Sunteți pe pagina 1din 211

TABEL DE CORESPONDEN

DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 26 februarie 2014 privind achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE
-------------------
DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI
din 31 martie 2004privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii

DIRECTIVA 2014/24/UE
TITLUL I: DOMENIU DE APLICARE, DEFINIII I PRINCIPII GENERALE

CAPITOLUL I: Domeniu de aplicare

SECIUNEA 1: OBIECT I DEFINIII

Articolul 1: Obiect i domeniu de aplicare

Articolul 2: Definiii

Articolul 3: Achiziii mixte

SECIUNEA 2: PRAGURI

Articolul 4: Cuantumurile pragului

Articolul 5: Metode de calculare a valorii estimate a achiziiilor

Articolul 6: Revizuirea pragurilor i a listei autoritilor guvernamentale centrale

SECIUNEA 3: EXCLUDERI

Articolul 7: Contracte din sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale

Articolul 8: Excluderi specifice n domeniul comunicaiilor electronice

Articolul 9: Contracte de achiziii publice atribuite i concursuri de proiecte organizate conform unor norme internaionale

Articolul 10: Excluderi specifice pentru contractele de servicii

Articolul 11: Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Articolul 12: Contracte de achiziii publice ncheiate ntre entiti din sectorul public

SECIUNEA 4: SITUAII SPECIALE

Subseciunea 1: Contracte subvenionate i servicii de cercetare i dezvoltare

Articolul 13: Contracte subvenionate de autoritile contractante

Articolul 14: Servicii de cercetare i dezvoltare

Subseciunea 2: Achiziii publice care implic aspecte de aprare sau securitate

Articolul 15: Aprare i securitate

Articolul 16: Achiziii mixte care implic aspecte de aprare i securitate

Articolul 17: Contracte de achiziii publice i concursuri de proiecte care implic aspecte de aprare i securitate care se atribuie
sau se organizeaz conform unor norme internaionale
CAPITOLUL II: Reguli generale

Articolul 18: Principii aplicabile achiziiilor

Articolul 19: Operatori economici

Articolul 20: Contracte rezervate

Articolul 21: Confidenialitate

Articolul 22: Reguli aplicabile comunicrilor

Articolul 23: Nomenclaturi

Articolul 24: Conflicte de interese

TITLUL II: NORME APLICABILE CONTRACTELOR DE ACHIZIII PUBLICE

CAPITOLUL I: Proceduri

Articolul 25: Condiii referitoare la AAP i la alte acorduri internaionale

Articolul 26: Alegerea procedurilor

Articolul 27: Procedura deschis

Articolul 28: Procedura restrns

Articolul 29: Procedura competitiv cu negociere

1
Articolul 30: Dialogul competitiv

Articolul 31: Parteneriatul pentru inovare

Articolul 32: Utilizarea procedurii de negociere fr publicare prealabil

CAPITOLUL II: Tehnici i instrumente pentru achiziiile electronice i agregate

Articolul 33: Acorduri-cadru

Articolul 34: Sisteme dinamice de achiziii

Articolul 35: Licitaii electronice

Articolul 36: Cataloage electronice

Articolul 37: Activiti de achiziie centralizate i organisme centrale de achiziie

Articolul 38: Achiziii comune ocazionale

Articolul 39: Achiziii care implic autoriti contractante din state membre diferite

CAPITOLUL III: Desfurarea procedurii

SECIUNEA 1 PREGTIRE

Articolul 40: Consultri preliminare ale pieei

Articolul 41: Implicarea prealabil a candidailor sau a ofertanilor

Articolul 42: Specificaii tehnice

Articolul 43: Etichete

Articolul 44: Rapoarte de ncercare, certificare i alte mijloace de prob

Articolul 45: Variante

Articolul 46: mprirea contractelor pe loturi

Articolul 47: Stabilirea termenelor

SECIUNEA 2: PUBLICARE I TRANSPAREN

Articolul 48: Anunurile de intenie

Articolul 49: Anunurile de participare

Articolul 50: Anunurile de atribuire a contractelor

Articolul 51: Forma i modalitile de publicare a anunurilor

Articolul 52: Publicarea la nivel naional

Articolul 53: Disponibilitatea n format electronic a documentelor achiziiei

Articolul 54: Invitaiile ctre candidai

Articolul 55: Informarea candidailor i a ofertanilor

SECIUNEA 3: SELECIA PARTICIPANILOR I ATRIBUIREA CONTRACTELOR

Articolul 56: Principii generale

Subseciunea 1: Criterii de selecie calitativ

Articolul 57: Motive de excludere

Articolul 58: Criterii de selecie

Articolul 59: Documentul european de achiziie unic

Articolul 60: Mijloace de prob

Articolul 61: Arhiva de certificate online (e-Certis)

Articolul 62: Standarde de asigurare a calitii i standarde de management de mediu

Articolul 63: Utilizarea capacitilor altor entiti

Articolul 64: Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i certificarea de ctre organisme de drept public sau privat

Subseciunea 2: Reducerea numrului de candidai, de oferte i de soluii

Articolul 65: Reducerea numrului de candidai calificai care urmeaz s fie invitai s participe

Articolul 66: Reducerea numrului de oferte i soluii

Subseciunea 3: Atribuirea contractului

Articolul 67: Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 68: Calcularea costurilor pe ciclu de via

Articolul 69: Oferte anormal de sczute

CAPITOLUL IV: Executarea contractului

Articolul 70: Condiii de executare a contractului

Articolul 71: Subcontractarea

Articolul 72: Modificarea contractului n cursul perioadei sale de valabilitate

Articolul 73: ncetarea contractului

TITLUL III REGIMURI SPECIALE DE ACHIZIII

CAPITOLUL I: Servicii sociale i alte servicii specifice

Articolul 74: Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice

2
Articolul 75: Publicarea anunurilor

Articolul 76: Principii de atribuire a contractelor

Articolul 77: Contracte rezervate pentru anumite servicii

CAPITOLUL II: Norme aplicabile concursurilor de proiecte

Articolul 78: Domeniu de aplicare

Articolul 79: Anunuri

Articolul 80: Norme privind organizarea concursurilor de proiecte i selecia participanilor

Articolul 81: Componena juriului

Articolul 82: Deciziile juriului

TITLUL IV: GUVERNAN

Articolul 83: Asigurarea punerii n aplicare

Articolul 84: Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a contractelor

Articolul 85: Rapoarte naionale i informaii statistice

Articolul 86: Cooperare administrativ

TITLUL V: COMPETENE DELEGATE, COMPETENE DE EXECUTARE I DISPOZIII FINALE

Articolul 87: Exercitarea delegrii de competene

Articolul 88: Procedura de urgen

Articolul 89: Procedura comitetului

Articolul 90: Transpunere i dispoziii tranzitorii

Articolul 91: Abrogri

Articolul 92: Revizuire

Articolul 93: Intrare n vigoare

Articolul 94: Destinatari

ANEXE

ANEXA I AUTORITI GUVERNAMENTALE CENTRALE

ANEXA II LISTA ACTIVITILOR MENIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PUNCTUL 6 LITERA (a)

ANEXA III LISTA PRODUSELOR MENIONATE LA ARTICOLUL 4 LITERA (b), N CEEA CE PRIVETE CONTRACTELE
ATRIBUITE DE CTRE AUTORITILE CONTRACTANTE N DOMENIUL APRRII
ANEXA IV CERINE PRIVIND INSTRUMENTE I DISPOZITIVE DE RECEPIE ELECTRONIC A OFERTELOR, A
CERERILOR DE PARTICIPARE, PRECUM I A PLANURILOR I PROIECTELOR N CAZUL
CONCURSURILOR DE PROIECTE
ANEXA V INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI

Partea A: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND PUBLICAREA UNUI ANUN DE
INTENIE PE UN PROFIL DE CUMPRTOR
Partea B: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE INTENIE (MENIONATE LA ARTICOLUL
48)
Partea C: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE (MENIONATE LA
ARTICOLUL 49)
Partea D: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
(MENIONATE LA ARTICOLUL 50)
Partea E: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND CONCURSURILE DE PROIECTE
[MENIONATE LA ARTICOLUL 79 ALINEATUL (1)]
Partea F: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND REZULTATELE UNUI CONCURS
[MENIONATE LA ARTICOLUL 79 ALINEATUL (2)]
Partea G: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT N
CURSUL PERIOADEI SALE DE VALABILITATE [MENIONATE LA ARTICOLUL 72 ALINEATUL (1)]
Partea H: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE PRIVIND CONTRACTELE
CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE I ALTE SERVICII SPECIFICE [MENIONATE LA ARTICOLUL
75 ALINEATUL (1)]
Partea I: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE INTENIE CARE AU CA OBIECT SERVICIILE
SOCIALE I ALTE SERVICII SPECIFICE [MENIONATE LA ARTICOLUL 75 ALINEATUL (1)]
Partea J: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND
CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE I ALTE SERVICII SPECIFICE [MENIONATE
LA ARTICOLUL 75 ALINEATUL (2)]
ANEXA VI INFORMAIILE CARE TREBUIE INCLUSE N DOCUMENTELE ACHIZIIEI N CAZUL LICITAIILOR
ELECTRONICE [ARTICOLUL 35 ALINEATUL (4)]
NEXA VII DEFINIIA ANUMITOR SPECIFICAII TEHNICE

ANEXA VIII DETALII PRIVIND PUBLICAREA

ANEXA IX CONINUTUL INVITAIILOR DE DEPUNERE A OFERTELOR, DE PARTICIPARE LA DIALOG SAU DE


CONFIRMARE A INTERESULUI PREVZUTE LA ARTICOLUL 54
ANEXA X LISTA CONVENIILOR INTERNAIONALE N DOMENIUL SOCIAL I AL MEDIULUI MENIONATE LA
ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2)
ANEXA XI REGISTRE

AexA XII MIJLOACE DE DOVEDIRE A NDEPLINIRII CRITERIILOR DE SELECIE

ANEXA XIII LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ALE UE MENIONATE LA ARTICOLUL 68 ALINEATUL (3)

3
ANEXA XIV SERVICII MENIONATE LA ARTICOLUL 74

ANEXA XV TABEL DE CORESPONDEN

DIRECTIVA 2014/24/UE Directiva2004/18/CE


CONSIDERENTE CONSIDERENTE
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii articolul 47 alineatul (2) i articolele 55 i 59,
Europene, n special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 i
articolul 114, avnd n vedere propunerea Comisiei,
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European,
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre
parlamentele naionale,
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social
European (1), hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 din tratat,
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), avnd n vedere proiectul aprobat de comitetul de conciliere la 9 decembrie
2003,
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ
ordinar (3), ntruct:
ntruct:
(1) Cu ocazia noilor modificri aduse Directivei 92/50/CEE a Consiliului
(1)Atribuirea contractelor de achiziii publice de ctre sau n
din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
numele autoritilor statelor membre trebuie s respecte
contractelor de achiziii publice de servicii, Directivei 93/36/CEE a
principiile Tratatului privind funcionarea Uniunii
Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de
Europene (TFUE), mai exact libera circulaie a mrfurilor,
atribuire a contractelor de achiziii publice de bunuri i Directivei
libertatea de stabilire i libertatea de a furniza servicii,
93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1933 privind coordonarea
precum i principiile care deriv din acestea, cum ar fi
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri,
egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaterea
modificri care sunt necesare pentru a rspunde cerinelor de
reciproc, proporionalitatea i transparena. Cu toate
simplificare i de modernizare formulate att de autoritile
acestea, pentru contractele de achiziii publice care
contractante, ct i de operatorii economici n rspunsurile la Cartea
depesc o anumit valoare, ar trebui elaborate dispoziii
verde adoptat de Comisie la 27 noiembrie 1996, directivele
pentru coordonarea procedurilor de achiziii publice
menionate anterior trebuie reformulate, n vederea claritii, ntr-un
naionale, pentru ca principiile respective s fie transpuse
singur text. Prezenta directiv se fondeaz pe jurisprudena Curii de
n practic i achiziiile publice s fie deschise
Justiie, n special jurisprudena privind criteriile de atribuire, care
concurenei.
precizeaz posibilitatea autoritilor contractante de a rspunde
(2)Achiziiile publice joac un rol cheie n strategia Europa nevoilor publicului vizat, inclusiv n domeniul mediului i social, cu
2020, prezentat n Comunicarea Comisiei din 3 martie condiia ca respectivele criterii s aib legtur cu obiectul
2010 intitulat Europa 2020, O strategie european contractului, s nu confere autoritii contractante o libertate
pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil nelimitat de alegere, s fie menionate n mod expres i s respecte
incluziunii (denumit n continuare strategia Europa principiile fundamentale prevzute la motivul 2.
2020 pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil
incluziunii), reprezentnd unul dintre instrumentele de (2) Atribuirea contractelor ncheiate n statele membre n numele statului,
pia care trebuie utilizate pentru realizarea unei creteri al colectivitilor teritoriale i al altor organisme de drept public
inteligente, durabile i favorabile incluziunii, asigurnd n trebuie s respecte principiile prevzute de tratat, n special principiul
acelai timp o utilizare ct mai eficient a fondurilor liberei circulaii a mrfurilor, principiul libertii de stabilire i
publice. n acest scop, normele n materie de achiziii principiul libertii de a presta servicii, precum i principiile care
publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea,
Parlamentului European i a Consiliului (4) i Directiva recunoaterea reciproc, proporionalitatea i transparena. Cu toate
2004/18/CE a Parlamentului European i a acestea, n ceea ce privete contractele de achiziii publice care
Consiliului (5) ar trebui revizuite i modernizate pentru a depesc o anumit valoare, se recomand elaborarea unor dispoziii
crete eficiena cheltuielilor publice, a facilita participarea de coordonare comunitar a procedurilor interne de atribuire a
ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM-uri) la achiziiile contractelor fondate pe aceste principii, pentru a le putea garanta
publice i a permite achizitorilor s utilizeze mai eficient efectele i pentru a asigura un mediu concurenial n ceea ce privete
achiziiile publice n sprijinul unor obiective societale achiziiile publice. Prin urmare, aceste dispoziii de coordonare trebuie
comune. Totodat, este necesar ca anumite noiuni i interpretate n conformitate cu normele i principiile menionate
concepte de baz s fie clarificate pentru a asigura anterior i n conformitate cu celelalte norme prevzute de tratat.
securitatea juridic i a ncorpora anumite aspecte ale
jurisprudenei constante a Curii de Justiie a Uniunii (3) Aceste dispoziiile de coordonare trebuie s respecte, n msura
Europene n acest domeniu. posibilului, procedurile i practicile n vigoare n fiecare dintre statele
(3)La punerea n aplicare a prezentei directive, ar trebui luat membre.
n considerare Convenia Naiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu handicap (6), n special n (4) Statele membre trebuie s se asigure c participarea unui organism de
legtur cu alegerea mijloacelor de comunicare, a drept public n calitate de ofertant la o procedur de atribuire a unui
specificaiilor tehnice, a criteriilor de atribuire i a contract de achiziii publice nu duce la o denaturare a concurenei n
condiiilor de executare a unui contract. ceea ce privete ofertanii privai.
(4)Formele tot mai diverse ale aciunii publice au fcut (5) n conformitate cu articolul 6 din tratat, cerinele de protecie a
necesar definirea mai clar a nsi noiunii de achiziie mediului trebuie integrate n definirea i punerea n aplicare a
public; totui, aceast clarificare nu ar trebui s extind politicilor i aciunilor Comunitii menionate la articolul 3 din tratat,
domeniul de aplicare al prezentei directive n raport cu cel n special n vederea promovrii unei dezvoltri durabile. Prin urmare,
al Directivei 2004/18/CE. Normele Uniunii privind prezenta directiv clarific modul n care autoritile contractante pot
achiziiile publice nu sunt menite s acopere toate formele contribui la protecia mediului i la promovarea unei dezvoltri
de pli din fonduri publice, ci numai pe cele care vizeaz durabile, garantndu-le totodat posibilitatea de a obine cel mai bun
achiziia de lucrri, de produse sau de servicii cu titlu raport calitate/pre pentru contractele lor.
oneros prin intermediul unui contract de achiziii publice.

4
Ar trebui s se clarifice faptul c astfel de achiziii de
lucrri, de produse sau de servicii ar trebui s fac obiectul (6) Nici una dintre dispoziiile prevzute de prezenta directiv nu trebuie
prezentei directive, indiferent dac sunt puse n aplicare s interzic impunerea sau aplicarea unor msuri necesare pentru a
prin achiziie, leasing sau alte forme contractuale. proteja ordinea, moralitatea i sigurana public, sntatea, viaa
Noiunea de achiziie ar trebui interpretat n sens larg, ca oamenilor, animalelor i plantelor, n special n vederea unei
obinerea beneficiilor de pe urma lucrrilor, a produselor dezvoltri durabile, cu condiia ca respectivele msuri s fie conforme
sau a serviciilor n cauz, fr a implica n mod necesar un cu tratatul.
transfer de proprietate ctre autoritile contractante. Mai
mult, simpla finanare a unei activiti, n special prin (7) Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind
intermediul granturilor, care este adesea legat de ncheierea, n numele Comunitii Europene, cu privire la probleme de
obligaia de a rambursa sumele primite n cazul n care competena sa, a acordurilor de negocieri comerciale multilaterale din
acestea nu sunt utilizate n scopurile crora le sunt cadrul Rundei Uruguay (1986-1994), a aprobat n special acordul
destinate, nu este reglementat, de obicei, de normele n OMC privind achiziiile publice, denumit n continuare acord, al
materie de achiziii publice. n mod similar, situaiile n crui scop este stabilirea unui cadru multilateral de drepturi i obligaii
care toi operatorii care ndeplinesc anumite condiii sunt echilibrate n domeniul contractelor de achiziii publice, n vederea
autorizai s efectueze o anumit sarcin, fr nicio liberalizrii i extinderii comerului mondial.
selectivitate, cum ar fi sistemele care dau consumatorilor
posibilitatea de a alege sau sistemele de servicii pe baz de innd seama de drepturile i angajamentele internaionale ale
bonuri, ar trebui s nu fie nelese ca fiind sisteme de Comunitii ce decurg din acceptarea acordului, regimul aplicabil
achiziii publice, ci ca simple sisteme de autorizare (de ofertanilor i produselor din rile tere semnatare este cel definit de
exemplu, licene pentru medicamente sau servicii acord. Acordul n cauz nu are efect direct. Prin urmare, autoritile
medicale). contractante prevzute de acord, care respect prezenta directiv i o
aplic operatorilor economici din rile tere semnatare ale acordului,
(5)Ar trebui reamintit c prezenta directiv nu oblig sub trebuie s respecte, n egal msur, i respectivul acord. De asemenea,
nicio form statele membre s contracteze sau s aceste dispoziii de coordonare trebuie s garanteze operatorilor
externalizeze furnizarea de servicii pe care doresc s le economici din Comunitate condiii de participare la procedurile de
pun la dispoziie ele nsele sau s le organizeze prin alte achiziii publice la fel de favorabile ca cele rezervate operatorilor
mijloace dect prin contracte de achiziii publice n sensul economici din rile tere semnatare ale acordului.
prezentei directive. Nu ar trebui inclus furnizarea de
servicii n temeiul legilor, al regulamentelor sau al (8) nainte de lansarea unei proceduri de atribuire a unui contract,
contractelor de munc. n unele state membre, acesta ar autoritile contractante pot solicita sau accepta, prin intermediul unui
putea fi cazul, de exemplu, pentru anumite servicii dialog tehnic, o recomandare care s poat fi folosit la pregtirea
administrative i guvernamentale, cum ar fi serviciile unui caiet de sarcini, cu condiia ca respectiva recomandare s nu aib
executive i legislative sau furnizarea anumitor servicii ca efect mpiedicarea concurenei.
comunitii, cum ar fi serviciile de afaceri externe,
serviciile din domeniul justiiei sau serviciile obligatorii de (9) innd seama de diversitatea contractelor de achiziii publice, este
asigurri sociale. necesar ca autoritile contractante s poat prevedea att atribuirea
(6)De asemenea, este oportun s se reaminteasc c prezenta separat, ct i atribuirea comun a contractelor de proiectare i
directiv nu ar trebui s afecteze legislaia statelor membre execuie a lucrrilor. Prezenta directiv nu urmrete s indice o
n domeniul asigurrilor sociale. De asemenea, aceasta nu atribuire separat sau comun a contractelor de achiziii publice.
ar trebui s abordeze liberalizarea serviciilor de interes Decizia de atribuire separat sau comun a contractelor trebuie s fie
economic general, rezervate entitilor publice sau private, determinat de criterii cantitative i economice care pot fi definite n
i nici privatizarea entitilor publice furnizoare de dreptul intern.
servicii.
(10) Un contract poate fi considerat contract de achiziii publice de lucrri
Ar trebui reamintit totodat c statele membre au libertatea
numai n cazul n care obiectul su urmrete n mod special realizarea
de a organiza furnizarea de servicii sociale obligatorii sau
activitilor prevzute de anexa I, chiar dac contractul n cauz poate
de alte servicii, cum sunt serviciile potale, fie ca servicii
cuprinde alte servicii necesare pentru realizarea respectivelor
de interes economic general, fie ca servicii fr caracter
activiti. n anumite cazuri, contractele de achiziii publice de servicii,
economic de interes general sau ca o combinaie a
n special n domeniul serviciilor de gestionare a proprietilor, pot
acestora. Este necesar s se clarifice faptul c serviciile
include i lucrri. Cu toate acestea, respectivele lucrri, n msura n
fr caracter economic de interes general nu ar trebui s
care sunt auxiliare i constituie, prin urmare, o eventual consecin
fac obiectul prezentei directive.
sau o completare a obiectului principal al contractului, nu pot justifica
(7)n cele din urm, ar trebui s se reaminteasc faptul c clasificarea contractului n categoria contractelor de achiziii publice
prezenta directiv nu aduce atingere libertii autoritilor de lucrri.
naionale, regionale i locale de a defini, n conformitate
cu dreptul Uniunii, serviciile de interes economic general, (11) Trebuie prevzut o definiie comunitar a acordurilor-cadru, precum
domeniul de aplicare al acestora i caracteristicile i a normelor speciale pentru acordurile-cadru ncheiate pentru
serviciului care trebuie furnizat, inclusiv eventualele contractele care intr n domeniul de aplicare a prezentei directive. n
condiii referitoare la calitatea serviciului, n vederea conformitate cu respectivele norme, n cazul n care o autoritate
urmririi obiectivelor lor de politic public. De contractant ncheie, n conformitate cu dispoziiile prevzute de
asemenea, prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere prezenta directiv, un acord-cadru privind, n special, publicitatea,
competenei autoritilor naionale, regionale i locale de termenele i condiiile de depunere a ofertelor, respectiva autoritate
a furniza, contracta i finana servicii de interes economic contractant poate ncheia, pe durata acestui acord-cadru, contracte
general n conformitate cu articolul 14 din TFUE i cu bazate pe un astfel de acord-cadru, fie aplicnd condiiile stabilite n
Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general respectivul acord-cadru, fie, n cazul n care prin acordul-cadru nu au
anexat la TFUE i la Tratatul privind Uniunea European fost stabilite anterior toate condiiile, dup relansarea concurenei ntre
(TUE). n plus, prezenta directiv nu are drept obiect prile la acordul-cadru n ceea ce privete condiiile nestabilite.
finanarea serviciilor de interes economic general sau Restabilirea concurenei trebuie s rspund anumitor norme destinate
schemele de ajutor oferit de statele membre n special n s garanteze flexibilitatea necesar i respectarea principiilor generale,
domeniul social, n conformitate cu normele Uniunii n special a principiului egalitii de tratament. Din aceste motive,
privind concurena. durata acordurilor-cadru trebuie limitat i nu trebuie s depeasc
(8)Un contract ar trebui s poat fi considerat contract de patru ani, cu excepia cazurilor justificate n mod corespunztor de
achiziii publice de lucrri numai n cazul n care obiectul autoritile contractante.
su urmrete n mod special realizarea activitilor
prevzute de anexa II, chiar dac contractul n cauz (12) Unele tehnici electronice noi de achiziie sunt n continu dezvoltare.
cuprinde alte servicii necesare pentru realizarea Astfel de tehnici permit extinderea concurenei i ameliorarea
respectivelor activiti. n anumite cazuri, contractele de eficienei comenzii publice, n special n ceea ce privete economia de

5
achiziii publice de servicii, n special n domeniul timp i bani pe care le implic utilizarea lor. Autoritile contractante
serviciilor de gestionare a proprietilor, pot include i pot utiliza tehnici electronice de achiziie, cu condiia ca utilizarea
lucrri. Cu toate acestea, includerea n contract a acestora s fie conform cu normele stabilite de prezenta directiv i
respectivelor lucrri, n msura n care sunt auxiliare i principiul egalitii de tratament, principiul nediscriminrii i
constituie, prin urmare, o eventual consecin sau o principiul transparenei. n aceast msur, depunerea unei oferte de
completare a obiectului principal al contractului, nu ctre un ofertant, n special n cazul restabilirii concurenei n temeiul
justific clasificarea contractului de servicii publice n unui acord-cadru sau al punerii n aplicare a unui sistem dinamic de
categoria contractelor de achiziii publice de lucrri. achiziie, poate lua forma unui catalog electronic al respectivului
Cu toate acestea, innd seama de diversitatea contractelor ofertant, n cazul n care acesta folosete mijloacele de comunicare
de achiziii publice de lucrri, este necesar ca autoritile alese de autoritatea contractant n conformitate cu articolul 42.
contractante s poat prevedea att atribuirea separat, ct
i atribuirea comun a contractelor de proiectare i (13) innd seama de extinderea rapid a sistemelor electronice de
execuie a lucrrilor. Prezenta directiv nu urmrete s achiziie, ar trebui deja prevzute norme adecvate care s permit
recomande o atribuire separat sau comun a contractelor autoritilor contractante s profite pe deplin de posibilitile oferite
de achiziii publice. de respectivele sisteme. n aceast perspectiv, trebuie definit un
sistem dinamic de achiziie n totalitate electronic pentru achiziiile de
(9)Realizarea unei lucrri corespunztoare cerinelor uz curent i trebuie stabilite norme speciale de punere n aplicare i de
menionate de o autoritate contractant presupune ca funcionare a unui astfel de sistem pentru a garanta tratamentul
autoritatea n cauz s fi luat msuri n vederea definirii echitabil al fiecrui operator economic care dorete s participe. Orice
tipului de lucrare sau cel puin s fi avut o influen operator economic trebuie s poat adera la un astfel de sistem, din
decisiv asupra conceperii acesteia. n cazul n care momentul n care depune o ofert indicativ conform caietului de
contractantul efectueaz lucrarea integral sau parial prin sarcini i ndeplinete criteriile de selecie. Prin crearea unei liste de
mijloace proprii sau asigur realizarea lucrrilor prin alte ofertani deja selectai i prin posibilitatea acordat noilor ofertani de
mijloace, clasificarea contractului ar trebui s rmn a se nscrie pe respectiva list, aceast tehnic de achiziie permite
aceea de contract de lucrri, att timp ct contractantul i autoritilor contractante s dispun de o gam larg de oferte graie
asum obligaia direct sau indirect, executorie din punct mijloacelor electronice utilizate i, prin urmare, s asigure o utilizare
de vedere legal, de a se asigura c lucrrile vor fi efectuate. optim a fondurilor publice printr-o concuren extins.
(10)Noiunea de autoriti contractante i, n special,
noiunea de organisme de drept public au fost (14) Deoarece licitaiile electronice reprezint o tehnic din ce n ce mai
examinate n mod repetat n jurisprudena Curii de utilizat, trebuie prevzut o definiie comunitar a respectivelor
Justiie a Uniunii Europene. Pentru a clarifica faptul c licitaii, care trebuie ncadrate prin norme speciale care s garanteze
domeniul de aplicare ratione personae al prezentei desfurarea lor n deplin conformitate cu principiile egalitii de
directive ar trebui s rmn neschimbat, este adecvat s tratament, nediscriminrii i transparenei. n acest scop, trebuie s se
se menin definiia pe care Curtea s-a bazat i s se prevad ca respectivele licitaii electronice s aib ca obiect numai
ncorporeze un anumit numr de clarificri oferite de contractele de lucrri, de furnizare de bunuri i de servicii pentru care
jurisprudena respectiv ca o cheie a unei mai bune specificaiile pot fi stabilite cu precizie. Acesta poate fi cazul
nelegeri a definiiilor propriu-zise, fr intenia de a contractelor de bunuri, lucrri i servicii recurente. n acelai scop,
modifica nelegerea conceptului astfel cum a fost trebuie s se prevad, de asemenea, ca respectiva clasificare a
elaborat n jurispruden. n acest scop, ar trebui s se ofertanilor s poat fi realizat n orice moment al licitaiei
clarifice c un organism care funcioneaz n condiii electronice. Utilizarea licitaiilor electronice permite autoritilor
normale de pia, care urmrete obinerea unui profit i contractante s le solicite ofertanilor s prezinte preuri noi, corectate
care suport pierderile care rezult din exercitarea n jos, i, n cazul n care contractul se atribuie ofertei celei mai
activitii sale nu ar trebui s fie considerat ca fiind un avantajoase din punct de vedere economic, s mbunteasc
organism de drept public, deoarece necesitile de elemente din oferte, altele dect preurile. Pentru a asigura respectarea
interes general, pentru ndeplinirea crora a fost creat sau principiului transparenei, numai elementele care pot fi evaluate
pentru care i s-a ncredinat sarcina de a le ndeplini, pot automat, prin mijloace electronice, fr intervenia i evaluarea
fi considerate a avea caracter industrial sau comercial. autoritii contractante, pot face obiectul licitaiilor electronice, i
anume numai elementele care sunt cuantificabile astfel nct s poat
n mod similar, condiia referitoare la originea finanrii
fi exprimate n cifre sau n procente. n schimb, acele aspecte din oferte
organismului examinat a fost, de asemenea, examinat n
care implic evaluarea unor elemente necuantificabile nu trebuie s
jurispruden, care a clarificat, ntre altele, c finanarea
fac obiectul licitaiilor electronice. Prin urmare, anumite contracte de
n cea mai mare parte nseamn ntr-o proporie mai
lucrri i de servicii care implic activiti intelectuale, cum ar fi
mare de jumtate i c o astfel de finanare poate include
proiectarea unei lucrri, nu trebuie s fac obiectul licitaiilor
pli de la utilizatori care sunt impuse, calculate i
electronice.
colectate n conformitate cu normele de drept public.
(11)n cazul contractelor mixte, normele aplicabile ar trebui (15) n statele membre s-au dezvoltat unele tehnici de achiziie centralizat.
s fie determinate cu privire la obiectul principal al Mai multe autoriti contractante sunt rspunztoare de realizarea de
contractului, n cazul n care diferitele pri care achiziii sau de atribuirea unor contracte de achiziii publice/acorduri-
constituie contractul nu pot fi separate n mod obiectiv. cadru destinate altor autoriti contractante. Dat fiind importana
Prin urmare, ar trebui s se clarifice modul n care volumului de achiziii, aceste tehnici permit extinderea concurenei i
autoritile contractante ar trebui s stabileasc dac mbuntirea eficienei comenzii publice. Prin urmare, trebuie
prile pot fi separate sau nu. O astfel de clarificare ar prevzut o definiie comunitar a organismului central de achiziie,
trebui s se bazeze pe jurisprudena relevant a Curii de pentru uzul autoritilor contractante. De asemenea, trebuie definite
Justiie a Uniunii Europene. condiiile n care se poate considera c, n vederea respectrii
Determinarea ar trebui efectuat de la caz la caz, n care principiilor nediscriminrii i egalitii de tratament, autoritile
inteniile exprimate sau presupuse ale autoritii contractante care achiziioneaz lucrri, bunuri i servicii recurgnd la
contractante de a considera diferitele aspecte care un organism central de achiziie, ndeplinesc dispoziiile prezentei
compun un contract mixt ca fiind indivizibile ar trebui s directive.
nu fie suficiente, dar ar trebui s fie sprijinite de dovezi
obiective care s le justifice i s stabileasc necesitatea (16) Pentru a ine seama de diversitatea circumstanelor existente n statele
de a ncheia un contract unic. O astfel de nevoie membre, trebuie lsat la latitudinea acestora din urm s decid dac
justificat de a ncheia un contract unic ar putea fi, de autoritile contractante din statele respective pot recurge la acorduri-
exemplu, prezent n cazul construciei unei singure cadru, la organisme centrale de achiziie, la sisteme dinamice de
cldiri, din care o parte urmeaz s fie utilizat direct de achiziie, la licitaii electronice i la procedura dialogului competitiv,
ctre autoritatea contractant n cauz, iar o alt parte s astfel cum sunt definite i reglementate n prezenta directiv.
fie exploatat n temeiul unei concesiuni, de exemplu
pentru a furniza spaii publice de parcare. Ar trebui s se (17) Sporirea numrului de praguri de aplicare a dispoziiilor de coordonare
clarifice faptul c nevoia de a ncheia un contract unic reprezint o complicaie pentru autoritile contractante. Mai mult, n

6
poate fi justificat att de motive de natur tehnic, ct i contextul uniunii monetare, respectivele praguri trebuie fixate n euro.
de natur economic. Prin urmare, trebuie fixate praguri, n euro, pentru a simplifica
(12)n cazul contractelor mixte care pot fi divizate, aplicarea dispoziiilor n cauz, asigurnd totodat respectarea
autoritile contractante au posibilitatea de a acorda pragurilor prevzute de acord, care sunt exprimate n drepturi speciale
contracte separate pentru diferite pri ale contractului de tragere. n acest context, trebuie prevzut, de asemenea, o
mixt, situaie n care prevederile aplicabile fiecrei pri revizuire periodic a pragurilor exprimate n euro, pentru a le adapta,
ar trebui stabilite exclusiv cu privire la caracteristicile dac este necesar, n funcie de posibilele variaii n valoarea monedei
contractului respectiv. Pe de alt parte, n cazul n care euro n raport cu dreptul special de tragere.
autoritile contractante opteaz pentru includerea n
achiziiile publice a altor elemente, indiferent de valoarea (18) n scopul punerii n aplicare a normelor prevzute de prezenta
lor i de regimul juridic care ar fi fost aplicabil directiv i n vederea supravegherii, domeniul serviciilor poate fi cel
elementelor suplimentare, principiul de baz ar trebui s mai bine definit prin mprirea n categorii corespunztoare unor
fie c, n cazul n care un contract se acord n temeiul anumite poziii dintr-o nomenclatur comun i gruparea lor n dou
prevederilor prezentei directive, n mod separat, prezenta anexe, II A i II B, n conformitate cu regimul la care sunt supuse. n
directiv ar trebui s se aplice n continuare ntregului ceea ce privete serviciile prevzute de anexa II B, dispoziiile
contract mixt. aplicabile, prevzute de prezenta directiv, nu trebuie s aduc
atingere punerii n aplicare a normelor comunitare specifice serviciilor
(13)Cu toate acestea, ar trebui prevzute dispoziii speciale n cauz.
pentru contractele mixte care includ aspecte legate de
aprare sau securitate sau elemente care nu sunt incluse (19) n ceea ce privete contractele de achiziii publice de servicii, aplicarea
n domeniul de aplicare al TFUE. n aceste cazuri, integral a prezentei directive trebuie limitat, pe o perioad
neaplicarea prezentei directive ar trebui s fie posibil tranzitorie, la contractele n cazul crora dispoziiile prezentei
dac acordarea unui contract unic este justificat de directive permit realizarea tuturor posibilitilor de amplificare a
motive obiective i dac decizia de acordare a unui schimburilor comerciale transfrontaliere. Contractele pentru alte
contract unic nu este luat n scopul excluderii servicii trebuie monitorizate n decursul perioadei tranzitorii, nainte
contractelor de la aplicarea prezentei directive sau a de luarea unei decizii privind aplicarea integral a prezentei directive.
Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European i a n acest scop, trebuie definit mecanismul respectivei monitorizri.
Consiliului (7). Ar trebui s se clarifice faptul c Acest mecanism trebuie s permit, n acelai timp, accesul celor
autoritile contractante nu ar trebui s fie mpiedicate s interesai la informaiile relevante.
opteze pentru aplicarea prezentei directive la anumite
contracte mixte n locul aplicrii Directivei 2009/81/CE. (20) Contractele de achiziii publice atribuite de autoritile contractante
(14)Ar trebui s se clarifice faptul c noiunea operatori care i desfoar activitatea n sectorul apei, al energiei, al
economici ar trebui interpretat n sens larg, pentru a transporturilor i al serviciilor potale i care se nscriu n cadrul
include orice persoane i/sau entiti care asigur acestor activiti sunt reglementate de Directiva 2004/17/CE a
executarea de lucrri, furnizarea de produse sau de Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de
servicii pe pia, indiferent de forma juridic n baza coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor n sectorul apei,
creia au ales s funcioneze. Prin urmare, firmele, al energiei, al transporturilor i al serviciilor potale. Cu toate acestea,
sucursalele, filialele, parteneriatele, societile contractele atribuite de autoritile contractante n cadrul activitilor
cooperative, societile cu rspundere limitat, lor de prestare de servicii n sectorul transportului maritim, de coast
universitile, publice sau private, i alte tipuri de entiti, sau fluvial trebuie s intre n domeniul de aplicare a prezentei
n afara persoanelor fizice, ar trebui s fie toate cuprinse directive.
n noiunea de operator economic, indiferent dac sunt
sau nu persoane juridice n toate circumstanele. (21) innd seama de situaia concurenei efective a pieelor din sectorul
telecomunicaiilor ca urmare a punerii n aplicare a normelor
(15)Ar trebui s se clarifice faptul c grupurile de operatori
comunitare destinate s liberalizeze acest sector, contractele de
economici, inclusiv n cazul n care s-au reunit sub forma
achiziii publice din sectorul n cauz trebuie excluse din domeniul de
unei asociaii temporare, pot participa la proceduri de
aplicare a prezentei directive, n msura n care sunt destinate n
atribuire fr s fie necesar s adopte o anumit form
principal s permit autoritilor contractante s ntreprind anumite
juridic. n msura n care este necesar, spre exemplu n
activiti n sectorul telecomunicaiilor. Aceste activiti sunt definite
cazul n care este necesar rspunderea n solidar, se
n conformitate cu definiiile utilizate la articolele 1, 2 i 8 din
poate solicita o form specific n cazul n care contractul
Directiva 93/38/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind
se atribuie unor astfel de grupuri.
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii n
De asemenea, ar trebui s se clarifice c autoritile sectoarele apei, energiei, transporturilor i telecomunicaiilor, astfel
contractante ar trebui s poat stabili explicit modul n nct prezenta directiv nu se aplic contractelor care au fost excluse
care grupurile de operatori economici trebuie s din domeniul de aplicare a Directivei 93/38/CEE n temeiul articolului
ndeplineasc cerinele legate de situaia economic i 8 din respectiva directiv.
financiar, astfel cum au fost stabilite n prezenta
directiv, sau criteriile legate de capacitile tehnice i (22) Trebuie prevzute cazurile n care este posibil s nu se aplice msurile
profesionale care sunt cerute operatorilor economici care de coordonare a procedurilor din motive de siguran sau de pstrare
particip n mod individual. a secretului de stat sau din cauza aplicabilitii unor norme speciale de
Executarea contractelor de ctre grupuri de operatori atribuire a contractelor, care sunt reglementate prin acorduri
economici poate necesita stabilirea unor condiii care nu internaionale, care privesc staionarea trupelor sau care sunt specifice
sunt impuse participanilor individuali. Aceste condiii, organizaiilor internaionale.
care ar trebui s fie justificate de motive obiective i s
fie proporionale, ar putea s includ, spre exemplu, (23) n conformitate cu articolul 163 din tratat, ncurajarea cercetrii i
cerina de numire a unor reprezentani comuni sau a unui dezvoltrii tehnologice constituie unul dintre mijloacele de
partener principal pentru procedura de achiziii sau de consolidare a bazelor tiinifice i tehnologice ale industriei
solicitare de informaii cu privire la statutul lor. Comunitii, iar deschiderea contractelor de achiziii publice de
servicii contribuie la realizarea acestui obiectiv. Prezenta directiv nu
(16)Autoritile contractante ar trebui s recurg la toate reglementeaz cofinanarea programelor de cercetare; prin urmare,
mijloacele posibile aflate la dispoziia acestora, prezenta directiv nu reglementeaz contractele de servicii de
prevzute de legislaia naional, pentru a preveni cercetare i de dezvoltare, altele dect cele ale cror beneficii aparin
denaturri ale procedurilor de achiziii publice, generate exclusiv autoritii contractante pentru a fi utilizate n scopuri proprii
de conflicte de interese. Acestea ar putea include i n exercitarea propriilor activiti, cu condiia ca serviciile prestate
proceduri viznd identificarea, prevenirea i soluionarea s fie n ntregime remunerate de ctre autoritatea contractant.
conflictelor de interese.
(17)Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului (8) a fost aprobat (24) n cadrul serviciilor, contractele de achiziie sau de locaiune de bunuri
Acordul privind achiziiile publice al Organizaiei imobile sau de drepturi asupra unor astfel de bunuri prezint

7
Mondiale a Comerului (AAP). Obiectivul AAP este caracteristici speciale, care fac inadecvat aplicarea normelor de
de a institui un cadru multilateral de drepturi i obligaii atribuire a contractelor de achiziii publice.
echilibrate referitoare la contractele de achiziii publice
n scopul de a realiza liberalizarea i expansiunea (25) Atribuirea contractelor de achiziii publice pentru anumite servicii
comerului mondial. Pentru contractele reglementate de audiovizuale n domeniul radiodifuziunii trebuie s in seama de
anexele 1, 2, 4 i 5 i de notele generale la apendicele I al aspecte de importan cultural i social, care fac inadecvat
Uniunii Europene la AAP, precum i de alte acorduri aplicarea normelor de atribuire a contractelor. Din aceste motive,
internaionale pertinente obligatorii pentru Uniune, trebuie prevzut o excepie pentru contractele de achiziii publice de
autoritile contractante ar trebui s i ndeplineasc servicii care urmresc cumprarea, dezvoltarea, producia sau
obligaiile care le revin n temeiul acestor acorduri prin coproducia de programe gata de difuzare i de alte servicii
aplicarea prezentei directive operatorilor economici din pregtitoare, precum cele privind scenariile sau alte prestaii artistice
rile tere semnatare ale acordurilor. necesare pentru realizarea programului, precum i contractele privind
(18)AAP se aplic contractelor care depesc anumite timpii de emisie. Cu toate acestea, aceast excludere nu trebuie s se
praguri, stabilite n AAP i exprimate n drepturi speciale aplice furnizrii de echipamente tehnice necesare pentru producia,
de tragere. Pragurile stabilite prin prezenta directiv ar coproducia i emisia respectivelor programe. Prin emisie se
trebui adaptate pentru a corespunde echivalentului n nelege transmisia i difuzarea prin intermediul oricrei reele
euro al pragurilor fixate n AAP. De asemenea, ar trebui electronice.
s se prevad i o revizuire periodic a pragurilor
exprimate n euro, pentru a le adapta, prin intermediul (26) Serviciile de arbitraj i de conciliere sunt furnizate, de obicei, de
unei operaiuni pur matematice, la eventualele variaii ale organisme sau de persoane desemnate sau selectate ntr-un mod care
valorii monedei euro n raport cu respectivele drepturi nu poate fi supus normelor de atribuire a contractelor de achiziii
speciale de tragere. n afara ajustrilor matematice publice.
periodice respective, ar trebui s se analizeze, cu ocazia
urmtoarei runde de negocieri, posibilitatea unei creteri (27) n conformitate cu acordul, serviciile financiare prevzute de prezenta
a pragurilor stabilite n AAP. directiv nu includ instrumente de politic monetar, cursurile de
schimb, datorii publice, gestionarea rezervelor i de alte politici care
(19)Ar trebui s se clarifice faptul c, n vederea estimrii implic operaiuni cu titluri sau cu alte instrumente financiare, n
valorii unui contract, trebuie avute n vedere toate special operaiunile autoritilor contractante de strngere de bani sau
veniturile, indiferent dac provin de la autoritatea de capital. n consecin, contractele referitoare la emisiunea,
contractant sau de la teri. De asemenea, ar trebui s se cumprarea, vnzarea sau transferul de titluri sau de alte instrumente
clarifice faptul c, n scopul estimrii pragurilor, noiunea financiare nu fac obiectul prezentei directive. Serviciile furnizate de
de produse similare ar trebui s fie neleas ca produse bncile centrale sunt, de asemenea, excluse.
care sunt destinate utilizrilor identice sau similare, cum
ar fi livrarea unei game de produse alimentare sau de (28) ncadrarea n munc i munca sunt elemente eseniale ce garanteaz
articole diferite de mobilier de birou. n mod normal, un anse egale pentru toi i contribuie la integrarea n societate. n acest
operator economic activ n domeniul respectiv ar putea context, atelierele protejate i programele de ocupare protejate
s prezinte astfel de produse ca fcnd parte din gama sa contribuie n mod eficient la promovarea integrrii sau reintegrrii
normal de produse. persoanelor cu handicap pe piaa muncii. Cu toate acestea, este posibil
(20)n scopul estimrii valorii unei anumite achiziii, ar trebui ca astfel de ateliere s nu fie n msur s obin contracte n condiii
s se clarifice faptul c ar trebui s se permit ca normale de concuren. Prin urmare, trebuie s se prevad ca statele
estimarea valorii s se bazeze pe o subdiviziune a membre s rezerve respectivelor ateliere dreptul de participare la
achiziiei numai n cazul n care aceasta se justific din procedurile de atribuire a contractelor de achiziii publice sau s
motive obiective. De exemplu, ar putea s fie justificat rezerve executarea acestora n cadrul programelor de ocupare
estimarea valorilor contractuale la nivelul unei uniti protejate.
operaionale separate a autoritii contractante, cum ar fi
colile sau grdiniele, cu condiia ca unitatea n cauz s (29) Specificaiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie s permit
fie responsabil n mod independent de achiziiile sale. exercitarea concurenei n domeniul achiziiilor publice. n acest scop,
Se poate presupune c aceast situaie are loc n cazul n trebuie s fie posibil prezentarea unor oferte care s reflecte
care unitatea operaional separat deruleaz n mod diversitatea de soluii tehnice. Prin urmare, pe de o parte, specificaiile
independent procedurile de achiziii publice i ia deciziile tehnice trebuie s poat fi stabilite n termeni de performan i cerine
de cumprare, are o linie bugetar separat la dispoziie funcionale, i, pe de alt parte, n cazul n care se face trimitere la
pentru achiziiile n cauz, ncheie contractul n mod standardul european sau, dac un astfel de standard nu exist, la
independent i l finaneaz dintr-un buget pe care l are standardul naional autoritile contractante trebuie s ia n
la dispoziie. O subdiviziune nu se justific n cazul n considerare i ofertele bazate pe alte soluii echivalente. Pentru a
care autoritatea contractant doar organizeaz o achiziie demonstra echivalena, ofertanii trebuie s poat utiliza orice mijloc
n mod descentralizat. de prob. Autoritile contractante trebuie s poat motiva orice
decizie conform creia nu exist o echivalen ntr-un caz dat.
(21)Contractele de achiziii publice atribuite de autoritile
Autoritile contractante care doresc s defineasc nevoile de mediu
contractante care i desfoar activitatea n sectorul
n specificaiile tehnice ale unui anumit contract pot prevedea
apei, al energiei, al transporturilor i al serviciilor potale
caracteristicile de mediu, cum ar fi o anumit metod de producie i
i care se nscriu n cadrul acestor activiti sunt
efectele specifice asupra mediului pe care le au grupele de produse sau
reglementate de Directiva 2014/25/UE a Parlamentului
de servicii. Autoritile contractante pot utiliza, dar nu sunt obligate n
European i a Consiliului (9). Cu toate acestea,
acest sens, specificaiile corespunztoare, definite de etichetele
contractele atribuite de autoriti contractante n cadrul
ecologice, cum sunt eticheta ecologic european, eticheta ecologic
activitii lor de operare a serviciilor de transport
multinaional sau orice alt etichet ecologic, cu condiia ca
maritim, de coast sau fluvial intr n sfera de aplicare a
cerinele privind etichetele s fie definite i adoptate pe baza unor
prezentei directive.
informaii tiinifice printr-o procedur la care pot participa prile
(22)ntruct se adreseaz statelor membre, prezenta directiv implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii,
nu se aplic achiziiilor efectuate de organizaii productorii, distribuitorii sau organizaiile de mediu, i ca eticheta s
internaionale n nume i pe cont propriu. Este necesar fie accesibil i disponibil tuturor prilor interesate. n msura
ns s se precizeze n ce msur prezenta directiv se posibilului, autoritile contractante trebuie s stabileasc specificaii
aplic achiziiilor publice reglementate de norme tehnice care s ia n considerare criteriile de accesibilitate pentru
internaionale specifice. persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toate categoriile de
(23)Atribuirea de ctre furnizorii de servicii media a utilizatorii. Specificaiile tehnice trebuie menionate n mod clar, astfel
contractelor de achiziii publice pentru anumite servicii nct toi ofertanii s tie la ce se refer criteriile stabilite de ctre
media n domeniul audiovizualului i al radiodifuziunii autoritatea contractant.
ar trebui s in seama de aspecte de importan cultural
i social care fac inadecvat aplicarea normelor privind

8
achiziiile publice. Din aceste motive, trebuie prevzut, (30) Informaiile suplimentare privind contractele trebuie menionate,
prin urmare, o excepie pentru contractele de achiziii astfel cum se obinuiete n statele membre, n caietul de sarcini
publice de servicii, atribuite direct de furnizorii de aferent fiecrui contract sau n orice document echivalent.
servicii media, pentru cumprarea, dezvoltarea,
producia sau coproducia de programe gata de difuzare (31) Autoritile contractante care realizeaz proiecte complexe se pot afla,
i de alte servicii pregtitoare, precum cele privind fr a li se imputa ceva n acest sens, n imposibilitatea obiectiv de a
scenariile sau alte prestaii artistice necesare pentru defini mijloacele care pot rspunde necesitilor lor sau de a evalua ce
realizarea programului. De asemenea, ar trebui s se le poate oferi contractul n termeni de soluii tehnice i de soluii
clarifice faptul c excluderea respectiv ar trebui s se financiare/juridice. Aceast situaie poate aprea n special n ceea ce
aplice n egal msur serviciilor media de emisie i privete realizarea unor importante infrastructuri integrate de
serviciilor la cerere (servicii neliniare). Cu toate acestea, transport, a marilor reele informatice sau a proiectelor ce implic o
excluderea respectiv nu ar trebui s se aplice furnizrii finanare complex i structurat, a cror natur financiar i juridic
de echipamente tehnice necesare pentru producia, nu poate fi evaluat n prealabil. n msura n care recurgerea la
coproducia i emisia respectivelor programe. proceduri deschise sau restrnse nu permite atribuirea unor astfel de
(24)Ar trebui reamintit c serviciile de arbitraj i de conciliere contracte, trebuie prevzut o procedur flexibil de care s protejeze
i alte forme similare de soluionare alternativ a litigiilor nu numai concurena ntre operatorii economici, ci i necesitatea
sunt furnizate, de obicei, de organisme sau de persoane autoritilor contractante de a discuta toate aspectele referitoare la
asupra crora se convine sau care sunt selectate ntr-un contract cu fiecare candidat. Cu toate acestea, aceast procedur nu
mod care nu poate fi supus normelor de atribuire a trebuie utilizat n aa fel nct s restrng sau s denatureze
contractelor de achiziii publice. Ar trebui s se clarifice concurena, n special prin modificarea unor elemente fundamentale
c prezenta directiv nu se aplic contractelor de servicii ale ofertelor, prin impunerea de noi cerine importante ofertantului
pentru furnizarea acestor servicii, indiferent de selectat sau prin implicarea oricrui alt ofertant dect cel care a depus
denumirea acestora n cadrul legislaiei naionale. oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.

(25)O anumit serie de servicii juridice sunt puse la dispoziie (32) Pentru a ncuraja participarea ntreprinderilor mici i mijlocii la
de furnizori de servicii desemnai de o instan contractele de achiziii publice, trebuie prevzute dispoziii privind
judectoreasc dintr-un stat membru, presupun subcontractarea.
reprezentarea clienilor n cadrul procedurilor judiciare
de ctre avocai, trebuie s fie furnizate de ctre notari i (33) Condiiile de executare a unui contract sunt compatibile cu prezenta
sunt legate de exercitarea autoritii publice. Astfel de directiv, cu condiia s nu aib, fie direct, fie indirect, un caracter
servicii juridice sunt furnizate de obicei de ctre discriminatoriu, i s fie anunate n anunul de participare sau n
organisme sau persoane fizice desemnate sau selectate caietul de sarcini. Ele pot avea ca obiectiv, n special, ncurajarea
ntr-un mod care nu poate fi reglementat de norme formrii profesionale la locul de munc, ncadrarea n munc a
privind achiziiile publice, cum ar fi, de exemplu, persoanelor cu dificulti speciale de integrare, lupta mpotriva
desemnarea procurorilor generali n anumite state omajului sau protecia mediului. Printre altele se poate meniona, ca
membre. Prin urmare, respectivele servicii juridice ar exemplu, obligaia aplicabil pe perioada de executare a contractului
trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentei de recrutare a omerilor de lung durat sau de punere n aplicare a
directive. unor aciuni de formare a omerilor sau a tinerilor, de respectare pe
(26)Este oportun s se specifice faptul c noiunea de fond a dispoziiilor prevzute de conveniile fundamentale ale
instrumente financiare, astfel cum este prevzut n Organizaiei Internaionale a Muncii (OIM), n cazul n care acestea
prezenta directiv, este definit n acelai mod ca i n nu au fost deja puse n aplicare n dreptul intern sau de recrutare a unui
alte acte legislative din domeniul pieei interne i, avnd numr mai mare de persoane cu handicap dect cel impus de legislaia
n vedere crearea recent a Fondului european de intern.
stabilitate financiar i a Mecanismului european de
stabilitate, ar trebui s se prevad faptul c operaiunile (34) Actele cu putere de lege, actele administrative i conveniile colective,
efectuate prin intermediul respectivului fond i al att cele interne, ct i cele comunitare, care sunt n vigoare n
respectivului mecanism ar trebui s fie excluse din domeniul condiiilor de munc i al securitii muncii, se aplic pe
domeniul de aplicare al prezentei directive. n cele din perioada de executare a unui contract de achiziii publice, cu condiia
urm, ar trebui s se clarifice faptul c mprumuturile, ca astfel de norme, precum i punerea lor n aplicare, s fie conforme
chiar dac sunt sau nu sunt n legtur cu emiterea de cu dreptul comunitar. n situaiile transfrontaliere, n care lucrtorii
valori mobiliare sau de alte instrumente financiare sau cu unui stat membru presteaz servicii ntr-un alt stat membru n cadrul
alte operaiuni legate de acestea, ar trebui s fie excluse unui contract de achiziii publice, Directiva 96/71/CE a Parlamentului
din domeniul de aplicare al prezentei directive. European i a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaarea
lucrtorilor n cadrul prestrii de servicii prevede condiiile minime
(27)Ar trebui reamintit faptul c articolul 5 alineatul (1) din
care trebuie respectate n ara gazd n ceea ce privete lucrtorii
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului
detaai. n cazul n care dreptul intern prevede dispoziii n acest sens,
European i al Consiliului (10) prevede n mod explicit
nerespectarea acestor obligaii poate fi considerat o abatere grav sau
c Directivele 2004/17/CE i 2004/18/CE se aplic
o nclcare a eticii profesionale de ctre operatorul economic i care
contractelor de servicii i, respectiv, contractelor de
poate duce la excluderea respectivului operator economic din
achiziii publice de servicii de transport public de cltori
procedura de atribuire a unui contract de achiziii publice.
cu autobuzul sau cu tramvaiul, n timp ce Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007 se aplic concesionrilor de servicii
(35) innd seama de noile tehnologii n domeniul informaiilor i
publice de transport de cltori cu autobuzul sau cu
comunicaiei, precum i de simplificrile pe care acestea le pot aduce
tramvaiul. n plus, ar trebui s se reaminteasc faptul c
la nivelul promovrii contractelor i n termeni de eficien i de
regulamentul respectiv continu s se aplice contractelor
transparen a procedurilor de atribuire, mijloacele electronice trebuie
de achiziii publice de servicii, precum i concesionrilor
s se afle pe picior de egalitate cu mijloacele clasice de comunicare i
de servicii publice pentru transportul de cltori pe calea
de schimb de informaii. n msura posibilului, alegerea mijlocului de
ferat sau cu metroul. Pentru a se clarifica relaiile dintre
comunicare i a tehnologiei trebuie s asigure compatibilitatea cu
prezenta directiv i Regulamentul (CE) nr. 1370/2007,
tehnologiile utilizate n celelalte state membre.
ar trebui s se prevad n mod explicit c prezenta
directiv nu ar trebui s se aplice contractelor de servicii
(36) Pentru a se asigura dezvoltarea unei concurene efective n domeniul
publice pentru furnizarea de servicii de transport public
achiziiilor publice, este necesar o publicitate comunitar a
de cltori pe calea ferat sau cu metroul, a cror atribuire
anunurilor de participare stabilite de autoritile contractante ale
ar trebui s fac n continuare obiectul regulamentului
statelor membre. Informaiile cuprinse n respectivele anunuri trebuie
menionat. n msura n care Regulamentul (CE) nr.
s permit operatorilor economici din Comunitate s aprecieze n
1370/2007 las la latitudinea dreptului intern
cazul n care sunt interesai de contractele propuse. n acest scop,
ndeprtarea de la normele stabilite n regulamentul
trebuie s li se prezinte informaii suficiente privind obiectul
menionat, statele membre ar trebui s poat continua s
contractului i condiiile aferente. Prin urmare, trebuie s se asigure o
prevad n dreptul lor intern faptul c contractele de

9
servicii publice pentru servicii de transport public de mai mare vizibilitate a anunurilor publicate prin mijloace
cltori pe calea ferat sau cu metroul trebuie s fie corespunztoare, precum formularele standard pentru anunurile de
atribuite printr-o procedur de atribuire a contractelor participare i vocabularul comun privind achiziiile publice (Common
avnd la baz normele lor generale de achiziii publice. Procurement Vocabulary, CPV), prevzut de Regulamentul (CE) nr.
(28)Prezenta directiv nu ar trebui s se aplice anumitor 2195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului ca fiind
servicii de urgen atunci cnd sunt prestate de nomenclatura de referin pentru achiziiile publice. n procedurile
organizaii sau asociaii non-profit, ntruct caracterul restrnse, publicitatea urmrete, n special, s permit operatorilor
special al acestor organizaii ar fi greu de meninut n economici din statele membre s i manifeste interesul pentru
cazul n care furnizorii de servicii ar fi selectai n contracte, solicitnd autoritilor contractante o invitaie de participare
conformitate cu procedurile prevzute de prezenta la procedur n condiiile solicitate.
directiv. Cu toate acestea, excluderea nu ar trebui s
depeasc strictul necesar. Prin urmare, ar trebui s se (37) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
precizeze n mod explicit c serviciile de ambulan 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnturile
pentru transportul pacienilor nu ar trebui s fie excluse. electronice i Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European i a
n acest context, este necesar prin urmare s se precizeze Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte de ordin juridic
c Grupa 601 CPV Servicii de transport terestru nu ale serviciilor societii informaionale, n special comerul electronic,
include serviciile de ambulan, care sunt incluse n clasa pe piaa intern (Directiva privind comerul electronic) trebuie, n
8514 CPV. Prin urmare, ar trebui s se clarifice c cadrul prezentei directive, s se aplice transmiterii de informaii pe
serviciile, care fac obiectul codului 85143000-3 al CPV cale electronic. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziii
i care cuprind n mod exclusiv servicii de ambulan publice i normele aplicabile concursurilor de servicii necesit un
pentru transportul pacienilor, ar trebui s fac obiectul nivel de securitate i confidenialitate mai ridicat dect cel prevzut de
regimului specific stabilit pentru servicii sociale i de alt directivele menionate anterior. Prin urmare, dispozitivele de primire
natur (denumit n continuare regimul moderat). Prin pe cale electronic a ofertelor, a cererilor de participare, precum i a
urmare, contractele mixte de furnizare a serviciilor de planurilor i proiectelor trebuie s rspund unor cerine suplimentare
ambulan n general ar face, de asemenea, obiectul speciale. n acest scop, utilizarea semnturilor electronice, n special a
regimului moderat, dac valoarea serviciilor de semnturilor electronice avansate, trebuie, n msura posibilului,
ambulan pentru transportul pacienilor ar fi mai mare ncurajat. Mai mult, existena programelor voluntare de acreditare ar
dect valoarea celorlalte servicii de ambulan. putea constitui un cadru favorabil pentru mbuntirea nivelului de
servicii de certificare pentru aceste dispozitive.
(29)Se cuvine s se aminteasc faptul c prezenta directiv se
aplic numai autoritilor contractante ale statelor (38) Utilizarea mijloacelor electronice antreneaz economii de timp. Prin
membre. Prin urmare, partidele politice n general, urmare, trebuie prevzute reduceri ale perioadelor minime n care se
nefiind autoriti contractante, nu fac obiectul utilizeaz astfel de mijloace electronice, cu condiia s fie compatibile,
dispoziiilor sale. Cu toate acestea, n unele state membre cu toate acestea, cu modalitile de transmitere speciale prevzute la
partidele politice ar putea fi cuprinse n noiunea de nivel comunitar.
organisme de drept public.
Totui, anumite servicii (cum ar fi filmele de propagand (39) Verificarea ndeplinirii cerinelor de ctre ofertani, n cazul
i produciile pe caset video) sunt legate n mod procedurilor deschise, respectiv de ctre candidai, n cazul
indisociabil de opiniile politice ale furnizorului de procedurilor restrnse i de negociere cu publicarea unui anun de
servicii, n cazul n care sunt furnizate n contextul unei participare i n cazul dialogului competitiv, precum i selectarea
campanii electorale, nct furnizorii de servicii sunt acestora trebuie efectuate n condiii de transparen. n acest scop,
selectai n mod normal ntr-un mod care nu poate fi trebuie precizate criteriile nedisriminatorii pe care autoritile
supus normelor privind achiziiile publice. contractante le pot utiliza n vederea selectrii concurenilor i
mijloacele pe care le pot utiliza operatorii economici pentru a dovedi
n cele din urm, ar trebui reamintit c statutul i
c ndeplinesc respectivele criterii. n acelai spirit de transparen,
finanarea partidelor politice europene i a fundaiilor
autoritii contractante trebuie s i se solicite s indice, n momentul
politice europene sunt supuse altor norme dect cele
lansrii unei invitaii de participare la o procedur de achiziii publice,
stabilite de prezenta directiv.
criteriile de selectare pe care le va folosi n vederea selectrii, precum
(30)n anumite cazuri, o autoritate contractant sau o i nivelul capacitilor specifice pe care le poate eventual solicita din
asociaie de autoriti contractante poate fi unica surs a partea operatorilor economici pentru a-i accepta n procedura de
unui anumit serviciu, cu privire la furnizarea cruia atribuire a contractului de achiziii publice.
beneficiaz de un drept exclusiv n temeiul actelor cu
putere de lege sau a actelor administrative publicate, care (40) O autoritate contractant poate limita numrul de candidai la
sunt compatibile cu TFUE. Ar trebui s se clarifice faptul procedurile restrnse i de negociere cu publicarea unui anun de
c aplicarea prezentei directive nu este necesar n cazul participare, precum i la dialogul competitiv. Limitarea numrului de
atribuirii unui contract de servicii publice ctre candidai trebuie s se realizeze pe baza unor criterii obiective,
autoritatea contractant sau asociaia respectiv. precizate n anunul de participare. Respectivele criterii obiective nu
(31)Exist un nivel considerabil de incertitudine juridic cu implic n mod necesar ponderri. n ceea ce privete criteriile
privire la msura n care contractele ncheiate ntre referitoare la situaia personal a operatorului economic, este suficient
entiti din sectorul public ar trebui s fac obiectul ca n anunul de participare s se fac o trimitere general la situaiile
normelor privind achiziiile publice. Jurisprudena menionate la articolul 45.
relevant a Curii de Justiie a Uniunii Europene face
obiectul unor interpretri divergente ntre statele membre (41) n dialogul competitiv i n procedurile de negociere cu publicarea
i chiar ntre autoritile contractante. Prin urmare, este unui anun de participare, avnd n vedere flexibilitatea care poate fi
necesar s se clarifice cazurile n care contractele necesar, precum i costurile prea ridicate referitoare la astfel de
ncheiate n cadrul sectorului public nu sunt supuse metode de atribuire a contractelor, trebuie ca autoritile contractante
aplicrii normelor privind achiziiile publice. s poat prevedea o desfurare a procedurii n etape succesive, pentru
a reduce n mod progresiv, pe baza unor criterii de atribuire stabilite
Aceast clarificare ar trebui s fie ghidat de principiile n prealabil, numrul de oferte pe care urmeaz s le discute sau
stabilite n jurisprudena relevant a Curii de Justiie a negocieze. Reducerea trebuie s asigure o concuren real, n msura
Uniunii Europene. Simplul fapt c ambele pri la un n care numrul de soluii sau de candidai corespunztori permite
acord sunt autoriti publice nu exclude n sine aplicarea acest lucru.
normelor privind achiziiile publice. Cu toate acestea,
aplicarea normelor privind achiziiile publice nu ar trebui (42) Normele comunitare relevante n materie de recunoatere reciproc a
s interfereze cu libertatea autoritilor publice de a-i diplomelor, a certificatelor i a altor titluri de calificare oficial sunt
ndeplini atribuiile de serviciu public atribuite acestora aplicabile n cazul n care este necesar prezentarea unor acte
prin utilizarea resurselor proprii, care include doveditoare privind o anumit calificare pentru a participa la o
posibilitatea cooperrii cu alte autoriti publice. procedur de atribuire a unui contract sau la un concurs.

