Sunteți pe pagina 1din 33
anr017 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Roles mam ee ne et meseria se fuc_ INGINERIA se invata y+ Aeronautica ——Camunieti Construct latona ‘Naw porpen Tennca macoiea Constructi Index » inginerie » Construct » Project - calculul structurilor constructilor hidroedilitare MW hte DO Proiect - calculul structurilor constructiilor hidroedilitare Universitatea din Oradea Facultatea de Arhitectura si Constructii ‘Specializarea: Inginerie Sanitara si Protectia Mediulul esao8 £ 102,62 CALCULUL STRUCTURILOR CONSTRUCTILOR HIDROEDILITARE Tom: -PROIECT- 1_Tema proiectul tp shwwrrasfoiose.comsinginrialconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th 1133 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Sa se intocmeasca proiectul de execute al unui bazin de aerare cu 2 compartimente executat gin beton armat avand caracterstcle geometice incicate mai jos. 1.1 Elemente de gsometie, > Inaltmea maxima a ape H=24035-m fm] > Latimea unui compartment: #=24025-» [ > Lungimes interioara al unui compartment: £=25-+2-m fm] > Grosimea peretelui Inaltimea do siguranta: H, =03+0.4 fn] Lia Date caleuate, > Inati maxima a apei: H =24015:3=245 bn] 5 bn] > Lungimea interioara al unui compartment: £=2542. > Latimea unui compartiment: B=24025.3. fl > Grosimes peretelui @=14 cm sam d= 014 > Inaltimea de siguranta: H, = 035 bx) 1.2 Teronulde fundare, > Nivel apet subterane: MLAS.=-{2+0J5-n) =-(2+015-3)=—245 [ml] 2556 OP p=369, > n=T21S.18 > na1WI70 > 9= 2's by R=3RH1 > angi profoona nalAT, 9 p= D"se=1851Pa m=1013,16, + 9=20"5¢ =1550kPa n=19,22.25 > g=2;e=10Pa 6) M2342 > toren necoei ma2SR > @=36':c=O8Pa m=ILI4I7, + 9-31 30=08Pa n= 20,0416 -> 9-21" :e-0KPa 1.3 Materiale utlizate. a) Pentrun=3k -C16/20; 0837; 9) Pentru nak+1 -C12/15; POS; np shwwrrasfoiose.comiinginrialconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th 208 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare ©) Pentrun=3k+2.- C8/10; PCED Se cere 1, Calcul peretiorinclusivdimensionarea armaturi 2, Calcul radieruulinclusiv dimensionarea armaturi 3. Plan cofrag si armare pentru elementele calculate. 2._Verificare la plutire a bazinului Datorta prezentel apei sublerane asupra bazinulul de aerare actioneaza de jos in sus forta arhimedica (greutatea volumulul de apa subterana dislocuit de bazin) Acosta forte care Unde sa .scoata" bazinul din pamant i se opune forla de greutate a aceslu'a, Calculam in eazul cel mai dofavorabil, agica in sitvata in care ambole compartimento sunt goal, Conia de vericare este: Gy > F In caleulele practice se caleuleaza coeficentul de siguranta la ascensiune: a, -Oou G, -groutatea propre a bazinuli fora seimecica 135. Poaneae Vy -135-35.6702=2261904N Tm ne 75 EN = 2500 da? By ly HWM, L=592- 028-294-2295. 28-31= 67,00 By=2B43d =2.275 43-04-59 m Ye-groutatea spectica a apel; 7» =10 KN/m? =1000 da /m* 73 mi fy =049-5128.592. =0a7>12 paseo} Veriicare: 1271445, 3. Caloulul de rezistenta al peretilor. 3.1 Evaluarea incarcarilor, Ipoteze de incarcare. ‘+ Ipoteza 3°: greutatea propre @ peretior. 135.¥-Paeneme “135 (411) Pramgne “135: (00419) 25-472 Nm tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 333 anne Prolec-caledul stuctile constr Wreditae Troma =25 EN Im =2500 da Observatie: g actioneaza pe flecare metru liniar de inaltime de perete jar unitatea de masura va fi (@)=KNIm + Ipoteza 2° ncarcarea cu presiunea hidrosttica a api in bazin. Pen Te-h Pom 1-14 10 N/m =1000 dam" ANI Observatie: deoarece evaivarea incarcari se face pe un metvu liar de latime de perete unitatea de masura va fi (Py| “+ Ipoteza 3°; incarcarea cu presiunea activa a pamantuli de umplutura (numa pentu pereti marginal) ‘So considera ca umpluturain jurul bazinulu de aerare se realizeaza cu pamant rezultat din sapatura si deci se vor lua in considerare caractoisticile