnizat trebuie
s fie corect.
c) caracter cuprinztor - la estimarea costurilor trebuie identificate toate elementele
costurilor i toate prile afectate de propunere. Estimrile trebuie reconciliate cu
informaia financiar existent sau cu datele statistice. Aceasta asigur ca nici un cost
sau activitate s nu fie omise din analiz.
d) onsecven - metodele aplicate pentru estimarea costurilor se aplic consecvent de la
perioad la perioad.

647. Procesul de estimare a costurilor, n general, nu este dificil. Dificultile, de regul,


se refer la incertitudinile de implementare a politicilor i nu la estimarea propriu-zis a
costurilor. Boxa 12.1 prezint un exemplu pentru a facilita nelegerea procedurii de estimare a
costurilor.
Boxa 12.1. Exemplu: Crearea centrelor pentru reabilitarea victimelor traficului de fiine umane
Investiii capitale
Implementarea propunerii implic crearea a trei centre a cte 100 de paturi n zonele de nord, centru i vest a Moldovei. Aceste
centre vor fi de tip cmin, fiecare constituind un bloc cu patru seciuni a cite 25 paturi i o parte central pentru a lua masa,
odihn i spaii administrative. Fiecare din centre va avea o suprafa de circa 1200 metri 2. Pmntul pentru aceste construcii
este deja disponibil, respectiv nu sunt necesare cheltuieli n acest scop. Costul estimat pentru construirea a 1 m 2 de suprafa
este de aproximativ 2500 lei, respectiv costul total estimat al investiiei este de circa 9000 mii lei (3*1200*2500).

Personalul
Fiecare centru necesit personal 24 ore pe zi, apte zile pe sptmn. Nu exist risc de securitate, personalul va fi n mare
parte lucrtori sociali i ngrijitori. Fiecare schimb necesit 5 persoane (un supraveghetor i un ngrijitor pentru fiecare
seciune), iar pentru a acoperi o sptmn complet sunt necesare patru schimburi: 20 persoane n total pentru fiecare centru.
Suplimentar, fiecare centru va avea patru angajai pentru serviciile de alimentare, doi tutori / personal tehnic, un supraveghetor
superior i dou persoane pentru suport administrativ. Astfel, personalul se nsumeaz la 29 angajai pentru fiecare centru,
dintre care 5 sunt supraveghetori, 16 sunt profesioniti i ceilali sunt angajai necalificai. Pentru ntreaga propunere de buget
aceasta nseamn 87 angajai pentru centre (29*3), plus, pentru administrarea programului n ntregime mai este nevoie de un
manager, ajutat de un asistent pentru politici i doi funcionari de oficiu. Numrul total de angajai este 91.

innd cont de salariul mediu lunar pentru ntreg programul fiind de 4000 lei, dintre care pentru manageri 3500 lei, experi 3000
lei i personal necalificat 2500 lei, cheltuielile de personal n total pe lun vor fi de 270 mii lei. n valori anuale: 12 * 270 mii lei =
3240 mii lei.

Echipamentul include urmtoarele categorii:


echipamentul pentru buctrie i sufragerie nu este inclus n costul Investiiei Capitale, pentru care vor fi necesari 200mii
lei pentru un centru, respective n total 600 mii lei (cheltuial unic centralizat);
pentru lengerie de pat (300 buci) sunt necesari 100 mii lei;
pentru 10 uniti de transport vor fi necesare circa 2300 mii lei;
echipament de oficiu pentru patru oficii (trei centre i oficiul central)n fiecare caz patru mese i scaune, patru
computere i o imprimant, precum i echipament suplimentar pentru pstrarea fiierelor i scaune pentru vizitatori ,
necesit n total 150 mii lei.

Alte costuri operaionale


Alimentarea este calculat la 50 lei pentru fiecare persoan, calculate din experiena altor centre similare. Avnd 275
persoane adpostite zilnic, vor fi necesare 5018,7 mii lei pe an;
Costurile de nclzire i energie se bazeaz pe tarifele din zona respectiv i suprafaa preconizat i sunt estimate la 50

190
lei anual pentru 1 m2, deci 180 mii lei pe an (3*1200*50).
Cheltuieli pentru comunicare (telefon, fax, Internet) sunt de 250 lei lunar pentru 1 angajat, constituind media pentru
autoritatea/instituia bugetar. Pentru 91 angajai acestea constituie 273 mii lei anual;
Cheltuielile de transport se estimeaz reieind din costul unitar de 2.50 lei pentru 1 autoturism pe km, i se presupune c
fiecare autoturism parcurge 16000 km pe an. Astfel, cheltuieli pentru transport pe an constituie 40 mii lei total.

648. Problemele care se identific n exemplul de mai sus, se refer la (i) determinarea
numrului de persoane - beneficiari de aceste servicii, dac situaia economic se schimb i
(ii) la decizia dac trei centre vor fi suficiente pentru a satisface cererea prognozat. Aceste
probleme reflect mai mult la incertitudini de natur politic i nu ine de procesul tehnic de
estimare a costurilor. Cu toate acestea, incertitudinile respective au impact asupra calculrii
costurilor i trebuie luate n considerare la stabilirea costului total.
649. n cazul n care autoritile/instituiile nu dispun de informaie att de concret
despre costurile serviciilor noi, provocarea major const n identificarea asumrilor privind
toate costurile care trebuie incluse i valoarea lor total sau costul unitar, inclusiv costurile
aferente prestrii serviciilor curente personalul, echipamentul i cldirile. Trebuie de
identificat dac politica nou implic sau nu costuri suplimentare asociate acestor servicii i
dac exist posibiliti de eficientizare.
650. n mod similar, dac o autoritate/instituie bugetar i reduce unele din activiti,
este important de cunoscut n ce msur aceast reducere poate genera economii de costuri i
care parte a acestor economii este legat de costurile semi-fixe i fixe, care, de regul, nu
variaz odat cu schimbarea volumului activitilor.
651. De asemenea propunerile noi pot avea impact financiar nu doar pentru autoritatea
public care implementeaz politica, dar i pentru alte autoriti/ instituii bugetare. De aceea
procesul de estimare a costurilor trebuie s implice toi actorii, care eventual particip la
implementarea propunerii.
652. n concluzie, estimarea calitativ a costurilor implic urmtoarele cerine generale:
a) estimarea costurilor trebuie s fie obiectiv i s se bazeze pe presupuneri consecvente
i rezonabile;
b) toate prile potenial afectate trebuie s fie consultate n procesul de estimare a
impactului financiar al politicilor;
c) estimarea costurilor trebuie s fac parte din procesul de formulare a politicilor;

12.3. Concepte despre natura i comportamentul costurilor

653. nainte de a ncepe nemijlocit procesul de estimare a costurilor este important de a


cunoate unele elemente de teorie despre natura i comportamentul costurilor. Aceasta este
esenial n cazul estimrii costurilor propunerilor de politici complexe.
654. n practic, se disting urmtoarele categorii de costuri:
a) costuri fixe, variabile i mixte;
b) costuri medii pe unitate sau totale;
c) costuri directe, indirecte i operaionale .

Costurile fixe, semi-fixe i variabile

655. Aceast categorie reflect comportamentul costurilor n dependen de modificarea


volumului de activitate.
656. Costurile fixe sunt constante pe tot parcursul anului i nu sunt afectate de
modificarea activitilor;

191
657. Costurile semi-fixe (se mai numesc mixte) sunt constante pentru un anumit volum al
activitilor, dar se schimb atunci cnd nivelul activitilor depete sau este sub un anumit
volum dat;
658. Costuri variabile se modific direct proporional cu modificarea volumului
activitilor. Boxa 12.2 prezint cteva exemple de costuri fixe, semi-fixe i variabile.
Boxa 12.2. Exemple de costuri fixe, semi-fixe i variabile

Costuri fixe Se refer la taxa de arend, taxa de nregistrare n registrul de stat, etc.

Costuri semi-fixe Cuprind costurile pentru energie i ntreinerea cldirilor, sistemelor


informaionale , cheltuielile de personal, primele de asigurare obligatorie a
autoturismelor.

Costuri variabile Includ costurile pentru prestaiile sociale individuale achitate beneficiarilor, care
cresc sau descresc n funcie de numrul de beneficiari, costurile aferente
alimentrii cu combustibil a autoturismelor i altele.

