Sunteți pe pagina 1din 12

LIMBA I LITERATURA

ROMN
Clasa a V-a
Planificare calendaristic orientativ
pentru anul colar 2017-2018
COALA .... Aviz director
Disciplina: Limba i literatura romn
Profesor ...
Clasa a V-a ...
PLANIFICARE CALENDARISTIC LA DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN
ANUL COLAR 2017-2018
Programa aprobat cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna


de nvare alocate
unitii
Familia Unitatea 1 2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Familiarizarea cu manualul de clasa 12 S1 S3
2.2. Identificarea temei i a ideilor principale i secundare din texte diverse a V-a
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns creativ pe Introducere n unitate
marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul lecturii unor Lectur: Narativul literar
texte pe teme familiare Text ilustrativ: Sarea n bucate de
Petre Ispirescu
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur, identificnd
Comunicare oral: Roluri n
aspectele care necesit mbuntire
comunicare
1.1. Identificarea temei, a unor informaii eseniale i de detaliu, a inteniilor
de comunicare explicite i/sau a comportamentelor care exprim emoii din
Redactare: Etapele scrierii
texte narative
Prile textului
1.2. Prezentarea oral, pe baza unor repere date de profesor
1.3. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori
Elemente de construcie a
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n vedere etapele
comunicrii: Enunul Tipuri de
pro- cesului de scriere i structurile specifice, pentru a comunica idei i
enunuri Punctuaia enunului
informaii sau pentru a relata experiene trite sau imaginate
Propoziia Tipuri de propoziii
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea structurilor
fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n interaciunea verbal
Cititul este bucurie: Familii
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea logic/
ciudate (Roboii din familia mea
analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii
de James Patterson)
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul lecturii unor
texte pe teme familiare
Elemente de interculturalitate:
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns creativ pe
Familiile limbilor lumii
marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
5.1. Asocierea unor experiene proprii de via i de lectur cu acelea
Evaluare
provenind din alte culturi
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea logic/
analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
Familia Unitatea 2 2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Introducere n unitate 12 S4 S6
2.2. Identificarea temei i a ideilor principale i secundare din
texte diverse Lectur: Narativul literar Narativul nonliterar
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns Text ilustrativ: O ntmplare cu tata de Alex.
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme tefnescu
familiare
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul Comunicare oral: Reguli de acces la cuvnt
lecturii unor texte pe teme familiare
1.3. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori Redactare: Relatarea unei experiene personale
1.2. Prezentarea oral, pe baza unor repere date de profesor
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Elemente de construcie a comunicrii: Predicatul
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect verbal Subiectul exprimat (simplu i multiplu)
a inteniilor comunicative
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul Cititul este bucurie: Bieel de Mihail Sadoveanu
lecturii unor texte pe teme familiare Hronicul i cntecul vrstelor de Lucian Blaga
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare
Evaluare: Test de evaluare (unitile de nvare 1
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea i 2)
logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii
coala Unitatea 3 2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Introducere n unitate 12 S7 S8
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme Lectur: Narativul literar Planul simplu de idei
familiare Planul dezvoltat de idei (1) Narativul literar.
2.4. Extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei (2)
susine o opinie referitoare la informaia asimilat Text ilustrativ: Hamurabi de Mircea Sntimbreanu
1.2. Exerciii de ordonare cronologic a unor informaii i idei
dintr-un set de texte cu aceeai tem; reformularea unei idei/ Comunicare oral: Strategii de concepere i
informaii audiate nelegere a textului oral
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n
vedere etapele procesului de scriere i structurile specifice, Redactare: Redactarea unei povestiri pe o tem
pentru a comunica idei i informaii sau pentru a relata dat
experiene trite sau imaginate
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Elemente de construcie a comunicrii: Acordul
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea subiectului cu predicatul Atributul
corect a inteniilor comunicative
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
4.1. Exerciii de utilizare corect a normelor gramaticale, Cititul este bucurie: Povestea crii
fonetice i lexicale n mesaje pe teme de interes, n contexte
familiare i nefamiliare Elemente de interculturalitate: O coal unic
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul
lecturii unor texte pe teme familiare; extragerea dintr-un text
a elementelor specifice, pentru a susine o opinie referitoare la
informaia asimilat
5.1. Asocierea unor experiene proprii de via i de lectur cu
acelea provenind din alte culturi

5.2. Discutarea unor tipare culturale identificate n texte


literare/ nonliterare romneti i din alte culturi.
coala Unitatea 4 Introducere n unitate 12 S 9 S 11

2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Lectur: Narativul n textele multimodale
2.4. Abordarea unor teme din perspectiv interdisciplinar Text ilustrativ: O zi ciudat (ilustraii de
(literatur arte plastice muzic istorie geografie etc.) erban Andreescu)
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur,
identificnd aspectele care necesit mbuntire Comunicare oral: Elemente paraverbale i elemente
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale i nonverbale, n nonverbale n comunicare
funcie de situaia de comunicare
3.2. Redactarea, individual i/sau n echip, a unui text simplu, Redactare: Redactarea unei naraiuni dup un text
pe o tem familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme. multimodal
Exerciii de asociere corespunztoare text-imagine/desen,
scheme
Elemente de construcie a comunicrii: Verbul.
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Flexiunea verbului Moduri verbale: Imperativul
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a Moduri verbale: Indicativul. Modul indicativ,
inteniilor comunicative timpul prezent Modul indicativ, timpurile
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n imperfect i perfect simplu Modul indicativ,
procesul de nelegere i de exprimare corect a inteniilor timpurile verbale perfectul compus i viitorul
comunicative
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea
logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a
inteniilor comunicative
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Cititul este bucurie: Te cheam Mitropolitul! de
Nicolae Manolescu

4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea Evaluare: Test de evaluare (unitile de nvare 3
logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii i 4)
Lumi de Unitatea 5 Introducere n unitate 12 S12 S 14
poveste
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Lectur: Narativul literar
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur, Text ilustrativ: Povestea lui Harap-Alb de Ion
identificnd aspectele care necesit mbuntire Creang
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale i nonverbale, n
funcie de situaia de comunicare Comunicare oral:Elemente paraverbale i
1.4. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori, fo- nonverbale ntr-un text complex
losind strategii simple de ascultare activ i manifestnd un com-
portament comunicativ politicos fa de interlocutor(i) Redactare: Redactarea unei naraiuni ficionale
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea
Elemente de construcie a comunicrii: Verbul
structurilor fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n
Timpuri simple i compuse
interaciunea verbal
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea
Cititul este bucurie: Micul Prin de Antoine de
logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul
Saint-Exupry
vieii
Elemente de interculturalitate: Zilele sptmnii
nume i mituri

Evaluare

Lumi de Unitatea 6 Introducere n unitate 12 S 15 S 17


poveste
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare Lectur: Descriptivul nonliterar Cuvinte-cheie
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare i Tem Plan de idei(1) Descriptivul nonliterar
non- literare, continue, discontinue i multimodale Cuvinte-cheie Tem Plan de idei (2)
2.2. Identificarea temei i a ideilor principale i secundare din Text ilustrativ: Fascinaia cosmosului
tex- te diverse
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare i 12 S15 S17
non- literare, continue, discontinue i multimodale Comunicare oral: Prezentri simple pe o tem
2.2. Identificarea temei i a ideilor principale i secundare din dat (Cltor prin univers)
tex- te diverse

2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns cre- Redactare: Organizarea informaiei dintr-un text
ativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare citit sau ascultat Notiele
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul lecturii
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n Elemente de construcie a comunicrii:
vedere etapele procesului de scriere i structurile specifice, Substantivul comun Substantivul propriu
pentru a co- munica idei i informaii sau pentru a relata Posibiliti combinatorii Prepoziia Categoria
experiene trite sau imaginate determinrii: articolul (hotrt, nehotrt)
3.4. Observarea atitudinilor manifestate n procesul redactrii
unui text, identificnd aspectele care necesit mbuntire Cititul este bucurie: Scrisoarea I (fragment) de
Mihai Eminescu
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a Elemente de interculturalitate: Mituri
inteniilor comunicative cosmogonice
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n
procesul de nelegere i de exprimare corect a inteniilor
comunicative

4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea


logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii
5.1. Asocierea unor experiene proprii de via i de lectur cu
acelea provenind din alte culturi
5.2. Discutarea unor tipare culturale identificate n texte
literare/nonliterare romneti i din alte culturi.
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea Evaluare: Test de evaluare (unitile de nvare 5 i 6)
logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii
Recapitulare 4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea Evaluare semestrul I 4 S18
Evaluare logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii

Vacan intersemestrial
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
Prietenii Unitatea 7 Introducere n unitate 12 S19S21

1.2. Prezentarea oral, pe baza unor repere date de profesor, a Lectur: Descriptivul literar Comparaia
unor informaii i a unor idei, exprimnd opinii, emoii i Personificarea
sentimente prin participarea la discuii pe teme familiare, de Text ilustrativ: Micul Prin de Antoine de Saint-
interes sau pornind de la textele ascultate/citite Exupry
1.4. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori, Moduri de expunere descrierea
folosind strategii simple de ascultare activ i manifestnd un
comportament comunicativ politicos fa de interlocutor(i) Comunicarea oral:
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare i Descrierea unui prieten real sau imaginar (Atitudini
nonliterare, continue, discontinue i multimodale comunicative Exprimarea adecvat a emoiilor
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns Portretul)
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul Redactare: Descrierea unui prieten real sau
lecturii unor texte pe teme familiare imaginar Producerea unui text descriptiv (Etapele
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur, scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere: (a)
identificnd aspectele care necesit mbuntire Descoperirea unor subiecte din universul familiar;
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n vedere (b) Restrngerea unor teme la aspecte particulare;
etapele procesului de scriere i structurile specifice, pentru a (c) ncadrarea n subiect Prezentarea textului:
comunica idei i informaii sau pentru a relata experiene trite scrisul de mn, aezarea n pagin, inserarea unor
sau imaginate desene Prile textului)
3.4. Observarea atitudinilor manifestate n procesul redactrii unui
text, identificnd aspectele care necesit mbuntire Elemente de construcie a comunicrii: Pronumele
3.2. Redactarea, individual i/sau n echip, a unui text simplu, pe Tipuri de pronume: pronumele personal, pronumele
o tem familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme de politee (flexiunea pronumelui personal n raport
3.3. Analizarea constant a propriului scris/a unor texte diverse cu persoana, numrul, genul) Formele accentuate i
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilitii, al coerenei neaccentuate ale pronumelui personal
i al claritii
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Cititul este bucurie:
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a Un prietene imaginar (Text continuu, alctuit
inteniilor comunicative din enunuri organizate n paragrafe, proz
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n contemporan din literatura strin pentru copii
procesul de nelegere i de exprimare corect a inteniilor Realizarea unui text multimodal o band desenat
comunicative sau un filmule care combin imagine, text citit sau
scris i muzic n care s se prezinte o ntmplare)
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea Text ilustrativ: Confesiunile unui prieten imaginar
structurilor fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n de Michelle Cuevas
interaciunea verbal
Elemente de interculturalitate: Prieteni legendari
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate n textele (Modele comportamentale n legende greco-
autorilor romni din diferite perioade istorice romane: Ahile i Patrocle)
Prietenii Unitatea 8 Introducere n unitate 12 S22S24
1.2. Prezentarea oral, pe baza unor repere date de profesor,
a unor informaii i a unor idei, exprimnd opinii, emoii i Lectur: Descriptivul literar i nonliterar
sentimente prin participarea la discuii pe teme familiare, de (Autoportretul)
interes sau pornind de la textele ascultate/citite Text ilustrativ: Benji Franklin putiul miliardar
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale i nonverbale, n de Raymond Bean
funcie de situaia de comunicare
1.4. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori, Comunicarea oral: Descrierea unui obiect
folosind strategii simple de ascultare activ i manifestnd un Complimente Invitaii Prezentri
comportament comunicativ politicos fa de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare i Redactare: Autoportretul Inserarea n texte a
nonliterare, continue, discontinue i multimodale unor desene, grafice, fotografii, scheme
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns creativ pe
Elemente de construcie a comunicrii: Adjectivul
marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
Gradele de comparaie
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale limbii
romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a inteniilor
Cititul este bucurie: ndrgostete-te de Fabulafia!
comunicative
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul lecturii
unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur,
identificnd aspectele care necesit mbuntire
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n vedere
etapele procesului de scriere i structurile specifice, pentru a
comunica idei i informaii sau pentru a relata experiene trite
sau imaginate
3.4. Observarea atitudinilor manifestate n procesul redactrii
Evaluare: Test de evaluare (unitile de nvare 7
unui text, identificnd aspectele care necesit mbuntire
i 8)
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
Jocuri i Unitatea 9 Introducere n unitate 12 S25S26
jucrii 2.2. Identificarea temei i a ideilor principale i secundare din
texte diverse Lectur:
1.4. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori, Descriptivul literar
folosind strategii simple de ascultare activ i manifestnd un Text ilustrativ: Pomul cu ppui de Tudor Arghezi
comportament comunicativ politicos fa de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare i Comunicarea oral: Dialoguri ntre doi
nonliterare, continue, discontinue i multimodale participani Regulile unui dialog constructiv
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare Redactare:
3.3. Analizarea constant a propriului scris/a unor texte diverse Descrierea unui obiect real sau imaginar
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilitii, al coerenei
i al claritii Elemente de construcie a comunicrii:
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Articolul demonstrativ Acordul adjectivului cu
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a substantivul
inteniilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n Cititul este bucurie:
procesul
de nelegere i de exprimare corect a inteniilor comunicative Evadare din biblioteca domnului Lemoncello
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea de Chris Grabenstein
structurilor fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n
interaciunea verbal
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul
lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur,
identificnd aspectele care necesit mbuntire
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n vedere
etapele procesului de scriere i structurile specifice, pentru a
comunica idei i informaii sau pentru a relata experiene trite
sau imaginate
3.4. Observarea atitudinilor manifestate n procesul redactrii
unui text, identificnd aspectele care necesit mbuntire
3.2. Redactarea, individual i/sau n echip, a unui text simplu,
pe o tem familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate n textele Elemente de interculturalitate
autorilor romni din diferite perioade istorice Jocuri i imaginaie
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
Jocuri i Unitatea 10 2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul Introducere n unitate 10 S27S29
jucrii lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur, Lectura: Descrierea n textul nonliterar Textul
identificnd aspectele care necesit mbuntire explicativ/aplicativ
3.3. Analizarea constant a propriului scris/a unor texte diverse Text ilustrativ: Kendama jocul care a strbtut
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilitii, al coerenei secolele
i al claritii
3.2. Redactarea, individual i/sau n echip, a unui text simplu, Comunicarea oral:
pe o tem familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme Strategii de ascultare activ
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Redactare: Organizarea informaiei dintr-un text
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a citit Schemele
inteniilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n Elemente de construcie a comunicrii: Numeralul
procesul de nelegere i de exprimare corect a inteniilor Numeralul cardinal Numeralul ordinal
comunicative Cititul este bucurie: Paradisul lui Mimi i Tibi de
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea Ioan Antoci
structurilor fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n
interaciunea verbal Evaluare: Test de evaluare (unitile de nvare 9 i 10)
Locu Unitatea 11 1.2.Prezentarea oral, pe baza unor repere date de profesor, a Introducere n unitate 12 S30-S32
l meu unor informaii i a unor idei, exprimnd opinii, emoii i
natal sentimente prin participarea la discuii pe teme familiare, de Lectur: Textul explicativ
interes sau pornind de la textele ascultate/citite Text ilustrativ: Un pmnt mereu tnr
1.4. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori,
folosind strategii simple de ascultare activ i manifestnd un Comunicarea oral: Acte de limbaj
comportament comunicativ politicos fa de interlocutor(i)
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns Redactare: Descrierea unui loc
creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme
familiare Elemente de construcie a comunicrii: Alfabetul
2.4. Manifestarea interesului i focalizarea ateniei n timpul limbii romne Ordonarea cuvintelor dup
lecturii unor texte pe teme familiare criteriul alfabetic Dicionarul Articolul de
2.5. Observarea comportamentelor i a atitudinilor de lectur, dicionar Tipuri de sunete: vocal consoan
identificnd aspectele care necesit mbuntire semivocal Corespondena sunet-liter
3.4. Observarea atitudinilor manifestate n procesul redactrii Accentul (aplicativ)
unui text, identificnd aspectele care necesit mbuntire
3.2. Redactarea, individual i/sau n echip, a unui text simplu,
pe o tem familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
3.3. Analizarea constant a propriului scris/a unor texte diverse Cititul este bucurie: Hronicul i cntecul vrstelor
din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilitii, al coerenei de Lucian Blaga 9 mai 1895 de Lucian Blaga
i al claritii
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale Elemente de interculturalitate:
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a Din tainele scrisului
inteniilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n
procesul de nelegere i de exprimare corect a inteniilor
comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea
structurilor fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n
interaciunea verbal
3.2. Redactarea, individual i/sau n echip, a unui text simplu,
pe o tem familiar, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
2.1. Identificarea informaiilor importante din texte literare i
nonliterare, continue, discontinue i multimodale
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n
vedere etapele procesului de scriere i structurile specifice,
pentru a comunica idei i informaii sau pentru a relata
experiene trite sau imaginate
5.1. Asocierea unor experiene proprii de via i de lectur cu
acelea provenind din alte culture
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate n textele
autorilor romni din diferite perioade istorice
Locu Unitatea 12 Introducere n unitate 10 S33S34
l meu
natal 1.2.Prezentarea oral, pe baza unor repere date de profesor, a Lectur: Tipare textuale de structurare a ideilor
unor informaii i a unor idei, exprimnd opinii, emoii i Text ilustrativ: Viaa lui Mihai Eminescu
sentimente prin participarea la discuii pe teme familiare, de (fragment) de George Clinescu
interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.4. Realizarea unei interaciuni verbale cu doi interlocutori, Comunicare oral:
folosind strategii simple de ascultare activ i manifestnd un Prezentri simple, pe teme date
comportament comunicativ politicos fa de interlocutor(i)
2.3. Formularea unui rspuns personal i/sau a unui rspuns creativ pe
marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
Subtema Unitate Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Sptmna
de nvare alocate
unitii
1.1. Identificarea temei, a unor informaii eseniale i de detaliu, Redactare: Cltorie cultural prin Romnia
a inteniilor de comunicare explicite i/sau a Redactarea unei compuneri pe o tem dat
comportamentelor care exprim emoii din texte narative,
monologate sau dialogate Elemente de construcie a comunicrii:
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale i nonverbale, n Vocabularul Cuvntul i contextul Forma i
funcie de situaia de comunicare sensul cuvintelor Categorii semantice: sinonime,
2.2. Identificarea temei i a ideilor principale i secundare din antonime Cmpul lexical Variaie stilistic
texte diverse Limba standard Norm i abatere
4.1. Utilizarea achiziiilor sintactice i morfologice de baz ale
limbii romne standard pentru nelegerea i exprimarea corect a Cititul este bucurie:
inteniilor comunicative Cum era Mihai Eminescu?
4.2. Aplicarea achiziiilor lexicale i semantice de baz, n
procesul de nelegere i de exprimare corect a inteniilor
comunicative
4.4. Respectarea normelor ortografice i ortoepice n utilizarea
structurilor fonetice, lexicale i sintactico-morfologice n
interaciunea verbal
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avnd n Evaluare: Test de evaluare (unitile de nvare 11
vedere etapele procesului de scriere i structurile specifice, i 12)
pentru a comunica idei i informaii sau pentru a relata
experiene trite sau imaginate
4.5. Utilizarea competenei lingvistice n corelaie cu gndirea Evaluare semestrul al II-lea
logic/analogic, n procesul de nvare pe tot parcursul vieii Evaluare final
Recapitulare... altfel
Autoevaluare (test de autoevaluare

O sptmn (n perioada 2 octombrie 201731 mai 2018) va fi alocat programului national coala altfel.
Planificarea anual are la baz programa colar pentru limba i literatura romn pentru clasa a V-a, structura anului colar i
metodologia proiectrii i organizrii instruirii promovate de ghidurile metodologice de curriculum i didactic. Numrul de ore are o
valoare orientativ. De asemenea, intervalul de sptmni din structura anului colar. Rubrica de evaluare consemneaz testrile sugerate
(testrile secventiale, semestriale sau pe aceea final).