Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a XI-a E

Disciplina: Tehnologia informatiei si comunicatiilor (specializarea stiintele naturii)


Numar de ore / saptamana: 2
Anul scolar 2017-2018

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Unitatea de invatare Competene specifice Coninuturi Nr. ore Saptamana

Recapitulare pentru proba Aplicatii cu subiecte date 10 S1-S5


de evaluare a in anii 2010 - 2017
competentelor digitale.

Gestiunea tabelelor Utilizarea operatiilor


organizate ca baz de date pentru liste/tabele folosind 6 S6-S8
n Word Word Sortare
Efectuarea calculelor
Referirea prin Bookmark

Identificarea tipurilor de Date numerice, siruri de


Introducerea i validarea valori utilizate in caractere, data si ora. 6 S9-11
listelor de date Excel codificarea informatiilor Validarea datelor

1
Utilizarea operatiilor Filtrarea datelor prin 12 S12-S17
pentru liste/baze de date Autofilter
Sortarea si filtrarea datelor folosind Excel Filtrarea avansat a
datelor
Sortarea datelor

Recapitulare pentru proba Aplicatii cu subiecte date


de evaluare a in anii 2010 - 2017 10 S18 S22
competentelor digitale.

Utilizarea operatiilor
Gruparea i totalizarea pentru liste/baze de date Subtotalizarea datelor 4 S23 S24
datelor folosind Excel Tabele pivot

Funcii pentru date


Utilizarea operatiilor calendaristice si timp
Functii pentru liste/baze de date Funcii numerice 10
folosind Excel Funcii statistice S25 S29
Funcii financiare pentru
fluxuri constante de bani

2
Elemente de programare Identificarea operaiilor
in Visual Basic elementare
efectuate asupra datelor Macrocomenzi 2 S30

Tema proiectului. Reguli


de lucru n echip.
Documentarea si Planul de lucru. Culegerea
pregatirea materialelor datelor necesare,
Realizarea unui proiect Realizarea si prezentarea structurarea datelor, 10
proiectelor realizarea i documentarea
aplicatiei. S31-S35
Reguli de baz pentru
prezentarea unui proiect.
Prezentarea proiectului