659. Pe termen lung toate costurile sunt variabile, deoarece poate fi stopat prestarea
serviciilor, concediat personalul sau vndute cldirile. Figura 12.1 prezint un exemplu, care
reflect comportamentul diferitor categorii de costuri n funcie de volumul de activitate.
Figura 12.1. Modificarea costurilor fixe, semi-fixe i variabile pentru diferite nivele ale activiti

2,500,000

2,000,000
Costuri

1,500,000
Co

1,000,000

500,000

-
100 150 200 250
Uniti
Units

Fixe Semi-fixe Variabile Totale

660. Din diagram rezult c:


a) odat cu adugarea unitilor suplimentare, costul variabil crete i se schimb
proporional cu creterea de la 100 la 250 uniti;
b) costul fix rmne constant indiferent de creterea volumului de activitate;
c) costul semi-fix se modific la 200 i rmne constant la 250 uniti.

Costul mediu pe unitate i costul total

661. Unul din conceptele rspndite este costul mediu, care reprezint media aritmetic,
adic totalul tuturor costurilor mprit la numrul total de uniti produse sau servicii prestate.
662. Din tabelul 12.1 urmeaz rezult, c odat cu creterea volumului de activitate de la
100 la 200 uniti, costul total pe unitate descrete de la 10000 la 7400.

192
Tabelul 12.1 Costuri fixe, semi-fixe i variabile i costul pe unitate

I. Volumul de
activitate, uniti 100 150 200 250

Fix 200000 200000 200000 200000

Semi-fix 300000 300000 400000 400000

Variabil 500000 750000 1000000 1250000

II. Costul total, lei 1000000 1250000 1600000 1850000

III. Costul pe unitate,


lei (p.II/p.I) 10000 8333 8000 7400

663. Conceptul costului mediu deseori este atractiv din caza simplitii, avnd la baz
presupunerea c structura costului total este identic cu cel din trecut. ns, aceast abordare
poate s nu aduc rezultatele ateptate, deoarece costurile fixe i semi-fixe se pot schimba sau
pot varia n timp comparativ cu costul variabil, astfel distorsionnd structura costului mediu.
664. Costul total reprezint totalitatea costurilor asociate unei politici/activiti i
include:
a) costuri directe, care pot fi direct i n exclusivitate atribuite unui anumit program;
b) costuri indirecte, care nu pot fi atribuite direct unui anumit program, dar contribuie la
realizarea programului ntr-un mod, care poate fi msurat. De exemplu, numrul de ore lucrate
de un angajat pentru mai multe programe. Ca rezultat, aceste costuri pot fi mprite pe
programele la care se refer, de obicei ntr-un mod, care asigur o legtur logic;
c) costuri operaionale sunt costurile serviciilor de suport, care contribuie la prestarea
serviciilor i la realizarea programului ntr-un mod clar i msurabil.

Costuri directe, indirecte i operaionale

665. Cheltuielile de personal, serviciile i alte categorii de cheltuieli care contribuie la


realizarea unei politici nu ntotdeauna pot fi uor atribuite activitilor corespunztoare. Unii
angajai pot lucra numai pentru o politic, ceea ce reprezint costurile directe, n timp ce alii
- pentru cteva domenii de politici.
666. Structura organizaional a unei autoriti/instituii bugetare nu coincide exact cu
structura programelor sale. n consecin, acelai personal poate lucra pentru mai multe
programe, sub-programe, activiti, ceea ce reprezint costuri indirecte. Excluderea
cheltuielior de personal, care contribuie doar parial la realizarea unei politici conduce la
subestimarea costurilor politicii respective, n timp ce includerea ntregului cost conduce la
supraestimarea costului politicii.
667. Mai sunt i servicii de suport, fr de care personalul nu poate activa. ncperile sau
spaiile ocupate de personal pot fi comune pentru angajai care lucreaz n diferite domenii de
program. Tehnologiile informaionale reprezint un alt sistem comun. Angajaii care particip
la procedurile de formulare i executare a bugetului la fel snt o resurs de costuri comune.
ns, fr ncperi, tehnologii informaionale, eviden contabil i alt suport, politica nu ar fi
posibil. Aceste tipuri de costuri, n general, se consider ca fiind operaionale.
668. Dac se dorete distribuirea costurilor indirecte i operaionale pe programe, una din
metodele mai des aplicate este metoda factorilor de cost. Esena acestei metode de
distribuire a costurilor directe i operaionale const n faptul, c distribuirea trebuie s
satisfac relaia dintre costuri i factorii care le influeneaz. Unii din cei mai rspndii factori
de cost sunt: suprafaa de podea (m2) - pentru ncperi; numrul angajailor pentru costurile

193
de remunerare a muncii i cheltuielile de personal; numrul de ore lucrate; numrul de
documente prelucrate; numrul de studeni, pacieni sau clieni.
Boxa 12.3. Exemplu Distribuirea costurilor de ntreinere pe programe

Pentru a ilustra un exemplu: costuri de ntreinere 10 mii lei fiind mprite ntre patru programe, care se realizeaz pe 50 mii metri
patrai n urmtoarele proporii (n baza suprafeei ocupate): 30%; 40%; 20%, i 10%. Din aceste programe se vor achita
corespunztor: 3, 4, 2 i 1 mii lei pentru utilizarea spaiului.

669. Pentru ca aceast metod s lucreze, trebuie meninute nregistrri (evidena) ale
diferitelor tipuri de cheltuieli.

12.4. Aspecte practice privind estimarea costurilor

Etapele pentru estimarea costurilor

670. Procesul de estimare a costurilor propunerilor de politici cuprinde cinci etape


consecutive. Boxa 12.4 descrie succint fiecare etap.
Boxa 12.4. Etapele n estimarea costurilor

Etapa 1 Analiza general a propunerii

Elaborarea unei schie a propunerii n rezultatul analizei politicii

Legtura cu prioritile naionale sau sectoriale Acest material formeaz temelia


pentru estimarea costurilor. n
Descrierea activitilor de baz presupuse
baza acestuia se dezvolt
Natura propunerii analiza detaliat a propunerii i

o Activitile etapa la care pot ncepe


consultrile preliminare cu alte
o Grupuril int, care vor fi potenial afectate
autoriti / instituii bugetare.
o Programele afectate

Etapa 2 Analiza detaliat a propunerii

Pregtirea detaliat a propunerilor pentru fiecare autoritate/ instituie


bugetar afectat de propunere

Detalierea activitilor

Analiza categoriilor economice de cheltuieli care vor fi afectate, (cheltuieli


de personal, bunuri i servicii, subsidii i transferuri, cheltuieli capitale) pe
autoriti/ instituii bugetare

Identificarea resurselor existente care ar putea fi folosite

Identificarea resurselor suplimentare care vor fi necesare

194
Etapa 3 Estimarea preliminar a costurilor

Pregtirea estimrilor iniiale a costurilor n baza asumrilor

Analiza separat pentru fiecare program i fiecare autoritate/ instituie


bugetar afectat

Analiza costurilor conform clasificaiei economice

Identificarea contribuiilor din partea autoritilor / instituiilor bugetare


afectate

Considerarea msurii n care estimrile pot fi pasibile incertitudinilor

Considerarea msurii n care resursele existente pot fi utilizate

Considerarea impactului propunerii pentru serviciile existente vor fi


acestea capabile s conlucreze, va fi suficient personalul, cldirile i
echipamentul existent?

Etapa 4 Consultarea estimrii preliminare a costurilor

Distribuirea estimrilor pentru consultare de ctre toate autoritile/


instituiile bugetare afectate

Examinarea comentariilor i revizuirea corespunztoare

Etapa 5 Generalizarea costurilor estimate i naintarea propunerii

Generalizarea comentariilor i propunerilor primite ca urmare a consultrii


propunerii cu prile afectate

Prezentarea propunerii cu anexarea documentelor justificative

671. Autoritatea/instituia care nainteaz propunerea este ncurajat s contacteze, n


mod neformal autoritile/instituiile potenial afectate de propunere pentru a aborda n ce mod
aceasta poate fi cel mai bine realizat, i, care va fi impactul pentru acestea? Beneficiile
acestei abordri vor fi resimite mai trziu, prin creterea probabilitii c estimarea costurilor
va avea mai puine comentarii negative i vor fi mai puine revizuiri ale estimrii.

