Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei

Catedra Automatica si Tehnologii Informationale

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.1
Limbaje formale si proiectarea compilatoarelor

A efectuat:

A verificat:
lect., sup. L.Duca

Chisinau 2012

Lucrarea de laborator Nr.1


Tema: Gramatici formale. Automate finite.

Scopul lucrarii
Pentru gramatica formala G = (VN, VT, P, S) care consta din 12 productii sa se construiasca 5
cuvinte care apartin limbajului L(G) generat de aceasta gramatica. Lungimea sirului trebuie
s fie nu mai mica decit numarul de caractere din alfabetul VN+2
Pentru fiecare cuvint sa se construiasca arborele de derivare.
Desenati automatul finit echivalent acestei gramatici.

Gramatica
G=( , , P, S)

V N = {A,N,S,F,U};

VT = {m,n,r,2 };

S = {A }

P ={
1. AmA
2.AmU
3.AnN
4.A2U
5.NrA
6.Nm
7.N2
8.N2
9.SrS
10.Sn
11.S2U
12.S2
13.FnU
14.FnF
15.F2A
16.Fm
17.UnA
18.UrU
19.UnN
20.U2 }
Cuvintele formate si arborii de derivare
1) AmAmmAmmmUmmmrUmmmr2

2) A mUmrU mrnN mrn2S mrn22

3) A nN nrA nrmA nrmmU nrmm2


4) A mUmnAmnnNmnn2Smnn22

5) AmAmmUmmnNmmnrAmmnr2
Reprezentarea analitica
Q={A,N,S,F,U,X}
=VT={m,n,r,2}
q0=A
F={X}
1. (A,m)={A}
2. (A,m)={U}
3. (A,n)={N}
4. (A,2)={U}
5. (N,r)={A}
6. (N,m)={X}
7. (N,2)={S}
8. (N,2)={X}
9. (S,r)={S}
10. (S,n)={X}
11. (S,2)={U}
12. (S,2)={X}
13. (F,n)={U}
14. (F,n)={F}
15. (F,2)={A}
16. (F,m)={X}
17. (U,n)={A}
18. (U,r)={U}
19. (U,n)={N}
20. (U,2)={X}

Automatul Finit echivalent


Reprezentarea prin tabel

m n r 2
A A,U N - U
N D - A S,X
S - X S U,X
F X U,F - A
U - A,N U X
X - - - -

Concluzie
Am lucrat cu gramatica de tipul III (gramatica regulata) .In rezultatul executarii lucrarii date s-au
obtinut arborii de derivare si automatul finit echivalent care verifica gramatica regulata G conform
productiilor indicate si genereaza toate cuvintele, care apartin limbajului L generat de aceasta
gramatica.