Sunteți pe pagina 1din 5

C67.Grupulsocial.

Definireagrupuluisocial.Tipologii

unansamblurestrnsdepersoane(dela3pnla3040),
REPREZINT

orientatesprerealizareauneisarcinicomune(impussauadoptatprinconsens),
interacionnddirect,potrivitunornormecomportamentaleacceptatedetoimembrii
acetiafiinddifereniaidupfunciisausarcini,
avndcontiinaaparteneneilagrupi
oviaafectivcomunmanifestateprintro
unitatedeopiniiiatitudini,printrunstilpropriu.

Ch.Cooley(1909)*:
Grupprimar Grupsecundar
dimensiune redus extins
relaionarea personal impersonal
comunicare fanfa indirect
durat permanent temporar
coeziune sensputernicalloialitii bazatpeinteresepersonale
decizie bazatpetradiieisentimente bazatperaionalitateireguli
personale
structursocial informal formal

Duptipuldenormativitateimplicatnorganizareagrupurilorsedelimiteazntre:

...formale instituionalizate, funcioneaz n conformitate cu norme statuate n


regulamentesaulegijuridiceiaparinderegulunororganizaii;
grupuri

...nonformale constituite pentru realizarea unor obiective imediate (dup care se


dizolv),flexibile,puinnormativizate
...informale se constituie n afara cadrelor instituionalizate sau ca alternativ a
acestora(ncadrulgrupurilorformale);suntneoficialeirspundunor
nevoideexprimareliberaindivizilor

R.K.Mertondistingedupgraduldeaderarentre
(i).grupdereferin,reperulexternlacareseraporteazmembrulunuigrup(curolimportant
nsocializareaanticipativ);
(ii).grupdeapartenen.

nfunciedeprincipiuldeconstituirese grupnatural
delimiteaz: grupartificial(delaborator).

*
David B. Brinkerhoff, Lynn K. White Sociology, West Publishing Company, St.Paul, 1988, p.115
C67.Grupulsocial

Structuragrupuluimic

Rezultdinconfigurarea indivizi,relaiiinterpersonale,normeivalori,scopuriimotivaii,activiti
anumitorcomponente
implicatendezvoltarea
deprocesedegrup. stratificare,conducere,comunicare,competiie,

1.Sructurafuncionaldesemneaztotalitatearelaiilorsocialecarereprezintsuportulaciunilor
ceurmrescatingereascopurilorgrupului.

2. Structura statusrol este configurat n raport cu funciile grupului i reprezint distribuia


poziiilorocupatedemembrii.

STATUSSOCIAL
ntro abordare general este definibil ca ansamblu de relaii egalitare i ierarhice pe care
individul le are cu ali membri din grupul su de apartenen. Statusul reflect poziia
ocupat de o persoan sau de un grup n societate, fiind practic ansamblul obligaiilor,
responsabilitiloridrepturilorasociateuneianumitepoziiisociale.

n definirea acestui concept se contureaz dou tonaliti: una prescriptiv (relativ la poziia
deinut n cadrul unui sistem) i una evaluativ (relativ la dimensiunea calitativ a prestigiului
social).Sepotdelimitaurmtoareletipurideaccepiunidezvoltatepentruconceptuldestatus:(a).
poziia individului ntrun grup social, implicnd ateptrile fa de cei ce ocup alte poziii n
cadrulaceluiaigrup;(b).loculfadestructurilededrepturi,obligaii,putereiautoritatencadrul
unuigrupsocial;(c).poziiesuperioarrelativladistribuireaprestigiuluincadrulunuigrupsocial.

