Sunteți pe pagina 1din 23

www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.

ro
Declaratia 394 noul model 2016
Cadrul legal:
- OPANAF 3.769/2015 pentru aprobarea modelului i coninutului declaraiei
informative 394, publicat in MOf nr 11 din 7 ianuarie 2016 - ar fi trebuit sa intre in
vigoare la 1 aprilie 2016;
- OPANAF 1.105/2016 pentru modificarea OPANAF 3.769/2015, publicat in MOf nr
242 din 1 aprilie 2016 (Ordinul a intrat in vigoare la 1 iulie 2016, iar noul Formular 394
ar fi trebuit sa fie utilizat pentru operatiunile efectuate pe TERITORIUL NATIONAL
incepand cu 1 iulie 2016);
- OPANAF 2.264/2016 pentru modificarea OPANAF 3.769/2015, publicat in MOf nr
578 din 29 iulie 2016;
- OPANAF 2.328/2016 pentru modificarea OPANAF 3.769/2015, publicat in MOf nr
601 din 8 august 2016.

ATENTIE! Incepand cu obligatiile declarative aferente lunii iulie 2016, Declaraia 394
se depune la organul fiscal pn n data de 30 inclusiv a lunii urmtoare ncheierii perioadei
de raportare.
Astfel, cei care au ca perioada fiscala LUNA, trebuiau sa depuna D394 aferenta lunii iulie
2016 pana pe 30 august 2016, iar cei care au perioada fiscala TRIMESTRUL vor depune D394
aferenta trimestrului al III-lea pana pe 30 octombrie 2016.
Decontul de TVA 300 are in continuare ca termen de depunere data de 25 a lunii
urmatoare perioadei fiscale. Doar termenul de depunere pentru D394 a fost modificat.
Ca o particularitate, in cazul n care perioada de raportare este LUNA, termenul de
depunere a D394 pentru luna ianuarie este pn la data de 28, respectiv 29 februarie, dup
caz.

Conform OPANAF 1.105/2016 pentru modificarea OPANAF 3.769/2015, noul


Formular 394 ar fi trebuit sa fie utilizat pentru operatiunile efectuate pe TERITORIUL
NATIONAL incepand cu 1 iulie 2016. Insa, OPANAF 2.264/2016 a modificat la randul sau
OPANAF 3.769/2015 in sensul ca:
a) pentru perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016, in Formularul 394 se completeaz
doar informaiile din cartuele A-C (operaiunile desfurate cu persoane impozabile
nregistrate n scopuri de TVA n Romnia);
b) ncepnd cu data de 1 octombrie 2016, Declaraia 394 se va completa integral, pentru
toate operaiunile efectuate pe teritoriul naional.

Cine are obligatia depunerii Declaratiei 394?


Declaratia 394 modificata trebuie sa fie depusa doar de catre persoanele inregistrate
normal in scopuri de TVA (conf art 316 din Codul fiscal) pentru livrrile de bunuri/prestrile
de servicii taxabile n Romnia pentru care persoana obligat la plata taxei este
furnizorul/prestatorul sau beneficiarul (in cazul masurilor de simplificare) si pentru achiziiile
de bunuri/servicii taxabile pentru care locul livrrii/prestrii este n Romnia.

1
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Declaraia se depune pentru orice operaiune taxabil n Romnia pentru care este
emis o factur, inclusiv pentru avansuri, precum i pentru operaiunile la care se aplic
sistemul TVA la ncasare.
Incepand cu 1 octombrie 2016, va cuprinde operatiunile de livrari sau achizitii catre/de
la toate persoanele (platitoare sau neplatitoare de TVA). Conform definitiei,
persoan reprezint o persoan impozabil sau o persoan juridic neimpozabil sau o
persoan neimpozabil. Practic, este vorba atat de persoanele juridice, cat si de cele fizice.

Inregistrare in scopuri de TVA art 316 Inregistrare in scopuri de TVA art 317
- in urma inregistrarii normale, entitatii i - in urma inregistrarii speciale, entitatii i
se atribuie un cod de TVA identic cu se atribuie un cod de TVA diferit de
CUI/CIF avut; CUI/CIF avut;
Exemplu: Exemplu:
CUI/CIF = 12345 CUI/CIF = 12345
Cod TVA = RO 12345 Cod TVA = RO 67890
- codul de TVA se utilizeaza atat pentru - codul special se solicita pentru:
operatiuni efectuate pe plan intern, cat si o achizitii intracomunitare de servicii;
pentru operatiuni intracomunitare (cu o prestari intracomunitare de servicii; si
inscrierea in prealabil in ROI); o achizitii intracomunitare de bunuri
- in cazul unei achizitii intracomunitare de daca s-a depasit plafonul de 10.000
bunuri, entitatea trebuie sa se inscrie in euro (34.000 lei) sau prin optiune;
ROI indiferent de valoarea achizitiei,
neaplicandu-se plafonul de 10.000 euro
(34.000 lei);
- solicitarea codului de TVA se face prin - solicitarea codului de TVA se face prin
depunerea: depunerea Formularul 091, urmat de
o Declaratiei 010 si Formularului 088, in Formularul 095 pentru inscrierea in ROI;
cazul societatilor comerciale; sau
o Declaratiei 020/070, in cazul
persoanelor fizice care desfasoara
activitati economice.
- facturile emise pe plan intern, pentru - facturile emise sunt fara TVA, avand in
operatiuni taxabile, sunt cu TVA; vedere ca entitatea aplica regimul special
de scutire pentru ntreprinderile mici (nu a
depasit plafonul de scutire de 220.000 lei);
- pe facturile emise catre entitati din
Romania sau din afara UE se inscrie
CUI/CIF, iar pe facturile aferente
operatiunilor intracomunitare se trece
codul special de TVA;
- entitatea depune D300, D394 si D390 (daca - entitatea depune D390 si D301, daca este
este cazul); cazul;
- - la depasirea plafonului de scutire de
220.000 lei, entitatea este obligata sa isi
anuleze codul special de TVA si sa se
2
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
inregistreze normal in scopuri de TVA,
conform art 316 din Codul fiscal;
O entitate NU poate avea in acelasi timp si cod normal de TVA si cod special de TVA;

Declaratia 394 se depune si pentru entitatile fara activitate?


NOU! Declaraia 394 modificata se depune la organul fiscal, chiar dac n perioada
fiscala respectiva nu au fost realizate operaiuni de natura celor care fac obiectul declaraiei.
Cu alte cuvinte, se depune si pe zero, spre deosebire de vechiul formular.

n cazul n care, dup depunerea declaraiei, constatati existena unor omisiuni/erori n


datele declarate, trebuie s depuneti o nou Declaraie 394 corect completat cu operaiunile
care necesit modificarea i/sau operaiunile care nu au fost declarate, declaraie care
nlocuiete declaraia informativ depus iniial.
Atentie! Nu vor face obiectul redepunerii declaraiei facturile primite de persoana
impozabil n alt perioad de raportare fa de data emiterii acestora de ctre furnizori.

Recomandare: Acordati maxima atentie in astfel de situatii. Nu se considera


contraventie si nu se sanctioneaza cu amenda depunerea unei alte Declaratii 394
(rectificativa) in cazul depistarii unor erori, insa pentru nedepunerea Formularului 394
exista amenzi care pot fi semnificative (intre 12.000 lei 14.000 lei pentru contribuabili
mijlocii si mari si intre 2.000 lei - 3.500 lei pentru contribuabili mici si persoanele fizice). Daca
este achitata in termen de 48 de ore, aceasta se injumatateste, dar chiar si asa nivelul
amenzilor este foarte ridicat si va poate deregla fluxul de incasari si plati.

Exemplu:
Entitatea Leader are ca perioada fiscala LUNA, iar in Declaratia 394 aferenta lunii
august 2016 a raportat in mod eronat pentru un partener un numar de 48 de facturi, in loc de
84 de facturi, aceasta neavand un program informatic care sa o sprijine in acest sens.
In 2 octombrie 2016, entitatea Leader primeste cu intarziere de la un furnizor prin
intermediul unei firme de curierat o factura cu data de 14 iulie 2016. In data de 9 octombrie
2016, in urma unei verificari de rutina, entitatea constata eroarea cu privire la numarul de
facturi din continutul Declaratiei 394 aferenta lunii august 2016.
Cum va proceda entitatea in acest caz?

Factura primita de la furnizor, chiar daca are data de 14 iulie 2016, NU conduce la
refacerea Declaratiei 394 pentru luna iulie 2016. Factura va fi reflectata in Decontul de TVA
300 al lunii octombrie 2016 la randul de regularizari si va fi prinsa in Declaratia 394 aferenta
lunii octombrie 2016. Societatea ar putea sa le incadreze si pe luna septembrie, daca
declaratiile 300 si 394 nu au fost inca depuse.
In cealalta situatie, entitatea trebuie sa depuna o noua Declaratie 394 pentru luna
august 2016 si va modifica la partenerul respectiv numarul de facturi pentru a prezenta
realitatea.

3
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Declararea CAEN aferenta activitatii desfasurate
Ca si in Decontul de TVA 300, in Declaraia 394 se nscrie codul CAEN al activitii
preponderente efectiv desfurate n perioada de raportare. Astfel, este posibil ca de la o
perioada fiscala la alta sa completati un alt cod CAEN, in functie de specificul activitatii din
luna/trimestrul respectiv.
De exemplu, la intocmirea situatiilor financiare anuale (OMFP 132/2016) sau a
raportarilor contabile semestriale (OMFP 916/2016), se solicita atat:
- Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN); cat si
- Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN).

Probabil sunt destul de rar intalnite situatiile in care, intr-o anumita perioada fiscala, o
entitate sa obtina venituri, in mod preponderent, dintr-o activitate care figureaza ca obiect
secundar in actul constitutiv. Insa, trebuie sa manifestati atentie la fiecare entitate in parte.

Ce reprezinta factura simplificata?

Conform art 319, alin 12 din Codul fiscal, o persoana impozabil care are obligaia de a
emite facturi, precum i persoana impozabil care opteaz pentru emiterea facturii pot emite
facturi simplificate atunci cnd valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100
euro.
Facturile simplificate reprezinta documente justificative in vederea deducerii TVA
numai daca au inscrise si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.
Facturile emise n sistem simplificat trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
d) suma taxei colectate sau informaiile necesare pentru calcularea acesteia;
e) in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factur, o referire specific i clar
la factura iniial i la detaliile specifice care se modific.
Conform art 319, alin 13 din Codul fiscal, in urma unei aprobari speciale din partea MFP
- Direcia general de legislaie Cod fiscal i reglementri vamale, prin OMFP se poate
prevedea ca persoana impozabil care are obligaia de a emite facturi, precum i persoana
impozabil care opteaz pentru emiterea facturii s nscrie n facturi doar informaiile
prevzute mai sus, n urmtoarele cazuri:
a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mic de 400
euro;
b) daca practica administrativ ori comercial din sectorul de activitate implicat sau
condiiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligaiilor
aferente continutului facturilor normale s fie extrem de dificil.

ATENTIE! NU confundati un bon fiscal care are valoarea mai mica de 100 de euro si
contine codul de TVA al beneficiarului cu o factura simplificata! Aceste bonuri ndeplinesc
condiiile unei facturi simplificate, insa nu reprezinta acelasi tip de document. Bonurile
fiscale care contin codul de TVA al beneficiarului se declara intr-o anumita caseta in continutul
Declaratiei 394, iar facturile simplificate (emise sau primite) in alte casete ale formularului.
4
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro

Care este structura Declaratiei 394 si ce informatii trebuie prezentate?


In NOUL Formular 394 va trebui sa declaram urmatoarele informatii:

Sectiunea introductiva: Trebuie sa bifati daca entitatea aplica sistemul normal sau sistemul
TVA la incasare si daca in perioada de raportare au fost efectuate operatiuni sau nu

Sectiunea A: Datele de identificare ale entitatii raportoare

Sectiunea B: Datele de identificare ale reprezentantului fiscal/imputernicitului (CIF/CNP,


Denumire/Nume, domiciliul fiscal)
5
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro

Sectiunea C: Operatiuni desfasurate cu persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania


a) numarul total al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA incluse in
declaratie, indiferent de numrul operaiunilor;

b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate de catre entitatile care


aplica sistemul normal de TVA, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu
exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
c) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate de catre entitatile care
aplica sistemul TVA la incasare, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%),
cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
d) livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de catre entitatile care aplica
sistemul normal de TVA pentru operaiunile derulate n regim special pentru ageniile
de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti
(numar de facturi si valoarea totala a bazei impozabile, fara TVA);

e) achizitiile de bunuri/servicii taxabile de la entitatile care aplica sistemul normal de


TVA, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu exceptia celor pentru care s-
au primit facturi simplificate;
f) achizitiile de bunuri/servicii taxabile de la entitatile care aplica sistemul TVA la
incasare, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu exceptia celor pentru
care s-au primit facturi simplificate;
g) achizitii de bunuri si servicii efectuate de la entitatile care aplica sistemul normal de
TVA si care aplica regimul special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-
hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti (numar de facturi si valoarea totala
a bazei impozabile, fara TVA);

Pentru operatiunile de la b, c, e si f: - ELIMINAT


Se vor evidenia distinct livrrile/achiziiile de
- telefoane mobile;
- microprocesoare;
- console de jocuri, tablete PC i laptopuri
cu o valoare nscris n factur mai mic de 22.500 lei, exclusiv TVA.

h) livrarile de bunuri/prestari de servicii pentru care se aplica taxare inversa, defalcate


pe fiecare tip de operatiune se completeaza numarul de facturi si baza de impozitare;
i) achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa, defalcate pe fiecare
tip de operatiune (cereale i plante tehnice, deeuri, mas lemnoas, energie electric,
certificate verzi, cldiri/terenuri, aur de investiii, telefoane mobile, microprocesoare,
console de jocuri, tablete PC si laptopuri etc) se completeaza numarul de facturi, baza
de impozitare si TVA aferenta acestora;

6
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Retineti:
Incepand cu 1 ianuarie 2016, in categoria operaiunilor pentru care se aplic
taxarea invers intra si urmatoarele:
- cldirile, prile de cldire i terenurile de orice fel, pentru a cror
livrare se aplic regimul de taxare prin efectul legii sau prin opiune;

De asemenea, pana la 31 decembrie 2018, se aplica taxare inversa si pentru:


- furnizrile de telefoane mobile, i anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru
utilizarea n conexiune cu o reea autorizat i care funcioneaz pe anumite
frecvene, fie c au sau nu vreo alt utilizare;
- furnizrile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare i uniti
centrale de procesare, nainte de integrarea lor n produse destinate utilizatorului
final;
- furnizrile de console de jocuri, tablete PC i laptopuri.

ATENTIE!
In MOf nr 988 din 31 decembrie 2015 a fost publicata Legea 358/2015 privind
aprobarea OUG 50/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal. Astfel, se aplic taxarea invers pentru livrarea telefoanelor mobile, tabletelor
PC, laptopurilor, microprocesoarelor (bunurile prevzute la art 331, alin. (2) lit. i)-k))
numai dac valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, nscrise ntr-o factur, este mai mare
sau egal cu 22.500 lei.
HG 1/2016 Normele de aplicare precizeaza faptul ca, n situaia n care pe aceeai
factur sunt nscrise att bunuri prevzute la art. 331 alin. (2) lit. i) - k) din Codul fiscal,
ct i alte bunuri, taxarea invers se aplic numai dac valoarea bunurilor prevzute la art.
331 alin. (2) lit. i) - k) din Codul fiscal, exclusiv TVA, este mai mare sau egal cu 22.500 lei.

Exemplu:
Entitatea Leader este nregistrat n scopuri de TVA si livreaz n septembrie
2016 catre entitatea Barsin urmatoarele produse, emitand o factura in acest sens:
- laptopuri 10.000 lei;
- telefoane mobile 8.000 lei;
- imprimante laser 4.000 lei;
- console de jocuri 6.000 lei;
- televizoare LED 9.000 lei.
Cum va emite entitatea Leader catre clientul sau?

Avnd n vedere c valoarea laptopurilor, telefoanelor mobile si a consolelor de


jocuri nscrise n factur este de 24.000 lei (10.000 lei + 8.000 lei + 6.000 lei), adica
peste plafonul stabilit de Codul fiscal de 22.500 lei, pentru livrarea acestor bunuri se
aplic taxarea invers, conditia suplimentara de indeplinit fiind aceea ca si entitatea
Barsin sa fie inregistrata in scopuri de TVA.
Pentru imprimantele laser i televizoarele LED nscrise n factur se aplic
regimul normal de taxare, respectiv se utilizeaza cota de TVA de 20%.

7
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro

Prezentarea numarului de facturi cand exista mai multe operatiuni


Atunci cand n cuprinsul unei facturi emise/primite sunt cuprinse mai multe cote de
TVA, la rubrica Numr de facturi veti nscrie:
- valoarea 1 n dreptul operaiunii cu valoarea cea mai mare a TVA; i
- valoarea 0 pentru restul operaiunilor.
Dac valoarea TVA este aceeai pentru operaiunile respective, factura se va numerota o
singur dat n dreptul cotei de TVA celei mai mari.

Atunci cand n cuprinsul unei facturi primite pentru operaiuni pentru care se aplic
taxarea invers sunt cuprinse mai multe categorii de bunuri/servicii, la rubrica Numr de
facturi veti nscrie:
- valoarea 1 n dreptul operaiunii cu valoarea cea mai mare a TVA; i
- valoarea 0 pentru restul operaiunilor.
n situaia n care n cuprinsul unei facturi emise pentru operaiuni pentru care se aplic
taxarea invers sunt cuprinse mai multe categorii de bunuri/servicii, la rubrica Numr de
facturi veti nscrie:
- valoarea 1 n dreptul operaiunii cu valoarea cea mai mare a bazei impozabile; i
- valoarea 0 pentru restul operaiunilor.

Retineti:
- in cazul livrarilor/achizitiilor de bunuri/servicii in regim special, se completeaza
numarul de facturi si baza impozabila, fara a se mentiona si TVA sau cota de TVA
aferenta;
- in cazul livrarilor/achizitiilor de bunuri/servicii cu taxare inversa, se vor completa
pentru fiecare furnizor/beneficiar codul si denumire NC in cazul produselor din
categoria cereale i plante tehnice;

Sectiunea D: Operatiuni desfasurate cu persoane neinregistrate in scopuri de TVA


a) numarul total al persoanelor neinregistrate in scopuri de TVA incluse in declaratie,
indiferent de numrul operaiunilor;

b) livrarile de bunuri/prestari de servicii taxabile efectuate de catre entitatile care aplica


sistemul normal de TVA, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu exceptia
celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
c) livrarile de bunuri/prestari de servicii taxabile efectuate de catre entitatile care aplica
sistemul TVA la incasare, pe fiecare cota de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu
exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
d) livrarile de bunuri/prestari de servicii efectuate de catre entitatile care aplica sistemul
normal de TVA pentru operaiunile derulate n regim special pentru ageniile de turism,
pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti (numar de
facturi si valoarea totala a bazei impozabile, fara TVA);

8
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
e) achizitii de bunuri si servicii, cu precizarea numarului de facturi, borderouri de
achizitie sau de file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau
numarului de contractele ncheiate cu persoanele fizice si a valorii acestora. Pentru
achiziiile de la persoane fizice va fi nscris natura bunurilor achiziionate:
- cereale i plante tehnice;
- deeuri feroase i neferoase;
- mas lemnoas;
- terenuri;
- construcii;
- alte bunuri i servicii.

Retineti:
- in cazul livrarilor de bunuri/servicii in regim special, se completeaza numarul de
facturi si baza impozabila, fara a se mentiona si TVA sau cota de TVA aferenta;

In perioada 01.10.2016 - 31.12.2016, pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii


efectuate ctre persoane fizice pentru care au fost emise facturi cu valoare individual mai
mic sau egal cu 10.000 lei, se va completa numrul total al facturilor emise, valoarea total
a bazei impozabile i TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA. Practic, vor fi cuprinse
n lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individual mai mare de 10.000 lei.
Pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de persoanele impozabile care
aplic regimul special, ctre persoane fizice, pentru care au fost emise facturi cu valoare
individual mai mic sau egal cu 10.000 lei, se vor completa numrul total al facturilor emise
i valoarea acestora cu TVA inclus.
ncepnd cu 1 ianuarie 2017, vor fi cuprinse n lista de detaliu toate facturile emise
ctre persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

In ceea ce priveste CNP/NIF, completarea acestuia este obligatorie n situaia n care


informaia este nscris n facturi, contracte (de prestri servicii, de furnizare utiliti, vnzri
de bunuri mobile i imobile etc.). In lipsa acestuia se declara numele, prenumele i adresa
persoanei fizice.
La adres se vor completa informaiile, n urmtoarea ordine: datele din actul de
identitate al persoanei fizice sau, n lipsa acestuia, o alt adres comunicat de beneficiar.
Informaiile vor cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele: ar, localitate, jude/sector, strada,
nr., bloc, apartament, alte detalii adres. Rubrica "alte detalii adres" se va completa daca se
vor nscrie alte elemente dect cele existente n formularul pretiprit sau nu se deine o adres
din Romnia.
Pentru achiziiile efectuate pe baz de borderouri de achiziie/file de carnet de
comercializare a produselor din sectorul agricol, se declara numele, prenumele i adresa
persoanei fizice.

9
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Sectiunea E: Operatiuni desfasurate cu persoane impozabile nestabilite in Romania care
sunt stabilite in alt stat membru, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se
inregistreze in scopuri de TVA in Romania
a) numarul total al acestor entitati incluse in declaratie, indiferent de numrul
operaiunilor;

b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile catre entitati din UE, defalcate pe


fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal
de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
c) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile catre entitati din UE, defalcate pe
fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul TVA la
incasare, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
d) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate de catre entitatile care
aplica sistemul normal de TVA pentru operaiunile derulate n regim special pentru
ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i
antichiti (numar de facturi si valoarea totala a bazei impozabile, fara TVA);

e) achizitii de bunuri si servicii de la entitati din UE pentru care se aplica taxare inversa,
defalcate pe cote de TVA (conform art. 307, alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal);

Atentie!
Se declara numai operaiunile derulate pe teritoriul naional. Practic,
este vorba de operaiunile taxabile pentru care locul livrrii/prestrii este n
Romnia conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, iar n cazul
achiziiilor de bunuri/servicii, cele in care beneficiarul este obligat la plata TVA
conform art. 307, alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal.
Nu se nscriu livrarile/achiziiile intracomunitare de bunuri i servicii
pentru care exist obligativitatea nscrierii n Declaraia recapitulativ 390.

Retineti:
- in cazul livrarilor/achizitiilor de bunuri/servicii in regim special, se completeaza
numarul de facturi si baza impozabila, fara a se mentiona si TVA sau cota de TVA
aferenta;

Exemple de operatiuni prezentate la Sectiunea E

Conform art 275, alin 1 din Codul fiscal, locul unei livrari de bunuri se consider a fi
locul unde se gsesc bunurile n momentul cnd ncepe expedierea sau transportul, n cazul
bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumprtor sau de un ter.
Astfel, sunt impozabile n Romnia numai livrrile de bunuri pentru care transportul ncepe
din Romnia. Acestea pot fi:
- livrri locale; sau
- livrri intracomunitare sau exporturi.

10
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
In cazul operaiunilor taxabile din Romnia, regula generala prevazuta la art 307, alin 1
din Codul fiscal consta in faptul ca persoana obligat la plata TVA este furnizorul,
indiferent cine este cumparatorul. Atat timp cat bunurile nu parasesc teritoriul Romaniei, nu
se aplica scutiri de TVA pentru livrri facturate ctre un operator intracomunitar sau ctre o
entitate din afara UE.
Conform art. 307, alin 6 din Codul fiscal, beneficiarul este persoana obligat la plata TVA
dac furnizorul nu este stabilit i nu este nregistrat n scopuri de TVA n Romania.
Beneficiarul nregistrat normal in scopuri de TVA va aplica taxare invers, iar beneficiarul
care nu este nregistrat in scopuri de TVA va avea obligatia platii efective a taxei prin Decontul
special de TVA 301.

Exemplu:
In octombrie 2016, entitatea Leader, stabilit n Italia, cumpr bunuri de la entitatea
Alfa care are sediul in Iasi si este inregistrata in scopuri de TVA si le livreaz entitatii Beta cu
sediul in Bucuresti care, de asemenea, este inregistrata in scopuri de TVA.
Vor raporta entitatile Alfa si Beta aceste operatiuni in Declaratia 394?

Entitatea ALFA:
Furnizorul din Italia va primi factura cu TVA pentru bunurile cumparate de la entitatea
ALFA, deoarece aceasta nu reprezinta o livrare intracomunitara de bunuri. Chiar daca
entitatea Leader are cod valid de TVA (figureaza in VIES), bunurile nu parasesc teritoriul
Romaniei. Astfel, nu sunt indeplinite cele doua conditii pentru aplicarea scutirii cu drept de
deducere prevazuta la art 294, alin 2, lit a) din Codul fiscal.
Entitatea Leader poate solicita rambursarea TVA, conform prevederilor art. 302 din
Codul fiscal (echivalentul Formularului 318), fr s fie obligata s se nregistreze n scopuri
de TVA n Romania. Aceste prevederi sunt valabile atat timp cat sediul activitatii economice a
entitatii Leader NU este in Romania si aceasta nu detine un sediu fix in Romania (nu dispune
n Romnia de suficiente resurse tehnice i umane pentru a efectua regulat livrri de bunuri
i/sau prestri de servicii impozabile).
Concluzie:
Entitatea Alfa emite factura cu TVA catre entitatea Leader, nu o include in Declaratia
390, insa va fi obligata sa o includa la sectiunea E din Declaratia 394, precum si la randul 9
Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu cota 20% din Decontul de TVA 300.

Entitatea BETA:
Entitatea Leader a achizitionat bunurile din Iasi si le-a livrat entitatii BETA din
Bucuresti. Locul livrrii bunurilor este n Romnia, fiind vorba de o livrare locala. Entitatea
Leader va emite factura fr TVA ctre entitatea BETA, deoarece aceasta din urma este
obligata la plata TVA.
Conform art 307, alin 6 i art 326, alin 2 din Codul fiscal, entitatea BETA, fiind
nregistrata n scopuri de TVA, va aplica mecanismul taxarii inverse si va inscrie aceasta
operatiune la randul 7 Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 i 6 si achizitii de servicii
pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) si la randul 20
Achiziii de bunuri, altele decat cele de la rd. 18 i 19, si achizitii de servicii pentru care
beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din Decontul de TVA 300.
11
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Daca entitatea BETA nu ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA, ar fi trebuit sa plateasca
taxa efectiv la organul fiscal, pe baza Decontului special de TVA 301, conform art 326, alin 1
din Codul fiscal.
Concluzie:
Entitatea BETA, inregistrata in scopuri de TVA, nu include factura primita de la
entitatea Leader in Declaratia 390, insa va fi obligata sa o includa la sectiunea E din Declaratia
394, precum si in Decontul de TVA 300.

Exemplu:
Entitatea Leader, inregistrata in scopuri de TVA, detine o cladire cu birouri in Bucuresti
si are ca obiect de ativitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate (CAEN 6820). In luna octombrie 2016, aceasta incheie un contract de inchiriere a
unui spatiu de 200 m2 catre entitatea ALFA din Spania, care are cod valabil de TVA (se
regaseste in VIES). Perioada contractului este de 3 luni.
Conform art 292, alin 3 din Codul fiscal, entitatea Leader a optat pentru taxarea
operatiunilor de inchiriere pentru toate spatiile aferente cladirii respective, deoarece la
achizitia constructiei si-a dedus TVA si nu doreste sa efectueze ajustari de TVA sau sa aplice
pro-rata.
Va raporta entitatea Leader facturile de chirie emise in Declaratia 394?

Conform regulii generale prevazute la art 278, alin 2 din Codul fiscal, locul de prestare a
unor servicii ctre o persoan impozabil este locul unde respectiva persoan care primete
serviciile i are stabilit sediul activitii sale economice.
Atentie! In acest caz nu se aplica regula generala. Conform art 278, alin 4, lit a) din
Codul fiscal, prin excepie de la regula generala, locul prestrii este considerat a fi locul unde
sunt situate bunurile imobile, pentru prestrile de servicii efectuate n legtur cu bunurile
imobile (inclusiv servicii prestate de experi i ageni imobiliari, de cazare n sectorul hotelier,
de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregtire i
coordonare a lucrrilor de construcii, precum serviciile prestate de arhiteci i de societile
care asigur supravegherea pe antier).

Cladirea cu birouri este situata in Romania. Astfel, avand in vedere ca entitatea a optat
pentru pentru taxarea operatiunilor de inchiriere prin depunerea Notificarii la organul fiscal si
ca locul prestarii serviciului de inchiriere este in Romania, entitatea Leader va emite factura de
inchiriere cu TVA.
Concluzie:
Entitatea Leader emite factura cu TVA catre entitatea din Spania, nu o include in
Declaratia 390 (locul prestarii este in Romania), insa va fi obligata sa o includa la sectiunea E
din Declaratia 394, precum si la randul 9 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile cu
cota 20% din Decontul de TVA 300.
Daca entitatea nu ar fi optat pentru taxarea operatiunii de inchiriere, atunci ar fi facturat
in regim de scutire fara drept de deducere si nu ar fi raportat tranzactia nici in Declaratia 390
si nici in Declaratia 394, deoarece operatiunea nu este taxabila.

12
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Exemplu:
Entitatea Leader, cu sediul in Brasov, este inregistrata in scopuri de TVA si achita
contravaloarea cazarii la un hotel din oras pentru un partener de afaceri din Germania, factura
fiind emisa pe numele entitatii Leader, urmand sa ii refactureze entitatii din Germania
cheltuiala respectiva.
Va raporta entitatea Leader factura emisa catre partenerul de afaceri in Declaratia 394?

Se consider c are loc o refacturare de cheltuieli atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) persoana impozabil urmrete doar recuperarea contravalorii unor achiziii de
bunuri/servicii care au fost efectuate pe numele su, dar n contul altei persoane;
b) persoana impozabil nu recupereaz mai mult dect cheltuiala efectuat.
Conform Codului fiscal, entitatea Leader nu este obligat s aib nscris n obiectul de
activitate realizarea prestrii de servicii pe care o refactureaz. n cazul structurii de
comisionar, entitatea Leader are dreptul la deducerea TVA aferenta achiziiei de servicii pe
care o va refactura i are obligaia de a colecta TVA pentru operaiunile taxabile.

Pentru fiecare cheltuial refacturat se aplica regimul fiscal al operaiunii refacturate,


referitoare la locul prestrii, cota de TVA, scutirile prestrii refacturate etc.
Se consider c o persoan impozabil, care acioneaz n nume propriu, dar n contul
altei persoane, n calitate de intermediar, ntr-o livrare de bunuri, a achiziionat i livrat
bunurile respective ea nsi. De asemenea, atunci cnd o persoan impozabil care acioneaz
n nume propriu, dar n contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consider c
a primit i a prestat ea nsi serviciile respective.

Conform art 292, alin 2, lit e) din Codul fiscal, nchirierea i leasingul de bunuri imobile
reprezinta operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, insa fac exceptii printre altele
operaiunile de cazare care sunt efectuate n cadrul sectorului hotelier. Conform art 291, alin 2
din Codul fiscal, pentru cazarea n cadrul sectorului hotelier se utilizeaza cota redus de TVA
de 9%.
Entitatea Leader va primi de la hotelul din Brasov factura de cazare cu TVA de 9% si va
refactura aceste servicii in aceleasi conditii, respectiv utilizand tot cota de 9%.
Conform regulii generale prevazute la art 278, alin 2 din Codul fiscal, locul de prestare a
unor servicii ctre o persoan impozabil este locul unde respectiva persoan care primete
serviciile i are stabilit sediul activitii sale economice.
Atentie! In acest caz nu se aplica regula generala. Conform art 278, alin 4, lit a) din
Codul fiscal, prin excepie de la regula generala, locul prestrii este considerat a fi locul unde
sunt situate bunurile imobile, pentru prestrile de servicii efectuate n legtur cu bunurile
imobile (inclusiv cazarea n sectorul hotelier).

Concluzie:
Entitatea Leader emite factura cu TVA de 9% catre entitatea din Germania, nu o include
in Declaratia 390 (locul prestarii este in Romania), insa va fi obligata sa o includa la sectiunea
E din Declaratia 394, precum si la randul 10 Livrri de bunuri i prestri de servicii taxabile
cu cota 9% din Decontul de TVA 300.
13
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Factura emisa de hotel catre entitatea Leader va fi raportata de catre ambele societati la
sectiunea C din Declaratia 394.

Exemplu:
Entitatea Leader are sediul in Sibiu si este inregistrata in scopuri de TVA. Un
reprezentant al acesteia este trimis in interes de serviciu in Belgia pentru 5 zile. La intoarcere,
acesta prezinta spre decontare si factura de cazare pentru patru nopti, emisa de catre un hotel
din Bruxelles.
Va raporta entitatea Leader in Declaratia 394 factura de cazare primita din Belgia?

Regulile privind locul prestarii serviciilor care se regasesc si in Codul fiscal sunt similare
celor din Directiva 112/2006 privind TVA aplicata la nivelul tuturor tarilor din UE. Astfel, locul
prestarii serviciilor este in Belgia, deoarece hotelul este situat in acea tara si orice serviciu
aferent unui bun imobil este considerat prestat in tara unde este situat bunul imobil respectiv.
In Declaratia 394 se raporteaza doar livrrile de bunuri, prestrile de servicii i
achiziiile de bunuri i servicii realizate pe teritoriul Romniei ctre/de la orice persoan.

Concluzie:
Entitatea Leader primeste factura de cazare cu TVA redusa de 12% din partea entitatii
din Belgia, nu o include in Declaratia 390 si nici in Declaratia 394. Factura va figura la randul
26 Achiziii de bunuri i servicii scutite de tax sau neimpozabile din Decontul de TVA 300.
Entitatea Leader are posibilitatea sa recupereze TVA aferenta acestei facturi prin
depunerea Formularului 318 la organul fiscal, respectand termenele de depunere si
cuantumul minim al sumei de recuperat prevazute in lege.

Sectiunea F: Operatiuni desfasurate cu persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt


obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul UE
a) numarul total al acestor entitati incluse in declaratie, , indiferent de numrul
operaiunilor;

b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile catre entitati non UE defalcate pe


fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal
de TVA, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
c) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile catre entitati non UE, defalcate pe
fiecare cota de TVA efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul TVA la
incasare, cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate;
d) livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate de catre entitatile care
aplica sistemul normal de TVA pentru operaiunile derulate n regim special pentru
ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i
antichiti (numar de facturi si valoarea totala a bazei impozabile, fara TVA);

e) achizitii de bunuri si servicii de la entitati non UE pentru care se aplica taxare inversa,
defalcate pe cote de TVA (conform art. 307, alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal);

14
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Atentie!
Se declara numai operaiunile taxabile pentru care locul livrrii/prestrii
este n Romnia conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, iar n
cazul achiziiilor de bunuri/servicii, cele in care beneficiarul este obligat la
plata TVA conform art. 307, alin. (2), (3), (5) i (6) din Codul fiscal.
Nu se nscriu operaiunile de export i import de bunuri (inclusiv n cazul
entitatilor pentru care s-a acordat certificat de amnare de la plata n vam a
TVA).

Exemplele prezentate la Sectiunea E de mai sus sunt valabile si pentru aceasta sectiune,
daca entitatile implicate in tranzactii ar fi fost din afara UE.

Retineti:
- in cazul livrarilor de bunuri/servicii in regim special, se completeaza numarul de
facturi si baza impozabila, fara a se mentiona si TVA sau cota de TVA aferenta;

Sectiunea G: Informatii privind ncasrile realizate din operaiuni efectuate prin intermediul
aparatelor de marcat, precum i din activiti exceptate de la utilizarea acestora
a) incasarile LUNARE provenind din toate bonurile fiscale emise, chiar daca indeplinesc
conditiile unei facturi simplificate sau nu, fie ca pe ele se precizeaza sau nu codul de
inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului (se declara numarul total de bonuri
fiscale si valoarea acestora, defalcate pe cote de TVA); NU vor fi incluse n acest cartu
bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi;
b) se va preciza si numarul aparatelor de marcat fiscale utilizate de entitate pentru
fiecare LUNA in parte;
c) incasarile LUNARE efectuate din activitati exceptate de la obligatia utilizarii caselor de
marcat. n situaia n care pentru aceste activiti au fost emise i facturi, acestea se vor
declara n Sectiunea dedicata facturilor emise (C sau D).

ATENTIE!
In urma unei solicitari a societatii Soter SRL, Directia Generala de Informatii Fiscale din
cadrul ANAF a precizat intr-un raspuns (Nr A_DIF 2462/12.08.2016) faptul ca in cartusul Nr
de AMEF din continutul Declaratiei 394 se declara numarul aparatelor de marcat
electronice fiscale utilizate in fiecare luna din perioada de raportare, nu seria acestora.

Tipurile de operatiuni pentru care NU este obligatoriu aparatul de marcat


Prin OUG 91/2014 au fost aduse o serie de modificari OUG 28/1999 privind obligatia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Astfel, pentru
operatiunile enumerate mai jos, entitatile NU trebuie sa detina aparate de marcat electronice
fiscale si implicit nici sa emita bonuri fiscale:
a) comerul ocazional cu produse agricole din producie proprie efectuat de ctre
productorii agricoli individuali, autorizai, n piee, trguri, oboare sau n alte locuri
publice autorizate;
15
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
b) vnzarea de ziare i reviste prin distribuitori specializai;
c) transportul public de cltori n interiorul unei localiti pe baz de bilete sau
abonamente, precum i cu metroul;
d) activitile pentru care ncasrile se realizeaz pe baz de bonuri cu valoare fix
(bilete de acces la spectacole, muzee, expoziii, trguri i oboare, grdini zoologice i
grdini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare
la jocuri de noroc etc.);
e) activitile de asigurri i ale caselor de pensii, precum i activitile de intermedieri
financiare, inclusiv activitile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitile de
schimb valutar cu numerar i substitute de numerar pentru persoane fizice, altele dect
operaiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituiilor de credit,
aparinnd acestor instituii;
f) activitile desfurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu
implic crearea unei societi comerciale;
g) vnzarea obiectelor de cult i serviciile religioase prestate de instituiile de cult;
h) comerul cu amnuntul prin comis-voiajori, precum i prin coresponden, cu excepia
livrrilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine i unitile de alimentaie
public, pe baz de comand;
i) serviciile de instalaii, reparaii i ntreinere a bunurilor, efectuate la domiciliul
clientului;
j) vnzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de ctre
ageniile de turism;
k) ncasarea la domiciliul clientului a contravalorii utilitatilor (energie electrica i
termica, gaze naturale, apa, servicii de telefonie, inclusiv de telefonie mobil, pot i
curier, salubritate, televiziune, inclusiv prin cablu, Internet);
l) efectuarea lucrrilor de construcii, reparaii, amenajri i ntreinere de locuine;
m) serviciile de transport feroviar public de cltori n trafic intern i internaional,
prestate de societi comerciale persoane juridice romne, pe baz de bilete sau
abonamente;
n) activitile de jocuri de noroc desfurate cu mijloace tehnice de joc ce funcioneaz pe
baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcri auto a cror contravaloare se ncaseaz prin automate ce
funcioneaz pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrrile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcioneaz
pe baz de acceptatoare de bancnote sau monede i conin un sistem de contorizare
electronic i/sau mecanic, ca parte integrat constructiv din automat, care s permit
nregistrarea, evidenierea i controlul sumelor ncasate, cu excepia livrrilor de
produse energetice;
q) comerul de tip cash and carry desfurat de comercianii care vnd mrfuri prin
sistemul de autoservire ctre persoane fizice nregistrate n baza de date a
vnztorului, n scopul utilizrii acestora ca produse consumabile.

ATENTIE! Daca n cazul activitilor prevzute mai sus la literele f), h), i), j), k) i l) nu
sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitane.

16
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro

Sectiunea H: Rezumat al declaratiei (numar de facturi, baza impozabila si TVA aferenta)


a) livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care au fost emise facturi, defalcate pe
fiecare cota de TVA;
b) achizitii de bunuri si servicii pentru care au fost primite facturi, inclusiv cele pentru care
se aplica taxare inversa, defalcate pe fiecare cota de TVA;
c) achizitii de bunuri si servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la ncasare,
defalcate pe fiecare cota de TVA

Sectiunea I: Alte informatii


Punctul I1
a) livrri de bunuri/prestri de servicii defalcate pe fiecare cot de TVA pentru care s-au
emis facturi simplificate care au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al
beneficiarului;
b) livrri de bunuri/prestri de servicii defalcate pe fiecare cot de TVA pentru care s-au
emis facturi simplificate fr a avea nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al
beneficiarului i pentru care nu s-au emis bonuri fiscale;

c) achiziii de bunuri i servicii defalcate pe fiecare cot de TVA pentru care s-au primit
facturi simplificate de la persoane care aplic sistemul normal de TVA i care au
nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului;
d) achiziii de bunuri i servicii defalcate pe fiecare cot de TVA pentru care s-au primit
facturi simplificate de la persoane impozabile care aplic sistemul de TVA la ncasare
i care au nscris codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului;
e) achiziii de bunuri i servicii defalcate pe fiecare cot de TVA pentru care s-au primit
bonuri fiscale care ndeplinesc condiiile unei facturi simplificate i care au nscris
codul de nregistrare n scopuri de TVA al beneficiarului;

Punctul I2
f) plaja de facturi ALOCATE in perioada de raportare (de la seria ___ nr___ la seria ___ nr
___) prin decizie intern scris; sunt excluse facturile alocate pentru operaiunile
intracomunitare cu bunuri i servicii, import/export de bunuri i operaiuni
neimpozabile n Romnia;
g) numarul total de facturi emise in perioada de raportare din plaja de facturi alocate,
din care se prezinta separat seria si numarul facturilor stornate, anulate, emise prin
autofacturare sau emise de persoana impozabil n calitate de beneficiar, n numele
furnizorilor;
h) numrul total de facturi emise, n perioada de raportare, de beneficiari n numele
persoanei impozabile, cu evidentierea denumirii si CUI-ului beneficiarului (de la seria
___ nr___ la seria ___ nr ___);
i) numrul total de facturi emise, n perioada de raportare, de terti n numele persoanei
impozabile, cu evidentierea denumirii si CUI-ului tertului (de la seria ___ nr___ la seria ___
nr ___).

17
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Plajele de facturi/facturile nscrise n declaraie se vor completa cu seria i numrul de
ordine, iar n situaia n care acestea nu conin dect numr de ordine, veti completa numai
numerele respective. Puteti utiliza si serii alfanumerice.
Va recomandam ca, incepand cu 1 octombrie 2016, sa alocati o plaja diferita de
numere pentru facturile emise catre entitati din UE sau non UE si care nu sunt considerate
efectuate pe teritoriul national.
Factura stornat reprezint factura emis de persoana impozabil, a crei valoare
total este negativ. Factura anulat reprezint factura emis de entitate, netransmis
beneficiarului, operaiunile nscrise n aceasta nefiind nregistrate n contabilitatea persoanei
impozabile.

Exemplu:
Entitatea Leader este inregistrata in scopuri de TVA si are ca perioada fiscala LUNA. La
inceputul anului, aceasta a alocat o plaj de facturi de la seria SR nr. 1 pn la seria SR nr.
1.000. Aceasta informatie va fi nscris la pct. 2.1 din sectiunea I a Declaratiei 394.
n luna ianuarie 2017, entitatea a emis facturi de la seria SR nr. 1 la seria SR nr. 320, pe
care le va nscrie la pct. 2.2 din sectiunea I a Declaratiei 394. n urmtoarele luni, entitatea va
nscrie la pct. 2.1 tot plaja de facturi alocate de la seria SR nr. 1 pn la seria SR nr. 1.000, pn
la utilizarea complet a acesteia.

Excepie:
Pentru anul 2016, avand in vedere ca Formularul 394 este obligatoriu in forma
integrala incepand cu octombrie 2016, veti declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rmas
neutilizat din plaja de facturi alocat la nceputul anului prin decizie intern.
De exemplu, la 1 octombrie 2016, entitatea Leader are dou plaje de facturi rmase
neutilizate din plajele de facturi alocate. Acestea vor fi declarate la pct. 2.1 din sectiunea I a
formularului, respectiv:
- de la seria SR nr. 740 la seria SR nr. 1.000; i
- de la seria NF nr. 540 la seria NF nr. 1.000.
Pentru luna octombrie 2016, la pct. 2.2 din formular, entitatea va nscrise facturile
emise din plajele de facturi neutilizate, astfel:
- de la seria SR nr. 740 la seria SR nr. 795; i
- de la seria NF nr. 540 la seria NF nr. 623;

Punctul I3:
Daca intr-o perioada fiscala inregistrati TVA de recuperat pe care il solicitati la
rambursare, va trebui sa completati o rubrica referitoare la natura operatiunilor din care
provine acesta (veti bifa csua/csuele corespunztoare fiecrei operaiuni n parte):
- achizitii de bunuri si servicii legate direct de bunuri imobile;
- importuri de bunuri;
- livrari/achizitii de imobilizari necorporale;
- livrari de bunuri imobile;
- livrari de bunuri, cu exceptia celor imobile;
- livrari intracomunitare de bunuri;
18
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
- exporturi de bunuri;
- prestari de servicii scutite de TVA;
- prestari intracomunitare de servicii etc.

Punctul I4:
Entitatile care aplic sistemul normal de TVA vor prezenta TVA deductibil aferent
facturilor achitate n perioada de raportare indiferent de data n care acestea au fost primite
de la persoane impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de
TVA.

Punctul I5:
Entitatile care aplic sistemul TVA la incasare vor prezenta:
a) TVA colectat aferent facturilor ncasate n perioada de raportare indiferent de
data la care acestea au fost emise, defalcat pe fiecare cot de TVA;
b) TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada, indiferent de data n care
acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplic sistemul normal de TVA,
defalcat pe fiecare cot de TVA;
c) TVA deductibil aferent facturilor achitate n perioada de raportare, indiferent de
data n care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplic sistemul de
TVA la ncasare, defalcat pe fiecare cot de TVA.

Punctul I6: TVA colectata aferenta marjei de profit din perioada de raportare indiferent
de data la care au fost efectuate operatiunile de catre persoanele impozabile care aplica
regimul special.
Entitatile care aplic regimul special pentru ageniile de turism, vor completa:
- incasarile agentiei;
- costurile agentiei de turism;
- marja de profit;
- TVA aferenta.
Baza de impozitare a serviciului unic este constituit din marja de profit, exclusiv TVA,
care se determin ca diferen ntre suma total care va fi pltit de cltor, fr TVA, i
costurile ageniei de turism, inclusiv TVA, aferente livrrilor de bunuri i prestrilor de servicii
n beneficiul direct al cltorului, n cazul n care aceste livrri i prestri sunt realizate de alte
persoane impozabile.

Entitatile care aplic regimul special pentru bunurile second-hand, opere de art,
obiecte de colecie i antichiti vor completa:
- pretul de vanzare;
- pretul de cumparare;
- marja de profit;
- TVA aferenta.
In acest caz, marja profitului se determina ca diferen dintre preul de vnzare aplicat
de persoana impozabil revnztoare i preul de cumprare i TVA aferent.

19
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Punctul I7:
Atentie! Daca ai desfurat, n perioada de raportare, activiti dintre cele prezentate
mai jos, indiferent de activitatea preponderent efectiv desfurat n perioada de
raportare, vei selecta activitatea corespunztoare i vei nscrie tipul operatiunii (livrare de
bunuri sau prestare de servicii), valoarea livrrilor/prestrilor, precum i TVA aferent,
defalcate pe fiecare cota de TVA, conform CAEN:
- 1071 - Cofetrie i produse de patiserie
- 4520 - Spltorie auto
- 4730 - Comer cu amnuntul al carburanilor pentru autovehicule n magazine
specializate
- 4776 - Comer cu amnuntul al florilor, plantelor i seminelor
- 4776 - Comer cu amnuntul al animalelor de companie i a hranei pentru acestea, n
magazine specializate
- 4932 - Transporturi cu taxiuri
- 5510 - Hoteluri
- 5510 - Pensiuni turistice
- 5610 - Restaurante
- 5630 - Baruri i activiti de servire a buturilor
- 812 - Activiti de curenie
- 9313 - Activiti ale centrelor de fitness
- 9602 - Activiti de coafura i de nfrumuseare
- 9603 - Servicii de pompe funebre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La finalul declaratiei se va mentiona si persoana (fizica sau juridica) care a intocmit


Declaratia 394, nu doar numele reprezentantului legal al entitatii raportoare.
Informaiile rezultate din Declaraia 394 pot face obiectul analizei de risc, conform
prevederilor Codului de procedur fiscal.

Atentie!
In sectiunea a II-a a Declaratiei 394 in coloana "Numr de facturi/borderouri de
achiziii/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte de la lit. C,
D, E, F se nscriu numrul total al facturilor emise/primite/numrul total al borderourilor de
achiziii/numrul total al filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul
agricol primite/numrul total al contractelor ncheiate cu persoanele fizice.
In situaia n care n cuprinsul unei facturi emise/primite exist operaiuni cu cote de
TVA diferite, la rubrica "numr de facturi" se vor nscrie:
- valoarea 1 n dreptul operaiunii cu valoarea cea mai mare a TVA; i
- valoarea 0 pentru restul operaiunilor;
Dac valoarea TVA este aceeai pentru operaiunile respective, factura se va numerota o
singur dat n dreptul cotei de TVA celei mai mari.

20
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Consultarea Declaratiilor depuse de partenerii nostri comerciali
Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala prevede la art 11 faptul ca
organul fiscal poate transmite informaiile pe care le deine oricrui solicitant, cu acordul
scris al persoanei despre care au fost solicitate informaii.
Pornind de la aceasta prevedere, Noul Formular 394 permite contribuabililor sa opteze
daca doresc ca datele nscrise n declaratie referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare
persoana impozabila (client/furnizor) nregistrata n scopuri de TVA sa fie consultate de catre
aceasta prin intermediul unei aplicatii informatice pusa la dispozitie de catre ANAF.

ATENTIE!
Daca initial ati bifat NU, exista posibilitatea sa va schimbati optiunea, astfel incat sa
bifati DA intr-o Declaratie 394 ulterioara, iar datele inscrise in declaratie sa poata fi
consultate de catre parteneri prin aplicatia informatica pusa la dispozitie de ANAF.
Acordul persoanei exprimat prin DA va fi valabil pentru toate declaratiile 394 pentru
care exista obligativitatea depunerii n anul fiscal mentionat, fara a avea posibilitatatea
schimbarii optiunii.

n situaia n care nu v-ati exprimat acordul prin nicio declaraie informativ depus pe
parcursul anului, nu veti putea consulta datele nscrise de parteneri n declaraiile informative
394, referitoare la tranzaciile bilaterale, indiferent de opiunea acestora.
Practic, fiecare dintre noi vom putea consulta o aplicatie informatica pentru a verifica
daca furnizorii/clientii nostri au declarat la randul lor tranzactiile comerciale desfasurate intre
noi. Precizam faptul ca NU vom avea acces la toate tranzactiile declarate de partenerul nostru
in relatia cu furnizorii/clientii sai, ci doar la relatiile comerciale dintre entitatea noastra si
respectivul partener.
Ar trebui sa manifestati prudenta daca un anumit furnizor nu doreste ca datele
raportate sa fie consultate de clientii sai; poate fi un indiciu ca acesta nu isi declara toate
vanzarile efectuate si exista riscul ca la un eventual control sa nu vi se dea drept de deducere a
TVA pe motiv ca ati achizitionat bunuri/servicii de la o entitate care este implicata in fraude.

Vom putea opera cu CNP-ul persoanelor?


Regulile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Legea
677/2011 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date. Legea nu face referire directa la CNP, ci trimiteri generale la
date cu caracter personal.
Ar trebui sa tinem cont si de Decizia ANSPDCP 132/2011 (Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), publicata in MOf nr 929 din 28
decembrie 2011. Astfel, codul numeric personal reprezint un numr semnificativ care
individualizeaz n mod unic o persoan fizic, constituind un instrument de verificare a strii
civile a acesteia i de identificare n anumite sisteme informatice de ctre persoanele
autorizate.
Datele cu caracter personal cu funcie de identificare de aplicabilitate general sunt
acele numere prin care se identific o persoan fizic n anumite sisteme de eviden i care au
aplicabilitate general, cum ar fi: CNP, seria i numrul actului de identitate, numrul
paaportului, al permisului de conducere, numrul de asigurare social sau de sntate.
21
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
Aceste date fac parte din categoria datelor cu caracter special supuse regulilor
specifice de prelucrare. Prelucrarea datelor, inclusiv dezvluirea acestora ctre teri, se face
n urmatoarele condiii:
a) persoana vizat i-a dat n mod expres consimmntul;
b) prelucrarea este prevzut n mod expres de o dispoziie legal; sau
c) n alte cazuri, cu avizul ANSPDCP i numai cu condiia instituirii unor garanii adecvate
pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Colectarea i prelucrarea datelor personale, inclusiv dezvluirea acestora, prin
efectuarea i reinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conin,
sunt interzise, cu excepia situaiilor de mai sus.

Procedura de gestiune a Formularului 394


Prelucrarea Declaraiilor 394 se realizeaz de ctre organul fiscal pn la data de 15 a
lunii urmtoare termenului de depunere. Dup primirea declaraiei, organul fiscal verifica
ndeplinirea obligaiei de depunere a declaraiei, prin corelarea informaiilor referitoare la
persoanele impozabile care sunt nregistrate n scopuri de TVA i au declarat n Decontul de
TVA 300 numai operaiuni efectuate pe teritoriul naional cu informaiile referitoare la
persoanele impozabile care au depus declaraii 394.
Pentru entitatile care nu au depus Declaraiile informative 394 se emit de ctre organul
fiscal notificri pn cel trziu la data de 15 a lunii urmtoare termenului legal de depunere
a decontului de TVA.

n cazul n care pe pagina de vizualizare a strii Declaraiei 394 se afieaz un mesaj cu


erorile pe care le conine documentul depus, trebuie ca, n termen de 3 zile lucrtoare, s
corectati toate erorile comunicate i s reluati procesul de depunere a Declaraiei 394.
Trebuie sa tineti cont si de urmatoarele prevederi. Conform art 103 din Legea 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, data depunerii unei declaraii fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distan este data nregistrrii acesteia pe portal, cu condiia
validrii coninutului declaraiei. n cazul n care declaraia nu este validat, data depunerii
declaraiei este data validrii, asa cum rezult din mesajul electronic.
Prin excepie, daca declaraia fiscal a fost depus pn la termenul legal, iar din
mesajul electronic rezult c aceasta nu a fost validat ca urmare a detectrii unor erori n
completarea declaraiei, data depunerii declaraiei este data din mesajul transmis iniial n
cazul n care depuneti o declaraie valid pn n ultima zi a lunii n care se mplinete
termenul legal de depunere.

Retineti:
- in Declaratia 394 se raporteaza facturile emise/primite cu TVA, facturile cu taxare
invers, facturile simplificate, bonurile emise de aparatele de marcat care
indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, filele din carnete de comercializare,
borderouri de achiziii sau achizitii pe baz de contracte de la persoane fizice;
- in Declaratia 394 NU se includ avizele de insotite emise/primite, facturile proforma,
notele de transfer intre gestiuni;

22
www.accounting-leader.ro Facebook: Noutatifiscale.ro www.noutatifiscale.ro
- daca o factura este insotita de bon fiscal, veti raporta doar factura in continutul
Declaratiei 394; bonul este considerat in acest caz un document de plata si nu se
include la niciun cartus din formular;
- in sectiunea I Alte informatii se declara plaja de facturi alocate si numarul
facturilor emise in fiecare perioada fiscala (luna sau trimestru) ale entitatii pentru
care se intocmeste Declaratia 394; NU se raporteaza seria si numarul facturilor
primite de la furnizori;

23