Sunteți pe pagina 1din 13

Legea nr.

17/2014 privind
unele msuri de reglementare
a vnzrii-cumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan
Titlul I
Comentariu pe ar cole
Gabriela Cris na Freniu

Legea nr. 17/2014 privind


unele msuri de reglementare
a vnzrii-cumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan
Titlul I
Comentariu pe ar cole
Respectai cartea i legea!
Atragem atenia asupra faptului c, n baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor i drepturile conexe, cons tuie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de
la o lun la un an sau amend reproducerea operelor sau a produselor purttoare
de drepturi conexe (art. 140). Prin reproducere se nelege realizarea, integral sau
parial, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar
ori permanent, prin orice mijloc i sub orice form (art. 14).
De asemenea, cons tuie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la
3 ani sau cu amend punerea la dispoziia publicului, inclusiv prin internet ori prin
alte reele de calculatoare, fr drept, a operelor sau a produselor purttoare de
drepturi conexe, indiferent de suport, as el nct publicul s le poat accesa n orice
loc sau n orice moment ales n mod individual (art. 1398).

Copyright 2014, Editura Solomon

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Solomon.


Nicio parte din aceast lucrare nu poate copiat fr acordul scris
al Editurii Solomon.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei


FREN IU, GABRIELA CRISTINA
Legea nr. 17/2014 privind unele msuri de reglementare
a vnzrii-cumprrii terenurilor agricole situate n extravilan :
Titlul I : comentariu pe ar cole / Gabriela Cris na Freniu.
Bucure : Editura Solomon, 2014
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93749-2-4

347.451

Editura Solomon

Tel.: 0725.356.750

E-mail:
oce@editurasolomon.ro
redac e@editurasolomon.ro

Website:
www.editurasolomon.ro
Cuprins

Cuprins

Abrevieri .................................................................................. VII

Titlul I
Unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan ............................. 1

Capitolul I. Dispozi ii generale ................................................ 1


Capitolul II. Vnzarea-cumprarea terenurilor
agricole situate n extravilan ............................................. 14
Capitolul III. Exercitarea dreptului de preemp iune............... 35
Capitolul IV. Controlul aplicrii procedurii
dreptului de preemp iune ................................................ 104
Capitolul V. Dispozi ii finale i tranzitorii ............................118

Bibliografie .............................................................................. 149

Index ......................................................................................... 151

V
Cuprins

Abrevieri

alin. - alineatul
art. - articolul
ASEE - Acordul privind Spaiul Economic
European
C.civ. - Codul civil (Legea nr. 287/2009)
C.proc.civ. - Codul de procedur civil
(Legea nr. 134/2010)
dec. - decizia
Dreptul - revista Dreptul
ed. - ediia
Ed. - Editura
H.G. - Hotrrea Guvernului
ICCJ - nalta Curte de Casaie i Justiie
lit. - litera
M. Of. - Monitorul Ocial
O.G. - Ordonana Guvernului
O.U.G. - Ordonana de urgen a Guvernului
p. - pagina
s. civ. - secia civil
s. civ. propr. int. - secia civil i de proprietate intelectual
s. com. - secia comercial
SEE - Spaiul Economic European
s.n. - sublinierea noastr

VII
Dispoziii generale Art. 1

Titlul I. Unele msuri de reglementare


a vnzrii-cumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan

Capitolul I. Dispozi ii generale

Art. 1. Scopurile prezentei legi sunt:


a) asigurarea securitii alimentare, protejarea intereselor naio-
nale i exploatarea resurselor naturale, n concordan cu interesul
naional;
b) stabilirea unor msuri privind reglementarea vnzrii-cump-
rrii terenurilor agricole situate n extravilan;
c) comasarea terenurilor agricole n vederea creterii dimensiunii
fermelor agricole i cons tuirea exploataiilor viabile economic.

Comentariu

1. Scopul legii. Adoptarea legii a fost determinat de ncheierea


la data de 1 ianuarie 2014 a perioadei n care cet enii Uniunii
Europene nu au putut cumpra terenuri agricole n Romnia.
Scopul declarat a fost acela de limitare a impactului negativ produs
de punerea n practic a reformei funciare, care a determinat o
frmi are a propriet ilor agricole. S-a apreciat c o agricultur
performant nu poate realizat pe suprafe e mici, fragmentate.
Norma reglementeaz scopurile adoptrii legii, i anume: asigu-
rarea securit ii alimentare, protejarea intereselor na ionale i
exploatarea resurselor naturale, n concordan cu interesul na ional;
stabilirea unor msuri privind reglementarea vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan; comasarea terenurilor
agricole n vederea creterii dimensiunii fermelor agricole i consti-
tuirea exploata iilor viabile economic. Interesul urmrit de legiuitor
este, aadar, satisfacerea unui interes public n general.
1
Art. 1 Legea nr. 17/2014