10
Ar trebui garantat faptul c situaiile de cooperare public-
public scutite nu au ca rezultat o denaturare a concurenei (43) Trebuie evitat atribuirea contractelor de achiziii publice operatorilor
n raport cu operatorii economici privai n msura n care economici care au participat la o organizaie criminal sau care au fost
situeaz un furnizor privat de servicii ntr-o poziie de gsii vinovai de corupie sau de fraud n detrimentul intereselor
avantaj fa de concurenii si. financiare ale Comunitii Europene sau de splare de bani.
Autoritile contractante trebuie s cear candidailor/ofertanilor,
(32)Contractele de achiziii publice atribuite persoanelor dup caz, s prezinte documente corespunztoare i, n cazul n care
juridice controlate nu ar trebui s fac obiectul aplicrii au incertitudini cu privire la situaia personal a acestor
procedurilor prevzute de prezenta directiv dac candidai/ofertani, pot solicita cooperarea autoritilor competente ale
autoritatea contractant exercit un control asupra statului membru n cauz. Excluderea unor astfel de operatori
persoanei juridice n cauz similar cu cel pe care l economici trebuie s intervin n cazul n care autoritatea contractant
exercit asupra departamentelor proprii, cu condiia ca are la cunotin o hotrre privind delictele menionate anterior,
persoana juridic controlat s i desfoare peste 80 % pronunat conform dreptului intern i cu caracter definitiv, care i
din activiti n vederea efecturii sarcinilor care i-au fost confer autoritatea de lucru judecat. n cazul n care dreptul intern
atribuite de ctre autoritatea contractant de control sau prevede dispoziii n acest sens, nerespectarea legislaiei privind
de ctre alte persoane juridice controlate de respectiva mediul sau a legislaiei privind nelegerile ilegale n contractele de
autoritate contractant, indiferent de beneficiarul achiziii publice, care au fcut obiectul unei hotrri cu caracter
executrii contractului. definitiv sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerat
Scutirea nu ar trebui s se extind asupra situaiilor n o nclcare a eticii profesionale de ctre operatorul economic sau ca o
care exist participaie direct a unui operator economic abatere grav. Nerespectarea dispoziiilor interne de aplicare a
privat la capitalul persoanei juridice controlate, deoarece, Directivelor 2000/78/CE i 76/207/CEE privind egalitatea de
n aceste situaii, atribuirea contractului de achiziii tratament al lucrtorilor, care a fcut obiectul unei hotrri cu caracter
publice fr procedur competitiv ar asigura definitiv sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerat
operatorului economic privat care particip la capitalul o nclcare a eticii profesionale de ctre operatorul economic sau ca o
persoanei juridice controlate un avantaj nemeritat fa de abatere grav.
concurenii si. Cu toate acestea, avnd n vedere
caracteristicile speciale ale organismelor publice cu (44) n cazurile corespunztoare, n care natura lucrrilor i serviciilor
apartenen obligatorie, cum sunt organizaiile care justific aplicarea unor msuri sau a unor sisteme de gestionare a
rspund de gestionarea sau exercitarea anumitor servicii mediului n timpul executrii contractului de achiziii publice, se poate
publice, aceast scutire nu ar trebui s se aplice n solicita aplicarea unor astfel de msuri sau sisteme. Sistemele de
situaiile n care participaia operatorilor economici gestionare a mediului, fie c sunt sau nu nregistrate conform
privai specifici la capitalul persoanei juridice controlate instrumentelor comunitare precum Regulamentul (CE) nr. 761/2001
este obligatorie n baza unei dispoziii din legislaia (EMAS), pot demonstra capacitatea tehnic a operatorului economic
naional, n conformitate cu tratatele, cu condiia ca de a executa contractul. Mai mult, o descriere a msurilor aplicate de
aceast participaie s nu implice o capacitate de control operatorul economic pentru a asigura acelai nivel de protecie a
sau de blocare a fondurilor i s nu aib o influen mediului trebuie s fie acceptat ca form de dovad alternativ la
decisiv asupra deciziilor persoanei juridice controlate. sistemele de gestionare a mediului nregistrate.
Prin urmare, ar trebui s se clarifice c elementul decisiv
este doar participaia privat direct la persoana juridic (45) Prezenta directiv prevede posibilitatea statelor membre de a elabora
controlat. Prin urmare, n cazul n care exist participaie liste oficiale de contractani, de furnizori sau de prestatori de servicii
privat la capitalul autoritii contractante de control sau sau un sistem de certificare de ctre organismele publice sau private,
al autoritilor contractante de control, aceasta nu precum i efectele unei astfel de nregistrri sau certificri n cadrul
mpiedic atribuirea contractelor de achiziii publice unei proceduri de atribuire a contractelor de achiziii publice ntr-un
persoanei juridice controlate, fr aplicarea procedurilor alt stat membru. n ceea ce privete listele oficiale de operatori
prevzute de prezenta directiv, ntruct astfel de economici agreai, trebuie s se in seama de jurisprudena Curii de
participaii nu afecteaz n mod negativ concurena ntre Justiie n cazul n care un operator economic care face parte dintr-un
operatorii economici privai. grup i asum capacitile economice, financiare sau tehnice ale altor
societi din grup n sprijinul cererii sale de nscriere. n acest caz,
De asemenea, ar trebui s se clarifice c autoritile
operatorul economic este cel care trebuie s dovedeasc faptul c
contractante, cum sunt organismele de drept public, care
dispune efectiv de respectivele resurse pe ntreaga perioad de
pot avea participaie privat la capital, ar trebui s fie n
valabilitate a nscrierii. n scopul nregistrrii, un stat membru poate,
msur s beneficieze de scutire pentru cooperarea
prin urmare, s determine nivelul de cerine care trebuie atins i n
orizontal. Prin urmare, n cazul n care sunt ntrunite
special, de exemplu, n cazul n care operatorul economic i asum
toate celelalte condiii legate de cooperarea orizontal,
capacitatea financiar a unei alte societi din grup, rspunderea,
scutirea pentru cooperarea orizontal ar trebui s se
solidar dac este cazul, a respectivei societi.
extind asupra autoritilor contractante respective n
cazul n care contractul este ncheiat n mod exclusiv
(46) Atribuirea contractelor trebuie realizat pe baza unor criterii obiective
ntre autoriti contractante.
care asigur respectarea principiilor de transparen, de nediscriminare
(33)Autoritile contractante ar trebui s poat opta s i de egalitate de tratament i care garanteaz aprecierea ofertelor n
furnizeze n comun serviciile publice prin cooperare, fr condiii eficiente de concuren. Prin urmare, trebuie admis numai
s fie obligate s utilizeze o form juridic anume. O aplicarea a dou criterii de atribuire, i anume criteriul preului cel
astfel de cooperare ar putea cuprinde toate tipurile de mai sczut i criteriul ofertei cele mai avantajoase din punct de
activiti legate de ndeplinirea serviciilor i a vedere economic.
responsabilitilor atribuite sau asumate de autoritile
participante, cum ar fi atribuiile obligatorii sau voluntare Pentru a garanta respectarea principiului egalitii de tratament n
ale autoritilor locale sau regionale sau serviciile atribuirea contractelor, trebuie prevzut obligaia consacrat n
atribuite organismelor specifice de drept public. jurispruden de a se asigura transparena necesar pentru a permite
Serviciile furnizate de diferitele autoriti participante nu fiecrui ofertant s fie informat n mod rezonabil cu privire la criteriile
trebuie s fie n mod obligatoriu identice; ele pot fi i i modalitile ce urmeaz s fie aplicate n vederea identificrii ofertei
complementare. celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Prin urmare,
Contractele de furnizare comun de servicii publice nu ar autoritilor contractante le revine responsabilitatea de a preciza n
trebui s fac obiectul aplicrii normelor prevzute de timp util criteriile de atribuire a contractelor, precum i ponderea
prezenta directiv, cu condiia s fie ncheiate exclusiv relativ pe care o are fiecare dintre respectivele criterii, astfel nct
ntre autoriti contractante, cu condiia ca punerea n ofertanii s poat ine seama de ele n pregtirea ofertelor. Autoritile
aplicare a respectivei cooperri s fie reglementat contractante pot deroga de la obligaia de a indica ponderea criteriilor
exclusiv n baza consideraiilor legate de interesul public de atribuire a contractelor n cazuri justificate corespunztor i pe care
i astfel nct niciun furnizor privat de servicii s nu se le pot motiva, n cazul n care respectiva pondere nu poate fi stabilit
afle ntr-o poziie de avantaj fa de concurenii si. n prealabil, n special ca urmare a complexitii contractului. n acest

11
n vederea ndeplinirii acestor condiii, cooperarea ar caz, trebuie s indice respectivele criterii n ordinea descresctoare a
trebui s se bazeze pe un concept cooperatist. O astfel de importanei lor.
cooperare nu oblig toate autoritile participante s i
asume ndeplinirea principalelor obligaii contractuale, n cazul n care aleg s atribuie contractul ofertei celei mai avantajoase
att timp ct exist angajamente de a contribui la din punct de vedere economic, autoritile contractante evalueaz
ndeplinirea prin cooperare a serviciului public n cauz. ofertele pentru a stabili care dintre ele prezint cel mai bun raport
n plus, punerea n aplicare a cooperrii, inclusiv calitate/pre. n acest sens, autoritile contractante determin criteriile
eventualele transferuri financiare ntre autoritile economice i calitative care, luate mpreun, trebuie s permit
contractante participante, ar trebui s fie reglementat determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
exclusiv de consideraii legate de interesul public. economic pentru respectiva autoritate contractant. Determinarea
criteriilor depinde de obiectul contractului n msura n care permit
(34)Exist anumite cazuri n care o entitate juridic evaluarea nivelului de performan prezentat de fiecare ofert n raport
acioneaz, n temeiul dispoziiilor relevante ale dreptului cu obiectul contractului, astfel cum este definit n specificaiile
naional, ca instrument sau serviciu tehnic pentru tehnice, precum i msurarea raportului calitate/pre prezentat de
anumite autoriti contractante i are obligaia s fiecare ofert.
ndeplineasc ordinele pe care le primete de la aceste
autoriti contractante, fr s aib nicio influen asupra Pentru a garanta egalitatea de tratament, criteriile de atribuire trebuie
remunerrii activitii sale. Avnd n vedere natura sa s permit compararea i evaluarea ofertelor n mod obiectiv. n cazul
necontractual, aceast relaie exclusiv administrativ nu n care aceste condiii sunt ndeplinite, criteriile economice i
ar trebui s fac obiectul procedurilor de achiziii publice. calitative de atribuire, ca i ndeplinirea cerinelor de mediu, pot
(35)Ar trebui s fie ncurajat cofinanarea programelor de permite autoritii contractante s rspund necesitilor colectivitii
cercetare i dezvoltare (C & D) de ctre surse industriale. publice vizate, astfel cum sunt ele exprimate n specificaiile
Prin urmare, ar trebui s se clarifice faptul c prezenta contractului. n aceleai condiii, o autoritate contractant poate utiliza
directiv se aplic numai n cazul n care nu exist o astfel criterii care urmresc satisfacerea cerinelor sociale ce rspund n
de cofinanare i n cazul n care rezultatele activitilor special necesitilor definite n specificaiile contractului specifice
de C & D trec la autoritatea contractant n cauz. Acest unor categorii de populaie defavorizate din care fac parte
fapt nu ar trebui s exclud posibilitatea ca furnizorul de beneficiarii/utilizatorii lucrrilor, bunurilor sau serviciilor care fac
servicii care a desfurat activitile respective s poat obiectul contractului.
publica un raport n legtur cu acestea, att timp ct
autoritatea contractant i pstreaz dreptul exclusiv de (47) n cazul contractelor de achiziii publice de servicii, criteriile de
a utiliza rezultatele C & D n cadrul propriilor activiti. atribuire nu trebuie s aduc atingere punerii n aplicare a dispoziiilor
Cu toate acestea, partajarea fictiv a rezultatelor C & D interne privind remunerarea anumitor servicii ca, de exemplu,
sau participarea pur simbolic la remunerarea prestaiile arhitecilor, ale inginerilor sau ale avocailor i, n cazul
furnizorului de servicii ar trebui s nu mpiedice aplicarea contractelor de achiziii publice de bunuri, punerea n aplicare a
prezentei directive. dispoziiilor interne care stabilesc un pre fix pentru crile colare.
(36)ncadrarea n munc i munca contribuie la integrarea n
(48) Anumite condiii tehnice, n special cele privind anunurile, rapoartele
societate i sunt elemente eseniale care garanteaz anse
statistice, precum i nomenclatura utilizat i condiiile de trimitere la
egale pentru toi. n acest context, atelierele protejate pot
respectiva nomenclatur trebuie adoptate i modificate n funcie de
juca un rol important. Acelai lucru este valabil i pentru
evoluia necesitilor tehnice. Listele autoritilor contractante
alte ntreprinderi sociale al cror principal obiectiv este
prevzute de anexe trebuie, de asemenea, actualizate. Prin urmare,
de a sprijini integrarea social i profesional sau
trebuie prevzut o procedur de adoptare flexibil i rapid n acest
reintegrarea persoanelor cu handicap i a persoanelor
scop.
dezavantajate, cum ar fi omerii, membrii minoritilor
defavorizate sau alte grupuri marginalizate din punct de
(49) Trebuie adoptate msurile necesare de punere n aplicare a prezentei
vedere social. Cu toate acestea, este posibil ca astfel de
directive n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28
ateliere sau de ntreprinderi s nu poat obine contracte
iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competenelor
n condiii de concuren normale. n consecin, este
de punere n aplicare conferite Comisiei.
oportun s se prevad c statele membre ar trebui s fie
n msur s rezerve pentru astfel de ateliere sau
(50) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie
ntreprinderi dreptul de a participa la procedurile de
1971 privind stabilirea normelor care se aplic termenelor, datelor i
atribuire a contractelor de achiziii publice sau a anumitor
expirrii termenelor trebuie s se aplice la calcularea termenelor
loturi de contracte sau s rezerve executarea contractelor
prevzute de prezenta directiv.
n cadrul programelor de angajare protejat.
(37)n vederea unei integrri adecvate a cerinelor de mediu, (51) Prezenta directiv nu trebuie s aduc atingere obligaiilor statelor
sociale i de munc n cadrul procedurilor de achiziii membre privind termenele de transpunere i de aplicare a Directivelor
publice, este deosebit de important ca statele membre i 92/50/CEE, 93/36/CEE i 93/37/CEE, prevzute de anexa XI,
autoritile contractante s ia msuri relevante de
asigurare a ndeplinirii obligaiilor prevzute de legislaia ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
din domeniul mediului, social i al muncii, care se aplic
n locul n care sunt executate lucrrile sau sunt furnizate
serviciile, i care deriv din legi, regulamente, decrete i
decizii, att la nivel naional, ct i la nivelul Uniunii,
precum i din acorduri colective, cu condiia ca aceste
norme i aplicarea lor s respecte legislaia Uniunii. n
aceeai msur, obligaiile care decurg din acordurile
internaionale ratificate de toate statele membre i
menionate n anexa X ar trebui s se aplice n timpul
executrii contractului. Pe de alt parte, aceasta nu ar
trebui s aduc atingere aplicrii unor condiii de munc
i de ncadrare n munc mai favorabile pentru lucrtori.
Msurile relevante ar trebui s se aplice n conformitate
cu principiile de baz ale dreptului Uniunii, n special n
vederea asigurrii egalitii de tratament. Aceste msuri
relevante ar trebui s se aplice n conformitate cu
Directiva 96/71/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (11), ntr-un mod care s asigure egalitatea de
tratament i s nu i discrimineze direct sau indirect pe

12
operatorii economici sau pe lucrtorii din alte state
membre.
(38)Serviciile ar trebui s fie considerate ca fiind furnizate n
locul n care sunt efectuate activitile caracteristice. n
cazul n care serviciile sunt furnizate la distan, spre
exemplu serviciile furnizate de ctre centrele de asisten
prin telefon, serviciile ar trebui s fie considerate ca fiind
furnizate la locul n care sunt efectuate, indiferent de
locurile i statele membre crora li se adreseaz
serviciile.
(39)Obligaiile relevante ar putea fi reflectate n clauzele
contractului. De asemenea, ar trebui s poat fi incluse
clauze care s asigure o conformitate cu contractele
colective de munc, n conformitate cu dreptul Uniunii
privind contractele de achiziii publice. Nerespectarea
obligaiilor relevante ar putea fi considerat o abatere
grav din partea operatorului economic n cauz, care
poate determina excluderea operatorului economic n
cauz din procedura de atribuire a unui contract de
achiziii publice.
(40)Controlul respectrii dispoziiilor legislaiei n domeniul
mediului, social i al muncii ar trebui s se realizeze n
etapele relevante ale procedurii de achiziii, n momentul
aplicrii principiilor generale de reglementare a seleciei
participanilor i de atribuire a contractelor, n momentul
aplicrii criteriilor de excludere i n momentul aplicrii
dispoziiilor privind ofertele anormal de sczute.
Verificarea necesar n acest scop ar trebui s fie realizat
n conformitate cu dispoziiile relevante din prezenta
directiv, n special cele care reglementeaz mijloacele
de prob i declaraiile pe propria rspundere.
(41)Nicio dispoziie a prezentei directive nu ar trebui s
mpiedice impunerea sau aplicarea de msuri necesare
pentru protejarea ordinii publice, a moralitii i
siguranei publice, a sntii, a vieii oamenilor i a
animalelor sau pentru conservarea vieii plantelor sau
aplicarea altor msuri de mediu, n special n vederea
unei dezvoltri durabile, cu condiia ca respectivele
msuri s fie conforme cu TFUE.
(42)Exist o mare necesitate ca autoritile contractante s
dispun de flexibilitate suplimentar, n scopul de a alege
o procedur de achiziii publice care s ofere posibilitatea
de a negocia. De asemenea, este probabil ca o mai mare
utilizare a procedurilor respective s sporeasc
activitile comerciale transfrontaliere, dat fiind c,
potrivit evalurii, contractele atribuite prin procedura de
negociere cu publicare prealabil sunt ctigate ntr-un
numr foarte mare de cazuri de oferte transfrontaliere.
Statele membre ar trebui s ofere posibilitatea utilizrii
procedurii competitive cu negociere sau a dialogului
competitiv n diverse situaii n care procedurile deschise
sau restrnse fr negociere nu pot duce la rezultate
satisfctoare. Ar trebui reamintit c utilizarea dialogului
competitiv a crescut semnificativ din punctul de vedere
al valorii contractelor n ultimii ani. Procedura s-a
dovedit util n cazurile n care autoritile contractante
sunt n imposibilitatea de a defini mijloacele ideale
pentru a-i satisface necesitile sau pentru a evalua
soluiile pe care le poate oferi piaa pe plan tehnic,
financiar sau juridic. Aceast situaie poate aprea n
special n cazul proiectelor inovatoare, al implementrii
proiectelor majore de infrastructuri integrate de transport,
al marilor reele informatice sau al proiectelor care
implic o finanare complex i structurat. Dup caz,
autoritile contractante ar trebui s fie ncurajate s
numeasc un ef de proiect care s asigure buna
cooperare ntre operatorii economici i autoritatea
contractant n cadrul procedurii de atribuire.
(43)Pentru contractele de lucrri, astfel de situaii includ
lucrri care nu sunt cldiri standard sau situaiile n care
lucrrile includ soluii de proiectare sau inovatoare.
Pentru produse sau servicii care necesit adaptare sau
eforturi de proiectare, utilizarea unei proceduri
competitive cu negociere sau a dialogului competitiv
poate prezenta interes. O astfel de adaptare sau astfel de
eforturi de proiectare sunt deosebit de necesare n cazul

13
achiziiilor complexe, cum ar fi produsele sofisticate,
serviciile intelectuale, de exemplu unele servicii de
consultan, servicii de arhitectur sau servicii de
inginerie sau proiectele de anvergur n domeniul
tehnologiei informaiei i comunicaiilor (TIC). n aceste
cazuri, negocierile pot fi necesare pentru a garanta c
produsul sau serviciul n cauz corespunde nevoilor
autoritii contractante. n ceea ce privete serviciile i
produsele standard care pot fi furnizate de numeroi
operatori de pe pia, procedura competitiv cu negociere
i dialogul competitiv nu ar trebui s fie utilizate.
(44)Procedura competitiv cu negociere ar trebui, de
asemenea, s fie disponibil n cazurile n care o
procedur deschis sau restrns a avut ca rezultat doar
oferte neconforme sau inacceptabile. n aceste situaii,
autoritile contractante ar trebui s poat desfura
negocieri n vederea obinerii unor oferte conforme i
acceptabile.
(45)Procedura competitiv cu negociere ar trebui s fie
nsoit de msuri de protecie adecvate care s asigure
respectarea principiilor egalitii de tratament i
transparenei. n special, autoritile contractante ar
trebui s indice n prealabil cerinele minime care
caracterizeaz natura achiziiei i care nu ar trebui
schimbate n cadrul negocierilor. Criteriile de atribuire i
ponderea acestora ar trebui s rmn stabile pe parcursul
ntregii proceduri i nu ar trebui s fac obiectul
negocierilor, pentru a garanta egalitatea de tratament
pentru toi operatorii economici. Negocierile ar trebui s
vizeze mbuntirea ofertelor pentru a permite
autoritilor contractante s achiziioneze lucrri,
produse i servicii perfect adaptate la nevoile lor
specifice. Negocierile se pot referi la toate caracteristicile
lucrrilor, produselor i serviciilor achiziionate,
inclusiv, de exemplu, calitatea, cantitile, clauze
comerciale, precum i aspectele sociale, de mediu i
inovatoare, n msura n care acestea nu constituie cerine
minime.
Ar trebui s se clarifice faptul c cerinele minime care
urmeaz s fie stabilite de autoritatea contractant sunt
acele condiii i caracteristici (n special cele fizice,
funcionale i juridice) pe care orice ofert ar trebui s le
ndeplineasc sau de care ar trebui s dispun, pentru a
permite autoritii contractante s atribuie contractul n
conformitate cu criteriul de atribuire ales. Pentru a
asigura transparena i trasabilitatea procesului, toate
etapele ar trebui s fie documentate n mod
corespunztor. n plus, toate ofertele din cadrul ntregii
proceduri ar trebui s fie depuse n scris.
(46)Ar trebui s li se permit autoritilor contractante s
scurteze anumite termene aplicabile procedurilor
deschide i restrnse, precum i procedurilor competitive
cu negociere n cadrul crora termenele n cauz ar fi
imposibil de aplicat, din cauza unei stri de urgen care
ar trebui s fie demonstrat n mod corespunztor de ctre
autoritile contractante. Ar trebui s se clarifice faptul c
aceast situaie nu trebuie s fie de maxim urgen
provocat de evenimente neprevzute i care nu pot fi
atribuite autoritii contractante.
(47)Cercetarea i inovarea, inclusiv ecoinovarea i inovarea
social, sunt printre principalele motoare ale creterii
viitoare i au fost nscrise n centrul strategiei Europa
2020 pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil
incluziunii. Autoritile publice ar trebui s dea
achiziiilor publice o utilizare strategic optim pentru a
stimula inovarea. Achiziionarea de produse, lucrri i
servicii inovatoare joac un rol esenial pentru
mbuntirea eficienei i a calitii serviciilor publice,
innd cont n acelai timp de provocrile societale
majore. Aceasta contribuie la obinerea celui mai bun
raport calitate-pre, dar i a unor beneficii economice,
societale i de mediu mai ample prin generarea unor idei
noi, transpunerea lor n produse i servicii inovatoare i
promovarea unei creteri economice sustenabile.
Ar trebui amintit faptul c o serie de modele de achiziii
au fost prezentate n Comunicarea Comisiei din 14

14
decembrie 2007 intitulat Achiziia nainte de
comercializare: ncurajarea inovaiei pentru asigurarea
unor servicii publice durabile de nalt calitate n
Europa, care se ocup cu achiziionarea acestor servicii
de C & D care nu se ncadreaz n domeniul de aplicare
al prezentei directive. Modelele respective ar continua s
fie disponibile, dar prezenta directiv ar trebui, de
asemenea, s contribuie la facilitarea achiziiilor publice
n domeniul inovrii i s sprijine statele membre n
ndeplinirea obiectivelor iniiativei O Uniune a
inovrii.
(48)Datorit importanei inovrii, autoritile contractante ar
trebui s fie ncurajate s permit variante ct mai des
posibil. Prin urmare, atenia acestora ar trebui s fie
concentrat asupra nevoii de a defini cerinele minime pe
care trebuie s le ndeplineasc variantele nainte de a se
indica faptul c pot fi prezentate variante.
(49)Dac necesitatea de a dezvolta un produs sau un serviciu
inovator sau lucrri inovatoare i de a achiziiona ulterior
produsele, serviciile sau lucrrile care rezult nu poate fi
satisfcut prin soluii deja disponibile pe pia,
autoritile contractante ar trebui s aib acces la o
anumit procedur de achiziii n ceea ce privete
contractele care intr n domeniul de aplicare al prezentei
directive. Aceast procedur ar trebui s permit
autoritilor contractante s instituie un parteneriat pentru
inovare pe termen lung pentru dezvoltarea i
achiziionarea ulterioar a unui produs, a unui serviciu
sau a unor lucrri noi, inovatoare, cu condiia ca un astfel
de produs sau serviciu inovator sau astfel de lucrri
inovatoare s poat fi furnizate la nivelurile de
performan i la costurile convenite, fr s fie nevoie
de o procedur separat de achiziii publice n vederea
achiziiei. Parteneriatul pentru inovare ar trebui s se
bazeze pe normele procedurale care se aplic procedurii
de selecie cu negociere i atribuirea contractelor ar trebui
s se fac numai pe baza celui mai bun raport calitate-
pre, care este cea mai potrivit modalitate de comparare
a ofertelor pentru soluii inovatoare. Att n cazul
proiectelor inovatoare de dimensiuni foarte mari, ct i n
cazul proiectelor inovatoare de dimensiuni mai mici,
parteneriatul pentru inovare ar trebui s fie structurat
astfel nct s poat asigura un nivel al cererii din partea
pieei (market-pull) care s stimuleze dezvoltarea unei
soluii inovatoare fr a ngrdi accesul pe pia.
Prin urmare, autoritile contractante nu ar trebui s
utilizeze parteneriatele pentru inovare ntr-un mod care
mpiedic, restrnge sau denatureaz concurena. n
anumite cazuri, crearea parteneriatelor pentru inovare cu
mai muli parteneri ar putea contribui la evitarea acestor
efecte.
(50)Avnd n vedere efectele negative asupra concurenei,
procedurile de negociere fr publicarea prealabil a unui
anun de participare ar trebui utilizate doar n
circumstane excepionale. Excepiile ar trebui s se
limiteze la cazurile n care publicarea fie este imposibil,
din motive de extrem urgen determinate de
evenimente care nu pot fi prevzute de autoritatea
contractant i care nu pot fi imputate acesteia, fie n
cazul n care este clar de la nceput c publicarea nu ar
duce la creterea concurenei sau la rezultate mai bune n
materie de achiziii, mai ales dac exist n mod obiectiv
numai un singur operator economic care poate executa
contractul. Acesta este cazul lucrrilor de art, unde
identitatea artistului determin n mod intrinsec
caracterul unic i valoarea obiectului de art.
Exclusivitatea poate aprea, de asemenea, din alte
motive, dar utilizarea procedurii de negociere fr
publicare poate fi justificat numai de o situaie de
exclusivitate obiectiv, n care exclusivitatea nu a fost
creat de ctre autoritatea contractant nsi n vederea
viitoarei proceduri de achiziie.
Autoritile contractante care se bazeaz pe aceast
excepie ar trebui s furnizeze motivele pentru care nu
exist alternative sau nlocuitori rezonabili, cum ar fi
utilizarea de canale alternative de distribuie, inclusiv n

15
afara statului membru al autoritii contractante sau
luarea n considerare a lucrrilor, produselor i serviciilor
comparabile din punct de vedere funcional.
n cazul n care situaia de exclusivitate se datoreaz unor
motive tehnice, acestea ar trebui definite n mod riguros
i justificate de la caz la caz. Acestea pot include, de
exemplu, cvasi-imposibilitatea tehnic ca un alt agent
economic s ating performanele necesare sau
necesitatea de a utiliza know-how, instrumente sau
mijloace specifice de care dispune doar un singur
operator economic. Motivele tehnice pot s fie generate,
de asemenea, de cerine specifice privind
interoperabilitatea, care trebuie ndeplinite pentru a
asigura funcionarea lucrrilor, produselor sau serviciilor
care urmeaz a fi achiziionate.
n cele din urm, o procedur de achiziii nu este util n
cazul n care produsele sunt achiziionate direct de pe o
pia de mrfuri, inclusiv de pe platforme de
tranzacionare pentru mrfuri, cum ar fi produsele
agricole, materiile prime i bursele de energie, n cazul n
care structura multilateral de tranzacionare
reglementat i supravegheat garanteaz n mod natural
preurile pieei.
(51)Ar trebui s se clarifice c dispoziiile privind protecia
informaiilor cu caracter confidenial nu mpiedic n
niciun fel publicarea prilor fr caracter confidenial
din contractele ncheiate, inclusiv a eventualelor
modificri ulterioare.
(52)Mijloacele electronice de informare i comunicare pot
simplifica foarte mult publicarea contractelor i pot spori
eficiena i transparena procedurilor de achiziie.
Acestea ar trebui s devin mijloacele standard de
comunicare i de schimb de informaii n cadrul
procedurilor de achiziii, deoarece sporesc semnificativ
posibilitile operatorilor economici de a participa la
procedurile de achiziii din ntreaga pia intern. n acest
scop, transmiterea anunurilor n format electronic,
disponibilitatea n format electronic a documentelor
privind achiziiile i dup o perioad de tranziie de 30
de luni comunicarea exclusiv electronic, n sensul
comunicrii prin mijloace electronice n toate etapele
procedurii, inclusiv transmiterea cererilor de participare
i, n special, transmiterea ofertelor (depunerea
electronic) ar trebui s fie obligatorii. Statele membre i
autoritile contractante ar trebui s dispun n continuare
de libertatea de a merge mai departe, dac doresc acest
lucru. De asemenea, ar trebui s se clarifice faptul c
utilizarea obligatorie a mijloacelor electronice de
comunicare n temeiul prezentei directive nu ar trebui, cu
toate acestea, s oblige autoritile contractante s
efectueze prelucrarea electronic a ofertelor i nici s
fac obligatorie evaluarea electronic sau prelucrarea
automat. n plus, n conformitate cu prezenta directiv,
niciun element al procesului de achiziii publice, dup
atribuirea contractului, nu ar trebui s cad sub incidena
obligaiei de a utiliza mijloace electronice de
comunicare, inclusiv comunicarea intern n cadrul
autoritii contractante.
(53)Cu excepia anumitor situaii specifice, autoritile
contractante ar trebui s foloseasc mijloace electronice
de comunicare care sunt nediscriminatorii, general
disponibile i interoperabile cu produsele TIC de uz
general i care nu limiteaz accesul operatorilor
economici la procedura de achiziii. Utilizarea unor astfel
de mijloace de comunicare ar trebui s ia n considerare,
de asemenea, accesibilitatea pentru persoanele cu
handicap. Ar trebui s se clarifice c obligaia de a utiliza
mijloace electronice n toate etapele procedurii de
achiziii publice nu ar fi adecvat nici n cazul n care
utilizarea mijloacelor electronice ar necesita instrumente
specializate sau formate de fiiere care nu sunt, n
general, disponibile, nici n cazul n care comunicrile
respective ar putea fi gestionate numai cu ajutorul
echipamentelor de birou specializate. Autoritile
contractante ar trebui, prin urmare, s nu fie obligate s
solicite utilizarea mijloacelor electronice de comunicare

16
n procesul de depunere a proiectelor n anumite cazuri,
care ar trebui s fie enumerate exhaustiv. Prezenta
directiv dispune c astfel de cazuri ar trebui s includ
situaii care ar necesita utilizarea echipamentelor de birou
specializate care nu sunt n general disponibile pentru
autoritile contractante, cum ar fi imprimantele de
format mare. n unele proceduri de achiziii publice,
documentele achiziiei ar putea necesita prezentarea unui
model fizic sau redus la scar care nu se poate depune la
autoritile contractante prin mijloace electronice. n
astfel de situaii, modelul ar trebui s fie transmis
autoritilor contractante prin pot sau prin intermediul
unui alt transportator adecvat.
Cu toate acestea, ar trebui s se clarifice c utilizarea altor
mijloace de comunicare ar trebui s fie limitat la acele
elemente ale ofertei pentru care nu sunt necesare
mijloacele de comunicare electronice.
Este oportun s se clarifice faptul c, acolo unde este
necesar din motive tehnice, autoritile contractante ar
trebui s poat stabili o limit maxim a dimensiunii
fiierelor care pot fi depuse.
(54)Pot exista cazuri excepionale n care autoritile
contractante ar trebui s aib posibilitatea s nu
foloseasc mijloace electronice de comunicare, atunci
cnd neutilizarea unor astfel de mijloace de comunicare
este necesar n vederea protejrii caracterului deosebit de
sensibil al informaiilor. Ar trebui s se clarifice c, n
cazul n care utilizarea instrumentelor electronice care nu
sunt disponibile n general poate asigura nivelul necesar
de protecie, ar trebui folosite aceste instrumente
electronice. Un exemplu al unei astfel de situaii ar putea
fi acela n care autoritile contractante solicit utilizarea
unor mijloace de comunicare securizate dedicate la care
ofer acces.
(55)Formatele tehnice diferite sau standardele diferite n
materie de procese i mesaje ar putea crea obstacole n
calea interoperabilitii, nu numai n cadrul fiecrui stat
membru, ci, de asemenea, i n special, ntre statele
membre. De exemplu, pentru a participa la o procedur
de achiziii n care este permis sau impus utilizarea
cataloagelor electronice, care este un format pentru
prezentarea i organizarea informaiilor ntr-o manier
comun tuturor ofertanilor participani i care poate fi
procesat electronic, n absena standardizrii, operatorilor
economici ar trebui s li se solicite s i adapteze
propriile cataloage la fiecare procedur de achiziie, care
ar presupune furnizarea de informaii foarte similare n
formate diferite n funcie de specificaiile autoritii
contractante n cauz. Standardizarea formatelor de
catalog ar mbunti astfel nivelul de interoperabilitate,
ar spori eficiena i, de asemenea, ar reduce eforturile
cerute din partea operatorilor economici.
(56)n cazul n care se analizeaz dac este necesar s se
asigure sau s se sporeasc interoperabilitatea dintre
diferite formate tehnice sau standarde n materie de
proceduri i mesaje prin impunerea utilizrii unor
standarde specifice i, n caz afirmativ, care sunt
standardele care trebuie impuse, Comisia ar trebui s in
seama ct mai mult posibil de opiniile prilor interesate
implicate. Aceasta ar trebui, de asemenea, s ia n
considerare n ce msur un anumit standard a fost deja
utilizat n practic de operatorii economici i de
autoritile contractante i ct de bine a funcionat
respectivul standard. nainte de a stabili obligativitatea
utilizrii unui anumit standard tehnic, Comisia ar trebui,
de asemenea, s ia n considerare cu atenie costurile pe
care acest lucru le-ar putea antrena, n special n ceea ce
privete adaptrile la soluiile existente de achiziii
electronice, inclusiv infrastructura, procesele sau
programele informatice. n cazul n care standardele
respective nu sunt elaborate de o organizaie de
standardizare internaional, european sau naional,
acestea ar trebui s ndeplineasc cerinele aplicabile
standardelor TIC, astfel cum sunt stabilite n
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului (12).

17
(57)nainte de a specifica nivelul de securitate necesar pentru
mijloacele de comunicare electronice care urmeaz s fie
utilizate pe parcursul diverselor etape ale procedurii de
atribuire, statele membre i autoritile contractante ar
trebui s evalueze proporionalitatea dintre, pe de o parte,
cerinele menite s asigure identificarea corect i fiabil
a expeditorilor comunicrii n cauz, precum i
integritatea coninutului i, pe de alt parte, riscul
apariiei unor probleme, de exemplu n situaii n care
mesajele sunt trimise de un expeditor diferit de cel
indicat. n cazul n care celelalte condiii nu se modific,
acest lucru ar nsemna c nivelul de securitate cerut, de
exemplu, pentru un e-mail care solicit confirmarea
adresei exacte la care va avea loc o reuniune de
informare, nu ar trebui s fie stabilit la acelai nivel ca i
cel pentru oferta nsi, care constituie o ofert ferm
pentru operatorul economic. n mod similar, evaluarea
proporionalitii ar putea conduce la niveluri mai sczute
de securitate necesare n legtur cu depunerea din nou a
cataloagelor electronice sau cu depunerea ofertelor n
contextul procedurilor concureniale secundare conform
unui acord-cadru sau cu accesul la documentele
achiziiei.
(58)Dei elementele eseniale ale unei proceduri de achiziii
cum ar fi documentele achiziiei, solicitrile de
participare, confirmarea interesului i ofertele ar trebui
s se efectueze ntotdeauna n scris, comunicarea verbal
cu operatorii economici ar trebui s continue s fie
posibil, cu condiia documentrii la un nivel suficient a
coninutului acesteia. Acest lucru este necesar pentru a se
asigura un nivel adecvat de transparen care s permit
o verificare a respectrii principiului egalitii de
tratament. n special, este esenial ca respectivele
comunicri verbale cu ofertanii care ar putea avea un
impact asupra coninutului i evalurii ofertelor s fie
documentate ntr-o msur suficient i prin mijloace
corespunztoare, cum ar fi nregistrrile scrise sau audio
sau rezumatele principalelor elemente ale comunicrii.
(59)Exist o puternic tendin pe pieele de achiziii publice
din Uniune ctre agregarea cererii din partea achizitorilor
publici, cu scopul de a obine economii de scar, de
exemplu scderea preurilor i a costurilor tranzaciilor,
i de a mbunti i profesionaliza gestionarea
achiziiilor. Acest obiectiv poate fi atins prin
concentrarea achiziiilor fie n funcie de numrul de
autoriti contractante implicate, fie n funcie de volum
i valoare n timp a achiziiilor. Cu toate acestea,
agregarea i centralizarea achiziiilor ar trebui
monitorizate cu atenie, pentru a se evita concentrarea
excesiv a puterii de cumprare i nelegerile
anticoncureniale i pentru a menine transparena i
concurena, precum i posibilitile de acces la pia
pentru IMM-uri.
(60)Acordurile-cadru au fost folosite pe scar larg i sunt
considerate o tehnic eficient de achiziie n ntreaga
Uniune. Aadar, acest instrument ar trebui meninut n
linii mari n forma actual. Cu toate acestea, este necesar
s se clarifice anumite aspecte, n special faptul c
acordurile-cadru nu ar trebui s fie utilizate de autoritile
contractante care nu sunt identificate n cadrul acestora.
n acest sens, autoritile contractante care sunt pri la
un anumit acord-cadru de la bun nceput ar trebui s fie
clar indicate, fie prin nume, fie prin alte mijloace, cum ar
fi o trimitere la o anumit categorie de autoriti
contractante din cadrul unei arii geografice clar
delimitate, astfel nct autoritile contractante n cauz
s poat fi identificate uor i fr echivoc. n mod
similar, un acord-cadru nu ar trebui s fie deschis unor
noi operatori economici odat ce acesta a fost ncheiat.
Acest lucru nseamn, de exemplu, c n cazul n care un
organism central de achiziie utilizeaz un registru
general al autoritilor contractante sau al categoriilor
acestora, cum ar fi autoritile locale dintr-o anumit
zon geografic, care au dreptul de a recurge la acorduri-
cadru pe care acesta le ncheie, organismul central de
achiziie ar trebui s fac acest lucru ntr-un mod care s
permit s se verifice nu numai identitatea autoritii

18
contractante n cauz, ci i data de la care dobndete
dreptul de a recurge la acordul-cadru ncheiat de
organismul central de achiziie, deoarece data respectiv
determin ce acorduri-cadru specifice i s-ar permite
respectivei autoriti contractante s foloseasc.
(61)Condiiile obiective pentru a determina care dintre
operatorii economici, parte la acordul-cadru, ar trebui s
efectueze o anumit sarcin, cum ar fi produsele sau
serviciile destinate utilizrii de ctre persoane fizice, pot
include, n contextul acordurilor-cadru care stabilesc
toate clauzele, necesitile sau alegerea persoanelor fizice
n cauz.
Autoritilor contractante ar trebui s li se acorde mai
mult flexibilitate n cazul n care achiziioneaz n
temeiul acordurilor-cadru care sunt ncheiate cu mai mult
de un singur operator economic i care stabilesc toate
clauzele.
n astfel de cazuri, autoritile contractante ar trebui s
poat obine anumite lucrri, produse sau servicii, care
sunt reglementate de acordul-cadru, fie solicitndu-le de
la unul din operatorii economici, determinat pe baza unor
criterii obiective i n temeiul clauzelor deja stabilite, fie
prin atribuirea unui contract specific pentru lucrrile,
produsele sau serviciile n cauz n urma unei proceduri
concureniale secundare ntre operatorii economici pri
la acordul-cadru. Pentru a asigura transparena i
egalitatea de tratament, autoritile contractante ar trebui
s indice n documentele achiziiei pentru acordul-cadru
criteriile obiective care vor reglementa alegerea ntre
aceste dou metode de executare a acordului-cadru.
Astfel de criterii ar putea s se refere, de exemplu, la
cantitatea, valoarea sau caracteristicile lucrrilor,
produselor sau serviciilor n cauz, inclusiv necesitatea
unui grad mai nalt de servicii sau a unui nivel de
securitate sporit, sau la evoluiile nregistrate de nivelul
preurilor n comparaie cu un indice de pre determinat
n prealabil. Nu ar trebui s se recurg la acorduri-cadru
n mod abuziv sau n aa fel nct s mpiedice, s
restrng sau s denatureze concurena. Autoritile
contractante ar trebui s nu fie obligate prin prezenta
directiv s achiziioneze lucrri, produse sau servicii
reglementate de un acord-cadru, n temeiul respectivului
acord-cadru.
(62)Ar trebui, de asemenea, s se clarifice c, n timp ce
contractele bazate pe un acord-cadru urmeaz s fie
atribuite nainte de expirarea acordului-cadru, nu este
necesar ca durata contractelor individuale bazate pe un
acord-cadru s coincid cu durata respectivului acord-
cadru, ci ar putea fi, dup caz, mai lung sau mai scurt.
n mod special, ar trebui s se poat stabili durata
contractelor individuale bazate pe un acord-cadru
lundu-se n considerare factori cum ar fi timpul necesar
pentru executarea acestora, n cazul n care este inclus
ntreinerea echipamentelor cu o durat de via
preconizat mai mare de patru ani sau n cazul n care
sunt necesare eforturi extinse de formare a personalului
n vederea executrii contractului.
Ar trebui s se clarifice totodat c ar putea exista cazuri
excepionale n care durata acordurilor-cadru ar trebui s
poat fi mai mare de patru ani. Astfel de cazuri, care ar
trebui s fie bine justificate, n special n cadrul obiectului
acordului-cadru, ar putea aprea, de exemplu, cnd
operatorii economici au nevoie s dispun de
echipamente pentru care perioada de amortizare este mai
mare de patru ani i care trebuie s fie disponibile n orice
moment pe ntreaga durat a acordului-cadru.
(63)Avnd n vedere experiena dobndit, este, de
asemenea, necesar s se adapteze normele care
reglementeaz sistemele dinamice de achiziii pentru a le
permite autoritilor contractante s profite pe deplin de
posibilitile oferite de respectivul instrument. Este
necesar simplificarea sistemelor; n special, acestea ar
trebui utilizate sub forma unei proceduri restrnse,
eliminnd astfel necesitatea ofertelor orientative, care au
fost identificate ca reprezentnd una dintre principalele
dificulti asociate cu sistemele dinamice de achiziie. n

19
acest fel, orice operator economic care depune o cerere
de participare i satisface criteriile de selecie ar trebui
autorizat s participe la procedurile de achiziii publice
desfurate prin sistemul dinamic de achiziii n cursul
perioadei sale de valabilitate. Aceast tehnic de achiziie
le permite autoritilor contractante s dispun de o gam
deosebit de larg de oferte i s asigure astfel o utilizare
optim a fondurilor publice printr-o concuren extins n
ceea ce privete produsele, lucrrile sau serviciile
standard care sunt, n general, disponibile pe pia.
(64)Examinarea respectivelor cereri de participare ar trebui
n mod normal s fie efectuat n termen de cel mult 10
zile lucrtoare, avnd n vedere c evaluarea criteriilor de
selecie va avea loc pe baza cerinelor simplificate de
documentaie stabilite n prezenta directiv. Cu toate
acestea, n cazul n care se nfiineaz pentru prima oar
un sistem dinamic de achiziie, autoritile contractante
s-ar putea confrunta, ca rspuns la prima publicare a
anunului de participare sau a invitaiei de confirmare a
interesului, cu un numr att de mare de cereri de
participare nct s aib nevoie de mai mult timp pentru
a examina cererile. Acest lucru ar trebui s fie admisibil,
cu condiia ca nicio procedur de achiziii s nu fie
lansat nainte de a examina toate cererile. Autoritile
contractante ar trebui s aib libertatea de a organiza
modul n care acestea intenioneaz s examineze cererile
de participare, de exemplu prin decizia de a efectua astfel
de examinri doar o dat pe sptmn, cu condiia
respectrii termenelor pentru examinarea fiecrei cereri
de admitere.
(65)n orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a
sistemului dinamic de achiziie, autoritile contractante
ar trebui s aib posibilitatea de a solicita operatorilor
economici s depun o declaraie pe proprie rspundere
rennoit i actualizat privind ndeplinirea unor criterii
calitative de selecie, ntr-un termen adecvat. Ar trebui
reamintit faptul c posibilitatea prevzut n dispoziiile
generale privind mijloacele de prob din prezenta
directiv de a solicita operatorilor economici s prezinte
documente justificative, precum i obligaia de a face
acest lucru impus ofertantului cruia s-a decis s i se
atribuie contractul se aplic i n contextul special al
sistemelor dinamice de achiziie.
(66)Pentru a accentua i mai mult posibilitile IMM-urilor
de a participa la un sistem dinamic de achiziie la scar
larg, de exemplu la un sistem care este administrat de
ctre un organism central de achiziie, autoritatea
contractant n cauz ar trebui s fie n msur s
organizeze sistemul n categorii de produse, lucrri sau
servicii definite n mod obiectiv. Astfel de categorii ar
trebui s fie definite prin trimitere la factori obiectivi care
ar putea, de exemplu, s includ dimensiunea maxim
admisibil a contractelor speciale care urmeaz s fie
atribuite n cadrul categoriei n cauz sau o anumit zon
geografic n care urmeaz s fie efectuate contractele
specifice. n cazul n care un sistem dinamic de achiziii
este divizat n categorii, autoritatea contractant ar trebui
s aplice criterii de selecie care s fie proporionale cu
caracteristicile clasei n cauz.
(67)Ar trebui s se clarifice c licitaiile electronice nu sunt
potrivite n mod normal pentru anumite contracte de
achiziii publice de lucrri i pentru anumite contracte de
achiziii publice de servicii care au drept obiect activiti
intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrri, deoarece
numai elementele adecvate pentru evaluarea automat
prin mijloace electronice, fr nicio intervenie sau
apreciere de ctre autoritatea contractant, i anume
elementele care s fie cuantificabile astfel nct s poat
fi exprimate n cifre sau n procente, pot face obiectul
licitaiilor electronice.
Cu toate acestea, ar trebui s se clarifice, de asemenea,
faptul c licitaiile electronice pot fi utilizate n cadrul
unei proceduri de achiziii pentru achiziionarea unui
anumit drept de proprietate intelectual. De asemenea,
este necesar s se reaminteasc faptul c, dei autoritile
contractante au libertatea de a reduce numrul de

20
candidai sau ofertani att timp ct licitaia nu a nceput
nc, nicio alt reducere a numrului ofertanilor care
particip la licitaia electronic nu ar trebui s fie permis
dup ce licitaia a nceput.
(68)n permanen sunt dezvoltate noi tehnici electronice de
achiziie, cum sunt cataloagele electronice. Cataloagele
electronice sunt un format de prezentare i organizare a
informaiilor ntr-un mod care s fie comun tuturor
ofertanilor participani i care se preteaz la prelucrarea
electronic. Un exemplu ar putea fi ofertele prezentate
sub form de foaie electronic de calcul. Autoritile
contractante ar trebui s poat solicita cataloage
electronice pentru toate procedurile disponibile n cadrul
crora sunt necesare mijloacele electronice de
comunicare. Cataloagele electronice contribuie la
sporirea concurenei i la raionalizarea achiziiilor
publice, n special datorit economiilor de timp i de
bani. Cu toate acestea, este necesar s se prevad anumite
norme pentru ca utilizarea noilor tehnici s respecte
prezenta directiv i principiile egalitii de tratament,
nediscriminrii i transparenei. Astfel, utilizarea
cataloagelor electronice pentru prezentarea ofertelor nu
ar trebui s presupun posibilitatea ca operatorii
economici s se poat limita la transmiterea catalogului
lor general. Operatorii economici ar trebui totui s i
adapteze cataloagele generale n vederea procedurii de
achiziii n cauz. O astfel de adaptare garanteaz c
catalogul care este transmis ca rspuns la o anumit
procedur de achiziii conine doar produsele, lucrrile
sau serviciile estimate de operatorii economici dup o
examinare activ c ar corespunde cerinelor autoritii
contractante. Astfel, operatorii economici ar trebui s
aib posibilitatea s copieze informaii coninute de
propriul catalog general, dar nu ar trebui s li se permit
s depun catalogul general ca atare.
Mai mult, n cazul n care sunt oferite garanii suficiente
n ceea ce privete asigurarea trasabilitii, a egalitii de
tratament i a previzibilitii, ar trebui s li se permit
autoritilor contractante s genereze oferte cu privire la
anumite achiziii pe baza unor cataloage electronice
transmise anterior, n special n cazul relurii competiiei
n baza unui acord-cadru sau n cazul n care se utilizeaz
un sistem dinamic de achiziii.
n cazul ofertelor care au fost generate de ctre
autoritatea contractant, operatorul economic n cauz ar
trebui s aib posibilitatea de a verifica c oferta astfel
constituit de ctre autoritatea contractant nu conine
erori semnificative. n cazul n care exist erori
semnificative, operatorul economic nu ar trebui s fie
obligat de oferta generat de autoritatea contractant cu
excepia cazului n care eroarea a fost corectat.
n conformitate cu normele aplicabile mijloacelor
electronice de comunicare, autoritile contractante ar
trebui s evite obstacolele nejustificate din calea
accesului operatorilor economici la procedurile de
achiziii publice n care ofertele trebuie prezentate sub
forma cataloagelor electronice i care garanteaz
respectarea principiilor generale de nediscriminare i de
egalitate de tratament.
(69)Tehnicile de achiziie centralizat sunt din ce n ce mai
utilizate n majoritatea statelor membre. Organismele
centrale de achiziie sunt nsrcinate cu efectuarea de
achiziii, cu gestionarea sistemelor dinamice de achiziie
sau cu atribuirea de contracte de achiziii
publice/acorduri-cadru pentru alte autoriti contractante,
cu sau fr remunerare. Autoritile contractante pentru
care este ncheiat un acord-cadru ar trebui s l poat
utiliza pentru achiziii individuale sau repetate. Avnd n
vedere volumele mari de achiziii, astfel de tehnici pot
contribui la creterea concurenei i ar trebui s
contribuie la profesionalizarea achiziiilor publice. Prin
urmare, ar trebui s se precizeze o definiie la nivelul
Uniunii a organismelor centrale de achiziie pentru uzul
autoritilor contractante i ar trebui s se clarifice faptul
c organismele centrale de achiziie funcioneaz n dou
moduri diferite.

21
n primul rnd, acestea ar trebui s poat aciona n
calitate de angrositi prin activiti de cumprare,
depozitare i revnzare sau, n al doilea rnd, ar trebui s
poat aciona n calitate de intermediari prin atribuirea
contractelor, operarea sistemelor dinamice de achiziie
sau ncheierea acordurilor-cadru care urmeaz s fie
utilizate de ctre autoritile contractante. Un astfel de rol
de intermediar ar putea, n unele cazuri, s fie ndeplinit
prin derularea procedurilor de atribuire relevante n mod
autonom, fr instruciuni detaliate din partea
autoritilor contractante n cauz; n alte cazuri, prin
derularea procedurilor de atribuire relevante n
conformitate cu instruciunile autoritilor contractante n
cauz, n numele lor i n beneficiul lor.
n plus, ar trebui s fie stabilite norme pentru atribuirea
responsabilitii n ceea ce privete respectarea
obligaiilor care le revin n temeiul prezentei directive,
ntre organismul central de achiziie i autoritile
contractante care achiziioneaz de la acesta sau prin
intermediul acestuia. n cazul n care organismului
central de achiziie i revine ntreaga responsabilitate
pentru derularea procedurilor de achiziii, el ar trebui s
fie totodat exclusiv i direct responsabil de legalitatea
procedurilor. n cazul n care o autoritate contractant
desfoar anumite pri ale procedurii, de exemplu
reluarea competiiei n baza unui acord-cadru sau
atribuirea de contracte individuale pe baza unui sistem
dinamic de achiziii, aceasta ar trebui s fie n continuare
responsabil pentru etapele pe care le desfoar.
(70)Autoritile contractante ar trebui s fie autorizate s
atribuie un contract de achiziii publice de servicii pentru
furnizarea de activiti de achiziie centralizat unui
organism central de achiziie, fr aplicarea procedurilor
prevzute n prezenta directiv. De asemenea, ar trebui s
se permit ca astfel de contracte de achiziii publice de
servicii s includ furnizarea de activiti de achiziie
auxiliare. Contractele de achiziii publice de servicii
pentru furnizarea de activiti de achiziie auxiliare ar
trebui, n cazul n care sunt derulate altfel dect de ctre
un organism central de achiziie n legtur cu furnizarea
activitilor sale de achiziie centralizate ctre autoritatea
contractant n cauz, s fie atribuite n conformitate cu
prezenta directiv. De asemenea, ar trebui reamintit
faptul c prezenta directiv nu ar trebui s se aplice n
cazul n care activitile de achiziie centralizate sau
auxiliare sunt furnizate altfel dect prin intermediul unui
contract cu titlu oneros, care reprezint achiziii publice
n sensul prezentei directive.
(71)Consolidarea dispoziiilor privind organismele centrale
de achiziie nu ar trebui n niciun caz s mpiedice
practicile actuale ale achiziiilor comune ocazionale,
adic formele mai puin sistematice i instituionalizate
de achiziii comune sau practica stabilit de a recurge la
furnizorii de servicii pentru pregtirea i gestionarea
procedurilor de achiziii publice n numele i n contul
unei autoriti contractante i conform instruciunilor
acesteia. Dimpotriv, anumite caracteristici ale achiziiei
comune ar trebui s se clarifice dat fiind rolul important
pe care achiziia comun l poate juca, nu n ultimul rnd
n legtur cu proiecte inovatoare.
Achiziia comun poate lua diferite forme, de la achiziii
publice coordonate prin elaborarea de specificaii tehnice
comune pentru lucrri, produse sau servicii care vor fi
achiziionate de o serie de autoriti contractante, fiecare
derulnd o alt procedur de achiziii publice, la situaii
n care autoritile contractante n cauz deruleaz n
comun o procedur de achiziie, fie acionnd mpreun,
fie ncredinnd unei autoriti contractante gestionarea
procedurii de achiziie n numele tuturor autoritilor
contractante.
n cazul n care mai multe autoriti contractante
deruleaz n comun o procedur de achiziii, acestea ar
trebui s fie responsabile n mod solidar de ndeplinirea
obligaiilor care le revin n temeiul prezentei directive.
Cu toate acestea, n cazul n care numai anumite pri din
procedura de achiziii sunt derulate n comun de ctre

22
autoritile contractante, responsabilitatea comun ar
trebui s se aplice numai acelor pri ale procedurii care
au fost derulate mpreun. Fiecare autoritate contractant
ar trebui s fie unicul responsabil n ceea ce privete
procedurile sau prile procedurilor pe care le deruleaz
pe cont propriu, cum ar fi atribuirea unui contract,
ncheierea unui acord-cadru, operarea unui sistem
dinamic de achiziii, reluarea competiiei n cadrul unui
acord-cadru sau stabilirea operatorilor economici parte la
un acord-cadru care ndeplinesc o anumit sarcin.
(72)Mijloacele de comunicare electronice sunt deosebit de
bine adaptate pentru susinerea practicilor i a
instrumentelor de achiziii centralizate, deoarece ofer
posibilitatea reutilizrii i procesrii automate a datelor i
a reducerii la minimum a costurilor de informare i de
tranzacionare. Utilizarea acestor mijloace electronice de
comunicare ar trebui aadar, ntr-o prim etap, s devin
obligatorie pentru organismele centrale de achiziie,
facilitnd n acelai timp convergena practicilor n
ntreaga Uniune. Ulterior ar trebui prevzut o obligaie
general de a utiliza mijloace electronice de comunicare
pentru toate procedurile de achiziii, dup o perioad de
tranziie de 30 de luni.
(73)Atribuirea n comun a contractelor de achiziii publice de
ctre autoriti contractante din state membre diferite se
confrunt n prezent cu probleme juridice specifice n
ceea ce privete conflictele ntre legile naionale. n ciuda
faptului c Directiva 2004/18/CE permite n mod implicit
achiziiile publice comune transfrontaliere, autoritile
contractante se confrunt n continuare cu dificulti
juridice i practice considerabile n ceea ce privete
efectuarea de achiziii de la organisme centrale de
achiziie n alte state membre sau n ceea ce privete
atribuirea n comun a contractelor de achiziii publice.
Pentru a permite autoritilor contractante s obin
beneficii maxime din potenialul pieei interne n termeni
de economii de scar i de mprire a riscurilor i
beneficiilor, nu n ultimul rnd pentru proiectele
inovatoare care implic un risc mai mare dect riscul care
poate fi asumat n mod rezonabil de ctre o singur
autoritate contractant, dificultile respective ar trebui
remediate. Prin urmare, ar trebui prevzute noi norme
privind achiziiile comune transfrontaliere pentru a
facilita cooperarea ntre autoritile contractante i pentru
a consolida beneficiile pieei interne prin crearea unor
oportuniti de afaceri transfrontaliere pentru furnizorii i
prestatorii de servicii. Aceste norme ar trebui s
stabileasc condiiile pentru utilizarea transfrontalier a
organismelor centrale de achiziie i s desemneze
legislaia aplicabil n materie de achiziii publice,
inclusiv legislaia aplicabil cu privire la cile de atac, n
cazul procedurilor comune transfrontaliere care
completeaz normele privind conflictul de legi din
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului
European i al Consiliului (13). n plus, autoritile
contractate din state membre diferite ar trebui s poat
nfiina entiti comune n temeiul legislaiei naionale
sau al legislaiei Uniunii. Ar trebui s se stabileasc reguli
specifice pentru astfel de forme de achiziii comune.
Cu toate acestea, autoritile contractante nu ar trebui s
fac uz de posibilitile de efectuare a unor achiziii
transfrontaliere comune, n scopul eludrii normelor
obligatorii de drept public, n conformitate cu dreptul
Uniunii, care li se aplic n statul membru n care sunt
situate. De exemplu, aceste norme pot include dispoziii
privind transparena i accesul la documente sau cerine
specifice privind trasabilitatea produselor sensibile.
(74)Specificaiile tehnice stabilite de achizitorii publici
trebuie s permit ca achiziiile publice s fie deschise
concurenei i s ndeplineasc obiectivele de
sustenabilitate. n acest scop, ar trebui s fie posibil
prezentarea unor oferte care s reflecte diversitatea
soluiilor tehnice, a standardelor i a specificaiilor
tehnice de pe pia, inclusiv a celor definite pe baza
criteriilor de performan legate de ciclul de via i de
sustenabilitatea procesului de producie a lucrrilor, a
produselor i a serviciilor.

23
Prin urmare, specificaiile tehnice ar trebui elaborate n
aa fel nct s se evite restrngerea n mod artificial a
concurenei prin cerine care favorizeaz un anumit
operator economic, n sensul c preiau caracteristicile
eseniale ale produselor, serviciilor sau lucrrilor oferite
n mod obinuit de acel operator economic. Elaborarea
specificaiilor tehnice n termeni de cerine de
performan i funcionale permite, n general,
ndeplinirea acestui obiectiv n cel mai bun mod posibil.
Cerinele funcionale i de performan sunt, de
asemenea, mijloace adecvate de favorizare a inovrii n
achiziiile publice i ar trebui s fie utilizate la o scar ct
mai larg cu putin. n cazul n care se face trimitere la
un standard european sau, n absena acestuia, la un
standard naional, ofertele care au la baz soluii
echivalente ar trebui s fie luate n considerare de ctre
autoritile contractante. Responsabilitatea de a face
dovada echivalenei cu eticheta solicitat ar trebui s
revin operatorului economic.
Pentru a face dovada echivalenei, ar trebui s fie posibil
s li se cear ofertanilor s furnizeze dovezi verificate de
ctre teri. Cu toate acestea, ar trebui permise i alte
mijloace de prob adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al
productorului, n cazul n care operatorul economic nu
are acces la certificate sau rapoarte de ncercare, i nici
posibilitatea de a le obine n termenele stabilite, cu
condiia ca operatorul economic n cauz s dovedeasc
n acest fel c lucrrile, produsele sau serviciile
ndeplinesc cerinele sau criteriile care figureaz n
specificaiile tehnice, n criteriile de atribuire sau n
condiiile de executare a contractului.
(75)Autoritile contractante care doresc s achiziioneze
lucrri, produse sau servicii cu caracteristici specifice de
mediu, sociale sau de alt natur ar trebui s poat face
trimitere la anumite etichete, cum ar fi eticheta ecologic
european, etichete ecologice (multi)naionale sau
oricare alt etichet, cu condiia ca cerinele pentru
etichet, cum ar fi descrierea i prezentarea produsului,
inclusiv cerinele referitoare la ambalare, s aib legtur
cu obiectul contractului. Este de asemenea esenial ca
cerinele respective s fie elaborate i adoptate pe baza
unor criterii verificabile n mod obiectiv, printr-o
procedur la care s poat participa toate prile
interesate, precum organismele guvernamentale,
consumatorii, productorii, distribuitorii i organizaiile
de mediu, i ca eticheta s fie accesibil i la dispoziia
tuturor prilor interesate. Ar trebui s se clarifice c
prile interesate pot fi organisme publice sau private,
ntreprinderi sau orice tip de organizaie
neguvernamental (o organizaie care nu face parte din
guvern i care nu este o ntreprindere n sens
convenional).
De asemenea, ar trebui s se clarifice c organismele sau
organizaiile naionale sau guvernamentale specifice pot
fi implicate n stabilirea cerinelor referitoare la etichet
care pot fi folosite n legtur cu achiziiile de ctre
autoritile publice, fr ca respectivele organisme sau
organizaii s i piard statutul de teri.
Trimiterile la etichete nu ar trebui s aib efectul de
restricionare a inovrii.
(76)Pentru toate achiziiile destinate utilizrii de ctre
persoane, fie c este vorba de publicul larg sau de
personalul autoritii contractante, este necesar ca
autoritile contractante s elaboreze specificaiile
tehnice astfel nct s ia n considerare criterii de
accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau
proiectarea pentru toi utilizatorii, cu excepia cazurilor
bine justificate.
(77)La elaborarea specificaiilor tehnice, autoritile
contractante ar trebui s ia n considerare cerinele care
deriv din dreptul Uniunii n domeniul legislaiei n
materie de protecia datelor, n special n legtur cu
conceperea prelucrrii datelor cu caracter personal
(protecia datelor din momentul conceperii).

24
(78)Achiziiile publice ar trebui adaptate la necesitile IMM-
urilor. Autoritile contractante ar trebui s fie ncurajate
s utilizeze Codul celor mai bune practici inclus n
documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 iunie
2008 intitulat Codul european al celor mai bune practici
care faciliteaz accesul IMM-urilor la contractele de
achiziii publice, care ofer ndrumri cu privire la
modul n care acestea pot folosi cadrul de achiziii
publice astfel nct s faciliteze participarea IMM-urilor.
n acest scop i pentru a stimula concurena, autoritile
contractante ar trebui s fie n special ncurajate s
mpart n loturi contractele mari. O astfel de repartizare
ar putea fi realizat pe baze cantitative, adaptnd
dimensiunea contractelor individuale astfel nct s
corespund mai bine capacitii ntreprinderilor mici i
mijlocii, sau pe baze calitative, n conformitate cu
diferitele meserii i specializri implicate, pentru a
adapta coninutul contractelor individuale mai
ndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau
n conformitate cu diferitele faze ulterioare ale
proiectului.
Dimensiunea i obiectul loturilor ar trebui s fie
determinate n mod liber de ctre autoritatea contractant,
care, n conformitate cu normele aplicabile privind
calculul valorii estimate a achiziiei, ar trebui, de
asemenea, s fie autorizat s atribuie anumite loturi fr
aplicarea procedurilor din prezenta directiv. Autoritatea
contractant ar trebui s aib obligaia de a lua n
considerare oportunitatea mpririi contractelor n loturi,
pstrnd n acelai timp libertatea de a decide n mod
autonom pe baza oricrui motiv pe care l consider
relevant, fr a fi supus supravegherii administrative sau
judiciare. n cazul n care autoritatea contractant
hotrte c nu ar fi oportun s mpart contractul n
loturi, raportul individual sau documentele achiziiei ar
trebui s conin o prezentare a principalelor motive care
s susin alegerea autoritii contractante. Astfel de
motive ar putea fi, de exemplu, c autoritatea
contractant constat c o astfel de mprire ar putea
restrnge concurena sau ar risca s fac executarea
contractului excesiv de dificil din punct de vedere tehnic
sau costisitoare, sau c necesitatea de a coordona diferiii
contractani pentru loturi ar risca s submineze grav buna
executare a contractului.
Statele membre ar trebui s dispun n continuare de
libertatea de a merge mai departe n eforturile lor de a
facilita participarea IMM-urilor la piaa achiziiilor
publice, prin extinderea domeniului de aplicare a
obligaiei de a analiza oportunitatea mpririi
contractelor pe loturi la contracte mai mici, solicitnd
autoritilor contractante s prezinte o justificare pentru
decizia de a nu mpri contractele pe loturi sau fcnd
mprirea n loturi obligatorie n anumite condiii. n
acelai scop, statele membre ar trebui, de asemenea, s
aib libertatea de a pune la dispoziie mecanisme pentru
plile directe ctre subcontractori.
(79)n cazul n care contractele sunt mprite pe loturi,
autoritile contractante ar trebui, de exemplu pentru a
menine concurena sau pentru a garanta fiabilitatea
aprovizionrii, s poat limita numrul de loturi pentru
care un operator economic poate depune oferte; acestora
ar trebui, de asemenea, s li se permit s limiteze
numrul de loturi care pot fi acordate unui singur
ofertant.
Cu toate acestea, obiectivul favorizrii unui acces mai
mare al IMM-urilor la achiziiile publice ar putea fi frnat
dac autoritile contractante ar fi obligate s atribuie
contractul pe loturi individuale, ceea ce ar presupune c
trebuie acceptate soluii mult mai dezavantajoase n
comparaie cu o atribuire n care sunt grupate mai multe
loturi sau toate loturile. n cazul n care posibilitatea
aplicrii acestei metode a fost clar menionat n
prealabil, ar trebui prin urmare ca autoritile
contractante s aib posibilitatea s efectueze o evaluare
comparativ a ofertelor, pentru a stabili dac ofertele
depuse de ctre un anumit ofertant pentru o anumit

25
combinaie de loturi ar ndeplini mai bine, per ansamblu,
criteriile de atribuire stabilite n conformitate cu prezenta
directiv cu privire la aceste loturi, dect ofertele pentru
loturile individuale n cauz analizate separat. n acest
caz, autoritatea contractant ar trebui s aib posibilitatea
s atribuie ofertantului n cauz un contract care combin
loturile respective. Ar trebui s se clarifice c autoritile
contractante ar trebui s efectueze aceast evaluare
comparativ stabilind mai nti ofertele care ndeplinesc
cel mai bine criteriile de atribuire stabilite pentru fiecare
lot n parte, i comparndu-le apoi cu ofertele depuse de
ctre un anumit ofertant pentru o anumit combinaie de
loturi, per ansamblu.
(80)Pentru a eficientiza i accelera procedurile, termenele
pentru participarea la procedurile de achiziii ar trebui s
fie ct mai scurte cu putin, fr a crea bariere
nejustificate n calea accesului agenilor economici din
ntreaga pia intern i n special a IMM-urilor. Prin
urmare, ar trebui s se ia n considerare faptul c, n cazul
n care stabilesc termenele de primire a ofertelor i a
cererilor de participare, autoritile contractante ar trebui
s in seama n special de complexitatea contractului i
de timpul necesar pentru elaborarea ofertelor, chiar dac
aceasta presupune stabilirea unor termene mai lungi
dect termenele minime prevzute n prezenta directiv.
Utilizarea mijloacelor electronice de informare i
comunicare, n special disponibilitatea integral n
format electronic pentru operatori economici, ofertani i
candidai a documentelor achiziiei i transmisia
electronic a comunicrilor conduce, pe de alt parte, la
o mai mare transparen i la economisirea timpului. Prin
urmare, ar trebui s se prevad reducerea termenelor
minime n conformitate cu normele stabilite n AAP i cu
condiia ca acestea s fie compatibile cu modalitile de
transmitere speciale prevzute la nivel de Uniune. n
plus, autoritile contractante ar trebui s aib
posibilitatea de a continua s reduc termenele de primire
a cererilor de participare i a ofertelor n cazul n care o
stare de urgen face imposibil respectarea termenelor
normale, dar nu face imposibil desfurarea unei
proceduri normale cu publicare. Doar n situaiile
excepionale n care situaia de urgen extrem survenit
n urma unor evenimente care nu puteau fi prevzute de
ctre autoritatea contractant n cauz care nu sunt
imputabile respectivei autoriti contractante face
imposibil derularea unei proceduri normale, chiar i cu
termenele limit reduse, autoritile contractante ar
trebui, n msura n care este strict necesar, s aib
posibilitatea de a atribui contractele printr-o procedur de
negociere fr publicare prealabil. Acesta ar putea fi
cazul n care catastrofele naturale necesit o intervenie
imediat.
(81)Ar trebui s se clarifice c necesitatea de a asigura faptul
c operatorii economici dispun de suficient timp pentru a
elabora oferte reprezentative ar putea presupune o
eventual necesitate de a prelungi termenele stabilite
iniial. Aceast situaie ar putea s apar n special n
cazul n care se efectueaz modificri semnificative ale
documentelor achiziiei. De asemenea, ar trebui s se
precizeze c, n contextul respectiv, modificrile
semnificative ar trebui s fie nelese ca modificri, n
special ale specificaiilor tehnice, n privina crora
operatorii economici ar avea nevoie de timp suplimentar,
pentru a le nelege i a reaciona n mod corespunztor.
Cu toate acestea, ar trebui s se clarifice c aceste
modificri nu ar trebui s fie att de semnificative nct,
dac ar fi existat din etapa iniial, ar fi fost permis
admiterea altor candidai dect cei selectai iniial sau ar
fi fost atrai participani suplimentari la procedura de
achiziii Aceast situaie ar putea s apar n special n
cazul n care modificrile fac ca contractul sau acordul-
cadru s prezinte caracteristici care difer n mod
substanial de cele stabilite iniial n documentele
achiziiei.
(82)Ar trebui s se clarifice faptul c informaiile privind
anumite decizii luate n cadrul unei proceduri de achiziii,
inclusiv decizia de a nu atribui un contract sau de a nu

26
ncheia un acord-cadru ar trebui s fie trimise de
autoritile contractante, fr a exista obligaia
candidailor sau a ofertanilor de a solicita astfel de
informaii. De asemenea, ar trebui s se reaminteasc
faptul c Directiva 89/665/CEE a
Consiliului (14) prevede obligaia autoritilor
contractante, din nou fr a exista obligaia candidailor
sau ofertantului de a solicita acest lucru, de a furniza
candidailor i ofertanilor n cauz un rezumat al
motivelor relevante pentru unele dintre deciziile centrale
care sunt adoptate n cadrul unei proceduri de achiziii. n
final, ar trebui s se clarifice posibilitatea pe care
candidaii i ofertanii ar trebui s o aib de a solicita
informaii mai detaliate cu privire la aceste motive, pe
care autoritile contractante ar trebui s fie obligate s le
acorde, cu excepia cazului n care ar exista motive
serioase s nu procedeze astfel. Motivele respective ar
trebui s fie stabilite n prezenta directiv. Pentru a
asigura transparena necesar n contextul procedurilor
de achiziii care implic negocieri i dialoguri cu
ofertanii, ofertanii care au depus o ofert admisibil ar
trebui, de asemenea, cu excepia cazului n care ar exista
motive serioase s nu procedeze astfel, s aib
posibilitatea de a solicita informaii cu privire la
desfurarea i progresul realizat n ceea ce privete
procedura.
(83)Cerinele prea stricte privind capacitatea economic i
financiar constituie adesea un obstacol nejustificat n
calea participrii IMM-urilor la procedurile de achiziii
publice. Orice astfel de cerine ar trebui s se raporteze la
obiectul contractului i s fie proporionale cu acesta. n
special, este necesar ca autoritile contractante s nu le
poat impune operatorilor economici s aib o cifr de
afaceri minim care s fie disproporionat n raport cu
obiectul contractului; n mod normal, cerina nu ar trebui
s depeasc cel mult dublul valorii estimate a
contractului. Cu toate acestea, n cazuri bine justificate,
ar trebui s fie posibil aplicarea unor cerine mai stricte.
Astfel de circumstane s-ar putea referi la riscurile
ridicate aferente executrii contractului sau la faptul c
executarea corect i la timp a acestuia este esenial, de
exemplu pentru c este necesar pentru executarea altor
contracte.
n astfel de cazuri justificate corespunztor, autoritile
contractante ar trebui s aib libertatea de a decide
autonom dac cerinele privind o cifr de afaceri minim
mai mare ar fi adecvate i pertinente fr a face obiectul
supravegherii administrative sau judiciare. n cazul n
care cerinele privind o cifr de afaceri minim mai mare
urmeaz s fie aplicate, autoritile contractante ar trebui
s aib libertatea s stabileasc nivelul, n msura n care
are legtur cu obiectul contractului i este proporional
cu acesta. n cazul n care autoritatea contractant decide
c cerina privind cifra de afaceri minim ar trebui s fie
stabilit la un nivel mai mare dect dublul valorii
estimate a contractului, raportul individual sau
documentele achiziiei ar trebui s conin o prezentare a
principalelor motive care s susin alegerea autoritii
contractante.
De asemenea, autoritile contractante ar trebui s poat
solicita, informaii cu privire la indicatori din evidenele
anuale, de exemplu raportul dintre active i pasive. Un
raport pozitiv care prezint niveluri mai ridicate de active
dect de pasive ar putea furniza dovezi suplimentare c
capacitatea financiar a operatorilor economici este
suficient.
(84)Numeroi operatori economici, i cu precdere IMM-
urile, constat c un obstacol major n calea participrii
lor la achiziiile publice l reprezint sarcinile
administrative care decurg din necesitatea de a produce
un numr semnificativ de certificate sau alte documente
legate de criteriile de excludere i de selecie. Limitarea
acestor cerine, de exemplu prin utilizarea documentului
european de achiziie unic (DEAU), constnd ntr-o
declaraie pe propria rspundere actualizat, ar putea
duce la o simplificare considerabil n beneficiul att al

27
autoritilor contractante, ct i al operatorilor
economici.
Ofertantul cruia s-a decis s i fie atribuit contractul ar
trebui ns s fie obligat s furnizeze dovezile pertinente,
iar autoritile contractante nu ar trebui s ncheie
contracte cu ofertanii care nu sunt n msur s fac acest
lucru. Autoritile contractante ar trebui, de asemenea, s
aib dreptul de a solicita toate sau o parte din
documentele justificative, n orice moment n care
consider acest lucru necesar n vederea bunei
desfurri a procedurii. Aceasta s-ar putea ntmpla n
special n cazul procedurilor n dou etape procedurile
restrnse, procedurile competitive cu negociere,
dialogurile competitive i parteneriatele pentru inovare
n care autoritile contractante utilizeaz posibilitatea de
a limita numrul de candidai invitai s depun o ofert.
Cerina depunerii documentelor justificative la momentul
seleciei candidailor care urmeaz s fie invitai ar putea
fi justificat pentru a evita ca autoritile contractante s
invite candidai care ulterior se dovedesc a nu fi n
msur s prezinte documentele justificative n etapa de
atribuire a contractului, privnd ali candidai calificai de
ocazia de a participa.
Ar trebui s se precizeze n mod explicit c DEAU ar
trebui s furnizeze, totodat, informaii relevante cu
privire la entitile la capacitile crora recurge
operatorul economic, astfel nct verificarea
informaiilor cu privire la aceste entiti s poat fi
efectuat n acelai timp i n aceleai condiii cu
verificarea referitoare la principalul operator economic.
(85)Este important ca deciziile autoritilor contractante s se
bazeze pe informaii recente, n special cu privire la
motivele de excludere, dat fiind c pot interveni
modificri importante destul de rapid, de exemplu n caz
de dificulti financiare care ar face ca operatorul
economic s devin necorespunztor sau, dimpotriv,
pentru c o datorie restant la contribuiile la asigurrile
sociale a fost ntre timp achitat. Atunci cnd este posibil,
este de preferat ca autoritile contractante s verifice
aceste informaii accesnd bazele de date relevante, care
ar trebui s fie naionale, adic s fie administrate de
autoriti publice. n etapa actual de dezvoltare, ar putea
nc exista cazuri n care nu este nc posibil s se
procedeze astfel, din motive tehnice. Prin urmare,
Comisia ar trebui s aib n vedere promovarea de msuri
care s poat facilita accesul electronic uor la informaii
actualizate, cum ar fi instrumentele de consolidare care
permit accesul la dosarele virtuale ale societilor sau
mijloacele de facilitare a interoperabilitii ntre baze de
date sau alte msuri de sprijin de acest tip.
De asemenea, ar trebui s se prevad ca autoritile
contractante s nu mai solicite documentele aflate n
continuare la zi, care sunt deja n posesia lor de la
proceduri de achiziii anterioare. Cu toate acestea, ar
trebui s se asigure totodat faptul c autoritile
contractante nu vor trebui s se confrunte cu sarcini de
arhivare i ndosariere disproporionate n acest context.
Prin urmare, punerea n aplicare a acestei sarcini ar trebui
s devin efectiv numai dup ce utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare devine obligatorie, ntruct
gestionarea electronic a documentelor va uura mult
sarcina autoritilor contractante.
(86)S-ar putea obine o i mai mare simplificare, att pentru
operatorii economici, ct i pentru autoritile
contractante prin intermediul unui formular standard
pentru declaraiile pe propria rspundere care ar putea
reduce problemele legate de redactarea precis a
declaraiilor oficiale i a declaraiilor de acordare a
consimmntului, precum i de aspectele lingvistice.
(87)Comisia furnizeaz i gestioneaz un sistem electronic
e-Certis, care este n prezent actualizat i verificat n mod
voluntar de ctre autoritile naionale. Scopul e-Certis
este de a facilita schimbul de certificate i alte documente
justificative cerute frecvent de autoritile contractante.
Experiena acumulat pn n prezent indic faptul c
actualizarea i verificarea voluntare nu sunt suficiente

28
pentru ca e-Certis s poat funciona la ntregul su
potenial de simplificare i facilitare a schimburilor de
documente, n special n beneficiul IMM-urilor.
Meninerea sistemului ar trebui aadar s devin
obligatorie ntr-o prima etap. Utilizarea e-Certis va
deveni obligatorie ntr-o etap ulterioar.
(88)Autoritile contractante ar trebui s poat solicita ca n
timpul executrii unui contract de achiziii publice s fie
aplicate msuri sau sisteme de management de mediu.
Sistemele de management de mediu, nregistrate sau nu
conform unor instrumente ale Uniunii, cum este
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului
European i al Consiliului (15), pot demonstra c
operatorul economic are capacitatea tehnic de a executa
contactul. Aceasta include certificatele de etichet
ecologic n care se includ criterii de management de
mediu. n cazul n care un operator economic nu are acces
la astfel de sisteme de management de mediu nregistrate
sau nu are posibilitatea de a le obine n termenul stabilit,
ar trebui s i se permit s prezinte o descriere a msurilor
de management de mediu aplicate, cu condiia ca
operatorul economic n cauz s demonstreze c aceste
msuri asigur acelai nivel de protecie a mediului ca i
msurile impuse n cadrul managementului de mediu.
(89)Noiunea de criterii de atribuire este esenial pentru
prezenta directiv. Prin urmare, este important ca
dispoziiile relevante s fie prezentate n cel mai simplu
i raionalizat mod posibil. Aceasta se poate realiza prin
utilizarea sintagmei oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic drept concept imperativ,
deoarece toate ofertele ctigtoare ar trebui s fie alese,
n cele din urm, n conformitate cu ceea ce fiecare
autoritate contractant consider a fi cea mai bun soluie
din punct de vedere economic dintre cele oferite. Pentru
a evita confuzia cu criteriul de atribuire a contractului
cunoscut n mod curent drept oferta cea mai avantajoas
din punct de vedere economic din Directivele
2004/17/CE i 2004/18/CE, ar trebui s se utilizeze o
terminologie diferit pentru a acoperi acest concept,
respectiv cel mai bun raport pre-calitate. n
consecin, acesta ar trebui s fie interpretat n
conformitate cu jurisprudena cu privire la directivele
menionate, cu excepia cazurilor n care exist o soluie
evident i semnificativ diferit n prezenta directiv.
(90)Atribuirea contractelor ar trebui realizat pe baza unor
criterii obiective care s asigure respectarea principiilor
de transparen, de nediscriminare i de egalitate de
tratament, cu scopul de a asigura o comparaie obiectiv
a valorii relative a ofertelor pentru a determina, n
condiii de concuren efectiv, care dintre ele este oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere economic. Ar
trebui s se stabileasc explicit c oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic ar trebui s fie
evaluat pe baza celui mai bun raport pre-calitate care ar
trebui s includ ntotdeauna un element de pre sau de
cost. La fel, ar trebui s se clarifice c aceast evaluare a
ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic s-ar putea realiza, de asemenea, fie doar pe
baza preului, fie doar pe baza eficacitii din punctul de
vedere al costurilor. Mai mult, este adecvat s se
reaminteasc faptul c autoritile contractante sunt
libere s stabileasc standarde de calitate
corespunztoare n cadrul specificaiilor tehnice sau al
condiiilor de executare a contractului.
n scopul de a ncuraja o mai bun orientare ctre calitate
a achiziiilor publice, ar trebui s li se permit statelor
membre s interzic sau s restricioneze utilizarea doar
a preului sau doar a costului pentru evaluarea celei mai
avantajoase oferte din punct de vedere economic, n cazul
n care acestea consider necesar acest lucru.
Pentru a garanta respectarea principiului egalitii de
tratament n cadrul atribuirii contractelor, autoritile
contractante ar trebui s fie obligate s creeze
transparena necesar pentru a permite tuturor
ofertanilor s fie informai n mod rezonabil cu privire la
criteriile i modalitile care vor fi aplicate n decizia de

29
atribuire a contractului. Autoritile contractante ar
trebui, prin urmare, s fie obligate s menioneze
criteriile de atribuire a contractului i ponderea relativ
pe care o are fiecare dintre respectivele criterii. Cu toate
acestea, autoritilor contractante ar trebui s li se permit
derogri de la aceast obligaie de a indica ponderea
criteriilor n cazuri justificate n mod corespunztor,
pentru care trebuie s fie capabile s ofere motive, n
cazul n care ponderile nu pot fi stabilite anticipat, n
special din cauza complexitii contractului. n astfel de
cazuri, acestea ar trebui s indice criteriile n ordinea
descresctoare a importanei.
(91)Articolul 11 din TFUE dispune integrarea cerinelor de
protecie a mediului n definirea i aplicarea politicilor i
activitilor Uniunii, n special n vederea promovrii
dezvoltrii durabile. Prezenta directiv clarific modul n
care autoritile contractante pot contribui la protecia
mediului i la promovarea unei dezvoltri durabile,
garantndu-le totodat posibilitatea de a obine cea mai
bun valoare pentru preul pltit pentru contractele lor.
(92)La evaluarea celui mai bun raport pre-calitate,
autoritile contractante ar trebui s stabileasc criteriile
economice i calitative legate de obiectul contractului pe
care le vor utiliza n acest sens. Respectivele criterii ar
trebui astfel s permit o evaluare comparativ a
nivelului de performan al fiecrei oferte n raport cu
obiectul contractului, aa cum este definit n specificaiile
tehnice. n contextul celui mai bun raport pre-calitate,
prezenta directiv stabilete o list neexhaustiv a
posibilelor criterii de atribuire care include aspecte de
mediu i sociale. Autoritile contractante ar trebui s fie
ncurajate s aleag criterii de atribuire care s le permit
s obin lucrri, produse i servicii de nalt calitate, care
s adaptate n mod optim nevoilor lor.
Criteriile de atribuire alese nu ar trebui s confere
autoritii contractante o libertate nelimitat de alegere,
ar trebui s asigure posibilitatea unei concurene efective
i corecte i s fie nsoite de modaliti care s permit
verificarea efectiv a informaiilor furnizate de ctre
ofertani.
Pentru identificarea ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic, decizia de atribuire a
contractului nu ar trebui s se bazeze doar pe criterii care
nu sunt legate de costuri. Criteriile calitative ar trebui,
prin urmare, s fie nsoite de un criteriu de cost care ar
putea fi, la alegerea autoritii contractante, fie preul fie
o abordare bazat pe rentabilitate precum calcularea
costului pe ciclu de via. Cu toate acestea, criteriile de
atribuire nu ar trebui s afecteze punerea n aplicare a
dispoziiilor naionale de determinare a remunerrii
anumitor servicii sau de stabilire a preurilor fixe pentru
anumite produse.
(93)Atunci cnd dispoziiile naionale determin remunerarea
anumitor servicii sau stabilesc preuri fixe pentru anumite
produse, ar trebui s se clarifice c rmne posibil s se
evalueze raportul calitate-pre pe baza altor factori dect
doar preul sau remunerarea. n funcie de serviciul sau
de produsul n cauz, aceti factori ar putea include, de
exemplu, condiii de livrare i plat, aspecte legate de
serviciile post-vnzare (de exemplu, extinderea
serviciilor de consultan i nlocuire) sau aspecte de
mediu sau sociale (de exemplu, dac s-au tiprit cri pe
hrtie reciclat sau pe hrtie obinut din exploatarea
sustenabil a lemnului, costul impus de externalitile de
mediu sau promovarea integrrii sociale a persoanelor
dezavantajate sau a membrilor grupurilor sociale n
rndul persoanelor desemnate s realizeze contractul).
Avnd n vedere posibilitile numeroase de evaluare a
raportului calitate-pre pe baza unor criterii de fond, ar
trebui s se evite recurgerea la tragerea la sori ca unic
mijloc de atribuire a contractului.
(94)n cazul n care calitatea personalului angajat este
relevant pentru nivelul de performan al contractului,
autoritilor contractante ar trebui, de asemenea, s li se
permit s utilizeze drept criteriu de atribuire
organizarea, calificarea i experiena personalului alocat

30
executrii contractului n cauz, deoarece acesta poate
afecta calitatea executrii contractului i, prin urmare,
valoarea economic a ofertei. Ar putea fi, de exemplu,
cazul contractelor pentru servicii intelectuale, cum ar fi
serviciile de consultan sau serviciile de arhitectur.
Autoritile contractante care recurg la aceast
posibilitate ar trebui s se asigure, prin mijloace
contractuale corespunztoare, c personalul alocat
executrii contractului ndeplinete efectiv standardele
de calitate specificate i c respectivul personal poate fi
nlocuit doar cu consimmntul autoritii contractante
care verific dac personalul de nlocuire permite un
nivel echivalent de calitate.
(95)Este extrem de important s se exploateze pe deplin
potenialul achiziiilor publice pentru a realiza
obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o cretere
inteligent, ecologic i favorabil incluziunii. n acest
context, ar trebui s se reaminteasc faptul c achiziiile
publice sunt eseniale pentru stimularea inovrii, ceea ce
este de mare importan pentru creterea viitoare din
Europa. Avnd n vedere ns diferenele importante
dintre diversele sectoare i piee, nu este oportun s se
stabileasc cerine obligatorii generale pentru achiziiile
care in cont de aspecte ecologice, sociale i de inovare.
Legislativul Uniunii a stabilit deja cerine obligatorii n
materie de achiziii pentru atingerea unor obiective
specifice n sectorul vehiculelor de transport rutier
[Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (16)] i al echipamentelor de birou
[Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului
European i al Consiliului (17)]. De altfel, s-au nregistrat
progrese importante n ceea ce privete definirea unor
metodologii comune pentru calcularea costurilor pe ciclu
de via.
Pare oportun s se continue pe aceast cale, lsnd n
sarcina legislaiei sectoriale stabilirea obiectivelor i a
intelor obligatorii n funcie de politicile i condiiile
specifice predominante din sectorul relevant i
promovarea elaborrii i utilizrii unor abordri europene
privind calcularea costurilor pe ciclu de via ca stimulent
suplimentar pentru utilizarea achiziiilor publice n
sprijinul creterii durabile.
(96)Msurile sectoriale respective ar trebui s fie completate
de o adaptare a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE
pentru a abilita autoritile contractante s urmreasc
obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o cretere
inteligent, ecologic i favorabil incluziunii n
strategiile lor de cumprare. Ar trebui aadar precizat c
autoritile contractante pot stabili cea mai avantajoas
ofert din punct de vedere economic i cel mai sczut cost
folosind o abordare bazat pe calcularea costurilor pe
ciclu de via, cu excepia cazului n care aceasta este
evaluat doar pe baza preului. Noiunea de calculare a
costurilor pe ciclu de via cuprinde toate costurile pe
durata ciclului de via al lucrrilor, produselor sau
serviciilor.
Acestea nseamn costuri interne, cum ar fi cercetarea
care urmeaz a fi efectuat, costurile de dezvoltare,
producere, transport, utilizare, ntreinere i costuri de
eliminare la sfritul ciclului de via, dar pot include i
costuri determinate de efectele externe asupra mediului,
precum poluarea provocat de extracia materiilor prime
utilizate n produs sau cauzate de produsul nsui sau de
fabricaia sa, cu condiia ca acestea s poat fi evaluate n
bani i monitorizate. Metodele pe care autoritile
contractante le folosesc pentru evaluarea costurilor
determinate de efectele externe asupra mediului ar trebui
s fie stabilite n prealabil n mod obiectiv i
nediscriminatoriu i accesibile tuturor prilor interesate.
Astfel de metode pot fi stabilite la nivel naional, regional
sau local, dar acestea ar trebui, pentru a evita denaturri
ale concurenei prin metodologii personalizate, s
rmn generale n sensul c acestea nu ar trebui s fie
instituite special pentru o anumit procedur de achiziie
public.

