Sunteți pe pagina 1din 1

Fabula

-model de argumentare-

Fabula este o specie a genului epic, în versuri sau în proză, scrisă sub forma unei
scurte povestiri alegorice în care sunt satirizate moravuri sociale şi defecte omeneşti prin
intermediul unor păsări, animale, obiecte personificate.

În opinia mea, opera literară ,,….’’ de ….este o fabulă, deoarece evidențiază trăsăturile
acestei specii literare atât la nivelul formei, cât și al conținutului.

În primul rând, tema textului o reprezintă satirizarea unor defecte omenești precum......
Din punct de vedere structural, textul prezinta o scurta naratiune, desfașurata liniar, la care iau
parte personaje din lumea necuvantatoarelor. El este organizat în două părţi. Prima parte consta
în structura narativa si surprinde întâmplările şi dialogul dintre ……(animale/pasari/obiecte)
personificate..(cine sunt) şi a doua concentrează morala/învăţătura întâmplării(care este morala?
Prezentăm subiectul pe scurt)….Indicii se spaţiu şi de timp sunt vag prezentaţi (e.x….) tocmai pt
a sublinia ideea că situaţiile pezentate sunt valabile în orice context social. Principalul mod de
expunere este dialogul,care da operei aspectul unei scenete, acesta îmbinându-se cu naraţiunea.

În al doilea rând, opera prezintă defecte omenesti puse pe seama animalelor….., prin
intermediul alegoriei…….…..este tipul (laudaros/lacom/siret/ipocrit/autoritar/dornic de
putere/parvenitului,minciosului,arogantului), in antiteza/opoziție cu ….- ce reprezintă pe omul
…(naiv,/modest, cumpatat/drept/sincer/priceput/cinstit/întelept, fidel ascultator. )Autorul isi
exprima atitudinea critică faţă de defectele înfăţisate, prin intermediul moralei, urmarind
indreptarea acestora. Contrastul dintre aparența și esența este evident.

În concluzie, întrunind toate aceste trăsături, opera literară ,,……” este o fabulă.