Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa 2: Criterii de evaluare i selecie

Programul Operaional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritar 3 Locuri de munc pentru toi
Obiectivul specific 3.7 Creterea ocuprii prin susinerea
ntreprinderilor cu profil nongricol din zona urban

Criteriu/ Subcriteriu de evaluare i selecie Punctaj Modalitate de


MAXIM acordare
punctaj pe
subcriterii
RELEVAN msura n care proiectul contribuie la realizarea 30
obiectivelor din documentele strategice relevante i la soluionarea
nevoilor specifice ale grupului int (max. 30 puncte; min. 21 puncte)
1.1. Proiectul contribuie la ndeplinirea obiectivelor din 6 punctajele sunt
documentele strategice relevante cumulative
Din descrierea proiectului rezult c acesta contribuie la realizarea 1
obiectivelor Planului de dezvoltare regional aprobat n regiunea de
dezvoltare n care va fi implementat.
Din descrierea proiectului rezult c acesta contribuie la realizarea 1
obiectivelor Programului Operaional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritar 3 Locuri de munc pentru toi, Obiectivul specific 3.7
Creterea ocuprii prin susinerea ntreprinderilor cu profil non-
agricol din zona urban.

Din descrierea proiectului rezult c acesta contribuie la realizarea 1


obiectivelor Strategiei naionale pentru competitivitate 2014-2020.

Din descrierea proiectului rezult c acesta contribuie la realizarea


obiectivelor Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului 1
ntreprinderilor mici i mijlocii i mbuntirea mediului de afaceri
din Romnia - Orizont 2020.

Din descrierea proiectului rezult c acesta contribuie la realizarea 1


obiectivelor Strategiei naionale pentru incluziunea social i
reducerea srciei.

Din descrierea proiectului rezult c acesta contribuie la realizarea 1


obiectivelor Strategiei naionale de ocupare a forei de munc 2014-
2020.
1.2. Grupul int este definit clar i cuantificat 4
punctajele sunt
cumulative

Categoriile i dimensiunea grupului int sunt corelate cu natura i 2


complexitatea activitilor implementate i de resursele puse la
dispoziie prin proiect (acesta trebuie compus doar din persoanele
care beneficiaz n mod direct de activitile proiectului).
Categoriile de grup int care beneficiaz de msurile de ocupare 2
sunt clar delimitate, cuantificate i descrise inclusiv din perspectiva
situaiei concrete la nivel local.
1.3. Nevoile grupului int sunt clar identificate, fundamentate 4 punctajele sunt
prin analiza proprie a solicitantului i/sau partenerului cumulative
Nevoile grupului int vizat prin proiect sunt identificate de ctre 2
solicitant i/sau partener pe baza unei analize i/sau a cercetrii
proprii, avnd ca surse date concrete, alte studii, date statistice
generale etc.
Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt 2
fundamentate i verificabile.