Examinarea propunerii de ctre administratorul de buget

195
672. Orice propunere de politic trebuie s fie examinat de ctre administratorul de
buget. Principalele aspecte specifice legate de costuri, care se analizeaz de ctre
administratorul de buget se refer la:
a) implicaiile asupra bugetului: se identific programele la care se atribuie propunerea
de cheltuieli; se determin dac politica implic resurse suplimentare sau presupune
redistribuirea resurselor existente; se analizeaz dac exist rezerve poteniale de economisire
care nu au fost identificate;
b) aria de cuprindere: se verific dac toate prile potenial afectate de propunere au
contribuit la estimarea costurilor i dac toate costurile posibile au fost luate n calcul;
c) realismul i corectitudinea costurilor: se verific asumrile puse la baza calculelor i
sumele estimate; se analizeaz dac efectele poteniale privind modificarea preurilor, a
volumului de lucru i impactul asupra instituiilor (necesarul numrului de angajai) sunt logice
i realiste i dac volumele de resurse pentru anii urmtori sunt logic legate de primul an.

Caracteristicile propunerii

673. n scopul estimrii costurilor propunerilor de politici trebuie de inut cont de dou
caracteristici importante.

Cadrul de timp
674.Aceast trstur specific ajut la nelegerea perioadei de timp pentru care este
necesar de evaluat costurile. Din punct de vedere al cadrului de timp costurile pot fi divizate
dup cum urmeaz:
a) costuri de o singur dat - pot fi reduse relativ simplu i nu are efecte financiare pentru
anii urmtori (de exemplu, procurarea de imobil, desfurarea alegerilor, etc.);
b) coturi multianuale au implicaii financiare pentru anii urmtori. Unele costuri
discreionare (de ex.cheltuielile de personal), n principiu, pot fi restrnse pe termen mediu, dar
este dificil de stopat aceste cheltuieli pe termen scurt. Alte costuri non-discrecionare (de ex.
plile legate de prestaiile de asisten social, serviciul datoriei) depind de aranjamentele
stabilite n legislaie i nu pot fi limitate.
675.Astfel, propunerile care implic cheltuieli a cror majorare poate fi relativ uor de
stopat adic cheltuielile de o singur dat i cheltuielile discreionare structurale pot fi
difereniate de propunerile care genereaz cheltuieli structurale non-discreionare, creterea
crora poate fi ncetat mai greu.

Natura propunerii

676. Dup natura sa, se disting urmtoarele tipuri de propuneri:


a) Modificarea mrimii
677.n caz c propunerea modific valoarea nominal sau mrimea a unui serviciu,
precum sunt plile de asisten social, poate fi relativ simplu de determinat impactul bugetar
al acestei propuneri, deoarece implic calcularea mrimii noi pentru grupul vizat al populaiei
(numrul beneficiarilor). Exist probabilitatea, c alte schimbri n buget nu mai sunt necesare
(majorarea sau reducerea numrului de angajai sau echipament).

Exemplul 1: Indemnizaiile pentru copii sunt majorate cu 200 lei pe lun.

196
b) Modificarea eligibilitii
678.Propunerea de acest gen modific categoriile de beneficiari eligibili sau a unui
beneficiu eligibil specificati printr-un act normativ. Aceasta poate majora sau reduce numrul
populaiei afectate de serviciu.

Exemplul 2: Indemnizaiile pentru copii care se acordau anterior copiilor cu vrsta pn la 18 ani se propune
a fi achitate numai pentru copiii pn la 16 ani inclusiv. Aceasta va reduce volumul de activitate pentru
autoritatea care implementeaz aceast prevedere.

679. Impactul costurilor pentru propunerile de acest gen este mai complicat, dect s-ar
prea la prima vedere, deoarece autoritatea de implementare are de considerat mai muli
factori. n exemplul 2, exist o economisire direct a plilor de asisten social. Totui, n
dependen de mrimea reducerii i numrul de cazuri gestionate de angajai la moment, pot fi
i economisiri a costurilor administrative, deoarece odat cu micorarea numrului de
beneficiari ar putea fi necesari mai puini angajai. Astfel, trebuie s se estimeze cu ct se va
modifica volumul de activitate i cum aceasta afecteaz necesitile sale bugetare. Trebuie s
fie creat o baz de date privind informaii istorice despre costuri, n conformitate cu care
pot fi fcute i justificate estimrile.

c) Politic nou (sau ncetat)


680. Propunerea const n prestarea unui serviciu public nou. Alternativ, propunerea
poate consta n reducerea sau eliminarea unui serviciu existent.

Exemplul 3: Propunerea const n nsprirea regulilor pentru autoriti i alte structuri publice pentru
protecia datelor cu caracer personal.

Exemplul 4 Se propune crearea centrelor de reabilitare pentru victimele traficului de fiine umane sau a
orfelinatelor noi.

Exemplul 5: Se creeaz o nou autoritate /instituie bugetar.

681. Acest tip de propuneri prezint provocri suplimentare la estimarea costurilor,


deoarece poate fi o insuficien de date privind aria de cuprindere i strategia de implementare
a politicii. n acest caz, este important de evaluat nivelul de ncredere n estimri, n
conformitate cu recomandrile privind abordarea incertitudinilor, expuse ulterior i, posibil, de
considerat un diapazon de costuri posibile.

d) Propunere cu caracter mixt


682. Acest tip de propuneri poate combina elementele mai multor categorii de mai sus n
aa fel sporind complexitatea evalurii impactului financiar.

Exemplul 6: Indemnizaiile sunt majorate cu 1,0 mii lei pe an, dar n acelai timp numrul
de beneficiari ai indemnizaiei scade cu 200 persoane fa de anul precedent.

n Anul X n Anul Y

Numrul de beneficiari: 200 persoane 180 persoane

Indemnizaia per beneficiar 6,0 mii lei 7,0 mii lei

197
Costul total 1200,0 mii lei 1260,0 mii lei

Creterea cheltuielilor + 60,0 mii lei

Urmeaz a fi estimai toi factorii care au influenat majorarea cheltuielilor cu 60 mii lei.
Astfel:

- economiile din diminuarea numrului de beneficiari ar constitui (-) 120,0 mii lei ((200
180) x 6,0 mii lei);

- cheltuielile pentru majorarea indemnizaiei constituie (+) 180,0 mii lei ((7,0 6,0) x 180
persoane.

Factorii de cost

683. Urmtorul pas este identificarea tuturor tipurilor de factori care au efecte asupra
costurilor. Este important de identificat care factori cauzeaz modificri ntr-un program sau
ntr-o activitate concret.
684. Problemele majore asociate factorilor de cost pot fi grupate n cinci categorii:
a) schimbri demografice (de ex. numrul de copii este factorul cheie pentru cererea
pentru educaie, numrul persoanelor n vrst factor de cost pentru cheltuielile legate de
prestaii sociale i ngrijire social);
b) schimbri sociale (de ex. divorurile conduc la majorarea numrului gospodriilor
mici, majornd respectiv i cererea pentru un numr mai mare locuine cu spaii mici. Divorurile
mai creeaz i cerere suplimentar pentru asistena social pentru copii din familii cu venituri
mici);
c) politica de stat (de ex. implementarea cerinei ctre contribuabili pentru
autoevaluare i prezentarea declaraiei electronice n scopuri fiscale, va majora cererea pus pe
seama autoritilor de a dezvolta sistemul informaional i de a procesa formularele.;
d) tehnologii noi (de ex. unele servicii publice, n special n domeniul sntii sunt
determinate masiv de inovaiile tehnologice, care deseori reduc costurile procedurilor existente,
dar, n acelai timp, produc cereri de costuri de tratament modern, introducnd noi oportuniti
pentru ateptrile pacienilor);
e) mediul extern (de ex. aplicarea noilor standarde impuse prin acorduri internaionale,
precum cele pentru ndeplinirea cerinelor Politicii de Vecintate a UE, sau Protocolului de la
Kyoto privind schimbrile climei, sau ameninrile precum terorismul internaional etc).
685.n practic, este posibil de cuantificat serviciile i produsele unui program ntr-un fel
sau altul. Pentru programele care deservesc direct populaia, factorii de cost pot fi considerai
cererea de pia pentru servicii. Aceast cerere poate fi obligatorie dac exist prevederi
legale, iar n alte cazuri poate fi opional. Unele cereri pot fi exprimate i ca poteniale, dac
toi cei mputernicii pentru realizare vor propune i vor satisface soluii de eficien.
686. Pentru fiecare propunere, autoritile/instituiile bugetare sunt solicitate s indice
majorarea sau reducerea volumului bunurilor produse, serviciilor prestate, activitilor
desfurate, care pot fi generate de propunere.
687. Boxa 12.5 ofer unele exemple de factori de cost pentru diferite domenii de servicii
publice.
Boxa 12.5 Exemple de factori de cost

Tip de servicii Factori de cost

Servicii de educaie Numrul elevilor pentru fiecare treapt din educaie. Numrul este obinut n principal din

198
Tip de servicii Factori de cost

prognozele demografice.