31
Ar trebui s se elaboreze metodologii comune la nivelul
Uniunii pentru calcularea costurilor pe ciclu de via
pentru anumite categorii de produse sau servicii. Atunci
cnd se elaboreaz astfel de metodologii comune,
utilizarea lor ar trebui s fie obligatorie.
Mai mult, ar trebui s se examineze fezabilitatea stabilirii
unei metodologii comune pentru calcularea costurilor
sociale pe ciclu de via, innd cont de metodologiile
existente, precum Orientri pentru evaluarea social a
ciclului de via al produselor, adoptate n cadrul
Programului Organizaiei Naiunilor Unite pentru Mediu.
(97)n plus, n vederea unei mai bune integrri a
consideraiilor de ordin social i de mediu n procedurile
de achiziie, autoritilor contractante ar trebui s li se
permit s utilizeze criterii de atribuire sau condiii de
executare a unui contract privind lucrrile, produsele sau
serviciile care urmeaz a fi furnizate n cadrul
contractului de achiziii publice n toate privinele i n
orice moment din ciclul de via al acestora, de la
extracia materiilor prime necesare pentru produs pn la
etapa de eliminare a produsului, inclusiv n legtur cu
factorii implicai n procesul specific de producie, n
furnizarea sau comercializarea acestor lucrri, produse
sau servicii, precum i n condiiile acestei
comercializri, sau n cadrul unui proces specific ntr-o
etap ulterioar a ciclului lor de via, chiar i n cazul n
care astfel de factori nu fac parte din structura lor
material. Criteriile i condiiile referitoare la un astfel de
proces de producie sau de furnizare sunt, de exemplu, c
fabricarea produselor cumprate nu a implicat produse
chimice toxice sau c serviciile achiziionate sunt
furnizate utiliznd utilaje eficiente din punct de vedere
energetic. n conformitate cu jurisprudena Curii de
Justiie a Uniunii Europene, aceasta include, de
asemenea, criterii de atribuire sau condiiile de executare
a unui contract privind furnizarea sau utilizarea
produselor din comerul echitabil n cursul perioadei de
executare a contractului care urmeaz s fie atribuit.
Criteriile i condiiile legate de comercializare i de
condiiile acesteia pot s se refere, de exemplu, la faptul
c produsul n cauz provine din comerul echitabil,
inclusiv cerina de a plti un pre minim i o prim de pre
productorilor. Condiiile de executare a unui contract cu
privire la aspectele de mediu pot include, de exemplu,
furnizarea, mpachetarea i eliminarea produselor, i n
ceea ce privete contractele de lucrri i servicii,
reducerea la minim a deeurilor sau utilizarea eficient a
resurselor.
Cu toate acestea, condiia existenei unei legturi cu
obiectul contractului exclude criteriile i condiiile
referitoare la politica general a societii, care nu poate
fi considerat ca un element care caracterizeaz procesul
specific de producie sau furnizarea lucrrilor, produselor
sau serviciilor achiziionate. Autoritile contractante ar
trebui, prin urmare, s nu fie autorizate s solicite
ofertanilor s aib o anumit politic de responsabilitate
social sau de mediu a ntreprinderilor.
(98)Este esenial ca criteriile de atribuire sau condiiile de
executare a unui contract privind aspectele sociale ale
procesului de producie s se refere la lucrrile, produsele
sau serviciile care urmeaz a fi furnizate n temeiul
contractului. n plus, acestea ar trebui s se aplice n
conformitate cu Directiva 96/71/CE, astfel cum este
interpretat de Curtea de Justiie a Uniunii Europene i
nu ar trebui s fie alese sau aplicate ntr-un mod care
discrimineaz direct sau indirect operatorii economici
din alte state membre sau din ri tere care sunt parte la
AAP sau la acordurile de liber schimb la care Uniunea
este de asemenea parte. Astfel, cerinele privind
condiiile de lucru de baz reglementate n Directiva
96/71/CE, cum ar fi salariul minim, ar trebui s rmn
la nivelul stabilit de legislaia naional sau de contractele
colective aplicate n conformitate cu dreptul Uniunii n
contextul acestei directive.
Condiiile de executare a unui contract pot fi, de
asemenea, destinate s favorizeze punerea n aplicare a

32
msurilor de promovare a egalitii ntre femei i brbai
la locul de munc, creterea participrii femeilor pe piaa
muncii i reconcilierea vieii profesionale cu cea privat,
protecia mediului sau bunstarea animalelor, s respecte
pe fond conveniile fundamentale ale Organizaiei
Internaionale a Muncii (OIM) i s recruteze mai multe
persoane dezavantajate dect este necesar n
conformitate cu legislaia naional.
(99)Msurile care vizeaz protecia sntii personalului
implicat n procesul de producie, favorizarea integrrii
sociale a persoanelor defavorizate sau a membrilor
grupurilor vulnerabile n rndul persoanelor desemnate
s execute contractul sau s se instruiasc n vederea
dobndirii aptitudinilor necesare pentru contractul n
cauz pot, de asemenea, s fac obiectul criteriilor de
atribuire sau a condiiilor de executare a contractului, cu
condiia ca acestea s se refere la lucrrile, produsele sau
serviciile care urmeaz s fie furnizate n temeiul
contractului. De exemplu, astfel de criterii sau condiii s-
ar putea referi, printre altele, la angajarea de persoane n
cutarea unui loc de munc pe termen lung, la punerea n
aplicare a msurilor de formare profesional pentru
omeri sau pentru persoanele tinere n cursul executrii
contractului care urmeaz s fie atribuit. n cadrul
specificaiilor tehnice autoritile contractante pot
prevedea astfel de cerine sociale care caracterizeaz
direct produsul sau serviciul n cauz, cum ar fi
accesibilitatea pentru persoanele cu handicap sau
proiectarea pentru toate categoriile de utilizatorii.
(100)Este necesar s nu fie atribuite contracte de achiziii
publice operatorilor economici care au fcut parte dintr-
o organizaie criminal sau care au fost gsii vinovai
de corupie, de fraud n detrimentul intereselor
financiare ale Uniunii, de infraciuni teroriste, de
splare de bani sau de finanarea terorismului. Neplata
taxelor i impozitelor i a contribuiilor la asigurrile
sociale ar trebui, de asemenea, s conduc la excluderea
obligatorie la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui,
cu toate acestea, s fie n msur s prevad o derogare
de la aceste excluderi obligatorii n situaiile
excepionale n care cerinele imperative de interes
general face indispensabil atribuirea contractului.
Acest lucru s-ar putea ntmpla, de exemplu, n cazul n
care vaccinurile sau echipamentele de urgen de care
este nevoie imediat nu pot fi cumprate dect de la un
operator economic cruia altfel i se aplic unul dintre
motivele obligatorii pentru excludere.
(101)Autoritilor contractante ar trebui s li se ofere n
continuare posibilitatea de a exclude operatorii
economici care s-au dovedit a nu fi fiabili, de exemplu
din motive de nclcare a obligaiilor de mediu sau
sociale, inclusiv a normelor privind accesibilitatea
pentru persoanele cu handicap sau alte forme de
comitere a unei abateri profesionale grave, cum ar fi
nclcri ale normelor de concuren sau a drepturilor
de proprietate intelectual. Ar trebui s se clarifice
faptul c abaterile profesionale grave pot arunca un
dubiu asupra integritii unui operator economic i
astfel fac ca operatorul economic s devin inadecvat
pentru a i se atribui un contract de achiziii publice,
chiar dac operatorul economic deine capacitatea
tehnic i economic de a executa contractul.
innd seama de faptul c autoritatea contractant va fi
responsabil pentru consecinele eventualei sale decizii
eronate, autoritile contractante ar trebui, de asemenea,
s dispun n continuare de libertatea de a considera c
a existat o abatere profesional grav, n cazul n care,
nainte de luarea unei decizii finale i obligatorii privind
prezena motivelor obligatorii de excludere, pot
demonstra, prin orice mijloace adecvate, c operatorul
economic a nclcat obligaiile care i revin, inclusiv
obligaiile legate de plata impozitelor sau a
contribuiilor la asigurrile sociale, cu excepia unor
dispoziii contrare dreptul intern. Acestea ar trebui, de
asemenea, s fie n msur s exclud candidai sau
ofertani a cror performan n alte contracte de
achiziii publice din trecut a artat deficiene majore n

33
ceea ce privete cerinele de fond, de exemplu,
nerespectarea obligaiei de a furniza sau de a executa,
deficiene semnificative ale produsului sau ale
serviciului furnizat, ceea ce le face inutilizabile pentru
scopul propus, sau un comportament necorespunztor
care arunc ndoieli serioase cu privire la fiabilitatea
operatorului economic. Legislaia naional ar trebui s
prevad o durat maxim pentru aceste excluderi.
Atunci cnd aplic motive facultative pentru excludere,
autoritile contractante ar trebui s fie atente n mod
special la principiul proporionalitii. Neregulile
minore ar trebui s duc la excluderea unui operator
economic doar n circumstane excepionale. Cu toate
acestea, cazurile repetate de nereguli minore pot arunca
asupra fiabilitii unui operator economic un dubiu care
ar putea justifica excluderea lui.
(102)Cu toate acestea, ar trebui s se prevad posibilitatea ca
operatorii economici s adopte msuri de conformare
pentru remedierea consecinelor infraciunilor penale
sau ale abaterilor i prevenirea n mod eficient a
repetrii acestora. Msurile respective ar putea consta,
n special, n msuri legate de personal sau de
organizare, cum ar fi ruperea legturilor cu persoanele
sau organizaiile implicate n comportamentul ilicit,
msuri adecvate de reorganizare a personalului,
implementarea unor sisteme de raportare i de control,
crearea unei structuri interne de audit care s
monitorizeze respectarea legislaiei i adoptarea unor
norme interne de responsabilizare i de compensare. n
cazul n care aceste msuri ofer garanii suficiente,
operatorul economic n cauz nu ar mai trebui s fie
exclus doar din aceste motive. Operatorii economici ar
trebui s aib posibilitatea de a solicita examinarea
msurilor de conformare luate n vederea unei posibile
admiteri la procedura de achiziii publice. Cu toate
acestea, ar trebui s se lase la latitudinea statelor
membre s stabileasc condiiile procedurale i de fond
exacte aplicabile n astfel de cazuri. Acestea ar trebui s
aib, n special, libertatea de a decide dac permit
fiecrei autoriti contractante s efectueze evalurile
relevante sau dac doresc s ncredineze aceast
sarcin altor autoriti la nivel central sau descentralizat.
(103)Ofertele care par anormal de sczute n raport cu
lucrrile, produsele sau serviciile ar putea s se bazeze
pe ipoteze sau practici necorespunztoare din punct de
vedere tehnic, economic sau juridic. Dac ofertantul nu
poate furniza o explicaie suficient, autoritatea
contractant ar trebui s aib dreptul de a refuza oferta.
Respingerea ar trebui s fie obligatorie n cazurile n
care autoritatea contractant a stabilit c nivelul
anormal de sczut al preurilor sau al costurilor propuse
rezult din nerespectarea dreptului obligatoriu al
Uniunii sau al dreptului intern compatibil cu aceasta n
domeniul social, al muncii i al mediului sau a
dispoziiilor internaionale n materie de dreptul muncii.
(104)Condiiile de executare a unui contract stabilesc cerine
specifice legate de executarea contractului. Spre
deosebire de criteriile de atribuire a contractului, care
reprezint baza pentru o evaluare comparativ a calitii
ofertelor, condiiile de executare a unui contract
reprezint cerine obiective fixe care nu au niciun
impact asupra evalurii ofertelor. Condiiile de
executare a unui contract ar trebui s fie compatibile cu
prezenta directiv cu condiia s nu aib, direct sau
indirect, un caracter discriminatoriu, i s fie legate de
obiectul contractului, care cuprinde toi factorii
implicai n procesul specific de producie, furnizare sau
comercializare. Acesta include condiiile referitoare la
procesul de executare a contractului, dar exclude
cerinele referitoare la politica general a societii.
Condiiile de executare a contractului ar trebui s fie
precizate n anunul de participare, n anunul de intenie
utilizat ca mijloc de convocare la licitaie sau n
documentele achiziiei.
(105)Este important ca respectarea de ctre subcontractori a
obligaiilor aplicabile n domeniul mediului, n cel

34
social i al muncii prevzute de legislaia Uniunii, de
dreptul naional, de acordurile colective sau de
dispoziiile internaionale n domeniul mediului, n cel
social i n dreptul muncii enumerate n prezenta
directiv, cu condiia ca astfel de norme i aplicarea lor
s respecte dreptul Uniunii, s fie garantate prin aciuni
adecvate de autoritile naionale competente n
domeniul lor de competen i responsabilitate, de
exemplu, prin inspecii de munc sau prin agenii de
protecie a mediului.
De asemenea, este necesar s se asigure un anumit grad
de transparen n lanul de subcontractare, deoarece
aceasta asigur autoritilor contractante informaii cu
privire la persoanele prezente pe antier, cu privire la
lucrrile executate pentru ele sau cu privire la
ntreprinderile care presteaz servicii n cldiri,
infrastructuri sau zone precum primrii, coli
municipale, instalaii sportive, porturi sau autostrzi
pentru care autoritile contractante sunt responsabile
sau asupra crora exercit o supervizare direct. Ar
trebui s se clarifice c obligaia de transmitere a
informaiilor necesare intr, n orice caz, n sfera de
responsabilitate a contractantului principal, fie pe baz
de clauze specifice pe care orice autoritate contractant
va trebui s le includ n toate procedurile de achiziii,
fie pe baz de obligaii pe care statele membre le vor
impune asupra contractanilor principali prin
intermediul unor dispoziii cu aplicabilitate general.
Ar trebui s se clarifice, de asemenea, c ar trebui s se
aplice condiiile legate de controlul respectrii
obligaiilor aplicabile n domeniul mediului, n cel
social i al muncii prevzute de legislaia Uniunii, de
dreptul naional, de acordurile colective sau de
dispoziiile internaionale n domeniul mediului, n cel
social i n dreptul muncii enumerate n prezenta
directiv, cu condiia ca acestea i aplicarea lor s
respecte dreptul Uniunii, oricnd dreptul naional al
unui stat membru prevede un mecanism de rspundere
n comun ntre subcontractori i contractorul principal.
n plus, ar trebui s se precizeze explicit c statele
membre ar trebui s poat merge mai departe, de
exemplu, prin extinderea obligaiilor de transparen,
prin autorizarea plilor directe ctre subcontractori sau
prin autorizarea sau solicitarea autoritilor contractante
s verifice dac subcontractorii nu se afl n oricare
dintre situaiile n care s-ar impune excluderea
operatorilor economici. Atunci cnd aceste msuri se
aplic subcontractorilor, ar trebui s se asigure coerena
cu dispoziiile aplicabile contractorilor principali, astfel
nct existena motivelor de excludere obligatorii s fie
urmat de o cerin de nlocuire a subcontractorului n
cauz de ctre contractorul principal. Atunci cnd
aceast verificare arat prezena unor motive
neobligatorii de excludere, ar trebui s se clarifice c
autoritile contractante ar putea cere nlocuirea. Cu
toate acestea, ar trebui, de asemenea, s se precizeze
explicit c autoritile contractante pot fi obligate s
cear nlocuirea subcontractorului n cauz dac
excluderea contractorilor principali ar fi obligatorie n
astfel de cazuri.
De asemenea, ar trebui s se precizeze explicit c statele
membre sunt libere s prevad norme mai stricte de
responsabilitate n dreptul naional sau s mearg mai
departe n dreptul naional n privina plilor directe
ctre subcontractori.
(106)Ar trebui reamintit c Regulamentul (CEE, Euratom) nr.
1182/71 al Consiliului (18) se aplic la calcularea
termenelor coninute de prezenta directiv.
(107)Este necesar s se precizeze condiiile n care
modificarea unui contract pe perioada executrii sale
necesit o nou procedur de achiziie, innd cont de
jurisprudena relevant a Curii de Justiie a Uniunii
Europene. Este obligatoriu s se desfoare o nou
procedur de achiziie n cazul n care sunt aduse
modificri semnificative contractului iniial, n special
cu privire la domeniul de aplicare i coninutul

35
drepturilor i obligaiilor reciproce ale prilor, inclusiv
la distribuirea drepturilor de proprietate intelectual.
Modificrile de acest tip demonstreaz intenia prilor
de a renegocia clauze sau condiii eseniale ale
contractului respectiv. Acest lucru este valabil cu
precdere n cazul n care condiiile modificate ar fi avut
o influen asupra rezultatului procedurii, dac ar fi fost
incluse n procedura iniial.
Modificrile contractului avnd ca rezultat o modificare
minor a valorii contractului ar trebui s fie ntotdeauna
posibile pn la o anumit valoare, fr s fie necesar
derularea unei noi proceduri de achiziie. n acest sens
i n vederea asigurrii securitii juridice, prezenta
directiv ar trebui s prevad praguri de minimis, sub
care s nu fie necesar o nou procedur de achiziie.
Modificrile contractului peste aceste praguri ar trebui
s fie posibile fr s fie necesar derularea unei noi
proceduri de achiziie cu condiia ca acestea s respecte
condiiile relevante din prezenta directiv.
(108)Autoritile contractante pot fi puse n situaii n care
devin necesare lucrri, produse sau servicii
suplimentare; n astfel de cazuri se poate justifica o
modificare a contractului iniial fr o nou procedur
de achiziie, mai ales atunci cnd livrrile suplimentare
sunt destinate fie pentru nlocuirea parial, fie pentru
extinderea serviciilor, a produselor sau a instalaiilor
existente, n cazul n care schimbarea furnizorului ar
obliga autoritatea contractant s achiziioneze
materiale, lucrri sau servicii cu caracteristici tehnice
diferite care ar conduce la incompatibilitate sau la
dificulti tehnice disproporionate de utilizare i
ntreinere.
(109)Autoritile contractante se pot confrunta cu situaii
externe pe care nu le puteau prevedea atunci cnd au
atribuit contractul, n special cnd executarea
contractului acoper o perioad mai lung. n acest caz,
este necesar un anumit grad de flexibilitate pentru
adaptarea contractului la circumstanele respective fr
a desfura o nou procedur de achiziie. Noiunea de
circumstane neprevzute se refer la situaiile care nu
puteau fi anticipate n ciuda pregtirii cu o diligen
rezonabil a procedurii iniiale de ctre autoritatea
contractant, lund n considerare mijloacele
disponibile, natura i caracteristicile proiectului concret,
bunele practici din domeniul n cauz i necesitatea de
a asigura o relaie corespunztoare ntre resursele
cheltuite pentru pregtirea procedurii de atribuire i
valoarea sa previzibil. Acest lucru nu se aplic ns n
cazul n care o modificare conduce la o transformare a
naturii achiziiei globale, de exemplu prin nlocuirea
lucrrilor, a produselor sau a serviciilor care urmeaz s
fie achiziionate cu altele diferite sau prin modificarea
fundamental a tipului de achiziie, ntruct, n aceast
situaie, se poate presupune c modificarea respectiv
va influena rezultatul.
(110)n conformitate cu principiile egalitii de tratament i
transparenei, ofertantul ctigtor nu ar trebui nlocuit,
de exemplu, n cazul n care contractul este reziliat din
cauza deficienelor de executare, cu un alt operator
economic fr reluarea competiiei pentru contractul
respectiv. Cu toate acestea, ofertantul ctigtor care
execut contractul ar trebui s poat ntreprinde, n
special n cazul n care contractul a fost atribuit mai
multor ntreprinderi, anumite schimbri structurale n
cursul perioadei de executare a contractului, cum ar fi
reorganizri interne, preluri, fuziuni i achiziii sau
declararea insolvenei. Aceste modificri structurale nu
ar trebui s necesite n mod automat noi proceduri de
achiziie pentru toate contractele de achiziii publice
executate de ofertantul respectiv.
(111)Autoritile contractante ar trebui s aib posibilitatea,
n cadrul fiecrui contract, de a prevedea modificarea
contractului prin intermediul unor clauze de revizuire
sau de opiuni, dar aceste clauze nu ar trebui s le ofere
o marj nelimitat de aciune. Prezenta directiv ar
trebui aadar s stabileasc n ce msur pot fi prevzute

36
modificri n contractul iniial. Ar trebui s se clarifice
ulterior c s-ar putea prevedea indexarea preurilor n
clauze de revizuire sau de opiuni suficient de clar
redactate sau s-ar putea asigura c, de exemplu,
echipamentul de comunicaii care urmeaz s fie livrat
pe parcursul unei perioade date continu s fie adecvat
i n cazul modificrii protocoalelor de comunicare sau
al altor modificri tehnologice. De asemenea, ar trebui
s fie posibil s se prevad, n clauze suficient de clare,
adaptri ale contractului care devin necesare din cauza
dificultilor tehnice care apar pe parcursul utilizrii sau
ntreinerii. De asemenea, ar trebui s se reaminteasc
faptul c n contracte s-ar putea include, de exemplu,
att ntreinerea uzual, ct i dispoziii legate de
intervenii de ntreinere excepionale care ar putea
deveni necesare pentru a se asigura continuitatea
serviciului public.
(112)Autoritile contractante sunt confruntate uneori cu
situaii care necesit ncheierea nainte de termen a
contractelor de achiziii publice n vederea respectrii
obligaiilor care decurg din dreptul Uniunii n domeniul
achiziiilor publice. Prin urmare, statele membre ar
trebui s se asigure c autoritile contractante au
posibilitatea, n condiiile stabilite n dreptul intern, de
a rezilia un contract de achiziii publice n perioada sa
de valabilitate, n cazul n care este cerut n dreptul
Uniunii.
(113)Rezultatele documentului de lucru al serviciilor
Comisiei din 27 iunie 2011 intitulat Raport de evaluare
Impactul i eficacitatea legislaiei UE privind
achiziiile publice au sugerat c excluderea anumitor
servicii de la aplicarea integral a Directivei
2004/18/CE ar trebui revizuit. n consecin, aplicarea
integral a prezentei directive este extins la o serie de
servicii.
(114)Anumite categorii de servicii, mai exact cele care sunt
cunoscute ca servicii ctre persoane, cum sunt unele
servicii sociale, de sntate i educaionale, continu,
prin nsi natura lor, s aib o dimensiune
transfrontalier limitat. Aceste servicii sunt furnizate
ntr-un context specific, care variaz foarte mult ntre
statele membre, datorit tradiiilor culturale diferite.
Prin urmare, ar trebui s se instituie un regim specific
pentru contractele de achiziii publice care au ca obiect
serviciile respective, cu un prag mai ridicat dect cel
aplicabil altor servicii.
Serviciile ctre persoane cu valori situate sub pragul
menionat nu prezint n mod normal interes pentru
furnizorii din alte state membre, cu excepia cazului n
care exist indicii contrare concrete, de exemplu o
finanare din partea Uniunii pentru proiecte
transnaionale.
Contractele de servicii ctre persoane care depesc
pragul menionat ar trebui s fac obiectul obligaiilor
de transparen la nivelul ntregii Uniuni. Avnd n
vedere importana contextului cultural i sensibilitatea
acestor servicii, statele membre ar trebui s dispun de
o larg putere de apreciere pentru a organiza alegerea
furnizorilor de servicii n modul pe care l consider cel
mai adecvat. Normele prezentei directive in cont de
acest imperativ, impunnd numai respectarea
principiilor fundamentale de transparen i de egalitate
de tratament i garantnd c autoritile contractante
sunt n msur s aplice criterii de calitate specifice
pentru alegerea furnizorilor de servicii, cum ar fi
criteriile prevzute n Cadrul european de calitate pentru
servicii sociale, cu caracter dispozitiv, publicat de
Comitetul pentru protecie social. La stabilirea
procedurilor care urmeaz s fie folosite pentru
atribuirea contractelor de servicii ctre persoane, statele
membre ar trebui s aib n vedere articolul 14 din
TFUE i Protocolul nr. 26. n acest sens, statele membre
ar trebui s urmreasc totodat obiectivele simplificrii
i reducerii sarcinii administrative pentru autoritile
contractante i operatorii economici; ar trebui s se
clarifice faptul c aceast abordare ar putea implica

37
totodat folosirea normelor aplicabile contractelor de
servicii care nu fac obiectul regimului specific.
Statele membre i autoritile publice au n continuare
posibilitatea de a furniza ele nsele aceste servicii
sociale sau de a le organiza ntr-un mod care nu implic
ncheierea de contracte de achiziii publice, de exemplu
prin simpla finanare a acestor servicii sau prin
acordarea de licene sau autorizaii pentru toi operatorii
economici care ndeplinesc condiiile stabilite n
prealabil de autoritatea contractant, fr limite sau
cote, cu condiia ca un astfel de sistem s asigure un
nivel suficient de publicitate i s respecte principiile
transparenei i nediscriminrii.
(115)De asemenea, serviciile hoteliere i de restaurant sunt
de obicei oferite doar de operatorii situai n locul de
livrare specific al acestor servicii i, prin urmare, au, de
asemenea, o dimensiune transfrontalier limitat. Prin
urmare, acestea ar trebui s fie reglementate de regimul
moderat, ncepnd de la pragul de 750 000 EUR.
Contractele mari de servicii hoteliere i de restaurant
care depesc pragul menionat pot fi de interes pentru
diferii operatori economici, cum ar fi ageniile de
turism i ali intermediari, de asemenea pe baz
transfrontalier.
(116)n mod similar, anumite servicii juridice se refer doar
la chestiuni care in exclusiv de dreptul intern i, prin
urmare, sunt furnizate numai de operatorii situai n
statul membru n cauz i au, n consecin, o
dimensiune transfrontalier limitat. Prin urmare,
acestea ar trebui s fie reglementate de regimul moderat,
ncepnd de la pragul de 750 000 EUR. Contractele mari
de servicii juridice care depesc pragul menionat pot
fi de interes pentru diveri operatori economici, cum ar
fi firmele internaionale de avocatur, tot pe o baz
transfrontalier, n special n cazul n care includ
chestiuni juridice care rezult din sau au ca baz dreptul
Uniunii sau dreptul internaional sau care implic cel
puin dou ri.
(117)Experiena a demonstrat c o serie de alte servicii, cum
ar fi serviciile de salvare, serviciile de stingere a
incendiilor i serviciile penitenciare prezint, n mod
normal, interes transfrontalier doar din momentul n
care dobndesc suficient mas critic prin intermediul
valorii lor relativ ridicate. n msura n care nu sunt
excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive,
ele ar trebui s fie incluse n regimul moderat. n msura
n care furnizarea lor se bazeaz efectiv pe contracte,
alte categorii de servicii, cum ar fi serviciile
guvernamentale sau furnizarea de servicii n folosul
comunitii, ele ar putea prezenta, n mod normal, un
interes transfrontalier ncepnd de la un prag de
750 000 EUR i, prin urmare, ar trebui doar atunci s
fac exclusiv obiectul regimului moderat.
(118)Pentru a asigura continuitatea serviciilor publice,
prezenta directiv ar trebui s permit ca participarea la
procedurile de achiziii pentru anumite servicii n
domeniile serviciilor de sntate, sociale i culturale s
poat fi rezervat organizaiilor care au la baz faptul c
sunt deinute de angajai sau faptul c acetia particip
n mod activ la guvernana acestora, precum i
organizaiilor existente, cum ar fi cooperativele pentru
participarea la furnizarea acestor servicii utilizatorilor
finali. Ca domeniu de aplicare, prezenta dispoziie este
limitat exclusiv la anumite servicii de sntate, sociale
i servicii conexe, anumite servicii n domeniul
educaiei i al formrii, bibliotec, arhive, muzee i alte
servicii culturale, servicii sportive i servicii la
domiciliu i nu este destinat s acopere niciuna dintre
excluderile prevzute de prezenta directiv. Astfel de
servicii ar trebui s fac doar obiectul regimului
moderat.
(119)Este oportun s se identifice aceste servicii prin
trimitere la poziii specifice din cadrul Vocabularului
comun privind achiziiile publice (CPV), astfel cum a
fost adoptat de Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al
Parlamentului European i al Consiliului (19), care este

38
un nomenclator cu structur ierarhic, mprit n
diviziuni, grupe, clase, categorii i subcategorii. Pentru
a se evita incertitudinea juridic, ar trebui s se clarifice
faptul c trimiterea la o diviziune nu presupune n mod
implicit trimiterea la subdiviziunile subordonate. Acest
domeniu de aplicare cuprinztor ar trebui ns s fie
stabilit n mod explicit prin menionarea tuturor
poziiilor relevante, dac este cazul sub forma unui set
de coduri.
(120)n general, concursurile de proiecte sunt utilizate n mod
tradiional n domeniile amenajrii teritoriului,
urbanismului, arhitecturii i ingineriei sau prelucrrii
datelor. Cu toate acestea, ar trebui reamintit c aceste
instrumente flexibile au putea fi, de asemenea, utilizate
n alte scopuri, cum ar fi realizarea planurilor de
inginerie financiar care ar optimiza sprijinul pentru
IMM-uri n contextul programului Resurse europene
comune pentru microntreprinderi i ntreprinderi mici
i mijlocii (JEREMIE) sau al altor programe de sprijin
pentru IMM-uri ntr-un anumit stat membru. Concursul
de proiecte organizat n vederea obinerii acestor planuri
de inginerie financiar ar putea prevedea atribuirea
contractelor de servicii ulterioare, n vederea realizrii
acestei inginerii financiare, ctigtorului sau unuia
dintre ctigtorii concursului de proiecte prin
procedur de negociere fr publicare.
(121)Evaluarea a indicat faptul c exist nc multe de
mbuntit n aplicarea normelor Uniunii privind
achiziiile publice. Avnd n vedere o aplicare mai
eficient i consecvent a normelor, este esenial s se
obin o bun imagine de ansamblu asupra potenialelor
probleme structurale i a modelelor generale existente
n politicile naionale privind achiziiile publice, pentru
a soluiona eventualele probleme ntr-o manier mai
focalizat. Aceast perspectiv ar trebui dobndit
printr-o monitorizare adecvat, ale crei rezultate ar
trebui s fie publicate periodic, n scopul de a permite o
dezbatere documentat privind posibilele mbuntiri
ale normelor i practicilor privind achiziiile. Obinerea
unei perspective att de bune ar putea permite i
examinarea unor detalii privind aplicarea normelor de
achiziii publice n contextul punerii n aplicare a
proiectelor cofinanate de Uniune. Statele membre ar
trebui s dispun n continuare de libertatea de a decide
n ce mod i de ctre cine ar trebui s fie realizat n
practic aceast monitorizare; n acest sens, acestea ar
trebui, de asemenea, s dispun n continuare de
libertatea de a decide dac monitorizarea ar trebui s se
bazeze pe un control ex post pe baz de eantioane sau
pe un control sistematic ex ante al procedurilor de
achiziie public reglementate de prezenta directiv.
Acest lucru ar trebui s fie posibil n vederea aducerii
problemelor poteniale n atenia organismelor
adecvate; acest aspect nu ar trebui neaprat s necesite
ca cei care au efectuat monitorizarea s aib calitate
procesual n faa instanelor judectoreti.
O mai bun orientare, informare i asisten pentru
autoritile contractante i operatorii economici ar
putea, de asemenea, contribui n mare msur la
creterea eficienei achiziiilor publice, printr-o mai
bun cunoatere, creterea securitii juridice i
profesionalizarea practicilor n materie de achiziii
publice. Astfel de orientri ar trebui s fie puse la
dispoziia autoritilor contractante i a operatorilor
economici n msura n care este necesar pentru a
mbunti aplicarea corect a normelor. Orientrile
care trebuie furnizate ar putea acoperi toate aspectele
relevante pentru achiziii publice, cum ar fi planificarea
achiziiilor, procedurile, alegerea tehnicilor i a
instrumentelor i bunele practici n ceea ce privete
desfurarea procedurilor. n ceea ce privete
chestiunile juridice, orientrile nu ar trebui s aib
neaprat amploarea unei analize juridice complete a
aspectelor n cauz; acestea ar putea fi limitate la o
indicaie general a elementelor care ar trebui luate n
considerare pentru analiza detaliat ulterioar a
chestiunilor respective, de exemplu prin menionarea

39
jurisprudenei care ar putea fi relevante sau a notelor de
orientare sau alte surse care au examinat problema
specific n cauz.
(122)Directiva 89/665/CEE prevede ca anumite proceduri de
revizuire s fie accesibile cel puin oricrei persoane
care are sau care a avut vreun interes n obinerea unui
anumit contract i care a fost prejudiciat sau risc s fie
prejudiciat printr-o presupus nclcare a dreptului
Uniunii n domeniul achiziiilor publice sau normelor
naionale care transpun legislaia respectiv.
Procedurile de revizuire respective nu ar trebui s fie
afectate de prezenta directiv. Cu toate acestea,
cetenii, prile interesate, organizate sau nu, precum i
alte persoane sau organisme care nu au acces la
procedurile de revizuire n conformitate cu Directiva
89/665/CEE au, cu toate acestea, un interes legitim, n
calitatea lor de contribuabili, de a dispune de proceduri
riguroase de achiziie public. Prin urmare, acestora ar
trebui s li se ofere o posibilitate, altfel dect prin
sistemul de revizuire n temeiul Directivei 89/665/CEE
i fr ca aceasta s implice n mod necesar s li se
atribuie capacitatea procesual n faa instanelor
judectoreti, de a indica eventuale nclcri ale
prezentei directive unei autoriti sau unei structuri
competente. Pentru a nu se dubla autoritile sau
structurile existente, statele membre ar trebui s poat
prevedea recurgerea la autoritile sau structurile
generale de monitorizare, la organismele de
supraveghere sectoriale, la organismele de
supraveghere municipale, la autoritile din domeniul
concurenei, la Ombudsman sau la autoritile naionale
de audit.
(123)n scopul de a valorifica pe deplin potenialul
achiziiilor publice de realizare a obiectivelor strategiei
Europa 2020 pentru o cretere inteligent, ecologic i
favorabil incluziunii, va trebui, de asemenea, ca
achiziiile care in cont de aspecte de mediu, sociale i
de inovare s i ndeplineasc rolul. Prin urmare, este
important s se obin o imagine de ansamblu a
evoluiilor n domeniul achiziiilor strategice astfel nct
s existe o privire informat asupra tendinelor generale
globale n acest domeniu. Orice rapoarte
corespunztoare, deja pregtite, pot fi, de asemenea,
utilizate n acest context.
(124)Dat fiind potenialul IMM-urilor pentru crearea de
locuri de munc, cretere i inovare, este important s
se ncurajeze participarea acestora la achiziiile publice,
att prin dispoziii corespunztoare n prezenta
directiv, ct i prin iniiative la nivel naional. Noile
dispoziii prevzute de prezenta directiv ar trebui s
contribuie la mbuntirea nivelului de succes, prin
care se nelege ponderea IMM-urilor n valoarea total
a contractelor atribuite. Nu este necesar s se impun
rate obligatorii de succes, ns iniiativele naionale de
cretere a participrii IMM-urilor ar trebui s fie
monitorizate ndeaproape, dat fiind importana acestei
participri.
(125)O serie de proceduri i metode de lucru au fost deja
stabilite n ceea ce privete comunicrile Comisiei i
contactele cu statele membre, cum ar fi comunicarea i
contactele referitoare la procedurile prevzute la
articolele 258 i 260 din TFUE, la reeaua de soluionare
a problemelor intervenite pe piaa intern (SOLVIT) i
la EU Pilot, care nu sunt modificate prin prezenta
directiv. Acestea ar trebui, cu toate acestea, s fie
completate de desemnarea unui singur punct de
referin n fiecare stat membru, n vederea colaborrii
cu Comisia, care s funcioneze ca punct de intrare unic
pentru aspectele privind achiziiile publice din statul
membru n cauz. Aceast funcie poate fi ndeplinit de
persoane sau structuri care sunt deja periodic n contact
cu Comisia cu privire la aspectele legate de achiziii
publice, cum ar fi punctele de contact naionale,
membrii Comitetului consultativ pentru achiziii
publice, membrii reelei naionale de achiziii sau
forurile naionale de coordonare.

40
(126)Trasabilitatea i transparena procesului de luare a
deciziilor n cadrul procedurilor de achiziie sunt
eseniale pentru garantarea unor proceduri solide,
inclusiv combaterea eficient a corupiei i a fraudei.
Autoritile contractante ar trebui, prin urmare, s
pstreze copii ale contractelor de mare valoare
ncheiate, n scopul de a putea furniza accesul la aceste
documente ctre prile interesate n conformitate cu
normele aplicabile n materie de acces la documente. n
plus, elementele eseniale i deciziile de proceduri de
achiziii individuale ar trebui s fie documentate ntr-un
raport de achiziie. Pentru a se evita sarcini
administrative ori de cte ori este posibil, ar trebui s se
permit ca raportul de achiziie s se refere la
informaiile deja prevzute n anunul relevant de
atribuire a contractului. Sistemele electronice de
publicare a notificrilor respective, gestionate de
Comisie, ar trebui, de asemenea, mbuntite n
vederea facilitrii introducerii datelor n acelai timp cu
facilitarea extragerii rapoartelor globale i a schimbului
de date ntre sisteme.
(127)n vederea simplificrii administrative i pentru a uura
sarcina statelor membre, Comisia ar trebui s
examineze periodic dac calitatea i caracterul complet
al informaiilor coninute n anunurile publicate n
legtur cu procedurile de achiziie public sunt
suficiente pentru a permite Comisiei s extrag
informaiile statistice care ar trebui altfel s fie
transmise de ctre statele membre.
(128)Cooperarea administrativ eficient este necesar
pentru schimbul de informaii de care este nevoie pentru
efectuarea procedurilor de atribuire n situaii
transfrontaliere, n special n ceea ce privete verificarea
motivelor de excludere i a criteriilor de selecie,
aplicarea de standarde de calitate i de mediu i listele
de operatori economici aprobai. Schimbul de informaii
face obiectul legislaiei naionale n materie de
confidenialitate. Prin urmare, aceast directiv nu
presupune nicio obligaie pentru statele membre de a
schimba informaii care merge dincolo de ceea ce pot
accesa autoritile contractante naionale. Sistemul de
informare al pieei interne (IMI), instituit prin
Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului (20) ar putea reprezenta un
mijloc electronic util n vederea facilitrii i consolidrii
cooperrii administrative, administrnd schimbul de
informaii pe baza unor proceduri simple i uniforme,
depind barierele lingvistice. Ar trebui s se lanseze
ulterior, ct mai curnd posibil, un proiect pilot pentru a
testa adecvarea unei extinderi a IMI care s acopere
schimbul de informaii prevzut n prezenta directiv.
(129)n vederea adaptrii la evoluiile rapide de ordin tehnic,
economic i normativ, este necesar s se delege
Comisiei competena de a adopta acte, n conformitate
cu articolul 290 din TFUE, cu privire la o serie de
elemente neeseniale din prezenta directiv. Datorit
necesitii de a respecta acordurile internaionale,
Comisia ar trebui s fie mputernicit s modifice
procedurile tehnice aferente metodelor de calculare a
pragurilor, s revizuiasc periodic pragurile i s
adapteze anexa X; listele de autoriti guvernamentale
centrale sunt supuse modificrilor cauzate de
schimbrile administrative de la nivel naional. Ele sunt
notificate Comisiei, care ar trebui s fie mputernicit s
adapteze anexa I; trimiterile la nomenclatura CPV pot
face obiectul unor modificri normative la nivelul
Uniunii i este necesar ca aceste modificri s se reflecte
n textul prezentei directive; detaliile i caracteristicile
tehnice ale dispozitivelor de recepie electronic ar
trebui actualizate n funcie de evoluia tehnologic;
totodat, este necesar abilitarea Comisiei pentru a
impune standarde tehnice obligatorii pentru
comunicarea electronic pentru a se asigura
interoperabilitatea formatelor tehnice, a proceselor i a
mesajelor transmise n cadrul procedurilor de achiziii
desfurate prin mijloace electronice de comunicare,
lund n considerare evoluiile tehnologice; lista actelor

41
legislative ale Uniunii care stabilesc metodologii
comune pentru calcularea costurilor pe ciclu de via ar
trebui adaptat rapid pentru a integra msurile adoptate
la nivel sectorial. Pentru a rspunde acestor necesiti,
Comisia ar trebui s fie mputernicit s actualizeze lista
actelor legislative care includ metodologii de calculare
a costurilor pe ciclu de via. Este deosebit de important
ca, n cadrul activitii sale pregtitoare, Comisia s
organizeze consultri adecvate, inclusiv la nivel de
experi. n cazul n care pregtete i elaboreaz acte
delegate, Comisia ar trebui s asigure o transmitere
simultan, n timp util i adecvat a documentelor
pertinente ctre Parlamentul European i ctre Consiliu.
(130)n vederea aplicrii prezentei directive, Comisia ar
trebui s consulte grupuri adecvate de experi n
domeniul achiziiilor electronice, asigurnd o
compoziie echilibrat a principalului grup al prilor
interesate.
(131)Pentru a garanta condiii uniforme pentru aplicarea
prezentei directive, n ceea ce privete elaborarea
formularelor standard pentru publicarea anunurilor i a
formularului standard pentru declaraia pe proprie
rspundere, ar trebui s se confere Comisiei competene
de executare. Aceste competene ar trebui exercitate n
conformitate cu dispoziiile Regulamentului (UE) nr.
182/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului (21).
(132)Ar trebui s se utilizeze procedura de consultare pentru
adoptarea actelor de punere n aplicare privind
formularele standard pentru publicarea anunurilor, care
nu au niciun impact din punct de vedere financiar sau
asupra naturii i a sferei de aplicare a obligaiilor care
decurg din prezenta directiv. Dimpotriv, aceste acte
sunt de natur strict administrativ i au scopul de a
facilita aplicarea normelor stabilite de prezenta
directiv.
(133)Ar trebui s se utilizeze procedura de examinare pentru
adoptarea formularului standard pentru declaraia pe
proprie rspundere, innd cont de impactul acestor
declaraii pe proprie rspundere asupra achiziiei i
deoarece acestea joac un rol central n simplificarea
cerinelor de documentare n procedurile de achiziii
publice.
(134)Comisia ar trebui s revizuiasc efectele asupra pieei
interne care rezult din aplicarea pragurilor i s
prezinte un raport n acest sens Parlamentului European
i Consiliului. n acest sens, Comisia ar trebui s in
seama de factori cum ar fi nivelul achiziiilor publice
transfrontaliere, participarea IMM-urilor, costurile de
tranzacie i compromisul costuri-beneficii.
n conformitate cu articolul XXII alineatul (7), AAP
face obiectul unor negocieri ulterioare de trei ani de la
data intrrii sale n vigoare i ulterior n mod periodic.
n acest context, adecvarea nivelului de praguri ar trebui
s fie examinat, avnd n vedere impactul inflaiei n
condiiile unei perioade lungi fr modificri ale
nivelului de praguri n AAP; n cazul n care nivelul
pragurilor ar trebui s se schimbe de consecin,
Comisia ar trebui, dac este cazul, s adopte o
propunere de act legislativ de modificare a pragurilor
stabilite n prezenta directiv.
(135)Avnd n vedere discuiile actuale privind dispoziiile
orizontale care guverneaz relaiile cu ri tere n
contextul achiziiilor publice, Comisia ar trebui s
monitorizeze ndeaproape condiiile comerciale la nivel
mondial i s evalueze poziia competitiv a Uniunii.
(136)Deoarece obiectivul prezentei directive, i anume
coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative ale statelor membre aplicabile anumitor
proceduri de achiziii publice, nu poate fi realizat n mod
satisfctor de ctre statele membre dar, datorit
dimensiunilor i efectelor sale, poate fi realizat mai bine
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri, n
conformitate cu principiul subsidiaritii prevzut la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European. n

42
conformitate cu principiul proporionalitii prevzut la
acelai articol, prezenta directiv nu depete ceea ce
este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
(137) Directiva 2004/18/CE ar trebui abrogat.
(138)Potrivit Declaraiei politice comune a statelor membre
i a Comisiei cu privire la documentele explicative din
28 septembrie 2011, statele membre i-au luat
angajamentul de a aduga, n cazuri justificate, la
notificarea msurilor de transpunere, unul sau mai
multe documente care s explice relaia dintre
componentele unei directive i prile corespunztoare
din instrumentele de transpunere naionale. n ceea ce
privete prezenta directiv, legiuitorul consider c
transmiterea unor asemenea documente este justificat,
ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

TITLUL I:
DOMENIU DE APLICARE,
DEFINIII I PRINCIPII GENERALE
CAPITOLUL I
Domeniu de aplicare i definiii

Seciunea 1
Obiect i definiii

Articolul 1
Obiect i domeniu de aplicare
(1) Prezenta directiv instituie norme aplicabile procedurilor
de achiziie utilizate de ctre autoritile contractante n
legtur cu contractele de achiziii publice i concursurile de
proiecte a cror valoare este estimat ca fiind cel puin egal
cu pragurile prevzute la articolul 4.

(2) n sensul prezentei directive, achiziia public nseamn


achiziionarea, prin intermediul unui contract de achiziii
publice, de lucrri, de produse sau de servicii de ctre una sau
mai multe autoriti contractante de la operatori economici
alei de aceste autoriti contractante, indiferent dac
lucrrile, produsele sau serviciile sunt destinate sau nu unui
scop public.

(3) Punerea n aplicare a prezentei directive intr sub Articolul 10


incidena articolului 346 din TFUE. Contracte n domeniul aprrii
Prezenta directiv se aplic contractelor de achiziii publice atribuite de
autoritile contractante n domeniul aprrii, sub rezerva articolului 296 din
tratat.

(4) Prezenta directiv nu aduce atingere libertii statelor


membre de a defini, n conformitate cu dreptul Uniunii,
serviciile pe care acestea le consider a fi servicii de interes
economic general, modul n care aceste servicii ar trebui
organizate i finanate, n conformitate cu normele privind
ajutoarele de stat, precum i obligaiile specifice la care aceste
servicii ar trebui s se supun. n aceeai msur, prezenta
directiv nu afecteaz capacitatea autoritilor publice de a
decide dac, n ce mod i n ce msur doresc s exercite ele
nsele funcii publice n conformitate cu articolul 14 din
TFUE i cu Protocolul nr. 26.

(5) Prezenta directiv nu afecteaz modul n care statele


membre i organizeaz sistemele de asigurri sociale.

(6) Acordurile, deciziile sau alte instrumente juridice care


organizeaz transferul de competene i responsabiliti, n
vederea ndeplinirii misiunilor publice, ntre autoriti
contractante sau grupri de autoriti contractante i care nu
prevd remunerarea execuiei contractuale sunt considerate a
fi o chestiune de organizare intern a statului membru n

43
cauz i, ca atare, nu sunt afectate n vreun fel de prezenta
directiv.

Articolul 2
Definiii
(1) n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele
definiii:

1. autoriti contractante nseamn statul, autoritile Articolul 1


regionale sau locale, organismele de drept public sau Definiii
asociaiile formate din una sau mai multe astfel de autoriti (9)Autoriti contractante nseamn statul, colectivitile teritoriale,
sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept organismele de drept public i asociaiile formate din una sau mai multe din
public; aceste colectiviti sau unul sau mai multe organisme de drept public.

2. autoriti guvernamentale centrale nseamn autoritile Articolul 7


contractante enumerate n anexa I i, n msura n care sunt Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziii publice
operate corecii sau modificri la nivel naional, entitile care
le succed acestora; Prezenta directiv se aplic contractelor de achiziii publice care nu sunt
excluse n temeiul exceptrilor prevzute la articolele 10 i 11 i articolele 12-
18 i a cror valoare estimat, fr taxa pe valoarea adugat (TVA), este egal
sau mai mare dect urmtoarele praguri:

162 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de bunuri i de servicii,


altele dect cele prevzute la litera (b) a treia liniu, atribuite de autoritile
contractante care sunt autoriti guvernamentale centrale enumerate de anexa
IV; n ceea ce privete contractele de achiziii publice dea bunuri atribuite de
autoritile contractante care i desfoar activitatea n domeniul aprrii,
prezenta dispoziie nu se aplic dect pentru contractele pentru produsele
menionate la anexa V;

3. autoriti contractante regionale sau locale nseamn


toate autoritile contractante care nu sunt autoriti
guvernamentale centrale;
4. organisme de drept public nseamn organismele care au Articolul 1
toate caracteristicile urmtoare: Definiii
a. sunt nfiinate n scopul specific de a rspunde unor (9)Autoriti contractante nseamn statul, colectivitile teritoriale,
necesiti de interes general, fr caracter industrial sau organismele de drept public i asociaiile formate din una sau mai multe din
comercial; aceste colectiviti sau unul sau mai multe organisme de drept public.
b. au personalitate juridic; i
c. sunt finanate, n cea mai mare parte, de ctre stat, autoriti Organism de drept public nseamn orice organism:
regionale sau locale sau alte organisme de drept public; sau
administrarea lor face obiectul supravegherii de ctre constituit pentru a ndeplini n mod expres cerine de interes general, de alt
autoritile sau organismele respective sau au un consiliu de natur dect industrial sau comercial,
administraie, de conducere sau de supraveghere alctuit din
membri desemnai n proporie de peste 50 % de ctre stat, de care are personalitate juridic,
autoriti regionale sau locale sau de alte organisme de drept
public; a crui activitate este finanat n cea mai mare parte de stat, de colectivitile
teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a crui gestionare face
obiectul controlului acestora din urm sau al crui consiliu de administrare, de
conducere sau de supraveghere este alctuit din membri desemnai n proporie
de peste 50 % de ctre stat, de colectivitile teritoriale sau de alte organisme
de drept public.

5. contracte de achiziii publice nseamn contracte cu titlu Articolul 1


oneros, ncheiate n scris ntre unul sau mai muli operatori Definiii
economici i una sau mai multe autoriti contractante i care (2) a) Contractele de achiziii publice sunt contracte cu titlu oneros, ncheiate
au ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau n scris ntre unul sau mai muli operatori economici i una sau mai multe
servicii; autoriti contractante i care au ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii n sensul prezentei directive.

6. contracte de achiziii publice de lucrri nseamn Contractele de achiziii publice de lucrri sunt contracte de achiziii publice,
contracte de achiziii publice care au ca obiect: avnd ca obiect fie execuia, fie att proiectarea, ct i execuia unor lucrri
a. execuia, sau att proiectarea, ct i execuia de lucrri referitoare la una dintre activitile menionate la anexa I sau a unei lucrri, fie
legate de una dintre activitile menionate n anexa II; realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrri care s rspund unor necesiti
b. execuia, sau att proiectarea, ct i execuia unei lucrri; precizate de autoritatea contractant.
c. realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrri care
corespunde cerinelor precizate de autoritatea contractant
care exercit o influen decisiv asupra tipului sau
proiectului lucrrii;
7. lucrare nseamn rezultatul unui ansamblu de lucrri de O lucrare este rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcie sau de lucrri
construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil, suficient n publice destinat s ndeplineasc ea nsi o funcie economic sau tehnic.
sine pentru a ndeplini o funcie economic sau tehnic;
8. contracte de achiziii publice de produse nseamn (c)Contractele de achiziii publice de bunuri sunt contracte de achiziii
contracte care au ca obiect achiziionarea, leasingul, publice, altele dect cele prevzute la litera (b), care au ca obiect achiziia de
nchirierea sau cumprarea n rate, cu sau fr opiune de produse, cumprarea lor n rate, nchirierea sau leasingul, cu sau fr opiune
cumprare, de produse. Un contract de achiziie public de de cumprare.

44
produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrri de amplasare
i de instalare; Un contract de achiziii publice care are ca obiect furnizarea de produse i care
acoper, n mod accesoriu, lucrri de montaj i de instalare, este considerat
contract de achiziii publice de bunuri.

9. contracte de achiziii publice de servicii nseamn (d)Contractele de achiziii publice de servicii sunt contracte de achiziii
contracte de achiziii publice care au ca obiect prestarea de publice, altele dect contractele de achiziii publice de lucrri sau de bunuri,
servicii, altele dect cele menionate la punctul 6; care au ca obiect prestarea de servicii prevzute n anexa II.

Un contract de achiziii publice care are ca obiect att produse, ct i servicii


prevzute n anexa II este considerat contract de achiziii publice de servicii,
n cazul n care valoarea serviciilor n cauz este mai mare dect valoarea
produselor cuprinse n contract.

Un contract de achiziii publice care are ca obiect servicii n nelesul anexei II


i care cuprinde numai incidental activiti n nelesul anexei I, n raport cu
obiectul principal al contractului, este considerat contract de achiziii publice
de servicii.

10. operator economic nseamn orice persoan fizic sau Articolul 1


juridic sau o entitate public sau grup de astfel de persoane Definiii
i/sau entiti, inclusiv orice asociere temporar de (8) Termenii executant de lucrri, furnizor i prestator de servicii
ntreprinderi, care ofer execuia de lucrri i/sau o lucrare, nseamn orice persoan fizic sau juridic sau orice entitate public sau grup
furnizarea de produse sau prestarea de servicii pe pia; de astfel persoane i organisme care prezint pe pia o ofert de realizare a
unor lucrri i opere, produse sau servicii.

Termenul operator economic se refer att la noiunea de executant de lucrri,


ct i la noiunile de furnizor i prestator de servicii. Acesta este utilizat exclusiv
n scopul simplificrii.

11. ofertant nseamn un operator economic care a depus o Operatorul economic care a depus o ofert se numete ofertant
ofert;
12. candidat nseamn un operator economic care a solicitat Cel care a solicitat o invitaie de participare la o licitaie restrns sau prin
o invitaie de participare sau a fost invitat s participe la o negociere sau la un dialog competitiv se numete candidat.
procedur restrns, la o procedur competitiv cu negociere,
la o procedur de negociere fr publicare prealabil, la un
dialog competitiv sau la un parteneriat pentru inovare;
13. document al achiziiei nseamn orice document produs Articolul 23
de autoritatea contractant sau la care aceasta face trimitere Specificaii tehnice
pentru a descrie sau a defini elementele achiziiei sau ale
procedurii, inclusiv anunul de participare, anunul de Specificaiile tehnice definite de anexa VI punctul 1 sunt menionate n
intenie, n cazul n care este utilizat ca mijloc de convocare documentele contractului, precum anunurile de participare, caietul de sarcini
la o procedur concurenial de ofertare, specificaiile sau documentele suplimentare. Ori de cte ori este posibil, respectivele
tehnice, documentul descriptiv, condiiile contractuale specificaii tehnice trebuie stabilite astfel nct s in seama de criteriile de
propuse, formatele pentru prezentarea documentelor de ctre accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toi
candidai i ofertani, informaiile privind obligaiile general utilizatorii.
aplicabile i orice alte documente adiionale;

14. activiti de achiziie centralizate nseamn activiti Articolul 1


desfurate n mod permanent, n una dintre urmtoarele Definiii
forme: (10) Un organism central de achiziie este o autoritate contractant care:
a. achiziionarea de produse i/sau servicii destinate achiziioneaz bunuri i servicii destinate autoritilor contractante sau
autoritilor contractante; atribuie contracte de achiziii publice sau ncheie acorduri-cadru de lucrri, de
b. atribuirea de contracte de achiziii publice sau ncheierea bunuri sau de servicii destinate autoritilor contractante.
de acorduri-cadru pentru lucrri, produse sau servicii
destinate autoritilor contractante;
15. activiti de achiziie auxiliare nseamn activiti care
constau n furnizarea unui sprijin pentru activitile de
achiziie, mai exact n formele urmtoare:
a. infrastructura tehnic care s le permit autoritilor
contractante s atribuie contracte de achiziii publice sau s
ncheie acorduri-cadru pentru lucrri, produse sau servicii;
b. consiliere cu privire la derularea sau conceperea
procedurilor de achiziii publice;
c. pregtirea i administrarea procedurilor de achiziii publice
n numele i n beneficiul autoritii contractante n cauz;
16. organism central de achiziie nseamn o autoritate Articolul 1
contractant care ofer activiti de achiziie centralizate i, Definiii
eventual, activiti de achiziie auxiliare; (10) Un organism central de achiziie este o autoritate contractant care:
achiziioneaz bunuri i servicii destinate autoritilor contractante sau
atribuie contracte de achiziii publice sau ncheie acorduri-cadru de lucrri, de
bunuri sau de servicii destinate autoritilor contractante.

17. furnizor de servicii de achiziie nseamn o entitate


public sau privat care ofer pe pia activiti de achiziie
auxiliare;

45
18. scris() sau n scris nseamn orice ansamblu de Articolul 1
cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus i apoi Definiii
comunicat, inclusiv informaiile transmise i stocate prin (12) Termenii scris() sau n scris nseamn orice ansamblu de cuvinte sau
mijloace electronice; cifre care poate fi citit, reprodus i apoi comunicat. Ansamblul poate include
informaii transmise i stocate prin mijloace electronice.

19. mijloace electronice nseamn echipamente electronice (13) Un mijloc electronic nseamn un mijloc care utilizeaz echipamente
de procesare (inclusiv compresie digital) i stocare a datelor electronice de prelucrare (inclusiv compresia digital) i stocare a datelor, care
care sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, radio, sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, prin radio, prin mijloace
mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

20. ciclu de via nseamn toate stadiile consecutive i/sau


interconectate, inclusiv cercetarea i dezvoltarea care
urmeaz a fi efectuate, producia, comercializarea i
condiiile acesteia, transportul, utilizarea i ntreinerea, pe
durata existenei unui produs sau a unor lucrri sau a prestrii
unor servicii, de la achiziia materiilor prime sau generarea
resurselor pn la eliminare, curarea amplasamentului i
ncheierea serviciului sau a utilizrii;
21. concursuri de proiecte nseamn procedurile care Articolul 1
permit autoritii contractante s achiziioneze, n special n Definiii
domeniul amenajrii teritoriului, al urbanismului, al (11) e) Concursurile nseamn proceduri care permit autoritii contractante
arhitecturii i ingineriei sau al prelucrrii datelor, un plan sau s achiziioneze, n special n domeniul amenajrii teritoriului, al urbanismului,
un proiect selectat de un juriu pe baze concureniale, cu sau al arhitecturii i ingineriei sau al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect
fr acordarea de premii; selectat de un juriu dup lansarea sa n competiie, cu sau fr atribuirea de
premii.

22. inovare nseamn realizarea unui produs, serviciu sau


proces nou sau mbuntit n mod semnificativ, care include,
dar nu se limiteaz la procese de producie, cldire sau
construcie, a unei noi metode de comercializare sau a unei
noi metode de organizare a practicii comerciale, locului de
munc sau a relaiilor externe, printre altele, cu scopul de a
contribui la soluionarea provocrilor societale sau de a
sprijini strategia Europa 2020 pentru o cretere inteligent,
ecologic i favorabil incluziunii;
23. etichet nseamn orice document, certificat sau
atestare care confirm c lucrrile, produsele,
serviciile,procesele sau procedurile n cauz ndeplinesc
anumite cerine;
cerin (cerine) de etichetare nseamn cerinele pe care
trebuie s le ndeplineasc lucrrile, produsele, serviciile,
procesele sau procedurile n cauz pentru a obine eticheta
respectiv.
(2) n sensul prezentului articol, autoritile regionale
includ autoritile enumerate neexhaustiv n NUTS 1 i 2,
astfel cum este prevzut de Regulamentul (CE) nr. 1059/2003
al Parlamentului European i al Consiliului (22), n timp ce
autoritile locale includ toate autoritile din unitile
administrative din cadrul NUTS 3 i unitile administrative
mai mici, astfel cum este prevzut n Regulamentul (CE) nr.
1059/2003.

Articolul 3
Achiziii mixte
(1) Alineatul (2) se aplic contractelor mixte care au drept
obiect diferite tipuri de achiziii, toate reglementate n
prezenta directiv.
Alineatele (3)-(5) se aplic contractelor mixte care au drept
obiect achiziii reglementate de prezenta directiv i achiziii
reglementate de alte regimuri juridice.

(2) Contractele care au ca obiect dou sau mai multe tipuri Articolul 22
de achiziii (de lucrri, servicii sau produse) se atribuie n Contracte de servicii prevzute de anexa II A i de servicii prevzute de anexa
conformitate cu dispoziiile aplicabile pentru tipul de II B
achiziie care caracterizeaz obiectul principal al contractului
n cauz. Contractele care au ca obiect att servicii prevzute de anexa II A, ct i servicii
n cazul contractelor mixte care au ca obiect parial servicii prevzute de anexa II B se atribuie n conformitate cu articolele 23-55, n cazul
n sensul capitolului I din titlul III i parial alte servicii sau n care valoarea serviciilor menionate de anexa II A este mai mare dect cea a
n cazul contractelor mixte care constau parial din servicii i serviciilor menionate de anexa II B. n caz contrar, contractul se atribuie n
parial din produse, obiectul principal se determin n funcie conformitate cu articolul 23 i articolul 35 alineatul (4).
de cea mai ridicat valoare estimat a serviciilor sau
produselor respective Articolul 1
Definiii

46
(2) d) Contractele de achiziii publice de servicii sunt contracte de achiziii
publice, altele dect contractele de achiziii publice de lucrri sau de bunuri,
care au ca obiect prestarea de servicii prevzute n anexa II.
Un contract de achiziii publice care are ca obiect att produse, ct i servicii
prevzute n anexa II este considerat contract de achiziii publice de servicii,
n cazul n care valoarea serviciilor n cauz este mai mare dect valoarea
produselor cuprinse n contract.
Un contract de achiziii publice care are ca obiect servicii n nelesul anexei II
i care cuprinde numai incidental activiti n nelesul anexei I, n raport cu
obiectul principal al contractului, este considerat contract de achiziii publice
de servicii.

(3) Atunci cnd diferitele pri ale unui contract dat se pot
separa obiectiv, se aplic alineatul (4). Atunci cnd diferitele
pri ale unui contract dat nu se pot separa obiectiv, se aplic
alineatul (6).
Atunci cnd o parte a unui contract este reglementat de
articolul 346 din TFUE sau de Directiva 2009/81/CE, se
aplic articolul 16 din prezenta directiv.

(4) n cazul contractelor care au ca obiect achiziii


reglementate de prezenta directiv, precum i achiziii
nereglementate de prezenta directiv, autoritile
contractante pot alege s atribuie contracte separate pentru
diferitele pri sau s atribuie un singur contract. n cazul n
care autoritile contractante aleg s atribuie contracte
separate pentru pri separate, decizia cu privire la regimul
juridic care se aplic fiecruia dintre aceste contracte separate
se ia n funcie de caracteristicile fiecrei pri avute n
vedere.
n cazul n care autoritile contractante aleg s atribuie un
singur contract, prezenta directiv se aplic contractului mixt
aferent, cu excepia dispoziiilor contrare de la articolul 16,
indiferent de valoarea prilor care ar intra altfel ntr-un alt
regim juridic i indiferent de regimul juridic pe care altfel l-
ar avea prile respective.
n cazul contractelor mixte care conin elemente de contracte
de produse, lucrri i servicii i de concesiuni, contractul mixt
se atribuie n conformitate cu prezenta directiv, cu condiia
ca valoarea estimat a prii din contract care constituie un
contract reglementat de prezenta directiv, calculat n
conformitate cu articolul 5, s fie cel puin egal cu pragul
relevant prevzut la articolul 4.

(5) n cazul contractelor care au ca obiect att achiziii


reglementate prin prezenta directiv, ct i achiziii n scopul
desfurrii unei activiti care face obiectul Directivei
2014/25/UE, normele aplicabile se stabilesc, n pofida
alineatului (4) de la prezentul articol, n conformitate cu
articolele 5 i 6 din Directiva 2014/25/UE.

(6) n cazul n care diferitele pri ale unui contract dat nu


pot fi separate n mod obiectiv, regimul juridic aplicabil se
determin pe baza obiectului principal al contractului.