Aa cum rezult din cuprinsul expunerii de motive, securitatea


alimentar contribuie la asigurarea siguran ei na ionale a Romniei
prin realizarea strii de echilibru i stabilitii economice, necesare
existen ei i dezvoltrii statului romn.
Unul dintre obiectivele politicii Uniunii Europene n materie de
siguran alimentar este acela de a proteja sntatea i interesul
consumatorilor, fapt realizat prin creterea gradului de profesio-
nalizare n domeniul agriculturii a utilizatorilor terenului agricol,
astfel nct cumprtorii de teren agricol s nu ntmpine dicult i
n aplicarea tehnologiilor specice de cultur, evitndu-se astfel
eventualele consecin e negative asupra performan elor productive
ale exploata iei sau chiar a siguran ei din punct de vedere alimentar a
produselor pe care le ob in, de exemplu, prin utilizarea unor produse
tosanitare n exces.
Pentru o productivitate sporit i o agricultur competitiv, este
necesar, n primul rnd, o utilizare mai ecient a resurselor, astfel
nct, pentru ob inerea produc iei, s se consume ngrminte i
pesticide n cantit i mai reduse, iar resursele naturale trebuie s e
bine gestionate, n conformitate cu cerin ele referitoare la mediu. n
acest sens, este necesar gestionarea adecvat a terenurilor pentru
prevenirea degradrii i eroziunii solurilor, pentru stabilizarea func-
iilor solurilor i abordarea atenurii schimbrilor climatice i a
adaptrii la acestea.
Avnd n vedere nalizarea ncepnd cu data de 1 ianuarie
2014 a perioadei de tranziie de 7 ani prevzut n Tratatul de
aderare a Romniei la Uniunea European, s-a constatat nece-
sitatea de a se reglementa, cu celeritate, msuri pentru evitarea
accenturii frmi rii propriet ilor agricole i pentru asigurarea
crerii cadrului favorabil pentru valoricarea tuturor factorilor de
produc ie, prevzute de art. 135 din Constitu ia Romniei, revizuit,
prin comasare n condi iile exercitrii de ctre statul romn a drep-
tului de preempiune, precum i necesitatea asigurrii ntr-un
termen scurt ncepnd cu 1 ianuarie 2014 , a unor condi ii
egale la dobndirea prin cumprare de terenuri agricole de ctre
persoanele zice cet eni romni, respectiv cet eni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, apatrizi cu domiciliul n Romnia
2
Dispoziii generale Art. 2
sau ntr-un stat membru al Uniunii Europene, persoane juridice de
na ionalitate romn sau avnd na ionalitatea unui stat membru al
Uniunii Europene, conform prevederilor Tratatului de aderare.
n ceea ce privete comasarea terenurilor agricole n vederea
creterii dimensiunii fermelor agricole i constituirea exploataiilor
viabile economic, acestea pot realizate i prin: stabilirea condi iilor
de nstrinare a unor terenuri situate la grani i a unor terenuri
situate n zone de interes arheologic; stabilirea condi iilor legale pe
care trebuie s le ndeplineasc persoanele zice, cet eni romni,
respectiv cet eni ai unui stat membru al Uniunii Europene, precum
i apatrizii cu domiciliul n Romnia sau ntr-un stat membru al
Uniunii Europene, persoane juridice de na ionalitate romn sau
avnd na ionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, care
doresc s dobndeasc prin vnzare-cumprare dreptul de proprietate
asupra terenurilor agricole din Romnia, situate n extravilan; stabi-
lirea ordinii de prioritate a titularilor dreptului de preemp iune, la
pre i n condi ii egale, astfel: coproprietari persoane zice sau
juridice, arendai, proprietari vecini persoane zice sau juridice,
precum i statul romn.

Art. 2. (1) Terenurile agricole situate n intravilan nu intr sub inci-


dena prezentei reglementri.
(2) Prevederile prezentei legi se aplic cetenilor romni, res-
pec v cetenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor
care sunt parte la Acordul privind Spaiul Economic European (ASEE)
sau ai Confederaiei Elveiene, precum i apatrizilor cu domiciliul
n Romnia, ntr-un stat membru al Uniunii Europene, ntr-un stat
care este parte la ASEE sau n Confederaia Elveian, precum i
persoanelor juridice avnd naionalitatea romn, respec v a unui
stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE
sau a Confederaiei Elveiene.
(3) Ceteanul unui stat ter i apatridul cu domiciliul ntr-un stat
ter, precum i persoanele juridice avnd naionalitatea unui stat ter
pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate
n extravilan n condiiile reglementate prin tratate internaionale, pe
baz de reciprocitate, n condiiile prezentei legi.

3
Art. 2 Legea nr. 17/2014

Comentariu

1. Obiectul legii. Aa cum rezult din titlul legii, actul normativ


vizeaz numai terenurile agricole situate n extravilan. n lipsa
unei prevederi contrare derogatorii, n aceast categorie intr,
conform art. 1836 lit. a) C.civ., terenurile agricole productive
terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole,
arbutii fructiferi, planta iile de hamei i duzi, punile mpdurite,
terenurile ocupate cu construc ii i instala ii agrozootehnice,
amenajrile piscicole i de mbunt iri funciare, drumurile
tehnologice, platformele i spa iile de depozitare care servesc
nevoilor produc iei agricole i, potrivit anexei 1B din Normele
metodologice, terenurile neproductive care pot amenajate i
folosite pentru produc ia agricol, precum i punile, fne ele,
serele, solarele, rsadni ele i altele asemenea, cele cu vegeta ie
forestier, dac nu fac parte din amenajamentele silvice, drumurile
de exploatare agricol.
Nu intr sub inciden a legii terenurile agricole din intravilan.
n privin a acestora sunt incidente reglementrile de drept comun
n materie de vnzare-cumprare. n privin a terenurilor agricole
din extravilan, Legea nr. 17/2014 constituie o lege cu caracter
special, prioritar n aplicare, dispozi iile sale completndu-se cu
reglementrile de drept comun n materie.
Aa cum rezult din Titlul I, obiectul l constituie exclusiv
vnzarea-cumprarea terenurilor agricole situate n extravilan, ceea
ce nseamn c nu intr sub inciden a legii speciale alte opera iuni
de nstrinare ori alte modalit i de dobndire a dreptului de
proprietate, cum ar dona ia, schimbul, partajul, executarea silit,
motenirea legal sau testamentar, aportul n natur la capitalul
social, uzucapiunea.
Chiar dac, n realitate, executarea silit este tot o vnzare-
cumprare (ns nu liber, ci for at), Legea nr. 17/2014 nu se aplic
nstrinrii prin executare silit.
n acest sens sunt prevederile art. 20 alin. (3) din Legea
nr. 17/2004, n forma modicat prin art. X din Legea nr. 138/2014

4
Dispoziii generale Art. 2
pentru modicarea i completarea Legii nr. 134/20101) privind Codul
de procedur civil, precum i pentru modicarea i completarea
unor acte normative conexe, conform crora dispozi iile legii
speciale nu se aplic n cadrul procedurilor de executare silit i
contractelor de vnzare ncheiate ca urmare a ndeplinirii unor
formalit i de licita ie public, cum este cazul celor realizate n
cadrul procedurii de prevenire a insolven ei i de insolven sau ca
urmare a apartenen ei imobilului la domeniul privat de interes local
sau jude ean al unit ilor administrativ-teritoriale. Anterior acestei
modicri, neaplicarea legii speciale n cazul vnzrii prin executare
silit putea dedus din dispozi iile art. 2 alin. (1) din Normele
metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele msuri de reglementare a vnzrii-cumprrii
terenurilor agricole situate n extravilan i de modicare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societ ilor comerciale ce de in
n administrare terenuri proprietate public i privat a statului
cu destina ie agricol i nin area Agen iei Domeniilor Statului,
aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 al
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Administra iei Publice, Ministerului Aprrii Na ionale
i Ministerului Culturii2), n continuare Norme metodologice de apli-
care a Legii nr. 17/2014, conform crora normele se aplic transfe-
rului dreptului de proprietate realizat n baza unui contract de
vnzare-cumprare autenticat de notarul public, precum i n baza
unei hotrri judectoreti care ine loc de contract de vnzare, dac
antecontractul este ncheiat potrivit prevederilor Codului civil i ale
legisla iei n materie. Prin urmare, reglementrile speciale privitoare
la nstrinarea terenurilor agricole din extravilan prin vnzare-cum-
prare sunt incidente numai n ceea ce privete vnzarea liber
consimit. Aceste norme, chiar dac nu pot contrazice legea, avnd
for juridic inferioar acesteia, o pot completa.
Totodat, conform art. 20 alin. (3) din Legea nr. 17/2014,
modicat prin Legea nr. 138/2014, legea special nu se aplic nici
1) M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014.
2) M. Of. nr. 401 din 30 mai 2014.
5