Servicii de sntate Numrul potenial de pacieni tratai, numrul adresrilor la medic. Aceast informaie se
obine din prognozele demografice i analiza standardelor n sntate.

Servicii de justiie, n acest caz oamenii nu consum individual aceste servicii (adic acestea sunt pur servicii
i ordine public publice sau servicii colective). Cerinele trebuie estimate, iar oferta acestor servicii pentru
satisfacerea cerinelor este promotorul costurilor. Cererea serviciilor organelor de interne
depinde de volumul crimelor poteniale i comportamentului antisocial, precum i de
nivelul dorit pentru aciuni. Cererea pentru penitenciare depinde de numrul deinuilor,
dei relaia este una de interdependen. Cererea pentru servicii de justiie poate fi
divizat n servicii de justiie civil i penal. Prima solicit analiza mediului legal cu
referin la activitile civile. Ultima este determinat parial de cererea de servicii
poliieneti.

Servicii sociale Numrul potenialilor beneficiari de servicii este factorul de cost principal (pensionarii,
omerii, persoanele cu venituri mici i invalizii). Numrul pensionarilor poate fi calculat prin
prognoze demografice, numrul omerilor cu ajutorul prognozelor ratei omajului, iar
numrul sracilor - prin prognoza nivelului de srcie.

Servicii de suport Numrul fermierilor, tipurile culturilor i animalelor pentru care se ofer subven ii i
pentru activitatea mrimea subveniei oferite sunt factori de cost evideni pentru cheltuielile de
economic n subvenionare i acestea trebuie prognozate. Cererea de subven ionare pentru fermieri
sectorul privat poate fi estimat n total prin analiza necesitilor lor. Pe msura cre terii veniturilor i
capacitilor tehnologice ale fermierilor prin utilizarea tehnicii i tehnologiilor mai
avansate, se va reduce cererea de servicii publice pentru sectorul privat.

Serviciile din industrie la fel pot beneficia de suport de la stat, destinat pentru a depi
barierele iniiale de intrare n business; susinerea business-ului mic este un exemplu.
Cererea de suport n acest domeniu la fel trebuie identificat i prognozat, acesta fiind
factor de cost.

Servicii de aprare Acesta este un bun public pur i cererea pentru o persoan nu poate fi identificat. Totui
rile au nevoie de finanarea public a aprrii. Aceste cereri trebuie estimate (de ex.
numrul trupelor de militari) acestea fiind factor de cost. Cererea mai poate depinde i de
angajamentele internaionale.

Servicii de gestiune Sarcinile Ministerului Finanelor i a altor autoriti implicate n gestionarea finanelor
a finanelor publice publice, precum i nivelul de ndeplinire a acestora sunt principalii factori de cost pentru
aceste servicii. Acestea se refer la determinarea politicilor fiscale i macro-fiscale,
pregtirea bugetului anual, gradul de executare a bugetului n raport cu bugetul aprobat, i
evidena cheltuielilor. Numrul personalului implicat i cheltuielile administrative aferente
acestor sarcini sunt factori de cost.

Serviciile aferente Factorii de cost sunt numrul personalului n cadrul autoritilor publice, precum i
autoritilor publice cheltuielile medii pe unitate de personal, inclusiv mrimea remunerrii muncii.

688. n ultima instan, utilizatorii serviciilor i bunurilor publice sunt principalii factori
de cost. Dac cererea pentru serviciile publice ar fi fost zero, nici unul din ele nu ar fi fost
prestate, iar bugetul nu ar fi existat.

199
De la factor de cost la intrri (resurse)

689. Lanul logic pentru determinarea costurilor arat n felul urmtor:


Propunere Modificarea factorilor de cost Cererea de Intrri (resurse) Cost

690.Trecerea de la factorul de cost la cererea de intrri nu este ntotdeauna un calcul


mecanic. Datele istorice despre costuri servesc ca puncte de pornire obinuite pentru
programe, dar acestea trebuie s fie alese cu atenie pentru a asigura c presupunerile de
politici despre calitatea i nivelul serviciilor sunt potrivite obiectivelor stabilite.
691. Totui, dac informaia despre costuri nu este adecvat sau nu este disponibil la
acel moment, odat ce factorul de cost a fost identificat, este necesar o analiz detaliat a
estimrii costurilor. Spre exemplu, cererea pentru educaia, exprimat prin prognoza
numrului de elevi nrolai, determin necesitatea de profesori, cri, echipament pentru
auditorii, cldiri pentru coli, ntreinere, examinatori, servicii de administrare, precum i
costurile de elaborare a politicii i a programelor de studii. Costurile se calculeaz prin
multiplicarea cantitii cerute cu costurile sau preurile unitare estimate.
692. Costurile sunt cu att mai mari cu ct cantitatea intrrilor (produselor) este mai mare.
n condiiile bugetelor constrnse, trebuie luate decizii de eficientizare cu privire la produsele
raportate la factorii de cost, de exemplu, raportul elev /profesor, raportul manual /elev, i
raportul computer /elev, la fel innd cont de nivelul dorit al calitii educaiei sau de nivelul
cunotinelor (de exemplu, nivelul de alfabetizare).
693. Avnd resurse limitate instituiile bugetare trebuie s tind spre realizarea
coraportului maxim de cost-eficien. Aceasta nseamn realizarea la maximum (n termeni de
obiective) cu volumul de resurse dat, sau minimizarea costurilor pentru realizarea obiectivelor
predeterminate.
694. Principalele tipuri de intrri sunt:
a) angajaii pentru implementarea aciunilor i gestiunea programului. Determinarea
numrului de angajai (i categoriile acestora) nu afecteaz doar volumul de cheltuieli de
personal n sens de clasificaia economic, dar i a altor costuri asociate cu angajaii: sumele
pentru bunurile i serviciile necesare (precum mobilier, computer) deoarece deseori acestea se
raporteaz la numrul angajailor;
b) echipamentul mese, computere, etc. pentru angajai. Unele propuneri ar putea s nu
cear angajai noi, dar vor cere procurarea echipamentului nou;
c) alte cheltuieli operaionale inclusiv energia electric, nclzirea, comunicaiile,
chiria spaiului, combustibilul, serviciile de imprimare;
d) costurile de transport autoturisme pentru angajai, autobuse pentru clieni (elevi),
cltorii n cadrul rii i peste hotare;
e) investiiile capitale cldiri noi, sisteme informaionale pentru volum mare de date
sau sisteme de comunicare etc.

Date istorice despre cost i normative


695. Pentru determinarea costurilor autoritile/instituiile bugetare utilizeaz, de regul,
datele istorice despre costuri i normativele existente.

Datele istorice despre costuri


696. Pe lng utilizarea costurilor medii pentru estimarea costurilor viitoare, analiza
datelor istorice sunt foarte importante pentru acest proces. Datele istorice privind costurile
furnizeaz unica informaie real despre ct ne-a costat n trecut livrarea serviciului respectiv.
ns, trebuie s existe certitudinea c costurile medii includ toate costurile, inclusiv costurile
indirecte i operaionale, i c nu va exista impact asupra costurilor fixe sau semi-fixe. Avnd n
vedere aceste aspecte, costurile istorice sunt foarte utile i ofer dovezi c ceea ce a fost propus
are anumite temeiuri din experien.