terenului de fundare rezutat din stuaiul geotehnic, 9.00 a Lae fe 2 ® © @ Impingerea activa (p,) se obtine ca suma algebrica @ componentelor sale: ‘P2- componenta datorita greutati propril a pamantului F - componenta datorita coeziunil(numai pentru terenurile coezive) PE" - componenta datorita suprasarciniiq [Pape t Pet Pet = 3246 —7.64 + 089 = 25.71 kN/ m| 17-22 ANIm? ~ pent terenur necoezive 7218 Aim! ~ pentu arg prafoasa si pra argos. Observat: evaluarea se face pe ofasie do 1 m lar unitatoa de masura aste KN/m. Evaluarea suprasarcinig ‘Suprasareina q se datoreaza circulate! in jurul bazinulul de aorare care se produce pe parcursul procesulul de exoloatare precum si datorita zapez Observate: in calculele curente de proiectare componenta datonte greulati zapezii se neglieaza, in cazul de fata ea se va evalua din motive didactce tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 40 anr017 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare [ena, Fay = 079 4144 = 2.25 ENIm| Suprasarcina din crculate. 4, = 105-4, = 105.075 =0.79 N/m 75 AN Ime" =75 alm % Suprasarcina din zapada, He Cy Coy VS=O8- 8115.15 1A Nm 1%; -coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acopors: Mi = O8; , -costicient de expunere al amplasamentulul constuctoi: C, =08; , -coetclent termie: = LO: 44x -valoarea caracterstica a incarcarlor din zapada in amplasament gy =1SEV me Corset, Datorta ape subterane pamantul situa sub nivel ape subterane are o greutate specifica mai mica, respect ANI mt Te Din acest motiv ordonata din diagrama Ps se micsoreaza pe portiunea din perete situat sub nivelul apei subterane rezultand diagrama corectata reprezentata cu line intrerupta Pa wwas|-o¢ AS 06-185 reprezinta cresterea impingerii acive a pamantulul stat sub nivelul apei subterane care se datoreaza greulati specifice 7 a pamantulu scufundat in apa precum sia sarcini @ provenita din greutatea pamantului de pe inaltime de deasupra nivelulu apel subterane. 7b K-70) 005-2) v4, (000-010 [0 t 016 m [etme = (res # Are) 15 = (1332 1832)-15 = 32.46 AN/ ml] 3.2 Caloulul eforturitor, Pentru peret transversal tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp se anr07 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare ‘a= B(atimea unui compartiment) =H, ~060 pentru ipoteza 3° H = poniru ipoteza 2° + pentru ipoteza 2° a_8 4s 2.2 2B ana owas = pentru ipoteza 3° Bags 4", -060" @s- 060) =15<2 Observatie: daca raportl & 2 aa, Observatie: daca raportul 5”? rezuila ca pera longtudialilucreaza pe o singura drectie la incovolere. 3.24 ‘fortur in peri lonaitudinal, ‘Schema slalica pe care se determina eforture in pereti longitudinal! este de consola veticaa incastrat la baza in radier si lbera la va, incarcate cu groutatea propre a peretelu (ipoteza JP) si de la caz la caz cu presiune hidrostatica a apel din bazin (ipoteza 2*) si impingerea activa a pamantului de umpltura (poteza 3°). Calculele se vor efectua uand pentru consolaolatime de 1 m. 4) Peretele longitudinal median. gH, =-ATL 2814.21 kW/m tp shwwrrasfoiose.consinginrislconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th awe 11029 AN Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare (h, ~#)=10-(0.49-014)=35 ANI Yo =O N/m =1000 daN/m* t=d-010m A _masz-ags 2 2 1232 EN/m (nf +) 5 = (7.644089) 185 = 12.48 AN /m -(12:32-10,48) =016 N/m Ap A 185 _1y gg 18S My = Pay Ba Py Bax 1348S 4.94 av mim Pa Pay Brn Snag US 394 = Pix (h, ~4)=1332-(0.49-014) = 4,66 KN me 11039 kvm de daw i tt _ oh Me tp shwwrrasfoiose.consinginrislconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th 183 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Crt + no} [a (4-2) =(-7.64 9099) [185 #(0.49-014)]=—1485 RNY FAD 25.049 039) 961 aim TT = Pay t Past Peg + Pest B,)= 02.32.4466 4145 1485 40,61) =-419 EN par of ey BD Da Oy nd ax 45 (049-039) 466 (0-09 4 feo) 1495. 