Orice individ posed concomitent mai multe statusuri determinate de grupurile de apratenen,
constituinduse ntrun set de statusuri personale; n cadrul acestora se delimiteaz un status
central (sau principal) cu o importan definitorie asupra existenei individuale (n societatea
contemporan, acest loc este deinut ntro foarte mare msur de ctre statusul profesional).
Principaleletipologiisuntdezvoltatepeurmtoarelecriterii:

modalitateadeacces(R.Linton,1936):statusuriatribuite(legatedeanumitecalitinaturale
sex,vrst,etc);statusuriachiziionate(obinuteprinefortpersonalideliberare).
manifestare: statusuri actuale (manifestate ntro anumit situaie); statusuri latente
(actualizabilenaltesituaii).
coninutulvaloric:statusurideprestigiunalt,mediuisczut;
rigurozitateadefiniriiconinutului:statusuriformaleistatusuriinformale.

Seturile de statusuri personale prezint grade diferite de compatibilitate i omogenitate intern


care pot genera n anumite situaii conflicte interstatusuri determinate de coexistena unor
statusuricontradictoriiiantitetice(ngeneralaferenteunorpoziiisocialeintermediare).Laacest
tipdeperturbrifuncionaleseadugiconflicteleintrastatusurideterminatedeinconsistenei
contradiciindefinireaconinutuluiacestora.

2
C67.Grupulsocial

ROLSOCIAL
Estedefinibilca:
modelcomportamentalasociatunuistatus.
punereanactadrepturiloriobligaiilorprevzutedestatusulindivizilorigrupurilorntr
unsistemsocial.
modalitate proprie prin care cineva actualizeaz cerinele statusului, reprezentnd practic
componentadinamicastatusului.
ansambluldecomportamentepecarenmodlegitimlateaptceilalidelaindividulcare
ocupunstatussocialdeterminat.

Prezinturmtoareledimensiuni:
(i).rolulprescrissistemuldeateptripecaremediulsociallendreaptctredeintorii
uneipoziiiprinraportarelaocupaniialtorpoziii;
(ii). rolul subiectiv ateptrile specifice pe care deintorul unei poziii le percepe ca
aplicabilenpropriaconduit;
(iii).punereanactmanifestrilespecificealedeintoruluiuneipoziiininteraciunilesale
cudeintoriialtorpoziii.

Elementecomponente:
(i).prescripianormativ(implicatdeconinutulstatusuluirespectiv);
(ii). comportamentul subiectiv (determinat de modul personal de percepere a cerinelor
statusuluiprecumideresurselepersonaledisponibilepentrupunereanactarolului).

Fiecaresetdestatusuripersonaleprezintunsetderoluriaferente.Acestsetderoluripersonale
se caracterizeaz la rndul su prin grade diferite de omogenitate, putnd determina o serie de
conflicteinterroluri(provocate de roluri contradictorii). Complementar, i nasumarea roluluise
potmanifestaconflicteintrarol(datoritinconsisteneidefiniriiconinutuluiacestora).

3.Structurapreferenialafectivcuprindetotalitatearelaiilorinterpersonalemanifestate
ndinamicagrupului.Eficienagrupuluiestestrictdependentdecompatibilitateantrestructura
funcionaliceadestatusrol,pedeoparte,iceapreferenialpedealtparte.

4. Structura comunicaional, este configurat de totalitatea proceselor de comunicare


desfurate n grup. Dei are i o latur prescris (raporturi de comunicare impuse de structura
ierarhiciceafuncional)comunicareaserealizeazpreponderentspontan,informal.

5. Structura cognitiv reflect gradul de cunoatere ntre membrii grupului Procesele de


intercunoaterencadrulgrupuluiprezintdoudimensiuni:
transparena(nivelullacareestecunoscutunmembrualgrupuluidectreceilali);
transptrunderea (gradul n care un membru al grupului reuete s cunoasc
caracterisicileirelaiileinterpersonalealecelorlali).