200
Normativele

697. n cazuri specifice, n loc de recalcularea de jos n sus a detaliilor despre prestarea
serviciilor publice la un anumit standard, deseori se aplic normativele, exprimate prin
coeficieni, care simplific estimarea costurilor pentru prestarea serviciilor publice. Utilizarea
normativelor permite s asigure c politica i standardele determinate pentru servicii sunt
respectate.
698. Normativele pot fi grupate dup cum urmeaz:
a) Normativul nivelul serviciilor / factorul de cost - indic relaia dintre factorul de cost
i cererea pentru un serviciu Exemple de astfel de normative sunt:
- Numrul patrulelor de poliie pe km ptrat, pe numrul de crime svrite zilnic;
- Raportul elev /profesor pentru atingerea nivelului specificat de calitate la educarea
elevilor;
- Numrul elevilor pe manual, pe computer, pe articol de echipament de laborator, n
legtur cu standardele de educaie;
- Numrul centrelor medicale pe cap de locuitor; numrul de medici pe cap de locuitor;
numrul paturilor din spital pe cap de locuitor.
b) Normativele intrri / nivelul serviciilor (produselor) - arat volumul resurselor
necesare pentru obinerea unui anumit volum de produse. Exemplu sunt: numrul de poliiti
pentru o patrul, numrul mainilor de poliie pentru 100 poliiti, numrul de km pe an parcuri
de fiecare main de patrul, numrul de persoane la un computer, volumul spaiului de oficiu
pentru un angajat, volumul de mobilier pentru un angajat, numrul de cltorii peste hotare
pentru un angajat, numrul personalului pentru un spital, etc.;
c) Normative tehnice / inginereti - se utilizeaz de regul, n construcii, infrastructura
drumurilor, etc., (de exemplu, grosimea carosabilului pe numrul de autoturisme pe an, volumul
ntreinerii curente, volumul ntreinerii periodice, normative de nclzire i iluminare, normative
standard n construcie (de exemplu grosimea izolaiilor n cazul construciilor .a.);
d) Normative de cost unitar (cost pe unitate de resurse): Probabil nu sunt att de multe de
astfel de normative deoarece procurrile sunt descentralizate, iar concurena deschis ntre
furnizori este mai binevenit. Totui unele normative pot exista, de exemplu mai degrab
stabilirea diurnelor dect rambursarea costurilor efective zilnice n cazul deplasrilor de serviciu.
699. Dac normativele cuprind doar o categorie din clasificaia economic, atunci problema
costurilor fixe, semi-fixe nu trebuie s apar, dar normativele mai complexe care includ mai
multe segmente ale clasificaiei economice, pot avea implicaii pentru structura economic a
costurilor. Acestea trebuie studiate pentru a stabili dac sunt practice i rezonabile.
700. Normativele sunt utile pentru estimarea costurilor, dar aplicarea acestora nu trebuie s
fie obligatorie sau mecanic. Acestea trebuie revizuite periodic.

12.5. Abordarea incertitudinilor i informaia de suport

701. n cazul cnd estimrile sunt efectuate n condiii semnificative de incertitudine se


utilizeaz tehnica Analiza Sensibilitii Costurilor. Aceast tehnic presupune elaborarea
scenariilor alternative i modeleaz rezultatele rspunsurilor posibile n trei nivele: nalt, Mediu,
i Jos.
702. O exprimare alternativ ar fi aplicarea metodei de estimare optimist (cel mai mic
impact asupra bugetului) i pesimist (cel mai mare impact asupra bugetului), care trebuie
s fie prezentate suplimentar estimrilor de baz.
703. Aceste scenarii alternative ajut factorii de decizie s prevad diapazonul
rezultatelor posibile - de la cel mai ru la cel mai bun, precum i nivelul volatilitii - care este
cazul cel mai probabil ca acestea s survin ) Metoda de estimare optimist sau pesimist

201
depinde de circumstanele pentru fiecare caz n parte i utilizeaz raionamente bazate pe
informaia disponibil ca parte a procesului de analiz a politicilor.
704. Dac diferenele dintre aceste scenarii sunt mici, nu este o preocupare mare. Totui,
unde exist diferene mari, este important de analizat presupunerile i gradul de certitudine a
estimrilor.
705. n practic pot fi aplicate urmtoarele criterii de evaluare a certitudinii:
a) estimrile sunt exacte, dac abaterea impactului financiar n anul AB+3 n alte
scenarii dect cel de baz n 90 % din cazuri variaz n limita a +/- 5 %;
b) estimrile sunt stabile, dac abaterea impactului financiar n anul AB+3 n alte scenarii
dect cel de baz n 90 % din cazuri variaz n limita a +/- 15 %
c) estimrile sunt instabile, dac certitudinea ndeplinirii lor n anul AB+3 este n afara
diapazonului de +/- 15 %.
706. Acest evaluare trebuie s fie parte a descrierii narative, deoarece formeaz baza
pentru o nelegere mai bun a calculelor costurilor.
707. Administratorul de buget poate accepta evaluarea certitudinii sau poate elabora
analiza proprie.
708. n orice caz, calitatea estimrii costurilor depinde n mod direct de volumul
informaiei de suport, care justific estimrile. Informaia este cel mai important element n
estimarea costurilor. La prezentarea propunerilor, autoritile/instituiile bugetare trebuie s
indice n mod obligatoriu sursele de informare, n special dac opiniile despre corectitudinea
informaiei sunt diferite.

202
XIII. ndrumar privind organizarea procesului de
planificare bugetar n cadrul APC
n acest capitol se prezint recomandri privind modul de organizare intern a procesului de
elaborare a bugetului n cadrul APC i n relaie cu instituiile bugetare subordonate.
ntru executarea Legii finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale i a prevederilor Setului
metodologic privind elaborarea bugetului, n particular n baza prezentului capitol, fiecare autoritate
public trebuie s elaboreze i s aprobe propriul regulament, care ulterior s fie distribuit tuturor
subdiviziunilor i instituiilor din subordine.

13.I. Prevederi generale

709. Prezentul ndrumar are drept scop organizarea intern a procesului de planificare
bugetar n cadrul autoritii publice i formalizarea procedurilor pentru elaborarea strategiilor
sectoriale de cheltuieli (n continuare - SSC) pe termen mediu i a propunerilor de buget
anual.
710. Prevederile ndrumarului se aplic i snt obligatorii att pentru subdiviziunile APC,
ct i pentru instituiile subordonate. La etapa de elaborare a strategiilor sectoriale de
cheltuieli, prevederile ndrumarului se rsfrng i asupra altor autoriti/instituii care
gestioneaz resurse n sectorul dat.
711.Acest document reglementeaz urmtoarele activiti:
a) elaborarea, consultarea i aprobarea SSC;
b) ntocmirea i prezentarea propunerilor de buget;
c) repartizarea bugetului aprobat pe instituiile subordonate i aprobarea bugetelor.
712. Calendarul intern privind termenele limit de realizare a activitilor i
responsabilitile se prezint n tabelul 13.1.
713. Responsabilitatea pentru coordonarea i organizarea activitilor aferente procesului
de elaborare a SSC pe termen mediu i a bugetului anual al APC, revine respectiv
subdiviziunii responsabile de analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor (n continuare -
DAMEP) i subdiviziunii responsabile de planificarea bugetului din cadrul APC (n continuare
- Direcia finane).

13.2. Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli

714. Strategiile sectoriale de cheltuieli se elaboreaz n contextul elaborrii CBTM i


servesc drept suport la determinarea limitelor de cheltuieli cuprinse n CBTM, iar ulterior la
fundamentarea i argumentarea propunerilor bugetare anuale.
715. Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli n cadrul APC implic urmtoarele
activiti de baz:
a) emiterea particularitilor specifice pentru elaborarea SSC i aprobarea componenei
grupurilor sectoriale de lucru;
b) elaborarea propunerilor privind ajustarea liniei de baz i a iniiativelor de politici noi
pentru ciclul bugetar urmtor;
c) examinarea i consultarea propunerilor n cadrul APC i n cadrul grupului sectorial de
lucru;
d) sinteza propunerilor i luarea deciziei de ctre APC;
e) prezentarea SSC la MF;

203
f) ajustarea i aprobarea SSC de ctre APC.
716. Elaborarea SSC este un proces participativ i implic contribuia diferitor
subdiviziuni din cadrul APC, precum i din partea altor autoriti/instituii publice care
gestioneaz resurse n sectorul respectiv. n scopul facilitrii conlucrrii att n cadrul APC, ct
i cu alte autoriti/instituii care gestioneaz resurse n sectorul patronat i consultrii
prioritilor de politici sectoriale, se instituie grupul sectorial de lucru (n conformitate cu
cerinele stabilite la sub-capitolul 4.1 al setului).
717. Direcia finane i Direcia analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor din cadrul
APC de specialitate sunt consultate ca o sursa primordial pentru procesul de luare a deciziilor
i sunt implicate activ la elaborarea i actualizarea SSC.
718. Responsabilitile prilor implicate n elaborarea SSC se divizeaz dup cum
urmeaz:
i. Direcia analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor este responsabil de:
a) crearea i organizarea activitii grupului de lucru sectorial i asigurarea secretariatului
n cadrul acestui grup;
b) acordarea asistenei subdiviziunilor din cadrul APC n pregtirea propunerilor pentru
elaborarea SSC i corelarea acestora cu prioritile stabilite n documentele de planificare
strategic de nivel naional, ct i sectorial;
c) analiza implementrii politicilor existente, examinarea iniiativelor de politici noi i
evaluarea impactului multi-dimensional al acestora;
d) elaborarea i actualizarea SSC pentru sectorul vizat, dup analiza propunerilor colectate.
ii. Direcia finane este responsabil i exercit urmtoarele atribuii de baz:
a) emite instruciuni i particulariti specifice privind elaborarea propunerilor de cheltuieli
n contextul SSC i acord asistena metodologic necesar subdiviziunilor din cadrul APC i
instituiilor din subordine;
b) verific i nainteaz, dup caz, propuneri de ajustare a liniei de baz preliminare,
estimat de MF;
c) examineaz i analizeaz implicaiile financiare ale propunerilor de politici pe termen
mediu sub aspectul corectitudinii i relevanei costurilor estimate;
d) organizeaz consultri asupra propunerilor de cheltuieli cu subdiviziunile din cadrul
APC i, dup caz, cu instituiile subordonate APC;
e) generalizeaz propunerile de cheltuieli i nainteaz propriile recomandri ctre
conducerea APC. Generalizarea indic explicit devierea solicitrilor de la limita preliminar de
cheltuieli stabilit de MF;
f) dup luarea deciziei de ctre conducerea APC, prezint MF proiectele strategiilor
sectoriale de cheltuieli, n conformitate cu cerinele stabilite de MF;
g) particip i asist conducerea APC n cadrul consultrilor la MF privind propunerile de
cheltuieli n contextul CBTM.

