Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Sesizare

Curtea a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze EN / ON.


EN a fost ridicata de.... cu respectarea prevederilor constitutionale art.146 + prevederi L 47/1992 privind org functionarea CC

Art. 146

a) Coco legi inainte de proumulgare (cocol a priori)


la sesizarea: Presedinte, 1/ presedintii celor 2 Camere, Guvern, ICCJ, AP, > 50 deputati, > 25 senatori
Coco initiative de revizuire a C
sesizare din oficiu

Decizii: 1598/2011 de Presedinte

b) Coco tratate internationale


sesizare: 1/ dintre pres celor 2 Camere, > 50 deputati, > 25 senatori

c) Coco regulamente Parlament (coco a posteriori)


sesizare: 1/ presedinti celor 2 Camere, grup parlamentar, >50 deputati, >25 senatori
* regulamentul CD pres CD, grup parl CD, > 50 deputati
* regulamentul Senat pres Senat, grup parl Senat, >25 senatori

Decizii: D148/2007 de grupul parlamentar DA (26 senatori)

d) EN legi + OG/OUG ridicate:


- (indirect) in fata instantelor jud / arbitraj comercial;
- (direct) de AP
coco a posteriori, pe cale de exceptie
autorul sesizarii CC: instanta jud / arbitraj comercial
autorul EN: partile in proces, instanta, procurorul de sedinta

Decizii: D 567/2006 de AP
D1221/2008 de AP
D 766/2011 de BNP Lazar Daniel si de Daniel Lazar (cauza de suspendare a unui act administrativ Sectia comerciala si de
contencios administrativ)
D 503/2010 de Remus Florinel Cernea (cauza: solutionarea contestatiei formulate impotriva deciziei BE de circ. Mun Buc prin care
i se respingea candidatura pt functie de deputat la alegerile partiale, in calitate de candidat independent)
D1133/2007 de AP

D 333/2002 de Asociatia Romana a Agentiilor Imobiliare

e) CJNC dintre autoritatile publice


sesizare: Presedinte, 1/ presedinti celor 2 Camere, PM, presedinte CSM

Decizii: D 1431/2010 sesizare de Presedintele Senatului

2. Decizia CC

CC admite EN ridicata de ... si constata neconstitutionalitatea.


CC respinge EN ridicata de... ca neintemeiata. (constitutionalitate)
CC respinge EN ridicata de ... ca inadmisibila.

Decizia este definitiva si general obligatorie, cf art. 147(4)

1
Art 147 (1): Dispozitiile din L/ordonante constate ca neconstitutionale isi inceteaza ef jur in 45 de zile de la publicarea deciziei (daca
Parl/Guv nu pune in acord ...)
- sunt suspendate drept in acest interval

Art 147 (4): Decizii CC se publica in M. Of.


De la data publicarii sunt general obligatorii + au putere numai pt viitor.

3. Admisibilitatea EN

D766/2011

EN admisibila de solutionarea EN depinde chiar solutionarea cauzei deduse judecatii instantei de fond (adica, sa fie aplicabila
spetei)

- L 47/1992 poate forma obiectul EN cu conditia sa aiba legatura cu solutionarea cauzei


- Prevederile privind admisibilitatea unei EN (art.29,31 L47/1991) pot face obiectul EN daca aplicarea acestora in cauza
poate avea ca rezultat solutionarea cauzei in limitele prevazute de C
(in speta in care s-a ridicat EN solutionata prin D766/2011 art 29(1),31(1),(3) = temeiului legal al respingerii cererilor
anterioare de sesizare CC pe motiv de inadmisibilitate)

Instanta de fond poate respinge EN ridicata in litigiu ca inadmisibila nu verifica criteriile de admisibilitate (art 29, 31 L47/1992):

- Dispozitiile trebuie sa fie in vigoare


- Dispozitiile trebuie sa fie aplicabile spetei
- Nu a fost contestata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie anterioara CC

D 1133/2007

Guvernul considera ca EN este inadmisibila, deoarece Avocatul Poporului are competenta de a declansa controlul de
constitutionalitate prin sesizarea CC numai in scopul apararii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice.

D 333 / 2002

Curtea considera ca art. 13-32 sunt neconstitutionale, chiar daca nu a fost chemata sa verifice constitutionalitatea tuturor acestor
articole. Curtea, in temeiul legii privind organizarea sa, se poate pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul
atacat care nu pot fi disociate de dispozitiile mentionate in sesizare.