Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

JUDEUL SATU MARE


CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTRREA nr.267/22.12.2016

pentru modificarea H.C.L. nr. 254 din 19.12.2013 privind acordarea unor
faciliti la cltoria pe mijloacele de transport n comun pe raza
administrativ teritorial a municipiului pe liniile operatorului de transport
Transurban S.A. Satu Mare,

Consiliul Local al municipiului Satu Mare ntrunit n edina ordinar din data
de 22/12/2016;
Lund act de raportul justificativ al Transurban S.A. Satu Mare nr.
3682/13.12.2016, de raportul Direciei Economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, nregistrat sub nr.53583/ 19.12.2016, de expunerea de
motive a primarului municipiului, n calitate de iniiator, nregistrat cu nr
53586/19.12.2016, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Satu Mare;
Avnd n vedere prevederile :
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificrile i
completrile ulterioare;
O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizrii de servicii publice
subvenionate de transport rutier intern i de transport pe cile navigabile
interioare, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Lund n considerare prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de
transport local, cu modificrile i completrile ulterioare;

1
innd seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) i d), respectiv alin. (3), lit. c),
alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. (2), precum i ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
Adopt prezenta,

H O T R R E:

Art.1. Se aproba modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 254 din 19.12.2013 privind
acordarea unor faciliti la cltoria pe mijloacele de transport n comun pe raza
administrativ teritorial a municipiului pe liniile operatorului de transport
Transurban S.A. Satu Mare, i va avea urmtorul coninut:

Art.2. Beneficiarii prevederilor art. 1 pot solicita gratuit legitimaia de


cltorie, la sediul Transurban S.A. precum i la punctele de distribuie autorizate,
pe baza documentelor de identitate prezentate n original i n copie. Legitimaia de
cltorie are valabilitatea de 12 luni de la data eliberrii

Art.2. Se aproba modificarea art. 3. al H.C.L. nr. 254 din 19.12.2013 privind
acordarea unor faciliti la cltoria pe mijloacele de transport n comun pe raza
administrativ teritorial a municipiului pe liniile operatorului de transport
Transurban S.A. Satu Mare, i va avea urmtorul coninut:

Art.3. Cltoria pe mijloacele de transport ale Transurban S.A., fr


legitimaie de cltorie valabil, constituie contravenie i se sancioneaz conform
H.C.L. nr. 33/2011.

Art.3. Prezenta hotrre modific corespunztor, prin act adiional, anexa


privind acordarea i decontarea subveniilor din Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciului Public de Transport Local nr. 43357/08.12.2011 aprobat prin H.C.L. nr.
240/ 29.11.2011, conform Anexei nr.1 care face parte integrant a prezentei
hotrri.

Art.4. Se mandateaz Primarul Municipiului Satu Mare s semneze actul


adiional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport
Local nr. 43357/08.12.2011

2
Art.5. Cu ducere la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul
Municipiului Satu Mare prin intermediul Direciei Economice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului municipiului Satu Mare i Transurban S.A.

Art.6. Prezenta hotrre se comunic, prin intermediul secretarului


municipiului Satu Mare, n termenul prevzut de lege, Primarului municipiului Satu
Mare, Instituiei Prefectului judeului Satu Mare, Direciei Economice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului i la Transurban S.A. Satu Mare.

Preedinte de edin Contrasemnat


Gti tefan Secretar
Suciu Mariana

Total consilieri 23
locali
Prezeni 20
Pentru 20
mpotriv 0
Abineri 0

Redactat n 6 exemplare originale