i. Direciile din cadrul APC i, dup caz, instituiile bugetare subordonate:


a) analizeaz situaia curent n cadrul programelor/sub-programelor pe domeniile de
competen i identific rezerve de eficientizare a programelor existente;
b) nainteaz propuneri direciei analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor n vederea
perfecionrii politicii din sector pentru urmtorul an bugetar. Aceasta se efectueaz n procesul
analizei privind implementarea SSC din anul precedent i actualizrii acestora pentru urmtorul
CBTM.
c) particip n cadrul consultrilor interne, i prezint orice informaie necesar pentru
justificarea propunerilor lor.
719. La elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli, direciile/seciile APC consult
metodologia de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli, cuprins la capitolul VII al

204
Setului; metodologia bugetrii pe programe, cuprins la capitolul XI al Setului i ndrumarul
privind estimarea costurilor, cuprins la capitolul XII al Setului.
720. Dup definitivarea limitelor sectoriale de cheltuieli de ctre MF, Direcia finane n
comun cu Direcia analiza, evaluarea i monitorizarea politicilor i alte direcii interesate,
asigur ajustarea strategiei n corespundere cu limita stabilit i repartizarea limitei pe
programe/subprograme, pe bugete i pe APC, care gestioneaz resurse n sectorul respectiv.
721. Versiunea definitivat a SSC se aprob de ctre conducerea APC, n calitate de
conductor al grupului sectorial de lucru i se prezint MF.
722. Dup aprobarea CBTM, strategia sectorial de cheltuieli se public pe pagina web a
APC de specialitate.

13.3. Proiectul bugetului anual

723. Elaborarea propunerilor de buget anual reprezint a doua faz a procesului bugetar
n cadrul APC.
724. Procesul de elaborare a proiectelor de bugete cuprinde urmtoarele activiti de
baz:
a) analizarea i formularea setului de programe, asigurnd conformitatea cu prioritile
politicii sectoriale i limita de cheltuieli;
b) emiterea circularei bugetare adaptate la particularitile sectorului (n baza celei emise
de ctre Ministerul Finanelor);
c) elaborarea i prezentarea propunerilor/proiectelor de buget la APC;
d) examinarea i consultarea propunerilor n cadrul APC;
e) definitivarea, prezentarea i consultarea propunerilor/ proiectelor de buget la Ministerul
Finanelor, Guvern i Parlament;
f) repartizarea bugetului aprobat prin legea bugetar anual.
725. n procesul de elaborare a bugetului anual n cadrul APC responsabilitile sunt
divizate dup cum urmeaz:
i. Direcia finane este responsabil i exercit urmtoarele atribuii de baz:
a) n baza circularei MF, Direcia finane emite o circular bugetar intern, care cuprinde
particulariti specifice privind elaborarea propunerilor de buget anual de ctre instituiile din
subordine i n cadrul APC;
b) nainteaz propuneri conducerii APC privind desemnarea persoanelor responsabile de
elaborarea programelor/subprogramelor;
c) elaboreaz limite de resurse i cheltuieli pentru fiecare instituie din subordine la nivel
de subprogram, activitate, inclusiv cheltuieli de personal i alte limite relevante;
d) examineaz propunerile instituiilor din subordine i organizeaz consultri asupra
acestora;
e) simuleaz, dup necesitate, n SIMF versiuni de propuneri de buget pentru a decide
asupra versiunii de baz;
f) pregtete un raport de sintez pentru conducere privind proiectul bugetului anual
elaborat i nainteaz propunerile respective;
g) pregtete nota informativ i alte informaii relevante la proiectul bugetului APC;
h) particip i asist conducerea APC n cadrul consultrilor bugetare organizate de ctre
MF, precum i asigur definitivarea propunerii de buget. Conducerea APC poate solicita
participarea n cadrul consultrilor a personalului relevant din cadrul altor subdiviziuni i
instituii subordonate.
i) dup adoptarea legii bugetare anuale, efectueaz repartizarea preliminar a bugetului
APC, stabilete limitele de resurse i alocaii bugetare i indicatorii de performan pe instituii
subordonate.

205
ii. Direcia analiza, monitorizarea i evaluarea politicilor este responsabil de:
a) acordarea suportului direciilor din cadrul APC la completarea parii narative a
programelor formularea scopurilor, obiectivelor i a indicatorilor de performan;
b) coordonarea procesului de elaborare a indicatorilor de performan din cadrul bugetelor
pe programe i stabilirea indicatorilor de rezultat;
c) examineaz propunerile de buget sub aspectul corelrii cu prioritile stabilite n
strategia sectorial de cheltuieli;
d) contribuie la elaborarea raportului de sintez privind proiectul bugetului anual.
iii. Direciile din cadrul APC i, dup caz, instituiile bugetare subordonate sunt responsabile
de:
a) pregtirea informaiei pentru programe bugetare n conformitate cu metodologia
bugetrii pe programe, cuprins la capitolul XI a Setului i cerinele circularei bugetare anuale;
b) elaborarea i prezentarea propunerilor de buget i a justificrilor necesare n
conformitate cu cerinele circularei bugetare anuale;
c) efectueaz repartizarea bugetului aprobat;
d) nainteaz, n caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocaiilor bugetare pe
parcursul anului bugetar.
726. La elaborarea propunerilor de buget, direciile/seciile APC i instituiile bugetare
din subordine consult metodologia de elaborare a bugetului anual, cuprins la la capitolul VII
al Setului; metodologia bugetrii pe programe, cuprins la capitolul XI al Setului i
ndrumarul privind estimarea costurilor, cuprins la capitolul XII al Setului.
727. Repartizarea bugetului aprobat se efectueaz n conformitate cu metodologia de
repartizare a bugetului, cuprins la capitolul IX al Setului.
728. Dup finalizarea procedurilor de repartizare a bugetului, ncepe procesul de
implementare a bugetului.
729. Pe parcursul anului bugetar Direcia finane monitorizeaz executarea bugetului
APC i, n caz de necesitate, nainteaz propuneri de modificare (rectificare sau redistribuire)
a alocaiilor bugetare, n conformitate cu metodologia, cuprins la capitolul X al Setului.

13.4. Prevederi finale

730. Direciile/seciile de audit intern din cadrul APC evalueaz procedurile de control
intern, stabilite n conformitate cu legislaia privind controlul financiar public intern, pentru a
asigura ndeplinirea responsabilitilor de elaborare, aprobare i modificare a bugetului n
cadrul APC.
731. Controlul asupra ndeplinirii prezentului regulament se pune n seama Direciei
finane.

