Sunteți pe pagina 1din 9

NORME din 4 aprilie 1995privind clasificarea pensiunilor turistice i a

fermelor agroturistice
EMITENT MINISTERUL TURISMULUI
Publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 25 mai 1995

I. Dispozitii generale1. Prin prezentele norme, elaborate n conformitate cu


prevederile Legii nr. 145/1994, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
62/1994 privind stabilirea unor faciliti pentru dezvoltarea sistemului de
turism rural din zona montana, Delta Dunarii i litoralul Marii Negre i ale
Hotrrii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea i functionarea
Ministerului Turismului, se stabilesc metodologia i criteriile de clasificare
pentru pensiunile turistice i fermele agroturistice.2. n scopul protectiei
turistilor, activitatea pensiunilor turistice i a fermelor agroturistice se va
realiza cu respectarea actelor normative ce reglementeaza turismul n
Romnia.n functie de nivelul de dotare i de calitatea serviciilor oferite,
pensiunile turistice i fermele agroturistice se clasifica pe stele potrivit
criteriilor prevzute n anexa nr. 1, care face parte integrant din prezentele
norme.3. Amplasarea pensiunilor turistice i a fermelor agroturistice trebuie
realizata n locuri ferite de surse de poluare i de orice alte elemente care ar
pune n pericol sntatea sau viaa turistilor.4. Spatiile pentru prepararea i
servirea mesei din cadrul pensiunilor turistice i al fermelor agroturistice, n
cazul cnd sunt destinate i pentru consumatori din afara, numrul locurilor la
mese fiind mai mare decit al celor de cazare, dar nu mai mic de 16 locuri la
mese, se clasifica ca uniti de alimentatie pentru turism potrivit normelor
specifice elaborate de Ministerul Turismului.II. Documentaia necesar pentru
clasificaren vederea obtinerii certificatului de clasificare, agentul economic
care administreaza pensiuni turistice sau ferme agroturistice va ntocmi i va
transmite Ministerului Turismului, cu 30 de zile inaintea nceperii activitii
pensiunii turistice sau a fermei agroturistice, urmatoarea documentatie:-
cerere-tip (anexa nr. 2);- fisa de prezentare a unitii, cu precizarea modului
de indeplinire a criteriilor aferente numarului de stele solicitat;- copia de pe
autorizatia de functionare pentru agentii economici constituiti ca asociaii
familiale sau persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990;-
copia de pe statutul sau de pe hotrrea judectoreasc de nfiinare, din care
s rezulte obiectul de activitate (numai pentru agentii economici constituiti ca
societi comerciale potrivit legii);- copia de pe certificatul de inmatriculare n
Registrul comerului (numai n cazul agentilor economici constituiti ca societi
potrivit legii);- autorizatia sanitara de functionare;- autorizatia sanitar-
veterinara;- avizul P.S.I.;- schita privind structura, amplasarea i
nominalizarea camerelor, ntocmit conform modelului din anexa nr. 3;- avizul
specific privind amplasamentul i functionalitatea unitii, emis de Ministerul
Turismului n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuintelor
construciilor i unele msuri pentru realizarea locuintelor (pentru obiectivele
nou-constituite, situate n statiuni turistice).III. Eliberarea, retragerea i
anularea certificatului de clasificare1. Directia general a clasificarii, brevetarii,
licentierii i control servicii turistice din cadrul Ministerul Turismului verifica la
faa locului, prin comisia tehnica, indeplinirea criteriilor minime de clasificare,
ntocmete certificatul de clasificare i l supune spre aprobare conducerii
ministerului.2. Comisia tehnica de verificare este constituita din specialisti ai
Ministerului Turismului i ai Asociaiei Naionale de Turism Rural Ecologic i
Cultural (ANTREC).Reprezentantii asociatilor profesionale din turism (Asociaia
Naionala de Turism Rural Ecologic i Cultural, Asociaia Hotelierilor, Asociaia
Cabanierilor) pot sa participe la activitatea comisiilor tehnice de verificare,
acordind consultan tehnica de specialitate pentru intocmirea documentatiei
de clasificare.3. n functie de condiiile concrete constatate n unitatea
verificata, comisia tehnica de verificare poate propune unele compensari de
dotari i servicii pentru acordarea sau meninerea categoriei de clasificare.4.
Eliberarea certificatului de clasificare se face n termen de cel mult 60 de zile
de la data primirii documentatiei de clasificare completa din partea agentului
economic.5. Certificatul de clasificare se afieaz la loc vizibil n unitatea
respectiva, pentru a fi cunoscut de turisti.6. Insemnele privind numrul de
stele se inscriu pe o placheta montata la loc vizibil pentru turisti. Plachetele vor
fi confectionate din materiale rezistente la intemperii, pe care vor fi inscrise
urmatoarele informaii: PENSIUNE TURISTICA respectiv FERMA
AGROTURISTICA, i numrul de stele reprezentind categoria de
clasificare.Fondul plachetei va fi de culoare verde deschis, iar literele, respectiv
stelele, de culoare galben auriu. Dimensiunile plachetei vor fi de 50/40
cm.Procurarea i montarea plachetelor revin agentului economic care detine
pensiunea turistica sau ferma agroturistica.7. Unitatile care la data verificrii
nu indeplinesc criteriile nici pentru categoria minima nu se clasifica i, n
consecina, nu mai pot functiona. Motivatia neclasificarii se consemneaza de
ctre comisia tehnica de verificare n procesul-verbal de constatare, din care
un exemplar se preda agentului economic care administreaza unitatea, n acest