Seciunea 2
Praguri
Articolul 4 Articolul 7
Cuantumurile pragului Valoarea pragurilor pentru contractele de
achiziii publice
Prezenta directiv se aplic achiziiilor publice a cror Prezenta directiv se aplic contractelor de achiziii publice care nu sunt
valoare estimat fr taxa pe valoarea adugat (TVA) este excluse n temeiul exceptrilor prevzute la articolele 10 i 11 i articolele 12-
egal sau mai mare dect urmtoarele praguri: 18 i a cror valoare estimat, fr taxa pe valoarea adugat (TVA), este egal
sau mai mare dect urmtoarele praguri:

a. 5 186 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de (c) 6 242 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de lucrri.
lucrri;

b. 134 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de (a)162 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de bunuri i de servicii,
produse i de servicii atribuite de autoritile guvernamentale altele dect cele prevzute la litera (b) a treia liniu, atribuite de autoritile
centrale i concursurile de proiecte organizate de aceste contractante care sunt autoriti guvernamentale centrale enumerate de anexa
autoriti; n cazul n care sunt atribuite contracte de achiziii IV; n ceea ce privete contractele de achiziii publice de bunuri atribuite de
publice de produse de ctre autoriti contractante care i autoritile contractante care i desfoar activitatea n domeniul aprrii,
desfoar activitatea n domeniul aprrii, acest prag se

47
aplic numai pentru contractele care au ca obiect produsele prezenta dispoziie nu se aplic dect pentru contractele pentru produsele
menionate n anexa III; menionate la anexa V;
c. 207 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de (b) 249 000 EUR:
produse i de servicii atribuite de autoritile contractante pentru contractele de achiziii publice de bunuri i de servicii atribuite de
regionale i locale i concursurile de proiecte organizate de autoritile contractante, altele dect cele prevzute la anexa IV,
aceste autoriti; pragul respectiv se aplic, de asemenea, pentru contractele de achiziii publice de bunuri atribuite de autoritile
contractelor de achiziii publice de produse atribuite de contractante menionate la anexa IV care i desfoar activitatea n domeniul
autoritile guvernamentale centrale care i desfoar aprrii, n cazul n care respectivele contracte se refer la produse care nu sunt
activitatea n domeniul aprrii, n cazul n care respectivele menionate la anexa V,
contracte se refer la produse care nu sunt menionate n pentru contractele de achiziii publice atribuite de o autoritate contractant care
anexa III; au ca obiect servicii din categoria 8 din anexa II A, servicii de telecomunicaii
din categoria 5 ale cror poziii din CVP sunt echivalente cu numerele de
referin CPC 7524, 7525 i 7526 i servicii menionate la anexa II B;

d. 750 000 EUR pentru contractele de achiziii publice de Articolul 67


servicii pentru servicii sociale i alte servicii specifice Domeniul de aplicare
enumerate n anexa XIV. Concursurile de soluii sunt organizate n conformitate cu prezentul titlu:
de autoritile contractante care sunt enumerate de anexa IV ca autoriti
guvernamentale centrale, de la un prag egal cu sau mai mare de 162 000 EUR;
de autoriti contractante care nu sunt enumerate de anexa IV, de la un prag
egal cu sau mai mare de 249 000 EUR;
de toate autoritile contractante, de la un prag egal cu sau mai mare de
249 000 EUR, n cazul n care concursul are ca obiect servicii din anexa II A
categoria 8, servicii de telecomunicaii din categoria 5 ale cror poziii n CVP
sunt echivalente cu numerele de referin CPC 7524, 7525 i 7526 i servicii
prevzute n anexa II B.
Prezentul titlu se aplic:
concursurilor de soluii organizate n cadrul unei proceduri de atribuire a unui
contract de achiziii publice de servicii;
concursurilor de soluii cu premii i pli acordate participanilor.
n cazurile prevzute la litera (a), prin prag se nelege valoarea estimat, fr
TVA, a contractului de achiziii publice de servicii, inclusiv eventualele prime
de participare i pli acordate participanilor.
n cazurile prevzute la litera (b), prin prag se nelege valoarea total a
primelor i plilor, inclusiv valoarea estimat, fr TVA, a contractului de
achiziii publice de servicii care ar putea fi atribuit ulterior n conformitate cu
articolul 31 alineatul (1), n cazul n care autoritatea contractant nu exclude o
astfel de atribuire prin anunul de participare la concurs.

Articolul 5 Articolul 9
Metode de calculare a valorii Metode de calcul al valorii estimate a
estimate a achiziiilor contractelor de achiziii publice, a
acordurilor-cadru i a sistemelor dinamice de
achiziie
(1) Calcularea valorii estimate a unei achiziii se bazeaz pe Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziii publice se bazeaz pe
valoarea total de plat, fr TVA, estimat de autoritatea valoarea total de plat, fr TVA, estimat de autoritatea contractant. Acest
contractant, inclusiv eventualele opiuni i rennoiri ale calcul ine seama de valoarea total estimat, inclusiv de orice form de opiune
contractelor, astfel cum s-a stabilit n mod explicit n posibil i de eventualele rennoiri ale contractului.
documentele achiziiei.
n cazul n care prevede prime sau pli n beneficiul n cazul n care prevede prime sau pli n beneficiul candidailor sau
candidailor sau al ofertanilor, autoritatea contractant ine ofertanilor, autoritatea contractant ine seama de acestea la calcularea valorii
seama de acestea la calcularea valorii estimate a achiziiei. estimate a contractului.

(2) n cazul n care autoritatea contractant este compus din


uniti operaionale separate, se ine cont de valoarea total
estimat pentru toate unitile operaionale luate separat.
n pofida primului paragraf, atunci cnd o unitate
operaional este responsabil n mod independent pentru
achiziiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora,
valorile se pot estima la nivelul unitii n cauz.

(3) Alegerea metodei de calculare a valorii estimate a unei (3) Nici un proiect de lucrri i nici un proiect de achiziii cu scopul obinerii
achiziii nu poate fi efectuat cu intenia de a exclude achiziia unei anumite cantiti de bunuri i de servicii nu poate fi mprit n vederea
respectiv de la aplicarea prezentei directive. O achiziie nu sustragerii de la aplicarea dispoziiilor prezentei directive.
se subdivizeaz dac acest lucru are ca efect excluderea ei de (7) al doilea paragraf
sub incidena prezentei directive, cu excepia cazurilor n cazul contractelor de achiziii publice de bunuri sau de servicii caracterizate
justificate de motive obiective. prin regularitate sau destinate s fie rennoite n decursul unei anumite perioade,
se consider ca baz de calcul a valorii estimate a contractului:
fie valoarea real global a contractelor succesive analoge, atribuite n decursul
celor 12 luni anterioare sau din exerciiul anterior, corectat, n cazul n care
este posibil, pentru a ine seama de modificrile de cantitate sau de valoare
posibil s apar n decursul celor 12 luni de dup contractul iniial;

48
fie valoarea estimat global a contractelor succesive atribuite n decursul celor
12 luni de la prima livrare sau pe perioada exerciiului, n msura n care acesta
depete 12 luni.

(4) Valoarea estimat respectiv este valabil n momentul (2) Estimarea trebuie s fie valabil n momentul expedierii anunului de
trimiterii invitaiei la procedura concurenial de ofertare sau, participare, prevzut la articolul 35 alineatul (2) sau, n cazul n care un astfel
n cazurile n care nu este prevzut o invitaie la procedura de anun nu este necesar, n momentul n care autoritatea contractant iniiaz
concurenial de ofertare, n momentul n care autoritatea procedura de atribuire a contractului.
contractant iniiaz procedura de achiziie, de exemplu, dup
caz, prin contactarea operatorilor economici n legtur cu
achiziia.

(5) n cazul acordurilor-cadru i al sistemelor dinamice de (9) n cazul acordurilor-cadru i al sistemelor dinamice de achiziie, valoarea
achiziii, valoarea care trebuie luat n considerare este care trebuie luat n considerare este valoarea maxim estimat, fr TVA, a
valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor tuturor contractelor previzibile n decursul perioadei totale de aplicare a
preconizate pentru perioada total de aplicare a acordului- acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziie.
cadru sau a sistemului dinamic de achiziii.

(6) n cazul parteneriatelor pentru inovare, valoarea care


trebuie luat n considerare este valoarea maxim estimat,
fr TVA, a activitilor de cercetare i dezvoltare care
urmeaz s aib loc pe durata tuturor etapelor parteneriatului
avut n vedere, precum i a produselor, serviciilor sau
lucrrilor care urmeaz s fie elaborate i achiziionate la
sfritul parteneriatului respectiv.

(7) n ceea ce privete contractele de achiziii publice de (4)Pentru contractele de achiziii publice de lucrri, la calcularea valorii
lucrri, la calcularea valorii estimate se ine cont att de costul estimate se ine seama de valoarea lucrrilor, precum i de valoarea total
lucrrilor, ct i de valoarea total estimat a produselor i a estimat a bunurilor necesare pentru execuia lucrrilor i puse la dispoziia
serviciilor care sunt puse la dispoziia contractantului de ctre executantului de lucrri de ctre autoritile contractante.
autoritatea contractant, cu condiia ca acestea s fie necesare
pentru execuia lucrrilor.

(8) n cazul n care o lucrare propus sau o prestare de (5) (a) n cazul n care o lucrare preconizat sau un proiect de achiziii de
servicii propus poate duce la atribuirea contractelor sub servicii poate duce la atribuirea simultan a contractelor sub form de loturi
form de loturi separate, se ine seama de valoarea global separate, se ine seama de valoarea global estimat a totalitii respectivelor
estimat a totalitii respectivelor loturi. loturi.
n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal sau n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal cu sau mai mare dect
mai mare dect pragul prevzut la articolul 4, prezenta pragul prevzut la articolul 7, prezenta directiv se aplic la atribuirea fiecrui
directiv se aplic la atribuirea fiecrui lot. lot.

(9) n cazul n care un proiect de achiziii de produse similare (9) b) n cazul n care un proiect de achiziii de bunuri omogene poate duce la
poate duce la atribuirea contractelor sub form de loturi atribuirea simultan a contractelor sub form de loturi separate, se ine seama
separate, se ine seama de valoarea total estimat a tuturor de valoarea estimat a tuturor loturilor n temeiul articolului 7 literele (a) i (b).
loturilor pentru aplicarea articolului 4 literele (b) i (c). n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal cu sau mai mare dect
n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal sau pragul prevzut la articolul 7, prezenta directiv se aplic la atribuirea fiecrui
mai mare dect pragul prevzut la articolul 4, prezenta lot.
directiv se aplic la atribuirea fiecrui lot.

(10) n pofida alineatelor (8) i (9), autoritile contractante (5) a) al treilea paragraf
pot atribui contracte pentru loturi individuale fr a aplica Cu toate acestea, autoritile contractante pot deroga de la o astfel de aplicare
procedurile prevzute n prezenta directiv, cu condiia ca n cazul loturilor a cror valoare estimat, fr TVA, este mai mic de 80 000
valoarea estimat, fr TVA, a lotului n cauz s fie mai mic EUR pentru servicii i 1 milion EUR pentru lucrri, cu condiia ca valoarea
de 80 000 EUR pentru produse sau servicii i de 1 milion cumulat a respectivelor loturi s nu depeasc 20 % din valoarea cumulat a
EUR pentru lucrri. Cu toate acestea, valoarea cumulat a tuturor loturilor;
loturilor astfel atribuite fr aplicarea prezentei directive nu
depete 20 % din valoarea cumulat a tuturor loturilor n
care au fost mprite lucrrile propuse, achiziia propus a (5) b) al treilea paragraf
unor produse similare sau prestarea propus de servicii. Cu toate acestea, autoritile contractante pot deroga de la o astfel de aplicare
n cazul loturilor a cror valoare estimat, fr TVA, este mai mic de 80 000
EUR, cu condiia ca valoarea cumulat a respectivelor loturi s nu depeasc
20 % din valoarea cumulat a tuturor loturilor.

(11) n cazul contractelor de achiziii publice de produse sau (7) n cazul contractelor de achiziii publice de bunuri sau de servicii
de servicii caracterizate prin regularitate sau destinate s fie caracterizate prin regularitate sau destinate s fie rennoite n decursul unei
rennoite n decursul unei anumite perioade, se consider ca anumite perioade, se consider ca baz de calcul a valorii estimate a
baz de calcul a valorii estimate a contractului: contractului:
a. fie valoarea real global a contractelor succesive analoge (a) fie valoarea real global a contractelor succesive analoge, atribuite n
atribuite n decursul celor 12 luni anterioare sau n exerciiul decursul celor 12 luni anterioare sau din exerciiul anterior, corectat, n cazul
anterior, corectat, dac este posibil, pentru a ine seama de n care este posibil, pentru a ine seama de modificrile de cantitate sau de
modificrile de cantitate sau de valoare care pot aprea n valoare posibil s apar n decursul celor 12 luni de dup contractul iniial;
decursul celor 12 luni de dup contractul iniial; (b) fie valoarea estimat global a contractelor succesive atribuite n decursul
b. fie valoarea estimat global a contractelor succesive celor 12 luni de la prima livrare sau pe perioada exerciiului, n msura n care
atribuite n decursul celor 12 luni de la prima livrare sau n acesta depete 12 luni.
cursul exerciiului, dac acesta depete 12 luni.
(12) Pentru contractele de achiziii publice de produse care (6) Pentru contractele de achiziii publice de bunuri care au ca obiect leasingul,
au ca obiect leasingul, nchirierea sau cumprarea cu plata n locaiunea sau cumprarea cu plata n rate de produse, valoarea care trebuie
rate de produse, valoarea care trebuie luat n considerare ca

49
baz de calcul a valorii estimate a contractului este luat n considerare ca baz de calcul a valorii estimate a contractului este
urmtoarea: urmtoarea:
a. n cazul contractelor de achiziii publice pe perioad (a) n cazul contractelor de achiziii publice pe perioad determinat, n cazul
determinat, dac perioada respectiv este egal cu sau mai n care durata este de maximum 12 luni inclusiv, valoarea total estimat pentru
mic de 12 luni, valoarea total estimat pentru ntreaga durata contractului sau, n msura n care durata contractului este mai mare de
durat a contractului sau, dac durata contractului este mai 12 luni, valoarea total care include valoarea estimat a valorii reziduale;
mare de 12 luni, valoarea total, inclusiv valoarea rezidual (b) n cazul contractelor de achiziii publice pe perioad nedeterminat sau n
estimat; cazul n care durata contractelor nu poate fi determinat, valoarea lunar,
b. n cazul contractelor de achiziii publice pe perioad nmulit cu 48.
nedeterminat sau a cror durat nu poate fi determinat,
valoarea lunar nmulit cu 48.
(13) Pentru contractele de achiziii publice de servicii, baza (8)n cazul contractelor de achiziii publice de servicii, valoarea de care se ine
de calcul a valorii estimate a contractului este, dup caz, seama ca baz de calcul a valorii estimate a contractului este, dup caz,
urmtoarea: urmtoarea:
a. servicii de asigurri: prima pltibil i alte forme de (a) pentru urmtoarele tipuri de servicii:
remunerare; servicii de asigurri: prima pltibil i celelalte metode de remunerare;
b. servicii bancare i alte servicii financiare: onorarii, servicii bancare i alte servicii financiare: onorariile, comisioanele, dobnzile
comisioane pltibile, dobnzi i alte forme de remunerare; i alte metode de remunerare;
c. contracte de proiectare: onorarii, comisioane pltibile i contracte de proiectare: onorarii, comisioane pltibile i alte metode de
alte forme de remunerare. remunerare

(14) Pentru contractele de achiziii publice de servicii care (8) (b) Pentru contractele de achiziii publice care nu indic un pre total:
nu indic un pre total, baza de calcul a valorii estimate a n cazul contractelor pe perioad determinat, n msura n care aceasta este
contractului este urmtoarea: egal sau mai mic de 12 luni: valoarea total estimat pentru ntreaga perioad;
a. n cazul unor contracte pe perioad determinat, dac n cazul contractelor pe perioad nedeterminat sau mai mare de 48 de luni:
aceasta este egal cu sau mai mic de 48 de luni: valoarea valoarea lunar nmulit cu 48.
total pentru ntreaga durat a contractelor;
b. n cazul contractelor pe perioad nedeterminat sau mai
mare de 48 de luni: valoarea lunar nmulit cu 48.
Articolul 6
Revizuirea pragurilor i a listei
autoritilor guvernamentale
centrale
(1) Din doi n doi ani, ncepnd de la data de 30 iunie 2013, Articolul 78
Comisia verific dac pragurile prevzute la articolul 4 Revizuirea pragurilor
literele (a), (b) i (c) corespund pragurilor fixate n Acordul
privind achiziiile publice (AAP) al Organizaiei Mondiale a La fiecare doi ani de la intrarea n vigoare a prezentei directive, Comisia
Comerului i, dac este necesar, le revizuiete n verific pragurile stabilite la articolul 7 i, dac este necesar, le revizuiete n
conformitate cu prezentul articol. conformitate cu procedura prevzut la articolul 77 alineatul (2).
n conformitate cu metoda de calcul prevzut n AAP,
Comisia calculeaz valoarea acestor praguri pe baza valorii Calcularea valorii respectivelor praguri se bazeaz pe media valorii zilnice a
zilnice medii a monedei euro exprimat n drepturi speciale monedei euro exprimat n DST, n decursul celor douzeci i patru de luni care
de tragere (DST) n decursul unei perioade de 24 de luni care se ncheie n ultima zi a lunii august anterioare revizuirii de la data de 1 ianuarie.
se ncheie la data de 31 a lunii august anterioare revizuirii Valoarea pragurilor astfel revizuite, se rotunjete, dac este necesar, la mia de
care intr n vigoare de la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor euro inferioar cifrei care rezult din respectivul calcul, pentru a se asigura
astfel revizuite se rotunjete, dac este necesar, pn la respectarea pragurilor n vigoare prevzute de acord i exprimate n DST.
valoarea cea mai apropiat n mii de euro, inferioar cifrei
rezultate din acest calcul, pentru a se asigura respectarea Cu ocazia revizuirii prevzute la alineatul (1), Comisia aliniaz, n conformitate
pragurilor n vigoare prevzute de AAP, exprimate n DST. cu procedura prevzut la articolul 77 alineatul (2):

(2) Cu ocazia revizuirii prevzute la alineatul (1) din pragurile prevzute la articolul 8 primul paragraf litera (a), la articolul 56 i la
prezentul articol, Comisia revizuiete, de asemenea: articolul 63 alineatul (1) primul paragraf, la pragul revizuit, aplicabil
a. pragul prevzut la articolul 13 primul paragraf litera (a), contractelor de achiziii publice de lucrri;
aliniindu-l la pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziii
publice de lucrri; pragurile prevzute la articolul 8 primul paragraf litera (b), la articolul 67
b. pragul prevzut la articolul 13 primul paragraf litera (b), alineatul (1) litera (a), la pragul revizuit, aplicabil contractelor de achiziii
aliniindu-l la pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziii publice de servicii atribuite de autoritile contractante prevzute la anexa IV;
publice de servicii atribuite de autoriti contractante
regionale sau locale. pragul prevzut la articolul 67 alineatul (1) literele (b) i (c), la pragul revizuit,
(3) Din doi n doi ani, ncepnd de la data de 1 ianuarie 2014, aplicabil contractelor de achiziii publice de servicii atribuite de autoritile
Comisia stabilete valorile, n monedele naionale ale statelor contractante care nu sunt prevzute la anexa IV.
membre a cror moned nu este euro, ale pragurilor
menionate la articolul 4 literele (a), (b) i (c), revizuite n Contravaloarea pragurilor stabilite n conformitate cu alineatul (1) n monedele
conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol. naionale ale statelor membre care nu particip la uniune monetar este, n
n acelai timp, Comisia stabilete valoarea, n monedele principiu, revizuit la fiecare doi ani ncepnd cu 1 ianuarie 2004. Calcularea
naionale ale statelor membre a cror moned nu este euro, a contravalorii se bazeaz pe media valorii zilnice a respectivelor monede
pragului menionat la articolul 4 litera (d). exprimate n euro n decursul celor douzeci i patru de luni care se ncheie n
n conformitate cu metoda de calcul prevzut n AAP, ultima zi a lunii august anterioare revizuirii de la 1 ianuarie.
stabilirea acestor valori se bazeaz pe valorile zilnice medii
ale monedelor respective corespunztoare pragului aplicabil Comisia public pragurile revizuite prevzute la alineatul (1) i contravaloarea
exprimat n euro din decursul unei perioade de 24 de luni care acestora n monedele naionale prevzute la alineatul (3) n Jurnalul Oficial al
se ncheie n ziua de 31 a lunii august anterioare revizuirii Comunitilor Europene la nceputul lunii noiembrie de dup revizuire.
care intr n vigoare de la 1 ianuarie. Articolul 79
Modificri

50
(4) Comisia public pragurile revizuite menionate la Comisia poate modifica, n conformitate cu procedura prevzut la articolul 77
alineatul (1), contravaloarea acestora n monedele naionale alineatul (2):
menionate la alineatul (3) primul paragraf i valoarea
stabilit n conformitate cu alineatul (3) al doilea paragraf modalitile tehnice ale metodelor de calcul prevzute la articolul 78 alineatul
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la nceputul lunii (1) al doilea paragraf i alineatul (3);
noiembrie de dup revizuire.

(5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 87 pentru a adapta metodologia
prevzut la alineatul (1) al doilea paragraf de la prezentul
articol la eventualele modificri ale metodologiei prevzute
n AAP pentru revizuirea pragurilor menionate la articolul 4
literele (a), (b) i (c) i pentru stabilirea contravalorii n
monedele naionale ale statelor membre a cror moned nu
este euro, aa cum se prevede la alineatul (3) din prezentul
articol.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 87 pentru a revizui pragurile
menionate la articolul 4 literele (a), (b) i (c) n conformitate
cu alineatul (1) din prezentul articol i pentru a revizui
pragurile menionate la articolul 13 primul paragraf literele
(a) i (b) n conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

(6) n cazul n care este necesar revizuirea pragurilor


menionate la articolul 4 literele (a), (b) i (c) i a pragurilor
menionate la articolul 13 primul paragraf literele (a) i (b) i
cnd exist constrngeri temporale care mpiedic utilizarea
procedurii prevzute la articolul 87 i exist aadar motive
imperative de urgen, se aplic procedura prevzut la
articolul 88 actelor delegate adoptate n conformitate cu
alineatul (5) al doilea paragraf din prezentul articol.

(7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Articolul 79


conformitate cu articolul 87 pentru a modifica anexa I n Modificri
scopul actualizrii listei de autoriti contractante n urma (d) listele de organisme i categorii de organisme de drept public prevzute de
notificrilor din partea statelor membre, atunci cnd o astfel anexa III, n cazul n care, pe baza notificrilor statelor membre, acestea se
de modificare se dovedete a fi necesar pentru a identifica n dovedescnecesare;
mod corect autoritile contractante.

Seciunea 3
Excluderi
Articolul 7 Articolul 12
Contracte din sectoarele apei, Contracte din sectorul apei, energiei,
energiei, transporturilor i transporturilor i serviciilor potale
serviciilor potale
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii Prezenta directiv nu se aplic n cazul contractelor de achiziii publice care, n
publice i concursurilor de proiecte care, n conformitate cu cadrul Directivei 2004/17/CE, sunt atribuite de autoriti contractante care
Directiva 2014/25/UE, sunt atribuite sau organizate de desfoar una sau mai multe din activitile prevzute la articolele 3-7 din
autoriti contractante care desfoar una sau mai multe din directiva menionat anterior i sunt atribuite pentru respectivele activiti, nici
activitile menionate la articolele 8-14 din directiva contractelor de achiziii publice care sunt excluse din domeniul de aplicare a
respectiv i sunt atribuite pentru desfurarea acestor respectivei directive n temeiul articolului 5 alineatul (2) i articolelor 19, 26 i
activiti, contractelor de achiziii publice excluse din 30 din aceeai directiv.
domeniul de aplicare al respectivei directive n conformitate
cu articolele 18, 23 i 34 sau, atunci cnd sunt atribuite de o Cu toate acestea, prezenta directiv continu s se aplice contractelor de
autoritate contractant care furnizeaz servicii potale n achiziii publice care sunt atribuite de autoriti contractante care desfoar
sensul articolului 13 alineatul (2) litera (b) din respectiva una sau mai multe din activitile menionate la articolul 6 din Directiva
directiv, contractelor atribuite n scopul desfurrii 2004/17/CE i care sunt atribuite pentru respectivele activiti, atta timp ct
urmtoarelor activiti: statul membru n cauz profit de opiunea prevzut la articolul 71 din
a. servicii cu valoare adugat legate de i furnizate integral directiva menionat anterior pentru a-i amna punerea n aplicare.
prin mijloace electronice (inclusiv transmiterea securizat Articolul 68
prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii Excluderi din domeniul de aplicare
de gestiune a adreselor i transmiterea de mesaje de pot
electronic recomandat); Prezentul titlu nu se aplic:
b. servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse concursurilor de servicii n sensul Directivei 2004/17/CE organizate de
ntre 66100000-1 i 66720000-3 i articolului 21 litera (d) din autoriti contractante care desfoar una sau mai multe din activitile
Directiva 2014/25/UE i care includ, n principal, mandate prevzute la articolele 3-7 din directiva menionat anterior i sunt organizate
potale i transferuri pe baz de conturi curente potale; pentru respectivele activiti, nici concursurilor excluse din domeniul de
c. servicii filatelice; sau aplicare a respectivei directive.
d. servicii de logistic (servicii care combin livrarea i/sau
depozitarea fizic cu alte funcii nepotale). Cu toate acestea, prezenta directiv continu s se aplice concursurilor de
servicii atribuite de autoriti contractante care desfoar una sau mai multe
din activitile prevzute la articolul 6 din Directiva 2004/17/CE i care sunt
atribuite pentru respectivele activiti, att timp ct statul membru n cauz

51
profit de opiunea prevzut la articolul 71 din directiva menionat anterior
pentru a-i amna punerea n aplicare;

Articolul 8
Excluderi specifice n domeniul
comunicaiilor electronice
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii concursurilor organizate n aceleai cazuri ca cele prevzute la articolele 13, 14
publice i concursurilor de proiecte care au ca scop principal i 15 din prezenta directiv pentru contractele de achiziii publice de servicii.
s le permit autoritilor contractante s pun la dispoziie
sau s exploateze reele publice de comunicaii sau s Articolul 13
furnizeze publicului unul sau mai multe servicii de Excluderi speciale n domeniul telecomunicaiilor
comunicaii electronice.
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice n urma crora
autoritile contractante pot pune la dispoziie sau pot exploata reelele publice
de telecomunicaii sau pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de
telecomunicaii.

n sensul prezentului articol, reea public de comunicaii Articolul 1


i serviciu de comunicaii electronice au acelai neles ca Definiii
n Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i a (15) n sensul articolului 13, al articolului 57 litera (a) i al articolului 68 litera
Consiliului (23). (b), se nelege prin:
reea public de telecomunicaii infrastructura public de telecomunicaii
care permite trimiterea de semnale ntre puncte terminus definite ale reelei prin
cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace
electromagnetice;
punct terminus al reelei ansamblul de conexiuni fizice i specificaii
tehnice de acces care fac parte din reeaua public de telecomunicaii i sunt
necesare pentru a avea acces la respectiva reea public i pentru a comunica n
mod eficient prin intermediul su;
servicii publice de telecomunicaii serviciile de telecomunicaii furnizate
de una sau mai multe entiti de telecomunicaii desemnate n mod special de
statele membre;
servicii de telecomunicaii serviciile care constau, integral sau parial, n
transmisia i transmiterea de semnale n reeaua public de telecomunicaii prin
procedee de telecomunicaii, cu excepia radiodifuziunii i televiziunii.

Articolul 9
Contracte de achiziii publice
atribuite i concursuri de proiecte
organizate conform unor norme
internaionale
(1) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii Articolul 15
publice i concursurilor de proiecte pe care autoritatea Contracte atribuite n temeiul normelor internaionale
contractant este obligat s le atribuie sau s le organizeze
conform unor proceduri de achiziie diferite de cele prevzute Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice reglementate de
n prezenta directiv, instituite prin: norme procedurale diferite i atribuite:
a. un instrument juridic care creeaz obligaii juridice
internaionale, precum un acord internaional, ncheiat n n temeiul unui acord internaional ncheiat, n conformitate cu tratatul, ntre un
conformitate cu tratatele, ntre un stat membru i una sau mai stat membru i una sau mai multe ri tere privind bunurile sau lucrrile
multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, pentru lucrri, necesare realizrii sau exploatrii n comun a unei lucrri de ctre statele
produse sau servicii destinate implementrii sau exploatrii semnatare sau serviciile necesare realizrii sau exploatrii n comun a unui
n comun a unui proiect de ctre semnatari; proiect de ctre statele semnatare; toate acordurile sunt comunicate Comisiei,
b. o organizaie internaional. care poate consulta Comitetul consultativ cu privire la contractele de achiziii
Statele membre comunic toate instrumentele juridice publice prevzute n articolul 77;
menionate la primul paragraf litera (a) Comisiei, care poate
consulta Comitetul consultativ pentru achiziiile publice n temeiul unui acord internaional referitor la staionarea trupelor i privind
menionat la articolul 89. angajamentele unui stat membru sau ale unei ri tere;

(2) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii n temeiul procedurii specifice a unei organizaii internaionale.
publice sau concursurilor de proiecte pe care entitatea Articolul 68
contractant le atribuie sau le organizeaz n conformitate cu Excluderi din domeniul de aplicare
normele n materie de achiziii publice prevzute de o
organizaie internaional sau de o instituie financiar Prezentul titlu nu se aplic:
internaional, n cazul n care contractele sau concursurile de (b) concursurilor organizate n aceleai cazuri ca cele prevzute la articolele 13,
proiecte n cauz sunt finanate integral de organizaia sau 14 i 15 din prezenta directiv pentru contractele de achiziii publice de servicii.
instituia respectiv; n cazul contractelor de achiziii publice
i al concursurilor de proiecte cofinanate n cea mai mare
parte de o organizaie internaional sau de o instituie
financiar internaional, prile decid asupra procedurilor de
achiziie aplicabile.

52
(3) Articolul 17 se aplic contractelor i concursurilor de
proiecte care implic aspecte legate de aprare sau securitate
care se atribuie sau se organizeaz n conformitate cu normele
internaionale. Alineatele (1) i (2) de la prezentul articol nu
se aplic respectivelor contracte i concursuri de proiecte.

Articolul 10 Articolul 16
Excluderi specifice pentru Excluderi speciale
contractele de servicii
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice de servicii:
publice de servicii care au ca obiect: care au ca obiect achiziia sau locaiunea, prin orice mijloace financiare, de
a. cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, terenuri, de construcii existente sau de alte bunuri imobile sau referitoare la
de terenuri, cldiri existente sau alte bunuri imobile sau a drepturile asupra respectivelor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii
drepturilor asupra acestora; financiare ncheiate n paralel, nainte sau simultan cu contractul de achiziie
sau de nchiriere, indiferent de form, sunt reglementate de prezenta directiv;
b. cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de care au ca obiect achiziia, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe
materiale pentru programe destinate serviciilor media destinate difuzrii de ctre organele de radiodifuziune i privind timpii de
audiovizuale sau serviciilor media de radiodifuziune, emisie;
atribuite de prestatorii de servicii media audiovizuale sau de
radiodifuziune, i nici contractelor pentru spaiu de emisie
sau furnizarea de programe atribuite prestatorilor de servicii
media audiovizuale sau de radiodifuziune. n sensul prezentei
litere, serviciu mass-media audiovizual i furnizor de
servicii mass-media au acelai neles ca n articolul 1
alineatul (1) literele (a) i (d) din Directiva 2010/13/UE a
Parlamentului European i a Consiliului (24). Program are
acelai neles ca n articolul 1 alineatul (1) litera (b) din
directiva menionat, dar include, de asemenea, programe
radio i materiale pentru programe radio. n plus, n sensul
prezentei dispoziii, materiale pentru programe are acelai
neles ca i program;

c. servicii de arbitraj i de conciliere; care au ca obiect servicii de arbitraj i de conciliere;

d. oricare dintre urmtoarele servicii juridice:


(i) reprezentarea legal a unui client de ctre un avocat n
sensul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE a
Consiliului (25):
- n cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere
desfurate ntr-un stat membru, ntr-o ar ter sau n faa
unei instane internaionale de arbitraj sau de conciliere; sau
- n cadrul unor proceduri judiciare n faa instanelor, a
tribunalelor sau a autoritilor publice ale unui stat membru
sau ale unei ri tere sau n faa instanelor judectoreti sau
instituiilor internaionale;
..(ii) consilierea juridic oferit anticipat sau n vederea
pregtirii oricreia din procedurile menionate la punctul (i)
de la prezenta liter sau n cazul n care exist un indiciu
tangibil i o mare probabilitate ca respectiva cauz la care
face referire consilierea s devin obiectul unor astfel de
proceduri, cu condiia ca respectiva consiliere s fie acordat
de un jurist n nelesul articolului 1 din Directiva
77/249/CEE;
.(iii) serviciile de certificare i autentificare a documentelor
care trebuie s fie furnizate de notari;
(iv) serviciile juridice prestate de mandatari sau tutori
desemnai ori alte servicii juridice ai cror furnizori sunt
numii de o instan judectoreasc din statul membru n
cauz sau sunt desemnai prin lege s execute sarcini
specifice sub supravegherea acestor instane judectoreti sau
tribunale;
(vi) alte servicii juridice care au legtur, chiar i ocazional,
cu exercitarea autoritii publice n statul membru n cauz;

e. servicii financiare referitoare la emisiunea, vnzarea, care au ca obiect servicii financiare referitoare la emisiunea, cumprarea,
achiziionarea sau transferul de valori mobiliare sau alte vnzarea i transferul de titluri sau de alte instrumente financiare, n special
instrumente financiare n sensul Directivei 2004/39/CE a operaiunile de strngere de bani sau de capital ale autoritilor contractante,
Parlamentului European i a Consiliului (26), servicii precum i servicii furnizate de bncile centrale;
furnizate de bncile centrale i operaiuni efectuate cu Fondul
european de stabilitate financiar i cu Mecanismul european
de stabilitate;
f. mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu referitoare la
emisiunea, vnzarea, achiziionarea sau transferul de valori
mobiliare sau de alte instrumente financiare;
g. contracte de munc; care au ca obiect contractele de munc;

53
h. servicii de aprare civil, protecie civil i prevenirea
pericolelor prestate de organizaii sau asociaii non-profit i
care intr sub incidena codurilor CPV 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3 cu
excepia serviciilor de ambulan pentru transportul
pacienilor;

i. servicii publice de transport de cltori feroviar sau cu


metroul;

j. servicii de campanie politic care intr sub incidena


codurilor CPV 79341400-0, 92111230-3 i 92111240-6,
atunci cnd sunt atribuite de un partid politic n contextul unei
campanii electorale.

Articolul 11 Articolul 18
Contracte de servicii atribuite pe Contracte de servicii atribuite pe baza unui
baza unui drept exclusiv drept exclusiv
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice atribuite de o
publice de servicii atribuite de o autoritate contractant unei autoritate contractant unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de
alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti autoriti contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea dispun n
contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea se temeiul actelor cu putere de lege i actelor administrative publicate, cu condiia
bucur n temeiul unui act cu putere de lege sau act ca respectivele acte s fie compatibile cu tratatul.
administrativ publicat, compatibil cu TFUE.

Articolul 12
Contracte de achiziii publice
ncheiate ntre entiti din sectorul
public
(1) Un contract de achiziii publice atribuit de o autoritate
contractant unei persoane juridice de drept privat sau public
nu intr n domeniul de aplicare al prezentei directive n cazul
n care sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare:
a. autoritatea contractant exercit asupra persoanei juridice
n cauz un control similar celui pe care l exercit asupra
propriilor servicii;
b. peste 80 % din activitile persoanei juridice controlate
sunt efectuate n vederea ndeplinirii atribuiilor care i sunt
ncredinate de ctre autoritatea contractant care o
controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de
respectiva autoritate contractant; i
c. nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
juridice controlate, cu excepia formelor de participare
nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de
dispoziiile legislative naionale, n conformitate cu tratatele,
care nu exercit o influen decisiv asupra persoanei juridice
controlate.
Se consider c o autoritate contractant exercit asupra unei
persoane juridice un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor servicii, n sensul literei (a) de la primul
paragraf, atunci cnd exercit o influen decisiv att asupra
obiectivelor strategice, ct i asupra deciziilor importante ale
persoanei juridice controlate. Un astfel de control poate fi
exercitat, de asemenea, de o alt persoan juridic, ea nsi
controlat n acelai mod de ctre autoritatea contractant.

(2) Alineatul (1) se aplic i atunci cnd o persoan juridic


controlat care este autoritate contractant atribuie un
contract autoritii contractante care o controleaz sau unei
alte persoane juridice controlate de aceeai autoritate
contractant, cu condiia s nu existe participare privat
direct la capitalul persoanei juridice creia i se atribuie
contractul de achiziii publice, cu excepia formelor de
participare nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat
cerute prin dispoziiile legislative naionale, n conformitate
cu tratatele, care nu exercit o influen decisiv asupra
persoanei juridice controlate.

(3) O autoritate contractant care nu exercit asupra unei


persoane juridice de drept privat sau public un control n

54
sensul alineatului (1) poate s atribuie un contract de achiziie
public respectivei persoane juridice, fr a aplica prezenta
directiv, dac sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare:
a. autoritatea contractant exercit n comun cu alte autoriti
contractante asupra respectivei persoane juridice un control
similar celui pe care l exercit asupra propriilor servicii;
b. peste 80 % din activitile respectivei persoane juridice
sunt efectuate n vederea ndeplinirii atribuiilor care i sunt
ncredinate de ctre autoritile contractante care o
controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de
aceleai autoriti contractante; i
c. nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
juridice controlate, cu excepia formelor de participare
nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de
dispoziiile legislative naionale, n conformitate cu tratatele,
care nu exercit o influen decisiv asupra persoanei juridice
controlate.
n sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritile
contractante exercit n comun controlul asupra unei
persoane juridice dac sunt ndeplinite toate condiiile
urmtoare:
(i) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt
compuse din reprezentani ai tuturor autoritilor contractante
participante. Reprezentanii individuali pot reprezenta mai
multe sau toate autoritile contractante participante;
(ii) autoritile contractante sunt n msur s exercite n
comun o influen decisiv asupra obiectivelor strategice i a
deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; i
(iii) persoana juridic controlat nu urmrete interese
contrare celor ale autoritilor contractante care o
controleaz.
(4) Un contract ncheiat exclusiv ntre dou sau mai multe
autoriti contractante nu intr n domeniul de aplicare al
prezentei directive n cazul n care sunt ndeplinite toate
condiiile urmtoare:
a. contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre
autoritile contractante participante, cu scopul de a asigura
c prestarea serviciilor publice pe care trebuie s o efectueze
se realizeaz n vederea ndeplinirii obiectivelor comune;
b. punerea n aplicare a respectivei cooperri este
reglementat exclusiv n baza consideraiilor i a cerinelor
legate de interesul public; i
c. autoritile contractante participante desfoar pe piaa
liber sub 20 % din activitile vizate de cooperare.
(5) Pentru determinarea procentajului de activiti menionat
mai sus la alineatul (1) primul paragraf litera (b), la alineatul
(3) primul paragraf litera (b) i la alineatul (4) litera (c), se ia
n considerare cifra medie de afaceri total sau o alternativ
adecvat bazat pe activitate, precum costurile suportate de
persoana juridic relevant sau de autoritatea contractant n
legtur cu servicii, produse i lucrri din ultimii trei ani
precedeni atribuirii contractului.
n cazul n care, din cauza datei la care persoana juridic
relevant sau autoritatea contractant a fost nfiinat sau i-a
nceput activitatea sau din cauza reorganizrii activitilor
sale, cifra de afaceri sau alternativa bazat pe activitate,
precum costurile, fie nu sunt disponibile pentru ultimii trei
ani fie nu mai sunt relevante, este suficient s se demonstreze
c msura activitii este verosimil, n special cu ajutorul
previziunilor de afaceri.

Seciunea 4
Situaii speciale

Subseciunea 1
Contracte subvenionate i servicii de
cercetare i dezvoltare

Articolul 13 Articolul 8
Contracte subvenionate de Contracte subvenionate cu peste 50 % de
autoritile contractante autoritile contractante
Prezenta directiv se aplic atribuirii urmtoarelor contracte: Prezenta directiv se aplic n cazul atribuirii:

55
a. contracte de lucrri subvenionate direct cu peste 50 % de
autoritile contractante i a cror valoare estimat, fr TVA, contractelor subvenionate direct cu peste 50 % de autoritile contractante i a
este egal sau mai mare de 5 186 000 EUR, dac aceste cror valoare estimat, fr TVA, este egal cu sau mai mare de 6 242 000
contracte includ una dintre urmtoarele activiti: EUR:
(i) activiti de geniu civil, astfel cum sunt enumerate n n cazul n care respectivele contracte se refer la activiti de lucrri publice n
anexa II; sensul anexei I,
(ii) lucrri de construcie pentru spitale, instalaii destinate n cazul n care respectivele contracte se refer la lucrri de construcie pentru
activitilor sportive, recreative i de agrement, cldiri colare spitale, echipamente sportive, recreative i de agrement, construcii colare i
i universitare i cldiri de uz administrativ; universitare i construcii cu destinaie administrativ;
b. contracte de servicii subvenionate direct cu peste 50 % de contractelor de servicii subvenionate direct cu peste 50 % de autoritile
autoritile contractante i a cror valoare estimat, fr TVA, contractante i a cror valoare estimat, fr TVA, este egal cu sau mai mare
este egal sau mai mare de 207 000 EUR i care au legtur de 249 000 EUR, n cazul n care respectivele contracte implic de un contract
cu un contract de lucrri dintre cele la care se face trimitere de lucrri n sensul literei (a).
la litera (a).
Statele membre iau msurile necesare pentru ca autoritile contractante care
acord respectivele subvenii s asigure respectarea prezentei directive, n cazul
n care contractele sunt atribuite de una sau mai multe entiti, altele dect ele
nsele, sau respect prezenta directiv, n cazul n care atribuie ele nsele
Autoritile contractante care furnizeaz subveniile contractele pentru i n numele celorlalte autoriti.
menionate la literele (a) i (b) de la primul paragraf asigur
respectarea prezentei directive atunci cnd nu atribuie ele
nsele contractul subvenionat sau cnd l atribuie n numele
i pentru alte entiti.

Articolul 14
Servicii de cercetare i dezvoltare
Prezenta directiv se aplic doar contractelor de achiziii Articolul 16
publice de servicii pentru servicii de cercetare i dezvoltare Excluderi speciale
sub incidena codurilor CPV 73000000-2-73120000-9,
73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, dac sunt Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice de servicii:
ndeplinite ambele condiii urmtoare: (f) care au ca obiect servicii de cercetare i de dezvoltare, altele dect cele ale
a. rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii cror beneficii revin exclusiv autoritilor contractante pentru uz propriu n
contractante, pentru uz propriu n exercitarea propriei cadrul propriilor activiti, cu condiia ca serviciul prestat s fie integral
activiti; i remunerat de ctre autoritatea contractant.
b serviciul prestat este integral remunerat de ctre autoritatea
contractant..
Subseciunea 2
Achiziii publice care implic aspecte de
aprare sau securitate

Articolul 15
Aprare i securitate
(1) Prezenta directiv se aplic contractelor de achiziii Articolul 10
publice atribuite i concursurilor de proiecte organizate n Contracte n domeniul aprrii
domeniile aprrii i securitii, cu excepia urmtoarelor
contracte: Contracte atribuite n domeniile aprrii i securitii
a. contractele care intr sub incidena Directivei 2009/81/CE; Sub rezerva articolului 296 din tratat, prezenta directiv se aplic contractelor
b. contractele crora Directiva 2009/81/CE nu li se aplic n publice atribuite n domeniile aprrii i securitii, cu excepia contractelor
temeiul articolelor 8, 12 i 13 din aceasta. reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European i a
(2) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor
publice i concursurilor de proiecte care nu sunt exceptate n contracte de lucrri, de furnizare de bunuri i de prestare de servicii de ctre
temeiul alineatului (1), n msura n care protecia intereselor autoritile sau entitile contractante n domeniile aprrii i securitii.
eseniale de securitate ale unui stat membru nu poate fi Prezenta directiv nu se aplic contractelor excluse din domeniul de aplicare al
garantat prin msuri mai puin invazive, de exemplu prin Directivei 2009/81/CE, n temeiul articolelor 8, 12 i 13 din aceasta.
impunerea unor cerine n vederea protejrii naturii Prezenta directiv se aplic contractelor de achiziii publice atribuite de
confideniale a informaiilor pe care autoritatea contractant autoritile contractante n domeniul aprrii, sub rezerva articolului 296 din
le pune la dispoziie n cadrul unei proceduri de atribuire de tratat.
contract, astfel cum se prevede n prezenta directiv.
n plus i n conformitate cu articolul 346 alineatul (1) litera Articolul 14
(a) din TFUE, prezenta directiv nu se aplic contractelor de
achiziii publice i concursurilor de proiecte care nu sunt Contracte secrete sau care necesit msuri speciale de siguran
exceptate n temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, n
msura n care aplicarea prezentei directive ar obliga statul Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice, n cazurile n
membru s furnizeze informaii a cror divulgare o consider care acestea sunt declarate secrete, executarea lor trebuie nsoit de msuri
contrar intereselor eseniale ale securitii sale. speciale de siguran, n conformitate cu actele cu putere de lege i actele
administrative n vigoare n statul membru n cauz, sau protejarea intereselor
eseniale ale respectivului stat membru impune acest lucru.

Articolul 68
Excluderi din domeniul de aplicare

Prezentul titlu nu se aplic:

56
(b) concursurilor organizate n aceleai cazuri ca cele prevzute la articolele 13,
14 i 15 din prezenta directiv pentru contractele de achiziii publice de servicii

(3) n cazul n care achiziia i executarea contractului de Art. 14, art. 68 lit. (b) ( prezentate mai sus)
achiziii publice sau a concursului de proiecte sunt declarate
secrete sau trebuie s fie nsoite de msuri speciale de
securitate n conformitate cu actele cu putere de lege i actele
administrative n vigoare ntr-un stat membru, prezenta
directiv nu se aplic cu condiia ca statul membru s
stabileasc c interesele eseniale n cauz nu pot fi garantate
prin msuri mai puin invazive, cum sunt cele menionate la
alineatul (2) primul paragraf.

Articolul 16
Achiziii mixte care implic
aspecte de aprare sau securitate
(1) n cazul contractelor mixte care au drept obiect achiziii
reglementate de prezenta directiv, precum i achiziii
reglementate la articolul 346 din TFUE sau n Directiva
2009/81/CE, se aplic prezentul articol.
(2) Dac diferitele pri ale unui anumit contract de achiziii
publice sunt separabile n mod obiectiv, autoritile
contractante pot alege s atribuie contracte separate pentru
prile separate sau s atribuie un singur contract.
n cazul n care autoritile contractante aleg s atribuie
contracte separate pentru pri separate, decizia cu privire la
regimul juridic care se aplic fiecruia dintre aceste contracte
separate se ia n funcie de caracteristicile fiecrei pri avute
n vedere.
n cazul n care autoritile contractante aleg s atribuie un
singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil se
aplic urmtoarele criterii:
a. atunci cnd o parte a unui contract dat este reglementat de
articolul 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fr
aplicarea prezentei directive, cu condiia ca atribuirea unui
singur contract s fie justificat de motive obiective;
b. atunci cnd o parte a unui contract dat este reglementat de
Directiva 2009/81/CE, contractul poate fi atribuit n
conformitate cu Directiva menionat, cu condiia ca
atribuirea unui singur contract s fie justificat de motive
obiective. Prezenta liter nu aduce atingere pragurilor i
excluderilor prevzute n Directiva menionat.
Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luat, totui,
n scopul excluderii unor contracte de la aplicarea prezentei
directive sau a Directivei 2009/81/CE.

(3) Alineatul (2) paragraful al treilea litera (a) se aplic


contractelor mixte la care s-ar putea aplica att litera (a), ct
i litera (b) de la paragraful menionat.

(4) Dac diferitele pri ale unui contract dat nu pot fi


separate n mod obiectiv, contractul poate fi atribuit fr
aplicarea prezentei directive atunci cnd include elemente
crora li se aplic articolul 346 din TFUE; n caz contrar,
acesta poate fi atribuit n conformitate cu dispoziiile
Directivei 2009/81/CE.

Articolul 17
Contracte de achiziii publice i
concursuri de proiecte care implic
aspecte de aprare sau securitate
care se atribuie sau se organizeaz
conform unor norme internaionale
(1) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii Articolul 10
publice i concursurilor de proiecte care implic aspecte de Contracte n domeniul aprrii
aprare sau securitate pe care autoritatea contractant este Al doilea paragraf
obligat s le atribuie sau s le organizeze conform unor Prezenta directiv nu se aplic contractelor excluse din domeniul de aplicare al
proceduri de achiziie diferite de cele prevzute n prezenta Directivei 2009/81/CE, n temeiul articolelor 8, 12 i 13 din aceasta.
directive, instituite prin:
a. un acord sau un aranjament internaional, ncheiat n
conformitate cu tratatele ntre un stat membru i una sau mai

57
multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, pentru lucrri,
produse sau servicii destinate implementrii sau exploatrii
n comun a unui proiect de ctre semnatari;
b. un acord sau un aranjament internaional referitor la
staionarea trupelor i privind ntreprinderile unui stat
membru sau ale unei ri tere;
c. o organizaie internaional.
Toate acordurile sau aranjamentele menionate la primul
paragraf litera (a) de la prezentul alineat sunt comunicate
Comisiei, care poate consulta Comitetul consultativ pentru
achiziiile publice menionat la articolul 89.

(2) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii


publice i concursurilor de proiecte care implic aspecte de
aprare sau securitate pe care entitatea contractant le atribuie
n conformitate cu normele n materie de achiziii publice
prevzute de o organizaie internaional sau de o instituie
financiar internaional, n cazul n care contractele de
achiziii publice i concursurile de proiecte n cauz sunt
finanate integral de organizaia sau instituia respectiv. n
cazul contractelor de achiziii publice i al concursurilor de
proiecte cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie
internaional sau de o instituie financiar internaional,
prile decid asupra procedurilor de achiziie aplicabile.

CAPITOLUL II
Reguli generale

Articolul 18
Principii aplicabile achiziiilor
(1) Autoritile contractante i trateaz pe operatorii Articolul 2
economici n mod egal i fr discriminare i acioneaz ntr- Principii de atribuire a contractelor
o manier transparent i proporionat.
Conceptul achiziiei nu se poate face cu intenia de excludere Autoritile contractante trateaz operatorii economici n mod egal i fr
a acesteia din domeniul de aplicare al prezentei directive sau discriminare i acioneaz potrivit principiului transparenei.
restrngerea artificial a concurenei. Se consider c se
restrnge artificial concurena n cazul n care conceptul
achiziiei este fcut cu intenia favorizrii sau dezavantajrii
nejustificate a anumitor operatori economici.

(2) Statele membre adopt msurile adecvate pentru a se


asigura c, n executarea contractelor de achiziii publice,
operatorii economici respect obligaiile aplicabile n
domeniul mediului, social i al muncii instituite prin dreptul
Uniunii, prin dreptul naional, prin acorduri colective sau prin
dispoziiile internaionale de drept n domeniul mediului,
social i al muncii enumerate n anexa X.

Articolul 19 Articolul 4
Operatori economici Operatori economici
(1) Operatorii economici care, n temeiul legislaiei statului Candidaii sau ofertanii care, n temeiul legislaiei statului membru n care sunt
membru n care sunt stabilii, au dreptul s presteze serviciul stabilii, au dreptul s presteze serviciul n cauz, nu pot fi respini numai pe
n cauz nu pot fi respini numai pe motiv c, n temeiul motiv c, n temeiul legislaiei statului membru n care se atribuie contractul,
legislaiei statului membru n care se atribuie contractul, sunt sunt obligai s fie persoane fizice, fie persoane juridice.
obligai s fie persoane fizice sau persoane juridice.
Cu toate acestea, pentru contractele de achiziii publice de Cu toate acestea, pentru contractele de achiziii publice de servicii i de lucrri,
servicii i de lucrri, precum i pentru contractele de achiziii precum i pentru contractele de achiziii publice de bunuri care implic, n plus,
publice de produse care implic, n plus, servicii sau lucrri servicii i lucrri de montaj i de instalaii, persoanele juridice pot fi obligate s
de amplasare i de instalare, persoanele juridice pot fi indice, n cadrul ofertelor sau cererilor lor de participare, numele i calificrile
obligate s indice, n cadrul ofertelor sau cererilor lor de profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestaiei n cauz.
participare, numele i calificrile profesionale pertinente ale
persoanelor responsabile cu executarea contractului n cauz.

(2) Grupurile de operatori economici, inclusiv asociaiile Grupurile de operatori economici pot depune oferte sau se pot prezenta n
temporare, pot participa la procedurile de achiziii. calitate de candidai. Pentru depunerea unei oferte sau a unei cereri de
Autoritile contractante nu le pot impune acestora s aib o participare, autoritile contractante nu pot impune ca grupurile de operatori
form juridic specific pentru depunerea unei oferte sau a economici s aib o anumit form juridic, dar grupul selectat poate fi
unei cereri de participare. constrns s dobndeasc o anumit form juridic n cazul n care i s-a atribuit
Dup caz, autoritile contractante pot clarifica n contractul, n msura n care aceast transformare este necesar n scopul bunei
documentele achiziiei n ce mod grupurile de operatori executri a contractului.
economici trebuie s ndeplineasc cerinele legate de situaia
economic i financiar sau de capacitile tehnice i
profesionale menionate la articolul 58, cu condiia ca aceasta

58
s se justifice din motive obiective i s se respecte principiul
proporionalitii. Statele membre pot stabili termeni standard
pentru modul n care grupurile de operatori economici
urmeaz s ndeplineasc cerinele respective.
Orice condiie pentru executarea unui contract de ctre astfel
de grupuri de operatori economici, diferite de cele impuse
participanilor individuali, sunt, de asemenea, justificate de
motive obiective i respect principiul proporionalitii.

(3) n pofida alineatului (2), autoritile contractante pot


impune grupurilor de operatori economici s adopte o
anumit form juridic, odat ce le-a fost atribuit contractul,
n msura n care o astfel de schimbare este necesar pentru
executarea n mod satisfctor a contractului.

Articolul 20 Articolul 19
Contracte rezervate Contracte rezervate
(1) Statele membre pot rezerva dreptul de participare la Statele membre pot rezerva dreptul de participare la procedurile de atribuire a
procedurile de achiziii publice unor ateliere protejate i unor contractelor de achiziii publice atelierelor protejate sau pot rezerva executarea
operatori economici al cror scop principal este integrarea contractelor n cadrul programelor de ocupare protejate, n cazul n care
social i profesional a persoanelor cu dizabiliti sau majoritatea lucrtorilor implicai sunt persoane cu handicap care, din cauza
defavorizate sau pot prevedea ca astfel de contracte s fie naturii sau gravitii deficienelor, nu pot desfura o activitate profesional n
executate n contextul programelor de angajare protejat, condiii normale.
dac cel puin 30 % dintre angajaii atelierelor, operatorilor
economici sau programelor n cauz sunt lucrtori cu n anunul de participare se menioneaz prezenta dispoziie.
dizabiliti sau defavorizai.

(2) Invitaia la procedura concurenial de ofertare face


trimitere la prezentul articol.

Articolul 21 Articolul 6
Confidenialitate Confidenialitatea
(1) Cu excepia cazului n care se prevede altfel n prezenta Fr a aduce atingere dispoziiilor prezentei directive, n special celor privind
directiv sau n legislaia naional sub incidena creia intr obligaiile n materie de publicitate a contractelor atribuite i de informare n
autoritatea contractant, n special legislaia privind accesul legtur cu candidaii i ofertanii, prevzute la articolul 35 alineatul (4) i la
la informaii i fr a aduce atingere obligaiilor legate de articolul 41 i, n conformitate cu dreptul intern cruia i se supune autoritatea
publicitatea contractelor atribuite i de informaiile pentru contractant, aceasta din urm nu divulg informaiile comunicate de operatorii
candidai i ofertani prevzute la articolele 50 i 55, economici cu titlu confidenial; respectivele informaii cuprind n special
autoritatea contractant nu dezvluie informaiile transmise secrete tehnice sau comerciale i aspectele confideniale ale ofertelor.
de ctre operatorii economici i desemnate de acetia ca fiind
confideniale, inclusiv, fr a se limita la acestea, secrete
tehnice sau comerciale i aspectele confideniale ale ofertelor.

(2) Autoritile contractante pot impune operatorilor


economici cerine care vizeaz protejarea naturii
confideniale a informaiilor pe care autoritile contractante
le pun la dispoziie pe durata ntregii proceduri de achiziie.

Articolul 22 Articolul 42
Reguli aplicabile comunicrilor Norme aplicabile comunicrilor
(1) Statele membre se asigur c toate comunicrile i (1). Toate comunicrile, precum i toate schimburile de informaii prevzute de
schimburile de informaii n temeiul prezentei directive, n prezentul titlu pot fi realizate, la alegerea autoritii contractante, prin pot,
special depunerea electronic, sunt efectuate prin mijloace prin fax, pe cale electronic n conformitate cu alineatelor (4) i (5), prin
electronice de comunicare, n conformitate cu dispoziiile telefon, n cazul i condiiile prevzute la alineatul (6), sau printr-o combinaie
prezentului articol. Instrumentele i dispozitivele utilizate ntre aceste mijloace.
pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum i
caracteristicile lor tehnice, sunt nediscriminatorii, disponibile (2). Mijloacele de comunicare alese trebuie s fie n general disponibile i, prin
n general i interoperabile cu TIC de uz general i nu urmare, nu trebuie s limiteze accesul operaorilor economici la procedura de
limiteaz accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
achiziie.
n pofida primului paragraf, autoritile contractante nu sunt (4). Instrumentele utilizate pentru comunicarea pe cale electronic, precum i
obligate s solicite utilizarea mijloacelor electronice de caracteristicile tehnice ale acestora trebuie s aib un caracter
comunicare n procesul de depunere n urmtoarele situaii: nediscriminatoriu, s fie permanent disponibile publicului i s fie compatibile
a. din cauza naturii specializate a achiziiei, utilizarea cu tehnologiile de informare i de comunicare general utilizate.
mijloacelor electronice de comunicare ar necesita
instrumente, dispozitive sau formate de fiiere specifice care Articolul 71
nu sunt disponibile n general sau nu se susin prin aplicaii Mijloace de comunicare
disponibile n general;
b. aplicaiile care suport formatele de fiiere adecvate pentru Articolul 42 alineatele (1), (2) i (4) se aplic tuturor comunicrilor privind
descrierea ofertelor utilizeaz formate de fiiere care nu pot concursurile.
fi procesate prin nicio alt aplicaie deschis sau disponibil
n general sau fac obiectul unui regim de licene limitate de
drepturi de proprietate intelectual, iar autoritatea

59
contractant nu le poate pune la dispoziie pentru descrcare
sau pentru utilizare la distan;
c. utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita
un echipament de birou specializat care nu este disponibil n
general pentru autoritile contractante;
d. documentele achiziiei necesit prezentarea unor modele
fizice sau reduse la scar care nu se pot transmite prin
mijloace electronice.
n ceea ce privete comunicrile pentru care nu sunt folosite
mijloace electronice de comunicare n conformitate cu al
doilea paragraf, comunicarea se face prin pot sau alt
transportator adecvat sau printr-o combinaie ntre pot sau
alt transportator adecvat i mijloace electronice.
n pofida primului paragraf de la prezentul alineat, autoritile
contractante nu sunt obligate s solicite mijloace electronice
de comunicare n procesul de depunere n msura n care
utilizarea altor mijloace de comunicare dect mijloacele
electronice este necesar fie din cauza unei nclcri a
securitii mijloacelor electronice de comunicare, fie pentru
protejarea naturii deosebit de sensibile a informaiilor care
cere un nivel de protecie att de ridicat nct nu poate fi
asigurat n mod corespunztor prin utilizarea instrumentelor
i dispozitivelor electronice disponibile n general pentru
operatorii economici sau care pot fi puse la dispoziie prin
mijloace alternative de acces n sensul alineatului (5).
Este responsabilitatea autoritilor contractante care solicit,
n conformitate cu al doilea paragraf de la prezentul alineat,
alte mijloace de comunicare dect cele electronice n procesul
de depunere s indice motivele acestei solicitri n raportul
individual menionat la articolul 84. Dup caz, autoritile
contractante menioneaz n raportul individual motivele
pentru care utilizarea altor mijloace de comunicare dect a
mijloacelor electronice a fost considerat necesar n
aplicarea celui de al patrulea paragraf de la prezentul alineat.

(2) n pofida alineatului (1), comunicarea oral poate fi


utilizat pentru alte comunicri dect cele privind elementele
eseniale ale unei proceduri de achiziii publice, cu condiia
unei documentri suficiente a coninutului comunicrii orale.
n acest sens, elementele eseniale ale procedurii de achiziii
publice includ documentele achiziiei, cererile de participare,
confirmrile interesului i ofertele. n special, comunicrile
verbale cu ofertanii care ar putea avea un impact substanial
asupra coninutului i evalurii ofertelor se documenteaz
ntr-o msur suficient i prin mijloace corespunztoare,
cum ar fi nregistrrile scrise sau audio sau rezumate ale
principalelor elemente ale comunicrii.

(3) n toate operaiunile de comunicare, schimb i stocare de Articolul 42


informaii, autoritile contractante asigur meninerea Norme aplicabile comunicrilor
integritii datelor i protejarea confidenialitii ofertelor i a (3) Comunicrile, schimburile de informaii i stocarea lor se realizeaz astfel
cererilor de participare. Ele examineaz coninutul ofertelor nct s se asigure pstrarea integritii datelor i confidenialitatea ofertelor i
i al cererilor de participare numai dup expirarea termenului a cererilor de participare, precum i faptul c autoritile contractante
fixat pentru depunerea acestora. analizeaz coninutul ofertelor i al cererilor de participare numai dup
expirarea termenului prevzut pentru prezentarea lor.

Articolul 71
Mijloace de comunicare
Comunicrile, schimburile de informaii i stocarea lor se realizeaz astfel nct
s se asigure pstrarea integritii datelor i confidenialitatea tuturor
informaiilor transmise de participanii la concursuri, precum i faptul c juriul
ia cunotin de coninutul planurilor i proiectelor numai dup expirarea
termenului prevzut pentru prezentarea lor.

(4) Pentru contractele de lucrri i concursurile de proiecte,


statele membre pot impune utilizarea de instrumente
electronice specifice, precum instrumentele de modelare
electronic a informaiilor de construcii sau instrumente
similare. n astfel de cazuri, autoritile contractante ofer
mijloace de acces alternative, astfel cum se prevede la
alineatul (5), pn cnd instrumentele respective devin
disponibile n general n sensul alineatului (1) primul paragraf
a doua tez.

(5) Autoritile contractante pot, dac este necesar, s


impun utilizarea unor instrumente i dispozitive care nu sunt
n general disponibile, cu condiia ca autoritile contractante
s ofere mijloace alternative de acces.

60
Se consider c autoritile contractante ofer mijloace
alternative adecvate de acces n oricare dintre urmtoarele
situaii, dac:
a. ofer acces direct, liber, complet i gratuit, pe cale
electronic, la instrumentele i dispozitivele respective de la
data publicrii anunului n conformitate cu anexa VIII sau de
la data trimiterii invitaiei pentru confirmarea interesului.
Textul anunului sau al invitaiei pentru confirmarea
interesului specific adresa de internet la care sunt disponibile
instrumentele i dispozitivele respective;
b. se asigur c ofertanii care nu au acces la instrumentele i
dispozitivele n cauz sau nicio posibilitate de a le obine n
termenele stabilite, cu condiia ca lipsa accesului s nu poat
fi atribuit ofertantului n cauz, pot avea acces la procedura
de achiziie prin utilizarea unor dispozitive (tokens)
provizorii puse la dispoziie cu titlu gratuit pe internet; sau
c. asigur disponibilitatea unei metode alternative pentru
depunerea electronic a ofertelor.
(6) n plus fa de cerinele prevzute n anexa IV, Articolul 42
urmtoarele norme se aplic instrumentelor i dispozitivelor Norme aplicabile comunicrilor
de transmisie i recepie electronic a ofertelor i de recepie (5) Urmtoarele norme se aplic dispozitivelor de transmisie i recepie
electronic a cererilor de participare: electronic a ofertelor, precum i dispozitivelor de recepie electronic a
a. informaiile privind specificaiile pentru prezentarea cererilor de participare:
electronic a ofertelor i a cererilor de participare, inclusiv informaiile privind specificaiile necesare prezentrii ofertelor i cererilor de
criptarea i marcarea temporal (time-stamping), se pun la participare pe cale electronic, inclusiv ncriptarea, trebuie s fie disponibile
dispoziia prilor interesate; prilor interesate. n plus, dispozitivele de primire n format electronic a
b. statele membre sau autoritile contractante care acioneaz ofertelor i a cererilor de participare trebuie s respecte cerinele prevzute de
ntr-un cadru global stabilit de statul membru n cauz anexa X;
precizeaz nivelul de securitate necesar pentru mijloacele de statele membre pot solicita, n temeiul articolului 5 din Directiva 1999/93/CE,
comunicare electronice n diversele etape ale procedurii de ca ofertele electronice s fie nsoite de o semntur electronic avansat n
achiziie n cauz; nivelul respectiv este proporional cu conformitate cu alineatul (1) din directiva menionat anterior;
riscurile asociate; statele membre pot introduce sau menine programe voluntare de acreditare
c. atunci cnd statele membre sau autoritile contractante care urmresc s mbunteasc nivelul serviciului de certificare furnizat
care acioneaz ntr-un cadru global stabilit de statul membru pentru aceste dispozitive;
n cauz ajung la concluzia c nivelul de risc, evaluat n ofertanii sau candidaii se angajeaz s depun, nainte de expirarea termenului
temeiul literei (b) de la prezentul alineat, impune semnturi prevzut pentru prezentarea ofertelor sau cererilor de participare, documentele,
electronice avansate, aa cum sunt definite n Directiva certificatele i declaraiile prevzute la articolele 45 i 50 i la articolul 52, n
1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului (27), cazul n care nu sunt disponibile n format electronic.
autoritile contractante accept semnturi electronice (6) Urmtoarele norme se aplic transmiterii cererilor de participare:
avansate bazate pe un certificat calificat, innd cont dac (a) cererile de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziii
certificatele respective sunt furnizate de un furnizor de publice pot fi fcute n scris sau telefonic;
servicii de certificare, care se afl pe o list sigur prevzut (b) n cazul n care cererea de participare este fcut telefonic, trebuie trimis o
n Decizia 2009/767/CE a Comisiei (28), create cu sau fr confirmare scris nainte de expirarea termenului stabilit pentru primirea
un dispozitiv securizat de creare a semnturii, sub rezerva cererilor;
respectrii urmtoarelor condiii: (c) autoritile contractante pot solicita, dac este necesar n vederea asigurrii
(i) autoritile contractante stabilesc formatul semnturii unor dovezi legale, ca cererile de participare trimise prin fax s fie confirmate
avansate pe baza formatelor stabilite n Decizia 2011/130/UE prin pot sau pe cale electronic. n acest caz, autoritile contractante
a Comisiei (29) i introduc msurile necesare pentru a putea menioneaz n anunul de participare aceast cerin, precum i termenul n
procesa tehnic aceste formate; n cazul n care se utilizeaz care trebuie ndeplinit.
un format diferit de semntur electronic, semntura
electronic sau suportul electronic al documentelor include Articolul 71
informaii cu privire la posibilitile existente de validare, iar Mijloace de comunicare
aceasta intr n atribuiile statului membru. Posibilitile de Urmtoarele norme se aplic dispozitivelor de recepie electronic a planurilor
validare permit autoritii contractante s valideze semntura i proiectelor:
electronic primit online gratuit i ntr-o manier care s fie informaiile privind specificaiile necesare prezentrii planurilor i proiectelor
neleas i de ali vorbitori dect cei nativi, ca semntur pe cale electronic, inclusiv ncriptarea, trebuie s fie disponibile prilor
electronic avansat susinut de un certificat calificat. interesate. n plus, dispozitivele de primire n format electronic a planurilor i
Statele membre notific informaiile privind prestatorul de proiectelor trebuie s respecte cerinele prevzute de anexa X;
servicii de validare Comisiei, care pune la dispoziia statele membre pot introduce sau menine programe voluntare de acreditare,
publicului pe internet informaiile primite de la statele care urmresc s mbunteasc nivelul serviciului de certificare furnizat
membre; pentru aceste dispozitive.
(ii) n cazul n care o ofert este semnat pe baza unui
certificat calificat care este inclus pe o list sigur, autoritile
contractante nu impun obligaii suplimentare care pot
mpiedica utilizarea semnturilor respective de ctre
ofertani.
n legtur cu documentele utilizate n contextul unei
proceduri de achiziie care sunt semnate de o autoritate
competent a unui stat membru sau de o alt autoritate
emitent, autoritatea competent sau entitatea emitent poate
stabili formatul semnturii avansate necesare n conformitate
cu cerinele prevzute la articolul 1 alineatul (2) din Decizia
2011/130/UE. Acestea introduc msurile necesare pentru a
putea prelucra tehnic formatele respective prin includerea
informaiilor solicitate n scopul prelucrrii semnturii n
documentul n cauz. Astfel de informaii trebuie s conin
n semntura electronic sau n suportul electronic al
documentelor informaii cu privire la posibilitile existente

61
de validare care permit validarea online a semnturii
electronice, gratuit i ntr-o manier care s fie neleas i de
ali vorbitori dect cei nativi.

(7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Articolul 79


conformitate cu articolul 87, pentru a modifica detaliile i Modificri
caracteristicile tehnice stabilite n anexa IV pentru a ine cont Comisia poate modifica, n conformitate cu procedura prevzut la articolul 77
de progresul tehnic. alineatul (2):
(g) numerele de referin la nomenclatura prevzut la anexa II, n msura n
care acest lucru nu modific domeniul material de aplicare a prezentei directive,
precum i procedurile de trimitere la poziii speciale din respectiva
nomenclatur n cadrul categoriilor de servicii enumerate de anexa menionat
anterior;

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 87, pentru modificarea listei care
figureaz la alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) - (d) de
la prezentul articol, n cazul n care evoluiile tehnologice fac
ca excepiile de la utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare s fie inadecvate sau, n mod excepional, n
cazul n care trebuie s se prevad noi excepii din cauza
evoluiilor tehnologice.
Pentru a se asigura interoperabilitatea formatelor tehnice,
precum i a standardelor n materie de proceduri i mesaje, n
special ntr-un context transfrontalier, Comisia este
mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 87 pentru a stabili utilizarea obligatorie a acestor
standarde tehnice specifice, n special cu privire la utilizarea
depunerii electronice, a cataloagelor electronice i a
mijloacelor de autentificare electronic, numai n cazul n
care standardele tehnice au fost testate amnunit i s-a
dovedit utilitatea acestora n practic. nainte de a stabili
obligativitatea utilizrii unui anumit standard tehnic, Comisia
trebuie, de asemenea, s ia n considerare cu atenie costurile
pe care acest lucru le-ar putea genera, n special n ceea ce
privete adaptrile la soluiile existente de achiziii
electronice, inclusiv infrastructura, procesele sau programele
informatice.

Articolul 23
Nomenclaturi
(1) Orice trimiteri la nomenclaturi n contextul achiziiilor Articolul 1
publice se efectueaz cu ajutorul Vocabularului comun Definiii
privind achiziiile publice (Common Procurement (14) Vocabularul comun privind achiziiile publice (Common Procurement
Vocabulary, CPV), adoptat prin Regulamentul (CE) nr. Vocabulary, CPV) desemneaz nomenclatura de referin aplicabil
2195/2002. contractelor de achiziii publice, adoptat n temeiul Regulamentului (CE) nr.
2195/2002, asigurnd totodat echivalena cu celelalte nomenclaturi existente.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Articolul 79


conformitate cu articolul 87 pentru a adapta codurile CPV Modificri
menionate n prezenta directiv, ori de cte ori modificrile Comisia poate modifica, n conformitate cu procedura prevzut la articolul 77
nomenclaturii CPV trebuie s se reflecte n prezenta directiv alineatul (2):
i nu implic o modificare a domeniului de aplicare al (e) listele de autoriti guvernamentale centrale prevzute la anexa IV, n
prezentei directive. funcie de adaptrile necesare punerii n aplicare a acordului;
(f) numerele de referin la nomenclatura prevzut la anexa I, n msura n
care acest lucru nu modific domeniul material de aplicare a prezentei directive,
precum i procedurile de trimitere n anun la poziii speciale din respectiva
nomenclatur;

Articolul 24
Conflicte de interese
Statele membre se asigur c autoritile contractante iau
msurile adecvate pentru a preveni, identifica i remedia
conflictele de interese aprute n desfurarea procedurilor de
achiziie, astfel nct s se evite orice denaturare a
concurenei i s se asigure un tratament egal pentru toi
operatorii economici.
Conceptul de conflict de interese acoper cel puin orice
situaie n care membrii personalului autoritii contractante
sau ai unui furnizor de servicii de achiziie care acioneaz n
numele autoritii contractante care sunt implicai n
desfurarea procedurii de achiziie sau care pot influena

62
rezultatul acesteia au, n mod direct sau indirect, un interes
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea
fi perceput ca element care compromite imparialitatea sau
independena lor n contextul procedurii de achiziie.

TITLUL II
NORME APLICABILE
CONTRACTELOR DE ACHIZIII
PUBLICE

CAPITOLUL I
Proceduri
Articolul 25 Articolul 5
Condiii referitoare la AAP i la Condiii referitoare la acordurile ncheiate n
alte acorduri internaionale cadrul Organizaiei Mondiale a Comerului
n msura n care intr sub incidena anexelor 1, 2, 4 i 5 i a n scopul atribuirii unui contract de achiziii publice de ctre autoritile
notelor generale la apendicele I al Uniunii Europene la AAP contractante, statele membre aplic n relaiile lor condiii la fel de favorabile
i a celorlalte acorduri internaionale care prevd obligaii n ca cele pe care le aplic operatorilor economici din rile tere n temeiul
sarcina Uniunii, autoritile contractante acord lucrrilor, acordului privind contractele de achiziii publice ncheiat n cadrul negocierilor
produselor, serviciilor i operatorilor economici ai multilaterale ale Rundei Uruguay (denumit n continuare acordul). n acest
semnatarilor acestor acorduri un tratament nu mai puin scop, statele membre se consult cu privire la msurile pe care urmeaz s le ia
favorabil dect tratamentul acordat lucrrilor, produselor, n scopul punerii n aplicare a acordului, n cadrul Comitetului consultativ
serviciilor i operatorilor economici din Uniune. pentru achiziii publice prevzut la articolul 77.