Tabelul 13.1. Formatul calendarului intern al APC privind procesul bugetar

Activitile Direciile Direciile Termen Direciile (sau


responsa implicate ul de autoritatea)
bile realizar crora se
e prezint
materialele
I. Elaborarea CBTM
Recepionarea limitelor Directia DAMEP 5 Direciile/seciil
preliminare pe sector de la finane februarie e APC
Ministerul Finanelor i

206
Activitile Direciile Direciile Termen Direciile (sau
responsa implicate ul de autoritatea)
bile realizar crora se
e prezint
materialele
lansarea procesului CBTM n
cadrul APC

Prezentarea rapoartelor de DAMEP, Direciile/seci 5 Ministerul


analiz a implementrii Directia ile APC februarie Finanelor
Strategiilor sectoriale de finane
cheltuieli
Elaborarea i prezentarea DAMEP, Direciile/seci 25 Ministerul
proiectului Strategiei Directia ile APC februarie Finanelor
sectoriale de cheltuieli. finane
Ajustarea liniei de baz i
estimarea costurilor noilor
iniiative
Recepionarea avizului DAMEP 5 martie Directia finane
Cancelariei de Stat privind
proiectul Strategiei
sectoriale de cheltuieli din
punctul de vedere al corelrii
cu prioritile naionale
Discutarea i ajustarea DAMEP 10 Conducerea
proiectului Strategiei Directia martie APC
sectoriale de cheltuieli n finane
Grupul de Lucru
Recepionarea limitelor Directia 15 Direciile/seciil
actualizate pe sector de la finane martie e APC
Ministerul Finanelor
Determinarea prioritilor de Grupul de DAMEP, 15 Conducerea
cheltuieli pentru resursele Lucru Directia martie APC
adiionale finane
Direciile/seci
ile APC
Repartizarea limitei Directia Grupul de 20 Conducerea
sectoriale pe programe, pe finane Lucru martie APC,
tipuri de bugete i pe APC Direciile/seciil
din cadrul sectorului e APC
Finalizarea Strategiei Directia 31 Ministerul
sectoriale de cheltuieli i finane, martie Finanelor
prezentarea la MF DAMEP
Aprobarea i publicarea Conducere Directia n
strategiei sectoriale de a APC finane, termen
cheltuieli DAMEP de 10
zile de la
aprobare
a CBTM
II. Bugetul anual
Emiterea circularei privind Directia 5 iunie Direciile/seciil
elaborarea i prezentarea finane e APC
propunerilor de buget

207
Activitile Direciile Direciile Termen Direciile (sau
responsa implicate ul de autoritatea)
bile realizar crora se
e prezint
materialele
Elaborarea propunerilor de Direciile/se DAMEP 20 iunie Directia finane
buget n formatul solicitat ciile APC

Instituii
din
subordinea
APC

Consultarea propunerilor Directia Instituii din 21 25 Conducerea


bugetare n cadrul APC i finane subordinea iunie APC
luarea deciziei APC
DAMEP
Definitivarea propunerii de Directia Instituii din 1 iulie Ministerul
buget al APC i prezentarea finane subordinea Finanelor
la MF APC
DAMEP
Consultarea propunerilor de Directia DAMEP La data Ministerul
buget ale APC n cadrul MF i finane stabilit Finanelor
definitivarea propunerii de de MF
buget
Repartizarea bugetului Directia Instituii din n Bugetul APC
aprobat al APC pe instituii finane subordinea termen aprobat i
din subordine APC de 30 de repartizat
zile de la
publicar
ea LBA

208
XIV. ndrumar privind organizarea procesului de
planificare bugetar n cadrul APL
14.1. Prevederi generale

732. Prezentul ndrumar are drept scop organizarea intern a procesului bugetar n cadrul
autoritii publice locale i formalizarea procedurilor pentru fundamentarea bugetului pe
programe.
733. Prevederile ndrumarului se aplic direc iilor/sec iilor, serviciilor din subordinea
autoritilor executive i autorit ilor deliberative i reprezentative locale, precum i
instituiilor bugetare, finan ate de la bugetul local.
734. Acest document reglementeaz i delimiteaz rolurile i responsabilitile n
procesul de elaborare, aprobare, monitorizare i raportare a bugetului local, inclusiv pe
programe i performan .
735. Responsabilitatea pentru coordonarea i organizarea activitilor aferente procesului
de elaborare, executare, monitorizare i raportare a bugetului local, inclusiv a BPP, revine
autoritilor executive locale de comun cu Direc ia finan e 9.
736. n scopul facilitrii coordonrii i conlucrrii ntre subdiviziunile din cadrul APL,
administraia public local care dispune de un numr mare de institu ii bugetare (din ora e,
municipii, etc.) poate decide asupra instituirii unui grup de lucru responsabil de elaborarea
proiectului bugetului local, condus de Pre edintele UAT/Primarul sau, dup caz, de
vicepreedintele UAT/viceprimarul responsabil de buget. n componena Grupului vor fi
inclui efii direc iilor/sec iilor, serviciilor din subordinea autorit ilor executive i
autoritilor deliberative.

14.2. Activitile de baz ale APL n procesul de planificare bugetar


737. La elaborarea bugetului, subdiviziunile structurale din cadrul APL se conduc de
metodologia privind elaborarea, monitorizarea i raportarea bugetelor pe programe, cuprins
n capitolul XI al prezentului Set, Normelor metodologice cu privire la elaborarea bugetelor
locale pe anul urmtor i a estimrilor pe termen mediu i alte documente cu caracter
metodologic i materiale de suport, emise de Ministerul Finanelor.
738. Bugetele pe programe se elaboreaz ca parte a procesului anual de elaborare a
bugetului local i reflect fundamentarea cheltuielilor bugetelor locale pe programe i
subprograme, fiind stabilite scopul, obiectivele i indicatorii de performan.
739. n cadrul bugetului pe programe, resursele bugetare trebuie s fie alocate n strns
corelare cu prioritile de politic promovate i stabilite n documentele de planificare
strategic, iar accentul se pune pe rezultatele ce trebuie atinse n urma activitilor autoritilor
publice i instituiilor bugetare.
740. Elaborarea proiectului bugetului local, inclusiv fundamentat pe programe, este un
proces participativ i implic contribuia tuturor subdiviziunilor din cadrul APL.
Direciile/serviiciile/specialitii 10 din subordinea autorit ii deliberative elaboreaz propunerile
de buget pe domenii de competen i le prezint Direciei finane pentru consultate i
coordonare.
741. Elaborarea proiectului bugetului local i a estimrilor pe termen mediu implic
urmtoarele activiti de baz:
a) aprobarea calendarului bugetar al activitilor aferente elaborrii i prezentrii
bugetului local, inclusiv pe programe;
9
n cadrul administraiei publice locale de nivelul nti de comun cu subdiviziunea /speciali tii responsabil de elaborarea i executarea bugetului
local.
10
n UAT de nivelul nti cu un numr mic de locuitori n cadrul administraiei publice locale speciali tii elaboreaz politicile din diferite domenii.

209
b) analiza i evaluarea programelor/subprogramelor pe parcursul perioadei anterioare i
identificarea rezervelor de eficiene a programelor/subprogramelor existente;
c) analiza cadrului de planificare strategic aferent programului/subprogramului
respectiv (strategii i alte documente cu caracter strategic de nivel naional, sectorial i local);
d) actualizarea/elaborarea planului (strategiei) de dezvoltare socio-economic a UAT,
dup caz;
e) instituirea grupului de lucru responsabil de elaborare a bugetului local, dup caz;
f) estimarea cadrului de resurse a bugetului local pe termen mediu i determinarea
limitelor de cheltuieli;
g) determinarea listei de programe i subprograme ale APL i desemnarea
responsabililor la nivel de subprogram (managerii de program);
h) formularea scopului, obiectivelor i a indicatorilor de performan pentru fiecare
subprogram pe termen mediu, n conformitate cu prioritile de politici naionale, sectoriale i
locale;
i) estimarea costurilor i elaborarea propunerilor de buget pe activiti (tipuri de
instituii i servicii), concomitent cu determinarea valorilor pentru indicatorii de produs, eficien
i de rezultat pentru fiecare subprogram;
j) examinarea i consultarea propunerilor de buget pe programe n cadrul APL i, dup
caz, n cadrul grupului de lucru instituit;
k) definitivarea propunerilor de buget pe programe ca urmare a consultrilor bugetare n
cadrul APL i reieind din limitele de cheltuieli stabilite;
l) ntocmirea sintezei propunerilor de buget pe programe la nivel de subprogram i
prezentarea la Direcia finane;
m) ntocmirea i definitivarea proiectului bugetului local i echilibrarea lui cu resursele
estimate;
n) ntocmirea sintezei consolidate a proiectelor bugetelor locale i a estimrilor pe
termen mediu i prezentarea n modul stabilit la Ministerul Finanelor.