caz procesul-verbal de verificare avnd rol de comunicare cu privire la
neeliberarea certificatului de clasificare.8. n situaia n care comisia tehnica de
verificare constata neindeplinirea unor criterii care permit totusi asigurarea
serviciilor minime pentru turisti, cu respectarea normelor igienico-sanitare i
de confort termic, unitatile n cauza pot fi clasificate la categoria minima pe o
perioad limitata de maximum un an. La expirarea acestui termen, unitatile la
care n-au fost realizate integral criteriile nici pentru categoria minima vor fi
nchise.9. Agentii economici au obligaia s respecte condiiile i criteriile care
au stat la baza clasificarii pe toata perioada funcionarii pensiunilor turistice
sau a fermelor agroturistice.10. Directia general a clasificarii, brevetarii,
licentierii i control servicii turistice din Ministerul Turismului verifica periodic
starea i functionarea dotarilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea
normelor de igiena i a celorlalte criterii care au stat la baza clasificarii unitii.
Nerespectarea acestora atrage dup sine msuri de declasificare sau, dup
caz, de retragere i de anulare a certificatului de clasificare.Propunerile privind
declasificarea sau retragerea certificatului de clasificare se fac de ctre
specialisti din cadrul Ministerului Turismului, mputernicii n acest scop, i ai
asociaiilor profesionale din turism legal constituite, precum i de ctre
reprezentantii oficiilor pentru protectia consumatorilor. Aceste propuneri se
depun n scris, cu motivatia necesar, la compartimentul de specialitate din
minister. Decizia definitiv privind declasificarea sau retragerea certificatului de
clasificare se ia de ctre conducerea Ministerului Turismului, cu avizul Directiei
generale a clasificarii, brevetarii, licentierii i control servicii turistice.Ridicarea
efectiva a certificatelor de clasificare se face numai de ctre delegaii sau
imputernicitii Ministerului Turismului. n toate cazurile se va consemna
ridicarea certificatului de clasificare n Registrul unic de control al unitii
respective, iar certificatele vor fi predate la Ministerul Turismului prin
registratura.11. Contestaiile asupra neeliberarii sau anularii certificatelor de
clasificare se depun la Ministerul Turismului n termen de 15 zile de la primirea
comunicarii cu privire la neacordarea sau anularea certificatului de clasificare,
solutionarea fiind de competena conducerii acestuia n termen de 30 de
zile.Persoanele nemultumite de solutia data de Ministerul Turismului se pot
adresa instanelor de contencios administrativ, n condiiile Legii nr.
29/1990.12. n cazul n care s-au modificat condiiile existente la data
eliberarii certificatului de clasificare n sensul neindeplinirii integrale a criteriilor
de clasificare, schimbarii capacitii sau structurii spatiilor, trecerii n
administrarea altui agent economic, administratorul pensiunii sau al fermei
este obligat ca n termen de 30 de zile s solicite eliberarea unui nou act de
clasificare a unitii.Titularul certificatului de clasificare poate solicita
reclasificarea unitii n cauza, dac n urma unor lucrari de modernizare i de
imbunatatire a dotarilor i a serviciilor estimeaza ca unitatea corespunde unei
categorii superioare de clasificare.Solicitarea va fi nsoit de un memoriu
justificativ privind eliberarea noului certificat de clasificare. Memoriul
justificativ va fi insotit de documentaia de clasificare prevzut la cap. II din
prezentele norme.IV. Alte precizri1. Agentii economici care construiesc sau
amenajeaza pensiuni turistice i ferme agroturistice au obligaia s asigure,
inca din faza de proiectare, respectarea criteriilor de clasificare prevzute n
prezentele norme.2. Activitile desfurate n cadrul pensiunilor turistice i al
fermelor agroturistice (cazare, alimentatie, agrement i divertisment)
constituite un tot unitar, fiind pri componente ale produsului turistic.n acest
sens, este obligatorie asigurarea unei corelatii corespunztoare ntre calitatea
dotarilor, a echipamentelor i aspectul general al spatiilor de cazare cu cele
pentru alimentatie i agrement.3. n functie de nivelul de dotare i de calitatea
serviciilor oferite, spatiile de cazare (camere, garsoniere sau apartamente) se
clasifica pe categorii de ncadrare potrivit criteriilor prevzute la pct. 2 din
anexa nr. 1 la prezentele norme.Categoria de clasificare a pensiunii turistice i
a fermei agroturistice este data de cea la care au fost incadrate majoritatea
spatiilor de cazare din incinta acestuia, cu condiia indeplinirii i a criteriilor
prevzute la pct. 1 din anexa sus-mentionata.4. n toate pensiunile turistice i
fermele agroturistice, atit n spatiile de cazare cit i n cele pentru alimentatie,
sunt obligatorii pastrarea ordinii, linistii publice, moralitatii, curateniei i
respectarea cu strictete a normelor sanitare i a celor de prevenire i stingere
a incendiilor.5. La pensiunile turistice i fermele agroturistice unde grupurile
sanitare ale camerelor sau ale spatiilor de folosin comuna nu sunt perfect
intretinute (sub aspectul igienei, al integritatii i funcionarii obiectelor de
dotare), certificatul de clasificare va fi ridicat pe loc, iar unitatea va fi inchisa
(prin excepie de la prevederile pct. 10 din prezentele norme) n cazul n care
agentul constatator este reprezentant al Ministerului Turismului, cu atribuii
speciale n acest domeniu.Anexa 1CRITERII MINIMEprivind clasificarea pe stele
a pensiunilor turisticei a fermelor agroturistice

Pensiuni Ferme
turistice agroturistice
stele stele
Criterii minime 4 3 2 1 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Privind construciile, instalaiile i spaiile de folosin
comun
1.1. Cldirile, inclusiv anexele gospodreti, sa fie n stare
foarte bun, perfect ntreinute i cu arhitectura specific
zonei x x - - x - -
1.2. Cldirile i anexele gospodreti s fie n bun stare,
curat ntreinute cu cu bun aspect general corespunztor - - x x - x -
1.3. Cile de acces proprii i spaiile nconjurtoare (din raza
vizual a turitilor cazai) s fie perfect ntreinute x x - - x - -
1.4. Cile de acces proprii i spaiile nconjurtoare (din raza
vizual a turitilor) s fie ntreinute corespunztor - - x x - x x
1.5. Holul de primire, n suprafa minim de 12 m2, sa fie
mobilat i decorat corespunzator x - - - - - -
1.6. Anexele gospodreti pentru creterea animalelor i
psrilor vor fi astfel amplasate i ntreinute, nct s nu
creeze disconfort pentru turiti - - - - x x x
1.7. mprejurimi estetice i eficiente - - - - x x -
1.8. Curte proprie, cu spaii verzi, flori, arbuti etc., bine
ntreinute - - - - x x -
1.9. Animalele de la care provin lactatele s fie atestate ca
sntoase, iar produsele din carne destinate turitilor s fie
examinate sanitar-veterinar - - - - x x x
1.10. Spaii de joac pentru copii - - - - x - -
1.11. Turitii s poat asista la activitile specifice fermei - - - - x x x
1.12. Spaiile aflate mai sus de etajul 2 sa fie deservite de
lift x - - - - - -
1.13. Spaiile aflate mai sus de etajul 4 s fie deservite de
lift - x x - - - -
1.14. Spaii corespunztoare i igienice pentru prepararea i
servirea mesei
1.14.1. Buctrie dotat cu echipamente moderne de
preparare i conservare a alimentelor
- plit electric sau cu gaze x x - - - - -
- main de gtit sau reou electric cu minim dou ochiuri - - x x x x x
- cuptor cu microunde x - - - - - -
- vase pentru prepararea alimentelor i ustensile de x - - - - - -
buctrie din inox sau alt material de calitate superioar1)
- vase pentru prepararea alimentelor i ustensile de
buctrie1) - x x x x x x
- echipamente pentru pstrarea prin frig a alimentelor1) x x x x x x x
- instalaie de ap cald i rece x x x - x - -
- instalaie de ap curent rece - - - x - x -
1.14.2. Sufragerie dotat cu mobilier adecvat, de calitate
superioar i inventar de servire de cea mai bun calitate2) x - - - - - -
1.14.3. Spaiu pentru servirea mesei, dotat cu mese, scaune
i inventar de servire2) - x x - x x -
1) De dimensiuni i caliti corelate cu numrul locurilor de cazare.
2) Prepararea i servirea mesei pot fi realizare de ctre personalul pensiunii
turistice/fermei agroturistice sau direct de ctre turiti n funcie de condiiile
existente n pensiunea turistic/ferma agroturistic respectiv.
1.15. Aer condiionat x - - - - - -
1.16. Racord la reeaua public de canalizare sau la
mijloace proprii de colectare i epurare x x x x x x -
1.17. Cldirea s fie racordat la reeaua electric public x x x x x x -
1.18. Accesul n camerele de dormit i la grupurile sanitare
s fie direct, fr a se trece prin alte camere folosite pentru
dormit x x x x x x x
1.19. Garaj sau parcare proprie - numrul locurilor de
parcare va fi de cel puin 30% din numrul camerelor x - - - - - -
2. Criterii privind spaiile de cazare
2.1. Numrul maxim de locuri (paturi) ntr-o camer 2 2 3 4 2 3 4
2.2. Suprafaa minim a camerelor (n mp):
- camer de 1 loc 15 10 9 8 10 9 8
- camer de 2 locuri 18 13 12 11 13 12 11
- camer de 3 locuri - - 16 14 - 16 14
- camer cu 4 locuri - - - 16 - - 16
- dormitor din apartamente 18 14 12 11 14 12 11
- salonul din apartamente 18 14 12 11 14 12 11
2.3. Pardoselile s fie acoperite cu covoare sau mochet de