Articolul 26 Articolul 28
Alegerea procedurilor Utilizarea procedurilor deschise, restrnse i
de negociare, precum i a dialogului
competitiv
(1) La atribuirea contractelor de achiziii publice, autoritile Pentru atribuirea contractelor de achiziii publice, autoritile contractante
contractante aplic proceduri naionale adaptate pentru a fi n aplic proceduri de drept intern, adaptate n sensul prezentei directive.
conformitate cu prezenta directiv, cu condiia ca, fr a
aduce atingere articolului 32, s fi fost publicat o invitaie la
o procedur concurenial de ofertare n conformitate cu
prezenta directiv.

(2) Statele membre prevd posibilitatea ca autoritile Autoritile contractante atribuie contractele de achiziii publice prin procedur
contractante s aplice proceduri deschise sau restrnse deschis sau procedur restrns. n situaiile speciale prevzute n mod expres
prevzute n prezenta directiv. la articolul 29, autoritile contractante pot atribui contractele de achiziii
publice prin dialog competitiv. n cazurile i situaiile speciale prevzute n
mod expres la articolele 30 i 31, pot recurge la o procedur de negociere, cu
sau fr publicarea unui anun de participare.

(3) Statele membre prevd c autoritile contractante pot


aplica parteneriate pentru inovare, dup cum sunt
reglementate n prezenta directiv.

4) Statele membre prevd posibilitatea ca autoritile Art.28 al doilea pragraf


contractante s aplice o procedur competitiv cu negociere Articolul 30
sau un dialog competitiv n situaiile urmtoare: Cazuri care justific recurgerea la procedura de negociere prin publicarea unui
a. n cazul lucrrilor, produselor sau serviciilor care anun de participare
ndeplinesc unul sau mai multe dintre urmtoarele criterii:
(i) necesitile autoritii contractante nu pot fi ndeplinite Autoritile contractante pot atribui contracte de achiziii publice printr-o
fr adaptarea soluiilor deja disponibile; procedur de negociere, dup publicarea unui anun de participare, n
..(ii) acestea includ soluii de proiectare sau soluii urmtoarele cazuri:
inovatoare; n cazul unor oferte neregulate sau n cazul depunerii unor oferte inacceptabile
..(iii) contractul nu poate fi atribuit fr negocieri prealabile n temeiul dispoziiilor de drept intern compatibile cu articolele 4, 24, 25, 27 i
din cauza circumstanelor specifice legate de natura, articolele din capitolul VII, depuse ca rspuns la o procedur deschis sau
complexitatea sau structura juridic i financiar sau din restrns sau la un dialog competitiv, n cazul n care condiiile iniiale ale
cauza riscurilor legate de acestea; contractului nu sunt modificate n mod substanial.
..(iv) specificaiile tehnice nu pot fi definite cu suficient Autoritile contractante pot opta s nu publice un anun de participare n cazul
precizie de ctre autoritatea contractant prin trimitere la un n care includ n procedura de negociere toi ofertanii i numai ofertanii care
standard, o evaluare tehnic european, o specificaie tehnic ndeplinesc criteriile prevzute la articolele 45-52 i care au depus, cu ocazia
comun sau o referin tehnic n sensul anexei VII punctele procedurii deschise sau restrnse anterioare sau a dialogului competitiv
2-5; anterior, oferte conforme cu cerinele formale ale procedurii de atribuire;
b. n cazul lucrrilor, produselor sau serviciilor pentru care, n cazuri excepionale, n cazul n care este vorba de lucrri, de bunuri sau de
n urma unei proceduri deschise sau a unei proceduri servicii a cror natur sau ale cror riscuri nu permit stabilirea prealabil i
restrnse, sunt depuse numai oferte neconforme sau global a preurilor;
inacceptabile. n astfel de situaii, autoritile contractante pot n domeniul serviciilor, n special n sensul categoriei 6 din anexa II A, i al
opta s nu publice un anun de participare n cazul n care prestaiilor intelectuale, precum proiectarea de lucrri, n msura n care,

63
includ n procedur toi ofertanii care ndeplinesc criteriile datorit naturii serviciilor care urmeaz s fie prestate, specificaiile
prevzute la articolele 57-64, i numai aceti ofertani, i care, contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea
cu ocazia procedurii deschise sau restrnse anterioare, au contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform normelor
depus oferte n conformitate cu cerinele oficiale ale privind procedura deschis sau procedura restrns;
procedurii de achiziii publice. n cazul contractelor de achiziii publice de lucrri, pentru lucrrile care sunt
n special, ofertele care nu respect documentele achiziiei, realizate exclusiv n vederea cercetrii, experimentrii sau dezvoltrii, i nu
care au fost primite cu ntrziere, care prezint semne de pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare i de
nelegeri anticoncureniale sau corupie sau care au fost dezvoltare.
considerate de autoritatea contractant ca fiind anormal de
sczute, se consider neconforme. n special ofertele
prezentate de ctre ofertanii care nu au calificrile necesare
i ofertele al cror pre depete bugetul autoritii
contractante, astfel cum a fost stabilit i documentat nainte
de lansarea procedurii de achiziii publice, se consider
inacceptabile.

(5) Invitaia la procedura concurenial de ofertare se face Articolul 35


printr-un anun de participare, n conformitate cu articolul 49. Anunuri
n cazul n care contractul este atribuit prin procedura
restrns sau procedura competitiv cu negociere, statele (2) Autoritile contractante care doresc s atribuie un contract de achiziii
membre au posibilitatea, n pofida primului paragraf de la publice sau un acord-cadru printr-o procedur deschis, restrns sau, n
prezentul alineat, s prevad c autoritile contractante condiiile prevzute la articolul 30, printr-o procedur de negociere prin
regionale sau locale sau categorii specifice ale acestora pot publicarea unui anun de participare sau, n condiiile prevzute la articolul 29,
face invitaia la procedura concurenial de ofertare prin printr-un dialog competitiv, i fac cunoscut intenia prin intermediul unui
intermediul unui anun de intenie, n conformitate cu anun de participare.
articolul 48 alineatul (2).

n cazul n care invitaia la procedura concurenial de


ofertare se face prin intermediul unui anun de intenie, n
conformitate cu articolul 48 alineatul (2), operatorii
economici care i-au manifestat interesul n urma publicrii
anunului de intenie vor fi invitai ulterior s i confirme
interesul n scris prin intermediul unei invitaii pentru
confirmarea interesului, n conformitate cu articolul 54.

(6) n cazurile i situaiile specifice prevzute n mod expres Art.28 al doilea paragraf
la articolul 32, statele membre pot prevedea c autoritile
contractante pot recurge la o procedur de negociere fr
publicarea prealabil a unei invitaii la procedura
concurenial de ofertare. Statele membre nu autorizeaz
aplicarea procedurii respective n orice alte cazuri dect cele
menionate la articolul 32.

Articolul 27
Procedura deschis
(1) n cadrul procedurilor deschise, orice operator economic Articolul 1
interesat poate depune o ofert ca rspuns la o invitaie la o Definiii
procedur concurenial de ofertare.
(11) (a) Licitaiile deschise nseamn procedurile n cadrul crora orice
operator economic interesat poate depune o ofert.

Termenul minim de primire a ofertelor este de 35 de zile de Articolul 38


la data la care s-a trimis anunul de participare. Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
Oferta este nsoit de informaiile pentru selecia calitativ (2) n cazul procedurilor deschise, termenul de primire a ofertelor este de 52 de
care sunt solicitate de ctre autoritatea contractant. zile de la data trimiterii anunului de participare.

(2) Dac autoritile contractante au publicat un anun de (4) n cazul n care autoritile contractante au publicat un anun de informare
intenie care nu a fost utilizat ca mijloc de invitaie la prealabil, termenul minim de primire a ofertelor prevzut la alineatul (2) i la
procedura concurenial de ofertare, termenul minim de alineatul (3) litera (b) poate fi redus, ca regul general, la 36 de zile, dar, n
primire a ofertelor prevzut la alineatul (1) al doilea paragraf nici un caz, la mai puin de 22 de zile.
din prezentul articol poate fi redus la 15 zile, sub rezerva Termenul curge de la data trimiterii anunului de participare, n cazul
ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii: procedurilor deschise, i de la data trimiterii invitaiei, n cazul procedurilor
a. anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare restrnse.
pentru anunul de participare prevzute n anexa V partea B Termenul redus menionat la primul paragraf este permis cu condiia ca anunul
seciunea I, n msura n care informaiile respective erau de informare prealabil s fi cuprins toate informaiile necesare pentru anunul
disponibile n momentul publicrii anunului de intenie; de participare prevzut de anexa VII A, n cazul n care respectivele informaii
b. anunul de intenie a fost trimis spre publicare cu o perioad sunt disponibile n momentul publicrii anunului i n care respectivul anun
cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data trimiterii de informare prealabil a fost trimis spre publicare cu minimum 52 de zile i
anunului de participare. maximum 12 luni nainte de data trimiterii anunului de participare.

(3) n cazul n care o stare de urgen demonstrat n mod


corespunztor de ctre autoritatea contractant face imposibil
de respectat termenul prevzut la alineatul (1) al doilea
paragraf, aceasta poate stabili un termen care nu poate fi mai
mic de 15 zile de la data la care s-a trimis anunul de
participare.

64
(4) Autoritatea contractant poate reduce cu cinci zile
termenul pentru primirea ofertelor prevzut la prezentul
articol alineatul (1) al doilea paragraf, n cazul n care accept
ca ofertele s fie depuse prin mijloace electronice, n
conformitate cu articolul 22 alineatul (1) primul paragraf i
cu articolul 22 alineatele (5) i (6).

Articolul 28
Procedura restrns
(1) n cazul procedurilor restrnse, orice operator economic Articolul 1
poate depune o cerere de participare ca rspuns la o invitaie Definiii
la o procedur concurenial de ofertare cuprinznd
informaiile prevzute n anexa V partea B sau C, dup caz, (11) (b) Licitaiile restrnse nseamn procedurile la care orice operator
furniznd informaiile pentru selecia calitativ care sunt economic poate solicita s participe i n cadrul crora numai operatorii
solicitate de ctre autoritatea contractant. economici invitai de autoritile contractante i pot depune ofertele.
Termenul minim de primire a cererilor de participare este de
30 de zile de la data trimiterii anunului de participare sau, Articolul 38
dac se utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de invitaie Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
la procedura concurenial de ofertare, a invitaiei pentru (3) n cazul procedurilor restrnse, al procedurilor de negociere cu publicarea
confirmarea interesului. unui anun de participare prevzute la articolul 30 i al dialogului competitiv:
(a) termenul minim de primire a cererilor de participare este de 37 de zile de la
data trimiterii anunului de participare;

(2) Numai operatorii economici invitai n acest sens de (b) n cazul procedurilor restrnse, termenul minim de primire a ofertelor este
autoritatea contractant dup evaluarea informaiilor de 40 de zile de la data trimiterii invitaiei
furnizate pot depune o ofert. Autoritile contractante pot
limita numrul candidailor corespunztori pentru a fi invitai Art.1 alin. (11) lit. (b)
s participe la procedur n conformitate cu articolul 65.
Termenul minim de primire a ofertelor este de 30 de zile de Articolul 44
la data la care s-a trimis invitaia de participare la procedura Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
de ofertare. contractelor
(3) Prima teza - n procedurile restrnse, procedurile de negociere cu publicarea
unui anun de participare i dialogul competitiv, autoritile contractante pot
limita numrul candidailor corespunztori pe care i vor invita s depun
oferte, s negocieze sau s poarte un dialog, cu condiia s fie disponibil un
numr suficient de candidai.
(3) Dac autoritile contractante au publicat un anun de Articolul 38
intenie care nu a fost utilizat el nsui ca mijloc de invitaie Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
la procedura concurenial de ofertare, termenul minim de
primire a ofertelor prevzut la alineatul (2) al doilea paragraf (4) n cazul n care autoritile contractante au publicat un anun de informare
din prezentul articol poate fi redus la 10 zile, sub rezerva prealabil, termenul minim de primire a ofertelor prevzut la alineatul (2) i la
ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii: alineatul (3) litera (b) poate fi redus, ca regul general, la 36 de zile, dar, n
a. anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare nici un caz, la mai puin de 22 de zile.
prevzute n anexa V partea B seciunea I, n msura n care
informaiile respective erau disponibile n momentul Termenul curge de la data trimiterii anunului de participare, n cazul
publicrii anunului de intenie; procedurilor deschise, i de la data trimiterii invitaiei, n cazul procedurilor
b. anunul de intenie a fost trimis spre publicare cu o perioad restrnse.
cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data trimiterii
anunului de participare. Termenul redus menionat la primul paragraf este permis cu condiia ca anunul
de informare prealabil s fi cuprins toate informaiile necesare pentru anunul
de participare prevzut de anexa VII A, n cazul n care respectivele informaii
sunt disponibile n momentul publicrii anunului i n care respectivul anun
de informare prealabil a fost trimis spre publicare cu minimum 52 de zile i
maximum 12 luni nainte de data trimiterii anunului de participare.

(4) Statele membre pot prevedea c toate autoritile


contractante regionale i locale sau anumite categorii
specifice ale acestora pot stabili termenul pentru primirea
ofertelor de comun acord ntre autoritatea contractant i
candidaii selectai, cu condiia ca toi candidaii selectai s
aib la dispoziie acelai termen pentru pregtirea i
depunerea ofertelor. n lipsa unui acord cu privire la termenul
pentru primirea ofertelor, termenul este de cel puin 10 zile
de la data la care a fost trimis invitaia de participare la
procedura de ofertare.

(5) Termenul de primire a ofertelor prevzut la alineatul (2)


de la prezentul articol poate fi redus cu cinci zile n cazul n
care autoritatea contractant accept ca ofertele s fie depuse
prin mijloace electronice, n conformitate cu articolul 22
alineatele (1), (5) i (6).

(6) n cazul n care o stare de urgen demonstrat n mod Articolul 38


corespunztor de autoritile contractante face imposibil de Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor

65
respectat termenele prevzute n prezentul articol, acestea pot (8) n cazul procedurilor restrnse i de negociere cu publicarea unui anun de
stabili: participare prevzute la articolul 30, n cazul n care nu se pot respecta
a. un termen pentru primirea cererilor de participare, care nu termenele minime stabilite de prezentul articol, datorit naturii urgente a
poate fi mai mic de 15 zile de la data la care a fost transmis situaiei, autoritile contractante pot stabili:
anunul de participare;
b. un termen pentru primirea ofertelor, care nu poate fi mai
mic de 10 zile de la data la care a fost transmis invitaia de
participare la procedura de ofertare.
Articolul 29
Procedura competitiv cu
negociere
(1) n cazul procedurilor competitive cu negociere, orice Articolul 1
operator economic poate depune o cerere de participare ca Definiii
rspuns la o invitaie la o procedur concurenial de ofertare
cuprinznd informaiile prevzute n anexa V prile B i C, (11) (d) Proceduri negociate nseamn procedurile n cadrul crora
furniznd informaiile pentru selecia calitativ care sunt autoritile contractante consult operatorii economici cu privire la opiunile lor
solicitate de ctre autoritatea contractant. i negociaz condiiile contractuale cu unul sau mai muli dintre ei.

n documentele achiziiei, autoritile contractante identific


obiectul achiziiei prin furnizarea unei descrieri a
necesitilor lor i a caracteristicilor impuse pentru produsele,
lucrrile sau serviciile care urmeaz a fi achiziionate i
specific criteriile de atribuire a contractului. De asemenea,
acestea indic acele elemente ale descrierii care definesc
cerinele minime care trebuie ndeplinite de toate ofertele.
Informaiile furnizate sunt suficient de precise pentru a
permite operatorilor economici s identifice natura i sfera de
aplicare a achiziiei i s decid dac s depun o cerere de
participare la procedur.

Termenul minim de primire a cererilor de participare este de Articolul 38


30 de zile de la data trimiterii anunului de participare sau, Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
dac se utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de invitaie (3) n cazul procedurilor restrnse, al procedurilor de negociere cu publicarea
la procedura concurenial de ofertare, a invitaiei pentru unui anun de participare prevzute la articolul 30 i al dialogului competitiv:
confirmarea interesului. Termenul minim de primire a termenul minim de primire a cererilor de participare este de 37 de zile de la data
ofertelor iniiale este de 30 de zile de la data la care s-a trimis trimiterii anunului de participare;
invitaia. Se aplic articolul 28 alineatele (3)-(6). n cazul procedurilor restrnse, termenul minim de primire a ofertelor este de
40 de zile de la data trimiterii invitaiei.

(2) Numai operatorii economici invitai de autoritatea Articolul 1


contractant dup evaluarea de ctre aceasta a informaiilor Definiii
furnizate pot depune o ofert iniial, care va constitui baza
pentru negocierile ulterioare. Autoritile contractante pot (11) (d) Proceduri negociate nseamn procedurile n cadrul crora
limita numrul candidailor corespunztori pentru a fi invitai autoritile contractante consult operatorii economici cu privire la opiunile lor
s participe la procedur n conformitate cu articolul 65. i negociaz condiiile contractuale cu unul sau mai muli dintre ei.

Articolul 44
Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
contractelor
(3) Prima teza - n procedurile restrnse, procedurile de negociere cu publicarea
unui anun de participare i dialogul competitiv, autoritile contractante pot
limita numrul candidailor corespunztori pe care i vor invita s depun
oferte, s negocieze sau s poarte un dialog, cu condiia s fie disponibil un
numr suficient de candidai.
(3) Cu excepia cazului n care se prevede altfel la alineatul Articolul 30
(4), autoritile contractante negociaz cu ofertanii ofertele
iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia, cu Cazuri care justific recurgerea la procedura de negociere prin publicarea unui
excepia ofertelor finale n sensul alineatului (7), n vederea anun de participare
mbuntirii coninutului acestora. n cazurile prevzute la alineatul (1), autoritile contractante negociaz cu
Cerinele minime i criteriile de atribuire nu sunt fac obiectul ofertanii ofertele depuse de acetia, pentru a le adapta la cerinele exprimate n
negocierilor. anunul de participare, n caietul de sarcini i n eventualele documente
suplimentare, i pentru a gsi oferta cea mai avantajoas n conformitate cu
articolul 53 alineatul (1).

(4) Autoritile contractante pot atribui contracte pe baza


ofertelor iniiale fr negociere n cazul n care au indicat n
anunul de participare sau n invitaia de confirmare a
interesului c i rezerv posibilitatea de a face acest lucru.

(5) n cursul negocierilor, autoritile contractante asigur n cursul negocierilor, autoritile contractante asigur egalitatea de tratament
egalitatea de tratament pentru toi ofertanii. n acest scop, pentru toi ofertanii. n special, autoritile contractante nu furnizeaz, n mod
autoritile contractante nu furnizeaz, n mod discriminatoriu, informaii care pot avantaja anumii ofertani n raport cu
discriminatoriu, informaii care i pot avantaja pe anumii ceilali.
ofertani n raport cu ceilali. Acestea informeaz n scris toi

66
ofertanii ale cror oferte nu au fost eliminate n conformitate
cu alineatul (6) n legtur cu orice modificri ale
specificaiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziiei,
altele dect cele care stabilesc cerinele minime, n timp util
pentru a le permite acestora s i modifice ofertele i s
depun ofertele revizuite, dup caz, ca urmare a acestor
modificri. n urma acestor modificri, autoritile
contractante asigur suficient timp pentru ca ofertanii s
poat modifica i s poat retrimite ofertele modificate, dup
caz.
n conformitate cu articolul 21, autoritile contractante nu
dezvluie celorlali participani informaii confideniale
comunicate de un candidat sau de un ofertant care particip
la negocieri, fr acordul acestuia. Acest acord nu ia forma
unei renunri generale, ci trebuie dat cu referire la
comunicarea preconizat a informaiilor specifice.

(6) Procedurile competitive cu negociere se pot desfura n Autoritile contractante pot prevedea ca procedura negociat s se desfoare
faze succesive, n scopul reducerii numrului de oferte care n etape succesive pentru a reduce numrul de oferte care trebuie negociate,
urmeaz s fie negociate, aplicnd criteriile de atribuire aplicnd criteriile de atribuire menionate n anunul de participare sau n caietul
menionate n anunul de participare, n invitaia pentru de sarcini. Recurgerea la aceast opiune este menionat n anunul de
confirmarea interesului sau n alte documente ale achiziiei. participare sau n caietul de sarcini.
n anunul de participare, n invitaia pentru confirmarea
interesului sau n alt document al achiziiei, autoritatea
contractant indic dac va recurge la opiunea respectiv.

(7) Dac autoritatea contractant intenioneaz s ncheie (2) n cazurile prevzute la alineatul (1), autoritile contractante negociaz cu
negocierile, aceasta i informeaz pe ofertanii rmai i ofertanii ofertele depuse de acetia, pentru a le adapta la cerinele exprimate n
stabilete un termen comun pentru depunerea eventualelor anunul de participare, n caietul de sarcini i n eventualele documente
oferte noi sau revizuite. Autoritatea contractant verific dac suplimentare, i pentru a gsi oferta cea mai avantajoas n conformitate cu
ofertele finale se conformeaz cerinelor minime i articolului articolul 53 alineatul (1).
56 alineatul (1), evalueaz ofertele finale pe baza criteriilor
de atribuire i atribuie contractul n conformitate cu
dispoziiile articolelor 66-69.

Articolul 30
Dialogul competitiv
(1) n cazul dialogurilor competitive, orice operator Articolul 1
economic poate depune o cerere de participare ca rspuns la Definiii
un anun de participare, furniznd informaiile pentru selecia
calitativ solicitate de autoritatea contractant. (11) (c) Dialogul competitiv este o procedur la care orice operator economic
Termenul minim de primire a cererilor de participare este de poate solicita s participe i n cadrul creia autoritatea contractant conduce
30 de zile de la data trimiterii anunului de participare. un dialog cu candidaii admii la aceast procedur, n vederea dezvoltrii uneia
Numai operatorii economici invitai de autoritatea sau mai multor soluii capabile s rspund necesitilor i pe baza creia sau
contractant dup evaluarea informaiilor furnizate pot crora candidaii selectai urmeaz s fie invitai s i depun ofertele.
participa la dialog. Autoritile contractante pot limita
numrul candidailor corespunztori pentru a fi invitai s n sensul recurgerii la procedura prevzut n primul paragraf, un contract de
participe la procedur n conformitate cu articolul 65. achiziii publice este considerat deosebit de complex, n cazul n care
Contractul se atribuie exclusiv pe baza criteriului celui mai autoritatea contractant:
bun raport pre-calitate, n conformitate cu articolul 67 nu este n msur s defineasc, din motive obiective, n conformitate cu
alineatul (2). articolul 23 alineatul (3) litera (b), (c) sau (d), mijloacele tehnice care pot
rspunde necesitilor i obiectivelor sale i
nu este n msur s stabileasc, din motive obiective, natura juridic i
financiar a unui proiect.

Articolul 38
Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
(3) n cazul procedurilor restrnse, al procedurilor de negociere cu publicarea
unui anun de participare prevzute la articolul 30 i al dialogului competitiv:
(a) termenul minim de primire a cererilor de participare este de 37 de zile de la
data trimiterii anunului de participare;
b) n cazul procedurilor restrnse, termenul minim de primire a ofertelor este
de 40 de zile de la data trimiterii invitaiei

Articolul 44
Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
contractelor
(3) Prima teza - n procedurile restrnse, procedurile de negociere cu publicarea
unui anun de participare i dialogul competitiv, autoritile contractante pot
limita numrul candidailor corespunztori pe care i vor invita s depun
oferte, s negocieze sau s poarte un dialog, cu condiia s fie disponibil un
numr suficient de candidai.

67
(2) Autoritile contractante i fac cunoscute necesitile i Articolul 29
cerinele n anunul de participare i le definesc n respectivul Dialogul competitiv
anun i/sau ntr-un document descriptiv. n acelai timp i n
aceleai documente, acestea fac cunoscute i definesc i (2) Autoritile contractante public un anun de participare n care i fac
criteriile de atribuire alese i stabilesc un termen orientativ. cunoscute necesitile i cerinele, pe care le definesc n acelai anun i ntr-un
document descriptiv.
(7) Autoritile contractante evalueaz ofertele primite n funcie de criteriile
de atribuire stabilite n anunul de participare sau n documentul descriptiv i
aleg oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, n conformitate
cu articolul 53.

(3) Autoritile contractante deschid, cu participanii (3) Autoritile contractante deschid, cu candidaii selectai n conformitate cu
selectai n conformitate cu dispoziiile aplicabile prevzute dispoziiile aplicabile prevzute la articolele 44-52, un dialog competitiv al
la articolele 56-66, un dialog al crui obiectiv este de a crui obiect este identificarea i definirea mijloacelor celor mai potrivite care
identifica i defini mijloacele cele mai potrivite pentru a s rspund necesitilor lor. n decursul acestui dialog, pot discuta cu
rspunde necesitilor lor. n decursul acestui dialog, candidaii selectai toate aspectele contractului.
autoritile pot discuta cu participanii selectai toate n cadrul dialogului, autoritile contractante asigur egalitate de tratament
aspectele achiziiei. pentru fiecare ofertant. n special, autoritile contractante nu prezint, n mod
n cadrul dialogului, autoritile contractante asigur discriminatoriu, informaii care pot avantaja anumii ofertani n raport cu
egalitatea de tratament pentru toi participanii. n acest scop, ceilali.
autoritile contractante nu furnizeaz, n mod Autoritile contractante nu pot dezvlui celorlali participani soluiile propuse
discriminatoriu, informaii care i pot avantaja pe anumii sau alte informaii confideniale comunicate de un candidat care particip la
participani n raport cu ceilali. dialog, fr acordul acestuia.
n conformitate cu articolul 21, autoritile contractante nu
dezvluie celorlali participani soluiile propuse sau alte
informaii confideniale comunicate de un candidat sau
ofertant care particip la dialog, fr acordul acestuia. Acest
acord nu ia forma unei renunri generale, ci trebuie dat cu
referire la comunicarea preconizat a informaiilor specifice.

(4) Dialogurile competitive se pot desfura n etape (4) Autoritile contractante pot prevedea ca procedura s se desfoare n etape
succesive, pentru a reduce numrul de soluii care urmeaz s succesive, pentru a reduce numrul de soluii care trebuie discutate n etapa de
fie discutate n etapa de dialog, aplicnd criteriile de atribuire dialog, aplicnd criteriile de atribuire menionate n anunul de participare sau
prevzute n anunul de participare sau n documentul n documentul descriptiv.
descriptiv. n anunul de participare sau n documentul
descriptiv, autoritatea contractant precizeaz dac va
recurge la opiunea respectiv.

(5) Autoritatea contractant continu dialogul pn cnd este (5) Autoritile contractante continu dialogul pn cnd sunt n msur s
n msur s identifice soluia sau soluiile care pot rspunde identifice soluia sau soluiile, dup caz dup ce le-au comparat, care pot
necesitilor sale. rspunde necesitilor lor.

(6) Dup declararea ncheierii dialogului i informarea (6) Dup ce au declarat ncheierea dialogului i dup ce au informat
corespunztoare a participanilor rmai, autoritile participanii, autoritile contractante i invit s prezinte ofertele finale pe baza
contractante i invit pe fiecare dintre acetia s i depun soluiei sau soluiilor prezentate i specificate n cursul dialogului. Ofertele
ofertele finale pe baza soluiei sau soluiilor prezentate i trebuie s cuprind toate elementele solicitate i necesare pentru realizarea
specificate n cursul dialogului. Ofertele respective cuprind proiectului.
toate elementele solicitate i necesare pentru realizarea Ofertele pot fi clarificate, precizate i perfecionate la cererea autoritii
proiectului. contractante. Totodat, precizrile, clarificrile, perfecionrile sau informaiile
Aceste oferte pot fi clarificate, precizate i perfecionate la suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de baz ale ofertei
cererea autoritii contractante. Totui, precizrile, sau ale cererii de ofert, ale cror variaii pot denatura concurena sau pot avea
clarificrile, optimizrile sau informaiile suplimentare nu pot un efect discriminatoriu
avea ca efect modificarea aspectelor principale ale ofertei sau
ale achiziiei publice, inclusiv a nevoilor i cerinelor stabilite
n anunul de participare sau n documentul descriptiv, n
cazul n care variaiile la aceste aspecte, nevoi i cerine sunt
susceptibile de a denatura concurena sau de a avea un efect
discriminatoriu
(7) Autoritile contractante evalueaz ofertele primite pe (7) Autoritile contractante evalueaz ofertele primite n funcie de criteriile
baza criteriilor de atribuire prevzute n anunul de participare de atribuire stabilite n anunul de participare sau n documentul descriptiv i
sau n documentul descriptiv. aleg oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, n conformitate
La cererea autoritii contractante, se pot desfura negocieri cu articolul 53.
cu ofertantul a crui ofert a fost identificat ca prezentnd La cererea autoritii contractante, ofertantul identificat ca avnd oferta cea mai
cel mai bun raport pre-calitate, n conformitate cu articolul avantajoas din punct de vedere economic poate fi invitat s clarifice unele
67, pentru a se confirma angajamentele financiare sau ali aspecte din oferta sa sau s confirme angajamentele prezentate n ofert, cu
termeni inclui n ofert pn la finalizarea termenelor din condiia ca acest lucru s nu duc la modificarea unor elemente importante ale
contract cu condiia ca aceste negocieri s nu aib ca efect ofertei sau ale cererii de ofert, la denaturarea concurenei sau la situaii
modificarea n mod substanial a aspectelor eseniale ale discriminatorii.
ofertei sau ale achiziiei publice, inclusiv a necesitilor i
cerinelor prevzute n anunul de participare sau n
documentul descriptiv i s nu rite s denatureze concurena
sau s duc la discriminare.

(8) Autoritile contractante pot prevedea prime sau pli (8) Autoritile contractante pot prevedea preuri sau pli pentru participanii
pentru participanii la dialog. la dialog.

Articolul 31
68
Parteneriatul pentru inovare
(1) n cazul parteneriatelor pentru inovare, orice operator
economic poate depune o cerere de participare ca rspuns la
un anun de participare, furniznd informaiile pentru selecia
calitativ solicitate de autoritatea contractant.
n documentele achiziiei, autoritatea contractant identific
necesitatea unui produs,a unui serviciu inovator sau a unor
lucrri inovatoare care nu poate fi satisfcut prin
achiziionarea produselor, serviciilor sau lucrrilor deja
disponibile pe pia. Aceasta indic acele elemente ale
descrierii care definesc cerinele minime care trebuie
ndeplinite de toate ofertele. Informaiile furnizate sunt
suficient de precise pentru a permite operatorilor economici
s identifice natura i sfera de aplicare a soluiei necesare i
s decid dac s depun o cerere de participare la procedur.
Autoritatea contractant poate decide s instituie
parteneriatul pentru inovare cu unul sau mai muli parteneri
care deruleaz separat activiti de cercetare i dezvoltare.
Termenul minim de primire a cererilor de participare este de
30 de zile de la data trimiterii anunului de participare. Numai
operatorii economici invitai de autoritatea contractant dup
evaluarea informaiilor furnizate pot participa la procedur.
Autoritile contractante pot limita numrul candidailor
corespunztori pentru a fi invitai s participe la procedur n
conformitate cu articolul 65. Contractele se atribuie exclusiv
pe baza criteriului celui mai bun raport pre-calitate, n
conformitate cu articolul 67.

(2) Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui


produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrri inovatoare,
precum i achiziia ulterioar a produselor, serviciilor sau
lucrrilor care rezult, cu condiia ca acestea s corespund
nivelurilor de performan i costurilor maxime convenite
ntre autoritile contractante i participani.
Parteneriatul pentru inovare se structureaz n faze succesive,
urmnd succesiunea etapelor din procesul de cercetare i de
inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea
serviciilor sau finalizarea lucrrilor. Parteneriatul pentru
inovare stabilete obiective intermediare care trebuie atinse
de ctre parteneri i plata remuneraiei n trane adecvate.
Pe baza obiectivelor respective, autoritatea contractant poate
hotr dup fiecare faz s nceteze parteneriatul pentru
inovare sau, n cazul unui parteneriat pentru inovare ncheiat
cu mai muli parteneri, s reduc numrul de parteneri prin
rezilierea anumitor contracte, cu condiia ca autoritatea
contractant s fi menionat n documentele achiziiei
posibilitile respective, precum i condiiile n care poate
face uz de ele.

(3) Cu excepia cazului n care se prevede altfel n prezentul


articol, autoritile contractante negociaz cu ofertanii
ofertele iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia,
cu excepia ofertei finale, n vederea mbuntirii
coninutului acestora.
Cerinele minime i criteriile de atribuire nu fac obiectul
negocierilor.

(4) n cursul negocierilor, autoritile contractante asigur


egalitatea de tratament pentru toi ofertanii. n acest scop,
autoritile contractante nu furnizeaz, n mod
discriminatoriu, informaii care i pot avantaja pe anumii
ofertani n raport cu ceilali. Acestea informeaz n scris toi
ofertanii ale cror oferte nu au fost eliminate n conformitate
cu alineatul (5) n legtur cu orice modificri ale
specificaiilor tehnice sau ale altor documente ale achiziiei
dect cele care stabilesc cerinele minime. n urma
modificrilor respective, autoritile contractante asigur
suficient timp pentru ca ofertanii s modifice i s retrimit
ofertele modificate, dup caz.
n conformitate cu articolul 21, autoritile contractante nu
dezvluie celorlali participani informaii confideniale
comunicate de un candidat sau de un ofertant care particip
la negocieri, fr acordul acestuia. Acest acord nu poate lua
forma unei renunri generale, ci trebuie dat cu referire la
comunicarea preconizat a informaiilor specifice.

69
(5) Negocierile din cadrul procedurilor privind
parteneriatele pentru inovare se pot desfura n etape
succesive, n scopul reducerii numrului de oferte care
urmeaz s fie negociate prin aplicarea criteriilor de atribuire
menionate n anunul de participare, n invitaia pentru
confirmarea interesului sau n documentele achiziiei. n
anunul de participare, n invitaia pentru confirmarea
interesului sau n documentele achiziiei, autoritatea
contractant indic dac va recurge la aceast opiune.

(6) La selectarea candidailor, autoritile contractante aplic


n special criteriile legate de capacitatea candidailor n
domeniul cercetrii i dezvoltrii, elaborrii de soluii
inovatoare i al punerii n aplicare a acestora.
Numai operatorii economici invitai de autoritatea
contractant dup evaluarea informaiilor solicitate pot
prezenta proiecte de cercetare i inovare avnd ca obiectiv
satisfacerea necesitilor identificate de autoritatea
contractant care nu pot fi acoperite de soluiile existente.
n cadrul documentelor achiziiei, autoritatea contractant
definete mecanismele aplicabile drepturilor de proprietate
intelectual. n cazul unui parteneriat pentru inovare cu mai
muli parteneri, autoritatea contractant, n conformitate cu
articolul 21, nu dezvluie celorlali parteneri soluiile propuse
sau alte informaii confideniale comunicate de un partener n
cadrul parteneriatului fr acordul partenerului respectiv.
Acest acord nu poate lua forma unei renunri generale, ci
trebuie dat cu referire la comunicarea preconizat a
informaiilor specifice.

(7) Autoritatea contractant se asigur c structura


parteneriatului i, n special, durata i valoarea diferitelor
etape reflect gradul de inovaie al soluiei propuse i
succesiunea activitilor de cercetare i inovare necesare
pentru dezvoltarea unei soluii inovatoare care nu este nc
disponibil pe pia. Valoarea estimat a produselor,
serviciilor sau lucrrilor nu trebuie s fie disproporionat n
raport cu investiiile solicitate pentru dezvoltarea acestora.

Articolul 32 Articolul 31
Utilizarea procedurii de negociere Cazuri care justific recurgerea la procedura
fr publicare prealabil de negociere fr publicarea unui anun de
participare
(1) n cazurile i situaiile speciale prevzute la alineatele Autoritile contractante pot atribui contractele de achiziii publice printr-o
(2)-(5), statele membre pot prevedea c autoritile procedur de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare n
contractante pot atribui contracte de achiziii publice printr-o urmtoarele cazuri:
procedur de negociere fr publicare prealabil.

(2) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi n cazul contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii:
utilizat pentru contractele de achiziii publice de lucrri, de
produse i de servicii n oricare dintre urmtoarele cazuri: n cazul n care nici o ofert ori nici o ofert adecvat sau nici o candidatur nu
a. dac nu a fost depus nicio ofert sau nicio ofert adecvat a fost depus ca rspuns la o procedur deschis sau restrns, att timp ct
sau nicio cerere de participare sau nicio cerere adecvat de condiiile iniiale ale contractului nu sunt modificate n mod substanial i un
participare ca rspuns la o procedur deschis sau restrns, raport este transmis Comisiei, la cererea sa;
att timp ct condiiile iniiale ale contractului nu sunt n cazul n care, din motive tehnice, artistice sau referitoare la protecia
modificate n mod substanial i se transmite un raport drepturilor de exclusivitate, contractul nu poate fi atribuit dect unui anumit
Comisiei, la cererea acesteia. operator economic;
O ofert este considerat drept neadecvat dac este lipsit de n cazul n care, ntr-o msur strict necesar, din motive de maxim urgen ca
relevan pentru contract, neputnd n mod evident rspunde, urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritile contractante n
fr modificri substaniale, necesitilor i cerinelor cauz, nu se pot respecta termenele pentru procedurile deschise, restrnse sau
autoritii contractante indicate n documentele achiziiei. O negociate cu publicarea unui anun de participare prevzute la articolul 30.
cerere de participare nu este considerat adecvat n cazul n Situaiile invocate pentru a justifica maxima urgen nu trebuie n nici unul
care operatorul economic n cauz urmeaz s fie sau poate fi dintre cazuri atribuite autoritilor contractante.
exclus n temeiul articolului 57 sau nu ndeplinete criteriile
de selecie stabilite de autoritatea contractant n temeiul
articolului 58;
b. dac lucrrile, produsele sau serviciile pot fi furnizate
numai de ctre un anumit operator economic pentru unul
dintre motivele urmtoare:
(i) scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei
opere de art sau reprezentaii artistice unice;
(ii) concurena lipsete din motive tehnice;
(iii) protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de
proprietate intelectual.

70
Excepiile prevzute la punctele (ii) i (iii) se aplic numai
atunci cnd nu exist o alternativ sau un substitut rezonabil,
iar absena concurenei nu este rezultatul unei restrngeri
artificiale a parametrilor achiziiei;
c. n msura n care este absolut necesar atunci cnd, din
motive de extrem urgen determinate de evenimente care
nu puteau fi prevzute de ctre autoritatea contractant,
termenele pentru procedurile deschise sau restrnse sau
procedurile competitive cu negociere nu pot fi respectate.
Situaiile invocate pentru a justifica extrema urgen nu
trebuie n niciun caz s fie atribuibile autoritii contractante.
(3) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi n cazul contractelor de achiziii publice de bunuri:
utilizat pentru contracte de achiziii publice de produse: n cazul n care bunurile n cauz sunt produse numai n scopul cercetrii,
a. dac produsele n cauz sunt produse numai n scopul experimentrii, studierii sau dezvoltrii; prezenta dispoziie nu se aplic
cercetrii, experimentrii, studiului sau dezvoltrii; cu toate produciei cantitative care urmrete s stabileasc viabilitatea comercial a
acestea, contractele atribuite n temeiul prezentei litere nu produsului sau s amortizeze costurile de cercetare i dezvoltare;
includ producia n serie care urmrete s stabileasc pentru livrrile suplimentare efectuate de furnizorul iniial i destinate fie
viabilitatea comercial a produsului sau s amortizeze pentru nlocuirea parial a bunurilor sau instalaiilor de uz curent, fie pentru
costurile de cercetare i dezvoltare; extinderea bunurilor sau instalaiilor existente, n cazul n care schimbarea
b. pentru livrrile suplimentare efectuate de furnizorul iniial furnizorului ar obliga autoritatea contractant s achiziioneze un material
i destinate fie pentru nlocuirea parial a produselor sau tehnic cu caracteristici diferite care duce la incompatibilitate sau la dificulti
instalaiilor, fie pentru extinderea produselor sau instalaiilor tehnice disproporionate de utilizare i ntreinere; ca regul general, durata
existente, n cazul n care schimbarea furnizorului ar obliga unor astfel de contracte, precum i cea a contractelor rennoite, nu poate fi mai
autoritatea contractant s achiziioneze produse cu mare de trei ani;
caracteristici tehnice diferite care ar conduce la pentru bunurile cotate i achiziionate la o burs de materii prime;
incompatibilitate sau la dificulti tehnice disproporionate de pentru cumprarea de bunuri n condiii deosebit de avantajoase, fie de la un
utilizare i ntreinere; ca regul general, durata unor astfel furnizor care i nceteaz definitiv activitile comerciale, fie de la curatori sau
de contracte, precum i cea a contractelor rennoite, nu poate lichidatori ai unui faliment, ai unui concordat judiciar sau ai unei proceduri de
fi mai mare de trei ani; aceeai natur n temeiul legislaiilor sau reglementrilor interne;
c. pentru produsele cotate i achiziionate pe o pia de
mrfuri;
d. pentru cumprarea de produse sau servicii n condiii
deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care i
nceteaz definitiv activitile comerciale, fie de la
lichidatorul dintr-o procedur de insolven, un concordat
preventiv sau o procedur de aceeai natur prevzut n
legislaia sau reglementrile naionale.
(4) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi n cazul contractelor de achiziii publice de servicii, n cazul n care contractul
utilizat pentru contractele de achiziii publice de servicii, n n cauz este urmarea unui concurs i trebuie, conform normelor aplicabile, s
cazul n care contractul respectiv este urmarea unui concurs fie atribuit ctigtorului sau unuia dintre ctigtorii concursului; n acest
de proiecte organizat n conformitate cu dispoziiile prezentei ultim caz, toi ctigtorii concursului trebuie invitai s participe la negocieri.
directive i trebuie, conform normelor dispuse n concursul
de proiecte, s fie atribuit ctigtorului sau unuia dintre
ctigtorii concursului de proiecte; n acest din urm caz, toi
ctigtorii trebuie invitai s participe la negocieri.

(5) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi n cazul contractelor de achiziii publice de lucrri i al contractelor de achiziii
utilizat pentru lucrri sau servicii noi care constau n publice de servicii:
repetarea unor lucrri sau servicii similare ncredinate (b) pentru lucrri sau servicii noi, constnd n repetarea lucrrilor sau serviciilor
operatorului economic cruia aceleai autoriti contractante similare ncredinate de ctre aceleai autoriti contractante operatorului
i-au atribuit contractul iniial, cu condiia ca respectivele economic ctigtor al contractului iniial, cu condiia ca respectivele lucrri
lucrri sau servicii s fie conforme cu un proiect de baz care sau servicii s fie conforme cu un proiect de baz i ca acesta s fi fcut obiectul
s fi fcut obiectul contractului iniial atribuit printr-o unui contract iniial atribuit prin procedur deschis sau restrns.
procedur conform cu articolul 26 alineatul (1). Proiectul de
baz indic amploarea eventualelor lucrri sau servicii
suplimentare i condiiile n care vor fi atribuite.
Posibilitatea de a se recurge la aceast procedur este indicat
nc de la deschiderea procedurii de ofertare pentru primul
proiect, iar autoritile contractante in seama de costul total
estimat al lucrrilor sau serviciilor ulterioare atunci cnd
aplic articolul 4.
La aceast procedur se poate recurge numai n termen de trei
ani de la ncheierea contractului iniial.

CAPITOLUL II
Tehnici i instrumente pentru achiziiile
electronice i agregate
Articolul 33
Acorduri-cadru
(1) Autoritile contractante pot ncheia acorduri-cadru, cu Articolul 1
condiia s aplice procedurile prevzute de prezenta directiv. Definiii
Un acord-cadru nseamn un acord ncheiat ntre una sau mai (5) Un acord-cadru este un acord ncheiat ntre una sau mai multe autoriti
multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori contractante i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect
economici cu scopul de a stabili condiiile pentru contractele stabilirea condiiilor pentru contractele care urmeaz s fie atribuite n decursul
care urmeaz s fie atribuite n decursul unei perioade

71
determinate, n special n ceea ce privete preurile i, dac unei perioade determinate, n special n ceea ce privete preurile i, dup caz,
este cazul, cantitile avute n vedere. cantitile prevzute.
Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de patru ani, cu Articolul 32
excepia cazurilor excepionale bine justificate, n special prin Acorduri-cadru
obiectul acordului-cadru.
Statele membre pot prevedea posibilitatea autoritilor contractante de a ncheia
acorduri-cadru.
n vederea ncheierii unui acord-cadru, autoritile contractante respect
regulamentul de procedur prevzut de prezenta directiv n toate etapele, pn
la atribuirea contractelor fondate pe respectivul acord-cadru. Prile la acordul-
cadru sunt alese prin aplicarea criteriilor de atribuire stabilite n conformitate
cu articolul 53.

(Paragraful patru) Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de patru ani,
cu excepia unor cazuri excepionale justificate corespunztor, n special prin
obiectul acordului-cadru.

(2) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie n (Paragraful doi) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie n
conformitate cu procedurile prevzute la prezentul alineat i conformitate cu procedurile prevzute la alineatele (3) i (4). Respectivele
la alineatele (3) i (4). proceduri sunt aplicabile numai ntre autoritile contractante i operatorii
Aceste proceduri pot fi aplicate numai ntre autoritile economici care sunt pri iniiale la acordul-cadru.
contractante identificate cu claritate n acest scop n invitaia
la procedura concurenial de ofertare sau n invitaia pentru (Paragraful trei) La atribuirea contractelor bazate pe un acord-cadru, prile nu
confirmarea interesului i operatorii economici pri la pot n nici unul dintre cazuri s aduc modificri importante la termenii stabilii,
acordul-cadru astfel ncheiat. n respectivul acord-cadru, n special n cazul prevzut la alineatul (3).
Contractele bazate pe un acord-cadru nu pot n niciun caz s
determine modificri substaniale clauzelor stabilite n
respectivul acord-cadru, n special n cazul menionat la
alineatul (3).

(3) n cazul n care un acord-cadru este ncheiat cu un singur n cazul n care un acord-cadru este ncheiat cu un singur operator economic,
operator economic, contractele bazate pe respectivul acord- contractele bazate pe respectivul acord-cadru sunt atribuite n limitele
cadru sunt atribuite n limitele termenilor stabilii n acordul- termenilor stabilii n acordul-cadru.
cadru.
Pentru atribuirea unor astfel de contracte, autoritile Pentru atribuirea unor astfel de contracte, autoritile contractante pot consulta
contractante pot consulta n scris operatorul economic care n scris operatorul economic care este parte la acordul-cadru, solicitndu-i s
este parte la acordul-cadru, solicitndu-i s i completeze, i completeze, dac este necesar, oferta.
dac este necesar, oferta.

(4) n cazul n care un acord-cadru este ncheiat cu mai muli n cazul n care acordul-cadru se ncheie cu mai muli operatori economici,
operatori economici, respectivul acord-cadru se execut n numrul acestora trebuie s fie cel puin egal cu trei, n msura n care exist
unul dintre urmtoarele moduri: un numr suficient de operatori economici care s ndeplineasc criteriile de
a. n conformitate cu termenii i condiiile din acordul-cadru, selecie i de oferte care s corespund criteriilor de atribuire.
fr reluarea competiiei, atunci cnd acesta stabilete toate
condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea Contractele bazate pe acorduri-cadru ncheiate cu mai muli operatori
serviciilor i furnizarea produselor n cauz i condiiile economici se pot atribui:
obiective pentru a determina care dintre operatorii economici fie prin aplicarea termenilor stabilii n acordul-cadru, fr restabilirea
parte la acordul-cadru le va executa; aceste din urm condiii concurenei;
se indic n documentele achiziiei pentru acordul-cadru; fie, n cazul n care n acordul-cadru nu sunt stabilii toi termenii, dup
b. n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii care restabilirea concurenei ntre pri pe baza acelorai termeni, dac este necesar
reglementeaz execuia de lucrri, prestarea de servicii i prin precizarea acestora, i, dup caz, pe baza altor termeni menionai n caietul
furnizarea de produse n cauz, parial fr reluarea de sarcini al acordului-cadru, n conformitate cu procedura urmtoare:
competiiei n conformitate cu litera (a) i parial cu reluarea pentru fiecare contract care urmeaz s fie atribuit, autoritile contractante
competiiei ntre operatorii economici pri la acordul-cadru consult n scris operatorii economici care sunt capabili s realizeze obiectul
n conformitate cu litera (c), n cazul n care aceast contractului;
posibilitate a fost prevzut de autoritile contractante n autoritile contractante stabilesc un termen suficient de prezentare a ofertelor
documentele achiziiei pentru acordul-cadru. Alegerea dac referitoare la fiecare contrat, innd seama de elemente precum complexitatea
anumite lucrri, produse sau servicii trebuie s fie obiectului contractului i timpul necesar pentru depunerea ofertelor;
achiziionate dup reluarea competiiei sau direct n ofertele se depun n scris, iar coninutul lor rmne confidenial pn la
conformitate cu condiiile prevzute n acordul-cadru, se face expirarea termenului de rspuns prevzut;
n conformitate cu criterii obiective, care trebuie indicate n autoritile contractante atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat
documentele achiziiei pentru acordul-cadru. Respectivele cea mai bun ofert, pe baza criteriilor de atribuire enumerate n caietul de
documente ale achiziiei precizeaz, de asemenea, care sarcini al acordului-cadru.
condiii pot fi supuse relurii competiiei.
Posibilitile prevzute la primul paragraf de la prezenta liter
se aplic, de asemenea, oricrui lot dintr-un acord cadru
pentru care toi termenii care reglementeaz execuia de
lucrri, prestarea de servicii i furnizarea de produse n cauz
sunt stabilii n acordul-cadru, indiferent dac au fost sau nu
stabilii toi termenii care reglementeaz furnizarea de lucrri,
servicii i produse n cauz n cadrul altor loturi;
c. dac n acordul-cadru nu sunt prevzute toate condiiile
care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i
furnizarea produselor, prin reluarea competiiei ntre
operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru.
(5) Competiiile menionate la alineatul (4) literele (b) i (c)
se bazeaz pe aceleai condiii ca cele aplicate pentru
atribuirea acordului-cadru i, dac este cazul, pe condiii

72
formulate mai precis i, eventual, pe alte condiii menionate
n documentele achiziiei pentru acordul-cadru, n
conformitate cu procedura urmtoare:
a. pentru fiecare contract care urmeaz s fie atribuit,
autoritile contractante consult n scris operatorii
economici care sunt capabili s execute contractul;
autoritile contractante stabilesc un termen suficient pentru
prezentarea ofertelor referitoare la fiecare contract, innd
seama de elemente precum complexitatea obiectului
contractului i timpul necesar pentru depunerea ofertelor;
c. ofertele se depun n scris, iar coninutul lor rmne
confidenial pn la expirarea termenului de rspuns
prevzut;
d. autoritile contractante atribuie fiecare contract
ofertantului care a depus cea mai bun ofert, pe baza
criteriilor de atribuire enumerate n documentele achiziiei
pentru acordul-cadru.
Articolul 34
Sisteme dinamice de achiziii
(1) Pentru achiziiile de uz curent ale cror caracteristici Articolul 1
general disponibile pe pia satisfac nevoile autoritilor Definiii
contractante, autoritile contractante pot utiliza un sistem
dinamic de achiziii. Sistemul dinamic de achiziii (6)Un sistem dinamic de achiziie este un proces de achiziie, n ntregime
funcioneaz ca un proces n ntregime electronic i este electronic, a bunurilor de uz curent, ale cror caracteristici, disponibile n
deschis pe ntreaga perioad de valabilitate a sistemului de general pe pia, ndeplinesc cerinele autoritii contractante, fiind limitat n
achiziii oricrui operator economic care ndeplinete timp i deschis pe ntreaga perioad oricrui operator economic care
criteriile de selecie. Sistemul poate fi mprit pe categorii de ndeplinete criteriile de selecie i care depune o ofert indicativ, conform
produse, lucrri sau servicii care sunt definite n mod caietului de sarcini.
obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziiilor publice care Articolul 33
urmeaz a fi realizate n cadrul categoriei n cauz. Aceste Sisteme dinamice de achiziie
caracteristici pot include o referin la dimensiunea maxim
admisibil a contractelor specifice ulterioare sau la o anumit Statele membre pot prevedea posibilitatea autoritilor contractante de a
zon geografic n care contractele specifice ulterioare vor fi recurge la sisteme dinamice de achiziie.
executate.

(2) Pentru efectuarea unei achiziii n cadrul unui sistem Pentru realizarea unui sistem dinamic de achiziie, autoritile contractante
dinamic de achiziii, autoritile contractante urmeaz urmeaz normele procedurii deschise n toate etapele sale, pn la atribuirea
regulile procedurii restrnse. Toi candidaii care satisfac contractelor care trebuie atribuite n cadrul respectivului sistem. Sunt admii n
criteriile de selecie sunt admii n sistem, iar numrul de sistem toi ofertanii care ndeplinesc criteriile de selecie i au prezentat o
candidai care urmeaz s fie admii n sistem nu se limiteaz ofert indicativ conform cu caietul de sarcini i cu eventualele documente
n conformitate cu articolul 65. n cazul n care autoritile suplimentare; ofertele indicative pot fi mbuntite n orice moment, cu
contractante au divizat sistemul n categorii de produse, condiia s fie n continuare conforme cu caietul de sarcini.
lucrri sau servicii n conformitate cu alineatul (1) din
prezentul articol, acestea trebuie s specifice criteriile de
selecie aplicabile pentru fiecare categorie.
n pofida articolului 28, se aplic urmtoarele termene:
a. un termen minim de primire a cererilor de participare este
de 30 de zile de la data trimiterii anunului de participare sau,
dac se utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de invitaie
la procedura concurenial de ofertare, a invitaiei pentru
confirmarea interesului. Nu se mai aplic alte termene pentru
primirea cererilor de participare de ndat ce a fost trimis
invitaia de participare la procedura de ofertare pentru prima
achiziie specific n cadrul unui sistem dinamic de achiziii;
b. termenul minim de primire a ofertelor este de cel puin 10
zile de la data la care s-a trimis invitaia de participare la
procedura de ofertare. Dup caz, se aplic articolul 28
alineatul (4). La articolul 28, alineatele (3) i (5) nu se aplic.
(3) Toate comunicrile din cadrul unui sistem dinamic de Pentru punerea n aplicare a sistemului i pentru atribuirea contractelor n
achiziii se efectueaz numai prin mijloace electronice, n cadrul acestui sistem, autoritile contractante utilizeaz exclusiv mijloace
conformitate cu articolul 22 alineatele (1), (3), (5) i (6). electronice, n conformitate cu articolul 42 alineatele (2)-(5).

(4) Pentru atribuirea contractelor n cadrul unui sistem n scopul punerii n aplicare a sistemului dinamic de achiziie, autoritile
dinamic de achiziii, autoritile contractante: contractante:
a. public o invitaie la o procedur concurenial de ofertare public un anun de participare, n care precizeaz c este vorba de un sistem
n care precizeaz c este vorba de un sistem dinamic de dinamic de achiziie;
achiziii; precizeaz, n caietul de sarcini, printre altele, natura achiziiilor estimate care
b. indic n documentele achiziiei cel puin natura i fac obiectul sistemului n cauz, precum i toate informaiile necesare privind
cantitatea estimat a achiziiilor avute n vedere, precum i sistemul de achiziie, echipamentul electronic utilizat i aranjamentele i
toate informaiile necesare privind sistemul dinamic de specificaiile tehnice de conectare;
achiziii, inclusiv modul de funcionare a sistemului dinamic ofer prin mijloace electronice, de la publicarea anunului i pn la expirarea
de achiziii, echipamentul electronic utilizat i aranjamentele sistemului, accesul liber, direct i total la caietul de sarcini i la toate
i specificaiile tehnice de conectare; documentele suplimentare i indic n anun adresa de Internet la care pot fi
c. indic orice divizare n categorii de produse, lucrri sau consultate respectivele documente.
servicii i caracteristicile care le definesc;

73
d. ofer acces nelimitat, direct i deplin, att timp ct sistemul
este valabil, la documentele achiziiei, n conformitate cu
articolul 53.

(5) Autoritile contractante acord fiecrui operator Autoritile contractante acord fiecrui operator economic, pe toat durata
economic, pe toat perioada de valabilitate a sistemului sistemului dinamic de achiziie, posibilitatea de a prezenta o ofert indicativ
dinamic de achiziii, posibilitatea de a solicita s participe la pentru a fi admis n sistem n condiiile prevzute la alineatul (2). Autoritile
sistem n condiiile menionate la alineatul (2). Autoritile contractante ncheie evaluarea n termen de cel mult 15 zile de la data depunerii
contractante finalizeaz evaluarea unor astfel de cereri n ofertei indicative. Cu toate acestea, pot prelungi perioada de evaluare, cu
conformitate cu criteriile de selecie n termen de 10 zile condiia ca, ntre timp, s nu fie eliberat nici o invitaie de participare la
lucrtoare de la primirea lor. Termenul respectiv poate fi licitaie.
prelungit la 15 zile lucrtoare n cazuri individuale n cazul n
care este justificat, n special din cauza necesitii de a Autoritatea contractant informeaz n cel mai scurt timp posibil ofertantul
examina documentaia suplimentar sau de a verifica n alt menionat la primul paragraf cu privire la admiterea sa n sistemul dinamic de
mod dac criteriile de selecie sunt ndeplinite. achiziie sau la respingerea ofertei sale indicative.
n pofida primului paragraf, att timp ct nu a fost trimis
invitaia de participare la procedura de ofertare pentru prima
achiziie specific n cadrul unui sistem dinamic de achiziii,
autoritile contractante pot prelungi perioada de evaluare, cu
condiia ca nicio invitaie de participare la procedura de
ofertare s nu fie emis n perioada prelungit de evaluare.
Autoritile contractante indic n documentele achiziiei
lungimea perioadei prelungite pe care intenioneaz s o
aplice.
Autoritile contractante informeaz operatorul economic n
cauz n cel mai scurt timp posibil dac a fost admis sau nu
n sistemul dinamic de achiziii.

(6) Autoritile contractante i invit pe toi participanii (6) Autoritile contractante invit pe toi ofertanii admii n sistem s prezinte
admii s depun o ofert pentru fiecare achiziie specific n o ofert pentru fiecare contract care urmeaz s fie atribuit n cadrul sistemului.
cadrul sistemului dinamic de achiziii, n conformitate cu n acest scop, stabilesc un termen de depunere a ofertelor.
articolul 54. n cazul n care sistemul dinamic de achiziii a
fost divizat pe categorii de lucrri, produse sau servicii, Autoritile contractante atribuie contractul ofertantului care a prezentat oferta
autoritile contractante i invit pe toi participanii care au cea mai avantajoas, pe baza criteriilor de atribuire enumerate n anunul de
fost admii n categoria corespunztoare achiziiei specifice participare n scopul punerii n aplicare a sistemului dinamic de achiziie. Dup
n cauz s depun o ofert. caz, respectivele criterii pot fi precizate n invitaia menionat la primul
Acestea atribuie contractul ofertantului care a depus cea mai paragraf.
bun ofert, pe baza criteriilor de atribuire enunate n anunul
de participare pentru sistemul dinamic de achiziii sau, dac
se utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de invitaie la o
procedur concurenial de ofertare, n invitaia pentru
confirmarea interesului. Dac este cazul, aceste criterii pot fi
formulate cu mai mult exactitate n invitaia de participare
la procedura de ofertare.

(7) Autoritile contractante pot, n orice moment pe


parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii, solicita participanilor admii s depun o declaraie
pe proprie rspundere rennoit i actualizat, astfel cum se
prevede la articolul 59 alineatul (1), n termen de cinci zile
lucrtoare de la data transmiterii cererii.
Articolul 59 alineatele (4)-(6) se aplic pe ntreaga perioad
de valabilitate a sistemului dinamic de achiziie.

(8) Autoritile contractante indic perioada de valabilitate


a sistemului dinamic de achiziii n invitaia la procedura
concurenial de ofertare. Acestea informeaz Comisia cu
privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind
urmtoarele formulare standard:
a. dac perioada de valabilitate este modificat fr a pune
capt sistemului, formularul utilizat iniial pentru invitaia la
procedura concurenial de ofertare pentru sistemul dinamic
de achiziii;
b. dac se pune capt sistemului, anunul de atribuire a
contractului menionat la articolul 50.
(9) Nu se pot percepe taxe de la operatorii economici (7) (paragraful trei) Operatorilor economici interesai sau prilor la sistem nu
interesai de sistemul dinamic de achiziii sau pri la acesta li se cere nici o sum drept cheltuieli administrative.
nainte de perioada de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii sau n timpul acesteia.

Articolul 35
Licitaii electronice
(1) Autoritile contractante pot s utilizeze licitaii Articolul 54
electronice, n cadrul crora sunt prezentate noi preuri, Utilizarea licitaiilor electronice
revizuite n sens descresctor i/sau noi valori aferente
anumitor elemente ale ofertelor.

74
Statele membre prevd posibilitatea autoritilor contractante de a utiliza
licitaii electronice.

n acest scop, autoritile contractante structureaz licitaia Articolul 1


electronic sub forma unui proces electronic repetitiv, care Definiii
are loc dup o evaluare iniial integral a ofertelor, (7) O licitaie electronic este un proces repetitiv care implic un dispozitiv
permind clasificarea lor prin metode automate de evaluare. electronic de prezentare, n ordine descresctoare, a noilor preuri i a noilor
Anumite contracte de achiziii publice de servicii i anumite valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin dup o prim
contracte de achiziii publice de lucrri care au drept obiect evaluare complet a ofertelor, permind clasificarea lor pe baza unor metode
activiti intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrri, care nu automate de evaluare.
pot fi clasificate prin metode de evaluare automat, nu fac
obiectul licitaiilor electronice. Prin urmare, unele contracte de servicii i de lucrri care au ca scop activiti
intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrri, nu pot face obiectul licitaiilor
electronice.

(2) n procedurile deschise sau restrnse sau n procedurile Articolul 54


competitive cu negociere, autoritile contractante pot decide Utilizarea licitaiilor electronice
ca atribuirea unui contract de achiziie public s fie
precedat de o licitaie electronic, n cazul n care coninutul n procedurile deschise, restrnse sau de negociere, n cazul prevzut la
documentelor achiziiei, n special specificaiile tehnice, pot articolul 30 alineatul (1) litera (a), autoritile contractante pot decide ca
fi stabilite cu exactitate. atribuirea unui contract de achiziii publice s fie precedat de o licitaie
n aceleai condiii, licitaia electronic poate fi utilizat cu electronic, n cazul n care specificaiile contractului pot fi stabilite cu
ocazia relurii competiiei ntre prile la un acord-cadru, aa exactitate.
cum se prevede la articolul 33 alineatul (4) literele (b) sau (c),
i la deschiderea competiiei pentru contractele care urmeaz n aceleai condiii, licitaia electronic poate fi utilizat cu ocazia lansrii unei
s fie atribuite prin sistemul dinamic de achiziii menionat la invitaii de participare ctre prile la un acord-cadru prevzut la articolul 32
articolul 34. alineatul (4) paragraful al doilea a doua liniu i cu ocazia lansrii unei invitaii
de participare la procedurile de atribuire a contractelor n cadrul sistemului
dinamic de achiziie prevzut la articolul 33.

(3) Licitaia electronic se bazeaz pe unul dintre Licitaia electronic se bazeaz:


urmtoarele elemente ale ofertelor:
a. exclusiv pe preuri, n cazul n care contractul se atribuie fie exclusiv pe preuri, n cazul n care contractul se atribuie ofertei cu preul
doar pe baz de pre; cel mai sczut,
b. pe preuri i/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor
indicate n documentele achiziiei, n cazul n care contractul fie pe preurile i valorile elementelor ofertelor indicate n caietul de sarcini, n
se atribuie pe baza celui mai bun raport calitate-pre sau cazul n care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de
ofertei cu cel mai sczut cost, utiliznd o abordare bazat pe vedere economic.
eficacitatea costurilor.
(4) Autoritile contractante care decid s organizeze o Autoritile contractante care decid s recurg la o licitaie electronic
licitaie electronic precizeaz acest lucru n anunul de menioneaz acest lucru n anunul de participare.
participare sau n invitaia pentru confirmarea interesului. Caietul de sarcini cuprinde, printre altele, urmtoarele informaii:
Documentele achiziiei conin cel puin informaiile elementele ale cror valori fac obiectul licitaiei electronice, cu condiia ca
prevzute n anexa VI. respectivele elemente s fie cuantificabile, astfel nct s poat fi exprimate n
cifre sau n procente;
eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezult din
specificaiile privind obiectul contractului;
informaiile care vor fi puse la dispoziia ofertanilor n cursul licitaiei
electronice i, dup caz, n ce moment vor fi disponibile;
informaiile pertinente privind desfurarea licitaiei electronice;
condiiile n care ofertanii vor putea licita, n special diferenele minime care,
dup caz, vor fi solicitate pentru licitare;
informaiile pertinente privind dispozitivul electronic utilizat i modalitile i
specificaiile tehnice de conectare.

(5) nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritile nainte de iniierea unei licitaii electronice, autoritile contractante efectueaz
contractante efectueaz o prim evaluare integral a ofertelor, o prim evaluare complet a ofertelor, conform criteriilor de atribuire i
conform criteriului sau criteriilor de atribuire i ponderilor ponderilor stabilite.
stabilite ale acestora.
O ofert este considerat admisibil dac a fost depus de un Toi ofertanii care au prezentat oferte acceptabile sunt invitai simultan, pe cale
ofertant care nu a fost exclus n conformitate cu articolul 57 electronic, s prezinte noi preuri i noi valori; invitaia conine orice
i care ndeplinete criteriile de selecie i a crui ofert este informaie pertinent pentru conectarea individual la dispozitivul electronic
conform cu specificaiile tehnice, fr a fi neconform sau utilizat i precizeaz data i ora nceperii licitaiei electronice. Licitaia
inacceptabil sau inadecvat. electronic se poate desfura n mai multe etape succesive. Licitaia
n special, ofertele care nu respect documentele achiziiei, electronic nu poate ncepe mai devreme de dou zile lucrtoare de la data
care au fost primite cu ntrziere, care prezint semne de trimiterii invitaiilor.
nelegeri anticoncureniale sau corupie sau care au fost
considerate de autoritatea contractant ca fiind anormal de
sczute, se consider neconforme. n special ofertele
prezentate de ctre ofertanii care nu au calificrile necesare
i ofertele al cror pre depete bugetul autoritii
contractante, astfel cum a fost stabilit i documentat nainte
de lansarea procedurii de achiziii publice, se consider
inacceptabile.
O ofert este considerat drept neadecvat dac este lipsit de
relevan pentru contract, neputnd n mod evident rspunde,
fr modificri substaniale, necesitilor i cerinelor
autoritii contractante indicate n documentele achiziiei. O

75
cerere de participare nu este considerat adecvat n cazul n
care operatorul economic n cauz urmeaz s fie sau poate fi
exclus n temeiul articolului 57 sau nu ndeplinete criteriile
de selecie stabilite de autoritatea contractant n temeiul
articolului 58.
Toi ofertanii care au depus oferte admisibile sunt invitai
simultan, prin mijloace electronice, s participe la licitaia
electronic utiliznd, de la data i ora specificate, conexiunile
n conformitate cu instruciunile prevzute n invitaie.
Licitaia electronic se poate desfura n mai multe runde
succesive. Licitaia electronic nu poate ncepe mai devreme
de dou zile lucrtoare de la data trimiterii invitaiilor.

(6) Invitaia este nsoit de rezultatul evalurii integrale a n cazul n care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de
ofertantului n cauz, realizat conform ponderrii prevzute vedere economic, invitaia este nsoit de rezultatul evalurii complete a ofertei
la articolul 67 alineatul (5) primul paragraf. ofertantului n cauz, realizat conform ponderii prevzute la articolul 53
Invitaia precizeaz, de asemenea, formula matematic care alineatul (2) primul paragraf.
va fi utilizat n cadrul licitaiei electronice pentru Invitaia precizeaz, de asemenea, formula matematic ce va fi utilizat n
determinarea reclasificrilor automate n funcie de noile licitaia electronic pentru a se determina reclasrile automate n funcie de
preuri i/sau de noile valori prezentate. Cu excepia cazului noile preuri i de noile valori prezentate. Formula cuprinde ponderea tuturor
n care oferta cea mai avantajoas din punct de vedere criteriilor stabilite pentru a determina oferta cea mai avantajoas din punct de
economic este identificat doar pe baza preului, formula vedere economic, indicat n anunul de participare sau n caietul de sarcini; n
respectiv include ponderile tuturor criteriilor stabilite pentru acest scop, eventualele intervale trebuie exprimate, n prealabil, printr-o valoare
determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de determinat.
vedere economic, aa cum este indicat n anunul utilizat ca n cazul n care sunt autorizate variantele de ofert, formulele trebuie furnizate
mijloc de invitaie la procedura concurenial de ofertare sau n mod separat pentru fiecare variant.
n alte documente ale achiziiei. n acest scop, eventualele
intervale valorice trebuie exprimate n prealabil printr-o
valoare determinat.
n cazul n care sunt permise variante, se furnizeaz o formul
separat pentru fiecare variant.

(7) n cursul fiecrei runde a unei licitaii electronice, n cursul fiecrei etape a licitaiei electronice, autoritile contractante
autoritile contractante comunic instantaneu tuturor comunic simultan tuturor ofertanilor cel puin informaiile care le permit s
ofertanilor cel puin informaiile necesare pentru a le permite cunoasc n fiecare moment clasamentul respectiv. De asemenea, pot comunica
acestora s i determine, n orice moment, poziia n alte informaii privind celelalte preuri sau valori prezentate, cu condiia ca
clasament. Acestea pot comunica totodat, dac acest lucru a acest lucru s fie menionat n caietul de sarcini. Totodat, acestea pot anuna,
fost indicat anterior, i alte informaii referitoare la alte n fiecare moment, numrul de participani la etapa respectiv din licitaie. Cu
preuri sau valori prezentate. De asemenea, acestea pot anuna toate acestea, n nici unul dintre cazuri, acestea nu pot dezvlui identitatea
oricnd numrul de participani n runda respectiv a ofertanilor n timpul desfurrii etapelor licitaiei electronice.
licitaiei. Cu toate acestea, acestea nu pot dezvlui, n nicio
situaie, identitatea ofertanilor n timpul desfurrii
rundelor unei licitaii electronice.

(8) Autoritile contractante nchid licitaia electronic n Autoritile contractante nchid licitaia electronic n una sau mai multe dintre
unul sau mai multe dintre urmtoarele moduri: urmtoarele modaliti:
a. la data i ora indicate anterior; indic, n invitaia de participare la licitaie, data i ora stabilite n prealabil;
b. dac nu mai primesc alte preuri noi sau alte valori noi care n cazul n care nu mai primesc alte preuri noi sau alte valori noi care s
s corespund cerinelor privind diferenele minime, cu corespund cerinelor privind diferenele minime. n acest caz, autoritile
condiia s fi specificat anterior termenul pe care l vor lsa contractante precizeaz n invitaia de participare la licitaie termenul pe care l
s curg de la primirea ultimei oferte nainte s nchid vor lsa s treac de la primirea ultimei oferte nainte s nchid licitaia
licitaia electronic; sau electronic;
dup un numr de runde de licitare indicat n prealabil. n cazul n care numrul de etape ale licitaiei, stabilit n invitaia de participare
Atunci cnd autoritile contractante intenioneaz s nchid la licitaie, a fost realizat.
o licitaie electronic n conformitate cu primul paragraf litera n cazul n care autoritile contractante au decis s ncheie licitaia electronic
(c), eventual n combinaie cu dispoziiile prevzute la litera n conformitate cu litera (c), dup caz coroborat cu normele prevzute la litera
(b) de la paragraful menionat, invitaia de participare la (b), invitaia de participare la licitaie menioneaz calendarele fiecrei etape a
licitaie include calendarul fiecrei runde de licitare. licitaiei.

(9) Dup ce au ncheiat licitaia electronic, autoritile Dup ce au ncheiat licitaia electronic, autoritile contractante atribuie
contractante atribuie contractul n conformitate cu articolul contractul n conformitate cu articolul 53, n funcie de rezultatele licitaiei
67, n funcie de rezultatele licitaiei electronice. electronice.

Articolul 36
Cataloage electronice
(1) n cazul n care se impune utilizarea mijloacelor
electronice de comunicare, autoritile contractante pot
solicita ca ofertele s fie prezentate sub form de catalog
electronic sau s includ un catalog electronic.
Statele membre pot s impun obligativitatea utilizrii
cataloagelor electronice n legtur cu anumite tipuri de
achiziii.
Ofertele prezentate sub form de cataloage electronice pot fi
nsoite de alte documente care le completeaz.

76
(2) Cataloagele electronice sunt elaborate de ctre candidai
sau ofertani n vederea participrii la o anumit procedur de
achiziie n conformitate cu specificaiile tehnice i formatul
stabilite de autoritatea contractant.
n plus, cataloagele electronice respect cerinele aplicabile
instrumentelor de comunicare electronice, precum i orice
cerine suplimentare stabilite de autoritatea contractant n
conformitate cu articolul 22.

(3) Atunci cnd se accept sau se impune prezentarea


ofertelor sub form de cataloage electronice, autoritile
contractante:
a. precizeaz acest lucru n anunul de participare sau n
invitaia pentru confirmarea interesului, dac se utilizeaz un
anun de intenie ca mijloc de invitaie la procedura
concurenial de ofertare;
b. indic n documentele achiziiei toate informaiile necesare
n conformitate cu articolul 22 alineatul (6) n ceea ce privete
formatul, echipamentul electronic utilizat i aranjamentele i
specificaiile tehnice de conectare pentru catalog.
(4) n cazul n care a fost ncheiat un acord-cadru cu mai
muli operatori economici n urma prezentrii de oferte sub
form de cataloage electronice, autoritile contractante pot
prevedea c reluarea competiiei pentru contracte specifice se
realizeaz pe baza cataloagelor actualizate. ntr-un astfel de
caz, autoritile contractante folosesc una dintre urmtoarele
metode:
a. i invit pe ofertani s i depun din nou cataloagele
electronice, adaptate la cerinele contractului n cauz; sau
b. i informeaz pe ofertani c intenioneaz s colecteze din
cataloagele electronice care au fost deja depuse informaiile
necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinele
contractului n cauz, cu condiia ca utilizarea metodei
respective s fi fost anunat n documentele achiziiei pentru
acordul-cadru.
(5) n cazul n care autoritile contractante reiau competiia
pentru contracte specifice n conformitate cu alineatul (4)
litera (b), acestea notific ofertanii cu privire la data i ora la
care intenioneaz s colecteze informaiile necesare pentru a
constitui oferte adaptate la cerinele contractului specific n
cauz i le dau ofertanilor posibilitatea de a refuza aceast
colectare de informaii.
Autoritile contractante trebuie s prevad o perioad
corespunztoare de timp ntre notificare i colectarea efectiv
a informaiilor.
nainte de atribuirea contractului, autoritile contractante
prezint informaiile colectate ofertantului n cauz, pentru a-
i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma c oferta
astfel constituit nu conine erori semnificative.

(6) Autoritile contractante pot atribui contracte pe baza


unui sistem dinamic de achiziii, solicitnd prezentarea
ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog
electronic.
Autoritile contractante pot, de asemenea, s atribuie
contractele pe baza unui sistem dinamic de achiziii, n
conformitate cu alineatul (4) litera (b) i cu alineatul (5), cu
condiia ca cererea de participare la sistemul dinamic de
achiziii s fie nsoit de un catalog electronic conform cu
specificaiile tehnice i formatul stabilite de ctre autoritatea
contractant. Catalogul respectiv este completat ulterior de
ctre candidai, cnd acetia sunt informai cu privire la
intenia autoritii contractante de a constitui oferte prin
intermediul procedurii de la alineatul (4) litera (b).

Articolul 37 Articolul 11
Activiti de achiziie centralizate Contracte de achiziii publice i acorduri-
i organisme centrale de achiziie cadru atribuite de organismele centrale de
achiziie
(1) Statele membre pot prevedea c autoritile contractante Statele membre pot prevedea posibilitatea autoritilor contractante de a
pot achiziiona produse i/sau servicii de la un organism achiziiona lucrri, bunuri i servicii prin intermediul organismelor centrale de
central de achiziie care ofer activiti de achiziie achiziie.
centralizat menionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 14
litera (a).

77
De asemenea, statele membre pot prevedea posibilitatea ca
autoritile contractante s achiziioneze lucrri, produse i
servicii prin utilizarea contractelor atribuite de ctre un
organism central de achiziie, prin utilizarea sistemelor
dinamice de achiziii, exploatate de ctre un organism central
de achiziie sau, n msura prevzut la articolul 33 alineatul
(2) al doilea paragraf, utiliznd un acord-cadru ncheiat de
ctre un organism central de achiziie care ofer activiti de
achiziie centralizate menionate la articolul 2 alineatul (1)
punctul 14 litera (b). n cazul n care un sistem dinamic de
achiziii care este administrat de ctre un organism central de
achiziie poate fi utilizat de alte autoriti contractante, acest
lucru trebuie s fie menionat n invitaia la procedura
concurenial de ofertare care instituie sistemul dinamic de
achiziii respectiv.
n ceea ce privete primul i al doilea paragraf, statele
membre pot dispune c anumite achiziii trebuie s se
realizeaz recurgnd la organisme centrale de achiziie sau la
unul sau mai multe organisme centrale de achiziie.

(2) O autoritate contractant i ndeplinete obligaiile care Se consider c autoritile contractante care achiziioneaz lucrri, bunuri i
i revin n temeiul prezentei directive atunci cnd servicii prin intermediul unui organism central de achiziie, n cazurile
achiziioneaz produse sau servicii de la un organism central prevzute la articolul 1 alineatul (10), au respectat dispoziiile prezentei
de achiziie care ofer activitile de achiziie centralizat directive n msura n care i respectivul organism central de achiziie le-a
menionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 14 litera (a). respectat.
n plus, o autoritate contractant i ndeplinete, de
asemenea, obligaiile care i revin n temeiul prezentei
directive atunci cnd achiziioneaz lucrri, produse sau
servicii prin utilizarea contractelor atribuite de organismul
central de achiziie, prin utilizarea sistemelor dinamice de
achiziii administrate de organismul central de achiziie sau,
n msura prevzut la articolul 33 alineatul (2) al doilea
paragraf, utiliznd un acord-cadru ncheiat de organismul
central de achiziie care ofer activitile de achiziie
centralizat menionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 14
litera (b).
Cu toate acestea, autoritatea contractant n cauz este
responsabil de ndeplinirea obligaiilor prevzute n
prezenta directiv n ceea ce privete prile pe care le
realizeaz ea nsi, cum ar fi:
a. atribuirea unui contract n cadrul unui sistem dinamic de
achiziii, care este administrat de ctre un organism central de
achiziie;
b. efectuarea unei reluri a competiiei n cadrul unui acord-
cadru care a fost ncheiat de ctre un organism central de
achiziie;
c. stabilirea, n conformitate cu articolul 33 alineatul (4) litera
(a) sau (b), a operatorilor economici, parte la acordul-cadru,
care ndeplinesc o anumit sarcin n cadrul unui acord-cadru
care a fost ncheiat de ctre un organism central de achiziie.
(3) Toate procedurile de achiziie desfurate de un
organism central de achiziie trebuie efectuate folosind
mijloace electronice de comunicare, n conformitate cu
cerinele stabilite la articolul 22.

(4) Autoritile contractante pot atribui, fr aplicarea Art. 11 alin. (2)


procedurilor prevzute n prezenta directiv, un contract de
achiziii publice de servicii pentru furnizarea de activiti de
achiziie centralizate unui organism central de achiziie.
Astfel de contracte de achiziii publice de servicii pot include,
de asemenea, furnizarea de activiti de achiziie auxiliare.

Articolul 38
Achiziii comune ocazionale
(1) Dou sau mai multe autoriti contractante pot conveni
s efectueze anumite achiziii specifice n comun.

(2) n cazul n care o procedur de achiziii publice este


efectuat n ntregime n comun, n numele i n contul tuturor
autoritilor contractante n cauz, acestea sunt responsabile
n mod solidar pentru ndeplinirea obligaiilor care le revin n
temeiul prezentei directive. Aceast dispoziie se aplic, de
asemenea, n cazurile n care o autoritate contractant
gestioneaz procedura, acionnd n nume propriu i n
numele celorlalte autoriti contractante n cauz.

78
n cazul n care o procedur de achiziii publice nu este
efectuat n ntregime n numele i n contul autoritilor
contractante n cauz, acestea sunt responsabile solidar numai
cu privire la prile efectuate n comun. Fiecare autoritate
contractant este unica responsabil de ndeplinirea
obligaiilor sale n temeiul prezentei directive, n ceea ce
privete prile pe care le realizeaz, n nume i n cont
propriu.

Articolul 39
Achiziii care implic autoriti
contractante din state membre
diferite
(1) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la articolul 12,
autoritile contractante din state membre diferite pot aciona
n comun pentru atribuirea contractelor de achiziii publice
prin intermediul unuia dintre mijloacele prevzute n
prezentul articol.
Autoritile contractante nu folosesc mijloacele prevzute de
prezentul articol n scopul evitrii aplicrii dispoziiilor
obligatorii de drept public n conformitate cu dreptul Uniunii
care li se aplic n statul lor membru.

(2) Un stat membru nu interzice autoritilor sale


contractante s utilizeze activitile de achiziie centralizate
oferite de organismele centrale de achiziie situate n alt stat
membru.
n ceea ce privete activitile de achiziie centralizate oferite
de un organism central de achiziie situat n alt stat membru
dect cel al autoritii contractante, statele membre pot totui
alege s precizeze c autoritile lor contractante pot utiliza
doar activitile de achiziie centralizate definite la articolul 2
alineatul (1) punctul 14 litera (a) sau (b).

(3) Prestarea activitilor de achiziie centralizate de ctre un


organism central de achiziie situat ntr-un alt stat membru se
efectueaz n conformitate cu dispoziiile de drept intern ale
statului membru n care este situat organismul central de
achiziie.
Dispoziiile de drept intern ale statului membru n care se afl
organismul central de achiziie se aplic, de asemenea,
urmtoarelor:
a. atribuirii unui contract n cadrul unui sistem dinamic de
achiziii;
b efecturii unei reluri a competiiei n cadrul unui acord-
cadru;
c. stabilirii, n conformitate cu articolul 33 alineatul (4) litera
(a) sau (b), a operatorilor economici, parte la acordul-cadru,
care ndeplinesc o anumit sarcin.

(4) Mai multe autoriti contractante din state membre


diferite pot s atribuie n comun un contract de achiziie
public, s ncheie un acord-cadru sau s administreze un
sistem dinamic de achiziii. De asemenea, acestea pot, n
limitele stabilite la articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf,
s atribuie contracte pe baza acordului-cadru sau a sistemului
dinamic de achiziii. Cu excepia cazului n care elementele
necesare au fost reglementate printr-un acord internaional
ncheiat ntre statele membre n cauz, autoritile
contractante participante ncheie un acord care stabilete:
a. responsabilitile prilor i dispoziiile relevante de drept
intern care rezult;
b. organizarea intern a procedurii de achiziie, inclusiv
gestionarea procedurii, distribuia lucrrilor, produselor sau
serviciilor care urmeaz s fie achiziionate i ncheierea
contractelor.
O autoritate contractant participant i ndeplinete
obligaiile n temeiul prezentei directive n cazul n care
achiziioneaz lucrri, produse sau servicii de la o autoritate
contractant care este responsabil de procedura de achiziie.
n momentul stabilirii responsabilitilor i a dreptului intern
aplicabil n conformitate cu litera (a), autoritile contractante
participante pot aloca responsabiliti specifice ntre ele i pot
stabili dispoziiile aplicabile din legislaia naional a
oricruia dintre statele lor membre respective. Alocarea

79
responsabilitilor i dreptul intern aplicabil se menioneaz
n documentele achiziiei pentru contractele de achiziii
publice atribuite n comun.

(5) n cazul n care mai multe autoriti contractante din state


membre diferite au nfiinat o entitate comun, inclusiv o
grupare european de cooperare teritorial n temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului (30) sau alte entiti nfiinate n
temeiul dreptului Uniunii, autoritile contractante
participante convin, printr-o decizie a organismului
competent al entitii comune, asupra aplicrii normelor n
materie de achiziii publice ale unuia dintre urmtoarele state
membre:
a. dispoziiile de drept intern ale statului membru n care
entitatea comun i are sediul social;
b. dispoziiile de drept intern ale statului membru n care
entitatea comun i desfoar activitile.
Acordul menionat la primul paragraf se poate aplica pe o
perioad nedeterminat, atunci cnd este integrat n actul
constitutiv al entitii comune, sau poate fi limitat la o
anumit perioad de timp, la anumite tipuri de contracte sau
la una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.

CAPITOLUL III
Desfurarea procedurii
Seciunea 1
Pregtire
Articolul 40 Considerentul (8)
Consultri preliminare ale pieei
nainte de a lansa o procedur de achiziie, autoritile nainte de lansarea unei proceduri de atribuire a unui contract, autoritile
contractante pot desfura consultri ale pieei n vederea contractante pot solicita sau accepta, prin intermediul unui dialog tehnic, o
pregtirii achiziiei i pentru a informa operatorii economici recomandare care s poat fi folosit la pregtirea unui caiet de sarcini, cu
cu privire la proiectele i cerinele lor n materie de achiziii. condiia ca respectiva recomandare s nu aib ca efect mpiedicarea
n acest scop, autoritile contractante pot, de exemplu, s concurenei.
solicite sau s accepte consultan de la autoriti sau experi
independeni sau de la participani la pia. Respectiva
consultan poate fi utilizat la planificarea i desfurarea
procedurii de achiziii publice, cu condiia ca o astfel de
consultan s nu aib ca efect denaturarea concurenei i s
nu duc la o nclcare a principiilor nediscriminrii i
transparenei.

Articolul 41
Implicarea prealabil a
candidailor sau a ofertanilor
n cazul n care un candidat sau un ofertant sau o entitate
legat de un candidat sau de un ofertant a oferit consultan
autoritii contractante, n conformitate sau nu cu articolul 40,
sau a participat la pregtirea procedurii de achiziie,
autoritatea contractant trebuie s ia msurile
corespunztoare pentru a se asigura c participarea
respectivului candidat sau ofertant nu denatureaz
concurena.
Astfel de msuri includ comunicarea ctre ceilali candidai
i ofertani a informaiilor relevante care au fost transmise n
contextul participrii candidatului sau ofertantului la
pregtirea procedurii de achiziie sau care decurg din aceast
participare i stabilirea unor termene adecvate pentru
primirea ofertelor. Candidatul sau ofertantul n cauz este
exclus din cadrul procedurii numai dac nu exist niciun alt
mijloc pentru a asigura respectarea principiului egalitii de
tratament.
nainte de orice astfel de excludere, candidaii sau ofertanii
trebuie s fi avut posibilitatea de a demonstra c implicarea
lor n pregtirea procedurii de achiziie nu poate denatura
concurena. Msurile adoptate trebuie documentate n
raportul individual prevzut la articolul 84.

Articolul 42 Articolul 23

80
Specificaii tehnice Specificaii tehnice
(1) Specificaiile tehnice definite la punctul 1 din anexa VII (1) Specificaiile tehnice definite de anexa VI punctul 1 sunt menionate n
sunt stabilite n documentele achiziiei. Specificaia tehnic documentele contractului, precum anunurile de participare, caietul de sarcini
descrie caracteristicile pe care trebuie s le ntruneasc sau documentele suplimentare. Ori de cte ori este posibil, respectivele
lucrrile, serviciile sau produsele. specificaii tehnice trebuie stabilite astfel nct s in seama de criteriile de
Caracteristicile respective se pot referi, de asemenea, la accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toi
procesul sau metoda specific de producie sau de execuie a utilizatorii.
lucrrilor, furnizare a produselor sau prestare a serviciilor
solicitate sau la un proces specific pentru o alt etap a
ciclului de via al acestora chiar i n cazul n care astfel de
factori nu fac parte din structura lor material, cu condiia s
aib legtur cu obiectul contractului i s fie proporionale
cu valoarea i obiectivele acestuia.
Specificaiile tehnice pot preciza totodat dac va fi necesar
transferul drepturilor de proprietate intelectual.
Pentru toate achiziiile destinate utilizrii de ctre persoane
fizice, indiferent dac este vorba de publicul larg sau de
personalul autoritii contractante, aceste specificaii tehnice
se redacteaz, cu excepia cazurilor bine justificate, astfel
nct s ia n considerare criteriile de accesibilitate pentru
persoanele cu dizabiliti sau proiectarea pentru toate
categoriile de utilizatori.
n cazul n care printr-un act juridic al Uniunii sunt adoptate
cerine de accesibilitate obligatorii, specificaiile tehnice se
definesc, n ceea ce privete criteriile de accesibilitate pentru
persoanele cu dizabiliti sau proiectarea pentru toate
categoriile de utilizatori, prin trimitere la acestea.

(2) Specificaiile tehnice permit accesul egal al operatorilor Specificaiile tehnice trebuie s permit accesul egal al ofertanilor i s nu aib
economici la procedura de achiziie i nu au efectul de a crea ca efect impunerea unor obstacole nejustificate n calea concurenei n ceea ce
obstacole nejustificate n calea deschiderii ctre concuren a privete lansarea procedurilor de achiziii publice.
achiziiilor publice.

(3) Fr a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la Fr a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern, n msura n
nivel naional, n msura n care sunt compatibile cu legislaia care sunt compatibile cu dreptul comunitar, specificaiile tehnice sunt
Uniunii, specificaiile tehnice se formuleaz n unul dintre formulate:
urmtoarele moduri: fie prin trimitere la specificaiile tehnice definite de anexa VI i, n ordinea
a. n termeni de performane sau de cerine funcionale, preferinelor, la standardele naionale care transpun standardele europene, la
incluznd caracteristici de mediu, cu condiia ca parametrii s acordurile tehnice europene, la specificaiile tehnice comune, la standardele
fie suficient de exaci pentru ca ofertanii s poat stabili internaionale sau la alte sisteme tehnice de referin stabilite de organismele
obiectul contractului i pentru ca autoritile contractante s europene de standardizare sau, n cazul n care acestea nu exist, la standardele
poat atribui contractul; naionale, la acordurile tehnice naionale sau la specificaiile tehnice naionale
b. fcnd trimitere la specificaii tehnice i, n ordinea n materie de proiectare, calcul i execuie a lucrrilor, precum i de utilizare a
preferinei, la standardele naionale care transpun standarde produselor. Fiecare trimitere este nsoit de meniunea sau echivalent;
europene, la evaluri tehnice europene, specificaii tehnice fie n termeni de performane sau de cerine funcionale; acestea pot include
comune, standarde internaionale, alte sisteme de referin caracteristici de mediu. Cu toate acestea, specificaiile tehnice trebuie s fie
tehnice instituite de ctre organismele de standardizare suficient de exacte pentru ca ofertanii s poat determina obiectul contractului
europene sau n lipsa oricrora dintre acestea la standarde i pentru ca autoritile contractante s poat atribui contractul;
naionale, la agremente tehnice naionale sau specificaii fie n termeni de performane sau de cerine funcionale, prevzute la litera (b),
tehnice naionale referitoare la proiectarea, calcularea i fcnd trimitere la specificaiile menionate la litera (a) ca mijloc de prezumie
execuia lucrrilor i la utilizarea produselor; fiecare trimitere a conformitii cu respectivele performane sau cerine funcionale;
este nsoit de meniunea sau echivalent; fie prin trimitere la specificaiile prevzute la litera (a), pentru anumite
n termeni de performane sau de cerine funcionale, caracteristici, i la performanele sau cerinele funcionale prevzute la litera
prevzute la litera (a), fcnd trimitere la specificaiile (b), pentru alte caracteristici.
tehnice menionate la litera (b) ca mijloc de prezumie a
conformitii cu respectivele performane sau cerine
funcionale;
d. fcnd trimitere la specificaiile tehnice menionate la litera
(b) pentru unele caracteristici i fcnd trimitere la
performanele sau cerinele funcionale menionate la litera
(a) pentru alte caracteristici.

(4) Cu excepia cazului n care acest lucru este justificat de (8) Cu excepia cazului n care sunt justificate de obiectul contractului,
obiectul contractului, specificaiile tehnice nu precizeaz un specificaiile tehnice nu pot preciza o producie determinat, o origine
anumit productor, o anumit origine sau un anumit procedeu determinat sau un procedeu determinat, i nici nu se pot referi la o marc
care caracterizeaz produsele sau serviciile furnizate de un comercial, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producie determinat,
anumit operator economic, i nici nu se refer la o marc, la care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ntreprinderi sau
un brevet, la un tip, la o origine sau la o producie specific, produse. Aceast meniune sau referire este autorizat, cu titlu excepional, n
care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor cazul n care nu este posibil o descriere suficient de exact i de inteligibil a
ntreprinderi sau produse. Aceast meniune sau trimitere este obiectului contractului, n conformitate cu alineatele 3 i 4; o astfel de meniune
autorizat, cu titlu excepional, n cazul n care nu este sau referire este nsoit de cuvintele sau echivalent.
posibil o descriere suficient de exact i de inteligibil a
obiectului contractului n conformitate cu alineatul (3).
Meniunea sau trimiterea respectiv este nsoit de cuvintele
sau echivalent.

81
(5) n cazul n care o autoritate contractant utilizeaz n cazul n care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la specificaiile
opiunea de a face trimitere la specificaiile tehnice prevzute la alineatul (3) litera (a), autoritile contractante nu pot respinge o
menionate la alineatul (3) litera (b), aceasta nu respinge o ofert pe motiv c produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu
ofert pe motiv c lucrrile, produsele sau serviciile oferite specificaiile la care au fcut trimitere, dac ofertantul dovedete n oferta sa,
nu sunt conforme cu specificaiile tehnice la care se face ntr-un mod care s rspund cerinelor autoritii contractante, prin orice
trimitere, dac ofertantul dovedete n oferta sa, prin orice mijloace adecvate, c soluiile pe care le propune ndeplinesc n mod echivalent
mijloace adecvate, inclusiv prin mijloacele de prob cerinele definite n specificaiile tehnice.
prevzute la articolul 44, c soluiile propuse ndeplinesc ntr-
un mod echivalent cerinele definite n specificaiile tehnice.

(6) n cazul n care o autoritate contractant utilizeaz n cazul n care se folosesc de posibilitatea, prevzut n alineatul (3), de a
opiunea prevzut la alineatul (3) litera (a) de a formula stabili performane sau cerine funcionale de ndeplinit, autoritile
specificaiile tehnice n termeni de performane sau cerine contractante nu pot respinge o ofert de lucrri, de produse sau de servicii
funcionale, aceasta nu respinge o ofert de lucrri, produse conforme cu un standard naional care transpune un standard european, cu un
sau servicii conforme cu un standard naional care transpune acord tehnic european, cu o specificaie tehnic comun, cu un standard
un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o internaional sau cu un sistem tehnic de referin elaborat de un organism
specificaie tehnic comun, cu un standard internaional sau european de standardizare, dac aceste specificaii se refer la performanele
cu un sistem tehnic de referin elaborat de un organism sau cerinele funcionale pe care le-au impus.
european de standardizare, dac aceste specificaii vizeaz
performanele sau cerinele funcionale pe care le-a impus n oferta sa, ofertantul trebuie s dovedeasc, ntr-un mod care s rspund
autoritatea respectiv. cerinelor autoritii contractante i prin orice mijloace adecvate, c lucrrile,
n oferta sa, ofertantul dovedete, prin orice mijloace produsele sau serviciile conforme cu standardul rspund performanelor sau
adecvate, inclusiv cele menionate la articolul 44, c lucrrile, cerinelor funcionale ale autoritii contractante.
produsele sau serviciile conforme standardului satisfac
performanele sau cerinele funcionale impuse de autoritatea
contractant.

Articolul 43 Articolul 23
Etichete Specificaii tehnice
(1) n cazul n care intenioneaz s achiziioneze lucrri, n cazul n care prevd caracteristici de mediu n termeni de performane sau
produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, de cerine funcionale, astfel cum sunt menionate la alineatul (3) litera (b),
sociale sau de alt natur, autoritile contractante pot solicita autoritile contractante pot utiliza specificaiile detaliate sau, dac este necesar,
n specificaiile tehnice, criteriile de atribuire sau condiiile pri din acestea, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)naionale
de executare a contractului o etichet specific drept dovad sau conform oricror alte etichete ecologice, cu condiia ca:
c lucrrile, serviciile sau produsele corespund cerinelor respectivele specificaii s fie adecvate astfel nct s defineasc caracteristicile
solicitate, dac toate condiiile de mai jos sunt ndeplinite: bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
a cerinele etichetei se refer numai la criterii care sunt legate cerinele etichetei s fie elaborate pe baza unor informaii tiinifice;
de obiectul contractului i sunt adecvate pentru a defini etichetele ecologice s fie adoptate printr-o procedur la care s poat participa
caracteristicile lucrrilor, produselor sau serviciilor care fac toate prile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii,
obiectul contractului; productorii, distribuitorii i organizaiile de mediu;
b. cerinele etichetei se bazeaz pe criterii nediscriminatorii specificaiile s fie accesibile tuturor prilor interesate.
i verificabile n mod obiectiv; Autoritile contractante pot preciza c produsele sau serviciile care prezint
c.. etichetele sunt create printr-o procedur deschis i etichete ecologice sunt considerate ca respectnd specificaiile tehnice definite
transparent, n cadrul creia pot participa toate prile n caietul de sarcini; autoritile contractante trebuie s accepte orice alte
interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, mijloace de prob adecvate, cum ar fi un dosar tehnic emis de productor sau
consumatori, parteneri sociali, productori, distribuitori i un raport de testare emis de un organism recunoscut.
organizaii neguvernamentale;
d. etichetele sunt accesibile tuturor prilor interesate;
e. cerinele etichetei sunt stabilite de o ter parte asupra
creia operatorul economic care solicit acordarea etichetei
nu poate exercita o influen decisiv.
n cazul n care nu impun ca lucrrile, produsele sau serviciile
s ndeplineasc toate cerinele etichetei, autoritile
contractante precizeaz cerinele etichetei la care se face
trimitere.
Autoritile contractante care impun o etichet specific
accept toate etichetele care confirm c lucrrile, produsele
sau serviciile ndeplinesc cerine echivalente.
n cazul n care se poate demonstra c un operator economic
nu are nicio posibilitate de a obine eticheta specific indicat
de autoritatea contractant sau o etichet echivalent n
termenele stabilite din motive care nu i sunt imputabile,
autoritatea contractant accept i alte mijloace de prob
adecvate care pot include un dosar tehnic al fabricantului, cu
condiia ca operatorul economic n cauz s demonstreze c
lucrrile, produsele sau serviciile pe care urmeaz s le
furnizeze ndeplinesc cerinele etichetei specifice sau
cerinele specifice indicate de autoritatea contractant.

(2) n cazul n care o etichet ndeplinete condiiile Art. 23 alin. (6) prima liniuta
prevzute la alineatul (1) literele (b), (c), (d) i (e), dar
stabilete i cerine care nu au legtur cu obiectul
contractului, autoritile contractante nu solicit eticheta ca
atare, ci pot defini specificaiile tehnice prin referire la
specificaiile detaliate ale etichetei respective, sau, dac este
necesar, la prile acestora care sunt legate de obiectul

82
contractului i sunt adecvate pentru a defini caracteristicile
obiectului respectiv.

Articolul 44
Rapoarte de ncercare, certificare
i alte mijloace de prob
(1) Autoritile contractante pot impune operatorilor Articolul 23
economici obligaia de a furniza un raport de ncercare de la Specificaii tehnice
un organism de evaluare a conformitii sau un certificat (4) (paragraful doi) Prin mijloc adecvat se poate nelege un dosar tehnic emis
eliberat de ctre un astfel de organism drept mijloc de prob de productor sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.
care s ateste conformitatea cu cerinele sau criteriile stabilite (5) (paragraful doi) n oferta sa, ofertantul trebuie s dovedeasc, ntr-un mod
n specificaiile tehnice, criteriile de atribuire sau condiiile care s rspund cerinelor autoritii contractante i prin orice mijloace
de executare a contractului. adecvate, c lucrrile, produsele sau serviciile conforme cu standardul rspund
Atunci cnd solicit prezentarea unor certificate ntocmite de performanelor sau cerinelor funcionale ale autoritii contractante.
un organism specific de evaluare a conformitii, autoritile (paragarful trei) Prin mijloc adecvat se poate nelege un dosar tehnic emis de
contractante accept i certificatele emise de alte organisme productor sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.
echivalente de evaluare a conformitii. (6) (paragraful doi) Autoritile contractante pot preciza c produsele sau
n sensul prezentului alineat, un organism de evaluare a serviciile care prezint etichete ecologice sunt considerate ca respectnd
conformitii nseamn un organism care efectueaz activiti specificaiile tehnice definite n caietul de sarcini; autoritile contractante
de evaluare a conformitii, inclusiv etalonare, ncercare, trebuie s accepte orice alte mijloace de prob adecvate, cum ar fi un dosar
certificare i inspecie acreditat n conformitate cu tehnic emis de productor sau un raport de testare emis de un organism
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European recunoscut.
i al Consiliului (31). n sensul prezentului articol, se nelege prin organisme recunoscute
laboratoarele de testare i de calibrare, organismele de inspecie i de certificare
care sunt conforme cu standardele europene aplicabile.
Autoritile contractante accept certificatele emise de organismele
recunoscute din alte state membre.

(2) Autoritile contractante accept i alte mijloace de prob (4) n cazul n care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la
adecvate dect cele menionate la alineatul (1), cum ar fi un specificaiile prevzute la alineatul (3) litera (a), autoritile contractante nu pot
dosar tehnic al productorului, n cazul n care operatorul respinge o ofert pe motiv c produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme
economic n cauz nu are acces la certificatele sau rapoartele cu specificaiile la care au fcut trimitere, dac ofertantul dovedete n oferta
de ncercare menionate la alineatul (1) sau nicio posibilitate sa, ntr-un mod care s rspund cerinelor autoritii contractante, prin orice
de a le obine n termenele stabilite, cu condiia ca lipsa mijloace adecvate, c soluiile pe care le propune ndeplinesc n mod echivalent
accesului s nu poat fi atribuit operatorului economic n cerinele definite n specificaiile tehnice.
cauz i cu condiia ca operatorul economic n cauz s (5) n cazul n care se folosesc de posibilitatea, prevzut n alineatul (3), de a
dovedeasc c lucrrile, iar operatorul economic n cauz stabili performane sau cerine funcionale de ndeplinit, autoritile
dovedete c produsele sau serviciile furnizate de el contractante nu pot respinge o ofert de lucrri, de produse sau de servicii
ndeplinesc cerinele sau criteriile care figureaz n conforme cu un standard naional care transpune un standard european, cu un
specificaiile tehnice, n criteriile de atribuire sau n condiiile acord tehnic european, cu o specificaie tehnic comun, cu un standard
de executare a contractului. internaional sau cu un sistem tehnic de referin elaborat de un organism
european de standardizare, dac aceste specificaii se refer la performanele
sau cerinele funcionale pe care le-au impus.
n cazul n care prevd caracteristici de mediu n termeni de performane sau
de cerine funcionale, astfel cum sunt menionate la alineatul (3) litera (b),
autoritile contractante pot utiliza specificaiile detaliate sau, dac este necesar,
pri din acestea, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)naionale
sau conform oricror alte etichete ecologice, cu condiia ca:
respectivele specificaii s fie adecvate astfel nct s defineasc caracteristicile
bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
cerinele etichetei s fie elaborate pe baza unor informaii tiinifice;
etichetele ecologice s fie adoptate printr-o procedur la care s poat participa
toate prile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii,
productorii, distribuitorii i organizaiile de mediu;
specificaiile s fie accesibile tuturor prilor interesate.

(3) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la


cerere, toate informaiile referitoare la probele i documentele
depuse n conformitate cu articolul 42 alineatul (6), articolul
43 i alineatele (1) i (2) din prezentul articol. Autoritile
competente din statul membru de stabilire al operatorului
economic comunic respectivele informaii n conformitate
cu articolul 86.

Articolul 45 Articolul 24
Variante Variante
(1) Autoritile contractante pot autoriza ofertanii sau le pot n cazul n care criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din
solicita acestora s depun variante. Ele indic n anunul de punct de vedere economic, autoritile contractante pot autoriza ofertanii s
participare sau, dac se utilizeaz un anun de intenie ca prezinte variante.
mijloc de invitaie la procedura concurenial de ofertare, n Autoritile contractante precizeaz n anunul de participare dac autorizeaz
invitaia pentru confirmarea interesului, dac autorizeaz sau sau nu variantele; variantele nu pot fi autorizate n lipsa acestei meniuni.
nu variantele, precum i dac necesit sau nu variantele

83
respective. Variantele nu se autorizeaz n lipsa unei astfel de
meniuni. Variantele se leag de obiectul contractului.

(2) Autoritile contractante care autorizeaz sau care Autoritile contractante care autorizeaz variantele menioneaz n caietul de
solicit variantele menioneaz n documentele achiziiei sarcini cerinele minime pe care trebuie s le respecte acestea, precum i
cerinele minime pe care ar trebui s le respecte aceste cerinele de prezentare.
variante, precum i eventualele cerine specifice pentru
prezentarea acestora, n special dac variantele pot fi depuse
numai n cazul n care a fost depus i o ofert, care nu este o
variant. Ele se asigur totodat c criteriile de atribuire alese
pot fi aplicate att n cazul variantelor care ndeplinesc aceste
cerine minime, ct i n cazul ofertelor conforme care nu sunt
variante.

(3) Numai variantele care ndeplinesc cerinele minime Autoritile contractante iau n considerare numai variantele care ndeplinesc
impuse de ctre autoritile contractante sunt luate n cerinele minime impuse.
considerare. n cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de bunuri
n cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziii sau de servicii, autoritile contractante care au autorizat variante nu pot
publice de produse sau de servicii, autoritile contractante respinge o variant din simplul motiv c ar conduce, n cazul n care ar fi
care au autorizat sau au solicitat utilizarea variantelor nu selectat, fie la un contract de achiziii publice de servicii n locul unui contract
resping o variant din simplul motiv c ar conduce, dac ar fi de achiziii publice de bunuri, fie la un contract de achiziii publice de bunuri
selectat, fie la un contract de achiziii publice de servicii n n locul unui contract de achiziii publice de servicii.
locul unui contract de achiziii publice de produse, fie la un
contract de achiziii publice de produse n locul unui contract
de achiziii publice de servicii.

Articolul 46
mprirea contractelor pe loturi
(1) Autoritile contractante pot decide s atribuie un
contract sub form de loturi separate i pot stabili
dimensiunea i obiectul unor astfel de loturi.
Cu excepia respectrii contractelor a cror diviziune este
obligatorie n conformitate cu alineatul (4) de la prezentul
articol, autoritile contractante indic principalele motive
care stau la baza deciziei lor de a nu face mprirea pe loturi,
care se include n documentele achiziiei sau n raportul
individual menionat la articolul 84.

(2) Autoritile contractante precizeaz, n anunul de


participare sau n invitaia pentru confirmarea interesului,
dac ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru cteva sau
pentru toate loturile.
Autoritile contractante pot, chiar i atunci cnd pot fi
depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, s
limiteze numrul de loturi care pot fi atribuite unui ofertant,
cu condiia ca numrul maxim de loturi pentru fiecare
ofertant s fie indicat n anunul de participare sau n invitaia
pentru confirmarea interesului. Autoritile contractante
indic n documentele achiziiei criteriile sau normele
obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz s le
aplice pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite, n cazul
n care aplicarea criteriilor de atribuire ar duce la atribuirea
ctre un ofertant a unui numr de loturi mai mare dect
numrul maxim.

(3) Statele membre pot s prevad c, n cazul n care pot fi


atribuite mai multe loturi aceluiai ofertant, autoritile
contractante pot atribui contracte care combin mai multe sau
toate loturile, n cazul n care acestea au precizat n anunul
de participare sau n invitaia pentru confirmarea interesului
c i rezerv posibilitatea de a face acest lucru i indic
loturile sau grupurile de loturi care pot fi combinate.

(4) Statele membre pot aplica alineatul (1) al doilea paragraf


fcnd obligatorie atribuirea contractelor sub form de loturi
separate n temeiul anumitor condiii care urmeaz s fie
specificate n conformitate cu dreptul lor intern i avnd n
vedere dreptul Uniunii. n aceste condiii, se aplic alineatul
(2) primul paragraf i, dup caz, alineatul (3).

Articolul 47 Articolul 38
Stabilirea termenelor Termene de primire a cererilor de participare
i a ofertelor

84
(1) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor i a (1) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor i a cererilor de
cererilor de participare, autoritile contractante in seama de participare, autoritile contractante in seama n special de complexitatea
complexitatea contractului i de timpul necesar pentru contractului i de timpul necesar pentru pregtirea ofertelor, fr a aduce
pregtirea ofertelor, fr a aduce atingere termenelor minime atingere termenelor stabilite de prezentul articol.
prevzute la articolele 27-31.

(2) n cazul n care ofertele pot fi fcute numai dup o vizit (7) n cazul n care, indiferent de motiv, caietul de sarcini i documentele sau
la faa locului sau dup inspectarea la faa locului a informaiile suplimentare, dei solicitate n timp util, nu au fost furnizate n
documentelor aflate la baza documentelor achiziiei, termenele stabilite la articolele 39 i 40 sau n care ofertele nu pot fi formulate
termenele pentru primirea ofertelor, care vor fi mai mari dect dect n urma unei vizite la faa locului sau dup consultarea pe loc a unor
termenele minime prevzute la articolele 27-31, se stabilesc documente anexate la caietul de sarcini, termenele de primire a ofertelor sunt
astfel nct toi operatorii economici interesai s aib prelungite astfel nct toi operatorii economici interesai s poat avea acces la
cunotin de toate informaiile necesare pentru prezentarea toate informaiile necesare pentru formularea ofertelor.
ofertelor.

(3) Autoritile contractante prelungesc termenele pentru


primirea ofertelor, astfel nct toi operatorii economici
interesai s poat avea cunotin de toate informaiile
necesare pentru prezentarea ofertelor, n urmtoarele cazuri:
a. atunci cnd, din indiferent ce motiv, informaiile
suplimentare nu se transmit cu cel puin ase zile nainte de
termenul stabilit pentru primirea ofertelor, dei au fost
solicitate de operatorul economic n timp util. n cazul unei
proceduri accelerate, menionate la articolul 27 alineatul (3)
i la articolul 28 alineatul (6), aceast perioad este de patru
zile;
b. n cazul n care se modific semnificativ documentele
achiziiei.
Durata prelungirii este proporional cu importana
informaiilor sau a modificrii.
n cazul n care informaiile suplimentare nu au fost solicitate
n timp util sau importana lor n vederea pregtirii ofertelor
reprezentative este nesemnificativ, autoritile contractante
nu sunt obligate s prelungeasc termenele.

Seciunea 2
Publicare i transparen

Articolul 48
Anunuri de intenie
(1) Autoritile contractante i pot face cunoscute inteniile Articolul 35
cu privire la achiziiile planificate prin publicarea unui anun Anunuri
de intenie. Anunurile respective conin informaiile
prevzute n anexa V partea B seciunea I. Ele se public fie (1) Autoritile contractante fac cunoscut, prin intermediul unui anun de
de ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene, fie de informare prealabil, publicat de ele sau de Comisie, profilul cumprtorului
ctre autoritile contractante pe profilul lor de cumprtor, prevzut n anexa VIII punctul 2 litera (b):
n conformitate cu anexa VIII punctul 2 litera (b). n cazul n n ceea ce privete bunurile, valoarea total estimat a contractelor sau a
care anunul de intenie este publicat de ctre autoritile acordurilor-cadru pe grupe de produse pe care intenioneaz s le atribuie n
contractante pe profilul lor de cumprtor, acestea notific decursul urmtoarelor 12 luni, n cazul n care valoarea total estimat, innd
publicarea pe profilul lor de cumprtor ctre Oficiul pentru seama de articolele 7 i 9, este egal sau mai mare de 750 000 EUR.
Publicaii al Uniunii Europene n conformitate cu anexa VIII. Autoritile contractante stabilesc grupele de produse fcnd trimitere la
Anunurile respective conin informaiile prevzute n anexa poziiile din CVP;
V partea A. n ceea ce privete serviciile, valoarea total estimat a contractelor sau a
acordurilor-cadru, pentru fiecare categorie de servicii enumerate n anexa II A,
pe care intenioneaz s le atribuie n decursul urmtoarelor 12 luni, n cazul n
care valoarea total estimat, innd seama de articolele 7 i 9, este egal sau
mai mare de 750 000 EUR;
n ceea ce privete lucrrile, caracteristicile eseniale ale contractelor sau ale
acordurilor-cadru pe care intenioneaz s le atribuie i ale cror valori estimate
sunt egale sau mai mari dect pragul prevzut la articolul 7, innd seama de
dispoziiile articolului 9.
Anunurile prevzute la literele (a) i (b) sunt trimise Comisiei sau publicate
pentru profilul cumprtorului n cel mai scurt timp posibil dup nceperea
exerciiului bugetar.
Anunul prevzut la litera (c) este trimis Comisiei sau publicat pentru profilul
cumprtorului n cel mai scurt timp posibil dup decizia de aprobare a
programului n care se nscriu contractele de lucrri sau contractele-cadru pe
care autoritile contractante intenioneaz s le atribuie.
Autoritile contractante care public anunul de informare prealabil privind
profilul cumprtorului trimit Comisiei, pe cale electronic, n conformitate cu
formatul i modalitile de trimitere prevzute de anexa VIII punctul 3, un anun
prin care anun publicarea unui anun de informare prealabil privind un profil
de cumprtor.

85
Publicarea anunurilor prevzute la literele (a), (b) i (c) este obligatorie numai
n cazul n care autoritile contractante au recurs la opiunea de a reduce
termenul de primire a ofertelor n conformitate cu articolul 38 alineatul (4).
Prezentul alineat nu se aplic procedurilor de negociere fr publicarea unui
anun de participare.

Articolul 36
Forma i modalitile de publicare a anunurilor

Anunurile cuprind informaiile menionate de anexa VII A i, dup caz, orice


alt informaie pe care autoritatea contractant o consider util, n forma
formularelor standard adoptate de Comisie n conformitate cu procedura
prevzut la articolul 77 alineatul (2).

(2) Pentru procedurile restrnse i procedurile competitive


cu negociere, autoritile contractante regionale i locale pot
utiliza un anun de intenie ca invitaie la o procedur
concurenial de ofertare, n conformitate cu articolul 26
alineatul (5), cu condiia ca anunul s ndeplineasc toate
condiiile urmtoare:
a. s se refere n mod specific la produsele, lucrrile sau
serviciile care vor face obiectul contractului ce urmeaz s fie
atribuit;
b. s menioneze c atribuirea contractului se va face prin
procedur restrns sau prin procedur competitiv cu
negociere, fr publicarea ulterioar a unei invitaii la
procedura concurenial de ofertare, i s i invite pe
operatorii economici interesai s i exprime interesul n
scris;
c. s conin, n plus fa de informaiile prevzute n anexa
V partea B seciunea I, informaiile prevzute n anexa V
partea B seciunea II;
d. s fi fost trimis n vederea publicrii ntr-o perioad
cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data trimiterii
invitaiei menionate la articolul 54 alineatul (1).
Aceste anunuri nu se public pe profilul de cumprtor. Cu
toate acestea, publicarea suplimentar la nivel naional, n
conformitate cu articolul 52, dac este cazul, poate fi realizat
pe un profil de cumprtor.
Perioada acoperit de anunul de intenie este de maxim 12
luni de la data la care anunul este transmis spre publicare. Cu
toate acestea, n cazul contractelor de achiziii publice care au
ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice, anunul de
intenie menionat la articolul 75 alineatul (1) litera (b) poate
acoperi o perioad mai lung de 12 luni.

Articolul 49
Anunurile de participare
Anunurile de participare se utilizeaz ca mijloc de invitaie Articolul 35
la procedura concurenial de ofertare pentru toate Anunuri
procedurile, fr a aduce atingere articolului 26 alineatul (5)
al doilea paragraf i articolului 32. Anunurile de participare (2) Autoritile contractante care doresc s atribuie un contract de achiziii
conin informaiile prevzute n anexa V partea C i se publice sau un acord-cadru printr-o procedur deschis, restrns sau, n
public n conformitate cu articolul 51. condiiile prevzute la articolul 30, printr-o procedur de negociere prin
publicarea unui anun de participare sau, n condiiile prevzute la articolul 29,
printr-un dialog competitiv, i fac cunoscut intenia prin intermediul unui
anun de participare.

Articolul 36
Forma i modalitile de publicare a anunurilor

(1) Anunurile cuprind informaiile menionate de anexa VII A i, dup caz,


orice alt informaie pe care autoritatea contractant o consider util, n forma
formularelor standard adoptate de Comisie n conformitate cu procedura
prevzut la articolul 77 alineatul (2).

Articolul 50
Anunurile de atribuire a
contractelor
(1) n termen de cel mult 30 de zile de la ncheierea unui Articolul 36
contract sau a unui acord-cadru, care urmeaz deciziei de Forma i modalitile de publicare a anunurilor
atribuire sau de ncheiere, autoritile contractante trimit un
anun de atribuire privind rezultatele procedurii de achiziie.

86
Anunurile respective conin informaiile prevzute n anexa (1) Anunurile cuprind informaiile menionate de anexa VII A i, dup caz,
V partea D i se public n conformitate cu articolul 51. orice alt informaie pe care autoritatea contractant o consider util, n forma
formularelor standard adoptate de Comisie n conformitate cu procedura
(2) n cazul n care invitaia la procedura concurenial de prevzut la articolul 77 alineatul (2).
ofertare pentru contractul n cauz a fost fcut sub forma
unui anun de intenie i autoritatea contractant a hotrt c Articolul 35
nu va atribui alte contracte pe parcursul perioadei vizate de Anunuri
anunul de intenie, anunul de atribuire a contractului conine (4) (paragraful unu) Autoritile contractante care au atribuit un contract de
o meniune specific n acest sens. achiziii publice sau au ncheiat un acord-cadru trimit un anun privind
n cazul acordurilor-cadru ncheiate n conformitate cu rezultatele procedurii de atribuire n termen de cel mult 48 de zile de la
articolul 33, autoritile contractante nu sunt obligate s atribuirea contractului sau de la ncheierea acordului-cadru.
trimit un anun privind rezultatele procedurii de achiziie
pentru fiecare contract bazat pe acordul-cadru. Statele (paragraful doi) n cazul acordurilor-cadru ncheiate n conformitate cu
membre pot impune autoritilor contractante s grupeze articolul 32, autoritile contractante nu sunt obligate s trimit un anun privind
trimestrial anunurile privind rezultatele procedurii de rezultatele procedurii de atribuire a fiecrui contract bazat pe acordul-cadru.
achiziie pentru contractele ntemeiate pe acordul-cadru. n
acest caz, autoritile contractante trimit anunurile grupate n (paragraful trei) Autoritile contractante trimit un anun privind rezultatele
termen de 30 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru. procedurii de atribuire a contractelor bazate pe un sistem dinamic de achiziie
n termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea fiecrui contract. Cu toate
(3) Autoritile contractante transmit un anun de atribuire a acestea, autoritile contractante pot regrupa respectivele anunuri n mod
contractului n termen de 30 de zile de la atribuirea fiecrui trimestrial. n acest caz, trimit respectivele anunuri regrupate n termen de cel
contract bazat pe un sistem dinamic de achiziii. Acestea pot mult 48 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru.
grupa ns respectivele anunuri trimestrial. n acest caz,
acestea trimit anunurile grupate n termen de 30 de zile de la
ncheierea fiecrui trimestru.

(4) Anumite informaii privind atribuirea contractului sau (paragraful cinci) Se poate ca unele informaii privind atribuirea contractului
ncheierea acordului-cadru pot s nu fie publicate n cazul n sau ncheierea acordului-cadru s nu fie publicate, n cazul n care dezvluirea
care dezvluirea lor ar mpiedica aplicarea legii sau ar fi lor ar mpiedica punerea n aplicare a legislaiei, ar fi contrar interesului public,
contrar n alt mod interesului public, sau ar aduce atingere ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici
intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator publici sau privai sau ar aduce atingere concurenei loiale ntre acetia.
economic public sau privat, sau ar putea aduce atingere
concurenei loiale ntre operatorii economici.

Articolul 51
Forma i modalitile de publicare
a anunurilor
(1) Anunurile menionate la articolele 48, 49 i 50 includ Articolul 79
informaiile prevzute n anexa V n formatul formularelor Modificri
standard, inclusiv al formularelor standard de corrigendum.
Comisia stabilete formularele standard prin intermediul Comisia poate modifica, n conformitate cu procedura prevzut la articolul 77
actelor de punere n aplicare. Respectivele acte de punere n alineatul (2):
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de consultare (a) modalitile tehnice ale metodelor de calcul prevzute la articolul 78
menionat la articolul 89 alineatul (2). alineatul (1) al doilea paragraf i alineatul (3);

Articolul 36
Forma i modalitile de publicare a anunurilor

(1) Anunurile cuprind informaiile menionate de anexa VII A i, dup caz,


orice alt informaie pe care autoritatea contractant o consider util, n forma
formularelor standard adoptate de Comisie n conformitate cu procedura
prevzut la articolul 77 alineatul (2).

(2) Anunurile menionate la articolele 48, 49 i 50 se Anunurile trimise Comisiei de autoritile contractante sunt transmise fie pe
elaboreaz, se transmit prin mijloace electronice Oficiului cale electronic, n conformitate cu formatul i modalitile de transmitere
pentru Publicaii al Uniunii Europene i se public n menionate n anexa VIII punctul 3, fie prin alte mijloace. n cazul n care se
conformitate cu anexa VIII. Anunurile se public n termen recurge la procedura accelerat prevzut la articolul 38 alineatul (8),
de cel mult cinci zile de la data trimiterii. Costurile de anunurile trebuie trimise fie prin fax, fie pe cale electronic, n conformitate
publicare a anunurilor de ctre Oficiul pentru Publicaii al cu formatul i modalitile de transmitere menionate de anexa VIII punctul 3.
Uniunii Europene sunt suportate de Uniune.
Anunurile se public n conformitate cu caracteristicile tehnice de publicare
menionate de anexa VIII punctul 1 literele (a) i (b).
Anunurile trimise pe cale electronic, n conformitate cu formatul i
modalitile de transmitere menionate de anexa VIII punctul 3, se public n
termen de cel mult cinci zile de la data trimiterii.

Anunurile care nu sunt trimise pe cale electronic n conformitate cu formatul


i modalitile de transmitere menionate de anexa VIII punctul 3 se public n
termen de cel mult doisprezece zile de la data trimiterii sau, n cazul procedurii
accelerate prevzute la articolul 38, n termen de cel mult cinci zile de la data
trimiterii.

(paragraful doi) Cheltuielile de publicare a respectivelor anunuri de ctre


Comisiei sunt suportate de Comisie.

87
(3) Anunurile menionate la articolele 48, 49 i 50 se public (paragraful unu) Anunurile de participare se public integral n una
integral n limba (limbile) oficial (oficiale) ale instituiilor din limbile oficiale ale Comunitii, aleas de autoritatea contractant,
Uniunii aleas (alese) de autoritatea contractant. Aceast versiunea n limba original fiind singura autentic. Un rezumat al elementelor
versiune lingvistic sau aceste versiuni lingvistice este importante din fiecare anun se public n celelalte limbi oficiale.
singura autentic (sunt singurele autentice). Un rezumat al
elementelor importante din fiecare anun se public n
celelalte limbi oficiale ale instituiilor Uniunii.

(4) Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene se asigur


c textul integral i rezumatul anunurilor de intenie
menionate la articolul 48 alineatul (2) i ale invitaiilor la
proceduri concureniale de ofertare care prevd un sistem
dinamic de achiziii, astfel cum este prevzut la articolul 34
alineatul (4) litera (a), continu s fie publicate:
a. n cazul anunurilor de intenie, timp de 12 luni sau pn la
primirea unui anun de atribuire a contractului, conform
dispoziiilor de la articolul 50, care s indice c nu se vor
atribui alte contracte pe parcursul perioadei de 12 luni vizate
de invitaia la procedura concurenial de ofertare. Cu toate
acestea, n cazul contractelor de achiziii publice care au ca
obiect servicii sociale i alte servicii specifice, anunul de
intenie menionat la articolul 75 alineatul (1) litera (b)
continu s fie publicat pn la sfritul perioadei sale de
valabilitate indicat iniial sau pn la primirea unui anun de
atribuire a contractului, conform dispoziiilor de la articolul
50, care s indice c nu se vor atribui alte contracte pe
parcursul perioadei vizate de invitaia la procedura
concurenial de ofertare;
b. n cazul invitaiilor la proceduri concureniale de ofertare
care prevd instituirea unui sistem dinamic de achiziii, pe
durata perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii.

(5) Autoritile contractante sunt n msur s prezinte (7) Autoritile contractante trebuie s poat dovedi data trimiterii anunurilor.
dovedeasc data trimiterii anunurilor.

Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene i transmite (8) Comisia confirm autoritii contractante publicarea informaiilor trimise,
autoritii contractante o confirmare de primire a anunului i menionnd data publicrii. Confirmarea constituie dovada publicrii.
de publicare a informaiilor trimise, menionnd data
publicrii. Aceast confirmare constituie dovada publicrii.

(6) Autoritile contractante pot publica anunuri privind Articolul 37


contracte de achiziii publice a cror publicare nu este Publicarea neobligatorie
obligatorie n temeiul prezentei directive, cu condiia ca
aceste anunuri s fie transmise Oficiului pentru Publicaii al Autoritile contractante pot publica, n conformitate cu articolul 36, anunurile
Uniunii Europene prin mijloace electronice, n conformitate privind contractele de achiziii publice a cror publicare nu este obligatorie n
cu formatul i modalitile de transmitere indicate n anexa temeiul prezentei directive.
VIII.

Articolul 52
Publicarea la nivel naional
(1) Anunurile prevzute la articolele 48, 49 i 50 i
informaiile pe care le conin nu se public la nivel naional
nainte de publicarea n conformitate cu articolul 51. Cu toate Articolul 36
acestea, publicarea se poate face n orice caz la nivel naional Forma i modalitile de publicare a anunurilor
atunci cnd autoritile contractante nu au fost notificate cu Anunurile i coninutul acestora nu pot fi publicate la nivel naional nainte de
privire la publicare n termen de 48 de ore de la confirmarea data la care sunt trimise Comisiei.
primirii anunului n conformitate cu articolul 51.

(2) Anunurile publicate la nivel naional nu cuprind alte Anunurile publicate la nivel naional nu trebuie s cuprind alte
informaii dect cele incluse n anunurile trimise Oficiului informaii dect cele cuprinse n anunurile trimise Comisiei sau publicate
pentru Publicaii al Uniunii Europene sau publicate pe un pentru un profil de cumprtor n conformitate cu articolul 35 alineatul (1)
profil de cumprtor, dar menioneaz data la care anunul a primul paragraf i trebuie s menioneze data la care anunul a fost trimis
fost trimis Oficiului pentru Publicaii al Uniunii Europene sau Comisiei sau data publicrii pentru profilul cumprtorului.
data publicrii acestuia pe profilul cumprtorului.
Anunurile de informare prealabil nu pot fi publicate pentru un profil
(3) Anunurile de intenie nu se public pe un profil de de cumprtor nainte de data trimiterii la Comisie a anunului de publicare a
cumprtor nainte de transmiterea ctre Oficiul pentru acestora sub aceast form i trebuie s menioneze data respectivei trimiteri.
Publicaii al Uniunii Europene a anunului privind publicarea
lor n aceast form. Ele menioneaz data acestei trimiteri.

Articolul 53

88
Disponibilitatea n format
electronic a documentelor
achiziiei
(1) Autoritile contractante ofer acces liber, direct, total i Articolul 38
gratuit, prin mijloace electronice, la documentele achiziiei de Termene de primire a cererilor de participare i a ofertelor
la data publicrii unui anun n conformitate cu articolul 51
sau de la data la care a fost trimis o invitaie pentru (6) Termenele de primire a ofertelor prevzute la alineatul (2) i la alineatul (3)
confirmarea interesului. Textul anunului sau al invitaiei litera (b) pot fi reduse cu 5 zile n cazul n care autoritatea contractant asigur,
pentru confirmarea interesului specific adresa de internet la pe cale electronic i ncepnd de la data publicrii anunului n conformitate
care sunt disponibile documentele achiziiei. cu anexa VIII, accesul liber, direct i total la caietul de sarcini i la orice
n cazul n care nu poate fi oferit acces liber, direct, total i documente suplimentare, menionnd n textul anunului adresa de Internet la
gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale care pot fi consultate respectivele documente.
achiziiei, dintr-unul dintre motivele prevzute la articolul 22
alineatul (1) al doilea paragraf, autoritile contractante pot Aceast reducere se poate cumula cu cea prevzut la alineatul (5).
indica n anun sau n invitaia pentru confirmarea interesului
c documentele achiziiei n cauz vor fi transmise prin alte
mijloace dect mijloace electronice, n conformitate cu
alineatul (2) din prezentul articol. n acest caz, termenul de
depunere a ofertelor se prelungete cu cinci zile, cu excepia
cazurilor de urgen demonstrate n mod corespunztor
menionate la articolul 27 alineatul (3), articolul 28 alineatul
(6) i articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf.
n cazul n care nu poate fi oferit acces liber, direct, total i
gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale
achiziiei, deoarece autoritile contractante intenioneaz s
aplice articolul 21 alineatul (2) din prezenta directiv, acestea
indic n anun sau n invitaia pentru confirmarea interesului
ce msuri menite s protejeze natura confidenial a
informaiilor solicit i modul n care se poate obine accesul
la documentele n cauz. n acest caz, termenul de depunere
a ofertelor se prelungete cu cinci zile, cu excepia cazurilor
de urgen demonstrate n mod corespunztor menionate la
articolul 27 alineatul (3), articolul 28 alineatul (6) i articolul
29 alineatul (1) al patrulea paragraf.

(2) Cu condiia s fi fost solicitate n timp util, autoritile Articolul 39


contractante furnizeaz cu cel puin ase zile nainte de Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente i informaii suplimentare
termenul stabilit pentru primirea ofertelor tuturor ofertanilor
care particip la procedura de achiziie informaii (2) Informaiile suplimentare privind caietele de sarcini i documentele
suplimentare privind caietul de sarcini i orice documente suplimentare sunt comunicate de autoritile contractante sau de serviciile
suplimentare. n cazul unei proceduri accelerate, menionate competente cu cel mult ase zile nainte de termenul stabilit pentru primirea
la articolul 27 alineatul (3) i la articolul 28 alineatul (6), ofertelor, n cazul n care au fost solicitate n timp util.
aceast perioad este de patru zile.

Articolul 54 Articolul 40
Invitaiile ctre candidai Invitaii de prezentare a ofertelor, de
participare la dialog sau de negociere
(1) n cadrul procedurilor restrnse, al procedurilor de dialog
competitiv, al parteneriatelor pentru inovare i al procedurilor (1) n procedurile restrnse, dialogul competitiv i procedurile de negociere cu
competitive cu negociere, autoritile contractante invit publicarea unui anun de participare n sensul articolului 30, autoritile
simultan i n scris candidaii selectai s i depun ofertele contractante invit simultan i n scris candidaii selectai s i prezinte ofertele
sau, n cazul dialogului competitiv, s participe la dialog. sau s negocieze sau, n cazul dialogului competitiv, s participe la dialog.
n cazul n care se utilizeaz un anun de intenie ca invitaie
la procedura concurenial de ofertare, n conformitate cu
articolul 48 alineatul (2), autoritile contractante i invit
simultan i n scris pe operatorii economici care i-au
exprimat interesul s confirme meninerea n continuare a
acestui interes.

(2) Invitaiile menionate la alineatul (1) de la prezentul (2) Invitaia adresat candidailor cuprinde:
articol includ o trimitere la adresa electronic unde au fost
puse la dispoziie direct, prin mijloace electronice, fie un exemplar din caietul de sarcini sau din documentul descriptiv i din orice
documentele achiziiei. Invitaiile sunt nsoite de document suplimentar,
documentele achiziiei, n cazul n care aceste documente nu
au fcut obiectul accesului liber, direct, total i gratuit, din fie o trimitere pentru accesarea caietului de sarcini i a altor documente
motivele prevzute la articolul 53 alineatul (1) al doilea sau menionate la prima liniu, n cazul n care sunt disponibile n mod direct pe
al treilea paragraf, i nu au fost deja puse la dispoziie n alt cale electronic, n conformitate cu articolul 38 alineatul (6).
mod. n plus, invitaiile menionate la alineatul (1) de la
prezentul articol includ informaiile prevzute n anexa IX.

89
Articolul 55 Articolul 41
Informarea candidailor i a Informarea candidailor i ofertanilor
ofertanilor
(1) Autoritile contractante informeaz ct mai curnd (1) Autoritile contractante informeaz n cel mai scurt timp pe candidai i pe
posibil pe fiecare candidat i ofertant cu privire la deciziile ofertani cu privire la deciziile luate n ceea ce privete ncheierea unui acord-
luate n ceea ce privete ncheierea unui acord-cadru, cadru, atribuirea unui contract sau admiterea ntr-un sistem dinamic de
atribuirea contractului sau admiterea ntr-un sistem dinamic achiziie, inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis s renune la
de achiziii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza ncheierea unui acord-cadru, la atribuirea unui contract pentru care lansaser o
oricrei decizii de a nu ncheia un acord-cadru, de a nu atribui invitaie de participare i s reia procedura sau la aplicarea unui sistem dinamic
un contract pentru care s-a lansat o invitaie la procedura de achiziie; n cazul n care autoritilor contractante li se solicit acest lucru,
concurenial de ofertare, de a reia procedura ori de a nu informaiile sunt furnizate n scris.
implementa un sistem dinamic de achiziii.

(2) La cererea candidatului sau a ofertantului interesat, (2) La cererea prii n cauz, autoritatea contractant comunic n cel mai scurt
autoritile contractante, ct mai curnd posibil i n orice caz timp:
n termen de 15 zile de la primirea unei cereri scrise, fiecrui candidat respins, motivele respingerii candidaturii sale,
comunic: fiecrui ofertant respins, motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, n cazurile
a. fiecrui candidat respins, motivele respingerii cererii de prevzute la articolul 23 alineatele (4) i (5), motivele deciziei de neechivalen
participare; sau motivele deciziei conform creia lucrrile, bunurile sau serviciile nu
b. fiecrui ofertant respins, motivele respingerii ofertei sale, corespund performanelor sau cerinelor funcionale,
inclusiv, n cazurile prevzute la articolul 42 alineatele (5) i fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil, caracteristicile i
(6), motivele deciziei de neechivalare sau motivele deciziei avantajele referitoare la oferta selectat, precum i numele adjudecatarului sau
conform creia lucrrile, produsele sau serviciile nu al prilor la acordul-cadru.
corespund cerinelor funcionale sau de performan; Termenele nu pot depi n nici unul dintre cazuri 15 zile de la data primirii
c. fiecrui ofertant care a prezentat o ofert admisibil, unei cereri scrise.
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei selectate,
precum i numele ofertantului ctigtor sau al prilor la
acordul-cadru;
d. fiecrui ofertant care a fcut o ofert admisibil, informaii
referitoare la desfurarea i progresul negocierilor i al
dialogului cu ofertanii.

(3) Autoritile contractante pot decide s nu comunice (3) Cu toate acestea, autoritile contractante pot decide s nu comunice
anumite informaii prevzute la alineatele (1) i (2) privind anumite informaii privind atribuirea contractelor, ncheierea acordurilor-cadru
atribuirea contractului, ncheierea acordului-cadru sau sau admiterea ntr-un sistem dinamic de achiziie, prevzute la alineatul (1), n
admiterea ntr-un sistem dinamic de achiziii, n cazul n care cazurile n care dezvluirea respectivelor informaii ar mpiedica punerea n
dezvluirea respectivelor informaii ar mpiedica asigurarea aplicare a legislaiei, ar fi contrar interesului public, ar aduce atingere
aplicarea legii sau ar fi contrar interesului public, ar aduce intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici publici sau privai
atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit sau ar aduce atingere concurenei loiale ntre acetia.
operator economic public sau privat, sau ar aduce atingere
concurenei loiale dintre operatorii economici.

Seciunea 3
Selecia participanilor i atribuirea contractelor

Articolul 56
Principii generale
(1) Contractele se atribuie pe baza criteriilor prevzute n Articolul 44
conformitate cu articolele 67-69, sub rezerva verificrii de Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
ctre autoritatea contractant, n conformitate cu articolele contractelor
59-61, a ndeplinirii tuturor urmtoarelor condiii: (1) Contractele se atribuie pe baza criteriilor prevzute la articolele 53 i 55,
a. oferta este conform cu cerinele, condiiile i criteriile innd seama de articolul 24, dup verificarea respectrii cerinelor pentru
stabilite n anunul de participare sau n invitaia pentru operatorii economici care nu au fost respini n temeiul articolelor 45 i 46,
confirmarea interesului i n documentele achiziiei, innd realizat de autoritile contractante conform criteriilor referitoare la
cont, dup caz, de dispoziiile de la articolul 45; capacitatea economic i financiar, la cunotinele sau capacitile
b. oferta a fost prezentat de un ofertant care nu este exclus profesionale i tehnice prevzute la articolele 47-52 i, dup caz, n
n conformitate cu articolul 57 i care ndeplinete criteriile conformitate normelor i criteriilor nediscriminatorii prevzute la alineatul (3).
de selecie prevzute de autoritatea contractant n
conformitate cu articolul 58 i, dac este cazul, regulile i
criteriile nediscriminatorii menionate la articolul 65.
Autoritile contractante pot decide s nu atribuie un contract
ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoas din punct
de vedere economic, dac stabilesc c oferta nu este conform
cu obligaiile aplicabile menionate la articolul 18 alineatul
(2).

(2) n cazul procedurilor deschise, autoritile contractante


pot decide s examineze ofertele nainte de a verifica absena
motivelor de excludere i ndeplinirea criteriilor de selecie n
conformitate cu articolele 57-64. Atunci cnd fac uz de
aceast posibilitate, acestea se asigur c verificarea lipsei
motivelor de excludere i a ndeplinirii criteriilor de selecie
se realizeaz n mod imparial i transparent, astfel nct s
nu se atribuie contracte unui ofertant care ar fi trebuit exclus

90
n conformitate cu articolul 57 sau care nu ndeplinete
criteriile de selecie stabilite de autoritatea contractant.
Statele membre pot exclude utilizarea procedurii de la primul
paragraf pentru anumite tipuri de achiziii publice sau
circumstane specifice sau pot s o limiteze la aceasta.

(3) n cazul n care informaiile sau documentele care trebuie


depuse de ctre operatorii economici sunt sau par a fi
incomplete sau eronate, sau n cazul n care lipsesc anumite
documente, autoritile contractante pot, cu excepia unor
dispoziii contrare din dreptul intern de punere n aplicare a
prezentei directive, s solicite operatorilor economici n
cauz s prezinte, s suplimenteze, s clarifice sau s
completeze informaiile sau documentele relevante ntr-un
termen adecvat, cu condiia ca astfel de solicitri s fie
realizate respectnd pe deplin principiile egalitii de
tratament i transparenei.

(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n


conformitate cu articolul 87 pentru modificarea listei din
anexa X, n cazul n care acest lucru este necesar, n vederea
adugrii noilor acorduri internaionale care au fost ratificate
de toate statele membre sau n cazul n care acordurile
internaionale existente menionate nu mai sunt ratificate de
ctre toate statele membre sau sunt n vreun fel modificate,
de exemplu n ceea ce privete domeniul de aplicare,
coninutul sau denumirea.

Subseciunea 1
Criterii de selecie calitativ

Articolul 57
Motive de excludere
(1) Autoritile contractante exclud un operator economic de Articolul 45
la participarea la o procedur de achiziii publice n cazul n Situaia personal a candidatului sau a ofertantului
care au stabilit, prin verificare n conformitate cu articolele (1) Orice candidat sau ofertant care a fcut obiectul unei condamnri pronunate
59, 60 i 61, sau au cunotin n alt mod c operatorul printr-o hotrre definitiv, de care autoritatea contractant are cunotin, este
economic respectiv a fcut obiectul unei condamnri exclus de la participarea la o procedur de atribuire a unui contract de achiziii
pronunate printr-o hotrre definitiv, pentru unul dintre publice, din unul sau mai multe dintre urmtoarele motive:
urmtoarele motive: (a) participarea la o organizaie criminal, n sensul articolului 2 alineatul
a. participarea la o organizaie criminal, n sensul articolului (1) din Aciunea comun 8/773/JAI a Consiliului;
2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (32); (b) corupie, n sensul articolului 3 din Actul Consiliului din 26 mai 1997
b. corupie, aa cum este definit la articolul 3 din Convenia i respectiv n sensul articolului 3 alineatul (1) din Aciunea comun
privind lupta mpotriva corupiei care implic funcionari ai 98/742/JAI a Consiliului;
Comunitilor Europene sau funcionari ai statelor membre (c) fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind protecia
ale Uniunii Europene (33) i la articolul 2 alineatul (1) din intereselor financiare ale Comunitilor Europene;
Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (34), sau aa cum (d) splare de bani, n sensul articolului 1 din Directiva 91/308/CEE a
este definit n legislaia intern a autoritii contractante sau Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului
a operatorului economic; financiar n scopul splrii banilor.
c. fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind Statele membre precizeaz, n temeiul dreptului intern i cu respectarea
protejarea intereselor financiare ale Comunitilor dreptului comunitar, condiiile de aplicare a prezentului alineat.
Europene (35); Statele membre pot prevedea o derogare de la obligaia prevzut la primul
d. infraciuni teroriste sau infraciuni legate de activitile paragraf pentru cerinele imperative de interes general.
teroriste, aa cum sunt definite la articolul 1, respectiv la n scopul punerii n aplicare a prezentului alineat, autoritile contractante
articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a solicit candidailor sau ofertanilor, dup caz, s furnizeze documentele
Consiliului (36), sau instigare, complicitate sau tentativ de a prevzute la alineatul (3) i se pot adresa autoritilor competente, n cazul n
svri o infraciune, n sensul articolului 4 din respectiva care au incertitudini n ceea ce privete situaia personal a respectivilor
decizie-cadru; candidai/ofertani, pentru a obine informaii pe care le consider necesare
e. splare de bani sau finanarea terorismului, aa cum sunt privind situaia personal a acestora. n cazul n care informaiile se refer la un
definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a candidat sau ofertant stabilit n alt stat membru dect cel al autoritii
Parlamentului European i a Consiliului (37) contractante, autoritatea contractant poate solicita cooperarea autoritilor
f. exploatarea prin munc a copiilor i alte forme de trafic de competente. n conformitate cu legislaia intern a statului membru n care sunt
persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva stabilii candidaii sau ofertanii, solicitrile se refer la persoane fizice i
2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului (38) persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice
Obligaia de a exclude un operator economic se aplic i n persoan cu putere de reprezentare, de decizie sau de control n ceea ce privete
cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre candidatul sau ofertantul.
definitiv este membru al organismului de administrare, de
conducere sau de control al respectivului operator economic
sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control n
cadrul acestuia.

(2) Un operator economic este exclus de la participarea la o (2) Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic:
procedur de achiziie public n cazul n care autoritatea (e) care nu i-a ndeplinit obligaiile privind plata contribuiilor la
contractant are cunotin de faptul c operatorul economic asigurrile sociale, n conformitate cu dispoziiile legale ale rii n
i-a nclcat obligaiile privind plata impozitelor sau a care este stabilit sau ale rii autoritii contractante;

91
contribuiilor la asigurrile sociale i n cazul n care acest (f) care nu i-a ndeplinit obligaiile privind plata impozitelor i
lucru a fost stabilit printr-o hotrre judectoreasc sau taxelor, n conformitate cu dispoziiile legale ale rii n care este
decizie administrativ avnd caracter definitiv i obligatoriu, stabilit sau ale rii autoritii contractante;
n conformitate cu dispoziiile legale ale rii n care acesta
este stabilit sau cu cele ale statului membru al autoritii
contractante.
n plus, autoritile contractante pot exclude sau li se poate
solicita de ctre statele membre s exclud de la participarea
la o procedur de achiziie un operator economic n cazul n
care autoritatea contractant poate demonstra prin orice
mijloace adecvate c operatorul economic i-a nclcat
obligaiile privind plata impozitelor sau a contribuiilor la
asigurrile sociale.
Prezentul alineat nu se mai aplic n cazul n care operatorul
economic i-a ndeplinit obligaiile pltind impozitele sau
contribuiile la asigurrile sociale datorate sau ncheind un
aranjament cu caracter obligatoriu n vederea plii acestora,
inclusiv, dup caz, a eventualelor dobnzi acumulate sau a
amenzilor.

(3) Statele membre pot prevedea o derogare de la excluderea (1) (paragraful doi) Statele membre precizeaz, n temeiul dreptului intern i cu
obligatorie prevzut la alineatele (1) i (2), n mod respectarea dreptului comunitar, condiiile de aplicare a prezentului alineat.
excepional, pentru cerine imperative de interes public,
precum sntatea public sau protecia mediului.
Statele membre pot prevedea, de asemenea, o derogare de la
excluderea obligatorie prevzut la alineatul (2) n cazul n
care o excludere ar fi n mod evident disproporionat, mai
ales atunci cnd sunt nepltite doar sume minore din impozite
sau contribuii la asigurrile sociale sau atunci cnd
operatorul economic a fost informat cu privire la suma exact
datorat n urma nclcrii obligaiilor sale legate de plata
impozitelor sau a contribuiilor la asigurrile sociale ntr-un
moment n care nu a avut posibilitatea s ia msurile
prevzute la alineatul (2) al treilea paragraf nainte de
expirarea termenului pentru solicitarea participrii sau, n
proceduri deschise, a termenului pentru depunerea ofertei.

(4) Autoritile contractante pot exclude sau statele membre (2) Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic:
le pot solicita acestora s exclud de la participarea la o (a) care este n stare de faliment, de lichidare, de ncetare a activitii, de
procedur de achiziie public orice operator economic aflat administrare judiciar sau de concordat preventiv sau n orice alt
n oricare din urmtoarele situaii: situaie analoag ce rezult n urma unei proceduri similare n temeiul
a. n cazul n care autoritatea contractant poate demonstra actelor cu putere de lege de drept intern;
prin orice mijloc adecvat o nclcare a obligaiilor aplicabile (b) care face obiectul unei proceduri de declarare a falimentului, de
menionate la articolul 18 alineatul (2); administrare judiciar, de lichidare, de concordat preventiv sau al
b. dac operatorul economic este n stare de faliment sau n oricrei alte proceduri similare n temeiul actelor cu putere de lege de
situaie de insolven sau de lichidare, de administrare drept intern;
judiciar, de concordat preventiv, de ncetare a activitii sau (c) care a fcut obiectul unei hotrri cu autoritate de lucru judecat, n
n orice alt situaie similar care rezult n urma unei conformitate cu dispoziiile legale ale rii, privind o fapt care aduce
proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia i atingere eticii profesionale;
reglementrile naionale; (d) care s-a fcut vinovat de o grav abatere profesional, dovedit prin
c. dac autoritatea contractant poate demonstra prin mijloace orice mijloace pe care autoritile contractante le pot justifica;
adecvate c operatorul economic se face vinovat de o abatere (e) care nu i-a ndeplinit obligaiile privind plata contribuiilor la
profesional grav, care pune sub semnul ntrebrii asigurrile sociale, n conformitate cu dispoziiile legale ale rii n
integritatea sa; care este stabilit sau ale rii autoritii contractante;
d. dac autoritatea contractant are suficiente indicii (f) care nu i-a ndeplinit obligaiile privind plata impozitelor i taxelor,
plauzibile pentru a demonstra c operatorul economic a n conformitate cu dispoziiile legale ale rii n care este stabilit sau
ncheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz ale rii autoritii contractante;
denaturarea concurenei; (g) care s-a fcut grav vinovat de declaraii false prin furnizarea
e. dac un conflict de interese n sensul articolului 24 nu poate informaiilor solicitate n temeiul prezentei seciuni sau care nu a
fi remediat efectiv prin alte msuri mai puin intruzive; furnizat respectivele informaii.
f. n cazul n care o denaturare a concurenei din cauza Statele membre precizeaz, n temeiul dreptului intern i prin respectarea
participrii anterioare a operatorilor economici la pregtirea dreptului comunitar, condiiile de aplicare a prezentului alineat.
procedurii de achiziii, astfel cum se menioneaz la articolul
41, nu poate fi remediat prin alte msuri mai puin intruzive;
g. dac operatorul economic a dat dovad de deficiene
semnificative sau persistente la ndeplinirea unei cerine de
fond prevzute de un contract de achiziii publice anterior, de
un contract anterior ncheiat cu o entitate contractant sau de
un contract de concesiune anterior care au dus la ncetarea
anticipat a respectivului contract anterior, daune-interese
sau alte sanciuni comparabile;
h. n cazul n care operatorul economic s-a fcut grav vinovat
de declaraii false la furnizarea informaiilor necesare pentru
verificarea absenei motivelor de excludere sau a ndeplinirii
criteriilor de selecie, nu a divulgat aceste informaii sau nu
este n msur s prezinte documentele justificative solicitate
n conformitate cu articolul 59; sau

92
i. n cazul n care operatorul economic a ncercat s
influeneze n mod nepermis procesul decizional al autoritii
contractante, s obin informaii confideniale care i-ar putea
conferi avantaje necuvenite n cadrul procedurii de achiziii
publice sau s furnizeze din neglijen informaii false care
pot avea o influen semnificativ asupra deciziilor privind
excluderea, selecia i atribuirea.
n pofida literei (b) de la primul paragraf, statele membre pot
solicita sau pot dispune posibilitatea pentru autoritatea
contractant de a nu exclude un operator economic care se
afl ntr-una dintre situaiile menionate la litera respectiv
atunci cnd autoritatea contractant a stabilit c operatorul
economic n cauz va fi capabil s execute contractul, innd
cont de normele naionale aplicabile i de msurile privind
continuarea activitii n cazul situaiilor menionate la litera
(b).

(5) Autoritile contractante exclud, n orice moment n


cursul procedurii, un operator economic n cazul n care se
constat c acesta se afl, avnd n vedere faptele comise sau
omise, fie nainte, fie n cursul procedurii, n una dintre
situaiile menionate la alineatele (1) i (2).
n orice moment n cursul procedurii, autoritile contractante
pot s exclud sau statele membre le pot solicita s exclud
un operator economic n cazul n care se constat c
operatorul economic se afl, avnd n vedere faptele comise
sau omise, fie nainte, fie n cursul procedurii, n una dintre
situaiile menionate la alineatul (4).

(6) Orice operator economic care se afl n una dintre


situaiile menionate la alineatele (1) i (4) poate furniza
dovezi care s arate c msurile luate de operatorul economic
sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea acestuia, n
ciuda existenei unui motiv relevant de excludere. Dac astfel
de dovezi sunt considerate suficiente, operatorul economic n
cauz nu este exclus de la procedura de achiziie.
n acest scop, operatorul economic dovedete c a pltit sau
s-a angajat s plteasc o compensaie n ceea ce privete
eventualele prejudicii cauzate prin infraciune sau prin
abatere, c a clarificat complet faptele i mprejurrile,
coopernd activ cu autoritile nsrcinate cu investigaia i
c a luat msuri concrete la nivel tehnic, organizaional i n
materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi
infraciuni sau abateri.
Msurile luate de ctre operatorii economici sunt evaluate
innd seama de gravitatea i de circumstanele particulare ale
infraciunii sau ale abaterii. n cazul n care msurile sunt
considerate insuficiente, operatorul economic primete o
expunere a motivelor respectivei decizii.
Un operator economic care a fost exclus prin hotrre
definitiv de la participarea la procedurile de achiziii publice
sau de atribuire de concesiuni nu are dreptul s fac uz de
posibilitatea prevzut n temeiul prezentului alineat n
statele membre n care hotrrea produce efecte n timpul
perioadei de excludere care rezult din respectiva hotrre.

(7) Prin intermediul unui act legislativ sau administrativ Art. 45 (1) (paragraful doi) Statele membre precizeaz, n temeiul dreptului
naional i cu respectarea dreptului Uniunii, statele membre intern i cu respectarea dreptului comunitar, condiiile de aplicare a prezentului
precizeaz condiiile de aplicare a prezentului articol. Acestea alineat
stabilesc, n special, perioada maxim de excludere dac (2) (paragraful doi) Statele membre precizeaz, n temeiul dreptului intern i
operatorul economic nu ia niciun fel de msuri, astfel cum prin respectarea dreptului comunitar, condiiile de aplicare a prezentului
este prevzut la alineatul (6), pentru a-i demonstra alineat.
fiabilitatea. n cazul n care perioada de excludere nu a fost
stabilit prin hotrre definitiv, respectiva perioad nu
trebuie s depeasc cinci ani de la data condamnrii
pronunate prin hotrrea definitiv, n cazurile menionate la
alineatul (1), i trei ani de la data evenimentului relevant, n
cazurile prevzute la alineatul (4).

Articolul 58
Criterii de selecie
(1) Criteriile de selecie se pot referi la: Articolul 44
a. capacitatea de exercitare a activitii profesionale; Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
b. situaia economic i financiar; contractelor
c. capacitatea tehnic i profesional.

93
Autoritile contractante pot impune operatorilor economici (1) Contractele se atribuie pe baza criteriilor prevzute la articolele 53 i 55,
doar criteriile menionate la alineatele (2), (3) i (4) drept innd seama de articolul 24, dup verificarea respectrii cerinelor pentru
cerine de participare. Autoritile contractante limiteaz operatorii economici care nu au fost respini n temeiul articolelor 45 i 46,
eventualele cerine de participare la cele care sunt adecvate realizat de autoritile contractante conform criteriilor referitoare la
pentru a garanta c un candidat sau ofertant are capacitatea capacitatea economic i financiar, la cunotinele sau capacitile
juridic i financiar i competenele tehnice i profesionale profesionale i tehnice prevzute la articolele 47-52 i, dup caz, n
pentru a executa contractul care urmeaz s fie atribuit. Toate conformitate normelor i criteriilor nediscriminatorii prevzute la alineatul (3).
cerinele trebuie s aib legtur cu obiectul contractului i s (2) Autoritile contractante pot solicita candidailor i ofertanilor s
fie proporionale cu acesta. ndeplineasc niveluri minime de capaciti, n conformitate cu articolele 47 i
48.
Amploarea informaiilor prevzute la articolele 47 i 48, precum i nivelurile
minime de capaciti necesare pentru un anumit contract trebuie raportate la i
proporionale cu obiectul contractului.

(2) n ceea ce privete capacitatea de exercitare a activitii Articolul 46


profesionale, autoritile contractante pot impune Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
operatorilor economici obligaia de a fi nscrii n unul dintre
registrele profesionale sau comerciale din statul membru de Orice operator economic care dorete s participe la un contract de achiziii
stabilire, care figureaz n anexa XI sau de a se conforma publice poate fi invitat s dovedeasc c este nregistrat n registrul profesiilor
oricror cerine stabilite n respectiva anex. sau n registrul comerului sau s prezinte o declaraie pe propria rspundere
Pentru procedurile de achiziii publice de servicii, n cazul n sau un certificat, n sensul anexei IX A, pentru contractele de achiziii publice
care operatorii economici au nevoie de o autorizaie special de lucrri, n sensul anexei IX B, pentru contractele de achiziii publice de
sau trebuie s fie membri ai unei anumite organizaii pentru a bunuri, i n sensul anexei IX C, pentru contractele de achiziii publice de
putea presta serviciile n cauz n ara lor de origine, servicii, n conformitate cu condiiile prevzute n statul membru n care este
autoritatea contractant le poate solicita s demonstreze c stabilit.
dein o astfel de autorizaie sau c aparin unei astfel de
organizaii. Pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziii publice de servicii, n
cazul n care candidaii sau ofertanii au nevoie de o autorizaie special sau
trebuie s fie membri ai unei anumite organizaii pentru a putea presta serviciile
n cauz n ara lor de origine, autoritatea contractant le poate solicita s
demonstreze c dein o astfel de autorizaie sau c aparin unei astfel de
organizaii.

(3) n ceea ce privete situaia economic i financiar, Articolul 47


autoritile contractante pot impune cerine care s asigure Capacitate economic i financiar
faptul c operatorii economici dispun de capacitatea
economic i financiar necesare pentru a executa contractul. (1) Dovada capacitii economice i financiare a operatorului economic poate
n acest scop, autoritile contractante pot solicita, n special, fi fcut, ca regul general, prin una sau mai multe dintre urmtoarele
ca operatorii economici s aib o cifr de afaceri anual referine:
minim, inclusiv o anumit cifr de afaceri minim n (a) declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovada unei
domeniul la care se refer contractul. n plus, autoritile asigurri a riscului profesional;
contractante pot solicita ca operatorii economici s furnizeze (b) prezentarea bilanurilor sau a extraselor de bilan, n cazul n care
informaii privind evidenele lor anuale care s arate, de publicarea bilanurilor este prevzut de legislaia rii n care este
exemplu, raportul ntre active i pasive. Acestea pot solicita, stabilit operatorul economic;
de asemenea, o asigurare la nivel adecvat mpotriva riscurilor (c) o declaraie privind cifra total de afaceri i, dup caz, cifra de afaceri
profesionale. din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel
mult ultimele trei exerciii financiare, disponibile n funcie de data
Cifra de afaceri anual minim impus operatorilor nfiinrii sau nceperii activitilor operatorului economic, n msura
economici nu depete de dou ori valoarea estimat a n care informaiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
contractului, cu excepia cazurilor bine justificate precum (2) Dup caz, un operator economic poate pune n eviden, pentru un contract
cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrrilor, a determinat, capacitile altor entiti, indiferent de natura juridic a relaiilor
serviciilor sau a produselor. Autoritatea contractant indic dintre acesta i respectivele entiti. n acest caz, operatorul economic trebuie
principalele motive pentru o astfel de cerin n documentele s dovedeasc autoritii contractante c va dispune de mijloacele necesare
achiziiei sau n raportul individual menionat la articolul 84. prezentnd, de exemplu, angajamentul respectivelor entiti n acest sens.
(3) n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut la articolul 4
De exemplu, raportul ntre active i pasive poate fi luat n poate meniona capacitile membrilor grupului sau ale altor entiti.
considerare atunci cnd autoritatea contractant precizeaz (4) Autoritile contractante precizeaz, n anunul de participare sau n invitaia
metodele i criteriile pentru aceast luare n considerare n ofertantului, ce referin sau referine au ales, dintre cele prevzute la alineatul
documentele achiziiei. Aceste metode i criterii sunt (1), precum i celelalte referine justificative care trebuie prezentate.
transparente, obiective i nediscriminatorii. (5) n cazul n care, din motive ntemeiate, operatorul economic nu poate
Atunci cnd un contract este mprit n loturi, prezentul prezenta referinele solicitate de autoritatea contractant, este autorizat s fac
articol se aplic pentru fiecare lot individual. Cu toate dovada capacitii sale economice i financiare prin orice alt document pe care
acestea, autoritatea contractant poate stabili cifra de afaceri autoritatea contractant l consider corespunztor.
anual minim impus operatorilor economici cu referire la
grupuri de loturi, n cazul n care ofertantului ctigtor i sunt
atribuite mai multe loturi care trebuie executate n acelai
timp.
n cazul n care urmeaz s se atribuie contracte bazate pe un
acord-cadru n urma relurii competiiei, cifra de afaceri
anual maxim menionat la paragraful al doilea al acestui
alineat se calculeaz n funcie de dimensiunea maxim
anticipat a contractelor specifice care vor fi executate n
acelai timp sau, dac aceasta nu este cunoscut, pe baza
valorii estimate a acordului-cadru. n cazul unor sisteme
dinamice de achiziii, cifra de afaceri anual maxim
menionat la al doilea paragraf se calculeaz pe baza
dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care
urmeaz s fie atribuite n cadrul sistemului respectiv.

94
(4) n ceea ce privete capacitatea tehnic i profesional, Articolul 48
autoritile contractante pot impune cerine care s asigure Capaciti tehnice i profesionale
faptul c operatorii economici dein experiena i resursele
umane i tehnice necesare pentru a executa contractul la un (1) Capacitile tehnice i profesionale ale operatorilor economici sunt evaluate
standard de calitate corespunztor. i verificate n conformitate cu alineatele (2) i (3).
Autoritile contractante pot impune, n special, ca operatorii
economici s aib un nivel suficient de experien (2) Capacitile tehnice ale operatorilor economici pot fi dovedite n unul din
demonstrat prin referine adecvate din cadrul contractelor urmtoarele moduri, n funcie de natura, cantitatea sau importana i utilizarea
executate n trecut. O autoritate contractant poate presupune lucrrilor, a bunurilor sau a serviciilor:
c un operator economic nu deine capacitile profesionale (a) (i) prezentarea listei de lucrri executate n decursul ultimilor cinci ani,
necesare n cazul n care autoritatea contractant a constatat nsoit de certificate de bun execuie pentru lucrrile cele mai
c operatorul economic se afl ntr-o situaie de conflict de importante. Respectivele certificate indic valoarea, perioada i
interese care ar putea afecta n mod negativ executarea locul execuiei lucrrilor i precizeaz dac au fost efectuate n
contractului. conformitate cu normele profesionale din domeniu i dac au fost
n cazul procedurilor de achiziii publice de produse care duse la bun sfrit; dup caz, autoritatea competent trimite
necesit lucrri de amplasare sau instalare, servicii sau certificatele direct autoritii contractante;
lucrri, capacitatea profesional a operatorilor economici de (ii) prezentarea unei liste a principalelor livrri sau a principalelor
a presta serviciile sau de a executa instalaiile sau lucrrile servicii efectuate n decursul ultimilor trei ani, indicnd valoarea,
poate fi evaluat n funcie de aptitudinile, eficiena, data i beneficiarii publici sau privai. Livrrile sau prestrile de
experiena i fiabilitatea lor. servicii pot fi dovedite:
n cazul n care beneficiarul a fost o autoritate contractant,
prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea
competent,
n cazul n care beneficiarul a fost un achizitor privat, prin
certificarea din partea achizitorului sau, n lipsa acesteia,
printr-o declaraie a operatorului economic;
(b) indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, indiferent dac fac
sau nu parte din ntreprinderea operatorului economic, n special a
celor care rspund de controlul calitii i, dac este vorba de contracte
de achiziii publice de lucrri, a celor de care va dispune contractantul
n vederea execuiei lucrrilor;
(c) descrierea echipamentului tehnic, a msurilor aplicate de furnizor sau
de prestatorul de servicii n vederea asigurrii calitii i a resurselor
sale de studiu i de cercetare;
(d) n cazul n care produsele sau serviciile care urmeaz s fie furnizate
sunt complexe sau n care, cu titlu excepional, sunt destinate unui
anumit scop, un control efectuat de autoritatea contractant sau, n
numele acesteia, de un organism oficial competent din ara n care
furnizorul sau prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului
respectivului organism; controlul urmrete capacitile de producie
ale furnizorului sau capacitatea tehnic a prestatorului de servicii i,
dac este necesar, msurile pe care urmeaz s le ia n vederea
controlrii calitii;
(e) indicarea nivelurilor de studii i profesionale ale prestatorului de
servicii sau ale contractantului i ale personalului din conducere i, n
special, ale responsabilului sau responsabililor cu prestarea serviciilor
sau coordonarea lucrrilor;
(f) pentru contractele de achiziii publice de lucrri i de servicii i numai
n cazuri adecvate, indicarea msurilor de gestionare a mediului pe
care operatorul economic le poate aplica n timpul executrii
contractului;
(g) o declaraie care s indice efectivele medii anuale de personal ale
prestatorului de servicii sau ale contractantului i numrul
personalului din conducere pe o perioad de trei ani;
(h) o declaraie care s indice utilajele, materialele i echipamentul tehnic
de care va dispune prestatorul de servicii sau executantul de lucrri
pentru executarea contractului;
(i) indicarea prii din contract pe care prestatorul de servicii are intenia
s o subcontracteze;
(j) n ceea ce privete produsele care urmeaz s fie furnizate:
(i) eantioane, descrieri i fotografii a cror autenticitate poate
fi dovedit la cererea autoritii contractante;
(ii) certificate emise de instituiile sau de serviciile oficiale
responsabile cu controlul calitii i cu competene
recunoscute, care s ateste conformitatea produselor clar
identificat prin trimiterea la specificaii sau standarde
corespunztoare.
(3) Dup caz i pentru un contract determinat, un operator economic poate
meniona capacitile altor entiti, indiferent de ce caracter legal au relaiile
dintre el i respectivele entiti. n acest caz, operatorul economic trebuie s
dovedeasc autoritii contractante c va dispune de mijloacele necesare
prezentnd, de exemplu, angajamentul respectivelor entiti n acest sens.
(4) n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut la articolul 4
poate meniona capacitile membrilor grupului sau ale altor entiti.
(5) n cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de
bunuri care necesit lucrri de montaj sau de instalaii, prestarea unor servicii
i execuia unor lucrri, capacitatea operatorilor economici de a furniza

95
serviciile sau de a executa instalaiile sau lucrrile poate fi evaluat n special
n funcie de capacitile, eficiena, experiena i fiabilitatea lor.
(6) Autoritatea contractant precizeaz, n anunul de participare sau n invitaia
ofertantului, referinele pe care dorete s le primeasc, dintre cele la alineatul
(2).

(5) Autoritile contractante precizeaz condiiile impuse Articolul 44


pentru participare, care pot fi exprimate ca niveluri minime Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
de capacitate, mpreun cu mijloacele de prob contractelor
corespunztoare, n anunul de participare sau n invitaia
pentru confirmarea interesului. (2) Autoritile contractante pot solicita candidailor i ofertanilor s
ndeplineasc niveluri minime de capaciti, n conformitate cu articolele 47 i
48.
Amploarea informaiilor prevzute la articolele 47 i 48, precum i nivelurile
minime de capaciti necesare pentru un anumit contract trebuie raportate la i
proporionale cu obiectul contractului.
Aceste niveluri minime sunt menionate n anunul de participare.

Articolul 59
Documentul european de achiziie
unic
(1) La momentul depunerii cererilor de participare sau a
ofertelor, autoritile contractante accept documentul
european de achiziie unic (DEAU), constnd ntr-o
declaraie pe propria rspundere actualizat ca dovad
preliminar n locul certificatelor eliberate de ctre
autoritile publice sau de ctre tere pri care confirm c
operatorul economic n cauz ndeplinete oricare dintre
urmtoarele condiii:
a. nu se afl n una dintre situaiile menionate la articolul 57
n care operatorii economici sunt sau pot fi exclui;
b. ndeplinete criteriile de selecie relevante care au fost
stabilite n conformitate cu articolul 58
c.dac este cazul, respect regulile i criteriile obiective care
au fost stabilite n conformitate cu articolul 65.
n cazul n care operatorul economic se bazeaz pe
capacitile altor entiti, n conformitate cu articolul 63,
DEAU include, de asemenea, informaiile menionate la
primul paragraf de la prezentul alineat cu privire la entitile
respective.
DEAU const ntr-o declaraie oficial a operatorului
economic, potrivit creia nu se aplic motivul relevant de
excludere i/sau este ndeplinit criteriul de selecie relevant,
i furnizeaz informaiile relevante solicitate de ctre
autoritatea contractant. Pe lng acestea, DEAU identific
autoritatea public sau partea ter responsabil cu ntocmirea
documentelor justificative i conine o declaraie oficial care
s ateste c operatorul economic va putea s furnizeze, la
cerere i fr ntrziere, documentele justificative respective.
n cazul n care autoritatea contractant poate obine
documentele justificative direct prin accesarea unei baze de
date n conformitate cu alineatul (5), DEAU cuprinde, de
asemenea, informaiile solicitate n acest scop, cum ar fi
adresa de internet a bazei de date, orice dat de identificare
i, dac este cazul, declaraia necesar de acordare a
consimmntului.
Operatorii economici pot reutiliza un DEAU deja utilizat ntr-
o procedur de achiziii precedent, cu condiia s confirme
c informaiile cuprinse n acesta sunt n continuare corecte.
(2) DEAU se elaboreaz pe baza unui formular standard.
Comisia stabilete respectivul formular standard prin
intermediul actelor de punere n aplicare. Respectivele acte
de punere n aplicare sunt adoptate n conformitate cu
procedura de examinare menionat la articolul 89 alineatul
(3).
DEAU se elibereaz exclusiv n format electronic

(3) n pofida articolului 92, Comisia revizuiete aplicarea


practic DEAU, innd seama de dezvoltarea tehnic a
bazelor de date n statele membre, i prezint un raport n
acest sens Parlamentului European i Consiliului cel trziu la
18 aprilie 2017.
Acolo unde este cazul, Comisia prezint propuneri de soluii
de optimizare a accesului transfrontalier la astfel de baze de
date i a utilizrii certificatelor i atestrilor pe piaa intern.

96
(4) O autoritate contractant poate cere ofertanilor i
candidailor, n orice moment n timpul procedurii, s depun
toate sau o parte dintre documentele justificative dac acest
lucru este necesar pentru a asigura desfurarea
corespunztoare a procedurii.
nainte de atribuirea contractului, cu excepia situaiilor n
care contractele se bazeaz pe acorduri-cadru, n cazul n care
astfel de contracte sunt ncheiate n conformitate cu articolul
33 alineatul (3) sau articolul 33 alineatul (4) litera (a),
autoritatea contractant i solicit ofertantului cruia a decis
s i atribuie contractul s prezinte documente justificative
actualizate, n conformitate cu articolul 60 i, dup caz, cu
articolul 62. Autoritatea contractant poate invita operatorii
economici s completeze sau s clarifice certificatele primite
n temeiul articolelor 60 i 62.

(5) n pofida alineatului (4), operatorii economici nu sunt


obligai s prezinte documente justificative sau alte probe
documentare n cazul n care i n msura n care autoritatea
contractant are posibilitatea de a obine certificatele sau
informaiile relevante direct prin accesarea unei baze de date
naionale n orice stat membru, disponibil n mod gratuit,
cum ar fi un registru naional al achiziiilor publice, un dosar
virtual al societilor, un sistem electronic de stocare a
documentelor sau un sistem de preselecie.
n pofida alineatului (4), operatorii economici nu sunt obligai
s prezinte documente justificative n cazul n care autoritatea
contractant care a atribuit contractul sau a ncheiat acordul-
cadru este deja n posesia documentelor respective.
n sensul primului paragraf, statele membre se asigur c
bazele de date care conin informaii pertinente privind
operatorii economici i care pot fi consultate de ctre
autoritile lor contractante pot fi, de asemenea, consultate, n
aceleai condiii, de ctre autoritile contractante din alte
state membre.

(6) Statele membre pun la dispoziie i actualizeaz n e-


Certis lista complet a bazelor de date care conin informaii
relevante privind operatorii economici, care pot fi consultate
de ctre autoritile contractante din alte state membre.
Statele membre comunic altor state membre, la cerere, orice
informaii referitoare la bazele de date menionate n
prezentul articol.

Articolul 60
Mijloace de prob
(1) Autoritile contractante pot solicita certificatele, Articolul 47
declaraiile i celelalte mijloace de prob menionate la Capacitate economic i financiar
alineatele (2), (3) i (4) din prezentul articol i n anexa XII
ca dovad pentru absena motivelor de excludere astfel cum (4) Autoritile contractante precizeaz, n anunul de participare sau n invitaia
sunt menionate la articolul 57 i pentru ndeplinirea ofertantului, ce referin sau referine au ales, dintre cele prevzute la alineatul
criteriilor de selecie n conformitate cu articolul 58. (1), precum i celelalte referine justificative care trebuie prezentate.
Autoritile contractante nu solicit alte mijloace de prob (5) n cazul n care, din motive ntemeiate, operatorul economic nu poate
dect cele menionate n prezentul articol i la articolul 62. n prezenta referinele solicitate de autoritatea contractant, este autorizat s fac
ceea ce privete articolul 63, operatorii economici se pot baza dovada capacitii sale economice i financiare prin orice alt document pe care
pe orice mijloace corespunztoare pentru a demonstra autoritatea contractant l consider
autoritii contractante c vor avea la dispoziie resursele
necesare. Articolul 48
Capaciti tehnice i profesionale

(6) Autoritatea contractant precizeaz, n anunul de participare sau n invitaia


ofertantului, referinele pe care dorete s le primeasc, dintre cele la alineatul
(2).

(2) Autoritile contractante accept ca dovezi suficiente c Articolul 45


niciunul dintre cazurile menionate la articolul 57 nu se aplic Situaia personal a candidatului sau a ofertantului
operatorului economic:
a. n ceea ce privete alineatul (1) al articolului respectiv, (3) Autoritile contractante accept ca dovezi suficiente care atest c
prezentarea unui extras din registrul pertinent, cum ar fi operatorul economic nu se ncadreaz n cazurile prevzute la alineatul (1) i la
cazierul judiciar sau, n lipsa acestuia, a unui document alineatul (2) literele (a), (b), (c), (e) i (f) urmtoarele:
echivalent eliberat de o autoritate judiciar sau administrativ (a) n ceea ce privete alineatul (1) i alineatul (2) literele (a), (b) i (c),
competent din statul membru sau ara de origine sau de prezentarea unui extras din cazierul judiciar sau, n lipsa acestuia, a
stabilire a operatorului economic din care s reias c aceste unui document echivalent eliberat de autoritatea judiciar sau
cerine au fost ndeplinite; administrativ competent a rii de origine sau de provenien, din
care s rezulte c respectivele cerine sunt ndeplinite;

97
b. n ceea ce privete alineatul (2) i alineatul (4) litera (b) de (b) n ceea ce privete alineatul (2) literele (e) sau (f), un certificat eliberat
la articolul respectiv, un certificat eliberat de autoritatea de autoritatea competent a statului membru n cauz.
competent a statului membru sau a rii n cauz; n cazul n care ara n cauz nu elibereaz un document sau un certificat sau
n cazul n care statul membru sau ara n cauz nu elibereaz nu menioneaz toate cazurile prevzute la alineatul (1) i la alineatul (2) literele
astfel de documente sau certificate sau dac acestea nu (a), (b) i (c), documentul sau certificatul poate fi nlocuit de o declaraie pe
acoper toate cazurile menionate la articolul 57 alineatele (1) propria rspundere sau, n statele membre n care nu exist o astfel de
i (2) i alineatul (4) litera (b), acestea pot fi nlocuite cu o rspundere, de o declaraie solemn fcut de persoana interesat n faa
declaraie pe propria rspundere sau, n statele membre sau autoritii judiciare sau administrative competente, a unui notar sau a unui
rile n care nu este prevzut o astfel de declaraie, cu o organism profesional competent din ara de origine sau de provenien.
declaraie solemn fcut de persoana interesat n faa unei
autoriti judiciare sau administrative competente, a unui
notar sau a unui organism profesional sau comercial
competent, n statul membru sau ara de origine sau n statul
membru sau ara de stabilire a operatorului economic.
Un stat membru furnizeaz, atunci cnd este cazul, o
declaraie oficial care precizeaz c documentele sau
certificatele menionate n prezentul alineat nu sunt eliberate
sau c acestea nu acoper toate cazurile menionate la
articolul 57 alineatele (1) i (2) i alineatul (4) litera (b).
Astfel de declaraii oficiale se pun la dispoziie prin
intermediul arhivei de certificate online (e-Certis) menionate
la articolul 61.

(3) Ca regul general, dovada situaiei economice i Articolul 47


financiare a operatorului economic poate fi furnizat prin una Capacitate economic i financiar
sau mai multe dintre referinele enumerate n anexa XII
partea I. (1) Dovada capacitii economice i financiare a operatorului economic poate
n cazul n care, din motive ntemeiate, operatorul economic fi fcut, ca regul general, prin una sau mai multe dintre urmtoarele
nu poate prezenta referinele solicitate de autoritatea referine:
contractant, acesta este autorizat s fac dovada situaiei sale (a) declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovada unei
economice i financiare prin orice alt document pe care asigurri a riscului profesional;
autoritatea contractant l consider adecvat. (b) prezentarea bilanurilor sau a extraselor de bilan, n cazul n care
publicarea bilanurilor este prevzut de legislaia rii n care este
(4) Capacitile tehnice ale operatorilor economici pot fi stabilit operatorul economic;
dovedite n unul sau mai multe dintre modurile enumerate n (c) o declaraie privind cifra total de afaceri i, dup caz, cifra de
anexa XII partea II, n funcie de natura, cantitatea sau afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului,
importana i de utilizarea lucrrilor, a produselor sau a pentru cel mult ultimele trei exerciii financiare, disponibile n funcie
serviciilor. de data nfiinrii sau nceperii activitilor operatorului economic, n
msura n care informaiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.
(2) Dup caz, un operator economic poate pune n eviden, pentru un contract
determinat, capacitile altor entiti, indiferent de natura juridic a relaiilor
dintre acesta i respectivele entiti. n acest caz, operatorul economic trebuie
s dovedeasc autoritii contractante c va dispune de mijloacele necesare
prezentnd, de exemplu, angajamentul respectivelor entiti n acest sens.
(3) n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut la articolul 4
poate meniona capacitile membrilor grupului sau ale altor entiti.
(4) Autoritile contractante precizeaz, n anunul de participare sau n invitaia
ofertantului, ce referin sau referine au ales, dintre cele prevzute la alineatul
(1), precum i celelalte referine justificative care trebuie prezentate.
(5) n cazul n care, din motive ntemeiate, operatorul economic nu poate
prezenta referinele solicitate de autoritatea contractant, este autorizat s fac
dovada capacitii sale economice i financiare prin orice alt document pe care
autoritatea contractant l consider corespunztor.
Articolul 48
Capaciti tehnice i profesionale

(2) Capacitile tehnice ale operatorilor economici pot fi dovedite n unul din
urmtoarele moduri, n funcie de natura, cantitatea sau importana i utilizarea
lucrrilor, a bunurilor sau a serviciilor:
(a) (i) prezentarea listei de lucrri executate n decursul ultimilor cinci
ani, nsoit de certificate de bun execuie pentru lucrrile cele mai
importante. Respectivele certificate indic valoarea, perioada i
locul execuiei lucrrilor i precizeaz dac au fost efectuate n
conformitate cu normele profesionale din domeniu i dac au fost
duse la bun sfrit; dup caz, autoritatea competent trimite
certificatele direct autoritii contractante;
(ii) prezentarea unei liste a principalelor livrri sau a principalelor
servicii efectuate n decursul ultimilor trei ani, indicnd valoarea,
data i beneficiarii publici sau privai. Livrrile sau prestrile de
servicii pot fi dovedite:
n cazul n care beneficiarul a fost o autoritate contractant,
prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea
competent,
n cazul n care beneficiarul a fost un achizitor privat, prin
certificarea din partea achizitorului sau, n lipsa acesteia,
printr-o declaraie a operatorului economic;
(b) indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, indiferent dac fac
sau nu parte din ntreprinderea operatorului economic, n special a

98
celor care rspund de controlul calitii i, dac este vorba de contracte
de achiziii publice de lucrri, a celor de care va dispune contractantul
n vederea execuiei lucrrilor;
(c) descrierea echipamentului tehnic, a msurilor aplicate de furnizor sau
de prestatorul de servicii n vederea asigurrii calitii i a resurselor
sale de studiu i de cercetare;
(d) n cazul n care produsele sau serviciile care urmeaz s fie furnizate
sunt complexe sau n care, cu titlu excepional, sunt destinate unui
anumit scop, un control efectuat de autoritatea contractant sau, n
numele acesteia, de un organism oficial competent din ara n care
furnizorul sau prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului
respectivului organism; controlul urmrete capacitile de producie
ale furnizorului sau capacitatea tehnic a prestatorului de servicii i,
dac este necesar, msurile pe care urmeaz s le ia n vederea
controlrii calitii;
(e) indicarea nivelurilor de studii i profesionale ale prestatorului de
servicii sau ale contractantului i ale personalului din conducere i, n
special, ale responsabilului sau responsabililor cu prestarea serviciilor
sau coordonarea lucrrilor;
(f) pentru contractele de achiziii publice de lucrri i de servicii i numai
n cazuri adecvate, indicarea msurilor de gestionare a mediului pe
care operatorul economic le poate aplica n timpul executrii
contractului;
(g) o declaraie care s indice efectivele medii anuale de personal ale
prestatorului de servicii sau ale contractantului i numrul
personalului din conducere pe o perioad de trei ani;
(h) o declaraie care s indice utilajele, materialele i echipamentul tehnic
de care va dispune prestatorul de servicii sau executantul de lucrri
pentru executarea contractului;
(i) indicarea prii din contract pe care prestatorul de servicii are intenia
s o subcontracteze;
(j) n ceea ce privete produsele care urmeaz s fie furnizate:
(i) eantioane, descrieri i fotografii a cror autenticitate poate
fi dovedit la cererea autoritii contractante;
(ii) certificate emise de instituiile sau de serviciile oficiale
responsabile cu controlul calitii i cu competene
recunoscute, care s ateste conformitatea produselor clar
identificat prin trimiterea la specificaii sau standarde
corespunztoare.

(5) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la


cerere, toate informaiile referitoare la motivele de excludere
enumerate la articolul 57, capacitatea de exercitare a
activitii profesionale i capacitatea financiar i tehnic a
ofertanilor menionai la articolul 58, precum i orice
informaii referitoare la mijloacele de prob menionate n
prezentul articol.

Articolul 61
Arhiva de certificate online (e-
Certis)
(1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere,
statele membre se asigur c informaiile privind certificatele
i alte forme de documente justificative introduse n e-Certis
creat de Comisie sunt actualizate n permanen.

(2) Autoritile contractante recurg la e-Certis i solicit n


principal acele tipuri de certificate sau forme de documente
justificative care sunt cuprinse n e-Certis.

(3) Comisia pune la dispoziie n e-Certis toate versiunile


lingvistice ale DEAU.

Articolul 62
Standarde de asigurare a calitii i
standarde de management de
mediu
(1) Autoritile contractante, n cazul n care solicit Articolul 49
prezentarea unor certificate eliberate de organisme Standarde de garantare a calitii
independente care s ateste c operatorul economic respect
anumite standarde de asigurare a calitii, inclusiv privind n cazul n care solicit prezentarea unor certificate eliberate de organisme
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabiliti, se raporteaz independente, care s ateste c operatorul economic respect anumite standarde

99
la sistemele de asigurare a calitii bazate pe seriile de de garantare a calitii, autoritile contractante se raporteaz la sistemele de
standarde europene relevante certificate de organisme asigurare a calitii fondate pe seriile de standarde europene relevante i
acreditate. Autoritile contractante recunosc certificatele certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea.
echivalente eliberate de organisme stabilite n alte state Autoritile contractante recunosc certificatele echivalente ale organismelor
membre. Totodat, acestea accept i alte dovezi ale unor stabilite n alte state membre. De asemenea, acestea accept i alte dovezi ale
msuri echivalente de asigurare a calitii, n cazul n care msurilor echivalente de garantare a calitii prezentate de operatorii
operatorul economic n cauz nu a avut nicio posibilitate de a economici.
obine aceste certificate n termenele stabilite din motive care
nu sunt imputabile operatorului economic respectiv, cu
condiia ca acesta s dovedeasc faptul c msurile propuse
de asigurare a calitii respect standardele impuse de
asigurare a calitii.

(2) Atunci cnd autoritile contractante solicit prezentarea Articolul 50


unor certificate ntocmite de organisme independente care s Standarde de gestionare a mediului
ateste c operatorul economic respect anumite standarde sau
sisteme de management de mediu, acestea se raporteaz la n cazul n care solicit, n cazurile prevzute la articolul 48 alineatul (2) litera
sistemul de management de mediu i audit al Uniunii (f), prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care s
Europene (EMAS) sau la alte sisteme de management de ateste c operatorul economic se conformeaz anumitor standarde de gestionare
mediu recunoscute n conformitate cu articolul 45 din a mediului, autoritile contractante se raporteaz la Sistemul Comunitar de
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 sau la alte standarde de Management Ecologic i Audit (EMAS) sau la standardele de gestionare a
management de mediu bazate pe standardele europene sau mediului bazate pe standardele europene sau internaionale n domeniu i
internaionale pertinente emise de organisme acreditate. certificate de organisme conforme cu legislaia comunitar sau cu standardele
Autoritile contractante recunosc certificatele echivalente europene sau internaionale privind certificarea. Autoritile contractante
eliberate de organisme stabilite n alte state membre. recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite n alte state
n cazul n care se poate demonstra c un operator economic membre. De asemenea, acestea accept i alte dovezi ale msurilor echivalente
nu a avut acces la astfel de certificate sau nu are nicio de gestionare a mediului prezentate de operatorii economici.
posibilitate de a le obine n termenele stabilite din motive
care nu i sunt imputabile, autoritatea contractant accept i
alte dovezi ale unor msuri de management de mediu, cu
condiia ca operatorul economic s dovedeasc faptul c
aceste msuri sunt echivalente cu cele impuse n temeiul
sistemului sau standardului aplicabil de management de
mediu.

(3) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la


cerere, n conformitate cu articolul 86, toate informaiile
referitoare la documentele prezentate ca dovad a respectrii
standardelor de calitate i de mediu menionate la alineatele
(1) i (2).

Articolul 63
Utilizarea capacitilor altor
entiti
(1) n ceea ce privete criteriile referitoare la situaia Articolul 47
economic i financiar stabilite n conformitate cu articolul Capacitate economic i financiar
58 alineatul (3) i criteriile privind capacitatea tehnic i
profesional stabilite n conformitate cu articolul 58 alineatul (2) Dup caz, un operator economic poate pune n eviden, pentru un contract
(4), un operator economic poate, dac este cazul i pentru un determinat, capacitile altor entiti, indiferent de natura juridic a relaiilor
anumit contract, s recurg la capacitile altor entiti, dintre acesta i respectivele entiti. n acest caz, operatorul economic trebuie
indiferent de natura juridic a legturilor pe care le are cu s dovedeasc autoritii contractante c va dispune de mijloacele necesare
acestea. n ceea ce privete criteriile referitoare la calificrile prezentnd, de exemplu, angajamentul respectivelor entiti n acest sens.
educaionale i profesionale stabilite la anexa XII partea II (3) n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut la articolul 4
litera (f) sau la experiena profesional relevant, operatorii poate meniona capacitile membrilor grupului sau ale altor entiti.
economici pot, cu toate acestea, s se bazeze doar pe
capacitile altor entiti atunci cnd acestea din urm vor Articolul 48
desfura activitile sau serviciile pentru ndeplinirea crora Capaciti tehnice i profesionale
sunt necesare respectivele capaciti. n cazul n care un
operator economic dorete s se bazeze pe capacitile altor (3) Dup caz i pentru un contract determinat, un operator economic poate
entiti, acesta dovedete autoritii contractante c va avea la meniona capacitile altor entiti, indiferent de ce caracter legal au relaiile
dispoziie resursele necesare, de exemplu prin prezentarea dintre el i respectivele entiti. n acest caz, operatorul economic trebuie s
unui angajament din partea respectivelor entiti n acest sens. dovedeasc autoritii contractante c va dispune de mijloacele necesare
Autoritatea contractant verific, n temeiul articolelor 59, 60 prezentnd, de exemplu, angajamentul respectivelor entiti n acest sens.
i 61, dac entitile pe a cror capacitate operatorul (4) n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut la articolul 4
economic intenioneaz s se bazeze ndeplinesc criteriile de poate meniona capacitile membrilor grupului sau ale altor entiti.
selecie relevante i dac exist motive de excludere n
temeiul articolului 57. Autoritatea contractant solicit ca
operatorul economic s nlocuiasc o entitate care nu
ndeplinete un criteriu de selecie relevant sau n legtur cu
care exist motive obligatorii de excludere. Autoritatea
contractant poate solicita, sau statul membru i poate impune
s solicite, ca operatorul economic s nlocuiasc o entitate n
legtur cu care exist motive neobligatorii de excludere.
n cazul n care un operator economic se bazeaz pe
capacitile altor entiti n ceea ce privete criteriile
referitoare la situaia economic i financiar, autoritatea

100
contractant poate solicita ca operatorul economic i acele
entiti s fie rspunztoare solidar pentru executarea
contractului.
n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut
la articolul 19 alineatul (2) se poate baza pe capacitile
membrilor grupului sau ale altor entiti.

(2) n cazul contractelor de achiziii de lucrri sau de servicii


i al lucrrilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui
contract de achiziii de produse, autoritile contractante pot
impune ca anumite sarcini critice s fie efectuate direct de
ctre ofertantul nsui sau, n cazul unei oferte depuse de un
grup de operatori economici prevzut la articolul 19 alineatul
(2), de un participant din cadrul acestui grup.

Articolul 64 Articolul 52
Liste oficiale ale operatorilor Liste oficiale ale operatorilor economici
economici agreai i certificarea de desemnai i certificarea de ctre organismele
ctre organisme de drept public sau de drept public sau privat
privat
(1) Statele membre pot crea sau menine liste oficiale cu (1) Statele membre pot elabora fie liste oficiale de executani de lucrri, de
contractanii, furnizorii sau prestatorii de servicii agreai sau furnizori sau de prestatori de servicii desemnai, fie o certificare de ctre
pot prevedea certificarea de ctre organisme de certificare organisme de certificare publice sau private.
care respect standardele europene de certificare n nelesul Statele membre adapteaz condiiile de nscriere pe respectivele liste, precum
anexei VII. i condiiile privind eliberarea certificatelor de ctre organismele de certificare
Ele informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la articolul 45 alineatul (1) i alineatul (2) literele (a)-(d) i (g), la articolul 46,
la adresa organismului de certificare sau a organismului la articolul 47 alineatele (1), (4) i (5), la articolul 48 alineatele (1), (2), (5) i
responsabil de listele oficiale la care trebuie trimise cererile. (6), la articolul 49 i, dup caz, la articolul 50.
De asemenea, statele membre adapteaz respectivele condiii la articolul 47
alineatul (2) i la articolul 48 alineatul (3), n ceea ce privete cererile de
nscriere prezentate de operatorii economici care fac parte dintr-un grup i care
menioneaz mijloacele puse la dispoziie de ctre celelalte societi din grup.
Operatorii n cauz trebuie, n acest caz, s dovedeasc autoritii care
elaboreaz lista oficial c vor dispune de mijloacele respective pe toat
perioada de valabilitate a certificatului care le atest nscrierea pe lista oficial
i c aceste societi continu, n aceeai perioad, s ndeplineasc cerinele n
materie de selecie calitativ prevzute de articolele menionate la paragraful al
doilea, la care se refer
operatorii economici n cauz n vederea nscrierii.

(7) Organismele de certificare prevzute la alineatul (1) sunt organisme care


respect standardele europene de certificare.

(2) Statele membre adapteaz condiiile de nscriere pe (1) (paragraful doi) Statele membre adapteaz condiiile de nscriere pe
listele oficiale menionate la alineatul (1) i de emitere a respectivele liste, precum i condiiile privind eliberarea certificatelor de ctre
certificatelor de ctre organismele de certificare la organismele de certificare la articolul 45 alineatul (1) i alineatul (2) literele
dispoziiile din prezenta subseciune. (a)-(d) i (g), la articolul 46, la articolul 47 alineatele (1), (4) i (5), la articolul
48 alineatele (1), (2), (5) i (6), la articolul 49 i, dup caz, la articolul 50.

De asemenea, statele membre adapteaz respectivele condiii (1) (paragraful trei) De asemenea, statele membre adapteaz respectivele
la articolul 63 n ceea ce privete cererile de nscriere depuse condiii la articolul 47 alineatul (2) i la articolul 48 alineatul (3), n ceea ce
de operatorii economici care fac parte dintr-un grup i care privete cererile de nscriere prezentate de operatorii economici care fac parte
utilizeaz resurse puse la dispoziie de ctre celelalte societi dintr-un grup i care menioneaz mijloacele puse la dispoziie de ctre celelalte
din grup. n astfel de cazuri, operatorii respectivi dovedesc societi din grup. Operatorii n cauz trebuie, n acest caz, s dovedeasc
autoritii care ntocmete lista oficial c vor avea aceste autoritii care elaboreaz lista oficial c vor dispune de mijloacele respective
resurse la dispoziie pe ntreaga perioad de valabilitate a pe toat perioada de valabilitate a certificatului care le atest nscrierea pe lista
certificatului care atest nscrierea lor pe lista oficial i c, oficial i c aceste societi continu, n aceeai perioad, s ndeplineasc
n aceeai perioad, societile respective continu s cerinele n materie de selecie calitativ prevzute de articolele menionate la
ndeplineasc cerinele de selecie calitativ acoperite de lista paragraful al doilea, la care se refer operatorii economici n cauz n vederea
oficial sau de certificat i pe care operatorii se bazeaz n nscrierii
vederea nscrierii.

(3) Operatorii economici nscrii pe listele oficiale sau care (2) Operatorii economici nscrii pe listele oficiale sau care dein un certificat
dein un certificat pot depune la autoritile contractante, cu pot prezenta autoritilor contractante, cu ocazia fiecrui contract, un certificat
ocazia fiecrui contract, un certificat de nscriere eliberat de de nscriere eliberat de autoritatea competent sau certificatul eliberat de
autoritatea competent sau certificatul eliberat de organismul organismul de certificare competent. Respectivele certificate indic referinele
de certificare competent. care au permis nscrierea pe list/certificarea, precum i clasificarea inclus n
Certificatele respective indic referinele care au permis respectiva list.
nscrierea operatorilor economici pe lista oficial sau
certificarea lor, precum i clasificarea pe lista respectiv.

(4) nscrierea pe listele oficiale certificat de organismele (3) nscrierea pe listele oficiale certificat de organismele competente sau
competente sau un certificat eliberat de organismul de certificatul eliberat de organismul de certificare nu implic, n ceea ce privete
certificare reprezint o prezumie de conformitate n ceea ce autoritile contractante din alte state membre, confirmarea capacitilor dect

101
privete cerinele pentru selecia calitativ acoperite de lista n raport cu articolul 45 alineatul (1) i alineatul (2) literele (a)-(d) i (g),
oficial sau de certificat. articolul 46, articolul 47 alineatul (1) literele (b) i (c) i articolul 48 alineatul
(2) litera (a) punctul (i) i literele (b), (e), (g) i (h), pentru executanii de lucrri,
alineatul (2) litera (a) punctul (ii) i literele (b), (c), (d) i (j), pentru furnizori i
alineatul (2) litera (a) punctul (ii) i literele (c)-(i), pentru prestatorii de servicii
(5) Informaiile care pot fi deduse din nscrierea pe listele (4) (paragraful unu) Informaiile care pot fi deduse din nscrierea pe listele
oficiale sau din certificare nu pot fi contestate fr justificare. oficiale sau din certificare nu pot fi contestate fr justificare. n ceea ce
n ceea ce privete plata contribuiilor la asigurrile sociale i privete plata contribuiilor la asigurrile sociale i plata impozitelor i taxelor,
plata impozitelor i taxelor, se poate solicita un certificat se poate solicita o adeverin suplimentar, cu ocazia fiecrui contract, de la
suplimentar de la fiecare operator economic nscris, cu ocazia fiecare operator economic.
fiecrui contract care urmeaz s fie atribuit.

Autoritile contractante din alte state membre aplic (4) paragraful doi) Autoritile contractante din alte state membre aplic
alineatul (3) i primul paragraf din prezentul alineat numai n alineatul (3) i primul paragraf din prezentul alineat numai n favoarea
favoarea operatorilor economici stabilii n statul membru operatorilor economici stabilii n statul membru care a ntocmit lista oficial.
care a ntocmit lista oficial.

(6) Cerinele n materie de dovezi pentru criteriile de selecie (5) (pargraful unu) Pentru nscrierea operatorilor economici din alte state
calitativ acoperite de lista oficial sau de certificat sunt membre pe o list oficial sau pentru certificarea de ctre organismele
conforme cu dispoziiile articolului 60 i, dac este cazul, ale menionate la alineatul (1), nu se pot solicita alte dovezi i declaraii dect cele
articolului 62. Pentru nscrierea operatorilor economici din solicitate operatorilor economici naionali i, n orice caz, nu se pot solicita
alte state membre pe o list oficial sau pentru certificarea alte dovezi i declaraii dect cele prevzute la articolele 45-49 i, dup caz, la
acestora nu se solicit alte probe sau declaraii dect cele articolul 50.
cerute din partea operatorilor economici naionali.

Operatorii economici pot solicita n orice moment nscrierea (6) Operatorii economici pot solicita n orice moment nscrierea pe o list
pe o list oficial sau eliberarea unui certificat. Ei sunt oficial sau eliberarea unui certificat. Acetia trebuie s fie informai ntr-un
informai ntr-un termen rezonabil de scurt cu privire la termen rezonabil de scurt de la decizia autoritii care ntocmete lista sau a
decizia autoritii care ntocmete lista oficial sau a organismului de certificare competent.
organismului de certificare competent.

(7) Operatorilor economici din alte state membre nu li se (5) (paragraful doi) Cu toate acestea, operatorilor economici din alte state
impune o astfel de nscriere sau certificare n vederea membre nu li se poate impune o astfel de nscriere sau certificare n vederea
participrii la un contract de achiziii publice. Autoritile participrii la un contract de achiziii publice. Autoritile contractante
contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de recunosc certificrile echivalente ale organismelor stabilite n celelalte state
organisme stabilite n alte state membre. Ele accept i alte membre. Autoritile contractante accept, de asemenea, alte mijloace
mijloace de prob echivalente. echivalente de prob.

(8) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la


cerere, toate informaiile referitoare la documentele
prezentate ca dovad a faptului c operatorii economici
ndeplinesc cerinele pentru a fi nscrii pe lista oficial a
operatorilor economici agreai sau ca dovad c operatorii
economici din alt stat membru dein o certificare echivalent.

Subseciunea 2
Reducerea numrului de candidai, de oferte i de soluii

Articolul 65
Reducerea numrului de candidai
calificai care urmeaz s fie
invitai s participe
(1) n procedurile restrnse, procedurile competitive cu Articolul 44
negociere, procedurile de dialog competitiv i parteneriatele Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
pentru inovare, autoritile contractante pot limita numrul de contractelor
candidai care ndeplinesc criteriile de selecie pe care i vor
invita s prezinte oferte sau s participe la dialog, cu condiia (3) n procedurile restrnse, procedurile de negociere cu publicarea unui anun
s fie disponibil numrul minim, n conformitate cu alineatul de participare i dialogul competitiv, autoritile contractante pot limita
(2), de candidai calificai. numrul candidailor corespunztori pe care i vor invita s depun oferte, s
negocieze sau s poarte un dialog, cu condiia s fie disponibil un numr
(2) Autoritile contractante indic, n anunul de participare suficient de candidai. Autoritile contractante indic n anunul de participare
sau n invitaia pentru confirmarea interesului, criteriile sau criteriile sau normele obiective i nediscriminatorii pe care estimeaz c le vor
regulile obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz utiliza, numrul minim de candidai pe care estimeaz c i vor invita i, dup
s le aplice, numrul minim de candidai pe care caz, numrul maxim.
intenioneaz s i invite i, dac este cazul, numrul maxim.
n procedura restrns, numrul minim de candidai este n procedura restrns, numrul minim este de cinci. n procedura de negociere
cinci. n procedura competitiv cu negociere, n dialogul cu publicarea unui anun de participare i dialogul competitiv, numrul minim
competitiv i n parteneriatele pentru inovare, numrul minim este de trei. n orice caz, numrul de candidai invitai trebuie s fie suficient
de candidai este trei. n orice caz, numrul de candidai pentru a asigura o concuren real.
invitai trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren
real. Autoritile contractante invit un numr de candidai cel puin egal cu numrul
Autoritile contractante invit un numr de candidai cel minim prestabilit. n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc
puin egal cu numrul minim. Cu toate acestea, n cazul n criteriile de selecie i nivelurile minime este mai mic dect numrul minim,
care numrul de candidai care ndeplinesc criteriile de autoritatea contractant poate continua procedura, invitnd candidatul sau
selecie i nivelurile minime de capacitate menionate la candidaii care au capacitile solicitate. n cadrul aceleiai proceduri,

102
articolul 58 alineatul (5) este mai mic dect numrul minim, autoritatea contractant nu poate include ali operatori economici care nu au
autoritatea contractant poate continua procedura, invitnd depus o cerere de participare sau ali candidai care nu au capacitile solicitate.
candidaii care au capacitile solicitate. n cadrul aceleiai
proceduri, autoritatea contractant nu include operatori
economici care nu au depus o cerere de participare sau
candidai care nu au capacitile solicitate.

Articolul 66
Reducerea numrului de oferte i
soluii
n cazul n care utilizeaz opiunea de a reduce numrul de Articolul 44
oferte pe care urmeaz s le negocieze, n conformitate cu Verificarea respectrii cerinelor i selecia participanilor, atribuirea
articolul 29 alineatul (6), sau de soluii pe care urmeaz s le contractelor
discute, n conformitate cu articolul 30 alineatul (4),
autoritile contractante fac acest lucru aplicnd criteriile de (4) n cazul n care se recurge la opiunea de a reduce numrul de soluii pe care
atribuire indicate n documentele achiziiei. n etapa final, trebuie s le discute sau de oferte pe care trebuie s le negocieze, prevzut la
acest numr garanteaz o concuren real, n msura n care articolul 29 alineatul (4) i la articolul 30 alineatul (4), autoritile contractante
exist un numr suficient de ofertani, de soluii sau de acioneaz n acest sens aplicnd criteriile de atribuire pe care le-au menionat
candidai calificai. n anunul de participare, n caietul de sarcini sau n documentul descriptiv. n
etapa final, acest numr trebuie s asigure o concuren real, n msura n
care exist un numr suficient de soluii sau de candidai corespunztori.

Subseciunea 3
Atribuirea contractului
Articolul 67
Criterii de atribuire a contractelor
(1) Fr a aduce atingere actelor cu putere de lege i actelor Articolul 53
administrative de drept intern privind preul anumitor Criterii de atribuire a contractelor
produse sau remunerarea anumitor servicii, autoritile
contractante atribuie contractele de achiziii publice pe baza (1) Fr a aduce atingere actelor cu putere de lege i actelor administrative de
ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza crora
autoritile contractante atribuie contractele de achiziii publice sunt
(2) Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic urmtoarele:
din perspectiva autoritii contractante este identificat pe (a) n cazul n care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din
baza preului sau a costului cu ajutorul unei abordri bazate
punct de vedere economic din perspectiva autoritii contractante,
pe rentabilitate, cum ar fi calcularea costurilor pe ciclu de
diverse criterii referitoare la obiectul contractului de achiziii publice
via, n conformitate cu articolul 68, i poate include cel mai
bun raport pre-calitate evaluat pe baza unor criterii care s n cauz: de exemplu, calitatea, preul, valoarea tehnic, caracterul
includ aspecte calitative, de mediu i/sau sociale, legate de estetic i funcional, caracteristicile de mediu, costurile de
obiectul contractului de achiziii publice n cauz. Printre funcionare, rentabilitatea, serviciile post vnzare i asistena
aceste criterii se pot numra, de exemplu: tehnic, data livrrii i termenul de livrare sau de execuie;
a. calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile (b) numai preul cel mai sczut.
estetice i funcionale, accesibilitatea, proiectarea pentru toi
utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu i inovatoare i
comercializarea i condiiile acesteia;
b. organizarea, calificarea i experiena personalului
desemnat s execute contractul, n cazul n care calitatea
personalului desemnat poate s aib un impact semnificativ
asupra nivelului de executare a contractului; sau
c. serviciile post-vnzare, asistena tehnic i condiiile de
livrare, cum ar fi data livrrii, procesul de livrare i termenul
de livrare sau de execuie.
Elementul de cost poate lua, de asemenea, forma unui pre
sau cost fix pe baza cruia operatorii economici vor concura
numai pe criterii de calitate.
Statele membre pot prevedea ca autoritile contractante s
nu poat utiliza numai preul sau costul drept criteriu unic de
atribuire sau s nu-i poat restriciona utilizarea la anumite
categorii de autoriti contractante sau la anumite tipuri de
contracte.

(3) Criteriile de atribuire sunt considerate a fi legate de


obiectul contractului de achiziii publice n cazul n care
acestea se refer la lucrrile, produsele sau serviciile care
urmeaz s fie furnizate n temeiul contractului din orice
punct de vedere i n orice stadiu al ciclului lor de via,
inclusiv factorii implicai:
a. n procesul specific de producie, furnizare sau
comercializare a acestor lucrri, produse sau servicii; sau
b. ntr-un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului lor de
via,
chiar i n cazul n care aceti factori nu fac parte din structura
lor material.

103
(4) Criteriile de atribuire nu au ca efect acordarea unei Considerentul 1
liberti de selecie nelimitate autoritii contractante. Ele
asigur posibilitatea concurenei efective i sunt nsoite de Cu ocazia noilor modificri aduse Directivei 92/50/CEE a Consiliului din
specificaii care permit verificarea efectiv a informaiilor 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
furnizate de ctre ofertani, n scopul evalurii modului n de achiziii publice de servicii, Directivei 93/36/CEE a Consiliului din 14
care ofertele ndeplinesc criteriile de atribuire. n caz de iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
ndoial, autoritile contractante verific efectiv exactitatea achiziii publice de bunuri i Directivei 93/37/CEE a Consiliului din 14
informaiilor i dovezilor furnizate de ofertani. iunie 1933 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziii publice de lucrri, modificri care sunt necesare pentru a
rspunde cerinelor de simplificare i de modernizare formulate att de
autoritile contractante, ct i de operatorii economici n rspunsurile la
Cartea verde adoptat de Comisie la 27 noiembrie 1996, directivele
menionate anterior trebuie reformulate, n vederea claritii, ntr-un
singur text. Prezenta directiv se fondeaz pe jurisprudena Curii de
Justiie, n special jurisprudena privind criteriile de atribuire, care
precizeaz posibilitatea autoritilor contractante de a rspunde nevoilor
publicului vizat, inclusiv n domeniul mediului i social, cu condiia ca
respectivele criterii s aib legtur cu obiectul contractului, s nu confere
autoritii contractante o libertate nelimitat de alegere, s fie menionate
n mod expres i s respecte principiile fundamentale prevzute la motivul
2.

Considerentul 46 pragraful trei

n cazul n care aleg s atribuie contractul ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic, autoritile contractante evalueaz ofertele
pentru a stabili care dintre ele prezint cel mai bun raport calitate/pre. n
acest sens, autoritile contractante determin criteriile economice i
calitative care, luate mpreun, trebuie s permit determinarea ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic pentru respectiva
autoritate contractant. Determinarea criteriilor depinde de obiectul
contractului n msura n care permit evaluarea nivelului de performan
prezentat de fiecare ofert n raport cu obiectul contractului, astfel cum
este definit n specificaiile tehnice, precum i msurarea raportului
calitate/pre prezentat de fiecare ofert.

(5) Autoritatea contractant precizeaz, n documentele Articolul 53


achiziiei, ponderea relativ pe care o acord fiecrui criteriu Criterii de atribuire a contractelor
ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic, cu excepia cazului n care aceasta (2) Fr a aduce atingere dispoziiilor paragrafului al treilea, n cazul prevzute
este stabilit exclusiv pe baza preului. la alineatul (1) litera (a), autoritatea contractant menioneaz n anunul de
Aceast pondere poate fi exprimat ca un interval a crui participare sau n caietul de sarcini sau, n cazul dialogului competitiv, n
ntindere maxim trebuie s fie corespunztoare. documentul descriptiv, ponderea relativ pe care o confer fiecruia dintre
n cazul n care ponderarea nu este posibil din motive criteriile selectate n vederea determinrii ofertei celei mai avantajoase din
obiective, autoritatea contractant indic criteriile n ordinea punct de vedere economic.
descresctoare a importanei. Ponderea poate fi exprimat printr-un punctaj ntocmit corespunztor n ceea
ce privete intervalul ntre maxim i minim.
n cazul n care, n opinia autoritii contractante, ponderea nu este posibil din
motive care pot fi demonstrate, autoritatea contractant menioneaz n anunul
de participare sau n caietul de sarcini sau, n cazul dialogului competitiv, n
documentul descriptiv, criteriile, n ordinea descresctoare a importanei lor.

Articolul 68
Calcularea costurilor pe ciclu de
via
1) Calcularea costurilor pe ciclu de via acoper, n msura
n care sunt pertinente, toate sau o parte dintre urmtoarele
costuri pe parcursul ciclului de via al unui produs, serviciu
sau al unei lucrri:
a. costurile suportate de autoritatea contractant sau de ali
utilizatori, cum ar fi:
(i) costuri legate de achiziie;
(ii) costuri de utilizare, cum ar fi consumul de energie i de
alte resurse;
(iii) costuri de ntreinere;
(iv) costuri de la sfritul ciclului de via, cum ar fi costurile
de colectare i reciclare;
b. costuri determinate de efectele externe asupra mediului
legate de produs, serviciu sau lucrri pe parcursul ciclului lor
de via, cu condiia ca valoarea monetar a acestora s poat
fi determinat i verificat. Astfel de costuri pot include
costul emisiilor de gaze cu efect de ser i al altor emisii
poluante i alte costuri de atenuare a efectelor schimbrilor
climatice.

104
(2) n cazul n care autoritile contractante evalueaz
costurile folosind o abordare pe baza costului ciclului de
via, acestea indic n documentele achiziiei datele care
trebuie furnizate de ctre ofertani i metoda pe care
autoritatea contractant o va utiliza pentru a stabili costurile
pe ciclu de via pe baza datelor respective.
Metoda utilizat pentru evaluarea costurilor determinate de
efectele externe asupra mediului ndeplinete toate condiiile
urmtoare:
a. se bazeaz pe criterii nediscriminatorii i verificabile n
mod obiectiv; n special, n cazul n care nu a fost elaborat
n vederea aplicrii repetate sau continue, nu favorizeaz sau
dezavantajeaz n mod necuvenit anumii operatori
economici;
b. este accesibil tuturor prilor interesate;
c. datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de
ctre operatori economici care dau dovad de o diligen
normal, inclusiv de operatori economici din ri tere care
sunt parte la AAP sau la alte acorduri internaionale n cadrul
crora Uniunea i-a asumat obligaii.
(3) n toate cazurile n care o metod comun de calculare a
costurilor pe ciclu de via a devenit obligatorie printr-un act
legislativ al Uniunii, respectiva metod comun se aplic
pentru evaluarea costurilor pe ciclu de via.
O list a acestor acte legislative i, dac este necesar, acte
delegate de completare a acestora figureaz n anexa XIII.
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 87 privind actualizarea acestei liste,
atunci cnd o actualizare a listei este necesar ca urmare a
adoptrii unor noi dispoziii legislative prin care o metod
comun devine obligatorie sau prin care se abrog sau se
modific actele legislative existente.

Articolul 69 Articolul 55
Oferte anormal de sczute Oferte anormal de sczute
(1) Autoritile contractante solicit operatorilor economici (1) n cazul n care, pentru un anumit contract, sunt prezentate oferte care par
s explice preul sau costurile propuse n ofert, n cazul n anormal de sczute n raport cu bunurile, lucrrile sau serviciile prestate,
care ofertele par a fi anormal de sczute n raport cu lucrrile, autoritatea contractant, nainte de a putea respinge respectivele oferte, solicit,
produsele sau serviciile respective. n scris, detalii privind elementele ofertei pe care le consider relevante.

(2) Clarificrile menionate la alineatul (1) se pot referi n Respectivele detalii se pot referi n special la:
mod concret la: (a) economia procedeului de construcie, a procedeului de fabricare a
a. aspectele economice ale procesului de producie, ale produselor sau a prestrii serviciilor;
prestrii serviciilor sau ale metodei de construcie;

b. soluiile tehnice adoptate sau condiiile excepional de (b) soluiile tehnice adoptate i condiiile excepional de favorabile de care
favorabile de care dispune ofertantul pentru furnizarea dispune ofertantul pentru execuia lucrrilor, pentru furnizarea produselor
produselor sau a serviciilor, sau pentru execuia lucrrilor; sau pentru prestarea serviciilor;

c. originalitatea lucrrilor, a produselor sau a serviciilor (c) originalitatea lucrrilor, a bunurilor sau a serviciilor propuse de ofertant;
propuse de ofertant;

d. respectarea obligaiilor menionate la articolul 18 alineatul (d) respectarea dispoziiilor privind protecia i condiiile de munc n
(2); vigoare n locul n care se presteaz serviciile, lucrrile sau bunurile;

e. respectarea obligaiilor menionate la articolul 71;

f. posibilitatea ca ofertantul s obin un ajutor de stat. (e) posibilitatea ca ofertantul s obin un ajutor de stat.

(3) Autoritatea contractant evalueaz informaiile furnizate (2) Prin consultare cu ofertantul, autoritatea contractant verific elementele
prin consultarea ofertantului. Ea poate respinge oferta numai menionate anterior, innd seama de dovezile furnizate.
atunci cnd dovezile furnizate nu justific n mod satisfctor
nivelul sczut al preului sau al costurilor propuse, innd
seama de elementele menionate la alineatul (2).

Autoritile contractante resping oferta atunci cnd constat


c aceasta este anormal de sczut deoarece nu respect
obligaiile aplicabile menionate la articolul 18 alineatul (2).

(4) n cazul n care o autoritate contractant stabilete c o (3) Autoritatea contractant care constat c o ofert este anormal de sczut,
ofert este anormal de sczut pentru c ofertantul a obinut deoarece ofertantul a obinut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva
un ajutor de stat, oferta poate fi respins doar din acest motiv ofert numai din acest motiv cu excepia cazului n care consult ofertantul n
numai dup consultarea ofertantului, dac acesta nu este n acest sens i acesta nu este n msur s demonstreze, n decursul unei perioade
msur s demonstreze, ntr-un termen suficient stabilit de suficiente de timp stabilite de autoritatea contractant, c ajutorul n cauz a
autoritatea contractant, c ajutorul n cauz este compatibil fost acordat n mod legal. Autoritatea contractant care respinge o ofert n
cu piaa intern n sensul articolului 107 din TFUE. aceste condiii informeaz Comisia cu privire la aceasta.

105
Autoritatea contractant care respinge o ofert n aceste
circumstane aduce acest lucru la cunotina Comisiei.

(5) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la


cerere, prin cooperare administrativ, orice informaii de care
dispun, cum ar fi legi, regulamente, contracte colective de
munc universal aplicabile sau standarde tehnice naionale,
referitoare la dovezile i documentele prezentate n legtur
cu elementele menionate la alineatul (2).

CAPITOLUL IV
Executarea contractului
Articolul 70 Articolul 26
Condiii de executare a Condiii de executare a contractului
contractului
Autoritile contractante pot stabili condiii speciale privind
executarea unui contract, cu condiia ca acestea s fie legate Autoritile contractante pot prevedea condiii speciale privind executarea
de obiectul contractului n sensul articolului 67 alineatul (3) contractului, cu condiia s fie compatibile cu dreptul comunitar i s fie
i s fie indicate n invitaia la procedura concurenial de menionate n anunul de participare sau n caietul de sarcini. Condiiile de
ofertare sau n documentele achiziiei. Aceste condiii pot executare a unui contract se pot referi, n special, la aspecte sociale i de mediu.
include aspecte economice, legate de inovare, de mediu,
sociale sau legate de ocuparea forei de munc.

Articolul 71
Subcontractarea
(1) Respectarea de ctre subcontractani a obligaiilor
menionate la articolul 18 alineatul (2) este asigurat prin
intermediul unor aciuni corespunztoare ntreprinse de
autoritile naionale competente n limitele responsabilitii
i competenei lor.

(2) n documentele achiziiei, autoritatea contractant poate Articolul 25


solicita ofertantului sau poate fi obligat de un stat membru Subcontractarea
s solicite ofertantului s indice n oferta sa partea din
contract pe care intenioneaz s o subcontracteze unor teri, n caietul de sarcini, autoritatea contractant poate solicita sau poate fi obligat
precum i subcontractanii propui. de un stat membru s solicite ofertantului s indice, n oferta sa, partea din
contract pe care intenioneaz s o subcontracteze unor teri, precum i
subcontractanii propui.

(3) Statele membre pot dispune ca, la cererea


subcontractantului i atunci cnd natura contractului permite
acest lucru, autoritatea contractant s transfere direct
subcontractantului respectiv plile datorate pentru servicii,
produse sau lucrri furnizate operatorului economic cruia i-
a fost atribuit contractul de achiziii publice (contractantul
principal). Printre aceste msuri se pot numra mecanisme
corespunztoare care s permit contractantului principal s
formuleze obiecii cu privire la plile necuvenite.
Dispoziiile privind aceast modalitate de plat se includ n
documentele achiziiei.

(4) Alineatele (1)-(3) nu aduc atingere rspunderii (paragraful doi) Aceast precizare nu aduce atingere aspectului responsabilitii
contractantului principal. operatorului economic principal.

(5) n cazul contractelor de achiziii de lucrri i n ceea ce


privete serviciile care urmeaz s fie prestate la o instalaie
aflat sub directa supraveghere a autoritii contractante,
dup atribuirea contractului i cel mai trziu n momentul
nceperii executrii acestuia, autoritatea contractant solicit
contractantului principal s i indice numele, datele de contact
i reprezentanii legali ai subcontractanilor si implicai n
lucrrile sau serviciile respective, n msura n care aceste
informaii sunt cunoscute la momentul respectiv. Autoritatea
contractant solicit contractantului principal s i notifice
orice modificri ale acestor informaii pe durata contractului,
precum i informaiile obligatorii privind eventualii noi
subcontractani implicai ulterior n lucrrile sau serviciile
respective.
n pofida primului paragraf, statele membre pot impune direct
asupra contractantului principal obligaia de a furniza
informaiile solicitate.

106
Acolo unde este necesar n scopul aplicrii alineatului (6)
litera (b) de la prezentul articol, informaiile solicitate sunt
nsoite de declaraiile pe propria rspundere ale
subcontractanilor, n conformitate cu articolul 59. Msurile
de punere n aplicare prevzute la alineatul (8) de la prezentul
articol pot prevedea ca subcontractanii prezentai dup
atribuirea contractului s furnizeze certificatele i alte
documente justificative n locul declaraiei pe propria
rspundere.
Primul paragraf nu se aplic n cazul furnizorilor.
Autoritile contractante, din proprie iniiativ sau la cererea
statelor membre, pot extinde aplicarea obligaiilor prevzute
la primul paragraf, de exemplu, la:
a. contractele de achiziii de produse, la contractele de
achiziii de servicii altele dect cele referitoare la serviciile
care urmeaz s fie prestate la instalaiile aflate sub directa
supraveghere a autoritii contractante sau la furnizorii
implicai n contracte de achiziii de lucrri sau de servicii;
b. subcontractanii subcontractanilor contractantului
principal sau la alte niveluri inferioare ale lanului de
subcontractare.
(6) n scopul de a evita nclcarea obligaiilor menionate la
articolul 18 alineatul (2), pot fi luate msuri corespunztoare,
cum ar fi:
a. n cazul n care dreptul intern al unui stat membru prevede
un mecanism de rspundere solidar ntre subcontractani i
contractantul principal, statul membru n cauz se asigur c
normele relevante sunt aplicate n conformitate cu condiiile
stabilite la articolul 18 alineatul (2);
b. n conformitate cu articolele 59, 60 i 61, autoritile
contractante pot s verifice, din proprie iniiativ sau la
cererea statelor membre, dac exist motive de excludere a
subcontractanilor n temeiul articolului 57. n astfel de
cazuri, autoritatea contractant solicit ca operatorul
economic s nlocuiasc un subcontractant n legtur cu care
a rezultat, n urma verificrii, c exist motive obligatorii de
excludere. Autoritatea contractant, din proprie iniiativ sau
la cererea unui stat membru, poate solicita ca operatorul
economic s nlocuiasc un subcontractant n legtur cu care
a rezultat, n urma verificrii, c exist motive neobligatorii
de excludere.
(7) Statele membre pot s prevad n dreptul intern norme
mai stricte privind rspunderea sau s le aprofundeze pe cele
referitoare la plile directe ctre subcontractani, stipulnd,
de exemplu, ca aceste pli s fie efectuate fr ca
subcontractanii s fie nevoii s solicite o astfel de plat
direct.