742. Examinarea i aprobarea proiectului bugetului local implic urmtoarele activiti de


baz:
a) ntocmirea proiectului deciziei privind aprobarea bugetului local i al anexelor la
proiectul de decizie, precum i a altor materiale adiionale i prezentarea acestora autoritii
deliberative i reprezentative;
b) examinarea i aprobarea bugetului local de ctre autoritile deliberative i
reprezentative;
c) ajustarea, dup caz, i aprobarea programelor/subprogramelor de ctre autoritatea
executiv dup aprobarea bugetului i publicarea acestora (pe pagina web, pe panourile de
publicitate ale APL, etc.);
d) elaborarea i aprobarea devizelor de cheltuieli a instituiei publice, n modul stabilit;
e) ntocmirea/verificarea listelor tarifare, a statelor de personal, precum i a altor
materiale necesare n procesul de examinare i executare a bugetului local, conform competenei;
f) ntocmirea i aprobarea repartizrii bugetului aprobat n modul stabilit i prezentarea la
Ministerul Finanelor.
743. Dup aprobarea bugetului local de ctre autoritatea reprezentativ i deliberativ,
Direcia finane comunic limitele aprobate de alocaii la nivel de program/subprogram, iar
direciile de specialitate i alte subdiviziuni interesate, asigur, n caz de necesitate, ajustarea
programelor/subprogramelor n corespundere cu limita stabilit.
744. Calendarul - cadru privind termenele limit de realizare a activitilor de elaborare i
aprobare a bugetului local i responsabilii se prezint n capitolul 3.6 al Setului. Anual acesta
se actualizeaz i se aprob de autoritatea executiv local, odat cu lansarea urmtorului ciclu
de elaborare a bugetului.

210
745. Pe parcursul anului bugetar, instituiile bugetare implementeaz activitile din
cadrul programelor/subprogramelor la care fac parte i prezint rapoarte de performan n
formatul i termenii stabilii.
746. Direcia finane, de comun cu direciile de specialitate i alte subdiviziuni
structurale din cadrul APL, monitorizeaz executarea bugetului local, inclusiv performana
programelor i, n caz de necesitate, nainteaz propuneri de modificare (rectificare sau
redistribuire) a bugetului.

14.3. Participanii i responsabilitile acestora n procesul de planificare bugetar la nivel


local
747. Responsabilitile n procesul de planificare bugetar la nivel local se divizeaz
dup cum urmeaz:
1) Autoritatea deliberativ i reprezentativ:
a) aprob/actualizeaz programul strategic de dezvoltare social-economic a UAT;
b) decide asupra prioritilor de politici la nivel local;
c) examineaz i aprob bugetul local;
d) audiaz rapoarte periodice despre executarea bugetului, inclusiv despre performana
programelor, precum i, n caz de necesitate, aprob decizii de modificare a bugetului local.
2) Autoritatea executiv:
a) asigur elaborarea/ actualizarea programului strategic de dezvoltare a UAT (dup
necesitate);
b) coordoneaz elaborarea i implementarea politicilor la nivelul UAT;
c) asigur organizarea procesului bugetar la nivel local:
- aprob calendarul bugetar la nivelul UAT;
- desemneaz persoanele responsabile;
- instituie grupul de lucru responsabil de elaborarea bugetului, dup caz.
d) asigur elaborarea proiectului bugetului local i a estimrilor pentru urmtorii ani;
e) determin lista programelor i subprogramelor APL i stabilete responsabilii la nivel
de subprogram;
f) aprob limitele de cheltuieli i indicatorii de performan pe instituii bugetare, conform
competenei;
g) monitorizeaz executarea bugetului, inclusiv performana programelor, i, n caz de
necesitate, nainteaz propuneri de modificare a bugetului autoritii deliberative i
reprezentative.
3) Direcia finane:
a) nainteaz propuneri autoritii executive cu privire la calendarul bugetar al activitilor
aferente elaborrii i prezentrii bugetului local, inclusiv i a persoanelor responsabile de
programele/subprogramele de cheltuieli;
b) emite circulara privind elaborarea bugetelor anuale i prezentare a propunerilor la
proiectul bugetului local;
c) ofer suport metodologic la toate etapele procesului bugetar, inclusiv la elaborarea
propunerilor de buget fundamentat pe programe instituiilor bugetare i autoritilor publice
locale de nivelul nti;
d) coordoneaz i asigur lucrrile de secretariat la grupul de lucru responsabil de buget,
dup caz;

211
e) estimeaz cadrul de resurse a bugetului local i stabilete limitele de cheltuieli pe
funcii, pe programe/subprograme i pe autoriti/instituii bugetare;
f)examineaz i analizeaz implicaiile financiare pe termen mediu ale politicilor prevzute
de planurile de dezvoltare ale UAT sub aspectul corectitudinii i relevanei costurilor estimate;
g) examineaz propunerile de buget, inclusiv partea nefinanciar a programelor, sub
aspectul respectrii metodologiei privind elaborarea bugetului i corelrii cu prioritile de
politici i cu disponibilitile de resurse;
h) organizeaz consultri bugetare asupra propunerilor de buget prezentate de ctre
subdiviziunile structurale din cadrul APL i, dup caz, alte instituii finanate din bugetul local;
i) actualizeaz estimrile de resurse i elaboreaz proiectul bugetului local, fundamentat pe
programe, pregtete nota informativ i alte informaii relevante la proiectul bugetului local;
j) ntocmete sinteza consolidat a bugetelor locale de nivelul nti i al doilea i o prezint
la Ministerul Finanelor;
k) particip la consultri cu Ministerul Finanelor n ce privete relaiile cu bugetul de stat,
n special pe aspectele viznd transferurile cu destinaie special;
l) definitiveaz proiectul bugetului local de nivelul al doilea i l prezint spre aprobare;
m) dup aprobarea deciziei bugetare anuale, comunic limitele aprobate de alocaii
bugetare i coordoneaz procesul de repartizare a bugetului;
n) examineaz rapoartele financiare i de performan ale autoritilor/instituiilor
finanate din bugetul local i monitorizeaz performanele financiare i nefinanciare ale acestora
de comun cu subdiviziunile structurale ale APL.

4) Direciile/seciile, serviciile din cadrul APL:

a) analizeaz situaia curent n cadrul programelor/sub-programelor pe domeniile de


competen i actualizeaz planurile sectoriale de dezvoltare a UAT n concordan cu prioritile
de politici asumate la nivel naional i local;
b) identific rezerve de eficientizare a programelor i nainteaz iniiative de politici noi de
nivel local, cu evaluarea impactului multidimensional al acestora;
c) conlucreaz cu autoritile publice centrale de specialitate i asigur reflectarea n buget
a politicilor sectoriale de nivel naional;
d) formuleaz scopul, obiectivele i determin lista indicatorilor de performan pentru
fiecare program/subprogram din domeniul de competen;
e) coordoneaz i acord suport metodologic instituiilor din domeniul de competen
privind determinarea indicatorilor de performan i elaborarea propunerilor de buget;
f)stabilete valoarea pentru indicatorii de rezultat i sistematizeaz indicatorii de produs i
de eficien la nivel de subprogram;
g) generalizeaz i prezint propunerea de buget, nsoit de nota informativ i justificrile
necesare, n conformitate cu cerinele circularei bugetare anuale;
h) particip n cadrul consultrilor bugetare n cadrul APL i prezint orice informaie
necesar pentru justificarea propunerilor de buget;
i) dup aprobarea bugetului, repartizeaz limitele de alocaii bugetare pe instituii, conform
competenei i clasificaiei bugetare;
j) monitorizeaz i analizeaz performana n cadrul programelor/subprogramelor din
domeniul de competen; formeaz i deine baza de date privind indicatorii de performan;

212
k) nainteaz, n caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocaiilor bugetare pe
parcursul anului bugetar;
l) ntocmesc i prezint rapoarte de performan generalizate la nivel de subprogram.

5) Instituiile bugetare:
a) implementeaz activitile de care sunt responsabile n cadrul subprogramului;
b) stabilesc i completeaz valoarea pentru indicatorii de produs i de eficien i
ntreprind msuri n vederea realizrii intelor stabilite;
c) ntocmete i prezint propunerea de buget, nsoit de justificrile necesare
direciei/seciei de specialitate din cadrul APL potrivit domeniului de competen;
d) particip la consultri bugetare pe marginea propunerilor de buget;
e) ntocmete i prezint rapoarte de performan.

14.4. Prevederi finale

748.Unitatea de audit intern din cadrul APL evalueaz procedurile de control intern,
stabilite n conformitate cu legislaia privind controlul financiar public intern, pentru a asigura
ndeplinirea responsabilitilor de elaborare, aprobare/modificare i executare a bugetului n
cadrul APL.
749.Controlul asupra ndeplinirii prezentului regulament se pune n seama Direciei
finane.

213