Sunteți pe pagina 1din 1

niversitatea Babe-Bolyai Cluj NapocaFacultatea de tiinte EconomiceSpecializare: Contabilitate i

Informatic de GestiuneExtensia: Sighetu-Marmaiei

Proiect PracticaContabilitate financiara

Studena: Barsan Mihaela -2008 -

SC.FITZE SRL.CUI 22564949J24/1861/12.10.2007

SIGHETU MARMATIEINR._________________

ADEVERINTAPrin prezenta se adevereste ca d-ra BARSAN MIHAELA, studenta inanul II la sectia CIG, in
cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Cluj Napoca,extensia Sighetu Marmatiei, a efectuat practica in
unitatea noastra in perioada 2806-10 2008.Administrator,Barsan Mihaela

1.Prezentarea unitatii patrimoniale , cadru legislativ, particularitatile activitatii siale structurii


organizatorice

Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. FITZE S.R.L., societate infiintata inanul 2007 in luna octombrie.
Societatea s-a infiintat in baza Legii 31/1990 dininitiativa domnisoarei Barsan Mihaela , care este
asociata unica in societate.S.C. FITZE S.R.L. are sediul social in localitatea Sighetu Marmatiei,
judetulMaramures, fiind inregistrata la Registrul Comertului din judetul Maramures, sub
nr.J24/1861/12.10.2007, cod unic de inregistrare: 22564949, inregistrare facuta in bazaactului
constitutiv si a sentintei judecatoresti.Capitalul social al societatii la infiintare era de 200 RON, aport in
numerar alasociatului, depus pe baza foii de varsamant.S.C. FITZE S.R.L. este persoana juridical romana
avand forma juridical deS.R.L cu capital privat. La infiintare administratorul a hotarat ca tip de
impozit,impozitul pe veniturile microintreprinderii.Profilul de baza al societatii consta in comercializarea
cu amanuntul alproduselor cosmetice si de parfumerie. Activitatea se desfasoara intr-un spatiucomercial
situat langa sala de spectacole Viorel Costin.Pentru realizarea obiectului de activitate societatea are
personal angajat.Angajarea si salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile
CoduluiMuncii si al Legii Salarizarii.Structura organizatorica a societatii reprezinta ansamblul persoanelor
sicompartimentelor de munca, tehnice, economice si administrative, modul cumacestea sunt constituite
si grupate si principalele legaturi ce se stabilesc intre ele invederea ralizarii in cat mai bune conditii a
obiectivelor propuse.S.C. FITZE S.R.L. are o structura organizatorica de tip ierarhic functionalminima,
organigrama prezentandu-se astfel:

2. Incasari si plati in numerar

Administrator Vanzator ofer