Sunteți pe pagina 1din 5

Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.d

GRILA DE ANALIZ A CONFORMITII


STUDIULUI DE FEZABILITATE

-n baza HG nr. 907/2016-

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritar
Prioritatea de investiii
Obiectiv specific
Titlul cererii de finanare
Nr. apel de proiecte
Cod SMIS
Nr inregistrare:
Solicitantul:

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
I CRITERII GENERALE PRIVIND CONINUTUL S.F.
1. Partea scris cuprinde foaia de capt n care sunt prezentate
informaiile generale privind obiectivul de investiii, conform
precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4
Studiu de Fezabilitate, la HG 907/2016:
o Denumirea obiectivului de investitii?
o Ordonator principal de credite/investitor?
o Ordonator de credite (secundar/teriar)?
o Beneficiarul investiiei?
o Elaboratorul studiului de fezabilitate?
Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii documentatiei
si faza de proiectare?
2. Partea scris conine lista cu semnturi prin care elaboratorul
documentatiei i nsuete i asum datele i soluiile propuse, i care
va conine cel puin urmtoarele date:
- nr. ....../ dat contract?
- numele i prenumele n clar ale proiectanilor pe specialiti,
ale persoanei responsabile de proiect - ef de proiect/director
de proiect, inclusiv semnturile acestora i tampila?

1
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.d

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
3. Exist i se respect structura Prii Scrise conform prevederilor din
legislaia n vigoare HG 907/2016 privind etapele de elaborare i
coninutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice,
respectiv cele din Anexa 4. Studiu de Fezabilitate*1)
*1) conform HG 907/2016, continutul cadru al SF poate fi adaptat, n functie de specificul
i complexitatea obiectivului de investitii propus.

4. Sunt prezentate informaii privind situatia existenta si necesitatea


realizarii obiectivului/proiectului de investitii, conform precizarilor
din capitolul 2, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate, la HG 907/2016?
5. Sunt prezentate minim doua scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii *2), conform precizarilor din
capitolul 3, sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate, la HG 907/2016, avand detaliate:
o particularitatile amplasamentului?
o descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-
arhitectural si tehnologic?
o costurile estimative ale investitiei?
o studiile de specialitate, in functie de categoria si clasa de
importanta, dupa caz?
o graficele orientative de realizare a investitiei?
*2) n cazul n care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate, se vor prezenta minimum dou scenarii/opiuni tehnico-economice dintre
cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.
6. Este prezentata analiza fiecarui scenariu/optiuni tehnico-economice
propuse, conform precizarilor din capitolul 4, sectiunea A Piese scrise,
din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016?
7. Este prezentat scenariul/optiunea tehnico-economica optim(a)
recomandat(a), conform precizarilor din capitolul 5, sectiunea A Piese
scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016?
8. Exist i se respect structura capitolului: Urbanism, acorduri si avize
conforme, conform precizarilor din capitolul 6, sectiunea A Piese scrise,
din cadrul Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016, fiind
prezentate urmatoarele documente:
o Certificatul de urbanism emis n vederea obinerii autorizaiei
de construire?
o Extras de carte funciar, cu excepia cazurilor speciale, expres
prevzute de lege?
o Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului, msuri de diminuare a impactului, msuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu n documentaia tehnico-economic?
o Avize conforme privind asigurarea utilitilor?
o Studiu topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar?
o Avize, acorduri i studii specifice, dup caz, n funcie de
specificul obiectivului de investiii i care pot condiiona
2
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.d