22-0.) , 9g, (049-034) 1435. 24-09) 61 (009-019) 364 BN mim 3.2.2 fort Lh Decarece in cazul peter transversallraportl dntre latura maxima si cea minima este <2, acestea lucreaza pe dova direct si rezulta deci ca eforturleincovoietoare pe cele doua direc se vor obtine aint-un calel de placa dreptunghivara incovoiata in doua sitvati de incarcare, |. Forta uniform eistbuita; 1, Forta distbuita triunghivar ‘Schema staica de rezemare a peretelul transversal este de incastrare pe tel latui (2-verticale, 1-orizontala de la baza), sia patra laura libera (erizontala superioara), 2) Efortul in jpoteza 2*: presiunea hidrostatica a apel P TIT T Dp ° Pentru call din tabel vom considera urmatoarele valor nH, anB P= Pom Momentele incovoietoare pe cele doua direct vor My =m, thom, My =m, $m, = 016017 > pentr Beton armat Ht -coeficentul ui Poison Alege = 017 tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp aw annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 1 5g 3675 28" =338LN mim 1 pet PALSY i a agg 267529" 19 mi M, =m, 4 p.m, =338 4037 194-370 LN melm fm, =194 4 077 438=2,51 AN mm > 1a milocal aturi tbere pi oh 96 39 me mc fom, = 108 Nm me M, =m, 6 -m, 017-108, > 1a milocl laturlor AD si BC AABRN mime mao tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare BM, =m, $m, = 343 KN mdm 017-(-543)=-058 AV-mime i} P= ASORN mim Fgh 3875 2B = ASOLY ml Me, =m, pcm, = AS AN me 017 (-15)=-025 4 mime tom, > ta mifocl laturi AB 1 A py a PY = aa95 og 1675 29? = AMEE mim M, =m, 410 my = O37. (-598)=-087 AV me My = 41m, 398 AN mle ) Efortul in ipoteza 3°: impingerea activa a pamantulul de umplutura TUTTI TTT: 7) p ot "4 ———— \ : f oe B TE Oe ee Decarece casticienti pont determinarea momentulul incovoietor sunt dati pentru incarcarea distributatiunghiular po inreaga inalime a peretel se inloculeste incarcarea reala din presiunea hidrosiatica a apel sublerare ce actloneaza numai pe o parte din inaltimea peretelu, cu o incarcare Irunghiulara echivalenta avand ordonata maxima PE. Ea se calculeaza din condilia ca momentul in sectiunea de incastrare de la baza peretelul produs de forta echivalenta sa fle egal cu momentul produs de fota real Rel) (hate, Hy oP Ea Phil 1g os pF 2800-07 sein P= Pot rag = 005445246 =5251 EI tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp s00 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 1 pet 2 ae 3251-28? ta mijlocal atu tbere m=0 tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 9 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Mommy, ‘TSBAN- ml Ml =m +40, = 017-758) = 128 AN mle > ta-coturile C siD po -AB2AW mim pi agg S128" = ARN mi m,=0 Amt omy B82 AN me ME my my 017 (358) =-056 AN mm > ta mifocal laturi AB m=0 1 et hp 1-258? <8 TORN. mle me? 5251.28 =-8) ME =m 4 my = 017-879) Ve AE om, pm, =-879 KN mm =-16440$9=-675 N/m fy. a, =11622 oan oo1_x x-042 > k-471 32-0367 => =1795 > tacentn tp shwwrrasfoiose.consinginrislconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th 80 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 1 ee eee “re gage COB) 28 = ASN ml > 2 v=) (675). 28? =-045-N-mim PB? = C68) 28" 04 JE 4 my =(-152)4 017-045) —-159 AN mim om # sm, =(-085) 4037 -(-152)=-07 AV. > ta mijlocal aturi tbere a 2 1 (-679).28° = 2188 mie BPO agg C6) 28 = BI mt m0 BCT im, pm, =213 RN ME =m, + pom, =037-(-233)=036 RV mle > lo miloclatrlor AD si BC a P= ARAN mel me 5yp 879) 28" = 3.4810 ms ME =m, $)0m, =A6 AN mle ME =m +10, = O07 AB =078 AN em > ta mifocal atu AB MP m4 pom, = 037-294-05 AN mim ME my 4 pom, = 298 AN-mime > lacent My = MEME =329-159=17 Amel M, =ME ME = 228-07 =153 AV ie > 1a mijoca atu tbere My =ME AME =228-233 =035 AN-meim M, = M14 MF =038-036=002 AN. mim > 1a mifocal laturlor AD si BC tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 1900 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare TS84348=A) Nomi 1281059 =-0,69 AN mim My =MEAME My =e > Ia cofunle ¢ si D My =ME ME = 430146 128 AV-mim 1M, = Mj +MY =-05640,78=-022 1N-mi m > ta mifocal laturi AB M, =ME-+M =-149405=-099 AN mim My = ME AME = 47942942585 AN mi me 3.3 Dimensionarea armaturlor, Pere se armeaza cu daua plase dispuse la cole doua fete si alcatuite din doua bare vertcale si orizontale, Plasele se leaga inte ole cu agrate pentru a putea fi mentite in pozitia corespunzatoare. Armatuile vericale sunt armatur prncipale (de rezistenta), ar sectunea lor de calcul rezutta intr-un calcul la compresiune excentrca produ de forta axiala N determinet in ipoteza JP in sectunea de la baza peretelui si momentul incoveietor maxim din aceasta sectiune rezlta din una sau alta dine ipotezele de incarcare 2*sau 3°. Pentru peretele transversal Masi Maa reprezinta My 1a mijocullaturi de incastrare de la baza, ‘Teotetc ar trebui se se sleaga varianta de armare nesimetrica cu arile de armatura vericale cin cele dous part ale sectiunlvertcale difert. Aa t Say May = Minn In cazul de fata vom face armare simetrice tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp wea anr07 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Pomc vabce ete) L -_ -. = 5 hed b=100 cm In cazul perettor longitudinal (peret armati pe o singura directie) armature orizontale so dispun construc. In cazul peretllor transversal armature orizontale rezulta dintr-un calcul de dimensionare (momentul incovoietor M, determinat pentru peretele transversal calculat ca. placa ica M, vai valoarea maxima dintre cele caleuate in replunghislara la incarcare din ipatezele 2*si 3°; deoarece s-a ales varlanta de armara sim ipotezele 2°61 3°) Observatie: In cazu in care momentulincovoietor variaza mult pe inalimea peretelul ar aceasta este mare pentru realizarea unr dimensionari economice se Poate face varia pe inakimea armatuniatate cea orzontala cat si cea verticala 3.3.2 m cul pentru azmatunile erzontal wtp] | 4 a ae 3.3.3 Prevederi ce alcatuire constructive, Din punct de vedere al poztio’ in spativ, elementele la care se fac dimensionarea armaturlor sunt peret,insa spre deossbire de peretiobisruft, Ia ‘ate fortele vertcale si cele orzontale actoneaza in planul median al peretelui, peretiDazinului de aefare sunt actionati perpendicular pe planl radian atat de presiunea hidrasiaica a apel cal si de impingerea pamantului de urpltura din jurl bazinull,rezulta deci ea Incovolerea peretlor ate oc in plan perpendicular ca in cazul placor planseelor. In consecinta rezulta ca din punct de vedere al pozitiel in spatiu si al modului de execute persti trebuie sa respecte prevederile de aleatuire consttucive specifice peratilor stucturali din beton armat iar din punct de vadere al salicitariperetlr bazinuul Webuie $a respecte pravederie constructive spectice placlorincovoiate. 4) Prevederide alaiuire constructva pent plac + aiametre de armatur Pont barelevericale de rezistenta: #nin=6 mm pentru PCS2 si PC80 #min=8 mm pentra 0837 (frat =O: hy +2 Pentru armature ofzontale: #min=6 mm pentru PCS2, PC6O si OBS7 + Distanta ane armatur tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 1800 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Pentru armatrile de reistenta: dan = 200% (min 5 bareim pentru placl cu My <30em 4, be = Bem Pentru armaturii constructive: 4g = 25cm (min 4 bareim) Procente minima si opine de armare: Pax = 0.05% poo fata Pax = 01% pe dova ata Papin =(0.2+0.49% pentru PCED (025 +0.6)% pentru PS2 Pow Papin = (03° 05)% pent 0837 ) Proveder de aleatuire constuctiva pentu peret + Diametro minime. do armatun! ‘#min=8 mm pentru PCS2, PCBO si OBST + Distanta maxim inte armatun Pentru armaturile de rezistenta: 4am = 30em (pentru armaturile verticale) 4... = 250m (pentru armatutile orzontale) Procente minime de armaro: Pa =03% (pentru armaturie vertcale) Pax = 015% (pentru armaturleorizontale) conclu: lametre minime: a) pentru armaturi verticale#min=6 mm pentru PCS2 si PCED min=8 mm penttu OB37 ») pentru armature orizontale #min=6 mm istante intre armatur:- pentru armatur vertical yy = Bom 4, pentru armatur orizontale thy = Bem = procente minime de armare: Pa =01% pe cole dour fete atat pentru cele orizontale cat si pentru cole vertical 3.3.4 Dimenslonarea armaturi verticala, 1.Caleulul tui a tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 7 30mm fo] 2.Calealul ul Bask, 65. Calelul excenticital de calcula forel axial a= 4, [em] 6. ale rdtt encore ect de etn ams. att, ML Lada ew eile B, - modulul de elasticitate al betonutul Pentru 8/10: B= 210007 mm? = 210000 dal fem? Pentru C12/15: By =24000.¥/ mm? = 240000 dal om? tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp sa annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Pantry C16120: 5, =27000.¥ mm? = 270000 dal fem? ‘momentul de inet, ‘Miz - moment incovoietor al fortlor de lunga durata, Me MyM > 7.Calealul coeficientuli de zvettete 4 -tungimea de Namba) hhod=Mom Lungimea de flambaj reprezinta inaltimea elementului comprimat excentric corectat prin intermediul coeficientului de flambaj (f) care tine seama de ‘madul de legae la capete al elementelor de rezistenta precum side fota axala N. hawn, k jon In cau comprsin excanice(czul ott) ena un moment cae reprechta momen! de ordi care so sleaza Mla cae 0 va ‘Sau mai mare urmand a ge tine seama eau nu de ea My - roprezinta momentul pe care o fortaaxiala de compresiune aplicata asupra unui element il produce prin deplasarea axe! inlale drepte ale ‘lementului comprimat prin feromenul de pierre al stabltati numt si flambaj Daca: )) A-<10 nu se tine seama de efectul 2velete; momentul de calcul al armaturi esto Mé, = Mf: i) 2-<30 se tine seama de efectl zvetetel; momenta! de calcul al armatur este Mf, = My ii) 2>30 se tine seama de efectul zvetete print-un calcul mai exact si anume un calcul la stabiltate din care face parte elemental compra excentric. 8, Calcul fort! entice de tama tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 1838 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare = formula bi Euler 8. Calcul coeficientul de majorare a momentullincovoietor. ys x, Daca >120 se mareste Me flosind una sau mai mite dn umatoaete ca ~ reducer ungimi de Nambaj pin prevederea unr logs ransversaleprincpale ~ marira git a incovoiere (prin majorarea i Pa) = ereteren moment de inert Ay; ~ alegerea unei clase superioare de beton My = 9M =n Not [da-co] 10. Dimensionarea armatui (a varianta de armare simetrica). xe Inaltimea zonei comprimate: A, -rezistonta a compresiune a betonuli Room” [daNiom’] '™. -cooficentul condo 6e bers Ma = 0.75. Pentru C8/10; R765 mem? = 65d lem? Pentru 12/16: R=95M/ mm? =95 dat om? Pentru C16120, R=125M/ mm? =125daiN om? Inatines lative onl comorinate de baton: ® vaca ),£<060 sun av carl de conpes exert conpesne excntca mia excell) ))£<060 atc av cz td compres excertic (omoesne excntecu ic excentiat) cand + 80 caluleaza moment fata de axl armatul intinse: My =M,4N. * [aac] = se-veriica daca x22af sm xs 2a daca x22-dalunc! daca x2-a! atunci Ry -rozistonta de caleul al armaturor. Pentru PCS2: Ry =300N/ mm? =3000daN fem? tp shwwrrasfoios.comsinginrialconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Pentru PC60: By =3500/ mm? =3500daN fem? Pentru OB37: Re =210¥/ mm? =2100daN fem? Gaz it Dimensionarea armatuilor se face pe baza de tabele. 34.3.1 Dimensionarea armaturl verticale pentru peretele median. 4.Caleutul ul a cs a= = 30mm 2 2.Caleall ti Fey s By =h-a “18-12-16 om 14-12=128 om 5. Calealul excentcitat de calcula fore axile fae Hg 82896 om 6.Calculul igiitati la incovotere a sectuni de baton arma. +000 TH 1am 4, Se) enn 56606 ie au Pentru ©16/20: B, =27000¥/ mn? = 270000 daN fem? 7.Caleulul coeficientull de zveteto. 