Sunteți pe pagina 1din 36

Despre

Age ia Loopaa

Age ie reati de marketing care ofer servicii integrate de strategie de marketing i


comunicare, digital, reaie i produ ie pu li itar, pentru a livra valoare i rezultate
afacerilor lie ilor si.

Strategie de marketing Cer etare i studii de Marketing online Management de proiect


pia

Branding Pla ifi are arketi g Creaie i desig PR & Comunicare


Ateptri

Ce v dorii voi de la acest curs

...
Ce ur ri

Scopul acestui curs i obiectivele ur rite

Scop:
Planificarea i implementarea ore t a campaniilor de marketing.

Obiective:
1. I porta a pla ifi rii marketing
2. Paii de ur rit planificarea de marketing
3. Instrumente utile derularea unei campanii de marketing
4. Pro o rile din cadrul unei campanii de marketing
Concurs

La final...

or gratuit de o sulta arketi g pe tru parti ipa i la a est eveniment*.

Cum i cui?

Pentru 5 dintre cei mai activi parti ipa i la acest curs.

* perioada decembrie 2014 februarie 2015.


Agenda cursului

Despre ce vom discuta

1. Rolul pla ifi rii arketi g


2. Cu pla ifi o a pa ie de arketi g
3. Ce instrumente folosim
4. Exemple de campanii de marketing
5. Campanii in-house vs. Campanii externalizate
6. tre ri i rspu suri
7. Ci e su t ei oro oi?
Co textul pla ifi rii

Rolul pla ifi rii arketi g

Obiective de business

Fo us i dire ie

Alo are resurse i uget

I stru e t de surare a perfor a ei

Stru tur operaio al


Tipuri de campanie

Tipuri de a pa ii arketi g

1. Notorietate Crearea u ei ide titi


2. Interes Generarea unei nevoi
3. Informare Asistarea pro esului de a hiziie
4. Cerere Sti ularea a hiziiei
5. Loializare Crearea u ei relaii pe ter e lu g

Intern Extern
Ctre proprii olegi Ctre lie i, parte eri
Campania de marketing

I. Paii u ei a pa ii de arketi g

1. A aliz Definire obiective


2. Planificare Defi ire pu li i t
Stabilire canale de comunicare
Creare mesaje (text + vizual)
Alo are resurse i sta ilire respo sa ili
Testare mesaje
Re izuire ateriale a pa ie i resurse i pli ate

3. I ple e tare i surare


Campania de marketing

II. Etapa de a aliz

Puncte forte Puncte slabe


A aliz i ter e alu :
A aliz SWOT
- Resursele interne
- Capa itile fir ei
- Imaginea companiei Oportu iti A e i ri

A aliz exter la nivel:

Macro PESTLE (Politic, Economic, Social, Tehnologic, Legislativ, Ecologic)


Micro Clie i, Co petiie, Fur izori, Media, Ali stakeholderi.
I stru e te utile a aliz

A aliz teva exe ple de i stru e te utile

Chestionare online

Google Scholar/ Alerts/ Trends

CRM/ Rapoarte zri

Statistici online ale website-ului propriu (Web Analytics)


I stru e te utile a aliz

Tipuri de rapoarte de v zri

1. Rapoarte pe o perioad de ti p
2. Rapoarte pe lie i i ategorii de lie i
3. Rapoarte pe zone geografice
4. Rapoarte pe articole (produse sau servicii)

Alte date e pot fi utile: odaliti de plat, age i/ a ou ts, a ale de distri uie et .
I stru e te utile a aliz

La e e ajut rapoartele de v zri?

A aliz
. Perfor a a zrilor
. Perfor a a a alelor de
marketing
Implementare Msurare
. Co porta e tul lie ilor
. Tre dul pieei oportu iti
sau a e i ri
I stru e te utile a aliz

Alte tipuri de rapoarte pentru marketing

1. E aluarea u rului de izite, prospe i, o ertii fu ie de sursa de


pro e ie .

2. E aluarea ratei si duratei de o ersie a diferitelor i stru e te i a ale de


marketing folosite.

