Sunteți pe pagina 1din 4

2.

2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor


Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

Grila de verificare a conformitii administrative


i eligibilitii cererii de finanare
Criteriu
1. Cererea de finanare (CF) este depus n termenul prevzut n ghidul specific

2. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanare pentru specificul apelului de proiecte)
sunt completate cu datele solicitate n Ghidul specific
3. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este ataat

4. [unde e cazul] Mandatul special/ mputernicirea special pentru semnarea anumitor seciuni
din cererea de finanare, este ataat
5. Documentele statutare ale solicitantului, actualizate n form consolidat, sunt ataate

6. Certificatul constatator i Furnizare informaii extinse, emise de Oficiul Registrului Comerului


de pe lng Tribunalul unde i are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice
nainte de data depunerii cererii de finanare
Informaiile din documentele statutare, referitoare la identificarea solicitantului, corespund
cu cele din formularul cererii de finanare i certificatul constatator ORC prezentat
7. Certificatul de nregistrare n scopuri de TVA, dac este cazul, este ataat

8. Declaraia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este ataat la CF, respect
modelul din ghidul specific, iar informaiile prezentate sunt corecte.
- Declaraia de eligibilitate se coreleaz cu Declaraia IMM n privina ncadrrii n
categoria IMM
- Dac este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat i dovezile efecturii
plii sunt ataate

9. Solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate, conform foii de calcul


ntreprinderi n dificultate din macheta Analiza i previziunea financiar.
Datele introduse n foia de calcul Bilan din machet corespund informaiilor din situaiile
financiare (bilanul) aferente anului fiscal anterior depunerii CF, anexate la CF
10. Declaraia privind ncadrarea n categoria IMM este ataat la CF i respect modelul din
Ghidul specific
Informaiile din situaiile financiare ale solicitantului cu privire la activele totale, cifra de
afaceri i numrul mediu de salariai, se regsesc n Declaraie
Dac solicitantul s-a declarat partener i/sau legat cu alte ntreprinderi, declaraia conine
Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate, mpreun cu anexele i fiele de
parteneriat i/sau de legtur, dup caz. Fiele de parteneriat i/sau de legtur sunt
completate cu toate informaiile solicitate. Datele ntreprinderilor au fost cumulate
corespunztor (proporional pentru partenere i integral pentru legate)
11. Declaraia de angajament respect modelul din cadrul Ghidului
- Procentele incluse n Declaraia de angajament se verific n cadrul cererii de
finanare bugetul proiectului

12. Declaraia privind eligibilitatea TVA este ataat i respect modelul din ghidul specific

13. Situaiile financiare ale solicitantului aferente exerciiului financiar anterior depunerii cererii
de finanare (Bilanul prescurtat, Contul de profit i pierdere, Datele informative, Situaia
2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

activelor imobilizate, Notele explicative), aprobate de adunarea general a acionarilor sau


asociailor, sunt ataate
14. Dac solicitantul a identificat n Declaraia IMM, ntreprinderi partenere i/sau legate,
situaiile financiare anuale (Bilanul prescurtat, Contul de profit i pierdere, Date informative),
aferente anului fiscal anterior depunerii CF, aprobate de adunarea general a acionarilor sau
asociailor, pentru fiecare entitate n parte, sunt ataate
15. Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct/ de
comodat/ nchiriere, dup caz, sunt ataate
16. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii care se supun autorizrii)
Certificatul de urbanism este ataat i este n termen de valabilitate
17. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii care se supun autorizrii)
Documentele cadastrale i nregistrarea imobilelor n registre:
- extras de carte funciar din care s rezulte intabularea, precum i ncheierea, emis cu
maximum 30 de zile naintea depunerii
- tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiie asupra
crora se realizeaz n cadrul acestora, precum i suprafeele aferente
- plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza
investiia n cadrul proiectului, plan n care s fie evideniate inclusiv numerele
cadastrale
- Plan de situaie propus pentru realizarea investiiei, elaborat de proiectant

18. Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziionate prin proiect este ataat

19. (Pentru proiecte care includ execuia de lucrri de construcii care nu se supun autorizrii)
Adresa Primriei care atest c lucrrile de intervenie prevzute prin proiect nu se supun
procedurii de autorizare a executarii lucrarilor este ataat
20. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii ce se supun autorizrii)
Decizia etapei de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, sau Clasarea notificarii emis de la autoritatea pentru protecia mediului (dac este
cazul) n conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului
21. (Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii indiferent dac se supun
autorizrii) Devizul general pentru proiectele de lucrri n conformitate cu legislaia n vigoare
22. Planul de afaceri i anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza i previziunea financiar) sunt
ataate i complete
23. Solicitantul este societate nfiinat n baza Legii 31/1990 sau a Legii 1/2005

24. Dac investiia se implementeaz n mediul urban - Solicitantul se ncadreaz ntr-una din
categoriile IMM
Dac investiia se implementeaz n mediul rural - Solicitantul se ncadreaz categoria
ntreprinderilor mijlocii
Conform Declaraiei IMM conforme, datele solicitantului se ncadreaz n pragurile aferente
categoriei IMM
25. Domeniul de activitate (clasa CAEN) n care se realizeaz investiia
- Este eligibil (conform listei domeniilor de activitate eligibile)
- Este clar identificat n CF
- Este nscris n obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator
ORC
2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

- Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a


proiectului. Dac CF presupune nfiinarea unui sediu secundar (punct de lucru), ori
activarea ntr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN), solicitantul s-a angajat (prin
declaraia de angajament) ca, pn la finalizarea implementrii proiectului, s
nregistreze locul de implementare ca punct de lucru i/sau s autorizeze clasa CAEN
vizat de investiie, la locul de implementare
- Investiia propus vizeaz un singur domeniu de activitate (clas CAEN).

