Sunteți pe pagina 1din 1

Date intrare

D

f (m)=

8

d

(m)=

0.8

t

(m)=

1.6

t/d=

2.00

L r (m)=

B r (m)=

h r (m)=

Calcul capacitate portanta piloti:

1) Pilot izolat

14.8

14.8

0.6

tip pilot-

- capacitatea portanta la compresiune

R c,d = (R b,k b ) + (R s,k s )

R c,d (kN)=

1947

kN

flotant

γ b = 1

γ s = 1

i) R b,k = A b *q b,k - capacitatea de rezistenta pe varful pilotului

- tip strat de la baza pilotului

R b,k (kN)=

q b,k (kN)= 1189

597

necoeziv

- q b,k (kPa)=N c *c u,d d,1 *D f - varf in pam. coezive

N c =

9

- factor de capacitate portanta

c ud =

11

- valoarea de calcul a coeziunii det. in conditii nedrenate

γ d,1 (kN/m 3 )= 19

D f (m)= 8

- media ponderata a greutatilor volumice ale straturilor strabatute de pilot

- q b,k (kPa)=α(γ d *d b *N γ d,1 *D c *N q )- varf in pam. necoezive

α=

0.4

- coef. det. in fc. de gradul de indesare I D al pam. de la baza pilotului (tab. 10)

β=

15

- coef. det. in fc. de gradul de indesare I D al pam. de la baza pilotului (tab. 10)

N γ = 9.5

- factori de capacitate portanta det. In fc. De valoarea de calcul a unghiului de

N q = 18.6

frecare interioara ϕ' d al stratului de la baza pilotului (tab. 11)

d b (m)=

0.8

- diametrul pilotului la varf

D c (m)=

8

- fisa de calcul a pilotului

γ d (kN/m 3 ) = 19

γ d,1 (kN/m 3 )= 19

- valoarea de calcul a greutatii volumice a pam. de sub varful pilotului

- media ponderata a greutatilor volumice ale straturilor strabatute de pilot

ii) R s,k =U*Σl i *q s,i,k - capacitatea de rezistenta la frecare pe suprafata laterala a pilotului R s,k (kN)= 1350

 

Adancimi

H

strat

L

i

H

Li

 

q

s,I,k

 

γ

s

Strat

[m]

[m]

[m]

[m]

I

c

[kPa]

q*l

[kN/m 3 ]

I 0.5

   

1.5

1.25

0.9

 

40

60

1.9

 

1.5

           

2.0

           

II 2.0

   

2

2.25

0.9

 

50

200

1.9

 

3.5

2

         

5.5

           

III 5.5

   

2

5.25

0.9

 

55

277

1.9

 

4.5

2

         

10.0

2

         
 

∑qs,I,k*li =

537