6. Structura spaial este compus din ansamblul raporturilor spaiale dintre membrii
grupuluimicncadrulactivitiidegrup.
3
C67.Grupulsocial

Dinamicastatusrol

Dinamicastatusrolreprezintomodalitatededezvoltareapersonalitiiideafirmarepersonal
pringenerareaunormodeledenvaresocial:

Acoperireastatusuluiprinrolulpersonal

ndeplinireastatusuluiprinrolulpersonalareconsecineattasupragrupuluictiasuprapersoanei.
Dinperspectivagraduluideadecvareajoculuiderollastatusulaferentsepotdistingeurmtoarele
situaii:

a).cerinestatus>jocderol
adoptareaunuijocderolinsuficientpentruconinutulstatusuluirespectiv,datoritunor
carenefizice,psihicesaulipsaunorabiliticomportamentale;
grupul sancioneaz negativ nerealizarea corespunztoare a rolului exercitnd presiuni
pentrureformulareaacestuia;
reformulareajoculuiderolserealizeazpebazanvriisociale.

b).cerinestatus=jocderol
tindesreducimplicaiaoriginalapersonalitiideterminndapariiapersonajului(H.H.Stahl)
sauapersonalitiibirocratice(R.Merton)prinidentificareaindividuluicustatusuldeinut;
aceast situaie se caracterizeaz printro stabilitate deosebit de ridicat, orice transformare a
statusului determinnd implicit insuficiena jocului de rol (ajungnduse practic n situaia
precedent).

c).cerinestatus<jocderol
individulncearcnpermanensimbunteascrolulprinautoperfecionare(oformde
nvaresocial)oferindastfeldireciidembogireaconinutuluistatusului;
grupulpoatedezvoltastatusulrespectivpebazaacestorelemente,transformndulpractic
ntrunstatusreferenial.

4
C67.Grupulsocial

Metodedecunoatereiactivareagrupuluisocial

Cunoaterea i activarea grupurilor sociale prezint trei tipuri de finaliti: praxiologic,


organizatoricidiagnostic

Autobiografiagrupurilor(M.A.Bany,L.V.Johnson)membriigrupuluiiprezintevoluiapebaza
unorrepereprestabilite:1.compoziiagrupului;2.momentesemnificativenevoluiagrupului;3.
particularitile interaciunilor i comunicrii; 4. scopurile individuale i de grup; 5. normele de
grup;6.stiluldeconducere;7.structuragrupului;8.elementeledistinctive

Observareasistematic
bazatpedefinireaioperaionalizareaprealabilareperelorstudiate(pentruncadrarea
corectafiecruiact);
presupuneintegrareaparticipativaobservatoruluingrup;
utilizeaz diferite tehnici de nregistrare a informaiei (fie de observare, tabelare,
nregistrareaudiovideo).

Testulsociometric(J.L.Moreno)
bazat pe ideea c organizarea colectivitilor umane este determinat de preferinele
socioafectivealemembrilor;
reprezint un chestionar care se aplic tuturor membrilor prin care se solicit alegerea,
respingerea, percepia alegerii i percepia respingerii pentru diferite criterii (realizarea
unei sarcinide grup, petrecerea timpului liber, etc.). Cele4 ntrebri sunt, spre exemplu,
astfel: Care sunt primii 3 colegi pe care i preferi? Care sunt primii 3 colegi pe care nu i
preferi?Caresuntprimii3colegicarecrezicteprefer?Caresuntprimii3colegicarecrezi
cnuteprefer?
rspunsurile sunt ordonate (ca importan) i eventual se poate prestabili un numr de
opiuni(obligatoriu3sau5etc).
prin calcularea numrului de preferine i de respingeri se stabilesc poziiile de lider i de
marginal;
distribuiagrupalapreferinelor,respingeriloripercepiilorformeazmatriceasociometric
agrupului.

Bibliografie:
1. Brinkerhoff,David;White,Lynn(1988)Sociology,WestPublishingCompany,St.Paul.
2. Neculau Adrian Grupul n Neculau, Adrian coord. (1987) Comportament i civilizaie,
Bucureti:Ed.tiinificiEnciclopedic.
3. Rotariu,Traian;Ilu,Petru(1996)Sociologie,ClujNapoca:Mesagerul.
4. Zamfir,Ctlin;VlsceanuLazr(1993)Dicionardesociologie,Bucureti:Babel.