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
soluiile tehnice?
9. Sunt prezentate informatii referitoare la:
a) implementarea investitiei, conform precizarilor din capitolul 7,
sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate la HG 907/2016, avand detaliate:
- informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
investitiei?
- strategia de implementare, cuprinznd: durata de
implementare a obiectivului de investiii (n luni
calendaristice), durata de execuie, graficul de
implementare a investiiei, ealonarea investiiei pe ani,
resurse necesare?
- strategia de exploatare/operare si intretinere?
- recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si
institutionale?
b) concluzii si recomandari, conform precizarilor din capitolul 8,
sectiunea A Piese scrise, din cadrul Anexei 4 Studiul de
Fezabilitate la HG 907/2016?
10. Devizul General este elaborat conform legislaiei n vigoare: HG
907/2016 privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al
documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiii finanate din fonduri publice, sectiunea a 5-a Devizul
general si devizul pe obiect, inclusiv conform Metodologiei prezentate in
Anexa 6 la HG 907/2016:
- respecta modelul cadru prezentat n anexa 7 la HG 907/2016?
- conine costuri aferente tuturor interveniilor cuprinse n SF?
11. Devizele pe Obiect sunt ntocmite conform modelului din anexa 8 la HG
907/2016?
12. Exist piesele desenate, prezentate la scara relevanta in raport cu
caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de
investii si pentru toate specialitile?
13. Exist planele mentionate la sectiunea B Piese desenate, din cadrul
Anexei 4 Studiul de Fezabilitate, la HG 907/2016:
- plan de amplasare n zon?
- plan de situatie?
- planuri generale, faade i seciuni caracteristice de arhitectur
cotate, scheme de principiu pentru rezisten i instalaii,
volumetrii, scheme funcionale, izometrice sau planuri
specifice, dup caz?
- planuri generale, profile longitudinale i transversale
caracteristice, cotate, planuri specifice, dup caz?
14. Fiecare plan din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata
si prezint un cartu care contine informatiile solicitate conform
prevederilor legale?
15. n cazul n care plansele au fost anexate la cererea de finantare n
format scanat, dupa ce au fost semnate i tampilate de elaboratori:

3
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.d

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
este prezent semnatura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in
cartus, n conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:
- proiectantul general / eful de proiect
- arhitect cu drept de semnatura, cu tampila cu numar de
inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementri OAR
- proiectantii de specialitate
- expertul tehnic, unde este cazul
- eful de proiect complex, expert/specialist, in cazul
monumentelor istorice?
16. Sunt obinute avizele pentru devierile de re ele necesare de la
proprietarii/operatorii lor, dac este cazul?
17. Exist o descrieriere a lucrarilor de organizare de antier (descriere
sumar, demolri, devieri de reele, ci de acces provizorii, alimentare
cu ap, energie electric, termic, telecomunicaii, etc)?
II CRITERII SPECIFICE PRIVIND ASPECTELE CALITATIVE ALE S.F.
1. Exista o corespondenta intre obiectele de investiie (inclusiv tipurile de
lucri de constructii propuse, dotari, etc.) din cadrul SF si cele descrise
n cererea de finanare?
2. Exist specificaii i descrieri tehnice pentru toate specialit ile:
arhitectur, rezisten, instalaii interioare i exterioare, re ele
edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare vertical,
amenajri peisagere, design interior, etc., dup caz?
3. Graficul de implementare a obiectivului de investitiei:
- este corelat cu cel prezentat n cadrul Cererii de Finanare ?
- este corect estimat ca i perioada de realizare (conform
tehnologiilor de execuie, etc.)?
- respect termenele limit ale programului de finan are?
(se va avea n vedere ca termenul limit de implementare a proiectului
nu poate depi termenul prevzut n documentele de programare:
31.dec.2023)
4. Documentele anexate la cererea de finantare care demonstreaz dreptul
solicitantului/partenerilor de a executa lucrarile propuse, sunt
cuprinztoare fa de interveniile propuse a fi realizate prin proiect?
5. Se respect studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare
fundamentrii diferitelor tipuri de interven ii, pentru toate
specialitile, dup caz, lundu-se n calcul inclusiv scenariile
recomandate prin acestea ?
6. Proiectul respect prevederile din:
1. Certificatul de urbanism anexat?
2. Studiul topografic, vizat de ctre Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar?
3. Extrasul de carte funciar, dupa caz?
4. Avizele conforme, privind asigurarea utilitilor?
5. Actul administrativ al autoritii competente pentru protecia

4
Programul Operaional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului Condii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7
REGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI
Anexa 3.2.3.d

NR. D N N
ASPECTE DE VERIFICAT Observaii
CRT A U A
mediului, msurile de diminuare a impactului, msurile de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, n documentaia tehnico-economic ?
6. Avizele, acordurile i studiile specifice obinute/efectuate pn
la data depunerii cererii de finanare, dup caz, care pot
condiiona soluiile tehnice?
7. Informaiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?
8. Exist corelare ntre Devizul general i Devizele pe obiecte?

Se pot transmite dou solicitri de clarificri pentru toate criteriile din prezenta gril, n cazul
bifrii cu NU la oricare dintre acestea, proiectul se va respinge.

Proiectul se va puncta n baza documenta iei tehnico-economice anexat la depunerea cererii de


finanare.

Sumar clarificri inclusiv raspunsul solicitantului la acestea:

....................
CONCLUZII: SF este considerat conform/neconform

ntocmit:

Nume, prenume expert: ..

Semntura: ..

Data: