Sunteți pe pagina 1din 15

FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA

TABEL NOMINAL CU PROGRAMAREA EXAMENELOR


SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

PROGRAM DE STUDII: AUTOMATIC I INFORMATIC APLICAT

GRUPA AIA1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Fizic Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 04.09.2017 14 N10
Sef lucr.dr.ing. Virginia Rdulescu
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare -proiect 06.09.2017 11 lab 208
Procesare de documente Sef lucr. dr. ing. Camelia Maican 06.09.2017 11 lab 208
Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Analiz matematic Conf. univ. dr. Mihaela Racil 08.09.2017 8 C4
Limba englez 1 Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Algebr liniar,geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Educatie fizica I lect.Drago Diaconescu
Bazele electrotehnicii Prof.univ.dr.ing. Mandache Lucian 08.09.2017 11 C4
Mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Ingineria sistemelor de programe Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 11.09.2017 14 C11
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Grafica asistata de calculator Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Calcul numeric si statistica matematica Conf.univ.dr. Racila Mihaela 17.09.2017 11 C4
Limba engleza 2 Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Educatie fizica II lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA AIA1.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Fizic Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 04.09.2017 14 N10
Sef lucr.dr.ing. Virginia Rdulescu
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare -proiect 06.09.2017 11 lab 208
Procesare de documente Sef lucr. dr. ing. Camelia Maican 06.09.2017 11 lab 208
Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Analiz matematic Conf. univ. dr. Mihaela Racil 08.09.2017 8 C4
Limba englez I Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Algebr liniar,geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Educatie fizica I lect.univ.dr. Drago Diaconescu
Bazele electrotehnicii Prof.univ.dr.ing. Mandache Lucian 08.09.2017 11 C4
Mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Limba engleza Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Ingineria sistemelor de programe Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 11.09.2017 14 C11
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Grafica asistata de calculator Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Calcul numeric si statistica matematica Conf.univ.dr. Racila Mihaela 17.09.2017 11 C4
Educatie fizica II lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA AIA1.3
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Fizic Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 04.09.2017 14 N10
Sef lucr.dr.ing. Virginia Rdulescu
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare -proiect 06.09.2017 11 lab 208
Procesare de documente Sef lucr. dr. ing. Camelia Maican 06.09.2017 11 lab 208
Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Analiz matematic Conf. univ. dr. Mihaela Racil 08.09.2017 8 C4
Limba englez I Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Algebr liniar,geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Educatie fizica I lect.Drago Diaconescu
Bazele electrotehnicii Prof.univ.dr.ing. Mandache Lucian 08.09.2017 11 C4
Mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Ingineria sistemelor de programe Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 11.09.2017 14 C11
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Grafica asistata de calculator Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Calcul numeric si statistica matematica Conf.univ.dr. Racila Mihaela 17.09.2017 11 C4
Limba engleza II Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Educatie fizica II lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA AIA2.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Semnale i sisteme Prof. univ. dr. ing. Vladimir Rsvan 05.09.2017 8 ACB
Baze de date -proiect Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Baze de date Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Circuite electronice liniare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 06.09.2017 11 C11
Programarea orientat pe obiecte Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Limba englez 3 Lect. univ. dr. Adrian Buu 07.09.2017 11 L1
Analiza i sinteza dispozitivelor numerice Sef lucr. dr. ing. Cristina Receanu 10.09.2017 11 ACB
Educatie fizica III lect.Drago Diaconescu
Marketing Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Robotica Prof.univ.dr.ing.Nitulescu Mircea 11.09.2017 14 ACB
Arhitectura calculatoarelor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Psihologie cognitiva Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Teoria sistemelor automate Prof.univ.dr.ing. Rasvan Vladimir 12.09.2017 8 C2
Electronica digitala-proiect Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Electronica digitala Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Limba engleza Lect.univ.dr.Busu Adrian 14.09.2017 11 L1
Masini electrice si actionari s.l.dr.ing.Subtirelu Eugen 14.09.2017 8 C4
Educatie fizica Lect.univ.dr.Diaconescu Dragos
Practica 1 Sef lucr.dr.ing. Radulescu Virginia 06.09.2017 11 lab 208

GRUPA AIA2.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Semnale i sisteme Prof. univ. dr. ing. Vladimir Rsvan 05.09.2017 8 ACB
Baze de date -proiect Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Baze de date Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Circuite electronice liniare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 06.09.2017 11 C11
Programarea orientat pe obiecte Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Limba englez 3 Lect. univ. dr. Adrian Buu 07.09.2017 11 L1
Analiza i sinteza dispozitivelor numerice Sef lucr. dr. ing. Cristina Receanu 10.09.2017 11 ACB
Educatie fizica III lect.Drago Diaconescu
Marketing Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Robotica Prof.univ.dr.ing.Nitulescu Mircea 11.09.2017 14 ACB
Arhitectura calculatoarelor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Psihologie cognitiva Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Teoria sistemelor automate Prof.univ.dr.ing. Rasvan Vladimir 12.09.2017 8 C2
Practica 1 Prof.univ.dr.ing. PETRE EMIL 13.09.2017 11 ACB
Electronica digitala-proiect Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Electronica digitala Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Limba engleza Lect.univ.dr.Busu Adrian 14.09.2017 11 L1
Masini electrice si actionari s.l.dr.ing.Subtirelu Eugen 14.09.2017 8 C4
Educatie fizica Lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA AIA2.3
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Semnale i sisteme Prof. univ. dr. ing. Vladimir Rsvan 05.09.2017 8 ACB
Baze de date -proiect Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Baze de date Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Programarea orientat pe obiecte Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Circuite electronice liniare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 06.09.2017 11 C11
Limba englez 3 Lect. univ. dr. Adrian Buu 07.09.2017 11 L1
Analiza i sinteza dispozitivelor numerice Sef lucr. dr. ing. Cristina Receanu 10.09.2017 11 ACB
Educatie fizica III lect.Drago Diaconescu
Marketing Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Practica 1 Conf.univ.dr.ing. Roman Monica 05.09.2017 14 C11
Robotica Prof.univ.dr.ing.Nitulescu Mircea 11.09.2017 14 ACB
Arhitectura calculatoarelor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Psihologie cognitiva Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Teoria sistemelor automate Prof.univ.dr.ing. Rasvan Vladimir 12.09.2017 8 C2
Electronica digitala-proiect Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Electronica digitala Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Limba engleza Lect.univ.dr.Busu Adrian 14.09.2017 11 L1
Masini electrice si actionari s.l.dr.ing.Subtirelu Eugen 14.09.2017 8 C4
Educatie fizica Lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA AIA3.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Proiect sisteme n timp real Sef lucr. dr. ing. Marian Popescu 04.09.2017 8 C2
Modelare i simulare Prof. univ. dr. ing. Eugen Bobau 05.09.2017 11 C2
Automate i microprogramare Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu 05.09.2017 14 ACB
Sisteme de operare i limbaje n timp real Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Sisteme cu microprocesoare Sef lucr. dr. ing. Florin Stng 06.09.2017 11 C4
Msurri i traductoare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 07.09.2017 11 C11
Sisteme incorporate Prof. univ. dr. ing. Cosmin Ionete 09.09.2017 8 ACB
Transmisia datelor Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Managementul proiectelor S.l.dr.ing.Camelia Maican 13.09.2017 11 208
Ingineria reglarii automate Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 13.09.2017 8 C11
Prelucrarea numerica a semnalelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 14.09.2017 11 C11
Sisteme de achizitie si interfete de proces Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 14.09.2017 8 C11
Software industrial Prof.univ.dr.ing. Ionete Cosmin 16.09.2017 8 ACB
Antreprenoriat

GRUPA AIA3.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Proiect sisteme n timp real Sef lucr. dr. ing. Marian Popescu 04.09.2017 8 C2
Modelare i simulare Prof. univ. dr. ing. Eugen Bobau 05.09.2017 11 C2
Automate i microprogramare Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu 05.09.2017 14 ACB
Sisteme de operare i limbaje n timp real Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Sisteme cu microprocesoare Sef lucr. dr. ing. Florin Stng 06.09.2017 11 C4
Msurri i traductoare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 07.09.2017 11 C11
Sisteme incorporate Prof. univ. dr. ing. Cosmin Ionete 09.09.2017 8 ACB
Transmisia datelor Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Managementul proiectelor S.l.dr.ing.Camelia Maican 13.09.2017 11 208
Ingineria reglarii automate Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 13.09.2017 8 C11
Prelucrarea numerica a semnalelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 14.09.2017 11 C11
Sisteme de achizitie si interfete de proces Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 14.09.2017 8 C11
Software industrial Prof.univ.dr.ing. Ionete Cosmin 16.09.2017 8 ACB
Antreprenoriat

GRUPA AIA3.3
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Proiect sisteme n timp real Sef lucr. dr. ing. Marian Popescu 04.09.2017 8 C2
Modelare i simulare Prof. univ. dr. ing. Eugen Bobau 05.09.2017 11 C2
Automate i microprogramare Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu 05.09.2017 14 ACB
Sisteme de operare i limbaje n timp real Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Sisteme cu microprocesoare Sef lucr. dr. ing. Florin Stng 06.09.2017 11 C4
Msurri i traductoare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 07.09.2017 11 C11
Sisteme incorporate Prof. univ. dr. ing. Cosmin Ionete 09.09.2017 8 ACB
Transmisia datelor Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Managementul proiectelor S.l.dr.ing.Camelia Maican 13.09.2017 11 208
Ingineria reglarii automate Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 13.09.2017 8 C11
Prelucrarea numerica a semnalelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 14.09.2017 11 C11
Sisteme de achizitie si interfete de proces Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 14.09.2017 8 C11
Software industrial Prof.univ.dr.ing. Ionete Cosmin 16.09.2017 8 ACB
Antreprenoriat

PROGRAM DE STUDII: INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA

GRUPA ISM1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Fizic Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Programarea calculatoarelor i limbaje de programare Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 04.09.2017 14 N10
Programarea calculatoarelor i limbaje de programare -proiect
Asist.univ.dr.ing. Bogdan Popa 04.09.2017 17 C4
Procesare de documente Sef lucr. dr. ing. Camelia Maican 06.09.2017 11 208
Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Analiz matematic Conf. univ. dr. Mihaela Racil 08.09.2017 8 C4
Limba englez I Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Algebr liniar,geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Educatie fizica I lect. Drago Diaconescu
Mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Limba engleza Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Ingineria sistemelor de programe Sef lucr.dr.ing.Badulescu Laviniu 11.09.2017 14 C11
Grafica asistata de calculator Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Bazele electrotehnicii Prof.univ.dr.ing. Mandache Lucian 15.09.2017 8 ACB
Calcul numeric si statistica matematica Conf.univ.dr. Racila Mihaela 17.09.2017 11 C4
Educatie fizica lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA ISM2.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Teoria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Rsvan Vladimir 05.09.2017 8 ACB
Baze de date -proiect Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Baze de date Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Programare orientat pe obiecte Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Circuite electronice liniare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 06.09.2017 11 C11
Analiza i sinteza dispozitivelor numerice Sef lucr. dr. ing. Cristina Receanu 10.09.2017 11 ACB
Educatie fizica III asist. Drago Diaconescu
Limba englez 3 lect.Florin Grigore
Marketing si management Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Programare in JAVA Prof.univ.dr.ing. Bizdoaca Nicu 05.09.2017 10 C4
Grafica (2D)-proiect Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Grafica (2D) Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Arhitectura calculatoarelor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Psihologie cognitiva Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Electronica digitala-proiect Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Electronica digitala Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Algoritmi si structuri de date Conf.univ.dr.ing. Mihaescu Cristian 14.09.2017 11 ACB
Limba engleza lect.dr.Fortan Grigorie
Educatie fizica lect.univ.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA ISM2.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Teoria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Rsvan Vladimir 05.09.2017 8 ACB
Baze de date -proiect Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Baze de date Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Programare orientat pe obiecte Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Circuite electronice liniare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 06.09.2017 11 C11
Limba englez 3 Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Analiza i sinteza dispozitivelor numerice Sef lucr. dr. ing. Cristina Receanu 10.09.2017 11 ACB
Educatie fizica III asist. Drago Diaconescu
Marketing si management Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Programare in JAVA Prof.univ.dr.ing. Bizdoaca Nicu 05.09.2017 10 C4
Grafica (2D)-proiect Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Grafica (2D) Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Limba engleza Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Arhitectura calculatoarelor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Psihologie cognitiva Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Electronica digitala-proiect Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Electronica digitala Conf.univ.dr.ing. Nicola Sorin 13.09.2017 8 ACB
Algoritmi si structuri de date Conf.univ.dr.ing. Mihaescu Cristian 14.09.2017 11 ACB
Educatie fizica Lect.dr.Diaconescu Dragos

GRUPA ISM3.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Microcontrolere i microprocesoare -proiect Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Microcontrolere i microprocesoare Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Grafic 3D i animaie -proiect Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Grafic 3D i animaie Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Jurnalism Radio-Tv Sef lucr. dr. ing. Virginia Rdulescu 06.09.2017 11 lab 208
Sisteme n timp real Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Sisteme de msurare i instrumentaie Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 07.09.2017 11 C11
Fundamente Audio-Video Sef lucr. dr. ing. Cristina Receanu 10.09.2017 11 ACB
Software pentru sisteme multimedia- proiect Conf.univ.dr.ing. Danciu Daniela 12.09.2017 8 C2
Software pentru sisteme multimedia Conf.univ.dr.ing. Danciu Daniela 12.09.2017 8 C2
Teoria transmisiei informatiei Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Managementul proiectelor S.l.dr.ing.Camelia Maican 13.09.2017 11 208
Sisteme automate Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 13.09.2017 8 C11
Prelucrarea numerica a semnalelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 14.09.2017 11 C11
Structuri electronice pentru multimedia Sef lucr.dr.ing. Niculescu Marius

PROGRAM DE STUDII: CALCULATOARE

GRUPA CR1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Analiz matematic Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 04.09.2017 11 C2
Proiectare logic 1 Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 04.09.2017 8 ACB
Educatie fizica I Lect.univ.dr. Veronica Minoiu 05.09.2017 10 IEFS
Introducere in tehnologia informatiei Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 05.09.2017 8 C11
Programarea calculatoarelor Sef lucr. dr. ing. Marius Marian 06.09.2017 8 C2
Limba englez 1 Lect. univ. dr. Roxana Popa 08.09.2017 11 L1
Algebr liniar i geometrie Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Fizica-elemente generale Lect. univ. dr. Marcel Puchin 10.09.2017 14 C2
Educatie fizica II Lect.univ.dr. Veronica Minoiu 05.09.2017 10 IEFS
Programarea calculatoarelor - Tehnici de programare
Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Fizica II - Elemente de mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Metode numerice Temereanc Laureniu 11.09.2017 11 N10
Proiectare logica II Conf.univ.dr.ing. Ionescu Augustin 11.09.2017 8 ACB
Limba engleza 2 Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Matematici speciale Lect.univ.dr. Danet Cristian 15.09.2017 11 ACB
Electrotehnica Prof.univ.dr.ing. Nicolae Petre 15.09.2017 8 C2
Legislatia muncii Prof.dr.ing. Diaconu Ilie

GRUPA CR1.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Analiz matematic Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 04.09.2017 11 C2
Proiectare logic 1 Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 04.09.2017 8 ACB
Educatie fizica I Lect.univ.dr. Veronica Minoiu 05.09.2017 10 IEFS
Introducere in tehnologia informatiei Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 05.09.2017 8 C11
Programarea calculatoarelor Sef lucr. dr. ing. Marius Marian 06.09.2017 8 C2
Limba englez 1 Lect. univ. dr. Roxana Popa 08.09.2017 11 L1
Algebr liniar i geometrie Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Fizica I-elemente generale Lect. univ. dr. Marcel Puchin 10.09.2017 14 C2
Educatie fizica II Lect.univ.dr. Veronica Minoiu 05.09.2017 10 IEFS
Programarea calculatoarelor - Tehnici de programare
Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Fizica II - Elemente de mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Metode numerice Temereanc Laureniu 11.09.2017 11 N10
Proiectare logica II Conf.univ.dr.ing. Ionescu Augustin 11.09.2017 8 ACB
Limba engleza 2 Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Matematici speciale Lect.univ.dr. Danet Cristian 15.09.2017 11 ACB
Electrotehnica Prof.univ.dr.ing. Nicolae Petre 15.09.2017 8 C2
Legislatia muncii Prof.dr.ing. Diaconu Ilie

GRUPA CR1.3
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Analiz matematic Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 04.09.2017 11 C2
Proiectare logic 1 Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 04.09.2017 8 ACB
Educatie fizica I Lect.univ.dr. Veronica Minoiu 05.09.2017 10 IEFS
Introducere in tehnologia informatiei Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 05.09.2017 8 C11
Programarea calculatoarelor Sef lucr. dr. ing. Marius Marian 06.09.2017 8 C2
Limba englez 1 Lect. univ. dr. Roxana Popa 08.09.2017 11 L1
Algebr liniar i geometrie Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Fizica I-elemente generale Lect. univ. dr. Marcel Puchin 10.09.2017 14 C2
Educatie fizica II Lect.univ.dr. Veronica Minoiu 05.09.2017 10 IEFS
Programarea calculatoarelor - Tehnici de programare
Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Fizica II - Elemente de mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Metode numerice Temereanc Laureniu 11.09.2017 11 N10
Proiectare logica II Conf.univ.dr.ing. Ionescu Augustin 11.09.2017 8 ACB
Limba engleza 2 Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Matematici speciale Lect.univ.dr. Danet Cristian 15.09.2017 11 ACB
Electrotehnica Prof.univ.dr.ing. Nicolae Petre 15.09.2017 8 C2
Legislatia muncii Prof.dr.ing. Diaconu Ilie

GRUPA CR2.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Programarea orientat pe obiecte Sef lucr. dr. ing. Eugen Ganea 04.09.2017 8 C11
Structuri de date Conf. univ. dr. ing. Cristian Mihescu 06.09.2017 11 ACB

Teoria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 07.09.2017 11 ACB
Limba englez 3 Lect.univ.dr. Adrian Buu 07.09.2017 11 L1
Electronic Conf.univ.dr.ing. Elena Doicaru 08.09.2017 8 ACB
Arhitectura sistemelor de calcul Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Matematici speciale I (Matematici discrete) Lect.univ.dr. Danet Cristian 15.09.2017 11 ACB
Educaie fizic III Asist.univ.dr. Roxana Dumitru
Inteligenta artificiala Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Elemente de grafica pe calculator Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Masuratori electronice, senzori si traductoare Prof.univ.dr.ing. Purcaru Dorina 11.09.2017 11 C4
Matematici speciale II (Probabilitati si statistica) Lect.univ.dr. Munteanu Florian 11.09.2017 8 C11
Structura si organizarea calculatoarelor Conf.univ.dr.ing. Ionescu Augustin 12.09.2017 8 ACB
Limba engleza 4 Lect.univ.dr.Busu Adrian 14.09.2017 11 L1
Proiectarea aplicatiilor orientate pe obiecte S.l.dr.ing. Ganea Eugen 17.09.2017 8 C11
Educatie fizica IV Dumitru Roxana

GRUPA CR2.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Programarea orientat pe obiecte Sef lucr. dr. ing. Eugen Ganea 04.09.2017 8 C11
Structuri de date Conf. univ. dr. ing. Cristian Mihescu 06.09.2017 11 ACB

Teoria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 07.09.2017 11 ACB
Limba englez 3 Lect.univ.dr. Adrian Buu 07.09.2017 11 L1
Electronic Conf.univ.dr.ing. Elena Doicaru 08.09.2017 8 ACB
Arhitectura sistemelor de calcul Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Matematici speciale I (Matematici discrete) Lect.univ.dr. Danet Cristian 15.09.2017 11 ACB
Educaie fizic III Asist.univ.dr. Roxana Dumitru
Elemente de grafica pe calculator Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 06.09.2017 11 C2
Inteligenta artificiala Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Masuratori electronice, senzori si traductoare Prof.univ.dr.ing. Purcaru Dorina 11.09.2017 11 C4
Matematici speciale II (Probabilitati si statistica) Lect.univ.dr. Munteanu Florian 11.09.2017 8 C11
Structura si organizarea calculatoarelor Conf.univ.dr.ing. Ionescu Augustin 12.09.2017 8 ACB
Limba engleza 4 Lect.univ.dr.Busu Adrian 14.09.2017 11 L1
Proiectarea aplicatiilor orientate pe obiecte S.l.dr.ing. Ganea Eugen 17.09.2017 8 C11
Educatie fizica IV Dumitru Roxana

GRUPA CR3.H1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Baze de date Conf. univ. dr. ing. Anca Udritoiu 04.09.2017 11 C4
Circuite integrate digitale Sef lucr. dr. ing. Rzvan Prejbeanu 04.09.2017 17 112
Proiect I - Sisteme de calcul Asist. univ. drd. Ctlina Manca 05.09.2017 11 S1
Modelare si simulare Prof. univ. dr. ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Sisteme distribuite Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Sisteme de operare Conf. univ. dr. ing. Ileana Nicolae 07.09.2017 8 C2
Retele de calculatoare Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Proiectarea aplicatiilor WEB Conf.univ.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
Practica Sabin Simionescu 11.09.2017 17 H2
Algoritmi paraleli si distribuiti Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Ingineria programarii Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Proiectarea cu microprocesoare Sef lucr.dr.ing. Lemeni Ioan 14.09.2017 8 ACB
Comunicatii de date Sef lucr.dr.ing. Barbulescu Lucian 14.09.2017 8 C2
Limbaje formale si automate Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 16.09.2017 11 S3
Proiect II - Sisteme informatice S.l.dr.ing. Ganea Eugen 17.09.2017 8 C11

GRUPA CR3.S1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Baze de date Conf. univ. dr. ing. Anca Udritoiu 04.09.2017 11 C4
Circuite integrate digitale Sef lucr. dr. ing. Rzvan Prejbeanu 04.09.2017 17 112
Proiect I - Sisteme de calcul Asist. univ. drd. Ctlina Manca 05.09.2017 11 S1
Modelare si simulare Prof. univ. dr. ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Sisteme distribuite Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Sisteme de operare Conf. univ. dr. ing. Ileana Nicolae 07.09.2017 8 C2
Retele de calculatoare Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Proiectarea aplicatiilor WEB Conf.univ.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
Practica Sabin Simionescu 11.09.2017 17 H2
Algoritmi paraleli si distribuiti Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Ingineria programarii Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Proiectarea cu microprocesoare Sef lucr.dr.ing. Lemeni Ioan 14.09.2017 8 ACB
Comunicatii de date Sef lucr.dr.ing. Barbulescu Lucian 14.09.2017 8 C2
Limbaje formale si automate Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 16.09.2017 11 S3
Proiect II - Sisteme informatice S.l.dr.ing. Ganea Eugen 17.09.2017 8 C11

PROGRAM DE STUDII: CALCULATOARE (IN LIMBA ENGLEZA)

GRUPA CEN1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Physics I -General Physics Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Mathematical Analysis Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 04.09.2017 11 C2
Logical Design I Sef lucr. dr. ing. Eugen Dumitracu 04.09.2017 8 ACB
Computer Programming Prof. univ.dr.ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Introduction to Information Technology Conf. univ. dr. ing. Ileana Nicolae 07.09.2017 8 C2
Linear Algebra and Geometry Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
English I Lect. univ. dr. Roxana Popa 8.09.2017 11 L1
Sports I Asist.univ.dr. Roxana Dumitru
Computer Programming - Programming Techniques
Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Physics II - Elements of Mechanics Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Numerical Methods Temereanc Laureniu 11.09.2017 11 N10
Special Chapters in Mathematics Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Logical Design II S.l.dr.ing. Dumitrascu Eugen 11.09.2017 8 ACB
Electrotechnics Nicolae tefan 12.09.2017 8 N10
English II Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Labour Legislation Prof.univ.dr.ing. Diaconu Ilie
Sports II Lect.univ.dr. Dumitru Roxana

GRUPA CEN1.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Physics I -General Physics Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Mathematical Analysis Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 04.09.2017 11 C2
Logical Design 1 Sef lucr. dr. ing. Eugen Dumitracu 04.09.2017 8 ACB
Computer Programming Prof. univ.dr.ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Introduction to Information Technology Conf. univ. dr. ing. Ileana Nicolae 07.09.2017 8 C2
Linear Algebra and Geometry Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
English I Lect. univ. dr. Roxana Popa 8.09.2017 11 L1
Sports I Asist.univ.dr. Roxana Dumitru
Computer Programming - Programming Techniques
Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Physics II - Elements of Mechanics Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Numerical Methods Temereanc Laureniu 11.09.2017 11 N10
Special Chapters in Mathematics Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Logical Design II S.l.dr.ing. Dumitrascu Eugen 11.09.2017 8 acb
Electrotechnics Nicolae tefan 12.09.2017 8 N10
English II Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Labour Legislation Prof.univ.dr.ing. Diaconu Ilie
Sports II Lect.univ.dr. Dumitru Roxana

GRUPA CEN2.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
English III Marcu Diana 04.09.2017 11 L1
Data Structures Conf. univ. dr. ing. Cristian Mihescu 06.09.2017 11 ACB
System Theory Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 07.09.2017 11 ACB
Object Oriented Programming Prof.univ.dr.ing. Marius Brezovan 08.09.2017 11 C2
Electronics Conf.univ.dr.ing. Elena Doicaru 08.09.2017 8 ACB
Computer Systems Architecture Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Special Chapters in Mathematics I - Discrete Lect.univ.dr. Cristian Dane 15.09.2017 11 ACB
Mathematics
Sports III Asist.univ.dr. Roxana Dumitru
Artificial Intelligence Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
English IV Marcu Diana 11.09.2017 11 L1
Electronic Measurements, Sensors and Transducers
Prof.univ.dr.ing. Purcaru Dorina 11.09.2017 11 C4
Special Chapters in Mathematics II - Probability and
Statistics Lect.univ.dr. Munteanu Florian 11.09.2017 8 C11
Computer Structure and Organization S.l.dr.ing. Dumitrascu Eugen 12.09.2017 8 ACB
Computer Graphics Conf.univ.dr.ing.Dogaru Dorian 14.09.2017 11 ACB
Object Oriented Design S.l.dr.ing. Udristoiu Stefan 14.09.2017 11 C2
Sports IV Lect.univ.dr. Dumitru Roxana

GRUPA CEN2.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
English III Marcu Diana 04.09.2017 11 L1
Data Structures Conf. univ. dr. ing. Cristian Mihescu 06.09.2017 11 ACB
System Theory Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 07.09.2017 11 ACB
Object Oriented Programming Prof.univ.dr.ing. Marius Brezovan 08.09.2017 11 C2
Electronics Conf.univ.dr.ing. Elena Doicaru 08.09.2017 8 ACB
Computer Systems Architecture Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Special Chapters in Mathematics I - Discrete Lect.univ.dr. Cristian Dane 15.09.2017 11 ACB
Mathematics
Sports III Asist.univ.dr. Roxana Dumitru
Computer Graphics Conf.univ.dr.ing.Dogaru Dorian 14.09.2017 11 ACB
Artificial Intelligence Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
English IV Marcu Diana 11.09.2017 11 L1
Electronic Measurements, Sensors and Transducers
Prof.univ.dr.ing. Purcaru Dorina 11.09.2017 11 C4
Special Chapters in Mathematics II - Probability and Lect.univ.dr. Munteanu Florian 11.09.2017 8 C11
Statistics
Computer Structure and Organization S.l.dr.ing. Dumitrascu Eugen 12.09.2017 8 ACB
Object Oriented Design S.l.dr.ing. Udristoiu Stefan 14.09.2017 11 C2
Sports IV Lect.univ.dr. Dumitru Roxana

GRUPA CEN3.H1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Databases Prof. univ. dr. ing. Liana Stnescu 04.09.2017 11 C11
Operating Systems S.l.dr.ing. Udristoiu Stefan 04.09.2017 11 C4
Digital Integrated Circuits Sef lucr. dr. ing. Rzvan Prejbeanu 04.09.2017 17 112
Modelling and Simulation Prof. univ. dr. ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Distributed Systems Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Project I - Computer Systems Sef lucr. dr. ing. Lucian Brbulescu 07.09.2017 8 C11
Computer Networks Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Practical Stage Asist.univ.drd.ing. MANCAS CATALINA 05.09.2017 11 S1
Web Application Design Conf.univ.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
Project II - Information Systems Sef lucr.dr.ing. Stoica-Spahiu Cosmin 10.09.2017 8 S2
Parallel and Distributed Algorithms Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Data Communication Sef lucr.dr.ing. Barbulescu Lucian 14.09.2017 8 C2
Software Engineering Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 15.09.2017 11 S3
Formal Languages and Automata Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 16.09.2017 11 S3
Microprocessors Design Sef lucr.dr.ing. Lemeni Ioan 17.09.2017 8 ACB

GRUPA CEN3.S1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Databases Prof. univ. dr. ing. Liana Stnescu 04.09.2017 11 C11
Operating Systems S.l.dr.ing. Udristoiu Stefan 04.09.2017 11 C4
Digital Integrated Circuits Sef lucr. dr. ing. Rzvan Prejbeanu 04.09.2017 17 112
Modelling and Simulation Prof. univ. dr. ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Distributed Systems Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Project I - Computer Systems Sef lucr. dr. ing. Lucian Brbulescu 07.09.2017 8 C11
Computer Networks Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Practical Stage Asist.univ.drd.ing. MANCAS CATALINA 05.09.2017 11 S1
Web Application Design Conf.univ.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
Project II - Information Systems S.l.dr.ing. Stoica-Spahiu Cosmin 10.09.2017 8 S2
Parallel and Distributed Algorithms Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Data Communication Sef lucr.dr.ing. Barbulescu Lucian 14.09.2017 8 C2
Software Engineering Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 15.09.2017 11 S3
Formal Languages and Automata Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 16.09.2017 11 S3
Microprocessors Design Sef lucr.dr.ing. Lemeni Ioan 17.09.2017 8 ACB

PROGRAM DE STUDII: ELECTRONICA APLICATA


GRUPA ELA1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Analiz matematic Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 04.09.2017 11 C2
Introducere n tehnologia informaiei Conf. univ. dr. ing. Augustin Ionescu 05.09.2017 8 C11
Programarea calculatoarelor i limbaje de programare Sef lucr. dr. ing. Marius Marian 06.09.2017 8 C2
Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Limba englez 1 Lect. univ. dr. Roxana Popa 08.09.2017 11 L1
Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Fizic I lect.Marcel Puchin 10.09.2017 14 C2
Educatie fizica I asist. Drago Diaconescu
Materiale pentru electronica Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Metode numerice TEMEREANCA LAURENTIU 11.09.2017 11 N10
Grafica asistata de calculator -colocviu Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Limba engleza - colocviu Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Structuri de date si algoritmi Conf.univ.dr.ing. MIHAESCU 14.09.2017 11 ACB
Bazele electrotehnicii CRISTIAN
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Petre 15.09.2017 8 C2
Educatie fizica si sport - colocviu DIACONESCU DRAGOS

GRUPA ELA2.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Analiza i sinteza circuitelor digitale Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivnescu 04.09.2017 14 ACB
Programare orientat pe obiecte Sef lucr. dr. ing. Eugen Ganea 04.09.2017 8 C11
Programare orientat pe obiecte -proiect Sef lucr. dr. ing. Eugen Ganea 04.09.2017 8 C11
Semnale Conf.univ.dr.ing. Monica Roman 05.09.2017 14 C11
Teoria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 07.09.2017 11 ACB
Dispozitive electronice Conf.univ.dr.ing. Elena Doicaru 07.09.2017 8 ACB
Tehnologie electronic Asist. univ. dr. ing. Diana Firinc 08.09.2017 8 lab 114
Educatie fizica III lect.Drago Diaconescu
Limba engleza 3 Lect. univ. dr. Florin Grigore
Limba engleza 4 Lect. univ. dr. Florin Grigore
Analiza si sinteza circuitelor analogice Sef lucr.dr.ing. CONSTANTINESCU 10.09.2017 8 C2
CATALIN
Psihologie cognitiva Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Masurari in electronica Sef lucr.dr.ing. SERBAN TRAIAN 12.09.2017 14 C11
Circuite electronice fundamentale TITI
Conf.univ.dr.ing. DOICARU ELENA 12.09.2017 8 C4
Tehnici CAD Conf.univ.dr.ing. DOICARU ELENA 12.09.2017 8 C4
Circuite electronice fundamentale - proiect Conf.univ.dr.ing. DOICARU ELENA 12.09.2017 8 LAB 111
Tehnologia si codarea informatiei Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Circuite electronice - colocviu Asist.dr.ing. FIRINCA DIANA 15.09.2017 8 lab 114
Educatie fizica DIACONESCU DRAGOS

GRUPA ELA3.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Circuite integrate digitale Sef lucr. dr. ing. Rzvan Prejbeanu 04.09.2017 17 112
Arhitecturi numerice programabile -proiect Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Arhitecturi numerice programabile Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Optoelectronica Conf. univ. dr. ing. Elena Doicaru 07.09.2017 8 ACB
Instrumentaie electronic de msurare Sef lucr.Traian Titi erban 08.09.2017 14 ACB
Circuite integrate analogice Conf. univ. dr. ing. Elena Doicaru 08.09.2017 8 ACB
Sisteme de comunicaii Sef lucr. dr. ing. Ctlin Cerbulescu 08.09.2017 8 C11
Radiocomunicatii Sef lucr.dr.ing. CONSTANTINESCU 10.09.2017 8 C2
CATALIN
Achizitia numerica a datelor experimentale-proiect Asist.dr.ing. Sulea Iorgulescu 11.09.2017 11 lab 109 n
Constantin
Sisteme digitale- proiect Sef lucr. dr. ing. Rzvan Prejbeanu 12.09.2017 17 112
Decizie si estimare in prelucrarea informatiei Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Achizitia numerica a datelor experimentale Sef lucr.Traian Titi erban 13.09.2017 11 C11
Procesarea digitala a semnalelor Prof. univ. dr. ing. Dan Popescu 14.09.2017 11 C11
Microunde Asist.dr.ing. FIRINCA DIANA 15.09.2017 8 lab 114

DOMENIUL: MECATRONICA SI ROBOTICA

GRUPA MR1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Fizic Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Programarea calculatoarelor i limbaje de programare Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 04.09.2017 14 N10

Procesare de documente Sef lucr.dr.ing. Camelia Maican 06.09.2017 11 lab 208


Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Analiz matematic Conf. univ. dr. Mihaela Racil 08.09.2017 8 C4
Limba englez 1 Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Educatie fizica 1 Asist.univ.dr. Drago Diaconescu
Mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Limba engleza 2 - colocviu Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Grafica asistata de calculator - colocviu Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Sisteme de actionare s.l.dr.ing.Subtirelu Eugen 14.09.2017 8 C4
Bazele electrotehnicii Prof.univ.dr.ing. Mandache Lucian 15.09.2017 8 ACB
Calcul numeric si statistica matematica Conf.univ.dr. Racila Mihaela 17.09.2017 11 C4
Educatie fizica 2 DIACONESCU DRAGOS

GRUPA MR1.2
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Fizic Conf. univ. dr. Marian Negrea 04.09.2017 11 N10
Programarea calculatoarelor i limbaje de programare Sef lucr.dr.ing. Laviniu Bdulescu 04.09.2017 14 N10

Procesare de documente Sef lucr.dr.ing. Camelia Maican 06.09.2017 11 lab 208


Chimia materialelor Lect. univ. dr. Florina Dumitrescu 07.09.2017 14 BB308
Analiz matematic Conf. univ. dr. Mihaela Racil 08.09.2017 8 C4
Limba englez 1 Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial Lect. univ. dr. Florian Munteanu 10.09.2017 8 C11
Educatie fizica 1 Asist.univ.dr. Drago Diaconescu
Mecanica Prof.univ.dr.ing. Cataneanu Adina 08.09.2017 11 ACB
Limba engleza 2 - colocviu Asist.univ.dr. Andreea Stoian 09.09.2017 11 L1
Matematici speciale Conf.univ.dr. Vladimirescu Cristian 11.09.2017 11 C2
Grafica asistata de calculator - colocviu Conf.univ.dr.ing. SASS LUDMILA 12.09.2017 11 BL33 Mec
Sisteme de actionare s.l.dr.ing.Subtirelu Eugen 14.09.2017 8 C4
Bazele electrotehnicii Prof.univ.dr.ing. Mandache Lucian 15.09.2017 8 ACB
Calcul numeric si statistica matematica Conf.univ.dr. Racila Mihaela 17.09.2017 11 C4
Educatie fizica 2 - colocviu DIACONESCU DRAGOS

GRUPA MR2.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Analiza i sinteza dispozitivelor numerice Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivnescu 04.09.2017 14 ACB
Baze de date-proiect Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Baze de date Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian 05.09.2017 11 Lab Roboti
Teoria sistemelor Prof. univ. dr. ing. Vladimir Rsvan 05.09.2017 8 ACB
Circuite electronice liniare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 06.09.2017 11 C11
Programare orientat pe obiecte Prof. univ. dr. ing. Emil Petre 06.09.2017 14 ACB
Limba englez 3 Lect. univ. dr. Roxana Popa 8.09.2017 11 L1
Educatie fizica 3 Asist.univ.dr. Drago Diaconescu
Marketing Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Programare in JAVA Prof.univ.dr.ing. BIZDOACA NICU 05.09.2017 10 C4
Bazele roboticii Prof.univ.dr.ing.Nitulescu Mircea 11.09.2017 14 ACB
Arhitectura calculatoarelor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Psihologie cognitiva - colocviu Lect.univ.dr.Razvan Calin 11.09.2017 17 ACB
Bazele sistemelor mecatronice Prof.univ.dr.ing.Nitulescu Mircea 12.09.2017 11 C2
Practica Prof.univ.dr.ing. POPESCU DORIN 12.09.2017 17 SMC
Electronia digitala Conf.univ.dr.ing. NICOLA SORIN 13.09.2017 8 ACB
Limba engleza 4 - colocviu Lect. univ. dr. Roxana Popa 14.09.2017 11 N10
Educatie fizica 4 DIACONESCU DRAGOS

PROGRAM DE STUDII: MECATRONICA

GRUPA MCT3.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Automate si microprogramare-proiect Sef lucr.dr. ing. Mihaela Florescu 04.09.2017 14 SMC
Mecanica fluidelor Prof. univ. dr. ing. Eugen Bobau 05.09.2017 11 C2
Materiale i structuri inteligente Prof. univ. dr. ing. Nicu Bzdoac 05.09.2017 10 C4
Automate si microprogramare Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu 05.09.2017 14 ACB
Microcontrolere i microprocesoare-proiect Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Microcontrolere i microprocesoare Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Msurri i traductoare Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 07.09.2017 11 C11
Sisteme de conducere a roboilor Prof. univ. dr. ing. Mircea Niulescu 08.09.2017 11 C11
Mecanisme i microsisteme de acionare Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Proiectare asistata de calculator Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Aplicatii ale sistemelor robotice Prof.univ.dr.ing. STOIAN VIOREL 12.09.2017 11 Lab Roboti

Aplicatii ale sistemelor robotice - proiect Prof.univ.dr.ing. STOIAN VIOREL 12.09.2017 11 Lab Roboti
Mecatronica Prof.univ.dr.ing. POPESCU DORIN 12.09.2017 14 ACB
Mecatronica -proiect Prof.univ.dr.ing. POPESCU DORIN 12.09.2017 17 SMC
Transmisii de date Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Managementul proiectelor - colocviu Sef lucr.dr.ing. MAICAN CAMELIA 13.09.2017 11 lab 208
Ingineria reglarii Prof.univ.dr.ing. SELISTEANU DAN 13.09.2017 8 C11
Software industrial - colocviu Prof.univ.dr.ing. IONETE COSMIN 16.09.2017 8 ACB

PROGRAM DE STUDII: ROBOTICA

GRUPA ROB3.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Automate si microprogramare-proiect Sef lucr.dr. ing. Mihaela Florescu 04.09.2017 14 SMC
Sisteme fluidice in robotica Prof. univ. dr. ing. Eugen Bobau 05.09.2017 11 C2
Materiale i structuri inteligente Prof. univ. dr. ing. Nicu Bzdoac 05.09.2017 10 C4
Automate si microprogramare Prof. univ. dr. ing. Dorin Popescu 05.09.2017 14 ACB
Microcontrolere i microprocesoare-proiect Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Microcontrolere i microprocesoare Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Senzori i sisteme senzoriale Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 07.09.2017 11 C11
Sisteme de conducere a roboilor Prof. univ. dr. ing. Mircea Niulescu 08.09.2017 11 C11
Mecanisme i microsisteme de acionare Sef lucr.dr. ing. Marius Niculescu
Proiectare asistata de calculator Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 11.09.2017 11 ACB
Aplicatii ale sistemelor robotice Prof.univ.dr.ing. STOIAN VIOREL 12.09.2017 11 Lab Roboti
Aplicatii ale sistemelor robotice - proiect Prof.univ.dr.ing. STOIAN VIOREL 12.09.2017 11 Lab Roboti
Robotica Prof.univ.dr.ing. POPESCU DORIN 12.09.2017 14 ACB

Robotica-proiect Prof.univ.dr.ing. POPESCU DORIN 12.09.2017 17 SMC


Transmisii de date Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 8 C11
Managementul proiectelor - colocviu Sef lucr.dr.ing. MAICAN CAMELIA 13.09.2017 11 lab 208
Ingineria reglarii Prof.univ.dr.ing. SELISTEANU DAN 13.09.2017 8 C11
Software industrial - colocviu Prof.univ.dr.ing. IONETE COSMIN 16.09.2017 8 ACB

PROGRAM DE STUDII: SISTEME AUTOMATE INCORPORATE


GRUPA SAI1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Sisteme ncorporate pentru monitorizarea proceselor Prof. univ. dr. ing. Dorina Purcaru 04.09.2017 16 C11

Tehnici avansate de programare - PROIECT Conf. univ.dr. ing. Dorin endrescu 04.09.2017 17 lab 212
Tehnici avansate de programare Conf. univ.dr. ing. Dorin endrescu 04.09.2017 17 lab 212
Arhitecturi de sisteme ncorporate - PROIECT Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Cercetare 1 Prof.univ.dr.ing. Dan Seliteanu 06.09.2017 8 C4
Arhitecturi de sisteme ncorporate Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11

Electronica si interfete pentru sisteme incorporate Sef lucr. dr. ing. Titi-Traian Serban 08.09.2017 17 ACB
Algoritmi numerici de conducere automat Prof. univ. dr. ing. Constantin Marin 09.09.2017 8 C11

Testare software ef lucrri dr. ing. Cosmin Stoica- 10.09.2017 8 S2


Procesoare numerice de semnal Spahiu
S.l.dr.ing. Marian Popescu 11.09.2017 8 C2
Sisteme de actionare -proiect Prof.univ.dr.ing.Eugen Bobasu 12.09.2017 11 C11
Sisteme de actionare- examen Prof.univ.dr.ing.Eugen Bobasu 12.09.2017 11 C11
Sisteme si retele de comunicatie Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 17 C11
Sisteme si retele de comunicatie -proiect Dr.ing.Roxana Truica 12.09.2017 17 C11
Structuri software pentru aplicatii de timp real Prof.univ.dr.ing.Emil Petre 13.09.2017 11 ACB
Cercetare 2 Prof.univ.dr.ing.Dan Selisteanu 13.09.2017 8 C11
Sisteme automate in automotive Prof.univ.dr.ing.Dan Selisteanu 14.09.2017 8 C11

PROGRAM DE STUDII: TEHNOLOGII INFORMATICE IN INGINERIA SISTEMELOR

GRUPA TIS1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Tehnici avansate de programare - PROIECT Conf. univ.dr. ing. Dorin endrescu 04.09.2017 17 lab 212
Tehnici avansate de programare Conf. univ.dr. ing. Dorin endrescu 04.09.2017 17 lab 212
Sisteme de operare S.l.dr.ing. Udristoiu Stefan 04.09.2017 11 C4
Interfete om-masina in automotive Prof. univ.dr. ing. Bizdoaca Nicu 05.09.2017 10 C4
Arhitecturi de sisteme ncorporate - PROIECT Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Arhitecturi de sisteme ncorporate Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Pregtire individual neasistat Prof.univ.dr.ing. Ionete Cosmin 09.09.2017 8 ACB
Software pentru prelucrarea imaginilor Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 10.09.2017 11 C11
Managementul cercetrii i proiectrii Prof. dr. ing. Matei Vntoru
Realitate si fabricatie virtuala Prof.univ.dr.ing. Popescu Dorin 12.09.2017 14 ACB
Realitate si fabricatie virtuala - proiect Prof.univ.dr.ing. Popescu Dorin 12.09.2017 17 SMC
Sisteme de retele de comunicatie - proiect dr. ing. Truica Roxana 12.09.2017 17 C11
Sisteme de retele de comunicatie Prof.univ.dr.ing. Iancu Eugen 12.09.2017 17 C11
Tehnici avansate pentru prelucrarea numerica a Conf.univ.dr.ing. Danciu Daniela 12.09.2017 8 C2
semnalelor
Structuri software pentru aplicatii de timp real Prof.univ.dr.ing.Emil Petre 13.09.2017 11 ACB
Automotive control Prof.univ.dr.ing. Seliteanu Dan 13.09.207 17 C11
Pregtire individual neasistat - colocviu Prof.univ.dr.ing. Ionete Cosmin 16.09.2017 8 ACB

PROGRAM DE STUDII: INGINERIA CALCULATOARELOR SI COMUNICATIILOR

GRUPA ICC1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Testarea i asigurarea calitii ef lucr. dr.ing. Nicolae Enescu 04.09.2017 17 C2
Securitatea i protecia datelor ef lucr.dr.ing. Marius Marian 06.09.2017 8 C2
Pregtire individual neasistat - COLOCVIU ef lucr.dr.ing. Marius Marian 06.09.2017 8 C2
Arhitecturi de microcalculatoare Conf. univ.dr.ing. Constantin Ptracu 07.09.2017 11 S31

Tehnologii wireless i reele mobile Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Comunicaii de date bazate pe calitatea serviciilor Conf. univ. dr. ing. Dan Manca 09.09.2017 9 H2
Tehnologii pentru servicii web Conf.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
Sisteme numerice pentru conducerea proceselor Prof.univ.dr.ing.Emil Petre 13.09.2017 11 ACB
industriale
Pregtire individual neasistat - colocviu Sef lucr.dr.ing. Marian Marius 13.09.2017 8 C2
Modelarea si simularea sistemelor distribuite Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Sisteme Grid Conf.univ.dr.ing. Mancas Dan 16.09.2017 11 S1
Arhitecturi avansate pentru sisteme de calcul Conf.univ.dr.ing. Mancas Dan 16.09.2017 11 S1

PROGRAM DE STUDII: INGINERIE SOFTWARE

GRUPA IS1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Metrici software i ingineria calitii ef.lucr.dr. ing. Eugen Ganea 04.09.2017 8 C11
Sisteme grafice complexe Prof. univ.dr. ing. Dorian Dogaru 06.09.2017 11 ACB
Sisteme multi-agent Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Procesare de imagini Prof.univ.dr.ing.Cojocaru Dorian 10.09.2017 11 C11
Pregtire individual neasistat Conf. univ. dr. ing. Anca Udristoiu 16.09.2017 11 S2
Complexitatea calculului Prof. univ.dr. ing. Dumitru Burdescu
Ingineria aplicatiilor web Conf.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
Topici avansate in baze de date Prof.univ.dr.ing.Stanescu Liana 11.09.2017 11 S2
Modelarea si evaluarea performantelor Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
Ingineria cerintelor sistemelor software Prof.univ.dr.ing. Brezovan Marius 15.09.2017 11 S3
Pregtire individual neasistat - colocviu Conf.univ.dr.ing.Udristoiu Anca 16.09.2017 11 S2
Arhitecturi software Conf.univ.dr.ing.Udristoiu Anca 16.09.2017 11 S2

PROGRAM DE STUDII: INFORMATION SYSTEMS FOR E-BUSINESS

GRUPA ISB1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Web Systems Engineering Conf.univ.dr.ing. Anca Udritoiu 04.09.2017 11 C4
Unassisted Individual Training Prof.univ.dr.ing. Mihai Mocanu 06.09.2017 11 ACB
Multi-Agent Systems Prof.univ.dr.ing. Badica Costin 06.09.2017 8 ACB
Systems Analysis and Design Prof.univ.dr.ing. Marius Brezovan 08.09.2017 11 C2
Multimedia Design Sef lucr.dr.ing. Tanasie Razvan 6.09.2017 11 C2
Computational Methods Prof.univ.dr.ing. Dumitru Dan Burdescu

Legal, Ethical and Social Issues Prof.univ.dr. Adriana Schiopoiu Burlea 06.09.2017 10 233B UCV
Semantic Systems Conf.univ.dr.ing. Popescu Elvira 08.09.2017 11 N10
E-Business Security and Risk Management S.l.dr.ing. Marian Marius 13.09.2017 8 C2
Modeling and Performance Evaluation Conf.univ.dr.ing. Mihescu Cristian 14.09.2017 11 ACB
Unassisted Individual Training - colocviu Prof.univ.dr.ing. Mocanu Mihai 14.09.2017 11 ACB
E-Business Infrastructure Conf.univ.dr.ing. Mancas Dan 16.09.2017 11 S1

PROGRAM DE STUDII: SISTEME DE CONDUCERE IN ROBOTICA

GRUPA SCR1.1
DISCIPLINA TITULAR Data Ora Sala
disciplina
Arhitecturi i sisteme n robotic i mecatronic Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivnescu 04.09.2017 14 ACB
Aplicaii cu comenzi numerice Sef lucr. dr. ing. Florin Manta 04.09.2017 14 IPAC
Bionic Prof.univ.dr.ing. Nicu Bizdoaca 05.09.2017 10 C4
Microcontrolere si sisteme integrate Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Microcontrolere si sisteme integrate -proiect Conf. univ. dr. ing. Sorin Nicola 06.09.2017 8 C11
Sisteme informatice critice Sef lucr. dr. ing. Mircea Grosu 07.09.2017 8 C11
Pregtire individual neasistat Prof. univ. dr. ing. Mircea Niulescu 08.09.2017 11 C11
Arhitecturi neconventionale de roboti Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivnescu 04.09.2017 14 ACB
Productica si tehnologii moderne Prof. univ. dr. ing. Mircea Niulescu 08.09.2017 11 C11
Pregtire individual neasistat - colocviu Prof.univ.dr.ing. Nitulescu Mircea 12.09.2017 11 C2
Limbaje de programare pentru baze de date Prof.univ.dr.ing. STOIAN VIOREL 12.09.2017 11 Lab Roboti
Prof.univ.dr.ing. STOIAN VIOREL 12.09.2017 11 Lab Roboti
Limbaje de programare pentru baze de date - proiect
Automotive control Prof.univ.dr.ing. Selisteanu Dan 13.09.207 17 C11
Controlul adaptiv al sistemelor robotice Prof.univ.dr.ing. Constantin Marin 16.09.2017 8 C11