1.4. Proiectul contribuie, prin activitile propuse, la promovarea 4


temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform punctajele sunt
specificaiilor din Ghidului solicitantului (dezvoltare durabil, cumulative
egalitate de anse, nediscriminare)
Curricula aferenta formrii antreprenoriale include subiecte legate de 1
dezvoltarea durabil n conformitate cu prevederile Ghidului
solicitantului Condiii specifice.
Proiectul prevede ca cel puin 10% din planurile de afaceri finanate 1
prin intermediul schemei de minimis s propun msuri ce vor
promova concret dezvoltarea durabil prin dezvoltarea unor produse,
tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor
dezvoltrii durabile de ctre ntreprinderile finanate.
Proiectul contribuie, prin activitile propuse, la promovarea egalitii 2
de anse i tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea,
accesibilitatea persoanelor cu dizabiliti).
1.5. Proiectul contribuie, prin activitile propuse, la promovarea 6
punctajele sunt
temelor secundare din POCU 2014-2020, conform
cumulative
specificaiilor din Ghidului solicitantului Condiii specifice
Proiectul prevede ca cel puin 10% din planurile de afaceri finanate 1
prin intermediul schemei de minimis s propun activiti ce vor
promova concret sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii
sczute de dioxid de carbon i eficient din punctul de vedere al
utilizrii resurselor.
Proiectul prevede ca cel puin 10% din planurile de afaceri finanate 1
n cadrul proiectului s propun msuri ce vor promova concret
inovarea social conform prevederilor seciunii 1.3.2 a Ghidului
solicitantului.
Proiectul prevede ca cel puin 25% din planurile de afaceri finanate 3
n cadrul proiectului s propun msuri ce vor promova concret
utilizarea i calitatea TIC prin implementarea unor soluii TIC n
procesul de producie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii i/sau
execuie de lucrri (de ex., n perioada de instruire, n modelul de
plan de afaceri ce va fi folosit de fiecare administrator de schem de
antreprenoriat, n metodologia de selecie a planurilor de afaceri
etc.).
Proiectul prevede ca cel puin 10% din planurile de afaceri finanate 1
n cadrul proiectului s propun msuri ce vor promova concret
consolidarea cercetrii, a dezvoltrii tehnologice i/sau a inovrii, prin
derularea de activiti specifice.
1.6. Descrierea clar a solicitantului i a partenerilor, a rolului 6
acestora, a utilitii i relevanei experienei acestora n punctajele sunt
raport cu nevoile identificate ale grupului int i cu cumulative
obiectivele proiectului
Din descrierea proiectului rezult clar i concret experiena relevant 2
a solicitantului i, dup caz, a partenerilor, implicarea acestora n
proiect, precum i resursele materiale i umane relevante pentru
proiect pe care le pune fiecare dintre acetia la dispoziie pentru
implementarea proiectului.
Rolul solicitantului i, dup caz, al partenerilor este corespunztor 2
experienei i cunotinelor de specialitate pe care le deine fiecare
dintre acetia.
Solicitantul i, dup caz, partenerii demonstreaz experiena 2
relevant n raport cu nevoile identificate ale grupului int,
obiectivele i activitile proiectului.

2. EFICACITATE msura n care rezultatele proiectului 30


contribuie la atingerea obiectivelor propuse (max. 30 puncte;
min. 21 puncte)
2.1. Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activitilor 5
punctajele sunt
proiectului, intele sunt realiste (cuantificate corect) i
cumulative
conduc la ndeplinirea obiectivelor de program.
Activitile, rezultatele i indicatorii de realizare propui sunt bine 1
corelate ntre ele i au capacitatea de a contribui n mod direct la
atingerea obiectivelor programului POCU.
Activitile proiectului sunt descrise concret si detaliat. 1

Activitile si metodologia propuse au capacitatea de a asigura 1


valorificarea eficace a resurselor financiare, umane i materiale
utilizate pentru proiect.
Activitile i planificarea acestora n timp sunt potrivite cu 1
dimensiunea si nevoile identificate pentru grupul int.
Valorile propuse pentru rezultatele i indicatorii stabilii sunt 1
susinute de graficul de planificare a activitilor, resursele
prevzute, natura rezultatelor.
2.2. Indicatorii de rezultat sunt corelai cu obiectivele proiectului 7 punctajele sunt
i contribuie la ndeplinirea obiectivului specific 3.7 al POCU. cumulative i
disjuncticve
Indicatorii de rezultat stabilii contribuie la ndeplinirea obiectivelor 2
specifice ale programului de finanare, vizate de apel.
Rezultatele imediate corespunztoare activitilor proiectului sunt 1
bine corelate ca natur i valori numerice cu indicatorii de rezultat ai
proiectului.
a) Prin proiect se solicit o sum mai mic sau egal cu valoarea 2
maxim admis pentru valoarea minim a indicatorului 4S10
(calculat conform formulei din Ghid) i proiectul propune o Sau
depire a indicatorului 4S10 cu cel puin 10%.
b) Prin proiect se solicit o sum mai mic sau egal cu valoarea 4
maxim admis pentru valoarea minim a indicatorului 4S10
(calculat conform formulei din Ghid) i proiectul propune o
depire a indicatorului 4S10 cu cel puin 20%.