1 als 338 24 _ om H, =122-280=113.60m yeu 2.<30 0 tine seama de efectulaveltete; momentu de caleul al armatul este Mi = My; tp shwwrrasfoiose.consinginrislconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th anno Prolec-caledul stuctile constr Wreditae £8.Caleull frei etice de fambaj PBF _ 347-108 ap Be (711997 dal ‘98.Caleululcooficiontul de majorare a momentullincovoletor. 1 $120—" yan too 12 <190 ‘4711997 Weg =102-1321-100-836 =1126413.12 daN-cm My 10.Dimensionarea armaturi (la varanta de armare simetrica), N _ 1331.10 Inaltimea zonei comprimate: " 6-R, —100-94.75 114 om R= mg R =0.15-125 = 95.75 daN fem? mg = 0.75 Pentru C16/20: R,” =125N fmm? =125 da fem? 2-24 oo Inatimea rleiva a zone! comprimate de beton: "A128 £4 <0460atunci avem cazul | de compresiune xcenrca(compresiune excentica cu mica excentictale cant! 80 caleuleaza momentul fata de axul armatur itinse he 16 ae, =a Me mnaswess2 v131 100-28 —rnsa10192 dal om = severiica daca x22af sm xs 2a 04<2.12 014<24 Anta 13410492 1321-100 daca x 2a! atunci O Rok, RL T0016 2100 4592 cm? Pentru OB97: Re =210¥/ mm? =2100daN fem? 9925 A,= 4419 em? 34.3.2 Dimensionarea armaturll verticale pentru peretii marginal 4, Caloull li a 2. Calcul ta Pode, 4-12=128 om hy =Wy-a! =128-12=116 om Mom 3, Calculu excentctatl fortel alate 4, Caleulu excantrtat aditionae, tp shwwrrasfoiose.consinginrislconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th 288 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 8 Caluh tata novos a secu de bton arma. 015. Je) Tes I-81, Pentru C16120: 5, =27000.¥ mn? = 270000 dal em? bP _ 100.10 ‘ MyM > 7. Calculu eoeficientului de zveltete. HH, =102- 280-113 6m wen 2.<30 se ne seama de efectul zveltetel; momentul de caleul armaturieste M, 8, Calcul forte eitee de Namba} 2-81 30-47-10" 3Be am997 dav 9. Calculu coeticientul de majorare @ momentulilincovoietor 1 1 ow 8" aa 0 ~ ™, angst 192.<1.20 1M j= MN =102-1321-100-£96 = 1126.12 daN-cm My = 10, Dimensionarea armatur (la varianta de armare simetica). oN _ 21.100 Inattimea zonei comprimate: " 6-R, 100-94.75 114 om R= mg R =0.15-125 = 95.75 daN fem? m= 075 Pentru 616/20: ."=125 N/mm? =125 al fom? = 0M Inaltiea rlativa a zonolcomprimate de boton: ° hy 28 oot £-<060 atunci aver cazul | de compresiune excentrica (compresiune excentrica cu mica excentictate); tp shwwrrasfoiose.consinginrislconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare azul se caleuleaza momentul fata de axul armatut inte: us 2 a, oS meveyn natin nn ton se vetfca daca x2 2a" sm xs 2a 04<2-12 =>014<24 _N _1saioag2 _1321-100 dace xs2-a atunci * "aR, 200-16 2100 Pentru OB37; Re =210N/ mm? 9405 A= M19. on? Dimensionarea armaturii verticale pentru peretil transversali 3. Caleulul excentcitat forte! axiale MOSS an Nn Mom 4, Caleulul excentrictat adtionale a2 M 04A6cm 6,=2.om 3 04 Mem 5. Calculu excentctati de calcu l forte axale, fie He M4D= M6 om 6. Calcul rigitati a incoveiere a sectuni de beton armat yews Meo ra 7, Caleulul coafcientuli de zvetete tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 2088 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Jy =H H, =132- 28031360 2 2.<30 90 tine seama de efectul zvelletel; nomentul de caleul al armatur este My 8. Caleulil forte! entice de Namba P-BIT _330-47-108 33 711997 dav 9. Calcul cosficientul de majorare a momentuulincovoietr. 192 <120 1M j= 1-Ng =102-1321-100-44 = 59286,48 dai cm 410. Dimensionarea armatut (la varianta de armare simetrica). 