bun calitate care atenueaz zgomotul (pardoselile din
parchet, marmur i alte materiale similare pot fi acoperite
i parial) x - - - - - -
2.4. Pardoselile s fie acoperite integral sau parial cu
covoare sau carpete - x x - x x -
2.5. Camerele s dispun de grup sanitar propriu x x - - x - -
2.6. Grup sanitar comun, compus din - 1 cabin WC la 10
locuri1) - - x x - x x
- 1 spltor cu un lavoar cu apa curent cald i rece la 10
locuri1) - - x x - x x
- 1 cabin du cu ap cald i rece la 15 locuri1) - - x x - x -
2.7. nclzire central sau cu gaze la sob de teracot2) x x - - - - -
2.8. nclzire cu sob de teracota sau alte echipamente
admise de P.S.I.2) - - x x x x x
2.9. Surs proprie de nclzire n camerele de baie (nclzire
central sau alte mijloace admise de P.S.I.)2) x x - - x x -
2.10. Televizor color n camere sau apartamente x - - - - - -
2.11. Televizor n camere sau apartamente - x - - - - -
2.12. Televizor n spaiu comun - - x - x - -
2.13 Radio n camere sau apartamente x - - - - - -
2.14. Radio n spaiu comun - x x - x x -
2.15. Telefon la dispoziia turitilor x x - - x - -
1) La fermele agroturistice de 1 stea se admit i WC-uri uscate i spltoare
exterioare alimentate de la surse naturale sau din rezervoare. 2) Pe timp de iarn va
fi asigurat, n camerele de dormit, n spaiile pentru servirea mesei i n bi, o
temperatur minim de 18 C.
3. Dotarea cu mobilier, lenjerie i alte obiecte
3.1. Mobilier uniform ca stil i calitate x x - - x - -
3.2. Pat cu somier, cu saltea sau pat cu saltea relaxa x x - - x - -
3.3. Pat cu saltea - - x x - x x
3.4. Saltea n grosime de 5 cm din ln x - - - - - -
3.5. Hus de protecie1) x x - - x - -
3.6. Mas i scaune x x x x x x x
3.7. Dulap sau spaiu amenajat pentru haine i umerae x x - - x - -
3.8. Cuier x x x x x x x
3.9. Oglind sau toalet x x x x x x x
3.10. Plapum, pled sau ptur de calitate superioar
(patur sau pled - cte 2 buc./persoan2) x x x x x x x
1) Din material absorbant i lavabil (molton, estur matlasat sau pnz
absorbant) care se pune ntre saltea i cearceaf, avnd ca scop protejarea saltelei de
mbibare cu transpiraie etc. 2) La categoria de clasificare 1 stea se admit i pleduri
din esturi n amestec.
3.11. Perne mari cu fulgi x x x x x x -
3.12. Perne mari - - - x - - x
3.13. Cearaf pentru pat i cearaf plic pentru pled, ptur
sau plapum x x x x x x x
3.14. Fee de pern x x x x x x x
3.15. Cuvertur pentru pat x x x - x x -
3.16. Prosoape pentru fa (1 buc./persoan) x x x x x x x
3.17. Prosoape flauate pentru baie (1 buc./persoan) x x x - x x -
3.18. Halat baie x - - - - - -
3.19. Veioz sau aplic la captul patului x x x - x x -
3.20. Perdele transparente x x - - x - -
3.21. Perdele obturate sau alte mijloace estetice de
obturare a luminii x x x x x x x
3.22. Perii pentru haine i pantofi x x x x x x x
3.23. Scrumiere (opional) x x x x x x x
3.24. Pahare (2 buc./persoan) x x x x x x x
3.25. Vaze de flori x x - - x - -
4. Garsonierele i apartamentele vor avea n plus
4.1. Fotolii sau canapea x x - - x - -
4.2. Demifotolii - - x - - x -
4.3. Scaune tapiate - - x - - x
4.4. Mas sau msu x x x x x x x
4.5. Frigider x x - - x - -
4.6. Servant-bar cu pahare de ap, vin, coniac x x - - - - -
4.7. Perdea, covor etc. de calitatea celor din dormitor x x x x x x x
NOT:Dotarile din camerele i din grupurile sanitare destinate turistilor vor fi
puse n exclusivitate la dispoziia acestora. n interiorul acestora nu se admit
lucruri personale ale locatarului (articole de imbracaminte i nclminte,
bibelouri sau alte obiecte care ar putea stinjeni turistii etc.). Anexa 2
CTRE
Ministerul Turismului
............................................................................,
(denumirea agentului economic)