2.3. Este identificat modalitatea de recrutare a grupului int i 7 punctajele sunt


proiectul justific de ce sunt abordate anumite categorii cumulative i
specifice de persoane care fac parte din grupul int. disjunctive
Criteriile i modalitatea de identificare, selecie i implicare a 2
membrilor grupului int n activitile proiectului sunt identificate
clar i detaliat. Metodele propuse sunt de natur s asigure
participarea categoriilor i numrului de persoane vizat la activitile
proiectului.
Proiectul prevede actiuni de popularizare a proiectului n vederea 1
asigurrii anselor egale de participare a persoanelor din toate
judeele regiunii de dezvoltare n care se implementeaz proiectul.
Proiectul i propune ca din fiecare jude al regiunii de dezvoltare n 1
care se implementeaz proiectul s participe la cursurile de formare
antreprenorial cte cel puin 20 de persoane.
a) Proiectul i propune sprijinirea i nfiinarea a cte cel puin 1
unei ntreprinderi n fiecare jude al regiunii de dezvoltare sau
vizate.
b) Proiectul i propune sprijinirea i nfiinarea a cte cel puin 2 3
ntreprinderi n fiecare jude al regiunii de dezvoltare vizate.
2.4. Proiectul prezint valoare adugat 3 punctajele sunt
cumulative
Impactul estimat asupra grupului int i asupra domeniului de 1
activitate vizat este descris clar i este realist.
Proiectul aduce membrilor grupului int beneficii care pot fi atribuite 2
exclusiv implementrii proiectului.
2.5. Metodologia de implementare a proiectului 6 punctajele sunt
cumulative
Planificarea activitilor ia n considerare natura acestora, iar 2
succesiunea lor n timp este logic, clar i realist. Durata
activitilor i subactivitilor este corelat cu durata necesar
obinerii rezultatelor corespunztoare i de resursele puse la
dispoziie prin proiect.
Proiectul definete mecanisme i proceduri clare i eficiente de 2
coordonare, inclusiv referitor la comunicare.
Proiectul definete clar mecanisme i proceduri de monitorizare a 2
activitilor proiectului, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a
asigura atingerea rezultatelor vizate, n conformitate cu prevederile
Ghidului.
2.6. n proiect sunt identificate riscurile care pot afecta atingerea 2
punctajele sunt
obiectivelor proiectului i este prevzut un plan de
cumulative
gestionare a acestora
Proiectul identific clar i realist riscuri relevante i sunt prezentate 2
msurile de prevenire a apariiei riscurilor i de atenuare a efectelor
acestora n cazul apariiei

3. EFICIEN msura n care proiectul asigur utilizarea 30


optim a resurselor (umane, materiale, financiare), n
termeni de calitate, cantitate i timp alocat, n contextul
implementrii activitilor proiectului n vederea atingerii
rezultatelor propuse (max. 30 puncte; min. 21 puncte)
3.1. Costurile incluse n buget sunt realiste n raport cu nivelul 6
punctajele sunt
pieei, fundamentate printr-o analiz realizat de solicitant
cumulative
i/sau parteneri
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o 3
justificare clar i corect privind cantitatea sau, dup caz, numrul
de uniti.
Valorile cuprinse n bugetul proiectului sunt susinute concret de o 3
justificare clar i corect privind costul unitar, pe baza analizei
costurilor de pe pia pentru articole de buget similare, pentru fiecare
tip de articol ce nu face obiectul ajutorului de minimis.
3.2. Costurile incluse n buget sunt oportune n raport cu 6 punctajele sunt
activitile propuse i rezultatele ateptate cumulative
Costurile prevzute n bugetul proiectului sunt bine corelate cu 3
activitile proiectului, cu complexitatea acestora i cu resursele
prevzute.
Exist un raport rezonabil ntre rezultatele urmrite i costul alocat 3
acestora.
3.3. Resursele umane (numr persoane, experiena profesional a 11
punctajele sunt
acestora, implicarea acestora n proiect) sunt adecvate n
cumulative
raport cu activitile propuse i rezultatele ateptate
Experiena profesional a managerului de proiect este relevant 2
pentru activitile i nivelul de complexitate ale proiectului.
Echipa de implementare a proiectului (experii cheie implicai n 3
activitile principale ale proiectului) este adecvat ca numr,
pregtire/ cunotine/ experien i durat de implicare n raport cu
domeniile i planificarea n timp a activitilor proiectului.
Poziiile din componena echipei de proiect sunt descrise clar, sunt 2
complementare i sunt bine corelate cu activitile proiectului.