3. E aluarea e gage e tului, a u rului de re o a dri sau a hiziii repetate, ross-


sell sau up-sell.
Campania de marketing

II. Etapa de planificare


1. Definire obiective
Ce e dori s depli i ?

2. Definire public i t
Cui e adres ?

3. Stabilire canale de comunicare


Ce a ale o folosi pe tru a aju ge la pu li ul ostru i t?

4. Creare mesaje (text + vizual)


Care a fi esajul e e a ajuta s e depli i o ie ti ele?
Campania de marketing

5. Alocare resurse i sta ilire responsabili


Ce uget alo pe tru a pa ia de arketi g?
Care a fi e hipa i pli at?

6. Testare mesaje
Test ai ulte esaje pe diferite seg e te ale pu li ului i t.

Revizuire ateriale ca pa ie i resurse implicate

fu ie de rezultatele testrii, re izui aterialele de o u i are i resursele alo ate


uget, e hip et .
I stru e te utile pla ifi are

Planificare teva exe ple de i stru e te utile

Diagrama Gantt/ platforme de task-management


I stru e te utile pla ifi are

Buget - Tipuri i exe ple

1. fu ie de ifra de afa eri

2. fu ie de istori i etapa are se afl o pa ia

3. fu ie de o petiie

4. fu ie de o ie ti ele de arketi g

Exemplu de buget:
I stru e te utile pla ifi are

Exe plu e hip de proie t derularea u ei a pa ii o li e

Project Manager/
Account

Online
Marketer

Web- Buyer/ PPC


Designer Copywriter
Developer Specialist
Campania de marketing

III. Etapa de i ple e tare i surare

Odat u de ararea i ple e trii epe i surarea rezultatelor

Pla ul u ei a pa ii de arketi g u se i ple e teaz ORBETE!

Fii pregtit s eri feed a k hiar ai te de ter i area i ple e trii

I tera io eaz u pu li ul tu i t

Adapteaz esajele i a alele de o u i are fu ie de feed a kul pri it.


Instrumente utile

I ple e tare i surare teva exe ple de i stru e te utile

Brief
Platfor e ail arketi g
Co i ut o li e
Design tools (DIY, template)
Exemple

Exemplu de campanie marketing intern IT


Exemple

Exemplu de campanie marketing intern IT


Exemple

Exemplu de campanie organizare eveniment auto


Exemple

Exemple de campanie organizare eveniment auto


Exemple

Exemple de campanie organizare eveniment auto


Alte instrumente utile

Cu evalu aterialele de o u i are?

Co i ut

Aplicare
Vizual

V C A
Dire ii ra d Call-to-action Buget
E oio al Raio al Timp
Exemple materiale comunicare

Afi - format A3 o u i are i ter


Exemple materiale comunicare

Roll-up prezentare companie


Exemple materiale comunicare

Brour prezentare servicii


Factorii de succes

Cu e asigur o a pa ie de su es?

1. elegerea o plet a situaiei ure te

2. Defi irea lar a ter e elor

3. Alo area ore t a resurselor

4. Adaptarea a pa iei i re izuiri periodi e

5. Msurarea profu zi e a rezultatelor


Cu cine vei implementa planul

Campanii in-house vs. Campanii externalizate

In-house Externalizat

Avantaje: Avantaje:
. Rapiditatea luarea de iziilor . Spe ializarea oa e ilor di age ie
. Co trol dire t asupra a ti itii . Experie a ariat di alte do e ii
3. Insight-uri vaste asupra business-ului 3. Perspectiva din exterior
4. Eficientizarea resurselor (umane,
financiare)
. Relaia o tra tual
Dezavantaje:
. De regul, lipsa u or spe ialiti pe a ti iti
Dezavantaje:
specifice
1. Lipsa unui control direct
. Ni elul de i pli are al a gajailor
. r area sezo ier
3. Lipsa unei perspective noi
. Ni elul de i for aii asupra afa erii
Recapitulare

Despre ce am vorbit

1. Rolul pla ifi rii arketi g


2. Care su t paii u ei a pa ii de marketing
3. Ce instrumente utile folosi fie are etap
4. Exemple de campanii de marketing auto i soft are
5. Cu e asigur su esul u ei a pa ii de arketi g
La final

tre ri i rspu suri


Premiere

Cei 5 tigtori
Victor Gavronschi | Managing Director
victor.gavronschi@loopaa.ro
+40 751 879 113