3421-100 =014 om Inattimea zonei comprimate: Re= me Ro OTS 125 = 98,75 dN Lom? m= 075 125 N/m? =125 daN fem Pentru 16120: 2 Inattimea relativa a zonel comprimate de bot Cazul | argc sass 0 Somat sovrfenaca 22 om 2 owen 014224 My _N _ 6694828 1321-100 Rok, 2100.16 2100 dca 22-4! atunc Ponty 0897: Ry=210N mm? =2100di¥ fom? 304, 235 on? 343.4 Dimensionarea armaturil orizontale (la incovoiere) pentru peretltransversall tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 24088 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 30mm 4 ha! =99-41=580m hy =h-a= 4-41-9390 Pentru OB97: Re =210/ mam? =2100daN/em? 36124, =339 om? 4 Calculul de rezistenta al radieruk 4.1 Vortcarea pesinipe tere, Ios, Determinarea presiuni pe teren se face In dova ipoteze: 419 +005 =0.54 m Ipoteza 1° - din fortele gravitationale corespunzatoare greutatt propril al bazinului plus betonul de egaizare (G,) si de restates ap, presupunand ambele compartments pline Observatie: pal mm, acca fy =1 m. Dah 135 Gig +, -G, =135- (502+ 730) = 71.24 AW ™ hg = Fae Vy = Tae (Hy By Ly 2-H, -B-L)=25-(294-592-1-2-28-275-1) =50124N Tag =25RN/ mi G, =15-G “15-6737 =10106 kN G=7, Vy Be Ly-7,=2A5-2,15-1-10= 6737 BN Tau “1ORNI Ipoteza 2°-variatia presiuni pe teren © de forma trapezoidala deoarece ea este produsa de greutatea bazinului plus betonul do egalizare sforta de greutate a apel considerand un singur compartiment pin. N=G,+G, =77124+10106 1783 4N 1y=591-1=591 M = G,-e=1OL06-1A4 =145 52 KN-m tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 2508 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare M552 Sy 7325 Nm ‘@- coefcient care tine seama de tipul solictarisigruparea de incarcare. @=12.. pent gruparea fundamentala de incarcate si compresiune excentica pe o drectle, Pam - capacitalea portanta a terenulul care se determina pe baza presiurilor conventionale corespunzatoare tipului de teren de fundare corectata in ordine ce latimea tapi de fundate si adancime de fundare Dy, me B06 Im BB Dy=2m Pome = Pane Cx Cy 2) Coractia de lati, + BsSm > Fae Kr (8-1) Paw -vloaroa de bazo a presiuni conventional po tren Fame 380 APa - pont toronuri necoezive Pauw =300 RPa - ports arg prfoasa spat args 4,=01 pont tern nocoeai 4,095 - pentru terencoezi © B>Sm > G=04-F pentru teen necoeziv > Cy=02- Pam - pentru teren coeziv. ») Corectia de adancime. = Dy2m 65=K,1(0,-2) K,=25 - pentru teren necoeziv K,=15 - pont arg K,=2- pentru prafargilos s argia prafoasa, Observatie La construct ‘cu subsol se adopta corectia de adancime corespunzatoare celei mai mci dinte valorle By si Dy, tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 2688 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare 4 suprasarcina ransmisa de constructia cu subsol la nivell toil subsoluul (rm cazul nostra ¥=Py calcula in ipoteza 3) 7 - grostatoa medie ponderata a stratulul de pe By; se face media ponderata inte groutatea volumica a pamantull siuat deasupra NAS. Si greutatea pamantulu siuat sub NAS. Dh _ PAA, ARSE OS sc ouyi * hth, 185 +054 77-75 =18-10-81NIw? Calule efectve: 2) Co=Ky-¥(0,—2)=2.3510-(239-2)=11378Pa K,-2 Dy = thy “1SS4054=239m m8 7 it y 2.62 u Miniml cintre cele doua vatori Dy = 239% = Pg =ATIBRN Pom 52 Piem 4.2 Celcutul efortului in radier Calulul ragierului se face Iuand in consicerare a fasiei cu lungimea egala cu latimea radierului (Mi) si latimea cu 1m. Ragierul se considera incastrate cele tei peretl longitudinal si incareat cu presiunile pe teren Schema statica si de incarcare este ‘Se vor considera presiunie pe teren numal in ipoteza ¥* de incarcare a radioruu, lar schema statca side incarcare este cea de grinda continua cu ddoua deschideri egale (I=), in care incasirarea din pereti marginal se inlocuiesc cu momentele de incarcare de Is baza peretior (Max din ipoteza 2° si ipoteza3*), Observatio: deformata a fasil de radior ‘Schema statica este in concordanta cu tipul de incarcare si madul de rezemare a grnzi, astfelincat pe reazemul B a teste tangenta la cea nedeformata, din cauza simatreistructuri sia incarcar Diagrama de momente se obtine prin suprapunerea momentelor adica insumand algebric diagrama de momente din incarcarea cu Py'si Max din ipotoza 2° si ipoteza3” tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp aries annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare ws i039 12029 ee “gv 275-04 TS 4 7 2 nna2905514_ 275 _, oa sg aes 70002965516). 165 = 275 (uz +5534) => 2, 75M}, +15163 -18197 +90.98 => a3, = 2482 25 a4 ot 21s _ ay ES Sensis _ 275 . = (en 75. (uh a (64192) 165~275-(u} +1) aor uh = => 275M + Po 4.24 ‘fortur pentru calculul armaturior, 2) Efortur la fata superioara a radieulu (armatura ge dimensioneaza la momentul poziiv deoarece aceste intnd flora euperioara). > sectunes A (sau C) Maw, 10.29 AN mim > in-camp (sectiunea t sau 2) M8 007- p12 + MG, = 09T-AT38-2.79 + 4411 = 69.08 AN mei me > in sectiunea 8 005. 4738-2.78 4354 40.7 BN mim 9) Eforturi la fata inferioara a racioruui. > sectunea A (sau C) MM, M2364 Vem > in-camp (sectiunea t sau 2) = 097- pol? 4M =07-4738.-2,19? —1A5=23,52 AN mlm tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 20088 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare > in sectiunea 8 1, Mt =-028. p-2-M& 9325.47 38.295 0? A054 Nm m 4.3 Dimensionarea armaturiior. ‘Armature transversale ale racierului se dimensioneaza la incovoiere, pentru sectiunea dreptunghiulara simplu armata, avand latimea 1 m. ‘Armature longitadinale din racier au ral de reparitie 8 ge dspun construct respectand prevederlle de alcalue construciva 2-354 2 Asm Som hy =h-a= 4-45 =95em _M BRR, Ream R mm 142. - pentru 0837 0.40 - pentru POS2 si PCED Daca m> myatunci se mareste sectiunea de beton(h) Penisu armatura longitudinala 4, = 015-4 4.3.1 prmaturi pert fata superior 44.3.1 Pentru armatura transversala, 10:29 AN m/e tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 288 annotr Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare hy 2h a= M45 =95em u__ nop.10 BR io0.957-135 Roomy K <1 IIS =125 dal fem? 1m, =042 - pentru 0837 msm 097 20.42 > marim sectiunes betonuli 11039.10" Dame faeries on Tig gg $= 1449445 =19 om 19-45 =14Sm u___11029.10' BRR 100.1452. 15 m™ Rom R115 135 da em? 1m, =042 - ponirs 0837 ™ o1<042 1-2 =1- 2-0 = 057 ee 125 ore x Ameo h ge 0.57-100-145- 65 4919 com? 9925 A, =4419cm" As yo2010% > p= > BG IORAION > poses 100=204> 030 44.32 Pentru armaturalongitudinala. A= 01S AS 05-4419 62 om? 24-6 Them? 4.3.2 ‘Acmaturi pentru fata inferioara, 42.3.1 Pentru armatura transversala, M___105410' FRR, “00.1457 125-9 tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp anr07 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare Ry =m R =1-125=125 daN ion? mm, =0M2 - pentru OB37 msm omicon fom POD —094 pore ns A= oh, z 004-100-145: AS cm se 4.23.2 Pentru armatura longitudinal 4,015.4, ""™ =035.339=050 cm? 38 A=25lon? TE ie ee P Alproblomede Amawit@0kg! —Ogramada do O grimada de Baaasia s|_ Un Secrat bafoate? Tatoo Amsiabscul para vor ies! paraztvoriegi vejihumt et) Simply Pent tat felogrmse2! Giminesia daca Gimnemta dacs pavazhivorigi Pirderea In vl Cun?Dupa—Traitede = Inartodo = Giniterorul”” Groutate vezole fecaremasa culcarebei..culeare bei... vostul ‘Recuns De problema! am Cave Weck Constructii PARAMETRIL CLIMATIC HIGROTERMICA LEMNUL $1 MATERIALE PE BAZA DE LEMN UTILIZATE IN Werfeares stabiltt! taluzulu! tp shwwrrasfoiose.comsinginriclconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR-3t hp 88 anr017 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare ‘aistenta a Unel cla cu Pes nivete din datracme de beton ‘mal jumate monolt Cladirea np shwurrasfoiose.comsinginrialconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th anr017 Projet caledulstuctuilor constr Hirosdlitare FF % proviome do paroato? Tatoo metoda vieleana de a ‘x rezolva problems © eramada de parazi vor les! dmneaa daca inate de cucare bl tp shwwrrasfoios.comsinginrialconstructiPROIECT-CALCULUL-STRUCTURILOR- 3th