Echipa proiectului include i una sau mai multe poziii de expert 2


formare antreprenorial, descris conform condiiilor din Ghid:
persoana/ persoanele ce va/vor ocupa aceast poziie vor avea
experien n design-ul i susinerea de sesiuni de formare n
domeniul dezvoltrii antreprenoriale.
Echipa proiectului include poziia de coordonator al activitii de 2
mentorat, descris conform condiiilor din Ghid: persoana ce va
ocupa aceast poziie va avea experien n activiti de mentorat i/
sau consultan pentru dezvoltarea afacerilor i/sau experien i
cunotine n managementul i dezvoltarea unor ntreprinderi.
3.4. Resursele materiale sunt adecvate ca natur, structur i 2
punctajele sunt
dimensiune n raport cu activitile propuse i rezultatele
cumulative
ateptate
Resursele materiale puse la dispoziie de solicitant i, dup caz, 1
parteneri sunt necesare i suficiente pentru buna implementare a
proiectului (spaii, echipamente, dotri, mijloace de transport etc.).
Resursele materiale ce urmeaz a fi achiziionate n cadrul proiectului 1
sunt identificate concret i clar i sunt adecvate bunei implementri a
activitilor proiectului.
3.5 Planificarea activitilor proiectului este raional n raport 3 punctajele sunt
cu natura activitilor propuse i cu rezultatele ateptate cumulative
Planificarea n timp i durata activitilor sunt realiste i adecvate 2
naturii i complexitii acestora.
Modul de planificare i coordonare a activitilor este adecvat 1
rezultatelor estimate ale proiectului.
3.6 Resursele care vor fi subcontractate sunt justificate n raport 2 punctajele sunt
cu activitile i cu rezultatele proiectului cumulative
Decizia de a subcontracta anumite activiti din cadrul proiectului 2
este justificat clar, concret i realist fa de activitile proiectului i
de resursele solicitantului i, dup caz, ale partenerului.
4 SUSTENABILITATE msura n care proiectul asigur 10
continuarea efectelor sale i valorificarea rezultatelor
obinute dup ncetarea sursei de finanare (max. 10 puncte;
min. 7 puncte)
4.1. Proiectul include, n perioada de implementare, activiti care 5
punctajele sunt
vizeaz utilitatea, continuitatea i/sau dezvoltarea
disjunctive
rezultatelor proiectului dup finalizarea acestuia
Proiectul prevede dezvoltarea de mecanisme de susinere si 3
promovare a ntreprinderilor nfiinate i finanate n cadrul
proiectului pentru o perioad de 6 luni de la finalizarea implementrii sau
proiectului.
Proiectul prevede dezvoltarea de mecanisme de susinere si 5
promovare a ntreprinderilor nfiinate i finanate n cadrul
proiectului pentru o perioad de 12 luni de la finalizarea
implementrii proiectului
4.2. Proiectul include, n perioada de implementare, activiti care 5
punctajele sunt
contribuie la transferul rezultatelor proiectului ctre alt grup
cumulative
int, alt sector etc.
Proiectul prevede activiti de elaborare a cel puin unui document de 2
susinere/ analiz a mediului antreprenorial, la nivel local sau
regional.
Proiectul descrie concret modul n care rezultatele i/sau experiena 3
acumulat n cadrul proiectului pot fi integrate n politicile i
strategiile organizaiei solicitantului i/sau ale partenerilor, politici i
strategii locale, regionale sau naionale i/sau la nivel legislativ.
Observaii
Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de evaluare i
selecie continundu-se, n funcie de punctajul final obinut de proiect.
Punctajul final reprezint suma punctajelor obinute la toate cele 4 criterii.

Se pot acorda i punctaje intermediare pe subcriteriu, att timp ct acestea sunt


exprimate ca numere ntregi (fr zecimale).
Proiectul va fi putea fi selectat pentru finanare numai dac n urma evalurii va avea un
punctaj minim de 70 de puncte i va respecta punctajul minim pe fiecare dintre cele 4 criterii.

S-ar putea să vă placă și