(8) Statele membre care aleg s prevad msuri n temeiul


alineatului (3), (5) sau (6) precizeaz condiiile de punere n
aplicare a acestora, prin acte cu putere de lege sau acte
administrative i innd seama de dreptul Uniunii. n acest
caz, statele membre pot limita aplicabilitatea acestor msuri,
de exemplu cu privire la anumite tipuri de contracte, anumite
categorii de autoriti contractante sau de operatori economici
sau ncepnd cu anumite sume.

Articolul 72
Modificarea contractului n cursul
perioadei sale de valabilitate
(1) Contractele i acordurile-cadru pot fi modificate fr o
nou procedur de achiziii n conformitate cu prezenta
directiv n oricare dintre urmtoarele cazuri:
a. atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor
monetar, au fost prevzute n documentele iniiale ale
achiziiei sub forma unor clauze sau opiuni de revizuire
clare, precise i fr echivoc, printre care se pot numra
clauze de revizuire a preurilor. Astfel de clauze precizeaz
limitele i natura posibilelor modificri sau opiuni, precum
i condiiile n care se poate recurge la acestea. Acestea nu
prevd modificri sau opiuni care ar schimba caracterul
general al contractului sau al acordului-cadru;
b. pentru lucrrile, serviciile sau produsele adiionale din
partea contractantului iniial care au devenit necesare i nu au
fost incluse n procedura de achiziii publice iniial, iar
schimbarea contractantului:

107
(i) nu poate fi realizat din motive economice sau tehnice,
precum cerine privind interschimbabilitatea sau
interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalaiile existente achiziionate n cadrul procedurii de
achiziii iniiale; i
(ii) ar cauza autoritii contractante inconveniente
substaniale sau creterea semnificativ a costurilor.
Cu toate acestea, nicio cretere a preului nu depete 50 %
din valoarea contractului iniial. n cazul n care se efectueaz
mai multe modificri succesive, aceast limitare se aplic
valorii fiecrei modificri n parte. Astfel de modificri
succesive nu se efectueaz n scopul eludrii aplicrii
prezentei directive;
c. atunci cnd sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare:
(i) necesitatea modificrii a survenit n urma unor
circumstane pe care o autoritate contractant care acioneaz
cu diligen nu ar fi putut s le prevad;
(ii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al
contractului;
(iii) creterea preului nu depete 50 % din valoarea
contractului sau a acordului-cadru iniial. n cazul n care se
efectueaz mai multe modificri succesive, aceast limitare
se aplic valorii fiecrei modificri n parte. Astfel de
modificri succesive nu se efectueaz n scopul eludrii
aplicrii prezentei directive;
d. atunci cnd un nou contractant l nlocuiete pe cel cruia
autoritatea contractant i-a atribuit iniial contractul, drept
consecin:
(i) a unei clauze sau opiuni de revizuire fr echivoc, n
conformitate cu litera (a);
(ii) a prelurii poziiei contractantului iniial prin succesiune
universal sau parial, ca urmare a unor operaiuni de
restructurare a societii comerciale, inclusiv preluare,
fuziune, achiziie sau insolven, de ctre un alt operator
economic care ndeplinete criteriile de selecie calitativ
stabilite iniial, cu condiia ca aceasta s nu implice alte
modificri substaniale ale contractului i s nu se fac n
scopul de a eluda aplicarea prezentei directive; sau
(iii) a asumrii de ctre autoritatea contractant nsi a
obligaiilor contractantului principal fa de subcontractanii
si, n cazul n care aceast posibilitate este prevzut n
legislaia naional n temeiul articolului 71;
e. atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt
substaniale n sensul alineatului (4).
Autoritile contractante care modific un contract n cazurile
prevzute la literele (b) i (c) de la prezentul alineat public
un anun n acest sens n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Un astfel de anun conine informaiile prevzute
n anexa V partea G i se public n conformitate cu articolul
51.

(2) n plus, fr a exista nevoia de a verifica dac sunt


ndeplinite condiiile prevzute la alineatul (4) literele (a)-(d),
contractele pot fi modificate fr a fi necesar o nou
procedur de achiziii n conformitate cu prezenta directiv i
atunci cnd valoarea modificrii este mai mic dect ambele
valori urmtoare:
(i) pragurile stabilite la articolul 4; i
(ii) 10 % din valoarea contractului iniial pentru contractele
de achiziii de servicii sau de produse i 15 % din valoarea
contractului iniial pentru contractele de achiziii de lucrri.
Cu toate acestea, modificarea nu poate aduce atingere
caracterului general al contractului sau al acordului-cadru. n
cazul n care se efectueaz mai multe modificri succesive,
evaluarea se face pe baza valorii nete cumulate a acestora.

(3) Pentru calcularea preului menionat la alineatul (2) i la


alineatul (1) literele (b) i (c), preul actualizat constituie
valoarea de referin atunci cnd contractul include o clauz
de indexare.

(4) Modificarea unui contract sau a unui acord-cadru n


cursul perioadei sale de valabilitate este considerat
substanial n sensul alineatului (1) litera (e) atunci cnd,
prin aceast modificare, contractul sau acordul-cadru prezint
caracteristici care difer n mod substanial de cele ale
documentului iniial. n orice caz, fr a aduce atingere
alineatelor (1) i (2), o modificare este considerat

108
substanial atunci cnd este ndeplinit cel puin una dintre
urmtoarele condiii:
a. modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost incluse
n procedura iniial de achiziii, ar fi permis admiterea altor
candidai dect cei selectai iniial sau acceptarea unui alt
ofertant dect cel acceptat iniial sau ar fi atras ali participani
la procedura de achiziie;
b. modificarea schimb balana economic a contractului sau
a acordului-cadru n favoarea contractantului ntr-un mod
care nu a fost prevzut n contractul sau acordul-cadru iniial;
c.. modificarea extinde domeniul de aplicare al contractului
sau al acordului-cadru n mod considerabil;
d. un nou contractant l nlocuiete pe cel cruia autoritatea
contractant i-a atribuit iniial contractul, n alte cazuri dect
cele prevzute la alineatul (1) litera (d).
(5) Pentru alte modificri ale dispoziiilor unui contract de
achiziii publice sau ale unui acord-cadru n cursul perioadei
sale de valabilitate dect cele prevzute la alineatele (1) i (2),
este necesar o nou procedur de achiziii n conformitate cu
prezenta directiv.

Articolul 73
ncetarea contractului
Statele membre se asigur c autoritile contractante au
posibilitatea, cel puin n urmtoarele circumstane i n
condiiile stabilite de legislaia naional aplicabil, de a
determina ncetarea unui contract de achiziii publice n
perioada sa de valabilitate, n cazul n care:
a. contractul a fcut obiectul unei modificri substaniale,
care necesita o nou procedur de achiziii publice n
conformitate cu articolul 72;
b. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, n
una dintre situaiile menionate la articolul 57 alineatul (1) i,
prin urmare, ar fi trebuit s fie exclus din procedura de
achiziii publice;
c. contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului
respectiv, avnd n vedere o nclcare grav a obligaiilor care
rezult din tratate i din prezenta directiv, declarat de
Curtea de Justiie a Uniunii Europene printr-o procedur n
temeiul articolului 258 din TFUE.
TITLUL III
REGIMURI SPECIALE DE ACHIZIII

CAPITOLUL I
Servicii sociale i alte servicii specifice

Articolul 74
Atribuirea contractelor care au ca
obiect servicii sociale i alte
servicii specifice
Contractele de achiziii publice care au ca obiect servicii
sociale i alte servicii specifice enumerate n anexa XIV se
atribuie conform dispoziiilor prezentului capitol dac
valoarea contractelor respective este egal cu sau mai mare
dect pragul precizat la articolul 4 litera (d).

Articolul 75
Publicarea anunurilor
(1) Autoritile contractante care intenioneaz s atribuie
un contract de achiziii publice pentru serviciile menionate
la articolul 74 i fac cunoscut intenia prin oricare dintre
urmtoarele mijloace:
a. prin intermediul unui anun de participare, care conine
informaiile menionate n anexa V partea H, n conformitate
cu formularele standard la care se face referire la articolul 51;
sau
b. prin intermediul unui anun de intenie, care se public n
mod continuu i conine informaiile prevzute n anexa V
partea I. Anunul de intenie se refer n mod specific la

109
tipurile de servicii care vor face obiectul contractelor care
urmeaz s fie atribuite. Acesta indic faptul c contractele
vor fi acordate fr publicare ulterioar i invit operatorii
economici interesai s i exprime interesul n scris.
Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplic n cazul n care
ar fi putut fi folosit o procedur de negociere fr publicare
prealabil, n conformitate cu articolul 32 privind atribuirea
unui contract de achiziii publice de servicii.

(2) Autoritile contractante care au atribuit un contract de


achiziii publice pentru serviciile menionate la articolul 74
fac cunoscute rezultatele procedurii de achiziie prin
intermediul unui anun de atribuire a contractului, care
conine informaiile menionate n anexa V partea J, n
conformitate cu formularele standard la care se face referire
la articolul 51. Ele pot grupa ns respectivele anunuri
trimestrial. n acest caz, acestea trimit anunurile grupate n
termen de 30 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru.

(3) Comisia stabilete formularele standard la care se face


referire la alineatele (1) i (2) de la prezentul articol, prin
intermediul unor acte de punere n aplicare. Respectivele acte
de punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura
de consultare menionat la articolul 89 alineatul (2).

(4) Anunurile prevzute la prezentul articol se public n


conformitate cu articolul 51.

Articolul 76
Principii de atribuire a contractelor
(1) Statele membre instituie norme naionale pentru
atribuirea contractelor care fac obiectul prezentului capitol, n
scopul garantrii faptului c autoritile contractante respect
principiul transparenei i al egalitii de tratament pentru
operatorii economici. Statele membre au libertatea de a stabili
normele procedurale aplicabile, att timp ct aceste norme
permit autoritilor contractante s in seama de specificul
serviciilor n cauz.

(2) Statele membre se asigur c autoritile contractante pot


s in seama de nevoia de a asigura calitatea, continuitatea,
accesibilitatea, preurile convenabile, disponibilitatea i
caracterul cuprinztor al serviciilor, de nevoile specifice ale
diferitelor categorii de utilizatori, inclusiv ale grupurilor
dezavantajate i vulnerabile, de implicarea i
responsabilizarea utilizatorilor, precum i de inovare. De
asemenea, statele membre pot prevedea ca alegerea
furnizorului de servicii s se fac pe baza ofertei care prezint
cel mai bun raport pre-calitate, inndu-se seama de criteriile
de calitate i de durabilitate ale serviciilor sociale.

Articolul 77
Contracte rezervate pentru anumite
servicii
(1) Statele membre pot prevedea faptul c autoritile
contractante pot rezerva dreptul organizaiilor de a participa
la proceduri de atribuire a contractelor de achiziii publice
destinate exclusiv serviciilor de sntate, sociale i culturale
menionate la articolul 74, care sunt cuprinse n codurile CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, de la 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

(2) O organizaie menionat la alineatul (1) ndeplinete


toate condiiile urmtoare:
a. obiectivul su este urmrirea unei misiuni n domeniul
serviciilor publice, legat de prestarea serviciilor menionate
la alineatul (1);
b. profiturile sunt reinvestite n vederea realizrii obiectivului
organizaiei. n cazul n care profiturile sunt distribuite sau

110
redistribuite, acest lucru ar trebui s se bazeze pe considerente
legate de participare;
c. structurile de conducere sau de capital ale organizaiei care
execut contractul se bazeaz pe principiul participrii
angajailor la capital sau necesit participarea activ a
angajailor, a utilizatorilor sau a prilor interesate; i
d. organizaiei nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile
n cauz de ctre autoritatea contractant respectiv, n
temeiul prezentului articol, n ultimii trei ani.
(3) Durata maxim a contractului este de trei ani.

(4) n invitaia la procedura concurenial de ofertare se face


trimitere la prezentul articol.

(5) n pofida articolului 92, Comisia evalueaz efectele


prezentului articol i prezint un raport Parlamentului
European i Consiliului pn la 18 aprilie 2019.
CAPITOLUL II
Norme aplicabile concursurilor de
proiecte
Articolul 78 Articolul 67
Domeniu de aplicare Domeniul de aplicare
Prezentul capitol se aplic: (2) Prezentul titlu se aplic:
a. concursurilor de proiecte organizate n cadrul unei (a) concursurilor de soluii organizate n cadrul unei proceduri de atribuire
proceduri de atribuire a unui contract de achiziii publice de a unui contract de achiziii publice de servicii;
servicii; (b) concursurilor de soluii cu premii i pli acordate participanilor.
b. concursurilor de proiecte cu premii sau pli acordate n cazurile prevzute la litera (a), prin prag se nelege valoarea estimat, fr
participanilor. TVA, a contractului de achiziii publice de servicii, inclusiv eventualele prime
n cazurile prevzute la primul paragraf litera (a) de la de participare i pli acordate participanilor.
prezentul articol, pragul menionat la articolul 4 se calculeaz n cazurile prevzute la litera (b), prin prag se nelege valoarea total a
pe baza valorii nete estimate, fr TVA, a contractului de primelor i plilor, inclusiv valoarea estimat, fr TVA, a contractului de
achiziii publice de servicii, inclusiv eventualele premii sau achiziii publice de servicii care ar putea fi atribuit ulterior n conformitate cu
pli acordate participanilor. articolul 31 alineatul (1), n cazul n care autoritatea contractant nu exclude o
n cazurile prevzute la litera (b) de la primul paragraf al astfel de atribuire prin anunul de participare la concurs.
prezentului articol, prin prag se nelege cuantumul total al
premiilor i al plilor, inclusiv valoarea net estimat, fr
TVA, a contractului de achiziii publice de servicii care ar
putea fi ncheiat ulterior n conformitate cu articolul 32
alineatul (4), n cazul n care autoritatea contractant i-a
anunat intenia de a atribui acest contract prin anunul de
concurs.

Articolul 79
Anunuri
(1) Autoritile contractante care intenioneaz s organizeze Articolul 69
un concurs de proiecte i fac cunoscut intenia prin Anunuri
intermediul unui anun de concurs.
Atunci cnd acestea intenioneaz s atribuie un contract de (1) Autoritile contractante care doresc s organizeze un concurs i fac
servicii n urma concursului n conformitate cu articolul 32 cunoscut intenia prin intermediul unui anun de participare la concurs.
alineatul (4), acest fapt este indicat n anunul de concurs. (2) Autoritile contractante care au organizat un concurs de soluii trimit un
anun privind rezultatele acestuia n conformitate cu articolul 36 i trebuie s
(2) Autoritile contractante care au organizat un concurs de poat s fac dovada datei de trimitere a respectivului anun
proiecte trimit un anun privind rezultatele acestuia n
conformitate cu articolul 51 i trebuie s poat s fac dovada
datei de expediere a respectivului anun.
n cazul n care comunicarea informaiilor privind rezultatele
concursului ar mpiedica asigurarea respectrii legislaiei, ar
fi contrar interesului public, ar aduce atingere intereselor
comerciale legitime ale unei ntreprinderi publice sau private,
sau ar putea aduce atingere concurenei loiale ntre prestatorii
de servicii, astfel de informaii pot s nu fie publicate.

(3) Anunurile menionate la alineatele (1) i (2) de la Articolul 70


prezentul articol se public n conformitate cu articolul 51 Forma i modalitile de publicare a anunurilor privind concursurile
alineatele (2)-(6) i cu articolul 52. Ele conin informaiile
prevzute n anexa V prile E i, respectiv, F, n conformitate (1) Anunurile prevzute la articolul 69 cuprind informaiile prevzute de anexa
cu formularele standard. VII D, conform formularelor standard adoptate de Comisie n conformitate cu
Comisia stabilete formularele standard prin intermediul procedura prevzut la articolul 77 alineatul (2).
actelor de punere n aplicare. Respectivele acte de punere n
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de consultare Articolul 79
menionat la articolul 89 alineatul (2). Modificri

111
(1) Comisia poate modifica, n conformitate cu procedura prevzut la articolul
77 alineatul (2):
(a) modalitile tehnice ale metodelor de calcul prevzute la articolul
78 alineatul (1) al doilea paragraf i alineatul (3);

Articolul 80
Norme privind organizarea
concursurilor de proiecte i
selecia participanilor
(1) Atunci cnd organizeaz concursuri de proiecte,
autoritile contractante aplic proceduri adaptate la
dispoziiile titlului I i ale prezentului capitol.

(2) Accesul participanilor la concursurile de proiecte nu Articolul 66


poate fi limitat: Dispoziii generale
a. la teritoriul sau la o parte din teritoriul unui stat membru;
de faptul c, n temeiul legislaiei statului membru n care se (2) Accesul participanilor la concursurile de soluii nu poate fi limitat:
organizeaz concursul, ar trebui s se prezinte fie persoane (a) la teritoriul sau la o parte din teritoriul unui stat membru;
fizice, fie persoane juridice. (b) de faptul c, n temeiul legislaiei unui stat membru n care se
organizeaz concursul, ar trebui s se prezinte fie persoane fizice, fie
persoane juridice.

(3) n cazul n care concursurile de proiecte se adreseaz Articolul 72


unui numr limitat de participani, autoritile contractante Selectarea concurenilor
stabilesc criterii de selecie clare i nediscriminatorii. n toate
cazurile, numrul de candidai invitai s participe trebuie s n cazul n care concursurile reunesc un numr limitat de participani,
fie suficient pentru a asigura o concuren real. autoritile contractante stabilesc criterii de selecie clare i nediscriminatorii.
n toate cazurile, numrul de candidai invitai trebuie s fie suficient pentru a
asigura o concuren real.

Articolul 81 Articolul 73
Componena juriului Compunerea juriului
Juriul este alctuit exclusiv din persoane fizice independente Juriul este alctuit exclusiv din persoane fizice independente de participanii la
fa de participanii la concurs. n cazul n care, pentru a concurs. n cazul n care, pentru a participa la un concurs, este nevoie de o
participa la un concurs, participanii au nevoie de o anumit calificare profesional special, cel puin o treime din membrii juriului trebuie
calificare profesional, cel puin o treime din membrii juriului s dein respectiva calificare sau o calificare echivalent.
trebuie s dein respectiva calificare sau o calificare
echivalent.

Articolul 82 Articolul 74
Deciziile juriului Decizia juriului
(1) Juriul dispune de autonomie n deciziile sau avizele sale. (1) Juriul dispune de autonomie de decizie sau de aviz.

(2) Juriul analizeaz planurile i proiectele depuse de (2) Juriul analizeaz planurile i proiectele prezentate n mod anonim de
candidai asigurnd anonimatul acestora i bazndu-se candidai, bazndu-se exclusiv pe criteriile prevzute de anunul de participare
exclusiv pe criteriile prevzute de anunul de concurs. la concurs.

(3) Juriul consemneaz, ntr-un raport semnat de membrii (3) Juriul consemneaz, ntr-un proces-verbal semnat de membrii si, alegerile
si, clasamentul proiectelor pe care l stabilete n funcie de efectuate n funcie de meritele fiecrui proiect, precum i observaiile i orice
meritele fiecrui proiect, precum i observaiile i orice alte alte puncte care trebuie clarificate.
puncte care trebuie clarificate.

(4) Anonimatul este respectat pn la momentul deciziei sau (4) Anonimatul trebuie respectat pn cnd juriul i-a prezentat avizul sau
avizului juriului. decizia.

(5) Candidaii pot fi invitai, dac este necesar, s rspund (5) Candidaii pot fi invitai, dup caz, s rspund ntrebrilor pe care juriul le-
ntrebrilor pe care juriul le-a consemnat n procesul-verbal, a consemnat n procesul-verbal, n vederea clarificrii oricrui aspect din
n vederea clarificrii oricrui aspect privind proiectele. proiecte.

(6) Se ntocmete un proces-verbal complet al dialogului (6) Se elaboreaz un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii
dintre membrii juriului i candidai. juriului i candidai.

TITLUL IV
GUVERNAN
Articolul 83
Asigurarea punerii n aplicare
(1) n vederea garantrii punerii n aplicare corecte i Articolul 81
eficiente, statele membre se asigur c cel puin sarcinile Mecanisme de control

112
stabilite n prezentul articol sunt ndeplinite de una sau mai
multe autoriti, organisme sau structuri. Acestea transmit n conformitate cu Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989
Comisiei toate autoritile, organismele sau structurile privind coordonarea actelor cu putere de lege i actelor administrative privind
competente pentru ndeplinirea sarcinilor respective. aplicarea procedurilor cii de atac la atribuirea contractelor de achiziii publice
de produse i a contractelor publice de lucrri, statele membre garanteaz
aplicarea prezentei directive prin mecanisme eficiente, accesibile i
transparente.

(2) Statele membre se asigur c aplicarea normelor n


materie de achiziii publice este monitorizat.
n cazul n care autoritile sau structurile de monitorizare
identific, din proprie iniiativ sau dup primirea unor
informaii, nclcri specifice sau probleme sistemice,
acestea sunt mputernicite s indice aceste probleme
autoritilor naionale de audit, instanelor sau altor autoriti
sau structuri competente, cum sunt Ombudsmanul,
parlamentele naionale sau comitetele acestora.

(3) Rezultatele activitilor de monitorizare n conformitate


cu alineatul (2) se pun la dispoziia publicului prin
intermediul unor mijloace de informare adecvate. Aceste
rezultate se pun, de asemenea, la dispoziia Comisiei. De
exemplu, acestea pot fi integrate n rapoartele de monitorizare
menionate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.
Pn la 18 aprilie 2017 i, ulterior, la fiecare trei ani, statele
membre transmit Comisiei un raport de monitorizare care
include, dup caz, informaii privind cele mai frecvente surse
de aplicare greit sau de incertitudine juridic, inclusiv
posibile probleme structurale sau recurente n aplicarea
normelor, privind nivelul participrii IMM-urilor la
achiziiile publice i privind prevenirea, detectarea i
raportarea adecvat a cazurilor de fraud, corupie, conflict
de interese i alte nereguli grave n achiziiile publice.
Comisia poate solicita statelor membre, cel mult o dat la trei
ani, s furnizeze informaii privind punerea n practic a
politicilor naionale strategice de achiziii publice.
n sensul prezentului alineat i al alineatului (4) de la
prezentul articol, IMM-urile sunt definite conform
Recomandrii 2003/361/CE a Comisiei (39).
Pe baza datelor primite n temeiul prezentului alineat,
Comisia public periodic un raport privind punerea n
aplicare i cele mai bune practici privind politicile naionale
de achiziii publice n cadrul pieei interne.

(4) Statele membre se asigur c:


a. sunt disponibile gratuit informaii i orientri privind
interpretarea i aplicarea legislaiei Uniunii privind achiziiile
publice pentru a ajuta autoritile contractante i operatorii
economici, n special IMM-urile, s aplice n mod corect
normele Uniunii privind achiziiile publice; i
b. sprijinul este disponibil autoritilor contractante n
vederea planificrii i desfurrii procedurilor de achiziii
publice.
(5) Statele membre, fr a aduce atingere procedurilor
generale i metodelor de lucru stabilite de Comisie n ceea ce
privete comunicarea i contactele sale cu statele membre,
desemneaz un punct de referin pentru cooperarea cu
Comisia n ceea ce privete aplicarea legislaiei n materie de
achiziii publice.

(6) Autoritile contractante, cel puin pe durata contractului,


pstreaz copii ale tuturor contractelor ncheiate care au o
valoare egal sau mai mare dect:
a. 1 000 000 EUR n cazul contractelor de achiziii publice de
produse sau de servicii;
b. 10 000 000 EUR n cazul contractelor de achiziii publice
de lucrri.
Autoritile contractante acord acces la contractele
menionate; cu toate acestea, accesul la anumite documente
sau informaii poate fi refuzat, n msura i n condiiile
prevzute de reglementrile Uniunii sau de cele naionale
aplicabile n materie de acces la documente i protecia
datelor.

Articolul 84 Articolul 43
Coninutul proceselor-verbale
113
Rapoarte individuale privind
procedurile de atribuire a
contractelor
(1) Pentru fiecare contract sau acord-cadru reglementat de Autoritile contractante ntocmesc, pentru fiecare contract, pentru fiecare
prezenta directiv i de fiecare dat cnd se instituie un sistem acord-cadru i pentru fiecare iniiere a unui sistem dinamic de achiziie, un
dinamic de achiziii, autoritile contractante ntocmesc un proces-verbal care s cuprind cel puin urmtoarele elemente:
raport scris care cuprinde cel puin urmtoarele elemente: (a) denumirea i adresa autoritii contractante, obiectul i valoarea
a. denumirea i adresa autoritii contractante, obiectul i contractului, acordului-cadru sau sistemului dinamic de achiziie;
valoarea contractului, a acordului-cadru sau a sistemului (b) numele candidailor sau ofertanilor selectai i justificarea alegerii lor;
dinamic de achiziii; (c) numele candidailor sau ofertanilor respini i motivele respingerii
b. dac este cazul, rezultatele seleciei calitative i/sau lor;
reducerea numrului n conformitate cu articolele 65 i 66, i (d) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de sczute;
anume: (e) numele adjudecatarului i justificarea selectrii ofertei sale, precum i,
(i) numele candidailor sau ale ofertanilor selectai i dac se cunoate, partea din contract sau din acordul-cadru pe care
justificarea alegerii lor; acesta intenioneaz s o subcontracteze unor teri;
(ii) numele candidailor sau ale ofertanilor respini i (f) n ceea ce privete procedurile de negociere, circumstanele
motivele respingerii lor; menionate la articolele 30 i 31 care justific recurgerea la
c. motivele respingerii ofertelor considerate nejustificat de respectivele proceduri;
sczute; (g) n ceea ce privete dialogul competitiv, circumstanele menionate la
d. numele ofertantului ctigtor i justificarea alegerii ofertei articolul 29 care justific recurgerea la respectiva procedur;
sale, precum i, dac se cunoate, partea din contract sau din (h) dup caz, motivele pentru care autoritatea contractant a renunat s
acordul-cadru pe care acesta intenioneaz s o atribuie un contract sau un acord-cadru sau s iniieze un sistem
subcontracteze unor teri; i, dac sunt cunoscute la dinamic de achiziie.
momentul respectiv, numele subcontractanilor
contractantului principal, dac este cazul; Autoritile contractante adopt msurile adecvate pentru a asigura
e. n cazul procedurilor competitive cu negocieri i al documentaia privind desfurarea procedurilor de atribuire realizate pe cale
dialogurilor competitive, circumstanele prevzute la electronic.
articolul 26 care justific recurgerea la respectivele
proceduri; Procesul-verbal sau principalele sale elemente sunt comunicate Comisiei, la
f. n cazul procedurilor de negociere fr publicare prealabil, cererea acesteia.
circumstanele menionate la articolul 32 care justific
recurgerea la procedura respectiv;
g. atunci cnd este cazul, motivele pentru care autoritatea
contractant a renunat s atribuie un contract sau s ncheie
un acord-cadru ori s iniieze un sistem dinamic de achiziii;
h. atunci cnd este cazul, motivele pentru care au fost folosite
alte mijloace de comunicare dect cele electronice pentru
depunerea ofertelor;
i. atunci cnd este cazul, conflictele de interese identificate i
msurile luate n acest sens.
Acest raport nu este solicitat n legtur cu contractele care se
bazeaz pe acorduri-cadru, n cazul n care acestea sunt
ncheiate n conformitate cu articolul 33 alineatul (3) sau
alineatul (4) litera (a).
n msura n care anunul de atribuire a contractului ntocmit
n temeiul articolului 50 sau al articolului 75 alineatul (2)
conine informaiile solicitate n prezentul alineat, autoritile
contractante pot utiliza respectivul anun.

(2) Autoritile contractante documenteaz evoluia tuturor


procedurilor de achiziie, indiferent dac acestea se
desfoar prin mijloace electronice sau nu. n acest scop,
acestea se asigur c pstreaz suficient documentaie
pentru a justifica deciziile luate n toate etapele procedurii de
achiziie, cum ar fi documentaia privind comunicrile cu
operatorii economici i deliberrile interne, pregtirea
documentelor achiziiei, de dialog sau de negociere, dup caz,
precum i etapele de selecie i de atribuire a contractului.
Documentaia se pstreaz timp de minim trei ani de la data
atribuirii contractului.

(3) Raportul sau elementele sale principale sunt comunicate


Comisiei sau autoritilor, organismelor sau structurilor
competente menionate la articolul 83, la solicitarea acestora.

Articolul 85
Rapoarte naionale i informaii
statistice
(1) Comisia revizuiete calitatea i exhaustivitatea datelor
care pot fi extrase din anunurile menionate la articolele 48,
49, 50, 75 i 79, care sunt publicate n conformitate cu anexa
VIII.

114
n cazul n care calitatea i exhaustivitatea datelor menionate
la primul paragraf de la prezentul alineat nu se conformeaz
obligaiilor specificate la articolul 48 alineatul (1), articolul
49, articolul 50 alineatul (1), articolul 75 alineatul (2) i la
articolul 79 alineatul (3), Comisia solicit informaii
complementare din partea statului membru vizat. ntr-un
termen rezonabil, statul membru vizat furnizeaz informaiile
statistice lips solicitate de Comisie.

(2) Pn la 18 aprilie 2017 i, ulterior, la fiecare trei ani,


statele membre nainteaz Comisiei un raport statistic privind
achiziiile publice care ar fi fost reglementate de prezenta
directiv n cazul n care valoarea acestora ar fi depit pragul
relevant prevzut la articolul 4, indicnd o estimare a valorii
totale agregate a acestor achiziii pe parcursul perioadei n
cauz. Estimarea respectiv poate, n special, s se bazeze pe
datele disponibile n cadrul cerinelor de publicare la nivel
naional sau pe estimri bazate pe eantioane.
Raportul respectiv poate fi inclus n raportul menionat la
articolul 83 alineatul (3).

(3) Statele membre transmit Comisiei informaii cu privire


la organizarea lor instituional pentru implementarea,
monitorizarea i aplicarea prezentei directive, precum i
informaii referitoare la iniiativele naionale n vederea
furnizrii de orientri sau de asisten pentru implementarea
normelor Uniunii privind achiziiile publice, sau la
iniiativele menite s rspund unor provocri n
implementarea acestor norme.
Informaiile respective pot fi incluse n raportul menionat la
articolul 83 alineatul (3).

Articolul 86
Cooperare administrativ
(1) Statele membre i acord reciproc asisten i instituie
msuri de cooperare eficace pentru a asigura schimbul de
informaii cu privire la aspectele la care se face referire la
articolele 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 i 69. Ele asigur
confidenialitatea informaiilor care fac obiectul acestui
schimb.

(2) Autoritile competente din toate statele membre n


cauz fac schimb de informaii respectnd normele privind
protecia datelor cu caracter personal prevzute n Directiva
95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului (40) i n
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (41).

(3) Pentru a testa oportunitatea utilizrii Sistemului de


informare al pieei interne (IMI), instituit prin Regulamentul
(UE) nr. 1024/2012 n scopul desfurrii schimbului de
informaii prevzut n prezenta directiv, se lanseaz un
proiect-pilot cel trziu la 18 aprilie 2015.

TITLUL V
COMPETENE DELEGATE,
COMPETENE DE EXECUTARE I
DISPOZIII FINALE

Articolul 87
Exercitarea delegrii de
competene
(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit Articolul 77
Comisiei n condiiile prevzute la prezentul articol. Comitetul consultativ

(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la Alin. (3) si (4)


articolele 6, 22, 23, 56 i 68 se confer Comisiei pentru o
perioad de timp nedeterminat, ncepnd de la 17 aprilie
2014.

115
(3) Delegarea de competene menionat la articolele 6, 22,
23, 56 i 68 poate fi revocat oricnd de Parlamentul
European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt
delegrii de competene specificat n decizia respectiv.
Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii
acesteia nJurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dat
ulterioar menionat n decizie. Ea nu aduce atingere
validitii actelor delegate aflate deja n vigoare.

(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific


simultan Parlamentului European i Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolelor 6, 22, 23, 56


i 68 intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul
European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n termen
de dou luni de la notificarea respectivului act ctre
Parlamentul European i Consiliu sau n cazul n care,
naintea expirrii termenului respectiv, att Parlamentul
European, ct i Consiliul au informat Comisia c nu vor
formula obieciuni. Respectivul termen se prelungete cu
dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a
Consiliului.

Articolul 88
Procedura de urgen
(1) Actele delegate adoptate n temeiul prezentului articol Articolul 77
intr imediat n vigoare i se aplic att timp ct nu se Comitetul consultativ
formuleaz nicio obieciune n conformitate cu alineatul (2).
Notificarea unui act delegat transmis Parlamentului Alin. (5)
European i Consiliului prezint motivele pentru care s-a
recurs la procedura de urgen.

(2) Parlamentul European sau Consiliul poate formula


obieciuni la un act delegat n conformitate cu procedura
menionat la articolul 87 alineatul (5). ntr-un astfel de caz,
Comisia abrog actul fr ntrziere, n urma notificrii
deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a
formula obieciuni.

Articolul 89
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistat de Comitetul consultativ pentru Articolul 77
achiziiile publice nfiinat prin Decizia 71/306/CEE a Comitetul consultativ
Consiliului (42). Respectivul comitet este un comitet n Alin. (1) si (2)
nelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se


aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se


aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 90
Transpunere i dispoziii tranzitorii
(1) Statele membre asigur intrarea n vigoare a actelor cu Articolul 80
putere de lege i a actelor administrative necesare pentru a se Punerea n aplicare
conforma prezentei directive pn la 18 aprilie 2016. Statele
membre comunic de ndat Comisiei textul msurilor (1) Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele
respective. administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la 31
ianuarie 2006 cel trziu. Statele membre informeaz de ndat Comisia cu
privire la aceasta.

(2) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele


membre pot amna aplicarea articolului 22 alineatul (1) pn
la 18 octombrie 2018, cu excepia cazului n care utilizarea
mijloacelor electronice este obligatorie n conformitate cu
articolul 34, articolul 35, articolul 36, articolul 37 alineatul
(3), articolul 51 alineatul (2) sau articolul 53.
n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele
membre pot amna aplicarea articolului 22 alineatul (1) n
cazul organismelor centrale de achiziie pn la 18 aprilie
2017.

116
n cazul n care un stat membru alege s amne aplicarea
articolului 22 alineatul (1), statul membru respectiv se asigur
c autoritile contractante pot alege, pentru toate actele de
comunicare i de schimb de informaii, ntre urmtoarele
mijloace de comunicare:
a. mijloace electronice n conformitate cu articolul 22;
b. pot sau ali transportatori adecvai;
c. fax;
d. o combinaie a acestor mijloace.
(3) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele
membre pot amna aplicarea articolului 59 alineatul (2)
paragraful al doilea pn la 18 aprilie 2018.

(4) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele


membre pot amna aplicarea articolului 59 alineatul (5)
paragraful al doilea pn la 18 octombrie 2018
(5) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele
membre pot amna aplicarea articolului 61 alineatul (2) pn
la 18 octombrie 2018.

(6) Atunci cnd statele membre adopt msurile menionate Articolul 80


la alineatele (1)-(5), acestea cuprind o trimitere la prezenta Punerea n aplicare
directiv sau sunt nsoite de o astfel de trimitere la data
publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea (1) (paragraful doi) Atunci cnd statele membre adopt aceste acte, acestea
de efectuare a acestei trimiteri. conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o astfel de trimitere
la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare
a acestei trimiteri.

(7) Statele membre comunic Comisiei textul principalelor


dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul
reglementat de prezenta directiv.

Articolul 91 Articolul 82
Abrogri Abrogri
Directiva 2004/18/CE se abrog ncepnd cu 18 aprilie 2016. Directiva 92/50/CEE, cu excepia articolului 41, i Directivele 93/36/CEE i
Trimiterile la directiva abrogat se neleg ca trimiteri la 93/37/CEE se abrog de la data prevzut la articolul 80, fr a aduce atingere
prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de obligaiilor statelor membre n ceea ce privete termenele de transpunere i
coresponden din anexa XV. aplicare prevzute de anexa XI.
Trimiterile la directivele abrogate se interpreteaz ca trimiteri la prezenta
directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de coresponden din anexa XII.

Articolul 92
Revizuire
Comisia reexamineaz efectele economice pe piaa intern, n
special din perspectiva unor factori precum atribuirea
transfrontalier a contractelor i costurile de tranzacionare,
care rezult din aplicarea pragurilor stabilite la articolul 4 i
prezint un raport n acest sens Parlamentului European i
Consiliului pn la 18 aprilie 2019.
Acolo unde este posibil i adecvat, Comisia ia n considerare
posibilitatea de a sugera o cretere a valorilor pragurilor
aplicabile n temeiul AAP, n cadrul urmtoarei runde de
negocieri. n cazul unor modificri ale valorilor pragurilor
aplicabile n temeiul AAP, raportul este urmat, dac este
cazul, de o propunere de act legislativ de modificare a
pragurilor stabilite n prezenta directiv.

Articolul 93 Articolul 83
Intrare n vigoare Intrarea n vigoare
Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data Prezenta directiv intr n vigoare n ziua publicrii n Jurnalul Oficial al
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Uniunii Europene

Articolul 94 Articolul 84
Destinatari Destinatari
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre. Prezenta decizie se adreseaz statelor membre.
Adoptat la Strasbourg, 26 februarie 2014. Adoptat la Strasbourg, 31 martie 2004.

ANEXA I ANEXA IV
AUTORITI GUVERNAMENTALE CENTRALE AUTORITI GUVERNAMENTALE CENTRALE

117
(NOT: ANEXA ESTE PREZENTAT INTEGRAL LA
FINALUL TABELULUI)
ANEXA II ANEXA I
LISTA ACTIVITILOR MENIONATE LA LISTA ACTIVITILOR PREVZUTE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL
ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PUNCTUL 6 LITERA (a) (2) LITERA (b)
n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i NACE, se n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i NACE, se aplic nomenclatura
aplic nomenclatura CPV. NACE.

NACE Rev. 1 (1) Cod CPV


NACE1

SECIUNEA F CONSTRUCII COD CPV Seciunea F


CONSTRUCIE

Diviziune Grup Clas Descriere Note


Diviziu Grup Clas Descriere Note
ne 45 Construcie Aceast diviziune cuprinde: 45000000

construcia de cldiri i lucrri noi, restaurare i


45 Construci Aceast diviziune 45000000 reparaii curente

i include: 45.1 Pregtirea 45100000


antierelor

construcia de 45.11 Demolare i Aceast clas cuprinde: 45110000


cldiri i lucrri terasamente

noi, restaurare demolarea imobilelor i a altor


construcii
i reparaii

degajarea antierelor
lucrri de terasament:
excavarea, umplerea, nivelarea
curente antierelor de construcii,
spare de anuri, ndeprtarea
rocilor, dinamitare
pregtirea antierelor pentru
45.1 Pregtirea 45100000
exploatare minier
ndeprtarea solului i
antierelor alte lucrri
dezvoltare i pregtire
de

a terenurilor i
antierelor miniere
Aceast clas cuprinde, de asemenea:
45.1 Demolri Aceast clas 45110000
1 de cldiri; include: drenarea antierelor de
construcii
terasament drenarea terenurilor agricole i
forestiere
e demolarea 45.12 Foraje i sondaje Aceast clas cuprinde: 45120000

cldirilor i a
sondaje experimentale, foraje
altor structuri; experimentale i carotaje pentru
construcii, precum i pentru
studii geofizice, geologice sau
alte studii similare

degajarea Aceast clas nu cuprinde:

antierelor; forarea puurilor de extracie a


ieiului sau a gazelor naturale,
vezi 11.20
forarea puurilor de ap, vezi
lucrri de 45.25

terasament: sparea de puuri, vezi 42.25


excavarea, prospectarea zcmintelor de
iei i de gaze naturale, precum
i studiile geofizice, geologice
umplerea, i seismice, vezi 74.20
45.2 Lucrri de 45200000
nivelarea construcii

antierelor de complete sau


pariale i lucrri

construcii, publice

spare de 45.21 Lucrri de Aceast clas cuprinde: 45210000


construcie
anuri,
construcia de cldiri de toate tipurile
ndeprtarea
rocilor, construcia de lucrri publice:

demolare prin
poduri (inclusiv cele destinate s susin osele
explozie etc.; suspendate), viaducte, tuneluri i pasaje subterane

conducte de transport, linii de comunicaii i linii


pregtirea de transport al energiei electrice pe distane mari

antierelor
conducte de transport, linii de comunicaii i de
pentru transport al energiei electrice pentru reele
urbane; lucrri conexe de amenajare urban
exploatare
minier; asamblarea i construcia de lucrri prefabricate
pe antiere

ndeprtarea Aceast clas nu cuprinde:

solului i alte servicii referitoare la extracia ieiului i a gazelor


lucrri de naturale, vezi 11.20

dezvoltare i construcia de lucrri complet prefabricate din

pregtire a elemente, altele dect betonul, fabricate de


unitatea care execut lucrrile, vezi 20, 26 i 28
terenurilor i a
antierelor construcia de echipamente (altele dect cldirile)
pentru stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii sportive,
miniere. vezi 45.23

118
lucrri de instalaii, vezi 45.3
Aceast clas
cuprinde, de lucrri de finisare, vezi 45.4

asemenea:
activiti de arhitectur i de inginerie, vezi 74.20

drenarea gestionarea proiectelor de construcie, vezi 74.20

antierelor de
45.22 Ridicarea de Aceast clas cuprinde: 45220000
construcii; arpante i
acoperiuri
ridicarea de arpante

drenarea
montarea acoperiurilor
terenurilor
agricole i lucrri de etanare

forestiere. 45.23 Construcia de Aceast clas cuprinde: 45230000


osele

45.1 Lucrri de Aceast clas 45120000 construcia de autostrzi, de drumuri, de osele, i


de alte ci de transport pentru vehicule i pietoni

2 foraj i include:
construcia de ci ferate
sondaj
sondaje construcia de piste de aterizare-decolare

experimentale,
construcia de echipamente (altele dect cldiri)
foraje de pentru stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii sportive
recunoatere i
carotaje pentru marcarea cu vopsea a suprafeelor rutiere i a
spaiilor de parcare
construcii,
precum i Aceast clas nu cuprinde:

pentru studii
terasamentele prealabile, vezi 45.11
geofizice,
geologice sau 45.24 Lucrri Aceast clas cuprinde: 45240000
hidrotehnice
alte studii
construcia de:
similare.
ci navigabile, porturi, lucrri fluviale, porturi de
agrement (marinas), ecluze etc.
Aceast clas nu
cuprinde: baraje i diguri

dragare
forarea
puurilor de lucrri subacvatice

extracie a 45.25 Alte lucrri de Aceast cuprinde: 45250000


ieiului sau a construcie

activitile de construcie specializate referitoare


gazelor la un aspect comun pentru mai multe tipuri de
lucrri i care necesit competene sau
naturale, a se echipamente specializate:

vedea 11.20;
realizarea de fundaii, inclusiv baterea piloilor

forarea forarea i construcia de puuri de ap, sparea de

puurilor de puuri

ap, a se vedea montarea de structuri metalice nefabricate de


ctre unitatea care execut lucrrile
45.25;
arcuirea structurilor metalice

sparea de
aezarea crmizilor i aezarea pietrelor
puuri, a se
vedea 45.25; montarea i demontarea schelelor i platformelor
de lucru proprii sau nchiriate

prospectarea construcia de emineuri i de cuptoare industriale

zcmintelor
Aceast clas nu cuprinde:
de iei i de
gaze naturale, nchirierea de schele fr montare i demontare,
vezi 71.32
precum i
studiile 45.3 Lucrri de 45300000
instalaii
geofizice,
geologice i 45.31 Lucrri de
instalaii electrice
Aceast clas cuprinde: 45310000

seismice, a se instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de


vedea 74.20. construcie, a urmtoarelor elemente:

cabluri i aparate electrice

45.2 Lucrri de 45200000


construcii sisteme de telecomunicaii

complete instalaii electrice de nclzire

sau
antene pentru cldiri rezideniale
pariale;
lucrri de sisteme de alarm mpotriva incendiilor

geniu civil
sisteme de alarm antiefracie

119
ascensoare i scri rulante
45.2 Lucrri Aceast clas 45210000
1 generale include: paratrsnete etc.

de cu
45.32 Lucrri de izolare Aceast clas cuprinde: 45320000
construcii construcii de excepia:
de cldiri cldiri de toate instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcie, de materiale de izolare termic,
i lucrri tipurile i 452133 acustic i mpotriva vibraiilor

de geniu construcii 16
Aceast clas nu cuprinde:
civil civile;
45220000 lucrri de etanare, vezi 45.22

poduri, inclusiv
45.33 Instalaii Aceast clas cuprinde: 45330000
cele destinate 45231000
susinerii instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcie, a urmtoarelor elemente:
oselelor 45232000
suspendate, Instalaii i echipamente sanitare

viaducte,
echipamente pentru distribuia gazelor
tuneluri i
pasaje echipamente i conducte de nclzire, de
ventilare, de refrigerare sau de climatizare
subterane;
instalarea de pulverizatoare automate mpotriva
incendiilor
conducte, linii
de comunicaii Aceast clas nu cuprinde:

i linii electrice
instalarea sistemelor electrice de nclzire, vezi
pentru 45.31

transport pe
45.34 Alte lucrri de Aceast clas cuprinde: 45340000
distane mari; instalaii

instalarea sistemelor de iluminat i de semnalizare


pentru osele, ci ferate, aeroporturi i porturi
conducte, linii
de comunicaii instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcie, a instalaiilor i echipamentelor
i linii electrice neclasificate n alt parte

pentru reele 45.4 Lucrri de finisare 45400000


urbane;
45.41 Tencuire Aceast clas cuprinde: 45410000

lucrri conexe aplicarea, n cldiri sau n alte proiecte de


de amenajare construcie, a ipsosului i a stucului pentru
structuri sau ornamente interioare i exterioare,
urban; inclusiv a materialelor de fuire asociate

45.42 Tmplrie i Aceast clas cuprinde: 45420000


asamblarea i dulgherie

montarea de instalarea de ui, ferestre, rame i tocuri pentru ui


i ferestre, buctrii echipate, scri, echipamente
construcii pentru magazine i echipamente similare, din
lemn sau din alte materiale, nefabricate de
prefabricate pe unitatea care execut lucrrile

antiere. amenajri interioare precum plafoane, structuri de


acoperire a pereilor din lemn, compartimentri
mobile
Aceast clas nu
Aceast clas nu cuprinde:
cuprinde:
acoperirea cu parchet sau alte materiale de
servicii acoperire a podelelor din lemn, vezi 45.43

referitoare la 45.43 mbrcarea Aceast clas cuprinde: 45430000


extracia podelelor i
pereilor
a

ieiului i a instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de


construcie, a urmtoarelor elemente:

gazelor
placaje ale pereilor din ceramic, beton sau piatr
naturale, a se
vedea 11.20; parchete i alte materiale de acoperire a podelelor
din lemn

construcia de mochete i alte materiale de acoperire a podelelor

lucrri complet
din linoleum, inclusiv din cauciuc sau din alte
materiale plastice

prefabricate din
materiale de placare a podelelor i a pereilor din
elemente din granit, marmur sau ardezie

alte materiale
tapete
dect betonul
fabricate de 45.44 Vopsitorie i Aceast clas cuprinde: 45440000
montare de
unitatea care geamuri
vopsirea interioar i exterioar a cldirilor
execut
lucrrile, a se vopsirea lucrrilor publice

vedea montarea sticlei, oglinzilor etc.


diviziunile 20,
26 i 28; Aceast clas nu cuprinde:

instalarea ferestrelor, vezi 45.42

120
Alte lucrri de Aceast clas cuprinde:
lucrri de
45.45 45450000
finisare

construcii, instalarea piscinelor private

altele dect
curirea pereilor exteriori ai cldirilor cu
cele de cldiri, ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode
similare
pentru
stadioane, celelalte lucrri de finalizare i finisare a cldirilor
necuprinse n alt parte
piscine, sli de
sport, terenuri Aceast clas nu cuprinde:

de tenis, curirea pereilor interiori ai cldirilor i ai altor


circuite de golf construcii, vezi 74.70

i alte instalaii 45.5 nchirierea de 45500000


sportive, a se echipamente
construcie
de
cu
vedea 45.23; operator

45.50 nchirierea de Aceast clas nu cuprinde:


lucrri de echipamente
construcie
de
cu
instalaii pentru operator nchirierea de maini i materiale de construcie
sau demolare fr operator, vezi 71.32
construcii, a se
Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
vedea 45.3; 1

(JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 761/93 al Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

lucrri de
finisare, a se
vedea 45.4;

activiti de
arhitectur i
de inginerie, a
se vedea 74.20;

gestionarea
proiectelor de
construcii, a se
vedea 74.20.

45.2 Ridicarea Aceast clas 45261000


2 de include:
arpante i
acoperiuri ridicarea de
arpante;

montarea
acoperiurilor;

lucrri de
impermeabiliza
re.

45.2 Construci Aceast clas 45212212


3 i de include: i DA03
autostrzi,
osele, construcia de 45230000
aerodromu autostrzi, de
ri i drumuri, de cu
complexe osele, alte ci excepia:
sportive pentru vehicule
i pietoni; 452310
00
construcia de
ci ferate; 452320
00
construcia de
piste de 452341
aterizare- 15
decolare;

lucrri de
construcii,
altele dect
cele de cldiri,

121
pentru
stadioane,
piscine, sli de
sport, terenuri
de tenis,
circuite de golf
i alte instalaii
sportive;

marcarea cu
vopsea a
suprafeelor
rutiere i a
spaiilor de
parcare.

Aceast clas nu
cuprinde:

terasamentele
preliminare, a
se vedea 45.11.

45.2 Lucrri Aceast clas 45240000


4 hidrotehni include
ce
construcia de:

ci navigabile,
porturi, lucrri
fluviale, porturi
de agrement
(marinas),
ecluze etc.;

baraje i diguri;

dragare;

lucrri
subacvatice.

45.2 Alte Aceast clas 45250000


5 lucrri de include:
construcii 45262000
care activitile de
implic construcii
lucrri specializate
speciale care implic un
aspect comun
pentru mai
multe tipuri de
lucrri i care
necesit
competene sau
echipamente
specializate;

realizarea de
fundaii,
inclusiv
instalarea
piloilor;

forarea i
construcia de
puuri de ap,

122
sparea de
puuri;

montarea
elementelor de
structur
metalic ce nu
sunt fabricate
de unitatea care
execut
lucrrile;

ndoirea
structurilor
metalice;

lucrri de zidire
cu crmid
sau piatr;

montarea i
demontarea
schelelor i a
platformelor de
lucru proprii
sau nchiriate;

construcia de
couri de fum i
de cuptoare
industriale.

Aceast clas nu
cuprinde:

nchirierea de
schele fr
montare i
demontare, a se
vedea 71.32.

45.3 Lucrri de 45300000


instalaii

45.3 Lucrri de Aceast clas 45213316


1 instalaii include:
electrice 45310000
instalarea, n
cldiri sau n alte cu
proiecte de excepia:
construcii, a
urmtoarelor 453160
elemente: 00

cabluri i
conexiuni
electrice;

sisteme de
telecomunicaii
;

instalaii
electrice de
nclzire;

123
antene pentru
cldiri
rezideniale;

sisteme de
alarm
mpotriva
incendiilor;

sisteme de
alarm
antiefracie;

ascensoare i
scri rulante;

paratrsnete
etc.

45.3 Lucrri de Aceast clas 45320000


2 izolare include:

instalarea, n
cldiri sau n
alte proiecte de
construcii, de
izolaii termice,
acustice sau
mpotriva
vibraiilor.

Aceast clas nu
cuprinde:

lucrri de
impermeabiliza
re, a se vedea
45.22.

45.3 Instalaii Aceast clas 45330000


3 include:

instalarea, n
cldiri sau n
alte proiecte de
construcii, a
urmtoarelor
elemente:

instalaii i
echipamente
sanitare;

echipamente
pentru
distribuia
gazelor;

echipamente i
conducte de
nclzire, de
ventilare, de
refrigerare sau
de climatizare;

instalaii de
stingere a

124
incendiilor cu
sprinklere.

Aceast clas nu
cuprinde:

instalarea
sistemelor
electrice de
nclzire, a se
vedea 45.31.

45.3 Alte Aceast clas 45234115


4 lucrri de include:
instalaii 45316000
instalarea
sistemelor de 45340000
iluminat i de
semnalizare
pentru osele,
ci ferate,
aeroporturi i
porturi;

instalarea, n
cldiri sau n
alte proiecte de
construcii, a
instalaiilor i a
echipamentelor
neclasificate n
alt parte.

45.4 Lucrri de 45400000


finisare

45.4 Tencuire Aceast clas 45410000


1 include:

aplicarea, n
cldiri sau n
alte proiecte de
construcii, a
ipsosului i a
stucului pentru
structuri sau
ornamente
interioare i
exterioare,
inclusiv a
materialelor de
fuire
asociate.

45.4 Tmplrie Aceast clas 45420000


2 i include:
dulgherie
instalarea de
ui, ferestre,
tocuri i rame
pentru ui i
ferestre,
buctrii
echipate, scri,
echipamente
pentru
magazine i
echipamente

125
similare, din
lemn sau din
alte materiale,
care nu sunt
fabricate de
unitatea care
execut
lucrrile;

amenajri
interioare,
precum
plafoane,
lambriuri din
lemn,
compartiment
ri mobile etc.

Aceast clas nu
cuprinde:

acoperirea cu
parchet sau alte
pardoseli din
lemn, a se
vedea 45.43.

45.4 mbrcare Aceast clas 45430000


3 a podelelor include:
i a
pereilor instalarea, n
cldiri sau n
alte proiecte de
construcii, a
urmtoarelor
elemente:

dale din
ceramic,
beton sau piatr
pentru perei
sau podele;

parchete i alte
pardoseli din
lemn, mochete
i linoleum;

inclusiv din
cauciuc sau
plastic;

materiale de
placare a
podelelor sau a
pereilor din
terrazzo,
marmur,
granit sau
ardezie;

tapete.

45.4 Vopsitorie Aceast clas 45440000


4 i montare include:
de geamuri
vopsirea
interioar i

126
exterioar a
cldirilor;

vopsirea
structurilor de
construcii
civile;

montarea
sticlei, a
oglinzilor etc.

Aceast clas nu
cuprinde:

instalarea
ferestrelor, a se
vedea 45.42.

45.4 Alte Aceast clas 45212212


5 lucrri de include: i DA04
finisare
instalarea 45450000
piscinelor
private;

curirea
pereilor
exteriori ai
cldirilor cu
ajutorul
aburilor, prin
sablare sau alte
metode
similare;

celelalte lucrri
de finalizare i
finisare a
cldirilor
neclasificate n
alt parte.

Aceast clas nu
cuprinde:

curirea
pereilor
interiori ai
cldirilor i ai
altor
construcii, a se
vedea 74.70.

45.5 nchirierea 45500000


de
echipamen
te de
construcie
sau
demolare
cu
operator

45.5 nchirierea Aceast clas nu 45500000


0 de cuprinde:
echipamen
te de

127
construcie nchirierea de
sau maini i
demolare echipamente de
cu construcie sau
operator demolare fr
operator, a se
vedea 71.32.

ANEXA III ANEXA V


LISTA PRODUSELOR MENIONATE LA ARTICOLUL LISTA PRODUSELOR PREVZUTE N ARTICOLUL 7, N CEEA CE
4 LITERA (b), N CEEA CE PRIVETE CONTRACTELE PRIVETE CONTRACTELE ATRIBUITE DE CTRE AUTORITILE
ATRIBUITE DE CTRE AUTORITILE CONTRACTANTE N DOMENIUL APRRII
CONTRACTANTE N DOMENIUL APRRII
Singurul text valabil n aplicarea prezentei directive este
textul din anexa 1 punctul 3 din AAP, pe care se bazeaz
urmtoarea list orientativ de produse:

Capitolul Sare, sulf, pmnturi i pietre, materiale de Capitolul Sare; sulf; pmnturi i piatr; materiale de
25: tencuire, var i ciment 25: tencuire, calcar i ciment

Capitolul Minereuri, zgur i cenu Capitolul Minereuri, zgur i cenu


26: 26:

Capitolul Combustibili minerali, uleiuri minerale i produse Capitolul Combustibili minerali, uleiuri minerale i produse
27: rezultate din distilarea acestora; substane 27: obinute din distilarea acestora; substane
bituminoase, cear mineral bituminoase; cear mineral

cu excepia: cu excepia:

ex ex 27.10: carburani speciali ex 27.10: carburani speciali

Capitolul Produse chimice anorganice; compui organici sau


Capitolul Produse chimice anorganice; compui organici i
28: anorganici ai metalelor preioase, ai metalelor de 28: anorganici ai metalelor preioase, ai metalelor de
pmnturi rare, ai elementelor radioactive i ai pmnturi rare, ai elementelor radioactive sau ai
izotopilor izotopilor cu exceptia

ex 28.09: explozivi
cu excepia:

ex ex 28.09: explozivi ex 28.13: explozivi

ex 28.14: gaze lacrimogene


ex ex 28.13: explozivi

ex ex 28.14: gaze lacrimogene ex 28.28: explozivi

ex 28.32: explozivi
ex ex 28.28: explozivi

ex ex 28.32: explozivi ex 28.39: explozivi

ex 28.50: produse toxicologice


ex ex 28.39: explozivi

ex ex 28.50: produse toxice ex 28.51: produse toxicologice

ex 28.54: explozivi
ex ex 28.51: produse toxice

ex ex 28.54: explozivi

Capitolul Produse chimice organice


29:
Capitolul Produse chimice organice
cu excepia:
29:
cu excepia:
ex 29.03: explozivi
ex ex 29.03: explozivi
ex 29.04: explozivi
ex ex 29.04: explozivi
ex 29.07: explozivi

128
ex ex 29.07: explozivi ex 29.08: explozivi

ex ex 29.08: explozivi ex 29.11: explozivi

ex ex 29.11: explozivi ex 29.12: explozivi

ex ex 29.12: explozivi ex 29.13: produse toxicologice

ex ex 29.13: produse toxice ex 29.14: produse toxicologice

ex ex 29.14: produse toxice ex 29.15: produse toxicologice

ex ex 29.15: produse toxice ex 29.21: produse toxicologice

ex ex 29.21: produse toxice ex 29.22: produse toxicologice

ex ex 29.22: produse toxice ex 29.23: produse toxicologice

ex ex 29.23: produse toxice ex 29.26: explozivi

ex ex 29.26: explozivi ex 29.27: produse toxicologice

ex ex 29.27: produse toxice ex 29.29: explozivi

ex ex 29.29: explozivi Capitolul Produse farmaceutice


30:
Capitolul Produse farmaceutice
30: Capitolul ngrminte
31:
Capitolul ngrminte
31: Capitolul Extracte tanante sau colorante; tanini i derivate ale
32: acestora; colorani, pigmeni i alte substane
Capitolul Tanini i derivate ale acestora; colorani, pigmeni, colorante; vopsele i lacuri; chituri i alte masticuri;
32: vopsele i lacuri, chituri i alte masticuri; cerneluri cerneal

Capitolul Uleiuri eseniale i rezinoide; produse de


Capitolul Uleiuri eseniale i rezinoide; produse preparate de
33: parfumerie, de cosmetic sau de toalet
33: parfumerie sau de toalet i preparate cosmetice

Capitolul Ageni organici tensioactivi pe baz de spun,


Capitolul Spunuri, ageni de suprafa organici, preparate
34: preparate de splare, preparate lubrifiante, cear
34: pentru splat, preparate lubrifiante, cear
artificial, produse de lustruit sau de curat,
artificial, cear preparat, produse pentru
lumnri i articole similare, plastiline, cear
ntreinere, lumnri i articole similare, paste
dentar i preparate dentare pe baz de ipsos
pentru modelare i cear dentar
Capitolul Substane albuminoase; amidon modificat; cleiuri;
Capitolul Substane albuminoase, cleiuri, enzime
35: enzime
35:
Capitolul Produse fotografice sau cinematografice
Capitolul Produse fotografice i cinematografice 37:
37:
Capitolul Diverse produse chimice
Capitolul Diverse produse chimice 38:
38:
cu excepia: cu excepia:

ex ex 38.19: produse toxice ex 38.19: produse toxicologice

Capitolul Rini artificiale i materiale plastice, eteri i esteri Capitolul Materiale plastice artificiale, eteri i esteri din
39: din celuloz i articole din acestea 39: celuloz, rini artificiale i articole din aceste
produse
cu excepia:
cu excepia:
ex ex 39.03: explozivi
ex 39.03: explozivi
Capitolul Cauciuc natural sau sintetic, factis i articole din
40: acestea Capitolul Cauciuc natural sau sintetic, material nlocuitor
40: pentru cauciuc i produse din cauciuc
cu excepia:

129
ex ex 40.11: pneuri antiglon cu excepia:

Capitolul Piei brute (altele dect pieile cu blan) i piei finite ex 40.11: pneuri antiglon
41:
Capitolul Piei finite i piei brute
Capitolul Obiecte din piele, articole de curelrie sau de 41:
42: elrie, articole de voiaj, bagaje de mn i articole
similare, articole din intestine de animale (altele Capitolul Articole din piele; elrie i harnaament; articole
dect cele de la viermii de mtase) 42: de voiaj; geni de mn i articole similare; articole
din intestine de animale
Capitolul Blnuri i blnuri artificiale; articole din acestea
Capitolul Piei cu blan i blnuri artificiale; articole de
43:
43: manufactur din piei cu blan i din blnuri
artificiale
Capitolul Lemn, crbune de lemn i articole din lemn
44:
Capitolul Lemn i articole din lemn; crbune de lemn
44:
Capitolul Plut i articole din plut
45: Capitolul Plut i articole din plut
45:
Capitolul Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din
46: alte materiale mpletite, couri mpletite i Capitolul Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din
mpletituri 46: alte materiale mpletite; couri mpletite i
mpletituri
Capitolul Materiale pentru fabricarea hrtiei
47: Capitolul Materiale pentru fabricarea hrtiei
47:
Capitolul Hrtie i carton, articole din past de celuloz, din
48: hrtie sau din carton Capitolul Hrtie i carton; articole din celuloz de hrtie, din
48: hrtie sau din carton
Capitolul Cri, ziare, imagini imprimate i alte produse ale
49: industriei tipografice, manuscrise, texte Capitolul Cri, ziare, ilustrate i alte produse ale industriei
dactilografiate i planuri 49: tipografice manuscrise sau texte dactilografiate i
planuri
Capitolul Obiecte de acoperit capul i pri ale acestora
65: Capitolul Articole pentru acoperit capul i pri ale acestora
65:
Capitolul Umbrele, parasolare, bastoane pentru mers, bice,
66: cravae i pri ale acestora Capitolul Umbrele, parasolare, bastoane pentru mers,
66: bastoane-scaun, bice, cravae i pri ale acestora
Capitolul Pene i puf prelucrate i articole din pene sau din
67: puf, flori artificiale, articole din pr uman Capitolul Fulgi sau puf tratate i articole din fulgi sau din puf;
67: flori artificiale; articole din pr uman
Capitolul Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic i
68: materiale similare Capitolul Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic sau
68: materiale similare
Capitolul Produse ceramice
Capitolul Produse din ceramic
69:
69:
Capitolul Sticl i articole din sticl
Capitolul Sticl i articole din sticl
70:
70:

Capitolul Perle, pietre preioase i semipreioase, metale Capitolul Perle naturale sau de cultur, pietre preioase sau
71: preioase, metale placate cu metale preioase i 71: semipreioase, metale preioase, metale placate cu
articole din acestea; imitaii de bijuterii metale preioase i articole din acestea; imitaii de
bijuterii;
Capitolul Fier i oel i articole din acestea
73: Capitolul Fier i oel
73:
Capitolul Cupru i articole din cupru
74: Capitolul Cupru
74:
Capitolul Nichel i articole din nichel
75: Capitolul Nichel
75:
Capitolul Aluminiu i articole din aluminiu
76:

130
Capitolul Magneziu, beriliu i articole din acestea Capitolul Aluminiu
77: 76:

Capitolul Plumb i articole din plumb Capitolul Magneziu, beriliu


78: 77:

Capitolul Zinc i articole din zinc Capitolul Plumb


79: 78:

Capitolul Staniu i articole din staniu Capitolul Zinc


79:
80:

Capitolul Staniu
Capitolul Alte metale de baz utilizate n metalurgie i
80:
81: articole din acestea
Capitolul Alte metale de baz
Capitolul Scule, ustensile, cuitrie, linguri i furculie din
81:
82: metale de baz; pri ale acestora
Capitolul Scule, ustensile, cuitrie, linguri i furculie din
cu excepia:
82: metale de baz; piese ale acestora din metale de
baz
ex ex 82.05: scule
cu excepia:
ex ex 82.07: scule, piese
ex 82.05: utilaje
Capitolul Articole diverse din metale de baz
83: ex 82.07: piese pentru utilaje

Capitolul Cazane, maini, aparate i dispozitive mecanice; Capitolul Diverse articole din metale de baz
84: pri ale acestora 83:

cu excepia: Capitolul Cazane, utilaje i dispozitive mecanice; piese ale


84: acestora
ex ex 84.06: motoare
cu excepia:
ex ex 84.08: alte motoare
ex 84.06: motoare
ex ex 84.45: maini i aparate
ex 84.08: alte dispozitive de propulsare
ex ex 84.53: maini automate de prelucrare a
datelor ex 84.45: maini

ex ex 84.55: piese pentru maini incluse la poziia ex 84.53: maini de procesare automat a datelor
nr. 84.53
ex 84.55: piese pentru maini incluse la poziia nr.
ex ex 84.59: reactoare nucleare 84.53

Capitolul Maini, aparate i echipamente electrice i pri ale ex 84.59: rectoare nucleare
85: acestora
Capitolul Maini i echipamente electrice i piese ale acestora
cu excepia: 85:

ex ex 85.13: echipamente pentru telecomunicaii cu excepia:

ex ex 85.15: aparate de transmisie ex 85.13: telecomunicaii

Capitolul Locomotive, material rulant i echipamente pentru ex 85.15: aparate de transmisie


86: cile ferate i de tramvai i pri ale acestora,
echipamente de semnalizare a traficului de toate Capitolul Locomotive i materiale rulante feroviare sau
tipurile (care nu sunt acionate electric) 86: similare i piese ale acestora; dispozitive de fixare
i accesorii feroviare i piese ale acestora;
cu excepia: echipament mecanic (inclusiv electro-mecanic) de
semnalizare a traficului
ex ex 86.02: locomotive blindate, electrice
cu excepia:
ex ex 86.03: alte locomotive blindate
ex 86.02: locomotive blindate
ex ex 86.05: vagoane blindate

131
ex ex 86.06: vagoane-atelier ex 86.03: alte locomotive blindate

ex ex 86.07: vagoane ex 86.05: vagoane blindate

Capitolul Vehicule, altele dect materialul rulant feroviar i ex 86.06: vagoane-ateliere


87: de tramvai i pri ale acestora
ex 86.07: vagoane
cu excepia:
Capitolul Vehicule, altele dect material rulant feroviar i de
ex ex 87.08: tancuri i alte vehicule blindate 87: tramvai i piese i accesorii conexe

ex ex 87.01: tractoare cu excepia:

ex ex 87.02: vehicule militare ex 87.08: tancuri i alte vehicule blindate

ex ex 87.03: vehicule de depanare ex 87.01: tractoare

ex ex 87.09: motociclete ex 87.02: vehicule militare

ex ex 87.14: remorci ex 87.03: vehicule de depanaj

Capitolul Nave, ambarcaiuni i structuri plutitoare ex 87.09: motociclete


89:
cu excepia: ex 87.14: remorci

ex ex 89.01A: nave de rzboi Capitolul Nave, ambarcaiuni i structuri plutitoare


89:
Capitolul Instrumente i aparate optice, fotografice,
90: cinematografice, de msurare, de verificare, de cu excepia:
precizie, medicale i chirurgicale; pri ale
ex 89.01 A: nave de rzboi
acestora
Capitolul Instrumente i aparatur optic, fotografic,
cu excepia:
90: cinematografic, de msurat, de verificat, de
precizie, medical sau chirurgical; piese i
ex ex 90.05: binocluri
accesorii ale acestora
ex ex 90.13: diverse instrumente, lasere
cu excepia:
ex ex 90.14: telemetre
ex 90.05: ochelari
ex ex 90.28: instrumente electrice i electronice
de msurare ex 90.13: diverse instrumente, lasere

ex 90.14: telemetre
ex ex 90.11: microscoape

ex ex 90.17: instrumente medicale ex 90.28: instrumente electrice i electronice de


msurat
ex ex 90.18: aparate de mecanoterapie
ex 90.11: microscoape
ex ex 90.19: aparate de ortopedie
ex 90.17: instrumente medicale
ex ex 90.20: aparate cu raze X
ex 90.18: aparate de mecanoterapie
Capitolul Producia de ceasuri
ex 90.19: aparate de ortopedie
91:
ex 90.20: aparate cu raze X
Capitolul Instrumente muzicale, aparate de nregistrare sau
92: de reproducere a sunetelor, aparate de nregistrare Capitolul Ceasornice i ceasuri de mn i piese ale acestora
i de reproducere a imaginilor i a sunetelor de 91:
televiziune, pri i accesorii ale acestora
Capitolul Instrumente muzicale, aparate de nregistrare i de
Capitolul Mobilier i piese de mobilier, aternuturi, saltele, 92: reproducere a sunetelor, aparate de televiziune de
94: somiere, perne i articole umplute similare nregistrare i de reproducere a imaginilor i a
sunetelor i piese i accesorii ale acestora
cu excepia:
Capitolul Mobilier; aternuturi, saltele, somiere, perne i
ex ex 94.01A: scaune pentru aeronave 94: articole de mobilier umplute similare;

132
Capitolul Articole i produse pentru tiat sau modelat cu excepia:
95:
ex 94.01: scaune pentru aeronave
Capitolul Mturi, perii, pmtufuri de praf i site
96: Capitolul Materiale i produse pentru tiat i modelat, n stare
95: prelucrat
Capitolul Produse diverse
98: Capitolul Mturi, perii, pmtufuri de praf i ciucuri
96:

Capitolul Articole diverse


98:

FARA CORESPONDENT ANEXA III

LISTA ORGANISMELOR I A CATEGORIILOR DE ORGANISME DE


DREPT PUBLIC PREVZUTE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (9) AL
DOILEA PARAGRAF

ANEXA IV ANEXA X
CERINE PRIVIND INSTRUMENTE I DISPOZITIVE CERINELE PRIVIND ECHIPAMENTELE DE PRIMIRE PE CALE
DE RECEPIE ELECTRONIC A OFERTELOR, A ELECTRONIC A OFERTELOR, A CERERILOR DE PARTICIPARE SAU
CERERILOR DE PARTICIPARE, PRECUM I A A PLANURILOR I PROIECTELOR, N CAZUL CONCURSURILOR
PLANURILOR I PROIECTELOR N CAZUL
CONCURSURILOR DE PROIECTE

Instrumentele i dispozitivele de recepie electronic a Dispozitivele de primire n format electronic a ofertelor, a cererilor de
ofertelor, a cererilor de participare, precum i a planurilor i participare i a planurilor i proiectelor trebuie cel puin s garanteze, prin
proiectelor pentru concursuri de proiecte trebuie s garanteze, mijloace tehnice i proceduri adecvate, c:
prin mijloace tehnice i proceduri adecvate, cel puin c: (b) ora i data primirii ofertelor, cererilor de participare, planurilor i
(a) data i ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de proiectelor pot fi stabilite cu exactitate;
participare, a planurilor i a proiectelor pot fi determinate
cu precizie; (c) se poate asigura n mod rezonabil ca nimeni s nu poat avea acces la
informaiile transmise n temeiul prezentelor cerine nainte de
termenele limit specificate;
(b)se poate asigura n mod rezonabil ca nimeni s nu poat
avea acces la informaiile transmise conform prezentelor (d) n cazul nclcrii interdiciei de acces menionate anterior, nclcarea
cerine nainte de termenele specificate; poate fi uor detectat;

(c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele (e) numai persoanele autorizate pot fixa sau modifica datele de deschidere
pentru deschiderea informaiilor primite; a informaiilor primite;

(f) n decursul diverselor etape ale procedurii de atribuire a contractului


(d)n decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziie sau
sau ale concursului, se poate avea acces la toate sau o parte din
ale concursului de proiecte, accesul la toate datele informaiile primite numai prin aciunea simultan a persoanelor
prezentate sau la o parte din acestea trebuie s fie permis autorizate;
doar persoanelor autorizate;
(g)aciunea simultan a persoanelor autorizate poate permite accesul la
(e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaiile trimise numai dup data stabilit;
informaiile trimise i doar dup data stabilit;
(h) informaiile primite i deschise n temeiul prezentelor cerine continu
s fie accesibile doar persoanelor autorizate n acest sens.
(f) informaiile primite i deschise n temeiul prezentelor
cerine trebuie s rmn accesibile doar persoanelor
autorizate n acest sens;

(g)n cazul n care interdiciile de acces sau condiiile


menionate la literele (b), (c), (d), (e) i (f) sunt nclcate
sau se ncearc acest lucru, se poate asigura n mod
rezonabil c nclcrile sau ncercrile de nclcare pot fi
uor detectabile.

ANEXA V
INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI

PARTEA A ANEXA VII A


Informaii care trebuie incluse n anunurile privind
publicarea unui anun de intenie pe un profil de cumprtor

133
1.Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE
prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul PARTICIPARE LA ACHIZIIILE PUBLICE
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-
ANUN PRIVIND PUBLICAREA UNUI ANUN DE INFORMARE
mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
PREALABIL CU PRIVIRE LA UN PROFIL DE CUMPRTOR
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine
informaii suplimentare. 1. ara autoritii contractante
2. Denumirea autoritii contractante
2.Tipul autoritii contractante i obiectul principal de 3. Adresa de Internet pentru profilul cumprtorului (URL)
activitate. 4. Numrul (numerele) de referin din Nomenclatura CPV

3.Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este ANUN DE INFORMARE PREALABIL
un organism centralizat de achiziie sau c achiziia imp