cu sediul n localitatea ......................, str. ............. nr. ...., avnd ca obiect de


activitate .................................................. .....................................................................
........... reprezentat prin .............................., funcia ...................... n calitate
de ................................................................. (preedinte, director, administrator etc.)
v rugm s aprobai eliberarea certificatului de clasificare
pentru ........... ................................................................................ (denumirea unitii)
situat n localitatea .................., str. ...................... nr. ....,
judeul/sectorul ..........................
Declarm c unitatea ntrunete criterii de clasificare la categoria ........ conform
normelor emise de Ministerul Turismului.
Anexm documentaia de clasificare:
- fia de prezentare a unitii, cu precizarea modului de ndeplinire a criteriilor de
clasificare aferente numrului de stele solicitat;
- copia de pe autorizaia de funcionare pentru agenii economici ca asociaii familiale
sau persoanele fizice autorizate Decretului-lege nr. 54/1990;
- copia de pe statutul societii sau de pe hotrrea judectoreasc de nfiinare, din
care s rezulte obiectul de activitate (numai pentru agenii economici constituii ca
societi comerciale potrivit legii);
- copia de pe certificatul de nmatriculare n Registrul comerului (numai n cazul
agenilor economici constituii ca societii comerciale potrivit legii);
- autorizaia sanitar de funcionare;
- autorizaia sanitar-veterinar;
- avizul P.S.I.
Anexa 3NOTA(CTCE)Anexa nr. 3 la norme, mpreun cu schemele convenionale
i schita privind structura i amplasarea camerelor se gsete n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 101 din 25 mai 1995.

UNITATEA .............................. MODEL PENTRU ETAJUL I


.......................................
(tipul i denumirea unitii de cazare)
privind structura i amplasarea camerelor
pe nivelul*) ..................

Director, Administrator,
...................... ........................
Not *)Se ntocmete cte o fi pentru fiecare nivel (demisol, parter, etaje,
mansard).--------

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53581