26. Solicitantul a desfurat activitate pe o perioad corespunztoare cel puin unui an fiscal
integral, nu a avut activitatea suspendat temporar oricnd n anul curent depunerii cererii de
finanare i n anul fiscal anterior i a nregistrat profit din exploatare (>0 lei) n anul fiscal
anterior depunerii cererii de finanare.
27. Solicitantul a nregistrat un numr mediu de salariai de cel puin 3, n anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanare, conform situaiilor financiare
28. Solicitantul are capacitate financiar de a asigura, conform declaraiei de eligibilitate:
- contribuia proprie la valoarea eligibil a proiectului
- finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul i
- resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

29. Solicitantul i reprezentantul su legal nu se afl n niciuna din situaiile de excludere, conform
Declaraiei de eligibilitate.
30. Locul de implementare a proiectului este situat n mediul urban (n cazul IMM-urilor) sau n
mediul rural (n cazul ntreprinderilor mijlocii), n regiunea de dezvoltare n care a fost depus
cererea de finanare
Locul de implementare a proiectului nu este situat n teritoriul acoperit de ITI Delta Dunrii,
ori n regiunea de dezvoltare Bucureti Ilfov
31. Locul de implementare este nregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru),
conform certificatului constatator ORC.
Dac CF presupune nfiinarea unui sediu secundar (punct de lucru), solicitantul s-a angajat
(prin declaraia de angajament) ca, pn la finalizarea implementrii proiectului, s
nregistreze locul de implementare ca punct de lucru la locul de implementare
32. Solicitantul demonstreaz c deine unul din urmtoarele drepturi asupra imobilului
identificat ca loc de implementare, dup caz:
Pentru investiii care includ lucrri de construcie ce se supun autorizrii: dreptul de
proprietate privat, dreptul de concesiune (conform legislaiei n vigoare) sau dreptul de
superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiia
propus prin cererea de finanare)
Pentru investiii care includ doar servicii i/sau dotri i lucrri de construcie ce nu se supun
autorizrii: dreptul de proprietate privat, dreptul de concesiune, dreptul de superficie,
dreptul de uzufruct, mprumutul de folosin (comodat) sau dreptul de nchiriere/locaiune
Solicitantul demonstreaz deinerea dreptului la data depunerii cererii de finanare, precum i
pe perioada de evaluare, selecie i contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la
data estimat a plii finale n cadrul proiectului)
33. Pentru investiii care includ lucrri de construcie ce se supun autorizrii, imobilul (teren
i/sau cldiri):
- este liber de orice sarcini sau interdicii ce afecteaz implementarea proiectului
- nu face obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de ctre solicitant pentru
2.2 - Sprijinirea crerii i extinderea capacitilor avansate de producie i dezvoltarea serviciilor
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

realizarea proiectului, aflate n curs de soluionare la instanele judectoreti


- Nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului
comun.

34. Proiectul se ncadreaz n obiectivul specific al prioritii de investiie 2.2., respectiv include
investiii eligibile n cadrul apelului 2.2
35. Proiectul cuprinde o investiie iniial (conform prevederilor ghidului specific) n active
corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale) finanabile prin ajutor de stat
regional.
36. Dac proiectul presupune realizarea unei investiii iniiale legate de diversificarea unei uniti
existente, costurile eligibile finanabile prin ajutor regional depesc cu cel puin 200%
valoarea contabil a activelor reutilizate (tangibile i intangibile), astfel cum au fost
nregistrate n exerciiul financiar anterior depunerii cererii de finanare.
37. Dac proiectul include i investiii (cheltuieli) finanabile prin ajutor de minimis, valoarea
eligibil aferent componentei finanabile prin ajutor de minimis reprezint maximum 20%
din valoarea eligibil total a proiectului.
38. Proiectul nu include investiii demarate (i.e. a fost nceput execuia lucrrilor de construcii
sau a fost dat o comand ferm de bunuri) nainte de depunerea cererii de finanare.
39. Proiectul nu include investiii care constau exclusiv din realizarea de lucrri de construcie
care nu se supun autorizrii, conform legii
40. Investiia vizeaz domeniul de activitate eligibil al solicitantului, identificat n cererea de
finanare
41. (pentru proiecte care implic execuia de lucrri de construcii indiferent dac se supun sau
nu autorizrii)
Proiectul nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 5 ani nainte de data depunerii
cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti (e.g. extindere/ construcie) executate
asupra aceleiai infrastructuri / aceluiai segment de infrastructur i nu beneficiaz de
fonduri publice din alte surse de finanare.
42. Valoarea finanrii nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro i maximum
1.000.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansrii apelului
de proiecte
43. Contribuia proprie a solicitantului la valoarea eligibil a proiectului este n conformitate cu
regulile privind ajutorul de stat regional i de minimis aplicabile
44. Dac proiectul include i investiii finanabile prin ajutor de minimis:
Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depete plafonul de minimis, innd cont de
regula de cumul a ajutoarelor
Plafonul de minimis aplicabil ntreprinderii unice a fost respectat
Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectat
45. Perioada de realizare a activitilor proiectului dup semnarea contractului de finanare este
de maximum 36 de luni i nu depete data de 31.12.2023
46. Proiectul respect principiile privind dezvoltarea durabil, egalitatea de anse, de gen i
nediscriminarea
47. Bugetul proiectului respect condiiile de eligibilitate a cheltuielilor:
- Cheltuielile sunt corect ncadrate n categoria celor eligibile i neeligibile
- Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul