Sunteți pe pagina 1din 1

TEST INIIAL

INFORMATIC CLASA A XI-a

SUBIECTUL I

1. Scriei instruciunea de afisare a valorii unei variabile b , cu mesaj


0.5 p
2. Scrieti instructiunea de citire a unei variabile a cu mesaj.
0.5 p
3. Daca n este un numar natural, scrieti pe foaia de hartie instructiunea in PASCAL care
atribuie unei variabile k valoarea 0 daca n este par si valoarea 1 daca n este impar.
0.5 p
4. Daca a si b sunt doua numere naturale nenule, scrieti secventa de instructiuni care
calculeaza c.m.m.d.c al celor doua numere, folosind structura repetitiv cu test initial.
1p
5. Au fost declarate variabilele S, n, d, si c de tip byte. A fost citita valoarea variabilei n.
Au fost initializate variabilele, astfel: S cu 0, d cu n. Scriei secvena din programul
PASCAL care urmeaz pentru a calcula suma cifrelor lui n, folosind structura repetitiva
cu test final.
1p
6. Scriei instructiunea de declarare a unui vector cu maxim 30 elemente numere intregi
0.5 p
7. Scriei instructiunea de citire a elementelor unui vector v, folosind citirea cu mesaj.
0.5 p
8. Scriei instructiunea de afisare a elementelor unui vector v, cate un element pe o linie.
0.5 p

SUBIECTUL II
1. Scrieti programul in PASCAL care verifica daca un numar n citit de la tastatura este
numar prim. Se va afisa mesajul DA daca n este prim si NU altfel.
2 p
2. Scrieti programul in PASCAL care citeste de la tastatura un vector v cu maxim 40
elemente numere reale, si afiseaza vectorul v ordonat crescator, cu elementele separate de
cate un spatiu.
2 p

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 min.